Predchádzajúci 
 Nasledujúci 
ZápisnicaHlasovanieHlasovania podľa mienPrijaté textyDoslovný zápis
Doslovný zápis z rozpráv
Pondelok, 19. apríla 2010 - ŠtrasburgVerzia Úradného vestníka
 1.Pokračovanie prerušeného zasadania
 2.Schválenie zápisnice z predchádzajúceho rokovania: pozri zápisnicu
 3.Otázky na ústne zodpovedanie a písomné vyhlásenia (predložené dokumenty): pozri zápisnicu
 4.Predložené dokumenty: pozri zápisnicu
 5.Prepadnuté písomné vyhlásenia: pozri zápisnicu
 6.Petície: pozri zápisnicu
 7.Kroky podniknuté na základe pozícií a uznesení Parlamentu: pozri zápisnicu
 8.Boj proti rakovine prsníka v Európskej únii (písomné vyhlásenie): pozri zápisnicu
 9.Parlamentná imunita: pozri zápisnicu
 10.Zloženie výborov a delegácií: pozri zápisnicu
 11.Preskúmanie osvedčení o zvolení za poslanca: pozri zápisnicu
 12.Pozície Rady v prvom čítaní: pozri zápisnicu
 13.Vyhlásenia predsedníctva
 14.Program práce
 15.Jednominútové vystúpenia k otázkam politického významu
 16.Právomoc legislatívnej delegácie (rozprava)
 17.Bezpečnosť letectva: čierny zoznam leteckých spoločností EÚ (rozprava)
 18.Poplatky za bezpečnostnú ochranu letectva (rozprava)
 19.Základné usmernenia Spoločenstva pre rozvoj transeurópskej dopravnej siete (prepracované znenie) (rozprava)
 20.Strategické ciele a odporúčania pre politiku EÚ v oblasti námornej dopravy do roku 2018 (rozprava)
 21.Europeana – ďalšie kroky (stručná prezentácia)
 22.Hodnotenie a posúdenie akčného plánu pre dobré životné podmienky zvierat na obdobie 2006 – 2010 (krátke prednesenie)
 23.Poľnohospodárstvo EÚ a zmena klímy (krátke prednesenie)
 24.Poľnohospodárstvo v oblastiach so znevýhodnenými prírodnými podmienkami: osobitná kontrola stavu (krátke prednesenie)
 25.Zjednodušenie SPP (krátke prednesenie)
 26.Program rokovania na nasledujúci deň: pozri zápisnicu
 27.Skončenie rokovania
Doslovný zápis z rozpráv
Verzia Úradného vestníka (400 kb)
 
Doslovný zápis z rozpráv
Verzia Úradného vestníka (886 kb)
Právne upozornenie - Politika ochrany súkromia