Index 
 Vorige 
 Volgende 
 Volledige tekst 
Volledig verslag van de vergaderingen
Woensdag 7 april 2010 - Brussel Uitgave PB

3. Goedkeuring van de notulen van de vorige vergadering
Video van de redevoeringen
Notulen
MPphoto
 

  De Voorzitter. − De notulen van de vergadering van 25 maart 2010 en de aangenomen teksten kunnen worden geraadpleegd. De notulen zijn goedgekeurd.

 
  
MPphoto
 

  Francesco Enrico Speroni (EFD).(IT) Mijnheer de Voorzitter, u heeft de slachtoffers van de aanslagen in Rusland herdacht.

Onlangs hebben er ook terroristische aanslagen plaatsgevonden in Irak, Afghanistan en Pakistan, landen die – net als Rusland – niet tot de Europese Unie behoren. Ik denk dat we er goed aan doen om ook deze slachtoffers te herdenken.

 
  
MPphoto
 

  De Voorzitter. − U heeft gelijk, mijnheer Speroni. Ik ben het met u eens. Met deze inleiding in het Europees Parlement wordt eveneens verwezen naar soortgelijke gebeurtenissen in de rest van de wereld. Wij zijn diep bedroefd om alle slachtoffers. Wij betuigen tevens ons medeleven met de familieleden en vrienden van de slachtoffers en met de landen waar dergelijke drama's zich voltrekken. Dit was echter een uitzonderlijk geval omdat het zeer lang geleden was dat er in Rusland nog iets dergelijks is gebeurd. Daarom heb ik deze aanvallen vermeld. U heeft echter volkomen gelijk, mijnheer Speroni. We mogen niet vergeten dat er elke week op verschillende plaatsen in de wereld veel van dit soort dramatische gevallen zijn. Daarom heeft ons werk in Europa, in de Europese Unie, zoveel zin en daarom mogen we blij zijn dat het ons gelukt is om in ons Europa veel van deze struikelblokken uit de weg te ruimen, hoewel nog steeds niet alle problemen van de baan zijn. Ik dank u, mijnheer Speroni, omdat u mij hierop attent heeft gemaakt. Hartelijk dank.

 
Juridische mededeling - Privacybeleid