Zoznam 
 Predchádzajúci 
 Nasledujúci 
 Úplné znenie 
Doslovný zápis z rozpráv
Pondelok, 19. apríla 2010 - Štrasburg Verzia Úradného vestníka

8. Boj proti rakovine prsníka v Európskej únii (písomné vyhlásenie): pozri zápisnicu
Videozáznamy z vystúpení
Zápisnica
MPphoto
 
 

  Predseda. – Písomné vyhlásenie č. 0071/2009 o boji proti rakovine prsníka v Európskej únii, ktoré predložili poslanci Elizabeth Lynnová, Michail Tremopoulos, Lívia Járóková a Lidia Joanna Geringerová de Oedenbergová, podpísala viac ako polovica poslancov Parlamentu. Z tohto dôvodu bude v súlade s článkom 123 rokovacieho poriadku postúpené jeho adresátom a uverejnené spolu s ostatnými textami prijatými na plenárnom zasadnutí 24. februára 2010. Mená podpísaných poslancov budú uvedené v zápisnici z rokovania.

 
  
MPphoto
 

  Elizabeth Lynne (ALDE). – Vážený pán predseda, rada by som sa poďakovala všetkým za to, že podpísali písomné vyhlásenie č. 71 o rakovine prsníka.

Väčšina z vás vie, že tento druh rakoviny je v celej EÚ hlavnou príčinou úmrtia žien vo veku od 35 do 59 rokov. Chceme, aby členské štáty okrem iného zaviedli celoštátne skríningové programy a zriadili jednotky špecializované na rakovinu prsníka.

Dúfam, že podpísanie tohto písomného vyhlásenia bude ďalším krokom vpred, ktorý pomôže zaistiť, aby sme mali v celej EÚ opatrenia na zastavenie strašných následkov rakoviny prsníka.

 
  
MPphoto
 

  Predseda. – Chcel by som poďakovať našej kolegyni, ako aj všetkým vám, ktorí ste podpísali toto vyhlásenie.

 
Právne upozornenie - Politika ochrany súkromia