Показалец 
 Назад 
 Напред 
 Пълен текст 
Пълен протокол на разискванията
Вторник, 20 април 2010 г. - Страсбург Версия ОВ

2. Дневен ред
Видеозапис на изказванията
Протокол
MPphoto
 

  Председател. – С оглед на неотдавнашното развитие на ситуацията и със съгласието на политическите групи бих искал да предложа следните промени в реда на работа за сряда. Това са нови промени във връзка с тези, които бяха приети вчера в 17,30 ч. Това са допълнителни промени.

Първо, отменяме времето за въпроси към Съвета от реда на работа. Съветът ме уведоми, че във връзка с транспортните трудности тази седмица г-н Лопес Гаридо ще трябва да напусне Страсбург в сряда в 18,00 ч., така че няма да можем да проведем времето за въпроси тази вечер. Второ, оттегляме от реда на работа доклада на г-жа Ţicãu относно енергийните характеристики на сградите, защото не е бил приет от комисията в понеделник. Трето, внасяме въпрос с искане за устен отговор относно забраната за използване на цианид в минните технологии като трета точка от дневния ред следобед непосредствено след разискванията относно SWIFT и PNR (отнася се за данните от досиетата на пътниците). По този начин заседанието в сряда ще приключи в 19,00 ч. Ще повторя много накратко: оттеглихме онези точки, които не е възможно да се разгледат, и вследствие на това заседанието в сряда ще приключи не в 24,00 ч., а в 19,00 ч. Повтарям, че по тези въпроси сме се допитали до председателите на политическите групи.

 
  
MPphoto
 

  Paul Rübig (PPE).(DE) Г-н председател, аз само искам да попитам дали ще се провеждат заседания в Парламента в четвъртък, дали ще има срещи на комисиите като службата на Европейския парламент за оценка на научни и технологични решения (STOA) и други, дали на заседанията ще присъстват преводачи, и дали ще бъдат допускани групи от посетители в Парламента в четвъртък.

 
  
MPphoto
 

  Председател. – В момента подготвям електронно писмо до всички членове, което ще подпиша лично. Някои от нас дори не са стигнали до Страсбург и също искат да имат тази информация. Електронното писмо ще бъде изпратено около 11,00 ч. и ще съдържа отговори на възможно най-много въпроси, за които вече разполагаме с информация.

В четвъртък могат да се проведат всички заседания на комисиите, но няма да се проведе гласуване. Службите на Европейския парламент ще бъдат тук. Няма да има пленарно заседание. Всичко, освен пленарното заседание, ще работи както обикновено. Групите, които идват в Страсбург, за да посетят Парламента, ще бъдат допуснати – групите, които ние сме поканили – те ще могат да посетят Парламента и да влязат в пленарната зала, но заседания няма да се провеждат.

Единствената разлика от един нормален ден ще бъде, че няма да има пленарни заседания и гласуване. Всичко останало ще протича в обичайния си ход в четвъртък.

В четвъртък и петък ще можете да подпишете присъствения регистър.

Останалата информация ще бъде включена в електронното писмо, което ще ви бъде изпратено най-късно до обяд.

Вчера се състоя заседание на Председателския съвет, както и заседание на Бюрото. Бяха взети решения по голям брой въпроси. От сега нататък ще има работна група, която включва парламентарните служби. Работната група поддържа връзка с мен през цялото време, а аз от своя страна разговарям с председателите на политическите групи, защото трябва да сме в постоянен контакт по всички въпроси, които засягат решенията относно тази и идните седмици. Моля, не забравяйте, че комисиите на Европейския парламент ще се срещнат следващата седмица и ние не трябва да пречим нормалната работа на комисиите и трябва да подготвим заседанието в Брюксел както обикновено. Все още не са взети съответните решения, но това ще стане през следващите няколко дни.

Моля, очаквайте кратка информация от мен за всичко, за което е взето решение, и за всичко, което планираме за в бъдеще.

 
Правна информация - Политика за поверителност