Înapoi 
 Înainte 
Proces-verbalVoturiVoturi prin apel nominalTexte adoptateStenograma
Stenograma dezbaterilor
Luni, 19 aprilie 2010 - StrasbourgEdiţie JO
 1.Reluarea sesiunii
 2.Aprobarea procesului-verbal al şedinţei precedente: a se vedea procesul-verbal
 3.Întrebări orale şi declaraţii scrise (depunere): consultaţi procesul-verbal
 4.Depunerea documentelor: a se vedea procesul-verbal
 5.Declaraţii scrise caduce: consultaţi procesul-verbal
 6.Petiţii: consultaţi procesul-verbal
 7.Continuări ale avizelor şi rezoluţiilor Parlamentului: a se vedea procesul-verbal
 8.Combaterea cancerului la sân în Uniunea Europeană (declaraţie scrisă): consultaţi procesul-verbal
 9.Imunitate parlamentară: consultaţi procesul-verbal
 10.Componenţa comisiilor şi a delegaţiilor: a se vedea procesul-verbal
 11.Verificarea prerogativelor: a se vedea procesul-verbal
 12.Poziţiile Consiliului în prima lectură: consultaţi procesul-verbal
 13.Declaraţiile Preşedinţiei
 14.Ordinea lucrărilor
 15.Intervenţii de un minut privind chestiuni politice importante
 16.Competenţa de delegare legislativă (dezbatere)
 17.Siguranţa aviaţiei: lista neagră comunitară a transportatorilor aerieni (dezbatere)
 18.Tarifele de securitate aviatică (dezbatere)
 19.Orientări comunitare pentru dezvoltarea reţelei transeuropene de transport (reformare) (dezbatere)
 20.Obiective strategice și recomandări pentru politica UE în domeniul transportului maritim până în 2018 (dezbatere)
 21.Europeana – etapele următoare (prezentare succintă)
 22.Evaluarea şi analizarea planului de acţiune pentru bunăstarea animalelor 2006-2010 (prezentare succintă)
 23.Agricultura în UE şi schimbările climatice (prezentare succintă)
 24.Agricultura din zonele cu handicapuri naturale: un bilanţ de sănătate special (prezentare succintă)
 25.Simplificarea PAC (prezentare succintă)
 26.Ordinea de zi a următoarei şedinţe: consultaţi procesul-verbal
 27.Ridicarea şedinţei
Stenograma dezbaterilor
Ediţie JO (393 kb)
 
Stenograma dezbaterilor
Ediţie JO (907 kb)
Aviz juridic - Politica de confidențialitate