Föregående 
 Nästa 
PVTACRE
Debatter
Måndagen den 19 april 2010 - StrasbourgEUT-utgåva
 1.Återupptagande av sessionen
 2.Justering av protokollet från föregående sammanträde: se protokollet
 3.Muntliga frågor och skriftliga förklaringar (ingivande): se protokollet
 4.Inkomna dokument: se protokollet
 5.Bortfallna skriftliga förklaringar: se protokollet
 6.Framställningar: se protokollet
 7.Kommissionens åtgärder till följd av parlamentets åtgärder och resolutioner: se protokollet
 8.Kampen mot bröstcancer i Europeiska unionen (skriftlig förklaring): se protokollet
 9.Parlamentarisk immunitet: se protokollet
 10.Utskottens och delegationernas sammansättning: se protokollet
 11.Valprövning: se protokollet
 12.Rådets ståndpunkter vid första behandlingen: se protokollet
 13.Uttalanden av talmannen
 14.Arbetsplan
 15.Anföranden på en minut om frågor av politisk vikt
 16.Befogenhet att delegera lagstiftning (debatt)
 17.Flygsäkerhet: EU:s svartlistning av lufttrafikföretag (debatt)
 18.Avgifter för luftfartsskydd (debatt)
 19.Gemenskapens riktlinjer för utbyggnad av det transeuropeiska transportnätet (omarbetning) (debatt)
 20.Strategiska mål och rekommendationer för EU:s sjöfartspolitik fram till 2018 (debatt)
 21.Europeana – nästa steg (kortfattad redogörelse)
 22.Utvärdering och bedömning av handlingsplanen för djurskydd och djurs välbefinnande 2006–2010 (kortfattad redogörelse)
 23.EU:s jordbruk och klimatförändringen (kortfattad redogörelse)
 24.Jordbruk i områden med naturbetingade svårigheter: en särskild granskning (kortfattad redogörelse)
 25.En förenklad gemensam jordbrukspolitik (kortfattad redogörelse)
 26.Föredragningslista för nästa sammanträde: se protokollet
 27.Avslutande av sammanträdet
Debatter
EUT-utgåva (378 kb)
 
Debatter
EUT-utgåva (944 kb)
Rättsligt meddelande - Integritetspolicy