Vorige 
 Volgende 
NotulenStemmingenHoofdelijke stemmingAangenomen tekstenVolledige verslagen
Volledig verslag van de vergaderingen
Donderdag 25 maart 2010 - BrusselUitgave PB
 1.Opening van de vergadering
 2.Verklaringen van het voorzitterschap
 3.Jaarverslag 2008 van de ECB - Jaarlijkse verklaring 2009 over de eurozone en openbare financiën (debat)
 4.Tweede Europese Roma-top (ingediende ontwerpresoluties): zie notulen
 5.Goedkeuring van de notulen van de vorige vergadering: zie notulen
 6.Stemmingen
  6.1.Lijst van derde landen of delen van derde landen, en veterinairrechtelijke voorschriften, gezondheidsvoorschriften en voorschriften inzake de veterinaire certificering voor de invoer in de Gemeenschap van levende dieren en vers vlees daarvan (A7-0018/2010, Jo Leinen)
  6.2.Beschikbaarstelling van middelen uit het Europees Fonds voor aanpassing aan de globalisering: Litouwen/Meubelfabricage (A7-0047/2010, Barbara Matera)
  6.3.Beschikbaarstelling van middelen uit het Europees Fonds voor aanpassing aan de globalisering: Litouwen/Vervaardiging van kleding (A7-0048/2010, Barbara Matera)
  6.4.Jaarlijkse verklaring 2009 over de eurozone en openbare financiën (A7-0031/2010, Sven Giegold)
  6.5.Benoeming van de vice-president van de Europese Centrale Bank (A7-0059/2010, Sharon Bowles)
  6.6.Benoeming van een lid van de Rekenkamer - de heer Milan Martin Civkl (SL) (A7-0046/2010, Inés Ayala Sender)
  6.7.Benoeming van een lid van de Rekenkamer - mevrouw Rasa Budbergyte (LT) (A7-0039/2010, Inés Ayala Sender)
  6.8.Benoeming van een lid van de Rekenkamer - mevrouw Kersti Kaljulaid (EE) (A7-0045/2010, Inés Ayala Sender)
  6.9.Benoeming van een lid van de Rekenkamer - de heer Igors Ludboržs (LV) (A7-0040/2010, Inés Ayala Sender)
  6.10.Benoeming van een lid van de Rekenkamer - de heer Szabolcs Fazakas (HU) (A7-0038/2010, Inés Ayala Sender)
  6.11.Benoeming van een lid van de Rekenkamer - de heer Ladislav Balko (SK) (A7-0037/2010, Inés Ayala Sender)
  6.12.Benoeming van een lid van de Rekenkamer - de heer Louis Galea (MT) (A7-0042/2010, Inés Ayala Sender)
  6.13.Benoeming van een lid van de Rekenkamer - de heer Augustyn Kubik (PL) (A7-0041/2010, Inés Ayala Sender)
  6.14.Benoeming van een lid van de Rekenkamer - de heer Jan Kinst (CZ) (A7-0044/2010, Inés Ayala Sender)
  6.15.Benoeming van een lid van de Rekenkamer - de heer Eoin O'Shea (IE) (A7-0043/2010, Inés Ayala Sender)
  6.16.Aanbeveling aan de Raad voor de 65ste zitting van de Algemene Vergadering van de Verenigde Naties (A7-0049/2010, Alexander Graf Lambsdorff)
  6.17.Tweede Europese Roma-top
  6.18.Aanvulling van de Schengengrenscode op het gebied van de bewaking van de maritieme buitengrenzen
  6.19.Prioriteiten voor de begroting 2011 - Afdeling III - Commissie (A7-0033/2010, Sidonia Elżbieta Jędrzejewska)
 7.Welkomstwoord
 8.Stemmingen (voortzetting)
  8.1.Richtsnoeren voor de begrotingsprocedure 2011 - overige afdelingen (A7-0036/2010, Helga Trüpel)
  8.2.Kwaliteitsbeleid ten aanzien van landbouwproducten: welke strategie? (A7-0029/2010, Giancarlo Scottà)
  8.3.De gevolgen van de mondiale financiële en economische crisis voor de ontwikkelingslanden en de ontwikkelingssamenwerking (A7-0034/2010, Enrique Guerrero Salom)
  8.4.Jaarverslag 2008 van de ECB (A7-0010/2010, Edward Scicluna)
 9.Standpunten van de Raad in eerste lezing: zie notulen
 10.Verzending van de tijdens deze vergadering aangenomen teksten: zie notulen
 11.Stemverklaringen
 12.Rectificaties stemgedrag/voorgenomen stemgedrag: zie notulen
 13.Uitvoeringsmaatregelen (artikel 88 van het Reglement): zie notulen
 14.Besluiten inzake bepaalde documenten: zie notulen
 15.In het register ingeschreven schriftelijke verklaringen (artikel 123 van het Reglement): zie notulen
 16.Aan de standpunten en resoluties van het Parlement gegeven gevolg: zie notulen
 17.Rooster van de volgende vergaderingen: zie notulen
 18.Onderbreking van de zitting
Volledig verslag van de vergaderingen
Uitgave PB (477 kb)
 
Volledig verslag van de vergaderingen
Uitgave PB (1182 kb)
Juridische mededeling - Privacybeleid