Показалец 
 Назад 
 Напред 
 Пълен текст 
Процедура : 2010/2592(RSP)
Етапи на разглеждане в заседание
Етапи на разглеждане на документите :

Внесени текстове :

RC-B7-0169/2010

Разисквания :

PV 10/03/2010 - 12
CRE 10/03/2010 - 12

Гласувания :

PV 11/03/2010 - 8.1
Обяснение на вота
Обяснение на вота

Приети текстове :

P7_TA(2010)0063

Разисквания
Четвъртък, 11 март 2010 г. - Страсбург Версия ОВ

9. Обяснения на вот
Видеозапис на изказванията
PV
  

Устни обяснения на вот

 
  
  

Предложение за резолюция RC-B7-0169/2010

 
  
MPphoto
 

  Miroslav Mikolášik (PPE). – (SK) Според държавните архиви и наличната литература комунистическият режим в Словакия е осъдил 71 168 души през периода 1948 – 1989 г. за предполагаеми политически престъпления.

Няма по-добър начин да почетем паметта на политическите затворници и на лишените от свобода поради убежденията им от този, да работим активно за насърчаване на разпространението на свободата и демокрацията там, където тя изглежда непостижим лукс. Призивите на Европейския съюз досега не получиха отговор. Аз обаче съм дълбоко загрижен за положението на политическите затворници в Куба и затова настоятелно призовавам Съвета и Комисията да вземат необходимите ефективни мерки за освобождаване на политическите затворници, както и да окажат подкрепа и да гарантират работата им като защитници на правата на човека. Към гражданите на Куба ...

(Председателят отне думата на оратора)

 
  
MPphoto
 

  Filip Kaczmarek (PPE).(PL) Г-н председател, аз одобрих приемането на предложението за резолюция относно Куба. Честно казано, не разбирам защо приятелите на Фидел Кастро в Европа толкова упорито защитават идеята на една банкрутирала и деморализирана революция. Нима е нужно единствено фаталните жертви на един режим, който счита себе си за прогресивен, да накарат хората да осъзнаят необходимостта от промяна в Куба? Понякога индивидуалните саможертви допринасят за историческите промени. Надявам се, че и в този случай ще стане точно така. В същото време не бих искал да има още жертви, причинени от догматизма на компетентните органи или тяхната неспособност да анализират собствената си позиция и промяна.

Не мога да приема и факта, че много от държавите от АКТБ имат изцяло некритична позиция по отношение на характера и важността на социалната и политическата система, която е изградена в Куба. Дълбоко съм убеден, че това е неправилно разбиране за солидарност. Ще е по-честно да признаем това, което е постигнато в Куба, но в същото време и да осъдим онова, което не е успех и е антисоциално, нехуманно и разрушително.

 
  
MPphoto
 

  Ramón Jáuregui Atondo (S&D).(ES) Г-н председател, искам да говоря от името на г-жа Muñiz, за да обясня защо испанската делегация в групата на Прогресивния алианс на социалистите и демократите в Европейския парламент гласува против изменение 2, внесено от Конфедеративната група на Европейската обединена левица – Северна зелена левица, въпреки че изменението изисква испанското председателство да бъде подкрепено във взаимоотношенията си с Куба.

Първо, нека ви напомня, че не можем да подкрепим изменения, внесени от група, която се опитва да се дистанцира от резолюцията като цяло, и че нашият ангажимент към всички политически групи, които са подписали резолюцията, не ни позволява да подкрепим едно частично изменение на документа.

Второ, изменение 2, внесено от групата GUE/NGL, не съответства на позицията, възприета от испанското председателство, което има намерение да постигне консенсус в Европейския съюз с цел да обнови рамката на нашите отношения с Куба, а не да се отхвърли напълно общата позиция, за което призовава изменението.

Това е нашето основание да отхвърлим изменението.

 
  
MPphoto
 

  Zuzana Roithová (PPE). – (CS) За мен беше чест днес да подкрепя резолюцията относно лицата, лишени от свобода поради убежденията им в Куба, не само като гражданка на бивша тоталитарна комунистическа държава, но също така, защото лично съм се срещала с дисиденти от Куба в миналото, по-конкретно, с лекаря д-р Darsí Ferrer, който се намира в затвора заедно с други от юли миналата година.

След моето завръщане аз информирах Парламента за тъжното положение в сектора на здравеопазването и бих искала отново да подчертая, че хората, които не са членове на комунистическата партия и които нямат долари, нямат достъп до лекарства. Д-р Darsí Ferrer беше важна личност в Хавана и помагаше на дисидентите да получават лекарства. Сега той е зад решетките.

Радвам се, че приехме тази резолюция, която е много силна и която също така предизвиква европейските компетентни органи да продължат усилията си за извършване на демократични промени в Куба.

 
  
MPphoto
 

  Daniel Hannan (ECR). – (EN) Г-н председател, кой би помислил преди 20 години, когато въздухът в Европа беше наситен от праха от срутващите се стени и от възгласите за свобода, че днес червеното знаме все още ще се вее над Хавана и че Фидел Кастро ще умира спокойно в леглото си на този зноен карибски остров.

Sola mors tyrannicida est, казва моят сънародник, сър Томас Мор: смъртта е единственият начин да се освободим от тираните.

Две неща способстваха за оцеляването на комунистическия режим в Куба. Първо, необмислената американска блокада, която позволи на Кастро и неговия режим да обвиняват за лишенията на сънародниците си външния империализъм, а не неудачното икономическо управление на комунизма; и второ, снизхождението на някои хора в Европа, включително и от този Парламент, които прилагат отвратителен двоен стандарт, като оправдават нарушаването на правата на човека и липсата на демокрация в Куба, а аргументът им е, че там умеят да създават добри доктори и балерини.

Надявам се нашият Парламент да порасне и някои хора тук да надживеят студентските си години, когато са носили тениски с лика на Че Гевара. Дошло е време за конструктивен ангажимент към демократичните сили в Куба. Историята ще ни прости.

 
  
MPphoto
 
 

  Philip Claeys (NI). – (NL) Г-н председател, гласувах в подкрепа на резолюцията относно Куба, защото като цяло тя е доста критична към тоталитарния режим в Хавана. В същото време бих искал да използвам тази възможност и да призова Съвета да прекрати опитите за нормализиране на отношенията си с Куба, докато насреща все още имаме комунистическа диктатура, която нарушава правата на човека по скандален начин.

Също така настоятелно призовавам новия върховен представител да не следва линията, възприета от Комисията при предишното законодателство. Имам предвид г-н Луи Мишел, който посети Куба неколкократно, без да отправи каквито и да било критики по отношение на състоянието на правата на човека и демокрацията там. Напълно неприемливо е за Европейския съюз да угодничи на комунистическия режим в Куба.

 
  
  

Предложение за резолюция B7-0148/2010

 
  
MPphoto
 

  Jarosław Kalinowski (PPE).(PL) Г-н председател, когато гласувах в подкрепа на предложението за резолюция, исках да изразя подкрепа за инвестициите в развитието на нискоемисионни технологии. Планът SET може да бъде ефективен и надежден, само ако е подходящо финансиран, като това включва средства от частни източници. Доводите в подкрепа на необходимостта от такива мерки са, най-общо, текущото икономическо положение, в което се намира Европа, опасното изменение на климата и заплахите за енергийната сигурност. Благодарение на най-новите изследвания и технологии се появи възможност кризата да бъде преодоляна, която в същото време подкрепя мерките, свързани с изменението на климата. Това е също така възможност за европейското селско стопанство, начин да бъдат създадени нови работни места в селските райони в неселскостопанския сектор, по-специално в областта на създаването на ресурси за възобновяема енергия.

 
  
MPphoto
 

  Jan Březina (PPE). (CS) Аз също гласувах в подкрепа на предложението за резолюция относно инвестиране в разработването на нисковъглеродни технологии (SET-Plan), защото според мен това е ключов инструмент за преобразуването на Съюза в новаторска икономика, която може да постигне високите цели. В това отношение считам, че е от съществено значение Комисията, в тясно сътрудничество с Европейската инвестиционна банка, да представи общо предложение относно инструмент за инвестиране в енергия от възобновяеми източници, проекти за енергийна ефективност и развитието на интелигентни мрежи не по-късно от 2011 г. Успоредно с това следва да бъде укрепена ролята на Европейската инвестиционна банка във финансирането на проекти в областта на енергетиката и по-специално проекти с висока степен на риск.

Категорично отхвърлям използването на въпроса за нисковъглеродните технологии за удари под кръста по отношение на ядрената енергия в изявленията на членовете на ЕП от лявата част на политическия спектър. Заявявам, че ядрената енергия е чиста енергия, която допринася за устойчиво развитие.

 
  
MPphoto
 
 

  Marek Józef Gróbarczyk (ECR).(PL) Не мога да подкрепя резолюцията, макар тя да е изключително важна за европейската икономика. Следва да се отбележи, че резолюцията предвижда огромна концентрация на средства само в определени области, само в определени отрасли на енергийната промишленост – „екологичните“ области. Това е в противоречие с понятието за енергийна солидарност с държави, които на практика основно разчитат на въглищата. Енергийните потребности на Полша са основани на въглища, ето защо плавният преход към екологична икономика е от огромно значение за нас. В резултат от такива мерки в Полша вместо да създадем работни места, ще трябва да ги закриваме. По време на криза това е изключително трудно и може да бъде вредно за Полша.

 
  
  

Предложение за резолюция RC-B7-0139/2010

 
  
MPphoto
 

  Sophie Auconie (PPE).(FR) Г-н председател, госпожи и господа, на 27 и 28 февруари бурята „Синтия“ връхлетя Франция. Загинаха близо 60 души, а стотици хиляди претърпяха значителни щети.

Европейският съюз трябва да даде пример пред лицето на тази трагедия. Именно затова взех лично участие в подготвянето на проекта на тази резолюция, призовавайки Европейската комисия да бъде изключително отзивчива. Очакваме тя да предостави финансова помощ на районите на бедствието посредством Фонда за солидарност на ЕС.

Ако вследствие на тази трагедия регионите Поату-Шарант, Шарант-Маритим, Пеи дьо ла Лоар и Бретания поискат промяна в отпуснатите им суми за разходи, съфинансирани от Европейския фонд за регионално развитие и Европейския социален фонд, Европейската комисия следва да разгледа тези искания изключително благосклонно и много бързо.

Оставяйки настрана тази резолюция, аз, подобно на колегите ми от Съюза за президентско мнозинство, съм убедена, че е време да създадем истински Европейски сили за гражданска защита. Само те ще са в състояние да предоставят енергична допълнителна помощ в случаите на бедствие като това.

 
  
MPphoto
 
 

  Председател. – Г-н Kelly, въпреки че не се регистрирахте за изказване преди първото обяснение на вот, можете да го направите по изключение. Моля, следващия път не забравяйте да се регистрирате.

 
  
  

Предложение за резолюция B7-0148/2010

 
  
MPphoto
 

  Seán Kelly (PPE). – (EN) Г-н председател, искам само да кажа, че според мен е време да стигнем до заключителен документ относно ядрената енергия, за да изтъкнем осъществения напредък и предприетите мерки за сигурност, имащи отношение към него, а също така и как той в бъдеще ще се преобразува в изследване, което ще бъде осъществено така, че гражданите да могат да направят своя избор.

Много скептицизъм има в отношението към тази тема, и много съмнение, а тя се нуждае от разяснение, което ще изнесе голяма част от затрудненията вън от това разискване относно нисковъглеродните технологии.

И накрая, позволете да кажа по въпроса за годишнината от приемането на Декларацията за независимост на Литва и Естония, поздравявам тези държави по повод 20-годишнината от тяхната независимост.

 
  
  

Писмени обяснения на вот

 
  
  

Предложение за резолюция RC-B7-0169/2010

 
  
MPphoto
 
 

  John Stuart Agnew, Marta Andreasen, Gerard Batten, John Bufton и Mike Nattrass (EFD), в писмена форма. (EN) Макар да признаваме, че в Куба властва комунистически деспотизъм и макар да искаме да я видим превърната в спокойна, демократична държава, ние не разпознаваме ЕС в този процес.

 
  
MPphoto
 
 

  Charalampos Angourakis (GUE/NGL), в писмена форма. (EL) Резолюцията на Европейския парламент, претекстът, за която е смъртта на кубинския затворник Орландо Сапата Тамайо, починал след гладна стачка, въпреки усилията на здравните служби в Куба да възстановят неговото здраве, е провокативна и неприемлива атака срещу социалистическото правителство и народа на Куба и е част от антикомунистическата стратегия, следвана от ЕС и водена от Европейския парламент в опит да бъде свален социалистическият режим. Ние осъждаме лицемерието и провокативния опит от страна на десноцентристките, лявоцентристките и Зелените представители на капитала в Европейския парламент да експлоатират това събитие.

Гръцката комунистическа партия осъжда и гласува против резолюцията на Европейския парламент. Тя призовава народите да изразят солидарността си с правителството и народа на Куба. Да настояват общата позиция по отношение на Куба да бъде отменена. Да осъдят опитите на ЕС да използва правата на човека като претекст за оказване на империалистически натиск и принуда върху народа на Куба и неговото правителство. Да настояват криминалното ембарго, наложено от САЩ, срещу Куба да бъде вдигнато незабавно. Да настояват за незабавното освобождаване на петимата кубинци, държани като затворници в САЩ. Да защитят социалистическа Куба.

 
  
MPphoto
 
 

  Sebastian Valentin Bodu (PPE), в писмена форма. (RO) Европейският съюз е най-демократичната структура в света и основната ценност, върху която е изграден той, е зачитането на правата на човека. Ето защо, смятам за похвално и окуражително това, че всички групи в Парламента се обединиха в осъждането на нарушаването на правата на човека, извършени от органите в Куба, като не забравяме и конструктивния подход, позволяващ диалог, който ЕС реши да възприеме спрямо Куба.

Живеем в ХХІ век и престъпленията срещу свободата на мнението и убежденията следва да бъдат заличени от ценностите на всяка държава в света, независимо от това, колко дълга история на тоталитаризъм и диктатура може да има тя. Воденето на международен диалог, вместо налагането на санкции може да се използва за промяна на отношението, така че всеки, който не е съгласен с органите в собствената си държава, да не страда от малтретиране и несправедливост, типични за режими, които не зачитат правата на човека.

Трагедии като тази, която се случи с кубинския дисидент Орландо Сапата Тамайо, „виновен“ за престъпление, свързано с неговите убеждения, никога не бива да се повтаря. В момента има и други политически затворници в Куба, които са в опасност. Като гарант за зачитането на правата на човека, ЕС трябва да се намеси и да предприеме необходимите дипломатически действия с цел трагедията със Сапата никога да не се повтаря в Куба или където и да било по света.

 
  
MPphoto
 
 

  Andrew Henry William Brons (NI), в писмена форма. (EN) Безрезервно осъждам малтретирането на хора в Куба (или на друго място). Все пак, аз се въздържах при гласуването на резолюцията срещу Куба като цяло. Една от причините беше, че резолюцията цели да даде право на Европейския съюз и неговите функционери да говорят и действат от името на държавите-членки. Другата причина беше, че много държави-членки на Европейския съюз преследват и лишават от свобода хора за това, че по ненасилствен начин упражняват свободата си на изразяване, поддържат мнения, различаващи се от официалните, или участват в дисидентска дейност. Пълно лицемерие е партиите, които са благосклонни към политическите репресии в Европа, да посочват с пръст държави като Куба, които споделят техните репресивни и антидемократични възгледи и дейности.

 
  
MPphoto
 
 

  Edite Estrela (S&D), в писмена форма. (PT) Гласувах в подкрепа на предложението за резолюция относно положението на политическите затворници и на лицата, лишени от свобода поради убежденията им в Куба. Ние потвърждаваме необходимостта от незабавно освобождаване на всички политически затворници и лица, лишени от свобода поради убежденията им. Считаме, че задържането на дисиденти в Куба заради техните идеали и тяхната мирна политическа дейност представлява нарушение на Всеобщата декларация за правата на човека.

 
  
MPphoto
 
 

  Göran Färm, Anna Hedh, Olle Ludvigsson, Marita Ulvskog и Åsa Westlund (S&D), в писмена форма. (SV) Ние, шведските социалдемократи, споделяме мнението, представено в изменението, а именно, че блокадата срещу Куба следва да бъде вдигната. Не смятаме обаче, че това твърдение следва да бъде включено в предложението за резолюция, тъй като тя се отнася за лицата, лишени от свобода поради убежденията им.

 
  
MPphoto
 
 

  Diogo Feio (PPE), в писмена форма. (PT) Орландо Сапата Тамайо почина от глад, защото той искаше да бъде третиран като това, което беше: политически затворник, преследван от режим, който, въпреки промените в ръководството, продължава да управлява гражданите си с железен юмрук и им забранява да се сдружават или свободно да изразяват мнението си.

Трагичните обстоятелства около неговата смърт следва да накарат всички ни да се срамуваме. Това особено се отнася за тези, които вземат политическите решения, които водени от г-н Сапатеро и посланик Моратинос, промениха европейската политика към Куба.

Единственото, което Европейският съюз постигна с колебливия си опит си за помирение, е засилването на чувството за безнаказаност, като в същото време накара демократите, които заслужаваха да получат повече от нас, да се чувстват по-изолирани.

Надявам се да се върнем към твърдата демократична политика, която едва напоследък се смекчи. Искам Европейският съюз най-накрая да признае, че промяната на политиката беше пълен провал. Също така искам Освалдо Пая и „Дамите в бяло” да могат да пътуват свободно до Европа, за да разкрият обстоятелствата около събитията, които се случват в Куба.

 
  
MPphoto
 
 

  Ilda Figueiredo (GUE/NGL), в писмена форма. (PT) Гласувахме против резолюцията, защото мнозинството в Парламента експлоатира политически смъртта на Сапата Тамайо, резултат от гладна стачка в кубински затвор, въпреки че е получил медицинско лечение. Те искат да осуетят намеренията, публично изразени от испанското председателство за отмяна на общата позиция относно Куба. Те отново атакуват Куба и нейния народ, като се опитват да се намесват в независимостта и суверенитета й, в икономическите и социалните й успехи и безупречната й интернационална солидарност.

Капитализмът не е бъдещето на човечеството. Куба продължава да бъде пример, че е възможно да се построи общество без експлоататори и експлоатирани, социалистическо общество. Представителите на капитализма в Европейския парламент не приемат този факт. Те се опитват да предотвратят всестранния политически диалог с кубинското правителство на основата на същите критерии, които ЕС прилага към всички държави, с които има отношения.

Те не осъждат ембаргото, наложено от САЩ срещу Куба, чието незабавно вдигане беше поискано по 18 повода от Общото събрание на Организацията на обединените нации. Те не казват нищо за положението на петимата кубински граждани, намиращи се в затвор в Съединените американски щати от 1998 г. без справедлив процес, а също така пренебрегват факта, че САЩ продължават да дават убежище на кубински гражданин, подбудител на бомбена атака срещу пътнически самолет, при която загинаха 76 души.

 
  
MPphoto
 
 

  Jacek Olgierd Kurski (ECR), в писмена форма. – (PL) При гласуването днес, аз одобрих резолюцията относно положението на политическите затворници и лицата, лишени от свобода поради убежденията им в Куба. Като Европейски парламент ние трябва категорично да осъдим практиките на режима в Хавана и да говорим на висок глас за правата на независимите журналисти, мирните дисиденти и защитниците на правата на човека. В приетата резолюция ние изразяваме дълбоката си солидарност с всички кубинци и подкрепяме техните усилия по пътя към демокрацията, както и за зачитане и защита на основните права. Аз съм от държава, където едно обществено движение възникна като опозиция на комунистическия режим – движението „Солидарност“. Въпреки че Полша и другите държави от Централна и Източна Европа, които днес са част от Европейския съюз, вече са загърбили болезнените си преживявания от комунистическите режими, именно поради това ние не можем да забравим онези, които са лишени от свобода и преследвани, защото толкова много искат демокрация, свобода и свобода на словото.

 
  
MPphoto
 
 

  Nuno Melo (PPE), в писмена форма. (PT) Европейският съюз не може да има романтична представа за политическия режим в Куба, представляващ истинска комунистическа диктатура, основана на логиката на еднопартиен режим, който нарушава правата на човека, потиска гражданите си, преследва и елиминира политическите си врагове и лишава от свобода безброй хора, чието единствено престъпление е, че имат собствено мнение.

Смъртта на Орландо Сапата е просто още един случай, който шокира света и трябва да бъде заклеймен от Европейския парламент без колебание и фалшиви оправдания. Ето защо аз отхвърлям опитите на някои членове на ЕП от крайната левица да прикрият това възмутително престъпление с политическа терминология, чиято единствена цел е да легитимира един режим, който е непоносим и неприемлив.

 
  
MPphoto
 
 

  Willy Meyer (GUE/NGL), в писмена форма. (ES) Гласувах против резолюция RC-B7-0169/2010 относно Куба, защото смятам, че това е акт на намеса, който нарушава международното право. С гласа си изразих осъдителното си отношение към упражненията в политическо манипулиране, чиято единствена цел е да се изрази неодобрение към правителството на Куба. Членовете на ЕП, гласували в подкрепа на този текст, са същите, които многократно отказаха да внесат в Парламента резолюция, осъждаща преврата в Хондурас. Тази резолюция настоятелно призовава Европейския съюз да демонстрира безрезервна подкрепа за промяната на политическия режим в Република Куба и също така предлага да се използват европейските механизми за сътрудничество, за да се постигне тази цел, което е неприемлив акт на намеса, нарушаващ международното право. Вече повече от 50 години Съединените американски щати поддържат икономическо, търговско и финансово ембарго срещу Куба в явно нарушение на международното право и с тежки последици за икономиката и условията на живот на кубинците. Въпреки това правителството на Куба продължава да гарантира на гражданите си всеобщ достъп до здравеопазване и образование.

 
  
MPphoto
 
 

  Andreas Mölzer (NI), в писмена форма. – (DE) Гласувах в подкрепа на предложението за обща резолюция относно Куба, тъй като за ЕС е важно също така да изрази ясно идеята, че спешно е необходима демократизация на държавата, която е още под комунистическо управление. Лишаването от свобода на дисидентите и политическите опоненти е типична черта на комунистическите държави, но това е особено разпространена практика в Куба. Фактът, че органите дори не позволяват на семейството на затворник, починал вследствие на гладна стачка, да организира погребение, е особено скандален.

Да се надяваме, че политическата система на острова ще се промени възможно най-скоро. Независимо от това обаче, важно е ЕС и Съединените американски щати да прилагат едни и същи стандарти навсякъде. Неприемливо е САЩ да предоставят „политическо убежище“ на кубинци, замесени в бомбени атаки. Можеш да критикуваш ефективно, ако самият ти отговаряш на критериите, които си заложил.

 
  
MPphoto
 
 

  Raül Romeva i Rueda (Verts/ALE), в писмена форма. (ES) Гласувах в подкрепа на предложението за обща резолюция относно Куба (RC-B7-0169/2010), защото, както казах по време на разискването вчера, независимо от съответните ни позиции по отношение на Куба, смъртта на Орландо Сапата Тамайо е сама по себе си тъжно събитие.

Също така настоявам, че е необходимо да изискаме да бъдат освободени всички политически затворници и лицата, лишени от свобода поради убежденията им в Куба, както и навсякъде по света. Все пак искам да предупредя, че не следва да се предприемат действия, които вече се провалиха, а не допринесоха за напредъка на Куба по пътя на демокрацията и свободата, като например ембаргото и блокадата. Очевидно е, че са необходими спешни промени на острова и Европейският съюз следва да следи това, така че преходът към демокрация да бъде в полза на народа на Куба.

 
  
MPphoto
 
 

  Alf Svensson (PPE) , в писмена форма. (SV) САЩ поддържат търговско ембарго срещу Куба от 48 години. Ембаргото се отразява на населението на Куба и е постоянно повтарящо се оправдание за недостатъците на режима на Кастро. За всичко се обвинява американското ембарго и в резултат на това народът на Куба не може ясно да посочи вината на комунистическия режим и да се дистанцира от него. Демократичната опозиция в Куба иска ембаргото да бъде вдигнато. На 29 октомври 2009 г., 187 държави-членки на ООН гласуваха за вдигане на ембаргото. Три гласуваха за това, да остане, и две се въздържаха. Нито една от държавите-членки на ЕС не гласува в подкрепа на запазването на ембаргото. В миналото Европейският парламент осъди ембаргото срещу Куба и призова то да бъде незабавно прекратено в съответствие с исканията, отправени от Общото събрание на ООН по редица поводи (P5_TA(2003)0374). Европейският парламент също така заяви, че ембаргото пречи за постигането на собствената си цел. (P6_TA(2004)0061) Настоящата резолюция RC-B7-0169/2010 се отнася за положението на политическите затворници и лицата, лишени от свобода поради убежденията им в Куба. По време на разискванията преди гласуването аз внесох предложение за отправяне на ултиматум към Куба. Ембаргото ще бъде вдигнато и в рамките на шест месеца след това всички лица, лишени от свобода поради убежденията им, трябва да бъдат освободени и да бъдат проведени реформи. Ако режимът не се съобрази с тези условия, САЩ, ЕС и Канада ще въведат нови и по-интелигентни санкции, които са насочени срещу кубинското ръководство, като например забрана за пътуване до страната и замразяване на кубинските активи и чуждите инвестиции.

 
  
  

Предложение за резолюция B7-0148/2010

 
  
MPphoto
 
 

  Sebastian Valentin Bodu (PPE), в писмена форма. (RO) Европейският съюз си е поставил за цел до 2020 г. да намали емисиите на парникови газове с 20%, да намали потреблението на енергия с 20% и да произведе най-малко 20% от използваната енергия от възобновяеми енергийни източници. Също така Европейският съюз се стреми да даде пример в глобален мащаб за пестенето на ресурси и опазване на околната среда.

Тези амбициозни цели могат да бъдат постигнати само ако Европейският съюз като цяло и всяка държава-членка поотделно поемат ясни ангажименти по отношение на сроковете. Инвестициите в нисковъглеродни енергийни технологии са от ключово значение за постигане на целите, предложени за 2020 г., която съвсем не е толкова отдалечена в бъдещето, колкото изглежда. Постигането на тези цели изисква значително финансово усилие: 58 млрд. евро според някои прецизни изчисления, които са както публични, така и частни средства.

Това финансово, логистично и административно усилие обаче ще превърне Европейския съюз в световен лидер в иновациите и ще окаже положително въздействие върху икономиката му чрез създаването на работни места и откриването на нови перспективи в областта на научните изследвания, за която в течение на десетилетия неоснователно бяха отпускани недостатъчно средства. Инвестициите в разработването на нисковъглеродни енергийни източници ще дадат резултат в средносрочен и дългосрочен план и ще окажат положително въздействие в целия Европейския съюз.

 
  
MPphoto
 
 

  Maria Da Graça Carvalho (PPE), в писмена форма. (PT) От жизненоважно значение е да настояваме за радикална промяна в обществото, основана на устойчивост на градовете, децентрализирано производство на енергия и промишлена конкурентоспособност. Това е политика от съществено значение за благоденстващо и устойчиво общество, което е подготвено за предизвикателствата на изменението на климата, сигурни енергийни доставки и глобализацията, което е световен лидер в областта на чистите технологии. Целта на плана SET е да допринесе конкретно за разработването на чисти технологии. Приветствам основните насоки, представени в съобщението, относно това, как да бъде организирана логиката на намеса между публичния и частния сектор, и между Общността, националното и регионалното финансиране. От съществено значение обаче е да бъдат увеличени публичните средства за научни изследвания в областта на чистите технологии. Европа тепърва трябва да създава условия за повече частни инвестиции в научните изследвания, в разработването на технологии и демонстрационни проекти в областта на енергетиката. От жизненоважно значение е да превърнем думите в дела. Следващата финансова перспектива на Европейския съюз и Осмата рамкова програма за научноизследователска и развойна дейност следва да поставят като приоритет енергийната сигурност, борбата срещу изменението на климата и опазването на околната среда. Единствено по този начин ще бъде възможно да се запази конкурентоспособността на нашата промишленост, да се насърчи икономически растеж и създаването на работни места.

 
  
MPphoto
 
 

  Edite Estrela (S&D), в писмена форма. (PT) Гласувах в подкрепа на резолюцията на Европейския парламент относно инвестиране в разработването на нисковъглеродни технологии (SET Plan), защото, за да можем ефективно да се борим с икономическата криза, следва да поставим като приоритет инвестирането в онези нови технологии, които имат най-голям потенциал за създаване на работни места. Считам, че тези инвестиции могат да създадат нови възможности за развитие на икономиката и конкурентоспособността на Европейския съюз.

 
  
MPphoto
 
 

  Diogo Feio (PPE), в писмена форма. (PT) Планът SET, представен от Комисията, предлага да бъдат направени инвестиции в научноизследователска и развойна дейност за разработването на ефективни и устойчиви енергийни технологии с ниски емисии на въглерод, което дава възможност да се гарантира необходимото намаление на емисиите, без да се застрашава европейската промишленост, като по този начин се поема ангажимент за устойчиво развитие, който считаме за сериозен.

Новите енергийни политики, особено в условията на общата криза, не трябва да изключват възможността за енергийна ефективност и не трябва по какъвто и да било начин да застрашават икономическата устойчивост на европейските държави, като това не означава по-малка грижа за околната среда.

Ето защо настоятелно призовавам за нов подход в енергийната политика, подход, който се основава на чиста енергия, по-ефективно използване на природните ресурси, с които разполагаме и увеличени инвестиции в изследвания и по-екологосъобразни технологии, така че да можем да поддържаме европейската конкурентоспособност и да дадем възможност за създаване на работни места в рамките на иновативна и устойчива икономика.

 
  
MPphoto
 
 

  José Manuel Fernandes (PPE), в писмена форма. (PT) Приветствам целите на плана SET (Стратегически план за енергийни технологии), който настоява за развитието на нисковъглеродно общество. Планът SET е насочен към ускоряване на разработването и внедряването на нисковъглеродни технологии. Планът включва мерки, свързани с планирането, прилагането, ресурсите и международното сътрудничество в областта на иновативните технологии в енергийния сектор. Няколко изследвания стигат до извода, че насърчаването на европейската цел от 20% дял на възобновяеми източници на енергия ще създаде милиони нови работни места до 2020 г. Също така около две трети от тези работни места ще бъдат създадени в малки и средни предприятия. Решението изисква разработването на екологични технологии. Ето защо ни е необходимо по-голямо финансиране за плана SET, което считам, че следва да бъде предвидено при следващия преглед на финансовите перспективи. Трябва също така да насърчаваме екологичните технологии и квалифицирания труд чрез инвестиции в образование и изследвания. Колкото по-скоро постигнем нисковъглеродно общество, толкова по-скоро ще излезем от кризата.

 
  
MPphoto
 
 

  João Ferreira (GUE/NGL), в писмена форма. (PT) Разработването и прилагането на нисковъглеродни технологии е изключително важно не само по екологични причини, които включват необходимостта от намаляване на емисиите на въглероден диоксид в атмосферата, но също така и поради причини, свързани с енергетиката, като се има предвид неизбежният последователен недостиг и потенциалното изчерпване на запасите от изкопаеми горива, от които човечеството е силно зависимо.

За съжаление, както планът SET, така и току-що приетата резолюция не просто предлагат един частичен подход към проблема – както по отношение на технологиите и енергийните източници, които трябва да бъдат взети под внимание, така и по отношение на необходимостта от намаляване на потреблението – но преди всичко, те все още считат тези инвестиции за поредната добра търговска възможност (от която някои, малцина избрани, ще натрупат големи печалби за сметка на мнозинството), вместо това да бъде задължение в екологичен и енергиен аспект за опазване на общите блага на човечеството.

Знаково и показателно е, че при гласуването на измененията на резолюцията, вместо да се насърчават „амбициозни цели за намаляване“ на емисиите на въглероден диоксид в атмосферата, беше избрано „да насърчават търговията с емисии на въглерод в световен мащаб“.

 
  
MPphoto
 
 

  Ilda Figueiredo (GUE/NGL), в писмена форма. (PT) Използването на нисковъглеродни технологии, които по принцип отделят по-малко въглероден диоксид, е положително и желателно.

Ние обаче не можем да приемем, че за сметка на технологичното развитие и укрепването на така наречения план SET, се търси поредното извинение за отслабване на националните енергийни политики.

Думите на Комисията, че „Стратегическият план за енергийни технологии (SET-Plan) представлява технологичният стълб на политиката на ЕС в областта на енергетиката и изменението на климата“ не оставят никакво съмнение за истинските намерения на Европейската комисия да отслаби суверенитета на държавите-членки в такава важна област като националните енергийни стратегии.

Предложението за резолюция съдържа аспекти, при по-подробен прочит, с които не сме съгласни, по-специално насърчаването на „търговия с емисии на въглерод в световен мащаб“, като се има предвид, че това решение показа, че не предлага предимства за намаляване на въглеродните емисии, както и създаването на повече публично-частни партньорства, подчертавайки „значително увеличаване на дела на публичните инвестиции“, като по този начин ще бъдат използвани публични средства, които да служат в полза на частни интереси и печалби.

Ето защо групата ни гласува против.

 
  
MPphoto
 
 

  Eija-Riitta Korhola (PPE), в писмена форма. (EN) Г-н председател, устойчивите и ефективни нисковъглеродни технологии са в основата на мащабната задача по намаляването на въглерода, пред която е изправен Европейският съюз и целият свят. Именно поради този факт приветствам бързината, с която Парламентът изготви проект за резолюция по този въпрос, като така даде ясен знак към Комисията и Съвета, че планът SET е навременен и важен. Ако действително желаем да постигнем целите си, то е ясно, че ще са ни необходими всички форми на нисковъглеродни технологии, включително устойчива ядрена енергия. Ето защо изразявам задоволството си, че успяхме да заличим формулировката в съображение „И“, което е поредният опит да бъде поставена ядрената енергия в светлина, каквато днес тя не заслужава. Това съображение би могло да има отрицателни последици върху концепцията за „устойчиви нисковъглеродни технологии“, като загатва, че ядрената енергия не е част от тях. Факт е обаче, че в Европейския съюз не можем да си позволим да не я използваме, ако имаме сериозно отношение към изменението на климата. Докато стане възможно възобновяемите източници на енергия действително да дават ефективни резултати и да осигуряват постоянен поток от енергия, трябва да разчитаме именно на такива нисковъглеродни технологии.

 
  
MPphoto
 
 

  Nuno Melo (PPE), в писмена форма. (PT) Инвестициите в нисковъглеродни технологии трябва да бъдат приоритет, тъй като това е един от най-ефективните начини за борба с изменението на климата, който ще подготви Европейския съюз за екологична икономика. Ето защо на интелигентните нисковъглеродни решения следва да бъде отделено специално внимание, не на последно място по отношение на финансирането им от Общността, за да бъдат постигнати до 2020 г. целите в областта на околната среда, поставени от Европейския съюз.

 
  
MPphoto
 
 

  Andreas Mölzer (NI), в писмена форма. – (DE) Гласувах „въздържал се“ по предложението за резолюция относно „инвестиране в разработване на нисковъглеродни технологии“, тъй като, макар да съдържа няколко разумни подхода, то подкрепя по-нататъшното развитие на ядрената енергетика – нещо, което отхвърлям, поради огромните рискове, свързани с него. Предложението за резолюция правилно подчертава, че до момента изследванията страдат от недостиг на финансиране. За да може обаче Европа да остане конкурентоспособна спрямо останалите световни участници, финансирането за изследователски проекти трябва да бъде увеличено значително, по-специално в областта на новите енергийни източници. Разработването на нови, нисковъглеродни технологии в енергийния сектор, надявам се, не само ще запази съществуващите работни места в тази област, но ще създаде и много допълнителни работни места за висококвалифицирани специалисти. Считам обаче, че в това отношение инвестициите следва да бъдат насочени в областта на слънчевата енергия и улавянето и съхранението на въглерод. Имайки предвид вероятността от сериозни последици, инвестициите в ядрена енергия трябва да бъдат преразгледани и пренасочени. Тази нова посока на политиката по енергийните въпроси ще повиши също и сигурността на енергийните доставки в рамките на Европейския съюз и ще затвърди независимостта от външни доставчици.

 
  
MPphoto
 
 

  Raül Romeva i Rueda (Verts/ALE), в писмена форма. (ES) Както и групата на Зелените/Европейски свободен алианс, аз също гласувах против предложението за резолюция (B7-0148/2010) относно инвестиране в разработването на нисковъглеродни технологии (SET Plan) поради няколко причини; по-специално защото изменението, с което се иска заличаване на съображение „И“, което за нас беше от ключово значение, беше прието; в този параграф се предлага шестата Европейска промишлена инициатива „Устойчива ядрена енергия“ да бъде преименувана просто на „Ядрена енергия“. Считаме, че понятието „устойчива ядрена енергия“ е безсмислено, тъй като, в най-добрия случай, е възможно да бъдат намалени заплахата за околната среда и за здравето на хората, както и рисковете от разпространение, произтичащи от развитието и използването на ядрена енергия, но не и да бъдат премахнати.

 
  
  

Предложение за резолюция RC-B7-0139/2010

 
  
MPphoto
 
 

  Luís Paulo Alves (S&D), в писмена форма. (PT) Гласувах в подкрепа на това предложение за резолюция, за да изразя скръбта си по повод жертвите на двете природни бедствия и своята солидарност с техните семейства и приятели. Тези бедствия засегнаха тежко няколко държави-членки и региона.

Затова ще заявя, че за Европа е наложително да реагира незабавно на тези събития, а именно, като мобилизира Фонда за солидарност на Европейския съюз и така покаже солидарността на ЕС с всички засегнати от бедствията.

Сега е важно да вземем под внимание спецификите на островните и най-отдалечените региони, които, освен с постоянните си затруднения, сега се сблъскват и с разрушена инфраструктура, частна, търговска и селскостопанска собственост, а в много от случаите не са в състояние да се върнат веднага към нормалния си живот, особено в регионите, зависещи почти изключително от туризма, тъй като медийното представяне на събитията би могло да разубеди потенциалните посетители.

Ето защо е необходимо да призовем Комисията и Съвета да предприемат незабавни действия, така че Съветът да преразгледа предложението, за да стане прилагането на Фонда за солидарност на Европейския съюз по-опростено, по-бързо и по-гъвкаво.

Също така е важно да се прегледат, заедно със съответните държави-членки, европейските програми и структурните, земеделските и социалните фондове, за да се подобри отговорът на потребностите вследствие на тези бедствия.

 
  
MPphoto
 
 

  Elena Băsescu (PPE), в писмена форма.(RO) Гласувах в подкрепа на предложението за резолюция относно голямото природно бедствие в автономната област Мадейра и въздействието на бурята „Синтия“ в Европа. Считам, че Европейският съюз трябва да изрази солидарност със страдащите вследствие на тези природни бедствия, които връхлетяха редица региони в Португалия и западна Франция, отделни региони в Испания, по-специално Канарските острови и областта Андалусия, както и в Белгия, Германия и Нидерландия. В западна Франция бурята причини смъртта на близо 60 души, а мнозина са изчезналите, без да споменаваме няколкото хиляди разрушени жилища. Европейската комисия може да предостави финансова подкрепа на засегнатите региони чрез Фонда за солидарност на Европейския съюз. От първостепенна важност е да има чувство на солидарност между държавите-членки в случаите на големи природни бедствия. Трябва да има координация между органите на местно, национално и европейско равнище в усилията им за реконструкция на засегнатите области. Не бива да бъдат пренебрегвани и политиките за ефективна превенция. Трябва да гарантираме както в този случай, така и в бъдеще, че европейските средства ще стигнат до засегнатите региони възможно най-скоро, за да се помогне на засегнатите от природните бедствия.

 
  
MPphoto
 
 

  Regina Bastos (PPE), в писмена форма. – (PT) На 20 февруари в Мадейра се разрази уникално метеорологично явление, причинило смъртта на поне 42 души, като 32 души са изчезнали, 370 са останали без дом, а близо 70 са ранените.

На 27 и 28 февруари по атлантическото крайбрежие на западна Франция (областите Поату-Шарант и Пеи дьо ла Лоар) друго явление причини смъртта на 60 души, като 10 души са изчезнали, а повече от 2 000 – останали без дом. Тази буря изолира и няколко региона в Испания, по-специално Канарските острови и областта Андалусия.

Освен човешки страдания и психологически травми, тези метеорологични явления причиниха внушителни мащабни разрушения с изключително тежки социални и икономически последици върху икономическата дейност в тези региони, тъй като мнозина изгубиха цялото си имущество.

Гласувах в подкрепа на това предложение за резолюция, призовавайки Комисията незабавно да предприеме всички необходими действия за възможно най-бързото и гъвкаво мобилизиране в максималната възможна степен на Фонда за солидарност на Европейския съюз, за да се помогне на пострадалите.

Бих подчертала необходимостта от изготвяне на проект за нов регламент относно Фонда за солидарност на Европейския съюз, на основата на предложение на Комисията, с цел решаване на проблемите, причинени от природните бедствия, по един по-гъвкав и ефективен начин.

 
  
MPphoto
 
 

  Maria Da Graça Carvalho (PPE), в писмена форма. (PT) Бурята, опустошила Мадейра на 20 февруари, причини огромни човешки и материални загуби в тази автономна област. Ролята на ЕС е жизненоважна, тъй като той разполага с механизми и инструменти, като например Фонда за солидарност, структурните фондове – Европейския фонд за регионално развитие и Европейския социален фонд – и Кохезионния фонд, които трябва да бъдат мобилизирани и приложени по един бърз, гъвкав и опростен начин. Приветствам предложението за резолюция, в което Европейската комисия е призована, веднага щом получи искане от португалското правителство, да предприеме необходимите действия за възможно най-бързото и гъвкаво мобилизиране в оптимална степен на Фонда за солидарност на Европейския съюз. Приканвам институциите на Европейския съюз да проявят солидарност, насочена към бързото и гъвкаво прилагане на Кохезионния фонд, имайки предвид специалния статут на Мадейра като островен и крайно отдалечен регион на ЕС. Призовавам добрата воля на Европейската комисия по отношение на воденето на преговори относно преразглеждането на регионалните оперативни програми Intervir+(ЕФРР) и Rumos (ЕСФ), както и отнасящия се за Мадейра раздел на тематичната оперативна програма за териториално укрепване, която се финансира от Кохезионния фонд.

 
  
MPphoto
 
 

  Nessa Childers (S&D), в писмена форма. (EN) Гласувах в подкрепа на този доклад и съм изключително доволна, че беше приет от Парламента. След подобните, макар и не толкова сурови метеорологични условия в Ирландия, в това число наводнения и неотдавнашния снеговалеж, вече знам колко дълбоко засягат тези трагедии семействата и гражданите на ЕС и колко важно е Парламентът да предприеме действия, за да помогне по всички възможни начини.

 
  
MPphoto
 
 

  Carlos Coelho (PPE), в писмена форма.(PT) Природното бедствие, връхлетяло Мадейра на 20 февруари, остави след себе си мрачна картина на човешки страдания и мащабни разрушения, с опустошителни последици за икономиките и производствените структури на съответните региони.

Седмица по-късно друго природно бедствие – бурята „Синтия“ – причини разруха в региона на западна Франция и няколко региона в Испания.

Искам да се присъединя към общата скръб и да изразя своята солидарност с всички, засегнати от тази трагедия, по отношение както на човешките, така и на материалните загуби.

Жизненоважно е да предоставим помощ на хората, както и да възстановим инфраструктурата, обществените сгради и най-важните услуги.

Вярно е, че средствата от Фонда за солидарност може да бъдат изплатени едва след приключването на процедурите за мобилизиране на Фонда и получаването на съответното одобрение от Съвета и от Парламента. И все пак, в настоящата ситуация е много трудно да принуждаваме да чакат хората, изправени пред трудности при връщането си към нормалния си начин на живот. Ето защо настояваме за най-високо равнище на неотложност и гъвкавост както в осигуряването на достъп до средствата, така и в предприемането на извънредни мерки в помощ на Мадейра.

 
  
MPphoto
 
 

  José Manuel Fernandes (PPE), в писмена форма. (PT) На 20 февруари тази година в Мадейра се случи трагедия, която може да се опише с безпрецедентни проливни дъждове, силни ветрове и огромни морски вълни. Тя остави след себе си поне 42 загинали, редица изчезнали, стотици бездомни и десетки ранени. Искам да изтъкна незабавните действия на регионалното правителство в Мадейра и неговите институции по време на тяхната бърза и координирана реакция на тази трагедия. На 27 и 28 февруари в западна Франция, по-конкретно в регионите Поату-Шарант и Пеи дьо ла Лоар, се разрази много силна и разрушителна буря, наречена „Синтия“. Тя причини смъртта на повече от 60 души, като мнозина са изчезнали, а хиляди – останали без дом. Пред лицето на тези трагедии искам да изразя своята дълбока скръб и солидарност с всички засегнати региони, поднасяйки своите съболезнования на семействата на жертвите и отдавайки почит на екипите за издирване и спасителните екипи. Призовавам Комисията веднага след като правителствата на засегнатите държави внесат съответните си искания, да предприеме незабавно всички необходими стъпки към мобилизиране на Фонда за солидарност на Европейския съюз в максималната възможна степен. При разглеждането на тези искания Комисията трябва вземе предвид спецификите на отделните региони, по-специално уязвимостта на островните и периферните региони.

 
  
MPphoto
 
 

  Sylvie Guillaume (S&D), в писмена форма.(FR) Подкрепих това предложение за резолюция относно действията, които ще бъдат предприети непосредствено след опустошителното и смъртоносно преминаване на бурята „Синтия“ на наша територия, тъй като, преди да се опитваме да хвърляме обвинения, трябва първо да покажем европейска солидарност, за да подкрепим жертвите на това бедствие, връхлетяло няколко европейски държави. Трябва да използваме не само Фонда за солидарност, но тази помощ трябва да дойде и от Кохезионния фонд, от Европейския фонд за регионално развитие и от Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони. И накрая, трябва да насърчим застрахователните дружества да се намесят при първа възможност и съответно да извлечем поука от подобни събития по отношение на издаването на разрешителни за строеж.

 
  
MPphoto
 
 

  Filip Kaczmarek (PPE), в писмена форма. – (PL) Госпожи и господа, подкрепих предложението за резолюция относно голямото природно бедствие в автономната област Мадейра и въздействието на бурята „Синтия“ в Европа. Нека се съсредоточим върху Мадейра, тъй като именно там катастрофата взе най-много жертви. Създаваме голяма и силна общност по ред причини, а една от тях е, за да можем да си помагаме взаимно в случай на необходимост. Днес Мадейра и други региони са в затруднение, защото са тежко пострадали вследствие на бурята. Наш дълг е да помагаме на онези, които се нуждаят от помощта ни. Надявам се, че предложението за резолюция ще допринесе за ефективното преодоляване на последиците от трагедията. Дълбоко съчувствам на всички жертви и техните семейства. Благодаря ви.

 
  
MPphoto
 
 

  Véronique Mathieu (PPE), в писмена форма.(FR) През последните седмици няколко региона на Европейския съюз бяха засегнати от природни бедствия: Мадейра, после западна Франция и отделни региони в Испания. Човешките жертви и материалните щети, причинени от силата на тези метеорологични явления, дълбоко затрогнаха нас, членовете на ЕП. Това обяснява предложението за резолюция относно природните бедствия, гласувано днес в Европейския парламент; то изразява нашето „дълбоко съчувствие“ и „солидарност“ с жертвите от опустошените региони. Европейската солидарност трябва да се изрази с финансови средства чрез мобилизирането на Фонда за солидарност на Европейския съюз и чрез други проекти, финансирани от ЕС. И все пак, що се отнася до Фонда за солидарност, трябва да изтъкна, че настоящият регламент не позволява достатъчно гъвкава и бърза реакция; съществува възможност за изменение на този регламент и от Европейския съвет зависи да постигне напредък в това отношение. Гласувах в подкрепа и на изменението, подкрепящо предложението, внесено от г-н Барние през 2006 г., за създаване на Европейски сили за гражданска защита. Съжалявам, че то не е прието; прилагането на това предложение би подобрило капацитета на ЕС за реакция при кризи.

 
  
MPphoto
 
 

  Nuno Melo (PPE), в писмена форма. – (PT) Неотдавнашното природно бедствие, връхлетяло Мадейра, остави острова в състояние на безредие. Други региони в Европа бяха опустошени в същия мащаб от въздействието на бурята „Синтия“. Европейският съюз следва да помогне безрезервно с обединени усилия за изразяване на солидарност, мобилизирайки за тази цел Фонда за солидарност на Европейския съюз. Фондът за солидарност на Европейския съюз беше създаден за предоставяне на спешна финансова помощ на държави-членки, засегнати от природни бедствия.

 
  
MPphoto
 
 

  Andreas Mölzer (NI), в писмена форма.(DE) На 20 февруари тежко природно бедствие, придружено от проливни дъждове с безпрецедентен мащаб, заедно със силна буря и много високи морски вълни, връхлетя Мадейра, причинявайки смъртта на поне 42 души, а много хора все още са в неизвестност. Освен това стотици останаха без дом. Няколко дни по-късно опустошителната буря „Синтия“ премина по протежение на френското атлантическо крайбрежие, причинявайки смъртта на близо 60 души, по-специално в регионите Поату-Шарант, Пеи дьо ла Лоар и Бретания. Там също броят на изчезналите лица е голям.

Още хиляди останаха без дом. Затова подкрепих мерките, включени в предложението за обща резолюция, насочени към това ЕС да предостави финансова помощ на тези държави и региони, поради което гласувах в подкрепа на предложението за резолюция. По-специално, трябва да се гарантира бързото и гъвкаво мобилизиране на Фонда за солидарност на Европейския съюз.

 
  
MPphoto
 
 

  Wojciech Michał Olejniczak (S&D), в писмена форма. – (PL) Гласувах в подкрепа на приемането на предложението за обща резолюция RC-B7-0139/2010 на Европейския парламент. Екологичните катастрофи и природните бедствия се превръщат във все по-обичайна част от нашия живот. Опасностите вследствие на промените в околната среда се увеличиха през последните десетилетия, затова следва да направим всичко по силите си, за да ги предотвратим.

Европейският съюз, състоящ се от 27 държави-членки и половин милиард граждани, трябва да преодолява не само кризите вследствие на изменението на климата и околната среда, но също и да се грижи за своите граждани и да им гарантира най-добрите възможни условия за оцеляване след всяка криза. Нашите усилия обаче не трябва да бъдат съсредоточени единствено върху предоставяне на помощ след бедствието. Една от основните причини за съществуването на Европейския съюз е за да дава на своите граждани усещане за сигурност. Във връзка с това съответните институции на ЕС трябва да предприемат конкретни стъпки за наблюдение над регионите и техните способности за предприемане на превантивни действия.

За да преодолеем възможно най-скоро последиците от бурята „Синтия“, следва да мобилизираме Фонда за солидарност на Европейския съюз и да помогнем на всички, които са претърпели загуби във връзка с катастрофата. Неблагоприятните и болезнени събития, засегнали другите, винаги следва да ни подтикват към предприемане на ефективни действия в солидарност с пострадалите. Нека да покажем, че и този път е така.

 
  
MPphoto
 
 

  Raül Romeva i Rueda (Verts/ALE), в писмена форма. (EN) Въздържах се при гласуването на резолюцията относно голямото природно бедствие в автономната област Мадейра и въздействието на бурята „Синтия“ в Европа (RC-B7-0139/2010), тъй като две от нашите ключови предложения за изменение бяха отхвърлени. По-конкретно, едното, което беше свързано с факта, че във Франция се разрешава строеж на сгради върху заливни зони и естествени мочурища и че спекулацията с жилища е довела до построяването на сгради в уязвими области, както и другото изменение, което гласи, че оползотворяването на всички средства на Общността за осъществяването на подобни планове, по-специално от структурните фондове, Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони (ЕЗФРСР), Кохезионния фонд и Фонда за солидарност на Европейския съюз трябва да зависи от мерките за устойчивост.

 
  
MPphoto
 
 

  Daciana Octavia Sârbu (S&D), в писмена форма.(RO) Бих искала да започна, изразявайки своята солидарност със семействата на жертвите от природните бедствия в Мадейра и жертвите на бурята „Синтия“. Природните бедствия напоследък са все по-често срещано явление поради изменението на климата. Ето защо трябва да гарантираме, че Европейският съюз е подготвен да реагира възможно най-бързо и ефективно.

Гласувах в подкрепа на предложението за резолюция на Европейския парламент, което призовава Комисията да разгледа възможността за увеличаване на участието на Общността в съфинансирането по регионалните оперативни програми. Нито една държава-членка не е в състояние да се справи сама с природни бедствия от голям мащаб. Затова Европейската комисия трябва да преработи регламента относно Фонда за солидарност на Европейския съюз, така че да гарантира държавите-членки, засегнати от бедствия, да получат по-бърз и по-резултатен достъп до този фонд.

 
  
MPphoto
 
 

  Nuno Teixeira (PPE), в писмена форма. (PT) Това предложение за резолюция изразява необходимостта от предоставяне на помощ за онези европейски региони, които неотдавна бяха връхлетени от природни бедствия, като например автономната област Мадейра. Обилните валежи в Мадейра на 20 февруари, освен че доведоха до тежки човешки жертви – смъртта на 42 души, редица ранени и останали без дом, причиниха и безчет последствия и тежки материални щети.

Във връзка с това е жизненоважно да се мобилизира помощ за засегнатите региони, за да преодолеят икономическите и социалните последици от бедствията. Бих наблегнал специално на уязвимостта на островните и най-отдалечените региони, какъвто е случаят с Мадейра, където специфичното естество на неговото икономическо и социално положение прави още по-съществена необходимостта от предоставяне на най-добрата възможна помощ.

Ще повторя необходимостта да призовем Европейската комисия за гъвкаво мобилизиране на Фонда за солидарност на Европейския съюз, както и за преразглеждане на регионалните програми, финансирани от Кохезионния фонд, с оглед тяхното изменение в съответствие с потребностите вследствие на трагедията.

Също толкова уместно ще бъде да се прегледа финансирането, планирано за 2010 г., предназначено за конкретни проекти, в съответствие с общите правила на структурните фондове за периода 2007–2013 г.

С оглед мащаба на природното бедствие в Мадейра и неговите незаличими последици, както и въздействието на бурята „Синтия“, гласувах в подкрепа на внесения документ.

 
Правна информация - Политика за поверителност