Märksõnaregister 
 Eelnev 
 Järgnev 
 Terviktekst 
Istungi stenogramm
Teisipäev, 20. aprill 2010 - Strasbourg EÜT väljaanne

2. Päevakord
Sõnavõttude video
PV
MPphoto
 

  Juhataja. – Arvestades, et olukord on hiljaaegu muutunud, tahaksin ma fraktsioonidega sõlmitud kokkuleppe alusel teha ettepaneku muuta kolmapäevast päevakorda järgmiselt. Need on uued muudatused võrreldes eile kell 17.30 vastu võetud muudatustega. Need on täiendavad muudatused.

Esiteks: me jätame nõukogu infotunni päevakorrast välja. Nõukogu on mulle teatanud, et seoses sellenädalaste transpordiprobleemidega peab Diego López Garrido Strasbourgist lahkuma kolmapäeval kell 18, nii et me ei saa õhtul infotundi pidada. Teiseks: me jätame päevakorrast välja Silvia-Adriana Ţicău raporti ehitiste energiatõhususe kohta, sest seda ei võetud parlamendikomisjonis esmaspäeval vastu. Kolmandaks: me tõstame suuliselt vastatava küsimuse „Tsüaniidi kasutamisega kaevandamistehnoloogiate keelustamine” kolmandaks pärastlõunaseks päevakorrapunktiks, vahetult SWIFTi ja broneeringuinfot käsitlevate arutelude järele. Seega lõpeb istung kolmapäeval kell 19. Ma kordan selle veel kord lühidalt üle: me oleme päevakorrast välja jätnud need teemad, mida ei saa arutada, ja selle tulemusena ei lõpe kolmapäevane istung mitte kell 24, vaid kell 19. Kordan, et nendes küsimustes on nõu peetud fraktsioonide esimeestega.

 
  
MPphoto
 

  Paul Rübig (PPE).(DE) Austatud juhataja, ma tahaksin lihtsalt küsida, kas neljapäeval toimuvad sellegipoolest istungid Euroopa Parlamendis, kas toimuvad komisjonide, näiteks teaduslike ja tehnoloogiliste võimaluste hindamise üksuse (STOA) ja teiste komisjonide koosolekud, kas istungitel osalevad tõlgid ja kas neljapäeval lubatakse Euroopa Parlamenti külastajate rühmi?

 
  
MPphoto
 

  Juhataja. – Ma tegelen parasjagu kõikidele parlamendiliikmetele saadetava e-kirja koostamisega, mille ma isiklikult allkirjastan. Mõned meist ei ole veel Strasbourgigi jõudnud ja soovivad samuti seda teavet. E-kiri saadetakse kella 11 paiku ja see sisaldab vastuseid võimalikult paljudele küsimustele, millele me praegu oskame vastata.

Neljapäeval võib pidada kõiki komisjonide koosolekuid, kuid hääletusi ei korraldata. Euroopa Parlamendi teenistused on neljapäeval tööl. Täiskogu istungit ei toimu. Kõik toimub nii, nagu tavaliselt, välja arvatud see, et täiskogu istungit ei toimu. Euroopa Parlamendi külastamiseks Strasbourgi saabunud külastajate rühmad võetakse vastu – need rühmad, kelle me oleme kutsunud, võivad Euroopa Parlamenti külastada ja istungitesaali siseneda, kuid istungit ei toimu.

Ainus erinevus tavalise päevaga on see, et täiskogu istungit ja hääletusi ei toimu. Kõik muu toimub neljapäeval nagu tavaliselt.

Neljapäeval ja reedel saate kanda end kohalolijate nimekirja.

Ülejäänud teabe saate e-kirjaga, mis jõuab teieni hiljemalt enne lõunat.

Eile toimus esimeeste konverentsi koosolek ja ka juhatuse koosolek. Nendel otsustati ära üsna suur hulk küsimusi. Nüüdsest asub tegutsema töörühm, millesse on kaasatud parlamendi teenistused. Töörühm on minuga pidevalt kontaktis ja mina olen kontaktis fraktsioonide esimeestega, sest meil on vaja pidevalt suhelda kõikide küsimuste teemal, mis puudutavad sel nädalal ja järgnevatel nädalatel tehtavaid otsuseid. Palun pidage meeles, et Euroopa Parlamendi komisjonide koosolekud toimuvad järgmisel nädalal ja me ei tohi takistada parlamendikomisjonide tavapärast tegevust, ning me peame Brüsselis toimuva istungi ette valmistama nagu tavaliselt. Selle kohta ei ole otsuseid veel tehtud, kuid need tehakse lähipäevil.

Te võite arvestada, et ma saadan teile lühiülevaate kõige kohta, mis on otsustatud, ja kõige kohta, mida me plaanime tulevikuks.

 
Õigusteave - Privaatsuspoliitika