Vorige 
 Volgende 
PVTACRE
Debatten
Donderdag 11 maart 2010 - StraatsburgUitgave PB
 1.Opening van de vergadering
 2.Investeren in koolstofarme technologieën (debat)
 3.Gevolgen van de storm Xynthia in Europa (debat)
 4.Grote natuurramp in de autonome regio Madeira en gevolgen van de storm Xynthia in Europa (ingediende ontwerpresoluties): zie notulen
 5.De situatie in Chili en de EU-strategie inzake humanitaire hulp (debat)
 6.Verklaring van de Voorzitter
 7.Vergaderrooster: zie notulen
 8.Stemmingen
  8.1.Cuba (B7-0169/2010) (stemming)
  8.2.Investeren in koolstofarme technologieën (stemming)
  8.3.Grote natuurramp in de autonome regio Madeira en gevolgen van de storm Xynthia in Europa (B7-0139/2010) (stemming)
 9.Stemverklaringen
 10.Rectificaties stemgedrag/voorgenomen stemgedrag: zie notulen
 11.Goedkeuring van de notulen van de vorige vergadering: zie notulen
 12.Debatten over gevallen van schending van de mensenrechten, de democratie en de rechtsstaat(debat)
  12.1.De zaak Gilad Shalit
  12.2.De escalatie van geweld in Mexico
  12.3.Wettigverklaring van de doodstraf in Zuid-Korea
 13.Stemmingen
  13.1.De zaak Gilad Shalit (B7-0171/2010)
  13.2.De escalatie van geweld in Mexico (B7-0188/2010)
  13.3.Wettigverklaring van de doodstraf in Zuid-Korea (B7-0191/2010)
 14.Rectificaties stemgedrag/voorgenomen stemgedrag: zie notulen
 15.Standpunten van de Raad in eerste lezing: zie notulen
 16.Besluiten inzake bepaalde documenten: zie notulen
 17.Ingekomen stukken: zie notulen
 18.In het register ingeschreven schriftelijke verklaringen (artikel 123 van het Reglement): zie notulen
 19.Verzending van de tijdens deze vergadering aangenomen teksten: zie notulen
 20.Rooster van de volgende vergaderingen: zie notulen
 21.Onderbreking van de zitting
 BIJLAGE (Schriftelijke antwoorden)
Debatten
Uitgave PB (538 kb)
 
Debatten
Uitgave PB (1403 kb)
Juridische mededeling - Privacybeleid