Показалец 
 Назад 
 Напред 
 Пълен текст 
Разисквания
Вторник, 20 април 2010 г. - Страсбург Версия ОВ

3. Прекъсване на въздушния транспорт в Европа (разискване)
Видеозапис на изказванията
PV
MPphoto
 

  Председател. – Следващата точка са изявленията на Съвета и на Комисията относно прекъсването на въздушния транспорт в Европа.

Както всички знаем, решенията за следващите няколко дни трябва да бъдат взети от изпълнителния орган на европейските институции. Разбира се, това ще бъде задача на Комисията и Съвета на министрите. Както знаем, Комисията и Съветът работят по този въпрос поне от неделя насам, но ние, като членове на Европейския парламент, също имаме своите задължения. Те са свързани с по-дългосрочните мерки по отношение на настоящата криза. Ще искаме парламентарните ни комисии да вземат участие. Трябва да помислим и как да реагираме на настоящата ситуация на месечната сесия в Брюксел. Може би ще отговорим с резолюция. Говоря за различни начини на реагиране. Бих искал да помоля всички да обърнат внимание в речите си и на това как Парламентът може да допринесе за решаването на настоящите проблеми. Те са, преди всичко, проблеми на нашите граждани, жителите на Европа. Разбира се, изпитваме затруднения да стигнем до Страсбург и Брюксел, но това си е наш проблем и определено не следва да се задълбочаваме в тази насока. Следва да се подготвим да обсъдим как да решим проблемите на европейците в ситуация, в която въздушният транспорт е парализиран. Най-важният въпрос е какво ние, членовете на Европейския парламент, можем да направим през следващите няколко седмици, за да се подобри положението. Тъй като в първите часове и дни най-голямата отговорност обаче принадлежи на изпълнителния орган, бих искал да благодаря на представителите на Съвета и на Комисията за това, че са с нас.

 
  
MPphoto
 

  Диего Лопес Гаридо, действащ председател на Съвета.(ES) Г-н председател, както е известно на всички, въздушният транспорт има абсолютно стратегически характер. Той засяга гражданите, тяхното ежедневие и правото им на свободно движение – което е основно право – и без съмнение има решаващо влияние върху икономическата дейност.

Когато има проблеми с въздушния транспорт, когато има прекъсвания, които засягат повече от една държава, стратегическият характер на въздушния транспорт става дори по-очевиден, а вредата е още по-голяма.

Когато, както в конкретния случай, това засяга повечето държави-членки на Европейския съюз, това се превръща в изключително сериозен проблем и дори криза. Разбира се, това е неочаквана и безпрецедентна криза, към която трябва да се подходи по подходящ начин. Освен това е налице парадоксът, че сме изправени пред въпрос, по отношение на който Европейският съюз не разполага с много правомощия, дори по-малко, отколкото има по други проблеми, но въпреки това той трябва да реагира, трябва да действа.

От кризата с въздушния транспорт в Европа възникнаха едновременно две обстоятелства: максималната степен на сериозност – кризата е много сериозна – но и ниско ниво на непосредствена правоспособност от страна на Европейския съюз за действия в тази област. Ето защо това е положение, в което не е лесно да се действа от гледна точка на Европейския съюз. Въпреки това ние действахме и реагирахме.

Това ме отвежда до втората част от изявлението ми: какви действия са били предприети в този случай. Първо, държавите-членки, летищните власти, приложиха съществуващия протокол, като взеха предвид картата, показваща разпространението на вулканичната пепел, изготвена от Консултативния център за вулканична пепел в Лондон. Тя представляваше научна оценка, въз основа на която беше решено, че въздушното пространство следва да бъде автоматично ограничено за полети. Това беше направено първо, и то с изключително внимание, както и с оглед на безопасността и минималния риск въз основа на първите данни от Евроконтрол, които, от своя страна, се основаваха на информацията на Консултативния център за вулканична пепел в Лондон, който беше създаден преди години.

Естествено обаче положението очевидно излезе извън рамките на държавите-членки и затова Европейският съюз и институциите му започнаха работа от самото начало. По-конкретно, през последните дни бяха проведени редица технически срещи, вследствие на които се стигна до политическото решение, взето вчера от транспортните министри.

През почивните дни Съветът, испанското председателство, Комисията – най-вече членът на Комисията Калас, на когото благодаря за готовността и упоритата му работа през този период – и Евроконтрол работиха за изготвяне на много по-точна и по-подходяща реакция на придобиващата траен характер криза, която започваше да има много сериозни последици за целия Европейския съюз и извън него.

Работата, извършена през последните няколко дни, доведе до препоръката от Евроконтрол, която беше приета единодушно, първо, на срещата, проведена вчера в Брюксел между Евроконтрол, Комисията, Съвета, летищните власти, организациите, свързани с въздушния транспорт, и всички засегнати сектори, по отношение на необходимостта Евроконтрол да установи три зони, засегнати от вулкана, считано от днес. Първата зона ще бъде зоната с най-голяма плътност на вулканичната пепел, в която ще има пълно ограничение, пълна забрана за полети; втората зона ще бъде обратното, зона, в която няма никаква вулканична пепел и затова няма ограничения за полетите; и третата ще бъде междинна зона, в която има ниска плътност на вулканичната пепел и в която ще се позволяват полети, при които няма никакъв риск. Националните органи ще трябва да проучат тази зона по един координиран начин, считано от днес, предвид данните, които Евроконтрол предоставя ежедневно и непрекъснато, на всеки шест часа, за да се реши дали е необходимо да се създадат въздушни коридори или зони, в които полетите ще бъдат разрешени.

Техническата препоръка, която беше изготвена и предложена от Евроконтрол, беше единодушно приета вчера от 27-те правителства на Европейския съюз, като по този начин се предостави европейско очертание и европейски подход за това, което е необходимо в момента. С други думи, Европейският съюз взема решение и следователно предлага държавите-членки да действат по този начин. Беше постигнато единодушно съгласие между европейските правителства и Комисията, заедно с предложението, внесено от Евроконтрол, да се действа по този начин.

Затова безопасността продължава да бъде приоритет. Няма място за компромис по този въпрос, както каза членът на Комисията Калас – заяви го през почивните дни – и затова е налице зона, в която има забрана, съгласие за пълна забрана за полетите. Ще получим много по-точна представа за действителната опасност от всички данни, които ще бъдат използвани от Евроконтрол, не само от Лондон, но и от изпитанията, които се извършват с изпитателни въздухоплавателни средства без пътници, както и данни от националните органи, от производителите на части за самолетни двигатели и от Европейската агенция за авиационна безопасност в Кьолн. Всички тези данни ще трябва да бъдат взети предвид при определянето на зоните, за които се споразумяха вчера транспортните министри на извънредното заседание на Съвета, свикано от испанското председателство.

Ето защо това е един развиващ се, по-динамичен и по-точен модел от използвания досега, който се основава преди всичко на научни данни, второ, на техническото решение на Евроконтрол, и накрая, на решение на държавите-членки за междинната зона, за която те трябва да бъдат координирани.

На свой ред, г-н председател, Съветът на министрите на транспорта прие много ясна позиция вчера, в която се казва на държавите-членки, че те следва да направят всичко възможно, за да осигурят достъп до възможно най-много алтернативни средства за транспорт, така че да бъдат решени много сериозните проблеми, които засягат мобилността на гражданите в Европа и извън нея. Те разгледаха и изключително сериозните икономически последици от положението – както членът на Комисията Калас ще обясни – в рамките на работна група, група, оглавявана от заместник-председателя на Комисията, члена на Комисията Калас, члена на Комисията Алмуния и члена на Комисията Рен, която следващата седмица ще представи доклад относно всички икономически аспекти. Накрая, възможно най-скоро ще се проведе още едно заседание на Съвета на министрите на транспорта, на което ще бъдат обсъдени всички тези въпроси.

Затова, г-н председател, беше взето решение, според което ще бъдат осигурени европейска перспектива и координиран европейски подход по отношение на случващото се, основаващи се на безопасност, както и на необходимостта от възможно най-голяма ефективност и точност при вземането на решения относно полетите, като в същото време се защитават правата на гражданите. Г-н председател, г-н Buzek, изразявам голямо задоволство, че Европейският парламент предложи подробно разискване на този въпрос. В действителност разискването означава, че безспорно имате рефлексите да действате незабавно, както подобава на един Парламент, който представлява народите на Европа, както и че можете да разгледате в по-дългосрочен план какви действия трябва да бъдат предприети в отговор на тази напълно непредвидена, изцяло нова криза, която оказа необикновено и изключително сериозно въздействие върху живота на европейските граждани.

 
  
MPphoto
 

  Председател. – Бих искал да уверя Съвета на министрите и испанското председателството, и моля да им кажете за това, че Европейският парламент е готов да сътрудничи по всяко време и че имаме готовност да обсъдим тези въпроси в комисия. Готови сме да се срещнем с представители на Европейската комисия и Съвета и да обсъдим проблемите. Искаме да вземем участие. Ние сме от различни региони на Европейския съюз, избрани сме в преки избори и сме отговорни за жителите на Съюза, и затова нашето участие е от съществено значение. Имаме готовност за това. Разбира се, можем да направим само това, което е във възможностите на един законодателен орган. Не можем да взимаме изпълнителни решения, но искаме да помогнем както на Комисията, така и на Съвета. Имаме желанието да направим това. Ето защо се провежда това обсъждане.

 
  
MPphoto
 

  Сийм Калас, заместник-председател на Комисията.(EN) Г-н председател, щастлив съм да представя на Парламента доклада за действията, предприети от Комисията по отношение на последиците от кризата във въздухоплаването в Европа вследствие на изригването на вулкана Еяфялайокул. Парламентът сигурно знае, че 84 000 полета са били отменени, вследствие на което бяха засегнати хиляди пътници.

Както знаете, Евроконтрол, по инициатива от наша страна, свика телефонна конференция в понеделник сутринта и Комисията участва активно вчера следобед в извънредния Съвет на министрите на транспорта. Според мен след Съвета има четири основни послания, които трябва да бъдат предадени.

Всички транспортни министри подкрепят един координиран европейски отговор на кризата. Националните решения не са ефективни в борбата с този вид проблеми, които засягат въздушното пространство в световен мащаб. Трябва да подчертая, че духът на сътрудничество сред транспортните министри беше висок и бяха проведени няколко телефонни разговора, в които всички заявиха, че са готови да поемат отговорност и да си сътрудничат.

Вторият важен момент е, че безопасността е на първо място. Не може да има компромис с безопасността. Това е, и продължава да бъде, наша основна грижа. Трябва да гарантираме най-високите стандарти за безопасност за нашите граждани.

Третият принцип е, че министрите се договориха за постепенното и съгласувано отваряне на европейското въздушно пространство, като същевременно се гарантира безопасността. Това започна тази сутрин в 08,00 ч. чрез Евроконтрол. Три вида зони са включени в това решение в зависимост от степента на замърсяване. Първата от трите зони се намира в центъра на изригването, където ще бъде запазена пълна забрана за полети, понеже не е възможно да се гарантира безопасността.

Втората зона е тази, която по принцип няма да попречи на сътрудничеството във връзка с въздушния транспорт, въпреки наличието на пепел. Тази зона ще трябва да бъде потвърдена, а решенията за въздухоплавателна дейност ще бъдат взети съгласувано от органите на държавите-членки.

Третата зона не е засегната от пепелта, вследствие на което няма ограничения на полетите. Евроконтрол предоставя карти на всеки шест часа, които съдържат необходимата за националните органи информация.

Четвърто, чрез тези мерки, ние в крайна сметка очакваме изпълнението на програмата „Единно европейско небе“ и, по-конкретно, функциите на мрежовия мениджър. Знам, че мога да разчитам на силната подкрепа на Парламента след успеха на втория пакет за единно европейско небе миналата година.

Сигурно знаете, както спомена министърът, че беше създадена работна група – група от членове на Комисията – за да се обсъдят въпросите, свързани с държавните помощи. Вчера говорих с представители на авиокомпаниите и те заявиха, че просто все още не са готови да направят оценка на загубите си. Основният проблем за тях, поради всички икономически последици, е да се възобновят полетите. Моделът за възобновяване на полетите е най-важното нещо. Не следва да изпадаме в паника за държавните помощи или всякакви други мерки за подпомагане на сектора на въздушния транспорт.

Друг важен въпрос са правата на пътниците и ние трябва да наложим зачитането на правата на пътниците. Правилата са добри. Всички споделят мнението, че правилата са добри. Въпросът е тяхното прилагане, което отново е в ръцете на държавите-членки. Следва наистина да се съсредоточим върху това и да разполагаме с няколко идеи за това как по-добре да се наложи спазването на правилата.

Сега бих искал да се спра върху това, което според мен са умишлени опити да се внесе объркване – кой какво следва да направи, кой какво е направил и какви са моделите. Ясно е, че в някои държави предстоят избори и така нататък, но след изригването на вулкана всички решения бяха взети въз основа на съществуващи и одобрени модели за справяне с този вид ситуации.

Този модел е междуправителствен и въздушното пространство е от компетентността на отделните държави. Не Комисията дава заповедите – съществуват правила, които обхващат националните ни системи, и нашият модел, повтарям, се основава на наличната информация и съществуващите оценки. Няма нищо нередно в модела. Сега вече можем да помислим как да го променим. Започнахме да обсъждаме това вчера. Твърдението, че европейският модел се е провалил напълно не е истина. Това беше и е извънредно събитие. Изригването на подобен вулкан и неочаквано голямото разпространение на облака от пепел е нещо, което се е случвало в много редки случаи в света – не като снега или други подобни явления, които се случват често.

През почивните дни вече беше ясно, че ситуацията се превръща в нещо изключително и тогава проведохме няколко обсъждания за това как да се подходи към проблема. Твърдението, че транспортните министри е следвало да се намесят незабавно напълно противоречи на нашето разбиране за това как се организират нещата в Европа. Този вид решения са в ръцете на независими експерти и независими органи. Самият аз и министър Лопес Гаридо бяхме в Евроконтрол в неделя и аз се свързах с всички министри на транспорта на по-големите държави-членки. Бяхме готови да поемем отговорност и да попитаме какво следва да се направи, за да се намери решение на проблема. Това обаче не могат да бъдат произволни решения, а те зависят от специален орган. Този орган организира среща и ние проведохме обсъждания с него в неделя. Това бяха много трудни обсъждания, защото се разглеждаше живота на хората.

В понеделник сутринта се състоя извънредно съвещание на Евроконтрол, на което се постигна съгласие за така наречения модел на „свободните зони“. Останахме много доволни сътрудничеството, проявено от Евроконтрол. Повтарям, това изобщо не влизаше в компетентностите на Общността, но събитията показаха, че националният подход е остарял подход. Вече определено имаме по-голям стимул за създаване на един по-европейски подход към този вид събития и регулирането им. Разбира се, трябва да се направи и оценка на последиците и резултатите.

Основното нещо – както всички, включително авиокомпаниите, казаха – беше, че е особено важно да се възобновят полетите. По отношение на пътниците, най-важното нещо е хората да стигнат да дома си или до дестинациите си. Това беше основният въпрос, който беше обсъден вчера.

Накратко, работим усилено със Съвета и с Евроконтрол, за да се следи ситуацията и ако е необходимо, да бъдат взети нови решения. Предвиденият засега модел е доста подходящ за възобновяване на голяма част от полетите.

 
  
MPphoto
 

  Corien Wortmann-Kool, от името на групата PPE. – (NL) Г-н председател, благодаря на Комисията и на Съвета за информацията, която ни предоставиха относно кризата в европейската авиация. През последните няколко дни стана ясно, че без авиация не само нашият Парламент е изправен пред затруднения, но европейското ни сътрудничество и икономиката ни също са изправени пред огромни проблеми. Ето защо е важно, че провеждаме това извънредно разискване в Парламента днес. Пътниците са в безизходица, въздушните превозвачи, туристическата индустрия и дружествата, които зависят от пътуванията с въздушен транспорт, бяха силно засегнати, и всичко това се случва по време на икономическата криза.

Безопасността е от първостепенно значение. Нека няма недоразумения по този въпрос. Пътниците трябва да бъдат превозени безопасно, но е ясно, че не бяхме достатъчно подготвени за тази изключителна ситуация. Затварянето на въздушното пространство в първия ден беше бърз отговор на един проблем, с който ние в Европа досега не се бяхме сблъсквали – облак от вулканична пепел. Но какво се случи в дните след това? Компютърните модели ни показаха, че не бива да има полети, но изпитателните полети не срещнаха никакви проблеми. Нека повторя, че въпреки че безопасността, разбира се, е на първо място, важно е отново да се отвори европейското въздушно пространство въз основа на факти и правилни предположения. Необходимо е да свършим повече работа, съобразена със конкретните ни условия. Хубавото е, че първите стъпки в тази насока бяха предприети вчера и ние трябва бързо да се възползваме от това. Трябва да предприемем решителни действия. Безопасността е на първо място, но трябва да се уверим, че много скоро ще можем да използване безопасните зони.

Освен това са необходими структурни мерки. Единното европейско небе, което срещна сериозна съпротива от страна на държавите-членки, е нещо, което може да ни помогне и да направим авиацията по-ефективна.

Авиокомпаниите понесоха огромни икономически щети. Наложиха се високи разходи не само чрез забраната за въздушни полети, но и защото трябваше да се окаже съдействие на пътниците, които не могат да излетят. Застрахователните компании не осигуряват покритие и не е сигурно дали можем да оправдаем всички разходи, които авиокомпаниите трябва да направят. Затова настоятелно ви призовавам да разследвате размера на направените разходи, размера на нанесените щети и на това какво обезщетение може да бъде осигурено. За да ви дам един пример: разходите, направени от авиокомпаниите, въз основа на нашата европейска директива за правата на пътниците, и какви помощи при бедствия могат да бъдат изплатени. Очевидната стъпка не е ли да се провери дали при форсмажорни обстоятелства можем действително да осигурим тези средства от европейския бюджет?

Г-н Алмуния, посочихте, че сте склонен да одобрите предоставянето на държавни помощи, но трябва да Ви предупредя, че не трябва да позволим на държавите-членки да подкрепят националните си избраници. Затова е изключително важно това да се координира на европейско равнище. Не само рамката за държавни помощи, но и ефективното предоставяне на държавни помощи. Това е, което Ви призовавам да гарантирате.

 
  
MPphoto
 

  Martin Schulz, от името на групата S&D.(DE) Г-н председател, госпожи и господа, считам, че кризата има човешко измерение, което със сигурност трябва да обсъдим днес. Много хора, десетки хиляди, не могат да излетят и очакват да се приберат у дома. Считам, че тази сутрин трябва да помислим за тези хора. Почти всеки от нас, много от членовете на Парламента, са били изправени пред същия проблем през последните седмици. Ние сме привилегировани членове на Европейския парламент, които можем да се възползваме от наличната инфраструктура. Много хора обаче не могат да продължат пътя си в отдалечени краища на света. Те не могат да си тръгнат и да се върнат на работа, децата им не могат да отидат на училище, защото не са могли да се върнат от почивките си и са оставени без настаняване и без никакви пари. Отново бих искал да изкажа съпричастността си с тези хора. Надявам се, че ще бъде възможно да се приберат у дома бързо.

Авиокомпаниите са много важна част от транспортната ни система не само за пътниците, но и за стоките. Финансовите загуби от изригването на вулкана са значително по-големи от тези вследствие на събитията от 11 септември 2001 г. Ето защо призовавам Комисията да предприеме гъвкав подход за отпускане на вътрешни помощи за авиокомпаниите, които са изложени на риск, ако такива помощи наистина трябва да бъдат предоставени.

И накрая, трябва да бъдем наясно, че въздушният транспорт е част от особено уязвимата инфраструктура, с която разполагаме в Европа. Ако въздушният транспорт вече не е възможен, ние не сме в състояние да компенсираме липсата му в достатъчна степен. Ето защо считам, че проектът, който започнахме преди 20 години, разширяването на трансевропейските мрежи и, по-конкретно, разширяването на железопътния транспорт е надеждна и сериозна алтернатива и, както вече виждаме, алтернатива, която е от жизненоважно значение за икономическото ни оцеляване. Важно е сега да признаем този факт още веднъж.

Моят колега, г-н El Khadraoui, ще се спре на други аспекти на този въпрос, но бих искал да кажа само едно нещо. Все още не сме успели да постигнем оперативна съвместимост на влаковете между различните държави. Не е възможно един германски междуградски експрес да превози германци от Испания и по същия начин един високоскоростен френски влак не може да достигне до Будапеща. Това означава, че все още не сме достигнали необходимото положение. Въпреки че в Парламента сме изготвили съответните резолюции, според мен тези внезапни периодични изблици на действие не са необходими. Вместо това трябва да приемем устойчив, текущ подход за въвеждането в сила на тези нови концепции.

 
  
MPphoto
 

  Gesine Meissner, от името на групата ALDE.(DE) Г-н председател, г-н Калас, г-н Лопес Гаридо, в този случай видяхме, че природата наистина е по-силна от каквито и да е технологии, с които разполагаме. До известна степен ни беше даден един урок. В същото време обаче е важно да се отбележи, че ситуацията ни показа, че не сме постигнали достатъчен напредък в Европа, както е следвало да направим.

В продължение на 20 години говорим за вътрешен пазар за транспорт и единно европейско небе. Разбира се, това не би предотвратило изригването на вулкана, но вероятно би ни позволило да действаме по-ефективно и по-бързо.

От дълго време призоваваме за единно европейско небе, координирано от Евроконтрол, но все още не разполагаме с такова. По същия начин, и тук съм съгласен с г-н Schulz, все още не разполагаме с оперативна съвместимост на железопътната мрежа. Все още е невъзможно да се купи билет за влак, който да прекоси континента от Северна до Южна Европа. В този случай също става ясно, че сме постигнали много на хартия и сме обсъждали много въпроси, но в действителност голяма част от това, което е необходимо, липсва.

Очевидно е, че реакцията в Европа беше незадоволителна от гледна точка на гражданите. Разбира се, ситуацията беше трудна и, разбира се, не беше възможно министрите от отделните държави да отворят въздушното си пространство, когато имаше предупреждения от института в Лондон, че не е безопасно да се лети. В същото време беше незадоволително, че не бяха направени действителни измервания посредством балони, например, а всеки работеше със статистически екстраполации. Това не се хареса на много европейски граждани. Позицията на авиокомпаниите също е разбираема. Те понасяха големи финансови загуби и искаха по-бърза реакция.

Авиокомпаниите претърпяха огромни финансови загуби и, разбира се, много е важно пътниците да се приберат у дома възможно най-скоро. Трябва да защитим техните права. Важно е обаче за правата на пътниците в Европа те да разполагат с възможности за транспорт и пътуване. Поради тази причина считам, че е от жизненоважно значение за транспортната ни система в Европа да разполага с авиокомпании и други възможности за транспорт, които да бъдат използвани от пътниците. Това означава, че за нас е от съществено значение да разгледаме по-подробно как следва да подходим към ситуацията, как можем да осигурим подпомагане на авиокомпаниите по време на кризата, в която транспортният сектор вече се намира, и как можем да запазим и да гарантираме мобилността на гражданите на Европа, което представлява голямо постижение.

По отношение на обезщетението за щетите, няма смисъл да предявяваме претенции към вулкана, защото, както вече знаем, така няма да постигнем нищо. Природата си има своите закони, но ние трябва да се опитаме да реагираме на тях в интерес на гражданите на Европа. Ето защо мисля, че е много хубаво, че е създадена работна група, начело с г-н Калас. Това е много важно и ние ще продължим да обсъждаме какви изводи можем да направим от кризата за бъдеще.

 
  
MPphoto
 

  Michael Cramer, от името на групата Verts/ALE.(DE) Г-н председател, госпожи и господа, през последните шест дни имаше една основна промяна на мобилността в Европа. Решаващият фактор в този случай не беше сериозна авария, мерки за борба с изменението на климата или високата цена на авиационното гориво. В този случай природата сама изигра решаваща роля.

Исландският вулкан отново показа на човешката раса истинската мощ на природата. Трябва да си вземем поука от това за в бъдеще. Човешката раса не е всемогъща и никога няма да бъде. Реакцията на изригването на вулкана с право дойде от Европа. Тъй като вулканичната пепел може да блокира двигателите на самолетите и да попречи на видимостта през самолетното стъкло, Европейската организация за безопасност на въздухоплаването, Евроконтрол, възприе един отговорен подход и направи безопасността на пътниците основен приоритет.

От името на групата на Зелените/Европейски свободен алианс, бих искал да изкажа искрената си благодарност на Евроконтрол, на транспортните министри, които подкрепиха Евроконтрол и, по-конкретно, на германския министър на транспорта, Петер Рамзауер. Следва да подкрепим и професионалния съюз на германските пилоти „Кокпит“ (Cockpit), който се държа много по-отговорно от ръководството на авиокомпаниите като отказа да извършва полети по правилата за визуални полети в европейското въздушно пространство, защото счита, че това би било безотговорно. Въздушното пространство или е безопасно, или не е. В крайна сметка няма значение по кои правила летят самолетите и по кои правила катастрофират.

Затова Зелените биха искали да осъдят възможно най-строго подхода на авиокомпаниите, които искаха да дадат приоритет на печалбата, а не на безопасността. Призоваваме европейското въздушно пространство да се отвори отново само когато не съществува никакъв риск. Призоваваме всички политици да не се поддават на натиска, оказван от авиокомпаниите, и да не прехвърлят отговорността за безопасността на пилотите, например.

През последните няколко дни болезнено осъзнахме недостатъците на националните и европейските транспортни политики за последните десетилетия, които пренебрегваха и в много случаи все още пренебрегват железопътната система. Тези политики бяха насочени изцяло към въздушния транспорт. Всяка година авиокомпаниите в Европа получават 14 млрд. евро от европейските данъкоплатци, защото, за разлика от горивото, използвано от железниците, керосинът не подлежи на данъчно облагане. Това обяснява временна загуба на приходи на авиокомпаниите.

Има обаче един извод, който трябва да направим от всичко това. Железниците са не само най-безопасното превозно средство, но са и от съществено значение за гарантиране на мобилността и спирането на изменението на климата. Затова бих искал да благодаря на всички железопътни дружества в Европа, които помогнаха пътниците да достигнат до дестинациите си.

Изригването на вулкана в Исландия следва да бъде предупреждение за всички нас. Това, което изпитваме в момента, е реалността на бъдещето на транспорта. Транспортът обаче би имал успешно бъдеще само ако необходимите мерки не трябва да бъдат взети за една нощ. Поради тази причина призоваваме всички държави-членки на Европейския съюз да променят приоритетите на националните и международните транспортни политики. Трябва да се даде приоритет на железопътния транспорт не само на думи, но и с финансови действия, за да не трябва да изпитваме такава ситуация отново.

 
  
MPphoto
 

  Peter van Dalen, от името на групата ECR.(NL) Г-н председател, отново се оказваме свидетели на голямото влияние, което атмосферните условия и климатът имат върху транспорта. Един не особено голям вулкан изригва в Исландия и въздушният транспорт в много части на Европа спира за няколко дни. Мисля, че е добре, че днес поне успяхме донякъде да възобновим полетите. Мисля също, че това действие беше оправдано и че бяхме в състояние да го направим, защото изпитателните полети ни показаха, че може да се извършват полети, стига, разбира се, да продължим да се радваме на добрите условия на видимост в момента.

В същото време мисля, че отменянето на всички полети с един замах беше твърде строга мярка. Направихме прибързано сравнение с полета на „Кей ел ем“ (KLM), който премина през вулканичния прах на вулкана Редаут над Аляска през 1989 г., както и с полета на „Бритиш еъруейс“ (British Airways), който се озова в облак от вулканичен прах над Индонезия през 1982 г. Не забравяйте, че и двата полета се оказаха напълно обгърнати от прах от вулкани, които бяха изригнали скоро преди това и които бяха относително близо. Плътността и топлината на частиците прах в тези случаи бяха на ниво, несъизмеримо с обстоятелствата на сегашната ситуация.

Ето защо одобрявам подхода, който взема предвид различията в концентрацията на вулканичен прах. Ако възприемем този подход – както изглежда правим – тогава е съвсем редно отново да отворим определени части от въздушното пространство, със сигурност в определени коридори и на определена височина. Според мен възобновяването на полетите е крайно наложително, защото исландската пепел води до загуби на авиокомпаниите. Възможността няколко изпитващи затруднения авиокомпании да фалират в кризата не ме притеснява особено. Не можем обаче да позволим големите и реномирани дружества, които поставят безопасността на първо място, да фалират. От това зависят прекалено много пари и прекалено много работни места.

Също така, трябва да работим с един реалистичен подход, който взема предвид концентрацията на частиците прах. Редно е някои части от въздушното пространство да бъдат отново отворени днес. Следва да приложим този прагматичен подход и за в бъдеще, за да постигнем един разумен и дори по-отговорен баланс между безопасност и икономика.

 
  
MPphoto
 

  Lothar Bisky, от името на групата GUE/NGL.(DE) Г-н председател, решението, взето от органите за авиационна безопасност, да не се излага безопасността на пътниците на риск, беше напълно правилно, дори ако това означаваше затварянето на европейското въздушно пространство за няколко дни и финансови загуби за авиокомпаниите. Според мен е безотговорно авиокомпаниите да искат от пилотите си да извършват полети на свой риск. Какво всъщност означава „на свой риск“ в този случай?

Приветствам факта, че Комисията обмисля отпускането на специални държавни помощи за авиокомпаниите, които в противен случай биха били изправени пред сериозни финансови затруднения вследствие на сегашната ситуация. По-късно ще обсъдим заетостта в Европейския съюз. Ако Европейският съюз и държавите-членки могат поне да помогнат положението да не се влоши още повече, тогава това е правилното решение. В замяна на предоставянето на държавни помощи обаче авиокомпаниите трябва да се задължат да не правят съкращения и да не намаляват заплатите. Те трябва и да гарантират, че няма да намалят парите за отпуски или да приспаднат заплащане за дните, в които служителите не са могли да отидат на работа заради транспортната ситуация.

Крайно време е Комисията да въведе постоянна обща европейска система за наблюдение за авиационна безопасност. Тази система за наблюдение следва да бъде специално създадена за предотвратяване на социалния дъмпинг. Бих искал да напомня на всички за държавните помощи, дадени на банките, които се възползваха от помощите, но не възприеха съответния социален подход. Не трябва да се позволи конкуренцията и гоненето на печалби да са по-важни от безопасността на човешкия живот.

 
  
MPphoto
 

  Francesco Enrico Speroni, от името на групата EFD.(IT) Г-н председател, госпожи и господа, според мен към ситуацията, причинена от вулкана, беше подходено по един муден, неефективен начин. Първата реална оперативна среща се проведе вчера, понеделник: вулканът започна да изригва в четвъртък сутринта; следователно трябваха четири дни да се постигне оперативно решение.

Вярно е, че някои ограничения може би са били прекомерни, особено по отношение на безопасността. Защо обаче бяха забранени полетите в Белгия, когато облакът беше в Норвегия? Защо бяха забранени полетите с едномоторни самолети на височина от 500 метра, когато пепелта беше над 8 000 метра?

Може би приложеното правило беше това, което е известно на пилотите от години, а именно, че най-безопасният полет е този, при който пилотът е в бара и самолетът е в хангара. Това обаче не е начинът за справяне с извънредни ситуации и затова считам, че, предвид задължението да се гарантира безопасността на пътниците и екипажа беше добра идея да се приемат тези мерки, но те бяха приети твърде дълго след възникването на ситуацията.

Затова, за в бъдеще ще трябва да вземем предвид изискванията за безопасност на първо място, но също и изискванията, които, въпреки че са свързани с безопасността, включват не само безразборна забрана за полети, но и мерки, които отразяват действителната ситуация, а не статистическата ситуация, така че, в името на един сектор, който е от жизненоважно значение за цялата икономика, може да се предотврати повторение на отрицателните икономически последствия и последици, на които станахме свидетели при атаката от 11 септември 2001 г., не само за сектора на въздушния транспорт и туризма, но и за икономиката като цяло.

Затова призовавам за бързи действия, сериозни действия и действия при пълно познаване на фактите.

 
  
MPphoto
 

  Angelika Werthmann (NI).(DE) Г-н председател, госпожи и господа, безопасността има приоритет над всички други съображения. Не можем да поемем риска да откаже двигателят на самолет, пълен с пътници, и вследствие на това да катастрофира в жилищен район. Бих искала да напомня на всички за самолета на „Бритиш еъруейс“, който прелетя през облак от пепел на път за Нова Зеландия през 1982 г. и, по-конкретно, за сериозния инцидент с „Боинг 747“ на „Кей ел ем“, който през 1989 г. прелетя през гъст облак от вулканична пепел. И двата самолета едва избегнаха да катастрофират.

Човешкият живот е безценен. Приветствам решението да се затвори въздушното пространство по време на кризата и така да се гарантира, че пилотите не трябва да поемат отговорност за пътниците, поверени на техните грижи. Проведоха се изпитателни и измервателни полети, но само до определена височина и по правилата за визуални полети. Тези полети не бяха в състояние да извършат каквито и да било действителни анализи или да предоставят каквито и да било значителни резултати.

Бих искала да кажа, по отношение на полетите съгласно правилата за визуални полети, че в случая със самолета на „Кей ел ем“ облакът от пепел не беше видим. Природата ни учи на уважение и в същото време ни дава да разберем ограниченията на глобализацията. Всички сме съвсем наясно със сериозните финансови последици. Човешкият живот обаче струва много повече от стоките. Ето защо, като се вземат предвид случаите, които споменах, бих искала да призова за възможно най-голяма отговорност и предпазливост, включително по отношение на разделението на въздушното пространство на три зони.

 
  
MPphoto
 

  Mathieu Grosch (PPE). (DE) Г-н председател, г-н Лопес Гаридо, г-н Калас, тази забрана за полети ни връща към общото разискване на безопасността, което се проведе в Парламента и в което заявихме, че ние, тоест Парламентът, както и Комисията според мен, можем и следва да въведем правила в тази област на европейско равнище, ако държавите-членки искат това. Често сме водили това разискване не само по отношение на въздушния транспорт, но също и в контекста на железниците и други области. Ето защо днес трябва да зададем въпроса на тези органи, които са в състояние да отговорят: първо, авиационните власти в съответните държави и, разбира се, организацията, отговорна за координацията на европейско равнище. Тази координация работи изключително добре.

Според мен най-важният приоритет е безопасността на пътниците. Финансовият аспект не е толкова важен, въпреки че не трябва да забравяме за него. Отделните държави взеха правилното решение. Надявам се, че в бъдеще Евроконтрол и националните органи за авиационна безопасност ще вземат правилното решение, а не отделните авиокомпании, защото отново сме изправени пред експерти, които са на различно мнение. Поради тази причина трябва да бъдем изключително предпазливи.

От икономическа гледна точка, разбира се, това е бедствие за една промишленост, която в момента преживява третата си криза, след 11 септември и икономическата криза. Затова следва да вземем мерки на европейско и национално равнище и да предоставим пакети от помощи, които са съвместими в цяла Европа и които не нарушават пазара, както често се случваше в миналото. Помощите са необходими, но само на национално равнище.

Пътниците сега се намират в положение, в което законът в този си вид не им осигурява цялата помощ, която може да се очаква. Често и с основание сме обсъждали тази тема в Парламента. Аз предполагам обаче, че авиокомпаниите и другите засегнати дружества ще дадат възможност на пътниците да настояват за правата, с които все още разполагат.

За мен, бъдещето е в единното европейско небе. Бих искал да посоча, че често ще обсъждаме тази тема в Европейския парламент през следващите две години.

 
  
MPphoto
 

  Saïd El Khadraoui (S&D).(NL) Г-н председател, госпожи и господа, г-н член на Комисията, мисля, че в това разискване са налице три важни елемента. На първо място, предоставените помощи и репатрирането на пътниците, които не могат да излетят; това трябва да бъде изцяло основен приоритет за всички органи на всички равнища. В тази връзка можем да се съгласим, че европейският регламент за правата на пътниците най-малкото осигури на много от тях минимално удобство и подкрепа. На практика обаче – както добре знаете – разбира се, имахме доста проблеми: хаос на летищата, липса на информация и така нататък. Затова бих искал да предложа да се започне разследване на европейско равнище в сътрудничество с авиокомпаниите и всички други засегнати страни, за да видим как можем да помогнем в подобни ситуации.

Освен това бих искал да ви призова да бъде създаден един вид работна група на равнището на Комисията и държавите-членки за организиране на възможно най-ефективно репатриране. Знам, че това е работа на авиокомпаниите, но със сигурност има хора, които не могат да се приберат от отдалечени места, които ще трябва да чакат доста време за репатриране, дори ако въздушното пространство бъде отново отворено. Трябва да обърнем внимание на това.

Вторият важен елемент, втора глава, ако щете, е процедурата за налагане на забрани за полети. Това, което се случи, е, че отново чухме искания за повече сътрудничество и по-голяма координация на европейско равнище и единното европейско небе – нещо, което вече беше споменато – ще се окаже полезно за в бъдеще. Вярно е, че Европейският съюз със сигурност няма правомощия да взима решения нито по отношение на въздушното пространство на държавите-членки, нито по отношение на Евроконтрол, което прави трудно вземането на ефективни и координирани решения.

Също така е вярно обаче, че до вчера вечерта ние действително използвахме доста консервативен математически модел на европейско равнище. По принцип този модел се основава на най-лошия възможен случай, което означава, че малко количество вулканичен прах е отбелязан като огромен облак, който изисква забрана за полети. Сигурно сте наясно, че САЩ използва друг модел, който прилага забрана за полети единствено в областта непосредствено над самия вулкан и който оставя оперативните рискове в ръцете на авиокомпаниите. Това е друг модел. Моделът между тези две крайности, който вече беше договорен – този с трите зони – ето това вече е добър модел. Нека видим как можем наистина да интегрираме безопасността и ефективността с това.

Моята трета и последна точка е за това как се справяме с икономическите последици. Добра идея е да се изброят различните възможности, но ни е необходим европейски подход. И накрая, нека добавя само, че не следва да заблуждаваме хората да си мислят, че ще можем да обезщетим всички за преживяното неудобство. Това просто не е възможно.

 
  
MPphoto
 

  Dirk Sterckx (ALDE).(NL) Г-н председател, преди всичко, бих искал да кажа нещо на министъра, тоест на действащия председател на Съвета. Не на Вас лично, а на всички, които са заемали поста Ви, а евентуално и на онези, които ще го заемат в бъдеще. Как сте останали ненаказани за възпрепятстване на един такъв европейски подход в продължение на толкова много години? Нееднократно Комисията и Парламентът е трябвало да окажат натиск върху Съвета за постигане на споразумение и дори тогава то винаги се оказва слаб компромис. Защо Съветът винаги мисли от междуправителствена и национална гледна точка, а не от европейска гледна точка? Това е една от поуките, които ще трябва извлечем от тази ситуация. Колегата ми, г-н El Khadraoui, вече заяви, че съществуват възможности за по-добро сътрудничество, но не само от гледна точка на управлението на въздушното пространство. Координацията между националните органи също може да бъде подобрена, но Вие самият посочихте, г-н действащ председател, че Европа в момента не разполага с правомощията да направи тези подобрения. Е, дайте тези правомощия на Европа най-накрая! Това би направило нещата много по-прости.

На второ място, искам да обърна внимание на научната информация. Разполагаме с един единствен център в Лондон, който специализира само в определени области и който, заедно с Евроконтрол, реши, че безопасността е на първо място. Това наистина беше правилното решение, но достатъчно ли е то? Не следва ли да укрепим европейския модел, като съчетаем няколко специалности и създадем истински европейски център за авиационна безопасност? Вулканът все още не е спрял да изригва. Когато е изригнал преди 200 години, той е останал активен в продължение на десет години. Ето защо е необходимо да се подготвим за следващите години. Смятам, че трябва да укрепим европейския модел и – това е важен въпрос за Парламента – също така трябва да гарантираме, че правата на пътниците няма да бъдат нарушени и че държавните помощи ще бъдат отпуснати на всички при еднакви условия.

 
  
MPphoto
 

  Isabelle Durant (Verts/ALE).(FR) Г-н председател, въпреки че хиляди хора се оказаха в големи затруднения днес, аз считам, че вулканичното изригване звучи като истинско предупреждение: предупреждение, което настоятелно ни призовава да преразгледаме отношенията си с атмосферните условия в транспортния сектор и най-вече прекомерната ни зависимост от въздушния транспорт, който, постепенно и понякога без да ни е известно, измести всички други средства за транспорт. Това е от още по-голямо значение, като се има предвид, че днес никой не е в състояние да каже, разбира се, дали това вулканично изригване ще спре или как този облак ще се придвижи през следващите седмици и месеци.

Това означава, че преди всичко ние – и аз подкрепям Комисията и Съвета в това отношение – трябва да продължим да се придържаме към принципа на предпазливост и принципа на безопасност. Освен това аз с удивление виждам, че в един момент във фармацевтичния сектор принципът на предпазливост беше използван, за да се окаже натиск върху държавите-членки и върху Европа да направят разходи, които според мен бяха донякъде необмислени. Днес друг сектор, както изглежда, също иска да постави под въпрос или да критикува предпазните мерки, предприети от държавите-членки и Европейския съвет. Намирам това за странно. Няма половинчати предпазни мерки. Безопасността и общото благо имат приоритет над всичко.

Колкото до останалите, считам, че, разбира се, трябва да развием железопътния транспорт. Това е основен приоритет и както заяви моят колега, ясно е, че разполагаме с визия за това какво трябва да представлява транспортната ни система; с други думи, железниците трябва да си възвърнат пазара за малки и средни разстояния. Считам също, че разнообразието от транспорт и транспортни средства е важно. Впрочем това е темата на Бялата книга, върху която ще трябва да работим в комисията.

В краткосрочен план считам, че приоритетът е да се приберат хората у дома, да се обезщетят пътниците и може би да се разгледа какво трябва да бъде направено за авиокомпаниите, но по един много целенасочен начин. Също така считам, че, структурно казано, трябва да осигурим много по-голяма подкрепа за видеоконферентните връзки. Видео-конференциите като средство продължават да бъдат изключително редки и от никакво значение за никого; това важи не само за Парламента, разбира се, но и в по-общ план. Считам, че подкрепата на такива практики ще ни помогне да намалим зависимостта от въздушен транспорт.

И накрая, понеже председателят ни попита, считам, че Европейският парламент може евентуално от своя страна да преразгледа начина си на работа, като например помисли за пет работни дни на седмица в продължение на две седмици, вместо три или три и половина работни дни на седмица. Това би било и възможност да се даде пример за начина, по който организираме работата си, за това как да бъдем по-малко зависими от въздушния транспорт, който очевидно е изключително крехък и подлежи, както природата ни демонстрира днес, на неизвестни величини, които не можем да контролираме.

Наистина става въпрос за преразглеждане на системата като цяло и ще е налице възможност в рамките на Бялата книга, но и в рамките на Европейския парламент, да преразгледаме собствения си метод за подкрепа на други транспортни средства, включително от гледна точка на начина, по който работим.

 
  
  

ПОД ПРЕДСЕДАТЕЛСТВОТО НА: г-н MARTÍNEZ MARTÍNEZ
Заместник-председател

 
  
MPphoto
 

  Ryszard Czarnecki (ECR).(PL) Г-н председател, изразявам съжаление относно факта, че изглежда много членове на Парламента, преди да направят изказванията си, не са се консултирали с професионалисти – хора, които са прекарали хиляди часове в управляване на самолет. Имам впечатлението, че това е едно изключително политическо обсъждане и че биват отправяни обвинения към Съвета, докато Съветът, бога ми, не носи отговорност за вулканите. С ръка на сърцето може да се каже, че решението на Евроконтрол беше твърде прибързано и искам да подчертая това, защото всичко беше сложено под общ знаменател. Диверсификацията на възникналото положение изобщо не беше взета предвид. Ние сме отговорни за системата за постоянно управление на въздушното движение и аз мисля, че можем да си извлечем поука от тези събития. Абсолютно сигурен съм обаче, че вече взетите решения отнеха твърде много време и съм убеден, че те определено можеха да бъдат различни.

 
  
MPphoto
 

  Jacky Hénin (GUE/NGL). (FR) Г-н председател, госпожи и господа, считам, че в моменти като тези, трябва да изразим утеха и съчувствие към всички онези, които са били, или все още са, по един или друг начин жертви на прекъсването на въздушния транспорт, точно както трябва да изразим съчувствие към служителите на авиокомпаниите, които, с ограничените ресурси, с които разполагат, са се опитали да задоволят потребностите на пътниците.

Не искаме да бъдем от онези, които силно критикуват, но не предлагат решение на проблема и след като бурята е преминалата, все още твърдят, че разполагат с истината. Бихме искали да кажем тук, че принципът за безопасност на пътниците трябва да бъде потвърден като приоритетен принцип. По-добре е да има недоволни пътници, които са живи, отколкото пътници, които, за съжаление, умират на борда.

В същото време, бих искал да кажа, че Европа не се ползва с голямо доверие. По-доброто сътрудничество и единство вероятно биха означавали по-добра комуникация, по-добро обяснение за нас и по-добър опит за удовлетворяване на онези, които просто искат информация.

Според нас е важно да се засилят правомощията на Европейската агенция за безопасност и да й се позволи да разчита, по всяко време, на научни консултации, въз основа на които би могла да обоснове решенията си при всички обстоятелства. За в бъдеще – това вече беше казано, но аз считам, че отново трябва да бъде подчертано – ще трябва да свършим още повече работа, за да се гарантира, че транспортните средства за преминаване на територията на Европа се допълват едно друго, като се опитаме, и в това отношение, да гарантираме по-голяма съвместимост между тях.

И накрая, г-н председател, ако ми позволите, за да се разсее всякакво съмнение, което може да съществува, бих искал да предложа да се създаде комисия към Европейския парламент за разследване на този въпрос.

 
  
MPphoto
 

  Anna Rosbach (EFD).(DA) Г-н председател, искам да се спра на две важни точки. Първо, жалко е, че Европа е блокирана и поради това не е в състояние да се конкурира в световен мащаб, но това важи също за американските и азиатските авиокомпании, които не могат да се приземят на територията на Европейския съюз.

Второ, бих искала да благодаря на всички засегнати страни за техните усилия.

Остава да се реши дали авиокомпаниите ще бъдат обезщетени финансово или не. Резултатът ще се реши от разискванията през следващите дни. Хубаво е, че сега е налице тристепенен план. Доволна съм от този факт. „Файненшъл таймс“ (Financial Times) критикува политиците, че „просто“ са затворили всичко от съображения за сигурност и предлага Европа да въведе стратегията на САЩ, която позволява на отделните авиокомпании сами да решават дали да извършват полети или не. Надявам се, че тук в Парламента незабавно ще отхвърлим този модел. Би било пагубно за пътниците, ако една авиокомпания, застрашена от фалит, реши да извършва полети просто в името на печалбата.

Необходима ни е ориентирана към бъдещето стратегия: по-добри измервателни уреди във въздушното пространство за предвиждане на атмосферните промени и създаване на авиационни двигатели, които използват гориво по-ефективно и са по-малко чувствителни. Въздухоплавателните средства обаче са уязвими не само на терористични нападения, но и на неблагоприятни климатични условия. Въздухоплавателните средства са много енергоемки и замърсяващи. Няма да бъде възможно да бъдат създадени захранвани със слънчева енергия или електрически варианти на товарните или пътническите въздухоплавателни средства, но това, което можем да направим, е най-накрая да започнем да създаваме преки високоскоростни железопътни връзки между всички големи градове в Европа. Влаковете могат да бъдат направени много по-екологосъобразни от въздухоплавателните средства и те действително са в състояние да се конкурират с тях за вътрешните европейски дестинации.

 
  
MPphoto
 

  Danuta Maria Hübner (PPE).(EN) Г-н председател, днес знаем по-добре, отколкото преди една седмица, че небето без реактивни въздухоплавателни средства струва много. Разходите на авиокомпаниите надхвърлят загубите им в приходи. Засегнати са и други отрасли, въпреки че има и отрасли, които печелят от ситуацията. Важен е и фактът, че това ново бедствие оказа влияние на вече много крехката европейска икономика, която е изправена пред необходимостта от фискална консолидация.

Бих искала да повдигна два въпроса.

Първият е свързан с държавните помощи. При предлагането на държавни помощи на авиокомпаниите като обезщетения на загубите има прецедент в помощите, предложени на „Америкън еърлайнс“ (American Airlines ) след 11 септември. Европейската комисия също предлага ускорени процедури за държавни помощи, което се оценява високо. Въпросът ми към Комисията обаче е дали знаем очаквания размер на тази нова тежест за националните бюджети, които страдат от огромни дефицити и дългове и са изправени пред предизвикателството за фискална консолидация. Държавните помощи чрез националните бюджети ли е най-доброто решение? Европейската комисия разглежда ли някакви други възможности?

Вторият въпрос се отнася до способността на Европейския съюз за управление на кризи. Разбираме, че през първите няколко дни не е имало консултации или координация между съответните национални органи в ситуация, която покрива 80% от европейското въздушно пространство. Мога да Ви уверя, г-н член на Комисията, че можете да бъдете напълно независими и да продължавате да извършвате координация.

Можем скоро да научим, че координацията би ни позволила да разработим и приложим по-добро решение и затова според мен сега е моментът да се постигне напредък по отношение на управлението на кризи от страна на Европейския съюз. Ясно виждаме, че бедствията, които засягат гражданите ни, могат да се случат и извън територията на Европейския съюз в Европейското икономическо пространство или дори извън ЕИП. Въпросът ми към Комисията е: как ще използва бедствието за засилване на възможностите на Европейския съюз за управление на кризи? Мога да Ви уверя, че ние в Европейския парламент ще подкрепим всичките Ви усилия, да ни направите по-ефективни и по-ефикасни при управлението на кризи.

 
  
MPphoto
 

  Hannes Swoboda (S&D).(DE) Г-н председател, през последните няколко дни, аз видях и изпитах алтернативите на въздушния транспорт в Европа, от една страна, по време на пътуване с кола от Белград до Виена и след това с влак от Виена до Страсбург. Въпреки че има проблеми по пътищата, пътната инфраструктура е относително добре развита, дори в съседните на Европа региони. Положението на железниците обаче продължава да бъде безобразно. Това не е приемливо.

Къде щяхме да бъдем днес, ако бяхме изпълнили разпоредбите на така наречения план „Делор“? Вече щяхме да разполагаме с трансевропейски мрежи и щяхме да имаме повече високоскоростни железопътни линии и високоскоростни влакове. Само след няколко часа тоалетните на влака бяха неизползваеми, въпреки че вагонът беше модерен, защото много хора трябваше да стоят прави или да седят на пода в продължение на часове и затова влаковете бяха препълнени и съоръженията бяха пренатоварени.

Ето защо бих искал да призова г-н Калас да даде нов тласък на модернизацията на железниците под формата на повече високоскоростни влакове и предоставяне на резервни мощности. Необходимо е определено количество резерви. Не само по време на катастрофалното вулканично изригване, но и през зимата, разбрахме, че разполагаме с твърде малко резерви и че само стремежът за печалби не е достатъчен. Трябва да обърнем повече внимание и на условията на настаняване.

 
  
MPphoto
 

  Izaskun Bilbao Barandica (ALDE).(ES) Г-н председател, г-н Лопес Гаридо, г-н Калас, благодаря ви много за разясненията и за свършената от вас работа.

Споделям мнението, че безопасността е приоритет и че кризата, която ни засегна, е сложна, но ни отне твърде дълго време, за да комуникираме, защото това стана цели пет дни след първия опит.

За да отговорим обаче на очакванията, които имат към нас хората, европейската общественост, заключенията от това разискване трябва да бъдат ясни, прости и преди всичко практични. Те трябва да имат и непосредствен ефект, който да бъде видян от всички.

Ето защо данъкоплатците, които ще трябва да платят и за кризата, определено имат правото да им бъдат гарантирани поне три неща: първо, по-голяма прозрачност по отношение на решенията за затваряне на летищата и развитието на ситуацията. Те бяха информирани късно при започването на кризата, което според мен спомогна за увеличаване на проблемите на много летища и не позволи на много потребители да си осигурят алтернативни начини на придвижване. Затова е необходима по-голяма прозрачност, след като сега вече бяха определени три зони. Искаме да знаем какво представляват и какво ще означават.

Второ, те имат право да им бъде гарантирано пълно зачитане на правата на пътниците. Необходима е яснота, трябва да се определени кой е отговорен за правата на пътниците, какъв ще бъде обхватът на тези права, както и сроковете за тяхното изпълнение. Съгласна съм с г-н Калас, че трябва да има и наблюдение на процесите, които авиокомпаниите ще използват, за да позволят предявяването на исковете.

И последно, авиокомпаниите имат право да им бъде гарантирана държавна помощ. Бих искала ясно да посочите каква ще бъде държавната помощ и критериите за предоставянето й, както и да се наблюдават и контролират последиците, които кризата може да има за работниците на авиокомпаниите. Трябва да увеличим и мерките за контрол, за да не позволим на авиокомпаниите да използват такива обстоятелства за осъществяване на неоправдани или прекомерни съкращения на работната им сила.

Това, което настоящата криза много ясно показа, е необходимостта от по-нататъшно развитие на европейската координация и оперативна съвместимост.

 
  
MPphoto
 

  Philip Bradbourn (ECR).(EN) Г-н председател, както вече беше казано, никой не можеше да предвиди неотдавнашните събития в Исландия. Въздухоплавателната промишленост трябва да се справи с много непредсказуеми обстоятелства както по отношение на вулканичното изригване, така и, разбира се, по отношение на общата икономическа обстановка. С оглед на това ние следва да основаваме такава крайна мярка за затваряне на цялото европейско въздушно пространство на съответните научни доказателства и с технологиите, с които разполагаме, трябва да гарантираме, че прекъсването е минимално и информацията се предава ефективно.

Във връзка с това Евроконтрол и националните органи допринесоха за общото разочарование с лошото си управление на кризата. Постоянното удължаване на забраната за полети в Европа на всеки шест до осем часа означаваше, че пътниците не могат да планират пътуването си чрез други средства, а самите авиокомпании бяха държани в очакване на някакъв напредък. Съществуват компютърни модели и сателитни технологии, които могат да помогнат в такива ситуации, но дори с всички тези технологии, ние изглежда все още се намираме в положението едва ли не да облизваме пръста си и го вдигаме, за да видим накъде духа вятърът. Поне така го възприема обществеността. Това беше бедствие за всички засегнати. Необходима е дългосрочна прогноза, а не необмислени решения.

 
  
MPphoto
 

  Christine De Veyrac (PPE).(FR) Г-н председател, преди всичко бих искала да подчертая, че прилагането на принципа на предпазливост от по-голямата част от европейските правителства, които затвориха въздушното си пространство по един целесъобразен и временен начин, беше мъдро и разумно решение.

Безопасността на съгражданите ни трябва да е по-важна от всяко друго съображение и при тези обстоятелства отношението на определени авиокомпании, които отправиха искания за пълно и незабавно отваряне на въздушното пространство въз основа на един или два изпитателни полета, изглежда най-малкото цинично.

Мисля, че г-н Hénin беше този, който току-що се изказа за взаимното допълване на транспорта, особено по отношение на железниците, и аз бих искала да използвам тази възможност, за да изразя съжалението си, че прекъсването на въздушния транспорт беше влошено от смущения в железопътния транспорт, причинени от стачки, които са безотговорни и неразбираеми при тези обстоятелства.

За да се върна на въпроса, бих искала да поздравя Комисията за решението й да разреши отпускането на публични средства на авиокомпаниите, засегнати от прекъсването на въздушния транспорт. Това е едно разумно решение в условията на криза; тези помощи обаче трябва да се разглеждат като изключение.

Във връзка с това бих искала критериите за отпускане на тези средства да включват образцовото поведение, което авиокомпаниите трябва да покажат, като обезщетят клиентите си, на които полетът е бил отменен. Неприемливо е, че определени авиокомпании злоупотребяват с клаузата за непреодолима сила, за да избегнат задълженията си съгласно Регламент (ЕО) № 261/2004 за обезщетяване на пътниците. Пътниците са жертва на сегашната ситуация и в случаите, в които не им бъде предложено алтернативно решение, те не следва да поемат и финансовите разходи за своя сметка.

Освен това туристическите агенции са освободени от задължение да обезщетяват пътниците за неизползвани полети. Това също не е редно. Авиокомпаниите, подобно на туристическите агенции, имат застраховка, която ги покрива в изключителни случаи, като този от последните няколко дни, и затова трябва да гарантираме, че пътниците са надлежно обезщетени за отменените полети.

 
  
MPphoto
 

  Silvia-Adriana Ţicău (S&D).(RO) Приблизително 2 милиона пътници в ЕС-27 използват въздушен транспорт всяка година, като 22% от тях пътуват с вътрешни полети, 44% пътуват в рамките на Европейския съюз и 34% пътуват извън Европейския съюз.

Изригването на вулкана в Исландия ни показа по-ясно слабостите на европейската транспортна система. През последните шест дни повече от 17 000 полета бяха отменени и милиони пътници бяха принудени да останат на различни места както в рамките на Европейския съюз, така и извън него. При тези обстоятелства бързото предоставяне на точна информация на пътниците е абсолютно задължително.

Безопасността на пътниците трябва да бъде нашата първостепенна грижа. Ето защо, особено в рамките на Европейския съюз, следва да има ефективна система за пренасочване на пътниците към други видове транспорт: железопътен, воден или автомобилен транспорт. Ако разполагахме с такава система, 66% от пътниците, на които бяха отменени полетите през този период, и онези, пътуващи в рамките на държавите-членки или в самия Европейския съюз, биха достигнали дестинациите си посредством други видове транспорт.

Вече е абсолютно наложително да се отпуснат необходимите средства за развитието на трансевропейска транспортна мрежа, за да може високоскоростните железопътни линии да обслужват не само всички столици на държавите-членки, но и други големи европейски градове. Друг аспект, който придобива първостепенно значение, е развитието на транспорт по вътрешните водни пътища и на европейските коридори за корабоплаване. Нека демонстрираме политическа воля и да се придържаме към нашия девиз: „Европа в движение!“.

 
  
MPphoto
 
 

  Pat the Cope Gallagher (ALDE).(GA) Г-н председател, бих искал да приветствам усилията на г-н Калас и на транспортните министри за решаването на проблема.

(EN) Въпреки ерата на технологиите, в която живеем днес, смятам, че това е едно напомняне, че се осланяме на милостта на майката природа както никога досега.

Идвам от държава – Ирландия – където сме на две морета разстояние от континентална Европа. Знам, че ние, и хората, които представлявам, усетихме последиците от това вероятно повече от всеки друг гражданин в останалите държави-членки. След съобщенията снощи имаше надежда, че положението ще се подобри. То обаче се промени отново за една нощ и ограниченията за полети във въздушното ни пространство бяха удължени до 13,00 ч. днес.

Много от пътниците са блокирани в различни части – не само на Европа, но и в много части от света – и наш приоритет трябва да бъде да се опитаме да помогнем на тези хора, да помогнем на големия брой хора, които имат смъртни случаи в семейството и които не могат да се приберат у дома. На тези хора следва да се даде приоритет от авиокомпаниите и да не бъдат пренебрегвани или третирани като всеки друг пътник.

Икономическите последици са огромни и аз съм доволен, че членът на Комисията ще оглави група за установяване на икономическите последствия. Разбира се, от съществено значение е – и аз смятам, че това е реалният въпрос – да се засили ролята на Евроконтрол вследствие на кризата, защото вулканите не зачитат икономически, географски или политически граници. Трябва да се справим с това на централно равнище. Споделям мнението, че разглеждането на този въпрос от 27 различни гледни точки или държави не е успешно. Един от най-големите проблеми пред пътниците днес е объркването...

(Председателят отнема думата на оратора)

 
  
MPphoto
 

  Vicky Ford (ECR).(EN) Г-н председател, облакът от пепел причини стрес и травми на хиляди пътници и финансови загуби на много предприятия. Даже много от нашите колеги от далечни кътчета на Европа бяха оставени без възможност да се приберат тази седмица. Трябва да благодарим на председателството, че се съгласи, че би било недемократично да се гласува без тях – твърде често тези от нас, които идваме от по-далеч, се чувстваме пренебрегвани в интерес на централните европейски съюзи.

Вулканът ни напомни също, че не сме господари на планетата и не разполагаме с отговори на всички въпроси. Ясно е, че е необходимо да знаем повече както за вулканичната пепел, така и за вулканичните газове, и научните изследвания в тази област трябва да бъдат насърчавани.

Беше ни напомнено и до каква степен сме пристрастени към въздушния транспорт. Знаем, че трябва да намалим тази зависимост през следващите години. Следва да приветстваме инвестициите в съвременни комуникационни системи за виртуални срещи, както и инвестициите във високоскоростни железници.

И накрая, плановете за намаляване на ненужните пътувания следва да бъдат приветствани. Това безспорно е една от областите, в които Парламентът би могъл да даде пример.

 
  
MPphoto
 

  Marian-Jean Marinescu (PPE).(RO) Изключителните природни явления, като изригването в Исландия, за съжаление, все още не могат да бъдат предвидени. Една неадекватна реакция може да бъде оправдана в такива случаи, но само веднъж. Трябва внимателно да анализираме случилото се и да подготвим ефективен отговор в случай, че това явление се повтори. Информацията за последиците от изригването беше недостатъчна. Днес, почти една седмица след избухването на хаоса, все още не знаем колко дълго ще продължи и какви са действителните рискове.

Трябва да се създаде център за извършване на подходящо наблюдение, независимо от разходите, за да се даде на засегнатите страни, авиокомпании и пътници, възможността да предприемат необходимите мерки. Отговорът на авиокомпаниите беше закъснял и разединен, което създаде големи проблеми за пътниците. Те не направиха никакъв опит да си сътрудничат, за да координират управлението на потока от пътници и максималната възможна употреба на все още налични маршрути. Единственият логичен отговор на този недостатък е да се създаде единното европейско небе и да се създаде централизирана система за управление на въздушното движение под ръководството на един единствен орган.

Г-н действащ председател на Съвета, миналата година бях докладчик за инициативата „Единно европейско небе“ и разбрах, че е изключително трудно да се достигне до сегашния формат на инициативата, след изключително трудните преговори със Съвета. Тази година същото нещо се случва и с европейските коридори за превоз на товари.

Считам, че държавите-членки следва да разберат нещо за случващото се в момента. Отговорът на държавите-членки беше неадекватен и не успя да осигури други видове транспорт. Понастоящем в Европа не е възможно да се купи билет за влак по цивилизован начин. Създаването на европейски център, който да отговаря за интервенции и координация в случай на изключителни природни бедствия е абсолютно задължително. Модернизацията на железопътния транспорт също е приоритет, за който се говори много, но твърде малко се прави.

Надявам се, че държавите-членки са разбрали едно изключително важно послание: не е достатъчно да сте подготвени на собствена територия; едни и същи условия трябва да бъдат въведени в целия Европейски съюз. Необходими са координация, отговорност и способност за вземане на решения на равнище на Европейски съюз.

 
  
MPphoto
 

  Stavros Lambrinidis (S&D).(EL) Г-н председател, уменията на капитана се виждат при буря. Във вулканичната буря, която засегна Европа, Съюзът не успя бързо да предвиди, да реагира и да предотврати разпространението на проблемите за европейските граждани. Точно както не успяхме бързо да реагираме на икономическата буря, но това е друга тема.

В днешното разискване са налице два аспекта:

Първо, по отношение на забраната за полети и координацията. Очевидно не дружествата трябва да претеглят риска за живота на пътниците спрямо разходите си и да решават кога и къде да извършват полети. Това е от компетентностите на националните органи. Единственото наистина положително постижение през последните няколко дни е, че нямаше жертви, които да бъдат оплаквани; не рискувахме. В една ситуация обаче, която излиза извън границите на Европа, от самото начало националните органи трябваше да бъдат тези, които координират усилията си с Евроконтрол и метеоролозите, за да се види дали могат да бъдат отворени коридори, които днес вече казваме, че отваряме – според мен, за съжаление – след оказан финансов натиск от страна на дружествата. Това ме ужасява.

Второ, при една така хаотична ситуация е неприемливо да се оспорва прилагането на европейския регламент за обезщетение на пътниците, регламент, който – при такива обстоятелства – трябва да бъде автоматично задействан. Знаете ли, че много малко пътници, останали без начин да се приберат, са били уверени от авиокомпаниите им, че престоят им ще бъде платен, както и че на повечето от тях е било платено, защото са се спазарили с авиокомпаниите, а останалите не са получили нищо? Считам, че Европейският парламент трябва да разследва как са реагирали авиокомпаниите в сравнение с регламента и дали правата на пътниците са били зачетени.

 
  
MPphoto
 

  Ivo Belet (PPE).(NL) Г-н председател, г-н член на Комисията, госпожи и господа, добро утро. Изправени сме пред изключителни обстоятелства, разбира се. Настоящото прекъсване на въздушния транспорт е по-сериозно от това в периода около 11 септември, но е ясно, че не бяхме толкова добре подготвени, колкото бихме могли да бъдем, за такива извънредни ситуации. Въпреки всички усилия от страна на туроператорите и служителите на авиокомпаниите, много пътници бяха просто оставени на произвола на съдбата и трябваше сами да намерят решение на проблема си. Ясно е, че трябва да се поучим от ситуацията и да предприемем необходимите мерки.

Г-н председател, г-н член на Комисията, преди всичко, нямаме друг избор освен да приемем план за действие в извънредни ситуации, план, координиран на европейско равнище. Това, което е от съществено значение тук е, че планът трябва да осигури на засегнатите пътници не само безопасност, разбира се, но и информация и помощ, така че тези, които са засегнати, най-малкото да имат към кого да се обърнат и да им бъде гарантиран подслон. Трябва да се възползваме от тези събития, за да подобрим значително съдбата на пътниците, засегнати в бъдеще. През последните няколко дни стана ясно още, че ние в Европа ще трябва да инвестираме много повече за създаване на трансгранична високоскоростна железопътна мрежа, която би предоставила по-екологосъобразна алтернатива на уязвимата мрежа на въздушния транспорт. Нека положим сериозни усилия в рамките на „ЕС 2020“ за създаване на атрактивен инвестиционен проект за железниците, който ще бъде добър за отделния гражданин, за околната среда и за заетостта.

 
  
MPphoto
 

  Jo Leinen (S&D).(DE) Г-н председател, сякаш сме могли да предвидим какво ще се случи, комисията по околна среда, обществено здраве и безопасност на храните, която отговаря и за гражданската защита, разполага с доклад по собствена инициатива, относно подхода на Общността за предотвратяване на природни бедствия, който е в процес на подготовка. Докладчикът е г-н Ferreira. Ще гласуваме по този доклад на следващото заседание и тогава ще обсъдим положението с облака от вулканична пепел. В пленарната зала много скоро ще бъдем в състояние да формулираме позицията на Парламента по тези въпроси.

Споделям мнението на членовете, които заявиха, че сме слабо подготвени за природни бедствия. За щастие, в Европа няма много природни бедствия. Ние обаче не разполагаме с достатъчен опит в тази област и е ясно, че управлението ни на кризи е слабо. Според мен всичко отне твърде много време. Изтекоха цели пет дни, преди да се проведат изпитателните полети и да се съберат действителни данни. Трябва да си вземем поука. Не искам да отправям обвинения, но опитът показва, че следващия път трябва да се справим по-добре.

Ако вулканичната пепел направи едно нещо ясно, то е необходимостта от повече участие на Европа. Г-н Калас, заявихте, че отговорност носят националните органи. Това обаче не помага на хората, засегнати вследствие на това. Необходимо е по-голямо участие на Европа в областта на гражданската защита и в общата транспортна политика. Договорът от Лисабон ни разкрива повече възможности. Подобно на г-жа Hübner бих искал да Ви попитам как ще използвате възможностите, предоставени от Договора от Лисабон, в областта на управлението на кризи и гражданската защита. Положението трябва да се подобри.

 
  
MPphoto
 

  Anne Delvaux (PPE).(FR) Г-н председател, „пълна бъркотия“, „хаос“, „парализа“, „какофония“, „катастрофа“, „бедствие“: на пресата не й липсват думи да опише затварянето на европейското въздушно пространство и последиците от това.

Няма да се спирам на вече казаното, по-конкретно, по отношение на степента на огромните – необятни, така да се каже – преки или косвени финансови последици от кризата. Въпреки че приветствам възможността да се предоставят изключителни държавни помощи на въздухоплавателния сектор, който вече претърпя големи загуби след 11 септември 2001 г., аз съм все още в недоумение по отношение на управлението на тези събития от страна на Европа.

Първо, като се има предвид, че са били засегнати 750 000 европейски пътници, голяма част от които все още не могат да се приберат от четирите краища на света, като се има предвид, че икономическите загуби нарастват експоненциално с времето, как можем да си обясним, че трябваха не един, не два, три или четири, а пет дни на европейските транспортни министри да проведат среща, чрез телеконференция, за да координират действията си и да решат да бъдат създадени зони с различно въздушно движение?

Второ, никой не оспорва необходимостта, като абсолютен приоритет – и искам да подчертая думата „приоритет“ – да се приложи принципа на предпазливост. Днес обаче, когато постепенно отново се разрешават полети в безопасните зони при непроменени атмосферни условия и когато вулканът е все още активен, човек не може да не се зачуди какви допълнителни гаранции за безопасност за пътниците не можехме да предоставим по-рано.

Трето, беше разработен модел за развиващи се действия – съобразно прогнозата за времето, развитието и дейността на вулкана може да се промени с всеки изминал час – но кой ще продължи да изпълнява актуална оценка на безопасността на въздушните коридори? Трябва ли тези изпитателни полети да бъдат извършвани от гражданската авиация и авиокомпаниите? И накрая, ако това продължи по-дълго, влоши се или се случи отново – за което има вероятност – въведеният метод на управление трябва да осигури по-голяма координация между държавите-членки и специални оперативни процедури въз основа на действителни данни и по-добра координация на другите транспортни средства при извънредни обстоятелства. Трябва да се вземе предвид обаче и необходимостта да се координират помощите, за да могат десетки хиляди пътници да се приберат у дома; те също имат право на информация и помощи. Засега обаче са били предприети само отделни и национални инициативи.

 
  
MPphoto
 

  Inés Ayala Sender (S&D).(ES) Г-н председател, приветствам възможността, която ни предоставя разискването, да посрещнем задълженията си.

В отговор на днешната криза националното измерение и междуправителствените решения не са достатъчни, нито простите решения, дори и ако те се основават на статистически модели.

Редно е да се признае старанието, с което, след като въздушното пространство беше затворено, испанското председателство на Съвета видя възможност за европейски подход, за да се намери решение на хаоса, който вече се разпростираше извън националните правителства и, още по-важно, поставяше хиляди пътници в и извън нашите граници в отчайващо положение. Репатрирането им трябва да бъде приоритет за нас.

Макар първоначалните мерки да бяха адекватни, в съответствие с принципа на предпазливост и гарантиране на безопасност за всички граждани – пътуващите с въздушен транспорт, и онези, намиращи се под траекторията на полета – липсата на яснота за бъдещето и нарастващото чувство на безпокойство вследствие на сложността на междуправителствените решения провокираха големия въпрос, който винаги възниква: какво прави Европа? Трябва да признаем, че съвместната работа между члена на Комисията Калас и испанското председателство успя за рекордно кратко време – което никога не е достатъчно бързо, но ако трябва да бъдем честни, предвид трудностите, те успяха за рекордно кратко време – да променят подхода. Въпреки че този подход е предпазлив, какъвто и трябва да бъде, от него следват някои важни въпроси.

Заключенията от този избор са: прилагането на правата на пътниците не остава валидно в извънредна ситуация. Работата, свършена на европейско и национално равнище, не е достатъчна. В краткосрочен план трябва да репатрираме и да предоставим спешни решения, но в средносрочен план трябва да бъде внесено подобрение.

Службата за външна дейност също следва да е в състояние да реагира на тези извънредни ситуации; в някои случаи трябва да работи и през почивните дни.

Секторът на въздушния транспорт, туристическите агенции, туристическата индустрия, логистиката и така нататък, които едва съзираха края на кризата, понесоха голям удар, и аз приветствам присъствието на г-н Алмуния, който ще отговаря за управлението на решението, необходимо за сектора.

Прекратяването на несигурността възможно най-скоро ще ни помогне и да излезем от кризата. И накрая, очевидно се нуждаем от алтернативна система, която да замени въздушния транспорт, дори след като единното европейско небе бъде приложено. Железопътният, автомобилният и морският сектор взети заедно не успяха да го заменят.

 
  
MPphoto
 

  Artur Zasada (PPE).(PL) Г-н председател, г-н Калас, ние със сигурност сме изправени преди кризисна ситуация. В Европа въздушният транспорт беше намален със 70%, а 80% от летищата бяха затворени. Надявам се обаче, че сме в състояние да си направим няколко конструктивни извода. Първо, Комисията следва да направи всичко възможно, за да гарантира, че изригването на вулкана няма да доведе до фалит на европейските въздушния превозвачи, които вече се намират в катастрофално финансово положение. Казвам това във връзка с вчерашното разискване за финансиране на сигурността на въздушния транспорт и нежеланието на Съвета да финансира по-строги мерки, свързани със сигурността.

Второ, експериментите с нови, недоказани технологии, като скенери за тяло и течности, със сигурност няма да подобрят сигурността, но те несъмнено ще се отразят на финансовото положение на европейските въздушния превозвачи.

Трето, въпросът за пътниците. Смятам, че решението да бъдат спрени полетите поради опасения за безопасността на пътниците беше мъдро. Тези опасения обаче не следва да спират дотук, а следва да включват помощ за онези, които не по тяхна вина са блокирани на летищата. Тези въпроси вече бяха няколкократно обсъдени на заседания на Европейския парламент и, по-конкретно, на комисията по транспорт и туризъм. Парадоксално е обаче, че само изригването на вулкана в Исландия ни даде да разберем от какво значение е авиационната промишленост за нормалното функциониране на икономиката на Европейския съюз и това важи с особена сила за онези представители на институциите на Европейския съюз, които, поради тази причина, не можаха да присъстват на погребението в Краков в неделя.

 
  
MPphoto
 

  Jörg Leichtfried (S&D).(DE) Г-н председател, г-н Калас, г-н Лопес Гаридо, госпожи и господа, считам, че реакцията на Европейския съюз и държавите-членки към кризата беше напълно задоволителна и че беше направено всичко възможно. Те действаха в съответствие с принципа, че безопасността е от първостепенно значение. Можем да обсъждаме дали облакът от пепел е трябвало да бъде изследван по-бързо. Считам, че това щеше да е възможно, но принципно това, което беше направено, е приемливо.

Сега е необходимо да обсъдим и да помислим внимателно какво следва да бъде направено за хората, европейските граждани, които не могат да излетят. Вчера получих обаждане от трима души, които са в такова положение. Единият случай засяга членове на семейство, които чакат на летище в Тайланд и на които е било казано, че вероятно ще могат да излетят на 29 април. Те вече са прекарали цяла седмица на летището. Вторият случай се отнася до млада двойка в Ню Йорк, на които им е било казано да не излизат от хотела в продължение на поне една седмица, защото биха могли да ги извикат във всеки един момент. Третият случай е на семейство пенсионери на остров в Норвежко море, които вече не могат да си позволят да плащат за настаняване, но не могат да си тръгнат.

Това са въпроси, над които ние в Европейския парламент трябва да помислим и обсъдим. Трябва да предложим на тези хора решения, да ги подкрепим и да излезем с полезни предложения. Не можем да изоставим европейските граждани, които се намират в това положение; трябва да им помогнем.

 
  
MPphoto
 

  Председател. – Много ви благодаря, госпожи и господа. Намираме се в една извънредна ситуация, защото темата, която обсъждаме, е толкова спешна и толкова тревожна за много хора, и по-конкретно за обществеността, че имаме повече искания за процедури с вдигане на ръка от всякога.

Това е рекорден брой, защото мисля, че имам 13 или 15 искания и въпреки че все още постъпват искания от членове да вземат думата, очевидно не можем да включим 20 души.

Все пак ще се опитаме да дадем възможност на всеки да се изкаже, между другото, докато пристигне председателят, защото той излезе за момент и аз го замествам временно. И тъй като не искам да започваме следващото разискване, ще започнем процедура с вдигане на ръка до завръщането на председателя или докато всички в списъка са се изказали.

 
  
MPphoto
 

  Sergio Paolo Francesco Silvestris (PPE).(IT) Г-н председател, госпожи и господа, благодарен съм на члена на Комисията и на министъра от испанското председателство за изказванията им и за свършената от тях работа.

Не мисля, че има каквото и да е съмнение, че приоритет в тази спешна ситуация е да се гарантира безопасността, а безопасността беше гарантирана, защото резултатът от това бедствие, от това неочаквано природно явление, е, че нито едно въздухоплавателно средство не е катастрофирало в резултат на облака.

Следователно целта за безопасност беше постигната и това може само да ни радва. Днес все още съществуват два проблема: първият се отнася до сроковете. Можеше ли да бъдат предприети действия по-скоро? Можеше ли да бъдат предприети по-рано? Можеше ли да бъдат предприети мерки за намеса по-рано и отново да се отвори областта, която беше най-безопасна за въздушен транспорт, по-рано, предвид огромните икономически последици, икономическото влияние, което има бедствието върху въздушния транспорт и авиокомпаниите? Не можеше ли да бъдат предприети действия по-рано? Необходими са отговори.

Вторият въпрос: хиляди пътници все още не могат да излетят и трябва да останат в хотели, да променят…

(Председателят отнема думата на оратора)

 
  
MPphoto
 

  Marc Tarabella (S&D).(FR) Г-н председател, разискването даде повод за многобройни изказвания от страна на транспортни специалисти. Вярно е, че сме поставили сериозен акцент върху икономическите проблеми, които тази изключителна и непредвидима ситуация предизвика.

Налице са и човешки аспекти, както вече беше казано, и аз разглеждам ситуацията от гледната точка на защитник на гражданите като потребители, стотици хиляди от които в момента са заседнали в отдалечени краища на света и не могат да се приберат у дома. Мисля повече за тях и особено за онези, които вече не могат да си позволят да останат там, където са отседнали, и които не могат да се приберат и нямат друго решение.

Във връзка с празното небе и летищата, пълни с хора в затруднено положение, може би трябва да се помисли за преработване на директивите за транспорт, особено за въздушния транспорт. Директивата за пакетните туристически пътувания вероятно ще бъде преразгледана. Не можем ли – и това не беше споменато досега – да помислим за задължителна застраховка в случай на непреодолима сила за такива хора, особено за да не бъдат оставени в затруднено положение?

 
  
MPphoto
 

  Jarosław Leszek Wałęsa (PPE).(PL) Г-н председател, настоящото положение ни накара да осъзнаем и свидетелства за нашето безсилие пред силите на природата. Като една сериозна организация обаче Европейският съюз трябва да бъде по-добре подготвен за такива ситуации и, по-конкретно, следва да бъде готов да реагира ефективно в неотложни случаи. Трудно е, разбира се, да се подготвим за нещо, което може да се случи или да не се случи веднъж на всеки 150 години, но в момента можем да видим, че европейската железопътна инфраструктура и мрежа от връзки е напълно недостатъчна. Трябва да отговорим на въпроса как това може да се подобри.

Други въпроси, които трябва да се обсъдят, са, първо, каква обществена подкрепа ще бъде предоставена на предприятията, които са застрашени? Знаем, че ще бъдат необходими огромни средства за възстановяване на финансовото положение на тези предприятия. Друг въпрос е как следва да разработим стратегия, което ще ни подготви в дългосрочен план да реагираме и да подобрим...

(Председателят отнема думата на оратора)

 
  
MPphoto
 

  Antonio Masip Hidalgo (S&D).(ES) Г-н председател, членът на Комисията заяви, че процедурите са абсурдни и остарели. Затова нека бъдем последователни.

Пропиляхме прекалено много възможности, прекалено много договори, когато можехме да въведем общностни правомощия над европейското въздушно пространство. Въпреки че не бяхме в състояние да действаме както трябва по въздух, можем да направим това по суша. Например можем да наблюдаваме правата на пътниците, както и да посредничим или да поискаме примирие в различните професионални спорове в областта на сухопътния транспорт. Не следва да има минимални услуги; следва да има максимални услуги за всички.

 
  
MPphoto
 

  Czesław Adam Siekierski (PPE).(PL) Г-н председател, надявам се настоящата трудна ситуация в европейския транспорт да не продължи твърде дълго и да не се превърне в действителна транспортна криза. Опитът, който придобиваме, е прекалено скъп, но и много поучителен. Следва да си направим правилните изводи и ето някои, които се виждат веднага. Първо, сигурността на транспорта както по отношение на качеството, така и по отношение на способността на гражданите да пътуват, е приоритетно задължение, което всички споделяме. Второ, необходимо е балансирано развитие на всички видове транспорт, но най-вече не трябва да се пренебрегва железопътния транспорт. Трето, ефективният транспорт е жизнената сила на икономиката. Транспортирането на стоки и мобилността на работната сила са от решаващо значение за развитието и ние не следва да забравяме това особено в условията на икономическата криза. И накрая, необходими са подходящи процедури, координация, отделни помощи за авиокомпаниите, взаимопомощ и европейска солидарност за благото на гражданите.

 
  
MPphoto
 

  Piotr Borys (PPE).(PL) Г-н председател, г-н Калас, катастрофата ни показа, че в Европейския съюз не разполагаме с процедури за справяне с катастрофа като тази, която възникна вследствие на изригването на вулкана.

Първо, Европейският съюз следва да координира въпросите, свързани с безопасността, и да реши дали да бъдат извършвани полети или не. Решението не трябва да бъде само на държавите-членки. Второ, необходимо е да помислим по въпроса за икономическата отговорност. Смятам, че решението трябва да бъде една европейска система на осигуряване срещу този вид ситуации или може би национални осигурителни схеми. Трето, по въпроса за логистиката на пътниците, които са останали блокирани в различни държави, има липса на реална мобилност в областта на транспортните и TNT мрежи и високоскоростните влакове. И накрая, смятам, че в случая с пътници, които са останали без възможност да се приберат, извън Европейския съюз, Европейската служба за външна дейност следва да бъде готова с конкретни процедури, за да им помогне. Надявам се, че тези бързи процедури ще бъдат въведени.

 
  
MPphoto
 

  Kriton Arsenis (S&D).(EL) Г-н председател, госпожи и господа, през последните няколко дни преживяхме безпрецедентна промяна на живота ни. Самолетите, от които зависим, за да пътуваме до и от нашите региони до Брюксел и Страсбург, вече не са на разположение. Промяната беше огромна; трябваше да ползваме влакове, кораби и автобуси, което отне много повече време и голям брой членове на Парламента едва успяха да стигнат до тук.

Това, което видяхме през последните няколко дни обаче е, че сме напълно зависими от самолетите; видяхме, че съществуват алтернативни превозни средства, но и че настоящата железопътна инфраструктура в Европа не е достатъчна; тя не е съвременна. Можем ли да си представим един Европейски съюз с цялостна мрежа от високоскоростни влакове, Европа, в която всички пътувания на разстояние от по-малко 1000 километра се извършват с влак и в която самолети се използват само за по-дълги пътувания?

Въздействието на въздушния транспорт върху климата в Европейския съюз е огромно. То е по-голямо от това на рафинериите и стоманодобивните предприятия...

(Председателят отнема думата на оратора)

 
  
MPphoto
 

  Magdalena Alvarez (S&D).(ES) Г-н председател, считам, че мерките, които могат да бъдат предприети сега, могат единствено да облекчат настоящата ситуация, но не могат да й попречат да се случи отново.

В областта на транспорта, няма преки пътища, няма краткосрочни решения и това трябва да представлява възможност – още повече че в момента се изготвя Бялата книга – да се включат, въведат и набележат необходимите мерки за намаляване на прекалената ни зависимост от връзките ни за въздушен транспорт. Трябва да балансираме тези връзки, като улесним и засилим алтернативите, които, ако направим сравнение, понастоящем липсват, като железопътния и морския транспорт.

Затова мисля, че и г-н Калас, и г-н Grosch, който е докладчик по доклада, са си отбелязали исканията, поставени от членовете на Парламента, по отношение на необходимостта от засилване на железопътния транспорт и трансевропейските мрежи за този вид транспорт.

 
  
MPphoto
 

  Bendt Bendtsen (PPE).(DA) Г-н председател, по време на разискването тази сутрин бяха казани много разумни неща, но аз смятам, че е необходимо да се вгледаме повече в бъдещето. Това, което се случи, ще се случи отново. Според експертите в Исландия не става въпрос дали ще има по-нататъшни изригвания – въпросът е просто кога ще се случат. Ето защо трябва да погледнем малко по-напред и да решим как да се справим с подобна ситуация, когато се случи отново в бъдеще. Като част от това, считам, че трябва да започнем да обръщаме повече внимание на високоскоростните железопътни връзки между европейските столици и на това как да се постигне необходимата оперативна съвместимост.

 
  
MPphoto
 

  Tanja Fajon (S&D).(SL) Госпожи и господа, разбира се, на всички ни е ясно, че безопасността на пътниците трябва да бъде наш основен приоритет и че провеждаме това разискване днес най-вече защото природата ни напомни за това. Беше наложена забрана за полети в по-голямата част на Европа, пътниците чакат неопределено време, авиокомпаниите търпят големи финансови загуби, работниците в отрасъла се страхуват да не загубят работата си, икономическите щети са огромни. Очевидно авиокомпаниите имат право да мислят, че щом земеделските стопани могат да предявяват искове за обезщетение при природни бедствия, те също имат право на обезщетение. По отношение на околната среда, ние със сигурност й направихме огромна услуга през последните няколко дни.

Взаимно свързване – нека това послужи за урок, че Европа се нуждае от по-добра интеграция на въздушния, железопътния и автомобилния транспорт, че е необходимо да осигурим финансиране за високоскоростните влакове и че необходимо по-малко замърсяване. Трябва да реагираме незабавно и отговорно и преди всичко като имаме предвид безопасността на пътниците.

 
  
MPphoto
 

  Judith A. Merkies (S&D).(NL) Г-н председател, преди всичко, бих искала да изразя съчувствие към всички, които са били засегнати от кризата. „Криза“ вече е дума, която се чува твърде често напоследък: икономическа криза, финансова криза, транспортна криза, всякакви видове кризи под слънцето. Ако едно нещо е ясно, то е, че обществото ни е изключително уязвимо към такива кризи. Необходима ни е спасителна мрежа. Често говорим за зелено общество, но едно зелено общество трябва да включва също и зелен транспорт, а ние очевидно все още не сме си свършили работата в това отношение.

Много членове от групата ми, както и други, вече казаха: изключително важно е възможно най-бързо да инвестираме в зелен транспорт и в по-добри и по-бързи връзки в рамките на Европейския съюз – както и, разбира се, по-добри и по-бързи връзки извън Европейския съюз, ако сме в състояние да участваме и там – с железници, а защо не и с кораби, ако става дума за това? Това би било добре за икономиката, климата и за стабилността на обществото, защото то отчаяно се нуждае именно от това.

 
  
MPphoto
 

  Gesine Meissner (ALDE).(DE) Г-н председател, стана ясно, че става въпрос предимно за пътниците. Искаме пътниците от Европа да бъдат превозвани безопасно. Искаме безопасност, но искаме и транспортни алтернативи. Считам, че се нуждаем от всички налични видове транспорт. Нуждаем се от въздухоплавателни средства, защото не можем да заменим полетите с друго решение. Много се каза за високоскоростните влакове. Разбира се, би било добре да име повече от тях, но за какво ни е най-бързия високоскоростен влак, ако трябва да спира на границата?

Затова мисля, че трябва да действаме постепенно. Първо, нуждаем се от съвместимост на европейските железопътни системи, по същия начин, както се нуждаем и от единно европейско небе. Тъй като всички партии се изказаха в подкрепа на по-добра координация между държавите-членки, бих искала отново да призова всички да предприемат действия, защото именно партиите в държавите-членки са отговорни за спирането на напредъка в тази област. Моля, уверете се, че партиите в държавите-членки наистина подкрепят отварянето на транспорта в Европа. Ако всички успеем да убедим партиите си, положението ще се подобри в бъдеще.

 
  
MPphoto
 

  Corina Creţu (S&D).(RO) В последните дни се говори много за финансовите загуби, понесени от авиокомпаниите, което действително е така. Става ясно, че трябва да се приеме механизъм за предоставяне на помощи на тези дружества, още повече че кризата, причинена от изригването на вулкана в Исландия, може да продължи по-дълго.

Аз обаче считам, че безопасността на пътниците и защитата на потребителите трябва да са с предимство. Имаше голямо недоволство сред пътниците, към които различните държави и авиокомпании се отнасят различно. Очевидно е, че практиките в тази област трябва да бъдат стандартизирани, което би отбелязало голяма крачка напред за пътниците, които в момента се придвижват от едно място на друго, на фона на несигурността, свързана с отварянето на въздушното пространство.

 
  
MPphoto
 

  Gilles Pargneaux (S&D).(FR) Г-н председател, г-н член на Комисията, кризата от последните дни показа също – и това не беше споменавано достатъчно – провала на Лисабонската стратегия, която Европейският съюз успя да въведе през последното десетилетие.

Този провал, който е вследствие на дерегулацията и ожесточената конкуренция, показва днес, с тази криза, че Европейският съюз не е бил в състояние да координира необходимия подход, който би позволил не само да се защитят пътниците, останали в капан на различни летища, но и да се очертае пътят напред, като се позволи на авиокомпаниите да извършат изпитателни полети, например. Затова призовавам Европейския съюз да се вземе в ръце.

Казва ни се, че се нуждаем от по-голямо участие на Европа. Действително трябва да има обществена служба, подкрепена от Европейския съюз, в един толкова важен сектор като въздушния транспорт.

 
  
MPphoto
 

  Elisa Ferreira (S&D).(PT) Г-н председател, това, разбира се, беше непредвидена криза и, естествено, трябва да се даде приоритет на принципа на предпазливост. Съществуват обаче и поуки, които трябва да извлечем, и първата от тях е, че през последните пет дни не беше чут един достатъчно силен и политически отговорен европейски глас. Такъв липсваше по отношение на защитата на интересите на пътниците, изясняването на техните права, търсенето на алтернативен транспорт и координацията на решенията.

Вторият извод е, че обикновеният гражданин не трябва да разглежда изхода от кризата като борба за надмощие между онези, които искат да избегнат икономически загуби, и онези, които искат да подкрепят принципа на предпазливост. Трябва да има ясна прозрачност и ясна обективност по отношение на условията за излизане от това положение, в което цялото въздушно пространство на Европа беше затворено. Затова подобряването на научните изследвания на равнището...

(Председателят отнема думата на оратора)

 
  
MPphoto
 

  Robert Goebbels (S&D).(FR) Г-н председател, принципът на предпазливост се превърна в принцип на безотговорността. При най-малката заплаха принципът на предпазливост се превърна в покана за отказ от всякаква отговорност. Никоя така наречена „отговорна“ партия вече не се осмелява да поеме отговорност.

Потенциална грипна епидемия? Бързо, хиляди души трябва да се ваксинират. Изригване на вулкан? Бързо, затваря се цялото европейско въздушно пространство, въпреки че опитът показва, че вулканичната пепел не е наистина опасна, освен за самолетите, които трябва да преминат през гъст област.

Заради принципа на предпазливост обаче нашите дружества търпят последствията от неспособността на отговорните страни да поемат отговорност, на слабостта на експертите и на безсилието на политиката, в която започна да се бръщолеви за необходимостта да се намали крайната ни зависимост от въздушния транспорт и да се инвестира в железопътни мрежи, които вероятно да стигат до Азия, Северна и Южна Америка, Африка, Океания и всеки остров в този обсег.

 
  
  

ПОД ПРЕДСЕДАТЕЛСТВОТО НА: г-н BUZEK
Председател

 
  
MPphoto
 

  Диего Лопес Гаридо, действащ председател на Съвета. (ES) Г-н председател, мисля, че се постигна ясно съгласие, че преди всичко е необходимо да обърнем внимание на природата. Г-н Cramer заяви това съвсем ясно и аз споделям мнението му, защото това е важно послание за всички нас. Разбира се, трябва да поставим акцент и върху Европейския съюз, върху европейските действия в отговор на кризата, която е от европейско значение и която имаше изключително сериозно въздействие върху милиони граждани на Европа и други държави извън Европейския съюз, както и върху икономиките на основни европейски сектори.

Веднага стана ясно, че събитията изпревариха действията на държавите-членки, които имат право да вземат решения за отваряне на летищата, и затова имаше незабавна намеса от страна на Европейския съюз. Повтарям, г-н Speroni, г-жо Ferreira, действията бяха незабавни. В петък стана ясно, че възниква една много сериозна ситуация. Веднага щом това стана ясно, Европейската комисия, заедно с испанското председателство на Съвета и Евроконтрол, веднага започнаха работа и в събота – както каза г-н Калас по-рано – имаше публична изява от страна на Комисията и председателството – г-н Калас и аз – на която обяснихме ситуацията и посочихме какви действия ще бъдат предприети. Те включваха вчерашното заседание на Евроконтрол и решението на извънредното заседание на Съвета, свикано от испанското председателство и оглавявано от испанския министър на благоустройството, което се проведе вчера.

Следователно, действия бяха предприети. Бяха предприети действия, за да може да се достигне до решение, до действие, до подход, акцент с европейски характер. Днес беше приложено вчерашното решение на извънредното заседание на Съвета на министрите. Тази сутрин, в 08,00 ч., Евроконтрол определи четири зони с разширен периметър за безопасност, в които не са разрешени полети, както и други райони, в които могат да се извършват полети, при условие че има съгласие и координация сред държавите-членки. Така въздушното пространство постепенно се отваря, но, естествено, това ще зависи от условията и природата. Естествено, то ще зависи от тези неща, но взетото вчера решение вече се прилага днес и това, разбира се, винаги ще се извършва въз основа на принципа на предпазливост и необходимостта да се гарантира безопасността.

Считам, че това, което веднага се видя, е, че в този случай европейският подход означаваше, че може да се приеме едно много по-балансирано решение. Европейският подход означаваше, че могат да се вземат предвид различни фактори, които винаги следва да се вземат предвид, когато се случи нещо извънредно, като това, на което сме свидетели в момента. Първо, това означава, че моделът за оценка на риска е много по-точен, много по-верен. Г-н Sterckx, в отговор на казаното от Вас във връзка с това искам да кажа, че Евроконтрол взема предвид решенията, взети от Консултативния център за вулканична пепел в Лондон, но ще вземе предвид и изпитателните полети, информацията от националните органи, информацията от производителите на самолети и информацията от Европейската агенция за авиационна безопасност в Кьолн, за която съм съгласен, че трябва да бъде укрепена. Всичко това ще бъде взето предвид, за да се изготви по-точна карта, както се случва сега, в този момент, посредством техническото предложение на Евроконтрол, което се основава на научни данни.

Европейският подход означава, че безопасността, която е съществен, основен принцип, над всички други принципи, може да се вземе предвид в същото време и затова съм съгласен с онези, които заявиха това. Той означава, че икономическите последици могат да бъдат взети предвид и Комисията създаде работна група – която също беше много добре приета от вас – за да представи доклад следващата седмица по отношение на аспектите, свързани с икономиката. Той означава също, че правата на гражданите и тяхната мобилност могат да бъдат взети предвид. Ето защо отново призовавам всички правителства в рамките на Европейския съюз да помогнат на хората да се приберат в родината си, да се използват всички възможни средства за комуникация и да се направи специално, извънредно усилие в тази насока, защото това е основното право, което имат гражданите: да се приберат у дома, да отидат където пожелаят. Затова призоваваме да се зачита правото им на свободно движение.

За в бъдеще считам, че тази ситуация разкрива панорама за нас за едно много задълбочено разискване и Европейският парламент е точното място за провеждане на това разискване. Разискването трябва да разгледа проблема с правата на пътниците при тези извънредни обстоятелства, както и необходимостта от план за действие в извънредни ситуации, който също изисква прозрачност – както заяви г-жа Bilbao – в действията на Европейския съюз, за да са възможни структурни реформи, което означава укрепване на трансевропейските железопътни мрежи в Европа. Това се превръща в абсолютно стратегическа цел, която, предвид всичко това, е просто да се структурира Европа, защото в исторически план структурирането на съвременната държава е направено въз основа на развитие на комуникациите, пътищата, железниците и морските връзки. В бъдеще структурирането на Европа, Европа на 21-и век, няма да бъде завършено, ако не бъде постигнато чрез комуникационните инфраструктури, в случая най-вече железниците.

Двете неща вървят ръка за ръка, а развитието на тези транспортни инфраструктури е силно политически, символичен и действителен въпрос, който се превръща в основна цел за Европа на 21-и век. В това отношение считам, че това беше правилното място и време г-н Swoboda, г-н Schulz, г-жа Álvarez и другите оратори да споменат тези реформи, защото това несъмнено е елемент за бъдещето, към което Европейският съюз трябва да се стреми.

 
  
MPphoto
 

  Gay Mitchell (PPE).(EN) Г-н председател, бих поискал разискването да бъде продължено, защото размяната на реплики е прекалено любезна. Отношението към хората по гарите е ужасно от страна на авиокомпаниите и от органите на летищата. Държим се прекалено любезно. Би трябвало да използваме правомощията на Европейския съюз в Съвета и в Комисията, за да накараме хората да отворят гишета за информация. На централната гара в Брюксел има шест гишета за информация, четири от които са затворени.

Разискването следва да продължи много по-дълго и следва да бъде позволено на повече членове да вземат участие. Никак не съм доволен от действията, предприети от Съвета и Комисията, за обслужване на интересите на пътниците, които спят по гарите.

 
  
MPphoto
 

  Председател. – Това беше споменато вече няколко пъти днес. Всеки член на Европейския парламент, който се изказа преди Вас, повдигна този въпрос.

 
  
MPphoto
 

  Сийм Калас, заместник-председател на Комисията.(EN) Г-н председател, бих искал да благодаря на уважаемите членове за забележките им. Бих искал да се спра на още четири точки.

Преди всичко, тези събития ни дадоха много храна за размисъл по отношение на стратегическите ни планове. Един от най-интересните и важни въпроси е интермодалността и гъвкавостта на отделните видове транспорт, както и способността на железниците да послужат като някакъв вид алтернатива. Ще разгледаме този въпрос скоро по време на обсъжданията за преработка на първия пакет за железниците и Бялата книга за бъдещето на транспорта.

Това е един много сериозен въпрос. Вчера го обсъдихме и със Съвета на министрите. Мога да ви обещая, че разглеждаме въпроса много сериозно – включително работата от разстояние и други фактори, насочени към ограничаване на ненужния транспорт и пътувания.

По отношение на икономическото въздействие, ще разгледаме всички аспекти и ще излезем с предложения. Следва обаче да бъдем внимателни. Парите не идват от нищото и всичко трябва да е справедливо за всички участници в икономиката. Трябва да бъдем много внимателни в подхода си. Няма как да стане чудо.

По отношение на правата на пътниците, правилата са много ясни. Някои членове на Парламента попитаха за правилата и дали трябва да бъдат преразгледани. Не смятам, че следва да преразгледаме правилата, приети от европейските законодателни органи, включително Европейския парламент. Те са добри. Въпросът е друг. Тук става въпрос за прилагането и изпълнението им, което е в ръцете на държавите-членки. Разполагаме с ясен план как да се пристъпи към изпълнение на правилата и как да се повлияе на държавите-членки. Ясно е какво трябва да бъде направено по отношение на правата на пътниците днес.

Друг въпрос, който не представлява толкова голям проблем: много колеги и пресата заявиха, че сме били твърде закъснели и не сме били подготвени. Е, аз бях активен през цялото време. Бях в Евроконтрол. Бях в контакт с министри. В залата днес имате същата дилема, пред която бяха изправени всички тези експерти и законодатели, но това е въпрос, който е в ръцете на експертите и органите по безопасност, а не в ръцете на политиците. Това е една и съща дилема: безопасност срещу гъвкавост.

Бяхме подготвени за вулканично изригване, но разполагахме с различни видове доказателства по отношение на изригването. Това също беше споменато тук. Един полет на „Бритиш еъруейс“ и един на „Кей ел ем“ бяха засегнати от вулканичното изригване затова бяха създадени правила въз основа на наличието на сериозен риск. Органите действаха в съответствие с предположението, че е налице сериозен риск и полетите трябва да се отменят.

Вече разполагаме с по-диференциран подход. В неделя бяха извършени по-голямата част от изпитателните полети и постъпи информация в Евроконтрол, където обсъдихме тези въпроси – изпитателните полети и окончателните резултати за тези полети. Вече разполагаме с гъвкавост и въпросът все още е в ръцете на държавите-членки. Продължаваме инициативата за единно небе, която е много обещаващ европейски проект, и министрите са на мнение, че това е начинът да се върви напред с по-добра координация на равнище на Европа.

Това представлява голяма възможност. Това са коментарите, които исках да направя. Исках да кажа, че по отношение на информацията, в четвъртък и петък Комисията излезе със съобщения за пресата по отношение на правата на пътниците. Заявихме, че към правата на пътниците следва да се подходи много сериозно. Информацията за правата на пътниците дойде от Комисията веднага и от неделя започна разширено покриване на всички въпроси, които до вчера бяха много добре покрити.

Това е положението. Случаят не е приключил. Имаме три или четири дни, преди по-голямата част от полетите да бъдат възобновени. Решението за икономиката и за пътниците е възобновяването на полетите, като авиокомпаниите приберат пътниците в родината им или ги транспортират до крайната им дестинация. Положението все още е трудно и ние трябва да се справим с последствията.

Благодаря ви за забележките. Ще имаме няколко възможности за по-нататъшно обсъждане на въпроса.

 
  
MPphoto
 

  Председател. – Разискването, което сега приключва, със сигурност беше най-важната точка от дневния ред. Дори само заради това разискване имаше смисъл да се срещнем тук в Страсбург. Обсъждането е нещо, което гражданите очакват – че следва да се справим с проблемите и именно това обсъждаме от сутринта. Това е най-важната тема.

Също така, бих искал да изразя благодарност за факта, че 14 членове на Европейската комисия взеха участие в окончателното разискване. Много е важно, че те изслушаха забележките ви.

Разискването приключи.

Писмени изявления (член 149)

 
  
MPphoto
 
 

  Kinga Göncz (S&D), в писмена форма. (HU) Въпреки че благодарение на намесата на авиационните органи, облакът от вулканична пепел, за щастие, не коства човешки животи, нивото на информираност и координация в Европа получава слаба оценка. Затварянето на небето причини затруднения на хиляди европейци, като не им позволи да достигнат до дестинациите си. Всеки се опитва да се справи с този неочакван проблем, но неадекватното предоставяне на информация влоши ситуацията. Често на пътниците не беше предоставена адекватна информация по телефона или по интернет. Допълнително объркване беше причинено и от факта, че авиационните органи и авиокомпаниите излязоха с противоречива информация. Имаше и липса на координация между въздушния и наземния транспорт. Разбрахме от личен опит колко е важно да бъдат модернизирани обществените транспортни връзки между държавите-членки и да бъдат развити трансевропейски транспортни мрежи. Приветствам решителните мерки на Комисията за управление на кризи. Създадената с тази цел работна група трябва да подсили координацията между авиационните органи и органите за контрол на въздушното движение, а също така би било добре да се разгледа продължаващата валидност на мерките за безопасност, въведени през осемдесетте години на 20-и век. Препоръчвам в подобни кризисни ситуации Европейският парламент да не утежнява и без това хаотичната транспортна система с пътувания между Брюксел и Страсбург, а вместо това да провежда пленарните си заседания в Брюксел.

 
  
MPphoto
 
 

  Filip Kaczmarek (PPE), в писмена форма. (PL) Г-н председател, разискването ни за положението на европейската авиация не трябва да се ограничава до тривиалния въпрос за това как да стигнем до месечната сесия на Европейския парламент в Страсбург. Ако обърнем прекалено голямо внимание на този аспект, ще създадем впечатлението за неоправдан егоцентризъм от страна на членовете на Европейския парламент. Следва да използваме въображението си. Социалните, икономическите и дори политическите последици от запазването на забраната за полети в европейското въздушно пространство може да се окаже огромно предизвикателство за цяла Европа. В Полша някои политици и журналисти задават въпроса, например, защо някои хора не са могли да стигнат до Краков в неделя, а други са успели. Те питат и защо не е било възможно да се стигне до Краков с автомобилен или железопътен транспорт в неделя, но е било възможно да се стигне до Страсбург с тези средства в понеделник. Събитията, случили се като следствие на вулканичното изригване в Исландия, ще имат и много голямо глобално измерение. Обикновено не се замисляме за огромното значение на въздушния транспорт. Само загубите на Етиопия, вследствие на факта, че не е възможно да се изнасят цветя за Европа, възлизат на 3 милиона евро на ден. Трябва да направим много сериозен анализ на това как затварянето на небето ще се отрази на пазара на труда, на нашата конкурентоспособност и цялата икономика и как ще се отрази на живота на обикновените хора. Кой знае – може да се окаже, че това незабележимо събитие в Исландия ще определи бъдещето на Европейския съюз. Благодаря ви много.

 
  
MPphoto
 
 

  Ádám Kósa (PPE), в писмена форма.(HU) В резултат на ограниченията и отмяната на полети за няколко дни поради изригването на вулкана в Исландия, хиляди хора са принудени да останат на летищата при трудни условия. Въпреки значителното забавяне на полети (в случаи на пътувания до 1500 км, над 2 часа), авиокомпаниите предоставиха малко или никакво съдействие и не предоставиха точна информация по отношение на възможностите за пътуване до крайните дестинации на хората. Те не взеха мерки пътниците да имат достъп до безплатен телефон, факс, електронна поща или интернет и не предоставиха възможности за прехвърляне или настаняване, въпреки че пътниците имат право на такава подкрепа съгласно действащите регламенти на Европейския съюз. Пътниците, живеещи с увреждания, възрастните хора и семействата с малки деца са дори по-уязвими в такива извънредни ситуации, а такъв беше случаят и сега. Тази неочаквана ситуация показа, че правата на пътниците, които преди са били зачитани, могат да бъдат заличени в рамките на няколко минути, както и че необходимостта за Харта на пътниците, за която аз също настоятелно съм призовавал, е особено голяма, за да се избегне повторение на безпомощността на авиокомпаниите и съответните органи. В същото време препоръчвам в случай на извънредна промяна автоматично да бъде задължително да се изпраща информация и съобщение за алтернативни решения на мобилния телефон на всеки пътник.

 
  
MPphoto
 
 

  Jacek Olgierd Kurski (ECR), в писмена форма. (PL) Вулканичният облак, причинен от изригването на исландския вулкан Еяфялайокул, практически прекъсна въздушното движение над Европа през последните няколко дни. Към днешна дата десетки хиляди полети бяха отменени, което направи пътуването на пътници невъзможно. За цяла Европа, както и за националните и европейските органи, това е урок, от който трябва да си направим изводи за в бъдеще, включително за това подобни събития в бъдеще да не парализират работата на Европейския съвет и на Парламента. Сред засегнатите имаше и членове на Европейския парламент, които, подобно на мен, не бяха в състояние да дойдат за месечната сесия в Страсбург тази седмица. Голяма полемика възникна около заседанието ни в Страсбург тази седмица, защото някои членове просто не можаха да стигнат до нея от своите избирателни райони. До последния момент не знаехме дали месечната сесия изобщо ще се състои. За всички нас би било добре за в бъдеще да разполагаме с процедури, за да бъдем готови, ако се сблъскаме с подобни извънредни ситуации.

 
  
MPphoto
 
 

  Tiziano Motti (PPE), в писмена форма.(IT) Г-н председател, заради новините сме свикнали на бедствия, природни или умишлено причинени, които поставят структурите и обществото на една нация на колене, като създават извънредни ситуации в областта на транспорта и снабдяването. Средствата, предоставени от европейския бюджет, и координацията между различните органи за гражданска защита вече се използват, благодарение на натрупания опит. Въпреки това извънредна ситуация като тази, причинена от исландския вулкан, изобщо не беше предвидена. Гражданите ни няма да забравят информационните табла на летищата, които показваха отменянето на всички полети, ежедневния затвор, какъвто представляваше транзитната летищна зона, и безкрайните опашки на гарите, дружествата за отдаване на автомобили под наем и таксиметровите стоянки. Авиокомпаниите претърпяха най-големите финансови загуби. Има опасност от подигравка с гражданите: освен неудобството и непредвидените разходи, които трудно ще могат да бъдат възстановени, тарифите за въздушен превоз могат да бъдат увеличени, за да се компенсират понесените загуби. Тази възможност трябва да бъде избегната. Както в случаи на природни бедствия, Европейският съюз ще трябва да реагира, като обезщети гражданите, които са понесли непредвидени разходи в опит да сведат до минимум причинените неудобства, а също и авиокомпаниите, но в такъв случай трябва да се избегне рискът обезщетенията да бъдат описвани като държавни помощи, а оттам и неправомерни помощи. Гражданите, преди всичко, трябва да получат уверения, че Европейският съюз ще им помогне, за да се чувстват защитени, пряко и косвено. До този момент много хора все още не могат да признаят, че се чувстват защитени. От Парламента, чийто капацитет е драстично намален заради отсъствието на много членове, които не могат да стигнат до тук, призоваваме за неотложно приемане на европейски план за действие за координация между националните правителства и органи и организирана форма на защита на гражданите. По този начин ще можем да отговорим бързо на потребностите на гражданите, което правителствата, странно защо, не бяха в състояние да гарантират днес.

 
  
MPphoto
 
 

  Sławomir Witold Nitras (PPE), в писмена форма. (PL) Госпожи и господа, през последните няколко дни всички станахме свидетели на блокадата на летищата в почти цяла Европа. Ситуацията е необичайна, защото тя не е следствие от стачки, а от природно бедствие, причинено от изригването на вулкан в Исландия. Тази парализа, която засяга всички ни до известна степен, доведе със себе си редица последици, като финансовите проблеми на авиокомпаниите и нарастването на значението на наземния и морския транспорт. Именно към това бих искал да насоча вниманието ви. През последните години въздушният транспорт имаше голяма преднина пред другите видове транспорт. Той беше по-бърз, по-безопасен и по-удобен за пътниците. В настоящата ситуация обаче е от съществено значение да се въведат мерки, които ще позволят наземният и морският транспорт да ни компенсират по-добре за неудобството, причинено от парализата на въздушния транспорт.

 
  
MPphoto
 
 

  Cristian Dan Preda (PPE), в писмена форма.(RO) Не се изисква обосновка за сигурността на въздушния транспорт. След вулканичното изригване в Исландия пътуването по въздуха не само изглежда, че е неосъществимо, но и почти невъзможно. Изразявам твърдо убеждение, че една по-добра координация на европейско равнище би помогнала на гражданите на Европейския съюз, които са принудени да останат на различни летища в света или въобще не са в състояние да стигнат до планираните си дестинации. Надявам се, че единното европейско небе един ден ще се превърне в реалност.

Както много добре знаете, пълната забрана за полети през последните няколко дни засегна и нашия Парламент, или по-скоро работата на пленарните му заседания. Смятам, че няма основание за отлагане на гласуването и намаляване на сесията с един ден, въпреки че само около 65% от членовете на Европейския парламент присъстваха вечерта в понеделник, 19 април. Според мен сесията трябва да се проведе както обикновено.

 
Правна информация - Политика за поверителност