Показалец 
 Назад 
 Напред 
 Пълен текст 
Пълен протокол на разискванията
Понеделник, 19 април 2010 г. - Страсбург Версия ОВ

15. Едноминутни изказвания по въпроси с политическа значимост
Видеозапис на изказванията
Протокол
MPphoto
 

  Председател. — Следващата точка от дневния ред е посветена на едноминутни изказвания по въпроси с политическа значимост.

 
  
MPphoto
 

  John Bufton (EFD).(EN) Г-н председател, благодаря Ви, че ми дадохте отново думата. С оглед на казаното тук преди малко – практически без предупреждение – бих искал настоятелно да Ви призова да преразгледате въпроса с гласуването по време на следващата сесия на 5 и 6 май.

Твърде вероятно е повечето членове на Парламента от Обединеното кралство да не присъстват. На 6 май имаме парламентарни избори. Цялата страна няма да присъства тук. Вие ще обсъждате неща, които няма да представляват Обединеното кралство. Настоятелно Ви призовавам да разгледате обмислите например датата 4 май – да изтеглите назад с няколко дни – защото ако ни лишите от това гласуване, на практика отнемате на Обединеното кралство възможността да се възпротиви или да подкрепи мерки…

(Председателят отнема думата на оратора)

 
  
MPphoto
 

  Председател. - Ето моя отговор: ще приема казаното от Вас изключително сериозно. Разполагаме с два дни: 5 и 6 май. Ще решим как да процедираме с гласуванията, предвидени за 5 и 6 май, и как да ги разпределим.

 
  
MPphoto
 

  Председател. – Преди да започнем, бих искал да направя едно съобщение. Както всички знаем, член 150 от Правилника за дейността предвижда възможност за едноминутни изказвания. Опитът показва, че получаваме над два пъти повече искания за изказване, отколкото можем да приемем с оглед на времето, с което разполагаме. Разочарованието, изразено от членове на ЕП, които са чакали за възможността да се изкажат, а после не са я получили, е неизбежно. За избягване на по-нататъшна несигурност и разочарования в бъдеще ще се прилага следната процедура за едноминутните изказвания. Съгласно член 150 от Правилника за дейността ще се изготвя списък за изказвания от 30 членове на ЕП, които ще бъдат подбирани така, че да се запази представително политическо и географско равновесие. Ще се дава предимство на членове на ЕП, които не са имали възможност да направят едноминутно изказване по време на предишните две месечни сесии. Всички членове на ЕП, които са внесли искане да се изкажат, ще бъдат уведомявани предварително дали са избрани или не. От избраните за изказвания членове на ЕП ще се очаква да присъстват в пленарната зала по времето, когато е техен ред да се изкажат.

 
  
MPphoto
 

  Jolanta Emilia Hibner (PPE).(PL) Г-н председател, бих искала да привлека вниманието към въпроса за генетично модифицираните храни. Европейската комисия работи по предложение за изменение на законодателството на ЕС, така че държавите-членки да получат по-голяма свобода да решават дали искат да разрешат генетично модифицираните организми (ГМО), тъй като при настоящото европейско законодателство не е възможно да бъде наложена забрана на ГМО в държавите-членки.

Европейската комисия скоро ще предложи държавите-членки да могат да вземат самостоятелно решения във връзка с отглеждането на генетично модифицирани растения. Независимо от това решенията за внос и преработване на семена от ГМО ще продължат да се вземат на равнището на ЕС. С оглед на това следва да обсъдим дали да не бъде въведен специален етикет за продукти, които не съдържат ГМО. Такова етикетиране трябва да е ясно и разпознаваемо навсякъде, така че европейските потребители да знаят, че продуктът, който купуват, не е бил произведен от животни, хранени с генетично модифициран фураж. Ето защо е добре да помислим за специален дизайн на такъв етикет.

 
  
MPphoto
 

  Traian Ungureanu (PPE).(EN) Г-н председател, бих искал да припомня на Парламента, че преди една година в Република Молдова злоупотребите на комунистите бяха посрещнати с народно въстание. Протестите доведоха на власт проевропейска коалиция и една година по-късно новото правителство е доказало своята европейска позиция. Молдовското правителство се нуждае от незабавна подкрепа от ЕС, като има три начина, по които европейската подкрепа може да помогне на Молдова: бърза финансова помощ, отмяна на визовия режим и сключване на споразумение за асоцииране.

Трябва също така да спомена тук случая с журналиста Ernest Vardanian, който беше задържан, лишен от право да общува с външния свят и обвинен в държавна измяна от така наречените власти в Приднестровието. Това е сериозно нарушение на правата на човека. Призовавам върховния представител по въпросите на външните работи и ръководителя на делегацията на ЕС в Молдова да предприемат неотложни действия за незабавното освобождаване на задържания журналист.

 
  
MPphoto
 

  Anna Záborská (PPE). (SK) Г-н председател, г-н генерален секретар, г-н член на Комисията, сега трябваше да представя подготвеното от мен изказване, но настъпиха някои извънредни обстоятелства. Знаем, че метеорологичните условия не позволиха на всички да се срещнем тук, в Страсбург, без затруднения. Това причини много стрес и безпокойство на редица членове и служители на ЕП.

Бих искала да се възползвам от тази възможност, за да благодаря на Вас, г-н председател, и също на Генералния секретариат под ръководството на Klaus Welle за това, че не оставихте нищо на случайността и ни осигурихте възможно най-добри условия на работа.

От първите дни на проблема с въздушния транспорт Парламентът започна да работи за реорганизиране на превоза до Страсбург и аз бих искала да изкажа искрена благодарност от името на онези, които не успяха да присъстват днес. Благодаря Ви много.

 
  
MPphoto
 

  Hans-Peter Martin (NI).(DE) Г-н председател, опитах се по-рано да привлека Вашето внимание, докато говорехте за новите правила във връзка с едноминутните изказвания. Вие, който идвате от Полша, сигурно знаете какво означава да има различни категории хора и парламентаристи. Бих искал обаче да помоля хората от последните редове също да бъдат взети предвид във връзка с процедурните въпроси.

Имам няколко конкретни въпроса. Първо, може ли, ако обичате, да ми поясните онова, което казахте преди малко, а именно дали, когато говорите за следващите две месечни сесии, имате предвид следващите две месечни сесии в Страсбург или включвате и сесията в Брюксел?

Второ, какво ще направите, ако – както се случи сега – членовете на Парламента не могат да присъстват, независимо по каква причина, дори и да се поискали да се изкажат? Може би ще има още няколко минути по процедурата с вдигане на ръка?

Трето, в духа на тази нова организация, която може само да се приветства, бихте ли започнали още днес, като прочетете имената на тези 30 членове на ЕП, на които възнамерявате да дадете думата днес?

 
  
MPphoto
 

  Председател. – Благодаря Ви за бележката. Новите правила ще започнат да се прилагат от заседанието в Брюксел. Месечната сесия в Брюксел ще бъде първата, която ще се проведе по новите правила.

 
  
MPphoto
 

  Jörg Leichtfried (S&D).(DE) Г-н председател, проблемът с бездомните кучета в Румъния за пореден път е на дневен ред в резултат на планираната отмяна на забраната за убиване на тези кучета, действаща от 15 януари 2008 г. Радвам се, че Румъния отново се въздържа от изпълнението на тези планове. Избраната сега алтернатива обаче, а именно настаняването на кучетата в големи приюти за животни, също не е решение. Единственото разумно нещо, което може да се направи, е да се въведе програма за кастрация. Румъния обаче отказа да направи това. Когато се стигне до такъв въпрос — както и до всеки един въпрос във връзка със защитата на животните — Европейският съюз наистина трябва да предприеме нещо, и то своевременно.

Г-н председател, това беше моето едноминутно изказване. Исках да използвам оставащото ми време, за да обясня още веднъж какво исках да кажа преди.

 
  
MPphoto
 

  George Sabin Cutaş (S&D).(RO) Г-н председател, когато Саймън Кузнец, създателят на понятието за „брутен вътрешен продукт“, призна колко трудно може да бъде измерването на благосъстоянието на една нация само на основата на националния й доход, едва ли си е представял, че ще трябва да изминат 75 години, преди петима носители на Нобеловата награда да започнат да работят по комплекс от мерки, които да осигурят по-точна оценка на икономическите постижения и националния продукт, отколкото предлаганата от БВП. Този макроикономически показател не отчита качеството на продуктите, не измерва устойчивия икономически растеж и изключва други фактори, като натуралните стопанства, домакинската работа и доброволческата дейност.

На основата на резултатите от работата на тази комисия, обобщени в доклада Stiglitz, е изготвено предложение за усъвършенстване на системата на националната статистика, по-точно определяне на качеството на живота и включването на устойчивото развитие в изчисляването на показателя за икономически и социален напредък.

В този контекст считам, че трябва да имаме координирана система в целия Европейски съюз за измерване на качеството на живот, степента, до която може да се поддържа икономическото развитие и не на последно място, социалните неравенства. Тази стъпка ще свидетелства, че сме научили урока си от рецесията, която ни се отрази толкова тежко.

 
  
  

ПОД ПРЕДСЕДАТЕЛСТВОТО НА: г-жа KOCH-MEHRIN
Заместник-председател

 
  
MPphoto
 

  Izaskun Bilbao Barandica (ALDE).(ES) Г-жо председател, миналата седмица съдът постанови, че закриването на издавания на баски език вестник „Egunkaria“, за което говорих тук преди няколко седмици, е несправедливо, незаконно и произволно.

В решението се казва, че нито испанската Конституция, нито Наказателният кодекс допускат закриването на вестник и че цялото обвинение е било изградено на предпоставката, че защитата на баската култура означава сътрудничество с ЕТА, което е абсурдно. Там се посочва, че обвиняемите са напълно невинни, не членуват в ЕТА, вестникът не е финансирал ЕТА, нито пък ЕТА е финансирала вестника. В решението също така се изтъква, че задържаните са били оставени без връзка с външния свят и при недостатъчен съдебен контрол, което придава достоверност на твърденията на задържаните за малтретиране и изтезание.

Във връзка с това искам да отправя две искания. Бих искала да си вземем бележка за последиците от демагогията и манипулацията на чувствата, както и от прибързано приетото законодателство в една демокрация, както и за факта, че в Испания основните медии и основните партии обвиниха всички нас, които се противопоставихме на тази несправедливост, в сътрудничество с ЕТА. Бих желала също така всички ние да работим заедно, за да се въздаде правосъдие на жертвите и случаят да бъде справедливо приключен.

 
  
MPphoto
 

  Michail Tremopoulos (Verts/ALE).(EL) Г-жо председател, през миналия февруари докладът на Европейската комисия за световните пазари на незаконни наркотици от 1998 г. насам, издаден от Reuter и Trautmann, беше представен пред Европейския парламент. Този доклад е ценна база данни и неговите заключения потвърждават някои оценки, изготвяни понастоящем във връзка с неефективността на политиките за упойващите вещества в Европейския съюз и на глобално равнище.

Основното заключение е, че настоящите политики са се провалили в основната си цел, а именно, да намалят търсенето и доставянето на незаконни вещества, и са ключов фактор за увеличаване на вредите за индивидуалните потребители, тяхното обкръжение, икономиката и обществото.

През 2004 г. Европейският парламент одобри пакет от препоръки, като например доклада Catania. Ето защо ние призоваваме за ново разглеждане на този въпрос в по-широка рамка, за да се намалят вредите за потребителите.

 
  
MPphoto
 

  Ryszard Czarnecki (ECR).(PL) Г-жо председател, моят народ беше сполетян от огромна трагедия. Загинаха президентът, управителят на Централната банка и редица военачалници. Погребението на президента и на неговата съпруга беше вчера. Бих искал да изкажа благодарност за изразената солидарност от много държави-членки на Европейския съюз. Понятието за европейска солидарност вече се е доказало и за нас, поляците, то е изключително важно. Президентите на Чешката република, Словакия, Унгария, Германия, Литва, Латвия, Румъния и Словения, както и министър-председателят на Естония, присъстваха на погребението. Съжалявам, че председателят на Съвета и председателят на Европейската комисия не бяха там. Те не успяха да дойдат, но министър-председателите на Азербайджан, Армения и Грузия например дойдоха, а имаха повече да пътуват. Бих искал да благодаря на всички, които присъстваха, за този израз на съпричастност.

 
  
MPphoto
 

  Andreas Mölzer (NI).(DE) Г-жо председател, позволете ми в рамките на една минута да направя няколко коментара във връзка със Сърбия. Амбициите на Сърбия за присъединяване към ЕС изглежда служат като благоприятен стимул за страната. Във всички случаи тя неотдавна официално се извини за геноцида в Сребреница – което със сигурност не може да се каже за спорната страна кандидатка Турция, където тегне заплаха от санкции, ако някоя страна дори само дискутира въпроса за геноцида над арменците.

Според мен тълкуването на критериите от Копенхаген е произволно, ако Белград се обвинява в недостатъчно сътрудничество с Международния наказателен трибунал в Хага, а същевременно на нарушенията на правата на човека в Анкара се гледа като на маловажни.

Същевременно не е ново за Европейския съюз да прилага двойни стандарти. В Босна няколко етнически групи ще бъдат вкарани в една мултикултурна държава, докато в Косово изведнъж става законно една етническа група да се отдели от съществуваща държава.

За разлика от Турция, Сърбия в историческо, духовно и културно отношение е част от Европа и е ключова държава за сигурността на Балканите. Разбира се, не бива да повтаряме грешките, извършени във връзка с прибързаното присъединяване на България и Румъния. Всички критерии за присъединяване трябва непременно да бъдат изпълнени, но Сърбия е европейска държава и трябва да стане част от Съюза.

 
  
MPphoto
 

  Georgios Papanikolaou (PPE).(EL) Г-жо председател, неотдавнашното разбиване на важна терористична група в Гърция ни припомня, че насилието и заплахата за демократичните институции не признават граници и съществуват навсякъде.

Важно е да не забравяме, че настоящата икономическа криза и поражданият от нея песимизъм у гражданите подхранват агресия и водят до насилие. Всички знаем, че насилието е наказуемо, независимо от формата и произхода му. Трябва обаче да се съгласим и да наблегнем повече на значението на превенцията, защото тя е по-важна от лечението. Ето защо трябва да придвижим напред в дневния ред въпросите, свързани със SWIFT, PNR и укрепването на Европол и Евроюст.

Като имаме предвид това, от жизненоважно значение е да коригираме хроничните социални патологии, които пораждат насилие. Трябва да нанесем удар върху бедността и безработицата. Вече няма за кога да се бездейства. Последния път, когато европейските лидери се отдръпнаха от социалните предизвикателства на трудните икономически времена, континентът затъна в дълбините на омразата и тоталитаризма.

 
  
MPphoto
 

  Jens Geier (S&D).(DE) Г-жо председател, госпожи и господа, бих искал да привлека вниманието на Европейската комисия и на парламента към обезпокоителните промени в цените на суровините. Дуисбург, където са най-големите стоманолеярни заводи в Европа, е в моя избирателен район. Там, както и в други стоманодобивни обекти в ЕС, работниците са много загрижени за работата си, тъй като тримата големи доставчици на желязна руда предизвикват 100% увеличаване на цените за стоманодобивната промишленост. Занапред цената на рудата ще се търгува на Лондонската борса за метали, вместо – както по-рано – да се постига сигурност в цената чрез дългосрочни договори за доставка. Работниците и техните профсъюзи се опасяват, че това ще доведе до извънредно голямо повишаване в цената на основния материал – стоманата. Това се случва в момент, когато потенциалните области за икономии чрез програми за намаляване на разходите и съкращаване на работната сила, особено след последните преструктурирания в стоманодобивната индустрия, са напълно изчерпани. За да привлекат вниманието към тази ситуация, работническите съвети и германският Индустриален съюз на работещите в стоманодобива отправиха апел от името на Дуисбург до канцлера Меркел и до председателя Барозу. Бих искал Комисията да отговори на този апел.

 
  
MPphoto
 

  Pat the Cope Gallagher (ALDE).(EN) Г-жо председател, пътниците, чиито планове за ваканция бяха провалени от вулканичната пепел, се сблъскват с объркване по повод на застраховките.

Независимо че авиокомпаниите ще възстановят средствата или ще пренасрочат полетите съгласно директивата за правата на пътниците във въздухоплаването, на много пътници се налагат разходи за хотел и наемане на автомобили, а може би и за алтернативни полети, но би трябвало някои застрахователни пътнически полици да плащат за загубите.

Някои претендират, че това е непреодолима сила, но аз бих призовал тези компании да бъдат прагматични, разумни и да преразгледат решението си, като се има предвид, че и аз – също като много други – имам множество избиратели по летища в различни части на света, където престоят им струва пари, с каквито те не разполагат.

Разбирам, че е в ход преразглеждане на директивата за пакетните пътувания, и това трябва да се извърши без отлагане.

В заключение, от основна важност е тази директива за пътуванията да осигури стандартен набор от правила, които да се прилагат към подобни ситуации. Дори на този етап бих призовал Комисията да разгледа това.

 
  
MPphoto
 

  Claudio Morganti (EFD).(IT) Г-жо председател, госпожи и господа, бих искал да предложа тук, в демократичното сърце на европейските институции, кратък преглед на окончателното въздействие на европейските интервенции върху общностите, регионите и отделните хора.

Смятам, че ние трябва да решим дали да представяме универсалистко и глобалистко виждане или, напротив, да запазваме приноса и идентичността на всеки индивид. Според мен вторият вариант е за предпочитане; касае се за широко виждане, в което по-индивидуални измерения, произтичащи от конкретни призвания и традиции, също имат своето място и своето достойнство.

Нека например да разгледаме въздействието на директивата за услугите от 2006 г., така наречената директива Болкенщайн, върху италианския балнеокурортен сектор. Не вярвам, че трябва в името на предполагаемо по-ефективна глобална система да принесем в жертва културата и традицията на гостоприемство, с които винаги са се отличавали местните общности.

Считам, че от икономическа гледна точка малките предприятия са най-истинското изражение на културната идентичност на местните общности и затова трябва винаги да бъдат защитавани.

 
  
MPphoto
 

  Hans-Peter Martin (NI).(DE) Г-жо председател, в наши дни не е лесно да си пламенен проевропеец. Бих искал днес да посоча проблема с Евростат. Оказа се, че Евростат е много по-наясно с реалното положение в Гърция, отколкото се смяташе. Съществуват доклади, от които са публикувани само части и които разкриват случаи на измами още от 2002 г., а разбира се, съществува и големият доклад от 2008 г. Същевременно остава напълно неясно къде отиват тези доклади, какви са техните въздействия и от кого може да се потърси отговорност за тях – в случая за това, че по тях не е предприето никакво действие.

Ето защо бих искал да предложа на този етап да работим конструктивно с Евростат, и то не само с оглед на скандалните практики, каквито, разбира се, са съществували и в миналото. Следователно моето предложение е Комисията да предприеме действия, за да се гарантира независимостта на Евростат и да се предостави на гражданите информацията, от която имаме толкова голяма нужда за коренна промяна на нашата демокрация.

 
  
MPphoto
 

  Maria Da Graça Carvalho (PPE).(PT) Днес ние се сблъскваме с природно бедствие с непредвидими последици. Науката ни дава възможност да изчислим последиците от частиците в атмосферата за въздухоплавателните апарати и системите за авионика с разумна степен на точност. Науката също така ни позволява да изчислим движението на тези частици в атмосферата с разумна степен на точност. Министрите на транспорта от ЕС се срещат днес, за да решат как да се справят със ситуацията с въздушния транспорт. Заключенията от тази среща трябва да се основават на научни познания и на принципа на предпазните мерки. Икономиката не може да е с приоритет пред безопасността на хората. Европа трябва да продължи да функционира като бастион на безопасността и качеството на живота. Ние обаче се надяваме на бързи и прагматични решения за алтернативни транспортни системи по суша и море.

През последната година се сблъскахме с редица кризи, природни бедствия и епидемия; с оглед на всичко това…

(Председателят отнема думата на оратора)

 
  
MPphoto
 

  Ioan Enciu (S&D).(RO) Г-жо председател, в края на годината се очаква да влезе в сила Третата директива за пощенските услуги, която напълно ще дерегулира този пазар. Последиците от икономическата и финансова криза са добре известни, включително на пощенския пазар.

Въздействията на кризата се увеличиха след прилагането на директивата в държавите-членки, където пощенският пазар беше напълно дерегулиран. В този сектор равнището на съкращенията и намаляването на доходите на останалите на работа служители са по-високи от средните. Налице е и намаляване на броя на сделките, увеличаване на пощенските тарифи, без да споменаваме лишаването на гражданите, живеещи в труднодостъпни населени места и области, от средство за комуникация и универсална услуга.

Смятам, че социалните последици от прилагането на тази директива трябва да станат обект на оценка. Наш дълг е да възпрепятстваме случаите на социален дъмпинг. Настоятелно призовавам съответните европейски институции да разгледат възможността за прилагане на поне двегодишен мораториум върху предвидените за изпълнение на директивата срокове с някои вариации във всяка от останалите държави-членки.

 
  
MPphoto
 

  Cristian Dan Preda (PPE).(RO) Бих искал да говоря днес за извънредно деликатната ситуация, в която се намира журналистът Ернест Варданян. Той беше арестуван от режима на Игор Смирнов в самопровъзгласилата се Приднестровска република.

Ернест Варданян е обвиняван в държавна измяна и шпионаж, което е не само абсурдно, а и напълно смехотворно. Действително, на журналиста е отказано освобождаване срещу гаранция и той е държан при ужасни условия. Бих искал да кажа, че това се използва от властите в Тираспол, за да сплашват Кишинев във време, когато новото правителство, поело властта след изборите миналата година, има желанието да се доближи до Европейския съюз, а също така да разреши конфликта в Приднестровието.

Призовавам за незабавно и безусловно освобождаване на журналиста Ернест Варданян и настоятелно апелирам към властите в самопровъзгласилата се Приднестровска република да влязат във връзка с Кишинев за решаване на конфликта там.

 
  
MPphoto
 

  Czesław Adam Siekierski (PPE).(PL) Финансовата и икономическа криза засегна най-тежко най-бедните. За да посрещне техните нужди, Европейският съюз обяви 2010 г. за Европейска година за борба с бедността и социалното изключване. Смята се, че в Европа над 40 милиона души живеят в бедност, а още близо 40 милиона са застрашени от бедност. Особено достойно за съжаление е, че една четвърт от тази бройка – 20 милиона – са деца. Проблемите, с които им се налага да се сблъскват, засягат не само липсата на храна, медицински грижи и облекло, но най-вече липсата на перспектива за подобряване на положението и изход от бедността. Осигуряването на високо равнище на образование е най-важната стъпка, която може да помогне за промяна на това трагично положение. Тази необходимост може да се види особено ясно в малките градове и селските райони, които са много далеч от академичните центрове. Ето защо смятам, че ключовото решение за промяна е да се увеличи финансирането за стипендии за обучение на млади хора, произхождащи от бедни семейства.

 
  
MPphoto
 

  Derek Vaughan (S&D).(EN) Г-н председател, приветствам днешното разискване по въпроса за кризата във въздухоплаването, тъй като не трябва да забравяме, че тя оказва въздействие не само върху Парламента, но и върху хората и бизнеса из цяла Европа. Това става във време, когато Европа, или по-голямата част от Европа, се възстановява от дълбока рецесия. Обединеното кралство, както и много други страни – не всички обаче – се възстановява от тази рецесия, и то благодарение на това, че когато пазарът се срина, правителството се намеси, вместо да остане настрани, както искаха някои.

През следващите няколко седмици в Обединеното кралство ще излязат много икономически статистики и смятам, че повечето от тях ще са положителни. Това е благодарение на намесата на правителството. Смятам, че е важно за институциите на ЕС също да се намесват в неблагоприятни за икономиката моменти. В бъдеще всички институции на ЕС следва да гарантират, че нашите бюджети са насочени към подпомагане на отделните индивиди и предприятия да преодолеят тежките икономически времена, и да планират възстановяването.

 
  
MPphoto
 

  Diogo Feio (PPE).(PT) Въпросът, който повдигам на пленарната сесия днес, е за бюджетната позиция на различните държави-членки. Правя това сега, след като срокът за представяне на програми за стабилност и растеж изтече. Тези програми прогнозират средно- и дългосрочните позиции на различните държави-членки. В конкретния случай с моята собствена страна, Португалия, Комисията отбеляза, че представената програма е рискова. Това е обезпокоителен знак за пазарите, но това беше преди всичко знак, че програмата е била насочена към стабилността и доброто състояние на публичните сметки, доколкото е също така важно да се мисли по въпроса за растежа. Тук представените от моята страна статистически данни отново са незадоволителни и за съжаление все още не се вземат под внимание въпроси като опростяването за предприятията и положението с данъчната конкурентоспособност.

 
  
MPphoto
 

  William (The Earl of) Dartmouth (EFD).(EN) Г-жо председател, това всъщност беше преди две изказвания, но аз бих искал да попитам господина там, който препоръчваше намеса на ЕС, как според него ЕС трябва да се намеси срещу вулканичната пепел.

 
  
MPphoto
 

  Председател. – Уточняващи въпроси с вдигане на синя карта не са разрешени по време на едноминутните изказвания. Така че това не е процедурен въпрос. Може би Вашият колега може да отговори на въпроса Ви индивидуално, но във всички случаи не по време на пленарното разискване.

 
  
MPphoto
 

  Malika Benarab-Attou (Verts/ALE).(FR) Г-жо председател, бих желала да се погрижите да има равновесие между мъжете и жените, когато давате думата. Вие дадохте думата пет пъти поред на мъже.

 
  
MPphoto
 

  Председател. – Благодаря Ви много. Както можете да си представите, за мен като председател на групата на високо равнище за равнопоставеност на половете и многообразие равнопоставеността е много важна. Ние имаме списък на ораторите и действително се опитахме да го направим балансиран. А това, кой получава възможност да се изкаже по време на разискването, зависи несъмнено и от това, кой действително присъства.

С това разглеждането на тази точка от дневния ред приключва.

 
Правна информация - Политика за поверителност