Назад 
 Напред 
PVTACRE
Разисквания
Понеделник, 19 април 2010 г. - СтрасбургВерсия ОВ
 1.Възобновяване на сесията
 2.Одобряване на протокола от предишното заседание: вж. протокола
 3.Въпроси с искане за устен отговор и писмени декларации (внасяне): вж. протокола
 4.Внесени документи: вж. протокола
 5.Отпаднали писмени декларации: вж. протокола
 6.Петиции: вж. протокола
 7.Действия, предприети вследствие позиции и резолюции на Парламента: вж. протокола
 8.Борба срещу рака на гърдата в Европейския съюз (писмена декларация): вж. протокола
 9.Парламентарен имунитет: вж. протокола
 10.Състав на комисиите и делегациите: вж. протокола
 11.Проверка на пълномощията: вж. протокола
 12.Позиции на Съвета на първо четене: вж. протокола.
 13.Изявления на председателя
 14.Ред на работа
 15.Едноминутни изказвания по въпроси с политическа значимост
 16.Правомощия за законодателно делегиране (разискване)
 17.Авиационна безопасност: „черен списък“ на ЕС (разискване)
 18.Такси за сигурността на въздухоплаването (разискване)
 19.Общностни насоки за развитието на трансевропейската транспортна мрежа (преработен текст) (разискване)
 20.Стратегически цели и препоръки за политиката на Европейския съюз в областта на морския транспорт до 2018 г. (разискване)
 21.Europeana – следващи стъпки (кратко представяне)
 22.Оценка на плана за действие за защита и хуманно отношение към животните за периода 2006-2010 г. (кратко представяне)
 23.Селското стопанство в ЕС и изменението на климата (кратко представяне)
 24.Селското стопанство в райони с неблагоприятни природни условия: специална равносметка на състоянието (кратко представяне)
 25.Опростяване на ОСП (кратко представяне)
 26.Дневен ред на следващото заседание: вж. протокола
 27.Закриване на заседанието
Разисквания
Версия ОВ (618 kb)
 
Разисквания
Версия ОВ (709 kb)
Правна информация - Политика за поверителност