Edellinen 
 Seuraava 
PVTACRE
Puheenvuorot
Maanantai 19. huhtikuuta 2010 - StrasbourgEUVL-painos
 1.Istuntokauden uudelleen avaaminen
 2.Edellisen istunnon pöytäkirjan hyväksyminen: ks. pöytäkirja
 3.Suulliset kysymykset ja kirjalliset kannanotot (vastaanotetut asiakirjat): ks. pöytäkirja
 4.Vastaanotetut asiakirjat: ks. pöytäkirja
 5.Rauenneet kirjalliset kannanotot: ks. pöytäkirja
 6.Vetoomukset: ks. pöytäkirja
 7.Parlamentin kantojen ja päätöslauselmien johdosta toteutetut toimet: ks. pöytäkirja
 8.Rintasyövän torjunta Euroopan unionissa (kirjallinen kannanotto): ks. pöytäkirja
 9.Parlamentaarinen koskemattomuus: ks. pöytäkirja
 10.Valiokuntien ja valtuuskuntien kokoonpano: ks. pöytäkirja
 11.Valtakirjojen tarkastus: ks. pöytäkirja
 12.Neuvoston ensimmäisen käsittelyn kannat: ks. pöytäkirja
 13.Puhemiehen julkilausumat
 14.Käsittelyjärjestys
 15.Minuutin puheenvuorot poliittisesti tärkeistä asioista
 16.Säädösvallan siirtovaltuus (keskustelu)
 17.Lentoturvallisuus: toimintakieltoon asetettuja lentoliikenteen harjoittajia koskeva yhteisön luettelo (keskustelu)
 18.Ilmailun turvamaksut (keskustelu)
 19.Yhteisön suuntaviivat Euroopan laajuisen liikenneverkon kehittämiseksi (uudelleenlaadinta) (keskustelu)
 20.EU:n meriliikennepolitiikka vuoteen 2018 saakka: strategiset tavoitteet ja suositukset (keskustelu)
 21.Europeana – seuraavat askeleet (lyhyt esittely)
 22.Eläinten suojelun ja hyvinvoinnin toimintasuunnitelman 2006–2010 arviointi (lyhyt esittely)
 23.EU:n maatalous ja ilmastonmuutos (lyhyt esittely)
 24.Maatalous luonnonhaitta-alueilla: erillistarkastelu (lyhyt esittely)
 25.YMP:n yksinkertaistaminen (lyhyt esittely)
 26.Seuraavan istunnon esityslista: ks. pöytäkirja
 27.Istunnon päättäminen
Puheenvuorot
EUVL-painos (388 kb)
 
Puheenvuorot
EUVL-painos (891 kb)
Oikeudellinen huomautus - Tietosuojakäytäntö