Eelnev 
 Järgnev 
ProtokollHääletusedNimelise hääletuse tulemusedVastuvõetud tekstidIstungi stenogramm
Istungi stenogramm
Esmaspäev, 19. aprill 2010 - StrasbourgEÜT väljaanne
 1.ETIstungjärgu jätkamine
 2.Eelmise istungi protokolli kinnitamine (vt protokoll)
 3.Suuliselt vastatavad küsimused ja kirjalikud deklaratsioonid (esitamine) (vt protokoll)
 4.Esitatud dokumendid (vt protokoll)
 5.Kehtetud kirjalikud deklaratsioonid (vt protokoll)
 6.Petitsioonid (vt protokoll)
 7.Parlamendi seisukohtade ja resolutsioonide vastuvõtmisele järgnev tegevus (vt protokoll)
 8.Rinnavähivastane võitlus Euroopa Liidus (kirjalik deklaratsioon) (vt protokoll)
 9.Parlamendiliikme puutumatus (vt protokoll)
 10.Parlamendi komisjonide ja delegatsioonide koosseis (vt protokoll)
 11.Volituste kontrollimine (vt protokoll)
 12.Nõukogu esimese lugemise seisukohad (vt protokoll)
 13.Presidentuuri avaldused
 14.Tööplaan
 15.Üheminutilised sõnavõtud poliitiliselt olulistel teemadel
 16.Seadusandliku delegeerimise volitused (arutelu)
 17.Lennundusohutus: lennuettevõtjate kohta koostatud ELi must nimekiri (arutelu)
 18.Lennundusjulgestustasud (arutelu)
 19.Üleeuroopalise transpordivõrgu arendamist käsitlevad ühenduse suunised (uuesti sõnastatud) (arutelu)
 20.Strateegilised eesmärgid ja soovitused seoses ELi meretranspordipoliitikaga kuni 2018. aastani (arutelu)
 21.Europeana – järgmised sammud (lühiettekanne)
 22.Aastateks 2006–2010 koostatud loomade kaitset ja heaolu käsitleva ühenduse tegevuskava hindamine (lühiettekanne)
 23.ELi põllumajandus ja kliimamuutused (lühiettekanne)
 24.Põllumajandus ebasoodsate looduslike tingimustega piirkondades: eriline tervisekontroll (lühiettekanne)
 25.Ühise põllumajanduspoliitika lihtsustamine (lühiettekanne)
 26.Järgmise istungi päevakord (vt protokoll)
 27.Istungjärgu lõpp
Istungi stenogramm
EÜT väljaanne (359 kb)
 
Istungi stenogramm
EÜT väljaanne (814 kb)
Õigusteave - Privaatsuspoliitika