Märksõnaregister 
 Eelnev 
 Järgnev 
 Terviktekst 
Menetlus : 2010/2580(RSP)
Menetluse etapid istungitel
Dokumendi valik :

Esitatud tekstid :

RC-B7-0139/2010

Arutelud :

Hääletused :

PV 11/03/2010 - 8.3
Selgitused hääletuse kohta
Selgitused hääletuse kohta

Vastuvõetud tekstid :

P7_TA(2010)0065

Istungi stenogramm
Neljapäev, 11. märts 2010 - Strasbourg EÜT väljaanne

9. Selgitused hääletuse kohta
Sõnavõttude video
Protokoll
  

Suulised selgitused hääletuse kohta

 
  
  

Resolutsiooni ettepanek RC-B7-0169/2010

 
  
MPphoto
 

  Miroslav Mikolášik (PPE). (SK) Valitsuse arhiivide ja kättesaadava kirjanduse kohaselt mõistis kommunistlik režiim Slovakkias aastatel 1948−1989 väidetavate poliitiliste kuritegude eest süüdi 71 168 inimest.

Ei ole paremat viisi nende poliit- ja meelsusvangide mälestuse austamiseks, kui töötada aktiivselt vabaduse ja demokraatia laienemise edendamiseks seal, kus seda peetakse kättesaamatuks luksuseks. Siiani on Euroopa Liidu üleskutsed jäänud vastuseta. Mulle teeb siiski sügavat muret poliitvangide olukord Kuubal ja seega kutsun ma nõukogu ja komisjoni tungivalt üles võtma tõhusaid meetmeid, mis on vajalikud poliitvangide vabastamiseks, ning toetama ja tagama nende kui inimõiguste kaitsjate tööd. Kuuba kodanikele…

(Istungi juhataja katkestas sõnavõtu)

 
  
MPphoto
 

  Filip Kaczmarek (PPE).(PL) Austatud juhataja! Ma kiitsin heaks resolutsiooni ettepaneku Kuuba kohta. Ausalt öeldes ei saa ma aru, miks Fidel Castro Euroopa sõbrad kaitsevad nii kangekaelselt pankrotis ja demoraliseerunud revolutsiooni ideed. Kas peab olema nii, et inimestele jõuab kohale muutuste vajadus Kuubal alles siis, kui surevad selle režiimi, mis peab ennast progressiivseks, ohvrid? Mõnikord aitab üksikisiku ohverdus kaasa ajaloolistele muutustele. Ma loodan, et seekord nii ei lähe. Samal ajal ei tahaks ma, et võimude dogmatismi või nende võimetuse tõttu analüüsida oma positsiooni ja muutuseid, tuleks juurde veel rohkem ohvreid.

Samuti ei ole mulle vastuvõetav asjaolu, et paljud AKV riigid suhtuvad täiesti kriitikavabalt Kuubal ülesehitatud ühiskondliku ja poliitilise süsteemi iseloomu ja tähendusesse. Ma olen sügavalt veendunud, et tegemist on eksliku arusaamaga solidaarsusest. Ausam oleks tunnustada seda, mida Kuubal on saavutatud, kuid samal ajal hukka mõista seda, mis ei ole olnud edukas, mis on ühiskonnavastane, ebainimlik ja destruktiivne.

 
  
MPphoto
 

  Ramón Jáuregui Atondo (S&D).(ES) Austatud juhataja! Ma sooviksin rääkida kolleeg Muñizi nimel, et selgitada, miks sotsiaaldemokraatide ja demokraatide fraktsiooni Euroopa Parlamendis Hispaania delegatsioon hääletas Euroopa Ühendatud Vasakpoolsete / Põhjamaade Roheliste Vasakpoolsete liitfraktsiooni esitatud muudatusettepaneku nr 2 vastu, ehkki selles taotleti eesistujariik Hispaania toetamist tema suhetes Kuubaga.

Esiteks, kas ma tohin meelde tuletada, et me ei saa toetada muudatusettepanekuid, mille on esitanud fraktsioon, mis on otsustanud ennast resolutsioonist kui tervikust distantseerida, ja meie pühendumus kõigile poliitilistele fraktsioonidele, mis on resolutsioonile alla kirjutanud ei luba meil toetada dokumendi osalist muutmist.

Teiseks ei ole fraktsiooni GUE/NGL esitatud muudatusettepanek nr 2 kooskõlas seisukohaga, mille on võtnud eesistujariik Hispaania, kes soovib saavutada Euroopa Liidus konsensust, et uuendada meie suhete raamistikku Kuubaga, kuid mitte täielikult loobuda ühisest seisukohast, kuid just seda muudatusettepanekuga kutsuti üles tegema.

See on meie põhjus, miks me muudatusettepaneku tagasi lükkasime.

 
  
MPphoto
 

  Zuzana Roithová (PPE). (CS) Minu jaoks oli au toetada täna resolutsiooni Kuuba meelsusvangide kohta, mitte ainult kui endise totalitaarse kommunistliku riigi liige, vaid ka seetõttu, et ma olen minevikus isiklikult kohtunud Kuuba dissidentidega, eelkõige dr Darsí Ferreriga, kes on koos teistega viibinud vangistuses eelmise aasta juulikuust saadik.

Tagasi tulles teavitasin ma parlamenti tervishoiusektori kurvast olukorrast ning sooviksin veel kord rõhutada, et ravimitele puudub juurdepääs inimestel, kes ei ole kommunistliku partei liikmed ja kellel ei ole dollareid. Dr Darsí Ferrer oli Havannas märkimisväärne tegelane, kes aitas dissidentidel ravimeid saada. Nüüd on ta trellide taga.

Ma olen rõõmus, et me võtsime vastu selle resolutsiooni, mis on väga tugev ja mis kindlasti esitab väljakutse Euroopa ametiasutustele jätkata oma jõupingutusi demokraatliku muutuse saavutamiseks Kuubal.

 
  
MPphoto
 

  Daniel Hannan (ECR). − Austatud juhataja! Kes oleks mõelnud 20 aastat tagasi, kui Euroopas oli õhk paks langevate müüride tolmust ja hüüetest vabaduse järele, et täna lehvib Havanna kohal ikka veel punalipp ning Fidel Castro on rahulikult suremas omaenda voodis sellel lämbel Kariibi mere saarel.

Sola mors tyrannicida est, on öelnud mu kaasmaalane Thomas More: surm on ainus viis türannist lahti saada.

Kommunistlik režiim on Kuubal püsinud kahel põhjusel. Esiteks, jonnakas Ameerika blokaad, mis on võimaldanud Castrol ja tema režiimil süüdistada välisimperialismi ja mitte kommunismi majanduslikku suutmatust oma kaasmaalaste puuduses virelemises; ja teiseks mõnede Euroopa kodanike järeleandmine, sealhulgas mõnede täiskogul viibijate, kellel on vastikud topeltstandardid, millega nad õigustavad inimrikkumisi ja demokraatia keeldu Kuubal põhjusel, et see riik suudab toota häid arste ja baleriine.

Ma loodan, et täiskogu kasvab suureks ning et need mõned siin täiskogul suudavad näha kaugemale oma tudengipõlvest, kui nad kandsid Che Guevera kujutisega T-särke. On tulnud aeg konstruktiivselt tegutseda koos demokraatlike jõududega Kuubas. Ajalugu vabastab meid.

 
  
MPphoto
 
 

  Philip Claeys (NI).(NL) Austatud juhataja! Ma hääletasin Kuuba resolutsiooni poolt, kuna see on tervikuna Havanna totalitaarse režiimi suhtes üsna kriitiline. Samal ajal kasutaksin ma juhust ja kutsun nõukogu üles lõpetama püüded normaliseerida suhteid Kuubaga seni, kui me suhtleme kommunistliku diktatuuriga, kes skandaalselt inimõigusi rikub.

Tahaksin ka värsket kõrget esindajat tungivalt üles kutsuda mitte järgima komisjoni joont varasemates õigusaktides. Siinkohal osutan ma Louis Michelile, kes on korduvalt külastanud Kuubat ja ei ole kordagi kritiseerinud sealset inimõiguste ja demokraatia olukorda. On täiesti vastuvõetamatu, et Euroopa Liit püüdleb Kuuba kommunistliku režiimi soosingut.

 
  
  

Resolutsiooni ettepanek B7-0148/2010

 
  
MPphoto
 

  Jarosław Kalinowski (PPE).(PL) Austatud juhataja! Resolutsiooni ettepanekut heaks kiites tahtsin ma väljendada toetust investeeringutele vähese süsinikdioksiidiheitega tehnoloogiate arendamisesse. SET-kava saab olla tõhus ja usaldusväärne üksnes siis, kui seda nõuetekohaselt rahastatakse, ja see tähendab ka rahastamist eraallikatest. Selliste meetmete vajalikkuse pooltargumentideks on põhimõtteliselt praegune majandusolukord Euroopas, ohtlikud kliimamuutused ja energiajulgeolekut ähvardavad ohud. Tänu uusimatele teadusuuringutele ja tehnoloogiatele on tekkinud võimalus kriisist üle saada, kuid samal ajal toetavad need kliimamuutusega seotud meetmeid. Samuti on see võimalus Euroopa põllumajandusele, viis, kuidas luua uusi, põllumajandusega mitteseotud töökohti maapiirkondades, eelkõige taastuvenergiaallikate loomise valdkonnas.

 
  
MPphoto
 

  Jan Březina (PPE). (CS) Ka mina hääletasin resolutsiooni ettepaneku poolt, mis käsitleb investeeringuid vähese süsinikdioksiidiheitega tehnoloogiate arendamisesse (SET-kava), kuna minu arvates on see peamine vahend, mille abil muuta liit uuenduslikuks majanduseks, mis suudab täita nõudlikke eesmärke. Selles osas pean hädavajalikus, et komisjon tihedas koostöös Euroopa Investeerimispangaga esitab üldise ettepaneku vahendi kohta, mille abil investeerida taastuvallikatest saadavasse energiasse, energiatõhususe projektidesse ning arukate võrkude arendamisesse mitte hiljem kui 2011. aastal. Sellega käsikäes tuleks tõhustada Euroopa Investeerimispanga rolli energia valdkonna, eelkõige kõrge riskiga projektide finantseerimisel.

Ma olen kategooriliselt vastu vähese süsinikdioksiidiheitega tehnoloogiate teema ekspluateerimisele selleks, et anda allpoolvööd hoope tuumaenergia vastu, mida on oma ettekannetes teinud liikmed, kes esindavad poliitilise spektri vasakut poolt. Ma väidan, et tuumaenergia on puhas energia, mis aitab kaasa säästlikule arengule.

 
  
MPphoto
 
 

  Marek Józef Gróbarczyk (ECR). (PL) Ma ei saanud resolutsiooni toetada, ehkki see on Euroopa majanduse jaoks äärmiselt tähtis. Tuleks arvesse võtta, et resolutsiooniga võimaldatakse raha tohutut koondamist ainult teatavatesse valdkondadesse, ainult teatavatesse energiatööstuse harudesse – nn rohelistesse valdkondadesse. See on vastuolus energiasolidaarsuse mõistega riikidega, mis toetuvad peamiselt kivisöele. Poola energiavajadused põhinevad kivisöel, nii et meie jaoks on äärmiselt tähtis, et üleminek rohelisele majandusele toimuks tõrgeteta. Selliste meetmete tulemusel peame Poolas töökohti kaotama, selle asemel, et uusi luua. Seda äärmiselt raske kriisi ajal ning see oleks Poolale kahjulik.

 
  
  

Resolutsiooni ettepanek RC-B7-0139/2010

 
  
MPphoto
 

  Sophie Auconie (PPE). (FR) Austatud juhataja, kallid kolleegid! 27. ja 28. veebruaril ründas torm Xynthia Prantsusmaad. Ligi 60 inimest hukkus, sajad tuhanded inimesed kannatasid märkimisväärse kahju käes.

Euroopa Liit peab selles tragöödias olema eeskujuks. Sel põhjusel osalesin ma isiklikult kõnealuse resolutsiooni koostamises, millega kutsutakse Euroopa Komisjoni üles erakorralisele reageerimisvalmidusele. Me ootame, et komisjon osutaks solidaarsusfondi abil finantsabi katastroofipiirkondadele.

Kui selle tragöödia tulemusena Poitou-Charentes’i, Charente-Maritime’i, Pays de la Loire’i ja Bretagne’i piirkonnad paluvad muuta neile eraldatavaid vahendeid, mida kaasrahastavad Euroopa Regionaalarengu Fond ja Euroopa Sotsiaalfond, siis peab Euroopa Komisjon sellised palved äärmiselt soodsalt ja kiiresti läbi vaatama.

Kui see resolutsioon kõrvale jätta, siis mina, nagu mu kolleegid Presidendienamuse Liidust, olen veendunud, et on aeg luua tõeline Euroopa kodanikukaitse üksus. See üksi suudaks osutada eluliselt tähtsat lisaabi sellise katastroofi kontekstis.

 
  
MPphoto
 
 

  Juhataja. − Seán Kelly, kuigi te ennast sõnavõtuks ei registreerinud, siis võite erandina sõna võtta enne esimest selgitust hääletuse kohta. Palun ärge unustage end järgmine kord kirja panna.

 
  
  

Resolutsiooni ettepanek B7-0148/2010

 
  
MPphoto
 

  Seán Kelly (PPE). − Austatud juhataja! Ma tahan lihtsalt öelda, et minu arvates on aeg, et meil oleks lõplik dokument tuumaenergia kohta, milles kirjeldatakse edusamme ning võetud ohutusmeetmeid ja seda, kuidas see võetakse üle tulevikus uuringutesse, mida korraldatakse selleks, et kodanikud saaksid langetada oma otsuse.

Selle suhtes ollakse praegu väga skeptilised − ja kahtleval seisukohal − ning see küsimus tuleks selgeks teha, mis kergendaks arutelu vähese süsinikdioksiidiheitega tehnoloogia üle.

Kui tohib, siis lõpetuseks õnnitlen ma Leedu ja Eesti iseseisvusdeklaratsiooni aastapäeval neid riike 20 iseseisvusaasta puhul.

 
  
  

Kirjalikud selgitused hääletuse kohta

 
  
  

Resolutsiooni ettepanek RC-B7-0169/2010

 
  
MPphoto
 
 

  John Stuart Agnew, Marta Andreasen, Gerard Batten, John Bufton ja Mike Nattrass (EFD), kirjalikult. − Kuigi me tunnistame, et Kuuba puhul on tegemist kommunistliku türanniaga ja kuigi me tahame, et Kuubast saaks rahumeelne demokraatlik riik, ei tunnista me selles protsessis ELi.

 
  
MPphoto
 
 

  Charalampos Angourakis (GUE/NGL), kirjalikult. (EL) Euroopa Parlamendi resolutsioon, mille ettekäändeks on Kuuba vangi Orlando Zapato Tamayo surm näljastreigi tagajärjel vaatamata Kuuba tervishoiuteenistuste pingutustele tema tervise taastamiseks, on provokatiivne ja vastuvõetamatu rünnak Kuuba sotsialistliku valitsuse ja rahva vastu ja moodustab osa ELi juhitavast kommunismivastasest strateegiast, mille eesotsas on Euroopa Parlament ja mille eesmärk on kukutada sotsialistlik režiim. Me mõistame hukka Euroopa Parlamendis kapitali esindavate paremtsentristide, vasaktsentristide ja roheliste silmakirjalikkuse ja provokatiivsed teod selle sündmuse ärakasutamisel.

Kreeka Kommunistlik Partei mõistab Euroopa Parlamendi resolutsiooni hukka ja hääletas selle vastu. Me kutsume rahvaid üles väljendama oma solidaarsust Kuuba valitsuse ja rahvaga. Kutsume üles tühistama ühist seisukohta Kuuba vastu. Mõistma hukka ELi pingutused kasutada inimõigusi ettekäändena imperialistliku surve avaldamiseks Kuuba rahva ja tema valitsuse vastu. Nõudma, et viivitamata lõpetataks USA kuritegelik embargo Kuuba suhtes. Nõudma USA vanglates peetava viie kuubalase viivitamatut vabastamist. Kaitsma sotsialistlikku Kuubat.

 
  
MPphoto
 
 

  Sebastian Valentin Bodu (PPE), kirjalikult. (RO) Euroopa Liit on kõige demokraatlikum struktuur maailmas ning see on ülesehitatud põhiväärtusele, milleks on inimõiguste austamine. See on põhjus, miks minu arvates on nii kiiduväärne ja julgustav, et parlamendi kõik fraktsioonid on ühiselt mõistnud hukka Kuuba võimude toimepandud inimõiguste kuritarvitused, rääkimata konstruktiivsest ja dialoogile vastuvõtlikust lähenemisviisist, mida EL on otsustanud Kuuba suhtes kasutada.

Me elame 21. sajandil ning arvamus- ja meelsuskuriteod tuleks kõigi maailma riikide väärtuste seast kustutada, ükskõik kui pikk võib olla totalitaarsuse ja diktatuuri ajalugu. Sanktsioonide kehtestamise asemel rahvusvahelise dialoogi pidamist saab kasutada suhtumise muutmiseks, nii et keegi, kes ei nõustu oma valitsusega, ei kannataks kuritarvituste ja ebaõigluse all, mis on omased režiimidele, kes ei austa inimest.

Mitte kunagi ei tohi korduda sellised tragöödiad nagu see, mis juhtus Kuuba dissidendi Orlando Zapata Tamayoga, kes oli „süüdi” meelsuskuriteos. Praegu on Kuubal teisigi poliitvange, kes on ohus. Inimõiguste tagajana peab EL sekkuma ja võtma diplomaatiliselt kiireid meetmeid, et Zapata tragöödia mitte kunagi ei korduks Kuubal ega, mis sellesse puutub, mitte kusagil maailmas.

 
  
MPphoto
 
 

  Andrew Henry William Brons (NI), kirjalikult. − Ma mõistan tingimusteta hukka inimeste väärkohtlemise Kuubal (ja mujal). Ent ma jäin erapooletuks Kuuba-vastase resolutsiooni kui terviku suhtes. Üks põhjustest oli see, et resolutsiooniga taheti Euroopa Liidule ja selle ametnikele anda volitused võtta sõna ja tegutseda liikmesriikide nimel. Teine põhjus oli, et Euroopa Liidu paljud liikmesriigid annavad kohtu alla ja vangistavad inimesi sõnavabaduse vägivallatu väljendamise, ketserlike avamuste avaldamise või teisitimõtleva tegevuse eest. Parteidest, kes pooldavad poliitilist repressiooni Euroopas, on üdini silmakirjalik vibutada sõrme Kuuba-suguste riikide suhtes, kes jagavad nende repressiivseid ja ebademokraatlikke arvamusi ja tegusid.

 
  
MPphoto
 
 

  Edite Estrela (S&D), kirjalikult. − (PT) Ma hääletasin resolutsiooni ettepaneku poolt, mis käsitleb poliit- ja meelsusvangide olukorda Kuubal. Me kordame, et kõik poliit- ja meelsusvangid tuleb kohe vabastada! Me usume, et Kuuba dissidentide kinnipidamine nende vaadete ja rahumeelse poliitilise tegevuse tõttu on inimõiguste deklaratsiooni rikkumine.

 
  
MPphoto
 
 

  Göran Färm, Anna Hedh, Olle Ludvigsson, Marita Ulvskog ja Åsa Westlund (S&D), kirjalikult. − (SV) Meie, Rootsi sotsiaaldemokraadid, jagame muudatusettepanekus esitatud arvamust, et Kuuba-vastane blokaad tuleb lõpetada. Me arvame siiski, et see avaldus ei sobi sellesse resolutsiooni ettepanekusse, sest selles käsitletakse meelsusvange.

 
  
MPphoto
 
 

  Diogo Feio (PPE), kirjalikult. − (PT) Orlando Zapata Tamayo suri nälga, sest nõudis, et teda koheldakse sellena, kes ta oli: poliitvang, keda kiusati taga režiimiga, mis hoolimata juhtide vahetusest jätkab oma kodanike valitsemist raudse käega ja keelab neil ühineda või vabalt väljenduda.

Tema surma traagilised asjaolud peaksid meid kõiki häbi tundma panema. Eriti poliitiliste otsuste langetajaid, kes José Luis Rodríguez Zapatero ja saadiku Moratinose jälgedes on pööranud Euroopa poliitikat Kuuba suunas.

Kõik, mida Euroopa Liit selle lepituskatsega saavutas, oli karistamatustunde suurendamine, pannes demokraadid − kes väärivad meilt palju rohkem − end rohkem isoleeritumana tundma.

Ma loodan, et naastakse kindla demokraatliku poliitika juurde, mis leevenes alles hiljuti. Ma tahan, et Euroopa Liit tunnistaks lõpuks, et poliitika muutus osutus täielikuks läbikukkumiseks. Samuti tahan ma, et Oswaldo Payá ja Daamid Valges saaksid Euroopas vabalt reisida, et paljastada Kuubal toimuvate sündmuste asjaolusid.

 
  
MPphoto
 
 

  Ilda Figueiredo (GUE/NGL), kirjalikult. (PT) Me hääletasime resolutsiooni vastu seetõttu, et parlamendi enamus kasutas poliitilisel eesmärgil ära Zapato Tamayo näljasurma Kuuba vanglas, ehkki ta sai meditsiinilist abi. Nad tahavad nurjata eesistujariigi Hispaania avalikult väljendatud kavatsust lõpetada ühine seisukoht Kuuba suhtes. Jälle kord ründavad nad Kuubat ja selle rahvast sooviga sekkuda riigi iseseisvusesse ja suveräänsusesse, majandus- ja sotsiaalsesse edusse ja eeskuju andvasse internatsionaalsesse solidaarsusesse.

Kapitalism ei ole inimkonna tulevik. Kuuba on jätkuvalt näide sellest, et on võimalik ehitada üles ekspluateerijatest ja ekspluateeritavatest vaba ühiskond, sotsialistlik ühiskond. Kapitalismi esindajad Euroopa Parlamendis ei tunnista seda tõsiasja. Nad üritavad vältida igakülgset poliitilist dialoogi Kuuba valitsusega samade kriteeriumide alusel, mida EL kohaldab kõikide riikide suhtes, kellega ta suhtleb.

Nad ei mõista hukka USA embargot Kuuba suhtes, mille kohest lõpetamist on Ühinenud Rahvaste Organisatsiooni peaassambleelt taotletud 18 korral. Nad ei räägi midagi viie Kuuba kodaniku olukorrast, kes on olnud USAs vangistuses alates 1998. aastast, ilma et nende üle oleks peetud õiglast kohut, ja nad ignoreerivad seda, et USA annab jätkuvalt varjupaika Kuuba kodanikule, kes algatas pommirünnaku reisilennuki vastu, milles hukkus 76 inimest.

 
  
MPphoto
 
 

  Jacek Olgierd Kurski (ECR), kirjalikult. (PL) Tänasel hääletamisel kiitsin ma heaks resolutsiooni, mis käsitleb poliit- ja meelsusvangide olukorda Kuubal. Euroopa Parlamendina peame me selgesõnaliselt hukka mõistma Havanna režiimi tavad ning võtma sõna sõltumatute ajakirjanike, rahumeelsete dissidentide ja inimõiguste kaitsjate õiguste eest. Vastuvõetud resolutsioonis väljendame me sügavat solidaarsust kõigi kuubalastega ning kiidame heaks nende pingutused demokraatia saavutamiseks ning põhiõiguste austamiseks ja kaitsmiseks. Ma olen pärit riigist, milles rahvaliikumine tõusis üles kommunistliku režiimi vastu − Solidaarsuse liikumine. Kuigi Poola ja teised Kesk- ja Ida-Euroopa riigid, kes täna kuuluvad Euroopa Liitu, on praeguseks jätnud valusad kogemused kommunistliku režiimi all selja taha, ei tohi me unustada neid, keda vangistatakse ja kiusatakse taga selle eest, et nad igatsevad demokraatiat, vabadust ja sõnavabadust.

 
  
MPphoto
 
 

  Nuno Melo (PPE), kirjalikult. (PT) ELil ei saa olla romantilist nägemust Kuuba poliitilisest režiimist, mis on ehtne kommunistlik diktatuur ja põhineb üheainsa partei loogikal, mis rikub inimõigusi, rõhub kodanikke, kiusab taga ja likvideerib poliitilisi vastaseid ning vangistab loendamatul hulgal inimesi, kelle ainus süü on arvamuse omamine.

Orlando Zapata surm oli lihtsalt veel üks maailma šokeerinud juhtum, mille Euroopa Parlament peab kindlalt hukka mõistma, ilma kõhkluste ja valeõigustusteta. See tõttu olen ma vastu mõnede vasakäärmuslastest liikmete püüetele seda kohutavat kuritegu ilustada poliitilises mõttes, millega soovitakse vaid seadustada režiimi, mis ei ole ei talutav ega vastuvõetav.

 
  
MPphoto
 
 

  Willy Meyer (GUE/NGL), kirjalikult. (ES) Ma hääletasin Kuubat käsitleva resolutsiooni RC-B7-0169/2010 vastu, sest ma usun, et tegemist on vahelesegamisega, millega rikutakse rahvusvahelist õigust. Oma häälega väljendasin oma hukkamõistu selle poliitilise manipulatsiooni suhtes, mille ainus eesmärk on taunida Kuuba valitsust. Parlamendiliikmed, kes selle teksti poolt hääletasid, on need, kes ikka ja jälle on keeldunud esitama siin parlamendis resolutsiooni, millega mõistetakse hukka Hondurases toimunud riigipööre. Kõnealuses resolutsioonis kutsutakse Euroopa Liitu tungivalt üles näitama tingimusteta toetust Kuuba poliitilise režiimi muutumise suhtes ning samuti tehakse selles ettepanek kasutada selle eesmärgi saavutamiseks Euroopa koostöömehhanisme, mis on vastuvõetamatu ja rahvusvahelise õigusega vastuolus olev vahelesegamine. Ameerika Ühendriigid on üle 50 aasta säilitanud Kuuba suhtes majanduslikku, kaubanduslikku ja rahanduslikku embargot, millega häbematult rikutakse rahvusvahelist õigust ja millel on olnud rängad tagasilöögid kuubalaste majandusele ja elamistingimustele. Sellest hoolimata on Kuuba valitsus jätkuvalt taganud oma kodanikele üldise juurdepääsu tervishoiule ja haridusele.

 
  
MPphoto
 
 

  Andreas Mölzer (NI), kirjalikult. (DE) Ma hääletasin Kuubat käsitleva ühisresolutsiooni poolt, sest ka ELi jaoks on oluline väljendada selgelt mõtet, et selles siiani kommunistliku valitsuse all olevas riigis on vajalik kiire demokratiseerimine. Dissidentide ja poliitiliste vastaste vangistamine on kommunistlikele riikidele tüüpiline, kuid Kuubas praktiseeritakse seda ülemääraselt. Eriti skandaalne on asjaolu, et ametiasutused ei luba isegi näljastreigi tagajärjel surnud vangi perel matust korraldada.

Jääb loota, et saare poliitilise süsteemi muutumine saavutatakse võimalikult ruttu. Sellest hoolimata on siiski nii ELi kui ka USA jaoks tähtis kohaldada igal pool ühesuguseid standardeid. Vastuvõetamatu on, et USA annab pommirünnakutesse segatud kuubalastele nn poliitilise varjupaiga. Ainult siis, kui ise vastad kehtestatud kriteeriumidele, võid teha tõhusat kriitikat.

 
  
MPphoto
 
 

  Raül Romeva i Rueda (Verts/ALE), kirjalikult. − (ES) Ma hääletasin Kuubat käsitleva resolutsiooni ühisettepaneku (RC-B7-0169/2010) poolt, sest nagu ma eilsel arutelu ütlesin, on hoolimata meie seisukohtadest Kuuba suhtes Orlando Zapata Tamayoga juhtunu iseenesest kahetsusväärne sündmus.

Samuti toonitan, et peame nõudma vabadust kõigile poliit- ja meelsusvangidele Kuubal ja mujal maailmas, kuid sellegipoolest annan nõu meetmete võtmise vastu, nagu embargo ja blokaad, mis on juba tõestanud, et ei vii Kuubat demokraatia ega liberaliseerimise poole. On selge, et saarel on vaja kindlasti muutuseid, ning Euroopa Liit peaks neid jälgima, et üleminek demokraatiale tooks Kuuba rahvale kasu.

 
  
MPphoto
 
 

  Alf Svensson (PPE) , kirjalikult. − (SV) USA kaubandusembargo Kuuba vastu on kestnud 48 aastat. Embargo mõjutab Kuuba elanikkonda ning seda kasutatakse pidevalt ja korduvalt ära Castro režiimi puuduste väljavabandamiseks. Väidetakse, et kõik on Ameerika embargo süü ja seetõttu ei saa Kuuba rahvas selgelt süüdistada kommunistlikku valitsust ja ennast sellest distantseerida. Kuuba demokraatlik opositsioon tahab embargo lõpetamist. 29. oktoobril 2009 hääletas 187 ÜRO liikmesriiki embargo lõpetamise poolt. Kolm hääletas selle kehtimajäämise poolt ja kaks jäi erapooletuks. Mitte ükski ELi liikmesriik ei hääletanud embargo säilitamise poolt. Minevikus on Euroopa Parlament Kuuba-vastase embargo hukka mõistnud ja kutsunud üles selle kohesele lõpetamisele kooskõlas ÜRO peaassamblee korduvalt esitatud nõudmisele. (P5_TA(2003)0374) Euroopa Parlament on samuti nentinud, et embargo ei täida oma eesmärki. (P6_TA(2004)0061) Resolutsioonis RC-B7-0169/2010 viidatakse poliit- ja meelsusvangide olukorrale Kuubal. Hääletusele eelnenud arutelul esitasin ma ettepaneku esitada Kuubale ultimaatum. Embargo lõpetatakse ja kuue kuu jooksul tuleb vabastada kõik meelsusvangid ning alustada reformidega. Kui režiim tingimustest kinni ei pea, siis rakendavad USA, EL ja Kanada uusi ja arukamaid sanktsioone, mis on sihitud Kuuba juhtkonna vastu, nagu riigile seatav reisimiskeeld ja Kuuba varade ja välisinvesteeringute külmutamine.

 
  
  

Resolutsiooni ettepanek B7-0148/2010

 
  
MPphoto
 
 

  Sebastian Valentin Bodu (PPE), kirjalikult. (RO) EL on võtnud kohustuse kärpida 2020. aastaks kasvuhoonegaaside heitkoguseid 20%, vähendada energiatarbimist 20% ning toota vähemalt 20% tarbitavast energiast taastuvallikatest. Lisaks on ELi eesmärk olla globaalseks eeskujuks ressursside kokkuhoidmisel ning keskkonna kaitsmisel.

Kõnealuseid ambitsioonikaid eesmärke on võimalik saavutada üksnes siis, kui EL tervikuna ja iga liikmesriik eraldi võtavad tähtaegade osas selged kohustused. Investeerimine vähese süsinikdioksiidiheitega energiatehnoloogiatesse on olulise tähtsusega, et saavutada eesmärgid, mis on seatud 2020. aastaks, mis ei olegi nii kaugel, kui tundub. Nende eesmärkide täitmiseks on vaja märkimisväärset rahalist panust: hoolikate arvutuste tulemusel 58 miljardit eurot nii avaliku kui ka erasektori allikatest.

Rahaline, logistiline ja administratiivne panus teeb aga EList uuenduses ülemaailmse liidri ning sellel on positiivne mõju selle majandusele, sest luuakse töökohti ning avanevad uued väljavaated teaduse valdkonnas, mis on olnud aastakümneid ebaõiglaselt alarahastatud. Investeeringud vähese süsinikdioksiidiheitega energiaallikatesse annavad tulemusi keskmises ja pikas perspektiivis, mõjudes positiivselt kogu Euroopa Liidule.

 
  
MPphoto
 
 

  Maria Da Graça Carvalho (PPE), kirjalikult. (PT) Ülitähtis on toonitada radikaalset muutust ühiskonnas, mis põhineb säästlikel linnadel, detsentraliseeritud energiatootmisel ja tööstuslikul konkurentsivõimel. See poliitika on hädavajalik õitsva ja säästliku ühiskonna jaoks, mis on valmistunud kliimamuutuste, energia tarnekindluse ja globaliseerumisega seotud väljakutseteks ja on puhaste tehnoloogiate valdkonnas maailma liider. SET-kavaga kavatsetakse kaasa aidata konkreetselt puhaste tehnoloogiate väljatöötamisele. Ma tervitan teatises esitatud olulisi suuniseid selle kohta, kuidas korraldada sekkumise loogikat avaliku ja erasektori vahel, ühenduse, riikliku ja piirkondliku rahastamise vahel. Siiski on hädavajalik suurendada teadusuuringute riiklikku rahastamist puhaste tehnoloogiate valdkonnas. Euroopal on ikkagi vaja luua tingimused erainvesteeringute suurendamiseks teadusuuringutesse, tehnoloogilisesse arengusse ja energia valdkonna näidisprojektidesse. Eluliselt tähtis on minna sõnadelt tegudele. Järgmises ELi finantsperspektiivis ja kaheksandas teadusuuringute ja tehnoloogia raamprogrammis tuleks prioriteediks seada energiajulgeolek, võitlus kliimamuutustega ja keskkond. See on ainus viis, kuidas suudame säilitada meie tööstuse konkurentsivõime, edendada majanduskasvu ja luua töökohti.

 
  
MPphoto
 
 

  Edite Estrela (S&D), kirjalikult. (PT) Ma hääletasin Euroopa Parlamendi resolutsiooni poolt, mis käsitleb investeeringuid vähese süsinikdioksiidiheitega tehnoloogiate arendamisesse (SET-kava), kuna majanduskriisi tõhusaks lahendamiseks peaks olema prioriteediks investeerimine kõnealustesse uutesse tehnoloogiatesse, millel on kõige suurem potentsiaal luua töökohti. Ma usun, et nende investeeringutega saaks luua uusi võimalusi ELi majanduse ja konkurentsivõime arendamiseks.

 
  
MPphoto
 
 

  Diogo Feio (PPE), kirjalikult. (PT) Komisjoni esitatud SET-kavas tehakse ettepanek investeerida teadus- ja arendustegevusesse, et töötada välja tõhusad ja säästlikud vähese süsinikdioksiidiheitega puhta energia tehnoloogiad, millega on võimalik tagada heitkoguste vajalik vähendamine ilma Euroopa tööstusi ohtu seadmata ja millega võetakse seega kohustus säästlikuks arenguks, ning me usume, et seda on mõeldud tõsiselt.

Uued energiapoliitikad, eriti üldise kriisi kontekstis, ei tohi silmist kaotada majanduslikku tõhusust ega mingil viisil ohustada Euroopa rahvaste majanduslikku jätkusuutlikkust, kuid see ei tohi tähendada keskkonnakaitsemeetmete väiksemat tõhusust.

Sellel põhjusel kutsun tungivalt üles uuele lähenemisviisile energiapoliitika suhtes, mis põhineks puhtal energial, meie käsutuses olevate loodusressursside tõhusamal kasutamisel ning ulatuslikel investeeringutel teadusuuringutesse ja keskkonnasõbralikumatesse tehnoloogiatesse, et me saaksime säilitada Euroopa konkurentsivõime ja oleks võimalus luua töökohti uuendusliku ja säästliku majanduse keskkonnas.

 
  
MPphoto
 
 

  José Manuel Fernandes (PPE), kirjalikult. (PT) Ma tervitan SET-kava (energiatehnoloogia strateegiline kava) eesmärke, milles toonitatakse vähese süsinikdioksiidiheitega ühiskonna arendamist. SET-kavaga soovitakse kiirendada vähese süsinikdioksiidiheitega tehnoloogiate väljatöötamist ja -arendamist. Kõnealune kava hõlmab meetmeid, mis on seotud kavandamise, rakendamise, ressursside ja rahvusvahelise koostööga energiasektori uuenduslike tehnoloogiate valdkonnas. Mitmetes uuringutes hinnatakse, et Euroopa eesmärgi, milleks on 20% ulatuses taastuvenergia kasutuselevõtt, tulemuseks on 2020. aastaks miljonid uued töökohad. Lisaks luuakse kaks kolmandikku neist töökohtadest väikese ja keskmise suurusega ettevõtetes. Selle lahenduse jaoks on vaja arendada rohelisi tehnoloogiaid. Seetõttu on meil vaja SET-kava jaoks suuremat rahastamist, mida ma soovitan leida finantsperspektiivi järgmisel läbivaatamisel. Samuti peame edendama rohelisi tehnoloogiaid ja oskustöölisi haridusesse ja teadusesse investeerimise teel. Mida varem hakkame töötama vähese süsinikdioksiidiheitega ühiskonna nimel, seda rutem me kriisist väljume.

 
  
MPphoto
 
 

  João Ferreira (GUE/NGL), kirjalikult. (PT) Vähese süsinikdioksiidiheitega tehnoloogiate väljatöötamine ja rakendamine on äärmiselt tähtis ja mitte ainult keskkonnaga seotud põhjustel − mille seas on vajadus vähendada süsinikdioksiidiheite atmosfääri paiskamist −, vaid ka energiaga seotud põhjustel, kui arvestada vältimatult järk-järgult fossiilkütusevarude, millest inimkond on väga sõltuv, nappust ja lõpuks nende ammendumist.

Kahjuks ei pakuta nii SET-kavas kui ka äsja vastuvõetud resolutsioonis mitte vaid pelgalt probleemile − nii arvesse võetavate tehnoloogiate kui ka energiaressursside ning tarbimise vähendamise vajaduse osas − poolikut lähenemisviisi, vaid nendes peetakse investeeringut ikka veel üheks heaks ärivõimaluseks (tänu millele mõned, valitud vähesed teenivad paljude teiste arvelt suuri summasid) ja mitte keskkonna- ja energiavaldkonna vältimatuseks, et kaitsta inimkonna ühiseid huvisid.

On märkimisväärne ja paljastav, et resolutsiooni muudatusettepanekute üle hääletamisel eelistati atmosfääri paisatavate süsinikdioksiidi heitkogustele „ambitsioonikate vähendamiseesmärkide” seadmisele varianti „edendada ülemaailmset süsinikdioksiidi heitkogustega kauplemist”.

 
  
MPphoto
 
 

  Ilda Figueiredo (GUE/NGL), kirjalikult. (PT) Vähese süsinikdioksiidiheitega tehnoloogiate kasutamine, millega loomulikult produtseeritakse vähem süsinikdioksiidi, on positiivne ja ihaldusväärne.

Me ei saa siiski nõustuda, et tehnoloogilise arengu ja niinimetatud SET-kava tõhustamise arvelt püütakse leida veel ühte vabandust liikmesriikide energiapoliitika nõrgendamiseks.

Lugedes komisjoni sõnu „Euroopa energiatehnoloogia strateegiline kava on ELi energia- ja kliimapoliitika tugisammas tehnoloogiavaldkonnas”, ei jää kahtlustki, et Euroopa Komisjoni tegelik kavatsus on nõrgendada liikmesriikide suveräänsust nii olulises valdkonnas kui rahvuslikud energiastrateegiad.

Resolutsiooni ettepanek sisaldab detailsemalt tahkusid, millega me ei saa nõustuda, eelkõige „ülemaailmse süsinikdioksiidi heitkogustega kauplemise” edendamisega, kuna see lahendus on juba näidanud, et ei paku eeliseid süsiniku heitkoguste vähendamiseks, ning ka mitte avaliku ja erasektori partnerluste juurdeloomisega, rõhutades, et „oluliselt tuleks suurendada avaliku sektori osa”, st kasutada avaliku sektori raha erahuvide ka kasumite teenimiseks.

Seega hääletas meie fraktsioon vastu.

 
  
MPphoto
 
 

  Eija-Riitta Korhola (PPE), kirjalikult. − Austatud juhataja! Säästlikud ja tõhusad vähese süsinikdioksiidiheitega tehnoloogiad on hädavajalikud selle hiiglasliku süsinikdioksiidiheite vähendamise ülesande täitmiseks, mis meil tuleb siin ELis ja kogu maailmas lahendada. Seetõttu tervitasin ma seda, kui kiiresti parlament koostas sellel teemal resolutsiooni eelnõu, andes selgelt komisjonile ja nõukogule märku sellest, et SET-kava on ajakohane ja tähtis. Kui meil on oma missiooniga tõsi taga, siis on ilmne, et vajame vähese süsinikdioksiidiheitega tehnoloogiate kõiki vorme, kaasa arvatud säästlikku tuumaenergiat. Sellepärast olen õnnelik, et kustutasime põhjendusest I sõnastuse, mis oli vaid järjekordne püüe asetada tuumatehnoloogia valgusesse, mida see tänapäeval ei vääri. Sellel põhjendusel oleks võinud olla negatiivne mõju „säästlike vähese süsinikdioksiidiheite tehnoloogiate” kontseptsioonile, sest selle järgi ei oleks tuumatehnoloogia sinna alla kuulunud. Tõde on siiski selles, et me ei saa ELis endale lubada seda mitte kasutada, kui me tahame kliimamuutusesse tõsiselt suhtuda. Seni kuni taastuvenergiad hakkavad reaalselt tõhusaid tulemusi andma ning tagavad pideva energiavoo, peame me toetuma sellesugustele vähese süsinikdioksiidiheitega tehnoloogiatele.

 
  
MPphoto
 
 

  Nuno Melo (PPE), kirjalikult. (PT) Investeerimine vähese süsinikdioksiidiheitega tehnoloogiatesse tuleb seada prioriteediks, sest see on üks tõhusamatest kliimamuutuse vastu võitlemise viisidest, valmistades ELi ette roheliseks majanduseks. Arukatele vähese süsinikdioksiidiheitega lahendustele tuleks seega pöörata erilist tähelepanu, kusjuures kõige vähem tähtsam ei ole nende rahastamine, et saavutada ELi 2020. aastaks seatud keskkonnaeesmärgid.

 
  
MPphoto
 
 

  Andreas Mölzer (NI), kirjalikult. (DE) Ma jäin resolutsiooni ettepaneku „Investeerimine vähese süsinikdioksiidiheitega tehnoloogiatesse” üle hääletamisel erapooletuks, sest kuigi selles sisaldus mitmeid mõistlikke lähenemisviisi, toetatakse sellega tuumaenergia edasiarendamist, millega ma seonduvate riskide tõttu ei saa nõus olla. Resolutsiooni ettepanekus osutatakse õigesti sellele, et siiani on teadusuuringuid liiga vähe rahastatud. Selleks aga, et Euroopa jääks teiste globaalsete tegijatega võrreldes konkurentsivõimeliseks, tuleb uurimusprojektide rahastamist siiski ulatuslikult laiendada, eriti uute energiaallikate valdkonnas. Uute vähese süsinikdioksiidiheitega tehnoloogiate väljatöötamine energiasektoris kaitseb loodetavasti mitte ainult selles sektoris praegu olemasolevaid töökohti, vaid tänu nendele luuakse juurde palju kõrget kvalifikatsiooni nõudvaid töökohti. Ma usun siiski, et selles osas tuleks investeeringud suunata päikeseenergia ning süsinikdioksiidi kogumise ja säilitamise valdkondadesse. Investeeringute tuumaenergiasse, arvestades võimalike ränkade tagajärgedega, üle tuleb järele mõelda ja need ümber korraldada. Kõnealune uus poliitiline suund energiaküsimustes parandab ka energia varustuskindlust ELis ning aitab järsemalt saavutada sõltumatuse välistarnijatest.

 
  
MPphoto
 
 

  Raül Romeva i Rueda (Verts/ALE), kirjalikult. (ES) Sarnaselt Roheliste / Euroopa Vabaliidu fraktsioonile hääletasin ma eri põhjustel resolutsiooni ettepaneku (B7-0148/2010), mis käsitleb investeerimist vähese süsinikdioksiidiheitega tehnoloogiate arendamisse (SET-kava), vastu; eriti kuna võeti vastu muudatusettepanek, millega nõuti I põhjenduse väljajätmist, mis meie jaoks oli olulise tähtsusega; selles lõigus tehti ettepanek, et Euroopa kuues tööstusalgatus „Säästlik tuumaenergia” tuleks ümber nimetada lihtsalt „Tuumaenergiaks”. Me arvame, et „säästliku tuumaenergia” kontseptsioon on mõttetu, kuna parimal juhul on võimalik vähendada ohtu keskkonnale ja inimeste tervisele ning tuumaenergia arendamisest ja kasutamisest tulenevat tuumarelva leviku ohtu, kuid neid ohte ei ole võimalik välistada.

 
  
  

Resolutsiooni ettepanek RC-B7-0139/2010

 
  
MPphoto
 
 

  Luís Paulo Alves (S&D), kirjalikult. (PT) Ma hääletasin selle resolutsiooni ettepaneku poolt, et väljendada oma südamevalu mõlema looduskatastroofi ohvrite pärast ning oma solidaarsust nende perede ja sõpradega. Katastroofides kannatasid tõsiselt mitmed liikmesriigid ja piirkonnad.

Ma väidan seega, et Euroopa jaoks on hädavajalik sellistele sündmustele viivitamata reageerida, nimelt Euroopa solidaarsusfondi kasutuselevõtu teel, millega näidatakse ELi solidaarsust kõigi kannatanutega.

Praegusel hetkel on tähtis eriti arvesse võtta, et saartel ja äärepoolseimatel piirkondadel tuleb lisaks seal alati olevatele püsivatele takistustele nüüd silmitsi seista hävinenud infrastruktuuri, inimeste, ettevõtete ja põllumajandusliku hävinenud vara probleemiga ning paljudel juhtudel ei saa nad kohe asuda tavapärase tegevuse juurde, eriti piirkondades, mis sõltuvad peamiselt ainult turismist, kuna meediakajastus võib potentsiaalseid külastajaid eemale peletada.

Seega on vaja pöörduda komisjoni ja nõukogu poole kohesteks meetmeteks, et nõukogu vaataks uuesti läbi ettepaneku muuta Euroopa solidaarsusfondi kasutamine lihtsamaks, kiiremaks ja paindlikumaks.

Samamoodi on tähtis läbi vaadata koos asjaomaste liikmesriikidega Euroopa kavad ning struktuuri-, põllumajandus- ja sotsiaalfondid, et parandada reageerimist katastroofide tagajärjel tekkinud vajadustele.

 
  
MPphoto
 
 

  Elena Băsescu (PPE), kirjalikult. (RO) Ma hääletasin resolutsiooni ettepaneku poolt, mis käsitleb ulatuslikke looduskatastroofe, mis leidsid aset Madeiral, ja tormi Xynthia mõjusid Euroopas. Ma usun, et Euroopa Liit peab näitama solidaarsust nendega, kes nende looduskatastroofide tagajärjel kannatasid. Need tabasid piirkondi Portugalis, Lääne-Prantsusmaal, eri piirkondi Hispaanias, eriti Kanaari saartel ja Andaluusias, samuti Belgiat, Saksamaad ja Hollandit. Lääne-Prantsusmaal põhjustas torm umbes 60 inimese hukkumise ning paljude inimeste kadumise, rääkimata mitme tuhande kodu hävimisest. Euroopa Liit saab kannatanud piirkondadele finantstoetust anda Euroopa Liidu Solidaarsusfondi kaudu. On äärmiselt tähtis, et ulatuslike looduskatastroofide korral valitseks liikmesriikide vahel solidaarsustunne. Kannatanud alade ülesehitamiseks tuleb tagada ametiasutuste vaheline koordineerimine kohalikul, riiklikul ja ELi tasandil. Unustada ei tohi ka tõhusaid ennetusmeetmeid. Me peame nii praegu kui ka tulevikus tagama, et Euroopa fondid jõuaksid kannatanud piirkondadesse nii kiiresti kui võimalik, et abistada looduskatastroofides kannatanuid.

 
  
MPphoto
 
 

  Regina Bastos (PPE), kirjalikult. (PT) 20. veebruaril leidis Madeiral aset ainulaadne meteoroloogiline nähtus, mille tagajärjel oli vähemalt 42 hukkunut, 32 teadmata kadunut, 370 kodutuksjäänut ja umbes 70 vigastatut.

27. ja 28. veebruaril oli ühe teise ilmastikunähtuse Lääne-Prantsusmaal Atlandi rannikul (Poitou-Charentes ja Pays de la Loire) tagajärjel 60 hukkunut, 10 teadmata kadunut ja 2000 kodutuks jäänut. See torm isoleeris ka mitmed Hispaania piirkonnad, eriti Kanaari saartel ja Andaluusias.

Lisaks inim- ja psühholoogilistele kannatustele põhjustasid need meteoroloogilised nähtused ulatusliku hävingu äärmiselt tõsiste sotsiaalsete ja majanduslike mõjudega nimetatud piirkondade majandustegevusele, kuna paljud inimesed kaotasid kõik, mis neil oli.

Ma hääletasin kõnealuse resolutsiooni ettepaneku poolt, millega kutsutakse komisjoni viivitamata võtma kõiki meetmeid, mis on vajalikud Euroopa Liidu Solidaarsusfondi (EUSF) kasutuselevõtuks kõige kiireloomulisemal ja kõige paindlikumal viisil, eraldades ohvrite abistamiseks maksimaalse võimaliku summa.

Ma rõhutaksin vajadust uue EUSFi määruse koostamise järele kooskõlas komisjoni ettepanekuga, et lahendada looduskatastroofidega kaasnevaid probleeme paindlikumalt ja tõhusamalt.

 
  
MPphoto
 
 

  Maria Da Graça Carvalho (PPE), kirjalikult. (PT) Madeirat 20. veebruaril laastanud torm põhjustas Madeira piirkonnas tohutuid inim- ja materiaalseid kahjusid. ELi roll on eluliselt tähtis, sest selle käsutuses on mehhanismid ja vahendid, nagu solidaarsusfond, struktuurifondid − Euroopa Regionaalarengu Fond ja Euroopa Sotsiaalfond − ja ühtekuuluvusfond, mis tuleb kasutusele võtta ja mida on vaja kasutada kiiresti, paindlikult ja lihtsustatud korras. Ma tervitan resolutsiooni ettepanekut, milles Euroopa Komisjonil palutakse kohe Portugali valitsuselt taotluse saamisel algatada meetmed, mis on vajalikud Euroopa Liidu Solidaarsusfondi (EUSF) kasutuselevõtuks kõige kiiremal ja paindlikumal viisil ja kõige suuremas võimalikus ulatuses. Ma kutsun Euroopa Liidu institutsioone solidaarsusele, et nad kiiresti ja paindlikult kasutaksid ühtekuuluvusfondi, pidades silmas Madeira eristaatust ELi saare- ja äärepoolseima piirkonnana. Ma apelleerin Euroopa Komisjoni heale tahtele seoses läbirääkimistega piirkondlike rakenduskavade INTERVIR+ (ERDF) ja RUMOS (ESF), samuti Madeirat käsitleva osa rakenduskavas „Temaatiline territoriaalne suurendamine” (ühtekuuluvusfond) läbivaatamiseks.

 
  
MPphoto
 
 

  Nessa Childers (S&D), kirjalikult. − Ma hääletasin selle raporti poolt ja olin väga rõõmus, kui parlament selle vastu võttis. Pärast sarnaseid, ehkki mitte nii karme ilmastikutingimusi Iirimaal, sealhulgas üleujutused ja hiljutine lumesadu, tean ma, kui sügavalt need tragöödiad mõjutavad peresid ja ELi kodanikke, ning on oluline, et see täiskogu teeks kõik, et anda abi igal võimalikul viisil.

 
  
MPphoto
 
 

  Carlos Coelho (PPE), kirjalikult. (PT) Madeirat 20. veebruaril tabanud looduskatastroof on jätnud endast järele mahajäetud paiga, kannatavad inimesed ja ulatusliku hävingu, millel on laastavad tagajärjed majandus- ja tootmisstruktuuridele.

Nädal hiljem jättis üks teine looduskatastroof − torm Xynthia − laastavad tagajärjed Lääne-Prantsusmaa piirkonda ja mitmesse Hispaania piirkonda.

Ma soovin ühineda nendega, kes tunnevad südamevalu, ja väljendan oma solidaarsust nendega, kes selles tragöödias kannatasid nii inim- kui ka materiaalsete kahjude mõttes.

On eluliselt tähtis anda inimestele abi ning samuti taastada infrastruktuur, avalikud rajatised ja olulised teenused.

Vastab tõele, et solidaarsusfondist saab väljamakseid teha alles pärast fondi kasutuselevõtu menetluse lõppemist ning vastava heakskiidu saamist nõukogult ja parlamendilt. Praeguses olukorras on siiski väga raske paluda oodata inimestel, kes seisavad silmitsi tohutute raskustega, oma normaalse elukorralduse taastamist. Seega palume kiirust ja paindlikkust fondide kättesaadavaks tegemisel ja erakorraliste meetmete võtmisel Madeira abistamiseks.

 
  
MPphoto
 
 

  José Manuel Fernandes (PPE), kirjalikult. − (PT) Selle aasta 20. veebruaril toimus Madeiral tragöödia, mida iseloomustasid enneolematud valangulised vihmad, tugevad tuuled ja tohutud lained. See jättis endast järele vähemalt 42 hukkunut, mitmeid teadmata kadunuid, sadu kodutuksjäänuid ja tosinaid vigastatuid. Ma tahaksin esile tõsta Madeira piirkondliku valitsuse ja asutuste tragöödiale kiiresti ja koordineeritult reageerides tehtud vahetuid jõupingutusi. 27.−28. veebruaril 2010 leidis aset Lääne-Prantsusmaal − eriti Poitou-Charentes’i ja Pays de la Loire’i piirkondades − väga tugev ja laastav torm nimega Xynthia. Sellest jäi maha 60 hukkunut, mitmeid kadunuid ning tuhandeid kodutuksjäänuid. Nende tragöödiatega seoses soovin ma näidata oma südamevalu ja tugevat solidaarsust kõigi kannatanud piirkondadega, avaldada kaastunnet ohvrite peredele ning austust otsimis- ja päästemeeskondadele. Ma pöördun komisjoni poole, et ta kohe vastava liikmesriigi palve saamisel astuks vajalikud sammud, et võtta kasutusele nii suur osa Euroopa Liidu Solidaarsusfondist kui võimalik. Nende palvete hindamisel peab komisjon arvesse võtma üksikute regioonide omapära, eriti isoleeritud ja perifeersete piirkondade haprust.

 
  
MPphoto
 
 

  Sylvie Guillaume (S&D), kirjalikult. (FR) Ma kiitsin heaks kõnealuse resolutsiooni ettepaneku, mis käsitleb meetmeid, mida tuleb võtta pärast seda, kui üle meie territooriumi käis laastav ja surmakülvav torm Xynthia. Me ei peaks otsima süüdlasi, vaid esmajoones näitama Euroopa solidaarsust mitmeid Euroopa riike tabanud katastroofi ohvrite toetamise teel. Me ei pea mitte ainult rakendama solidaarsusfondi, vaid see abi peab tulema ka ühtekuuluvusfondist, Euroopa Regionaalarengu Fondist, Euroopa Sotsiaalfondist ja Maaelu Arengu Euroopa Põllumajandusfondist. Lõpetuseks, me peame julgustama kindlustusfirmasid võimalikult kiiresti sekkuma, ja õppima sellistest sündmustest, kui edaspidi anname välja planeerimislubasid.

 
  
MPphoto
 
 

  Filip Kaczmarek (PPE), kirjalikult. (PL) Kallid kolleegid! Ma kiitsin heaks resolutsiooni ettepaneku, mis käsitleb ulatuslikku looduskatastroofi Madeira autonoomses piirkonnas ja tormi Xynthia mõjusid Euroopas. Keskendugem Madeirale, sest seal tekitas katastroof kõige suuremaid kahjusid! Me oleme loomas suurt ja tugevat ühendust paljudel põhjustel, kuid ka selleks, et saaksime üksteist rasketel aegadel abistada. Praegu vajavad abi Madeira ja teised piirkonnad, sest neid on tabanud tormi rängad tagajärjed. Meie kohustus on aidata neid, kes meie abi vajavad. Ma loodan, et resolutsiooni ettepanek aitab kaasa tragöödia mõjude tõhusale likvideerimisele. Ma tunnen sügavalt kaasa kõikidele ohvritele ja nende peredele. Tänan teid!

 
  
MPphoto
 
 

  Véronique Mathieu (PPE), kirjalikult. (FR) Viimastel nädalatel on mitmeid ELi piirkondi tabanud looduskatastroofid: Madeira, seejärel Lääne-Prantsusmaa ja eri Hispaania piirkonnad. Nende ägedate meteoroloogiliste nähtuste põhjustatud inim- ja materiaalsed kahjud on jätnud meisse, Euroopa Parlamendi liikmetesse sügava jälje. See selgitab täna Euroopa Parlamendis hääletatud resolutsiooni ettepanekut loodusõnnetuste kohta; selles väljendatakse meie „sügavaimat kaastunnet” ja „solidaarsust” laastatud piirkondade elanikega. Euroopa solidaarsus peab kajastuma rahalises mõttes Euroopa Liidu Solidaarsusfondi kasutuselevõtuna ja muude Euroopa rahastatud projektide kujul. Seoses solidaarsusfondiga pean aga osutama sellele, et kehtiv määrus ei võimalda reageerida piisavalt paindlikult ja kiiresti; on olemas võimalus seda määrust muuta ning nüüd on kord Euroopa Nõukogu käes selles osas edasi liikuda. Ma hääletasin samuti muudatusettepaneku poolt, millega toetati Michel Barnier’ 2006. aastal tehtud ettepanekut luua Euroopa kodanikukaitse üksus. Mul on kahju, et seda ei ole vastu võetud; selle ettepaneku elluviimine parandaks ELi kriisidele reageerimise võimet.

 
  
MPphoto
 
 

  Nuno Melo (PPE), kirjalikult. (PT) Hiljutine looduskatastroof Madeiral on tekitanud saarel kaose. Tormi Xynthia mõjud on olnud sama laastavad muudele Euroopa piirkondadele. EL peaks tingimusteta andma abi, väljendades ühiselt solidaarsust, võttes selleks kasutusele Euroopa Liidu Solidaarsusfondi. EUSF loodi eesmärgiga anda kiiret finantsabi loodusõnnetustes kannatanud liikmesriikidele.

 
  
MPphoto
 
 

  Andreas Mölzer (NI), kirjalikult. (DE) 20. veebruaril tabas Madeirat ulatuslik looduskatastroof, millega kaasnesid ennenägematud valangulised vihmahood, võimas torm ja ülikõrged lained ja mille käigus hukkus vähemalt 42 inimest ning paljud inimesed on siiani kadunud. Lisaks on sajad inimesed jäänud ilma koduta. Mõned päevad hiljem käis laastav torm Xynthia üle Prantsusmaa Atlandi ranniku, põhjustades ligi 60 inimese surma, eriti Poitou-Charentes’i ja Pays de la Loire’i ning Bretagne’i piirkondades. Ka seal on paljud inimesed kaduma jäänud.

Samuti on tuhanded inimesed jäänud koduta. Seega toetasin ma resolutsiooni ühisettepanekus tehtud ettepanekuid ELi finantsabiks nimetatud riikidele ja piirkondadele ning sellel põhjusel hääletasin ma resolutsiooni ettepaneku poolt. Eriti tuleb tagada, et liidu solidaarsusfond võetakse kiiresti ja paindlikult kasutusele.

 
  
MPphoto
 
 

  Wojciech Michał Olejniczak (S&D), kirjalikult. (PL) Ma hääletasin Euroopa Parlamendi resolutsiooni ettepaneku RC-B7-0139/2010 vastuvõtmise poolt. Ökoloogilistest katastroofidest ja loodusõnnetustest on saanud meie igapäevaelu osa. Keskkonnamuutustest tingitud ohud on viimastel aastakümnetel kasvanud ning me peame tegema kõik võimaliku nende ennetamiseks.

Euroopa Liit oma 27 liikmesriigi ja poole miljardi kodanikuga peab lahendama mitte ainult kliima- ja keskkonnamuutustega seonduva, vaid kandma ka hoolt oma kodanike eest ning tagama neile parimad võimalikud tingimused kriisi järel ellu jäämiseks. Meie jõupingutused ei tohi siiski keskenduda ainult sündmuse toimumise järel abi andmisele. Euroopa Liidu eksisteerimise peamine põhjus on anda oma kodanikele turvalisuse tunne. Sellega seoses peavad asjakohased ELi institutsioonid astuma konkreetseid samme, et teostada järelevalvet piirkondade üle ja nende suutlikkuse üle võtta ennetavaid meetmeid.

Tormi Xynthia mõjude võimalikuks kiireks leevendamiseks peaksime kasutusele võtma Euroopa Liidu Solidaarsusfondi ning aitama kõiki neid, kes on selle katastroofiga seoses kandnud kahjusid. Vaenulikud ja valusad sündmused, mis mõjutavad teisi, peaksid alati ajendama meid tõhusalt tegutsema solidaarselt nendega, kes on kannatanud. Näidakem, et nii on see ka nüüd!

 
  
MPphoto
 
 

  Raül Romeva i Rueda (Verts/ALE), kirjalikult. − Ma jäin erapooletuks resolutsiooni suhtes, mis käsitleb ulatuslikku looduskatastroofi Madeira autonoomses piirkonnas ja tormi Xynthia mõjusid Euroopas (RC-B7-0139/2010), sest kaks meie peamist muudatusettepanekut lükati tagasi. Konkreetsemalt muudatusettepanek, milles osutati asjaolule, et Prantsusmaal on lubatud lammide ja looduslike märgalade hoonestamine ning et kinnisvaraga spekuleerimise tõttu ehitati hooneid tundlikele aladele, ning teiseks muudatusettepanek, milles sedastati, et kõigi ühenduse fondide kasutamine selliste kavade rakendamiseks, eriti struktuurifondide, EARFDi, ühtekuuluvusfondi ja Euroopa solidaarsusfondi kasutamise eeltingimus peab olema säästlikkuse meetmete järgimine.

 
  
MPphoto
 
 

  Daciana Octavia Sârbu (S&D), kirjalikult. (RO) Ma tahaksin alustuseks väljendada oma solidaarsust Madeira looduskatastroofi ja tormi Xynthia ohvrite peredega. Looduskatastroofid on viimasel ajal kliimamuutuse tõttu hakanud üha sagenema. Seetõttu peame me tagama, et Euroopa Liit oleks valmistunud reageerima nii kiiresti ja tõhusalt kui võimalik.

Ma hääletasin Euroopa Parlamendi resolutsiooni ettepaneku poolt, millega pöördutakse komisjoni poole palvega kaaluda võimalust suurendada ühenduse kaasfinantseerimise määra piirkondlikele rakenduskavadele. Ükski liikmesriik ei suuda ise toime tulla ulatusliku looduskatastroofiga. Selle tõttu peab Euroopa Komisjon kohandama Euroopa solidaarsusfondi, et tagada liikmesriigi, mida on tabanud katastroof, kiirem ja tõhusam fondile juurdepääs.

 
  
MPphoto
 
 

  Nuno Teixeira (PPE), kirjalikult. (PT) Kõnealuses resolutsiooni ettepanekus väljendatakse vajadust anda abi nendele Euroopa piirkondadele, mis olid hiljuti looduskatastroofide toimumispaigaks, nagu Madeira autonoomne piirkond. Tugevad vihmasajud Madeiral 20. veebruaril tõid lisaks tõsistele inimtagajärgedele 42 hukkunu, mitmete vigastatute ja kodutuksjäänute kujul kaasa ka loendamatud tagasilöögid ja tõsised materiaalsed kahjud.

Selles kontekstis on eluliselt tähtis võtta kasutusele abi kannatanud piirkondadele, et nad saaksid toibuda katastroofide majanduslikest ja sotsiaalsetest tagajärgedest. Ma rõhutaksin eriti saare- ja äärepoolseimate piirkondade haprust, nagu Madeira juhtumi puhul, kus majanduse ja sotsiaalse olukorra erilise iseloomu tõttu on parima võimaliku abi andmine seda suurema elulise tähtsusega.

Ma kordaksin vajadust pöörduda Euroopa Komisjoni poole solidaarsusfondi paindlikuks kasutuselevõtuks ning samuti vaadata läbi ühtekuuluvusfondi rahastatavad piirkondlikud kavad eesmärgiga kohandada neid tragöödiast tõusetuvatele nõudmistele.

Sama asjakohane oleks vaadata läbi 2010. aastaks konkreetsetele projektide finantseerimiseks eraldatud rahalised vahendid kooskõlas struktuurifondide üldiste eeskirjadega aastateks 2007−2013.

Võttes arvesse Madeira loodusõnnetuse ulatust ja selle kustutamatuid tagajärgi ning tormi Xynthia mõjusid, hääletasin ma esitatud dokumendi poolt.

 
Õigusteave - Privaatsuspoliitika