Poprzedni 
 Następny 
PVTACRE
Debaty
Poniedziałek, 19 kwietnia 2010 r. - StrasburgWydanie Dz.U.
 1.Wznowienie sesji
 2.Zatwierdzenie protokołu z poprzedniego posiedzenia: patrz protokół
 3.Pytania ustne i oświadczenia pisemne (składanie dokumentów): patrz protokół
 4.Składanie dokumentów: patrz protokół
 5.Oświadczenia pisemne, które straciły ważność: patrz protokół
 6.Petycje: patrz protokół
 7.Działania podjęte w związku ze stanowiskami i rezolucjami Parlamentu: patrz protokół
 8.Walka z rakiem piersi w Unii Europejskiej (pisemne oświadczenie): patrz protokół
 9.Immunitet parlamentarny: patrz protokół
 10.Skład komisji i delegacji: patrz protokół
 11.Weryfikacja mandatów: patrz protokół
 12.Stanowiska Rady w pierwszym czytaniu: patrz protokół
 13.Oświadczenia Przewodniczącego
 14.Porządek obrad
 15.Jednominutowe wypowiedzi w znaczących kwestiach politycznych
 16.Uprawnienia do delegowania aktów (debata)
 17.Bezpieczeństwo transportu lotniczego: wspólnotowa czarna lista przewoźników lotniczych (debata)
 18.Opłaty za ochronę lotnictwa (debata)
 19.Wspólnotowe wytyczne dotyczące rozwoju transeuropejskiej sieci transportowej (przekształcenie) (debata)
 20.Strategiczne cele i zalecenia w zakresie polityki transportu morskiego UE do 2018 r. (debata)
 21.Europeana – kolejne kroki (krótka prezentacja)
 22.Ocena i podsumowanie wspólnotowego planu działania na rzecz ochrony i dobrostanu zwierząt na lata 2006-2010 (krótka prezentacja)
 23.Rolnictwo UE a zmiany klimatu (krótka prezentacja)
 24.Dokładniejsze ukierunkowanie pomocy dla rolników na obszarach nacechowanych specyficznymi utrudnieniami naturalnymi (krótka prezentacja)
 25.Uproszczenie WPR (krótka prezentacja)
 26.Porządek obrad następnego posiedzenia: patrz protokół
 27.Zamknięcie posiedzenia
Debaty
Wydanie Dz.U. (395 kb)
 
Debaty
Wydanie Dz.U. (953 kb)
Informacja prawna - Polityka ochrony prywatności