Index 
 Vorige 
 Volgende 
 Volledige tekst 
Volledig verslag van de vergaderingen
Woensdag 7 april 2010 - Brussel Uitgave PB

2. Verklaringen van het voorzitterschap
Video van de redevoeringen
Notulen
MPphoto
 

  De Voorzitter. − Tien dagen geleden zijn in Moskou opnieuw mensen om het leven gekomen door toedoen van terroristen. Wij delen het leed van de familieleden van de slachtoffers en wij hopen dat zij die verantwoordelijk zijn voor deze aanslagen snel worden gevonden en berecht. Het Europees Parlement veroordeelt dit soort gewelddaden en heeft dat ook in het verleden altijd gedaan.

Het is vandaag zeventig jaar geleden dat Stalin het bevel gaf om meer dan twintigduizend officieren van het Poolse leger neer te schieten. Het waren krijgsgevangenen die na de aanval van de USSR op Polen in september 1939 waren opgesloten. Tijdens de vorige zittingsperiode van het Europees Parlement hebben de afgevaardigden de gelegenheid gehad om over deze gebeurtenissen de film 'Katyń' te bekijken. Afgelopen vrijdag was deze film voor het eerst op de Russische staatstelevisie te zien. Vandaag, op 7 april, brengen de Poolse eerste minister en de premier van de Russische Federatie voor de eerste keer samen hulde aan de slachtoffers van het bloedbad van Katyń. Deze belangrijke stap op weg naar Pools-Russische verzoening en naar verzoening in het Oosten is tevens een signaal voor heel Europa. Het is de volgende fase in het verzoeningsproces tussen het oostelijke en het westelijke deel van ons continent en dat is wat wij allemaal willen.

(Applaus)

Ik zou u ook willen meedelen dat de Europese Commissie tijdens de plenaire vergadering van vandaag door de heer Šefčovič wordt vertegenwoordigd, aangezien de heer Barroso vandaag niet aanwezig kan zijn wegens belangrijke familiale omstandigheden.

 
Juridische mededeling - Privacybeleid