Index 
 Vorige 
 Volgende 
 Volledige tekst 
Volledig verslag van de vergaderingen
Maandag 19 april 2010 - Straatsburg Uitgave PB

8. Strijd tegen borstkanker in de Europese Unie (schriftelijke verklaring): zie notulen
Video van de redevoeringen
Notulen
MPphoto
 
 

  De Voorzitter. – Schriftelijke verklaring 0071/2009 ingediend door de leden Elizabeth Lynne, Michail Tremopoulos, Lívia Járóka en Lidia Joanna Geringer de Oedenberg over de strijd tegen borstkanker in de Europese Unie is door de meerderheid van de leden van het Parlement ondertekend en zal bijgevolg overeenkomstig artikel 123, lid 3, van het Reglement worden toegezonden aan degenen voor wie ze bestemd is en worden gepubliceerd in de teksten die in de plenaire vergadering van 24 februari 2010 zijn aangenomen, met vermelding van de namen van de ondertekenaars in de notulen.

 
  
MPphoto
 

  Elizabeth Lynne (ALDE).(EN) Mijnheer de Voorzitter, ik wil alleen even iedereen bedanken voor het ondertekenen van schriftelijke verklaring 71 over de strijd tegen borstkanker.

De meesten van u weten dat dit in de EU de voornaamste doodsoorzaak is onder vrouwen tussen de 35 en 59 jaar, en wij willen dat de lidstaten onder andere nationale screeningprogramma’s en eenheden van borstkankerspecialisten opzetten.

Ik hoop dat de ondertekening van deze schriftelijke verklaring een verdere stap voorwaarts zal zijn die ervoor zorgt dat we Europese actie krijgen om een einde te maken aan de trieste gevolgen van borstkanker.

 
  
MPphoto
 

  De Voorzitter. – Ik wil onze collega hartelijk bedanken, evenals allen die deze verklaring hebben ondertekend.

 
Juridische mededeling - Privacybeleid