Назад 
 Напред 
ПротоколГласуванияПоименни гласуванияПриети текстовеПълни стенографски протоколи
Пълен протокол на разискванията
Четвъртък, 25 март 2010 г. - БрюкселВерсия ОВ
 1.Откриване на заседанието
 2.Декларации на председателството
 3.Годишен доклад на ЕЦБ за 2008 г. - Годишен доклад относно еврозоната и публичните финанси за 2009 г. (разискване)
 4.Втората европейска среща на високо равнище относно ромите (внесени предложения за резолюция): вж. протокола
 5.Одобряване на протокола от предишното заседание: вж. протокола
 6.Време за гласуване
  6.1.Живи животни и прясно месо от тях: условия за внос в ЕС (A7-0018/2010, Jo Leinen)
  6.2.Мобилизиране на Европейския фонд за приспособяване към глобализацията: Литва/ Мебелно производство (A7-0047/2010, Barbara Matera)
  6.3.Мобилизиране на Европейския фонд за приспособяване към глобализацията: Литва/ Производство на облекло (A7-0048/2010, Barbara Matera)
  6.4.Годишен доклад относно еврозоната и публичните финанси за 2009 г. (A7-0031/2010, Sven Giegold)
  6.5.Назначаване на заместник-председател на Европейската централна банка (A7-0059/2010, Sharon Bowles)
  6.6.Назначаване на Milan Martin Cvik за член на Сметната палата (A7-0046/2010, Inés Ayala Sender)
  6.7.Назначаване на Rasa Budbergyté за член на Сметната палата (A7-0039/2010, Inés Ayala Sender)
  6.8.Назначаване на Kersti Kaljulaid за член на Сметната палата (A7-0045/2010, Inés Ayala Sender)
  6.9.Назначаване на Igors Ludboržs за член на Сметната палата (A7-0040/2010, Inés Ayala Sender)
  6.10.Назначаване на Szabolcs Fazakas за член на Сметната палата (A7-0038/2010, Inés Ayala Sender)
  6.11.Назначаване на Ladislav Balko за член на Сметната палата (A7-0037/2010, Inés Ayala Sender)
  6.12.Назначаване на Louis Galea за член на Сметната палата (A7-0042/2010, Inés Ayala Sender)
  6.13.Назначаване на Augustyn Bronisław Kubik за член на Сметната палата (A7-0041/2010, Inés Ayala Sender)
  6.14.Назначаване на Jan Kinst за член на Сметната палата (A7-0044/2010, Inés Ayala Sender)
  6.15.Назначаване на Eoin O'Shea за член на Сметната палата (A7-0043/2010, Inés Ayala Sender)
  6.16.Препоръка до Съвета относно Шестдесет и петата сесия на Общото събрание на ООН (A7-0049/2010, Alexander Graf Lambsdorff)
  6.17.Втората европейска среща на високо равнище относно ромите
  6.18.Кодекс на шенгенските граници по отношение на наблюдението на морските външни граници
  6.19.Бюджет за 2011 г. - Раздел ІІІ - Комисия (A7-0033/2010, Sidonia Elżbieta Jędrzejewska)
 7.Приветствие с добре дошли
 8.Време за гласуване (продължение)
  8.1.Бюджетни насоки: 2011 г. – други раздели (A7-0036/2010, Helga Trüpel)
  8.2.Политиката за качество на селскостопанските продукти: каква стратегия да се приложи? (A7-0029/2010, Giancarlo Scottà)
  8.3.Въздействие на глобалната финансова и икономическа криза върху развиващите се страни и върху сътрудничеството за развитие (A7-0034/2010, Enrique Guerrero Salom)
  8.4.Годишен доклад на ЕЦБ за 2008 г. (A7-0010/2010, Edward Scicluna)
 9.Позиции на Съвета на първо четене: вж. протокола
 10.Предаване на текстове, приети на настоящото заседание: вж. протокола
 11.Обяснениe на вот
 12.Поправки на вот и намерения за гласуване: вж. протокола
 13.Мерки по прилагане (член 88): вж. протокола
 14.Решения относно някои документи: вж. протокола
 15.Писмени декларации, вписани в регистъра (член 123): вж. протокола
 16.Действия, предприети вследствие на позиции и резолюции на Парламента: вж. протокола
 17.График на следващите заседания: вж. протокола
 18.Прекъсване на сесията
Пълен протокол на разискванията
Версия ОВ (723 kb)
 
Пълен протокол на разискванията
Версия ОВ (822 kb)
Правна информация - Политика за поверителност