Ευρετήριο 
 Προηγούμενο 
 Επόμενο 
 Πλήρες κείμενο 
Διαδικασία : 2009/0107(COD)
Διαδρομή στην ολομέλεια
Διαδρομή του εγγράφου : A7-0055/2010

Κείμενα που κατατέθηκαν :

A7-0055/2010

Συζήτηση :

PV 20/04/2010 - 14
CRE 20/04/2010 - 14

Ψηφοφορία :

PV 05/05/2010 - 13.35
Αιτιολογήσεις ψήφου
Αιτιολογήσεις ψήφου

Κείμενα που εγκρίθηκαν :

P7_TA(2010)0125

Πληρη πρακτικα των συζητησεων
Τρίτη 20 Απριλίου 2010 - Στρασβούργο Έκδοση ΕΕ

14. Γενικές διατάξεις για το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης, το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο και το Ταμείο Συνοχής όσον αφορά την απλοποίηση ορισμένων απαιτήσεων και διατάξεων σχετικών με τη δημοσιονομική διαχείριση (συζήτηση)
Βίντεο των παρεμβάσεων
Συνοπτικά πρακτικά
MPphoto
 

  Πρόεδρος. – Η ημερήσια διάταξη προβλέπει τη συζήτηση της έκθεσης (A7-0055/2010) του κ. Evgeni Kirilov, εξ ονόματος της Επιτροπής Περιφερειακής Ανάπτυξης, σχετικά με την πρόταση κανονισμού του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για την τροποποίηση του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1083/2006 περί καθορισμού γενικών διατάξεων για το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης, το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο και το Ταμείο Συνοχής όσον αφορά την απλοποίηση ορισμένων απαιτήσεων, καθώς και όσον αφορά ορισμένες διατάξεις σχετικά με τη δημοσιονομική διαχείριση (COM(2009)0384 – C7-0003/2010 – 2009/0107(COD)).

Ο κ. Kirilov, εισηγητής της έκθεσης, δεν μπόρεσε να έλθει λόγω της κατάστασης στις αεροπορικές μεταφορές. Η κ. Krehl, που αντικαθιστά τον κ. Kirilov, έχει τον λόγο.

 
  
MPphoto
 

  Constanze Angela Krehl, αναπληρώτρια εισηγήτρια.(DE) Κύριε Πρόεδρε, λυπούμαι πολύ που ο κ. Kirilov δεν μπορεί να παρουσιάσει ο ίδιος την έκθεση. Εργάστηκε πολύ σκληρά για να εκπονήσει μια έκθεση για το Κοινοβούλιο σχετικά με ένα θέμα το οποίο είναι πολύ σημαντικό για τις περιφέρειες και για τους πολίτες της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Ως εκ τούτου, θα ήθελα να αναγνώσω τις σημειώσεις του. Είναι στα αγγλικά, γεγονός πολύ παράδοξο για βούλγαρο βουλευτή. Ωστόσο, είναι καλό που δεν είμαι υποχρεωμένη να μιλήσω βουλγάρικα. Χαίρομαι που θα τον εκπροσωπήσω εδώ στο Κοινοβούλιο, μολονότι δεν κατάφερε να βρει πτήση στη Σόφια.

(EN) Κύριε Πρόεδρε, χαίρομαι που έχουμε την ευκαιρία απόψε να συζητήσουμε σημαντικές τροποποιήσεις στον γενικό κανονισμό των Διαρθρωτικών Ταμείων. Οι τροποποιήσεις αυτές αποτελούν σημαντικό στοιχείο των κοινών προσπαθειών σε ευρωπαϊκό και εθνικό επίπεδο για την αντιμετώπιση της οικονομικής κρίσης. Αποτελούν λογική συνέχεια των εγγράφων που υιοθετήσαμε πέρυσι.

Στη συνέχεια, ως εισηγητής για τον ρόλο της πολιτικής συνοχής για τις επενδύσεις στην πραγματική οικονομία, κάλεσα το Συμβούλιο και την Επιτροπή να εργαστούν για την απλούστευση των κανόνων των διαρθρωτικών ταμείων, διευκολύνοντας κατ’ αυτόν τον τρόπο την πρόσβαση σε αυτά τα κονδύλια όταν τα κράτη μέλη τα χρειάζονται περισσότερο.

Είμαι ευτυχής που οι κύριες συστάσεις του Κοινοβουλίου για περαιτέρω απλούστευση ελήφθησαν υπόψη. Είμαι πεπεισμένος ότι οι νέες αλλαγές στον γενικό κανονισμό, που απλοποιούν κάποιες από τις υπάρχουσες διαδικασίες, αξίζουν τη στήριξή μας. Η μείωση των περιττών διοικητικών βαρών, της γραφειοκρατίας και των ασαφών κανόνων θα συμβάλει σε περισσότερη διαφάνεια, καλύτερο έλεγχο και λιγότερες παρατυπίες.

Αυτό σημαίνει επίσης βελτιωμένη εκτέλεση και ορθή δαπάνη των κοινοτικών πόρων. Ας δώσουμε ένα παράδειγμα. Μέσω της τροποποίησης του άρθρου 88, τα κράτη μέλη παρακινούνται περαιτέρω να εντοπίζουν και να διορθώνουν παρατυπίες προτού αυτές βρεθούν από τους ελεγκτικούς μηχανισμούς της ΕΕ. Σε αυτή την περίπτωση, τα κράτη μέλη δεν θα χάνουν τα αντίστοιχα χρήματα, αλλά θα μπορούν να τα χρησιμοποιήσουν ξανά για άλλα έργα στο πλαίσιο του σχετικού προγράμματος.

Η δεύτερη ομάδα τροποποιήσεων αφορά τους κανόνες δημοσιονομικής διαχείρισης. Οι προκαταβολές για τις χώρες που έχουν πληγεί σοβαρότερα από την κρίση θα αυξηθούν για το 2010. Όλα τα κράτη μέλη θα λάβουν περισσότερο χρόνο για τη δαπάνη των πόρων που δεσμεύτηκαν το 2007 για έργα που δεν έχουν εγκριθεί ή υλοποιηθεί εντός των προθεσμιών.

Και οι δύο ομάδες μέτρων είναι σημαντικές εξαιτίας του μηνύματός τους προς τους δικαιούχους και εξαιτίας της πρακτικής χρησιμότητάς τους. Τα μέτρα κατά της κρίσης αποτελούν σαφή επίδειξη αλληλεγγύης. Θα φέρουν νέα χρήματα προκειμένου να βγουν τα κράτη μέλη από την κρίση.

Όλα τα μέτρα θα επιφέρουν την υλοποίηση περισσότερων έργων, ειδικά τώρα. Αυτό είναι κρίσιμης σημασίας για τη δημιουργία θέσεων εργασίας, για τις επενδύσεις και τις υποδομές και για την προσαρμογή των εργαζομένων και των εταιρειών στην οικονομική μεταβολή.

Και τα δύο είδη μέτρων είναι χρήσιμα και πιο πολύτιμα αν εφαρμοστούν την κατάλληλη στιγμή, αλλά αναμένεται ακόμη η τελική έγκρισή τους. Δυστυχώς, υπήρξε τεράστια καθυστέρηση στο Συμβούλιο για την επίτευξη μιας συμφωνίας όταν ήταν το αρμόδιο όργανο για την έγκριση του τροποποιηθέντος κανονισμού.

Πιστεύω σθεναρά ότι τώρα που το Κοινοβούλιο έχει την ίδια εξουσία με το Συμβούλιο, δεν θα αναβάλουμε πλέον την έγκριση και τη θέση σε ισχύ αυτών των πολυαναμενόμενων και αναγκαίων μέτρων.

 
  
MPphoto
 

  Johannes Hahn, μέλος της Επιτροπής. (DE) Κύριε Πρόεδρε, κυρίες και κύριοι, κυρία Krehl, σας ευχαριστούμε πολύ για την έκθεσή σας. Θα ήθελα επίσης να σας ζητήσω να διαβιβάσετε τις ευχαριστίες μου στον κ. Kirilov. Εργάστηκε πολύ σκληρά για να εξασφαλίσει ότι θα μπορέσουμε να συζητήσουμε αυτές τις προτεινόμενες τροποποιήσεις στον γενικό κανονισμό σήμερα, αφού πέρασαν τόσο γρήγορα από όλα τα θεσμικά στάδια και επίσης, όπως ελπίζω, για να μας δοθεί η δυνατότητα να τις υιοθετήσουμε σύντομα στο Κοινοβούλιο με μεγάλη πλειοψηφία, έτσι ώστε τα σχετικά σημεία να μπορέσουν να εφαρμοστούν γρήγορα. Αυτό αποτελεί καλή ένδειξη του θετικού διαλόγου μεταξύ του Συμβουλίου, του Κοινοβουλίου και της Επιτροπής και ένα καλό παράδειγμα του γεγονότος ότι η αλληλεπίδραση μεταξύ των θεσμικών οργάνων λειτουργεί αποτελεσματικά.

Ποιος είναι ο στόχος αυτών των τροποποιήσεων; Σε μακροπρόθεσμο ορίζοντα, θέλουμε να απλουστεύσουμε τους κανονισμούς, αλλά σε βραχυπρόθεσμο ορίζοντα, θέλουμε επίσης να βοηθήσουμε τα κράτη μέλη που επλήγησαν σοβαρότερα από τη σημερινή οικονομική κρίση. Δεχόμαστε τη συμβιβαστική πρόταση του Συμβουλίου, η οποία έτυχε ευρείας συμφωνίας στο Κοινοβούλιο, γιατί είναι σημαντικό για εμάς να παράσχουμε ταχεία και στοχοθετημένη βοήθεια και να δρομολογήσουμε το πρόγραμμα.

Ο κοινός, γενικός στόχος αυτής της πρωτοβουλίας είναι να επιταχύνει την υλοποίηση των προγραμμάτων. Παρουσιάσαμε πρόσφατα την πρώτη έκθεση στρατηγικής και προσδιορίσαμε τα πράγματα που δεν λειτούργησαν ιδιαίτερα καλά και τους τομείς όπου υπήρξαν θετικές εξελίξεις κατά τη διάρκεια των πρώτων ετών της τρέχουσας προγραμματικής περιόδου. Πρέπει να κάνουμε αυτοκριτική και να εξετάσουμε τους κανόνες που, σε ορισμένα σημεία, είναι περίπλοκοι. Κατά τη γνώμη μου, η παρούσα τρίτη σειρά τροποποιήσεων στο εν εξελίξει πρόγραμμα κατάφερε να επιλύσει αυτό το πρόβλημα. Επιπλέον, θέλουμε να βοηθήσουμε στην υπέρβαση της κρίσης.

Τι μπορεί να γίνει; Να σας δώσω μερικά μεμονωμένα παραδείγματα: ενοποίηση των ανώτατων ορίων για μεγάλα έργα στα 50 εκατομμύρια ευρώ, απλούστεροι κανονισμοί για την τροποποίηση των επιχειρησιακών προγραμμάτων –και αυτό είναι πολύ σημαντικό σημείο– αν αυτό είναι αναγκαίο για να ξεπεραστεί η κρίση, παροχή της δυνατότητας επιδότησης μέτρων ενεργειακής απόδοσης στον τομέα της κατασκευής και ανακαίνισης κατοικιών, το οποίο όχι μόνο θα καταλήξει σε εξοικονόμηση ενέργειας, αλλά θα έχει επίσης θετικό αντίκτυπο στους τομείς που συνδέονται με τον κλάδο των κατασκευών.

Ο τρέχων κανονισμός έχει ως στόχο ειδικότερα τα υπάρχοντα προβλήματα ρευστότητας των πέντε πληγεισών χωρών –Ρουμανία, Ουγγαρία και τα τρία κράτη της Βαλτικής– και αποσκοπεί, όπως έχει ήδη ειπωθεί, στην επιτάχυνση της απορρόφησης των κονδυλίων ως αποτέλεσμα της αυξημένης ευελιξίας. Θα καταστεί δυνατό να υλοποιηθούν ταχύτερα πολλά έργα με τη χρησιμοποίηση της χρηματοδότησης των 775 εκατομμυρίων ευρώ, για την οποία έχει αναληφθεί δέσμευση και η οποία μπορεί να διατεθεί νωρίτερα απ’ ό,τι προγραμματιζόταν.

Τέλος, σε αυτό το πλαίσιο, θα ήθελα να αναφερθώ στα 6,2 δισεκατομμύρια ευρώ τα οποία καταβλήθηκαν ήδη προκαταβολικά το 2009. Αυτό δείχνει ότι, μολονότι τα διαρθρωτικά ταμεία δεν προορίζονταν αρχικά για έκτακτη χρηματοδότηση και δεν θα πρέπει, στο μέλλον, να θεωρούνται τέτοια, μπορούν να είναι αρκετά ευέλικτα ώστε, αν χρειαστεί, να ενισχύσουν κατάλληλα την οικονομία σε περιόδους κρίσης.

Θα ήθελα να ευχαριστήσω όλους τους συμμετέχοντες και αναμένω με ενδιαφέρον τη συζήτηση.

 
  
MPphoto
 

  Regina Bastos, συντάκτρια γνωμοδότησης της Επιτροπής Απασχόλησης και Κοινωνικών Υποθέσεων.(PT) Κύριε Πρόεδρε, κύριε Επίτροπε, κυρίες και κύριοι, ως συντάκτρια της γνωμοδότησης της Επιτροπής Απασχόλησης και Κοινωνικών Υποθέσεων, θα ήθελα αρχικά να συγχαρώ τον κ. Kirilov, έστω και αν απουσιάζει για λόγους ανωτέρας βίας, και να επισημάνω τον τρόπο με τον οποίο κατόρθωσε να εκπονήσει αυτή τη σημαντική έκθεση και να προωθήσει τον κύριο στόχο της. Θα ήθελα επίσης να ευχαριστήσω την κ. Krehl για την παρουσίαση που μας έκανε.

Ο κύριος στόχος, για να μπω κατευθείαν στο θέμα, είναι η απλούστευση των διαδικασιών και η επιτάχυνση της υλοποίησης των προγραμμάτων που χρηματοδοτούνται από το Ταμείο Συνοχής, τα διαρθρωτικά ταμεία και το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης.

Στη σημερινή χρηματοπιστωτική, οικονομική και κοινωνική κρίση, οι εθνικοί χρηματοδοτικοί πόροι δέχονται αυξανόμενη πίεση. Η πίεση αυτή θα μειωθεί μέσω της καλύτερης χρήσης της κοινοτικής χρηματοδότησης και της ταχύτερης διανομής αυτών των πόρων στους δικαιούχους που έχουν πληγεί περισσότερο από την οικονομική ύφεση.

Περισσότεροι από 20 εκατομμύρια Ευρωπαίοι είναι άνεργοι, 4 εκατομμύρια περισσότεροι από πέρυσι, και δυστυχώς, προβλέπεται ότι ο αριθμός αυτός θα αυξηθεί και άλλο. Η κατάσταση αυτή δημιουργεί την ανάγκη να εξασφαλίσουμε ότι τα προγράμματα συνοχής θα εφαρμόζονται κατάλληλα, εφόσον αποτελούν ένα σημαντικό, ισχυρό μοχλό βοήθειας προς την πραγματική οικονομία, ιδίως για τις μικρές και μεσαίες επιχειρήσεις και για τις θέσεις εργασίας. Οι ΜΜΕ είναι η κινητήρια δύναμη της ευρωπαϊκής οικονομίας και παράγουν βιώσιμη ανάπτυξη, δημιουργώντας πολυάριθμες ποιοτικές θέσεις εργασίας.

Η περαιτέρω απλούστευση και αποσαφήνιση των κανόνων που διέπουν την πολιτική συνοχής θα έχει αναντίρρητα θετικό αντίκτυπο στον ρυθμό υλοποίησης των προγραμμάτων, ειδικότερα παρέχοντας στις εθνικές, περιφερειακές και τοπικές αρχές σαφέστερους και λιγότερο γραφειοκρατικούς κανόνες που θα επιτρέψουν περισσότερη ευελιξία προκειμένου να προσαρμοστούν τα προγράμματα στις νέες προκλήσεις.

 
  
MPphoto
 

  Sophie Auconie, εξ ονόματος της Ομάδας PPE.(FR) Κύριε Πρόεδρε, κύριε Επίτροπε, κυρίες και κύριοι, έχοντας συνεργαστεί εποικοδομητικά για μήνες με τον εισηγητή, κ. Kirilov, θέλω να του εκφράσω εδώ τις θερμές ευχαριστίες μου.

Θέλω επίσης να υπογραμμίσω την ποιότητα του έργου που επιτελέστηκε από το Συμβούλιο, συγκεκριμένα, από την αρχή της ισπανικής Προεδρίας μέχρι σήμερα. Αυτό είναι δε ακόμα πιο σημαντικό καθώς απόψε συζητούμε έναν κανονισμό με μέτρα που αναμένονται από χιλιάδες παράγοντες στις περιφέρειες. Είμαι πεπεισμένη ότι, για αυτούς τους φορείς στις περιφέρειες, η περιφερειακή πολιτική είναι η πλέον χειροπιαστή έκφραση της Ευρωπαϊκής Ένωσης στην περιοχή ή την περιφέρειά τους.

Εντούτοις, παρόλο που η περιφερειακή πολιτική προορίζεται να τους βοηθήσει, θεωρείται πολύ συχνά περίπλοκη και περιοριστική. Είναι, συνεπώς, η κατάλληλη στιγμή να αλλάξει την εικόνα της μέσω μιας ενδελεχούς απλούστευσης των κανόνων για την εφαρμογή της. Τα 350 δισεκατομμύρια ευρωπαϊκών κονδυλίων θα ωφελήσουν τους ευρωπαίους συμπολίτες μας. Σήμερα καταδεικνύουμε την ανταποκριτική προσέγγιση που περιμένουν οι άνθρωποι επί τόπου σε αυτούς τους καιρούς της οικονομικής και κοινωνικής κρίσης που όλοι μας βιώνουμε.

Αν έπρεπε να διαλέξω ορισμένες μόνο πτυχές αυτού του σημαντικού κειμένου, θα έλεγα ότι μας δίνει μεγαλύτερη ευελιξία και αλληλεγγύη στην Ευρώπη. Μεγαλύτερη ευελιξία, γιατί τα προτεινόμενα μέτρα απλούστευσης προβλέπουν μείωση της ποσότητας των πληροφοριών που θα πρέπει να παρέχεται, λιγότερους ελέγχους και μεγαλύτερη ευελιξία στα έργα που δημιουργούν έσοδα.

Ωστόσο, αυξάνει επίσης την αλληλεγγύη, γιατί λαμβάνονται έκτακτα μέτρα για την καταπολέμηση της οικονομικής κρίσης, όπως οι χρηματικές προκαταβολές –όπως έλεγαν ο Επίτροπος και η κ. Krehl– και ένα νέο σύστημα υπολογισμού. Η τελική ψηφοφορία στις αρχές Μαΐου θα μας επιτρέψει, ως εκ τούτου, να βοηθήσουμε σημαντικά τους αποδέκτες της ευρωπαϊκής χρηματοδότησης καθώς και τις υπηρεσίες σχεδιασμού, αλλά ας μην λησμονούμε ότι υπάρχουν ακόμη πολλά που πρέπει να γίνουν στον τομέα της απλοποίησης.

 
  
MPphoto
 

  Karin Kadenbach, εξ ονόματος της Ομάδας S&D.(DE) Κύριε Πρόεδρε, κύριε Hahn, κυρίες και κύριοι, πιστεύω ότι ο κ. Hahn συνόψισε τον σκοπό της συζήτησής μας απόψε, που είναι η παροχή ταχείας και στοχοθετημένης βοήθειας. Πρέπει να επιταχύνουμε επειγόντως την υλοποίηση αυτών των προγραμμάτων. Πιστεύω ότι η τρίτη τροποποίηση του γενικού κανονισμού των διαρθρωτικών ταμείων αποτελεί απάντηση στη χρηματοπιστωτική κρίση και θα πρέπει, όπως έχει ήδη ειπωθεί, να προβλέπει την ταχεία και, ειδικότερα, την εύκολη πρόσβαση σε αυτούς τους πόρους.

Γνωρίζουμε από την πείρα του παρελθόντος ότι τα χρήματα από τα διαρθρωτικά ταμεία έχουν συμβάλει σημαντικά στη βελτίωση της ποιότητας ζωής, τη δημιουργία θέσεων εργασίας και την προσφορά ενός μέλλοντος στους ανθρώπους στις περιφέρειες. Πιστεύω ότι σε εποχές όπως η σημερινή, η αλληλεγγύη της Ευρωπαϊκής Ένωσης είναι απαραίτητη για την παροχή έκτακτης χρηματοδότησης. Όπως έχουμε πει, απαιτείται ευελιξία, αλλά και αλληλεγγύη.

Τα μέτρα για την καταπολέμηση της κρίσης είναι ενδείξεις αυτής της αλληλεγγύης και χρειαζόμαστε τις ευέλικτες προκαταβολές έτσι ώστε αυτά τα έργα, που βελτιώνουν την ποιότητα ζωής και δημιουργούν θέσεις εργασίας, να μπορέσουν να υλοποιηθούν. Όπως έχει ήδη αναφέρει ο εισηγητής –ή στην προκειμένη περίπτωση, απόψε η κ. Krehl– υπήρξε μια σχεδόν ασυγχώρητη καθυστέρηση στην έγκριση αυτού του κανονισμού. Από αυτή την προοπτική ειδικότερα, η μελλοντική πολιτική συνοχής θα πρέπει να σχεδιαστεί κατά τέτοιο τρόπο ώστε να μη θέτει διαδικαστικά και τεχνικά εμπόδια στην ταχεία και αποτελεσματική εφαρμογή της περιφερειακής πολιτικής.

Ως εκ τούτου, υποστηρίζω την έκκληση του εισηγητή για να τεθεί γρήγορα σε ισχύ αυτή η τροποποίηση του κανονισμού των διαρθρωτικών ταμείων. Πρέπει να παρέχουμε ταχεία και στοχοθετημένη βοήθεια.

 
  
MPphoto
 

  Elisabeth Schroedter, εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE. (DE) Κύριε Πρόεδρε, κυρίες και κύριοι, κύριε Hahn, ας μιλήσουμε ξεκάθαρα. Η απλοποίηση την οποία υποστηρίζουν τόσο πολύ όλοι εδώ θα έχει ως αποτέλεσμα ότι οι μεγάλες μονάδες επεξεργασίας λυμάτων και οι τεράστιοι αποτεφρωτές αποβλήτων δεν θα πρέπει πλέον να εγκρίνονται από την Επιτροπή, όπως ισχύει σήμερα βάσει του κανονισμού, όταν η επένδυση είναι μεγαλύτερη από 25 εκατομμύρια ευρώ, αλλά μόνο όταν το ποσό υπερβαίνει τα 50 εκατομμύρια ευρώ. Για έργα αξίας μικρότερης των 50 εκατομμυρίων ευρώ, η Επιτροπή δεν θα αξιολογεί πλέον αναλύσεις κόστους-ωφέλειας και υπάρχει το ενδεχόμενο να μην διεξάγονται πλέον. Σε αντίθεση με τη σημερινή κατάσταση, δεν θα διενεργούνται έλεγχοι για να διαπιστωθεί αν τα έργα αυτά συμμορφώνονται ή όχι με την περιβαλλοντική νομοθεσία της ΕΕ.

Λόγω του γεγονότος ότι τα έργα αυτά χρηματοδοτούνται εν μέρει με δάνεια, δεν θα διενεργείται ούτε πραγματογνωμοσύνη για να διαπιστωθεί αν είναι λογικό να επιβαρύνονται οι πολίτες της περιοχής με βαρύ δανεισμό και να προσδιοριστεί αν η πιστωτική επιβάρυνση είναι ανάλογη με τα οφέλη του έργου για τους πολίτες. Αυτές είναι ελκυστικές συναλλαγές για τις τράπεζες, γιατί μπορούν να χρεώσουν υψηλά τέλη κατά τη διάρκεια των αρχικών ετών του έργου. Γι’ αυτό στο παρελθόν οι εκ των προτέρων αξιολογήσεις μεγάλων έργων ήταν σημαντικές προκειμένου να διασφαλιστεί η αποτελεσματική χρήση των ευρωπαϊκών κονδυλίων. Γι’ αυτό εμείς, στην Ομάδα των Πρασίνων/Ευρωπαϊκή Ελεύθερη Συμμαχία, είμαστε της γνώμης ότι οι έλεγχοι επί των μεγάλων έργων πρέπει να αυξηθούν, αντί να μειωθούν, όπως ορίζεται στην πρόταση αυτή. Ως εκ τούτου, είμαστε κατά της αύξησης του κατώτατου ορίου της αξιολόγησης.

Επιπλέον, θέλουμε οι αναλύσεις κόστους-ωφέλειας και η συμμόρφωση με την κοινοτική νομοθεσία να είναι διαφανείς για το κοινό και να μην παραποιούνται, όπως είχε συμβεί στο παρελθόν. Ο κανονισμός των διαρθρωτικών ταμείων εξακολουθεί να πάσχει από το γεγονός ότι τα μεγάλα έργα που λαμβάνουν χρηματοδότηση μπορούν να διαρκέσουν μόνο πέντε χρόνια από τη στιγμή που γίνεται η επένδυση. Ως εκ τούτου, εμείς οι Πράσινοι έχουμε ήδη ζητήσει μια παράταση στα δέκα έτη για να διασφαλίσουμε την πραγματική αειφορία των επενδύσεων και να δημιουργήσουμε μόνιμες θέσεις εργασίας στις περιφέρειες.

Αν τα έργα παραμείνουν στις περιφέρειες για μεγαλύτερη χρονική περίοδο, αυτό θα εμποδίσει τους υπεύθυνους για τα έργα να βάλουν στην τσέπη ευρωπαϊκές επιδοτήσεις και στη συνέχεια να εξαφανιστούν απλά μετά από πέντε χρόνια. Η περίπτωση της Nokia στη Βόρεια Ρηνανία-Βεστφαλία καταδεικνύει την καταστροφή που μπορεί να προκληθεί στις περιφέρειες όταν το subsidy hopping γίνεται ευρέως αποδεκτό. Κατά τη γνώμη μας, η ρήτρα αειφορίας θα πρέπει, ως εκ τούτου, να παραμείνει σε ισχύ για τις μικρές και μεσαίες επιχειρήσεις για πέντε χρόνια και όχι για τρία χρόνια, όπως προτείνεται στην τροποποίηση.

Εμείς, οι Πράσινοι είμαστε επίσης αντίθετοι σε αυτό, γιατί ένας συνδυασμός μεγαλύτερων επενδύσεων χωρίς ελέγχους και μικρότερης διάρκειας των έργων είναι εξαιρετικά πιθανό να καταλήξει στην κατασπατάληση χρημάτων. Πιστεύουμε ότι δεν είναι δυνατόν να δικαιολογηθεί αυτό στους ευρωπαίους φορολογούμενους.

Αν οι τροπολογίες μας δεν γίνουν δεκτές, δεν μπορούμε να ψηφίσουμε υπέρ της έκθεσης. Θα ζητήσουμε επίσης ονομαστική ψηφοφορία, έτσι ώστε, όταν οι πολίτες μας παραπονεθούν κάποια στιγμή στο μέλλον ότι σπαταλήθηκαν χρήματα, να μπορέσουμε να τους δείξουμε πώς ψήφισαν οι βουλευτές.

(Η ομιλήτρια συμφώνησε να δεχτεί ερώτηση με τη διαδικασία της γαλάζιας κάρτας δυνάμει του άρθρου 149, παράγραφος 8, του Κανονισμού)

 
  
MPphoto
 

  Lambert van Nistelrooij (PPE).(NL) Κύριε Πρόεδρε, έχω μια ερώτηση για την κ. Schroedter. Στην ανάλυσή της επέλεξε να υιοθετήσει μια μάλλον αρνητική προσέγγιση. Η ερώτησή μου προς αυτήν είναι η εξής: δεν ισχύει ότι, χάρη στη συγχρηματοδότηση, οι τοπικές κυβερνήσεις που εφαρμόζουν τα προγράμματα στα κράτη μέλη εντός των στρατηγικών πλαισίων που συμφωνήθηκαν για κάθε χώρα και στο πλαίσιο των κανόνων είναι υποχρεωμένες να εκπληρώνουν τις δικές τους υποχρεώσεις; Γιατί σκιαγραφεί μια τόσο αρνητική εικόνα σήμερα; Δεν υπάρχει λόγος να προσδίδεται όλη αυτή η αρνητικότητα σε αυτή την πρόταση σήμερα.

 
  
MPphoto
 

  Elisabeth Schroedter (Verts/ALE).(DE) Κύριε Πρόεδρε, με χαρά θα απαντήσω στην ερώτηση. Οι επενδύσεις σε μεγάλα έργα απλοποιούνται. Αυτό ισχύει για επενδύσεις ύψους έως και 50 εκατομμύρια ευρώ, οι οποίες, μέχρι σήμερα, αξιολογούνταν από την ΕΕ, γιατί είμαστε υπεύθυνοι για τα χρήματα των φορολογούμενων. Είμαι της γνώμης ότι η κατάσταση θα πρέπει να παραμείνει αμετάβλητη για τα μεγάλα έργα διότι, βάσει της εμπειρίας μας, τα έργα αυτά ξεκινούν συχνά με υπερβολικές επενδύσεις και τελειώνουν με τους πολίτες να επωμίζονται το βάρος.

 
  
MPphoto
 

  Oldřich Vlasák, εξ ονόματος της Ομάδας ECR. (CS) Κύριε Επίτροπε, κυρίες και κύριοι, συζητούμε εδώ μια συμβιβαστική πρόταση για την τροποποίηση του κανονισμού, μια πρόταση που αποσκοπεί στην απλοποίηση και την επιτάχυνση της πρόσβασης σε ευρωπαϊκά κονδύλια. Έχουμε σίγουρα κοινό συμφέρον για την επίτευξη αυτού του στόχου, και θα πρέπει να το έχουμε αυτό κατά νου κατά τη διάρκεια των συζητήσεων για το μέλλον της πολιτικής συνοχής μετά το έτος 2014. Η προτεινόμενη διευθέτηση εφαρμόζεται, πάνω απ’ όλα, στα μεγάλα έργα που συνδέονται με το περιβάλλον και τις υποδομές, έργα που δημιουργούν κέρδη και υποστήριξη για ενεργειακά σχέδια και ανανεώσιμες πηγές ενέργειας στον στεγαστικό τομέα. Η συμβιβαστική πρόταση δεν περιλαμβάνει, ως εκ τούτου, καμία ριζική παρέμβαση στη διάρθρωση των ευρωπαϊκών κονδυλίων. Εκτεταμένες αλλαγές δεν είναι καν δυνατές αυτή τη στιγμή. Το μόνο που μπορούμε να καταφέρουμε είναι ένας σταδιακός εκσυγχρονισμός του υπάρχοντος συστήματος. Η πρόταση αποτελεί έναν συμβιβασμό.

Σε αυτό το σημείο, θα ήθελα να δηλώσω ότι υποστηρίζω τη δήλωση που υπέβαλε η Ουγγαρία σε σχέση με τη χρήση των μέσων χρηματοοικονομικής τεχνικής εντός του πλαισίου του Ταμείου Συνοχής για παρεμβάσεις στον τομέα της ενεργειακής απόδοσης και των ανανεώσιμων πηγών ενέργειας. Από την άλλη πλευρά, ανησυχώ για το αναδρομικό μέτρο σχετικά με τις υποχρεώσεις, γιατί δεν θα εγκριθεί πριν από το 2010 ενώ οι πόροι θα πρέπει να έχουν επιστρέψει στα ταμεία της ΕΕ μέχρι το τέλος του 2009. Σε αυτό το πλαίσιο είναι ως εκ τούτου ζωτικής σημασίας να αποσαφηνιστούν όλες οι τεχνικές λεπτομέρειες αυτής της νομοθεσίας. Ωστόσο, βρέθηκε ένας συμβιβασμός και συνεπώς η συζήτηση θα πρέπει να περατωθεί. Θεωρώ ότι είναι ζωτικής σημασίας η απλοποίηση των ευρωπαϊκών ταμείων, την οποία εγκρίνουμε σήμερα στο Στρασβούργο, να αντικατοπτρίζεται επί τόπου στα κράτη μέλη. Σε αυτό το πλαίσιο, έχουμε ακόμη πολλή δουλειά να κάνουμε στις περιφέρειές μας.

Πρέπει να επικροτήσω τις προσπάθειες του σημερινού Υπουργείου Τοπικής Ανάπτυξης στην Τσεχική Δημοκρατία, το οποίο ενέκρινε στα μέσα του τρέχοντος έτους μια νομοθετική τροποποίηση επί της άντλησης επιμέρους ποσών από τα διαρθρωτικά ταμεία και το Ταμείο Συνοχής. Αυτή η διοικητική απλοποίηση αφορά κυρίως διαδικασίες έγκρισης και χρηματοοικονομικό σχεδιασμό και διαχείριση, συμπεριλαμβανομένων των δραστηριοτήτων ελέγχου και της επίλυσης των αντιφάσεων.

 
  
MPphoto
 

  Cornelia Ernst, εξ ονόματος της Ομάδας GUE/NGL. – (DE) Κύριε Πρόεδρε, θα μιλήσω εξ ονόματος του συναδέλφου μου, που δεν μπόρεσε να παρευρεθεί, και θα ήθελα να κάνω μερικές παρατηρήσεις. Η πρώτη είναι ότι χαιρετίζουμε θερμά την απλοποίηση των διαρθρωτικών ταμείων. Υπάρχουν ασφαλώς ορισμένα πράγματα που θα θέλαμε να επικρίνουμε και η κ. Schroedter τα ανέφερε, αλλά πιστεύω ότι δεν θα πρέπει να διστάζουμε για αυτόν τον λόγο και μόνο. Χαιρετίζουμε την απλοποίηση και είμαστε και εμείς της γνώμης ότι ο κανονισμός πρέπει να εφαρμοστεί επειγόντως. Έχει ήδη χαθεί πολύς χρόνος.

Ωστόσο, πρέπει να μιλήσω ειλικρινά. Ο συμβιβασμός δεν είναι ακριβώς αυτό που οραματιζόμασταν. Όπως γνωρίζουν όλοι, η Επιτροπή υπέβαλε άλλη μία πρόταση σε σχέση με την εφάπαξ και εξ ολοκλήρου καταβολή των αιτήσεων ενδιάμεσων πληρωμών για περιορισμένη χρονική περίοδο και για τον σκοπό των μέτρων πολιτικής της αγοράς εργασίας. Η πρόταση αυτή δεν έγινε δεκτή για ποικίλους λόγους που συζητήθηκαν λεπτομερώς στην Επιτροπή Περιφερειακής Ανάπτυξης. Ωστόσο, πρέπει να αναρωτηθούμε αν έχουμε κάνει αρκετά για να υλοποιήσουμε αυτό στο οποίο αναφέρθηκε η Επιτροπή στην ανακοίνωσή της της 3ης Ιουνίου 2009 ως μια κοινή δέσμευση για την απασχόληση που μπορεί να χρησιμοποιηθεί για να καταπολεμηθεί η κρίση.

Ο σκοπός ήταν να απλοποιηθεί η χρήση των διαρθρωτικών ταμείων έτσι ώστε να συμβάλουν στην αντιμετώπιση της κρίσης και αυτό συζητούμε τώρα. Τα ευρωπαϊκά διαρθρωτικά ταμεία ειδικότερα είναι, όπως γνωρίζουμε όλοι, ένα από τα κύρια εργαλεία για την επένδυση στους πολίτες και για την καταπολέμηση της κρίσης και τη δημιουργία θέσεων εργασίας. Αν ρίξουμε μια ματιά στην Ευρώπη, καθίσταται σαφές ότι η κρίση είχε τεράστιο αντίκτυπο στις αγορές εργασίας στα κράτη μέλη και ότι απαιτείται πραγματικά να αναληφθεί δράση. Υπήρξαν μαζικές αυξήσεις της ανεργίας, όχι μόνο στις πέντε χώρες αλλά σε όλα τα κράτη μέλη, όπως βλέπουμε αν εξετάσουμε προσεκτικά την κατάσταση. Επιπλέον, η ανεργία διαδραματίζει επίσης μείζονα ρόλο ανεξάρτητα από την κρίση. Στην Ευρώπη έχουμε ένα πολύ υψηλό επίπεδο ανεργίας, το οποίο εξακολουθεί να αυξάνεται και δεν σχετίζεται με την κρίση.

Η εναλλακτική πρόταση που υποβλήθηκε από την Επιτροπή ασφαλώς αντιπροσωπεύει ένα βήμα προόδου, το οποίο επικροτούμε, γιατί τουλάχιστον πέντε κράτη μέλη με ΑΕγχΠ που έχει μειωθεί κατά 10% από το 2008 θα λάβουν σχετικά μεγάλη επιδότηση. Αυτά τα κράτη μέλη θα επωφεληθούν από αυτό και από πρόσθετες προκαταβολές από το Ταμείο Συνοχής και τα ευρωπαϊκά διαρθρωτικά ταμεία. Όλα αυτά είναι καλά, αλλά θα θέλαμε να δούμε να γίνονται περισσότερα. Γνωρίζετε ποια είναι η θέση μας από αυτά που ειπώθηκαν στην επιτροπή. Από τη μια πλευρά, είμαστε ευτυχείς και, από την άλλη πλευρά, όχι τόσο ευτυχείς, αλλά κάθε βήμα προόδου μας συμπαρασύρει προς τα εμπρός, και προς τα εκεί θα πρέπει να πηγαίνουμε.

(Η ομιλήτρια συμφώνησε να δεχτεί ερώτηση με τη διαδικασία της γαλάζιας κάρτας δυνάμει του άρθρου 149, παράγραφος 8, του Κανονισμού)

 
  
MPphoto
 

  Elisabeth Schroedter (Verts/ALE).(DE) Κύριε Πρόεδρε, η μόνη ερώτηση είναι γιατί η ομάδα σας, κυρία Ernst, δεν έχει καταθέσει τροπολογία στην Ολομέλεια; Υπήρξε η δυνατότητα κατάθεσης τροπολογιών έτσι ώστε το αρχικό σχέδιο της Επιτροπής να μπορέσει να ξαναχρησιμοποιηθεί. Μπορεί επίσης να υπήρχε δυνατότητα επαναδιαπραγμάτευσης με το Συμβούλιο της χρηματοδότησης κατά 100% των ευρωπαϊκών διαρθρωτικών ταμείων.

 
  
MPphoto
 

  Cornelia Ernst (GUE/NGL).(DE) Κύριε Πρόεδρε, κυρία Schroedter, νομίζω ότι πιστεύαμε ότι δεν είχαμε πολλές πιθανότητες και, ως εκ τούτου, αποφασίσαμε να μην το κάνουμε. Υποθέτω ότι ο συνάδελφός μου πίστευε το ίδιο. Όταν κοίταξα τη συνολική πρωτοβουλία της Επιτροπής ενθουσιάστηκα. Ωστόσο, μετά από μακρές συζητήσεις για αυτά τα θέματα τις τελευταίες ημέρες, έμαθα μερικά πράγματα. Θα ήθελα να έβλεπα περισσότερα. Είναι αλήθεια ότι θα μπορούσαμε να έχουμε υποβάλει μια τροπολογία, έχετε δίκιο. Ωστόσο, αν θέλουμε να είμαστε ειλικρινείς μεταξύ μας, ξέρουμε τι θα συμβεί και γι’ αυτό η Ομάδα μου αποφάσισε να μην καταθέσει τροπολογία. Πρέπει αυτό να το σημειώσω και εγώ η ίδια.

 
  
MPphoto
 

  Lambert van Nistelrooij (PPE).(NL) Κύριε Πρόεδρε, οι έκτακτες περιστάσεις απαιτούν έκτακτα μέτρα. Σήμερα, το πολυπόθητο όνειρο του Σώματος αυτού για μια απλοποιημένη διαδικασία και για πιο γρήγορα αποτελέσματα έγινε πραγματικότητα. Αυτό που θέλουμε εντέλει είναι να διατηρήσουμε θέσεις εργασίας και να δημιουργήσουμε νέες και αυτή την εβδομάδα, όπως επεσήμανε ο κ. Hahn, προέκυψαν κάποια αριθμητικά στοιχεία που αποκαλύπτουν τι μπόρεσε να επιτύχει η πολιτική συνοχής: 1,4 εκατομμύρια περισσότερες θέσεις εργασίας την προηγούμενη περίοδο. Τα ευρωπαϊκά κονδύλια μπορούν τώρα να χορηγούνται με ταχύτερο και απλούστερο τρόπο γενικά, όχι μόνο για τα μεγάλα έργα αλλά και για μικρότερα, έτσι ώστε να μπορέσουμε να συνεχίσουμε να προάγουμε την καινοτομία, τις περιβαλλοντικές βελτιώσεις, την αστική ανάπτυξη, κλπ.

Υπάρχει ένα σημείο που το Κοινοβούλιο απέρριψε και αυτό ήταν η πρόταση κατάργησης της συγχρηματοδότησης. Σήμερα, αυτό θα απειλούσε έναν από τους ακρογωνιαίους λίθους του συστήματος μας, μέσω του οποίου οι εθνικές διοικήσεις, οι τοπικές αρχές και, όπου είναι δυνατόν, τα άτομα, συνεισφέρουν στο κοινό έργο της περιφερειακής και αστικής ανάπτυξης. Επομένως, πρέπει να επικεντρωθούμε τώρα στη διατήρηση της χρηματοδότησης για μια λίγο μεγαλύτερη περίοδο, για τρία, αντί για δύο, χρόνια – ένα άλλο σημείο στο οποίο συμφωνήσατε. Έτσι θα υπάρχουν διαθέσιμα χρήματα, η συγχρηματοδότηση θα είναι εφικτή και το καλό με αυτό είναι ότι, στην περίπτωση οποιασδήποτε καθυστέρησης, θα μπορούμε ακόμη να επιτρέψουμε να προχωρήσουν αυτά τα πολύτιμα έργα. Αυτό δεν σημαίνει ότι χρήματα θα φεύγουν από την περιοχή: όχι, σημαίνει ότι τα χρήματα θα δαπανώνται. Αυτό είναι το καθεστώς που εφαρμόζουμε από το 2007. Έχω μια ερώτηση για τον κ. Hahn: δεν θέλει αυτό το καλό παράδειγμα να ακολουθηθεί από άλλο; Γιατί να μην επαναλάβουμε αυτό το καθεστώς το 2008 και το 2009; Αυτό θα ήταν ένα πολύ θετικό βήμα. Μπορείτε να απαντήσετε σε αυτή την ερώτηση;

Εν κατακλείδι, θα μπορούσαμε επίσης να δείξουμε κάποια αλληλεγγύη. Υπάρχουν κάποιες χώρες που δεν χρησιμοποιούν όλα τα κονδύλια του ΕΚΤ που τους χορηγούνται και αφήνουν ποσοστό γύρω στο 30 με 40% αχρησιμοποίητο. Γιατί δεν έδειξαν καμία αλληλεγγύη και δεν μετέφεραν τους πόρους σε άλλες χώρες; Αυτό είναι απολύτως επιτρεπτό και θα έδινε τη δυνατότητα στις χώρε αυτές να σταθούν ξανά στα πόδια τους. Αυτό θα έδειχνε πραγματική αλληλεγγύη, αλλά δυστυχώς δεν συνέβη. Νιώθω συνεπώς αρκετά θετικός, τουλάχιστον προς τον εισηγητή. Η διαδικασία αυτή απαίτησε εννέα μήνες και αναρωτιέμαι, όπως έκανε όντως και η κ. Krehl, αν θα ήταν δυνατό να ολοκληρωθεί κατά τη διάρκεια του επόμενου κοινού γύρου διαπραγματεύσεων μεταξύ του Κοινοβουλίου, του Συμβουλίου και της Επιτροπής.

 
  
MPphoto
 

  Pat the Cope Gallagher (ALDE).(GA) Κύριε Πρόεδρε, από το 1973, η χώρα μου έχει λάβει περίπου 18 δισ. ευρώ από το Ταμείο Συνοχής και τα διαρθρωτικά ταμεία της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Στο πέρασμα των χρόνων, η πολιτική συνοχής διαδραμάτισε σημαντικό ρόλο στην ανάπτυξη και αναθέρμανση της ιρλανδικής οικονομίας. Το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο είναι ιδιαιτέρως σημαντικό στην προσπάθειά μας να καταπολεμήσουμε την ανεργία στην Ιρλανδία και, φυσικά, σε ολόκληρη την Ευρώπη.

Από το 1973 που η Ιρλανδία εντάχθηκε στην Ευρωπαϊκή Ένωση, έχει λάβει περισσότερα από 7 δισεκατομμύρια ευρώ σε χρηματοδοτική στήριξη από το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο.

(EN) Τα χρήματα αυτά χρησιμοποιήθηκαν πρωτίστως για την καταπολέμηση της ανεργίας των νέων και της μακροχρόνιας ανεργίας. Στο πλαίσιο του Ευρωπαϊκού Επιχειρησιακού Προγράμματος για τους Ανθρώπινους Πόρους για την Ιρλανδία για την περίοδο 2007-2013, η Ευρωπαϊκή Ένωση παρέχει 375 εκατομμύρια ευρώ στην Ιρλανδία στο πλαίσιο του Ευρωπαϊκού Κοινωνικού Ταμείου. Ο συνολικός προϋπολογισμός αυτού του προγράμματος είναι 1,36 δισεκατομμύρια ευρώ.

Τα χρήματα αυτά χρησιμοποιούνται για την παροχή προγραμμάτων κατάρτισης για τους ανέργους, για τα άτομα με αναπηρίες, για όσους εγκαταλείπουν πρόωρα το σχολείο και για τους περιθωριοποιημένους στην κοινωνία μας. Ζούμε στην εποχή της παγκοσμιοποίησης. Για να ανταποκριθεί στις προκλήσεις και τις ευκαιρίες που δημιουργεί η παγκοσμιοποίηση για το ιρλανδικό εργατικό δυναμικό, το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο στην Ιρλανδία υποστηρίζει επίσης προγράμματα δια βίου μάθησης, τα οποία μπορούν να προσαρμοστούν στις πραγματικότητες μιας παγκοσμιοποιημένης αγοράς εργασίας. Επομένως, η παρούσα οικονομική και χρηματοπιστωτική κρίση απέδειξε τη σημασία και την αξία αυτού του σημαντικού ταμείου –του Ευρωπαϊκού Κοινωνικού Ταμείου.

 
  
MPphoto
 

  Kay Swinburne (ECR).(EN) Κύριε Πρόεδρε, πρωταρχικά, η έκθεση αυτή φαίνεται να έχει κάποιους πολύ καλούς στόχους, καθώς επιδιώκει να βοηθήσει, μέσω ευρωπαϊκής χρηματοδότησης, τα κράτη μέλη της ΕΕ που έχουν πληγεί σοβαρά από την οικονομική και χρηματοπιστωτική κρίση. Έχει τον αξιέπαινο στόχο να επιδιώκει τη μείωση των πιέσεων στους προϋπολογισμούς των κρατών μελών όταν προβάλλονται αξιώσεις από αυτούς από όλες τις κατευθύνσεις. Η μείωση των κατώτατων ορίων των έργων και η απλοποίηση της διαδικασίας, όπως και η προχρηματοδότηση των εγκεκριμένων έργων, θα βοηθήσουν στην ταχεία αναζωογόνηση των οικονομιών.

Όταν η Ευρώπη είναι αντιμέτωπη με ποσοστά ανεργίας που υπερβαίνουν το 10% –και ακόμη υψηλότερα σε πολλά κράτη μέλη– και η οικονομία δείχνει μόλις τώρα τα πρώτα σημάδια ανάκαμψης, υπάρχουν πολλά πράγματα που θα πρέπει να κάνουν τα κράτη μέλη για να ανασυγκροτήσουν τα δημόσια οικονομικά τους. Ωστόσο, η έκθεση αυτή είναι αρκετά περιορισμένη και δεν φαίνεται να περιλαμβάνει πολλά από αυτά.

Ωστόσο, ας είμαστε προσεκτικοί: η ιδέα ότι τα κράτη μέλη δεν θα χρειάζεται πλέον να συγχρηματοδοτούν έργα με δικούς τους πόρους φαίνεται να αποτελεί πολιτική υψηλού κινδύνου. Ήδη δεν υπάρχει ικανοποιητική λογοδοσία για τη δαπάνη σε έργα για μεγάλο μέρος των ευρωπαϊκών πόρων λόγω των ανεπαρκών διαδικασιών εποπτείας. Η κατάργηση του κεκτημένου δικαιώματος ενός κράτους μέλους να διασφαλίζει ότι τα χρήματά του δαπανώνται με ορθό τρόπο δεν θα πρέπει να αποτελεί πρόκληση για την κατάχρησή τους.

Πρέπει να εξασφαλίσουμε ότι η χαλάρωση των κριτηρίων συγχρηματοδότησης δεν περιορίζει την λογοδοσία. Ωστόσο, το πρόβλημα αυτό καθαυτό είναι απίθανο να έχει ιδιαίτερες επιπτώσεις στους ψηφοφόρους μου στην Ουαλία καθώς, αν η Ευρωπαϊκή Ένωση επιβάλει τη βούλησή της, δεν θα έχουμε μετά το 2013 άλλα χρήματα για να δαπανήσουμε στα υπό εξέλιξη έργα, τα οποία επί του παρόντος συγχρηματοδοτούνται τόσο γενναιόδωρα με ευρωπαϊκούς πόρους. Ενώ είναι πάρα πολύ καλό να λέμε ότι κάποια από τα νέα κράτη μέλη είναι φτωχότερα από τα παλαιά και επομένως χρειάζονται ειδική βοήθεια, το κολοσσιαίο χρέος στο Ηνωμένο Βασίλειο και το πολύ χαμηλό κατά κεφαλήν ΑΕΠ στην περιοχή της Ουαλίας, απ’ όπου κατάγομαι, το οποίο συγκρίθηκε πρόσφατα –καθόλου εποικοδομητικά-με τις οικονομικές επιδόσεις της Ρουάντα, σημαίνουν, ελπίζω, ότι δεν θα ξεχαστεί. Άκουσα να συζητιέται ότι μπορεί να υπάρχουν σχέδια για τον αποκλεισμό περιοχών όπως η Ουαλία, και ελπίζω ότι στο μέλλον θα είμαστε επιλέξιμοι για μεταβατική χρηματοδότηση.

 
  
MPphoto
 

  Andrey Kovatchev (PPE).(BG) Κύριε Επίτροπε, θέλω καταρχάς να συγχαρώ τον κ. Kirilov για την έκθεσή του. Χαιρετίζω και υποστηρίζω κάθε βήμα που εγγυάται και διευκολύνει τη νόμιμη χρήση ευρωπαϊκών ταμείων αλληλεγγύης. Η Ευρωπαϊκή Ένωση δεν μπορεί να επιτρέψει να συγκρίνεται από τους πολίτες της ΕΕ με ένα ηφαίστειο που εκτοξεύει γραφειοκρατική τέφρα, η οποία πνίγει την επιθυμία να μειωθούν οι αποκλίσεις μεταξύ των περιφερειών της Ευρώπης. Είναι δύσκολο, έως και αδύνατο, να χρησιμοποιηθούν τα διαρθρωτικά ταμεία με τα οποία θέλουμε να επιτύχουμε τους οικονομικούς, κοινωνικούς και πολιτικούς στόχους μας. Πιστεύω ότι οι αλλαγές προς την κατεύθυνση της απλοποίησης των διαδικασιών δεν πρέπει να εξετάζονται μόνο υπό το πρίσμα της σημερινής κρίσης, αλλά πρέπει επίσης, μακροπρόθεσμα, να διευκολύνουν την πρόσβαση στα μέσα αλληλεγγύης της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Πιστεύω ότι, παρά την καθυστέρηση, η πρόταση που κατατέθηκε σήμερα από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, μαζί με τις αλλαγές που περιλαμβάνονται στην έκθεση, θα προσφέρουν μια καλύτερη ευκαιρία για τα κράτη μέλη και τους τελικούς δικαιούχους προκειμένου να βελτιώσουν την κατάστασή τους στο πλαίσιο της παρούσας κρίσης. Θέλω να τονίσω τη σημασία της αλλαγής όσον αφορά την αναβληθείσα δαπάνη των πόρων που προβλέπονταν για το 2007. Η αλλαγή αυτή θα προσφέρει μια δεύτερη ευκαιρία σε όλα τα κράτη μέλη, συμπεριλαμβανομένης της Βουλγαρίας, όπου το επίπεδο της χρήσης αυτών των πόρων εξακολουθεί να είναι πολύ χαμηλό, να υλοποιήσουν έργα με τη χρήση πόρων που σε διαφορετική περίπτωση θα χάνονταν. Πρέπει να απευθύνουμε έκκληση στις περιφερειακές και τοπικές αρχές, καθώς και σε όλους τους άλλους ενδιαφερόμενους, και να τους παρακινήσουμε να εκμεταλλευτούν αυτή τη δεύτερη ευκαιρία. Πιστεύω ότι η ευελιξία που υπογραμμίζεται στην έκθεση, λαμβάνοντας υπόψη την υλοποίηση προγραμμάτων που προωθούν τη χρήση πόρων, είναι η ορθή προσέγγιση για να διαμορφώσουμε την πολιτική ιδιωτικοποίησης στο μέλλον.

Όσον αφορά την απλοποίηση των διοικητικών κανόνων για τη χρήση των Διαρθρωτικών Ταμείων, η έκθεση αποτελεί ένα βήμα προς την σωστή κατεύθυνση για την εξεύρεση ισορροπίας μεταξύ της μεγαλύτερης δυνατής διευκόλυνσης του συντονισμού των έργων μέσω των ευρωπαϊκών κονδυλίων και του ελέγχου της χρήσης αυτών των πόρων. Η μεταρρύθμιση των κανονισμών πρέπει να συμβάλει αποφασιστικά στην εγγύηση μεγαλύτερη διαφάνειας στα μάτια των ευρωπαίων πολιτών και φορολογούμενων, καθώς και στον καθορισμό εφικτών όρων για τα κράτη μέλη. Καθ’ όλη τη διαδικασία, δεν πρέπει να λησμονούμε τον απώτερο στόχο, που είναι η επίτευξη συγκρίσιμων κοινωνικών και οικονομικών συνθηκών σε ολόκληρη την Ευρωπαϊκή Ένωση.

 
  
MPphoto
 

  Csaba Sándor Tabajdi (S&D). (HU) Από τότε που ξέσπασε η οικονομική κρίση, η Ευρωπαϊκή Ένωση έχει επικριθεί επανειλημμένα ως ανίκανη να ανταποκριθεί κατάλληλα στην κατάσταση της κρίσης. Η άποψή μου επ’ αυτού είναι ότι η παρούσα συζήτηση και η εξαιρετική έκθεση του κ. Kirilov αποτελούν μια σημαντική διάψευση αυτού, που δείχνουν ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση μπόρεσε να ανταποκριθεί σε αυτές τις διαδικασίες. Δεν κατανοώ συναδέλφους που ανησυχούν μήπως οι σημερινές απλοποιήσεις έχουν ως αποτέλεσμα να μην παρακολουθούνται οι διαδικασίες, εφόσον η σπουδαία αξία της πολιτικής συνοχής είναι συγκεκριμένα το ότι διαθέτει έναν πολύ ακριβή εποπτικό μηχανισμό. Ως εκ τούτου, δεν πρέπει κανείς να ανησυχεί, και αν οι συνάδελφοι μου ανησυχούν γι’ αυτό, ελπίζω ότι δεν πρόκειται για έλλειψη αλληλεγγύης από μέρους τους προς εκείνα τα κράτη μέλη –για παράδειγμα, προς τη χώρα μου, την Ουγγαρία– τα οποία, κατά την άποψή τους, δεν θα χρησιμοποιήσουν αυτά τα κονδύλια αποτελεσματικά. Και όμως, θα τα χρησιμοποιήσουμε με πολύ ενδεδειγμένο τρόπο. Η συζήτηση αυτή είναι επίσης πολύ σημαντική προκειμένου να επιβεβαιωθεί ότι η πολιτική συνοχής είναι απαραίτητη. Χαίρομαι που ο κ. Hahn και ο κ. Cioloş βρίσκονται εδώ. Ανησυχώ ιδιαίτερα για το γεγονός ότι το πρώτο έγγραφο του κ. Barroso δεν περιλαμβάνει ούτε μία αναφορά στην κοινή γεωργική πολιτική, και ακόμη και η πολιτική συνοχής αναφέρεται πολύ επιφανειακά, μολονότι πρόκειται για εξαιρετικά σημαντικές κοινοτικές πολιτικές και πολιτικές συνοχής, οι οποίες είναι άκρως απαραίτητες για την πράσινη ανάπτυξη, την καινοτομία και τη δημιουργία θέσεων εργασίας, με άλλα λόγια, για την υλοποίηση των νέων στόχων της στρατηγικής της ΕΕ για το 2020. Ως εκ τούτου, η πολιτική συνοχής δεν θα πρέπει να αποδυναμωθεί, αλλά αντίθετα να ενισχυθεί.

 
  
MPphoto
 

  Iosif Matula (PPE).(RO) Κύριε Πρόεδρε, κύριε Επίτροπε, κυρίες και κύριοι, ως αποτέλεσμα όλων των τροποποιήσεων που έγιναν στα νομοθετικά πλαίσια σε κοινοτικό και σε εθνικό επίπεδο με στόχο την αντιμετώπιση των συνεπειών της κρίσης, ο αντίκτυπός της στην πραγματική οικονομία και την αγορά εργασίας γίνεται επί του παρόντος έντονα αισθητός σε ευρεία κλίμακα. Η υψηλή ανεργία έχει σοβαρό αντίκτυπο στις οικονομίες των κρατών μελών, αλλά εξακολουθούν να υπάρχουν μεγάλες δυσκολίες όσον αφορά την παροχή κεφαλαίων.

Η αποτελεσματική εφαρμογή των προγραμμάτων της πολιτικής συνοχής είναι ουσιώδης, καθώς παρέχει σημαντική ώθηση στη χορήγηση βοήθειας στην πραγματική οικονομία υπό τη μορφή των 347 δισεκατομμυρίων ευρώ που διατέθηκαν για την περίοδο 2007-2013. Πρόσθετες προσπάθειες πρέπει να απευθύνονται στους δικαιούχους που έχουν πληγεί περισσότερο προκειμένου να επιταχυνθεί η ροή κεφαλαίων για χρηματοδότηση των επενδύσεων στις περιφέρειες των κρατών μελών. Νομίζω ότι μια σημαντική αλλαγή που έγινε, είναι η δυνατότητα χρηματοδότησης ενός μεγάλου έργου από διάφορα προγράμματα στην περίπτωση έργων που καλύπτουν αρκετές περιφέρειες.

Θέλω να συγχαρώ τον εισηγητή για το έργο που επιτέλεσε. Ωστόσο, πρέπει να κάνω μια παρατήρηση, δηλαδή ότι παρόλο που η έκθεση αναμενόταν με μεγάλο ενδιαφέρον, η πρόοδος για την εκπόνησή της ήταν αργή. Θεωρώ ότι πρέπει να βρούμε λύσεις και να δώσουμε πολύ μεγαλύτερη προτεραιότητα στους σκοπούς έτσι ώστε να αποφύγουμε καταστάσεις όπου εξαιρετικά μέτρα παρουσιάζονται με υπερβολική καθυστέρηση. Η απλοποίηση των διοικητικών διαδικασιών γενικά θα βοηθήσει στην τόνωση της ικανότητας απορρόφησης αυτών των κονδυλίων, μεταξύ άλλων και σε χώρες που αντιμετωπίζουν αυτό το πρόβλημα, με άλλα λόγια και στη χώρα μου, τη Ρουμανία. Η έκρηξη ενός ηφαιστείου αναστάτωσε ολόκληρο τον κόσμο σε πέντε ημέρες και μπορεί να πυροδοτήσει και νέα κρίση. Πόσον καιρό θα χρειαστούμε για να μπορέσουμε να αντιδράσουμε; Ένα πράγμα που είναι πολύ ξεκάθαρο για μένα, είναι ότι από εδώ και στο εξής, πρέπει να λαμβάνουμε αποφάσεις πολύ πιο γρήγορα.

(Χειροκροτήματα)

 
  
MPphoto
 

  Monika Smolková (S&D). (SK) Θα ήθελα να ξεκινήσω επικροτώντας το έργο του εισηγητή, κ. Kirilov. Το γεγονός ότι τα ευρωπαϊκά θεσμικά όργανα, επιδιώκοντας να αντιδράσουν στην οικονομική κρίση, αποφάσισαν να επιταχύνουν τη διαδικασία χρηματοδότησης έργων περιφερειακής ανάπτυξης, και επίσης να απλοποιήσουν τους κανόνες που ρυθμίζουν τη χρήση των διαρθρωτικών πόρων είναι πολύ θετικό. Θα υπάρξει επίσης μια παράταση της χρονικής περιόδου για τη χρήση κοινοτικών πόρων που εγκρίθηκαν το 2007, προκειμένου να δοθεί στα κράτη μέλη περισσότερος χρόνος για να τους αξιοποιήσουν.

Στη Σλοβακία, έχουμε μια παροιμία που λέει ότι η βοήθεια που δίνεται γρήγορα είναι διπλά αποτελεσματική. Τα κράτη μέλη που επλήγησαν περισσότερο από την οικονομική κρίση προσβλέπουν στον κανονισμό που συζητούμε σήμερα. Η Επιτροπή παρουσίασε το πρώτο σχέδιο τον περασμένο Ιούλιο και η τελική απόφαση δεν θα ληφθεί πριν από τον Μάιο. Η όλη νομοθετική διαδικασία έχει διαρκέσει μέχρι στιγμής εννιά μήνες. Ίσως είναι καιρός να αρχίσουμε να εξετάζουμε μια απλούστερη και συντομότερη νομοθετική διαδικασία σε συγκεκριμένες και ειδικές περιπτώσεις.

Η κρίση, η ανεργία, η φτώχεια και η εμβάθυνση των περιφερειακών αντιθέσεων είναι εκείνο ακριβώς το είδος των περιπτώσεων όπου είναι αναγκαίο να ενεργούμε με μεγαλύτερη ταχύτητα και ευελιξία. Θα δυσκολευτούμε να εξηγήσουμε στους ανέργους ότι χρειαστήκαμε πάνω από εννιά μήνες για να εγκρίνουμε μια νομοθεσία που υποτίθεται ότι θα τους βοηθήσει τώρα που βρίσκονται σε ανάγκη.

 
  
MPphoto
 

  Pascale Gruny (PPE).(FR) Κύριε Πρόεδρε, κύριε Επίτροπε, κυρίες και κύριοι, συμφωνούμε όλοι σήμερα ως προς το ότι καλωσορίζουμε τα μέτρα για την απλοποίηση της εκτέλεσης των διαρθρωτικών ταμείων, όπως προτείνει η έκθεση του κ. Kirilov.

Εντούτοις, ως πρόεδρος της ομάδας εργασίας του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου για το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο, είμαι αγανακτισμένη με τη μεγάλη διάρκεια της διαδικασίας αναθεώρησης, η οποία είναι σήμερα σε εξέλιξη. Η αρχική πρόταση της Επιτροπής χρονολογείται από τον Ιούνιο του 2009. Παρόλο που σκοπός αυτής της αναθεώρησης ήταν να βοηθήσει τα κράτη μέλη να καταπολεμήσουν την οικονομική και κοινωνική κρίση, το Συμβούλιο χρειάστηκε έξι μήνες για να καταλήξει σε συμφωνία. Αυτό είναι απαράδεκτο. Είναι αλήθεια ότι η νομοθετική διαδικασία τροποποιήθηκε στην πορεία για να δώσει στο Κοινοβούλιο ίσες εξουσίες με το Συμβούλιο. Ωστόσο, ως εκλεγμένοι αντιπρόσωποι της Ευρωπαϊκής Ένωσης, δεν μπορούμε σήμερα να δικαιολογήσουμε αυτές τις καθυστερήσεις στους πολίτες.

Θα κάνω τώρα μια σύντομη παρένθεση για να επικροτήσω την υπευθυνότητα που επέδειξε το Κοινοβούλιο με το να συμφωνήσει στον μέγιστο δυνατό βαθμό με τη θέση του Συμβουλίου προκειμένου να μην καθυστερήσει περαιτέρω τη διαδικασία. Ωστόσο, θα ήθελα να εκφράσω για μία ακόμη φορά την απογοήτευσή μου. Χρειαζόμαστε μια Ευρωπαϊκή Ένωση που να μπορεί να λαμβάνει γρήγορες αποφάσεις, οι οποίες θα έχουν πραγματικό αντίκτυπο επί τόπου.

Ας στραφούμε τώρα για μια στιγμή στο μέλλον. Τα μέτρα απλοποίησης που προτείνονται σήμερα για την καταπολέμηση της οικονομικής κρίσης είναι θετικά, αλλά θα ήθελα να προσθέσω ότι θα μπορούσαν να είναι ακόμη πιο φιλόδοξα αν τα μέτρα που εφαρμόζονται στην τρέχουσα περίοδο προγραμματισμού, την περίοδο 2007-2013, δεν ήταν τόσο δυσκίνητα και περίπλοκα.

Ως εκ τούτου, ενόψει των διαπραγματεύσεων για το πολυετές νομοθετικό πλαίσιο για την περίοδο 2014-2020, καλώ το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο να επιδείξει τόλμη στις προτάσεις του για την απλοποίηση της διαχείρισης και της εκτέλεσης των Διαρθρωτικών Ταμείων και του Ταμείου Συνοχής.

 
  
MPphoto
 

  Sergio Paolo Francesco Silvestris (PPE).(IT) Κύριε Πρόεδρε, κυρίες και κύριοι, εκφράζω επίσης την εκτίμησή μου για την έκθεση του κ. Kirilov και λυπάμαι που δεν μπόρεσε να έρθει εδώ σήμερα.

Η περαιτέρω απλοποίηση των μηχανισμών που σχετίζονται με το Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης, το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο και το ταμείο συνοχής είναι μια καλή ιδέα, και θα είναι καλή για τις δαπάνες. Σε μια εποχή όπου τα ταμεία αυτά χρησιμοποιούνται και για την καταπολέμηση της κρίσης, πρέπει να δημιουργήσουμε τις προϋποθέσεις ώστε οι οργανισμοί πληρωμών να μπορούν να δαπανήσουν όλα τους τα χρήματα· όμως αυτό το μέτρο μας σημαίνει επίσης ότι υπάρχει μία δικαιολογία λιγότερο.

Μία δικαιολογία λιγότερο για ποιον; Για τις περιφέρειες οι οποίες, για παράδειγμα, δαπανούν τους πόρους του Ταμείου Συνοχής και οι οποίες συχνά δεν μπορούν να δαπανήσουν όλα τους τα χρήματα γιατί δεν είναι σε θέση να το κάνουν, εξακολουθούν όμως να θεωρούν τον χαοτικό χαρακτήρα και την υπερβολική γραφειοκρατία των ευρωπαϊκών διαδικασιών υπεύθυνα για την έλλειψη δαπανών τους.

Σήμερα, η δικαιολογία αυτή δεν είναι πλέον βάσιμη· σήμερα, όλα τα όργανα που είναι υπεύθυνα για τη διανομή των ευρωπαϊκών πόρων βρίσκονται σε μια θέση όπου…

(Ο Πρόεδρος διακόπτει τον ομιλητή)

 
  
MPphoto
 

  Ioan Enciu (S&D).(RO) Οι επιπτώσεις της οικονομικής κρίσης έχουν γίνει αισθητές από το 2008. Τα κύρια προβλήματα που αντιμετωπίζουμε σήμερα είναι η ανεργία, η πτώση του βιοτικού επιπέδου και η φτώχεια. Όσον αφορά τις πολιτικές της Ευρωπαϊκής Ένωσης, καταβάλλονται συνεχείς προσπάθειες για την επέκταση και βελτίωση των μέσων που είναι διαθέσιμα για την αντιμετώπιση αυτών των επιπτώσεων, πράγμα που σημαίνει επίσης ενθάρρυνση της οικονομικής ανάπτυξης στην Ευρώπη. Η έκθεση του κ. Kirilov είναι ένα καλό παράδειγμα γι’ αυτό. Συντάχθηκε βάσει ορισμένων έξοχων, ευπρόσδεκτων προτάσεων της Επιτροπής που αποσκοπούσαν στην απλοποίηση της διαδικασίας υποβολής αίτησης που δίνει στα κράτη μέλη τη δυνατότητα να αποκτήσουν πρόσβαση στα σχετικά κονδύλια.

Χαιρετίζω και υποστηρίζω την έκθεση που εκπόνησε ο κ. Kirilov και όσον αφορά τη συγκέντρωση των ποσών που προσφέρονται για μεγάλα έργα και όσον αφορά την προσαρμογή ειδικών τεχνικών κριτηρίων και όρων προκειμένου να διευκολυνθεί η διαχείριση των διαθέσιμων κονδυλίων. Οι τροποποιήσεις αυτές είναι σύμφωνες με τη στρατηγική Ευρώπη 2020, η οποία ενθαρρύνει τη δημιουργία θέσεων εργασίας και υποστηρίζει επενδύσεις στον τομέα της περιβαλλοντικής προστασίας.

 
  
MPphoto
 

  Sidonia Elżbieta Jędrzejewska (PPE).(PL) Κύριε Πρόεδρε, κύριε Hahn, αυτοί που μίλησαν πριν από μένα έχουν ήδη αναφέρει τα οφέλη της πολιτικής συνοχής, και δεν θέλω να τα επαναλάβω εδώ. Θέλω απλά να τονίσω ότι η χώρα μου, η Πολωνία, και η περιφέρειά μου, η Wielkopolska, επωφελούνται επίσης από την πολιτική συνοχής. Χαίρομαι πολύ γι’ αυτό, και με αυτόν τον τρόπο αντιλαμβάνομαι τις τροποποιήσεις του κανονισμού. Χαίρομαι για τη συνεχή προσπάθεια για καλύτερη απορρόφηση των πόρων –για καλύτερη απορρόφηση των πόρων στο πλαίσιο της πολιτικής συνοχής. Για να βελτιωθούν η εκτέλεση και η απορρόφηση, είναι ουσιαστικό να έχουμε συνεχή απλοποίηση και συνεχή ελευθέρωση της νομοθεσίας που διέπει την εφαρμογή αυτής της πολιτικής. Γι’ αυτόν τον λόγο αντιλαμβάνομαι τον κανονισμό ως το επόμενο βήμα, για την απλοποίηση της εκτέλεσης. Χαίρομαι γι’ αυτό. Θα ήθελα επίσης να πω ότι η προσπάθεια αυτή πρέπει να είναι συνεχής. Πρέπει να πολεμούμε συνέχεια την υπερβολική γραφειοκρατία, και κάθε στιγμή πρέπει να προσπαθούμε να διασφαλίσουμε ότι η νομοθεσία είναι ευνοϊκή για τους δικαιούχους.

 
  
MPphoto
 

  Othmar Karas (PPE).(DE) Κύριε Πρόεδρε, κύριε Hahn, η πολιτική συνοχής είναι ένα σημαντικό πολιτικό εργαλείο. Μας δίνει τη δυνατότητα να συμβάλουμε στην καταπολέμηση της κρίσης, να τονώσουμε βραχυπρόθεσμα τη ζήτηση και ταυτόχρονα να επενδύσουμε σε μακροπρόθεσμη ανάπτυξη και ανταγωνιστικότητα. Είναι σημαντικό να καταστήσουμε απολύτως σαφές ότι η πολιτική συνοχής και, ειδικότερα, οι προκαταβολές και η ταχύτερη τοπική εκτέλεση το 2009 συνέβαλαν σημαντικότατα στην ενίσχυση της αγοραστικής δύναμης, γεγονός που ωφέλησε την οικονομία και βοήθησε να περιοριστεί η πτώση της ιδιωτικής κατανάλωσης. Η πολιτική συνοχής αποτελεί επίσης ένα πολύ σημαντικό μέρος της στρατηγικής Ευρώπη 2020. Ως εκ τούτου, δεν κατανοώ γιατί ο συνάδελφός σας, ο Επίτροπος Rehn, συνέδεσε τους μηχανισμούς κύρωσης για την αποτυχία συμμόρφωσης προς τους κανονισμούς της ενιαίας χρηματοπιστωτικής αγοράς με τους περιορισμούς της περιφερειακής πολιτικής.

(Ο Πρόεδρος διακόπτει τον ομιλητή)

 
  
MPphoto
 

  Marie-Thérèse Sanchez-Schmid (PPE).(FR) Κύριε Πρόεδρε, κύριε Επίτροπε, κυρίες και κύριοι, η ψηφοφορία για την έκθεση Kirilov θα πραγματοποιηθεί τις ερχόμενες εβδομάδες και επιδοκιμάζω το γεγονός αυτό, καθώς πρόκειται για επείγουσα ανάγκη.

Οι πολίτες και οι εκλεγμένοι αντιπρόσωποί μας περιμένουν σχεδόν εδώ και ένα χρόνο απτά και μόνιμα μέτρα από την πολιτική συνοχής ως απάντηση στην κρίση· εθνικοί και τοπικοί φορείς αφιέρωσαν έναν χρόνο απευθύνοντας έκκληση για μεγαλύτερη ευελιξία και προσαρμοστικότητα στη χορήγηση των ευρωπαϊκών κεφαλαίων.

Σήμερα, με το Κοινοβούλιο να μελετάει νέα μέτρα που θα αποβλέπουν στη μεγαλύτερη διαφάνεια στη χρήση του Ταμείου Συνοχής, είναι περισσότερο παρά ποτέ απαραίτητο να επιτύχουμε στην προσπάθειά μας να απλοποιήσουμε αυτές τις απαιτήσεις. Η έκθεση Kirilov είναι ένα πρώτο βήμα προς αυτή την απλοποίηση. Πρέπει να ζητήσει και άλλα, γιατί διακυβεύονται η αξιοπιστία και η ορατότητα της ευρωπαϊκής δράσης στην καθημερινή ζωή.

Η έκθεση αυτή αποτελεί επίσης απόδειξη της αλληλεγγύης της Ευρώπης, καθώς σε αυτούς τους καιρούς της αμφιβολίας σχετικά με την ενότητά μας, μπορεί να παράσχει στους βουλευτές που τα χρειάζονται μέτρα προσαρμοσμένα στην κατάστασή τους. Σε αυτούς τους ζοφερούς και σκοτεινούς καιρούς, η έκθεση Kirilov μπορεί να είναι μια φρέσκια πνοή. Ελπίζω ότι η έκθεση αυτή θα είναι μόνο ένα πρώτο βήμα.

 
  
MPphoto
 

  Johannes Hahn, μέλος της Επιτροπής. (DE) Κύριε Πρόεδρε, κυρίες και κύριοι, θα ήθελα καταρχάς να ευχαριστήσω όλους όσοι προσήλθαν στο Σώμα από εδώ κοντά ή από μακρύτερα για τον ζήλο τους κατά τη διάρκεια της συζήτησης. Θα ήθελα να σας ευχαριστήσω, γιατί δώσατε την ευρεία στήριξή σας στην πολιτική συνοχής και στη συνειδητοποίηση ότι μας επιτρέπει να βοηθούμε τις περιφέρειές μας και τους πολίτες στις περιφέρειες. Η τσέχα συνάδελφος αναφέρθηκε στην παροιμία που λέει ότι βοήθεια που δίνεται γρήγορα, είναι διπλά αποτελεσματική. Θα έλεγα ότι αυτό είναι μια ευρωπαϊκή αντίληψη. Παρ’ όλες τις δυσκολίες και τα λάθη, τηρήσαμε αυτή την αρχή σε αυτή την πρωτοβουλία.

Η σύντομη απάντησή μου στην κ. Schroedter είναι ότι δεν πρέπει να ανησυχεί μήπως πληγούν οι μηχανισμοί ελέγχου απλά και μόνο επειδή έχουμε ενοποιήσει τα κατώτατα όρια έτσι ώστε να μπορούμε να αξιολογούμε έργα, τα οποία συχνά καλύπτουν και τις δύο περιοχές, με ομοιόμορφο τρόπο. Υπάρχουν επίσης μηχανισμοί ελέγχου σε τοπικό και εθνικό επίπεδο. Αυτή είναι η ιδέα πίσω από την κοινή διαχείριση. Διεπόμαστε επίσης από άλλους κανονισμούς, για παράδειγμα, στις δημόσιες συμβάσεις και στο σύστημα κρατικών ενισχύσεων. Αυτοί περιλαμβάνουν επίσης ορισμένες προθεσμίες τις οποίες εμείς, ως περιφερειακοί πολιτικοί, δεν μπορούμε απλά να αγνοήσουμε.

Όσον αφορά την επέκταση του κανόνα N+3 πιστεύω ότι θα πρέπει να υιοθετήσουμε μια πολύ περιοριστική προσέγγιση. Πρέπει να διασφαλίσουμε ότι οι κανόνες δεν θα χαλαρώσουν και ότι οι περιφέρειες δεν θα σχηματίσουν την εντύπωση ότι μπορούν να καθήσουν χωρίς να κάνουν τίποτα. Αντίθετα, πρέπει να δεσμευτούν ότι θα χρησιμοποιήσουν όλα τα κονδύλια που είναι διαθέσιμα.

Θα μπορούσατε παρακαλώ να διαβιβάσετε στην κ. Swinburne πως δεν υπάρχει καμία ένδειξη ότι αυτό που φοβάται θα συμβεί, με την προϋπόθεση ότι ο προϋπολογισμός θα είναι αρκούντως μεγάλος. Θα δώσουμε τα διαθέσιμα περιφερειακά κονδύλια στην Ουαλία και σε όλες τις άλλες περιφέρειες στο μέλλον. Για τον λόγο αυτόν, δεν επικροτώ τη χρησιμοποίηση των χρημάτων από τα διαρθρωτικά ταμεία σε δύσκολες εποχές για την επιβολή φαινομενικών κυρώσεων που δεν έχουν αποτέλεσμα.

Σας ευχαριστώ για μία ακόμη φορά για την ευρεία στήριξή σας. Συμπεριλαμβάνω στις ευχαριστίες μου τα μέλη του προσωπικού της Γενικής Διεύθυνσης Περιφερειακής Πολιτικής που εργάστηκαν πολύ σκληρά σε αυτόν τον τομέα.

 
  
MPphoto
 

  Karin Kadenbach, αναπληρώτρια εισηγήτρια.(DE) Κύριε Πρόεδρε, με μεγάλη μου χαρά θα διαβιβάσω τους επαίνους και όλες τις θετικές κρίσεις της σημερινής συζήτησης στον κ. Kirilov. Θα ήθελα να υπογραμμίσω δύο σημεία για μια ακόμη φορά.

Έχουμε μόνο τα χρήματα των ευρωπαίων φορολογούμενων για να δαπανήσουμε και, ως εκ τούτου, πρέπει να κάνουμε την πρόσβαση στα κεφάλαια όσο το δυνατόν πιο απλή και πιο διαφανή. Αυτός είναι ο στόχος της έκθεσης. Ωστόσο, πιστεύω επίσης –και το αίτημα αυτό απευθύνεται στην κ. Schroedter– ότι δεν θα πρέπει να υπονοούμε πως τα επιμέρους κράτη μέλη δεν κάνουν το παν δυνατό για να συμμορφωθούν με το ευρωπαϊκό δίκαιο. Αυτό καταλαβαίνω εγώ ερμηνεύοντας τα όσα ειπώθηκαν σήμερα και δεν πιστεύω ότι πρέπει να υπονοούμε κάτι τέτοιο για κανέναν. Εγώ λειτουργώ βάσει της υπόθεσης ότι όλα τα κράτη μέλη και όλα τα θεσμικά όργανα κάνουν ό,τι μπορούν για να εξασφαλίσουν ότι τα ευρωπαϊκά κονδύλια χρησιμοποιούνται ορθά και αποτελεσματικά.

Θα ήθελα να κάνω μια δεύτερη παρατήρηση στην κ. Swinburne, αλλά όχι μόνο προς εκείνη. Δεν πρόκειται για επίδειξη φιλανθρωπίας προς τις φτωχές περιφέρειες. Επιδοτούμε περιοχές για να αυξήσουμε την αγοραστική δύναμη και να δημιουργήσουμε θέσεις εργασίας, γιατί η αγοραστική δύναμη στις περιοχές αυτές αποτελεί μέρος της συνολικής συνεισφοράς στη διασφάλιση ότι η Ευρώπη μπορεί να αρχίσει ξανά να κατασκευάζει και να πουλάει προϊόντα. Αυτό θα ενισχύσει την εσωτερική αγορά. Με άλλα λόγια, δεν είναι απλά μια πράξη γενικής αλληλεγγύης. Όποιος γνωρίζει λίγα πράγματα για την οικονομία και για τον κόσμο των επιχειρήσεων, θα καταλαβαίνει, όχι μόνο από κοινωνική σκοπιά, αλλά και από επιχειρηματική και οικονομική σκοπιά, γιατί χρειαζόμαστε την περιφερειακή πολιτική και γιατί μπορούμε να την χρησιμοποιήσουμε ως ένα ταχύ και αποτελεσματικό μέτρο, ιδιαίτερα σε περιόδους κρίσης, για την τόνωση της ευρωπαϊκής οικονομίας σε όλες τις περιφέρειες της Ευρώπης.

 
  
MPphoto
 

  Πρόεδρος. – Η συζήτηση έληξε.

Η ψηφοφορία θα διεξαχθεί κατά τη διάρκεια της περιόδου συνόδου την πρώτη εβδομάδα του Μαΐου.

Γραπτές δηλώσεις (άρθρο 149 του Κανονισμού)

 
  
MPphoto
 
 

  Elena Băsescu (PPE), γραπτώς.(RO) Η έκθεση αυτή που τροποποιεί τον γενικό κανονισμό για την εκτέλεση των διαρθρωτικών ταμείων και του Ταμείου Συνοχής έχει ιδιαίτερη σημασία για τους πολίτες της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Ορισμένα κράτη μέλη, συμπεριλαμβανομένης της Ρουμανίας, είχαν χαμηλή απορρόφηση ευρωπαϊκών κεφαλαίων μέχρι σήμερα. Ένας μεγάλος αριθμός πολιτών, εταιρειών και τοπικών αρχών έχουν επικρίνει τις σύνθετες διαδικασίες που τους δημιουργούν εμπόδια κάθε φορά που επιχειρούν να εξασφαλίσουν χρηματοδότηση για τα έργα τους.

Η εκπόνηση αυτής της έκθεσης καταδεικνύει την επιθυμία του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου να επιλύσει τα προβλήματα που επισημαίνονται εν προκειμένω. Υποστηρίζω τις προτάσεις που αποβλέπουν στην απλοποίηση των διαδικασιών για την απόκτηση πρόσβασης σε ευρωπαϊκά κεφάλαια. Η μείωση των περιττών διοικητικών διαδικασιών και της γραφειοκρατίας, σε συνδυασμό με τη θέσπιση σαφέστερων κανόνων, θα συμβάλει στην άνοδο του επιπέδου απορρόφησης των ευρωπαϊκών κονδυλίων.

Χαιρετίζω αυτά τα μέτρα, και μάλιστα τη χρονική στιγμή που τα κράτη μέλη μαστίζονται από την οικονομική κρίση. Πέντε ευρωπαϊκές χώρες, συμπεριλαμβανομένης της Ρουμανίας, θα συμμετάσχουν στη διαδικασία επιτάχυνσης της απορρόφησης ευρωπαϊκών κεφαλαίων. Η εφαρμογή μιας νέας διαδικασίας για τη χορήγηση προκαταβολών θα επιτρέψει την ταχύτερη ολοκλήρωση περισσότερων έργων. Επίσης, η Ρουμανία θα επωφεληθεί από την τροποποίηση των κανόνων που αφορούν τη μείωση του κινδύνου απώλειας των κεφαλαίων που δεν χρησιμοποιούνται αρκετά γρήγορα.

 
  
MPphoto
 
 

  Alain Cadec (PPE), γραπτώς.(FR) Η οικονομική κρίση έχει καταδείξει την ανάγκη ανάληψης δημόσιας δράσης για την υποστήριξη των ιδιωτικών δραστηριοτήτων που αντιμετωπίζουν δυσχέρειες. Η πολιτική συνοχής της Ευρωπαϊκής Ένωσης διαδραματίζει εν προκειμένω ουσιώδη ρόλο. Παρέχοντας οικονομική στήριξη σε εκείνους που πλήττονται από την οικονομική ύφεση, τα διαρθρωτικά ταμεία αποτελούν μοχλό για την αναθέρμανση της οικονομικής δραστηριότητας.

Μολαταύτα, η πρόσβαση σε ευρωπαϊκή χρηματοδότηση παραμένει δύσκολη για μια σειρά πιθανών δικαιούχων. Οι διαδικασίες είναι περίπλοκες και οι καθυστερήσεις πολύ μεγάλες, παρόλο που ο επείγων χαρακτήρας της κρίσης απαιτεί απλά και γρήγορα μέτρα.

Στο πλαίσιο αυτού του μελήματος για αποσαφήνιση, χαιρετίζω την πρωτοβουλία της Επιτροπής που αποβλέπει στην απλοποίηση της οικονομικής διαχείρισης των διαρθρωτικών ταμείων. Οι διάφορες προτάσεις κινούνται προς την κατεύθυνση μιας πιο αποτελεσματικής πολιτικής συνοχής, που δεν θα έχει όμως πολύ έντονο αντίκτυπο στον κοινοτικό προϋπολογισμό. Χαιρετίζω αυτή την πραγματιστική προσέγγιση.

Η Επιτροπή δεν πρέπει ωστόσο να σταματήσει εκεί. Αυτή η μεταρρύθμιση, που κατέστη αναγκαία λόγω της κρίσης, πρέπει να είναι το πρώτο στάδιο μιας ριζικής απλοποίησης του τρόπου διαχείρισης των ευρωπαϊκών κεφαλαίων. Η πολιτική συνοχής πρέπει να γίνει μέσο για πιο αποτελεσματική δημόσια παρέμβαση με απώτερο σκοπό την παροχή πραγματικής υποστήριξης στην οικονομική δραστηριότητα.

 
  
MPphoto
 
 

  Ramona Nicole Mănescu (ALDE), γραπτώς.(RO) Κύριε Πρόεδρε, κυρίες και κύριοι, θέλω να συγχαρώ τον εισηγητή για το έργο που επιτέλεσε. Χαιρετίζω επίσης τη συμφωνία που εγκρίθηκε τελικά στο πλαίσιο του Συμβουλίου και της Επιτροπής Περιφερειακής Ανάπτυξης. Πιστεύω ότι είναι εξαιρετικά σημαντικό να υιοθετήσουμε αυτή την έκθεση το συντομότερο δυνατό έτσι ώστε να μπορέσουμε να προσφέρουμε στα κράτη μέλη που επλήγησαν περισσότερο από την κρίση την οικονομική στήριξη που απαιτείται για την οικονομική ανάκαμψη. Μία από τις κύριες πτυχές που υπογραμμίζονται σε αυτή την έκθεση είναι η απλοποίηση των διαδικασιών για την απόκτηση πρόσβασης και τη χρησιμοποίηση των ευρωπαϊκών πόρων. Χρειαζόμαστε μέτρα για τη διευκόλυνση μιας ταχείας ανάκαμψης, ιδίως τώρα κατά τη διάρκεια της οικονομικής κρίσης.

Κατά συνέπεια, πιστεύω ότι η χορήγηση προκαταβολών ύψους 2% από το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο και 4% από το Ταμείο Συνοχής είναι η ιδανική λύση για τα κράτη μέλη που αντιμετωπίζουν σημαντικά προβλήματα ρευστότητας, καθώς τους επιτρέπει κατ’ αυτόν τον τρόπο να επωφεληθούν από σταθερή οικονομική βοήθεια. Τα κεφάλαια του Ευρωπαϊκού Κοινωνικού Ταμείου θα πρέπει να συμβάλουν ενεργά στην οικονομική ανάκαμψη των κρατών μελών που επλήγησαν περισσότερο από την κρίση, ενισχύοντας τις προσπάθειές τους να διατηρήσουν θέσεις εργασίας, να βελτιώσουν το επίπεδο των επαγγελματικών προσόντων και, κατ’ επέκταση, να αποτρέψουν και να καταπολεμήσουν την ανεργία.

 
  
MPphoto
 
 

  Γεώργιος Σταυρακάκης (S&D), γραπτώς. Θα ήθελα καταρχήν να συγχαρώ ιδιαιτέρα τον εισηγητή Evgeni Kirilov καθώς και όλα τα μέλη της Επιτροπής μας γιατί με την αποφασιστικότητα και την επιμονή τους καταφέραμε να συζητάμε σήμερα και να προχωρήσουμε άμεσα στην υιοθέτηση της εξαιρετικής σημασίας έκθεσης αυτής, χωρίς να χάσουμε και άλλο πολύτιμο χρόνο. Αυτό που θέλω να υπογραμμίσω είναι ο καθοριστικός ρόλος των αλλαγών ώστε: να αυξηθεί η απορροφητικότητα των κονδυλιών, να μειωθεί η γραφειοκρατία και η πολυπλοκότητα των κανόνων, να μεγιστοποιηθεί ο αντίκτυπος της χρηματοδότησης στο σύνολο της οικονομίας και να πολλαπλασιαστούν έτσι τα οφέλη για τους πολίτες. Στην ακρόασή του ο Επίτροπος κ. Hahn πολύ σωστά επεσήμανε ότι η Πολιτική Συνοχής, παρά το γεγονός ότι είναι ίσως η πιο επιτυχημένη ευρωπαϊκή πολιτική, δεν έχει μόνο φίλους. Η υιοθέτηση των αλλαγών αυτών που συζητάμε σήμερα είναι σημαντικό βήμα, αλλά είναι πλέον επιτακτική η ανάγκη η Ευρωπαϊκή Επιτροπή να προχωρήσει άμεσα στο επόμενο βήμα το οποίο είναι να φέρει στο τραπέζι του διαλόγου το όραμά της για την Πολιτική Συνοχής του αύριο, με τις ιδέες, προτάσεις, αναγκαίες αλλαγές για το πλαίσιο, λειτουργία, αρμοδιότητες, νέα εργαλεία.

(EN) Είναι καιρός αυτό το επόμενο βήμα να γίνει τώρα πριν βγουν στην επιφάνεια νέα ανώνυμα έγγραφα.

 
Ανακοίνωση νομικού περιεχομένου - Πολιτική απορρήτου