Zoznam 
 Predchádzajúci 
 Nasledujúci 
 Úplné znenie 
Postup : 2009/2155(INI)
Postup v rámci schôdze
Postup dokumentu : A7-0051/2010

Predkladané texty :

A7-0051/2010

Rozpravy :

PV 19/04/2010 - 25
CRE 19/04/2010 - 25

Hlasovanie :

PV 18/05/2010 - 8.16
Vysvetlenie hlasovaní
Vysvetlenie hlasovaní

Prijaté texty :

P7_TA(2010)0172

Doslovný zápis z rozpráv
Pondelok, 19. apríla 2010 - Štrasburg Verzia Úradného vestníka

25. Zjednodušenie SPP (krátke prednesenie)
Videozáznamy z vystúpení
Zápisnica
MPphoto
 

  Predsedajúci. - Ďalším bodom programu je správa (A7-0051/2010) pána Richarda Ashwortha v mene Výboru pre poľnohospodárstvo a rozvoj vidieka o zjednodušení SPP (KOM(2009)01282009/2155(INI)).

 
  
MPphoto
 

  Richard Ashworth, spravodajca. Vážený pán predsedajúci, pán komisár, sme v počiatočnom štádiu rozpravy, ktorej cieľom je reforma spoločnej poľnohospodárskej politiky po roku 2012. V tejto správe som navrhol niektoré zásady, ktoré by mali tvoriť základ reformovanej spoločnej poľnohospodárskej politiky. Je jasné, že v odvetví poľnohospodárstva sú potrebné zmeny. Toto odvetvie sa bude musieť zmeniť, aby mohlo zohľadňovať jednak problémy, ktoré máme v súčasnosti, ale najmä tie, ktoré nás čakajú v budúcnosti.

Tieto problémy sa budú týkať potravinovej bezpečnosti, nestability trhu, zmeny klímy a potreby dostatočne plniť očakávania týkajúce sa zabezpečovania verejných statkov. Preto je jasné, že spoločná poľnohospodárska politika si vyžaduje zmeny, aby mohla zohľadňovať tieto problémy, ale jasné je aj to, že sa musí zmeniť spôsob jej uplatňovania.

Pri určovaní týchto zásad, ktoré by mali tvoriť základ reformovanej spoločnej poľnohospodárskej politiky, som úmyselne nezachádzal do podrobností; tými sa budeme zaoberať v ďalších správach. Vypracoval som však dve hlavné témy. Po prvé, spoločná poľnohospodárska politika musí byť jednoduchšia, spravodlivejšia a transparentnejšia. Po druhé, kultúra spoločnej poľnohospodárskej politiky sa musí zmeniť, budúca reformovaná spoločná poľnohospodárska politika by bola byť viac orientovaná na výsledky a menej zaťažená nadmernou reguláciou.

Zdôraznil som štyri spôsoby, ako môžeme znížiť byrokratické zaťaženie poľnohospodárskych podnikov. Po prvé by sme mali zabezpečiť, aby boli požiadavky tohto odvetvia primerané zhodnotenému riziku. Po druhé by sme mohli zosúladiť inšpekčné normy a mali by sme odstrániť zdvojovanie inšpekčných noriem a postupov vyžadovaných od odvetvia. Po tretie by v tomto odvetví mohol alebo mal byť väčší priestor pre vydávanie vlastných osvedčení a po štvrté musíme zabezpečiť, aby pokuty udelené poľnohospodárskym podnikom boli primerané rozsahu porušenia, nie ako súčasné neprimerané paušálne pokuty, a to najmä v tých prípadoch, keď porušenia nezapríčinili poľnohospodári.

Podľa môjho názoru by jedným z cieľov spoločnej poľnohospodárskej politiky malo byť poskytnutie pomoci a podpory tomuto odvetviu, aby sa prispôsobilo týmto novým potrebám. Na dosiahnutie tohto cieľa je potrebné zmeniť kultúru spoločnej poľnohospodárskej politiky. Musí si osvojiť pružnejší, miernejší prístup. Je potrebná širšia diskusia so stranami zainteresovanými do tohto odvetvia predovšetkým preto, aby sa lepšie posúdil vplyv navrhovaného nariadenia. Musí sa tiež zjednodušiť jej výklad. Reformovaná spoločná poľnohospodárska politika musí byť schopná verejne preukázať zabezpečenie verejných statkov odvetvia. Musí nájsť spôsoby na zníženie nákladov odvetvia pri súčasnom splnení jeho požiadaviek a napokon musí účinne, efektívne a spravodlivo riadiť odvetvie.

V tejto správe je uvedených niekoľko spôsobov, ako sa to dá dosiahnuť.

 
  
MPphoto
 

  Sari Essayah (PPE).(FI) Vážený pán predsedajúci, pokiaľ ide o poľnohospodárov, zaťaženie riadenia poľnohospodárstva sa určite musí znížiť a metódy, ktoré spravodajca zdôraznil, sú veľmi vítané. Niektorí poľnohospodári sa vyjadrili, že sa cítia ako zločinci, keď sa snažia bojovať s rôznymi administratívnymi dokumentmi a nariadeniami. Spoločná poľnohospodárska politika musí byť jednoduchšia.

Tiež je potrebné povedať, že keď sa na trhoch bude uskutočňovať stále viac zmien a zníži sa ochrana dovozu EÚ, v budúcnosti budú taktiež potrebné administratívne a regulačné mechanizmy trhu. V budúcnosti budú napríklad tiež potrebné systémy na zhodnotenie situácie na trhu a pravdepodobne aj činnosti na podporu vývozu.

Je jasné, že nie je možné jednoducho udržať tieto systémy. Najmä v prípade takých chúlostivých výrobkov, ako je mlieko, by sme mali vytvoriť systém regulácie podobný systému kvót; inak sa znemožní výroba mlieka v menej zvýhodnených oblastiach.

 
  
MPphoto
 

  Csaba Sándor Tabajdi (S&D).(HU) Blahoželám spravodajcovi, pretože nielen jeho konkrétne návrhy, ale aj celá filozofia sú vynikajúce. Vynikajúce sú preto, lebo sa snažia poskytnúť v budúcnosti podporu tým, ktorí sa aktívne zaoberajú poľnohospodárskou činnosťou; inými slovami tým, ktorí v skutočnosti kultivujú pôdu. Za vynikajúcu považujem tiež myšlienku, že v budúcej spoločnej poľnohospodárskej politike bude dôležité odstrániť odvetvové a iné deformácie, a tu by som chcel znovu zdôrazniť diskrimináciu nových členských štátov. Podobne je veľmi dôležité nielen to, aby sa zjednodušili nariadenia Spoločenstva, ale veľmi záleží aj na ich vykonávaní jednotlivými členskými štátmi. Dovoľte mi uviesť jeden typický príklad: pred dvomi rokmi Rada prijala nariadenie, ktorým sa zavádza požiadavka na povinnú individuálnu elektronickú identifikáciu všetkých oviec a kôz vo veku do 12 mesiacov určených na zabitie. V prípade chudobnejších členských štátov, keď štát nie je schopný poskytnúť podporu, toto nariadenie negatívne zasiahlo do tohto odvetvia a spôsobilo v ňom bezvýchodiskovú situáciu. Toto je ďalší názorný príklad toho, ako môžu nadmerná regulácia a nadmerná byrokracia v rámci spoločnej poľnohospodárskej politiky často spôsobiť vážne poškodenie, čo je aj ďalším dôvodom, prečo je dôležitá správa pána Ashwortha, ako sú dôležité aj správy pána Dorfmanna a pána Le Folla.

 
  
MPphoto
 

  Herbert Dorfmann (PPE).(DE) Vážený pán predsedajúci, pán Ashworth, ďakujem vám za vynikajúcu správu. Spoločná poľnohospodárska politika je úspešná politika, ale niekedy tento úspech zatieňujeme nadmernou byrokraciou. To platí tak pre prvý pilier poľnohospodárskej politiky, ako aj pre druhý. Predovšetkým to však platí v prípade malých podnikov, kde je niekedy pomer vstupu byrokracie jednoducho neúmerný v porovnaní s jej výstupom, ktorý predstavujú získané prostriedky.

V priebehu reformy našej poľnohospodárskej politiky musíme posúdiť vplyv nariadenia na malých výrobcov a to, ako môžeme nájsť jednoduchšiu metódu pre tieto podniky, ktorým často z rôznych rozpočtových kapitol poskytujeme celkové prémie len vo výške niekoľko sto až niekoľko tisíc eur bez toho, aby sme upustili od svojich cieľov a spôsobovali nejasnosti pri poskytovaní dotácií. Musí sa to dať a my sa musíme snažiť, aby sme to dosiahli.

 
  
MPphoto
 

  Zoltán Balczó (NI).(HU) V správe pána Richarda Ashwortha o zjednodušení spoločnej poľnohospodárskej politiky sú uvedené vynikajúce návrhy. Veľká hodnota správy spočíva v tom, že otázku skúma z pohľadu poľnohospodárov. Dôležité je, prirodzene, aj to, aby boli peniaze daňových poplatníkov použité podľa možnosti tým najlegitímnejším spôsobom. To je však len prostriedok, nie cieľ. Cieľom je splniť všetky úlohy odvetvovej politiky. Poľnohospodárske komory často zamieňajú tieto dve veci na úkor dosiahnutia tohto cieľa. V budúcnosti je potrebná radikálna zmena. Namiesto toho, čo môžeme definovať ako kultúru podriadenosti medzi zákazníkmi, poľnohospodármi a úradníkmi, potrebujeme kultúru spolupráce. Komisia by mala tiež navrhnúť nariadenie, ktoré stanoví poľnohospodárskym komorám povinnosť poskytovať odškodnenie a vymeria im sankcie, ak budú ich pričinením poškodené záujmy poľnohospodárov. Musíme zabezpečiť, aby sa tí, ktorí majú na to nárok, mohli obrátiť na nezávislý súd a žiadať o nápravu. V Maďarsku to zatiaľ nie je možné.

 
  
MPphoto
 

  Czesław Adam Siekierski (PPE).(PL) Vážený pán predsedajúci, zjednodušenie spoločnej poľnohospodárskej politiky je krásna myšlienka a ťažko si je predstaviť, že by bol niekto proti nej. Zjednodušenie znamená zníženie počtu kontrol, obmedzenie administratívnych nákladov a úsporu času poľnohospodárov. To je naozaj úžasné.

Chcem však poukázať na dva prípady, ktoré si vyžadujú trochu iný prístup. Po prvé existujú určité oblasti výroby, kde je ťažké zjednodušiť podporné nástroje. Mám na mysli výrobu tabaku, chmeľu a iné špeciálne druhy výroby. Druhá vec sa týka udržania výroby v znevýhodnených oblastiach, kde je potrebné použiť veľmi špecifické nástroje na podporu výroby, ktoré spomenul predchádzajúci rečník. Súhlasím s názorom autora, že spoločná poľnohospodárska politika, politika budúcnosti, by mala byť jasná a transparentná, ale mala by byť aj účinná a účinnosť nie je vždy v súlade s jednoduchosťou.

 
  
MPphoto
 

  Peter Jahr (PPE).(DE) Vážený pán predsedajúci, európsku poľnohospodársku politiku musíme zjednodušiť, urobiť transparentnejšou a pochopiteľnejšou. Túto myšlienku vyjadril pán spravodajca Ashworth a je to dobrá a správna myšlienka.

Cieľom našej správy je podporiť Komisiu v tom, aby zvýšila úsilie a zjednodušila spoločnú poľnohospodársku politiku konkrétnym spôsobom. Dosiahnutie tohto cieľa by našim poľnohospodárom ušetrilo veľa času a peňazí a zvýšilo by sa tým prijatie SPP v spoločnosti.

Naši poľnohospodári by sa tak opäť mohli sústrediť na svoju skutočnú prácu, a to na výrobu potravín. Preto by som bol rád, keby sa zjednodušenie spoločnej poľnohospodárskej politiky stalo dlhodobou úlohou tohto Parlamentu a Komisie.

 
  
MPphoto
 

  Andris Piebalgs, člen Komisie. Vážený pán predsedajúci, zjednodušenie a lepšia regulácia sú prioritami Komisie. Chcem poďakovať pánovi spravodajcovi Ashworthovi za vynikajúcu správu v tejto pomerne komplikovanej a náročnej oblasti.

Komisia plne súhlasí s tým, že zjednodušenie a zníženie administratívnej záťaže bude osobitným prínosom pre poľnohospodárov. Umožnia poľnohospodárom venovať viac času svojim základným poľnohospodárskym činnostiam. Komisia víta predloženú správu; správa sa vo všeobecnosti zaoberá hlavnými oblasťami záujmu európskych poľnohospodárov a poskytuje Komisii nové predstavy a zistenia týkajúce sa zjednodušenia spoločnej poľnohospodárskej politiky.

Komisia za posledné roky dosiahla významný pokrok v zjednodušovaní spoločnej poľnohospodárskej politiky. K tomu by som rád uviedol len jeden dôkaz: spoločnosť Stoiber Group, ktorá poskytuje Komisii poradenstvo v oblasti týkajúcej sa administratívneho zaťaženia, jasne uviedla, že úroveň byrokracie sa významne znížila v dôsledku zjednodušenia činností vykonaného Komisiou. Zjednodušovanie je však trvalý proces; práca bude v roku 2010 pokračovať.

Okrem toho prebieha proces všeobecných úvah o budúcnosti spoločnej poľnohospodárskej politiky. Už sme začali verejné diskusie, čo znamená, že budeme musieť pracovať všetci spoločne, aby sme našli účinné spôsoby zníženia administratívneho zaťaženia pri zachovaní vysokej úrovne ochrany finančných záujmov Európskej únie a zároveň veľmi účinného poľnohospodárstva. V tomto procese chcem tiež upozorniť na jedno želanie a uvediem k tomu len jeden príklad. Niekedy by sa zjednodušenie nemalo uskutočňovať na úkor problému, ktorému by sme mohli čeliť. Ako príklad uvediem sledovateľnosť. V uplynulých rokoch sme mali pokojnú situáciu bez väčších škandálov či výskytu epidémií, ale zároveň kľúčom je sledovateľnosť. Nemali by sme ju zrušiť len preto, že sme nemali žiadne krízy. Takže sa domnievam, že v celom procese by sme mali byť pri zjednodušovaní veľmi opatrní; nemali by sme zabudnúť na poučenie sa z minulosti a na dôvody, prečo sme zaviedli určité pravidlá. Komisia teda bude pokračovať v práci na tomto procese a budeme veľmi opatrní, aby sme nezabudli na poučenie sa z minulosti.

 
  
MPphoto
 

  Predsedajúci. – Rozprava sa skončila.

Hlasovanie sa uskutoční o dva týždne počas ďalšej schôdze v Bruseli.

Písomné vyhlásenia (článok 149)

 
  
MPphoto
 
 

  Jarosław Kalinowski (PPE), písomne. (PL) Nový systém musí vychádzať z objektívnych a spravodlivých kritérií. Na dosiahnutie tohto cieľa je dôležité zníženie rozdielov v platbách v rôznych členských štátoch. Cena prepravy tovaru, poľnohospodárskych strojov a hnojív a náklady na prácu majú podobné stropy v mnohých krajinách. V celej Únii musí byť rovnaká alebo porovnateľná úroveň základných priamych platieb, aby boli rovnaké podmienky hospodárskej súťaže na jednotnom trhu. Nastal čas, aby sa aj v poľnohospodárstve začali uplatňovať zásady, ktoré platia v iných oblastiach hospodárstva. Nemalo by sa tiež zabúdať na to, že nové členské štáty potrebujú významné prostriedky na podporu modernizácie a obnovy poľnohospodárstva a na to, aby dobehli krajiny „starej pätnástky“.

 
Právne upozornenie - Politika ochrany súkromia