Zoznam 
 Predchádzajúci 
 Nasledujúci 
 Úplné znenie 
Rozpravy
Pondelok, 19. apríla 2010 - Štrasburg Verzia Úradného vestníka

5. Prepadnuté písomné vyhlásenia: pozri zápisnicu
PV
Právne upozornenie - Politika ochrany súkromia