Hakemisto 
 Edellinen 
 Seuraava 
 Koko teksti 
Sanatarkat istuntoselostukset
Maanantai 19. huhtikuuta 2010 - Strasbourg EUVL-painos

15. Minuutin puheenvuorot poliittisesti tärkeistä asioista
Puheenvuorot videotiedostoina
Pöytäkirja
MPphoto
 

  Puhemies. (PL) Esityslistalla on seuraavana minuutin puheenvuorot poliittisesti tärkeistä asioista.

 
  
MPphoto
 

  John Bufton (EFD).(EN) Arvoisa puhemies, kiitos, että myönsitte minulle uudelleen puheenvuoron. Kun otetaan huomioon, mitä täällä on nyt todettu erittäin lyhyellä varoitusajalla, kehotan teitä vielä miettimään äänestämistä 5. ja 6. toukokuuta pidettävällä seuraavalla istuntojaksolla.

Useimmat Yhdistynyttä kuningaskuntaa edustavat jäsenet eivät todennäköisesti ole silloin paikalla. Meillä järjestetään parlamenttivaalit 6. toukokuuta. Kaikki maamme edustajat ovat silloin poissa. Aiotte keskustella asioista ilman Yhdistyneen kuningaskunnan edustajia. Kehotan teitä harkitsemaan äänestämistä 4. toukokuuta – aikaistamaan sitä siis parilla päivällä – sillä jos epäätte mahdollisuuden osallistua äänestyksiin, epäätte Yhdistyneeltä kuningaskunnalta mahdollisuuden vastustaa tai kannattaa toimia...

(Puhemies keskeytti puhujan.)

 
  
MPphoto
 

  Puhemies. - (EN) Minäpä vastaan teille. Suhtaudun huomautukseenne erittäin vakavasti. Meillä on kaksi päivää, 5. ja 6. toukokuuta. Päätämme siitä, miten 5. ja 6. toukokuuta toimitettavien äänestysten kanssa menetellään ja miten aiheet jaetaan.

 
  
MPphoto
 

  Puhemies.(PL) Ennen kuin aloitamme, haluan ilmoittaa seuraavasta asiasta. Kuten kaikki tiedämme, työjärjestyksen 150 artiklan nojalla voidaan myöntää minuutin puheenvuoroja. Puheenvuoroa koskevia pyyntöjä esitetään tavallisesti yli kaksinkertainen määrä siihen nähden, kuinka monta pyyntöä voidaan hyväksyä käytettävissä olevan ajan perusteella. Jäsenet, jotka odottivat tilaisuutta puhua mutta eivät saaneet sitä, joutuivat väistämättä pettymään. Muiden epäselvyyksien ja uusien pettymysten välttämiseksi aion noudattaa minuutin puheenvuoroissa vastedes seuraavaa menettelyä. Työjärjestyksen 150 artiklan mukaisesti laaditaan luettelo 30 puhujasta, jotka valitaan selektiivisesti siten, että säilytetään edustuksellinen poliittinen ja maantieteellinen tasapaino. Etusijalle asetetaan jäsenet, jotka eivät ole saaneet käyttää minuutin puheenvuoroa kahden edellisen istuntojakson aikana. Kaikille puheenvuoroa pyytäneille jäsenille ilmoitetaan etukäteen, onko heidät valittu. Puhumaan valittujen jäsenten odotetaan olevan läsnä istuntosalissa, kun on heidän vuoronsa puhua.

 
  
MPphoto
 

  Jolanta Emilia Hibner (PPE). – (PL) Arvoisa puhemies, haluan kiinnittää huomion geneettisesti muunnettuihin elintarvikkeisiin. Euroopan komissio valmistelee ehdotusta EU:n lainsäädännön muuttamisesta siten, että jäsenvaltiot voivat aiempaa vapaammin päättää, sallivatko ne geneettisesti muunnetut organismit, koska voimassa olevan EU:n lainsäädännön nojalla jäsenvaltioissa ei voida kieltää geneettisesti muunnettuja organismeja.

Euroopan komission on tarkoitus pian ehdottaa, että jäsenvaltiot voivat itse päättää geneettisesti muunnettujen kasvien viljelystä. Geneettisesti muunnettujen siementen maahantuontia ja käsittelyä koskevat päätökset on kuitenkin tarkoitus tehdä edelleen EU:n tasolla. Meidän olisi siksi pohdittava, pitäisikö ilman muuntogeenisiä organismeja tuotettuja tuotteita varten ottaa käyttöön erityinen merkintä. Tällaisen merkinnän olisi oltava selkeä ja yleisesti tunnettu, jotta eurooppalaiset kuluttajat tietävät, ettei tuotetta, jota he ovat ostamassa, ole tuotettu eläimistä, joille on syötetty geneettisesti muunnettua rehua. Meidän on näin ollen harkittava erityisen merkinnän käyttöönottoa.

 
  
MPphoto
 

  Traian Ungureanu (PPE).(EN) Arvoisa puhemies, haluan muistuttaa parlamentille, että Moldovan tasavallassa puhkesi vuosi sitten yleinen kapina kommunistien väärinkäytösten vuoksi. Protestien ansiosta valtaan tuli Euroopan yhdentymiseen myönteisesti suhtautuva koalitio, ja vuotta myöhemmin uusi hallitus osoitti eurooppalaisen asenteensa. Moldovan hallitus tarvitsee välitöntä tukea EU:lta, ja EU:n tuki voi auttaa Moldovaa kolmessa asiassa. Sen avulla voidaan antaa pikaista taloudellista apua, poistaa viisumit ja tehdä assosiaatiosopimus.

Minun on otettava tässä yhteydessä esiin myös toimittaja Ernest Vardanianin tapaus. Niin kutsutut Transnistrian viranomaiset pidättivät hänet, pitävät häntä eristettynä ja syyttävät häntä maanpetoksesta. Tämä on vakava ihmisoikeusloukkaus. Pyydän ulkoasioiden korkeaa edustajaa ja EU:n Moldovan-valtuuskunnan puheenjohtajaa toteuttamaan kiireesti toimia, jotta tämä pidätetty toimittaja vapautetaan viipymättä.

 
  
MPphoto
 

  Anna Záborská (PPE).(SK) Arvoisa puhemies, arvoisa pääsihteeri, arvoisa komission jäsen, minun oli tarkoitus pitää nyt aiemmin laatimani puhe, mutta on tapahtunut joitakin poikkeuksellisia asioita. Tiedämme, etteivät kaikki voi sääolojen vuoksi tavata täällä Strasbourgissa ongelmitta. Tämä on aiheuttanut monille parlamentin jäsenille ja virkamiehille paljon stressiä ja huolta.

Arvoisa puhemies, haluan käyttää tilaisuuden hyväkseni ja kiittää teitä ja Klaus Wellen johtamaa pääsihteeristöä siitä, ettei mitään ole jätetty sattuman varaan ja että olette järjestäneet meille mahdollisimman hyvät työskentelyedellytykset.

Heti ilmailuongelman ensimmäisinä päivinä parlamentti alkoi järjestää kuljetusta Strasbourgiin, ja haluan siksi esittää lämpimät kiitokset myös niiden puolesta, jotka eivät päässeet tänään paikalle. Paljon kiitoksia.

 
  
MPphoto
 

  Hans-Peter Martin (NI).(DE) Arvoisa puhemies, yritin kiinnittää huomionne jo aiemmin, kun puhuitte minuutin puheenvuoroja koskevista uusista säännöistä. Puolalaisena nimenomaan tiedätte, mitä tarkoittaa, kun ihmiset ja parlamentin jäsenet jaotellaan eri luokkiin. Pyydän kuitenkin, että myös takariviläiset otetaan huomioon työjärjestyspuheenvuoroissa.

Esitän muutaman konkreettisen kysymyksen. Voisitteko ensinnäkin selventää aiempaa toteamustanne, nimittäin sitä, tarkoitatteko kahdella seuraavalla istuntojaksolla kahta seuraavaa Strasbourgissa pidettävää istuntojaksoa vai lasketteko myös Brysselin istuntojakson mukaan?

Toiseksi, mitä aiotte tehdä, jos – kuten juuri äsken tapahtui – jäsenet eivät ole jostain syystä paikalla, vaikka he ovat pyytäneet puheenvuoroa? Jatketaanko "catch the eye" -menettelyä kenties vielä muutaman minuutin ajan?

Kolmanneksi, voisitteko tämän uuden – ilman muuta kannatettavan – tehokkaan menettelyn mukaisesti jo heti tänään lukea niiden 30 puhujan nimet, joille aiotte myöntää nyt puheenvuoron?

 
  
MPphoto
 

  Puhemies. (PL) Kiitos huomautuksestanne. Uusia sääntöjä aletaan soveltaa Brysselin istunnossa. Brysselissä pidettävä istuntojakso on ensimmäinen, jossa sovelletaan näitä uusia sääntöjä.

 
  
MPphoto
 

  Jörg Leichtfried (S&D).(DE) Arvoisa puhemies, Romanian kulkukoiraongelmasta on tullut jälleen ajankohtainen, kun Romaniassa aiottiin poistaa 15. tammikuuta 2008 lähtien voimassa ollut kulkukoirien tappokielto. On ilahduttavaa, ettei Romania toteuttanut näitä suunnitelmia. Ongelmaa ei tosin onnistuta ratkaisemaan myöskään nyt valitulla vaihtoehdolla, nimittäin sijoittamalla koiria suuriin eläinten löytökoteihin. Kastraatio-ohjelman täytäntöönpano on ainoa järkevä toimenpide. Romania on kuitenkin kieltäytynyt siitä. Euroopan unionin olisi todellakin vihdoin aika tehdä jotain tälle asialle ja kaikille muillekin eläinsuojeluasioille.

Arvoisa puhemies, tämä oli minun minuutin puheenvuoroni. Halusin hyödyntää jäljelle jääneen ajan selittääkseni vielä, mitä halusin aiemmin sanoa.

 
  
MPphoto
 

  George Sabin Cutaş (S&D).(RO) Arvoisa puhemies, kun bruttokansantuotteen käsitteen luonut Simon Kuznets ymmärsi, miten vaikeaa valtion hyvinvointia on mitata ainoastaan sen kansantulon suuruuden perusteella, en usko hänen kuvitelleen, että kuluisi kolme neljäsosavuosisataa, ennen kuin viisi Nobel-palkinnon saajaa voisi laatia ehdotuksia siitä, miten talouden suorituskykyä ja kansantuloa voidaan arvioida täsmällisemmin kuin BKT:n avulla. Tässä makrotaloudellisessa indikaattorissa ei oteta huomioon tuotteiden laatua eikä mitata kestävää talouskehitystä. Siinä ei oteta huomioon myöskään muita tekijöitä, kuten luontoistaloutta ja harmaata taloutta, kotitaloustyötä sekä vapaaehtoistyötä.

Tämän komitean tekemän työn tulokset on esitetty lyhyesti Stiglitz-raportissa, ja niiden pohjalta on laadittu ehdotus kansallisten tilastotietojärjestelmien parantamisesta, elämänlaadun määritelmän täsmentämisestä sekä kestävän kehityksen sisällyttämisestä taloudellisen ja yhteiskunnallisen kehitysindeksin laskentaan.

Tässä yhteydessä totean, että koko Euroopan unionissa on mielestäni sovellettava koordinoitua järjestelmää mitattaessa elämänlaatua, talouskasvun ylläpitomahdollisuuksia – ja viimeisenä vaan ei vähäisimpänä – sosiaalisia eroja. Tämä askel tarkoittaisi, että olemme ottaneet opiksemme taantumasta, jolla on meihin niin suuri vaikutus.

 
  
  

Puhetta johti
varapuhemies Silvana KOCH-MEHRIN

 
  
MPphoto
 

  Izaskun Bilbao Barandica (ALDE).(ES) Arvoisa puhemies, viime viikolla eräs tuomioistuin totesi, että täällä muutama viikko sitten mainitsemani baskinkielisen Egunkaria-sanomalehden sulkeminen oli perusteeton, laiton ja mielivaltainen teko.

Kyseisessä tuomiossa todetaan, ettei Espanjan perustuslaissa eikä rikoslaissa sallita sanomalehden sulkemista ja että koko syyte perustui siihen, että baskikulttuurin puolustaminen tarkoittaa yhteistyötä ETAn kanssa, mikä on aivan järjetön väite. Tuomiossa todetaan, että syytetyt henkilöt ovat täysin syyttömiä, etteivät he ole ETAn jäseniä ja ettei kyseinen sanomalehti ole rahoittanut ETAa eikä ETA sitä. Tuomion mukaan pidätettyjä pidettiin eristettynä, eikä oikeudellinen valvonta ollut riittävää, minkä vuoksi huonoa kohtelua ja kidutusta koskevat vankien väitteet ovat uskottavia.

Esitän siksi kaksi pyyntöä. Haluan meidän ottavan huomioon, että kansankiihotus, tunteiden manipulointi ja poikkeuslainsäädäntö vaikuttavat demokratiaan ja että Espanjan päätiedotusvälineet ja -puolueet moittivat kaikkia meitä, jotka vastustimme tätä ETAn kanssa tehtävään yhteistyöhön liittyvää epäoikeudenmukaisuutta. Lisäksi haluan meidän tekevän yhteistyötä sen varmistamiseksi, että näitä uhreja kohdellaan oikeudenmukaisesti ja että tämä asia saatetaan asianmukaisesti päätökseen.

 
  
MPphoto
 

  Michail Tremopoulos (Verts/ALE).(EL) Arvoisa puhemies, viime helmikuussa Euroopan parlamentille esiteltiin Reuterin ja Trautmannin laatima Euroopan komission raportti laittomien huumeiden maailmanlaajuisista markkinoista vuodesta 1998 alkaen. Tämä raportti on arvokas tietokanta, ja sen päätelmät vahvistavat tietyt tähän mennessä tehdyt arvioinnit Euroopan unionin ja koko maailman huumepolitiikan tehottomuudesta.

Keskeinen päätelmä on se, ettei nykyisillä toimilla ole saavutettu politiikan päätavoitetta eli onnistuttu vähentämään laittomien aineiden kysyntää ja toimitusta ja että nämä toimet ovat keskeinen tekijä yksittäisille käyttäjille, heidän ympäristölleen, taloudelle ja yhteiskunnalle aiheutuvan vahingon lisääntymisessä.

Euroopan parlamentti hyväksyi vuonna 2004 joukon suosituksia, kuten Catanian mietinnön. Pyydämme siksi, että tätä asiaa käsitellään uudelleen laajemmassa yhteydessä, jotta käyttäjille ei aiheudu haittaa.

 
  
MPphoto
 

  Ryszard Czarnecki (ECR).(PL) Arvoisa puhemies, kotimaatani on kohdannut suuri tragedia. Presidentti, keskuspankin johtaja ja useampi puolustusvoimien johtohenkilö ovat saaneet surmansa. Presidentti ja hänen vaimonsa haudattiin eilen. Haluan kiittää solidaarisuuden osoituksista, joita olemme saaneet hyvin monilta Euroopan unionin jäsenvaltioilta. EU:n yhteisvastuun käsite on osoittanut toimivuutensa, ja tämä on meille puolalaisille erittäin tärkeää. Tšekin, Slovakian, Unkarin, Saksan, Liettuan, Latvian, Romanian ja Slovenian presidentit sekä Viron pääministeri osallistuivat hautajaisiin. On valitettavaa, ettei neuvoston ja komission puheenjohtajat olleet paikalla. He eivät päässeet paikalle, mutta esimerkiksi Azerbaidžanin, Armenian ja Georgian pääministerit pääsivät, vaikka heillä oli pitempi matka. Haluan kiittää kaikkia paikalla olleita solidaarisuuden osoituksista.

 
  
MPphoto
 

  Andreas Mölzer (NI).(DE) Arvoisa puhemies, haluaisin esittää minuutin puheenvuoron aikana joitakin Serbiaa koskevia huomautuksia. Serbian pyrkimykset liittyä EU:hun näyttävät tuovan Serbiassa tuulta purjeisiin. Se esitti joka tapauksessa hiljattain virallisen anteeksipyynnön Srebrenican kansanmurhasta. Samaa ei todellakaan voida sanoa kiistellystä ehdokasmaasta Turkista, jota uhataan seuraamuksilla, jos Armenian kansanmurhasta pelkästään keskustellaan.

Kööpenhaminan kriteerejä tulkitaan mielestäni mielivaltaisesti, jos Serbian hallitusta syytetään siitä, ettei se tee yhteistyötä Haagin sotarikostuomioistuimen kanssa, mutta Turkin hallituksen ihmisoikeusloukkauksia pidetään vähäpätöisinä.

Ei ole kuitenkaan mitään uutta, että Euroopan unioni soveltaa kahdenlaisia sääntöjä. Bosniassa useita etnisiä ryhmiä ajetaan yhteen monikulttuuriseen valtioon, kun taas Kosovossa etnisellä ryhmällä on yhtäkkiä oikeus irrottautua olemassa olevasta valtiosta.

Toisin kuin Turkki, Serbia on historiallisesti, henkisesti ja kulttuurisesti osa Eurooppaa ja keskeinen valtio Balkanin turvallisuuden kannalta. Emme tietenkään saa toistaa virheitä, jotka tehtiin Bulgarian ja Romanian hätäisen liittymisen yhteydessä. Kaikki liittymiskriteerit on ehdottomasti täytettävä, mutta Serbia on eurooppalainen valtio, jonka olisi liityttävä Euroopan unioniin.

 
  
MPphoto
 

  Georgios Papanikolaou (PPE).(EL) Arvoisa puhemies, Kreikassa äskettäin tapahtunut merkittävän terroristiryhmän hajottaminen muistuttaa meitä siitä, että väkivallalla ja demokraattisiin toimielimiin kohdistuvalla uhalla ei ole rajoja ja että ne koskevat kaikkia.

On tärkeää muistaa, että nykyinen talouskriisi ja sen kansalaisissa synnyttämä pessimismi aiheuttavat aggressioita ja väkivaltaa. Kaikki ovat yhtä mieltä siitä, ettei väkivalta ole hyväksyttävää missään muodossa riippumatta siitä, mistä se on peräisin. Meidän on kuitenkin myönnettävä ja korostettava aiempaa enemmän, että ennaltaehkäisy on jälkihoitoa tärkeämpää. Meidän on siksi asetettava SWIFT-sopimukseen, matkustajarekisteriin (PNR) sekä Europolin ja Eurojustin vahvistamiseen liittyvät asiat korkeammalle sijalle asialistalla.

Meidän on tärkeää myös korjata väkivaltaa aiheuttavat pysyvät sosiaaliset epäkohdat. Meidän on torjuttava köyhyyttä ja työttömyyttä. Toimettomuuteen ei ole enää varaa. Edellisellä kerralla, kun Euroopan johtajat välttelivät vaikeiden taloudellisten aikojen sosiaalisia haasteita, maanosamme vajosi vihan ja totalitarismin syövereihin.

 
  
MPphoto
 

  Jens Geier (S&D).(DE) Arvoisa puhemies, hyvät kollegat, haluan kiinnittää Euroopan komission ja parlamentin huomion raaka-aineiden hintojen huolestuttavaan kehitykseen. Duisburg, jossa sijaitsee Euroopan suurin terästehdas, kuuluu vaalipiiriini. Siellä ja muissa EU:ssa sijaitsevissa teräksen tuotantopaikoissa työntekijät ovat erittäin huolissaan työpaikoistaan, koska kolme suurta rautamalmin toimittajaa pakottaa terästeollisuuden nostamaan hintoja 100 prosenttia. Malmin hinta on tarkoitus määrittää vastedes Lontoon metallipörssissä sen sijaan, että hintojen vakaus taattaisiin pitkäaikaisilla toimitussopimuksilla, kuten tähän asti on tehty. Työntekijät ja heidän ammattiliittonsa pelkäävät, että perusmateriaaleihin kuuluvan teräksen hinnat nousevat valtavasti. Tämä tapahtuu kaiken lisäksi juuri nyt, kun kaikki säästömahdollisuudet kustannusten pienentämistä koskevien ohjelmien ja henkilöstön vähentämisen avulla on jo käytetty etenkin terästeollisuuden tuoreimpien rakennemuutosten jälkeen. Kiinnittääkseen huomion tähän tilanteeseen yritysneuvostot ja Saksan metalliteollisuustyöntekijöiden liitto ovat esittäneet Duisburgin puolesta vetoomuksen liittokansleri Merkelille ja puheenjohtaja Barrosolle. Pyydän komissiota noudattamaan tätä vetoomusta.

 
  
MPphoto
 

  Pat the Cope Gallagher (ALDE).(EN) Arvoisa puhemies, vakuutusasiat aiheuttavat sekaannusta matkustajille, joiden lomasuunnitelmat ovat kariutuneet vulkaanisen tuhkan vuoksi.

Lentoyhtiöt palauttavat lipun hinnan tai varaavat uusia lentoja lentomatkustajien oikeuksia koskevan direktiivin mukaisesti, mutta monet matkustajat joutuvat maksamaan hotellihuoneista ja auton vuokrauksesta sekä mahdollisesti vaihtoehtoisista lentojärjestelyistä. Jotkin matkavakuutuksen antajat oletettavasti korvaavat nämä tappiot.

Jotkin vakuutusyhtiöt väittävät, että tämä on Jumalan aikaansaannosta. Kehotan niitä kuitenkin suhtautumaan asiaan käytännöllisesti ja järkevästi. Pyydän niitä myös harkitsemaan uudelleen tätä päätöstä ja ottamaan huomioon, että lentoasemilla eri puolilla maailmaa on lukuisia vaalipiirini asukkaita ja myös monien muiden jäsenten vaalipiirin asukkaita, jotka joutuvat maksamaan tästä, vaikka heillä ole siihen varaa.

Pakettimatkadirektiiviä ollaan käsittääkseni tarkistamassa, ja se on tehtävä kiireesti.

Lopuksi totean, että kyseisessä matkadirektiivissä on tärkeää varmistaa, että tämänkaltaisiin tilanteisiin sovelletaan tiettyjä vakiosääntöjä. Pyydän jo tässä vaiheessa komissiota tarkastelemaan tätä asiaa.

 
  
MPphoto
 

  Claudio Morganti (EFD).(IT) Arvoisa puhemies, hyvät kollegat, haluan tässä EU:n toimielinten demokraattisessa ytimessä kuvailla lyhyesti, miten Euroopan unionin toimet ovat viime kädessä vaikuttaneet yhteisöihin, alueisiin ja yksilöihin.

Meidän on mielestäni päätettävä, edustammeko globaalia, yleismaailmallista näkemystä vai suojelemmeko sen sijaan yksilöjen osallistumista ja identiteettiä. Jälkimmäinen on nähdäkseni parempi vaihtoehto. Se on laaja-alainen näkemys, jossa myös tietyistä ammattialoista ja perinteistä peräisin olevilla erityisillä mittasuhteilla on paikkansa ja arvonsa.

Tarkastellaanpa esimerkiksi vuoden 2006 palveludirektiivin, niin kutsutun Bolkesteinin direktiivin, vaikutuksia Italian rantalomakohteisiin. Meidän ei mielestäni pidä uhrata paikallisyhteisöissä aina vallinnutta vieraanvaraisuuskulttuuria ja -perinnettä väitetyn tehokkaamman maailmanlaajuisen järjestelmän vuoksi.

Taloudelliselta kannalta pienet yritykset ovat nähdäkseni kaikkein selkein osoitus paikallisyhteisöjen kulttuuri-identiteetistä ja siitä, että pienten yritysten toimintaedellytykset on siksi aina turvattava.

 
  
MPphoto
 

  Hans-Peter Martin (NI).(DE) Arvoisa puhemies, nykyään ei ole helppoa olla intohimoinen Eurooppa-hankkeen kannattaja. Haluan mainita tänään Eurostatiin liittyvän ongelman. On käynyt ilmi, että Eurostat tiesi Kreikan todellisen tilanteen huomattavasti paremmin kuin yleisesti luullaan. On olemassa vain osittain julkaistuja raportteja, joissa paljastettiin petoksia jo vuonna 2002, ja tietenkin vuonna 2008 laadittu suuri raportti. On kuitenkin täysin epäselvää, mihin nämä raportit päätyvät, mitä vaikutuksia niillä on ja kuka voidaan asettaa vastuuseen niistä – tässä tapauksessa siitä, ettei niiden perusteella toteutettu toimia.

Haluan siksi tässä yhteydessä ehdottaa, että teemme Eurostatin kanssa rakentavaa yhteistyötä muulloinkin kuin skandaalitapauksissa, joita Eurostatissa on tietenkin viime aikoina ollut. Ehdotan näin ollen, että komissio ryhtyy tässä asiassa toimiin, varmistaa Eurostatin riippumattomuuden ja toimittaa kansalaisille tiedot, joita tarvitsemme kiireesti demokratian perinpohjaiseen muuttamiseen.

 
  
MPphoto
 

  Maria da Graça Carvalho (PPE).(PT) Nyt on tapahtunut luonnonkatastrofi, jolla on arvaamattomia seurauksia. Tieteen avulla voimme laskea varsin tarkasti ilmakehässä olevien hiukkasten vaikutuksen ilma-alusten moottoreihin ja avioniikkajärjestelmiin. Tieteen avulla voidaan laskea melko täsmällisesti myös se, miten tällaiset hiukkaset liikkuvat ilmakehässä. EU:n liikenneministerit päättävät tänään pidettävässä kokouksessa, miten lentoliikenteen tilanteen kanssa menetellään. Tässä kokouksessa tehtävien päätelmien olisi perustuttava tutkimustietoihin ja ennalta varautumisen periaatteeseen. Talous ei saa olla ihmisten turvallisuutta tärkeämpää. Euroopassa on vastedeskin puolustettava turvallisuutta ja elämänlaatua. Odotamme kuitenkin, että nyt tehdään nopeasti maa- ja merireitteihin perustuvia vaihtoehtoisia liikennejärjestelmiä koskevia käytännönläheisiä ratkaisuja.

Viime vuoden aikana on tapahtunut useita kriisejä, luonnonkatastrofeja ja epidemioita. Kaiken tämän perusteella...

(Puhemies keskeytti puhujan.)

 
  
MPphoto
 

  Ioan Enciu (S&D).(RO) Arvoisa puhemies, kolmannen postidirektiivin on tarkoitus tulla voimaan tämän vuoden lopussa, jolloin kyseisten markkinoiden sääntely puretaan kokonaan. Talous- ja finanssikriisin vaikutukset tiedetään hyvin myös postimarkkinoilla.

Kriisin vaikutukset ovat moninkertaistuneet sen jälkeen, kun edellä mainittu direktiivi pantiin täytäntöön jäsenvaltioissa, joissa postimarkkinoiden sääntely on purettu kokonaan. Tällä alalla on tapahtunut keskimääräistä enemmän irtisanomisia, ja myös jäljelle jääneiden työntekijöiden tulot ovat pienentyneet keskimääräistä enemmän. Myös tapahtumien määrä on vähentynyt, ja postimaksut ovat kallistuneet puhumattakaan siitä, että vaikeasti saavutettavilla paikoilla ja alueilla asuvilta kansalaisilta on riistetty viestintävälineen ja yleispalvelun käyttömahdollisuus.

Tämän direktiivin täytäntöönpanon sosiaalisia seurauksia on mielestäni arvioitava. Velvollisuutenamme on estää sosiaalinen polkumyynti. Kehotan asiasta vastaavia EU:n toimielimiä tarkastelemaan sitä vaihtoehtoa, että direktiivin täytäntöönpanolle suunniteltuja määräaikoja jatketaan vähintään kahdella vuodella ja että jäsenvaltioille asetettavat määräajat poikkeavat hieman toisistaan.

 
  
MPphoto
 

  Cristian Dan Preda (PPE).(RO) Haluan puhua teille tänään toimittaja Ernest Vardanianin äärimmäisen arkaluonteisesta tilanteesta. Igor Smirnovin hallinto pidätti hänet itsenäiseksi julistautuneessa Transnistrian tasavallassa.

Ernest Vardaniania syytetään maanpetoksesta ja vakoilusta, mikä on järjetöntä ja aivan naurettavaa. Kyseistä toimittajaa ei ole suostuttu vapauttamaan takuita vastaan, ja häntä pidetään aivan kauhistuttavissa oloissa. Haluan todeta, että Tiraspolin viranomaiset pelottelevat tällä toiminnalla Moldovan hallitusta nyt, kun viime vuoden vaalien jälkeen toimintansa aloittanut uusi hallitus haluaisi lähentyä Euroopan unionia ja ratkaista Transnistrian konfliktin.

Pyydän, että toimittaja Ernest Vardanian vapautetaan heti ilman ehtoja, ja kehotan itsenäiseksi julistautuneen Transnistrian tasavallan viranomaisia lähentymään Moldovan hallitusta, jotta konflikti saadaan ratkaistua.

 
  
MPphoto
 

  Czesław Adam Siekierski (PPE).(PL) Kaikkein köyhimmät kärsivät talous- ja finanssikriisistä eniten. Jotta heidän tarpeisiinsa voitaisiin vastata, Euroopan unioni on julistanut vuoden 2010 köyhyyden ja sosiaalisen syrjäytymisen torjunnan eurooppalaiseksi teemavuodeksi. Arvioiden mukaan 40 miljoonaa eurooppalaista elää köyhyydessä ja köyhyys uhkaa lähes 40:tä miljoonaa eurooppalaista. Erityisen valitettavaa on se, että neljännes tästä määrästä eli 20 miljoonaa on lapsia. Heidän ongelmanaan eivät ole ainoastaan ruoan, terveydenhoidon ja vaatteiden puute vaan ennen kaikkea se, ettei heillä ole mitään mahdollisuuksia kohentaa tilannettaan ja päästä köyhyydestä. Korkean koulutustason tarjoaminen on tärkein teko, jolla voidaan edistää tämän traagisen tilanteen muuttumista. Tämä tarve näkyy selkeimmin pienissä kaupungeissa ja maaseutualueilla, jotka sijaitsevat kaukana korkeakoulukeskuksista. Näin ollen muutoksen aikaansaaminen edellyttää nähdäkseni köyhistä oloista tulevien lasten apurahaohjelmien lisäämistä.

 
  
MPphoto
 

  Derek Vaughan (S&D).(EN) Arvoisa puhemies, kannatan sitä, että huomenna keskustellaan lentoliikenteen kriisistä, koska meidän on muistettava, ettei se vaikuta ainoastaan Euroopan parlamenttiin vaan myös ihmisiin ja yrityksiin eri puolilla Eurooppaa. Tämä tapahtuu aikana, jona Eurooppa tai ainakin valtaosa siitä on elpymässä syvästä lamasta. Yhdistynyt kuningaskunta, kuten monet muutkin valtiot – mutta eivät kaikki – on elpymässä tästä taantumasta, mikä johtuu siitä, että hallitus on toteuttanut toimia, kun markkinat epäonnistuivat, eikä ole jäänyt vain sivusta katsojaksi, kuten jotkut haluisivat meidän tekevän.

Yhdistyneestä kuningaskunnasta saadaan muutaman seuraavan viikon aikana useita taloutta koskevia lukuja, joista monet ovat uskoakseni positiivisia. Tämä johtuu siitä, että hallitus on toteuttanut toimia. Myös EU:n toimielinten on mielestäni tärkeää toteuttaa toimia vaikeina taloudellisina aikoina. Kaikkien EU:n toimielinten olisi tulevaisuudessa varmistettava, että talousarvioidemme tavoitteena on auttaa ihmisiä ja yrityksiä selviytymään taloudellisesti vaikeista ajoista sekä suunnittelemaan elpymistä.

 
  
MPphoto
 

  Diogo Feio (PPE).(PT) Asia, jonka otan tänään esiin täysistunnossa, on eri jäsenvaltioiden talousarviotilanne. Teen sen nyt, kun vakaus- ja kasvuohjelmien esittämiselle asetettu määräaika on päättynyt. Nämä ohjelmat ennakoivat eri jäsenvaltioiden keskipitkän ja pitkän aikavälin tilanteita. Kotimaani Portugalin tapauksessa komissio on huomauttanut, että esitetty ohjelma on riskialtis. Tämä on markkinoiden kannalta huolestuttava merkki, mutta pohjimmiltaan merkki siitä, että siinä tarkasteltiin vakautta ja julkisen talouden terveyttä, vaikka on tärkeää tarkastella myös kasvua. Myöskään kotimaani toimittamat tiedot eivät ole tyydyttäviä, eikä esimerkiksi menettelyjen yksinkertaistamiseen yritysten kannalta ja verojen kilpailukykyä koskevaan tilanteeseen valitettavasti kiinnitetä edelleenkään huomiota.

 
  
MPphoto
 

  William (The Earl of) Dartmouth (EFD).(EN) Arvoisa puhemies, tämä liittyy itse asiassa jo toiseksi edelliseen puheeseen, mutta haluan kysyä EU:n toimia kannattaneelta jäseneltä, miten EU:n pitäisi hänen mielestään toimia vulkaanisen tuhkan yhteydessä.

 
  
MPphoto
 

  Puhemies. - (DE) Sinistä korttia käyttämällä esitettävät välikysymykset eivät ole sallittuja minuutin puheenvuorojen aikana. Tämä ei näin ollen ollut työjärjestyspuheenvuoro. Kolleganne voi ehkä vastata kysymykseenne henkilökohtaisesti, mutta ei ainakaan täysistunnon keskustelussa.

 
  
MPphoto
 

  Malika Benarab-Attou (Verts/ALE).(FR) Arvoisa puhemies, olisin halunnut teidän säilyttävän miesten ja naisten välisen tasapainon puheenvuoroja jakaessanne. Annoitte puheenvuoron miehelle viidesti peräkkäin.

 
  
MPphoto
 

  Puhemies. (DE) Paljon kiitoksia. Kuten voitte kuvitella, sukupuolten tasa-arvoa ja moninaisuutta käsittelevän korkean tason ryhmän puheenjohtajana pidän tasa-arvoa erittäin tärkeänä. Meillä on puhujaluettelo, josta pyrittiin tekemään tasapainoinen. Se, kuka saa puheenvuoron keskustelussa, riippuu tietenkin myös siitä, kuka on tosiasiallisesti paikalla.

Kohdan käsittely on päättynyt.

 
Oikeudellinen huomautus - Tietosuojakäytäntö