Προηγούμενο 
 Επόμενο 
Συνοπτικά πρακτικάΨηφοφορίεςΟνομαστικές ψηφοφορίεςΚείμενα που εγκρίθηκανΠλήρη Πρακτικά
Πληρη πρακτικα των συζητησεων
Τρίτη 20 Απριλίου 2010 - ΣτρασβούργοΈκδοση ΕΕ
 1.Έναρξη της συνεδρίασης
 2.Ημερήσια διάταξη
 3.Διακοπή της εναέριας κυκλοφορίας στην Ευρώπη (συζήτηση)
 4.Νομοθετικό πρόγραμμα και πρόγραμμα εργασίας της Επιτροπής για το 2010 (συζήτηση)
 5.Συντονισμός της ανθρωπιστικής βοήθειας και της ανασυγκρότησης στην Αϊτή (συζήτηση)
 6.Έγκριση των συνοπτικών πρακτικών της προηγούμενης συνεδρίασης: βλ. Συνοπτικά Πρακτικά
 7.Ώρα των ερωτήσεων με τον Πρόεδρο της Επιτροπής
 8.Η στρατηγική της ΕΕ για τις σχέσεις με τη Λατινική Αμερική (συζήτηση)
 9.Ημερήσια διάταξη (συνέχεια): βλ. Συνοπτικά Πρακτικά
 10.Κιργιζιστάν (συζήτηση)
 11.Σύνοδος κορυφής ΕΕ-Καναδά (συζήτηση)
 12.Ώρα των Ερωτήσεων (ερωτήσεις προς την Επιτροπή)
 13.Ίδρυση Ευρωπαϊκής Υπηρεσίας Υποστήριξης για το Άσυλο (συζήτηση
 14.Γενικές διατάξεις για το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης, το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο και το Ταμείο Συνοχής όσον αφορά την απλοποίηση ορισμένων απαιτήσεων και διατάξεων σχετικών με τη δημοσιονομική διαχείριση (συζήτηση)
 15.Ειδικά μέτρα για τις γεωργικές αγορές (συζήτηση)
 16.Ημερήσια διάταξη της επόμενης συνεδρίασης: βλ. Συνοπτικά Πρακτικά
 17.Λήξη της συνεδρίασης
Πληρη πρακτικα των συζητησεων
Έκδοση ΕΕ (1416 kb)
 
Πληρη πρακτικα των συζητησεων
Έκδοση ΕΕ (1483 kb)
Ανακοίνωση νομικού περιεχομένου - Πολιτική απορρήτου