Показалец 
 Назад 
 Напред 
 Пълен текст 
Пълен протокол на разискванията
Вторник, 20 април 2010 г. - Страсбург Версия ОВ

5. Координиране на хуманитарната помощ и възстановяването в Хаити (разискване)
Видеозапис на изказванията
PV
MPphoto
 

  Председател. – Следващата точка е изявлението на Комисията относно координирането на хуманитарната помощ и възстановяването в Хаити.

 
  
MPphoto
 

  Кристалина Георгиева, член на Комисията.(EN) Г-н председател, искам да благодаря на уважаемите членове на Парламента в залата за вниманието, което продължават да отделят на Хаити.

Преди да предоставя думата на Андрис Пиебалгс, който ще ви информира относно възстановяването и развитието на Хаити, нека посоча четирите основни хуманитарни предизвикателства в предстоящите месеци и как Европейската комисия подхожда към тях.

Първото е осигуряването на по-нататъшна хуманитарна помощ, и по-конкретно на подслон, санитарни условия и медицинска помощ. Настаняването на 1,3 милиона бездомни от Порт-о-Пренс във временни жилища е много сложно начинание поради практически въпроси като собственост върху земята, отстраняване на отломки, градско планиране и сигурност. Сега приоритет имат между 10 000 и 30 000 души, живеещи в импровизирани лагери в наводнените райони. С наближаването на ураганния сезон те трябва да бъдат спешно преместени. Това е приоритет в програмата ни, както е и по-доброто управление на лагерите. Обръщаме много голямо внимание на предварително разпределяне на запасите от помощи. Повечето от тях бяха напълно изчерпани след земетресението. Сега ги попълваме и изграждаме капацитета на службата за гражданска защита на Хаити, която всъщност укрепна в резултат на кризата, така че да могат да се възползват от тях.

Второ, предприехме подход, съобразен с потребностите, и предоставяме помощ на хората по места, за да предотвратим по-нататъшни масови премествания. Уверихме се, че помощта ни достига до всички точки в държавата, а не само до Порт-о-Пренс. По този начин допринесохме за намаляване на напрежението в столицата. По същата логика подходът ни се прилага за целия остров, независимо дали по отношение на бежанците, логистиката при предоставянето на помощи, или предварителното разпределяне на запасите от помощи за ураганния сезон. Доминиканската република също има важна роля и присъства в програмата ни за възстановяване.

Трето, следим координирането на предоставяната помощ да води до взаимно оползотворяване на сравнителните предимства. Предвид многобройните участници в Хаити, това предизвикателство не е маловажно, но ние неизменно представляваме гласа на ръководената от ООН координация по хуманитарните въпроси. При посещението ми в Хаити останах с впечатлението, че всъщност сме свършили доста добра работа – по отношение и на екипите за гражданска защита от отделните държави, и на собствената ни работа.

Четвърто, трябва да гарантираме прехода от хуманитарно подпомагане към възстановяване и реконструкция. Работим в тясно сътрудничество с Андрис Пиебалгс за улесняване на прехода, когато е възможно. Ще посоча два конкретни примера. Първо, в хранителния сектор насърчаваме закупуването на храна с местен произход. Изискваме от партньорите ни – дори и да е малко по-скъпо – да се обръщат към местните производители, за да създадат търсене и да им помогнат да се възстановят. Това, разбира се, води до реконструкция. Второ, подкрепяме и програмите за финансиране на временната заетост („cash-for-work“), с което също допринасяме за прехода от хуманитарно подпомагане към възстановяване.

Не на последно място, целта ни е да постигнем резултати. Европа е начело по отношение на обема на предоставяната помощ и трябва да бъде начело по отношение на постигнатите резултати.

 
  
MPphoto
 

  Андрис Пиебалгс, член на Комисията.(EN) Г-н председател, на международната донорска конференция в Ню Йорк Европейският съюз обеща 1 235 млрд. евро. Ние сме най-големият донор за възстановяването на Хаити, така че ще имаме и най-голям принос към плана на правителството на Хаити за възстановяване. Горд съм също така и от начина, по който го направихме, защото обещанието е на ЕС като цяло, състоящо се от подкрепата на много от държавите-членки като Испания, Франция и по-голямата част от Общността. Но се гордея също, че дори и моята страна, чиито отношения с Хаити са ограничени, обеща допълнителни средства, извън заделените в бюджета на Общността.

Конференцията в Ню Йорк се проведе в много добър дух. Имаше стабилен финансов резултат, ясно ръководство на правителството в Хаити и много заинтересовани страни. Някои членове на Европейския парламент видяха, че беше зачетено и мнението на неправителствени организации, включително и на европейски неправителствени организации. Включени бяха и предприятия от ЕС, както и временни механизми за координация, предложени под ръководството на министър-председателя Белерив и Бил Клинтън. Включването на всички заинтересовани страни в механизма гарантира, че средствата няма да бъдат пропилени или използвани за други цели.

Сега е много важно да концентрираме помощта възможно най-бързо. Комисията и държавите-членки са в процес на изготвяне на документ за нова национална стратегия и национална индикативна програма за Хаити. В подкрепа на съвместните ни усилия ще ускорим създаването на мисия на ЕС в Хаити, която ще доведе до по-голямо популяризиране, но също така ще способства включването на чуждестранни донори.

Тази седмица заминавам за Хаити, за да помогна непосредствено за дългосрочното възстановяване на в областта на инфраструктурата и управлението. Тази седмица ще подпиша пет финансови споразумения в общ размер от над 200 милиона евро и ще открия официално част от извършените дейности като реконструирането на пътя между Порт-о-Пренс и Кап Аитиен, което напълно съответства на плана за действие на правителството, както и на подхода, прилаган за целия остров.

С цел укрепване на капацитета на правителството ще открия официално и реконструкцията на Министерството на вътрешните работи, финансирана от ЕС. Ще открия и училище в Mirabelais. Поставяме специален акцент върху образованието по искане на президента Превал и ще обявим допълнителна бюджетна подкрепа. Предоставянето на бюджетна подкрепа не е сляпа подкрепа. Взели сме много предпазни мерки и извършваме много посещения, така че гарантирам, че парите ви ще се използват за определените цели.

Също така ще поема задължението да контролирам строителния процес чрез редовни посещения и за да се ускори предоставянето на помощта. Непрекъснато ще информирам Европейския парламент относно напредъка при реконструкцията на Хаити.

Искам също да подчертая, че не става въпрос само за мен, но и за всички колеги: Кристалина Георгиева, върховният представител баронеса Аштън, както и други колеги, които ще помогнат в наблюдаването на възстановяването, като Мишел Барние, който ще посети Хаити след няколко месеца. Отговорността е не само на компетентния член на Комисията, а на цялата Комисия.

Също така трябва да обсъдим с органите как най-добре да предоставяме нашата помощ. Дългосрочният ангажимент на международната общност няма да постигне целта си, ако Хаити бързо се върне към обичайната си практика. За да предотвратим подобен сценарий, трябва да се стремим да бъдем ефективни и вече посочихме някои от начините за това. Но също толкова голяма е и отговорността на органите и народа на Хаити да строят по по-добър начин.

По-конкретно, открояват се два аспекта. В социален план правителството следва да бъде насърчено да влезе в много близък контакт с опозицията, както и с цялото гражданско общество. Това ще изгради истински национален консенсус относно плана за развитие и ще спомогне за насърчаването на стабилността, необходима за неговото прилагане. В икономически план макроикономическата рамка, представена в Ню Йорк, трябва да бъде по-строга и съчетана с ясна посока към заетост и растеж, чрез които ще бъдат преодолени бедността и неравенството.

 
  
MPphoto
 

  Gay Mitchell, от името на групата PPE.(EN) Г-н председател, искам да благодаря и на двамата членове на Комисията. Искам да повдигна три въпроса. Първият се отнася до метода и мерките, които ще се използват за определяне на потребностите от възстановяване на Хаити. Вторият е свързан с това да се гарантира, че ангажиментите, които поемаме, ще бъдат спазени и третият засяга правото на собственост и уязвимостта на хората, които например живеят в колиби, построени върху чужда собственост.

Първо, по отношение на възстановителните работи, нека да кажа, че неотдавна ръководих представянето на документ за Световната банка, който обяснява, в един много добре разработен наръчник, как точно следва да се извърши възстановяването. Ще използваме ли наръчника, или подобни мерки, за да гарантираме, че възстановяването на Хаити се извършва професионално? Световната банка свърши отлична работа в това отношение. Посланикът на Хаити присъства при представянето на конкретната книга.

Второ, във връзка с ангажиментите, които поемаме, много се зарадвах на казаното от члена на Комисията за 200-те млн. евро, които ще бъдат предоставени почти незабавно. Но така ли ще е след година или след пет години и ще изпълним ли накрая ангажиментите си на донори за една бедна държава, която просто повече не може да остане на колене?

Третият ми въпрос е следният. Степента на разрушение в Хаити беше такава, че ние наистина трябва не само да разгледаме нанесените щети, но и въпросът защо бяха толкова големи. Хората, които не притежаваха имущество, живееха в дефилетата или по склоновете на планините в колиби или в каквото можеха да си сглобят, защото не бяха собственици на земята. Ако хората имат право на собственост, ще инвестират в строежи, които имат шанс да устоят на подобни бъдещи щети. Затова призовавам да се обърне сериозно внимание на този въпрос в рамките на подхода за справяне с проблема.

Още веднъж благодаря на членовете на Комисията за изявленията им.

 
  
MPphoto
 

  Corina Creţu, от името на групата S&D.(RO) Положението в Хаити все още не е стабилизирано, както подчертаха г-жа Георгиева, която посети Хаити в края на месец март, и г-н Пиебалгс. Такова е мнението и на хуманитарните работници, които на място разпределят помощи и подпомагат процеса на възстановяване. Въпреки че положението в столицата изглежда се нормализира, поне по отношение на ежедневието на хората, считам, че сега усилията трябва да се съсредоточат върху селските райони, които продължават да изпитват сериозни проблеми.

Проблемите стават още по-неотложни и предизвикват още повече загриженост с наближаването на дъждовния сезон, а състоянието на транспортната инфраструктура може да доведе до прекъсване на потока от помощ, предназначена за посрещане на ежедневните потребности на населението. Възстановителните работи едва започват, както ни казахте. Очевидно е, че ще продължи задълбочаването и на други проблеми, свързани с инфраструктурата, с осигуряването на достойни условия на живот за населението и на основни обществени услуги, образование и здравеопазване. Ще растат и проблемите по отношение на необходимата работна сила и степента на обучението й.

Друг основен проблем са децата, които са останали сираци или са временно отделени от семействата си и които се намират в една от най-уязвимите и опасни ситуации за тяхното бъдеще. Считам, че трябва да обърнем по-голямо внимание на този аспект от хуманитарната криза в Хаити заради проблемите, свързани с трафика на деца, и незаконните осиновявания. Не на последно място, бих искала да изразя задоволство, че задачата за справяне с проблемите на Хаити продължава да бъде приоритет за Комисията. Мога да ви уверя, че същото важи и за всички членове на комисията по развитие.

 
  
MPphoto
 

  Charles Goerens, от името на групата ALDE.(FR) Г-н председател, наближаването на ураганния сезон в Хаити означава, че е от жизненоважно значение да продължим с хуманитарните усилия и че вероятно ще са необходими и други извънредни мерки.

Всяко нещо по реда си, важно е да осигурим достатъчно стабилни приюти в достатъчни количества. Мярката е необходима, първо, защото възстановяването на разрушените домове отнема време, и второ, защото пряката заплаха за Хаити от урагани ни кара да се боим от най-лошото, както показаха неотдавнашните събития.

Да изоставим хуманитарните усилия сега би било чисто и просто безотговорно. Също толкова безотговорно е и отлагането на възстановителните работи. С други думи, нещата трябва да вървят успоредно: хуманитарните усилия, за да няма повече ненужни смъртни случаи, възстановителните работи, за да възстановим възможно най-бързо някакво подобие на нормален живот, възстановяването на икономиката, която е от основно значение за генерирането на средства в дългосрочен план, укрепването на бюджета на Хаити в непосредствено бъдеще; и категоричният ангажимент за децентрализация.

Донорската конференция, проведена в рамките на ООН на 31 март, имаше успех. Какво ще остане от нея, когато всичко е забравено? Ако оставим настрана хуманитарната намеса, нека първо припомним необходимостта от бързо съживяване на икономиката, нещо, на което изпълнителният директор на Международния валутен фонд се надява и за което се моли, тъй като разчита на 8% годишен растеж през следващите пет години.

Второ, в същия дух възраждането на селското стопанство става икономически приоритет. Днес Хаити използва 80% от приходите от износ за плащане на вносните селскостопански продукти. Нека си спомним, че в миналото имаше моменти, когато Хаити сама задоволяваше потребностите си от хранителни продукти.

Трето, развитието на Хаити ще трябва да се оценява въз основата на критерии за практическо приложение, ефикасност, ефективност и устойчивост.

Четвърто, за да продължи развитието на Хаити занапред, е абсолютно задължително народът на Хаити сам да поеме отговорност за него.

Пето, земетресението в Хаити отново показва – ако е необходимо доказателство – колко важно е незабавно да бъде създадена система за предоставяне на спешна хуманитарна помощ, обединяваща материалните и човешките ресурси на всички държави-членки на Европейския съюз.

Какво спира превръщането на предложенията от доклада на г-н Барние в реалност?

И накрая, значителните усилия на Европа да помогне за справяне с проблема на Хаити ще са от решаващо значение. Благодаря на върховния представител, на членовете на Комисията г-н Пиебалгс и г-жа Георгиева и на Генералната дирекция, които го заслужават.

 
  
MPphoto
 

  Ryszard Czarnecki (ECR).(PL) Г-н председател, говоря от името на моята политическа група и на нашия координатор, г-н Deva. Искам да подчертая изключително важния факт, че понастоящем международната помощ за Хаити е в действителност почти три пъти по-висока от това, на което правителството на Хаити и ООН се надяваха. Помощта ще достигне общо 11,5 млрд. евро и си струва да подчертаем, че правителството на Хаити се надяваше на малко под 4 млрд. евро през следващите две години. Изключително важно е да се съсредоточим върху изграждането на инфраструктурата, както, между другото, моят колега г-н Deva подчерта по време на последното разискване.

Искам да подчертая и друг важен въпрос – надзора над помощта. Правителството на Хаити е много слабо, разпределението на помощта е до голяма степен в ръцете на разнороден и много странен елит, а е много важно международните организации и Европейският съюз да знаят при кого наистина отиват средствата.

 
  
MPphoto
 

  Patrick Le Hyaric, от името на групата GUE/NGL.(FR) Г-н председател, членове на Комисията, трябва да гарантираме, че обещанията, дадени на донорската конференция, ще се превърнат в реални средства и че ще стигнат до получателите си. Разбира се, не считам, че това ще е достатъчно за дълготрайното възстановяване на Хаити, макар да дължим на народа на Хаити толкова много.

Хората в Европа от своя страна са много щедри, когато става въпрос за показване на солидарност, но, за съжаление, има голяма опасност да забравят или да бъдат накарани да забравят трагедията на нашите събратя от Хаити. В същото време, както казахте, положението е неотложно: защото могат да се появят други циклони и да влошат още повече условията за живот; неотложно е по отношение на възстановяването на къщи и сгради като училища и болници в момент, когато правителството на Хаити започва да евакуира някои лагери; неотложно е и по отношение на по-ефективната координация и разпространение на хранителните помощи и грижите; както и по отношение на разработването на нов устойчив проект относно земеделието и селските райони за осигуряване на продоволствената сигурност на Хаити.

Целта на всички помощи и координацията на международната помощ трябва да е гарантирането на достъпа на народа на Хаити до основните права. Защо например не се постави условието всички обществени поръчки за преустройство да зависят от тези права и да съдържат клаузи относно заетостта, жилищното настаняване, образованието и здравеопазването? Помощта и възстановителните работи не могат да се координират правилно, ако не се разчита на населението и неговите синдикални организации, неправителствени организации и организации на земеделските стопани.

Следва да насърчим създаването на нов проект за Хаити, насочен към изкореняване на социалното изключване, бедността, зависимостта и икономическото и политическо господство.

Нека не забравяме, че ужасната нищета на хаитяните не се дължи само на едно ужасно земетресение. Резултат е и от господството и разграбването на Хаити от много държави. Дължим на страната едновременно ефективна солидарност и зачитане на икономическия и политическия й суверенитет: икономическия и политическия суверенитет на народа на Хаити.

 
  
MPphoto
 

  Bastiaan Belder, от името на групата EFD.(NL) Г-н председател, малко след бедствието беше направена оценка с цел установяване на приоритетите на помощта. Разбрах обаче от сигурен източник – нидерландска неправителствена организация, че почти изцяло, ако не и напълно, липсва местна експертиза. За мен това е първата предпоставка да спечелим подкрепата на местното население. Затова във възстановителните работи е задължително да участват организации и органи на Хаити. Европейските неправителствени организации могат да участват в голяма степен заради добрите си контакти на местно равнище и се радвам да чуя, че двамата членове на Комисията мислят по същия начин. С други думи, трябва да мобилизираме подкрепата на място в Хаити.

Друг важен момент, който искам да посоча, е, че макар предоставянето на хранителни помощи от САЩ и други държави да изглежда една благоприятна инициатива, тя до голяма степен съсипа земеделието и продоволствената сигурност на Хаити. В резултат на това Хаити зависи в повече от 50% от вноса на храни, а за 35% от местната продукция няма търсене. Трябва да направим значителни инвестиции в местното селско стопанство, за да гарантираме продоволствена сигурност. От изказванията на двамата членове на Комисията заключих, че и по този въпрос Комисията има подобно на нашето становище и това ми вдъхва оптимизъм. Днес прочетох във „Франкфуртер Алгемайне“ (Frankfurter Allgemeine) статия на цяла страница относно настоящото положение на Хаити. Беше наистина сърцераздирателна. Разбирам, че жилищното настаняване и образованието са приоритетите на Европейската комисия. Продължавайте да работите за постигането им. Желая ви успех и най-вече Бог да е с вас.

 
  
MPphoto
 

  Mario Mauro (PPE).(IT) Г-н председател, госпожи и господа, благодаря на членовете на Комисията за здравия разум, който показаха. Определено е свършена много работа, но не можем да спрем дотук: повече от всякога е необходима една наистина дългосрочна, бих казал, почти постоянна програма, предвид апокалиптичните условия, в които се намира държавата.

Критичният период вероятно все още не е отминал. Точно както в първия ден, хората умират от глад, жажда и бедност и повече от един милион души на острова все още са без дом и скоро ще трябва да се справят с дъждовния и ураганен сезон.

Какво следва да се направи в такъв случай? Както вече каза членът на Комисията, координацията между институциите следва да се засили и да се обвърже с по-продуктивни отношения с неправителствените организации, особено с онези от тях, които, действайки на място, могат да извлекат най-доброто от гражданите на Хаити, могат да им предоставят възможност.

Всички трябва да сме наясно, че тъй като в известен смисъл сме ориентир за Хаити и неговия народ, това означава да им покажем, че искаме всеки един човек да възвърне важността и достойнството си, а за тях това означава да се съживят надеждите им за щастие след огромните страдания, причинени от земетресението.

 
  
MPphoto
 

  Enrique Guerrero Salom (S&D).(ES) Г-н председател, членове на Комисията, първо, бих искал да изкажа моите съболезнования и благодарност на семействата и колегите на четиримата испански войници, загинали миналата седмица в Хаити.

Те бяха служители специалисти от испанската армия, но отидоха там като обикновени войници, част от международната помощ, и предоставяха помощ, когато хеликоптерът им се разби.

Техният пример показва, че в повечето случаи няма противоречие между сигурност и хуманитарна дейност. Освен това без сигурност е трудно да се запази независимост и неутралност в областта на хуманитарната дейност. Това е признание, което дължим на въоръжените сили на много европейски държави, включително и на Испания.

Г-н председател, членове на Комисията, Хаити показа, че бедността сериозно влошава щетите, нанесени от природни бедствия, и че липсата на управление пречи на възможността за ефективна реакция.

Обикновено бедността и липсата на управление вървят ръка за ръка, както беше и е в Хаити, което означава, че освен процеса на възстановяване, трябва да подкрепим и управлението в Хаити, защото това е единственият начин да постигнем целта, която си поставихме в Ню Йорк: Хаити да ръководи възстановителните работи и гражданското общество да участва в тях.

 
  
MPphoto
 

  Louis Michel (ALDE).(FR) Г-н председател, преди всичко искам да поздравя двамата членове на Комисията, отговарящи за тези въпроси, за изказванията им и за това, че винаги се стремят да са изключително отзивчиви. Поздравления!

Земетресението в Хаити породи солидарност и братство в изключителен и съвсем оправдан мащаб. Приветствам смелостта и усилията на народа на Хаити, на органите на Хаити, на гражданското общество, на НПО, на диаспората на Хаити и, разбира се, на дарителите в цял свят.

Структурните и институционалните недостатъци в Хаити са добре познати, а бедствието очевидно разкри тяхното трагично равнище. На 31 март в Ню Йорк донорите ясно показаха, че финансовата им помощ ще допринесе за плана на Хаити за възстановяване и развитие. Принципът на отпускане на средства е установен така, че народът на Хаити да може отново да има доверие в своите институции, което е неотложна необходимост.

Помощта на донорите очевидно трябва да бъде добре координирана и висококачествена. Както казва президентът Превал, възстановителните работи трябва да бъдат по-ефективни. Това изглежда трябва да се постигне, наред с другото, чрез създаване на временна комисия по възстановяването на Хаити и на доверителен фонд за надзор над щедрите вноски на донорите.

По-ефективното възстановяване означава също по-стабилно управление и институции, основани на принципите на правовата държава, както и децентрализация, които са основни елементи на плана за преустройство и възстановяване. Надявам се, уважаеми членове на Комисията, че ще отчетете този подход, и, разбира се, съм сигурен, че ще го направите.

 
  
MPphoto
 

  Michèle Striffler (PPE).(FR) Г-н председател, уважаеми членове на Комисията, точно в този момент стотици хиляди хора все още живеят във временни лагери и с наближаването на дъждовния и ураганен сезон положението наистина е неотложно

Поради големия брой участници в хуманитарните дейности и липсата на държавен капацитет, трябва да се използват всички възможни ресурси за подобряване на координацията на помощта под егидата на Организацията на обединените нации и за последователно и ефективно предоставяне на помощта.

Посетих международната донорска конференция в Ню Йорк на 31 март и приветствам приноса на Европейския съюз от 1,3 млрд. евро за възстановяването на Хаити през следващите три години. За първи път Европейският съюз говори с един глас чрез баронеса Аштън.

Вярно е, че беше обещана значителна помощ от международната общност, но трудностите сега са свързани с правилното използване на средствата и с решенията, свързани с методите за усвояване на помощите и със съответните органи, като се има предвид, че основният участник в процеса на възстановяване трябва да бъде народът на Хаити.

Селскостопанският сектор трябва да бъде приоритет и трябва да повишим производствения капацитет на държавата. Европейският парламент ще следи процеса на възстановяване и използването на средствата много внимателно и бих подчертал колко е важно да обмислим най-накрая създаването на силите за гражданска защита, които чакаме толкова дълго.

 
  
MPphoto
 

  Kriton Arsenis (S&D).(EL) Г-н председател, членове на Комисията, хуманитарната криза в Хаити показа и, за съжаление, продължава да показва проблемите, свързани с неспособността на европейските механизми да работят ефективно при международни хуманитарни кризи. Трябва да създадем постоянни механизми за финансиране. По същество в европейския бюджет все още нямаме фиксирани позиции за финансова помощ за трети страни и помощта за Хаити беше основно предоставена от европейски държави на двустранно равнище. Помощта трябва да пристига незабавно, а в случая с хората, пострадали от земетресението в Хаити, една седмица по-късно помощта все още не беше пристигнала. Европейските средства трябва да бъдат използвани ефективно. Необходими са ни служители специалисти, които да разработват и прилагат програми за хуманитарна помощ бързо и ефективно.

Очевидно земетресение причини бедствието в Хаити. Но подобни хуманитарни кризи могат да бъдат причинени и от други метеорологични явления, като тайфуни, тропически бури, наводнения и суши, явления, които ще стават по-чести и интензивни в резултат от изменението на климата.

Всички знаем, че изменението на климата е явление, което ние, развитите държави, породихме; за съжаление обаче, често бедните държави усещат последиците. Затова имаме дълг към уязвимите държави и трябва да се поучим от грешки си в справянето с кризата в Хаити, за да можем да се заемем с нарастващите ни глобални задължения в бъдеще.

 
  
MPphoto
 

  Ria Oomen-Ruijten (PPE).(NL) Г-н председател, г-жо Георгиева, г-н Пиебалгс, след голямата трагедия в Хаити трябва да погледнем към бъдещето, както и двамата отбелязахте. Преди две седмици донорската конференция в Ню Йорк събра 7 млрд. евро или поне това беше обещаната сума. Въз основа на плана за действие на правителството на Хаити ЕС обеща 1,6 млн. евро. Въпросът ми към двама ви: как сега това ще се изрази в трайно и стабилно възстановяване на острова? Процесът ще е дълъг според мен.

Вторият ми въпрос към двама ви: каква е вашата оценка на плана за действие на правителството на Хаити и можете ли да гарантирате, че обещаните значителни средства ще се използват ефективно? В крайна сметка, хаитяните нямат само краткосрочни, но и дългосрочните потребности. Как можем допълнително да увеличим подкрепата за всички 1,3 милиарда бездомни и да гарантираме, че инфраструктурата може да бъде възстановена в средносрочен план? Това е важно не само за засегнатото население, но и за политическата стабилност на острова, чието правителство е изключително крехко в момента. И вие го потвърдихте. Хората смятат, че помощта не отива там, където е необходима. Как можем да гарантираме подобряване на политическата ситуация в държавата и на подхода на правителството?

(EN) Искам да ви попитам какво участие предвиждате с оглед както на човешки ресурси, така и на финансови средства, във Временната комисия за възстановяване на Хаити, председателствана от Бил Клинтън?

 
  
MPphoto
 

  Filip Kaczmarek (PPE).(PL) Г-н председател, искам да благодаря на г-жа Striffler, че повдигна въпроса на днешното заседание, и на г-жа Георгиева и г-н Пиебалгс за изказванията им. Считам, че много от мерките, предложени в резолюцията относно Хаити, която приехме през февруари, са стъпка в правилната посока и могат да бъдат основа за възстановяване на държава, засегната от бедствие. Мерките предвиждат два основни етапа, за които говорим днес. Първата фаза засяга краткосрочната и средносрочна помощ за най-неотложните потребности на хората, за което говори г-жа Георгиева. Втората фаза засяга дълготрайното възстановяване, което трябва да бъде координирано, и оценката на потребностите във връзка с възстановяването, като същевременно не забравяме, че начело на процеса трябва да бъдат народът и правителството на Хаити. Благодаря Ви много, г-н Пиебалгс, за признанието, че отговорността трябва да се поеме и от хаитяните.

Третият етап е само за нас. Имам предвид заключенията, които следва да направим, за да бъде нашата помощ по-добре координирана, и се радвам, че Комисията работи по този въпрос.

 
  
MPphoto
 

  Philippe Juvin (PPE).(FR) Г-н председател, Европа допринася с милиони евро, палатки, храна, войници и лекари. Всичко това е много хубаво, но всъщност искам да цитирам Жан-Ив Ясон, кмет на Порт-о-Пренс, който през февруари използва думата „бедствие“ не по отношение на последиците от земетресението, а за да опише пълната дезорганизация на хуманитарната дейност, която последва.

Трябва да се запитаме как можем да се предотвратим повторна дезорганизация, която струва скъпо на Хаити. Има само един отговор на този въпрос, г-н председател, уважаеми членове на Комисията, и всички го знаем, казвали сме го тук: като създадем Европейски сили за гражданска защита.

Питам ви отново: кога Комисията най-накрая ще реши да предложи на Парламента, по-конкретно, създаването на подобни сили с общи правила за намеса и еднакви системи на командване, транспорт и комуникация? Възможно е. Могат да бъдат създадени бързо преди следващото бедствие. Призовавам ви сега да спрете да говорите за координация и да действате.

 
  
MPphoto
 

  Sergio Paolo Francesco Silvestris (PPE).(IT) Г-н председател, госпожи и господа, доволен съм от изхода от срещата на държавите донори, тъй като предоставените големи суми са отличен резултат. Още по-важен обаче е водещият принцип при използването на средствата, а именно не само да изградим наново, но и да го направим по-добре.

Хаити трябва да излезе от кризата по-силна и с обществени сгради и частни жилища, по-добри от съборените от земетресението. Не трябва да смятаме, че възстановяването ще върне бедняшките квартали или съществувалите досега социално-икономически условия.

За това несъмнено са необходими средства, но значителните ресурси, предоставени от националните и европейските институции, са само първата стъпка, необходими са още дългосрочен план и стабилна, авторитетна координация.

За целта, след като в залата отправихме критики към определени първоначални закъснения, с които Европа, по отношение на външната си политика, не показа нито изключителна ефективност, нито изключителна спонтанност, днес все пак приветстваме отличната работа на нашите институции по отношение на координацията и се надяваме, че въз основа на позицията и ангажимента ни, усилията ще продължат с дългосрочен план, който може да бъде завършен успешно чрез авторитетното присъствие на нашите институции.

 
  
MPphoto
 

  Anna Záborská (PPE). (SK) Земетресението в Хаити беше последвано незабавно от международна хуманитарна помощ. Освен американските и канадските военни, приветствам и бързото и ефективно разполагане на групи от Словакия и международния Малтийски военен орден. Не са много държавите, предоставили бърза и ефективна помощ.

Днес, след първоначалните оценки на проф. д-р Krčmér, експерт и доктор с познания в областта на хуманитарната помощ, следва да се отбележи, че много хора и значителни финансови ресурси пристигнаха от Европа, но без необходимото оборудване, машини, храна, вода и гориво за ефективна намеса при спасяването на жертви изпод паднали дървета. Дори и опитът на някои спасителни групи не е достатъчен. При добрите намерения е необходим и практически аспект, за да са ефективни.

Затова призовавам компетентните национални и европейски институции да въведат възможно най-бързо единна служба за хуманитарна помощ, както поискахме в резолюцията относно Хаити. Освен това считам за много важно да подкрепим обучението в областта на хуманитарната помощ и да разполагаме с необходимите материали и оборудване в случай на природно бедствие.

 
  
MPphoto
 

  Franziska Keller (Verts/ALE).(EN) Г-н председател, благодаря на членовете на Комисията за изказванията им и за всички усилия, които полагат по случая с Хаити. Споделям мнението, че е добре да се съсредоточим върху целия остров. Макар да критикувам остро подхода към целия Европейски съюз, съм съгласна с подхода за целия остров.

Настоятелно ви призовавам да не забравяте бъдещите ангажименти, които трябва да поемем. Трябва да изпълним обещанията, които даваме сега. Ако държавите-членки не спазят стриктно обещаните 0,7%, наистина трябва да бъдете настоятелни и да се уверите, че ще изпълнят плановете си. Също така трябва да гарантираме, че няма да изостанем с напредъка в Хаити заради други политики на ЕС, които възпрепятстват напредъка в Хаити и на други места. Наистина трябва да се придържаме към политическа съгласуваност, за да не съсипем постигнатия в Хаити напредък вследствие на други пагубни политики.

 
  
MPphoto
 

  Anneli Jäätteenmäki (ALDE).(FI) Г-н председател, ЕС помогна Хаити, което е хубаво, но бедствието показа ясно според мен, че ЕС трябва да има групи за незабавни действия в областта на хуманитарната дейност и че трябва да развием управлението на граждански кризи.

Не е достатъчно да се дават пари, ЕС трябва също така да може да предприема бързи действия в подобни катастрофални ситуации, да оказва помощ и изпраща хора на място. Хората трябва да получат конкретна помощ и то не само след дълъг период от време. Макар помощта да е важна, ЕС понастоящем не може да окаже бърза помощ на място.

Надявам се, че ще бъде обърнато внимание на този въпрос и ще бъдат създадени групи за незабавни действия.

 
  
MPphoto
 

  Кристалина Георгиева, член на Комисията.(EN) Г-н председател, с Ваше позволение ще оставя малко време на г-н Пиебалгс да отговори на някои от въпросите, свързани с дългосрочното възстановяване.

Разискването беше много полезно и много окуражаващо за нас. Преди да отговоря на въпросите, позволете да се присъединя към изразеното от г-н Guerrero Salom съчувствие към семействата на загиналите четирима испански войници, както и към всички, загубили живота си по време на бедствието и сега, в усилията по възстановяването на Хаити.

Ще започна с по-общия политически въпрос относно подобряването на способностите на ЕС за реагиране при бедствия. Много се зарадвах на присъствието на моя колега г-н Барние заради вложените от него усилия по темата. На 26 април в комисията по развитие ще имаме възможност да обсъдим по-подробно работната програма, която за 2010 г. включва повишаване на капацитета за реагиране при бедствия и съобщение по темата.

Мога да ви уверя, че това е много важен приоритет за екипа ни. Ще работим в тясно сътрудничество с държавите-членки и с Парламента, за да намерим решение за повишаване на капацитета ни за реагиране при бедствия, като логиката е много проста. Сега, когато интензивността и честотата на бедствията се увеличават, а бюджетите на нашите държави ще бъдат оскъдни за години напред, няма друг начин, освен да укрепим европейската координация и да изградим база на активи, която да се използва ефективно от гледна точка на въздействие, разходи и резултати. Мога да ви кажа, че утре ще направим първото посещение в държава, свързано с тази тема. Това ще бъде много важен приоритет за екипа ни в следващите месеци.

Нека сега да разгледам четири от повдигнатите въпроси.

Първият е съчетаването на отговора на неотложните приоритети с дългосрочното възстановяване и издръжливостта ни. Това е много важно, защото ако прекалено бързо се отклоним от предоставянето на подкрепа за нуждаещите се и преминем към възстановяването, има опасност от много сериозна трагедия. Трябваше да се справим с това при проблема с доставката на храни, когато правителството на Хаити предложи да преминем от осигуряване на храна към осигуряване на пари и храна само срещу временна заетост, което е много желателно, но не може да се осъществи едновременно навсякъде. Това е въпрос, който следим много внимателно.

Най-общо по въпроса за продоволствената сигурност, новата политика на Европейския съюз е много далновидна, тъй като в еднаква степен придава важност на всичко останало, насърчавайки закупуването на храна с местен произход за хуманитарна помощ, когато е възможно. Поставихме темата за обсъждане на сутрешно заседание в Ню Йорк, на което поканихме неправителствени организации, от Хаити и международни, и бях много горда, че европейски НПО поставиха въпросите за сигурността на селското стопанство и за връщането на производителността му в Хаити.

Искам да обърна внимание на проблема с подслона. Въпросът съвсем не е маловажен, защото хората всъщност не искат да се преместят от там където са сега. Не искат да се преместят по различни причини. Една от причините е, че дори и къщите им да са безопасни, те се страхуват да се върнат поради преживяната травма. Второ, тъй като цели квартали са се преместили заедно и ги е страх от загуба на социалната нишка, която ги свързва, не става въпрос просто за лоша политика или липсата на желание; социалният феномен вследствие от подобно бедствие също прави трудно преместването на хората от предразположени към наводнения области в по-безопасни места. Но ние работим по този въпрос с приоритет.

Завършвам с въпроса за дългосрочната устойчивост. Става дума за управленска устойчивост, както и за екологична устойчивост. Имах съмнителната привилегия да летя над Хаити и Чили в рамките на две седмици между двете събития. Състоянието на Хаити, един екологично унищожен остров, разбира се, повлия на степента на разрушенията. В Чили правителството изпълняваше в продължение на десетилетия програма за залесяване, в резултат на което беше създадена по-добра околна среда, което очевидно е много полезно за хората. Мислим в дългосрочен план, когато говорим за Чили.

Това не е в моята област, но трябва да се заема с въпроса като бивш служител на Световната банка. Разбира се, съгласна съм с вас, че предложението на Световната банка за координацията чрез доверителен фонд, но и като подход за управление на институционални проекти, е нещо, което трябва да вземем присърце и да следваме.

 
  
MPphoto
 

  Андрис Пиебалгс, член на Комисията.(EN) Г-н председател, както обикновено, ако можех да си пожелая едно нещо в политическия ми живот, то би било да разполагам с повече време в Парламента, за да отговоря на зададените ми въпроси. Няма да мога да отговоря на всички въпроси, поставени днес, но ще се спра на някои от тях.

Подкрепата на Парламента е много важна за Комисията, тъй като не само Комисията обръща внимание на Хаити. Сякаш цялото европейско общество желае Европейската общност да превърне възстановяването в основно усилие.

Като по учебник: беше направена оценка на международно равнище, правителствата изготвиха планове, те бяха обсъдени с неправителствени организации, имаше различни решения и беше създадена временна комисия за координиране на целия процес. Определено не създаваме нещо паралелно. Работим на една и съща и добре подготвена основа.

По отношение на ангажимента от страна на ЕС, поели сме политически ангажимент и ще го спазим. Считам, че същото се отнася и за останалите участници. Работим за правата на собственост. Това е един от рисковите елементи. Имаме кадастър и ще работим по него, но съществуват рискове.

Опасността определено може да дойде от собствеността върху политическия процес. Възстановяването може да продължи, ако е налице политически процес в подкрепа на дългосрочното развитие на Хаити и ако хората вярват в него. В това се изразява голямото предизвикателство и всичко, което можем да направим, е да подкрепим народа и политическо общество в Хаити. Считам, че това може да се направи, и то успешно.

По отношение на прозрачността на процеса, цялата международна донорска структура е създадена по много ясен и рационален начин при голяма прозрачност. Всички процеси на ЕС определено са прозрачни и ще гарантират напълно, че парите не само ще бъдат похарчени само за определената цел, но също така това ще стане по добър и ефективен начин.

И накрая, считам, че не трябва да подценяваме хората, които работят на място – от държавите-членки, Общността, както и от по-широката международна общност. Аз също искам да изкажа моите съболезнования към семействата на хората, изгубили живота си помагайки за възстановяването на Хаити. Много хора все още работят и дават всичко от себе си. Те са гаранцията, че ако процесът е добре организиран, ще бъде успешен.

 
  
MPphoto
 

  Председател. – Разискването приключи.

(Заседанието, прекъснато в 13,10 ч., се възобновява в 15,05 ч.)

Писмени изявления (член 149)

 
  
MPphoto
 
 

  Franz Obermayr (NI), в писмена форма.(DE) Сега е моментът да извършим междинен преглед на усилията за подпомагане на Хаити. Основните въпроси, които трябва да си зададем са следните: колко бързо и ефективно се предоставя помощта? Помощта подкрепя ли устойчивото развитие на Хаити? Как се координира помощта като цяло? Как е представен ЕС по отношение на външната политика? Особено ме интересуват последните два въпроса, тъй като опустошителното земетресение е първият тест за върховния представител баронеса Аштън. Длъжността на върховния представител е създадена с цел да утвърди ролята на ЕС като участник на световната сцена. Въпреки това баронеса Аштън не счете за нужно да посети Хаити скоро след земетресението, за да окаже символична подкрепа, нито успя да гарантира, че помощта за Хаити е координирана ефективно. Някои държави-членки започнаха отделни кампании за предоставяне на помощ, а други действаха съвместно. Баронеса Аштън трябваше да отговаря за гарантиране на по-добра координация. Освен това правителството на Хаити не участва в достатъчна степен. Върховният представител вече следва поне да осъзнава каква е работата й. Тя следва да прави конструктивни предложения за структуриране на хуманитарната и финансовата помощ след големи бедствия. Предстои много работа по развитието през следващите няколко месеца и това се отнася и за баронеса Аштън.

 
  
MPphoto
 
 

  Jarosław Leszek Wałęsa (PPE), в писмена форма. (PL) Госпожи и господа, днес сме се събрали тук, за да обсъдим европейската координация на помощта за Хаити. Междувременно международните коментатори критикуват несъгласуваните ни действия. Вече изминаха три месеца от трагичното земетресение, а изглежда все още не сме в състояние да изработим обща позиция относно помощта за Хаити. През януари се чуха много изказвания за ролята на Съюза на международната сцена, но е позорно да се види колко слабо и нерешително Съюзът действа досега. Предоставената от Европейския съюз помощ за Хаити в размер на 1,2 млрд. евро е достойна за похвала. Донорите от целия свят заявиха, че ще дадат 5,3 млрд. щатски долара за възстановяването на Хаити в рамките на две години. В по-дългосрочен план помощта им ще достигне 9,9 млрд. долара. Това са много оптимистични суми. Катаклизмът в Хаити обаче ме накара да се замисля за държавата, която всъщност рухна много отдавна. Земетресението е природно бедствие, но настоящото равнище на бедността в Хаити е резултат от икономически, политически и социален колапс. Колапсът и насилието в Хаити през последните години са резултат от брутални отношения с външния свят – с определени държави и международни въпроси – които датират от стотици години. Международното общество изостави Хаити. Нека сега направим повече, за да компенсираме това.

 
  
  

ПОД ПРЕДСЕДАТЕЛСТВОТО НА: г-н BUZEK
Председател

 
Правна информация - Политика за поверителност