Indeks 
 Forrige 
 Næste 
 Fuld tekst 
Procedure : 2010/2580(RSP)
Forløb i plenarforsamlingen
Forløb for dokumenter :

Indgivne tekster :

RC-B7-0139/2010

Forhandlinger :

Afstemninger :

PV 11/03/2010 - 8.3
Stemmeforklaringer
Stemmeforklaringer

Vedtagne tekster :

P7_TA(2010)0065

Forhandlinger
Torsdag den 11. marts 2010 - Strasbourg EUT-udgave

9. Stemmeforklaringer
Video af indlæg
PV
  

Mundtlige stemmeforklaringer

 
  
  

orslag til beslutning RC-B7-0169/2010

 
  
MPphoto
 

  Miroslav Mikolášik (PPE). – (SK) Hr. formand! Ifølge regeringsarkiverne og den tilgængelige litteratur dømte det kommunistiske styre i Slovakiet i årene 1948-1989 71 168 mennesker for påståede politiske forbrydelser.

Der findes ikke nogen bedre måde at ære disse politiske fangers og samvittighedsfangers minde på end ved at arbejde aktivt på at fremme udbredelsen af frihed og demokrati der, hvor det anses for at være en uopnåelig luksus. Der har indtil videre ikke været nogen reaktion på EU's indsigelser. Jeg er imidlertid dybt bekymret over situationen for politiske fanger i Cuba, og derfor opfordrer jeg Rådet og Kommissionen til at træffe de effektive foranstaltninger, der er nødvendige for en frigivelse af politiske fanger, og at støtte og sikre deres arbejde som beskyttere af menneskerettighederne. Til borgerne i Cuba...

(Formanden afbrød taleren)

 
  
MPphoto
 

  Filip Kaczmarek (PPE). – (PL) Hr. formand! Jeg stemte for vedtagelsen af forslaget til beslutning om Cuba. Helt ærligt så forstår jeg ikke, hvorfor Fidel Castros europæiske venner forsvarer idéen om en konkursramt og demoraliseret revolution så indædt. Behøver det være sådan, at det kun er de skæbnesvangre ofre i det, der anser sig selv for at være et progressivt regime, som gør befolkningen bevidst om behovet for ændringer i Cuba? Nogle gange bidrager individuelle ofre til historiske ændringer. Jeg håber, at det også vil ske denne gang. Samtidig håber jeg ikke, at der bliver flere ofre som følge af myndighedernes dogmatisme eller deres manglende evne til at analysere deres egen position og ændring.

Jeg kan heller ikke acceptere, at mange af AVS-landene har en fuldstændig ukritisk holdning til karakteren og betydningen af det sociale og politiske system, der er blevet opbygget i Cuba. Jeg er fuldstændig overbevist om, at dette er en fejlagtig opfattelse af solidaritet. Det ville være mere ærligt at anerkende det, der er opnået i Cuba, men samtidig fordømme det, som ikke har været en succes, og som er antisocialt, umenneskeligt og ødelæggende.

 
  
MPphoto
 

  Ramón Jáuregui Atondo (S&D).(ES) Hr. formand! Jeg vil gerne tale på vegne af fru Muñiz for at forklare, hvorfor den spanske delegation til Gruppen for Det Progressive Forbund af Socialdemokrater i Europa-Parlamentet stemte imod ændringsforslag 2, som blev fremlagt af Den Europæiske Venstrefløjs Fællesgruppe/Nordisk Grønne Venstre, selv om der i ændringsforslaget blev anmodet om støtte til det spanske formandskab i dets drøftelser med Cuba.

For det første vil jeg gerne minde om, at vi ikke kan støtte ændringsforslag, som fremlægges af en gruppe, der har forsøgt at distancere sig selv fra beslutningen som helhed, og at vores forpligtelse over for alle de politiske grupper, som har underskrevet beslutningen, ikke lader os støtte en delvis ændring af dokumentet.

For det andet er ændringsforslag 2, som blev fremsat af GUE/NGL-Gruppen, ikke i overensstemmelse med det spanske formandskabs holdning. Formandskabet søger at opnå enighed i EU for at forny vores rammer for forbindelser med Cuba, men ikke for at bryde fuldstændig med den fælles holdning, hvilket der blev opfordret til i ændringsforslaget.

Det er grunden til, at vi ikke stemmer for ændringsforslaget.

 
  
MPphoto
 

  Zuzana Roithová (PPE). – (CS) Hr. formand! Det var en ære for mig i dag at støtte beslutningen om samvittighedsfanger i Cuba, ikke blot som medlem fra en tidligere totalitær kommuniststat, men også fordi jeg tidligere personligt har mødt cubanske systemkritikere, særlig fysikeren dr. Darsí Ferrer, der sammen med andre har været fængslet siden juli sidste år.

Efter min hjemkomst informerede jeg Parlamentet om den sørgelige situation i sundhedssektoren, og jeg vil gerne endnu en gang understrege, at folk, som ikke er medlemmer af kommunistpartiet, og som ikke har dollars, ikke har nogen adgang til medicin. Dr. Darsí Ferrer var en betydningsfuld person i Havana, der hjalp systemkritikere med at få medicin. Nu sidder han bag tremmer.

Det glæder mig, at vi har vedtaget denne beslutning, som er en meget stærk beslutning, og som også helt klart udfordrer de europæiske myndigheder til at fortsætte deres indsats for demokratiske ændringer i Cuba.

 
  
MPphoto
 

  Daniel Hannan (ECR). (EN) Hr. formand! Hvem skulle for 20 år siden, da luften i Europa var tyk af støv fra faldende mure og råb om frihed, have troet, at det røde flag også i dag ville vaje over Havanna, og at Fidel Castro ville dø fredeligt i sin seng på den lummervarme caribiske ø.

Sola mors tyrannicida est, siger min landsmand, Sir Thomas More: Tyranner kan kun fjernes ved at dræbe dem.

Der er to ting, som har fastholdt det kommunistiske styre i Cuba. For det første den fejlagtige amerikanske blokade, som har givet Castro og hans styre mulighed for at give udenlandsk imperialisme snarere end den dårlige økonomiske forvaltning under kommunismen skylden for alle deres landsmænds afsavn. For det andet overbærenhed hos nogle i Europa, også her i Parlamentet, som er afskyeligt dobbeltmoralske, idet de tillader krænkelser af menneskerettighederne og fornægtelse af demokratiet i Cuba, af den grund at landet producerer gode læger og ballerinaer.

Jeg håber, at Parlamentet vil blive voksent, og at nogle her i Parlamentet vil se ud over deres dage som studenter i Che Guevara-T-shirts. Tiden er inde til et konstruktivt engagement med de demokratiske styrker i Cuba. Historien vil frikende os.

 
  
MPphoto
 
 

  Philip Claeys (NI). (NL) Hr. formand! Jeg stemte for beslutningen om Cuba, fordi den generelt er ret kritisk over for det totalitære styre i Havanna. Samtidig vil jeg gerne benytte lejligheden til at opfordre Rådet til at afslutte dets forsøg på at normalisere dets forbindelser med Cuba, så længe vi stadig har at gøre med et kommunistisk diktatur, der skamløst overtræder menneskerettighederne.

Jeg vil også gerne opfordre den nye højtstående repræsentant til ikke at følge den linje, som Kommissionen har fulgt i den hidtidige lovgivning. Her tænker jeg f.eks. på Louis Michel, som ved flere lejligheder har besøgt Cuba uden på nogen måde at give udtryk for kritik af menneskerettighedssituationen og demokratiets tilstand der. Det er fuldstændig uacceptabelt, at EU lefler for det kommunistiske styre i Cuba.

 
  
  

Forslag til beslutning B7-0148/2010

 
  
MPphoto
 

  Jarosław Kalinowski (PPE).(PL) Hr. formand! Ved at stemme for beslutningsforslaget ville jeg udtrykke min støtte til investeringer i udviklingen af lavemissionsteknologier. SET-planen kan kun være effektiv og troværdig, hvis den finansieres ordentligt, og det omfatter finansiering fra private kilder. Argumenter til støtte for nødvendigheden af sådanne foranstaltninger er i princippet den økonomiske situation, som Europa befinder sig i, farlige klimaændringer og trusler mod energisikkerheden. Takket være den nyeste forskning og de nyeste teknologier er der opstået en mulighed for at overvinde krisen, som samtidig støtter foranstaltninger vedrørende klimaændringer. Det er også en chance for det europæiske landbrug, en mulighed for at skabe nye job i landdistrikter i ikkelandbrugssektoren, særlig i forbindelse med skabelsen af vedvarende energikilder.

 
  
MPphoto
 

  Jan Březina (PPE). (CS) Hr. formand! Jeg har ligeledes stemt for forslaget til beslutning om investering i udvikling af teknologi med lav CO2-udledning (SET-planen), fordi den efter min mening er et vigtigt instrument for omdannelsen af EU til en innovativ økonomi, der er i stand til at nå krævende mål. I den henseende anser jeg det for væsentligt, at Kommissionen i tæt samarbejde med Den Europæiske Investeringsbank fremsætter et generelt forslag til et instrument til investering i energi fra vedvarende energikilder, energieffektivitetsprojekter og udvikling af intelligente netværk senest i 2011. I overensstemmelse hermed skal Den Europæiske Investeringsbanks rolle i forbindelse med finansieringen af projekter på energiområdet styrkes, og særlig projekter med højere risikoniveauer.

Jeg afviser kategorisk, at medlemmerne fra venstrefløjen i deres præsentationer udnytter emnet teknologi med lav CO2-udledning til at komme med angreb på atomenergi, der er under bæltestedet. Jeg fastholder, at atomenergi er en ren energikilde, som bidrager til bæredygtig udvikling.

 
  
MPphoto
 
 

  Marek Józef Gróbarczyk (ECR).(PL) Hr. formand! Jeg kunne ikke støtte beslutningen, selv om den er ekstremt vigtig for den europæiske økonomi. Det er værd at bemærke, at der i beslutningen er forudset en enorm koncentration af penge, men kun på nogle bestemte områder, kun i visse grene af energiindustrien – de "grønne" områder. Det er i strid med forestillingen om energisolidaritet med lande, som primært er afhængige af kul. Polens energibehov er baseret på kul, så det er yderst vigtigt for os med en jævn overgang til en grøn økonomi. Som følge af sådanne foranstaltninger ville vi i Polen være nødt til at nedlægge job i stedet for at skabe dem. Under en krise er det yderst vanskeligt, og det ville skade Polen.

 
  
  

Forslag til beslutning RC-B7-0139/2010

 
  
MPphoto
 

  Sophie Auconie (PPE).(FR) Hr. formand, mine damer og herrer! Den 27. og 28. februar angreb stormen Xynthia Frankrig. Næsten 60 mennesker døde, og hundredtusindvis af mennesker blev påført store skader.

EU skal gå foran med et godt eksempel i lyset af denne tragedie. Derfor var jeg personligt med til at udarbejde denne beslutning og opfordre Kommissionen til at vise meget stor imødekommenhed. Vi forventer, at den yder økonomisk nødhjælp til katastrofeområderne ved hjælp af EU's Solidaritetsfond.

Hvis regionerne Poitou-Charentes, Charente-Maritime, Pays de la Loire og Bretagne som følge af denne tragedie anmoder om en ændring af deres tildeling af midler, som er finansieret af Den Europæiske Fond for Regional Udvikling og Den Europæiske Socialfond, skal Kommissionens undersøgelse af disse anmodninger være yderst fordelagtig og meget hurtig.

Rent bortset fra denne beslutning er jeg, ligesom mine kolleger fra Unionen for et Præsidentielt Flertal, overbevist om, at det er på tide at oprette en reel europæisk civilbeskyttelsesstyrke. Den vil i sig selv kunne yde afgørende supplerende hjælp i forbindelse med en katastrofe som denne.

 
  
MPphoto
 
 

  Formanden. – Hr. Kelly, selv om De ikke har registreret, at De vil tale før den første stemmeforklaring, kan De undtagelsesvis få lov til dette. Husk at registrere det næste gang.

 
  
  

Forslag til beslutning B7-0148/2010

 
  
MPphoto
 

  Seán Kelly (PPE). (EN) Hr. formand! Jeg vil blot sige, at jeg mener, det er på tide, at vi får et entydigt dokument om atomenergi, der skitserer de fremskridt og sikkerhedsforanstaltninger, som gør sig gældende i forbindelse hermed, og hvordan det i fremtiden vil blive omsat til forskning, der iværksættes, så borgerne kan tage en beslutning.

Der er udbredt skepsis over for det – udbredt tvivl – og det skal afklares, hvilket vil fjerne en masse af problemerne fra denne forhandling om teknologi med lav CO2-udledning.

Endelig, hvis jeg må sige sådan, vil jeg i dag, hvor det er årsdagen for Litauens og Estlands uafhængighedserklæring, lykønske disse lande med 20 års uafhængighed.

 
  
  

Skriftlige stemmeforklaringer

 
  
  

orslag til beslutning RC-B7-0169/2010

 
  
MPphoto
 
 

  John Stuart Agnew, Marta Andreasen, Gerard Batten, John Bufton og Mike Nattrass (EFD), skriftlig. (EN) Selv om vi anerkender, at Cuba er et kommunistisk tyranni, og selv om vi ønsker at se Cuba omdannet til en fredelig demokratisk stat, anerkender vi ikke EU i denne proces.

 
  
MPphoto
 
 

  Charalampos Angourakis (GUE/NGL), skriftlig. (EL) Europa-Parlamentets beslutning, der er udarbejdet under påskud af den cubanske fange Orlando Zapata Tamayo, som døde efter en sultestrejke på trods af den cubanske sundhedstjenestes forsøg på at genoprette hans helbred, er et provokerende og uacceptabelt angreb på den socialistiske regering og befolkning i Cuba og udgør en del af den antikommunistiske strategi, som EU står i spidsen for, og som føres an af Europa-Parlamentet i et forsøg på at vælte det socialistiske styre. Vi fordømmer hykleriet og det provokerende forsøg fra centrum-højre, centrum-venstre og kapitalens grønne repræsentanter i Europa-Parlamentet på at udnytte denne begivenhed.

Det græske kommunistiske parti fordømmer og stemte imod Europa-Parlamentets beslutning. Det opfordrer befolkningerne til at udtrykke deres solidaritet med regeringen og befolkningen i Cuba. Til at opfordre til, at den fælles holdning mod Cuba ophæves. Til at fordømme EU's forsøg på at anvende menneskerettigheder som påskud for at udøve imperialistisk pres og tvang mod Cubas befolkning og regering. Til at kræve, at USA's ulovlige embargo mod Cuba ophæves omgående. Til at kræve, at de fem cubanere, der sidder fængslet i USA, løslades omgående. Til at forsvare det socialistiske Cuba.

 
  
MPphoto
 
 

  Sebastian Valentin Bodu (PPE), skriftlig. (RO) EU er den mest demokratiske organisation i verden, og den grundlæggende værdi, som det bygger på, har været respekt for menneskerettighederne. Derfor finder jeg det prisværdigt og opmuntrende, at alle grupperne i Parlamentet har været enige i deres fordømmelse af de cubanske myndigheders krænkelser af menneskerettighederne, for ikke at nævne den konstruktive tilgang og modtagelighed over for dialog, som EU har besluttet sig for at udvise over for Cuba.

Vi lever i det 21. århundrede, og meningsforbrydelser og samvittighedsforbrydelser skal slettes som værdier i enhver stat i verden, uanset hvor lang en historie den har med totalitarisme og diktatur. International dialog frem for sanktioner kan anvendes til en holdningsændring, så alle, der er uenige med deres egne myndigheder, ikke udsættes for det misbrug og de uretfærdigheder, som er typiske for regimer, der ikke har nogen respekt for mennesker.

Tragedier som den, der overgik den cubanske systemkritiker Orlando Zapata Tamayo, som var "skyldig" i en samvittighedsforbrydelse, må aldrig gentage sig. Der findes nu også andre politiske fanger i Cuba, som er i fare. EU skal som garant for respekten for menneskerettigheder involvere sig og træffe umiddelbare diplomatiske foranstaltninger, så Zapatas tragedie aldrig gentages i Cuba, eller nogen andre steder i verden for den sags skyld.

 
  
MPphoto
 
 

  Andrew Henry William Brons (NI), skriftlig. (EN) Jeg fordømmer uden forbehold mishandlingen af befolkningen i Cuba (og alle andre steder). Jeg afholdt mig dog fra at stemme om beslutningen om Cuba. En årsag var, at beslutningen foregav at give EU og dets funktionærer beføjelser til at tale og handle på vegne af medlemsstaterne. Den anden årsag var, at mange af EU's medlemsstater anklager og fængsler folk for på ikkevoldelig måde at udøve deres ytringsfrihed, have kætterske holdninger eller deltage i systemkritiske aktiviteter. Det er dybt hyklerisk, at partier, der er for politisk undertrykkelse i Europa, peger fingre ad stater som Cuba, der deler deres undertrykkende og antidemokratiske holdninger og aktiviteter.

 
  
MPphoto
 
 

  Edite Estrela (S&D), skriftlig. (PT) Jeg stemte for forslaget til beslutning om situationen for politiske fanger og samvittighedsfanger i Cuba. Vi gentager behovet for en omgående løsladelse af alle politiske fanger og samvittighedsfanger. Vi mener, at tilbageholdelsen af cubanske systemkritikere på grund af deres idealer og deres fredelige politiske aktiviteter er en overtrædelse af Verdenserklæringen om Menneskerettigheder.

 
  
MPphoto
 
 

  Göran Färm, Anna Hedh, Olle Ludvigsson, Marita Ulvskog og Åsa Westlund (S&D), skriftlig. (SV) Vi svenske socialdemokrater er enige i ændringsforslaget om, at blokaden mod Cuba skal ophæves. Vi mener dog ikke, at erklæringen hører til i dette beslutningsforslag, da det vedrører samvittighedsfanger.

 
  
MPphoto
 
 

  Diogo Feio (PPE), skriftlig. (PT) Orlando Zapata Tamayo døde af sult, fordi han forlangte at blive behandlet som det, han var, nemlig en politisk fange, der blev forfulgt af et regime, som på trods af ændringerne i sit lederskab fortsat styrer sine borgere med jernhånd og forhindrer deres forenings- og ytringsfrihed.

De tragiske omstændigheder ved dette dødsfald bringer skam over os alle. Særlig de politiske beslutningstagere, som ved at følge hr. Zapatero og ambassadør Moratinos har ændret den europæiske politik over for Cuba.

Alt, hvad EU har opnået med sit foreløbige forsøg på eftergivenhed, er at øge følelsen af straffrihed og at få demokraterne – der har fortjent mere fra os – til at føle sig mere isolerede.

Jeg håber på en tilbagevenden til den faste demokratiske politik, der først for nylig blev svækket. Jeg ønsker, at EU langt om længe anerkender, at denne ændrede politik har været en total fiasko. Jeg ønsker også, at Oswaldo Payá og kvinderne i hvidt frit kan rejse til Europa for at afsløre omstændighederne omkring de begivenheder, der har fundet sted i Cuba.

 
  
MPphoto
 
 

  Ilda Figueiredo (GUE/NGL), skriftlig.(PT) Vi stemte imod denne beslutning på grund af, at et flertal i Parlamentet politisk udnytter Zapata Tamayos død efter en sultestrejke i et cubansk fængsel på trods af, at han havde fået medicinsk behandling. De vil modarbejde det spanske formandskabs offentligt udtrykte holdninger om at ophæve den fælles holdning til Cuba. Endnu en gang angriber de Cuba og Cubas befolkning ved at forsøge at blande sig i landets uafhængighed og suverænitet, dets økonomiske og sociale succeser og dets eksemplariske internationalistiske solidaritet.

Kapitalisme er ikke menneskehedens fremtid. Cuba er fortsat et eksempel på, at det er muligt at opbygge et samfund uden udbyttere og udbyttede, et socialistisk samfund. Kapitalismens repræsentanter i Europa-Parlamentet accepterer ikke den kendsgerning. De forsøger at forhindre en omfattende politisk dialog med den cubanske regering på baggrund af de samme kriterier, som EU anvender på alle lande, som det har forbindelser med.

De fordømmer ikke USA's embargo mod Cuba, som FN's Generalforsamling ved 18 lejligheder har søgt ophævet. De siger intet om situationen for de fem cubanske statsborgere, der siden 1998 har været fængslet i USA uden en retfærdig retssag, og de ignorerer, at USA fortsat beskytter en cubansk statsborger, der stod bag bombeangrebet på et rutefly, hvor 76 personer omkom.

 
  
MPphoto
 
 

  Jacek Olgierd Kurski (ECR), skriftlig. – (PL) Under afstemningen i dag stemte jeg for beslutningen om situationen for politiske fanger og samvittighedsfanger i Cuba. Vi her i Europa-Parlamentet må utvetydigt fordømme den praksis, som styret i Havanna udøver, og tale for de uafhængige journalisters, de fredelige systemkritikeres og menneskerettighedsforkæmpernes rettigheder. I den beslutning, der er blevet vedtaget, har vi udtrykt vores dybfølte solidaritet med alle cubanere og støttet deres indsats for at opnå demokrati samt respekt for og beskyttelse af de grundlæggende rettigheder. Jeg kommer fra et land, hvor en populær bevægelse opstod som opposition til det kommunistiske styre – Solidaritetsbevægelsen. Selv om Polen og andre lande i Central- og Østeuropa, der i dag er en del af EU, nu har lagt deres smertefulde erfaringer med kommunistiske regimer bag sig, må vi så meget desto mere ikke glemme dem, der bliver fængslet og forfulgt, fordi de i så høj grad ønsker demokrati, frihed og ytringsfrihed.

 
  
MPphoto
 
 

  Nuno Melo (PPE), skriftlig. (PT) EU må ikke have et romantisk billede af det politiske styre i Cuba, som er et ægte kommunistisk diktatur, der er baseret på logikken bag et enkelt parti, som overtræder menneskerettighederne, undertrykker borgerne, forfølger og eliminerer politiske modstandere og fængsler utallige mennesker blot for at have begået den forbrydelse af have en mening.

Orlando Zapatas død var blot endnu et chok for verden, som Europa-Parlamentet uden tøven og falske begrundelser skal fordømme. Derfor forkaster jeg de forsøg, som nogle af medlemmerne fra venstrefløjen gør på at pynte på denne forfærdelige forbrydelse i politiske vendinger, som kun er beregnet på at legitimere et styre, der hverken kan tolereres eller accepteres.

 
  
MPphoto
 
 

  Willy Meyer (GUE/NGL), skriftlig. (ES) Jeg stemte imod beslutning RC-B7-0169/2010 om Cuba, fordi jeg mener, at der er tale om en indblanding, som er i strid med folkeretten. Med min stemme har jeg udtrykt min fordømmelse af denne form for politisk manipulation, hvis eneste formål er at udtrykke misbilligelse af Cubas regering. De medlemmer, der har stemt for denne tekst, er dem, som igen og igen nægtede at fremsætte et beslutningsforslag her i Parlamentet om fordømmelse af det kup, der fandt sted i Honduras. I denne beslutning opfordres EU til at vise sin uforbeholdne støtte til ændringen af det politiske styre i Cuba, og det foreslås også at anvende europæiske samarbejdsmekanismer for at nå dette mål, hvilket er en uacceptabel indblanding, som er i strid med folkeretten. I over 50 år har USA opretholdt en økonomisk, kommerciel og finansiel embargo mod Cuba, hvilket er en skamløs overtrædelse af folkeretten, som har alvorlige eftervirkninger for cubanernes økonomi og leveforhold. På trods heraf er den cubanske regering vedblevet at garantere sine borgere universel adgang til sundhedspleje og uddannelse.

 
  
MPphoto
 
 

  Andreas Mölzer (NI), skriftlig. (DE) Jeg stemte for det fælles beslutningsforslag om Cuba, da det også er vigtigt for EU klart at give udtryk for idéen om, at der er et presserende behov for demokratisering i landet, som stadig er styret af kommunister. Fængsling af systemkritikere og politiske modstandere er almindelig praksis i kommunistiske stater, men det er overordentlig udbredt i Cuba. At myndighederne ikke engang tillader familien til en fange, der er død som følge af en sultestrejke, at arrangere en begravelse, er særlig en skandale.

Man kan håbe på, at der så hurtigt som muligt opnås en ændring af det politiske system på øen. Uanset dette er det dog vigtigt for EU og også USA at anvende de samme standarder overalt. Det er ikke acceptabelt, at USA giver cubanere, som er involveret i bombeangreb, "politisk asyl". Man kan kun udtrykke effektiv kritik, hvis man selv lever op til de fastsatte kriterier.

 
  
MPphoto
 
 

  Raül Romeva i Rueda (Verts/ALE), skriftlig. (ES) Jeg stemte for det fælles beslutningsforslag om Cuba (RC-B7-0169/2010), fordi Orlando Zapata Tamayos død, som jeg sagde under forhandlingerne i går, uanset vores respektive holdninger med hensyn til Cuba, er en beklagelig begivenhed i sig selv.

Jeg insisterer også på, at vi skal kræve, at alle politiske fanger og samvittighedsfanger i Cuba og resten af verden løslades, men jeg vil dog ikke desto mindre fraråde, at der træffes foranstaltninger, som allerede har vist sig at være en fiasko, for så vidt angår Cubas fremskridt mod demokrati og libaralisering, som f.eks. embargoen og blokaden. Det er tydeligt, at der er et presserende behov for ændringer på øen, og EU skal overvåge disse, så overgangen til demokrati bliver til gavn for den cubanske befolkning.

 
  
MPphoto
 
 

  Alf Svensson (PPE), skriftlig. (SV) USA har haft en handelsembargo mod Cuba i 48 år. Embargoen påvirker den cubanske befolkning og er en konstant og vedvarende undskyldning for manglerne ved Castros regime. Den amerikanske embargo får skylden for alting, og derfor kan Cubas befolkning ikke utvetydigt skyde skylden på det kommunistiske regime og distancere sig selv fra det. Den demokratiske opposition i Cuba ønsker en ophævelse af embargoen. Den 29. oktober 2009 stemte 187 af FN's medlemsstater for en ophævelse af embargoen. Tre stemte for en opretholdelse af denne, og to afholdt sig fra at stemme. Ingen af EU's medlemsstater stemte for at bevare embargoen. Tidligere har Europa-Parlamentet fordømt embargoen mod Cuba og opfordret til en omgående ophævelse heraf, i overensstemmelse med de krav, som FN's Generalforsamling ved flere lejligheder har stillet (P5_TA(2003)0374). Europa-Parlamentet har også erklæret, at embargoen forpurrer sit eget formål (P6_TA(2004)0061). Den aktuelle beslutning RC-B7-0169/2010 henviser til situationen for politiske fanger og samvittighedsfanger i Cuba. Under forhandlingen før afstemningen fremsatte jeg et forslag om, at Cuba skulle stilles over for et ultimatum. Embargoen skal ophæves, og inden for seks måneder skal alle samvittighedsfanger løslades, og der skal indføres reformer. Hvis regimet ikke opfylder disse betingelser, pålægger USA, EU og Canada nye og mere intelligente sanktioner, der er rettet mod Cubas ledere, som f.eks. et forbud mod at rejse til landet og en fastfrysning af Cubas aktiver og udenlandske investeringer.

 
  
  

Forslag til beslutning B7-0148/2010

 
  
MPphoto
 
 

  Sebastian Valentin Bodu (PPE), skriftlig. (RO) EU har forpligtet sig til at reducere drivhusgasudledninger med 20 % og energiforbruget med 20 % samt til at producere mindst 20 % af energiforbruget fra vedvarende energi senest i 2020. Desuden sigter EU mod at sætte et eksempel på globalt plan med hensyn til ressourcebesparelser og miljøbeskyttelse.

Disse ambitiøse mål kan kun nås, hvis hele EU og hver enkelt medlemsstat giver et klart tilsagn om at overholde fristerne. Investeringer i teknologi med lav CO2-udledning er centrale, hvis vi skal nå de foreslåede mål for 2020, hvilket ikke er om så længe, som det ser ud til. At nå disse mål kræver mange penge, 58 mia. EUR ifølge nogle meget omhyggelige beregninger fra både offentlige og private kilder.

Men denne finansielle, logistiske og administrative indsats vil gøre EU til en global leder inden for innovation og påvirke økonomien i positiv retning, fordi der derved vil blive skabt job og åbnet nye perspektiver inden for forskning, som helt uretfærdigt slet ikke har fået midler nok i de sidste årtier. Investeringer i udvikling af energi med lav CO2-udledning vil give resultater på mellemlang og lang sigt og få en positiv indvirkning i hele EU.

 
  
MPphoto
 
 

  Maria Da Graça Carvalho (PPE), skriftlig. (PT) Det er absolut nødvendigt at insistere på en radikal ændring i samfundet baseret på bæredygtighed, decentraliseret energiproduktion og en konkurrencedygtig industri. Det er en vigtig politik for et fremgangsrigt og bæredygtigt samfund, der er forberedt på de udfordringer, som klimaændringer, energisikkerhed og globalisering medfører, og som er førende i verden inden for ren teknologi. SET-planen skal specifikt bidrage til udviklingen af ren teknologi. Jeg glæder mig over de grundlæggende retningslinjer, der præsenteres i meddelelsen for, hvordan aktiviteterne skal tilrettelægges mellem den offentlige og den private sektor, mellem fællesskabsfinansiering, national og regional finansiering. Det er dog vigtigt at øge den offentlige finansiering til videnskabelig forskning i ren teknologi. Europa har endnu ikke skabt betingelserne for private investeringer i videnskabelig forskning, teknologisk udvikling og demonstration på energiområdet. Tiden er inde til at sætte handling bag ordene. Prioriteringerne i EU's næste finansielle overslag og ottende rammeprogram for forskning og udvikling skal være energisikkerhed, bekæmpelse af klimaændringer og miljø. Kun på denne måde kan vi opretholde vores industris konkurrenceevne, fremme økonomisk vækst og skabe job.

 
  
MPphoto
 
 

  Edite Estrela (S&D), skriftlig. (PT) Jeg stemte for Parlamentets forslag til beslutning om investeringer i udviklingen af teknologi med lav CO2-udledning (SET-planen), fordi investeringer i disse nye teknologier, der har det største jobskabelsespotentiale, bør prioriteres højt, hvis vi skal håndtere den økonomiske krise effektivt. Jeg mener, at disse investeringer kan skabe nye muligheder for udvikling af EU's økonomi og konkurrenceevne.

 
  
MPphoto
 
 

  Diogo Feio (PPE), skriftlig. (PT) I SET-planen foreslår Kommissionen at investere i F&U for at udvikle effektive, bæredygtige og rene energiteknologier med lav CO2-udledning og dermed sikre den nødvendige reduktion af udledninger uden samtidig at skade europæisk industri. Kommissionen giver dermed et tilsagn, som vi opfatter som seriøst, til at sikre bæredygtig udvikling.

I nye energipolitikker skal der, især i denne generelle krise, tages hensyn til økonomisk effektivitet, og de må under ingen omstændigheder skade de europæiske landes økonomiske bæredygtighed, men samtidig heller ikke betyde dårligere resultater på miljøområdet.

Derfor foreslår jeg en ny tilgang til energipolitik, som skal være baseret på ren energi, mere effektiv udnyttelse af vores naturressourcer og mere miljøvenlige teknologier, så vi kan bevare Europas konkurrenceevne og skabe job inden for rammerne af en innovativ, bæredygtig økonomi.

 
  
MPphoto
 
 

  José Manuel Fernandes (PPE), skriftlig. (PT) Jeg tilslutter mig målsætningerne i SET-planen (den strategiske energiteknologiplan) om udvikling af et samfund med et lavt kulstofforbrug. Målet med SET-planen er at fremskynde udviklingen og indførelsen af teknologier med lav CO2-udledning. Planen omfatter foranstaltninger i relation til planlægning og gennemførelse af, ressourcer til og internationalt samarbejde om innovative teknologier i energisektoren. Det anslås i flere undersøgelser, at fremme af det europæiske mål med, at vedvarende energi skal dække 20 % af energiforbruget, vil skabe millioner af nye arbejdspladser fra nu og til 2020. Endvidere vil omkring to tredjedele af disse job blive skabt i små og mellemstore virksomheder. Løsningen kræver, at der udvikles grøn teknologi. Derfor har vi brug for flere midler til SET-planen, som efter min mening bør indgå i den næste revision af de finansielle overslag. Vi skal også fremme grøn teknologi og sikre kvalificeret arbejdskraft gennem investering i uddannelse og forskning. Jo hurtigere vi begynder at indføre det kulstoffattige samfund, jo hurtigere kommer vi ud af krisen.

 
  
MPphoto
 
 

  João Ferreira (GUE/NGL), skriftlig. (PT) Udviklingen og gennemførelsen af teknologier med lav CO2-udledning er ekstremt vigtig, ikke kun af miljøårsager (herunder nødvendigheden af at reducere udledningen af kuldioxid i atmosfæren), men også af energihensyn, da de fossile brændselsreserver, som mennesket er så afhængigt af, gradvist tømmes for til sidst at forsvinde.

Ikke blot er både SET-planen og den netop vedtagne beslutning desværre ikke en fuldstændig løsning på problemet, hverken henset til de teknologier og energikilder, der skal indgå i overvejelserne, eller nødvendigheden af at reducere forbruget, men her betragtes denne investering stadig bare som endnu en god forretningsmulighed (hvor enkelte udvalgte vil tjene masser af penge på de manges bekostning) snarere end en miljømæssig og energimæssig nødvendighed for at sikre vores alles fælles interesser.

Det er interessant og afslørende, at afstemningen om ændringsforslagene til beslutningen endte med at vedtage ordene "at fremme verdensomspændende handel med CO2-kvoter" i stedet for at fremme "ambitiøse reduktionsmål" for udledning af kulstof i atmosfæren for hele verden.

 
  
MPphoto
 
 

  Ilda Figueiredo (GUE/NGL), skriftlig.(PT) Udnyttelse af teknologi med lav CO2-udledning, som naturligt producerer mindre kuldioxid, er positiv og ønskelig.

Men vi kan ikke acceptere at høre endnu en undskyldning for at svække de nationale energipolitikker på bekostning af udgifter til teknologisk udvikling og styrkelse af den såkaldte SET-plan.

Kommissionens ord om, at "SET-planen er teknologisøjlen i EU's energi- og klimapolitik", efterlader ingen tvivl om Kommissionens reelle hensigter, nemlig at svække medlemsstaternes suverænitet på et så vigtigt område som nationale energistrategier.

Forslaget til beslutning indeholder mere detaljerede aspekter, som vi ikke kan tilslutte os, især at fremme "verdensomspændende handel med CO2-kvoter", da vi allerede har konstateret, at denne løsning ikke reducerer CO2-udledningen, samt skabelse af flere offentlig-private partnerskaber, hvor man understreger en "betydelig forhøjelse af den offentlige finansieringsandel" og dermed bruger offentlige midler til at tjene private interesser og profit.

Vores gruppe stemte derfor imod.

 
  
MPphoto
 
 

  Eija-Riitta Korhola (PPE), skriftlig. (EN) Bæredygtige, effektive teknologier med lav CO2-udledning står i centrum for den enorme opgave med at reducere kulstofindholdet i brændstof, vi i EU og resten af verden står over for. Det skyldes, at jeg glædede mig over den hurtige proces, hvor Parlamentet fik udarbejdet et forslag til beslutning om dette emne, der viser Kommissionen og Rådet, at SET-planen er både rettidig og vigtig. Hvis vi mener det alvorligt, er det indlysende, at vi har brug for alle former for kulstoffattig teknologi, herunder bæredygtig nuklear energi. Derfor glæder det mig, at det lykkedes os at slette ordlyden af betragtning i, som var endnu et forsøg på at sætte nuklear energi i et lys, som den ikke fortjener i dag. Denne betragtning kan have haft en negativ indvirkning på begrebet "bæredygtige, kulstoffattige teknologier" ved at antyde, at nuklear energi ikke indgår heri. Men vi i EU har ikke råd til ikke at bruge nuklear energi, hvis vi ønsker at tage klimaændringerne alvorligt. Indtil vedvarende energi kan give virkelig effektive resultater og sikre en konstant energistrøm, er det sådanne kulstoffattige teknologier, vi skal ty til.

 
  
MPphoto
 
 

  Nuno Melo (PPE), skriftlig. (PT) Investering i kulstoffattig teknologi skal prioriteres højt, da det er en af de effektive måder at håndtere klimaændringerne på og dermed forberede EU til en grøn økonomi. Intelligente, kulstoffattige løsninger bør derfor vies særlig opmærksomhed, ikke mindst med hensyn til EU-finansiering af dem, så vi kan nå miljømålene for EU i 2020.

 
  
MPphoto
 
 

  Andreas Mölzer (NI), skriftlig. – (DE) Jeg stemte hverken for eller imod forslaget til beslutning om investering i teknologi med lav CO2-udledning, selvom det indeholdt en række fornuftige tiltag, men det støtter videreudviklingen af nuklear energi, hvilket er noget, jeg tager afstand fra på grund af de store risici, der er knyttet hertil. I forslaget til beslutning påpeges det med rette, at der hidtil er afsat for få midler til forskning. Men hvis Europa fortsat skal være konkurrencedygtigt i forhold til de andre globale spillere, skal finansieringen af forskningsprojekter øges, især forskning i vedvarende energi. Udviklingen af ny, kulstoffattig teknologi i energisektoren vil forhåbentlig ikke blot sikre eksisterende job på området, men også skabe mange nye, højtkvalificerede job. Her mener jeg dog, at der bør investeres i solenergi og CO2-opsamling og -lagring. På grund af risikoen for alvorlige følger skal investeringerne i nuklear energi tænkes om og anvendes på anden måde. Denne nye kurs på energiområdet vil også forbedre energiforsyningssikkerheden i EU og skabe en mere solid uafhængighed af udenlandske leverandører.

 
  
MPphoto
 
 

  Raül Romeva i Rueda (Verts/ALE), skriftlig. (ES) Lige som Gruppen De Grønne/Den Europæiske Fri Alliance stemte jeg af forskellige grunde imod forslaget til beslutning (B7-0148/2010) om investering i udvikling af teknologier med lav CO2-udledning (SET-planen). Det skyldes især vedtagelsen af ændringsforslaget om, at betragtning I, som var centralt for os. Her blev det foreslået, at det sjette europæiske industriinitiativ om "bæredygtig nuklear energi" skulle omdøbes, så det kun kommer til at hedde "nuklear energi". Vi mener ikke, at begrebet "bæredygtig nuklear energi" giver mening, fordi det i bedste fald er muligt at mindske truslen mod miljøet og folkesundheden og risikoen for spredning, der skyldes udvikling og brug af nuklear energi, men ikke at fjerne dem.

 
  
  

Forslag til beslutning RC-B7-0139/2010

 
  
MPphoto
 
 

  Luís Paulo Alves (S&D), skriftlig. (PT) Jeg stemte for dette forslag til beslutning for at udtrykke min sorg over dødsfaldene og min solidaritet med deres familier og venner i de to naturkatastrofer, som har haft alvorlige følger i flere medlemsstater og regioner.

Jeg vil derfor sige, at det er vigtigt, at Europa hurtigt reagerer på disse to hændelser og aktiverer Den Europæiske Socialfond og dermed viser EU's solidaritet med alle, der er ramt af ulykkerne.

Her er det vigtigt især at tage hensyn til øen og de afsidesliggende regioner, der ud over deres permanente hindringer nu står over for en ødelagt infrastruktur og tab af personlig, kommerciel og landbrugsmæssig ejendom, og som i mange tilfælde ikke kan genoptage de almindelige aktiviteter med det samme, især i regioner, som næsten udelukkende er afhængige af turisme, da mediernes beskrivelser af begivenhederne kan afholde potentielle besøgende.

Det er derfor vigtigt at opfordre Kommissionen og Rådet til at handle hurtigt, så Rådet kan omvurdere forslaget om at gøre gennemførelsen af Den Europæiske Solidaritetsfond enklere, hurtigere og mere fleksibel.

Det er også vigtigt sammen med medlemsstaterne at revidere de europæiske programmer og struktur-, landbrugs- og socialfondene for at forbedre reaktionen på de behov, der opstår i kølvandet på disse katastrofer.

 
  
MPphoto
 
 

  Elena Băsescu (PPE), skriftlig. (RO) Jeg stemte for forslaget til beslutning om de store naturkatastrofer i den selvstyrende region Madeira og følgerne af stormen Xynthia i Europa. EU skal udvise solidaritet med ofrene for disse naturkatastrofer. De har ramt regioner i Portugal, Vestfrankrig, forskellige regioner i Spanien, især De Kanariske Øer og Andalusien, samt Belgien, Tyskland og Nederlandene. I Vestfrankrig er omkring 60 personer omkommet ved døden på grund af stormen, og en lang række mennesker er meldt savnet, for ikke at nævne ødelæggelsen af tusindvis af hjem. Kommissionen kan yde økonomisk støtte til de ramte regioner over EU's Solidaritetsfond. Det er af største vigtighed, at medlemsstaterne udviser solidaritet med hinanden i forbindelse med store naturkatastrofer. De lokale, nationale og europæiske foranstaltninger til genopbygning af de ramte områder skal koordineres. Vi må heller ikke glemme effektive forebyggende politikker. Vi skal sikre, at de europæiske midler både i dette tilfælde og for fremtiden når frem til de ramte regioner så hurtigt som muligt for at hjælpe ofrene for naturkatastrofer.

 
  
MPphoto
 
 

  Regina Bastos (PPE), skriftlig. – (PT) Den 20. februar indtraf et enestående meteorologisk fænomen på Madeira, som forårsagede mindst 42 dødsfald, 32 personer er meldt savnet, 370 blevet hjemløse, og omkring 70 personer er blevet såret.

Den 27.-28. februar forårsagede et andet fænomen 60 dødsfald i det vestlige Frankrig ved Atlanterhavskysten (Poitou-Charentes og Pays de la Loire), 10 personer er meldt savnet, og over 2000 er blevet hjemløse. Denne storm isolerede også flere regioner i Spanien, især på De Kanariske Øer og i Andalusien.

Ud over de menneskelige og psykiske lidelser har disse meteorologiske fænomener medført omfattende ødelæggelser med ekstremt alvorlige sociale og økonomiske følger for disse regioners økonomiske situation, da mange mennesker har mistet alt, hvad de ejede.

Jeg stemte for dette forslag til beslutning med en opfordring til Kommissionen om øjeblikkeligt at træffe de nødvendige foranstaltninger for at mobilisere den europæiske Solidaritetsfond (EUSF) så hurtigt og fleksibelt som muligt og yde så meget hjælp som muligt til ofrene.

Jeg vil gerne understrege, at der bør udarbejdes et nyt udkast til en EUSF-forordning baseret på Kommissionens forslag til en mere fleksibel og effektiv håndtering af problemer, der skyldes naturkatastrofer.

 
  
MPphoto
 
 

  Maria Da Graça Carvalho (PPE), skriftlig.(PT) Den storm, der hærgede Madeira den 20. februar, forårsagede enorme menneskelige og materielle skader på Madeira. EU's rolle er af afgørende betydning på grund af mekanismer og instrumenter som Solidaritetsfonden, strukturfondene – Den Europæiske Fond for Regionaludvikling og Den Europæiske Socialfond – og Samhørighedsfonden, som skal aktiveres og anvendes på en hurtig, fleksibel og enkel måde. Jeg tilslutter mig forslaget til beslutning, hvor Kommissionen bliver anmodet om, så snart den modtager en anmodning fra den portugisiske regering, at træffe de nødvendige foranstaltninger for at mobilisere EU's Solidaritetsfond (EUSF) så hurtigt og fleksibelt som muligt og med den maksimale støtte. Jeg opfordrer til, at EU's institutioner udviser solidaritet og hurtigst sikrer en hurtig, fleksibel anvendelse af Samhørighedsfonden på baggrund af Madeiras særlige status som ø og en region i EU's yderperiferi. Jeg opfordrer til, at Kommissionen udviser velvilje i forhandlingen om en revision af de regionale operationelle programmer INTERVIR+ (EFRU) og RUMOS (ESF) samt afsnittet om Madeira i det tematiske operationelle program om territorial forbedring (Samhørighedsfonden).

 
  
MPphoto
 
 

  Nessa Childers (S&D), skriftlig. (EN) Jeg stemte for denne betænkning og blev meget glad, da den blev vedtaget. Efter lignende, om end mindre alvorlige vejmæssige forhold i Irland, bl.a. oversvømmelser og det nylige snefald, ved jeg, hvor dybt disse tragedier rammer familier og borgere i EU, og det er vigtigt, at Parlamentet hjælper så meget, det kan.

 
  
MPphoto
 
 

  Carlos Coelho (PPE), skriftlig. (PT) Den naturkatastrofe, der ramte Madeira den 20. februar, har medført omfattende ødelæggelser, menneskelige lidelser og haft katastrofale følger for de økonomiske og produktionsmæssige strukturer.

En uge senere ramte en anden naturkatastrofe, stormen Xynthia, med ødelæggende kraft en region i det vestlige Frankrig og flere spanske regioner.

Også jeg vil udtrykke min medfølelse og solidaritet med alle, der både menneskeligt og materielt er ramt af denne tragedie.

Det er vigtigt at yde hjælp til befolkningerne og genopbygge infrastruktur, offentlige anlæg og vigtige ydelser.

Det er korrekt, at Solidaritetsfonden kun kan tages i brug efter færdiggørelsen af procedurerne om at mobilisere fonden og godkendelse i hhv. Rådet og Parlamentet. I den foreliggende situation er det meget vanskeligt at bede folk, der har enorme problemer med at genoptage deres almindelige liv, om at vente. Derfor beder vi om, at der udvises den største fleksibilitet og hurtighed med hensyn til at stille midlerne til rådighed og træffe særlige foranstaltninger for at hjælpe Madeira.

 
  
MPphoto
 
 

  José Manuel Fernandes (PPE), skriftlig. (PT) Den 20. februar i år indtraf en tragedie på Madeira i form af syndflodslignende nedbør, kraftige vindstød og enorme bølger. 42 døde, flere er meldt savnet, hundredvis er hjemløse og mange sårede. Jeg vil gerne understrege regionalregeringens og institutionernes hurtige og koordinerede reaktion på denne tragedie på Madeira. Den 27.-28. februar ramte en meget kraftig, ødelæggende storm kaldet Xynthia det vestlige Frankrig ved Atlanterhavskysten (Poitou-Charentes og Pays de la Loire). Over 60 dødsfald, mange er meldt savnet, og hundredvis er blevet hjemløse. Over for disse tragedier vil jeg gerne udtrykke min dybeste medfølelse og solidaritet med alle, der er ramt af katastrofen, kondolere ofrenes familier og takke eftersøgnings- og redningshold. Jeg opfordrer Kommissionen til, så snart de respektive medlemsstater anmoder herom, så hurtigt som muligt at træffe alle nødvendige foranstaltninger for at mobilisere Den Europæiske Solidaritetsfond. I bedømmelsen af disse anmodninger skal Kommissionen tage hensyn til den enkelte regions særtræk og især isolerede, fjerntliggende regioners sårbarhed.

 
  
MPphoto
 
 

  Sylvie Guillaume (S&D), skriftlig. (FR) Jeg stemte ja til dette forslag til beslutning om de foranstaltninger, der skal træffes i kølvandet på stormen Xynthias ødelæggelser på vores område, for ud over at forsøge at finde årsagen hertil skal vi frem for alt udvise europæisk solidaritet for at støtte ofrene for denne katastrofe, der har ramt flere europæiske lande. Vi skal ikke kun have hjælp fra Solidaritetsfonden, men også fra Samhørighedsfonden, Den Europæiske Fond for Regional Udvikling, Den Europæiske Socialfond og Den Europæiske Landbrugsfond for Udvikling af Landdistrikterne. Sidst, men ikke mindst skal vi tilskynde forsikringsselskaberne til at gribe ind så hurtigt som muligt og efterfølgende tage ved lære af sådanne hændelser i forbindelse med udstedelser af anlægstilladelser.

 
  
MPphoto
 
 

  Filip Kaczmarek (PPE), skriftlig. (PL) Jeg stemte for forslaget til beslutning om de store naturkatastrofer i den selvstyrende region Madeira og følgerne af stormen Xynthia i Europa. Lad os koncentrere os om Madeira, for det var der, katastrofen har haft de værste følger. Der er mange grunde til, at vi danner et stort, stærkt fællesskab, og en af dem er, at vi kan hjælpe hinanden i tider med nød. I dag er Madeira og andre regioner i nød, fordi de er hårdt ramt af stormens følger. Det er vores pligt at hjælpe dem, der har brug for hjælp. Jeg håber, at beslutningen vil bidrage til effektivt at afhjælpe følgerne af denne tragedie. Jeg vil udtrykke min dybtfølte medfølelse med alle ofrene og deres familier.

 
  
MPphoto
 
 

  Véronique Mathieu (PPE), skriftlig. (FR) I de seneste uger er en række EU-regioner blevet hårdt ramt af naturkatastrofer. Det drejer sig om Madeira, det vestlige Frankrig og forskellige regioner i Spanien. De menneskelige og materielle ødelæggelser, som disse voldsomme meteorologiske fænomener har haft, har gjort et dybt indtryk på os medlemmer. Det er baggrunden for det forslag til beslutning om naturkatastrofer, som Parlamentet har vedtaget i dag. Her udtrykker vi vores "dybeste medfølelse" og "solidaritet" med ofrene i de ødelagte regioner. Europas solidaritet skal afspejles rent økonomisk i mobiliseringen af Den Europæiske Unions Solidaritetsfond og andre europæiskfinansierede projekter. Med hensyn til Solidaritetsfonden må jeg dog gøre opmærksom på, at den nugældende forordning ikke giver mulighed for en tilstrækkelig fleksibel og hurtig reaktion. Der er mulighed for at ændre denne forordning, og det er nu op til Rådet at gøre fremskridt på dette område. Jeg stemte også for ændringsforslaget om at støtte hr. Barniers forslag fra 2006 om at oprette en europæisk civilbeskyttelsesstyrke. Jeg beklager, at det ikke er blevet vedtaget. Gennemførelse af dette forslag ville forbedre EU's kriseberedskabskapacitet.

 
  
MPphoto
 
 

  Nuno Melo (PPE), skriftlig. – (PT) Den nylige naturkatastrofe, der ramte Madeira, har efterladt øen i en tilstand af kaos. Andre regioner i Europa er blevet lige så ødelagt af stormen Xynthias hærgen. EU skal uden forbehold deltage i en fælles indsats og som udtryk for solidaritet mobilisere Den Europæiske Unions Solidaritetsfond i denne sammenhæng. EUSF er oprettet for at yde økonomisk nødhjælp til medlemsstater, der rammes af naturkatastrofer.

 
  
MPphoto
 
 

  Andreas Mölzer (NI), skriftlig. – (DE) Den 20. februar blev Madeira ramt af en alvorlig naturkatastrofe med styrtregn i hidtil uset omfang og en kraftig storm med meget høje bølger. Mindst 42 mennesker er døde, og mange er stadig meldt savnet. Desuden er hundredvis blevet hjemløse. Et par dage senere ramte stormen Xynthia den franske Atlanterhavskyst. Næsten 60 personer døde, især fra regionerne Poitou-Charentes, Pays de la Loire og Bretagne. Og mange mennesker er stadig meldt savnet.

Tusindvis er blevet hjemløse. Jeg støttede derfor foranstaltningerne i det fælles forslag til beslutning om, at EU skal hjælpe disse lande og regioner økonomisk, og derfor stemte jeg for forslaget til beslutning. Det skal navnlig sikres, at EU's Solidaritetsfond mobiliseres hurtigt og fleksibelt.

 
  
MPphoto
 
 

  Wojciech Michał Olejniczak (S&D), skriftlig. – (PL) Jeg stemte for vedtagelsen af Parlamentets forslag til beslutning RC-B7-0139/2010. Økologiske katastrofer og naturkatastrofer bliver i stigende grad en del af vores fremtidige liv. De seneste årtiers klimaforandringer betyder flere og flere farer, og vi skal gøre alt, hvad vi kan, for at forebygge dem.

EU skal med sine 27 medlemsstater og en halv milliard indbyggere ikke kun håndtere klimakatastrofer og miljøændringer, men også tage hånd om sine borgere og sikre dem de bedste forhold, når de skal videre i deres liv efter en krise. Men vores indsats må ikke kun være koncentreret om at give hjælp efter hændelsen. Et grundlæggende princip for EU's eksistens er at give borgerne en følelse af sikkerhed. Derfor skal EU's institutioner tage specifikke skridt til at overvåge regionerne og deres evne til at gennemføre forebyggende foranstaltninger.

For så hurtigt som muligt at håndtere følgerne af stormen Xynthia skal vi mobilisere EU's Solidaritetsfond og hjælpe alle, der har lidt tab i forbindelse med katastrofen. Negative, smertelige hændelser, som påvirker andre, skal altid få os til at gribe effektivt ind i solidaritet med dem, der har lidt. Lad os vise dem, at det også er sådan denne gang.

 
  
MPphoto
 
 

  Raül Romeva i Rueda (Verts/ALE), skriftlig. (EN) Jeg stemte hverken ja eller nej til beslutningen om den store naturkatastrofe i den selvstyrende region Madeira og følgerne af stormen Xynthia i Europa (RC-B7-0139/2010), fordi to af vores centrale ændringsforslag blev nedstemt. Mere specifikt det ændringsforslag, hvori der henvises til, at man i Frankrig har tilladt opførelse af bygninger i flodlejer og naturlige vådområder, og at boligspekulation har betydet, at der er blevet opført bygninger i sårbare områder, og et ændringsforslag om, at alle EU-midler til gennemførelsen af sådanne planer, især fra strukturfondene, ELFUL, Samhørighedsfonden og Den Europæiske Unions Solidaritetsfond, skal gøres betinget af bæredygtighedsforanstaltninger.

 
  
MPphoto
 
 

  Daciana Octavia Sârbu (S&D), skriftlig. (RO) Jeg vil gerne indledningsvis udtrykke min solidaritet med familierne til ofrene for naturkatastroferne på Madeira og for stormen Xynthia. Naturkatastrofer indtræffer stedse hyppigere i kølvandet på klimaændringerne. Det er grunden til, at vi skal sikre, at EU er beredt til at reagere så hurtigt og effektivt som muligt.

Jeg stemte for Parlamentets forslag til beslutning, hvor Kommissionen opfordres til at overveje muligheden af at øge Fællesskabets medfinansieringsandel til regionale operationelle programmer. Ingen medlemsstat kan klare sig alene over for naturkatastrofer i denne størrelsesorden. Derfor skal Kommissionen tilpasse EU's Solidaritetsfond, så vi sikrer, at medlemsstater, der rammes af katastrofer, kan få hurtigere og mere effektiv adgang til denne fond.

 
  
MPphoto
 
 

  Nuno Teixeira (PPE), skriftlig. (PT) I dette forslag til beslutning beskrives behovet for at yde hjælp til de europæiske regioner, der for nylig er blevet ramt af naturkatastrofer, såsom den selvstyrende region Madeira. De kraftige regnskyl på Madeira den 20. februar har ud over de alvorlige menneskelige følger med 42 dødsfald, mange sårede og mange hjemløse haft utallige andre følger og medført alvorlige materielle skader.

I denne sammenhæng er det vigtigt at mobilisere bistand til de ramte regioner, så de kan komme sig efter de økonomiske og sociale følger af disse katastrofer. Jeg vil især understrege øernes såsom Madeiras og de mest afsidesliggende regioners sårbarhed, hvor den specifikke økonomiske og sociale situation gør det så meget desto vigtigere at yde den bedst mulige hjælp.

Jeg vil gentage nødvendigheden af at opfordre Kommissionen til at mobilisere Solidaritetsfonden så fleksibelt som muligt samt at revidere de regionale programmer, der finansieres under Samhørighedsfonden, så de kan blive tilpasset de krav, der opstår i kølvandet på tragedien.

Det er lige så relevant at revidere finansieringen for 2010 af specifikke projekter i overensstemmelse med de generelle bestemmelser for strukturfondene for 2007-2013.

I lyset af omfanget af naturkatastrofen på Madeira med dens uudslettelige følger og følgerne af stormen Xynthia stemte jeg for forslaget.

 
Juridisk meddelelse - Databeskyttelsespolitik