Index 
 Vorige 
 Volgende 
 Volledige tekst 
Debatten
Maandag 19 april 2010 - Straatsburg Uitgave PB

14. Regeling van de werkzaamheden
Video van de redevoeringen
PV
MPphoto
 
 

  De Voorzitter. – Aan de orde is de definitieve ontwerpagenda die door de Conferentie van voorzitters is opgesteld overeenkomstig artikel 137 van het Reglement tijdens haar vergadering van maandag 19 april 2010. De volgende wijzigingen zijn voorgesteld:

(Eerste deel van de wijzigingen: zie vorig agendapunt)

 
  
MPphoto
 

  Jörg Leichtfried (S&D).(DE) Mijnheer de Voorzitter, ik zou een beroep willen doen op het Reglement: het is vriendelijk dat u ons feliciteert dat we vandaag hier zijn. Het was weliswaar een hele toer, maar dat is onze taak, en dat is niets bijzonders. Voor de volgende keer zou ik echter willen voorstellen dat u het ons wat makkelijker maakt door ons sneller informatie te verstrekken, door onze e-mails te beantwoorden, zodat we weten waar we aan toe zijn. Als dat deze keer was gebeurd hadden degenen die er vandaag niet zijn, misschien toch kunnen komen.

(Applaus)

 
  
MPphoto
 

  De Voorzitter. – Ik moet bekennen dat ik uw opmerking niet helemaal begrijp, mijnheer Leichtfried, want de leden hebben heel goed gereageerd. Maar laten we het hier een andere keer over hebben.

 
  
MPphoto
 

  John Bufton (EFD).(EN) Mijnheer de Voorzitter, ik wil me aansluiten bij mijnheer daar. We weten dat er een probleem is met het luchtvervoer – natuurlijk weten we dat; we zijn niet dom – maar ik begrijp niet waarom het tot vanavond moest duren voordat deze conclusie werd getrokken. Het is ons allemaal gelukt om vandaag hier te komen, er zijn heel wat mensen in dit Huis aanwezig en er is heel wat personeel. De kosten om te zorgen dat wij hier allemaal kunnen zijn, lopen voor de belastingbetaler in de miljoenen Britse ponden, en toch besluit u de stemming op het laatste moment te annuleren. Ik vind het werkelijk vreselijk dat u dat hebt gedaan.

Ik denk dat er hier voldoende mensen aanwezig zijn om te stemmen. We kennen de moeilijke omstandigheden, maar dit wordt geacht een parlement te zijn. U hebt nu een ommezwaai gemaakt en zegt dat we niet gaan stemmen, maar dat we wel dingen mogen komen bespreken, over dingen mogen debatteren, wat heel vaak helemaal niets te betekenen heeft, en wanneer het aankomt op stemmen, krijgen we te horen dat dit niet kan.

Ik denk dat de belastbetalers in het Verenigd Koninkrijk hierover absoluut ontzet zullen zijn. We hebben in het Verenigd Koninkrijk problemen met onze financiën, we bezuinigen op diensten, we hebben algemene verkiezingen, we praten over geld besparen, en toch gooien we hier het geld met bakken over de balk. Het is beslist hoog tijd dat deze locatie wordt gesloten.

 
  
MPphoto
 

  De Voorzitter. – Dank u voor uw opmerking. Ik neem alle opmerkingen heel serieus, maar ik wil u erop wijzen dat de wijzigingen die ik ga voorstellen, overeengekomen zijn door de fracties en hun vertegenwoordigers.

 
  
MPphoto
 

  Sophia in 't Veld (ALDE). - Voorzitter, ik denk dat het een wijs besluit is om de stemmingen uit te stellen, want hoewel het voor het quorum vereiste aantal leden aanwezig is, is de geografische verspreiding er niet. Ik zou echter wel willen voorstellen dat de agenda die overblijft zodanig gecomprimeerd wordt dat we 24 uur eerder dan normaal eindigen en niet woensdag middernacht, maar woensdag aan het eind van de middag, zoals we dat normaal op donderdag hebben. Zo kunnen de mensen die er zijn, in ieder geval nog terug naar huis reizen en hoeven we niet op donderdag te blijven.

 
  
MPphoto
 

  De Voorzitter. – Dames en heren, ik zal u het woord geven als de agenda is vastgesteld.

 
  
MPphoto
 

  Charles Tannock (ECR).(EN) Mijnheer de Voorzitter, de verschuiving van de stemmingen van deze week naar 6 mei – dat is de dag van de algemene verkiezingen in het Verenigd Koninkrijk – heeft het onbedoelde effect dat veel, zo niet alle, Britse Europese afgevaardigden van alle partijen en delegaties op die dag niet hier aanwezig zullen zijn, wat de einduitkomst ook zal vertekenen. Zou u de stemmingen kunnen verschuiven naar woensdag 5 mei in plaats van donderdag 6 mei?

 
  
MPphoto
 

  De Voorzitter. – Dames en heren, dit is mijn voorstel aan u: we beginnen nu met de agenda en na de agenda kunnen we verdergaan met al uw vragen over de vergadering van 5 en 6 mei. We gaan nu geen besluiten nemen, dat is niet nodig. Het enige is dat de stemmingen op 5 en 6 mei worden gehouden. Alle besluiten komen later.

We beginnen met de agenda. Ik wil nu geen moties van orde meer.

 
  
MPphoto
 

  De Voorzitter. – De definitieve ontwerpagenda van de vergaderingperiode van april is rondgedeeld; hierop worden de volgende wijzigingen voorgesteld (artikel 140 van het Reglement):

Met betrekking tot de maandag:

Geen wijzigingen.

Met betrekking tot de dinsdag:

De vergadering begint om 9.00 uur met verklaringen van de Raad en van de Commissie over het luchtverkeer in Europa.

Dit debat duurt tot 11.00 uur.

Van 11.00 tot 13.00 uur komen de volgende punten aan bod: een verklaring van José Manuel Barroso (voorzitter van de Commissie) over het wetgevings- en werkprogramma van de Commissie voor 2010 en een verklaring van de Commissie over de coördinatie van de humanitaire hulp in Haïti.

Er zullen dinsdag geen stemmingen plaatsvinden.

Met betrekking tot de woensdag:

Geen wijzigingen.

Er zullen woensdag geen stemmingen plaatsvinden.

Met betrekking tot de donderdag:

De vergadering van donderdag wordt geschrapt.

(De agenda wordt aldus vastgesteld)

 
Juridische mededeling - Privacybeleid