Назад 
 Напред 
ПротоколГласуванияПоименни гласуванияПриети текстовеПълни стенографски протоколи
Пълен протокол на разискванията
Четвъртък, 11 март 2010 г. - СтрасбургВерсия ОВ
 1.Откриване на заседанието
 2.Инвестиране в нисковъглеродни технологии (разискване)
 3.Последиците от бурята „Xynthia“ в Европа (разискване)
 4.Природно бедствие в автономна област Мадейра и последиците от бурята „Xynthia“ в Европа (внесени предложения за резолюция): вж. протокола
 5.Положението в Чили и стратегията на ЕС за предоставяне на хуманитарна помощ (разискване)
 6.Изявление на председателството
 7.График на месечните сесии: вж. протокола
 8.Време за гласуване
  8.1.Куба (B7-0169/2010) (гласуване)
  8.2.Инвестиране в нисковъглеродни технологии (гласуване)
  8.3.Природно бедствие в автономна област Мадейра и последиците от бурята „Xynthia“ в Европа (B7-0139/2010) (гласуване)
 9.Обяснения на вот
 10.Поправки на вот и намерения за гласуване: вж. протокола
 11.Одобряване на протокола от предишното заседание: вж. протокола
 12.Разисквания по случаи на нарушения на правата на човека, демокрацията и принципа на правовата държава (разискване)
  12.1.Случаят „Gilad Shalit“
  12.2.Ескалиране на насилието в Мексико
  12.3.Южна Корея – обявяване на смъртното наказание за законно
 13.Време за гласуване
  13.1.Случаят „Gilad Shalit“ (B7-0171/2010)
  13.2.Ескалиране на насилието в Мексико (B7-0188/2010)
  13.3.Южна Корея – обявяване на смъртното наказание за законно (B7-0191/2010)
 14.Поправки на вот и намерения за гласуване: вж. протокола
 15.Позиции на Съвета на първо четене: вж. протокола
 16.Решения относно някои документи: вж. протокола
 17.Внасяне на документи: вж. протокола
 18.Писмени декларации, вписани в регистъра (член 123 от Правилника за дейността): вж. протокола
 19.Предаване на текстове, приети на настоящото заседание: вж. протокола
 20.График на следващите заседания: вж. протокола
 21.Прекъсване на сесията
 ПРИЛОЖЕНИЕ (Писмени отговори)
Пълен протокол на разискванията
Версия ОВ (844 kb)
 
Пълен протокол на разискванията
Версия ОВ (952 kb)
Правна информация - Политика за поверителност