Zoznam 
 Predchádzajúci 
 Nasledujúci 
 Úplné znenie 
Doslovný zápis z rozpráv
Utorok, 20. apríla 2010 - Štrasburg Verzia Úradného vestníka

2. Program
Videozáznamy z vystúpení
Zápisnica
MPphoto
 

  Predseda. – Vzhľadom na najnovší vývoj situácie a na základe dohody s politickými skupinami by som chcel navrhnúť nasledovné zmeny programu práce na stredu. Nové zmeny sa týkajú tých zmien, ktoré sme prijali včera o 17.30 hod. Toto sú ďalšie zmeny.

Po prvé, sťahujeme z programu práce hodinu otázok pre Radu. Rada ma informovala, že pán López Garrido bude musieť odísť zo Štrasburgu v stredu o 18.00 hod. v súvislosti s problémami, ktoré sú tento týždeň s dopravou, takže v stredu večer nebudeme môcť mať hodinu otázok. Po druhé, sťahujeme z programu práce správu pani Ţicăovej o energetickej hospodárnosti budov, pretože v pondelok správa nebola prijatá vo výbore. Po tretie, otázku na ústne zodpovedanie týkajúcu sa zákazu používania kyanidových technológií pri ťažbe budeme riešiť popoludní ako tretí bodu programu hneď po ukončení rozpráv o systémoch SWIFT a PNR (týkajúcich sa záznamov o menách cestujúcich). Na základe tohto programu sa rokovanie v stredu skončí o 19.00 hod. Veľmi stručne to znova zopakujem: stiahli sme z programu tie otázky, o ktorých nie je možné rokovať, a preto v stredu neskončíme rokovanie o 24.00 hod., ale o 19.00 hod. Opakujem, že tieto veci boli prerokované s predsedami politických skupín.

 
  
MPphoto
 

  Paul Rübig (PPE). (DE) Vážený pán predseda, chcem sa vás len opýtať, či sa vo štvrtok ešte budú konať rokovania v Parlamente, či budú zasadnutia výborov ako Hodnotenie vedeckých a technických možností (STOA) a iné, či budú na rokovaniach k dispozícii tlmočníci a či sa v Parlamente budú vo štvrtok prijímať skupiny návštevníkov.

 
  
MPphoto
 

  Predseda. – Práve pripravujem e-mail pre všetkých poslancov, ktorý osobne podpíšem. Niektorí z nás sa dokonca nedostali do Štrasburgu a tiež chcú mať tieto informácie. E-mail, ktorý pošlem okolo 11.00 hod., bude obsahovať odpovede podľa možnosti na čo najviac otázok, na ktoré už máme odpovede.

Vo štvrtok sa môžu konať zasadnutia všetkých výborov, ale nebude sa hlasovať. Služby Európskeho parlamentu tu budú k dispozícii. Neuskutoční sa plenárne zasadnutie. Všetko okrem plenárneho zasadnutia bude mať zvyčajný priebeh. Skupiny, ktoré prídu do Štrasburgu na návštevu Parlamentu, budú prijaté – skupiny, ktoré sme pozvali, budú môcť navštíviť Parlament a rokovaciu sálu, ale nebudú sa konať žiadne rokovania.

Jediný rozdiel oproti bežnému dňu bude ten, že sa neuskutoční plenárne zasadnutie a nebude sa hlasovať. Zvyšný program bude vo štvrtok pokračovať ako zvyčajne.

Vo štvrtok a v piatok budete môcť podpísať prezenčnú listinu.

Ostatné informácie budú v e-maile, ktorý dostanete najneskôr pred obedom.

Včera sa konala schôdza Konferencie predsedov a tiež schôdza predsedníctva. Rozhodlo sa o mnohých veciach. Odteraz bude pracovať pracovná skupina, do ktorej patria parlamentné služby. Pracovná skupina je so mnou stále v kontakte a ja som v kontakte s predsedami politických skupín, pretože musíme mať neustály kontakt v súvislosti s vecami, ktoré sa týkajú rozhodnutí o tomto týždni a o nasledujúcich týždňoch. Prosím, nezabudnite, že budúci týždeň sa uskutočnia zasadnutia výborov Európskeho parlamentu a nesmieme blokovať bežné zasadnutia výborov a že ako zvyčajne musíme pripraviť rokovanie v Bruseli. Rozhodnutia o tom zatiaľ neboli prijaté, ale prijmú sa v priebehu niekoľkých nasledujúcich dní.

Dostanete odo mňa stručné informácie o všetkom, o čom sa rozhodne, a o všetkých našich plánoch do budúcnosti.

 
Právne upozornenie - Politika ochrany súkromia