Hakemisto 
 Edellinen 
 Seuraava 
 Koko teksti 
Menettely : 2010/2580(RSP)
Elinkaari istunnossa
Asiakirjojen elinkaaret :

Käsiteltäväksi jätetyt tekstit :

RC-B7-0139/2010

Keskustelut :

Äänestykset :

PV 11/03/2010 - 8.3
Äänestysselitykset
Äänestysselitykset

Hyväksytyt tekstit :

P7_TA(2010)0065

Sanatarkat istuntoselostukset
Torstai 11. maaliskuuta 2010 - Strasbourg EUVL-painos

9. Äänestysselitykset
Puheenvuorot videotiedostoina
Pöytäkirja
  

Suulliset äänestysselitykset

 
  
  

Päätöslauselmaesitys RC-B7-0169/2010

 
  
MPphoto
 

  Miroslav Mikolášik (PPE). – (SK) Hallituksen arkistojen ja saatavilla olevan kirjallisuuden mukaan Slovakian kommunistihallinto tuomitsi vuosina 1948–1989 yhteensä 71 168 ihmistä väitetyistä poliittisista rikoksista.

Ei ole parempaa tapaa kunnioittaa poliittisten vankien ja mielipidevankien muistoa kuin tehdä aktiivisesti työtä vapauden ja demokratian viemiseksi sinne, missä sitä pidetään saavuttamattomana ylellisyytenä. Euroopan unionin vetoomukset eivät toistaiseksi ole saaneet vastakaikua. Olen kuitenkin syvästi huolissani Kuuban poliittisten vankien tilanteesta ja siksi kehotan neuvostoa ja komissiota ryhtymään tehokkaisiin toimiin poliittisten vankien vapauttamiseksi sekä tukemaan ja turvaamaan heidän työtään ihmisoikeuksien puolustajina. Kuuban kansalaisille...

(Puhemies keskeytti puhujan.)

 
  
MPphoto
 

  Filip Kaczmarek (PPE).(PL) Arvoisa puhemies, kannatin Kuubaa koskevan päätöslauselman hyväksymistä. Suoraan sanottuna en ymmärrä, miksi Fidel Castron eurooppalaiset ystävät puolustavat niin itsepintaisesti ajatusta rappioituneesta ja turmeltuneesta vallankumouksesta. Täytyykö edistyksellisenä itseään pitävän hallinnon saada aikaan kuolonuhreja, ennen kuin ihmiset havahtuvat huomaamaan, että Kuubassa tarvitaan muutosta? Joskus yksittäisten ihmisten uhraukset saavat aikaan historiallisia muutoksia. Toivon, että niin on tälläkin kertaa. Toivon kuitenkin, ettei viranomaisten ahdasmielisyys ja heidän kyvyttömyytensä analysoida omaa asemaansa ja sopeutua muutoksiin tuottaisi enää lisää uhreja.

En myöskään voi hyväksyä sitä, että monet AKT-maat suhtautuvat täysin kritiikittömästi Kuubaan rakennetun yhteiskunnallisen ja poliittisen järjestelmän luonteeseen ja merkitykseen. Olen erittäin vakuuttunut siitä, että se on virheellinen tulkinta solidaarisuudesta. Olisi rehellisempää tunnustaa Kuuban saavutukset mutta samalla tuomita ne asiat, jotka eivät ole onnistuneet, vaan ovat yhteiskuntaa heikentäviä, epäinhimillisiä ja tuhoavia.

 
  
MPphoto
 

  Ramón Jáuregui Atondo (S&D).(ES) Arvoisa puhemies, haluaisin käyttää puheenvuoron María Paloma Muñiz De Urquizan puolesta ja selittää, miksi Euroopan parlamentin sosialistien ja demokraattien ryhmän espanjalaiset jäsenet ovat äänestäneet Euroopan yhtyneen vasemmiston konfederaatioryhmän / Pohjoismaiden vihreän vasemmiston jättämää tarkistusta 2 vastaan, vaikka tarkistuksessa pyydetään puheenjohtajavaltio Espanjalle tukea sen toimintaan Kuuban kanssa.

Ensinnäkin haluan muistuttaa, että emme voi tukea sellaisen ryhmän esittämää tarkistusta, joka on pyrkinyt jättäytymään koko päätöslauselman ulkopuolelle. Allekirjoittamalla päätöslauselman olemme myös antaneet sitoumuksen muille poliittisille ryhmille emmekä sen vuoksi voi antaa tukeamme asiakirjan osittaiselle muuttamiselle.

Toiseksi Euroopan yhtyneen vasemmiston konfederaatioryhmän / Pohjoismaiden vihreän vasemmiston esittämä tarkistus ei noudata puheenjohtajavaltio Espanjan linjaa, jonka tavoitteena on, että Euroopan unionissa päästäisiin yksimielisyyteen Kuuban-suhteiden puitteiden uudistamisesta, mutta ei sanouduttaisi kokonaan irti yhteisestä kannasta, niin kuin tarkistuksessa vaaditaan.

Tästä syystä hylkäsimme tarkistuksen.

 
  
MPphoto
 

  Zuzana Roithová (PPE). – (CS) Minulle oli kunnia saada antaa tukeni Kuuban mielipidevankeja käsittelevälle päätöslauselmalle paitsi siksi, että edustan entistä totalitaarista kommunistivaltiota, myös siksi, että olen henkilökohtaisesti tavannut kuubalaisia toisinajattelijoita, erityisesti lääkäri Darsí Ferrerin, joka on muutamien muiden kanssa ollut vangittuna viime vuoden heinäkuusta lähtien.

Palattuani matkaltani kerroin parlamentille terveydenhuollon heikosta tilanteesta, ja haluan taas kerran korostaa, että niillä ihmisillä, jotka eivät ole kommunistisen puolueen jäseniä ja joilla ei ole dollareita, ei ole mahdollisuutta saada lääkkeitä. Tohtori Darsí Ferrer oli Havannassa tärkeä henkilö, joka auttoi toisinajattelijoita saamaan lääkkeitä. Nyt hän on telkien takana.

Olen iloinen, että olemme hyväksyneet tämän päätöslauselman. Se on vahva päätöslauselma, joka myös selkeästi haastaa eurooppalaiset viranomaiset jatkamaan työtään Kuuban demokratisoimiseksi.

 
  
MPphoto
 

  Daniel Hannan (ECR). – (EN) Arvoisa puhemies, kuka olisi uskonut 20 vuotta sitten, kun Euroopan ilma oli sakeanaan sortuvien muurien pölyä ja vapauden huutoja, että punalippu liehuisi vielä nytkin Havannan yllä ja että Fidel Castro kuolisi rauhallisesti sänkyynsä tuolla kuumalla Karibian saarella.

"Sola mors tyrannicida est", sanoi maanmieheni, Sir Thomas More: kuolema on ainoa keino päästä eroon tyranneista.

Kommunistihallinto on onnistunut säilyttämään asemansa Kuubassa kahdesta syystä. Ensinnäkin amerikkalaisten sitkeästi ylläpitämä kauppasaarto on antanut Castrolle ja hänen hallinnolleen mahdollisuuden syyttää kaikesta maanmiestensä kärsimästä puutteesta ulkomaiden imperialismia kommunistihallinnon taloudellisten epäonnistumisten sijaan. Toiseksi syynä on joidenkin eurooppalaisten, myös tämän parlamentin jäsenten, suvaitsevaisuus. Heillä on vastenmielisen kaksinaismoralistinen tapa katsoa Kuuban ihmisoikeusloukkauksia ja demokratian kieltämistä läpi sormien sillä perusteella, että Kuubasta tulee hyviä lääkäreitä ja balleriinoja.

Toivon, että tämä parlamentti kasvaa aikuiseksi ja muutamat täällä pystyvät näkemään pitemmälle kuin opiskeluaikoina Che Guevaran kuvalla varustetuissa t-paidoissaan. Nyt on tullut aika rakentavalle yhteistyölle Kuuban demokraattisten voimien kanssa. Historia vapauttaa meidät.

 
  
MPphoto
 
 

  Philip Claeys (NI). – (NL) Arvoisa puhemies, äänestin Kuubaa käsittelevän päätöslauselman puolesta, koska siinä suhtaudutaan kaiken kaikkiaan varsin kriittisesti Havannan totalitaariseen hallintoon. Samalla haluaisin kuitenkin käyttää hyväkseni tilaisuutta vedota neuvostoon, jotta se lopettaisi yritykset normalisoida suhteemme Kuubaan, koska kyse on kuitenkin kommunistidiktatuurista, joka rikkoo räikeästi ihmisoikeuksia.

Varoittaisin myös uutta korkeaa edustajaa jatkamasta edellisen komission omaksumalla linjalla. Tällä tarkoitan esimerkiksi Louis Micheliä, joka on vieraillut Kuubassa useaan otteeseen esittämättä minkäänlaista kritiikkiä maan ihmisoikeus- ja demokratiatilanteesta. On täysin mahdotonta hyväksyä, että Euroopan unioni mielistelee Kuuban kommunistihallintoa.

 
  
  

Päätöslauselmaesitys B7-0148/2010

 
  
MPphoto
 

  Jarosław Kalinowski (PPE).(PL) Arvoisa puhemies, hyväksymällä tämän päätöslauselmaesityksen halusin ilmaista tukeni investoimiselle vähäpäästöisen teknologian kehittämiseen. SET-suunnitelma voi olla tehokas ja uskottava vain, jos sille on kunnollinen rahoitus, josta osa tulee yksityisistä lähteistä. Tällaisten toimenpiteiden tarpeellisuutta voidaan perustella erityisesti Euroopan nykyisellä taloustilanteella, vaarallisilla ilmastomuutoksilla sekä energiavarmuuden vaarantumisella. Uusimman tutkimuksen ja teknologian ansiosta meille on kuitenkin tarjoutunut tilaisuus kriisin voittamiseen, ja samalla tuetaan ilmastonmuutokseen liittyviä toimia. Se on mahdollisuus myös eurooppalaiselle maataloudelle ja keino luoda uusia, muita kuin maatalousalan työpaikkoja maaseudulle erityisesti uusiutuvien energialähteiden luomisessa.

 
  
MPphoto
 

  Jan Březina (PPE). (CS) Minäkin olen äänestänyt investoimista vähähiilisten teknologioiden kehittämiseen (SET-suunnitelma) käsittelevän päätöslauselmaesityksen puolesta, koska mielestäni se on keskeinen väline unionin muuttamisessa innovatiiviseksi taloudeksi, joka pystyy täyttämään vaativia tavoitteita. Tässä mielessä pidän välttämättömänä, että komissio esittää viimeistään vuoteen 2011 mennessä tiiviissä yhteistyössä Euroopan investointipankin kanssa kattavan ehdotuksen välineeksi, josta rahoitetaan uusiutuvia energialähteitä ja energiatehokkuutta koskevia hankkeita sekä älykkäiden verkkojen kehittämistä. Samalla olisi vahvistettava Euroopan investointipankin roolia energia-alan hankkeiden ja erityisesti riskialttiimpien hankkeiden rahoittamisessa.

Torjun ehdottomasti muutamien vasemmiston edustajien tavan käyttää tätä vähähiilisestä teknologiasta käytävää keskustelua epäreiluihin hyökkäyksiin ydinvoimaa vastaan. Minusta ydinenergia on puhdas energiamuoto, joka edistää kestävää kehitystä.

 
  
MPphoto
 
 

  Marek Józef Gróbarczyk (ECR).(PL) En voinut antaa tukeani päätöslauselmalle, vaikka se on äärimmäisen tärkeä Euroopan talouden kannalta. Olisi syytä huomata, että päätöslauselman tavoitteena on keskittää valtavat määrät rahaa vain tietyille alueille ja vain energiateollisuuden tietyille "vihreille" aloille. Se on vastoin ajatusta energiasolidaarisuudesta pääasiassa hiilestä riippuvaisia maita kohtaan. Puolan energiatarpeet perustuvat hiileen, joten sujuva siirtyminen vihreään talouteen on meille äärimmäisen tärkeää. Tällaisten toimenpiteiden seurauksena Puolassa ei syntyisi uusia työpaikkoja, vaan entisiäkin jouduttaisiin lopettamaan. Tällaisena kriisiaikana se olisi vaikeaa ja siitä koituisi haittaa Puolalle.

 
  
  

Päätöslauselmaesitys RC-B7-0139/2010

 
  
MPphoto
 

  Sophie Auconie (PPE).(FR) Arvoisa puhemies, hyvät kollegat, 27. ja 28. helmikuuta Xynthia-myrsky iski Ranskaan. Lähes 60 ihmistä kuoli ja sadat tuhannet kärsivät tuntuvia vahinkoja.

Euroopan unionin on näytettävä esimerkkiä tämän tragedian hoidossa. Siksi olen itse henkilökohtaisesti ollut mukana laatimassa tätä päätöslauselmaa, jossa vaaditaan Euroopan komissiolta reagointivalmiutta. Odotamme sen tarjoavan taloudellista apua katastrofialueille EU:n solidaarisuusrahaston kautta.

Jos Poitou-Charentesin, Charente-Maritimen, Pays de la Loiren ja Bretagnen alueet pyytävät tämän katastrofin vuoksi muutosta Euroopan aluekehitysrahaston ja Euroopan sosiaalirahaston yhteisrahoittamiin määrärahoihinsa, Euroopan komission on tutkittava pyynnöt hyvin myötämielisesti ja nopeasti.

Jos ei puhuta suoranaisesti tästä päätöslauselmasta, minä ja Kansanliikkeen unionin kollegani olemme vakuuttuneita siitä, että nyt on aika perustaa oikeat Euroopan pelastuspalvelujoukot. Vain ne pystyisivät toimittamaan elintärkeää lisäapua tällaisen katastrofin sattuessa.

 
  
MPphoto
 
 

  Puhemies. (IT) Hyvä jäsen Kelly, ette ollut pyytänyt puheenvuoroa ennen ensimmäistä äänestysselitystä, mutta voitte nyt poikkeuksellisesti saada puheenvuoron. Muistakaa seuraavalla kerralla pyytää puheenvuoroa.

 
  
  

Päätöslauselmaesitys B7-0148/2010

 
  
MPphoto
 

  Seán Kelly (PPE). – (EN) Arvoisa puhemies, haluan vain sanoa, että meidän olisi korkea aika laatia ydinenergiaa käsittelevä yhteenveto, joka auttaisi kansalaisia tekemään omia ratkaisujaan. Siinä olisi hyvä kerrata alalla saavutettua edistystä ja turvatoimia sekä sitä, miten se näkyy jatkossa tutkimuksessa.

Aihe herättää paljon epäilyjä – ja epäluuloa – joita on hälvennettävä. Se helpottaisi huomattavasti vähähiilisestä teknologiasta käytävää keskustelua.

Lopuksi haluan näin Liettuan ja Viron itsenäisyysjulistusten vuosipäivänä onnitella kyseisiä maita 20-vuotisesta itsenäisyydestä.

 
  
  

Kirjalliset äänestysselitykset

 
  
  

Päätöslauselmaesitys RC-B7-0169/2010

 
  
MPphoto
 
 

  John Stuart Agnew, Marta Andreasen, Gerard Batten, John Bufton ja Mike Nattrass (EFD), kirjallinen. (EN) Tunnustamme, että Kuuba on kommunistisen sortovallan alla, ja haluamme nähdä Kuuban kehittyvän rauhalliseksi, demokraattiseksi valtioksi, mutta emme hyväksy EU:n puuttumista prosessiin.

 
  
MPphoto
 
 

  Charalampos Angourakis (GUE/NGL), kirjallinen. (EL) Kuubalaisen vangin, Orlando Zapata Tamayon, kuolemaa nälkälakon päätteeksi Kuuban terveysviranomaisten pelastusyrityksistä huolimatta on käytetty tekosyynä tämän Euroopan parlamentin päätöslauselman laatimisessa. Päätöslauselma on provokatiivinen ja tuomittava hyökkäys Kuuban sosialistihallitusta ja kansaa kohtaan, ja se on osa EU:n harjoittamaa ja Euroopan parlamentin johtamaa kommunismin vastaista strategiaa, jonka tavoitteena on sosialistihallinnon kaataminen. Tuomitsemme pääoman edustajien, Euroopan parlamentin keskustaoikeiston, keskustavasemmiston ja vihreiden, tekopyhyyden ja provokatiiviset pyrkimykset käyttää hyväkseen tuota tapahtumaa.

Kreikan kommunistinen puolue tuomitsee Euroopan parlamentin päätöslauselman ja äänesti sitä vastaan. Se vaatii kansoja ilmaisemaan solidaarisuutensa Kuuban hallitukselle ja kansalle; vaatimaan Kuuban vastaisen yhteisen kannan kumoamista; tuomitsemaan EU:n yritykset käyttää ihmisoikeuksia tekosyynä imperialistisen painostuksen harjoittamiseen Kuuban kansaa ja hallitusta kohtaan; vaatimaan, että Yhdysvaltojen laiton kauppasaarto Kuubaa vastaan lopetetaan välittömästi; vaatimaan Yhdysvaltojen vangitsemien viiden kuubalaisen välitöntä vapauttamista; puolustamaan sosialistista Kuubaa.

 
  
MPphoto
 
 

  Sebastian Valentin Bodu (PPE), kirjallinen. (RO) Euroopan unioni on maailman demokraattisin rakennelma, ja perusarvo, jonka varaan se on rakentunut, on ihmisoikeuksien kunnioittaminen. Siksi minusta on hienoa ja rohkaisevaa, että parlamentin kaikki ryhmät ovat yhdessä tuominneet Kuuban viranomaisten ihmisoikeusrikkomukset. Erityisen kunnioitettavana pidän EU:n omaksumaa rakentavaa ja vuoropuhelulle avointa lähestymistapaa suhteessa Kuubaan.

Elämme 2000-lukua, ja mielipiderikokset olisi pyyhittävä pois kaikkien maailman maiden järjestelmistä riippumatta siitä, miten pitkä totalitarismin ja diktatuurin historia niillä on takanaan. Asenteita voidaan muuttaa sanktioiden sijaan kansainvälisellä vuoropuhelulla, niin ettei kukaan, joka on eri mieltä maansa viranomaisten kanssa, joudu kärsimään huonosta ja epäoikeudenmukaisesta kohtelusta, joka on tyypillistä ihmisoikeuksia laiminlyöville hallintojärjestelmille.

Mielipiderikokseen "syyllistyneen" kuubalaisen toisinajattelijan, Orlando Zapata Tamayon kohtalon kaltaiset murhenäytelmät eivät saa toistua. Kuubassa on nyt myös muita poliittisia vankeja, jotka ovat vaarassa. Euroopan unioni on ottanut velvollisuudekseen ihmisoikeuksien takaamisen, ja sen olisikin puututtava tilanteeseen ja ryhdyttävä viipymättä diplomaattisiin toimiin, jotta Zapatan kohtalo ei toistuisi Kuubassa tai missään muuallakaan maailmassa.

 
  
MPphoto
 
 

  Andrew Henry William Brons (NI), kirjallinen. (EN) Tuomitsen ehdottomasti ihmisten huonon kohtelun Kuubassa (ja kaikkialla muuallakin). Jätin kuitenkin äänestämättä Kuubaa käsittelevästä päätöslauselmasta kokonaisuutena. Yhtenä syynä oli se, että päätöslauselmassa annetaan ymmärtää, että Euroopan unionilla ja sen toimielimillä olisi valtuudet puhua ja toimia jäsenvaltioiden puolesta. Toinen syy oli se, että monet Euroopan unionin jäsenvaltiot asettavat ihmisiä syytteeseen ja vangitsevat heitä väkivallattoman sananvapauden ilmaisun, vääränlaisten mielipiteiden tai oppositiotoimintaan osallistumisen vuoksi. On todella tekopyhää, että samat puolueet, jotka suosivat poliittista sortoa Euroopassa, osoittelevat sormellaan Kuuban kaltaisia valtioita, jotka toteuttavat samanlaisia sortotoimia ja demokratian vastaisia näkemyksiä.

 
  
MPphoto
 
 

  Edite Estrela (S&D), kirjallinen. (PT) Äänestin Kuuban poliittisten vankien ja mielipidevankien tilannetta käsittelevän päätöslauselman puolesta. Toistamme, että kaikki poliittiset vangit ja mielipidevangit on vapautettava välittömästi. Katsomme, että kuubalaisten toisinajattelijoiden pidättäminen heidän ihanteidensa ja rauhanomaisen poliittisen toimintansa vuoksi on ihmisoikeuksien yleismaailmallisen julistuksen vastaista.

 
  
MPphoto
 
 

  Göran Färm, Anna Hedh, Olle Ludvigsson, Marita Ulvskog ja Åsa Westlund (S&D), kirjallinen. (SV) Me ruotsalaiset sosiaalidemokraatit yhdymme tarkistuksessa esitettyyn näkemykseen, jonka mukaan Kuuban kauppasaarto tulisi lopettaa. Emme kuitenkaan katso, että tällainen lausunto kuuluu mielipidevankeja käsittelevään päätöslauselmaesitykseen.

 
  
MPphoto
 
 

  Diogo Feio (PPE), kirjallinen. (PT) Orlando Zapata Tamayo kuoli nälkään, koska hän vaati tulla kohdelluksi sellaisena kuin hän oli: poliittisena vankina, joka on joutunut sellaisen hallinnon vainoamaksi, joka johtajamuutoksista huolimatta hallitsee edelleen kansalaisiaan rautaisella kädellä ja kieltää heitä yhdistymästä ja ilmaisemasta itseään vapaasti.

Meidän kaikkien on syytä hävetä hänen kuolemaansa johtaneita traagisia olosuhteita. Erityisesti syytä häpeään on niillä poliittisilla päätöksentekijöillä, jotka ovat pääministeri Zapateron ja suurlähettiläs Moratinosin johdolla muuttaneet EU:n politiikkaa Kuubaa kohtaan.

Euroopan unioni on epävarmalla lepyttely-yrityksellään saanut aikaan vain sen, että rankaisemattomuuden tunne on kasvanut ja demokraatit – jotka ansaitsisivat meiltä paljon enemmän – tuntevat itsensä entistä yksinäisemmiksi.

Toivon paluuta tiukkaan demokratiapolitiikkaan, joka on pehmentynyt aivan viime aikoina. Haluan Euroopan unionin lopultakin tunnustavan, että tämä politiikan muutos on epäonnistunut täydellisesti. Haluan myös, että Oswaldo Payá ja Naiset valkoisissa -liikkeen edustajat voivat vapaasti matkustaa Eurooppaan kertomaan Kuuban tapahtumien ympärillä vallinneista olosuhteista.

 
  
MPphoto
 
 

  Ilda Figueiredo (GUE/NGL), kirjallinen. – (PT) Äänestimme tätä päätöslauselmaa vastaan siksi, että parlamentin enemmistö käyttää poliittisesti hyväkseen sitä, että Orlando Zapata Tamayo kuoli kuubalaisessa vankilassa nälkälakon päätteeksi saamastaan lääkärinhoidosta huolimatta. He haluavat tehdä tyhjäksi puheenjohtajavaltio Espanjan julkisesti ilmaisemat pyrkimykset kumota Kuubaa koskeva yhteinen kanta. He hyökkäävät jälleen kerran Kuubaa ja sen kansaa vastaan pyrkimällä puuttumaan sen itsenäisyyteen ja itsemääräämisoikeuteen, sen taloudelliseen ja sosiaaliseen menestykseen ja esimerkilliseen internationalistiseen solidaarisuuteen.

Ihmiskunnan tulevaisuus ei ole kapitalismissa. Kuuba osoittaa edelleen esimerkillään, että on mahdollista rakentaa yhteiskunta, jossa ei ole hyväksikäyttäjiä tai hyväksikäytettyjä, sosialistinen yhteiskunta. Kapitalismin edustajat Euroopan parlamentissa eivät hyväksy sitä tosiasiaa. He yrittävät estää laajan poliittisen vuoropuhelun Kuuban hallituksen kanssa samoin perustein, joita EU soveltaa kaikkiin maihin, joihin se on yhteyksissä.

He eivät tuomitse Yhdysvaltojen Kuubaan kohdistamaa kauppasaartoa, jonka välitöntä lopettamista Yhdistyneiden Kansakuntien yleiskokous on vaatinut 18 kertaa. He eivät sano mitään niiden viiden Kuuban kansalaisen tilanteesta, jotka ovat olleet vangittuina Yhdysvalloissa vuodesta 1998 lähtien ilman oikeudenmukaista oikeudenkäyntiä, eivätkä he välitä siitä, että Yhdysvallat suojelee Kuuban kansalaista, joka oli vastuussa lentokoneeseen tehdystä pommi-iskusta, jossa 76 ihmistä sai surmansa.

 
  
MPphoto
 
 

  Jacek Olgierd Kurski (ECR), kirjallinen. – (PL) Kannatin tämänpäiväisessä äänestyksessä Kuuban poliittisten vankien ja mielipidevankien tilannetta käsittelevää päätöslauselmaa. Euroopan parlamentin on tuomittava ehdottomasti Kuuban hallinnon toimintatavat ja puhuttava riippumattomien toimittajien, rauhanomaisten toisinajattelijoiden ja ihmisoikeuksien puolustajien puolesta. Hyväksymässämme päätöslauselmassa olemme ilmaisseet syvän myötätuntomme kaikkia kuubalaisia kohtaan ja antaneet tukemme heidän demokratiapyrkimyksilleen sekä perusoikeuksien kunnioittamiselle ja suojelulle. Olen kotoisin maasta, jossa nousi solidaarisuusliikkeenä tunnettu kansanliike kommunistihallintoa vastaan. Vaikka Puola ja muut nykyään Euroopan unioniin kuuluvat Keski- ja Itä-Euroopan maat ovat jättäneet tuskalliset kokemuksensa kommunistihallinnosta taakseen, on sitäkin tärkeämpää, että emme unohda niitä, jotka ovat vangittuina ja vainottuina siksi, että haluavat niin kovasti demokratiaa, vapautta ja sananvapautta.

 
  
MPphoto
 
 

  Nuno Melo (PPE), kirjallinen. (PT) EU ei saa elätellä romanttisia kuvitelmia Kuuban poliittisesta hallinnosta, joka on aito yksipuoluejärjestelmään perustuva kommunistidiktatuuri, joka rikkoo ihmisoikeuksia, sortaa kansalaisiaan, asettaa syytteeseen ja eliminoi poliittisia vastustajiaan ja vangitsee lukemattomia ihmisiä, joiden rikoksena on vain se, että he esittävät mielipiteensä.

Orlando Zapatan kuolema oli jälleen yksi maailmaa järkyttänyt tapaus, joka Euroopan parlamentin on tuomittava tiukasti, epäröimättä ja selittelemättä. Siksi torjun joidenkin äärivasemmiston edustajien pyrkimykset verhota tämä kauhistuttava rikos poliittisiin puheisiin, joiden tarkoituksena on vain luoda oikeutusta hallinnolle, jonka toiminta ei ole siedettävää eikä hyväksyttävää.

 
  
MPphoto
 
 

  Willy Meyer (GUE/NGL), kirjallinen. (ES) Äänestin Kuubaa käsittelevää päätöslauselmaa RC-B7-0169/2010 vastaan, koska pidän sitä kansainvälisen oikeuden vastaisena puuttumisena maan sisäisiin asioihin. Äänestysratkaisullani olen ilmaissut tuomitsevani tällaisen poliittisen manipuloinnin, jonka ainoana tarkoituksena on ilmaista paheksuntaa Kuuban hallitusta kohtaan. Tämän tekstin puolesta äänestivät juuri ne samat jäsenet, jotka kieltäytyivät kerta toisensa jälkeen jättämästä parlamentin käsiteltäväksi päätöslauselmaa, jossa tuomittaisiin Hondurasissa tapahtunut vallankaappaus. Tässä päätöslauselmassa kehotetaan Euroopan unionia osoittamaan varauksetonta tukeaan poliittisen hallinnon muuttamiselle Kuuban tasavallassa sekä ehdotetaan EU:n yhteistyömekanismien käyttämistä tuon tavoitteen edistämiseen, mitä voidaan pitää tuomittavana, kansainvälisen oikeuden vastaisena puuttumisena maan sisäisiin asioihin. Yhdysvallat on yli 50 vuoden ajan ylläpitänyt talous-, kauppa- ja rahoitussaartoa Kuubaa vastaan rikkoen räikeästi kansainvälistä oikeutta. Sillä on ollut vakavia vaikutuksia kuubalaisten talouteen ja elinolosuhteisiin. Siitä huolimatta Kuuban hallitus on koko ajan taannut kaikille kansalaisilleen terveydenhuollon ja koulutuksen.

 
  
MPphoto
 
 

  Andreas Mölzer (NI), kirjallinen. – (DE) Äänestin Kuubaa käsittelevän yhteisen päätöslauselmaesityksen puolesta, koska myös EU:n on tärkeä ilmaista selkeästi, että tuo kommunistihallinnon alaisena edelleen oleva maa kaipaa kiireesti demokratisoimista. Toisinajattelijoiden ja poliittisten vastustajien vangitseminen on tyypillistä kommunistivaltioille, mutta Kuubassa sitä käytetään erittäin paljon. Erityisen törkeää on, etteivät viranomaiset salli nälkälakon seurauksena kuolleen vangin omaisten järjestää hautajaisia.

Täytyy vain toivoa, että poliittinen järjestelmä saarella vaihtuu mahdollisimman pian. Siitä riippumatta on kuitenkin tärkeää, että EU ja myös Yhdysvallat noudattavat samoja vaatimuksia kaikkialla. Ei voida hyväksyä, että Yhdysvallat myöntää pommi-iskuihin osallistuneille kuubalaisille "poliittisia turvapaikkoja". Kritisoida voi tehokkaasti vain, jos itse täyttää asetetut vaatimukset.

 
  
MPphoto
 
 

  Raül Romeva i Rueda (Verts/ALE), kirjallinen. (ES) Äänestin Kuubaa käsittelevän yhteisen päätöslauselmaesityksen (RC-B7-0169/2010) puolesta, koska, kuten sanoin eilisessä keskustelussa, riippumatta siitä, mikä on suhteemme Kuubaan, Orlando Zapata Tamayon kuolema on jo sinänsä valitettava asia.

Korostan myös, että meidän on vaadittava kaikkien poliittisten vankien ja mielipidevankien vapauttamista niin Kuubassa kuin muualla maailmassa. Neuvoisin kuitenkin välttämään sellaisia toimia, jotka ovat jo aiemmin osoittautuneet tuloksettomiksi Kuuban ohjaamisessa kohti demokratiaa, kuten talous- ja kauppasaartoa. On selvää, että saarivaltiossa tarvitaan kiireesti muutoksia, ja Euroopan unionin tulisi valvoa näitä muutoksia, jotta Kuuban kansalaiset todella hyötyisivät demokratiaan siirtymisestä.

 
  
MPphoto
 
 

  Alf Svensson (PPE) , kirjallinen. (SV) Yhdysvalloilla on ollut kauppasaarto Kuubaa vastaan 48 vuotta. Saarto vaikuttaa Kuuban väestöön ja on pysyvä puolustus Castron hallinnon puutteille. Kaiken sanotaan olevan amerikkalaisten saarron syytä, ja näin Kuuban kansa ei voi suoraan syyttää kommunistihallintoa ja sanoutua irti siitä. Kuuban demokraattinen oppositio haluaa, että saarto lopetetaan. 29. lokakuuta 2009 saarron lopettamisen puolesta äänesti 187 YK:n jäsenvaltiota. Kolme äänesti sen säilyttämisen puolesta ja kaksi tyhjää. Yksikään EU:n jäsenvaltio ei äänestänyt saarron säilyttämisen puolesta. Euroopan parlamentti on aiemmin tuominnut Kuubaa vastaan asetetun saarron ja vaatinut sen lopettamista välittömästi YK:n yleiskokouksen useaan otteeseen esittämien vaatimusten mukaisesti (P5_TA(2003)0374). Euroopan parlamentti on myös todennut, että saarto sotii omaa tavoitettaan vastaan (P6_TA(2004)0061). Nyt käsillä olevassa päätöslauselmassa RC-B7-0169/2010 puhutaan poliittisten vankien ja mielipidevankien tilanteesta Kuubassa. Ennen äänestystä käydyssä keskustelussa ehdotin, että Kuuballe esitettäisiin uhkavaatimus. Saarto lopetettaisiin, ja kaikki mielipidevangit olisi vapautettava ja uudistuksia toteutettava kuuden kuukauden kuluessa. Jos Kuuban hallinto ei noudattaisi näitä ehtoja, Yhdysvallat, EU ja Kanada ottaisivat käyttöön uusia, älykkäämpiä pakotteita, jotka kohdistuisivat Kuuban johtoon. Sellaisia voisivat olla esimerkiksi matkustuskielto ja kuubalaisten varojen ja ulkomaisten investointien jäädyttäminen.

 
  
  

Päätöslauselmaesitys B7-0148/2010

 
  
MPphoto
 
 

  Sebastian Valentin Bodu (PPE), kirjallinen. (RO) EU on sitoutunut vähentämään kasvihuonekaasupäästöjä 20 prosentilla, pienentämään energiankulutustaan 20 prosentilla ja tuottamaan vähintään 20 prosenttia kuluttamastaan energiasta uusiutuvista lähteistä vuoteen 2020 mennessä. Lisäksi EU:n tavoitteena on näyttää esimerkkiä muulle maailmalle luonnonvarojen säästämisessä ja ympäristön suojelemisessa.

Nämä kunnianhimoiset tavoitteet voidaan saavuttaa vain, jos EU kokonaisuutena ja kukin jäsenvaltio erikseen sitoutuu selkeästi näihin määräaikoihin. Vähähiiliseen energiateknologiaan tehtävillä investoinneilla on keskeinen merkitys tavoitteiden saavuttamisessa vuoteen 2020 mennessä, joka ei ole niin kaukana kuin ehkä näyttää. Tavoitteiden saavuttaminen vaatii tuntuvaa taloudellista panostusta, joidenkin huolellisten laskelmien mukaan 58:aa miljardia euroa sekä julkisista että yksityisistä lähteistä.

Tämä taloudellinen, logistinen ja hallinnollinen panostus kuitenkin tekee EU:sta maailman johtavan innovaatioiden tuottajan ja vaikuttaa myönteisesti sen talouteen synnyttämällä työpaikkoja ja avaamalla uusia mahdollisuuksia tutkimuksen alalla, joka on jäänyt vaille riittävää rahoitusta jo vuosikymmeniä. Vähähiilisten energialähteiden kehittämiseen tehdyt investoinnit tuottavat tulosta keskipitkällä ja pitkällä aikavälillä ja vaikuttavat myönteisesti koko Euroopan unioniin.

 
  
MPphoto
 
 

  Maria da Graça Carvalho (PPE), kirjallinen. (PT) On erittäin tärkeää panostaa radikaaleihin sosiaalisiin muutoksiin, jotka perustuvat kaupunkien kestävyyteen, hajautettuun energiantuotantoon ja teollisuuden kilpailukykyyn. Nämä ovat välttämättömiä toimia sellaisen tuottavan ja kestävän yhteiskunnan luomiseksi, joka on valmis ilmastonmuutokseen, energiavarmuuteen ja globalisaatioon liittyviin haasteisiin ja joka on maailman johtavassa asemassa puhtaiden teknologioiden alalla. SET-suunnitelman tarkoituksena on edistää nimenomaan puhtaiden teknologioiden kehittämistä. Suhtaudun myönteisesti tiedonannossa esiteltyihin tärkeisiin suuntaviivoihin siitä, miten julkisen ja yksityisen alan, yhteisön, kansallisen ja alueellisen rahoituksen osuus olisi järjestettävä järkevästi. On kuitenkin välttämätöntä lisätä julkista rahoitusta, joka kohdennetaan tieteelliseen tutkimukseen puhtaiden teknologioiden alan hyväksi. Euroopan on luotava olosuhteet, jotka suosivat energia-alan tieteelliseen tutkimukseen, teknologian kehittämiseen ja demonstrointiin kohdistuvien yksityisten investointien lisäämistä. On ehdottoman tärkeää siirtyä sanoista tekoihin. EU:n seuraavissa rahoitusnäkymissä ja tutkimuksen ja teknologisen kehittämisen kahdeksannessa puiteohjelmassa olisi annettava etusija energiavarmuuteen, ilmastonmuutoksen torjuntaan ja ympäristöön liittyville hankkeille. Tämä on ainoa keino, jolla kykenemme säilyttämään teollisuutemme kilpailukyvyn, edistämään talouskasvua sekä luomaan työpaikkoja.

 
  
MPphoto
 
 

  Edite Estrela (S&D), kirjallinen. (PT) Äänestin investoimista vähähiilisen teknologian kehittämiseen (SET-suunnitelma) käsittelevän Euroopan parlamentin päätöslauselman puolesta, koska jos talouskriisi halutan selättää tehokkaasti, on investoitava ensisijaisesti sellaisiin uusiin teknologioihin, joilla on parhaat mahdollisuudet synnyttää uusia työpaikkoja. Katson, että nämä investoinnit voisivat luoda uusia mahdollisuuksia EU:n talouden ja kilpailukyvyn kehittämiseen.

 
  
MPphoto
 
 

  Diogo Feio (PPE), kirjallinen. (PT) Komission esittelemässä SET-suunnitelmassa ehdotetaan investoimista tutkimus- ja kehitystyöhön, jonka tavoitteena on sellaisten tehokkaiden ja kestävien, puhtaiden, vähähiilisten energiateknologioiden kehittäminen, joiden avulla on mahdollista alentaa päästöjä vaarantamatta eurooppalaista teollisuutta, eli toisin sanoen sitoutua vakavasti kestävään kehitykseen.

Uudessa energiapolitiikassa ei etenkään tällaisena kriisiaikana saa unohtaa taloudellista tehokkuutta eikä vaarantaa millään tavalla Euroopan valtioiden taloudellista kestävyyttä, mutta se ei kuitenkaan saa tarkoittaa heikompaa ympäristönsuojelun tasoa.

Tästä syystä vaadin energiapolitiikkaan uudenlaista lähestymistapaa, joka perustuu puhtaaseen energiaan, saatavilla olevien luonnonvarojen tehokkaampaan käyttöön ja investoimiseen tutkimukseen ja ympäristöystävällisempiin teknologioihin. Näin pystymme säilyttämään Euroopan kilpailukyvyn ja tarjoamaan mahdollisuuksia työpaikkojen luomiseen innovatiivisen ja kestävän talouden puitteissa.

 
  
MPphoto
 
 

  José Manuel Fernandes (PPE), kirjallinen. (PT) Kannatan SET-suunnitelman (strateginen energiateknologiasuunnitelma) tavoitteita, joihin kuuluu vähähiilisen yhteiskunnan kehittäminen. SET-suunnitelmalla pyritään nopeuttamaan vähähiilisten teknologioiden kehittämistä ja markkinoille tuloa. Suunnitelmaan sisältyy energia-alan innovatiivisten teknologioiden suunnitteluun, toteutukseen, resursseihin ja kansainväliseen yhteistyöhön liittyviä toimia. Useissa tutkimuksissa on arvioitu, että Euroopan itselleen asettaman uusiutuvien energialähteiden käyttöä koskevan 20 prosentin tavoitteen toteuttaminen synnyttäisi miljoonia uusia työpaikkoja vuoteen 2020 mennessä. Lisäksi noin kolmannes näistä työpaikoista syntyisi pieniin ja keskisuuriin yrityksiin. Se edellyttää vihreiden teknologioiden kehittämistä. Siksi SET-suunnitelmaan tarvitaan lisää rahoitusta, joten kannatan sen myöntämistä rahoitusnäkymien seuraavan tarkistuksen yhteydessä. Meidän on myös edistettävä vihreitä teknologioita ja ammattitaitoisen työvoiman saantia investoimalla koulutukseen ja tutkimukseen. Mitä pikemmin aloitamme vähähiilisen yhteiskunnan toteuttamisen, sitä pikemmin pääsemme ulos kriisistä.

 
  
MPphoto
 
 

  João Ferreira (GUE/NGL), kirjallinen. (PT) Vähähiilisten teknologioiden kehittäminen ja käyttöönotto on äärimmäisen tärkeää paitsi ympäristösyistä – joihin kuuluu tarve vähentää hiilidioksidipäästöjä ilmakehään – myös energiansaannin turvaamiseksi; fossiilisten polttoaineiden varannot, joista ihmiskunta on erittäin riippuvainen, ovat väistämättä vähenemässä ja lopulta ehtymässä kokonaan.

Valitettavasti sekä SET-suunnitelmassa että juuri hyväksytyssä päätöslauselmassa tarjotaan niin teknologioiden kuin harkittavien energialähteiden ja kulutuksen vähentämisen tarpeellisuuden kannalta vaillinaista ratkaisua ongelmaan. Mutta pahinta on se, että nämä investoinnit nähdään vieläkin vain hyvänä liiketoimintamahdollisuutena (jonka ansiosta muutamat harvat valitut tienaavat hyvin ja muut jäävät nuolemaan näppejään) eikä ympäristö- ja energiapoliittisena välttämättömyytenä, jota tarvitaan ihmiskunnan yhteisen hyvän turvaamiseksi.

On merkillepantavaa ja paljastavaa, että päätöslauselmaan esitetyistä tarkistuksista toimitetussa äänestyksessä päädyttiin kannattamaan kohtaa, jossa kehotetaan "edistämään maailmanlaajuista hiilidioksidipäästökauppaa", mutta ei annettu tukea ilmakehän hiilidioksidipäästöjen "kunnianhimoisille vähennystavoitteille".

 
  
MPphoto
 
 

  Ilda Figueiredo (GUE/NGL), kirjallinen. – (PT) Vähähiilisten, eli luonnollisesti vähemmän hiilidioksidia tuottavien, teknologioiden käyttö on myönteistä ja toivottavaa.

Emme kuitenkaan voi hyväksyä sitä, että teknologian kehittämisen ja niin kutsutun SET-suunnitelman vahvistamisen varjolla pyritään jälleen kerran heikentämään kansallista energiapolitiikkaa.

Komission käyttämästä sanamuodosta, jonka mukaan "SET-suunnitelma on EU:n energia- ja ilmastopolitiikan teknologiapilari" käy varsin hyvin selväksi, että Euroopan komission todellisena aikomuksena on heikentää jäsenvaltioiden itsemääräämisoikeutta niinkin tärkeällä alalla kuin kansallisissa energiastrategioissa.

Päätöslauselmaesitys sisältää kohtia, joita emme voi hyväksyä. Erityisesti sellainen on "maailmanlaajuisen hiilidioksidipäästökaupan" edistäminen, sillä se ei ole osoittautunut toimivaksi ratkaisuksi hiilidioksidipäästöjen vähentämisessä. Toinen on julkisen ja yksityisen sektorin kumppanuuksien perustaminen sekä sen korostaminen, että "julkisten investointien tasoa on nostettava huomattavasti", eli toisin sanoen julkisen rahan käyttäminen yksityisten etujen ja voittojen ajamiseen.

Tästä syystä ryhmämme äänesti päätöslauselmaesitystä vastaan.

 
  
MPphoto
 
 

  Eija-Riitta Korhola (PPE), kirjallinen. (EN) Arvoisa puhemies, kestävät ja tehokkaat vähähiiliset teknologiat ovat aivan keskeisiä välineitä siinä valtavassa hiilipäästöjen vähentämisurakassa, joka EU:lla ja koko maailmalla on edessään. Siitä syystä minusta oli hienoa, että parlamentti laati aihetta käsittelevän päätöslauselman niin nopeasti ja viestitti samalla komissiolle ja neuvostolle, että SET-suunnitelma on ajankohtainen ja tärkeä. Jos suhtaudumme tehtäväämme vakavasti, on selvää, että tarvitsemme kaikki vähähiilisen teknologian muodot, myös kestävän ydinvoiman. Siksi olen iloinen, että onnistuimme poistamaan johdanto-osan I kappaleen sanamuodon, joka oli taas yksi yritys asettaa ydinvoima huonompaan valoon kuin mitä se nykyään ansaitsee. Tämä johdanto-osan kappale olisi saattanut vaikuttaa kielteisesti "kestävien vähähiilisten teknologioiden" käsitteeseen antamalla ymmärtää, ettei ydinvoima kuulu niihin. Tosiasia on kuitenkin se, että meillä EU:ssa ei ole varaa olla käyttämättä ydinvoimaa, jos haluamme ottaa ilmastonmuutoksen vakavasti. Siihen asti, kunnes uusiutuvien energialähteiden avulla saadaan todella tehokkaita tuloksia ja niillä pystytään turvaamaan jatkuva energiavirta, meidän on tukeuduttava ydinvoiman kaltaiseen vähähiiliseen teknologiaan.

 
  
MPphoto
 
 

  Nuno Melo (PPE), kirjallinen. (PT) Investoiminen vähähiilisten teknologioiden kehittämiseen on otettava ensisijaiseksi tavoitteeksi, sillä se on yksi tehokkaimmista keinoista vastata ilmastonmuutokseen ja valmistaa EU:ta vihreään talouteen. Älykkäisiin vähähiilisiin ratkaisuihin olisi siis kiinnitettävä erityistä huomiota etenkin yhteisön rahoituksen osalta, jotta EU:n asettamat ympäristötavoitteet olisi mahdollista saavuttaa vuoteen 2020 mennessä.

 
  
MPphoto
 
 

  Andreas Mölzer (NI), kirjallinen. – (DE) Äänestin tyhjää päätöslauselmaesityksestä, joka oli laadittu investoimisesta vähähiilisten teknologioiden kehittämiseen, sillä vaikka se sisältää useita järkeviäkin ehdotuksia, siinä tuetaan ydinenergian lisäkehittämistä, mitä en voi hyväksyä siihen liittyvien merkittävien riskien vuoksi. Päätöslauselmaesityksessä huomautetaan aivan oikein, että tutkimus on toistaiseksi saanut liian vähän rahoitusta. Kuitenkin jotta Eurooppa säilyttäisi kilpailukykynsä suhteessa muihin maailmanlaajuisiin toimijoihin, tutkimushankkeiden rahoitusta pitäisi laajentaa tuntuvasti etenkin uusien energialähteiden alalla. Uusien, vähähiilisten teknologioiden kehittäminen energia-alalla turvaa toivoakseni paitsi nykyiset tämän alan työpaikat, myös synnyttää uusia erityisosaamista vaativia työpaikkoja. Mielestäni tässä suhteessa investoinnit tulisi kuitenkin keskittää aurinkoenergiaan sekä hiilidioksidin talteenottoon ja varastointiin. Sen sijaan ydinenergiaan kohdistuvia investointeja olisi harkittava uudelleen ja kohdennettava toisaalle, koska ydinenergian lisäämisestä voi koitua vakavia seurauksia. Tämä energiapolitiikan uusi suunta parantaisi myös energian toimitusvarmuutta EU:ssa ja lisäisi riippumattomuutta ulkomaisista toimittajista.

 
  
MPphoto
 
 

  Raül Romeva i Rueda (Verts/ALE), kirjallinen. (ES) Vihreät / Euroopan vapaa allianssi -ryhmän tavoin olen äänestänyt investoimisesta vähähiilisten teknologioiden kehittämiseen (SET-suunnitelma) annettua päätöslauselmaesitystä (B7-0148/2010) vastaan useistakin syistä, erityisesti, koska tarkistus, jossa vaadittiin meille tärkeän johdanto-osan I kappaleen poistamista, hyväksyttiin. Kyseisessä kohdassa ehdotettiin, että kuudes, "kestävää ydinenergiaa" koskeva eurooppalainen teollisuusaloite olisi nimettävä uudelleen yksinkertaisesti "ydinenergia-aloitteeksi". Katsomme, että käsite "kestävä ydinenergia" on merkityksetön, koska ydinenergian kehittämisestä ja käytöstä ympäristölle ja ihmisten terveydelle aiheutuvaa uhkaa ja ydinaseiden leviämisen riskiä on parhaassakin tapauksessa mahdollista ainoastaan vähentää, mutta ei poistaa kokonaan.

 
  
  

Päätöslauselmaesitys RC-B7-0139/2010

 
  
MPphoto
 
 

  Luís Paulo Alves (S&D), kirjallinen. (PT) Äänestin tämän päätöslauselmaesityksen puolesta, koska haluan ilmaista suruni molempien luonnonkatastrofien uhrien puolesta sekä myötätuntoni heidän perheitään ja ystäviään kohtaan. Nämä katastrofit koettelivat pahoin useaa jäsenvaltiota ja aluetta.

Siksi haluan todeta, että EU:n on välttämätöntä reagoida nopeasti näihin tapahtumiin ottamalla käyttöön Euroopan solidaarisuusrahaston varoja ja osoittaa siten solidaarisuutta vahinkoa kärsineitä kohtaan.

Tällaisella hetkellä on tärkeää kiinnittää erityistä huomiota saarien ja syrjäisten alueiden tilanteeseen. Pysyvien haittojen lisäksi ne joutuvat nyt selviämään tilanteesta, jossa infrastruktuuria ja ihmisten henkilökohtaista ja kaupallista omaisuutta sekä maatalousomaisuutta on tuhoutunut, eivätkä ihmiset useissa tapauksissa pysty palaamaan heti normaaliin arkeensa etenkään niillä alueilla, jotka ovat lähes yksinomaan riippuvaisia matkailusta, koska tapahtumien kuvaaminen tiedotusvälineissä on saattanut pelottaa pois mahdollisia vierailijoita.

Siksi on tarpeen vaatia komissiota ja neuvostoa ryhtymään pikaisiin toimiin ja pyytää, että neuvosto arvioisi ehdotuksen uudelleen, jotta Euroopan solidaarisuusrahaston täytäntöönpanoa voitaisiin yksinkertaistaa, nopeuttaa ja joustavoittaa.

Samoin on tärkeää tarkistaa asianomaisten jäsenvaltioiden kanssa EU:n ohjelmia ja rakenne-, maatalous- ja sosiaalirahastoja niin, että niillä pystytään paremmin vastaamaan katastrofeista aiheutuneisiin tarpeisiin.

 
  
MPphoto
 
 

  Elena Băsescu (PPE), kirjallinen. (RO) Äänestin Madeiran autonomisella alueella tapahtuneesta suuresta luonnonkatastrofista ja Xynthia-myrskyn vaikutuksista Euroopassa laaditun päätöslauselmaesityksen puolesta. Mielestäni Euroopan unionin tulee osoittaa solidaarisuutta luonnonkatastrofeista kärsineille. Nämä katastrofit ovat iskeneet Portugalin alueille, Ranskan länsiosiin, Espanjan eri alueille, etenkin Kanariansaarille ja Andalusiaan, sekä Belgiaan, Saksaan ja Alankomaihin. Länsi-Ranskassa myrsky aiheutti noin 60 kuolonuhria ja useita ihmisiä on edelleen kateissa. Lisäksi myrsky tuhosi tuhansia koteja. Euroopan komissio voi antaa Euroopan unionin solidaarisuusrahaston kautta taloudellista tukea katastrofien koettelemille alueille. On ehdottoman tärkeää, että jäsenvaltiot ovat solidaarisia toisiaan kohtaan tällaisten suurten luonnonkatastrofien sattuessa. On pystyttävä koordinoimaan paikallisen, kansallisen ja EU:n tason viranomaisten toimia kärsineiden alueiden jälleenrakentamiseksi. Myöskään tehokkaita ennaltaehkäiseviä toimia ei pidä unohtaa. Meidän on varmistettava sekä nyt että tulevaisuudessa, että EU:n varat saadaan toimitettua vahinkoja kärsineille alueille mahdollisimman nopeasti, jotta niillä voidaan auttaa luonnonkatastrofeista kärsineitä.

 
  
MPphoto
 
 

  Regina Bastos (PPE), kirjallinen. – (PT) Helmikuun 20. päivänä Madeiralla sattui poikkeuksellinen sääilmiö, joka aiheutti ainakin 42 kuolonuhria, 32 ihmistä on kateissa, 370 jäi kodittomaksi ja noin 70 loukkaantui.

27.–28. helmikuuta Länsi-Ranskassa Atlantin rannikolla, Poitou-Charentesin ja Pays de la Loiren alueilla, toinen sääilmiö aiheutti 60 kuolonuhria, 10 ihmistä on kateissa ja yli 2 000 jäi kodittomaksi. Myrsky saartoi useita Espanjan alueita, etenkin Kanariansaarilla ja Andalusiassa.

Inhimillisen ja henkisen kärsimyksen lisäksi nämä sääilmiöt aiheuttivat laajaa aineellista tuhoa, jolla on äärimmäisen vakavia sosiaalisia ja taloudellisia vaikutuksia alueiden taloudelliseen toimintaan, sillä monet ihmiset ovat menettäneet kaiken omaisuutensa.

Puolsin äänestyksessä tätä päätöslauselmaesitystä, jossa kehotetaan komissiota toteuttamaan ripeästi tarvittavat toimet Euroopan unionin solidaarisuusrahaston varojen käyttöön ottamiseksi mahdollisimman pian ja joustavasti ja mahdollisimman suuressa määrin ja auttamaan siten katastrofin uhreja.

Korostaisin, että komission ehdotukseen perustuva uusi asetus Euroopan unionin solidaarisuusrahastosta on välttämätön, jotta luonnonkatastrofien aiheuttamat ongelmat voitaisiin ratkaista joustavammin ja tehokkaammin.

 
  
MPphoto
 
 

  Maria da Graça Carvalho (PPE), kirjallinen. (PT) Madeiraa 20. helmikuuta runnellut myrsky aiheutti suunnattomia inhimillisiä ja aineellisia menetyksiä Madeiran alueella. EU:n rooli on keskeinen, koska sillä on käytettävissään tarvittavat mekanismit ja välineet, kuten solidaarisuusrahasto, rakennerahastot – Euroopan aluekehitysrahasto ja Euroopan sosiaalirahasto – sekä koheesiorahasto, jotka on otettava käyttöön nopeasti, joustavasti ja yksinkertaistetuin menettelyin. Kannatan päätöslauselmaa, jossa kehotetaan komissiota, heti kun Portugalin hallitus on esittänyt asiaa koskevan pyynnön, toteuttamaan tarvittavat toimet Euroopan unionin solidaarisuusrahaston varojen käyttöön ottamiseksi mahdollisimman pian ja joustavasti ja mahdollisimman suuressa määrin. Vaadin Euroopan unionin toimielimiltä solidaarisuutta siinä, että ne mahdollistaisivat koheesiorahaston varojen nopean ja joustavan käyttöönoton ottaen huomion Madeiran erityisaseman saarialueena ja yhtenä EU:n syrjäisimmistä alueista. Vetoan Euroopan komission hyvään tahtoon neuvoteltaessa alueellisten toimintaohjelmien (Intervir+ (EAKR) ja Rumos (ESR)) uudistamisesta sekä Madeirasta osana koheesiorahastosta tukea saavaa alueellisen tehostamisen temaattista toimintaohjelmaa.

 
  
MPphoto
 
 

  Nessa Childers (S&D), kirjallinen. − (EN) Äänestin tämän mietinnön puolesta ja olen hyvin iloinen, että parlamentti hyväksyi sen. Irlantia koetelleiden vastaavanlaisten, joskaan ei aivan yhtä ankarien, sääolojen, tulvien ja runsaiden lumisateiden, jälkeen tiedän, miten syvästi nämä tragediat vaikuttavat perheisiin ja EU:n kansalaisiin, ja on tärkeää, että parlamentti tekee voitavansa heidän auttamisekseen.

 
  
MPphoto
 
 

  Carlos Coelho (PPE), kirjallinen. – (PT) Madeiraa 20. helmikuuta koetellut luonnonkatastrofi on jättänyt jälkeensä runnellun maiseman, inhimillistä kärsimystä ja laajaa tuhoa, jolla on vakavat vaikutukset alueen talouteen ja tuotantorakenteisiin.

Viikkoa myöhemmin toinen luonnonkatastrofi, Xynthia-myrsky, aiheutti tuhoa Ranskan länsiosissa ja useilla Espanjan alueilla.

Haluan yhtyä suruun ja ilmaista myötätuntoni kaikille niille, joita tämä tragedia on koskettanut aiheuttaen niin inhimillisiä kuin aineellisia menetyksiä.

On ehdottoman tärkeää tarjota apua ihmisille sekä huolehtia infrastruktuurin, julkisten palvelujen ja peruspalvelujen jälleenrakentamisesta.

On totta, että solidaarisuusrahastosta voidaan maksaa varoja vasta sitten, kun varojen käyttöön ottamista koskeva menettely on saatu päätökseen ja siihen on saatu neuvoston ja parlamentin hyväksyntä. Nykyisessä tilanteessa on kuitenkin hyvin vaikeaa pyytää ihmisiä, joilla on suunnattomia vaikeuksia normaaliin elämään palaamisessa, odottamaan. Siksi pyydämme mahdollisimman suurta ripeyttä ja joustavuutta varojen saattamisessa käyttöön sekä erityistoimia Madeiran auttamiseksi.

 
  
MPphoto
 
 

  José Manuel Fernandes (PPE), kirjallinen. (PT) Madeiralla sattui tämän vuoden helmikuun 20. päivänä suuri luonnonkatastrofi, johon liittyi ennätyksellisiä rankkasateita, voimakkaita tuulia ja erittäin korkeita aaltoja. Sen seurauksena ainakin 42 ihmistä menehtyi, useita henkilöitä on edelleen kateissa, satoja ihmisiä joutui poistumaan asuinsijoiltaan ja kymmeniä ihmisiä loukkaantui. Haluan korostaa, että Madeiran aluehallitus ja sen toimielimet toimivat katastrofitilanteessa nopeasti ja koordinoidusti. Länsi-Ranskassa, erityisesti Poitou Charentesin ja Pays de la Loiren alueella, riehui 27. ja 28. helmikuuta massiivinen ja tuhoisa Xynthiaksi nimetty myrsky. Sen seurauksena lähes 60 ihmistä menetti henkensä, useita ihmisiä on kateissa ja tuhansia jäi kodittomaksi. Näiden tragedioiden edessä haluan ilmaista syvän myötätuntoni ja solidaarisuuteni sääilmiöiden koettelemille alueille, ilmaista surunvalitteluni uhrien omaisille sekä kiittää etsintä- ja pelastusryhmiä. Kehotan komissiota, heti kun asianomaiset maat ovat esittäneet asiaa koskevat pyynnöt, toteuttamaan tarvittavat toimet Euroopan unionin solidaarisuusrahaston varojen käyttöön ottamiseksi mahdollisimman suuressa määrin. Pyyntöjä arvioidessaan komission on otettava huomioon kunkin katastrofialueen erityisluonne ja etenkin saarien ja syrjäisimpien alueiden haavoittuvuus.

 
  
MPphoto
 
 

  Sylvie Guillaume (S&D), kirjallinen. (FR) Kannatin tätä päätöslauselmaesitystä, jossa käsitellään toimia, joihin on määrä ryhtyä Xynthia-myrskyn pyyhkäistyä alueemme yli tuhoa ja kuolemaa kylväen. Syyllisten etsimisen sijaan meidän on ennen kaikkea osoitettava solidaarisuutta useisiin Euroopan maihin iskeneen katastrofin uhrien tukemisessa. Tehtävään on valjastettava tietysti solidaarisuusrahasto, mutta tukea on tultava myös koheesiorahastosta, sosiaalirahastosta sekä Euroopan maaseudun kehittämisen maatalousrahastosta. Meidän on myös kannustettava vakuutusyhtiöitä hoitamaan oma osuutensa mahdollisimman nopeasti sekä ottamaan opiksi tällaisista tapahtumista suunnittelulupien myöntämisessä.

 
  
MPphoto
 
 

  Filip Kaczmarek (PPE), kirjallinen. – (PL) Hyvät kollegat, kannatin päätöslauselmaesitystä Madeiran autonomisella alueella tapahtuneesta suuresta luonnonkatastrofista ja Xynthia-myrskyn vaikutuksista Euroopassa. Keskitytäänpä Madeiraan, koska siellä katastrofi oli tuhoisin. Olemme luomassa suurta ja vahvaa yhteisöä monista syistä, mutta myös siksi, että pystyisimme auttamaan toisiamme tarpeen vaatiessa. Nyt Madeira ja muutamat muut alueet tarvitsevat apuamme, koska ne ovat kärsineet pahoin myrskystä. Velvollisuutemme on auttaa apuamme tarvitsevia. Toivon, että päätöslauselmaesitys auttaa osaltaan tragedian vaikutusten korjaamisessa. Tunnen syvää myötätuntoa kaikkia uhreja ja heidän perheitään kohtaan. Kiitos.

 
  
MPphoto
 
 

  Véronique Mathieu (PPE), kirjallinen. (FR) Viime viikkoina useat EU:n alueet ovat kärsineet luonnonkatastrofeista: ensin Madeira, sitten Länsi-Ranska ja Espanjan eri alueet. Näiden rajujen sääilmiöiden aiheuttamat inhimilliset ja aineelliset menetykset ovat tehneet meihin parlamentin jäseniin syvän vaikutuksen. Se on syy luonnonkatastrofeja käsittelevään päätöslauselmaan, josta Euroopan parlamentti äänesti tänään. Siinä parlamentti ilmaisee syvimmän myötätuntonsa ja solidaarisuutensa tuhoutuneiden alueiden asukkaille. Eurooppalaisen solidaarisuuden tulee näkyä taloudellisesti Euroopan unionin solidaarisuusrahaston varojen käyttöön ottamisen ja muiden EU:n rahoittamien hankkeiden kautta. Solidaarisuusrahaston osalta minun täytyy kuitenkin huomauttaa, että nykyinen asetus ei anna mahdollisuutta riittävän joustavaan ja nopeaan reagointiin. Asetusta on mahdollista muuttaa, ja nyt Eurooppa-neuvoston tehtävänä olisi viedä asiaa eteenpäin. Kannatin myös tarkistusta, jossa tuettiin Michel Barnierin vuonna 2006 tekemää ehdotusta Euroopan pelastuspalvelujoukkojen perustamisesta. Pahoittelen, ettei sitä hyväksytty, sillä ehdotuksen toteuttaminen parantaisi EU:n toimintavalmiutta kriisitilanteissa.

 
  
MPphoto
 
 

  Nuno Melo (PPE), kirjallinen. – (PT) Madeiralla hiljattain sattuneen luonnonkatastrofin jäljiltä saarella vallitsee kaaos. Xynthia-myrsky on saanut aikaan aivan yhtä suurta tuhoa muilla Euroopan alueilla. EU:n olisi varauksetta autettava uhreja ottamalla Euroopan unionin solidaarisuusrahaston varat käyttöön tätä tarkoitusta varten ja ilmaistava siten solidaarisuuttaan. Euroopan unionin solidaarisuusrahasto perustettiin sitä varten, että siitä voidaan antaa nopeaa taloudellista apua luonnonkatastrofien uhreiksi joutuneille jäsenvaltioille.

 
  
MPphoto
 
 

  Andreas Mölzer (NI), kirjallinen. – (DE) Madeiralla sattui 20. helmikuuta suuri luonnonkatastrofi, johon liittyi ennätyksellisiä rankkasateita, voimakkaita tuulia ja erittäin korkeita aaltoja. Sen seurauksena ainakin 42 ihmistä menehtyi ja useita henkilöitä on edelleen kateissa. Lisäksi sadat ihmiset ovat menettäneet kotinsa. Muutamaa päivää myöhemmin tuhoisa Xynthia-myrsky pyyhkäisi pitkin Ranskan Atlantin puoleista rannikkoa ja aiheutti lähes 60 ihmisen kuoleman erityisesti Poitou-Charentesin, Pays de la Loiren ja Bretagnen alueilla. Sielläkin useita ihmisiä on edelleen kateissa.

Tuhannet ihmiset ovat myös jääneet kodittomaksi. Siksi kannatan päätöslauselmaesityksessä ehdotettuja toimia, joilla EU voisi auttaa kyseisiä maita ja alueita taloudellisesti, ja näin ollen äänestin päätöslauselmaesityksen puolesta. Erityisesti on varmistettava, että Euroopan unionin solidaarisuusrahaston varat otetaan käyttöön nopeasti ja joustavasti.

 
  
MPphoto
 
 

  Wojciech Michał Olejniczak (S&D), kirjallinen. – (PL) Äänestin Euroopan parlamentin päätöslauselmaesityksen RC-B7-0139/2010 hyväksymisen puolesta. Ekologiset katastrofit ja luonnonkatastrofit ovat yhä tavallisempi osa elämäämme. Ympäristön muutosten aiheuttamat vaarat ovat kasvaneet viime vuosikymmeninä, ja meidän olisi tehtävä kaikkemme niiden ehkäisemiseksi.

27 jäsenvaltion ja puolen miljardin kansalaisen muodostaman Euroopan unionin on varauduttava ilmaston ja ympäristön muutoksiin, mutta myös huolehdittava kansalaisistaan ja taattava heille parhaat mahdolliset edellytykset kriisistä selviämiseen. Toimemme eivät kuitenkaan saa keskittyä pelkästään avun toimittamiseen tapahtuman jälkeen. Yksi keskeinen syy koko Euroopan unionin olemassaololle on se, että se antaa kansalaisilleen turvallisuuden tunteen. Tähän liittyen EU:n toimielinten on ryhdyttävä valvomaan alueita ja niiden valmiuksia toteuttaa ennaltaehkäiseviä toimia.

Jotta Xynthia-myrskyn vaikutukset saadaan korjattua mahdollisimman pian, meidän on otettava käyttöön Euroopan solidaarisuusrahasto ja autettava kaikkia niitä, jotka ovat kärsineet menetyksiä tämän katastrofin yhteydessä. Muille sattuneiden vastoinkäymisten tulisi aina kannustaa meitä ryhtymään tehokkaisiin toimiin ja osoittamaan siten yhteisvastuuta niitä kohtaan, jotka ovat kärsineet. Osoittakaamme, että niin on tälläkin kertaa.

 
  
MPphoto
 
 

  Raül Romeva i Rueda (Verts/ALE), kirjallinen. (EN) Jätin äänestämättä päätöslauselmasta (RC-B7-0139/2010), joka käsitteli Madeiran autonomisella alueella tapahtunutta suurta luonnonkatastrofia ja Xynthia-myrskyn vaikutuksia Euroopassa, koska kaksi keskeistä tarkistustamme hylättiin. Tarkoitan erityisesti tarkistusta, jossa viitattiin siihen, että Ranskassa on saanut rakentaa tulvatasanteille ja luonnollisille kosteikoille ja rakentamiseen liittyvä keinottelu on kannustanut rakentamaan rakennuksia herkille alueille, sekä toista, jossa vaaditaan, että näiden suunnitelmien toteuttamiseen tarkoitettuun yhteisön varoista, erityisesti rakennerahastoista, Euroopan maaseudun kehittämisen maatalousrahastosta, koheesiorahastosta ja Euroopan solidaarisuusrahastosta, tulevaan yhteisrahoitukseen sovelletaan kestävyystoimia.

 
  
MPphoto
 
 

  Daciana Octavia Sârbu (S&D), kirjallinen. (RO) Aluksi haluan ilmaista myötätuntoni Madeiran luonnonkatastrofien uhrien sekä Xynthia-myrskyn uhrien omaisille. Luonnonkatastrofit ovat yleistyneet viime aikoina ilmastonmuutoksen vuoksi. Siksi meidän on varmistettava, että Euroopan unioni on valmis reagoimaan niihin mahdollisimman nopeasti ja tehokkaasti.

Kannatin äänestyksessä Euroopan parlamentin päätöslauselmaesitystä, jossa kehotetaan komissiota harkitsemaan mahdollisuuksia lisätä yhteisön yhteisrahoitusta alueellisissa toimintaohjelmissa. Yksikään jäsenvaltio ei pysty yksin selviytymään suurista luonnonkatastrofeista. Siksi Euroopan komission on mukautettava Euroopan solidaarisuusrahastoa siten, että katastrofeista kärsineet jäsenvaltiot voivat saada sen varoja käyttöönsä nopeammin ja tehokkaammin.

 
  
MPphoto
 
 

  Nuno Teixeira (PPE), kirjallinen. (PT) Tässä päätöslauselmaesityksessä ilmaistaan tarve toimittaa apua viimeaikaisten luonnonkatastrofien kohteeksi joutuneille Euroopan alueille, kuten Madeiran autonomiselle alueelle. Madeiran rankkasateet 20. helmikuuta aiheuttivat vakavien inhimillisten menetysten, 42 kuolleen, useiden loukkaantuneiden ja kotinsa menettäneiden, lisäksi lukemattomia lisäseurauksia sekä vakavaa aineellista vahinkoa.

Tässä yhteydessä on tärkeää, että vahinkoa kärsineille alueille toimitetaan apua, jonka turvin ne pystyvät toipumaan katastrofien taloudellisista ja sosiaalisista seurauksista. Korostaisin etenkin saarien ja syrjäisimpien alueiden haavoittuvuutta. Se koskee myös Madeiraa, jonka talouden erityisluonteen ja sosiaalisen tilanteen vuoksi olisi tärkeää pystyä toimittamaan apua parhaalla mahdollisella tavalla.

Toistan, että Euroopan komissiota olisi kehotettava ottamaan joustavasti käyttöön solidaarisuusrahaston varoja sekä uudistamaan koheesiorahastosta rahoitettavia alueellisia ohjelmia siten, että niillä pystytään vastaamaan katastrofista aiheutuviin tarpeisiin.

Samoin olisi tarpeellista tarkistaa yksittäisille hankkeille vuodeksi 2010 varattua rahoitusta rakennerahastoista vuosina 2007–2013 annettujen yleisten sääntöjen mukaisesti.

Madeiran luonnonkatastrofin laajuuden ja lähtemättömien vaikutusten sekä Xynthia-myrskyn seurausten vuoksi äänestin esityksen puolesta.

 
Oikeudellinen huomautus - Tietosuojakäytäntö