Index 
 Föregående 
 Nästa 
 All text 
Fullständigt förhandlingsreferat
Torsdagen den 11 mars 2010 - Strasbourg EUT-utgåva

10. Rättelser/avsiktsförklaringar till avgivna röster: se protokollet
Protokoll
 

(Sammanträdet avbröts kl. 12.30 och återupptogs kl. 15.00.)

 
  
  

ORDFÖRANDESKAP: WIELAND
Vice talman

 
Rättsligt meddelande - Integritetspolicy