Προηγούμενο 
 Επόμενο 
PVTACRE
Συζητήσεις
Δευτέρα 19 Απριλίου 2010 - ΣτρασβούργοΈκδοση ΕΕ
 1.Επανάληψη της συνόδου
 2.Έγκριση των συνοπτικών πρακτικών της προηγούμενης συνεδρίασης: βλ. Συνοπτικά Πρακτικά
 3.Προφορικές ερωτήσεις και γραπτές δηλώσεις (κατάθεση): βλ. Συνοπτικά Πρακτικά
 4.Κατάθεση εγγράφων: βλ. Συνοπτικά Πρακτικά
 5.Γραπτές δηλώσεις που καταπίπτουν: βλ. Συνοπτικά Πρακτικά
 6.Αναφορές: βλ. Συνοπτικά Πρακτικά
 7.Συνέχεια που δόθηκε στις θέσεις και τα ψηφίσματα του Κοινοβουλίου: βλ. Συνοπτικά πρακτικά
 8.Καταπολέμηση του καρκίνου του στήθους στην Ευρωπαϊκή Ένωση (γραπτή δήλωση): βλ. Συνοπτικά Πρακτικά
 9.Κοινοβουλευτική ασυλία: βλ. Συνοπτικά Πρακτικά
 10.Σύνθεση των επιτροπών και των αντιπροσωπειών: βλ. Συνοπτικά Πρακτικά
 11.Έλεγχος της εντολής: βλ. Συνοπτικά Πρακτικά
 12.Θέσεις του Συμβουλίου κατά την 1η ανάγνωση: βλ. Συνοπτικά Πρακτικά
 13.Δηλώσεις της Προεδρίας
 14.Διάταξη των εργασιών
 15.Παρεμβάσεις ενός λεπτού επί σημαντικών πολιτικών ζητημάτων
 16.Εξουσία ανάθεσης νομοθετικού έργου (συζήτηση)
 17.Ασφάλεια των αερομεταφορών: μαύρη λίστα της ΕΕ για τις εναέριες μεταφορές (συζήτηση)
 18.Τέλη για την ασφάλεια της πολιτικής αεροπορίας (συζήτηση)
 19.Κοινοτικοί προσανατολισμοί για την ανάπτυξη του διευρωπαϊκού δικτύου μεταφορών (αναδιατύπωση) (συζήτηση)
 20.Στρατηγικοί στόχοι και συστάσεις πολιτικής της ΕΕ για τις θαλάσσιες μεταφορές μέχρι το 2018 (συζήτηση)
 21.Europeana - τα επόμενα βήματα (συνοπτική παρουσίαση)
 22.Αξιολόγηση και εκτίμηση του κοινοτικού σχεδίου δράσης για την περίοδο 2006-2010 σχετικά με την προστασία και την καλή διαβίωση των ζώων (συνοπτική παρουσίαση)
 23.Γεωργία της ΕΕ και αλλαγή του κλίματος (συνοπτική παρουσίαση)
 24.Η γεωργία σε περιοχές με φυσικά μειονεκτήματα: ειδικός έλεγχος υγείας (συνοπτική παρουσίαση)
 25.Απλοποίηση της ΚΓΠ (συνοπτική παρουσίαση)
 26.Ημερήσια διάταξη της επόμενης συνεδρίασης: βλ. Συνοπτικά Πρακτικά
 27.Λήξη της συνεδρίασης
Συζητήσεις
Έκδοση ΕΕ (659 kb)
 
Συζητήσεις
Έκδοση ΕΕ (751 kb)
Ανακοίνωση νομικού περιεχομένου - Πολιτική απορρήτου