Ευρετήριο 
 Προηγούμενο 
 Επόμενο 
 Πλήρες κείμενο 
Διαδικασία : 2009/2157(INI)
Διαδρομή στην ολομέλεια
Διαδρομή του εγγράφου : A7-0060/2010

Κείμενα που κατατέθηκαν :

A7-0060/2010

Συζήτηση :

PV 19/04/2010 - 23
CRE 19/04/2010 - 23

Ψηφοφορία :

PV 05/05/2010 - 13.41
Αιτιολογήσεις ψήφου
Αιτιολογήσεις ψήφου
Αιτιολογήσεις ψήφου

Κείμενα που εγκρίθηκαν :

P7_TA(2010)0131

Συζητήσεις
Δευτέρα 19 Απριλίου 2010 - Στρασβούργο Έκδοση ΕΕ

23. Γεωργία της ΕΕ και αλλαγή του κλίματος (συνοπτική παρουσίαση)
Βίντεο των παρεμβάσεων
PV
MPphoto
 

  Πρόεδρος. - Η ημερήσια διάταξη προβλέπει τη συζήτηση της έκθεσης (A7-0060/2010) του Stéphane Le Foll, εξ ονόματος της Επιτροπής Γεωργίας και Ανάπτυξης της Υπαίθρου, σχετικά με τη γεωργία της ΕΕ και την κλιματική αλλαγή (SEC(2009)0417 – 2009/2157(INI)).

 
  
MPphoto
 

  Stéphane Le Foll, εισηγητής.(FR) Κύριε Πρόεδρε, κύριε Επίτροπε, η έκθεση που παρουσιάζω στο Κοινοβούλιο επιχειρεί να εξηγήσει ότι ο τομέας της γεωργίας έχει και θέση και ρόλο να διαδραματίσει στην καταπολέμηση της θέρμανσης του πλανήτη.

Αυτήν την εβδομάδα, η φύση μας υπενθύμισε –μέσω των ηφαιστείων αυτήν τη φορά– ότι μπορεί να έχει μείζονα αντίκτυπο στις ανθρώπινες δραστηριότητες και στο κλίμα. Αυτό, ωστόσο, σημαίνει ότι, παρ’ όλα αυτά, οι άνθρωποι και ιδίως η Ευρώπη πρέπει να αναλάβουν την ευθύνη της καταπολέμησης αυτού που αποκαλούμε θέρμανση του πλανήτη.

Στόχος της έκθεσής μου είναι να καταδείξει ότι ο τομέας της γεωργίας μπορεί να συνεχίσει να μειώνει και τις εκπομπές άνθρακα και την κατανάλωση ορυκτών καυσίμων και, το κυριότερο, μπορεί ταυτόχρονα να συνεισφέρει πολύ ενεργά στη δέσμευση του άνθρακα, ούτως ώστε να μπορέσουμε, σε παγκόσμιο επίπεδο, να επιτύχουμε χαμηλότερες εκπομπές άνθρακα και να εξασφαλίσουμε ότι θα αποθηκεύεται και θα δεσμεύεται μεγαλύτερο ποσοστό άνθρακα.

Η έκθεση επιχειρεί να καταδείξει την ανάγκη να εγκαταλείψει η γεωργία μία αποσπασματική προσέγγιση που συνίσταται στην παρουσίαση, κάθε φορά που υπάρχει πρόβλημα, νέας οδηγίας για το έδαφος, τα ύδατα, τα φυτοφάρμακα, κ.λπ., και να προσπαθήσει να αντιμετωπίσει το ζήτημα της γεωργίας με πιο ευρύ και συστηματικό τρόπο.

Στο πλαίσιο μιας τέτοιου είδους προσέγγισης θα πρέπει να επισημάνουμε τρόπους που θα εξασφαλίσουν, όπως προανέφερα, ότι ο τομέας της γεωργίας δεν θα μειώσει μόνο την κατανάλωσή του σε ενέργεια, αλλά θα συμμετάσχει ταυτόχρονα ενεργά στη δέσμευση του άνθρακα. Ο ρόλος αυτός σχετίζεται ειδικότερα με τη φωτοσύνθεση και τη βιομάζα, και ειδικά με έναν τομέα που με ενδιαφέρει πολύ: το έδαφος και την ικανότητα των ευρωπαϊκών εδαφών να αποθηκεύουν οργανικό άνθρακα.

Πιστεύω ότι αυτή η προσέγγιση, την οποία συζητώ στην έκθεση αυτή και η οποία ελπίζω ότι θα εγκριθεί κατά την ψηφοφορία που πρόκειται να γίνει στην περίοδο συνόδου των Βρυξελλών, θα δώσει τη δυνατότητα στη γεωργία της Ευρώπης να εισέλθει σε μια νέα φάση αειφορίας και να περάσει σε μια κατάσταση μεγαλύτερης περιβαλλοντικής ευαισθησίας που θα την έφερνε μπροστά από μια σειρά άλλων ηπείρων και άλλων γεωργικών συστημάτων. Με τον τρόπο αυτόν θα είχε πιο θετική επίδραση τόσο από οικονομική όσο και από περιβαλλοντική άποψη και συνακόλουθα μια πιο θετική επίδραση από κοινωνική άποψη.

Συνεπώς, η έκθεση ασχολείται με το συγκεκριμένο ζήτημα της γεωργίας σε συνάρτηση με την καταπολέμηση της θέρμανσης του πλανήτη, ωστόσο έχει επίσης την πρόθεση –τουλάχιστον έτσι ελπίζω- να διερευνήσει άλλους τρόπους για τη διατήρηση, συγκεκριμένα, της συζήτησης που θα διεξαχθεί σχετικά με το μέλλον της γεωργικής πολιτικής μετά το 2013.

Απευθύνομαι στην Επιτροπή, θα απευθυνθώ στις επιτροπές για τη γεωργία, όπως έχω κάνει πολλές φορές, και θα απευθυνθώ επίσης στους διάφορους υπουργούς, όταν θα μου δοθεί η ευκαιρία. Πιστεύω ότι πρέπει να αλλάξουμε κατεύθυνση. Η ΚΓΠ του 2013 πρέπει να είναι φιλόδοξη. Πρέπει να είναι βασισμένη σε στόχους που θα βοηθήσουν τους πολίτες να καταλάβουν γιατί χρειαζόμαστε μια κοινή γεωργική πολιτική.

Χρειαζόμαστε μία κοινή γεωργική πολιτική, διότι η αγροτική κοινότητα της Ευρώπης πρέπει επίσης να εξασφαλίσει την επισιτιστική ασφάλεια και να πάρει τον δρόμο προς την αειφορία. Αυτή είναι πάντως η κατεύθυνση την οποία προτείνω στην έκθεσή μου και στην οποία ελπίζω ότι θα με ακολουθήσει μια ευρεία πλειοψηφία του Κοινοβουλίου.

 
  
MPphoto
 

  Peter Jahr (PPE).(DE) Κύριε Πρόεδρε, ευχαριστώ θερμά τον εισηγητή για την έκθεσή του. Η γεωργία είναι ο τομέας της οικονομίας που δραστηριοποιείται ήδη και μπορεί να δραστηριοποιηθεί ακόμα πιο ενεργά για την προστασία του περιβάλλοντος από όλους τους τομείς. Έτσι, έχουμε ήδη επιτύχει να μειώσουμε τις εκπομπές αερίων θερμοκηπίου στη γεωργία κατά 20%. Επιπροσθέτως, οι γεωργικές εκτάσεις και καλλιέργειες δεσμεύουν μεγάλες ποσότητες CO2 από την ατμόσφαιρα. Συνεπώς, η γεωργία αποτελεί μέρος της λύσης του προβλήματος της κλιματικής αλλαγής. Από την άλλη, πρέπει να δοθεί προτεραιότητα στην παραγωγή τροφίμων για 500 εκατομμύρια πολίτες της ΕΕ, χρησιμοποιώντας, όμως, ταυτόχρονα, όσο το δυνατόν αποδοτικότερα τους πόρους και παρέχοντας το υψηλότερο δυνατό επίπεδο προστασίας του περιβάλλοντος και της βιοποικιλότητας.

Οι αγρότες δεν μπορούν να το επιτύχουν αυτό μόνοι τους. Χρειάζονται ισχυρή ευρωπαϊκή γεωργική πολιτική που θα τους στηρίζει. Μόνον έτσι θα κατορθώσουμε να παράγουμε επαρκείς ποσότητες τροφίμων για έναν αυξανόμενο παγκόσμιο πληθυσμό, προστατεύοντας παράλληλα το περιβάλλον με στόχο την καταπολέμηση της κλιματικής αλλαγής.

 
  
MPphoto
 

  Anneli Jäätteenmäki (ALDE).(FI) Κύριε Πρόεδρε, η έκθεση του κ. Le Foll είναι εξαιρετικά σημαντική, διότι η ευρωπαϊκή παραγωγή τροφίμων και η ευρωπαϊκή γεωργία είναι σημαντικά ζητήματα.

Η Ευρώπη πρέπει να είναι αυτάρκης. Αυτό είναι επίσης σημαντικό για την πρόληψη της κλιματικής αλλαγής, δεδομένου ότι οι μεταφορές μικρών αποστάσεων και τα τοπικά τρόφιμα συνιστούν τον καλύτερο τρόπο πρόληψης της αλλαγής του κλίματος.

Η γεωργία πρέπει να είναι οικολογικά βιώσιμη, και, εν προκειμένω, έχουμε μείζον έργο να επιτελέσουμε. Τα κράτη μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης μπορούν να διαδραματίσουν πρωτοπόρο ρόλο στο ζήτημα αυτό και, από αυτήν την άποψη, η Ευρώπη και τα κράτη μέλη βρίσκονται σε ευνοϊκή θέση, διότι έχουμε τη δυνατότητα να επενδύσουμε στην έρευνα.

 
  
MPphoto
 

  Martin Häusling (Verts/ALE).(DE) Κύριε Πρόεδρε, θα ήθελα να ευχαριστήσω θερμά τον κ. Le Foll για την έκθεσή του. Περιλαμβάνει πολύ σημαντικά θέματα, στα οποία πρέπει να δώσουμε μελλοντικά προσοχή. Η προστασία του κλίματος πρέπει να αποτελεί εξίσου μέρος της νέας γεωργικής μεταρρύθμισης· πρέπει να ενσωματωθεί σε αυτή τη μεταρρύθμιση. Στο μέλλον θα χρειαστούμε βιώσιμες και οικολογικά ορθές διαδικασίες που θα διασφαλίζουν την προστασία του περιβάλλοντος. Η γεωργία δεν είναι μόνο θύμα σε σχέση με την προστασία του κλίματος, αλλά συνιστά και καίριο παράγοντα της αιτίας του προβλήματος· 10% των αερίων θερμοκηπίου εξακολουθούν να προέρχονται από τη γεωργία. Πρέπει να μειωθεί και αυτό το ποσοστό.

Επίσης, πρέπει να λάβουμε υπόψη ένα θέμα που αναφέρεται στην έκθεση Le Foll, ότι δηλαδή εισάγουμε μεγάλες ποσότητες σόγιας, για παράδειγμα από τη Βραζιλία. Η ευρωπαϊκή γεωργία είναι επίσης εν μέρει υπεύθυνη για το γεγονός ότι περιοχές παρθένου δάσους σε άλλες χώρες μετατρέπονται σε γεωργικές εκτάσεις εντατικής καλλιέργειας, πράγμα που τελικά έχει αντίκτυπο και στην ίδια τη γεωργία. Αυτό είναι κάτι που πρέπει να το εξετάσουμε στο μέλλον. Στο μέλλον, επίσης, θα πρέπει να προσπαθήσουμε να επαναπροσδιορίσουμε και τον δικό μας εφοδιασμό με πρωτεΐνες στην Ευρώπη. Πρόκειται για άλλο ένα μέρος της λύσης των περιβαλλοντικών προβλημάτων που σχετίζονται με την προστασία του κλίματος.

 
  
MPphoto
 

  Csaba Sándor Tabajdi (S&D). (HU) Μία πολύ σημαντική πτυχή της έκθεσης Foll είναι η διαπίστωση ότι χωρίς τη γεωργία, δεν θα είχαμε καμία δυνατότητα ανάληψης δράσης κατά της παγκόσμιας αλλαγής του κλίματος. Ταυτόχρονα, σκέφτομαι εν προκειμένω κυρίως τη δασοκομία, η οποία τυγχάνει προς το παρόν ικανοποιητικής στήριξης. Συμφωνώ απόλυτα ότι στο μέλλον η γεωργία πρέπει να είναι πιο πράσινη και πιο φιλική προς το περιβάλλον. Αφενός αυτό είναι πολύ σημαντικό και αφετέρου η γεωργία παράγει πολλά περιβαλλοντικά δημόσια αγαθά –βιοποικιλότητα, προστασία των αγροτικών περιοχών, καθαρό νερό κ.ο.κ.– για τα οποία ανταμείβεται επαρκώς από την αγορά, ούτε όμως και από την κοινή γεωργική πολιτική. Ως εκ τούτου, από το 2013 και εξής, η κοινή μας γεωργική πολιτική πρέπει να δημιουργήσει μία αγορά για τα περιβαλλοντικά δημόσια αγαθά, προκειμένου οι αγρότες να μπορούν να απολαμβάνουν επιπλέον υπηρεσίες και ανταμοιβή για τις επιπλέον υπηρεσίες που οι ίδιοι παρέχουν.

 
  
MPphoto
 

  Sari Essayah (PPE).(FI) Κύριε Πρόεδρε, η παρούσα έκθεση πρωτοβουλίας αφορά έναν εξαιρετικά σημαντικό τομέα, διότι, αναμφίβολα, ο ρόλος που διαδραματίζει η γεωργία θα ενισχυθεί στο μέλλον. Η ζήτηση τροφίμων αυξάνεται με ταχείς ρυθμούς σε ολόκληρο τον κόσμο, ενώ, την ίδια στιγμή, η κλιματική αλλαγή περιορίζει την έκταση γης που είναι διαθέσιμη για τη γεωργία σε ολόκληρο τον πλανήτη. Επιπροσθέτως, αυξάνονται και οι απαιτήσεις των καταναλωτών αναφορικά με την ποιότητα των τροφίμων.

Πέραν του μελήματός της για την αξιόπιστη διασφάλιση της δικής της επισιτιστικής ασφάλειας, η Ευρώπη οφείλει επίσης να διαδραματίσει ρόλο στη διατήρηση του επισιτιστικού εφοδιασμού σε άλλες ηπείρους.

Η επένδυση στη βιώσιμη δασοκομία και η καλύτερη εκμετάλλευση των δασών πρέπει να θεωρηθεί επίσης σημαντικό μέρος της κοινοτικής πολιτικής για το κλίμα. Για τον λόγο αυτόν, απογοητεύτηκα κάπως με το απειροελάχιστο ποσό που επενδύεται στη γεωργία και τη δασοκομία στο πλαίσιο της στρατηγικής της Ευρώπης για το 2020. Τελικά, η γεωργία και η δασοκομία διαδραματίζουν πολύ ζωτικό ρόλο στην εξασφάλιση τροφίμων για την Ευρώπη, στην αποτελεσματικότερη παραγωγή βιοενέργειας και στη βιωσιμότητα των αγροτικών περιοχών.

 
  
MPphoto
 

  Marit Paulsen (ALDE).(SV) Κύριε Πρόεδρε, αν μου επιτρέπετε, θα ήθελα να ευχαριστήσω τον εισηγητή για αυτήν την ιδιαίτερα αναζωογονητική νέα προσέγγιση. Προσωπικά, είμαι πεπεισμένη ότι η γεωργία και η δασοκομία είναι μακράν οι σημαντικότεροι παράγοντες στο πλαίσιο των προσπαθειών μας για τη μείωση των εκπομπών διοξειδίου του άνθρακα, ειδικά αν επιδιώκουμε τη δέσμευση του άνθρακα από δέντρα, φυτά και ρίζες και τη συνακόλουθη παγίδευσή του στο έδαφος. Αυτό δεν συνεπάγεται την κυριαρχία νέων τεχνολογιών ή τη διεξαγωγή ερευνητικών προγραμμάτων, διότι διαθέτουμε ήδη τη γνώση και τα απαραίτητα μέσα.

Εφόσον προ ολίγου μίλησα για την προστασία και την καλή διαβίωση των ζώων, θα ήθελα να θέσω μία ριζοσπαστική ερώτηση: Μήπως πρέπει τελικά να αλλάξουμε την κοινή γεωργική πολιτική αυτή καθαυτή; Αν πληρώναμε τους αγρότες για όλα τα οφέλη που προσφέρουν και είναι καίρια για τη ζωή –όπως στην προκειμένη περίπτωση– για ολόκληρη την κοινωνία, τότε δεν θα πληρώναμε για αυτά που έχουν οι άνθρωποι στην κατοχή τους, αλλά θα πληρώναμε τους ίδιους τους ανθρώπους για αυτό που κάνουν.

 
  
MPphoto
 

  Vasilica Viorica Dăncilă (S&D).(RO) Καταρχάς, θα ήθελα να συγχαρώ τον εισηγητή για την ευρεία προσέγγιση που υιοθέτησε, εγκύπτοντας σε ένα από τα πιο επείγοντα προβλήματα της επικαιρότητας. Η αλλαγή του κλίματος συνιστά μία από τις σοβαρότερες απειλές, όχι μόνο για το περιβάλλον, αλλά και για την οικονομία και την κοινωνία. Η απόδοση των καλλιεργειών αυξομειώνεται από τη μία χρονιά στην άλλη, δεδομένου ότι επηρεάζεται σημαντικά από την εναλλαγή ακραίων κλιματικών συνθηκών η οποία έχει προφανείς συνέπειες σε κάθε τομέα της οικονομίας, μολονότι ο πιο ευάλωτος όλων εξακολουθεί να είναι η γεωργία.

Ενόψει αυτής της κατάστασης, οι στρατηγικές της Ευρωπαϊκής Επιτροπής πρέπει να εξετάζουν τόσο την πρόληψη όσο και τον μετριασμό των αρνητικών επιπτώσεων για τη γεωργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης, εφαρμόζοντας σχέδιο δράσης στις περιοχές που πλήττονται περισσότερο. Στο σημείο αυτό αναφέρομαι στην προσαρμογή των γεωργικών δραστηριοτήτων στις νέες συνθήκες: τη δασοκάλυψη, τη διαχείριση των υδάτινων πόρων για τη γεωργία και την εξυγίανση των μολυσμένων εκτάσεων.

Το άλλο μέτρο πρέπει να είναι ένα σχέδιο για το μέλλον, με στόχο την εξάλειψη των αιτίων της κλιματικής αλλαγής μέσω της προώθησης της οικονομίας χαμηλών εκπομπών άνθρακα, σε συνδυασμό με την προώθηση της ενεργειακής ασφάλειας. Η Ευρωπαϊκή Ένωση πρέπει να διατηρήσει την ηγετική θέση της στη μάχη κατά της κλιματικής αλλαγής, η οποία δεν πρέπει να περάσει σε δεύτερη μοίρα λόγω των σημερινών οικονομικών προβλημάτων.

 
  
MPphoto
 

  Czesław Adam Siekierski (PPE).(PL) Κύριε Πρόεδρε, με εντυπωσίασε η ευρεία προσέγγιση της παρούσας έκθεσης. Έχω όμως μία απλή ερώτηση: ποια είναι η πραγματική ευθύνη, επιρροή, και επίδραση της γεωργίας στην κλιματική αλλαγή; Έχω κατά νου τόσο ευεργετικά όσο και επιβλαβή αποτελέσματα. Μπορούμε, άραγε, να δηλώσουμε ότι η θέση της επιστήμης και τα πορίσματα των ερευνών μας αποτελούν αρκετά ισχυρά επιχειρήματα ώστε να αναμένουμε τόσο μεγάλη αύξηση δαπανών για την καταπολέμηση της αύξησης της θερμοκρασίας, η οποία δεν έχει προσδιοριστεί πλήρως; Εξάλλου, είναι επείγουσα η ανάγκη για την καταπολέμηση των συνεπειών της οικονομικής κρίσης, της ανεργίας και άλλων σοβαρών προβλημάτων που απορρέουν από την κοινωνικοοικονομική κατάσταση στην Ένωση.

Κατά πόσον πληροί ήδη η κοινή γεωργική πολιτική τις απαιτήσεις για την προστασία του κλίματος, και ποια μέσα μπορούν εν προκειμένω να εφαρμοστούν μελλοντικά στην ΚΓΠ;

 
  
MPphoto
 

  Chris Davies (ALDE).(EN) Κύριε Πρόεδρε, θέλω απλώς να αναφερθώ στην πατρίδα μου. Έχω την τύχη να ζω στα όρια της περιοχής Saddleworth Moorlands, μεταξύ του Manchester και του Leeds. Πρόκειται για το νότιο άκρο μίας ελώδους περιοχής που εκτείνεται από την Αγγλία έως το βόρειο τμήμα της χώρας, στη Σκωτία.

Πρόκειται ουσιαστικά για έναν πολύ σπάνιο οικότοπο στην Ευρώπη, αλλά και για έναν οικότοπο που έχει απογυμνωθεί σε μεγάλο βαθμό εξαιτίας της βιομηχανικής ρύπανσης που υπάρχει εδώ και 250 χρόνια και η οποία έχει καταστρέψει την ποικιλία των ειδών που μπορεί να φιλοξενήσει. Την καταστροφή αυτή έρχονται να συμπληρώσουν η υπερβόσκηση, ενδεχομένως προβάτων, και οι πυρκαγιές. Φυσικά, με την αποξήρανση των ελών, απελευθερώνονται αέρια του θερμοκηπίου. Τεράστιες ποσότητες αερίων που συντελούν δυνητικά στην αύξηση της θερμοκρασίας του πλανήτη απελευθερώνονται από μία περιοχή που θα έπρεπε να αποτελεί ειδυλλιακό τοπίο.

Η Βασιλική Εταιρεία για την Προστασία των Πτηνών προσπαθεί τώρα να αποκαταστήσει τον οικότοπο αυτόν και να επιτύχει την εκ νέου βλάστηση του βρύου sphagnum που δημιούργησε τα έλη. Η απαιτούμενη χρηματοδότηση δεν είναι της τάξης των εκατομμυρίων, αλλά της τάξης των δεκάδων χιλιάδων ή ενδεχομένως των εκατοντάδων χιλιάδων. Πρόκειται για μία μικρή συνεισφορά που μπορεί να συμβάλει τόσο στην αποκατάσταση και ενίσχυση της βιοποικιλότητας όσο και στην προστασία αυτού του ελώδους οικοτόπου, διασφαλίζοντας ότι αυτά τα αέρια θερμοκηπίου δεν θα απελευθερωθούν στην ατμόσφαιρα. Αυτό είναι κάτι που πρέπει οπωσδήποτε να έχουμε στον νου μας όταν εξετάζουμε τη μεταρρύθμιση της κοινής γεωργικής πολιτικής.

 
  
MPphoto
 

  Silvia-Adriana Ţicău (S&D).(RO) Η γεωργία είναι υπεύθυνη για σημαντικό ποσοστό του συνολικού όγκου των εκπομπών διοξειδίου του άνθρακα. Για τον λόγο αυτόν δίνουμε έμφαση στην ανάγκη βελτίωσης της ενεργειακής απόδοσης στον συγκεκριμένο τομέα. Ζητώ μετ’ επιτάσεως από την Επιτροπή να εξετάζει πάντα τη σχέση μεταξύ των υψηλών τιμών των τροφίμων και της αύξησης της τιμής της ενέργειας, ιδίως όσον αφορά τα χρησιμοποιούμενα καύσιμα.

Θα ήθελα να σας υπενθυμίσω ότι τα κίνητρα για την ενθάρρυνση της βιώσιμης καλλιέργειας ενεργειακών φυτών δεν πρέπει να θέτουν σε κίνδυνο την παραγωγή τροφίμων. Για τον λόγο αυτόν απευθύνουμε έκκληση προς την Επιτροπή να παρακολουθεί τα αποτελέσματα της αυξανόμενης παραγωγής βιοκαυσίμων στην Ευρωπαϊκή Ένωση και σε τρίτες χώρες όσον αφορά την αλλαγή χρήσης γης, τις τιμές των παραγομένων τροφίμων και την πρόσβαση σε τρόφιμα.

Καλούμε την Επιτροπή και τα κράτη μέλη να προαγάγουν την έρευνα και την ανάπτυξη, προκειμένου να αναχαιτίσουμε την κλιματική αλλαγή και να μπορέσουμε να προσαρμοστούμε σε αυτήν. Εν προκειμένω, αναφέρομαι ειδικότερα στη διερεύνηση της μελλοντικής γενιάς βιοκαυσίμων.

 
  
MPphoto
 

  Andris Piebalgs, μέλος της Επιτροπής(EN) Κύριε Πρόεδρε, θα ήθελα να ευχαριστήσω τον εισηγητή, κ. Le Foll, για την πολύ σημαντική έκθεσή του σχετικά με τη γεωργία και την αλλαγή του κλίματος.

Η καταπολέμηση της κλιματικής αλλαγής συνιστά απόλυτη προτεραιότητα σε παγκόσμιο επίπεδο. Η ΕΕ συμβάλλει επίσης σημαντικά, και ο τομέας της γεωργίας συμβάλλει ήδη στην καταπολέμηση της κλιματικής αλλαγής. Διαθέτουμε μία πολιτική που περιορίζει τις εκπομπές αερίων θερμοκηπίου. Επίσης, η γεωργία προσφέρει ανανεώσιμες πηγές ενέργειας χάρη στη βέλτιστη χρήση ολόκληρου του κύκλου και όλων των προϊόντων που προέρχονται από τη γεωργία. Ακόμα, η γεωργική πολιτική της ΕΕ εργάζεται για τη βελτιστοποίηση της λειτουργίας αποθήκευσης άνθρακα των γεωργικών εκτάσεων.

Μετά από τη μεταρρύθμιση του 1992, σημειώθηκε σημαντική πρόοδος στην ενσωμάτωση όλων των περιβαλλοντικών προβληματισμών στην κοινή γεωργική πολιτική. Η πρόσφατη μεταρρύθμιση «υγειονομικού ελέγχου» αντιπροσωπεύει άλλο ένα βήμα προς αυτήν την κατεύθυνση, με ιδιαίτερη έμφαση στον περιορισμό της κλιματικής αλλαγής και την προσαρμογή σε αυτήν.

Το σημερινό πλαίσιο της κοινής γεωργικής πολιτικής παρέχει ισορροπημένη προσέγγιση μεταξύ των δεσμευτικών απαιτήσεων που επιβάλλονται από την πολλαπλή συμμόρφωση, η οποία θέτει όρια σε ορισμένες γεωργικές πρακτικές, και των θετικών κινήτρων για φιλικές για το κλίμα γεωργικές πρακτικές που προβλέπει η ανάπτυξη της υπαίθρου.

Η Επιτροπή συμφωνεί απόλυτα με την άποψη ότι η αλλαγή του κλίματος πρέπει τώρα να αντιμετωπιστεί σε παγκόσμιο επίπεδο και ότι είναι σημαντικό να ακολουθήσουν και άλλοι το δικό μας παράδειγμα. Είναι ανάγκη, αφενός, να βοηθήσουμε περαιτέρω τη γεωργία της ΕΕ να συνεισφέρει στον περιορισμό της κλιματικής αλλαγής μειώνοντας τις δικές της εκπομπές αερίων θερμοκηπίου, βελτιώνοντας τη δέσμευση CO2 στα εδάφη και χρησιμοποιώντας ανανεώσιμες ενέργειες από άλλες πηγές και, αφετέρου, να είμαστε πιο παραγωγικοί, πιο αποτελεσματικοί ως προς την προμήθεια τροφίμων, δείχνοντας με τον τρόπο αυτόν ότι είναι δυνατό να επιτύχει κανείς και τους δύο στόχους: αφενός την επισιτιστική ασφάλεια και αφετέρου την περιβαλλοντική βιωσιμότητα.

Τώρα, κατά την προετοιμασία της κοινής γεωργικής πολιτικής για την περίοδο μετά το 2013, και ενόψει των αποτελεσμάτων των εν εξελίξει διαπραγματεύσεων για την αλλαγή του κλίματος, η Επιτροπή θα εξετάσει τρόπους για την προώθηση και την καλύτερη ενσωμάτωση των στόχων προσαρμογής και μετριασμού στα μέσα της κοινής γεωργικής πολιτικής.

 
  
MPphoto
 

  Πρόεδρος. – Η συζήτηση έληξε.

Η ψηφοφορία θα διεξαχθεί σε δύο εβδομάδες. κατά την προσεχή περίοδο συνόδου στις Βρυξέλλες.

Γραπτές δηλώσεις (άρθρο 149 του Κανονισμού)

 
  
MPphoto
 
 

  Robert Dušek (S&D), γραπτώς.(CS) Η γεωργία επηρεάζεται και θα συνεχίσει να επηρεάζεται άμεσα από την κλιματική αλλαγή, διότι περιλαμβάνει ζωντανούς οργανισμούς και τα αποτελέσματά της επηρεάζονται πρωτίστως από την ποιότητα του εδάφους, των υδάτων και του ατμοσφαιρικού αέρα. Δυστυχώς, επί του παρόντος, συντελεί (κατά σχεδόν 10%) και η γεωργία στη δημιουργία αερίων θερμοκηπίου. Πρωτοξείδιο του αζώτου απελευθερώνεται από αζωτούχα λιπάσματα και μεθάνιο παράγεται από τη διαδικασία πέψης των ζώων. Φυσικά, ειδικά η γεωργία είναι αυτή που μπορεί να βοηθήσει στην καταπολέμηση της θέρμανσης του πλανήτη, ιδίως μέσω νέων μεθόδων άροσης που έχουν ως στόχο τη διατήρηση του εδάφους και τη μείωση της συγκράτησης του CO2, μέσω της στήριξης της δασοκομίας και της αγροδασοκομίας και της ενίσχυσης της βιολογικής γεωργίας. Επικροτώ και συμμερίζομαι απολύτως την άποψη του εισηγητή για τη θέσπιση πραγματικά ευρωπαϊκής δασικής πολιτικής, στο πλαίσιο της οποίας θα ήταν δυνατό να ενισχυθεί η διαχείριση, και, συνεπώς, τα προϊόντα, των δασών, και να μην συντελείται εκμετάλλευση των δασών κυρίως για οικονομικές δραστηριότητες που εστιάζονται πρωτίστως στη δημιουργία οικονομικού κέρδους, είτε για μερικώς κρατικοποιημένους είτε για ιδιωτικούς φορείς. Η επιστημονική έρευνα καταδεικνύει ότι ο τομέας αυτός έχει τη μοναδική ικανότητα να δεσμεύει τον άνθρακα με φυσικό τρόπο που δεν προκαλεί ρύπανση. Τα δάση βοηθούν επίσης στην επίλυση προβλημάτων διάβρωσης και υποβάθμισης του εδάφους, έλλειψης νερού και ρύπανσης, καθώς και στη διατήρηση της βιοποικιλότητας των φυτικών και ζωικών ειδών. Για όλους αυτούς τους λόγους τάσσομαι πλήρως υπέρ της έγκρισης της έκθεσης.

 
  
MPphoto
 
 

  Mairead McGuinness (PPE), γραπτώς.(EN) Επικροτώ αυτή την επίκαιρη έκθεση που άπτεται του ρόλου που μπορεί να διαδραματίσει η γεωργία στον μετριασμό των επιπτώσεων της κλιματικής αλλαγής. Η έκθεση του FAO «Κατάσταση των τροφίμων και της γεωργίας 2009» τονίζει πόσο απαραίτητο είναι το ζωικό κεφάλαιο για την παγκόσμια παραγωγή τροφίμων. Για να αντιμετωπιστεί η παγκόσμια ζήτηση τροφίμων, είναι ουσιαστικό να διατηρήσουμε τα σημερινά μας επίπεδα παραγωγής. Θα πρέπει όμως να επιτύχουμε ισορροπία μεταξύ της παραγωγής επαρκών τροφίμων για τον παγκόσμιο πληθυσμό και της παραγωγής τους κατά τρόπο που δεν οδηγεί σε αύξηση των αρνητικών επιπτώσεων για το κλίμα του πλανήτη. Η συνεχιζόμενη συζήτηση για τη μελλοντική μορφή της ΚΓΠ μετά το 2013 θα εστιάσει ακόμα περισσότερο στον ρόλο που μπορούν να διαδραματίσουν εν προκειμένω οι ευρωπαίοι αγρότες, και είναι ουσιαστικό να συνδράμει η ΕΕ τους αγρότες μας στην επίτευξη της επιδιωκόμενης ισορροπίας.

Υποστηρίζω πλήρως την έκκληση αυτής της κοινοβουλευτικής έκθεσης να αποζημιώνονται οι αγρότες για τις προσπάθειές τους σχετικά με τη μείωση των εκπομπών και να τους παρασχεθεί ενίσχυση για την προσαρμογή σε μέτρα μετριασμού της κλιματικής αλλαγής. Η πρόταση της έκθεσης για τη χάραξη στρατηγικής σε επίπεδο ΕΕ, προκειμένου να αντιμετωπιστεί ο αντίκτυπος δυσμενών κλιματικών συνθηκών στη γεωργία της ΕΕ είναι λίαν ευπρόσδεκτη και πραγματικά πολύ σημαντική ενόψει των εξαιρετικά σκληρών κλιματικών συνθηκών που βίωσαν οι αγρότες τους προηγούμενους μήνες.

 
  
MPphoto
 
 

  Rovana Plumb (S&D), γραπτώς.(RO) Η κλιματική αλλαγή έχει άμεση επίδραση στη γεωργία. Οι σοβαρότερες επιπτώσεις της είναι ιδιαίτερα προφανείς για τον πληθυσμό των αγροτικών περιοχών που εξαρτάται από τη γεωργία για τον βιοπορισμό του. Οι γυναίκες ανήκουν στις πλέον ευάλωτες ομάδες όσον αφορά τις επιπτώσεις της κλιματικής αλλαγής. Ο λόγος έγκειται στο γεγονός ότι, αφενός, σε πολλές χώρες αποτελούν το μεγαλύτερο μέρος του εργατικού δυναμικού της γεωργίας και, αφετέρου, δεν έχουν πρόσβαση στις ίδιες ευκαιρίες με τους άντρες για την απόκτηση εισοδήματος.

Η μέθοδος γεωργίας που εφαρμόστηκε στη χιλιετία που μόλις άρχισε, απαιτεί ανθρώπινες προσπάθειες που πρέπει να ικανοποιούν σοβαρές απαιτήσεις: την εξασφάλιση της επισιτιστικής ασφάλειας και της ασφάλειας των τροφίμων για τον παγκόσμιο πληθυσμό (που αναμένεται να αυξηθεί στα 9 δισεκατομμύρια έως το 2050), μέτρα εναρμόνισης για τη στήριξη της ποσοτικής και ποιοτικής αύξησης της γεωργικής παραγωγής με στόχο την παραγωγή τροφίμων σύμφωνα με τις αναπτυξιακές απαιτήσεις που της επιβάλλει η παραγωγή βιοκαυσίμων, και την προστασία των οικοσυστημάτων και τη διάρρηξη του δεσμού μεταξύ οικονομικής ανάπτυξης και υποβάθμισης του περιβάλλοντος.

Θεωρώ ότι πρέπει να υιοθετηθεί νέα στρατηγική, βασισμένη σε μία νέα προσέγγιση που θα εστιάζεται σε βιώσιμα πρότυπα γεωργικής παραγωγής, προϋποθέτοντας αντισταθμιστική ενίσχυση για την κάλυψη του πρόσθετου κόστους που συνδέεται με αυτούς τους στόχους (π.χ. τοπικές συμβάσεις οικολογικής πιστοποίησης), καθώς και στη δημιουργία «πράσινων» θέσεων εργασίας και την ενσωμάτωση των γυναικών στην αγορά εργασίας (διατήρηση των αγροτικών περιοχών, διατήρηση της βιοποικιλότητας, θερμοκήπια για οπωροκηπευτικά προϊόντα).

 
Ανακοίνωση νομικού περιεχομένου - Πολιτική απορρήτου