Hakemisto 
 Edellinen 
 Seuraava 
 Koko teksti 
Sanatarkat istuntoselostukset
Tiistai 20. huhtikuuta 2010 - Strasbourg EUVL-painos

2. Esityslista
Puheenvuorot videotiedostoina
PV
MPphoto
 

  Puhemies. (PL) Ottaen huomioon tilanteen viimeaikaisen kehityksen ja poliittisten ryhmien suostumuksella ehdotan seuraavia muutoksia keskiviikon käsittelyjärjestykseen. Nämä ovat uusia muutoksia eilen kello 17.30 hyväksymiemme lisäksi. Ne ovat lisämuutoksia.

Ensinnäkin poistamme käsittelyjärjestyksestä neuvoston kyselytunnin. Neuvosto on ilmoittanut minulle, että tällä viikolla koettujen liikennevaikeuksien vuoksi neuvoston puheenjohtajan López Garridon on lähdettävä Strasbourgista keskiviikkona klo 18.00, joten emme voi pitää kyselytuntia illalla. Toiseksi poistamme käsittelyjärjestyksestä jäsenen Ţicãun mietinnön rakennusten energiatehokkuudesta, koska sitä ei hyväksytty valiokunnassa maanantaina. Kolmanneksi lisäämme suullisen kysymyksen syanidia käyttävän kaivostekniikan kieltämisestä kolmantena kohtana iltapäivän esityslistaan heti aiheista "SWIFT" ja "Matkustajarekisteritiedot (PNR)" käytävien keskustelujen jälkeen. Näin keskiviikon istunto päättyy klo 19.00. Toistan vielä lyhyesti: olemme poistaneet nämä kohdat, jotka ovat mahdottomia, ja tämän seurauksena keskiviikon istunto ei pääty klo 24.00 vaan klo 19.00. Toistan, että asioista on keskusteltu poliittisten ryhmien puheenjohtajien kanssa.

 
  
MPphoto
 

  Paul Rübig (PPE).(DE) Arvoisa puhemies, haluan vain kysyä, pidetäänkö torstain istunnot, kokoontuvatko STOA-yksikön (tieteellisten ja teknisten vaihtoehtojen arviointi) kaltaiset komiteat, ovatko tulkit käytettävissä istunnossa ja otetaanko parlamentissa vastaan vierailijaryhmiä torstaina.

 
  
MPphoto
 

  Puhemies. (PL) Olen valmistelemassa kaikille parlamentin jäsenille lähetettävää sähköpostia, jonka allekirjoitan itse. Jotkut eivät ole edes päässeet Strasbourgiin, ja hekin haluavat näitä tietoja. Sähköpostiviesti lähetetään noin klo 11.00, ja se sisältää vastaukset mahdollisimman moneen kysymykseen, johon meillä on tiedossa vastaus.

Kaikki valiokuntien kokoukset pidetään torstaina, mutta äänestyksiä ei toimiteta. Euroopan parlamentin yksiköt ovat täällä. Täysistuntoa ei pidetä. Täysistuntoa lukuun ottamatta kaikki toimii normaalisti. Strasbourgiin parlamentissa vierailemaan saapuvat ryhmät otetaan vastaan – meidän kutsumamme ryhmät – ne voivat vierailla parlamentissa ja tulla istuntosaliin, mutta täysistuntoa ei pidetä.

Ainoa poikkeus tavallisesta päivästä on, ettei täysistuntoa pidetä eikä äänestyksiä toimiteta. Kaikki muu sujuu tavalliseen tapaan torstaina.

Voitte allekirjoittaa läsnäololistan torstaina ja perjantaina.

Loput tiedot annetaan sähköpostissa, jonka saatte viimeistään lounasaikaan mennessä.

Eilen pidettiin puheenjohtajakokouksen tapaaminen ja puhemiehistön kokous. Päätöksiä tehtiin varsin monista asioista. Tästä lähtien työtä tekee työryhmä, joka koostuu parlamentin yksiköistä. Työryhmä on jatkuvasti yhteydessä minuun, ja minä olen yhteydessä poliittisten ryhmien puheenjohtajiin, sillä meidän on pidettävä jatkuvasti yhteyttä kaikissa asioissa, jotka koskevat tätä ja tulevia viikkoja koskevia päätöksiä. Pyydän teitä muistamaan, että Euroopan parlamentin valiokunnat kokoontuvat ensi viikolla eikä meidän pidä pysäyttää tavanomaisia valiokuntamenettelyjä, ja meidän on valmistauduttava Brysselin istuntoon tavanomaiseen tapaan. Tätä koskevia päätöksiä ei ole vielä tehty, mutta ne tehdään lähipäivinä.

Saatte minulta pian lyhyen tiedotteen kaikesta, mitä on päätetty, ja kaikesta, mitä suunnittelemme vastaisen varalle.

 
Oikeudellinen huomautus - Tietosuojakäytäntö