Indeks 
 Forrige 
 Næste 
 Fuld tekst 
Forhandlinger
Mandag den 19. april 2010 - Strasbourg EUT-udgave

13. Erklæringer fra formanden
Video af indlæg
PV
MPphoto
 
 

  Formanden. – Før vi indleder mødet, vil jeg gerne sige, at vores tanker og medfølelse i dag går til dødsofrenes familie og venner og til de kvæstede i togulykken i Norditalien i sidste uge. Det var jo en meget alvorlig togulykke.

Jeg vil også gerne takke alle de mange medlemmer og ansatte i Parlamentet, der arrangerede og deltog i ceremonien onsdag kl. 12 i sidste uge i forbindelse med den polske flykatastrofe. Begravelsen af Polens præsident blev holdt i går og begravelsen i eksil i dag. Onsdag i sidste uge iagttog vi et minuts stilhed til minde om ofrene for katastrofen.

Jeg vil gerne takke Dem igen for dette udtryk for solidaritet.

 
  
MPphoto
 

  Herbert Dorfmann (PPE).(DE) Hr. formand, mine damer og herrer! Jeg vil gerne takke formanden dybt for den medfølelse, han udtrykte med ofrene for ulykken, der skete i sidste uge i min hjemegn Sydtyrol i den selvstyrende provins Bozen. Folk i min region er meget, meget chokerede over ulykken, som kostede ni unge livet og kvæstede mange. Det er desto mere chokerende, fordi toget ikke var gammelt, men vores hjemegns pryd, og det var en ny strækning, der åbnede for blot få år siden. Ulykken skyldtes heller ikke en teknisk fejl. Det var simpelthen et jordskred, som er noget, der kan ske i en bjergrig egn som Alperne.

Jeg vil viderebringe formandens ord til ofrene og mit lands befolkning.

(Bifald)

 
  
MPphoto
 

  Formanden. – Jeg vil gerne takke alle de tilstedeværende for at være kommet trods problemerne med at skaffe transport til Strasbourg. Det er ikke lykkedes for alle. For få minutter siden sluttede formandskonferencens ekstraordinære møde. Formændene for de politiske grupper er enedes om at udarbejde og godkende en række specifikke forslag til parlamentsmedlemmerne. Disse forslag betyder kort fortalt, at vi ikke afholder et plenarmøde på torsdag, hvorfor der heller ikke er nogen arbejdsplan for torsdag. Men torsdag og fredag vil medlemmerne kunne skrive sig på tilstedeværelseslisten og arbejde som normalt. Der bliver ikke noget plenarmøde og ingen arbejdsplan, men det er naturligvis vores pligt at arbejde, og de, der har skrevet sig på tilstedeværelseslisten for torsdag og fredag, vil blive behandlet som sædvanlig for torsdage og fredage.

Jeg vil også gerne understrege, at der ikke foregår afstemning denne uge på plenarmødet eller i udvalgene, hvis der holdes udvalgsmøder. Der kan holdes et udvalgsmøde, også torsdag, men der må ikke foretages afstemning. Det er det, vi har besluttet. Grunden er, at ikke alle kolleger var fysisk i stand til at møde frem, og vi kan ikke fratage dem retten til at deltage i denne mødeperiode. Så det har intet at gøre med et beslutningsdygtigt flertal, for det er der sandsynligvis, men med det forhold, at ikke alle har været i stand til at være til stede i mødeperioden. At udskyde afstemningerne er ikke et alvorligt skridt set fra et juridisk synspunkt med hensyn til vores forpligtelser over for Rådet. Afstemningerne er vigtige, og derfor udskyder vi dem i to uger til afholdelse i maj måneds mødeperiode i Bruxelles. Det kan godt lade sig gøre i forbindelse med vores samarbejde med Ministerrådet og med enighed og andenbehandlinger.

Jeg vil også gerne sige, at der er en vigtig grund til, at vi, der er her, bør holde møder og debattere, og det er, at der i morgen sker noget usædvanligt, som vi ikke havde forudset. Dette punkt, som vil skal drøfte i morgen tidlig, vedrører den aktuelle transportsituation i Europa og konsekvenserne heraf for Europas borgere. I morgen under en to timer lang forhandling, hvor Kommissionens formand hr. Barroso vil være til stede, ønsker vi at se på situationen i Europa, fordi mobiliteten er faldende, flyruterne er i fare, og vi står over for arbejdsløshed i områder, hvor der er store lufthavne, og hvor europæiske luftfartsselskaber måske må lukke, fordi de ikke kan betjene kunderne i mange dage. Det er derfor en alvorlig trussel for alle europæiske borgere, og derfor er drøftelserne i morgen af afgørende betydning. Dette punkt på dagsordenen er ikke aftalt i forvejen, men er helt nyt og tilføjet som en konsekvens af den vanskelige situation i EU. Vi må derfor se nøje på det. De resterende punkter vil blive behandlet på nær nogle af dem, der var planlagt til torsdag.

Jeg vil også gerne oplyse om, at jeg den 7. april i år modtog et brev fra parlamentsmedlem Nigel Farage. I sit brev henviser medformanden for Gruppen for Europæisk Frihed og Demokrati til forretningsordenens artikel 6, stk. 3, og indgiver en officiel klage over et brud på protokollen om Den Europæiske Unions privilegier og immuniteter. Jeg har sendt Nigel Farages klage videre til behandling i det kompetente udvalg.

 
Juridisk meddelelse - Databeskyttelsespolitik