Predchádzajúci 
 Nasledujúci 
ZápisnicaHlasovanieHlasovania podľa mienPrijaté textyDoslovný zápis
Doslovný zápis z rozpráv
Štvrtok, 11. marca 2010 - ŠtrasburgVerzia Úradného vestníka
 1.Otvorenie rokovania
 2.Investície do nízkouhlíkových technológií (rozprava)
 3.Následky búrky Xynthia v Európe (rozprava)
 4.Veľké prírodné katastrofy v autonómnej oblasti Madeira a následky búrky Xynthia v Európe (predložené návrhy uznesení): pozri zápisnicu
 5.Situácia v Čile a stratégia humanitárnej pomoci EÚ (rozprava)
 6.Vyhlásenie predsedníctva
 7.Kalendár schôdzí: pozri zápisnicu
 8.Hlasovanie
  8.1.Kuba (B7-0169/2010) (hlasovanie)
  8.2.Investície do nízkouhlíkových technológií (hlasovanie)
  8.3.Veľké prírodné katastrofy v autonómnej oblasti Madeira a následky búrky Xynthia v Európe (B7-0139/2010) (hlasovanie)
 9.Vysvetlenia hlasovania
 10.Opravy hlasovania a zámery pri hlasovaní: pozri zápisnicu
 11.Schválenie zápisnice z predchádzajúceho rokovania: pozri zápisnicu
 12.Rozpravy o prípadoch porušovania ľudských práv, demokracie a princípov právneho štátu (rozprava)
  12.1.Prípad Gilada Šalita
  12.2.Stupňovanie násilia v Mexiku
  12.3.Južná Kórea – zákonné uznanie trestu smrti
 13.Hlasovanie
  13.1.Prípad Gilada Šalita (B7-0171/2010)
  13.2.Stupňovanie násilia v Mexiku (B7-0188/2010)
  13.3.Južná Kórea – zákonné uznanie trestu smrti (B7-0191/2010)
 14.Opravy hlasovania a zámery pri hlasovaní: pozri zápisnicu
 15.Pozície Rady v prvom čítaní: pozri zápisnicu
 16.Rozhodnutia týkajúce sa určitých dokumentov: pozri zápisnicu
 17.Predložené dokumenty: pozri zápisnicu
 18.Písomné vyhlásenia zapísané v registri (čl. 123 rokovacieho poriadku): pozri zápisnicu
 19.Zaslanie textov prijatých počas rokovania: pozri zápisnicu
 20.Termíny nasledujúcich rokovaní: pozri zápisnicu
 21.Prerušenie zasadania
 PRÍLOHA (Písomné odpovede)
Doslovný zápis z rozpráv
Verzia Úradného vestníka (529 kb)
 
Doslovný zápis z rozpráv
Verzia Úradného vestníka (1190 kb)
Právne upozornenie - Politika ochrany súkromia