Ankstesnis 
 Kitas 
ProtokolasBalsavimaiVardinis balsavimasPriimti tekstaiStenograma
Posėdžio stenograma
Pirmadienis, 2010 m. balandžio 19 d. - StrasbūrasTekstas OL
 1.Sesijos atnaujinimas
 2.Ankstesnio posėdžio protokolų tvirtinimas (žr. protokolą)
 3.Žodiniai klausimai ir rašytiniai pareiškimai (gauti dokumentai) (žr. protokolą)
 4.Pateikti dokumentai (žr. protokolą)
 5.Anuliuoti rašytiniai pareiškimai (žr. protokolą)
 6.Peticijos (žr. protokolą)
 7.Veiksmai įgyvendinant Parlamento pozicijas ir rezoliucijas (žr. protokolą)
 8.Kova su krūties vėžiu Europos Sąjungoje (rašytinis pareiškimas) (žr. protokolą)
 9.Parlamento nario imunitetas (žr. protokolą)
 10.Komitetų ir delegacijų sudėtis (žr. protokolą)
 11.Įgaliojimų tikrinimas (žr. protokolą)
 12.Tarybos pozicijos pirmojo svarstymo metu (žr. protokolą)
 13.Pirmininko pareiškimai
 14.Darbų programa
 15.Vienos minutės pasisakymai svarbiais politiniais klausimais
 16.Teisėkūros įgaliojimų delegavimas (diskusijos)
 17.Aviacijos sauga. ES oro linijų juodasis sąrašas (diskusijos)
 18.Aviacijos saugumo rinkliavos (diskusijos)
 19.Bendrijos transeuropinio transporto tinklo plėtros gairės (nauja redakcija) (diskusijos)
 20.Europos Sąjungos jūrų transporto politikos strateginiai tikslai ir rekomendacijos iki 2018 m. (diskusijos)
 21.„Europeana – tolesni veiksmai“ (trumpas pristatymas)
 22.Veiksmų plano dėl gyvūnų gerovės 2006–2010 m. analizė ir įvertinimas (trumpas pristatymas)
 23.ES žemės ūkis ir klimato kaita (trumpas pristatymas)
 24.Žemės ūkis gamtinių kliūčių turinčiose vietovėse: ypatingas tikrinimas (trumpas pristatymas)
 25.BŽŪP supaprastinimas (trumpas pristatymas)
 26.Kito posėdžio darbotvarkė (žr. protokolą)
 27.Posėdžio pabaiga
Posėdžio stenograma
Tekstas OL (360 kb)
 
Posėdžio stenograma
Tekstas OL (788 kb)
Teisinė informacija - Privatumo politika