Předchozí 
 Další 
ZápisHlasováníJmenovitá hlasováníPřijaté textyDoslovné záznamy
Doslovný záznam ze zasedání
Pondělí, 19. dubna 2010 - ŠtrasburkVydání Úř. věst.
 1.Pokračování zasedání
 2.Schválení zápisu z předchozího zasedání: viz zápis
 3.Otázky k ústnímu zodpovězení a písemná prohlášení (předložení): viz zápis
 4.Předložení dokumentů: viz zápis
 5.Písemná prohlášení, která nejsou brána v potaz: viz zápis
 6.Petice: viz zápis
 7.Následný postup na základě postojů a usnesení Parlamentu: viz zápis
 8.Boj s rakovinou prsu v Evropské unii (písemné prohlášení): viz zápis
 9.Poslanecká imunita: viz zápis
 10.Členství ve výborech a delegacích: viz zápis
 11.Ověřování pověřovacích listin: viz zápis
 12.Postoje Rady v 1. čtení: viz zápis
 13.Prohlášení předsednictví
 14.Plán práce
 15.Jednominutové projevy k důležitým politickým otázkám
 16.Přenesení zákonodárné pravomoci (rozprava)
 17.Letecká bezpečnost: seznam EU uvádějící letecké dopravce, kteří podléhají zákazu provozování letecké dopravy (rozprava)
 18.Poplatky za ochranu letectví před protiprávními činy (rozprava)
 19.Hlavní směry Společenství pro rozvoj transevropské dopravní sítě (přepracování) (rozprava)
 20.Strategické cíle a doporučení pro politiku EU v oblasti námořní dopravy do roku 2018
 21.Europeana – další postup (krátké přednesení)
 22.Hodnocení a posouzení akčního plánu Společenství v oblasti dobrých životních podmínek zvířat 2006–2010 (krátké přednesení)
 23.Zemědělství EU a změna klimatu (krátké přednesení)
 24.Zemědělství v přírodně znevýhodněných oblastech: nezávislé hodnocení (krátké přednesení)
 25.Zjednodušení SZP (krátké přednesení)
 26.Pořad jednání příštího zasedání: viz zápis.
 27.Ukončení zasedání
Doslovný záznam ze zasedání
Vydání Úř. věst. (391 kb)
 
Doslovný záznam ze zasedání
Vydání Úř. věst. (868 kb)
Právní upozornění - Ochrana soukromí