Vorige 
 Volgende 
NotulenStemmingenHoofdelijke stemmingAangenomen tekstenVolledige verslagen
Volledig verslag van de vergaderingen
Maandag 19 april 2010 - StraatsburgUitgave PB
 1.Hervatting van de zitting
 2.Goedkeuring van de notulen van de vorige vergadering: zie notulen
 3.Mondelinge vragen en schriftelijke verklaringen (indiening): zie notulen
 4.Ingekomen stukken: zie notulen
 5.Vervallen schriftelijke verklaringen: zie notulen
 6.Verzoekschriften: zie notulen
 7.Aan de standpunten en resoluties van het Parlement gegeven gevolg: zie notulen
 8.Strijd tegen borstkanker in de Europese Unie (schriftelijke verklaring): zie notulen
 9.Parlementaire immuniteit: zie notulen
 10.Samenstelling commissies en delegaties: zie notulen
 11.Onderzoek geloofsbrieven: zie notulen
 12.Standpunten van de Raad in eerste lezing: zie notulen
 13.Verklaringen van het voorzitterschap
 14.Regeling van de werkzaamheden
 15.Opmerkingen van één minuut over kwesties van politiek belang
 16.Bevoegdheidsdelegatie (debat)
 17.Veiligheid van de luchtvaart: Europese zwarte lijst van luchtvaartmaatschappijen (debat)
 18.Heffingen voor de beveiliging van de luchtvaart (debat)
 19.Communautaire richtsnoeren voor de ontwikkeling van een trans-Europees vervoersnet (herschikking) (debat)
 20.Strategische doelstellingen en aanbevelingen voor het zeevervoersbeleid van de EU tot 2018 (debat)
 21.Europeana – volgende stappen (korte presentatie)
 22.Evaluatie en beoordeling van het Actieplan Dierenwelzijn 2006-2010 (korte presentatie)
 23.De EU-landbouw en de klimaatverandering (korte presentatie)
 24.Landbouw in gebieden met natuurlijke handicaps - een speciale check-up (korte presentatie)
 25.Vereenvoudiging van het GLB (korte presentatie)
 26.Agenda van de volgende vergadering: zie notulen
 27.Sluiting van de vergadering
Volledig verslag van de vergaderingen
Uitgave PB (391 kb)
 
Volledig verslag van de vergaderingen
Uitgave PB (993 kb)
Juridische mededeling - Privacybeleid