Iepriekšējais 
 Nākošais 
PVTACRE
Debates
Pirmdiena, 2010. gada 19. aprīlis - StrasbūraPublikācija "Eiropas Kopienu Oficiālajā Vēstnesī"
 1. Sesijas atsākšana
 2. Iepriekšējās sēdes protokola apstiprināšana (sk. protokolu)
 3. Jautājumi, uz kuriem jāatbild mutiski, un rakstiskas deklarācijas (iesniegšana) (sk. protokolu)
 4. Dokumentu iesniegšana (sk. protokolu)
 5. Spēku zaudējušas rakstiskas deklarācijas (sk. protokolu)
 6. Lūgumraksti (sk. protokolu)
 7. Saistībā ar Parlamenta nostājām un rezolūcijām veiktie pasākumi (sk. protokolu)
 8. Cīņa pret krūts vēzi Eiropas Savienībā (rakstiska deklarācija) (sk. protokolu)
 9. Deputāta imunitāte (sk. protokolu)
 10. Komiteju un delegāciju sastāvs (sk. protokolu)
 11. Pilnvaru pārbaude (sk. protokolu)
 12. Padomes nostājas pirmajā lasījumā (sk. protokolu)
 13. Priekšsēdētāja paziņojumi
 14. Darba kārtība
 15. Vienas minūtes runas par politiski svarīgiem jautājumiem
 16. Likumdošanas deleģēšanas pilnvaras (debates)
 17. Aviācijas drošība — ES aviopārvadātāju melnais saraksts (debates)
 18. Aviācijas drošības nodevas (debates)
 19. Kopienas pamatnostādnes Eiropas transporta tīkla attīstībai (pārstrādāta versija) (debates)
 20. Stratēģiskie mērķi un ieteikumi ES jūras transporta politikai 2018. gada perspektīvā (debates)
 21. Europeana — nākamie soļi (īss izklāsts)
 22. Dzīvnieku labturības rīcības plāna laikposmam no 2006. līdz 2010. gadam izvērtēšana (īss izklāsts)
 23. Eiropas Savienības lauksaimniecība un klimata pārmaiņas (īss izklāsts)
 24. Lauksaimniecība apgabalos, kuros ir nelabvēlīgi dabas apstākļi — īpaša pārbaude (īss izklāsts)
 25. KLP vienkāršošana (īss izklāsts)
 26. Nākamās sēdes darba kārtība (sk. protokolu)
 27. Sēdes slēgšana
Debates
Publikācija "Eiropas Kopienu Oficiālajā Vēstnesī" (385 kb)
 
Debates
Publikācija "Eiropas Kopienu Oficiālajā Vēstnesī" (796 kb)
Juridisks paziņojums - Privātuma politika