Ευρετήριο 
Πληρη πρακτικα των συζητησεων
PDF 1483k
Τρίτη 20 Απριλίου 2010 - Στρασβούργο Έκδοση ΕΕ
1. Έναρξη της συνεδρίασης
 2. Ημερήσια διάταξη
 3. Διακοπή της εναέριας κυκλοφορίας στην Ευρώπη (συζήτηση)
 4. Νομοθετικό πρόγραμμα και πρόγραμμα εργασίας της Επιτροπής για το 2010 (συζήτηση)
 5. Συντονισμός της ανθρωπιστικής βοήθειας και της ανασυγκρότησης στην Αϊτή (συζήτηση)
 6. Έγκριση των συνοπτικών πρακτικών της προηγούμενης συνεδρίασης: βλ. Συνοπτικά Πρακτικά
 7. Ώρα των ερωτήσεων με τον Πρόεδρο της Επιτροπής
 8. Η στρατηγική της ΕΕ για τις σχέσεις με τη Λατινική Αμερική (συζήτηση)
 9. Ημερήσια διάταξη (συνέχεια): βλ. Συνοπτικά Πρακτικά
 10. Κιργιζιστάν (συζήτηση)
 11. Σύνοδος κορυφής ΕΕ-Καναδά (συζήτηση)
 12. Ώρα των Ερωτήσεων (ερωτήσεις προς την Επιτροπή)
 13. Ίδρυση Ευρωπαϊκής Υπηρεσίας Υποστήριξης για το Άσυλο (συζήτηση
 14. Γενικές διατάξεις για το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης, το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο και το Ταμείο Συνοχής όσον αφορά την απλοποίηση ορισμένων απαιτήσεων και διατάξεων σχετικών με τη δημοσιονομική διαχείριση (συζήτηση)
 15. Ειδικά μέτρα για τις γεωργικές αγορές (συζήτηση)
 16. Ημερήσια διάταξη της επόμενης συνεδρίασης: βλ. Συνοπτικά Πρακτικά
 17. Λήξη της συνεδρίασης


  

ΠΡΟΕΔΡΙΑ ΤΟΥ κ. BUZEK
Προέδρου

 
1. Έναρξη της συνεδρίασης
Βίντεο των παρεμβάσεων
 

(Η συνεδρίαση αρχίζει στις 09.05)

 

2. Ημερήσια διάταξη
Βίντεο των παρεμβάσεων
MPphoto
 

  Πρόεδρος. – Ενόψει των πρόσφατων εξελίξεων, και κατόπιν συμφωνίας με τις πολιτικές Ομάδες, θα ήθελα να προτείνω τις τροποποιήσεις που ακολουθούν στην διάταξη των εργασιών της Τετάρτης. Πρόκειται για νέες τροποποιήσεις σε σχέση με εκείνες που εγκρίναμε εχθές, στις 17.30. Είναι πρόσθετες τροποποιήσεις.

Πρώτον, διαγράφουμε από τη διάταξη των εργασιών την Ώρα των Ερωτήσεων προς το Συμβούλιο. Το Συμβούλιο με ενημέρωσε ότι, λόγω των δυσκολιών που αντιμετωπίζουμε αυτήν την εβδομάδα στα μέσα μεταφοράς, ο κ. Lopez Garrido υποχρεούται να αναχωρήσει για το Στρασβούργο την Τετάρτη στις 18.00, επομένως, δεν θα μπορέσουμε να έχουμε Ώρα των Ερωτήσεων το βράδυ της Τετάρτης. Δεύτερον, διαγράφουμε από τη διάταξη των εργασιών την έκθεση της κ. Ţicau σχετικά με την ενεργειακή απόδοση των κτιρίων, διότι δεν εγκρίθηκε στην επιτροπή τη Δευτέρα. Τρίτον, εγγράφουμε ως τρίτο σημείο στην ημερήσια διάταξη του απογεύματος την προφορική ερώτηση με θέμα την απαγόρευση της εξόρυξης μετάλλων με χρήση κυανίου, αμέσως μετά τις συζητήσεις σχετικά με το SWIFT και το PNR (αφορά τις καταστάσεις ονομάτων επιβατών). Ως εκ τούτου, η συνεδρίαση της Τετάρτης θα λήξει στις 19.00. Επαναλαμβάνω πολύ συνοπτικά: διαγράψαμε τα σημεία που δεν είναι δυνατόν να συζητηθούν και, κατά συνέπεια, δεν θα περατώσουμε τη συνεδρίαση της Τετάρτης στις 24.00, αλλά στις 19.00. Επαναλαμβάνω ότι για τα θέματα αυτά ζητήθηκε η γνώμη των προέδρων των πολιτικών Ομάδων.

 
  
MPphoto
 

  Paul Rübig (PPE).(DE) Κύριε Πρόεδρε, θέλω απλώς να ρωτήσω εάν θα πραγματοποιηθούν εντέλει οι συνεδριάσεις του Σώματος την Πέμπτη, εάν θα συνεδριάσουν επιτροπές όπως η STOA (Αξιολόγηση Επιστημονικών και Τεχνολογικών Επιλογών) και άλλες επιτροπές, εάν θα είναι διαθέσιμες υπηρεσίες διερμηνείας κατά τις συνεδριάσεις και εάν θα γίνουν δεκτές ομάδες επισκεπτών στο Σώμα την Πέμπτη.

 
  
MPphoto
 

  Πρόεδρος. – Συντάσσω τώρα ηλεκτρονικό μήνυμα προς όλους τους βουλευτές, το οποίο θα υπογράψω προσωπικά. Ορισμένοι από εμάς δεν κατόρθωσαν καν να φθάσουν στο Στρασβούργο και θέλουν επίσης να λάβουν αυτήν την ενημέρωση. Το ηλεκτρονικό μήνυμα θα αποσταλεί γύρω στις 11.00 και θα περιέχει απαντήσεις σε όσο το δυνατόν περισσότερες από τις ερωτήσεις για τις οποίες γνωρίζουμε ήδη τις απαντήσεις.

Την Πέμπτη θα μπορέσουν να διεξαχθούν κανονικά όλες οι συνεδριάσεις στις επιτροπές, αλλά δεν θα διεξαχθεί καμία ψηφοφορία. Οι υπηρεσίες του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου θα είναι εδώ, αλλά δεν θα διεξαχθεί σύνοδος Ολομέλειας. Τα πάντα θα λειτουργούν κανονικά, πλην της συνόδου Ολομέλειας. Θα υποδεχτούμε τις ομάδες που έρχονται στο Στρασβούργο προκειμένου να επισκεφθούν το Κοινοβούλιο –ήτοι τις ομάδες που έχουμε καλέσει. Θα μπορέσουν να επισκεφτούν το Κοινοβούλιο και να εισέλθουν στην αίθουσα της Ολομέλειας, αλλά δεν θα διεξαχθούν οι εργασίες.

Η μοναδική διαφορά από μία συνήθη ημέρα εργασιών θα έγκειται στο γεγονός ότι δεν θα πραγματοποιηθούν οι εργασίες της Ολομέλειας και οι ψηφοφορίες. Οι υπόλοιπες εργασίες θα συνεχιστούν κανονικά την Πέμπτη.

Την Πέμπτη και την Παρασκευή θα μπορέσετε να υπογράψετε τον κατάλογο παρουσίας.

Οι λοιπές πληροφορίες θα σας κοινοποιηθούν μέσω της ηλεκτρονικής επιστολής, την οποία θα λάβετε το αργότερο έως το μεσημεριανό γεύμα.

Εχθές διεξήχθη συνεδρίαση της Διάσκεψης των Προέδρων, καθώς και συνεδρίαση του Προεδρείου. Ελήφθησαν αποφάσεις επί πολλών θεμάτων. Εφεξής, θα εργάζεται μία ομάδα δράσης, η οποία θα περιλαμβάνει και τις κοινοβουλευτικές υπηρεσίες. Η εν λόγω ομάδα δράσης βρίσκεται σε διαρκή επαφή με εμένα, και εγώ θα είμαι σε επαφή με τους προέδρους των πολιτικών Ομάδων, διότι πρέπει να διατηρούμε συνεχή επαφή για όλα τα ζητήματα που αφορούν τη λήψη αποφάσεων για αυτή την εβδομάδα και τις προσεχείς εβδομάδες. Παρακαλώ, μην ξεχνάτε ότι οι επιτροπές του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου θα συνεδριάσουν την επόμενη εβδομάδα και δεν πρέπει να παρεμποδίσουμε την κανονική ροή των εργασιών στις επιτροπές, ενώ πρέπει να ολοκληρώσουμε κανονικά και τις προπαρασκευαστικές εργασίες για τη συνεδρίαση στις Βρυξέλλες. Δεν έχουν ληφθεί ακόμα οι σχετικές αποφάσεις, αλλά αναμένεται να ληφθούν κατά τις προσεχείς ημέρες.

Παρακαλώ να αναμένετε συνοπτική ενημέρωση από εμένα σχετικά με οτιδήποτε έχει αποφασιστεί και με οτιδήποτε σχεδιάζουμε για το μέλλον.

 

3. Διακοπή της εναέριας κυκλοφορίας στην Ευρώπη (συζήτηση)
Βίντεο των παρεμβάσεων
MPphoto
 

  Πρόεδρος. – Η ημερήσια διάταξη προβλέπει τις δηλώσεις του Συμβουλίου και της Επιτροπής σχετικά με τη διακοπή της εναέριας κυκλοφορίας στην Ευρώπη.

Όπως όλοι γνωρίζουμε, ο εκτελεστικός βραχίονας των ευρωπαϊκών θεσμικών οργάνων πρέπει να λάβει αποφάσεις για τις προσεχείς ημέρες. Η εκτέλεση του καθήκοντος αυτού εναπόκειται, ασφαλώς, στην Επιτροπή και το Συμβούλιο Υπουργών. Όπως γνωρίζουμε, τόσο η Επιτροπή όσο και το Συμβούλιο εργάζονται επί του ζητήματος αυτού τουλάχιστον από την Κυριακή, αλλά και εμείς, ως βουλευτές του ΕΚ, έχουμε τα δικά μας καθήκοντα. Αυτά αφορούν πιο μακροπρόθεσμες απαντήσεις στη σημερινή κρίση. Θα θελήσουμε και τη συμμετοχή των κοινοβουλευτικών μας επιτροπών στη συγκεκριμένη διαδικασία. Πρέπει επίσης να εξετάσουμε πιθανούς τρόπους αντιμετώπισης της παρούσας κατάστασης στο πλαίσιο της περιόδου συνόδου στις Βρυξέλλες. Ενδέχεται δε να θελήσουμε να αντιδράσουμε με ψήφισμα. Αναφέρομαι σε διαφορετικούς τρόπους αντίδρασης. Θα ήθελα να ζητήσω από όλους εσάς να δώσετε σημασία και στις ομιλίες σας στον τρόπο με τον οποίο θα μπορούσε να συμβάλει το Κοινοβούλιο στην επίλυση των υφιστάμενων προβλημάτων. Πρόκειται πρωτίστως και κατ’ εξοχήν για προβλήματα των πολιτών μας, των κατοίκων της Ευρώπης. Βεβαίως, αντιμετωπίζουμε πρόβλημα με τις μετακινήσεις μας στο Στρασβούργο και στις Βρυξέλλες, αλλά αυτό είναι δικό μας πρόβλημα και δεν θα πρέπει σε καμία περίπτωση να το αναγάγουμε σε μείζον ζήτημα. Θα πρέπει να προετοιμαστούμε για να συζητήσουμε πώς θα επιλύσουμε τα προβλήματα των Ευρωπαίων σε μία κατάσταση στην οποία έχει παραλύσει η εναέρια κυκλοφορία. Το σημαντικότερο ζήτημα είναι τι μπορούμε να κάνουμε κατά τις προσεχείς εβδομάδες εμείς, οι βουλευτές του ΕΚ, ώστε να βελτιωθεί η κατάσταση. Εντούτοις, δεδομένου ότι η μεγαλύτερη ευθύνη κατά τις πρώτες ώρες και ημέρες εναπόκειται στην εκτελεστική αρχή, θα ήθελα να ευχαριστήσω τους εκπροσώπους του Συμβουλίου και της Επιτροπής για την παρουσία τους στην αίθουσα.

 
  
MPphoto
 

  Diego Lopez Garrido, ασκών την Προεδρία του Συμβουλίου. (ES) Κύριε Πρόεδρε, όπως όλοι γνωρίζουν, οι εναέριες μεταφορές έχουν απολύτως στρατηγικό χαρακτήρα. Επηρεάζουν τους πολίτες, την καθημερινότητά τους και το δικαίωμά τους στην ελεύθερη κυκλοφορία –η οποία αποτελεί θεμελιώδες δικαίωμα– και έχουν αδιαμφισβήτητα καθοριστικές επιπτώσεις στην οικονομική δραστηριότητα.

Όταν ανακύπτουν προβλήματα με τις εναέριες μεταφορές, όταν παρουσιάζονται διακοπές πτήσεων που πλήττουν περισσότερες από μία χώρα, ο στρατηγικός χαρακτήρας των εναέριων μεταφορών καθίσταται ακόμα πιο προφανής, και η ζημία είναι ακόμα μεγαλύτερη.

Όταν πλήττεται η πλειονότητα των κρατών μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης, όπως στην προκειμένη περίπτωση, το πρόβλημα λαμβάνει εξαιρετικά σοβαρές διαστάσεις· μετατρέπεται, πράγματι, σε κρίση. Πρόκειται, ασφαλώς, για απροσδόκητη και πρωτοφανή κρίση, η οποία χρήζει κατάλληλης αντιμετώπισης. Επιπλέον, διαπιστώνουμε το παράδοξο γεγονός ότι βρισκόμαστε αντιμέτωποι με ένα ζήτημα επί του οποίου η Ευρωπαϊκή Ένωση αυτή καθαυτή δεν έχει πολλές αρμοδιότητες, για την ακρίβεια, έχει λιγότερες αρμοδιότητες από ό,τι σε άλλα ζητήματα, αλλά, ακόμα και έτσι, πρέπει να αντιδράσει, πρέπει να αναλάβει δράση.

Στην παρούσα κρίση της εναέριας κυκλοφορίας στην Ευρώπη σημειώθηκαν ταυτόχρονα δύο συγκυρίες: ο μέγιστος βαθμός σοβαρότητας –η κρίση ήταν πολύ σοβαρή– αλλά και το χαμηλό επίπεδο άμεσης νομικής δυνατότητας της Ευρωπαϊκής Ένωσης να αναλάβει δράση στον εν λόγω τομέα. Ως εκ τούτου, πρόκειται για μία κατάσταση στην οποία δεν είναι εύκολη η δράση σε επίπεδο Ευρωπαϊκής Ένωσης. Μολαταύτα, δράσαμε και αντιδράσαμε.

Τούτο με οδηγεί στο δεύτερο μέρος της δήλωσής μου: τι είδους δράση έχει αναληφθεί εν προκειμένω. Πρώτον, τα κράτη μέλη, οι αρχές των αερολιμένων, εφάρμοσαν το ισχύον πρωτόκολλο λαμβάνοντας υπόψη τον χάρτη ο οποίος έχει καταρτιστεί από το Συμβουλευτικό Κέντρο για την ηφαιστειακή τέφρα στο Λονδίνο και παρουσιάζει τη δράση της ηφαιστειακής τέφρας. Πρόκειται για επιστημονική εκτίμηση, η οποία αποτέλεσε τη βάση για τη λήψη της απόφασης να περιοριστούν αυτομάτως οι πτήσεις στον εναέριο χώρο. Αυτό ήταν το πρώτο μέτρο που εφαρμόστηκε· και εφαρμόστηκε με τη μέγιστη δυνατή προσοχή και ασφάλεια, αλλά και τον ελάχιστο δυνατό κίνδυνο, επί τη βάσει της πρώτης εκτίμησης του Eurocontrol, ο οποίος βασίστηκε, με τη σειρά του, στις εκτιμήσεις του Συμβουλευτικού Κέντρου για την ηφαιστειακή τέφρα του Λονδίνου, που έχει δημιουργηθεί προ πολλών ετών.

Φυσικά, όμως, η κατάσταση επεκτάθηκε σαφώς πέρα από τα κράτη μέλη και, συνεπώς, η Ευρωπαϊκή Ένωση και τα θεσμικά της όργανα τέθηκαν επί το έργον ευθύς εξαρχής. Ειδικότερα, κατά τις τελευταίες ημέρες πραγματοποιήθηκαν πολλές τεχνικές συνεδριάσεις, οι οποίες οδήγησαν στην πολιτική απόφαση που ελήφθη εχθές από τους υπουργούς Μεταφορών.

Καθ’ όλη τη διάρκεια του σαββατοκύριακου, το Συμβούλιο, η ισπανική Προεδρία, η Επιτροπή –και πιο συγκεκριμένα ο Επίτροπος Kallas, τον οποίο ευχαριστώ για την προθυμία και το επίπονο έργο του καθ’ όλη τη διάρκεια αυτής της περιόδου– και ο Eurocontrol εργάστηκαν προκειμένου να ετοιμάσουν μία πολύ πιο ακριβή, πολύ πιο κατάλληλη αντίδραση σε αυτήν την κατάσταση που είχε ήδη λάβει τον χαρακτήρα πιο επίμονης κρίσης και είχε αρχίσει να έχει πολύ σοβαρές επιπτώσεις σε ολόκληρη την Ευρωπαϊκή Ένωση και πέρα από αυτήν.

Το έργο που έγινε τις τελευταίες ημέρες κατέληξε στη σύσταση του Eurocontrol, η οποία εγκρίθηκε ομόφωνα, αρχικά στη συνεδρίαση που πραγματοποιήθηκε εχθές στις Βρυξέλλες μεταξύ του Eurocontrol, της Επιτροπής, του Συμβουλίου, των αρχών αερολιμένων, των οργανισμών εναέριας κυκλοφορίας και όλων των εμπλεκόμενων τομέων, σχετικά με την ανάγκη καθορισμού από τον Eurocontrol τριών ζωνών που πλήττονται από την ηφαιστειακή δραστηριότητα, αρχής γενομένης από σήμερα. Η πρώτη ζώνη θα είναι η ζώνη που παρουσιάζει τη μεγαλύτερη πυκνότητα τέφρας, στην οποία θα πρέπει να εφαρμοστεί πλήρης περιορισμός, ήτοι απόλυτη απαγόρευση πτήσεων· η δεύτερη ζώνη θα είναι ακριβώς το αντίθετο, ήτοι μία ζώνη στην οποία δεν υπάρχει καθόλου τέφρα και, επομένως, δεν θα εφαρμόζεται κανένας απολύτως περιορισμός στις πτήσεις· και η τρίτη ζώνη θα είναι μία ενδιάμεση ζώνη, με χαμηλή πυκνότητα τέφρας, στην οποία θα επιτρέπονται, συνεπώς, πτήσεις χωρίς κανένα κίνδυνο. Οι εθνικές αρχές αναμένεται να εξετάσουν την εν λόγω ζώνη με συντονισμένο τρόπο, ήδη από σήμερα, με γνώμονα τα στοιχεία που παρέχει ο Eurocontrol καθημερινά και σε μόνιμη βάση –ανά εξάωρο– προκειμένου να αποφασιστεί εάν απαιτείται να καθοριστούν αεροδιάδρομοι ή ζώνες όπου θα επιτρέπεται η πραγματοποίηση πτήσεων.

Η εν λόγω τεχνική σύσταση, που προέρχεται από τον Eurocontrol, ο οποίος και την πρότεινε, εγκρίθηκε ομόφωνα εχθές από τις 27 κυβερνήσεις της Ευρωπαϊκής Ένωσης, προσδίδοντάς της κατά τον τρόπο αυτόν ευρωπαϊκό ενδιαφέρον και ευρωπαϊκή προσέγγιση σχετικά με τη δράση που απαιτείται επί του παρόντος. Με άλλα λόγια, η Ευρωπαϊκή Ένωση λαμβάνει μία απόφαση και, κατά συνέπεια, προτείνει στα κράτη μέλη να δράσουν αναλόγως. Η συγκεκριμένη δράση αποφασίστηκε κατόπιν ομόφωνης συμφωνίας μεταξύ των ευρωπαϊκών κυβερνήσεων και της Επιτροπής, μαζί με την πρόταση του Eurocontrol.

Ως εκ τούτου, τηρήθηκε η προτεραιότητα της ασφάλειας Δεν υπάρχει περιθώριο για συμβιβασμό εν προκειμένω, όπως δήλωσε ο Επίτροπος Kallas –η δήλωση αυτή έγινε το σαββατοκύριακο– και, επομένως, έχει καθοριστεί μία περιοχή στην οποία υπάρχει απαγόρευση, μία συμφωνία για την πλήρη απαγόρευση πτήσεων. Θα αποκομίσουμε πολύ ακριβέστερη εικόνα του πραγματικού κινδύνου από όλα τα στοιχεία που πρόκειται να χρησιμοποιηθούν από τον Eurocontrol, στοιχεία που προέρχονται όχι μόνο από το Λονδίνο, αλλά και από δοκιμασίες που διενεργούνται με δοκιμαστικά αεροσκάφη χωρίς επιβάτες, καθώς και από δεδομένα που προσκομίζουν οι εθνικές αρχές, οι κατασκευαστές ανταλλακτικών κινητήρων αεροπλάνων και ο Ευρωπαϊκός Οργανισμός Ασφάλειας της Αεροπορίας στην Κολωνία. Όλα αυτά τα στοιχεία πρέπει να ληφθούν υπόψη κατά τον καθορισμό των ζωνών που συμφωνήθηκαν εχθές μεταξύ των υπουργών Μεταφορών στο πλαίσιο της έκτακτης συνεδρίασης του Συμβουλίου που συγκάλεσε η ισπανική Προεδρία.

Πρόκειται, συνεπώς, για ένα εξελισσόμενο, πιο δυναμικό και πιο ακριβές πρότυπο από εκείνο που εφαρμοζόταν μέχρι τώρα, το οποίο βασίζεται, πρώτον, σε επιστημονικά δεδομένα, δεύτερον, σε μια τεχνική απόφαση του Eurocontrol, και, τέλος, σε απόφαση των κρατών μελών να καθοριστεί η ενδιάμεση ζώνη, ως προς την οποία πρέπει να υπάρχει συντονισμός.

Με τη σειρά του, κύριε Πρόεδρε, το Συμβούλιο των Υπουργών Μεταφορών υιοθέτησε εχθές σαφέστατη θέση, δηλώνοντας στα κράτη μέλη ότι θα πρέπει να καταβάλουν κάθε δυνατή προσπάθεια ώστε να θέσουν στη διάθεση του κοινού όσο τον δυνατόν περισσότερες εναλλακτικές μεθόδους, με στόχο τη διευθέτηση των σοβαρότατων καταστάσεων που πλήττουν την κινητικότητα των ευρωπαίων πολιτών, καθώς και πολιτών από τρίτες χώρες. Εξέτασαν επίσης τις εξαιρετικά σημαντικές οικονομικές επιπτώσεις της παρούσας κατάστασης –όπως θα σας εξηγήσει ο Επίτροπος Kallas– στο πλαίσιο μίας ομάδας δράσης, ήτοι μίας ομάδας με επικεφαλής τον Αντιπρόεδρο της Επιτροπής, τον Επίτροπο Kallas, τον Επίτροπο Almunia, και τον Επίτροπο Rehn, η οποία θα υποβάλει έκθεση σχετικά με όλες τις οικονομικές πτυχές την προσεχή εβδομάδα. Τέλος, θα συγκληθεί το συντομότερο δυνατόν νέα συνεδρίαση του Συμβουλίου των Υπουργών Μεταφορών, προκειμένου να συζητηθούν όλα αυτά τα θέματα.

Συνοψίζοντας, κύριε Πρόεδρε, έχει ληφθεί μία απόφαση, η οποία σημαίνει ότι προσδίδεται στις τελευταίες εξελίξεις ευρωπαϊκή προοπτική και συντονισμένη ευρωπαϊκή προσέγγιση, με βάση την ασφάλεια και την ανάγκη να επιδεικνύουμε τη μέγιστη δυνατή αποτελεσματικότητα και ακρίβεια κατά τη λήψη αποφάσεων που αφορούν τις πτήσεις, προστατεύοντας παράλληλα τα δικαιώματα των πολιτών. Χαίρομαι ιδιαιτέρως, κύριε Πρόεδρε, κύριε Buzek, που το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο πρότεινε τη διεξαγωγή εμπεριστατωμένης συζήτησης επί του συγκεκριμένου θέματος. Στην πραγματικότητα, η παρούσα συζήτηση σημαίνει ότι διαθέτετε καταφανώς τα αντανακλαστικά άμεσης αντίδρασης, όπως αρμόζει στο παρόν Σώμα, το οποίο αντιπροσωπεύει τους λαούς της Ευρώπης, και ότι μπορείτε να εξετάσετε σε πιο μακροπρόθεσμη βάση τη δράση που πρέπει να αναληφθεί για την αντιμετώπιση αυτής της απολύτως απρόβλεπτης, παντελώς νέας κρίσης, η οποία έχει έκτακτες και σοβαρότατες επιπτώσεις στη ζωή των ευρωπαίων πολιτών.

 
  
MPphoto
 

  Πρόεδρος. – Θα ήθελα να διαβεβαιώσω το Συμβούλιο Υπουργών και την ισπανική Προεδρία –και, παρακαλώ, να τους το διαβιβάσετε αυτό– ότι το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο είναι πρόθυμο να συνεργαστεί οιαδήποτε στιγμή, και ότι είμαστε ανοικτοί στο ενδεχόμενο συζήτησης των εν λόγω ζητημάτων στην επιτροπή. Είμαστε ανοικτοί στη συμμετοχή εκπροσώπων της Ευρωπαϊκής Επιτροπής και του Συμβουλίου και στη διεξαγωγή συζητήσεων επί αυτών των προβλημάτων. Θέλουμε να συμμετάσχουμε σε αυτήν τη διαδικασία. Προερχόμαστε από τις διάφορες περιφέρειες της Ευρωπαϊκής Ένωσης, έχουμε επιλεγεί με άμεσες εκλογές, και είμαστε υπεύθυνοι για τους κατοίκους της Ένωσης· ως εκ τούτου, η συμμετοχή μας είναι ουσιώδης. Είμαστε έτοιμοι για αυτό. Φυσικά, μπορούμε να δράσουμε μόνο στο πλαίσιο των δυνατοτήτων που μας παρέχει η ιδιότητά μας ως νομοθετικής αρχής. Δεν μπορούμε να λάβουμε εκτελεστικές αποφάσεις, αλλά θέλουμε να συνδράμουμε την Επιτροπή και το Συμβούλιο. Είμαστε ανοικτοί σε αυτό το ενδεχόμενο. Αυτός είναι ο λόγος για τον οποίο διεξάγουμε την παρούσα συζήτηση.

 
  
MPphoto
 

  Siim Kallas, Αντιπρόεδρος της Επιτροπής.(EN) Κύριε Πρόεδρε, είμαι ιδιαίτερα ευτυχής που παρουσιάζω στο Κοινοβούλιο την έκθεση σχετικά με τη δράση που έχει αναλάβει η Επιτροπή όσον αφορά τις επιπτώσεις της κρίσης στον ευρωπαϊκό εναέριο χώρο συνεπεία της έκρηξης του ηφαιστείου Eyjafjallajokull. Το Σώμα θα γνωρίζει ασφαλώς ότι έχουν ακυρωθεί 84.000 πτήσεις, γεγονός που πλήττει χιλιάδες επιβάτες.

Όπως γνωρίζετε, ο Eurocontrol συγκάλεσε, κατόπιν δικής μας πρωτοβουλίας, τηλεφωνική διάσκεψη το πρωί της Δευτέρας, και η Επιτροπή συμμετείχε ενεργά εχθές το απόγευμα σε έκτακτη συνεδρίαση του Συμβουλίου Υπουργών Μεταφορών. Μετά τη συνεδρίαση του Συμβουλίου, τέσσερα είναι, κατά την άποψή μου, τα καίρια μηνύματα που πρέπει να διαβιβαστούν.

Όλοι οι υπουργοί Μεταφορών τάσσονται υπέρ της συντονισμένης ευρωπαϊκής αντίδρασης στην κρίση. Οι εθνικές λύσεις δεν είναι αποτελεσματικές στην αντιμετώπιση αυτού του είδους των προβλημάτων, τα οποία πλήττουν τον εναέριο χώρο στο σύνολό του. Οφείλω να επισημάνω ότι διαπιστώθηκε πολύ υψηλό πνεύμα συνεργασίας μεταξύ των υπουργών Μεταφορών και είχαμε αρκετές τηλεφωνικές συνομιλίες, στις οποίες όλοι δήλωσαν ότι είναι πρόθυμοι να αναλάβουν ευθύνες και να συνεργαστούν.

Το δεύτερο σημαντικό σημείο είναι ότι δίδεται προτεραιότητα στην ασφάλεια. Η ασφάλεια δεν επιδέχεται κανέναν συμβιβασμό. Αποτελεί, και παραμένει, το θεμελιώδες μέλημά μας. Πρέπει να διασφαλίσουμε τις υψηλότερες προδιαγραφές ασφάλειας για τους πολίτες μας.

Η τρίτη αρχή συνίσταται στο γεγονός ότι οι υπουργοί συμφώνησαν επί του σταδιακού και συντονισμένου ανοίγματος του ευρωπαϊκού εναέριου χώρου, διασφαλίζοντας ταυτόχρονα την ασφάλεια. Το άνοιγμα αυτό ξεκίνησε σήμερα το πρωί, στις 8.00, μέσω του Eurocontrol. Στη συγκεκριμένη απόφαση περιλαμβάνονται τρεις ζώνες, σύμφωνα με τον βαθμό μόλυνσης. Η πρώτη από τις ζώνες αυτές βρίσκεται στον πυρήνα των εκπομπών, όπου θα διατηρηθεί ο καθολικός περιορισμός των πτητικών δραστηριοτήτων, δεδομένου ότι είναι αδύνατον να εξασφαλιστεί η ασφάλειά τους.

Η δεύτερη ζώνη είναι εκείνη στην οποία δεν θα παρεμποδιστεί, καταρχήν, η διεξαγωγή της συνεργασίας στην εναέρια κυκλοφορία, παρότι εξακολουθεί να υπάρχει τέφρα. Η εν λόγω ζώνη θα πρέπει να επιβεβαιωθεί, και οι αποφάσεις σχετικά με τις πτητικές δραστηριότητες θα ληφθούν με συντονισμένο τρόπο από τις αρχές των κρατών μελών.

Η τρίτη ζώνη δεν επηρεάζεται από την τέφρα, γεγονός που οδηγεί στην απουσία οιωνδήποτε περιορισμών επί όλων των πτητικών δραστηριοτήτων. Ο Eurocontrol παρέχει ανά εξάωρο χάρτες με τις σχετικές πληροφορίες για τις εθνικές αρχές.

Τέταρτον, μέσω των εν λόγω μέτρων, επισπεύδουμε τελικά την εφαρμογή του προγράμματος του Ενιαίου Ευρωπαϊκού Ουρανού, και, ειδικότερα, των λειτουργιών του διαχειριστή δικτύου. Ξέρω ότι μπορώ να υπολογίζω στη σθεναρή στήριξη του Κοινοβουλίου μετά από την επιτυχία που σημείωσε πέρυσι η δεύτερη δέσμη μέτρων για τον Ενιαίο Ευρωπαϊκό Ουρανό.

Θα γνωρίζετε, και ο υπουργός έκανε σχετική μνεία, ότι έχει συγκροτηθεί ομάδα δράσης –μία ομάδα Επιτρόπων– για τη συζήτηση θεμάτων κρατικής ενίσχυσης. Εχθές συνομίλησα με εκπροσώπους αερομεταφορέων και δήλωσαν ότι απλώς δεν είναι ακόμα έτοιμοι να προβούν σε αποτίμηση της ζημίας τους. Λόγω των οικονομικών επιπτώσεων, το βασικό ζήτημα γι’ αυτούς είναι η αποκατάσταση των πτήσεων. Το σημαντικότερο στοιχείο είναι το πρότυπο βάσει του οποίου θα αποκατασταθεί η διεξαγωγή των πτήσεων. Δεν πρέπει να μας κυριεύει πανικός ως προς τις κρατικές ενισχύσεις και τυχόν άλλα μέτρα για τη στήριξη του τομέα των αερομεταφορών.

Ένα άλλο σημαντικό ζήτημα αποτελούν τα δικαιώματα των επιβατών, και πρέπει να επιβάλουμε την εφαρμογή τους. Οι κανόνες είναι ικανοποιητικοί. Όλοι συμμερίζονται την άποψη ότι οι κανόνες είναι ικανοποιητικοί. Το ζήτημα είναι η εφαρμογή τους, η οποία εναπόκειται, και πάλι, στη δικαιοδοσία των κρατών μελών. Πρέπει όντως να την προωθήσουμε, και έχουμε αρκετές ιδέες σχετικά με τη βέλτιστη δυνατή επιβολή των εν λόγω κανόνων.

Θα ήθελα τώρα να σχολιάσω τις απόπειρες που συνιστούν, κατά την άποψή μου, εσκεμμένες προσπάθειες δημιουργίας σύγχυσης – ποιος θα πρέπει να κάνει τι, ποιος έκανε τι και ποια είναι τα πρότυπα. Είναι σαφές ότι σε ορισμένες χώρες επίκεινται εκλογές και ούτω καθεξής, αλλά μετά την ηφαιστειακή έκρηξη, όλες οι αποφάσεις που ελήφθησαν βασίστηκαν σε υφιστάμενα και συμφωνηθέντα πρότυπα σχετικά τον τρόπο χειρισμού καταστάσεων αυτού του είδους.

Το παρόν πρότυπο είναι διακυβερνητικό και ο εναέριος χώρος αποτελεί εθνική αρμοδιότητα. Οι εντολές δεν δίνονται από την Επιτροπή – υπάρχουν κανόνες που καλύπτουν τα εθνικά μας συστήματα και το πρότυπό μας, επαναλαμβάνω, βασίζεται σε υφιστάμενα στοιχεία και σε υφιστάμενες εκτιμήσεις. Δεν είναι κακό αυτό το πρότυπο. Μπορούμε πλέον να εξετάσουμε πώς να το τροποποιήσουμε. Ξεκινήσαμε σχετική συζήτηση εχθές. Είναι απολύτως εσφαλμένη η δήλωση ότι το ευρωπαϊκό πρότυπο απέτυχε παταγωδώς. Η συγκεκριμένη κατάσταση ήταν, και είναι, ένα εξαιρετικό γεγονός. Η έκρηξη ενός τέτοιου ηφαιστείου και το απροσδόκητα εκτεταμένο νέφος ηφαιστειακής τέφρας είναι κάτι που έχει συμβεί ελάχιστες φορές στον πλανήτη –δεν είναι σαν το χιόνι ή παρεμφερείς καταστάσεις που ανακύπτουν συχνά.

Το σαββατοκύριακο, ήταν ήδη σαφές ότι η κατάσταση είχε αρχίσει να γίνεται κάτι πολύ εξαιρετικό, και κατά τη διάρκεια του σαββατοκύριακου πραγματοποιήσαμε αρκετές συζητήσεις σχετικά με τον τρόπο προσέγγισης του ζητήματος. Δηλώσεις ότι οι υπουργοί Μεταφορών θα έπρεπε να είχαν επέμβει άμεσα έρχονται σε κατάφωρη αντίθεση με τη δική μας αντίληψη σχετικά με τον τρόπο οργάνωσης των πραγμάτων στην Ευρώπη. Αποφάσεις αυτού του είδους εναπόκεινται στην αρμοδιότητα ανεξάρτητων εμπειρογνωμόνων και ανεξάρτητων οργάνων. Εγώ και ο υπουργός, κ. Lopez Garrido, μεταβήκαμε στον Eurocontrol την Κυριακή, και προσωπικά βρισκόμουν σε επαφή με όλους τους υπουργούς Μεταφορών των μεγαλύτερων κρατών μελών. Δηλώσαμε πρόθυμοι να αναλάβουμε ευθύνες και ρωτήσαμε τι έπρεπε να κάνουμε για τη διευθέτηση της κατάστασης. Ωστόσο, οι σχετικές αποφάσεις δεν μπορούν να λαμβάνονται αυθαίρετα, αλλά επαφίενται έναν σε ειδικό οργανισμό. Ο εν λόγω οργανισμός συγκάλεσε συνεδρίαση, και την Κυριακή πραγματοποιήσαμε συζητήσεις μαζί του. Ήταν πολύ δύσκολες συζητήσεις, διότι το υπό εξέταση θέμα αφορούσε ανθρώπινες ζωές.

Τη Δευτέρα το πρωί έλαβε χώρα έκτακτο συμβούλιο του Eurocontrol, το οποίο συμφώνησε επί του επονομαζόμενου προτύπου «ελεύθερων ζωνών». Μας χαροποίησε ιδιαίτερα το γεγονός ότι ο Eurocontrol ήταν συνεργάσιμος. Επαναλαμβάνω, το συγκεκριμένο ζήτημα ουδόλως εμπίπτει στο πεδίο αρμοδιοτήτων της Κοινότητας, αλλά τα γεγονότα κατέδειξαν ότι μία εθνική προσέγγιση θα αποτελούσε αναχρονιστική προσέγγιση. Αδιαμφισβήτητα, μας δίδεται πλέον μεγαλύτερη ώθηση να καθιερώσουμε μία πιο ευρωπαϊκή προσέγγιση σε γεγονότα αυτού του είδους και να τα ρυθμίσουμε. Επίσης, πρέπει να προβούμε σε εκτίμηση των επιπτώσεων και των αποτελεσμάτων.

Το κύριο ζητούμενο –όπως δήλωσαν όλοι, συμπεριλαμβανομένων των αερομεταφορέων– ήταν η μεγάλη σημασία της αποκατάστασης των πτήσεων. Όσον αφορά τους επιβάτες, το σημαντικότερο είναι να καταστεί δυνατή η επιστροφή των ανθρώπων στις πατρίδες τους ή στους προορισμούς τους. Αυτό ήταν το βασικό ζήτημα που τέθηκε εχθές.

Ανακεφαλαιώνοντας, εργαζόμαστε εντατικά με το Συμβούλιο και τον Eurocontrol, προκειμένου να παρακολουθήσουμε την κατάσταση και, εφόσον παραστεί ανάγκη, να λάβουμε νέες αποφάσεις. Το πρότυπο που μας παρέχεται προς το παρόν είναι απολύτως κατάλληλο για την αποκατάσταση της πλειονότητας των πτήσεων.

 
  
MPphoto
 

  Corien Wortmann-Kool, εξ ονόματος της Ομάδας PPE.(NL) Κύριε Πρόεδρε, ευχαριστώ την Επιτροπή και το Συμβούλιο για τις πληροφορίες που μας παρείχαν σχετικά με την κρίση στην ευρωπαϊκή αεροπορία. Εκείνο που κατέστη σαφές τις τελευταίες ημέρες είναι ότι, χωρίς την αεροπορία δεν συναντά μόνο δυσκολίες το Κοινοβούλιό μας, αλλά αντιμετωπίζουν επίσης τεράστια προβλήματα η ευρωπαϊκή μας συνεργασία και οι οικονομίες μας. Αυτός είναι ο λόγος για τον οποίο είναι τόσο σημαντική η σημερινή συζήτηση κατεπείγοντος. Επιβάτες καθηλώθηκαν, οι αερομεταφορείς, ο ταξιδιωτικός κλάδος και τα γραφεία ταξιδίων που εξαρτώνται από τις εναέριες μεταφορές υπέστησαν στο σύνολό τους σοβαρό πλήγμα, και όλα αυτά εν μέσω οικονομικής κρίσης.

Η ασφάλεια είναι υψίστης σημασίας. Δεν πρέπει να υπάρξουν παρανοήσεις εν προκειμένω. Η μεταφορά των επιβατών πρέπει να πραγματοποιηθεί με ασφάλεια, αλλά είναι προφανές ότι δεν ήμασταν επαρκώς προετοιμασμένοι για τη συγκεκριμένη έκτακτη κατάσταση. Το κλείσιμο του εναέριου χώρου την πρώτη ημέρα ήταν μία άμεση αντίδραση σε ένα πρόβλημα με το οποίο εμείς, στην Ευρώπη, δεν ήμασταν εξοικειωμένοι έως σήμερα, ήτοι με το νέφος ηφαιστειακής τέφρας. Τι συνέβη, όμως, τις ημέρες που ακολούθησαν; Οι προσομοιώσεις μέσω ηλεκτρονικού υπολογιστή μάς κατέδειξαν ότι δεν πρέπει να διεξαχθούν πτήσεις, αλλά οι δοκιμαστικές πτήσεις πραγματοποιήθηκαν χωρίς προβλήματα. Επιτρέψτε μου να επαναλάβω ότι, μολονότι πρέπει να προέχει, φυσικά, η ασφάλεια, είναι σημαντικό να ανοίξουμε και πάλι τον ευρωπαϊκό εναέριο χώρο βάσει γεγονότων και ορθών υποθέσεων. Είναι απαραίτητο να εντείνουμε το έργο μας, προσαρμόζοντάς το ειδικώς στις ιδιαίτερες περιστάσεις που αντιμετωπίζουμε. Το θετικό είναι ότι τα πρώτα βήματα προς αυτήν την κατεύθυνση έγιναν εχθές, και πρέπει να προχωρήσουμε περαιτέρω με ταχείς ρυθμούς. Πρέπει να αναλάβουμε αποφασιστική δράση. Προέχει η ασφάλεια, αλλά πρέπει να διασφαλίσουμε επίσης ότι θα μπορέσουμε πολύ σύντομα να χρησιμοποιήσουμε εκ νέου τις ασφαλείς ζώνες.

Επιπλέον, χρειαζόμαστε διαρθρωτικά μέτρα. Ο Ενιαίος Ευρωπαϊκός Ουρανός, ο οποίος προκάλεσε εντονότατες αντιδράσεις μεταξύ των κρατών μελών, αποτελεί ακόμα ένα στοιχείο που θα μπορούσε να συμβάλει επίσης στις προσπάθειές μας να καταστήσουμε την αεροπορία πιο αποτελεσματική.

Οι αεροπορικές εταιρείες υπέστησαν τεράστια οικονομική ζημία. Επιβαρύνθηκαν με υψηλές δαπάνες, όχι μόνο λόγω αυτής καθαυτής της απαγόρευσης διεξαγωγής της εναέριας κυκλοφορίας, αλλά και επειδή απαιτήθηκε η παροχή βοήθειας στους καθηλωμένους επιβάτες. Οι ασφαλιστικές εταιρείες δεν παρέχουν καμία κάλυψη και είναι αμφίβολο εάν μπορούμε να δικαιολογήσουμε όλες τις δαπάνες που επωμίζονται οι αερομεταφορείς. Ως εκ τούτου, σας ζητώ μετ’ επιτάσεως να διερευνήσετε το μέγεθος των αναληφθεισών δαπανών, την έκταση των προκληθεισών ζημιών και το είδος αποζημίωσης που θα μπορούσε ενδεχομένως να καταβληθεί. Αναφέρω ενδεικτικά τις δαπάνες που έχουν επωμιστεί οι αεροπορικές εταιρείες, βάσει της ευρωπαϊκής οδηγίας μας για τα δικαιώματα των επιβατών, καθώς και το είδος ενίσχυσης που μπορεί να καταβληθεί σε περίπτωση καταστροφής. Δεν είναι προφανές βήμα η εξέταση του ενδεχόμενου καταβολής των εν λόγω ποσών από τον ευρωπαϊκό προϋπολογισμό στην προκειμένη περίπτωση ανωτέρας βίας;

Κύριε Almunia, αναφέρατε ότι βλέπετε ενδεχομένως θετικά την παροχή κρατικής ενίσχυσης, αλλά οφείλω να σας προειδοποιήσω ότι πρέπει να αποτρέψουμε τα κράτη μέλη από τυχόν χορηγίες προς τους εθνικούς πρωτοπόρους τους. Είναι, συνεπώς, εξαιρετικά σημαντικός ο συντονισμός αυτής της δράσης σε ευρωπαϊκό επίπεδο· συντονισμός όχι μόνο του πλαισίου των κρατικών ενισχύσεων, αλλά και της αποτελεσματικής χορήγησης κρατικών ενισχύσεων. Αυτό ακριβώς σας ζητώ να διασφαλίσετε.

 
  
MPphoto
 

  Martin Schulz, εξ ονόματος της Ομάδας S&D.(DE) Κύριε Πρόεδρε, κυρίες και κύριοι, πιστεύω ότι η συγκεκριμένη κρίση έχει μία ανθρώπινη διάσταση, την οποία θα πρέπει οπωσδήποτε να συζητήσουμε σήμερα. Πάρα πολλοί άνθρωποι, δεκάδες χιλιάδες επιβάτες, παραμένουν καθηλωμένοι σε ολόκληρο τον κόσμο και περιμένουν να επιστρέψουν στις πατρίδες τους. Φρονώ ότι οφείλουμε να σκεφτούμε αυτούς τους ανθρώπους αυτό το πρωινό. Σχεδόν όλοι μας, πολλοί βουλευτές αυτού του Σώματος, έχουμε βιώσει παρόμοιες καταστάσεις τις τελευταίες εβδομάδες. Είμαστε προνομιούχοι βουλευτές του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου που μπορούμε να κάνουμε χρήση των διαθέσιμων υποδομών. Εντούτοις, πολλοί άνθρωποι βρίσκονται καθηλωμένοι σε ιδιαίτερα απομακρυσμένες περιοχές του κόσμου. Δεν μπορούν να αναχωρήσουν και να επιστρέψουν στις εργασίες τους, τα παιδιά τους δεν μπορούν να ξαναγυρίσουν στα σχολεία τους επειδή δεν κατόρθωσαν να επιστρέψουν από τις διακοπές τους, και παραμένουν εγκλωβισμένοι χωρίς κατάλυμα και χωρίς χρήματα. Θα ήθελα να εκφράσω σήμερα το πρωί για ακόμα μία φορά τη συμπαράστασή μου προς τους ανθρώπους αυτούς. Ελπίζω ότι θα καταστεί δυνατή η άμεση επιστροφή τους στις χώρες τους.

Οι αεροπορικές εταιρείες αποτελούν ζωτικό τμήμα του συστήματος μεταφορών μας, όχι μόνο για τους επιβάτες, αλλά και για τα αγαθά. Οι οικονομικές ζημίες που προκλήθηκαν από την εν λόγω ηφαιστειακή έκρηξη είναι αισθητά μεγαλύτερες από εκείνες που προξένησαν τα γεγονότα της 11ης Σεπτεμβρίου 2010. Για τον λόγο αυτόν, απευθύνω έκκληση προς την Επιτροπή να ακολουθήσει ευέλικτη προσέγγιση όσον αφορά την έγκριση κρατικών ενισχύσεων στις αεροπορικές εταιρείες που κινδυνεύουν, εφόσον πρέπει πραγματικά να χορηγηθεί αυτό το είδος ενίσχυσης.

Τέλος, πρέπει να έχουμε κατά νου ότι ο κλάδος των αεροπορικών μετακινήσεων είναι μέρος της πολύ ευάλωτης υποδομής που διαθέτουμε στην Ευρώπη. Εάν δεν είναι πλέον δυνατές οι αεροπορικές μετακινήσεις, δεν είμαστε σε θέση να αντισταθμίσουμε επαρκώς την έλλειψή τους. Αυτός είναι ο λόγος για τον οποίο θεωρώ ότι το έργο που ξεκινήσαμε προ εικοσαετίας, ήτοι η επέκταση των διευρωπαϊκών δικτύων και ειδικότερα η επέκταση των σιδηροδρομικών μεταφορών, αποτελεί μία αξιόπιστη και σημαντική εναλλακτική λύση και, όπως διαπιστώνουμε τώρα, μία εναλλακτική λύση που είναι ζωτικής σημασίας για την οικονομική μας επιβίωση. Είναι ουσιώδες να αναγνωρίσουμε τώρα αυτό το γεγονός ακόμα μία φορά.

Ο συνάδελφός μου, κ. El Khadraoui, θα αναπτύξει άλλες πτυχές του εν λόγω θέματος, αλλά θα ήθελα απλώς να επισημάνω κάτι. Δεν κατορθώσαμε ακόμα να αναπτύξουμε τη διαλειτουργικότητα των σιδηροδρόμων μεταξύ διαφορετικών χωρών. Μία γερμανική ταχεία αμαξοστοιχία υπεραστικών μεταφορών δεν μπορεί να μεταφέρει γερμανούς κατοίκους από την Ισπανία στη χώρα διαμονής τους και, κατά τον ίδιο τρόπο, ένας γαλλικός συρμός υψηλής ταχύτητας δεν μπορεί να ταξιδέψει, επί παραδείγματι, έως τη Βουδαπέστη. Αυτό σημαίνει ότι δεν βρισκόμαστε ακόμα στο επίπεδο που θα έπρεπε να είχαμε φθάσει. Παρότι έχουμε εγκρίνει κατάλληλα ψηφίσματα στο Κοινοβούλιο, είμαι της άποψης ότι δεν χρειαζόμαστε αυτές τις αιφνίδιες περιοδικές εξάρσεις δράσης. Αντιθέτως, πρέπει να υιοθετήσουμε μία βιώσιμη, συνεχή προσέγγιση προκειμένου να υλοποιήσουμε αυτές τις νέες έννοιες.

 
  
MPphoto
 

  Gesine Meissner, εξ ονόματος της Ομάδας ALDE. (DE) Κύριε Πρόεδρε, κ. Kallas, κ. Lopez Garrido, στη συγκεκριμένη περίπτωση, διαπιστώσαμε ότι η φύση είναι πράγματι πιο ισχυρή από όλες τις τεχνολογίες που έχουμε στη διάθεσή μας. Σε κάποιο μέτρο, αποκομίσαμε ένα δίδαγμα. Ωστόσο, είναι παράλληλα σημαντικό να επισημάνουμε ότι η παρούσα κατάσταση μας έδειξε πως δεν έχουμε σημειώσει την αναμενόμενη πρόοδο στην Ευρώπη.

Επί είκοσι χρόνια συζητούμε για την καθιέρωση μίας εσωτερικής αγοράς στον τομέα των μεταφορών και ενός Ενιαίου Ευρωπαϊκού Ουρανού. Κάτι τέτοιο δεν θα μπορούσε να αποτρέψει, ασφαλώς, την ηφαιστειακή έκρηξη, αλλά θα μας επέτρεπε ενδεχομένως να δράσουμε πιο αποτελεσματικά και πιο άμεσα.

Ζητούμε επί μακρόν την καθιέρωση του Ενιαίου Ευρωπαϊκού Ουρανού, υπό τον συντονισμό του Eurocontrol, αλλά ακόμα δεν έχει υλοποιηθεί. Με πανομοιότυπο τρόπο –και, εν προκειμένω, ακολουθώ το ίδιο σκεπτικό με τον κ. Schulz– εξακολουθούμε να μην διαθέτουμε διαλειτουργικότητα στο δίκτυο των σιδηροδρομικών μεταφορών. Εξακολουθούμε να μην μπορούμε να αγοράσουμε ένα σιδηροδρομικό εισιτήριο με το οποίο θα πάμε από τη βόρεια προς τη νότια Ευρώπη, διασχίζοντας ολόκληρη την ήπειρο. Και σε αυτήν την περίπτωση καθίσταται σαφές ότι έχουμε ξοδέψει πολύ μελάνι και έχουμε συζητήσει για πολλά από τα σχετικά θέματα, αλλά στην πραγματικότητα λείπουν ακόμα πάρα πολλά από αυτά που χρειαζόμαστε.

Είναι προφανές ότι η αντίδραση της Ευρώπης δεν ήταν ικανοποιητική από τη σκοπιά των πολιτών. Φυσικά, η κατάσταση ήταν δύσκολη και, φυσικά, ήταν αδύνατον για τον υπουργό οιασδήποτε επιμέρους χώρας να ανοίξει τον εναέριο χώρο της, εφόσον ένα επιστημονικό ίδρυμα από το Λονδίνο προειδοποιούσε ότι οι πτήσεις δεν ήταν ασφαλείς. Ταυτόχρονα όμως ήταν απογοητευτικό το γεγονός ότι δεν έγιναν πραγματικές μετρήσεις με τη χρήση αερόστατων, για παράδειγμα, αλλά όλοι χρησιμοποιούσαν στατιστικές προβολές. Τούτο ενόχλησε πολλούς πολίτες της Ευρώπης. Η θέση των αεροπορικών εταιρειών είναι επίσης κατανοητή. Επλήγησαν οικονομικά, και θα επιθυμούσαν πιο άμεση αντίδραση.

Οι αεροπορικές εταιρείες υπέστησαν οικονομικές ζημίες και, ασφαλώς, είναι λίαν σημαντική η ταχύτερη δυνατή επιστροφή των επιβατών στις πατρίδες τους. Πρέπει να προστατεύσουμε τα δικαιώματά τους. Εντούτοις, είναι σημαντικό για τα δικαιώματα των επιβατών στην Ευρώπη να τίθενται στη διάθεση των επιβατών δυνατότητες μεταφοράς και μετακινήσεων εν γένει. Για τον λόγο αυτόν, εκτιμώ ότι είναι καίριας σημασίας για το σύστημα μεταφορών μας στην Ευρώπη να διαθέτει εναλλακτικές επιλογές αερομεταφορέων και άλλων μέσων μεταφορών στα οποία θα μπορούν να προσφεύγουν οι επιβάτες. Αυτό σημαίνει ότι είναι θεμελιώδες να εξετάσουμε πιο εμπεριστατωμένα τους ενδεχόμενους τρόπους αντιμετώπισης της παρούσας κατάστασης, τους ενδεχόμενους τρόπους παροχής ενίσχυσης προς τους αερομεταφορείς στο πλαίσιο της κρίσης που διέρχεται ήδη ο τομέας των μεταφορών, καθώς και τους ενδεχόμενους τρόπους διατήρησης και διασφάλισης της κινητικότητας των ευρωπαίων πολιτών, η οποία αποτελεί μείζον επίτευγμα.

Όσον αφορά την αντιστάθμιση των ζημιών, ουδόλως θα ωφελούσε να απευθυνθούμε στο ηφαίστειο, διότι, όπως ήδη γνωρίζουμε, μία τέτοια προσέγγιση θα ήταν απολύτως αλυσιτελής. Η φύση έχει μεν τους δικούς της νόμους, αλλά εμείς οφείλουμε να προσπαθούμε να αντιδράσουμε σε αυτούς προς το συμφέρον των πολιτών της Ευρώπης. Ως εκ τούτου, θεωρώ πολύ θετική τη σύσταση ομάδας δράσης υπό την προεδρία του κ. Kallas. Πρόκειται για πολύ σημαντική κίνηση, και θα συνεχίσουμε τις συζητήσεις σχετικά με τον τρόπο που μπορούμε να συναγάγουμε συμπεράσματα από την παρούσα κρίση για το μέλλον.

 
  
MPphoto
 

  Michael Cramer, εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE.(DE) Κύριε Πρόεδρε, κυρίες και κύριοι, τις τελευταίες έξι ημέρες, επήλθε θεμελιώδης αλλαγή στην κινητικότητα στην Ευρώπη. Ο κρίσιμος παράγοντας στη συγκεκριμένη περίπτωση δεν ήταν ένα σοβαρό δυστύχημα, μέτρα για την καταπολέμηση της κλιματικής αλλαγής ή η υψηλή τιμή των αεροπορικών καυσίμων. Εν προκειμένω, η ίδια η φύση διαδραμάτισε τον καθοριστικό ρόλο.

Το ισλανδικό ηφαίστειο απέδειξε για άλλη μία φορά στο ανθρώπινο γένος την πραγματική δύναμη της φύσης. Πρέπει να διδαχθούμε από την παρούσα κατάσταση για το μέλλον. Το ανθρώπινο γένος δεν είναι και δεν θα γίνει ποτέ παντοδύναμο. Ορθώς προήλθε από την Ευρώπη η αντίδραση στην εν λόγω ηφαιστειακή έκρηξη. Δεδομένου ότι η ηφαιστειακή τέφρα ενδέχεται να προκαλέσει διακοπή στη λειτουργία των κινητήρων των αεροσκαφών, αλλά και να μειώσει την ορατότητα από τα παράθυρα των αεροσκαφών, ο Ευρωπαϊκός Οργανισμός για την Ασφάλεια της Αεροναυτιλίας, ο Eurocontrol, ακολούθησε υπεύθυνη προσέγγιση και έθεσε την ασφάλεια των επιβατών ως κορυφαία προτεραιότητά του.

Εξ ονόματος της Ομάδας τωv Πρασίνων/Ευρωπαϊκή Ελεύθερη Συμμαχία, θα ήθελα να απευθύνω τις ειλικρινείς ευχαριστίες μου στον Eurocontrol, στους υπουργούς Μεταφορών που στήριξαν τον Eurocontrol και, ιδίως, στον γερμανό υπουργό Μεταφορών, κ. Peter Ramsauer. Δέον είναι να δηλώσουμε τη στήριξή μας προς τη γερμανική ένωση πιλότων «Cockpit», η οποία επέδειξε σαφώς πιο υπεύθυνη συμπεριφορά από ό,τι οι διοικήσεις των αεροπορικών εταιρειών, διότι αρνήθηκε να πραγματοποιήσει πτήσεις δυνάμει των κανόνων πτήσεως εξ όψεως στον ευρωπαϊκό εναέριο χώρο, κρίνοντας ότι κάτι τέτοιο θα ήταν ανεύθυνο. Ο εναέριος χώρος είτε είναι ασφαλής είτε δεν είναι ασφαλής. Εντέλει, δεν έχει σημασία δυνάμει ποιων κανόνων πετούν ή συντρίβονται τα αεροπλάνα.

Κατά συνέπεια, οι Πράσινοι θα ήθελαν να καταγγείλουν με τον δριμύτερο δυνατό τρόπο την προσέγγιση που ακολούθησαν οι αεροπορικές εταιρείες που θέλησαν να δώσουν προτεραιότητα στο κέρδος και όχι στην ασφάλεια. Ζητούμε να ανοίξει και πάλι ο ευρωπαϊκός εναέριος χώρος μόνον εφόσον εξαλειφθούν πλήρως όλοι οι κίνδυνοι. Απευθύνουμε έκκληση προς όλους τους πολιτικούς να μην ενδώσουν στις πιέσεις που ασκούν οι αεροπορικές εταιρείες και να μην παραδώσουν τη σκυτάλη της ευθύνης για την ασφάλεια στους πιλότους, για παράδειγμα.

Τις τελευταίες ημέρες, λάβαμε με οδυνηρό τρόπο γνώση των ελλείψεων στις εθνικές και ευρωπαϊκές πολιτικές μεταφορών των τελευταίων δεκαετιών, οι οποίες αδιαφόρησαν και, σε πολλές περιπτώσεις, εξακολουθούν να αδιαφορούν για το σύστημα των σιδηροδρομικών μεταφορών. Οι εν λόγω πολιτικές έχουν επικεντρωθεί εξ ολοκλήρου στις εναέριες μεταφορές. Κάθε χρόνο, οι αεροπορικές εταιρείες στην Ευρώπη λαμβάνουν 14 δισεκατομμύρια ευρώ από τους ευρωπαίους φορολογούμενους, διότι, σε αντίθεση με τα καύσιμα που χρησιμοποιούνται στους σιδηροδρόμους, η κηροζίνη δεν υπόκειται σε φορολογία. Το στοιχείο αυτό προσδίδει προοπτική στην προσωρινή απώλεια εσόδων των αεροπορικών εταιρειών.

Εντούτοις, υπάρχει ένα συμπέρασμα που πρέπει να συναγάγουμε από όλα αυτά. Ο σιδηρόδρομος δεν αποτελεί μόνο το ασφαλέστερο μέσο μεταφορών· είναι επίσης ουσιώδης για τη διαφύλαξη της κινητικότητας και την αναχαίτιση της κλιματικής αλλαγής. Κατά συνέπεια, θα ήθελα να ευχαριστήσω όλες τις σιδηροδρομικές εταιρείες στην Ευρώπη οι οποίες συνέδραμαν στη μετάβαση των επιβατών στους τόπους προορισμού τους.

Η ηφαιστειακή έκρηξη στην Ισλανδία θα έπρεπε να κρούσει τον κώδωνα του κινδύνου σε όλους μας. Αυτό που βιώνουμε επί του παρόντος αποτελεί το πραγματικό μέλλον του τομέα των μεταφορών. Ωστόσο, το μέλλον των μεταφορών θα είναι επιτυχημένο μόνο εάν δεν απαιτείται τα απαραίτητα μέτρα να ληφθούν εν μία νυκτί. Για τον λόγο αυτόν, απευθύνουμε έκκληση προς όλα τα κράτη μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης να τροποποιήσουν τις προτεραιότητες της πολιτικής στον τομέα των εθνικών και διεθνών μεταφορών. Πρέπει να δοθεί προτεραιότητα στις σιδηροδρομικές μεταφορές, όχι μόνο στη θεωρία, αλλά και στην πράξη, με οικονομικούς όρους, ώστε να μην χρειαστεί να βιώσουμε παρόμοια εμπειρία στο μέλλον.

 
  
MPphoto
 

  Peter van Dalen, εξ ονόματος της Ομάδας ECR.(NL) Κύριε Πρόεδρε, βρισκόμαστε για άλλη μία φορά αντιμέτωποι με τον μείζονα αντίκτυπο που μπορούν να έχουν οι καιρικές και κλιματικές συνθήκες στον τομέα των μεταφορών. Ένα όχι ιδιαίτερα μεγάλο ηφαίστειο εκρήγνυται στην Ισλανδία και η εναέρια κυκλοφορία σε πολλές περιοχές της Ευρώπης παραλύει για αρκετές ημέρες. Θεωρώ απολύτως σωστό το γεγονός ότι σήμερα έχουμε κατορθώσει να αποκαταστήσουμε τουλάχιστον εν μέρει τις πτήσεις. Θεωρώ επίσης ότι ήταν αιτιολογημένη η ενέργειά μας αυτή και ότι ήταν κάτι που ήμασταν σε θέση να πράξουμε, διότι οι δοκιμαστικές πτήσεις μάς κατέδειξαν ότι μπορούμε να πραγματοποιούμε πτήσεις, υπό την προφανή προϋπόθεση, ωστόσο, ότι εξακολουθούν να υπάρχουν οι ικανοποιητικές συνθήκες ορατότητας τις οποίες διαθέτουμε επί του παρόντος.

Παράλληλα όμως, φρονώ ότι επιδείξαμε υπερβολική αυστηρότητα διακόπτοντας μεμιάς ολόκληρη την εναέρια κυκλοφορία. Βιαστήκαμε πάρα πολύ να προβούμε σε συγκρίσεις με την πτήση της KLM που εγκλωβίστηκε στην ηφαιστειακή σκόνη του όρους Redoubt στην Αλάσκα το 1989, και βιαστήκαμε πάρα πολύ να κάνουμε αναφορές στην πτήση της British Airways που παγιδεύτηκε σε νέφος ηφαιστειακής σκόνης πάνω από την Ινδονησία το 1982. Ας μην λησμονούμε ότι αμφότερες οι εν λόγω πτήσεις κατέληξαν να τυλιχθούν εξ ολοκλήρου από τη σκόνη ηφαιστείων που σχεδόν μόλις είχαν εκραγεί και βρίσκονταν σε σχετικά μικρή απόσταση. Στην περίπτωση εκείνων των πτήσεων, το επίπεδο συγκέντρωσης και υψηλής θερμοκρασίας των σωματιδίων ηφαιστειακής σκόνης δεν συγκρίνεται με τις συνθήκες της παρούσας κατάστασης.

Για τον λόγο αυτόν, τάσσομαι υπέρ μίας προσέγγισης που θα λαμβάνει υπόψη τις διαφορές ως προς τη συγκέντρωση της ηφαιστειακής σκόνης. Εάν ακολουθήσουμε αυτήν την προσέγγιση –όπως φαίνεται να πράττουμε– είναι απολύτως ορθό να ανοίξουμε εκ νέου τμήματα του εναέριου χώρου, σε ορισμένους, ασφαλώς, αεροδιαδρόμους και σε ορισμένα υψόμετρα. Αυτό το εκ νέου άνοιγμα συνιστά, πιστεύω, επιτακτική ανάγκη, διότι η ισλανδική τέφρα καταδικάζει τις αεροπορικές εταιρείες σε έλλειψη ρευστότητας. Το ενδεχόμενο κατάρρευσης, στο πλαίσιο της παρούσας κρίσης, μερικών αερομεταφορέων που πασχίζουν να επιβιώσουν δεν με ανησυχεί ιδιαίτερα. Μολαταύτα, δεν μπορούμε να επιτρέψουμε να καταρρεύσουν μεγάλες και ευυπόληπτες αεροπορικές εταιρείες που δίνουν την πρώτη θέση στην ασφάλεια. Διακυβεύονται πάρα πολλά χρήματα και πάρα πολλές θέσεις απασχόλησης.

Επιπροσθέτως, πρέπει να δράσουμε ακολουθώντας μία ρεαλιστική προσέγγιση, η οποία λαμβάνει υπόψη τη συγκέντρωση των σωματιδίων ηφαιστειακής σκόνης. Είναι σωστή η άποψη ότι θα πρέπει να ξανανοίξουν άμεσα ορισμένα τμήματα του εναέριου χώρου. Θα πρέπει να εφαρμόσουμε αυτή τη ρεαλιστική προσέγγιση και στο μέλλον, προκειμένου να είμαστε σε θέση να επιτύχουμε ορθή και, ακόμη περισσότερο μάλιστα, υπεύθυνη ισορροπία μεταξύ της ασφάλειας και της οικονομίας.

 
  
MPphoto
 

  Lothar Bisky, εξ ονόματος της Ομάδας GUE/NGL. (DE) Κύριε Πρόεδρε, η απόφαση που έλαβαν οι αρχές αεροπορικής ασφάλειας να μην διακινδυνεύσουν την ασφάλεια των επιβατών ήταν απολύτως ορθή, ακόμα και αν αυτό σήμαινε το κλείσιμο του ευρωπαϊκού εναέριου χώρου για αρκετές ημέρες και επέφερε οικονομική ζημία στις αεροπορικές εταιρείες. Κατά την άποψή μου, είναι ανευθυνότητα εκ μέρους των αερομεταφορέων να ζητούν από τους πιλότους τους να πραγματοποιήσουν τις πτήσεις με δική τους ευθύνη. Τι σημαίνει ακριβώς «με δική τους ευθύνη» στην προκειμένη περίπτωση;

Επικροτώ το γεγονός ότι η Επιτροπή εξετάζει το ενδεχόμενο να επιτρέψει τη χορήγηση ειδικής κρατικής ενίσχυσης στις αεροπορικές εταιρείες, οι οποίες διαφορετικά θα αντιμετώπιζαν σοβαρές οικονομικές δυσχέρειες συνεπεία της υφιστάμενης κατάστασης. Θα συζητήσουμε αργότερα για την απασχόληση στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Εάν η ΕΕ και τα κράτη μέλη μπορούν να συνδράμουν τουλάχιστον ώστε να αποτραπεί τυχόν επιδείνωση της κατάστασης, είναι ορθό να το πράξουν. Παρ’ όλα αυτά, σε αντάλλαγμα της χορήγησης κρατικής ενίσχυσης, οι αεροπορικές εταιρείες πρέπει να αναλάβουν τη δέσμευση ότι δεν θα προβούν σε περικοπές προσωπικού ή περικοπές μισθών. Επίσης, πρέπει να εγγυηθούν ότι δεν θα μειώσουν τις αποδοχές αδείας ούτε θα αφαιρέσουν από το ποσό των αποδοχών τις ημέρες κατά τις οποίες οι εργαζόμενοι δεν μπόρεσαν να μεταβούν στην εργασία τους εξαιτίας της κατάστασης που επικρατεί στον τομέα των μεταφορών.

Είναι πλέον ώρα να θέσει η Επιτροπή σε εφαρμογή ένα μόνιμο κοινό ευρωπαϊκό σύστημα παρακολούθησης για την ασφάλεια της αεροναυτιλίας. Αυτό το σύστημα παρακολούθησης θα πρέπει να είναι ειδικά σχεδιασμένο για την αποτροπή του κοινωνικού ντάμπινγκ. Θα ήθελα να υπενθυμίσω σε όλους την κρατική ενίσχυση που χορηγήθηκε στις τράπεζες, οι οποίες επωφελήθηκαν μεν από την εν λόγω ενίσχυση, αλλά δεν υιοθέτησαν αντίστοιχη κοινωνική προσέγγιση. Δεν πρέπει να επιτραπεί να δίδεται προτεραιότητα στον ανταγωνισμό και την επιδίωξη κέρδους εις βάρος της ασφάλειας ανθρώπινων ζωών.

 
  
MPphoto
 

  Francesco Enrico Speroni, εξ ονόματος της Ομάδας EFD.(IT) Κύριε Πρόεδρε, κυρίες και κύριοι, κατά την άποψή μου, ο χειρισμός της κατάστασης που προκλήθηκε από την ηφαιστειακή έκρηξη χαρακτηρίζεται από καθυστέρηση και αναποτελεσματικότητα. Η πρώτη πραγματική επιχειρησιακή συνεδρίαση έλαβε χώρα εχθές, ημέρα Δευτέρα: η έκρηξη του ηφαιστείου άρχισε το πρωί της προηγούμενης Πέμπτης· επομένως, χρειάστηκαν τέσσερις ημέρες για να καταλήξουμε σε μια επιχειρησιακή απόφαση.

Είναι αλήθεια ότι ορισμένοι περιορισμοί ήταν ενδεχομένως υπερβολικοί, ιδίως όσον αφορά την ασφάλεια. Για ποιον λόγο όμως απαγορεύτηκαν οι πτήσεις στο Βέλγιο όταν το νέφος βρισκόταν στη Νορβηγία; Για ποιον λόγο απαγορεύτηκε η πτήση μονοκινητήριων αεροσκαφών με εμβολοφόρο κινητήρα σε υψόμετρο 500 μέτρων όταν η τέφρα βρισκόταν σε υψόμετρο άνω των 8.000 μέτρων;

Ενδέχεται να εφαρμόστηκε ο κανόνας ο οποίος ήταν γνωστός σε εμάς, τους χειριστές αεροσκαφών, εδώ και χρόνια, ήτοι ότι η ασφαλέστερη πτήση είναι εκείνη κατά την οποία ο πιλότος κάθεται στο μπαρ και το αεροσκάφος είναι σταθμευμένο στο υπόστεγο των αεροσκαφών. Δεν είναι όμως αυτός ο τρόπος αντιμετώπισης καταστάσεων εκτάκτου ανάγκης, και συνεπώς θεωρώ ότι, ενόψει της υποχρέωσης εγγύησης της ασφάλειας για τους επιβάτες και το πλήρωμα, ήταν καλή ιδέα η έγκριση των εν λόγω μέτρων, με τη διαφορά ότι εγκρίθηκαν με υπερβολική καθυστέρηση μετά την εμφάνιση του προβλήματος.

Ως εκ τούτου, στο μέλλον θα πρέπει να λαμβάνουμε υπόψη πρωτίστως τις απαιτήσεις ασφάλειας, σε συνδυασμό όμως με απαιτήσεις που, ενώ είναι απόλυτα σύμφωνε με την ασφάλεια, δεν αφορούν μόνο την απαγόρευση όλων των πτήσεων αδιακρίτως, αλλά μέτρα που ανταποκρίνονται στην πραγματική κατάσταση, και όχι στα στατιστικά δεδομένα. Με τον τρόπο αυτόν, και προς όφελος ενός τομέα που είναι ζωτικής σημασίας για ολόκληρη την οικονομία, θα είμαστε ενδεχομένως σε θέση να αποτρέψουμε την επανεμφάνιση των αρνητικών οικονομικών συνεπειών και των επιπτώσεων που βιώσαμε μετά την τρομοκρατική επίθεση της 11ης Σεπτεμβρίου 2001, όχι μόνο στον τομέα των αερομεταφορών και του τουρισμού, αλλά και σε ολόκληρη την οικονομία εν γένει.

Ως εκ τούτου απευθύνω έκκληση για την ανάληψη άμεσης δράσης, σοβαρής δράσης και δράσης με πλήρη επίγνωση των πραγματικών περιστατικών.

 
  
MPphoto
 

  Angelika Werthmann (NI). (DE) Κύριε Πρόεδρε, κυρίες και κύριοι, η ασφάλεια προέχει έναντι όλων των άλλων προβληματισμών. Δεν μπορούμε να διακινδυνεύσουμε τυχόν βλάβη στον κινητήρα ενός αεροσκάφους που είναι πλήρες επιβατών και, κατά συνέπεια, την ενδεχόμενη συντριβή του σε κατοικημένη περιοχή. Θα ήθελα να υπενθυμίσω σε όλους το αεροσκάφος της British Airways, το οποίο διήλθε μέσα από νέφος ηφαιστειακής τέφρας κατά την πτήση του με προορισμό τη Νέα Ζηλανδία το 1982 και, ιδίως, το σοβαρό συμβάν που έλαβε χώρα το 1989 και αφορούσε ένα αεροσκάφος Boeing 747 της KLM, το οποίο διέσχισε εν πτήσει πυκνό νέφος ηφαιστειακής τέφρας. Αμφότερα τα αεροσκάφη μετά βίας διέφυγαν της καταστροφής.

Η ανθρώπινη ζωή είναι ανεκτίμητη. Επιδοκιμάζω την απόφαση να κλείσει ο εναέριος χώρος κατά τη διάρκεια της παρούσας κρίσης και επομένως να διασφαλιστεί ότι οι πιλότοι δεν θα υποχρεωθούν να αναλάβουν την ευθύνη για τους επιβάτες, των οποίων η φροντίδα παραδίδεται στα χέρια τους. Έχουν πραγματοποιηθεί δοκιμαστικές πτήσεις και πτήσεις μετρήσεων, αλλά μόνο έως ένα ορισμένο ύψος και δυνάμει των κανόνων πτήσεως εξ όψεως. Κατά τις εν λόγω πτήσεις δεν κατέστη δυνατή η διεξαγωγή πραγματικών αναλύσεων ή η εξαγωγή σημαντικών πορισμάτων.

Μία άλλη παρατήρησή μου σχετικά με τις πτήσεις που πραγματοποιούνται δυνάμει των κανόνων πτήσεως εξ όψεως είναι ότι στην περίπτωση του αεροσκάφους της KLM, το νέφος ηφαιστειακής τέφρας δεν ήταν ορατό. Η φύση μάς διδάσκει τον σεβασμό και, ταυτόχρονα, μας καθιστά σαφή τα όρια της παγκοσμιοποίησης. Έχουμε όλοι βαθιά επίγνωση των σοβαρών οικονομικών επιπτώσεων. Εντούτοις, μία ανθρώπινη ζωή αξίζει πολύ περισσότερο από τα εμπορεύματα. Για τον λόγο αυτόν, λαμβάνοντας υπόψη τις περιπτώσεις που ανέφερα, θα ήθελα να απευθύνω έκκληση για τη μέγιστη δυνατή υπευθυνότητα και προσοχή σε ότι αφορά, μεταξύ άλλων, και τη διάκριση του εναέριου χώρου σε τρεις ζώνες.

 
  
MPphoto
 

  Mathieu Grosch (PPE). (DE) Κύριε Πρόεδρε, κύριε Lopez Garrido, κύριε Kallas, αυτή η απαγόρευση πτήσεων μας επαναφέρει στην ευρέος φάσματος συζήτηση περί ασφάλειας, η οποία έχει διεξαχθεί πολλές φορές στο Κοινοβούλιο και στην οποία είχαμε πει ότι εμείς –και εννοώ το Κοινοβούλιο, αλλά, πιστεύω, και η Επιτροπή– θα μπορούσαμε και θα έπρεπε να θεσπίσουμε κανονισμούς στον συγκεκριμένο τομέα σε ευρωπαϊκό επίπεδο, εφόσον τα κράτη μέλη θα το ήθελαν. Πραγματοποιήσαμε πολλές φορές αυτήν τη συζήτηση, όχι μόνο ως προς τις αερομεταφορές, αλλά και στο πλαίσιο των σιδηροδρομικών μεταφορών, καθώς και άλλων τομέων. Ως εκ τούτου, σήμερα θα έπρεπε να θέσουμε το ερώτημα αυτό στους οργανισμούς που είναι σε θέση να το απαντήσουν: πρώτον, στις αεροπορικές αρχές στις αντίστοιχες χώρες και, φυσικά, στον αρμόδιο οργανισμό για τον συντονισμό σε ευρωπαϊκό επίπεδο. Αυτός ο συντονισμός έχει λειτουργήσει εξαιρετικά καλά.

Κατά την άποψή μου, η κορυφαία προτεραιότητα είναι η ασφάλεια των επιβατών. Η οικονομική πτυχή είναι λιγότερο σημαντική, μολονότι δεν πρέπει επ’ ουδενί λόγω να την παραβλέψουμε. Οι επιμέρους χώρες έλαβαν την ορθή απόφαση. Αισιοδοξώ ότι, στο μέλλον, οι αποφάσεις θα λαμβάνονται από τον Eurocontrol και τις εθνικές αρχές αεροπορικής ασφάλειας, και όχι από τις επιμέρους αεροπορικές εταιρείες, διότι βρισκόμαστε για άλλη μία φορά αντιμέτωποι με εμπειρογνώμονες που έχουν διαφορετικές απόψεις. Για τον λόγο αυτόν, πρέπει να είμαστε εξαιρετικά προσεκτικοί.

Από οικονομικής πλευράς πρόκειται, ασφαλώς, για καταστροφή για έναν κλάδο που διέρχεται επί του παρόντος την τρίτη κρίση του μετά την 11η Σεπτεμβρίου και την οικονομική κρίση. Συνεπώς, θα πρέπει να λάβουμε μέτρα σε ευρωπαϊκό και όχι σε εθνικό επίπεδο, και να μεριμνήσουμε για δέσμες μέτρων ενίσχυσης που θα είναι συμβατές σε ολόκληρη την Ευρώπη και δεν θα στρεβλώνουν την αγορά, όπως συνέβαινε συχνά κατά το παρελθόν. Η ενίσχυση είναι απαραίτητη, αλλά όχι μόνο σε εθνικό επίπεδο.

Οι επιβάτες βρίσκονται τώρα σε μια κατάσταση, στην οποία το ισχύον δίκαιο δεν τους παρέχει βοήθεια στον βαθμό που ενδεχομένως προσδοκούν. Δικαιολογημένα έχουμε συζητήσει πολλές φορές αυτό το θέμα στο Κοινοβούλιο. Ωστόσο, υποθέτω ότι οι αερομεταφορείς και οι λοιπές εταιρείες που έχουν πληγεί θα δώσουν στους επιβάτες τη δυνατότητα διεκδίκησης των δικαιωμάτων που τους έχουν απομείνει.

Κατ’ εμέ, το μέλλον βρίσκεται στον Ενιαίο Ευρωπαϊκό Ουρανό. Θα ήθελα να επισημάνω ότι θα επανερχόμαστε συχνά στη συζήτηση του εν λόγω θέματος στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο κατά τα προσεχή δύο χρόνια.

 
  
MPphoto
 

  Saïd El Khadraoui (S&D).(NL) Κύριε Πρόεδρε, κυρίες και κύριοι, κύριε Επίτροπε, φρονώ ότι τρία είναι τα σημαντικά στοιχεία στην παρούσα συζήτηση. Καταρχάς, η παροχή στήριξης στους καθηλωμένους επιβάτες και ο επαναπατρισμός τους· αυτή πρέπει να είναι η απολύτως κορυφαία προτεραιότητα όλων των αρχών σε όλα τα επίπεδα. Εν προκειμένω, μπορούμε να συμφωνήσουμε ότι ο ευρωπαϊκός κανονισμός για τα δικαιώματα των επιβατών έχει διασφαλίσει τουλάχιστον ελάχιστες προϋποθέσεις εξυπηρέτησης και στήριξης για την πλειονότητα των επιβατών. Ωστόσο, στην πράξη –όπως γνωρίζετε πολύ καλά– αντιμετωπίσαμε ασφαλώς αρκετά προβλήματα: χάος στα αεροδρόμια, πλημμελής ενημέρωση, κ.ο.κ. Για τον λόγο αυτόν, τάσσομαι υπέρ της διοργάνωσης μίας έρευνας σε ευρωπαϊκή κλίμακα, σε συνεργασία με τις αεροπορικές εταιρείες και με τα λοιπά ενδιαφερόμενα μέρη, προκειμένου να μπορέσουμε να εξετάσουμε δυνητικούς τρόπους παροχής βοήθειας σε καταστάσεις αυτού του είδους.

Επιπλέον, θα ήθελα επίσης να σας ζητήσω να συγκροτήσετε ένα είδος ομάδας δράσης σε επίπεδο Επιτροπής και κρατών μελών για την αποτελεσματικότερη δυνατή οργάνωση του επαναπατρισμού των επιβατών. Γνωρίζω ότι αυτό πρέπει να το κάνουν οι αεροπορικές εταιρείες, αλλά σε απομακρυσμένες τοποθεσίες υπάρχουν αδιαμφισβήτητα καθηλωμένοι άνθρωποι, οι οποίοι θα υποχρεωθούν να υποβληθούν σε μακρά αναμονή έως ότου επαναπατριστούν, ακόμα και αν ανοίξει εκ νέου ο εναέριος χώρος. Πρέπει να στρέψουμε την προσοχή μας σε αυτό το ζήτημα.

Ένα δεύτερο σημαντικό στοιχείο, ένα δεύτερο κεφάλαιο, αν θέλετε, αποτελεί η διαδικασία για τη θεσμοθέτηση της απαγόρευσης πτήσεων. Αυτό που συμβαίνει είναι ότι δεχόμαστε για άλλη μία φορά εκκλήσεις για μεγαλύτερη συνεργασία και μεγαλύτερο συντονισμό σε ευρωπαϊκό επίπεδο, και ο Ενιαίος Ευρωπαϊκός Ουρανός –κάτι το οποίο έχει ήδη αναφερθεί– θα αποβεί χρήσιμος στο μέλλον. Είναι αλήθεια ότι, επί του παρόντος, η Ευρωπαϊκή Ένωση δεν είναι αρμόδια να λαμβάνει αποφάσεις ούτε επί του εναέριου χώρου των κρατών μελών ούτε επί του Eurocontrol, γεγονός που δυσχεραίνει σε μεγάλο βαθμό τη λήψη αποτελεσματικών και συντονισμένων αποφάσεων.

Εντούτοις, είναι επίσης αλήθεια ότι, έως εχθές το βράδυ, χρησιμοποιούσαμε ουσιαστικά ένα μάλλον συντηρητικό μαθηματικό πρότυπο σε ευρωπαϊκό επίπεδο. Κατά βάση, το εν λόγω πρότυπο ερείδεται στη χειρότερη πιθανή εκδοχή, που σημαίνει ότι μία ελάχιστη ποσότητα ηφαιστειακής σκόνης χαρακτηρίστηκε μεγάλων διαστάσεων νέφος που απαιτεί, ας πούμε, απαγόρευση των πτήσεων. Θα γνωρίζετε, ασφαλώς, ότι οι ΗΠΑ χρησιμοποιούν ένα άλλο πρότυπο, σύμφωνα με το οποίο εφαρμόζεται απαγόρευση πτήσεων μόνο στην εναέρια ζώνη που βρίσκεται ακριβώς πάνω από το ηφαίστειο αυτό καθαυτό, και το οποίο αναθέτει την ευθύνη της διαχείρισης των επιχειρησιακών κινδύνων στις αεροπορικές εταιρείες. Πρόκειται για διαφορετικό πρότυπο. Το πρότυπο που βρίσκεται μεταξύ αυτών των δύο ακραίων προτύπων και έχει πλέον ήδη συμφωνηθεί –το πρότυπο με τις τρεις ζώνες– είναι ικανοποιητικό. Απομένει να διακριβώσουμε πώς μπορούμε πραγματικά να ενσωματώσουμε την ασφάλεια και την αποτελεσματικότητα σε αυτό το πρότυπο.

Το τρίτο και τελευταίο σημείο της παρέμβασής μου αφορά τον τρόπο αντιμετώπισης του οικονομικού αντικτύπου. Η απαρίθμηση των ποικίλων δυνατοτήτων αποτελεί καλή ιδέα, αλλά χρειαζόμαστε ένα ευρωπαϊκό πρότυπο. Τέλος, επιτρέψτε μου να προσθέσω απλώς ότι δεν θα πρέπει να παραπλανούμε τους ανθρώπους οδηγώντας τους στη σκέψη ότι θα είμαστε σε θέση να τους αποζημιώσουμε όλους για την ταλαιπωρία που έχουν υποστεί. Κάτι τέτοιο είναι απλώς αδύνατο.

 
  
MPphoto
 

  Dirk Sterckx (ALDE).(NL) Κύριε Πρόεδρε, καταρχάς θα ήθελα να απευθυνθώ στον υπουργό, δηλαδή στον Προεδρεύοντα του Συμβουλίου. Όχι σε εσάς προσωπικά, αλλά σε όλους όσοι έχουν ασκήσει αυτήν την Προεδρία, και, ενδεχομένως, σε ορισμένους από αυτούς που θα την ασκήσουν μελλοντικά. Πώς κατορθώσατε να εμποδίσετε επί σειράν ετών μια ευρωπαϊκή προσέγγιση αυτού του είδους; Η Επιτροπή και το Κοινοβούλιο χρειάστηκε επανειλημμένως να ασκήσουν πιέσεις στο Συμβούλιο για την επίτευξη συμφωνίας και ακόμα και σε αυτές τις περιπτώσεις καταλήγουμε πάντα σε μια αδύναμη συμβιβαστική λύση. Για ποιον λόγο το Συμβούλιο ακολουθεί πάντα διακυβερνητικό και εθνικό σκεπτικό και όχι ευρωπαϊκό σκεπτικό; Αυτό είναι ένα από το διδάγματα που θα πρέπει να αποκομίσουμε από την παρούσα κατάσταση. Ο συνάδελφος κ. El Khadraoui ανέφερε ήδη ότι υπάρχει περιθώριο για καλύτερη συνεργασία, όχι όμως μόνο σε ό,τι αφορά τη διαχείριση του εναέριου χώρου. Ο συντονισμός μεταξύ των εθνικών αρχών επιδέχεται επίσης βελτίωσης, αλλά επισημάνατε εσείς ο ίδιος, κύριε Προεδρεύοντα του Συμβουλίου, ότι η Ευρώπη δεν διαθέτει επί του παρόντος τις αρμοδιότητες για να προβεί σε αυτές τις βελτιώσεις. Λοιπόν, εκχωρήστε, επιτέλους, στην Ευρώπη αυτές τις αρμοδιότητες! Κάτι τέτοιο θα απλοποιούσε πολύ τα πράγματα.

Το δεύτερο σημείο της παρέμβασής μου αφορά την επιστημονική ενημέρωση. Διαθέτουμε ένα μόνο κέντρο στο Λονδίνο, το οποίο ειδικεύεται σε ορισμένους μόνο τομείς και το οποίο αποφάσισε, από κοινού με τον Eurocontrol, ότι προέχει η ασφάλεια. Ελήφθη, πράγματι, η ορθή απόφαση, προχωρά, όμως, αρκετά; Δεν θα έπρεπε άραγε να ενισχύσουμε το ευρωπαϊκό πρότυπο συγκεντρώνοντας μερικές ειδικότητες και δημιουργώντας ένα πραγματικά ευρωπαϊκό κέντρο για την ασφάλεια της αεροπορίας; Η δραστηριότητα του συγκεκριμένου ηφαιστείου δεν έχει ακόμα ολοκληρωθεί. Μετά την τελευταία του έκρηξη προ 200 ετών, είχε παραμείνει ενεργό επί δέκα χρόνια. Κατά συνέπεια, πρέπει να προετοιμαστούμε για τα επόμενα χρόνια. Φρονώ ότι πρέπει να ενισχύσουμε το ευρωπαϊκό πρότυπο και πρέπει –και τούτο αποτελεί σημαντικό σημείο για το Σώμα– να διασφαλίσουμε επίσης ότι δεν θα θιγούν τα δικαιώματα των επιβατών και ότι η κρατική ενίσχυση θα χορηγηθεί σε όλους επί ίσοις όροις.

 
  
MPphoto
 

  Isabelle Durant (Verts/ALE). (FR) Κύριε Πρόεδρε, ακόμη και αν χιλιάδες άνθρωποι αντιμετωπίζουν σήμερα σοβαρές δυσκολίες, εκτιμώ ότι η εν λόγω ηφαιστειακή έκρηξη μοιάζει περισσότερο να μας επαναφέρει πραγματικά στην τάξη: μας επαναφέρει στην τάξη, καλώντας μας να αναθεωρήσουμε τη σχέση μας με τις καιρικές συνθήκες στον τομέα των μεταφορών και, κυρίως, την υπερβολική μας εξάρτηση από τις αερομεταφορές, οι οποίες αντικατέστησαν σταδιακά και ενίοτε εν αγνοία μας όλα τα άλλα μεταφορικά μέσα. Τούτο καθίσταται ακόμα πιο ουσιώδες λαμβανομένου υπόψη ότι σήμερα κανείς δεν μπορεί να προβλέψει εάν η εν λόγω ηφαιστειακή έκρηξη θα σταματήσει ή πώς θα κινηθεί αυτό το νέφος κατά τις προσεχείς εβδομάδες ή τους επόμενους μήνες.

Αυτό σημαίνει ότι πρέπει πρωτίστως –και στο σημείο αυτό συντάσσομαι με την Επιτροπή και το Συμβούλιο– να συνεχίσουμε να τηρούμε την αρχή της προφύλαξης και την αρχή της ασφάλειας. Με καταπλήσσει δε το γεγονός ότι, κάποια δεδομένη στιγμή, στον φαρμακευτικό τομέα, η αρχή της προφύλαξης χρησιμοποιήθηκε για την άσκηση πιέσεων στα κράτη μέλη και στην Ευρώπη, προκειμένου να επιβαρυνθούν με δαπάνες που κατά την άποψή μου ήταν μάλλον απερίσκεπτες. Σήμερα, ένας άλλος τομέας φαίνεται να θέλει να αμφισβητήσει ή να επικρίνει την αρχή της προφύλαξης που εφαρμόζουν τα κράτη μέλη και το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο. Αυτό το βρίσκω παράλογο. Δεν υπάρχει προφύλαξη του πορτοφολιού. Η προτεραιότητα δίδεται στην ασφάλεια και το κοινό καλό.

Όσον αφορά τις λοιπές πτυχές, θεωρώ ότι πρέπει, ασφαλώς, να αναπτύξουμε τις σιδηροδρομικές μεταφορές. Αυτό συνιστά τη βασική προτεραιότητα και, όπως επεσήμανε ο συνάδελφός μου, έχουμε ένα όραμα για την εξέλιξη του συστήματος μεταφορών μας· με άλλα λόγια, ο σιδηρόδρομος πρέπει να καταλάβει εκ νέου την αγορά για τις μικρές και μεσαίες αποστάσεις. Θεωρώ επίσης σημαντική την ποικιλία των μέσων και των τρόπων μεταφοράς. Παρεμπιπτόντως, αυτό είναι και το θέμα της Λευκής Βίβλου επί της οποίας θα πρέπει να εργαστούμε στην επιτροπή.

Βραχυπρόθεσμα, φρονώ ότι προέχει, φυσικά, η επιστροφή των ανθρώπων στις χώρες τους, η αποζημίωση των επιβατών και, ενδεχομένως, η εξέταση της δράσης που χρειάζεται να αναληφθεί για τις αεροπορικές εταιρείες, αλλά με ιδιαίτερα στοχοθετημένο τρόπο. Πιστεύω επίσης ότι, από πλευράς διαρθρωτικών μέτρων, πρέπει να παράσχουμε σαφώς μεγαλύτερη στήριξη στις βιντεοδιασκέψεις. Η βιντεοδιάσκεψη εξακολουθεί να αποτελεί άκρως επουσιώδες μέσο και δεν ενδιαφέρει σχεδόν κανέναν· τούτο δεν ισχύει μόνο για το Κοινοβούλιο, βεβαίως, αλλά και γενικότερα. Θεωρώ ότι η ενίσχυση πρακτικών αυτού του είδους θα μας βοηθούσε να περιορίσουμε την εξάρτησή μας από τις αεροπορικές μετακινήσεις.

Τέλος, δεδομένου ότι ο Πρόεδρος έθεσε το ερώτημα, εκτιμώ ότι το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο θα μπορούσε, ενδεχομένως, από την πλευρά του, να αναθεωρήσει τον τρόπο εργασίας του, εξετάζοντας, για παράδειγμα, την πιθανότητα να εργάζεται πέντε ημέρες την εβδομάδα ανά δεκαπενθήμερο, παρά τρεις ημέρες ή τρεισήμισι ημέρες εβδομαδιαίως. Με τον τρόπο αυτόν, θα μπορούσαμε επίσης να δώσουμε με τον τρόπο οργάνωσης των εργασιών μας το παράδειγμα για την εξεύρεση λύσεων ως προς τη μείωση της εξάρτησής μας από τις εναέριες μεταφορές, οι οποίες είναι, καταφανώς, εξαιρετικά ευάλωτες και υποκείμενες, όπως μάς αποδεικνύει σήμερα η φύση, σε άγνωστους παράγοντες επί των οποίων δεν έχουμε κανέναν απολύτως έλεγχο.

Στην πραγματικότητα, το ζητούμενο είναι η αναθεώρηση του συστήματος στο σύνολό του, και θα μας δοθεί η ευκαιρία, τόσο στο πλαίσιο της Λευκής Βίβλου όσο και στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, να επανεξετάσουμε τη δική μας μέθοδο ενίσχυσης άλλων μέσων μεταφορών, η οποία περιλαμβάνει, μεταξύ άλλων και τον τρόπο εργασίας μας.

 
  
  

ΠΡΟΕΔΡΙΑ ΤΟΥ κ. MARTINEZ MARTINEZ
Αντιπροέδρου

 
  
MPphoto
 

  Ryszard Czarnecki (ECR).(PL) Κύριε Πρόεδρε, με λυπεί πολύ το γεγονός ότι, όπως φαίνεται, πολλοί συνάδελφοι βουλευτές δεν συμβουλεύθηκαν, προτού προβούν στις ομιλίες τους, επαγγελματίες – ανθρώπους που δαπάνησαν αρκετές χιλιάδες ώρες στους ελέγχους ενός αεροσκάφους. Έχω την εντύπωση ότι η παρούσα συζήτηση είναι άκρως πολιτική και ότι διατυπώνονται κατηγορίες εις βάρος του Συμβουλίου, μολονότι το Συμβούλιο δεν ευθύνεται σε καμία περίπτωση για τη δραστηριότητα των ηφαιστείων. Μπορεί να λεχθεί με απόλυτη ειλικρίνεια ότι η απόφαση του Eurocontrol ήταν υπερβολικά εσπευσμένη, και τούτο το δηλώνω απερίφραστα, διότι αντιμετωπίστηκαν όλα σαν να ήταν ίδια. Δεν ελήφθη καθόλου υπόψη η διαφοροποίηση της κατάστασης που σημειώθηκε. Φέρουμε ευθύνη για το σύστημα διαρκούς διαχείρισης της εναέριας κυκλοφορίας, και θεωρώ ότι μπορούμε να αποκομίσουμε ένα δίδαγμα από τα εν λόγω γεγονότα. Εντούτοις, είμαι απολύτως πεπεισμένος ότι οι αποφάσεις που έχουν ήδη ληφθεί εκτείνονται σε υπερβολικά μεγάλη χρονική περίοδο, και έχω την πεποίθηση ότι θα μπορούσαν αναμφίβολα να ήταν διαφορετικές.

 
  
MPphoto
 

  Jacky Hénin (GUE/NGL). (FR) Κύριε Πρόεδρε, κυρίες και κύριοι, φρονώ ότι σε μία τέτοια συγκυρία πρέπει να εκφράσουμε την αμέριστη συμπαράστασή μας σε όλους τους ανθρώπους που επλήγησαν, ή εξακολουθούν να πλήττονται, με τον έναν ή τον άλλον τρόπο, από τη διακοπή της εναέριας κυκλοφορίας, ακριβώς όπως πρέπει να δηλώσουμε τη συμπαράστασή μας στους εργαζόμενους των αεροπορικών εταιρειών οι οποίοι, με τους περιορισμένους πόρους που είχαν στη διάθεσή τους, προσπάθησαν να ανταποκριθούν στις ανάγκες των επιβατών.

Δεν θέλουμε να συνταχθούμε με εκείνους που διατυπώνουν πολλές επικρίσεις, αλλά υποβάλλουν ελάχιστες προτάσεις και παρ’ όλα αυτά διατείνονται ότι γνωρίζουν την αλήθεια μόλις κοπάσει η θύελλα. Θα θέλαμε να δηλώσουμε εν προκειμένω ότι η αρχή της ασφάλειας των επιβατών πρέπει να επαναβεβαιωθεί ως αρχή προτεραιότητας. Είναι προτιμότερο να έχουμε έναν ζωντανό επιβάτη που δεν είναι ικανοποιημένος παρά έναν επιβάτη ο οποίος, δυστυχώς, απεβίωσε κατά την πτήση.

Επίσης, θα ήθελα να πω ότι η Ευρώπη πάσχει από έλλειψη αξιοπιστίας. Καλύτερη συνεργασία και ενότητα θα σήμαινε, κατά πάσα πιθανότητα, καλύτερη επικοινωνία, καλύτερη επεξήγηση της κατάστασης σε εμάς και καλύτερη προσπάθεια ανταπόκρισης σε όσους ήθελαν απλώς να ενημερωθούν.

Κατά την άποψή μας, είναι σημαντικό να ενισχυθούν οι αρμοδιότητες του Ευρωπαϊκού Οργανισμού Ασφάλειας και να του επιτραπεί να στηρίζεται, σε κάθε περίπτωση, σε επιστημονικές συστάσεις, βάσει των οποίων θα μπορεί να αιτιολογεί τις αποφάσεις του υπό οιεσδήποτε συνθήκες. Στο μέλλον –και τούτο έχει ήδη αναφερθεί, αλλά θεωρώ ότι πρέπει να υπογραμμιστεί εκ νέου– θα πρέπει να εργαστούμε ακόμα πιο εντατικά ώστε να διασφαλίσουμε ότι τα μέσα μεταφορών σε ολόκληρη την επικράτεια της Ευρώπης αλληλοσυμπληρώνονται, καταβάλλοντας και εν προκειμένω προσπάθειες για τη διασφάλιση μεγαλύτερης συνεκτικότητας μεταξύ τους.

Τέλος, εάν μου επιτρέπετε, κύριε Πρόεδρε, θα ήθελα να προτείνω τη σύσταση επιτροπής έρευνας του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου σχετικά με το εν λόγω ζήτημα, προκειμένου να διαλυθούν τυχόν υποψίες που έχουν δημιουργηθεί.

 
  
MPphoto
 

  Anna Rosbach (EFD).(DA) Κύριε Πρόεδρε, δύο είναι τα σημαντικά σημεία που θέλω να παρατηρήσω. Πρώτον, είναι θλιβερό το γεγονός ότι η Ευρώπη βρίσκεται σε αδιέξοδο και επομένως δεν είναι σε θέση να συμμετάσχει στον παγκόσμιο ανταγωνισμό, αλλά το ίδιο ισχύει και για τις αμερικανικές και ασιατικές αεροπορικές εταιρείες, οι οποίες δεν μπορούν να προσγειωθούν στην ΕΕ.

Δεύτερον, θα ήθελα να ευχαριστήσω όλα τα ενδιαφερόμενα μέρη για τις προσπάθειές τους.

Απομένει να αποφασισθεί εάν οι αεροπορικές εταιρείες θα λάβουν οικονομική αποζημίωση ή όχι. Η έκβαση του θέματος αυτού θα καθοριστεί στο πλαίσιο των συζητήσεων που θα διεξαχθούν κατά τις προσεχείς ημέρες. Είναι θετική η είδηση ότι υπάρχει πλέον σχέδιο τριών σταδίων. Χαίρομαι ιδιαίτερα για αυτό. Η εφημερίδα Financial Times επικρίνει τους πολιτικούς διότι έκλεισαν «απλούστατα» τα πάντα για λόγους ασφάλειας και προτείνει την καθιέρωση στην Ευρώπη της στρατηγικής των ΗΠΑ, η οποία επιτρέπει στους επιμέρους αερομεταφορείς να λαμβάνουν οι ίδιοι την απόφαση σχετικά με την πραγματοποίηση ή μη των πτήσεων. Αισιοδοξώ ότι εμείς, στο Κοινοβούλιο, θα απορρίψουμε αμέσως αυτό το πρότυπο. Θα ήταν ολέθριο για τους επιβάτες εάν μία αεροπορική εταιρεία στα πρόθυρα πτώχευσης αποφάσιζε να πραγματοποιήσει πτήσεις αποσκοπώντας απλώς στο κέρδος.

Αυτό που χρειαζόμαστε είναι μία μελλοντοστραφής στρατηγική: καλύτερα όργανα μετρήσεων στον εναέριο χώρο για την πρόβλεψη ατμοσφαιρικών αλλαγών και ανάπτυξη κινητήρων αεροσκαφών που χρησιμοποιούν τα καύσιμα με αποδοτικότερο τρόπο και παρουσιάζουν μικρότερη ευαισθησία. Εντούτοις, τα αεροσκάφη δεν είναι ευάλωτα μόνο σε τρομοκρατικές επιθέσεις, αλλά και σε ακραίες καιρικές συνθήκες. Τα αεροσκάφη καταναλώνουν μεγάλες ποσότητες ενέργειας και είναι ρυπογόνα. Δεν θα είναι δυνατόν να κατασκευάσουμε αεροσκάφη μεταφοράς ή επιβατηγά αεροσκάφη ηλιακής ή ηλεκτρικής ενέργειας, εκείνο, όμως, που μπορούμε να κάνουμε είναι θέσουμε τελικά σε λειτουργία τους σιδηροδρόμους υψηλής ταχύτητας και να καθιερώσουμε απευθείας σιδηροδρομικές γραμμές υψηλής ταχύτητας μεταξύ όλων των μεγάλων πόλεων της Ευρώπης. Οι σιδηροδρομικές μεταφορές μπορούν να καταστούν πολύ πιο οικολογικές από ό,τι τα αεροσκάφη και μπορούν να συναγωνιστούν εξαιρετικά αποτελεσματικά τις εναέριες μεταφορές στο πλαίσιο των ευρωπαϊκών προορισμών.

 
  
MPphoto
 

  Danuta Maria Hübner (PPE).(EN) Κύριε Πρόεδρε, σήμερα γνωρίζουμε καλύτερα από ό,τι πριν από μία εβδομάδα ότι ένας ουρανός απαλλαγμένος από αεριωθούμενα είναι πολύ δαπανηρός. Το κόστος για τις αεροπορικές εταιρείες υπερβαίνει την απώλεια εσόδων τους. Πλήττονται και άλλοι κλάδοι, μολονότι υπάρχουν και κλάδοι που επωφελούνται από την κατάσταση. Εκείνο που έχει εξίσου σημασία είναι το γεγονός ότι η εν λόγω νέα καταστροφή έχει πλήξει την ήδη ευάλωτη ευρωπαϊκή οικονομία, η οποία βρίσκεται αντιμέτωπη με την ανάγκη δημοσιονομικής εξυγίανσης.

Θα ήθελα να θίξω δύο ζητήματα.

Το πρώτο αφορά την κρατική ενίσχυση. Η χορήγηση κρατικής ενίσχυσης στις αεροπορικές εταιρείες σε αντιστάθμιση των ζημιών που υπέστησαν έχει προηγούμενο στην περίπτωση της διάσωσης της American Airlines μετά την 11η Σεπτεμβρίου. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή προσφέρει επίσης ταχείες διαδικασίες κρατικής ενίσχυσης, γεγονός που εκτιμάται. Το ερώτημά μου, όμως, προς την Επιτροπή είναι εάν γνωρίζουμε το αναμενόμενο μέγεθος αυτής της νέας επιβάρυνσης για τους εθνικούς προϋπολογισμούς, οι οποίοι πλήττονται από τεράστια ελλείμματα και χρέη και αντιμετωπίζουν την πρόκληση της δημοσιονομικής εξυγίανσης. Αποτελεί άραγε την καλύτερη λύση η κρατική ενίσχυση μέσω των εθνικών προϋπολογισμών; Εξετάζονται ενδεχομένως άλλες επιλογές από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή;

Το δεύτερο ζήτημα αφορά την ικανότητα της Ευρωπαϊκής Ένωσης στη διαχείριση κρίσεων. Κατά τη διάρκεια των πρώτων ημερών πληροφορηθήκαμε ότι δεν υπήρξε καμία διαβούλευση ούτε συντονισμός μεταξύ των αρμόδιων εθνικών αρχών σε μία κατάσταση που καλύπτει το 80% του ευρωπαϊκού εναέριου χώρου. Μπορώ να σας διαβεβαιώσω, κύριε Επίτροπε, ότι είστε σε θέση να διαδραματίζετε συντονιστικό ρόλο, διατηρώντας ταυτόχρονα την πλήρη ανεξαρτησία σας.

Ενδέχεται επίσης να ακούσουμε σύντομα ότι ο συντονισμός θα μπορούσε να μας είχε επιτρέψει τον σχεδιασμό και την εφαρμογή μιας καλύτερης λύσης, επομένως, κατά την άποψή μου, είναι πλέον καιρός να προχωρήσουμε στο ζήτημα της διαχείρισης κρίσεων της ΕΕ. Αντιλαμβανόμαστε σαφώς ότι οι καταστροφές που πλήττουν τους πολίτες μας είναι πιθανόν να επέλθουν και εκτός της επικράτειας της ΕΕ, στον Ευρωπαϊκό Οικονομικό Χώρο ή ακόμα και εκτός ΕΟΧ. Η ερώτησή μου προς την Επιτροπή είναι η εξής: με ποιον τρόπο θα αξιοποιήσει την παρούσα καταστροφή προκειμένου να ενισχυθεί η ικανότητα της Ευρωπαϊκής Ένωσης στη διαχείριση κρίσεων; Μπορώ να σας διαβεβαιώσω ότι εμείς στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο θα στηρίξουμε όλες τις προσπάθειές σας για την ενίσχυση της αποτελεσματικότητας και της αποδοτικότητάς μας στη διαχείριση κρίσεων.

 
  
MPphoto
 

  Hannes Swoboda (S&D). (DE) Κύριε Πρόεδρε, τις τελευταίες ημέρες είχα την ευκαιρία να γνωρίσω και να βιώσω τις εναλλακτικές λύσεις για τις αεροπορικές μετακινήσεις στην Ευρώπη, αφενός στο πλαίσιο μίας μετακίνησης με αυτοκίνητο από το Βελιγράδι προς τη Βιέννη και αφετέρου ενός σιδηροδρομικού ταξιδιού από τη Βιέννη προς το Στρασβούργο. Μολονότι υπάρχουν προβλήματα στα οδικά δίκτυα, οι οδικές υποδομές παρουσιάζουν σχετικά ικανοποιητική ανάπτυξη, ακόμα και σε γειτονικές περιοχές της Ευρώπης. Απεναντίας, η κατάσταση των σιδηροδρόμων παραμένει άθλια. Αυτό είναι απαράδεκτο.

Σε ποιο σημείο θα βρισκόμασταν σήμερα εάν είχαμε εφαρμόσει τις διατάξεις του επικαλούμενου σχεδίου Delors; Θα είχαμε ήδη στη διάθεσή μας τα διευρωπαϊκά δίκτυα και θα είχαμε περισσότερες σιδηροδρομικές γραμμές και σιδηροδρόμους υψηλής ταχύτητας. Μετά από λίγες μόνο ώρες, οι τουαλέτες του τρένου ήταν πλέον ακατάλληλες για χρήση –παρότι το βαγόνι ήταν σύγχρονο–, διότι πολλοί άνθρωποι αναγκάστηκαν να στέκονται όρθιοι ή να κάθονται στο δάπεδο για αρκετές ώρες και, συνεπώς, τα βαγόνια ήταν υπερπλήρη και οι εγκαταστάσεις δεν μπορούσαν να εξυπηρετήσουν τόσο κόσμο.

Ως εκ τούτου, θα ήθελα να ζητήσω από τον κ. Kallas να δώσει νέα ώθηση στον εκσυγχρονισμό των σιδηροδρόμων με τη μορφή περισσότερων σιδηροδρόμων υψηλής ταχύτητας και πρόβλεψης αποθεμάτων χωρητικότητας. Χρειαζόμαστε κάποια αποθέματα. Κατά τη διάρκεια της ολέθριας ηφαιστειακής έκρηξης, αλλά και κατά τη χειμερινή περίοδο, διαπιστώσαμε ότι διαθέτουμε ελάχιστα αποθέματα χωρητικότητας και ότι η αποκλειστική προσήλωση στην κερδοφορία δεν επαρκεί. Πρέπει να δώσουμε έμφαση και στην εξυπηρέτηση.

 
  
MPphoto
 

  Izaskun Bilbao Barandica (ALDE). (ES) Κύριε Πρόεδρε, κύριε Lopez Garrido, κύριε Kallas, σας ευχαριστώ θερμά για τις διευκρινίσεις σας και για το έργο που έχετε επιτελέσει.

Συμφωνώ μαζί σας ότι η προτεραιότητα είναι η ασφάλεια και ότι η κρίση που μας πλήττει είναι σύνθετη, αλλά καθυστερήσαμε υπερβολικά να επικοινωνήσουμε, διότι το πράξαμε πέντε ημέρες μετά το πρώτο επεισόδιο.

Εντούτοις, προκειμένου να αρθούμε στο ύψος των προσδοκιών που έχουν οι πολίτες, ήτοι το ευρωπαϊκό κοινό, από εμάς, τα συμπεράσματα της παρούσας συζήτησης πρέπει να είναι σαφή, απλά και, επιπλέον, πρακτικά. Επίσης, πρέπει να έχουν άμεσα αποτελέσματα, ορατά σε όλους.

Κατά συνέπεια, οι φορολογούμενοι, οι οποίοι και θα κληθούν να πληρώσουν το τίμημα της εν λόγω κρίσης, δικαιούνται αδιαμφισβήτητα τη διασφάλιση τριών τουλάχιστον προϋποθέσεων: πρώτον, μεγαλύτερη διαφάνεια όσον αφορά τις αποφάσεις περί κλεισίματος των αερολιμένων και την εξέλιξη της κατάστασης. Ενημερώθηκαν με καθυστέρηση, αφού εκδηλώθηκε η κρίση, γεγονός που θεωρώ ότι συνέβαλε στην αύξηση των προβλημάτων σε πολλά αεροδρόμια και κατέστησε επίσης δυσχερέστερη την προσφυγή πολλών επιβατών σε εναλλακτικούς τρόπους μετακίνησης. Ως εκ τούτου, χρειαζόμαστε επίσης μεγαλύτερη διαφάνεια τώρα που έχουν καθοριστεί οι τρεις ζώνες. Θέλουμε να γνωρίζουμε ποιες είναι αυτές και τι ακριβώς θα σημαίνουν.

Δεύτερον, οι φορολογούμενοι δικαιούνται τη διασφάλιση του απόλυτου σεβασμού των δικαιωμάτων των επιβατών. Απαιτείται σαφήνεια, απαιτείται ο καθορισμός των υπευθύνων για τα δικαιώματα των επιβατών, του πεδίου εφαρμογής των εν λόγω δικαιωμάτων, καθώς και των προθεσμιών για την άσκησή τους. Συμφωνώ με τον κ. Kallas ότι απαιτείται επίσης η παρακολούθηση των διαδικασιών που θα χρησιμοποιήσουν οι αεροπορικές εταιρείες προκειμένου να είναι δυνατή η διεκδίκηση αυτών των δικαιωμάτων.

Η τελευταία προϋπόθεση που πρέπει να διασφαλιστεί είναι η κρατική ενίσχυση προς τις αεροπορικές εταιρείες. Σας ζητώ να δηλώσετε με σαφήνεια αφενός σε τι θα συνίσταται αυτή η κρατική ενίσχυση και ποια θα είναι τα κριτήρια χορήγησής της και αφετέρου ότι θα παρακολουθήσουμε και θα ελέγξουμε τις επιπτώσεις που ενδέχεται να έχει η παρούσα κρίση για τους εργαζόμενους των αεροπορικών εταιρειών. Επιπροσθέτως, πρέπει να λάβουμε όλα τα δυνατά μέτρα ελέγχου, ούτως ώστε να αποτρέψουμε τις αεροπορικές εταιρείες από την ενδεχόμενη εκμετάλλευση παρόμοιων περιστάσεων για αδικαιολόγητες ή υπερβολικές προσαρμογές του εργατικού δυναμικού τους.

Αυτό που έχει καταδείξει σαφέστατα η παρούσα κρίση είναι η ανάγκη περαιτέρω ανάπτυξης του ευρωπαϊκού συντονισμού και της διαλειτουργικότητας.

 
  
MPphoto
 

  Philip Bradbourn (ECR).(EN) Κύριε Πρόεδρε, όπως έχει ήδη λεχθεί, κανείς δεν θα μπορούσε να έχει προβλέψει τα πρόσφατα γεγονότα στην Ισλανδία. Ο κλάδος των αερομεταφορών καλείται να αντεπεξέλθει σε πολύ απρόβλεπτες συνθήκες όσον αφορά τόσο την ηφαιστειακή έκρηξη όσο και, φυσικά, το γενικότερο οικονομικό πλαίσιο. Έχοντας αυτό κατά νου, θα πρέπει να βασίζουμε ένα τόσο ακραίο μέτρο όπως το κλείσιμο ολόκληρου του ευρωπαϊκού εναέριου χώρου σε ορθά επιστημονικά στοιχεία και, με τη βοήθεια της τεχνολογίας που έχουμε σήμερα στη διάθεσή μας, να διασφαλίζουμε την ελάχιστη δυνατή διακοπή πτήσεων και την αποτελεσματική κοινοποίηση πληροφοριών.

Εν προκειμένω, όμως, ο Eurocontrol και οι εθνικές αρχές επιδείνωσαν τη γενική απογοήτευση επιδεικνύοντας ανεπαρκή ικανότητα διαχείρισης της παρούσας κρίσης. Η συνεχής αναβολή του κλεισίματος του εναέριου χώρου της Ευρώπης κάθε έξι ή οκτώ ώρες δεν επέτρεψε στους επιβάτες να προγραμματίσουν τις μετακινήσεις τους με άλλα μεταφορικά μέσα και οι ίδιες οι αεροπορικές εταιρείες υποχρεώθηκαν να αναμένουν απλώς τις εξελίξεις. Η χρήση προσομοίωσης μέσω ηλεκτρονικού υπολογιστή και της δορυφορικής τεχνολογίας ενδείκνυνται για την αντιμετώπιση τέτοιων περιπτώσεων, αλλά ακόμα και με όλες αυτές τις τεχνολογίες στη διάθεσή μας, φαίνεται ότι εξακολουθούμε να σαλιώνουμε το δάκτυλό μας και να το κρατούμε στον αέρα για να διαπιστώσουμε την κατεύθυνση του ανέμου. Αυτός είναι, τουλάχιστον, ο τρόπος με τον οποίο το κοινό αντιλαμβάνεται την κατάσταση. Και αυτή η κατάσταση απέβη ολέθρια για όλους τους ενδιαφερόμενους. Αυτό που χρειάζεται είναι μακροπρόθεσμη πρόγνωση και όχι σπασμωδικά δελτία ανακοινώσεων.

 
  
MPphoto
 

  Christine De Veyrac (PPE). (FR) Κύριε Πρόεδρε, καταρχάς θα ήθελα να επισημάνω ότι η εφαρμογή της αρχής της προφύλαξης από την πλειονότητα των ευρωπαϊκών κυβερνήσεων στο πλαίσιο του στοχοθετημένου και προσωρινού κλεισίματος του εναέριου χώρου τους ήταν μια συνετή και φρόνιμη απόφαση.

Η ασφάλεια των συμπολιτών μας πρέπει να υπερέχει οιασδήποτε άλλης σκέψης και υπό τις παρούσες συνθήκες, η στάση ορισμένων αεροπορικών εταιρειών που απαιτούν το πλήρες και άμεσο άνοιγμα του εναέριου χώρου δυνάμει μίας ή δύο δοκιμαστικών πτήσεων μοιάζει, τουλάχιστον, απρεπής.

Νομίζω ότι ο κ. Henin ήταν εκείνος που μόλις αναφέρθηκε στη συμπληρωματικότητα των μέσων μεταφοράς, ιδίως όσον αφορά τους σιδηροδρόμους, και θα ήθελα να εκμεταλλευτώ την ευκαιρία για να εκφράσω τη λύπη μου για το γεγονός ότι αυτή η παράλυση του εναέριου χώρου επιδεινώθηκε από τη διακοπή των σιδηροδρομικών μεταφορών λόγω απεργιών, οι οποίες, δεδομένων των περιστάσεων, είναι και ανεύθυνες και ακατανόητες.

Επανερχόμενη στο θέμα μας, θα ήθελα να σχολιάσω την απόφαση της Επιτροπής να επιτρέψει την απελευθέρωση δημόσιων πόρων για τις αεροπορικές εταιρείες που επλήγησαν από τη σημερινή διακοπή των πτήσεων. Πρόκειται για απόφαση κοινής λογικής στο πλαίσιο μίας κατάστασης που σηματοδοτείται ήδη από μία κρίση· εντούτοις, η συγκεκριμένη βοήθεια πρέπει να θεωρηθεί ως έκτακτη βοήθεια.

Ως προς αυτό, θα ήθελα τα κριτήρια για τη χορήγηση των εν λόγω πόρων να περιλαμβάνουν την υποδειγματική συμπεριφορά που πρέπει να επιδείξουν οι αεροπορικές εταιρείες όσον αφορά την αποζημίωση των πελατών τους που έπεσαν θύματα της ακύρωσης πτήσεων. Πράγματι, είναι απαράδεκτο ορισμένες αεροπορικές εταιρείες να προβαίνουν σε κατάχρηση της ρήτρας ανωτέρας βίας, προκειμένου να αποφύγουν την εκπλήρωση της υποχρέωσής τους, δυνάμει του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 261/2006, περί της αποζημίωσης των επιβατών. Οι επιβάτες είναι θύματα της σημερινής κατάστασης και, εφόσον δεν τους προσφέρεται καμία εναλλακτική λύση, δεν θα πρέπει να επωμιστούν, επιπλέον, και το οικονομικό κόστος.

Επιπλέον, τα γραφεία ταξιδίων απαλλάσσονται από την υποχρέωση αποζημίωσης των πελατών τους στην περίπτωση μη πραγματοποιηθεισών πτήσεων. Ούτε αυτό είναι σωστό. Τόσο οι αεροπορικές εταιρείες όσο και τα γραφεία ταξιδίων διαθέτουν ασφάλιση που τους καλύπτει σε έκτακτες περιπτώσεις όπως η κατάσταση που βιώνουμε τις τελευταίες ημέρες, και ως εκ τούτου πρέπει να εξασφαλίσουμε τη δέουσα αποζημίωση των επιβατών για τις ακυρωθείσες πτήσεις.

 
  
MPphoto
 

  Silvia-Adriana Ţicău (S&D). (RO) Περίπου 2 εκατομμύρια επιβάτες στην ΕΕ των 27 χρησιμοποιούν τις εναέριες μεταφορές κάθε χρόνο, εκ των οποίων το 22% χρησιμοποιεί πτήσεις εσωτερικού, το 44% πτήσεις εντός της ΕΕ και το 34% μεταβαίνει σε προορισμούς εκτός ΕΕ.

Η έκρηξη του ηφαιστείου στην Ισλανδία μάς ανέδειξε τις αδυναμίες του ευρωπαϊκού συστήματος μεταφορών. Κατά τις έξι τελευταίες ημέρες, ακυρώθηκαν περισσότερες από 17.000 πτήσεις και εκατομμύρια επιβάτες παρέμειναν καθηλωμένοι σε διάφορους προορισμούς, τόσο εντός όσο και εκτός της ΕΕ. Υπό τις συνθήκες αυτές, η ταχεία παροχή ακριβών πληροφοριών στους επιβάτες ήταν απολύτως επιβεβλημένη.

Η ασφάλεια των επιβατών πρέπει να αποτελεί το πρωταρχικό μας μέλημα. Για τον λόγο αυτόν πρέπει να υπάρχει, ιδίως στο εσωτερικό της ΕΕ, ένα αποτελεσματικό σύστημα προώθησης των επιβατών προς άλλα μέσα μεταφορών: τον σιδηρόδρομο, τη ναυσιπλοΐα ή τα οδικά δίκτυα. Εάν λειτουργούσε ένα τέτοιο σύστημα, το 66% των καθηλωμένων επιβατών κατά την εν λόγω περίοδο, αλλά και όσοι μετακινούνταν στο εσωτερικό ενός κράτους μέλους ή ακόμα και της ΕΕ, θα είχαν φθάσει στον προορισμό τους χρησιμοποιώντας άλλα μέσα μεταφορών.

Καθίσταται απολύτως ζωτικής σημασίας η διάθεση των απαραίτητων πόρων για την ανάπτυξη ενός διευρωπαϊκού δικτύου μεταφορών, ούτως ώστε σιδηροδρομικές γραμμές υψηλής ταχύτητας να μπορούν να εξυπηρετούν όχι μόνο τις πρωτεύουσες των κρατών μελών, αλλά και άλλες μεγάλες ευρωπαϊκές πόλεις. Μία άλλη πτυχή που αποκτά ολοένα μεγαλύτερη σημασία είναι η ανάπτυξη των μεταφορών κατά μήκος των οδών εσωτερικής ναυσιπλοΐας και των ευρωπαϊκών θαλάσσιων οδών. Ας επιδείξουμε πολιτική βούληση και ας μείνουμε προσηλωμένοι στο σύνθημά μας: «Η Ευρώπη σε συνεχή κίνηση»!

 
  
MPphoto
 
 

  Pat the Cope Gallagher (ALDE).(GA) Κύριε Πρόεδρε, θα ήθελα να επικροτήσω τις προσπάθειες που έχουν καταβάλει ο Επίτροπος, κ. Kallas και οι υπουργοί Μεταφορών για την επίλυση του συγκεκριμένου προβλήματος.

(EN) Μολονότι διανύουμε την εποχή της τεχνολογίας, θεωρώ ότι το πρόβλημα αυτό μάς υπενθυμίζει πως η τύχη μας βρίσκεται περισσότερο από ποτέ στα χέρια της μητέρας φύσης.

Προέρχομαι από μία χώρα –την Ιρλανδία– την οποία χωρίζουν από την ηπειρωτική Ευρώπη δύο θαλάσσιες διαβάσεις. Γνωρίζω πολύ καλά ότι οι επιπτώσεις της παρούσας κατάστασης έχουν γίνει ενδεχομένως πιο αισθητές σε εμάς, και τους ανθρώπους που εκπροσωπώ, από ό,τι σε οποιουσδήποτε άλλους πολίτες σε άλλα κράτη μέλη. Οι ανακοινώσεις της χθεσινής νύκτας τροφοδότησαν πραγματικές ελπίδες για την εξομάλυνση της κατάστασης. Ωστόσο, η κατάσταση άλλαξε πάλι κατά τη διάρκεια της νύκτας, και οι περιορισμοί στον εναέριο χώρο μας παρατάθηκαν έως σήμερα το μεσημέρι στις 13,00.

Πολλοί επιβάτες βρίσκονται καθηλωμένοι σε διάφορα μέρη –όχι μόνο στην Ευρώπη, αλλά σε πολλά μέρη του πλανήτη– και προτεραιότητά μας πρέπει να είναι η παροχή βοήθειας σε αυτούς τους ανθρώπους, η παροχή βοήθειας στον μεγάλο αριθμό ατόμων, των οποίων οι οικογένειες βιώνουν θανάτους και οι οποίοι δεν μπορούν να επιστρέψουν στις πατρίδες τους. Οι αεροπορικές εταιρείες πρέπει να δώσουν προτεραιότητα σε αυτούς τους ανθρώπους και να μην τους αγνοούν και να τους αντιμετωπίζουν όπως οποιονδήποτε άλλον επιβάτη.

Ο οικονομικός αντίκτυπος είναι τεράστιος και χαίρομαι που ο Επίτροπος θα τεθεί επικεφαλής μίας ομάδας για τον προσδιορισμό των οικονομικών συνεπειών της παρούσας κατάστασης. Είναι, βεβαίως, ουσιώδες –και εκτιμώ ότι αυτό είναι το πραγματικό ζητούμενο– η εν λόγω κρίση να οδηγήσει στην ενίσχυση του ρόλου του Eurocontrol, διότι τα ηφαίστεια δεν γνωρίζουν οικονομικά, γεωγραφικά ή πολιτικά σύνορα. Πρέπει να αντιμετωπίσουμε το πρόβλημα ακολουθώντας κεντρική προσέγγιση. Συμφωνώ ότι η προσέγγισή του από 27 διαφορετικές σκοπιές ή χώρες δεν είναι επιτυχής. Ένα από τα μεγαλύτερα προβλήματα που αντιμετωπίζουν σήμερα οι επιβάτες είναι η σύγχυση …

(Ο Πρόεδρος διακόπτει τον ομιλητή)

 
  
MPphoto
 

  Vicky Ford (ECR).(EN) Κύριε Πρόεδρε, το νέφος ηφαιστειακής τέφρας προκάλεσε αγωνία και ψυχικά τραύματα σε χιλιάδες ταξιδιώτες, καθώς και οικονομική ζημία σε πολλές επιχειρήσεις. Πράγματι, πολλοί από τους δικούς μας συναδέλφους που προέρχονται από ιδιαίτερα απομακρυσμένες περιοχές της Ευρώπης παρέμειναν καθηλωμένοι αυτήν την εβδομάδα. Θα πρέπει να ευχαριστήσουμε την Προεδρία διότι συμφώνησε ότι θα ήταν αντιδημοκρατικό να προβούμε σε ψηφοφορία απουσία των συναδέλφων αυτών – όσοι από εμάς προερχόμαστε από πιο απομακρυσμένες περιοχές, αισθανόμαστε πολύ συχνά ότι παραγκωνιζόμαστε προς το συμφέρον των συμμαχιών της κεντρικής Ευρώπης.

Το ηφαίστειο μάς υπενθύμισε επίσης ότι δεν είμαστε οι κυρίαρχοι αυτού του πλανήτη και ότι δεν έχουμε απαντήσεις για όλες τις ερωτήσεις. Είναι σαφές ότι πρέπει να κατανοήσουμε καλύτερα τόσο την ηφαιστειακή τέφρα όσο και τα ηφαιστειακά αέρια, και θα πρέπει να ενθαρρυνθεί η έρευνα στον εν λόγω τομέα.

Επιπλέον, το ηφαίστειο μάς υπενθύμισε την υπερβολική εξάρτηση που έχουμε αποκτήσει από τις εναέριες μεταφορές. Έχουμε επίγνωση του γεγονότος ότι πρέπει να μειώσουμε αυτήν την εξάρτηση κατά τα προσεχή χρόνια. Θα πρέπει να επιδοκιμάσουμε τις επενδύσεις στα προηγμένα συστήματα επικοινωνίας για τη διεξαγωγή εικονικών συνεδριάσεων, καθώς και τις επενδύσεις στους σιδηροδρόμους υψηλής ταχύτητας.

Τέλος, θα πρέπει επίσης να επιδοκιμάσουμε σχέδια για τον περιορισμό των περιττών μετακινήσεων. Πρόκειται σαφώς για έναν τομέα στον οποίο το Κοινοβούλιο θα μπορούσε να αποτελέσει παράδειγμα προς μίμηση.

 
  
MPphoto
 

  Marian-Jean Marinescu (PPE). (RO) Δυστυχώς, έκτακτα φυσικά φαινόμενα όπως η έκρηξη του ηφαιστείου στην Ισλανδία δεν είναι ακόμα δυνατόν να προβλεφθούν. Μία ανεπαρκής αντίδραση μπορεί να θεωρηθεί δικαιολογημένη σε τέτοιες περιπτώσεις, αλλά μόνο μία φορά. Πρέπει να αναλύσουμε ενδελεχώς αυτό που συνέβη και να προετοιμάσουμε μία αποτελεσματική αντίδραση σε περίπτωση επανεμφάνισης παρεμφερούς φαινομένου. Η πληροφόρηση σχετικά με τις επιπτώσεις της έκρηξης ήταν πλημμελής. Σήμερα, σχεδόν μία εβδομάδα μετά την επέλευση του χάους, εξακολουθούμε να μην γνωρίζουμε πόσο θα διαρκέσει ακόμα και ποιοι είναι οι πραγματικοί κίνδυνοι.

Είναι απαραίτητο να δημιουργηθεί ένα κέντρο για τη διενέργεια κατάλληλης παρακολούθησης, ανεξαρτήτως κόστους, προκειμένου να παρέχεται στα ενδιαφερόμενα μέρη –εταιρείες και επιβάτες– η δυνατότητα να λαμβάνουν τα αναγκαία μέτρα. Η αντίδραση των εταιρειών ήταν αργοπορημένη και δεν ήταν ενιαία, γεγονός που προκάλεσε μείζονα προβλήματα για τους επιβάτες. Οι εταιρείες δεν κατέβαλαν καμία προσπάθεια να συνεργαστούν προκειμένου να συντονίσουν τη διαχείριση της ροής των επιβατών και τη μέγιστη δυνατή χρήση των δρομολογίων που ήταν ακόμα διαθέσιμα. Η μοναδική εύλογη λύση στην έλλειψη αυτή είναι η δημιουργία του Ενιαίου Ευρωπαϊκού Ουρανού και η καθιέρωση ενός κεντρικού συστήματος ελέγχου της εναέριας κυκλοφορίας υπό την αρμοδιότητα ενός ενιαίου οργανισμού.

Κύριε Προεδρεύοντα του Συμβουλίου, πέρυσι ήμουν εισηγητής της πρωτοβουλίας για τον Ενιαίο Ευρωπαϊκό Ουρανό και αντιμετώπισα τεράστιες δυσκολίες έως ότου καταλήξω στη σημερινή μορφή της πρωτοβουλίας, κατόπιν εξαιρετικά σκληρών διαπραγματεύσεων με το Συμβούλιο. Το ίδιο ακριβώς συμβαίνει φέτος με τους ευρωπαϊκούς διαδρόμους εμπορευματικών μεταφορών.

Πιστεύω ότι τα κράτη μέλη οφείλουν να καταλάβουν κάτι από αυτό που συνέβη τώρα. Η αντίδραση των κρατών μελών ήταν ανεπαρκής και απέτυχε να παράσχει υπηρεσίες μεταφορών με τη βοήθεια άλλων μέσων. Επί του παρόντος, δεν είναι δυνατή η αγορά σιδηροδρομικού εισιτηρίου στην Ευρώπη με πολιτισμένο τρόπο. Η δημιουργία ενός ευρωπαϊκού κέντρου που θα έχει αρμοδιότητες παρέμβασης και συντονισμού σε περίπτωση έκτακτων φυσικών καταστροφών είναι απολύτως επιβεβλημένη. Ο εκσυγχρονισμός των σιδηροδρομικών μεταφορών αποτελεί επίσης προτεραιότητα, για την οποία λέγονται πάρα πολλά, αλλά γίνονται ελάχιστα.

Ευελπιστώ τα κράτη μέλη να έχουν κατανοήσει ένα άκρως σημαντικό μήνυμα: δεν αρκεί να είμαστε προετοιμασμένοι μόνο σε εθνικό επίπεδο· οι ίδιες συνθήκες πρέπει να διασφαλίζονται και σε ολόκληρη την Ευρωπαϊκή Ένωση. Αυτό που χρειάζεται είναι συντονισμός, υπευθυνότητα και μέσα λήψης αποφάσεων, όλα σε επίπεδο Ευρωπαϊκής Ένωσης.

 
  
MPphoto
 

  Σταύρος Λαμπρινίδης (S&D). - Κύριε Πρόεδρε, «ο καλός ο καπετάνιος, στην φουρτούνα φαίνεται». Στην ηφαιστειακή φουρτούνα που έχει χτυπήσει την Ευρώπη, η Ένωση άργησε να προβλέψει, άργησε να αντιδράσει και άργησε να προλάβει την εξάπλωση των προβλημάτων για τους ευρωπαίους πολίτες. Όπως αργήσαμε ν’ αντιδράσουμε και στην οικονομική φουρτούνα, αλλά αυτή είναι μια άλλη συζήτηση.

Δύο είναι οι άξονες της συζήτησής μας σήμερα:

Πρώτον, όσον αφορά την απαγόρευση πτήσεων και τον συντονισμό. Προφανώς, δεν γίνεται να είναι οι εταιρείες, αυτές οι οποίες σταθμίζουν ρίσκο ζωής και κόστος γι’ αυτές, και αποφασίζουν πότε και που πετάνε. Αυτό είναι θέμα αρμόδιων εθνικών αρχών. Το μόνο απόλυτα θετικό επίτευγμα των προηγουμένων ημερών είναι ότι δεν θρηνήσαμε θύματα, δεν το διακινδυνεύσαμε. Όμως, σε μια κατάσταση που ξεπερνούσε τα σύνορα της Ευρώπης θα έπρεπε οι εθνικές αρχές, από την πρώτη στιγμή, να συντονιστούν με το Eurocontrol, με τους μετεωρολόγους, να εξετάσουν εάν μπορούν να ανοίξουν τους διαδρόμους, που σήμερα λέμε πλέον ότι ανοίγουμε και –δυστυχώς λέω εγώ– μετά από οικονομική πίεση των εταιρειών. Αυτό με τρομάζει!

Δεύτερον, σε μια τέτοια χαοτική κατάσταση, είναι απαράδεκτο ότι αμφισβητήθηκε η εφαρμογή του κανονισμού αποζημίωσης των ευρωπαίων επιβατών, κανονισμός ο οποίος –ειδικά σ’ αυτές τις περιπτώσεις– έπρεπε να ενεργοποιείται αυτόματα. Γνωρίζετε ότι ελάχιστοι εγκλωβισμένοι επιβάτες έχουν διαβεβαίωση σήμερα από τις εταιρείες τους ότι θα πληρωθούν για τις διανυκτερεύσεις; Ότι απ’ αυτούς, οι περισσότεροι το επέτυχαν επειδή διαπραγματεύθηκαν σκληρά με τις εταιρείες, ενώ η πλειοψηφία δεν έχει λαμβάνειν τίποτα; Πιστεύω ότι το Ευρωκοινοβούλιο πρέπει εδώ να διερευνήσει τον τρόπο με τον οποίο οι εταιρείες αντέδρασαν, σε σχέση με τον κανονισμό, καθώς και κατά πόσο έγιναν σεβαστά τα δικαιώματα των επιβατών.

 
  
MPphoto
 

  Ivo Belet (PPE). (NL) Κύριε Πρόεδρε, κύριε Επίτροπε, κυρίες και κύριοι, καλημέρα σας. Ασφαλώς βρισκόμαστε αντιμέτωποι με έκτακτες περιστάσεις. Η σημερινή διακοπή της εναέριας κυκλοφορίας είναι πιο σοβαρή από εκείνη της περιόδου που ακολούθησε την 11η Σεπτεμβρίου, αλλά είναι σαφές ότι δεν ήμασταν τόσο καλά προετοιμασμένοι για μία τέτοια έκτακτη κατάσταση όσο θα μπορούσαμε να είμαστε. Παρά τις προσπάθειες που κατέβαλαν οι ταξιδιωτικοί πράκτορες και το προσωπικό των αεροπορικών εταιρειών, πολλοί επιβάτες εγκαταλείφθηκαν απλώς στην τύχη τους και αναγκάστηκαν να επινοήσουν μόνοι τους κάποια πρόχειρη λύση. Είναι καταφανές ότι πρέπει να διδαχθούμε από αυτήν την κατάσταση και να λάβουμε κατάλληλα μέτρα.

Κύριε Πρόεδρε, κύριε Επίτροπε, καταρχάς, η μοναδική μας επιλογή είναι να εγκρίνουμε ένα σχέδιο εκτάκτου ανάγκης, ένα σχέδιο υπό ευρωπαϊκό συντονισμό. Καθοριστικό γι’ αυτό είναι το εν λόγω σχέδιο να παρέχει, φυσικά. στους καθηλωμένους επιβάτες όχι μόνο ασφάλεια, αλλά και ενημέρωση και βοήθεια, ούτως ώστε οι πληγέντες να έχουν, αν μη τι άλλο, κάποιον στον οποίο μπορούν να απευθυνθούν και ένα εγγυημένο κατάλυμα. Πρέπει να εκμεταλλευτούμε αυτά τα γεγονότα, προκειμένου να βελτιώσουμε ουσιωδώς την τύχη οιωνδήποτε επιβατών πληγούν στο μέλλον. Κάτι άλλο που κατέστη επίσης σαφές τις τελευταίες ημέρες είναι ότι εμείς στην Ευρώπη θα πρέπει να επενδύσουμε πολύ περισσότερα στη δημιουργία ενός διασυνοριακού σιδηροδρομικού δικτύου υψηλής ταχύτητας, το οποίο θα μπορούσε να παράσχει μία φιλική προς το περιβάλλον εναλλακτική λύση για το καταφανώς ευάλωτο δίκτυο των εναέριων μεταφορών. Ας καταβάλουμε πραγματικές προσπάθειες, στο πλαίσιο της στρατηγικής ΕΕ 2020, για την υλοποίηση ενός ελκυστικού προγράμματος επενδύσεων στις σιδηροδρομικές μεταφορές, το οποίο θα είναι ωφέλιμο για τους επιμέρους πολίτες, ωφέλιμο για το περιβάλλον και ωφέλιμο για την απασχόληση.

 
  
MPphoto
 

  Jo Leinen (S&D). (DE) Κύριε Πρόεδρε, σαν να είχαμε την ικανότητα να προβλέψουμε τι επρόκειτο να συμβεί, η Επιτροπή Περιβάλλοντος, Δημόσιας Υγείας και Ασφάλειας των Τροφίμων, η οποία είναι επίσης αρμόδια για την πολιτική προστασία, έχει δρομολογήσει την εκπόνηση έκθεσης πρωτοβουλίας σχετικά με την κοινοτική προσέγγιση για την πρόληψη φυσικών καταστροφών. Εισηγητής είναι ο κ. Ferreira. Θα προβούμε σε ψηφοφορία επί της εν λόγω έκθεσης κατά την προσεχή σύνοδο και τότε θα συζητήσουμε την εμπειρία που αποκομίσαμε από την ηφαιστειακή τέφρα. Η Ολομέλεια θα μπορέσει πολύ σύντομα να διατυπώσει τη θέση του Κοινοβουλίου επί αυτών των θεμάτων.

Συμφωνώ με τους βουλευτές που δήλωσαν ότι δεν ήμασταν επαρκώς προετοιμασμένοι για την αντιμετώπιση φυσικών καταστροφών. Ευτυχώς, η συχνότητα εμφάνισης φυσικών καταστροφών στην Ευρώπη είναι μικρή. Μολαταύτα, μικρή είναι και η εμπειρία μας στον συγκεκριμένο τομέα, και είναι προφανές ότι παρουσιάζουμε αδυναμίες στη διαχείριση κρίσεων. Κατά την άποψή μου, όλα έγιναν με υπερβολικά μεγάλη καθυστέρηση. Το πενθήμερο που χρειάστηκε για πραγματοποιηθεί μία δοκιμαστική πτήση και να συγκεντρωθούν πραγματικά δεδομένα είναι απλά υπερβολικά μεγάλο διάστημα. Πρέπει να διδαχθούμε από αυτό. Δεν θέλω να προβώ σε κατηγορίες, αλλά η εμπειρία καταδεικνύει ότι πρέπει να βελτιώσουμε τη δράση μας την επόμενη φορά.

Εάν αυτή η ηφαιστειακή τέφρα κατέστησε κάτι σαφές, τούτο είναι η ανάγκη για περισσότερη Ευρώπη. Κύριε Kallas, δηλώσατε ότι οι εθνικές αρχές έχουν ευθύνες. Τούτο, όμως, δεν βοηθά τους ανθρώπους που ταλαιπωρήθηκαν συνεπεία αυτού. Χρειαζόμαστε περισσότερη Ευρώπη στον τομέα της πολιτικής προστασίας και σε μία κοινή πολιτική μεταφορών. Η Συνθήκη της Λισαβόνας μάς προσφέρει περισσότερες ευκαιρίες. Όπως και η κ. Hubner, θα ήθελα να σας ρωτήσω με ποιον τρόπο θα αξιοποιήσετε τις δυνατότητες που παρέχει η Συνθήκη της Λισαβόνας για τη διαχείριση κρίσεων και την πολιτική προστασία. Η κατάσταση αυτή πρέπει να βελτιωθεί.

 
  
MPphoto
 

  Anne Delvaux (PPE). (FR) Κύριε Πρόεδρε, «απόλυτη σύγχυση», «χάος», «παράλυση», «κακοφωνία», «καταστροφή», «όλεθρος»: ο Τύπος δεν στερείται όρων για να περιγράψει το κλείσιμο του ευρωπαϊκού εναέριου χώρου και τις επιπτώσεις του.

Δεν θα σταθώ σε όσα έχουν ήδη ειπωθεί, ιδίως όσον αφορά το μέγεθος του τεράστιου –αδιανόητου, θα μπορούσε να ισχυριστεί κανείς– άμεσου ή έμμεσου οικονομικού αντικτύπου της παρούσας κρίσης. Μολονότι επικροτώ το ενδεχόμενο χορήγησης έκτακτης ενίσχυσης στον κλάδο των αερομεταφορέων, ο οποίος έχει ήδη πληγεί σε μεγάλο βαθμό μετά την 11η Σεπτεμβρίου 2001, εξακολουθεί να μου εμπνέει απορία ο τρόπος διαχείρισης των εν λόγω γεγονότων εκ μέρους της Ευρώπης.

Κατά πρώτον, γνωρίζοντας ότι έχουν πληγεί 750.000 ευρωπαίοι επιβάτες, μεγάλος αριθμός των οποίων παραμένουν ακόμα εγκλωβισμένοι σε διάφορα σημεία του πλανήτη, γνωρίζοντας ότι οι οικονομικές ζημίες αυξάνονται ταχύτατα με την πάροδο του χρόνου, πώς μπορούμε να εξηγήσουμε το γεγονός ότι οι ευρωπαίοι υπουργοί Μεταφορών χρειάστηκαν όχι μία, δύο, τρεις ή τέσσερις, αλλά πέντε ολόκληρες ημέρες για να πραγματοποιήσουν μία συνεδρίαση, μέσω τηλεδιάσκεψης, προκειμένου να συντονίσουν τις ενέργειές τους και να αποφασίσουν να δημιουργήσουν ζώνες διαφοροποιημένης εναέριας κυκλοφορίας;

Κατά δεύτερον, κανείς δεν αμφισβητεί την ανάγκη εφαρμογής, κατά απόλυτη προτεραιότητα –και τονίζω τη λέξη προτεραιότητα–, της αρχής της προφύλαξης. Ωστόσο, τώρα που η εναέρια κυκλοφορία αρχίζει σταδιακά να επιτρέπεται και πάλι σε ασφαλείς ζώνες, με τις ίδιες καιρικές συνθήκες και ενώ το ηφαίστειο παραμένει ενεργό, δικαίως αναρωτιέται κανείς τι είδους πρόσθετες εγγυήσεις ασφάλειας για τους επιβάτες δεν ήμασταν σε θέση να παράσχουμε νωρίτερα, πιο άμεσα.

Κατά τρίτον, έχει αναπτυχθεί ένα πρότυπο εξελισσόμενης δράσης –σύμφωνα με τις μετεωρολογικές προβλέψεις, η εξέλιξη και η δραστηριότητα του ηφαιστείου ενδέχεται να μεταβάλλεται από ώρα σε ώρα– ποιος όμως θα συνεχίσει να διενεργεί ενημερούμενη αξιολόγηση της ασφάλειας των αεροδιαδρόμων; Πρέπει άραγε οι εν λόγω δοκιμαστικές πτήσεις να πραγματοποιούνται από την πολιτική αεροπορία και τους αερομεταφορείς; Τέλος, εάν η κατάσταση συνεχιστεί, επιδεινωθεί ή επαναληφθεί –κάτι που είναι πολύ πιθανό– η μέθοδος διαχείρισης που θα εφαρμοστεί πρέπει να προβλέπει μεγαλύτερο συντονισμό μεταξύ των κρατών μελών και ειδικές επιχειρησιακές διαδικασίες βάσει πραγματικών στοιχείων, καθώς και καλύτερο συντονισμό άλλων μέσων μεταφοράς σε έκτακτες περιστάσεις. Εντούτοις, πρέπει να λάβει εξίσου υπόψη την ανάγκη συντονισμού της βοήθειας, ώστε να είμαστε σε θέση να διασφαλίσουμε την επιστροφή δεκάδων χιλιάδων καθηλωμένων επιβατών στις χώρες τους· και αυτοί δικαιούνται να λάβουν ενημέρωση και βοήθεια. Προς το παρόν, έχουν αναληφθεί μόνο μεμονωμένες και εθνικές πρωτοβουλίες.

 
  
MPphoto
 

  Inés Ayala Sender (S&D). (ES) Κύριε Πρόεδρε, εκφράζω την ικανοποίησή μου για την ευκαιρία που μας παρέχει η παρούσα συζήτηση να αντιμετωπίσουμε ανοικτά τις ευθύνες μας.

Ως απάντηση στις σημερινές κρίσεις, η εθνική διάσταση και οι διακυβερνητικές αποφάσεις δεν είναι επαρκείς, ούτε αποτελούν απλές λύσεις, ακόμα και αν βασίζονται σε στατιστικά πρότυπα.

Είναι ορθό να αναγνωριστεί ο ζήλος με τον οποίο αντιμετώπισε η ισπανική Προεδρία, την επομένη του κλεισίματος του εναέριου χώρου, την ευκαιρία για την υιοθέτηση ευρωπαϊκής προσέγγισης στην εξεύρεση λύσης για το χάος που επεκτεινόταν ήδη πέραν των εθνικών κυβερνήσεων και, προπαντός, εγκλώβιζε χιλιάδες επιβάτες εντός και εκτός των συνόρων μας σε μία απελπιστική κατάσταση. Προτεραιότητά μας πρέπει να αποτελέσει ο επαναπατρισμός αυτών των ανθρώπων.

Παρότι τα αρχικά μέτρα ήταν επαρκή, σύμφωνα με την αρχή της προφύλαξης και την εγγύηση ασφάλειας για όλους τους πολίτες –επιβάτες εν πτήσει και επιβάτες που επρόκειτο να επιβιβαστούν σε πτήσεις– η έλλειψη σαφήνειας αναφορικά με το μέλλον και ένα εντεινόμενο αίσθημα δυσφορίας συνεπεία της πολυπλοκότητας των διακυβερνητικών αποφάσεων, ήγειραν το μεγάλο ερώτημα που εγείρεται πάντα: τι κάνει η Ευρώπη; Οφείλουμε να αναγνωρίσουμε ότι το κοινό έργο του Επιτρόπου Kallas και της ισπανικής Προεδρίας κατόρθωσε σε χρόνο ρεκόρ –χρονικό διάστημα που ποτέ δεν είναι αρκετά ταχύ, αλλά για να είμαστε ειλικρινείς, δεδομένων των δυσκολιών, ενήργησαν πραγματικά σε χρόνο ρεκόρ– να αλλάξει την ακολουθούμενη προσέγγιση. Παρόλο που η εν λόγω προσέγγιση είναι προσέγγιση προφύλαξης, όπως οφείλει να είναι, θέτει σημαντικά ερωτήματα.

Τα συμπεράσματα αυτής της επιλογής είναι τα εξής: η εφαρμογή των δικαιωμάτων των επιβατών δεν αντέχει σε έκτακτες καταστάσεις. Το έργο που επιτελέστηκε σε ευρωπαϊκό και εθνικό επίπεδο δεν ήταν επαρκές. Βραχυπρόθεσμα, πρέπει να προβούμε στον επαναπατρισμό των επιβατών και να παράσχουμε λύσεις επειγόντως· μεσοπρόθεσμα, όμως, πρέπει να επιφέρουμε βελτιώσεις.

Η Υπηρεσία Εξωτερικής Δράσης θα πρέπει επίσης να είναι σε θέση να αντιδρά σε παρόμοιες καταστάσεις εκτάκτου ανάγκης· σε ορισμένες περιπτώσεις, δεν είναι δυνατόν να μην λειτουργεί τα σαββατοκύριακα.

Ο τομέας της εναέριας κυκλοφορίας, οι ταξιδιωτικοί πράκτορες, ο τουριστικός κλάδος, η εφοδιαστική κ.λπ., οι οποίοι μετά βίας διέβλεπαν την έξοδο από την κρίση, υπέστησαν πραγματικό πλήγμα, και εκφράζω την ικανοποίησή μου για την παρουσία του Επιτρόπου Almunia, ο οποίος θα είναι αρμόδιος για τη διαχείριση της λύσης που απαιτείται στον εν λόγω τομέα.

Ο τερματισμός της αβεβαιότητας το συντομότερο δυνατόν θα μας διευκολύνει επίσης στην έξοδό μας από αυτή την κρίση. Τέλος, χρειαζόμαστε καταφανώς ένα σύστημα αντικατάστασης των αεροπορικών μετακινήσεων, ακόμα και μετά την καθιέρωση του Ενιαίου Ευρωπαϊκού Ουρανού. Ο συνδυασμός των σιδηροδρόμων, των οδικών δικτύων και του τομέα των θαλάσσιων μεταφορών δεν κατόρθωσε να τις αντικαταστήσει.

 
  
MPphoto
 

  Artur Zasada (PPE). (PL) Κύριε Πρόεδρε, κύριε Kallas, δεν υπάρχει αμφιβολία ότι βρισκόμαστε αντιμέτωποι με κατάσταση κρίσης. Στην Ευρώπη, η εναέρια κυκλοφορία έχει μειωθεί κατά 70%, και το 80% των αερολιμένων έχουν κλείσει. Αισιοδοξώ, ωστόσο, ότι είμαστε σε θέση να συναγάγουμε αρκετά εποικοδομητικά συμπεράσματα. Πρώτον, η Επιτροπή θα έπρεπε να καταβάλει κάθε δυνατή προσπάθεια ώστε να διασφαλίσει ότι η έκρηξη του ηφαιστείου δεν θα οδηγήσει στη χρεοκοπία των ευρωπαϊκών αερομεταφορέων, οι οποίοι βρίσκονται ήδη σε ολέθρια οικονομική κατάσταση. Τούτο το αναφέρω με αφορμή τη χθεσινή συζήτηση σχετικά με τη χρηματοδότηση της ασφάλειας των αεροπορικών μετακινήσεων και την αντίδραση του Συμβουλίου όσον αφορά τη χρηματοδότηση αυστηρότερων μέτρων ασφάλειας.

Δεύτερον, οι πειραματισμοί με νέες, αδόκιμες τεχνολογίες όπως οι σαρωτές σώματος και υγρών σίγουρα δεν θα βελτιώσουν την ασφάλεια, αλλά θα έχουν αναμφίβολα αντίκτυπο στην οικονομική κατάσταση των ευρωπαίων αερομεταφορέων.

Τρίτον, το ζήτημα των επιβατών. Θεωρώ ότι ήταν συνετή η απόφαση να ακινητοποιηθούν οι πτήσεις με κίνητρο το μέλημα για την ασφάλεια των επιβατών. Εντούτοις, το εν λόγω μέλημα δεν θα πρέπει να περιοριστεί μόνο σε αυτό, αλλά να περιλάβει και την παροχή βοήθειας στους ανθρώπους εκείνους που, χωρίς δική τους υπαιτιότητα, βρέθηκαν εγκλωβισμένοι στα αεροδρόμια. Τα θέματα αυτά έχουν συζητηθεί επανειλημμένως στις συνεδριάσεις του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και, ειδικότερα, στην Επιτροπή Μεταφορών και Τουρισμού. Παραδόξως, όμως, μόνο η έκρηξη του ηφαιστείου στην Ισλανδία μας έκανε να συνειδητοποιήσουμε όλοι τη σημασία του κλάδου της αεροπλοΐας για την ορθή λειτουργία της οικονομίας της Ευρωπαϊκής Ένωσης, και τούτο ισχύει ιδίως για τους εκπροσώπους των θεσμικών οργάνων της ΕΕ οι οποίοι, για αυτόν ακριβώς τον λόγο, δεν μπόρεσαν να παρευρεθούν την Κυριακή στην κηδεία στην Κρακοβία.

 
  
MPphoto
 

  Jörg Leichtfried (S&D). (DE) Κύριε Πρόεδρε, κύριε Kallas, κύριε Lopez Garrido, κυρίες και κύριοι, εκτιμώ ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση και τα κράτη μέλη αντέδρασαν στην παρούσα κρίση με απολύτως ικανοποιητικό τρόπο και ότι ανέλαβαν κάθε δυνατή δράση. Έδρασαν σύμφωνα με την αρχή ότι η ασφάλεια είναι πρωταρχικής σημασίας. Το εάν ήταν δυνατό να διερευνηθεί πιο άμεσα το ζήτημα του νέφους της ηφαιστειακής τέφρας είναι προς συζήτηση. Θεωρώ ότι υπήρχε αυτή η δυνατότητα, αλλά η αναληφθείσα δράση ήταν, καταρχήν, ικανοποιητική.

Τώρα πρέπει να συζητήσουμε και να εξετάσουμε προσεκτικά τις ενέργειες που πρέπει να γίνουν για τους ανθρώπους, τους ευρωπαίους πολίτες, που έχουν εγκλωβιστεί. Εχθές επικοινώνησαν μαζί μου τρεις άνθρωποι που βρίσκονται σε αυτήν την κατάσταση. Η πρώτη περίπτωση αφορά τα μέλη μίας οικογένειας που βρίσκονται εν αναμονή σε ένα αεροδρόμιο της Ταϊλάνδης και πληροφορήθηκαν ότι θα μπορέσουν κατά πάσα πιθανότητα να αναχωρήσουν στις 29 Απριλίου. Έχουν περάσει ήδη μία εβδομάδα στο αεροδρόμιο. Η δεύτερη περίπτωση αφορά νέους ανθρώπους στη Νέα Υόρκη, στους οποίους συστάθηκε να μην βγουν από το ξενοδοχείο τους επί μία τουλάχιστον εβδομάδα, επειδή ενδέχεται ανά πάσα στιγμή να αναχωρήσουν για το αεροδρόμιο. Η τρίτη περίπτωση σχετίζεται με μία οικογένεια συνταξιούχων σε κάποιο νησί της Νορβηγικής Θάλασσας, οι οποίοι αδυνατούν πλέον να πληρώσουν τη διαμονή τους, αλλά δεν μπορούν να αναχωρήσουν.

Πρόκειται για ζητήματα, τα οποία εμείς, οι βουλευτές του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, πρέπει να εξετάσουμε και να συζητήσουμε. Πρέπει να προσφέρουμε λύσεις σε αυτούς τους ανθρώπους, πρέπει να τους στηρίξουμε και να παρουσιάσουμε χρήσιμες προτάσεις. Δεν μπορούμε να εγκαταλείψουμε τους ευρωπαίους πολίτες που βρίσκονται σε αυτήν την κατάσταση· πρέπει να τους βοηθήσουμε.

 
  
MPphoto
 

  Πρόεδρος. – Σας ευχαριστώ θερμά, κυρίες και κύριοι. Σήμερα αντιμετωπίζουμε μια ακραία κατάσταση, διότι το θέμα που συζητούμε είναι τόσο επείγον και τόσο οδυνηρό για πολλούς ανθρώπους, και, ιδιαίτερα, για το ευρύ κοινό, ώστε να έχουμε μεγαλύτερο αριθμό αιτήσεων για έκτακτες παρεμβάσεις από ποτέ.

Πρόκειται για αριθμό ρεκόρ, διότι έχουμε, νομίζω, 13 ή 15 αιτήσεις και μολονότι υπάρχουν βουλευτές που εξακολουθούν να ζητούν να παρέμβουν, προφανώς είναι αδύνατον να λάβουν τον λόγο 20 άτομα.

Θα προσπαθήσουμε, ωστόσο, να δώσουμε την δυνατότητα σε όλους να λάβουν τον λόγο, μεταξύ άλλων, έως ότου επιστρέψει ο Πρόεδρος, ο οποίος έχει εξέλθει από την αίθουσα για λίγο και τον αντικαθιστώ εγώ εκ του προχείρου. Δεδομένου ότι δεν επιθυμώ να κηρύξω την έναρξη της επόμενης συζήτησης, θα διεξαγάγουμε τη διαδικασία εκτάκτων παρεμβάσεων όσο βλέπει ο Πρόεδρος ή έως ότου λάβουν τον λόγο όλοι οι βουλευτές που έχουν εγγραφεί στον κατάλογο.

 
  
MPphoto
 

  Sergio Paolo Francesco Silvestris (PPE). (IT) Κύριε Πρόεδρε, κυρίες και κύριοι, είμαι ευγνώμων στον Επίτροπο και τον υπουργό της ισπανικής Προεδρίας για τις ομιλίες τους και για το έργο που έχουν επιτελέσει.

Θεωρώ πως δεν υπάρχει καμία αμφιβολία ότι η προτεραιότητα στην παρούσα κατάσταση εκτάκτου ανάγκης είναι η διασφάλιση της ασφάλειας, και η ασφάλεια όντως διασφαλίστηκε, διότι το αποτέλεσμα αυτής της καταστροφής, αυτού του απροσδόκητου φυσικού φαινομένου, είναι ότι κανένα αεροσκάφος δεν ενεπλάκη σε αεροπορικό δυστύχημα εξαιτίας του ηφαιστειακού νέφους.

Επετεύχθη, επομένως, ο στόχος της ασφάλειας, και τούτο δεν μπορεί παρά να μας χαροποιεί. Ωστόσο, παραμένουν, επί του παρόντος, δύο προβλήματα: το πρώτο είναι το πρόβλημα του χρονοδιαγράμματος. Θα μπορούσε να είχε αναληφθεί πιο έγκαιρη δράση; Θα μπορούσε να είχε αναληφθεί δράση νωρίτερα; Θα μπορούσαν να είχαν γίνει ενέργειες για πιο έγκαιρη παρέμβαση και να ξανανοίξει νωρίτερα η ασφαλέστερη ζώνη για την εναέρια κυκλοφορία, δεδομένων των τεράστιων οικονομικών επιπτώσεων, ήτοι του οικονομικού αντικτύπου που έχει αυτή η καταστροφή στην εναέρια κυκλοφορία και τις αεροπορικές εταιρείες; Δεν θα μπορούσε άραγε να είχε αναληφθεί ενωρίτερα δράση; Αυτό το ερώτημα απαιτεί απαντήσεις.

Το δεύτερο πρόβλημα είναι το εξής: χιλιάδες επιβάτες εξακολουθούν να βρίσκονται ακινητοποιημένοι και υποχρεούνται να διαμένουν σε ξενοδοχεία, να τροποποιούν …

(Ο Πρόεδρος διακόπτει τον ομιλητή)

 
  
MPphoto
 

  Marc Tarabella (S&D).(FR) Κύριε Πρόεδρε, η παρούσα συζήτηση έδωσε αφορμή για πολλές ομιλίες από ειδικούς στον τομέα των μεταφορών. Είναι αλήθεια ότι εστιάσαμε ιδιαίτερα στα οικονομικά προβλήματα που έχει προκαλέσει η εν λόγω έκτακτη και απρόβλεπτη κατάσταση.

Υπάρχουν, όμως, και ανθρώπινες πτυχές, όπως αναφέρθηκε, και εξετάζω την κατάσταση περισσότερο υπό το πρίσμα του υποστηρικτή των πολιτών ως καταναλωτών, εκατοντάδες χιλιάδες εκ των οποίων παραμένουν καθηλωμένοι σε διάφορες περιοχές του πλανήτη, ανίκανοι να επιστρέψουν στις χώρες τους. Αυτούς τους ανθρώπους σκέπτομαι περισσότερο, και ειδικότερα εκείνους που δεν διαθέτουν πλέον την οικονομική δυνατότητα να διαμείνουν περισσότερο στα μέρη όπου βρίσκονται, εκείνους που είναι εγκλωβισμένοι και δεν έχουν εναλλακτική λύση.

Όσον αφορά αυτούς τους άδειους ουρανούς και τα αεροδρόμια που είναι γεμάτα ανθρώπους σε κατάσταση απόγνωσης, θα ήταν σκόπιμο να εξεταστεί το ενδεχόμενο αναδιατύπωσης των οδηγιών για τις μεταφορές, ιδίως δε για τις εναέριες μεταφορές. Η οδηγία για τα οργανωμένα ταξίδια θα υποβληθεί, κατά πάσα πιθανότητα, σε αναθεώρηση. Δεν θα μπορούσαμε άραγε –και τούτο δεν έχει συζητηθεί μέχρι στιγμής– να εξετάσουμε το ενδεχόμενο υποχρεωτικής ασφάλισης για την παροχή ασφαλιστικής κάλυψης, σε περίπτωση ανωτέρας βίας, σε αυτούς τους ανθρώπους, με στόχο, ειδικά, να μην τους αφήνουμε σε αυτή την ταλαιπωρία;

 
  
MPphoto
 

  Jarosław Leszek Wałęsa (PPE).(PL) Κύριε Πρόεδρε, η σημερινή κατάσταση επιβεβαιώνει και μας αναγκάζει να συνειδητοποιήσουμε την αδυναμία μας ενώπιον των δυνάμεων της φύσης. Πλην όμως, ως σοβαρός οργανισμός, η Ευρωπαϊκή Ένωση θα έπρεπε να είναι καλύτερα προετοιμασμένη για την αντιμετώπιση τέτοιων καταστάσεων, και, ειδικότερα, θα έπρεπε να είναι προετοιμασμένη να αντιδρά αποτελεσματικά σε επείγουσες περιπτώσεις. Ασφαλώς, δύσκολα προετοιμάζεται κανείς για κάτι που ενδέχεται να συμβεί ή και να μην συμβεί μία φορά κάθε 150 χρόνια, αλλά μπορούμε να διαπιστώσουμε επί του παρόντος την απόλυτη ανεπάρκεια της υποδομής και του δικτύου συνδέσεων των ευρωπαϊκών σιδηροδρομικών μεταφορών. Εν προκειμένω, πρέπει να απαντήσουμε στο ερώτημα πώς θα πρέπει να βελτιωθεί αυτή η κατάσταση.

Άλλα ερωτήματα τα οποία θα πρέπει να συζητήσουμε είναι τα εξής: πρώτον, τι είδους κρατική βοήθεια θα καταστεί διαθέσιμη στις απειλούμενες επιχειρήσεις; Γνωρίζουμε ότι θα απαιτηθούν τεράστια χρηματικά ποσά για τη διόρθωση της οικονομικής κατάστασης των εν λόγω επιχειρήσεων. Ένα άλλο ερώτημα αφορά το πώς θα πρέπει να αναπτύξουμε μία στρατηγική, η οποία θα μας προετοιμάσει μακροπρόθεσμα ώστε να αντιδρούμε και να επιφέρουμε περαιτέρω βελτιώσεις. ..

(Ο Πρόεδρος διακόπτει τον ομιλητή)

 
  
MPphoto
 

  Antonio Masip Hidalgo (S&D).(ES) Κύριε Πρόεδρε, ο Επίτροπος μίλησε για διαδικασίες που είναι παράλογες και αναχρονιστικές. Ας είμαστε, λοιπόν, συνεπείς.

Χάσαμε πάρα πολλές ευκαιρίες, πάρα πολλές συνθήκες, όπου θα μπορούσαμε να έχουμε θεσπίσει κοινοτικές αρμοδιότητες επί του ευρωπαϊκού εναέριου χώρου. Παρ’ όλα αυτά, μολονότι δεν ήμασταν σε θέση να δράσουμε κατά τον δέοντα τρόπο στον εναέριο χώρο, έχουμε τη δυνατότητα να το πράξουμε στο έδαφος. Για παράδειγμα, μπορούμε να παρακολουθούμε τα δικαιώματα των επιβατών και, επίσης, να ενεργούμε ως μεσολαβητές ή να ζητούμε ανακωχή στις διάφορες κλαδικές διενέξεις επί των χερσαίων μεταφορών. Δεν θα πρέπει να υπάρχει ελάχιστη παροχή υπηρεσιών· θα πρέπει να υπάρχει μέγιστη παροχή υπηρεσιών για όλους.

 
  
MPphoto
 

  Czesław Adam Siekierski (PPE).(PL) Κύριε Πρόεδρε, ελπίζω ότι η παρούσα δύσκολη κατάσταση στον τομέα των ευρωπαϊκών μεταφορών δεν θα διαρκέσει επί μακρόν και ότι δεν θα μετατραπεί σε πραγματική κρίση των μεταφορών. Πληρώνουμε υπερβολικά ακριβά το τίμημα της πείρας που αποκομίζουμε, αλλά είναι πολύ διδακτική. Θα πρέπει να συναγάγουμε τα ορθά συμπεράσματα, και θα παραθέσω ορισμένα που είναι αυτονόητα. Πρώτον, η ασφάλεια των μεταφορών, όσον αφορά τόσο την ποιότητα όσο και την ικανότητα μετακίνησης των πολιτών, συνιστά πρωτεύουσα υποχρέωση, η οποία είναι κοινή για όλους μας. Δεύτερον, είναι απαραίτητη η ισόρροπη ανάπτυξη όλων των μορφών μεταφορών, αλλά, ειδικότερα, δεν πρέπει να αγνοήσουμε τις σιδηροδρομικές μεταφορές. Τρίτον, οι αποδοτικές μεταφορές αποτελούν τον ζωτικό παράγοντα της οικονομίας. Η μεταφορά των εμπορευμάτων και η κινητικότητα του εργατικού δυναμικού συνιστούν καθοριστικά στοιχεία για την ανάπτυξη, και δεν θα πρέπει να το λησμονούμε αυτό, ιδίως εν μέσω της οικονομικής κρίσης. Τέλος, απαιτούνται κατάλληλες διαδικασίες, συντονισμός, ειδική στήριξη για τις αεροπορικές εταιρείες, παροχή αμοιβαίας βοήθειας και ευρωπαϊκή αλληλεγγύη προς το συμφέρον των πολιτών μας.

 
  
MPphoto
 

  Piotr Borys (PPE).(PL) Κύριε Πρόεδρε, κύριε Kallas, η φυσική αυτή καταστροφή μάς απέδειξε ότι δεν διαθέτουμε στην Ευρωπαϊκή Ένωση διαδικασίες για την αντιμετώπιση καταστροφών όπως αυτή που ενέσκηψε συνεπεία της ηφαιστειακής έκρηξης.

Κατά πρώτον, η Ευρωπαϊκή Ένωση θα πρέπει να συντονίζει τα ζητήματα που αφορούν την ασφάλεια και να αποφασίζει σχετικά με την πραγματοποίηση ή την απαγόρευση πτήσεων. Δεν πρέπει να αποφασίζουν γι' αυτά αποκλειστικά τα κράτη μέλη. Κατά δεύτερον, πρέπει να εξετάσουμε το θέμα της οικονομικής ευθύνης. Φρονώ ότι η λύση εν προκειμένω θα πρέπει να είναι η δημιουργία ενός ευρωπαϊκού συστήματος ασφάλισης έναντι καταστάσεων αυτού του είδους ή, ενδεχομένως, η καθιέρωση εθνικών συστημάτων ασφάλισης. Κατά τρίτον, ως προς το ζήτημα της διοικητικής υποστήριξης των επιβατών που εγκλωβίστηκαν σε πτήσεις ανταπόκρισης μεταξύ συγκεκριμένων χωρών, διαπιστώθηκε έλλειψη πραγματικής κινητικότητας στα δίκτυα μεταφορών και TNT, καθώς και των σιδηροδρομικών γραμμών υψηλής ταχύτητας. Τέλος, θεωρώ ότι, στην περίπτωση των επιβατών που παρέμειναν καθηλωμένοι εκτός της Ευρωπαϊκής Ένωσης, η Ευρωπαϊκή Υπηρεσία Εξωτερικής Δράσης θα έπρεπε να είχε προετοιμάσει σαφείς διαδικασίες για την παροχή βοήθειας σε αυτούς τους ανθρώπους. Ευελπιστώ να εφαρμοστούν οι εν λόγω ταχείες διαδικασίες.

 
  
MPphoto
 

  Κρίτων Αρσένης (S&D). - Κύριε Πρόεδρε, αγαπητοί συνάδελφοι, αυτές τις ημέρες βιώσαμε μια πρωτόγνωρη αναστάτωση στις ζωές μας. Το αεροπλάνο, το μέσο από το οποίο εξαρτόμαστε για την μετακίνησή μας από και προς τις περιφέρειές μας, τις Βρυξέλλες, το Στρασβούργο, δεν ήταν πια διαθέσιμο. Η αναστάτωση ήταν τεράστια, χρειάστηκε να πάρουμε τραίνα, πλοία, λεωφορεία, να ξοδέψουμε πολύ περισσότερο χρόνο και πολλοί συνάδελφοι δεν μπόρεσαν καν να παρευρεθούν και να έλθουν εδώ.

Αυτό όμως που διαπιστώσαμε αυτές τις ημέρες είναι, ότι δεν εξαρτόμαστε απόλυτα από το αεροπλάνο, είδαμε ότι υπάρχουν και εναλλακτικά μέσα, αλλά επίσης ότι οι υποδομές για τα τραίνα υπολείπονται αυτή τη στιγμή στην Ευρώπη και δεν ευρίσκονται στο επίπεδο της τεχνολογίας της εποχής μας. Μπορούμε, άραγε, να φανταστούμε μια Ευρωπαϊκή Ένωση με ένα πλήρες δίκτυο ταχέων τραίνων; Μια Ευρώπη όπου όλες οι αποστάσεις κάτω των 1.000 χλμ. θα γίνονται με τραίνο και όπου θα χρησιμοποιούμε το αεροπλάνο μόνο για τις πιο μακρινές αποστάσεις;

Οι κλιματικές επιπτώσεις των αεροπορικών πτήσεων στην Ευρωπαϊκή Ένωση είναι τεράστιες. Είναι μεγαλύτερες από αυτές των διυλιστηρίων και των εργοστασίων χάλυβα. ..

(Ο Πρόεδρος διακόπτει τον ομιλητή)

 
  
MPphoto
 

  Magdalena Alvarez (S&D). (ES) Κύριε Πρόεδρε, εκτιμώ ότι οι απαντήσεις που ενδέχεται να δοθούν τώρα μπορούν να αμβλύνουν μόνο τη σημερινή κατάσταση, αλλά δεν μπορούν να αποτρέψουν την επανεμφάνισή της στο μέλλον.

Στον τομέα των μεταφορών δεν υπάρχουν σύντομες διαδικασίες, ούτε βραχυπρόθεσμες λύσεις· και η παρούσα κατάσταση θα πρέπει να αποτελέσει ευκαιρία –πολύ περισσότερο δε τώρα που εκπονείται η Λευκή Βίβλος– για την προσθήκη, θέσπιση και εφαρμογή των απαραίτητων μέτρων για τον περιορισμό της υπέρμετρής εξάρτησής μας από τις συνδέσεις των εναέριων μεταφορών μας. Πρέπει να εξισορροπήσουμε αυτές τις συνδέσεις, διευκολύνοντας και ενισχύοντας τα εναλλακτικά μέσα μεταφορών που σήμερα υπολείπονται συγκριτικά σε σημαντικό βαθμό, όπως οι σιδηροδρομικές και οι θαλάσσιες μεταφορές.

Ως εκ τούτου, θεωρώ ότι τόσο ο κ. Kallas όσο και ο κ. Grosch, ο οποίος είναι ο εισηγητής της έκθεσης, θα σημειώσουν τα αιτήματα που διατύπωσαν όλοι οι βουλευτές σχετικά με την ανάγκη ενίσχυσης των σιδηροδρόμων και των διευρωπαϊκών δικτύων μεταφορών για το συγκεκριμένο μέσο μεταφοράς.

 
  
MPphoto
 

  Bendt Bendtsen (PPE). (DA) Κύριε Πρόεδρε, εκφράστηκαν πολλές συνετές απόψεις κατά τη διάρκεια της σημερινής πρωινής συζήτησης, αλλά νομίζω ότι πρέπει να στραφούμε λίγο περισσότερο προς το μέλλον. Η εμπειρία που βιώσαμε είναι κάτι που θα βιώσουμε και πάλι. Οι πραγματογνώμονες στην Ισλανδία δηλώνουν ότι το ζητούμενο δεν είναι εάν θα υπάρξουν περαιτέρω εκρήξεις –το ζητούμενο είναι απλώς πότε θα εκδηλωθούν. Αυτός είναι ο λόγος για τον οποίο πρέπει να κοιτάξουμε λίγο πιο μπροστά και να εξετάσουμε τον τρόπο με τον οποίο θα χειριστούμε μία τέτοια κατάσταση όταν θα επανεμφανιστεί στο μέλλον. Στο πλαίσιο αυτό, φρονώ ότι είναι απαραίτητο να αρχίσουμε να εστιάζουμε την προσοχή μας στη δημιουργία σιδηροδρομικών γραμμών υψηλής ταχύτητας μεταξύ των ευρωπαϊκών πρωτευουσών και στον τρόπο με τον οποίο θα καθιερώσουμε τη διαλειτουργικότητα που απαιτείται.

 
  
MPphoto
 

  Tanja Fajon (S&D). (SL) Κυρίες και κύριοι, είναι, ασφαλώς, προφανές σε όλους μας ότι η ασφάλεια των επιβατών πρέπει να αποτελεί την κορυφαία προτεραιότητά μας και ότι πραγματοποιούμε την παρούσα συζήτηση σήμερα πρωτίστως επειδή η φύση μάς υπενθύμισε αυτήν την προτεραιότητα. Πτήσεις έχουν ακινητοποιηθεί στο έδαφος σε ολόκληρη σχεδόν την Ευρώπη, επιβάτες αναμένουν επ’ αόριστον, αεροπορικές εταιρείες βρίσκονται στα πρόθυρα της καταστροφής, εργαζόμενοι του κλάδου ανησυχούν για τις θέσεις εργασίας τους, η οικονομική ζημία είναι τεράστια. Καταφανώς, οι αεροπορικές εταιρείες δικαιούνται να σκέπτονται ότι, εφόσον οι γεωργοί μπορούν να αξιώνουν αποζημιώσεις για φυσικές καταστροφές, έχουν και εκείνες δικαίωμα αποζημίωσης. Όσον αφορά το περιβάλλον, είναι βέβαιο ότι το ευνοήσαμε σε τεράστιο βαθμό κατά τις τελευταίες ημέρες.

Διασύνδεση – ας είναι αυτό το δίδαγμα: ότι η Ευρώπη χρειάζεται καλύτερη ολοκλήρωση της εναέριας, της σιδηροδρομικής και της οδικής κυκλοφορίας, ότι πρέπει να παράσχουμε χρηματοδότηση για τη δημιουργία σιδηροδρομικών γραμμών υψηλής ταχύτητας και ότι πρέπει να περιορίσουμε τη ρύπανση. Είναι απαραίτητο να αντιδρούμε άμεσα και υπεύθυνα και, πάνω από όλα, με γνώμονα την ασφάλεια των επιβατών.

 
  
MPphoto
 

  Judith A. Merkies (S&D). (NL) Κύριε Πρόεδρε, καταρχάς θα ήθελα να εκφράσω τη συμπαράστασή μου προς όλους τους πληγέντες αυτής της κρίσης. Αυτές τις ημέρες, βέβαια, ακούσαμε υπερβολικά συχνά τη λέξη «κρίση»: οικονομική κρίση, χρηματοπιστωτική κρίση, κρίση στον τομέα των μεταφορών, κάθε άλλου είδους κρίση που μπορεί να υπάρξει. Εάν είναι κάτι σαφές, τούτο είναι το γεγονός ότι η κοινωνία μας είναι εξαιρετικά ευάλωτη σε κρίσεις αυτού του είδους. Χρειαζόμαστε ένα δίχτυ ασφαλείας. Έχουμε την τάση να συζητούμε πολύ για την «πράσινη» κοινωνία, αλλά μία «πράσινη» κοινωνία πρέπει να περιλαμβάνει και «πράσινες» μεταφορές, και είναι καταφανές ότι δεν έχουμε ολοκληρώσει ακόμα το έργο μας σε αυτόν τον τομέα.

Πολλά μέλη της πολιτικής μου Ομάδας, αλλά και άλλοι βουλευτές, το έχουν ήδη δηλώσει: είναι επιτακτική η ανάγκη να επενδύσουμε σε «πράσινες» μεταφορές και σε καλύτερες και ταχύτερες συνδέσεις εντός της ΕΕ –και, φυσικά, σε καλύτερες και ταχύτερες συνδέσεις και εκτός της ΕΕ, εάν έχουμε λόγο εν προκειμένω– μέσω των σιδηροδρόμων και, γιατί όχι, μέσω και της ναυσιπλοΐας, εάν φθάσουμε ως εκεί. Κάτι τέτοιο θα ήταν θετικό για την οικονομία, θετικό για το κλίμα, αλλά θα ήταν θετικό και για τη σταθερότητα αυτής της κοινωνίας, διότι αυτό ακριβώς χρειάζεται κατεπειγόντως.

 
  
MPphoto
 

  Gesine Meissner (ALDE). (DE) Κύριε Πρόεδρε, έχει καταστεί σαφές ότι στο επίκεντρο του παρόντος ζητήματος βρίσκονται οι επιβάτες. Θέλουμε οι επιβάτες από την Ευρώπη να μεταφέρονται με ασφάλεια. Θέλουμε ασφάλεια, αλλά, παράλληλα, θέλουμε και επιλογές ως προς τα μέσα μεταφορών. Φρονώ ότι χρειαζόμαστε όλα τα μέσα μεταφορών που έχουμε επί του παρόντος στη διάθεσή μας. Χρειαζόμαστε τα αεροσκάφη, διότι δεν μπορούμε να αντικαταστήσουμε τις εναέριες μετακινήσεις με καμία άλλη λύση. Ελέχθησαν πολλά για τους σιδηροδρόμους υψηλής ταχύτητας. Ασφαλώς, θα ήταν καλό να διαθέτουμε περισσότερες γραμμές αυτού του είδους, αλλά ποιο το όφελος της καλύτερης σιδηροδρομικής γραμμής υψηλής ταχύτητας εάν πρέπει να σταματά στα σύνορα;

Για τον λόγο αυτόν, πιστεύω ότι πρέπει να κάνουμε ένα βήμα κάθε φορά. Καταρχάς, χρειαζόμαστε συνέχεια σε ολόκληρο το ευρωπαϊκό σιδηροδρομικό σύστημα, όπως ακριβώς χρειαζόμαστε και τον Ενιαίο Ευρωπαϊκό Ουρανό. Δεδομένου ότι όλες οι πλευρές τάχθηκαν υπέρ του μεγαλύτερου συντονισμού μεταξύ των κρατών μελών, θα ήθελα να ζητήσω για άλλη μία φορά από όλους να αναλάβουν δράση, διότι την ευθύνη για την παρακώλυση της προόδου στον εν λόγω τομέα την φέρουν τα κόμματα στα κράτη μέλη. Σας παρακαλώ να διασφαλίσετε ότι τα κόμματα στα κράτη μέλη από τα οποία προέρχεστε τάσσονται πραγματικά υπέρ του ανοίγματος του τομέα των μεταφορών στην Ευρώπη. Εάν μπορέσουμε όλοι να πείσουμε τα κόμματά μας, η κατάσταση θα βελτιωθεί στο μέλλον.

 
  
MPphoto
 

  Corina Creţu (S&D).(RO) Τις τελευταίας ημέρες πραγματοποιούνται εκτενείς συζητήσεις σχετικά με την οικονομική ζημία που έχουν υποστεί οι αεροπορικές εταιρείες, ζημία που συνιστά πραγματικό γεγονός. Καθίσταται σαφές ότι πρέπει να τεθεί σε εφαρμογή ένας μηχανισμός παροχής βοήθειας σε αυτές τις εταιρείες, πολύ δε περισσότερο διότι ενδέχεται να παραταθεί η παρούσα κρίση, η οποία οφείλεται στην έκρηξη του ηφαιστείου στην Ισλανδία.

Φρονώ, εντούτοις, ότι η ασφάλεια των επιβατών και η προστασία των καταναλωτών πρέπει να προέχει οιουδήποτε άλλου μελήματος. Έχει παρατηρηθεί υψηλό ποσοστό δυσαρέσκειας μεταξύ των επιβατών, η μεταχείριση των οποίων ποικίλλει από τη μία χώρα ή εταιρεία στην άλλη. Είναι προφανές ότι πρέπει να τυποποιηθούν οι πρακτικές στον εν λόγω τομέα, στοιχείο που θα μπορούσε να σηματοδοτήσει ένα μεγάλο βήμα προόδου για τους επιβάτες που μετακινούνται σήμερα από τόπο σε τόπο, με φόντο την αβεβαιότητα που περιβάλλει το εκ νέου άνοιγμα του εναέριου χώρου.

 
  
MPphoto
 

  Gilles Pargneaux (S&D). (FR) Κύριε Πρόεδρε, κύριε Επίτροπε, αυτή η κρίση που βιώνουμε εδώ και κάποιες ημέρες κατέδειξε επίσης –και τούτο δεν επισημάνθηκε επαρκώς– την αποτυχία της Συνθήκης της Λισαβόνας, την οποία η Ευρωπαϊκή Ένωση κατόρθωσε να θέσει σε εφαρμογή την τελευταία δεκαετία.

Η εν λόγω αποτυχία, η οποία πηγάζει από την απορρύθμιση και τον σκληρό ανταγωνισμό, αποδεικνύει σήμερα, μέσω της κρίσης, ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση δεν κατάφερε να συντονίσει την απαιτούμενη προσέγγιση, η οποία θα είχε καταστήσει δυνατή όχι μόνο την προστασία όσων παγιδεύτηκαν στα εν λόγω αεροδρόμια, αλλά και τη διαμόρφωση μίας προοπτικής, επιτρέποντας, για παράδειγμα, στις αεροπορικές εταιρείες να πραγματοποιήσουν δοκιμαστικές πτήσεις. Ως εκ τούτου, απευθύνω έκκληση προς την Ευρωπαϊκή Ένωση να ανασυνταχθεί.

Ακούσαμε ότι χρειαζόμαστε περισσότερη Ευρώπη. Πράγματι, είναι αναγκαίο να συγκροτηθεί μία δημόσια υπηρεσία, με την υποστήριξη της Ευρωπαϊκής Ένωσης, σε έναν τόσο εξέχοντα τομέα όπως είναι ο τομέας των αερομεταφορών.

 
  
MPphoto
 

  Elisa Ferreira (S&D). (PT) Κύριε Πρόεδρε, πρόκειται, ασφαλώς, για μία απρόβλεπτη κρίση, και πρέπει, φυσικά, να δοθεί προτεραιότητα στην αρχή της προφύλαξης. Υπάρχουν, ωστόσο, διδάγματα που πρέπει να αποκομίσουμε, και το πρώτο είναι ότι επί πέντε ημέρες δεν διατυπώθηκε επαρκώς σθεναρή και πολιτικά υπεύθυνη ευρωπαϊκή θέση. Λείπει μία τέτοια θέση όσον αφορά την προστασία των συμφερόντων των επιβατών, την αποσαφήνιση των δικαιωμάτων τους, την αναζήτηση εναλλακτικών μέσων μεταφορών και τον συντονισμό των λύσεων.

Ένα δεύτερο συμπέρασμα είναι ότι η έξοδος από την κρίση δεν πρέπει να αντιμετωπίζει τον μέσο πολίτη ως διελκυστίνδα μεταξύ εκείνων που προσβλέπουν στην αποφυγή της οικονομικής ζημίας και εκείνων που αποσκοπούν στη διατήρηση της αρχής της προφύλαξης. Πρέπει να υπάρχει σαφής διαφάνεια και σαφής αντικειμενικότητα σε σχέση με τις συνθήκες υπό τις οποίες θα αντεπεξέλθουμε στην παρούσα κατάσταση, στο πλαίσιο της οποίας έχει κλείσει ο εναέριος χώρος ολόκληρης της Ευρώπης. Κατά συνέπεια, η βελτίωση των επιστημονικών δοκιμών, καθώς και ο συντονισμός σε επίπεδο …

(Ο Πρόεδρος διακόπτει την ομιλήτρια)

 
  
MPphoto
 

  Robert Goebbels (S&D). (FR) Κύριε Πρόεδρε, η αρχή της προφύλαξης έχει μετατραπεί σε αρχή της ανευθυνότητας. Ενόψει του ελαχίστου κινδύνου, η αρχή της προφύλαξης καθίσταται πρόσκληση για αποποίηση όλων των ευθυνών. Κανένα από τα αποκαλούμενα «υπεύθυνα» μέρη δεν τολμά πλέον να επωμιστεί τις ευθύνες του.

Διαφαίνεται το ενδεχόμενο επιδημίας γρίπης; Αμέσως καλούνται χιλιάδες άνθρωποι να εμβολιαστούν. Εκρήγνυται ηφαίστειο; Αμέσως κλείνει ολόκληρος ο ευρωπαϊκός εναέριος χώρος, παρότι η εμπειρία έχει δείξει ότι η ηφαιστειακή τέφρα δεν είναι πραγματικά επικίνδυνη, παρά μόνο για τα αεροσκάφη που πρέπει να διαπεράσουν ένα πυκνό νέφος.

Μολαταύτα, λόγω της αρχής της προφύλαξης, οι εταιρείες μας υφίστανται τις επιπτώσεις της αδυναμίας των υπευθύνων να αναλάβουν την ευθύνη τους, της αδυναμίας των εμπειρογνωμόνων και της ανικανότητας της πολιτικής, η οποία φλυαρεί για την ανάγκη να περιορίσουμε την υπερβολική μας εξάρτηση από τις εναέριες μεταφορές και να επενδύσουμε περισσότερο στα σιδηροδρομικά δίκτυα, επεκτείνοντάς τα πιθανότατα έως την Ασία, την αμερικανική ήπειρο, την Αφρική, την Ωκεανία, καθώς και κάθε ενδιάμεση νήσο.

 
  
  

ΠΡΟΕΔΡΙΑ ΤΟΥ κ. BUZEK
Προέδρου

 
  
MPphoto
 

  Diego Lopez Garrido, ασκών την Προεδρία του Συμβουλίου.(ES) Κύριε Πρόεδρε, νομίζω πως συναινούμε σαφώς ότι, καταρχάς, πρέπει να εστιάσουμε την προσοχή μας στη φύση. Ο κ. Cramer το δήλωσε αυτό απερίφραστα, και συμφωνώ μαζί του, διότι αποτελεί σημαντικό μήνυμα προς όλους εμάς. Βεβαίως, πρέπει επίσης να εστιάσουμε στην Ευρωπαϊκή Ένωση, στην ευρωπαϊκή δράση, ως απάντηση σε μία κρίση ευρωπαϊκής σημασίας, η οποία έχει εξαιρετικά σοβαρό αντίκτυπο σε εκατομμύρια πολίτες της Ευρώπης και σε άλλες χώρες εκτός της Ευρωπαϊκής Ένωσης, καθώς και στις οικονομίες μειζόνων ευρωπαϊκών τομέων.

Κατέστη αμέσως προφανές ότι τα γεγονότα υπερέβησαν την επιμέρους δράση των κρατών μελών, τα οποία είναι αρμόδια για τη λήψη αποφάσεων σχετικά με το άνοιγμα των αερολιμένων, και, συνεπώς, υπήρξε άμεση παρέμβαση εκ μέρους της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Επαναλαμβάνω, κύριε Speroni, κυρία Ferreira: ανελήφθη δράση άμεσα. Την Παρασκευή κατέστη απολύτως αντιληπτό ότι η κατάσταση άρχισε να λαμβάνει σοβαρές διαστάσεις. Αμέσως μόλις κατέστη σαφές αυτό, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή, από κοινού με την ισπανική Προεδρία του Συμβουλίου και τον Eurocontrol, τέθηκε αμέσως επί το έργον, και την Κυριακή –όπως επεσήμανε προηγουμένως ο κ. Kallas– η Επιτροπή και η Προεδρία –ο κ. Kallas και εγώ- προέβησαν σε δημόσια εμφάνιση, στο πλαίσιο της οποίας παρείχαν διευκρινίσεις σχετικά με την κατάσταση και ανακοίνωσαν τη δράση που επρόκειτο να αναληφθεί. Η δράση αυτή αφορούσε τη χθεσινή συνεδρίαση του Eurocontrol και την απόφαση για τη διεξαγωγή της έκτακτης συνόδου του Συμβουλίου, η οποία συγκλήθηκε από την ισπανική κυβέρνηση, υπό την προεδρία του ισπανού υπουργού Δημοσίων Έργων, και έλαβε χώρα εχθές.

Δράση, επομένως, ανελήφθη· και ανελήφθη προκειμένου να διαμορφωθεί μία απόφαση, να υπάρξει μία κινητοποίηση, μία προσέγγιση, μια εστίαση που είχε ευρωπαϊκό χαρακτήρα. Η χθεσινή απόφαση της έκτακτης συνόδου του Συμβουλίου Υπουργών βρίσκεται σήμερα στο στάδιο της εφαρμογής. Σήμερα, στις 8.00 το πρωί, ο Eurocontrol καθόρισε τέσσερις ζώνες με εκτεταμένη περίμετρο ασφαλείας, στις οποίες δεν επιτρέπεται καμία πτήση, καθώς και άλλα τμήματα στα οποία επιτρέπεται η πραγματοποίηση πτήσεων, υπό την προϋπόθεση ότι διασφαλίζεται η συναίνεση και ο συντονισμός μεταξύ των κρατών μελών. Κατά συνέπεια, ο εναέριος χώρος ανοίγει σταδιακά, αλλά τούτο θα εξαρτηθεί, βεβαίως, από τις συνθήκες και από τη φύση. Το άνοιγμα του εναέριου χώρου εξαρτάται, ασφαλώς, από τους παράγοντες αυτούς, αλλά η απόφαση που ελήφθη εχθές τίθεται ήδη σε εφαρμογή σήμερα, και αυτό, φυσικά, θα γίνεται πάντα βάσει της αρχής της προφύλαξης και της ανάγκης για την προάσπιση της ασφάλειας.

Εκτιμώ ότι εκείνο που διαπιστώθηκε αμέσως είναι ότι, στην προκειμένη περίπτωση, η ευρωπαϊκή προσέγγιση σήμαινε ότι ήταν δυνατό να ληφθεί μία πολύ πιο ισόρροπη απόφαση. Η ευρωπαϊκή προσέγγιση σήμαινε ότι ήταν δυνατόν να συνυπολογιστούν οι διάφοροι παράγοντες, οι οποίοι πρέπει πάντα να λαμβάνονται υπόψη σε περίπτωση εκτάκτων καταστάσεων, όπως είναι η κατάσταση που αντιμετωπίζουμε επί του παρόντος. Πρώτον, αυτό σημαίνει ότι το πρότυπο εκτίμησης των κινδύνων είναι πολύ πιο ακριβές, πολύ πιο αξιόπιστο. Κύριε Sterckx, απαντώντας σε όσα είπατε επί του θέματος αυτού, θέλω να διευκρινίσω ότι ο Eurocontrol λαμβάνει μεν υπόψη τις αποφάσεις του Συμβουλευτικού Κέντρου για την ηφαιστειακή τέφρα στο Λονδίνο, αλλά θα λάβει επίσης υπόψη τις δοκιμαστικές πτήσεις, τις πληροφορίες των εθνικών αρχών, τα στοιχεία των κατασκευαστών των αεροσκαφών, καθώς και τα δεδομένα από τον Ευρωπαϊκό Οργανισμό Ασφάλειας της Αεροπορίας στην Κολωνία, ο οποίος –συμφωνώ μαζί σας– πρέπει να ενισχυθεί. Όλα αυτά θα ληφθούν υπόψη προκειμένου να καταρτιστεί ακριβέστερος χάρτης, όπως συμβαίνει επί του παρόντος, αυτή τη στιγμή, με την τεχνική πρόταση που εκπονεί ο Eurocontrol βάσει επιστημονικών δεδομένων.

Ευρωπαϊκή προσέγγιση σημαίνει ότι μπορεί να ληφθεί συγχρόνως υπόψη η ασφάλεια, που αποτελεί ουσιαστική, θεμελιώδη αρχή, η οποία υπερέχει έναντι όλων των άλλων αρχών, και επομένως συμφωνώ με όσους το είπαν αυτό. Ευρωπαϊκή προσέγγιση σημαίνει επίσης ότι μπορούν να συνεκτιμηθούν οι οικονομικές επιπτώσεις, και η Επιτροπή έχει συγκροτήσει ομάδα εργασίας –την οποία δεχθήκατε και εσείς πολύ θετικά– η οποία θα υποβάλει έκθεση την προσεχή εβδομάδα σχετικά με τις πτυχές που αφορούν την οικονομία. Επιπλέον, ευρωπαϊκή προσέγγιση σημαίνει ότι μπορούν να ληφθούν υπόψη τα δικαιώματα και η κινητικότητα των πολιτών. Για τον λόγο αυτόν, απευθύνω εκ νέου έκκληση προς όλες τις εθνικές κυβερνήσεις της Ευρωπαϊκής Ένωσης να συνδράμουν στην επιστροφή των ανθρώπων στις πατρίδες τους, να χρησιμοποιήσουν όλα τα δυνατά μέσα επικοινωνίας, και να το πράξουν καταβάλλοντας ιδιαίτερες, έκτακτες προσπάθειες, διότι πρόκειται για το κύριο δικαίωμα που διαθέτουν οι πολίτες: το δικαίωμα επιστροφής στην πατρίδα τους, το δικαίωμα να πηγαίνουν οπουδήποτε θέλουν. Ω εκ τούτου, ζητούμε να γίνει σεβαστό το δικαίωμά τους στην ελεύθερη κυκλοφορία.

Μελλοντικά, θεωρώ ότι η παρούσα κατάσταση μάς ανοίγει ευρείς ορίζοντες για μία πολύ εμπεριστατωμένη συζήτηση, και το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο αποτελεί τον κατάλληλο χώρο για τη διεξαγωγή αυτής της συζήτησης. Στη συζήτηση αυτή πρέπει να εξεταστεί το πρόβλημα των δικαιωμάτων των επιβατών υπό αυτές τις ιδιάζουσες συνθήκες, καθώς και η ανάγκη κατάρτισης σχεδίου εκτάκτου ανάγκης, το οποίο απαιτεί επίσης διαφάνεια –όπως επεσήμανε η κ. Bilbao– στις δράσεις της Ευρωπαϊκής Ένωσης, ούτως ώστε να καταστεί δυνατή η εφαρμογή διαρθρωτικών μεταρρυθμίσεων, οι οποίες συνεπάγονται, με τη σειρά τους, ενίσχυση των διευρωπαϊκών σιδηροδρομικών δικτύων στην Ευρώπη. Τούτο καθίσταται απολύτως στρατηγικός στόχος, ο οποίος, λαμβανομένων υπόψη όλων των παραγόντων, συνίσταται ουσιαστικά στη διάρθρωση της Ευρώπης, διότι, από ιστορικής πλευράς, η διάρθρωση του σύγχρονου κράτους πραγματοποιήθηκε επί τη βάσει της ανάπτυξης των επικοινωνιών, των οδικών δικτύων, των σιδηροδρόμων, καθώς και των θαλάσσιων συνδέσεων. Στο μέλλον, η διάρθρωση της Ευρώπης, της Ευρώπης του 21ου αιώνα δεν θα ολοκληρωθεί, εάν αυτό δεν υλοποιηθεί μέσω των υποδομών της επικοινωνίας και, εν προκειμένω, κυρίως μέσω των σιδηροδρομικών μεταφορών.

Αυτά τα δύο στοιχεία είναι άρρηκτα συνδεδεμένα, και η ανάπτυξη των εν λόγω μεταφορικών υποδομών αποτελεί ισχυρά πολιτικό, συμβολικό και πραγματικό ζήτημα, το οποίο καθίσταται καίριος στόχος για την Ευρώπη του 21ου αιώνα. Σε αυτό το πλαίσιο, φρονώ ότι η αναφορά σε αυτές τις μεταρρυθμίσεις στις παρεμβάσεις του κ. Swoboda, του κ. Schulz και της κ. Alvarez, αλλά και άλλων ομιλητών, έγινε στον κατάλληλο τόπο και τον κατάλληλο χρόνο, διότι πρόκειται αδιαμφισβήτητα για ένα στοιχείο προς το οποίο πρέπει να στραφεί μελλοντικά η Ευρωπαϊκή Ένωση.

 
  
MPphoto
 

  Gay Mitchell (PPE).(EN) Κύριε Πρόεδρε, θα ήθελα να παρακαλέσω θερμά να παραταθεί η παρούσα συζήτηση, διότι αυτή η ανταλλαγή απόψεων χαρακτηρίζεται από υπερβολική αβρότητα. Οι άνθρωποι αντιμετωπίζονται σαν σκουπίδια στους σιδηροδρομικούς σταθμούς, από τις αεροπορικές εταιρείες και από τις αρχές στους αερολιμένες. Διατηρούμε υπερβολικά υψηλό επίπεδο αβρότητας. Θα έπρεπε να χρησιμοποιήσουμε τη εξουσία της ΕΕ στο Συμβούλιο και την Επιτροπή, προκειμένου να αναγκάσουμε τους ιθύνοντες να θέσουν σε λειτουργία κέντρα πληροφόρησης. Στον κεντρικό σιδηροδρομικό σταθμό των Βρυξελλών υπάρχουν έξι γραφεία πληροφοριών, εκ των οποίων τα τέσσερα δεν λειτουργούν.

Η παρούσα συζήτηση θα έπρεπε να είναι πολύ πιο εκτενής, και θα έπρεπε να επιτραπεί η συμμετοχή περισσότερων βουλευτών. Δεν είμαι καθόλου ικανοποιημένος με τα μέτρα που έλαβαν το Συμβούλιο και η Επιτροπή για την εξυπηρέτηση των συμφερόντων των ταξιδιωτών, οι οποίοι διανυκτερεύουν σε σιδηροδρομικούς σταθμούς.

 
  
MPphoto
 

  Πρόεδρος. – Αυτό αναφέρθηκε επανειλημμένως σήμερα. Όλοι οι βουλευτές του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου που έλαβαν τον λόγο πριν από εσάς έχουν θίξει αυτά τα ζητήματα.

 
  
MPphoto
 

  Siim Kallas, Αντιπρόεδρος της Επιτροπής.(EN) Κύριε Πρόεδρε, θα ήθελα να ευχαριστήσω τους αξιότιμους βουλευτές για όλες τις παρατηρήσεις που διατύπωσαν. Θέλω να προσθέσω άλλες τέσσερις.

Καταρχάς, τα εν λόγω γεγονότα μάς παρέχουν πλούσιο υλικό προς μελέτη όσον αφορά τα στρατηγικά μας σχέδια. Ένα από τα πλέον ενδιαφέροντα και κρίσιμα ζητήματα είναι η διατροπικότητα και η ευελιξία μεταξύ των μέσων μεταφορών, καθώς και η δυνατότητα των σιδηροδρομικών μεταφορών να λειτουργήσουν ως ένα είδος εναλλακτικής λύσης. Θα συζητήσουμε το εν λόγω ζήτημα σύντομα, στο πλαίσιο των διαβουλεύσεων σχετικά με την αναδιατύπωση της πρώτης δέσμης μέτρων για τους σιδηροδρόμους και τη Λευκή Βίβλο για το μέλλον των μεταφορών.

Πρόκειται για πολύ σοβαρό ζήτημα. Το συζητήσαμε εχθές και με το Συμβούλιο Υπουργών. Μπορώ να σας διαβεβαιώσω ότι ασχολούμαστε πολύ σοβαρά με το ζήτημα αυτό – περιλαμβανομένων των εργασιών εξ αποστάσεως και άλλων παραγόντων που στοχεύουν στον περιορισμό των περιττών μεταφορών και μετακινήσεων.

Όσον αφορά τον οικονομικό αντίκτυπο, θα λάβουμε υπόψη όλες τις πτυχές και θα υποβάλουμε προτάσεις. Πρέπει, όμως, να είμαστε προσεκτικοί. Τα χρήματα δεν είναι μάννα εξ ουρανού, και πρέπει να διασφαλιστούν ισότιμοι όροι για όλους τους άλλους παράγοντες της οικονομίας. Πρέπει να ακολουθήσουμε πολύ ισορροπημένη προσέγγιση. Θαύματα δεν γίνονται.

Όσον αφορά τα δικαιώματα των επιβατών, οι κανόνες είναι σαφέστατοι. Ορισμένα κράτη μέλη έθεσαν το ερώτημα περί των κανόνων και περί του ενδεχόμενου αναθεώρησής τους. Φρονώ ότι δεν θα πρέπει να αναθεωρήσουμε τους κανόνες που έχουν εγκρίνει ευρωπαϊκά όργανα λήψης αποφάσεων, συμπεριλαμβανομένου του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου. Οι κανόνες είναι ικανοποιητικοί. Το ερώτημα που εγείρεται είναι τελείως διαφορετικό. Αφορά την εφαρμογή και την επιβολή των κανόνων, αρμοδιότητα που εναπόκειται στα κράτη μέλη. Διαθέτουμε σαφές σχέδιο σχετικά με τον τρόπο τόσο επιβολής των εν λόγω κανόνων όσο και άσκησης επιρροής στα κράτη μέλη. Η δράση που πρέπει να αναληφθεί επί του παρόντος για τα δικαιώματα των επιβατών είναι προφανής.

Ένα άλλο ζήτημα, το οποίο δεν αποτελεί ιδιαίτερα μείζον θέμα, είναι το εξής: πολλοί συνάδελφοι, όπως και ο Τύπος, δήλωσαν ότι καθυστερήσαμε και ότι δεν ήμασταν προετοιμασμένοι. Σας πληροφορώ ότι προσωπικά βρισκόμουν διαρκώς σε δράση. Ήμουν παρών στον Eurocontrol. Διατηρούσα επαφή με τους υπουργούς. Εσείς σήμερα, σε αυτή την αίθουσα, αντιμετωπίζετε το ίδιο δίλημμα με το οποίο βρίσκονται αντιμέτωποι όλοι οι εμπειρογνώμονες και οι φορείς λήψης αποφάσεων, αλλά πρόκειται για ένα ζήτημα που εμπίπτει στο πεδίο αρμοδιοτήτων των εμπειρογνωμόνων και των αρμόδιων αρχών για την ασφάλεια, και όχι στο πεδίο δραστηριοτήτων των πολιτικών. Πρόκειται για το ίδιο ακριβώς δίλημμα: ασφάλεια ή ευελιξία.

Ήμασταν προετοιμασμένοι για μία ενδεχόμενη ηφαιστειακή έκρηξη, αλλά είχαμε στη διάθεσή μας διαφορετικού είδους στοιχεία σχετικά με την έκρηξη. Τούτο αναφέρθηκε και εδώ. Μία πτήση της British Airways και μία πτήση της KLM είχαν πληγεί από την έκρηξη του ηφαιστείου, επομένως, είχαν θεσπιστεί κανόνες βάσει του ενδεχόμενου εμφάνισης σοβαρού κινδύνου. Οι αρχές ενήργησαν σύμφωνα με την υπόθεση ότι υπάρχει σοβαρός κίνδυνος και ότι είναι σκόπιμο να ακυρωθούν οι πτήσεις.

Εντούτοις, έχουμε διαφοροποιήσει πλέον την προσέγγισή μας. Την Κυριακή, η πλειονότητα των δοκιμαστικών πτήσεων είχε ήδη πραγματοποιηθεί και διαβιβάστηκαν στοιχεία μέσω του Eurocontrol, στο πλαίσιο του οποίου συζητήσαμε αυτά τα θέματα – ήτοι τις δοκιμαστικές πτήσεις και τα τελικά αποτελέσματα των εν λόγω πτήσεων. Αποκτήσαμε πλέον ευελιξία και το ζήτημα εξακολουθεί να εμπίπτει στην αρμοδιότητα των κρατών μελών. Σημειώνουμε πρόοδο στον τομέα του Ενιαίου Ευρωπαϊκού Ουρανού, ο οποίος αποτελεί ιδιαίτερα φιλόδοξο ευρωπαϊκό εγχείρημα, και υπάρχει κοινή συναίνεση μεταξύ των υπουργών ότι αυτή είναι η ενδεδειγμένη οδός, με καλύτερο συντονισμό σε ευρωπαϊκό επίπεδο.

Μας προσφέρεται μία τεράστια ευκαιρία. Αυτά είναι τα σχόλια στα οποία ήθελα να προβώ. Ήθελα να πω ότι, όσον αφορά την ενημέρωση, την Πέμπτη και την Παρασκευή, η Επιτροπή δημοσίευσε δελτία Τύπου σχετικά με τα δικαιώματα των επιβατών. Δηλώσαμε ότι τα δικαιώματα των επιβατών θα πρέπει να ληφθούν πολύ σοβαρά υπόψη. Η Επιτροπή προέβη άμεσα σε ενημέρωση σχετικά με τα δικαιώματα των επιβατών, και από την Κυριακή άρχισε μεγαλύτερη κάλυψη για όλα τα θέματα, τα οποία καλύπτονταν έως και εχθές λίαν ικανοποιητικά.

Αυτή είναι η γενική εικόνα. Η υπόθεση δεν έχει κλείσει. Απαιτούνται τουλάχιστον τρεις ή τέσσερις ημέρες έως ότου αποκατασταθεί η πλειονότητα των πτήσεων. Η λύση για την οικονομία και τους επιβάτες είναι η επανάληψη των πτήσεων, ούτως ώστε οι αεροπορικές εταιρείες να μεταφέρουν τους επιβάτες στην πατρίδα τους ή στον τελικό προορισμό τους. Η κατάσταση εξακολουθεί να είναι δύσκολη και πρέπει να αντιμετωπίσουμε τις συνέπειες.

Σας ευχαριστώ για τις παρατηρήσεις σας. Θα έχουμε αρκετές ευκαιρίες να συζητήσουμε περαιτέρω αυτό το ζήτημα.

 
  
MPphoto
 

  Πρόεδρος. – Η συζήτηση που τώρα περατώνεται ήταν, αδιαμφισβήτητα, το πιο σημαντικό σημείο της ημερήσιας διάταξής μας. Η συνεδρίασή μας εδώ, στο Στρασβούργο, άξιζε τον κόπο, αν μη τι άλλο, για τη διεξαγωγή της παρούσας συζήτησης. Πρόκειται για μία συζήτηση την οποία προσδοκούν οι πολίτες μας – διότι οφείλουμε να αντιμετωπίζουμε τέτοια προβλήματα, και αυτό ακριβώς αποτέλεσε το θέμα της συζήτησής μας σήμερα το πρωί. Αποτελεί το πιο σημαντικό θέμα συζήτησης.

Θα ήθελα επίσης να εκφράσω τις ευχαριστίες μου για το γεγονός ότι συμμετείχαν στην τελική μας συζήτηση 14 Επίτροποι. Είναι πολύ σημαντικό το γεγονός ότι άκουσαν τις παρατηρήσεις σας.

Η συζήτηση έληξε.

Γραπτές δηλώσεις (άρθρο 149 του Κανονισμού)

 
  
MPphoto
 
 

  Kinga Göncz (S&D), γραπτώς. (HU) Μολονότι χάρη στην παρέμβαση των αρχών της αεροπορίας, το νέφος της ηφαιστειακής τέφρας δεν στοίχισε, ευτυχώς, ανθρώπινες ζωές, το επίπεδο ενημέρωσης και συντονισμού στην Ευρώπη λαμβάνει αρνητική βαθμολογία. Το κλείσιμο του εναέριου χώρου δημιούργησε δυσκολίες σε εκατοντάδες χιλιάδες επιβάτες, εμποδίζοντάς τους να φθάσουν στον προορισμό τους. Όλοι προσπαθούν να αντιμετωπίσουν αυτό το αναπάντεχο πρόβλημα, αλλά η ελλιπής παροχή πληροφοριών έχει επιδεινώσει την κατάσταση. Συχνά, οι επιβάτες δεν μπορούσαν να λάβουν επαρκείς πληροφορίες ούτε τηλεφωνικά ούτε μέσω του Διαδικτύου. Περαιτέρω σύγχυση προκάλεσε το γεγονός ότι οι αρχές της αεροπορίας και οι αεροπορικές εταιρείες έδιναν αντιφατικές πληροφορίες. Διαπιστώθηκε επίσης έλλειψη συντονισμού μεταξύ των εναέριων και των χερσαίων μεταφορών. Βιώσαμε προσωπικά τη σημασία του εκσυγχρονισμού των δημόσιων συνδέσεων μεταφορών μεταξύ των κρατών μελών και της ανάπτυξης διευρωπαϊκών δικτύων μεταφορών. Επιδοκιμάζω τα αποφασιστικά μέτρα διαχείρισης κρίσεων που έλαβε η Επιτροπή. Η ομάδα εργασίας που συγκροτήθηκε προς τον σκοπό αυτόν θα πρέπει να ενισχύσει τον συντονισμό μεταξύ των αρχών της αεροπορίας και των ελεγκτικών αρχών εναέριας κυκλοφορίας, και θα άξιζε, ενδεχομένως, να εξεταστεί επίσης η διατήρηση της ισχύος των μέτρων ασφάλειας που θεσπίστηκαν κατά τη δεκαετία του 1980. Προτείνω, σε παρόμοιες καταστάσεις κρίσης, το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο να μην περιπλέκει περαιτέρω το ήδη χαοτικό σύστημα μεταφορών με τις διαρκείς μετακινήσεις μεταξύ Βρυξελλών και Στρασβούργου. Αντιθέτως, θα πρέπει να πραγματοποιεί τις συνόδους Ολομέλειάς του στις Βρυξέλλες.

 
  
MPphoto
 
 

  Filip Kaczmarek (PPE), γραπτώς. (PL) Κύριε Πρόεδρε, η συζήτησή μας σχετικά με την ευρωπαϊκή αεροπορία δεν πρέπει να περιοριστεί στο επουσιώδες ζήτημα του τρόπου μετάβασης στην περίοδο συνόδου του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου στο Στρασβούργο. Η υπερβολική εστίαση του ενδιαφέροντος σε αυτήν την πτυχή θα δημιουργήσει την εντύπωση αδικαιολόγητου εγωκεντρισμού εκ μέρους των βουλευτών του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου. Θα πρέπει να αξιοποιήσουμε τη φαντασία μας. Οι κοινωνικές, οικονομικές, ακόμα δε και πολιτικές επιπτώσεις της διατήρησης του κλεισίματος του ευρωπαϊκού εναέριου χώρου για μεγαλύτερο χρονικό διάστημα ενδέχεται να αποβούν κολοσσιαία πρόκληση για ολόκληρη την Ευρώπη. Στην Πολωνία, ορισμένοι πολιτικοί και δημοσιογράφοι ρωτούν, για παράδειγμα, για ποιον λόγο κάποιοι άνθρωποι δεν μπόρεσαν να μεταβούν στην Κρακοβία την Κυριακή, ενώ κάποιοι άλλοι το κατόρθωσαν. Ρωτούν επίσης γιατί δεν ήταν δυνατή η μετάβαση στην Κρακοβία οδικώς ή σιδηροδρομικώς την Κυριακή, ενώ ήταν δυνατή η μετάβαση, με τα ίδια μέσα, στο Στρασβούργο τη Δευτέρα. Τα γεγονότα που συνέβησαν συνεπεία της ηφαιστειακής έκρηξης στην Ισλανδία αναμένεται επίσης να λάβουν πολύ ισχυρές διαστάσεις σε παγκόσμια κλίμακα. Δεν συνηθίζουμε να αναλογιζόμαστε την τεράστια σημασία των εναέριων μεταφορών. Μόνο η ζημία που υφίσταται η Αιθιοπία, η οποία απορρέει από το γεγονός ότι δεν είναι εφικτή η εξαγωγή ανθέων προς την Ευρώπη, ανέρχεται σε 3 εκατομμύρια ευρώ ημερησίως. Πρέπει να αναλύσουμε πολύ σοβαρά τον τρόπο με τον οποίο το κλείσιμο του εναέριου χώρου θα επηρεάσει την αγορά εργασίας, την ανταγωνιστικότητά μας και ολόκληρη την οικονομία, καθώς και τον τρόπο με τον οποίο θα επιδράσει στη ζωή των μέσων πολιτών. Ποιος ξέρει – μπορεί αυτό το αφανές περιστατικό στην Ισλανδία να καθορίσει το μέλλον της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Σας ευχαριστώ θερμά.

 
  
MPphoto
 
 

  Ádám Kósa (PPE), γραπτώς. (HU) Ο περιορισμός και η ακύρωση πτήσεων για αρκετές ημέρες, λόγω της έκρηξης του ηφαιστείου στην Ισλανδία, οδήγησε στην καθήλωση χιλιάδων ανθρώπων σε αεροδρόμια υπό δύσκολες συνθήκες. Παρά τις σημαντικές καθυστερήσεις των πτήσεων (άνω των δύο ωρών, στην περίπτωση δρομολογίων μικρότερων των 1.500 χιλιομέτρων), οι αεροπορικές εταιρείες παρείχαν ελάχιστη έως καθόλου βοήθεια και δεν προέβησαν σε ακριβή ενημέρωση σχετικά με τις δυνατές επιλογές μετάβασης των ανθρώπων στους τελικούς προορισμούς τους. Δεν μερίμνησαν καταλλήλως ώστε οι επιβάτες να έχουν πρόσβαση σε δωρεάν υπηρεσίες τηλεφωνίας, τηλεομοιοτυπίας, ηλεκτρονικού ταχυδρομείου ή Διαδικτύου, ενώ δεν παρείχαν ούτε τη δυνατότητα μετεπιβίβασης ή διαμονής, παρότι οι επιβάτες δικαιούνται τέτοιου είδους υποστήριξης δυνάμει των ισχυόντων κανονισμών της ΕΕ. Επιβάτες με αναπηρία, ηλικιωμένοι άνθρωποι και οικογένειες με μικρά παιδιά αποτελούν ακόμα πιο ευάλωτες ομάδες σε έκτακτες καταστάσεις αυτού του είδους, και το ίδιο ισχύει και στην παρούσα περίπτωση. Η εν λόγω απροσδόκητη κατάσταση κατέδειξε ότι τα δικαιώματα των επιβατών, τα οποία ήταν ως τότε απολύτως σεβαστά, μπορούν να εκμηδενιστούν εντός ολίγων λεπτών, και ότι είναι ιδιαίτερα επιτακτική η ανάγκη καθιέρωσης του Χάρτη Επιβατών, για τον οποίο απηύθυνα νωρίτερα έκκληση και εγώ, προκειμένου να μην επαναληφθεί η απελπιστική κατάσταση στην οποία έχουν περιπέσει οι αεροπορικές εταιρείες και οι σχετικοί οργανισμοί. Προτείνω, ταυτόχρονα, σε περίπτωση οιασδήποτε έκτακτης αλλαγής, να καθίσταται αυτομάτως υποχρεωτική η διαβίβαση πληροφοριών και η αποστολή μηνύματος σχετικά με τις εναλλακτικές λύσεις στο κινητό τηλέφωνο κάθε επιβάτη.

 
  
MPphoto
 
 

  Jacek Olgierd Kurski (ECR), γραπτώς. (PL) Το ηφαιστειακό νέφος που δημιουργήθηκε από την έκρηξη του ισλανδικού ηφαιστείου Eyjafjoll οδήγησε στη διακοπή της εναέριας κυκλοφορίας στην Ευρώπη τις τελευταίες ημέρες. Μέχρι στιγμής έχουν ακυρωθεί δεκάδες χιλιάδες πτήσεις, καθιστώντας αδύνατη τη μετακίνηση των επιβατών. Πρόκειται για ένα δίδαγμα που αποκομίζει ολόκληρη η Ευρώπη, καθώς και οι εθνικές και ευρωπαϊκές αρχές, από το οποίο πρέπει να συναγάγουμε συμπεράσματα για το μέλλον, και για να μην παραλύουν στο μέλλον παρόμοια επεισόδια τις εργασίες του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου ή της Συνέλευσής μας. Μεταξύ των πληγέντων συγκαταλέγονται και βουλευτές του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, οι οποίοι, όπως και εγώ, δεν μπόρεσαν να μεταβούν στο Στρασβούργο για την περίοδο συνόδου αυτής της εβδομάδας. Η συνεδρίασή μας στο Στρασβούργο αυτήν την εβδομάδα χαρακτηρίστηκε από πολλές αντιπαραθέσεις, διότι ήταν απλώς αδύνατον για ορισμένους βουλευτές να μετακινηθούν από τις εκλογικές τους περιφέρειες προς το Στρασβούργο. Έως και την τελευταία στιγμή, δεν γνωρίζαμε καν εάν θα πραγματοποιηθεί τελικά η περίοδος συνόδου. Θα ήταν καλό για όλους μας να διαθέτουμε στο μέλλον κατάλληλες διαδικασίες, προκειμένου να είμαστε προετοιμασμένοι για το ενδεχόμενο αντιμετώπισης παρόμοιων εκτάκτων καταστάσεων.

 
  
MPphoto
 
 

  Tiziano Motti (PPE), γραπτώς. (IT) Κύριε Πρόεδρε, η επικαιρότητα μάς έχει συνηθίσει σε δεινά, τα οποία προκαλούνται από τη φύση ή εκ προθέσεως και παραλύουν τις δομές και την κοινωνία μίας χώρας, δημιουργώντας καταστάσεις εκτάκτου ανάγκης στον τομέα των μεταφορών και του εφοδιασμού. Χάρη στην αποκτηθείσα πείρα, βρίσκονται ήδη σε εξέλιξη τόσο η διάθεση πόρων από τον ευρωπαϊκό προϋπολογισμό όσο και ο συντονισμός μεταξύ διαφόρων οργανισμών πολιτικής προστασίας. Εντούτοις, σε καμία περίπτωση δεν αναμενόταν να προκύψει μία κατάσταση εκτάκτου ανάγκης όπως αυτή που προκλήθηκε από την έκρηξη του ισλανδικού ηφαιστείου. Οι πολίτες μας δεν θα λησμονήσουν ποτέ την ανάρτηση της ακύρωσης όλων των πτήσεων αδιακρίτως στους πίνακες ανακοινώσεων των αεροδρομίων, την ομηρία τους, μέρα με την ημέρα, στις ζώνες διέλευσης στους αερολιμένες, καθώς και τις ατελείωτες ουρές στους σιδηροδρομικούς σταθμούς, στις εταιρείες ενοικίασης αυτοκινήτων και στους χώρους στάθμευσης ταξί. Οι αεροπορικές εταιρείες υπέστησαν τις μεγαλύτερες οικονομικές ζημίες. Οι πολίτες κινδυνεύουν να εξαπατηθούν: πέραν της ταλαιπωρίας και των απρόβλεπτων δαπανών που θα είναι δύσκολο να ανακτηθούν, ενδέχεται να αυξηθούν και τα αεροπορικά ναύλα προς αντιστάθμιση των ζημιών που προκλήθηκαν. Αυτό το ενδεχόμενο πρέπει να αποφευχθεί. Ακριβώς όπως ενεργεί σε περίπτωση φυσικών καταστροφών, η Ευρωπαϊκή Ένωση θα πρέπει να αντιδράσει αποζημιώνοντας τους πολίτες που επιβαρύνθηκαν με απρόβλεπτες δαπάνες, στο πλαίσιο των προσπαθειών της για την ελαχιστοποίηση της ταλαιπωρίας τους, από κοινού με τις αεροπορικές εταιρείες· λαμβάνοντας, όμως, αυτά τα μέτρα, πρέπει να αποφύγει τον κίνδυνο περιγραφής μίας τέτοιας αποζημίωσης ως κρατικής ενίσχυσης, και, επομένως, ως παράνομης ενίσχυσης. Οι πολίτες πρέπει, πρωτίστως, να λάβουν διασφαλίσεις ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση θα τους συνδράμει, ούτως ώστε να αισθάνονται ότι προστατεύονται, τόσο άμεσα όσο και έμμεσα. Προς το παρόν, πολλοί είναι εκείνοι που αδυνατούν να παραδεχθούν ότι αισθάνονται προστατευμένοι. Από το Κοινοβούλιο, το οποίο παρουσιάζει δραστικά μειωμένο αριθμό μελών λόγω της απουσίας πολλών βουλευτών που δεν μπόρεσαν να έρθουν εδώ, απευθύνουμε έκκληση για την επείγουσα έγκριση ενός ευρωπαϊκού σχεδίου δράσης συντονισμού μεταξύ των εθνικών κυβερνήσεων και οργανισμών και μίας οργανωμένης μορφής προστασίας των πολιτών. Με τον τρόπο αυτόν θα μπορούσαμε να επιτύχουμε την άμεση ανταπόκριση στις ανάγκες των πολιτών, την οποία οι κυβερνήσεις δεν μπόρεσαν, παραδόξως, να διασφαλίσουν επί του παρόντος.

 
  
MPphoto
 
 

  Sławomir Witold Nitras (PPE), γραπτώς. (PL) Κυρίες και κύριοι, τις τελευταίες ημέρες γίναμε όλοι μάρτυρες του αποκλεισμού αερολιμένων σε ολόκληρη σχεδόν την ευρωπαϊκή ήπειρο. Η κατάσταση είναι ασυνήθης, διότι δεν είναι αποτέλεσμα απεργιών, αλλά μίας φυσικής καταστροφής που προκλήθηκε από την έκρηξη ηφαιστείου στην Ισλανδία. Η εν λόγω παράλυση, στην οποία ενεχόμαστε όλοι έως κάποιον βαθμό, είχε μία σειρά επιπτώσεων όπως τα οικονομικά προβλήματα των αεροπορικών εταιρειών και την αύξηση της σημασίας των χερσαίων και θαλάσσιων μεταφορών. Σε αυτό ακριβώς το στοιχείο θα ήθελα να επιστήσω στην προσοχή σας. Τα τελευταία χρόνια, οι εναέριες μεταφορές έχουν υπερισχύσει σαφώς όλων των άλλων μέσων μεταφορών. Είναι ταχύτερες, ασφαλέστερες και πιο εξυπηρετικές για τους επιβάτες. Ωστόσο, στην παρούσα κατάσταση, είναι ουσιώδης η θέσπιση μέτρων, τα οποία θα επιτρέψουν στα χερσαία και θαλάσσια μέσα μεταφοράς να μας προσφέρουν μια καλύτερη αντιστάθμιση για την ταλαιπωρία που έχουμε υποστεί λόγω της παράλυσης των αερομεταφορών.

 
  
MPphoto
 
 

  Cristian Dan Preda (PPE), γραπτώς.(RO) Δεν απαιτείται καμία απολύτως δικαιολογία για την ασφάλεια της εναέριας κυκλοφορίας. Μετά την ηφαιστειακή έκρηξη στην Ισλανδία, φαίνεται ότι οι αεροπορικές μετακινήσεις όχι μόνο δεν αποτελούν βιώσιμη επιλογή, αλλά, επιπλέον, έχουν καταστεί σχεδόν αδύνατες. Πιστεύω ακράδαντα ότι ο μεγαλύτερος συντονισμός σε ευρωπαϊκό επίπεδο θα μπορούσε να είχε βοηθήσει τους πολίτες της ΕΕ που βρέθηκαν εγκλωβισμένοι σε διάφορα αεροδρόμια ανά τον κόσμο ή ήταν απολύτως αδύνατον για αυτούς να επιβιβαστούν στις προγραμματισμένες πτήσεις τους. Ευελπιστώ ο Ενιαίος Ευρωπαϊκός Ουρανός να αποτελέσει κάποτε πραγματικότητα.

Όπως όλοι γνωρίζετε πολύ καλά, η πλήρης απαγόρευση διεξαγωγής πτήσεων κατά τις τελευταίες ημέρες έπληξε και το παρόν Κοινοβούλιο, ή, για την ακρίβεια, τη λειτουργία των συνόδων Ολομέλειας του Κοινοβουλίου. Θεωρώ ότι δεν υπάρχει καμία δικαιολογία για την αναβολή της ψηφοφορίας και την περικοπή μίας ημέρας από τη σύνοδο, ακόμη και αν το βράδυ της Δευτέρας, 19 Απριλίου, παρίστατο μόνο το 65% περίπου των βουλευτών του ΕΚ. Κατά την άποψή μου, η σύνοδος πρέπει να διεξαχθεί κανονικά.

 

4. Νομοθετικό πρόγραμμα και πρόγραμμα εργασίας της Επιτροπής για το 2010 (συζήτηση)
Βίντεο των παρεμβάσεων
MPphoto
 

  Πρόεδρος. – Η ημερήσια διάταξη προβλέπει τη δήλωση του Προέδρου της Ευρωπαϊκής Επιτροπής κ. Barroso σχετικά με το νομοθετικό πρόγραμμα και πρόγραμμα εργασίας της Επιτροπής για το 2010.

Θα ήθελα να τονίσω ότι παρόντες στην αίθουσα είναι και αρκετοί Επίτροποι. Υπάρχει ισχυρή εκπροσώπηση ολόκληρης της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, δεδομένης της εξαιρετικής σημασίας που έχει το θέμα για όλους μας. Λόγω της αλλαγής στη διάταξη των εργασιών χρειάστηκε να περιορίσουμε κάπως το θέμα, και αφού ακούσουμε όσα έχει να πει ο κ. Barroso, θα παρέμβουν οι πρόεδροι των πολιτικών Ομάδων, οι οποίοι θα τοποθετηθούν πολιτικά επί των όσων προτείνει η Επιτροπή για το 2010. Εν συνεχεία, θα ζητήσουμε από τον κ. Barroso να λάβει εκ νέου τον λόγο, προκειμένου να απαντήσει στις παρατηρήσεις των προέδρων των πολιτικών Ομάδων.

 
  
MPphoto
 

  Πρόεδρος. - Κύριε Barroso, σας ευχαριστούμε που ήρθατε. Για όλους μας ήταν δύσκολη η έλευση στο Στρασβούργο. Πολλοί βουλευτές δεν έχουν φτάσει στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, εξ ου και η όχι και τόσο μεγάλη συμμετοχή. Αποφασίσαμε να μην διεξαχθεί ψηφοφορία κατά τη διάρκεια αυτής της περιόδου συνόδου, διότι σε όλους μας πρέπει να δίδεται η δυνατότητα συμμετοχής στην ψηφοφορία, και ορισμένοι βουλευτές δεν κατόρθωσαν καν να έρθουν στο Στρασβούργο. Οπότε υπάρχουν ορισμένοι νέοι κανόνες για αυτήν την περίοδο συνόδου.

 
  
MPphoto
 

  Jose Manuel Barroso, Πρόεδρος της Επιτροπής.(FR) Κύριε Πρόεδρε, κυρίες και κύριοι, έχω την τιμή και την ευχαρίστηση να σας παρουσιάσω σήμερα το πρώτο πρόγραμμα εργασιών αυτής της Επιτροπής. Πρόκειται δε για το πρώτο πρόγραμμα εργασιών μετά την έναρξη ισχύος της Συνθήκης της Λισαβόνας. Έχω την τιμή και την ευχαρίστηση να το παρουσιάσω στην ουσία μαζί με ολόκληρο το επιτελείο μου, την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, σε ένδειξη σεβασμού για το Κοινοβούλιό σας.

Η παρουσίαση του προγράμματος αυτού έρχεται σε μια αποφασιστική στιγμή για την Ευρώπη, δεδομένου ότι τώρα είναι που πρέπει να αναλάβουμε δράση. Το πρόγραμμα αυτό είναι το άμεσο αποτέλεσμα του πολιτικού μας διαλόγου. Κατόπιν εντατικών διαβουλεύσεων, οι οποίες διεξήχθησαν στη βάση των πολιτικών κατευθύνσεων που παρουσίασα για την προσεχή πενταετία, το παρόν Κοινοβούλιο μού ανέθεσε, τον Σεπτέμβριο, την ευθύνη για μια δεύτερη εντολή. Μετά από εκτενείς ακροάσεις που μας επέτρεψαν να διαμορφώσουμε ένα κοινό όραμα επί των δράσεων που παρουσιάστηκαν, ολόκληρο το Σώμα των Επιτρόπων έλαβε, τον Φεβρουάριο, την ψήφο εμπιστοσύνης σας. Με άλλα λόγια, αυτό το πρόγραμμα εργασιών συνάδει σε πολύ μεγάλο βαθμό με τις πολιτικές προτεραιότητες που διατυπώθηκαν από το θεσμικό σας όργανο. Παρέχει, ως εκ τούτου, μια στέρεη βάση για την επίτευξη φιλόδοξων αποτελεσμάτων.

Πρώτη μας προτεραιότητα πρέπει να είναι η έξοδος από την κρίση και η εδραίωση των θεμελίων για μια βιώσιμη ανάπτυξη που θα δημιουργεί θέσεις απασχόλησης. Καταρχάς, τα κατεπείγοντα ζητήματα: πρόσφατα συζητήσαμε τα αποτελέσματα του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου. Εν τω μεταξύ, ο μηχανισμός οικονομικής στήριξης που προτάθηκε για την Ελλάδα τέθηκε εν τέλει σε εφαρμογή στις 11 Απριλίου. Η Επιτροπή θα διαδραματίσει σημαντικό ρόλο στην εφαρμογή του μηχανισμού αυτού, όταν η Ελλάδα ζητήσει την ενεργοποίησή του. Αυτό είναι λογική συνέπεια του ότι η Επιτροπή συμμετέχει ενεργά, και συμμετείχε εξαρχής, στην εξεύρεση λύσης στα οικονομικά προβλήματα που αντιμετωπίζει η Ελλάδα και στη διατήρηση της σταθερότητας στη ζώνη του ευρώ. Η συμμετοχή μας υπήρξε ανέκαθεν σύμφωνη προς την αρχή της αλληλεγγύης αλλά και την αρχή της υπευθυνότητας.

Ωστόσο, πρέπει να πράξουμε περισσότερα και να διερωτηθούμε γιατί ανέκυψαν αυτά τα προβλήματα και πώς μπορούμε να τα αποφύγουμε στο μέλλον. Γι’ αυτό αναθεωρούμε το σύμφωνο σταθερότητας και ανάπτυξης προκειμένου να ενισχύσουμε την οικονομική εποπτεία και να την επεκτείνουμε πέραν του ζητήματος των ελλειμμάτων και μόνον. Χρειαζόμαστε έναν μόνιμο μηχανισμό επίλυσης κρίσεων. Εν ολίγοις, πρέπει να καταδείξουμε ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση, και ειδικότερα η ζώνη του ευρώ, είναι σε θέση να ανταποκριθεί στις σημερινές προκλήσεις, και πρέπει να κάνουμε χρήση όλων των δυνατοτήτων που μας παρέχει η Συνθήκη της Λισαβόνας.

Γι’ αυτό, μία από τις πρώτες σημαντικές πρωτοβουλίες της Επιτροπής τον προσεχή μήνα θα είναι η παρουσίαση ανακοίνωσης σχετικά με τον αυξημένο συντονισμό των οικονομικών πολιτικών. Όλοι μας γνωρίζουμε ότι αυτό που διακυβεύεται εν προκειμένω είναι το συλλογικό συμφέρον της Ευρώπης. Η Ένωση πρέπει να ενισχύσει το σύστημα και να λάβει υπόψη όλο το φάσμα των κινδύνων και των οικονομικών ανισορροπιών. Πρέπει να βελτιώσουμε τους εσωτερικούς μηχανισμούς. Με την περαιτέρω ενίσχυση των δομών και την ανάληψη μιας πιο συντονισμένης προσέγγισης, η Ευρώπη μπορεί να συμβάλει στην επαναφορά των δημόσιων οικονομιών σε μια νέα και βιώσιμη πορεία και μπορεί να δημιουργήσει ένα πλαίσιο που θα ευνοεί μια ευρύτερη, βιώσιμη ανάκαμψη.

Κυρίες και κύριοι, τους τελευταίους 18 μήνες έχουμε σημειώσει τεράστια πρόοδο σε ό,τι αφορά την υλοποίηση ενός χρηματοπιστωτικού συστήματος που είναι πιο ηθικό, ισχυρό και υπεύθυνο. Πρέπει να συνεχίσουμε προς αυτήν την κατεύθυνση, να καλύψουμε τα τελευταία κενά που εξακολουθούν να υφίστανται στους κανονισμούς και να διασφαλίσουμε ότι οι εποπτικές δομές μας θα συνεχίσουν να συμβαδίζουν με έναν τομέα που διαρκώς εξελίσσεται.

Είμαι πεπεισμένος ότι η πρότασή μας σχετικά με τα αμοιβαία κεφάλαια κινδύνου και τα κεφάλαια ιδιωτικών συμμετοχών σύντομα θα φτάσει σε καθοριστικό στάδιο. Η Επιτροπή φρονεί ότι η νομοθετική αρχή θα συμφωνήσει με τον κοινό μας στόχο, που είναι να διασφαλίσουμε ότι το νέο ευρωπαϊκό πλαίσιο εποπτείας στον τομέα των χρηματοπιστωτικών υπηρεσιών θα καταστεί πλήρως λειτουργικό από τις αρχές του επόμενου έτους.

Το 2010, η Επιτροπή προτίθεται να υποβάλει αρκετές προτάσεις σε καίριους τομείς, όπως στις αγορές παραγώγων, τα συστήματα εγγύησης των καταθέσεων και τις καταχρηστικές συμπεριφορές στην αγορά. Ιδιαίτερη προσοχή θα δοθεί στην προστασία των απλών καταναλωτών χρηματοπιστωτικών υπηρεσιών. Θα εργαστούμε και πάνω σε άλλες σημαντικές πτυχές που συνδέονται με τις συμφωνίες ανταλλαγής κινδύνων αθέτησης (CDS) και τις ακάλυπτες πωλήσεις, και σύντομα θα προτείνουμε ορισμένες κατευθυντήριες γραμμές σχετικά με τη χρήση των πόρων για την επίλυση ανεπαρκειών του τραπεζικού τομέα.

Πρόεδρος της Επιτροπής.(EN) Κύριε Πρόεδρε, αξιότιμοι βουλευτές του Κοινοβουλίου, η Επιτροπή αυτή ξεκίνησε αμέσως τις εργασίες της. Με την παρουσίαση της στρατηγικής «Ευρώπη 2020» αμέσως μετά την ανάληψη των καθηκόντων μας, θέσαμε τις προϋποθέσεις που θα μας βοηθήσουν να επαναφέρουμε την Ευρώπη σε μια σωστή πορεία – μια πορεία υπέρ μιας έξυπνης, διατηρήσιμης και χωρίς αποκλεισμούς ανάπτυξης. Αυτό που χρειαζόμαστε τώρα είναι να εργαστούμε από κοινού –το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, τα κράτη μέλη, η Επιτροπή– για να δημιουργήσουμε και να διατηρήσουμε την ορμή αυτή.

Για να επιτευχθεί το όραμα μιας βιώσιμης κοινωνικής οικονομίας της αγοράς έως το 2020, θα απαιτηθεί να καταβληθούν μεγάλες προσπάθειες από όλα τα επίπεδα λήψης αποφάσεων, καθώς και από όλα τα επίπεδα της κοινωνίας. Σε ευρωπαϊκό επίπεδο, οι δράσεις μας πρέπει να έχουν πραγματικά ευρωπαϊκή προστιθέμενη αξία. Αυτόν τον στόχο έχουν οι εμβληματικές πρωτοβουλίες «Ευρώπη 2020» – ψηφιακό θεματολόγιο για την Ευρώπη, αυτοτελής βιομηχανική πολιτική, ευρωπαϊκό πρόγραμμα για την έρευνα και την καινοτομία, μια Ευρώπη που χρησιμοποιεί αποτελεσματικά τους πόρους, νέες δεξιότητες για νέες θέσεις απασχόλησης, «Νεολαία σε κίνηση», καταπολέμηση του κοινωνικού αποκλεισμού. Σε αυτούς τους τομείς μπορεί η Ευρώπη να κάνει τη διαφορά.

Με τον τρόπο αυτό, θα συμβάλουμε στη μετάβαση σε μια οικονομία με αποδοτική αξιοποίηση των πόρων και προσαρμοσμένη στην αλλαγή του κλίματος. Η καταπολέμηση της αλλαγής του κλίματος θα εξακολουθήσει να αποτελεί ύψιστη προτεραιότητα στην ημερήσιά μας διάταξη, τόσο σε επίπεδο ΕΕ όσο και παγκοσμίως. Εφέτος θα δοθεί ιδιαίτερη προσοχή στους τομείς της ενέργειας και των μεταφορών – τομείς που είναι αμφότεροι κρίσιμης σημασίας αν θέλουμε να μετατρέψουμε την πρόκληση μιας βιώσιμης Ευρώπης σε ανταγωνιστικό πλεονέκτημά μας.

Η ενιαία αγορά, ως εγχώρια αγορά 500 εκατομμυρίων καταναλωτών που στηρίζει τις θέσεις απασχόλησης, την ανταγωνιστικότητα, τις προσιτές τιμές και τις επιλογές των καταναλωτών, θα συνεχίσει να αποτελεί τον στυλοβάτη της ευρωπαϊκής οικονομίας. Η πλήρης αξιοποίηση του δυναμικού της είναι ιδιαίτερα σημαντική για τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις, οι οποίες είναι η σημαντικότερη κινητήρια δύναμη για τη δημιουργία θέσεων απασχόλησης στην Ευρωπαϊκή Ένωση.

Η είσοδος της ενιαίας αγοράς στον 21ο αιώνα αποτελεί προτεραιότητα για την Επιτροπή, η οποία θα καταθέσει νέες προτάσεις έως το 2012. Αποτελεί επίσης το αντικείμενο έκθεσης την οποία ζήτησα από τον Mario Monti να εκπονήσει και την οποία θα υποβάλουμε λίαν συντόμως.

Θέλω να υπογραμμίσω τη σημασία που έχει η κοινωνική ένταξη στο όραμά μας για την Ευρώπη 2020. Η πραγματική δύναμη μιας κοινωνίας έγκειται στις ευκαιρίες που δημιουργεί για τους ασθενέστερους πολίτες της. Πρέπει να επωφεληθούμε κάθε ευκαιρίας για να ενθαρρύνουμε την απασχόληση και την κοινωνική συνοχή. Αυτό σημαίνει ότι πρέπει να είμαστε έτοιμοι να αξιοποιήσουμε τους αναδυόμενους τομείς που θα δημιουργήσουν νέες θέσεις απασχόλησης. Σημαίνει ότι πρέπει να παρέχουμε στους πολίτες τις κατάλληλες δεξιότητες για τη δημιουργία και τη διατήρηση υψηλών επιπέδων απασχόλησης και για τη διευκόλυνση της οικονομικής μετάβασης. Σημαίνει ότι πρέπει να εργαστούμε προκειμένου να υπερβούμε τις επιπτώσεις της κρίσης στους νέους διευκολύνοντας τη μετάβαση από την εκπαίδευση και την κατάρτιση στην εργασία. Προς τον σκοπό αυτό, θα δημιουργηθεί μια ευρεία ευρωπαϊκή πλατφόρμα για την καταπολέμηση της φτώχειας κατά το τρέχον ευρωπαϊκό έτος για την καταπολέμηση της φτώχειας και του κοινωνικού αποκλεισμού. Η ατζέντα αυτή συμβάλλει, φυσικά, στην υλοποίηση των αρχών μας για οικονομική, κοινωνική και εδαφική συνοχή.

Οι ανησυχίες και η ευημερία των ευρωπαίων πολιτών θα παραμείνουν στο επίκεντρο των ενεργειών της Επιτροπής. Το πλήρες σχέδιο δράσης για την υλοποίηση του προγράμματος της Στοκχόλμης, το οποίο θα εγκρίνει η Επιτροπή αργότερα εντός της ημέρας, επικεντρώνεται ακριβώς στο να εξασφαλίσει ότι θα καταστούν περισσότερο απτά για τους πολίτες τα οφέλη της ευρωπαϊκής ολοκλήρωσης στους τομείς της ελευθερίας, της ασφάλειας και της δικαιοσύνης.

Το σχέδιο δράσης αυτό καθαυτό αποτελεί ένα ολοκληρωμένο πρόγραμμα εργασιών για την Επιτροπή στον τομέα της ελευθερίας, της ασφάλειας και της δικαιοσύνης. Τοποθετεί τους πολίτες στον πυρήνα των πολιτικών μας, διευκολύνοντας την άσκηση των ειδικών τους δικαιωμάτων. Θα έχει επίσης ως στόχο την ανάπτυξη μιας ανοικτής και ασφαλούς Ευρώπης δίδοντας ιδιαίτερη έμφαση στην αντιμετώπιση του διασυνοριακού εγκλήματος και στην κοινή πολιτική μετανάστευσης και ασύλου.

Στον τομέα της ελευθερίας, της ασφάλειας και της δικαιοσύνης, η Ευρωπαϊκή Ένωση έχει περάσει την τελευταία δεκαετία από την εφαρμογή της ελεύθερης κυκλοφορίας προσώπων σε μια κοινή πολιτική. Τα έως σήμερα επιτεύγματα είναι εντυπωσιακά, αλλά αυτήν την περίοδο που εξερχόμαστε από την κρίση χρειαζόμαστε περισσότερο από ποτέ να προωθήσουμε και να προασπίσουμε τις ευρωπαϊκές αξίες, πρωτίστως δε να αξιοποιήσουμε όλο το δυναμικό που έχει τώρα δημιουργηθεί από τη Συνθήκη της Λισαβόνας. Το σχέδιο δράσης περιλαμβάνει έναν εκτενή κατάλογο μέτρων για την εφαρμογή των προτεραιοτήτων που έχουμε ήδη καθορίσει στον τομέα αυτό, τόσο σε ευρωπαϊκό όσο και σε παγκόσμιο επίπεδο.

Η έναρξη ισχύος της Συνθήκης της Λισαβόνας μάς παρέχει επίσης τα μέσα για να φανούμε πιο φιλόδοξοι. Ο διευρυμένος ρόλος αυτού του Κοινοβουλίου, η αποτελεσματικότερη λήψη αποφάσεων στο Συμβούλιο, η προοπτική για μεγαλύτερη συνοχή και συνέπεια των κρατών μελών στις αποφάσεις του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου και ο δικαιοδοτικός έλεγχος του Δικαστηρίου θα ενισχύσουν την αποφασιστικότητα με την οποία η Ευρωπαϊκή Ένωση ανταποκρίνεται στις προσδοκίες και στις ανησυχίες των πολιτών μας.

Όταν ατενίζουμε το 2020, καλούμαστε επίσης να αντιμετωπίσουμε μια σειρά μακροχρόνιων τάσεων που έχουν άμεσο αντίκτυπο στην καθημερινή ζωή των πολιτών. Αν δράσουμε τώρα, θα δρέψουμε καρπούς στο μέλλον. Για παράδειγμα, η Επιτροπή θα εγκαινιάσει δημόσια συζήτηση σχετικά με το μέλλον των συντάξεων και θα προβεί στην ανάλυση επιλογών με σκοπό να διασφαλιστεί η βιωσιμότητα και η επάρκεια των συνταξιοδοτικών συστημάτων. Φυσικά, σε τομείς σαν και αυτόν, πολλά από τα μέσα είναι εθνικά – αλλά αυτό δεν θα πρέπει να μας εμποδίσει να διασφαλίσουμε ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση θα συμβάλει τα μέγιστα.

Στον τομέα των εξωτερικών υποθέσεων, ο νέος ρόλος της Υπάτης Εκπροσώπου/Αντιπροέδρου και η έναρξη λειτουργίας της Ευρωπαϊκής Υπηρεσίας Εξωτερικής Δράσης θα μας παράσχουν τα μέσα για την οικοδόμηση μιας ισχυρότερης και συνεκτικότερης εξωτερικής πολιτικής της ΕΕ. Θα καθορίσουμε τις στρατηγικές προτεραιότητες της εμπορικής πολιτικής, θα προωθήσουμε τις εμπορικές διαπραγματεύσεις και θα συνεργαστούμε με τους εταίρους σε ζητήματα που καλύπτουν την πρόσβαση στην αγορά εργασίας, το ρυθμιστικό πλαίσιο, καθώς και τις παγκόσμιες ανισορροπίες. Θα προβάλουμε τους στόχους που καθορίσαμε για την στρατηγική «Ευρώπη 2020» στην παγκόσμια αγορά μέσω, για παράδειγμα, της ομάδας G20.

Η Επιτροπή θα ασχοληθεί επίσης με τις γεωπολιτικές προκλήσεις στον τομέα της ενέργειας, προκειμένου να διασφαλίσει ασφαλή, σίγουρη, αειφόρο και οικονομικά προσιτή ενέργεια.

Άλλη μία βασική προτεραιότητα για την Επιτροπή είναι να εφαρμόσει τη διεθνή ατζέντα για την ανάπτυξη και να προτείνει ένα πρόγραμμα δράσης της ΕΕ ενόψει της συνόδου κορυφής του 2015 για τους αναπτυξιακούς στόχους της Χιλιετίας. Η πρωτοβουλία αυτή θα αποτελέσει τη βάση ώστε να προετοιμάσει το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο του Ιουνίου μια κοινή θέση της ΕΕ ενόψει της συνεδρίασης υψηλού επιπέδου των Ηνωμένων Εθνών τον Σεπτέμβριο σχετικά με την αναθεώρηση των αναπτυξιακών στόχων της Χιλιετίας (ΑΣΧ), η οποία έχει ως στόχο την έγκριση ενός ολοκληρωμένου σχεδίου δράσης για την επίτευξη των ΑΣΧ έως το 2015. Θέλουμε μια Ευρώπη που θα είναι ανοικτή και θα επιδεικνύει μέσα από συγκεκριμένες δράσεις την αλληλεγγύη της έναντι των πλέον ευάλωτων ομάδων στον κόσμο.

Τέλος, όπως συμφωνήθηκε με το παρόν Κοινοβούλιο, θα δημοσιοποιήσουμε την αναθεώρηση του προϋπολογισμού κατά το τρίτο τρίμηνο του έτους που διανύουμε. Με τον τρόπο αυτό, θα καθορίσουμε όσα εμείς θεωρούμε ότι αποτελούν τις βασικές αρχές και παραμέτρους για την καλύτερη δυνατή χρήση των χρηματοοικονομικών πόρων της Ευρωπαϊκής Ένωσης, λαμβάνοντας πλήρως υπόψη τη στρατηγική «Ευρώπη 2020». Παράλληλα, θα προβούμε σε διεξοδικότερη αξιολόγηση καίριων τομέων, συμπεριλαμβανομένης της γεωργίας και της συνοχής. Μπορώ να διαβεβαιώσω ότι το Κοινοβούλιο θα συμμετάσχει πλήρως σε όλα τα στάδια της αναθεώρησης του προϋπολογισμού.

Ολοκληρώνοντας, θα ήθελα εν συντομία να διευκρινίσω μια σειρά καινοτομιών που περιλαμβάνονται στο πρόγραμμα εργασιών. Το πρόγραμμα αυτό, καθώς και τα μελλοντικά προγράμματα, πρέπει να παρέχει το σωστό πλαίσιο για να μπορέσουν τα θεσμικά όργανα να οικοδομήσουν ισχυρή συναίνεση σχετικά με το πού πρέπει να εστιάσει η Ευρώπη την προσοχή της. Πρέπει, συνεπώς, να είμαστε περισσότερο πολιτικοί και πρέπει επίσης να απηχούμε την πολυετή πρόκληση των πρωτοβουλιών της κλίμακας που θέλουμε. Νομίζω ότι ο τρόπος εκπόνησης των προγραμμάτων εργασιών στο μέλλον πρέπει να καταδεικνύει σαφώς την ειδική εταιρική σχέση την οποία εγώ και η Επιτροπή θέλουμε να καθιερώσουμε με το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο κατά τη διάρκεια αυτής της εντολής.

Το πρόγραμμα αυτό επισημαίνει 34 στρατηγικές πρωτοβουλίες τις οποίες δεσμευόμαστε ότι θα φέρουμε στο τραπέζι των διαπραγματεύσεων πριν από τα τέλη Δεκεμβρίου. Είμαι βέβαιος ότι συμφωνείτε πως πρόκειται για μια φιλόδοξη ατζέντα για τους επόμενους οκτώ μήνες.

Παράλληλα, το πρόγραμμα περιλαμβάνει πολλές άλλες πρωτοβουλίες για το 2010 και μετά. Αυτός ο ενδεικτικός κατάλογος περιλαμβάνει πρωτοβουλίες επί των οποίων προτίθεται η Επιτροπή να εργαστεί τα προσεχή έτη. Δεν θα καταλήξουν κατ’ ανάγκη όλες αυτές οι πρωτοβουλίες στην υποβολή συγκεκριμένων προτάσεων. Σύμφωνα με τις αρχές της έξυπνης νομοθεσίας, πρέπει να αξιολογήσουμε ενδελεχώς ποια θέματα θα πρέπει να προχωρήσουν και υπό ποια μορφή.

Το πρόγραμμα εργασιών θα υποβάλλεται σε αναθεώρηση κάθε χρόνο προκειμένου να εντοπίζονται νέες στρατηγικές πρωτοβουλίες και να προσαρμόζεται το πολυετές σκέλος εφόσον απαιτείται. Η «κυλιόμενη» προσέγγιση θα ενισχύσει τη διαφάνεια και την προβλεψιμότητα για όλα τα ενδιαφερόμενα μέρη, διατηρώντας παράλληλα την αναγκαία ευελιξία για την απόκριση σε απρόσμενες εξελίξεις. Ένα πράγμα που διδαχθήκαμε τα τελευταία χρόνια είναι ότι πρέπει πάντα να προβλέπουμε το απρόβλεπτο. Τα τελευταία χρόνια μάς έχουν δείξει ότι τα στρατηγικά σχεδιαγράμματα δεν μπορούν να χαράσσονται σε πέτρα – πρέπει να προσαρμόζονται στην επί τόπου πραγματικότητα.

Αξιότιμοι κύριοι βουλευτές, το πρόγραμμα εργασιών της Επιτροπής για το 2010 που με υπερηφάνεια παρουσιάζουμε σήμερα είναι ένα φιλόδοξο, αλλά και απαραίτητο και ρεαλιστικό πλαίσιο για τη χάραξη ευρωπαϊκής πολιτικής κατά το προσεχές έτος. Είναι ρεαλιστικό, εφόσον όλα τα θεσμικά όργανα είναι έτοιμα να ενώσουν τις δυνάμεις τους και να συνεργαστούν με σκοπό την επίτευξη έγκαιρων αποτελεσμάτων για τους πολίτες της Ευρώπης· είναι απαραίτητο, διότι η αντιμετώπιση του τύπου «επιστροφή στα συνηθισμένα» δεν αποτελεί πλέον δόκιμη επιλογή εάν θέλουμε το 2010 να αποτελέσει σημείο καμπής· και είναι φιλόδοξο διότι, περισσότερο από ποτέ, υπάρχει η ανάγκη για μια ισχυρή Ευρώπη, ικανή να παράσχει στους πολίτες τις λύσεις που αναζητούν. Αυτό αναμένουν από εμάς, και καθήκον μας είναι να εργαστούμε για την ευημερία και την καλή τους διαβίωση.

 
  
MPphoto
 

  Πρόεδρος. – Σας ευχαριστώ, κύριε Barroso, για τη διεξοδική παρουσίαση των σημαντικότερων πρωτοβουλιών της Επιτροπής για τους επόμενους οκτώ μήνες.

Θα ήθελα απλώς να τονίσω ότι η στρατηγική εταιρική σχέση στην οποία αναφερθήκατε έχει πολύ μεγάλη σημασία για εμάς. Παρότι κάνουμε διάκριση μεταξύ εκτελεστικής και νομοθετικής εξουσίας, η μεταξύ μας συνεργασία έχει ζωτική σημασία για τους πολίτες μας, οπότε μας χαροποιεί ιδιαίτερα το γεγονός ότι σας ακούσαμε να μιλάτε για την ανάγκη μιας όσο το δυνατόν στενότερης επικοινωνίας μεταξύ της Επιτροπής και του Κοινοβουλίου. Η παρουσία σας, καθώς και η παρουσία των Επιτρόπων, σε αυτή τη σημερινή συνεδρίαση είναι η μεγαλύτερη απόδειξη για το αληθές των προθέσεων της Επιτροπής. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ για αυτό.

 
  
MPphoto
 

  József Szájer, εξ ονόματος της Ομάδας PPE. – (HU) Κύριε Πρόεδρε, εξ ονόματος του Ευρωπαϊκού Λαϊκού Κόμματος (Χριστιανοδημοκράτες), χαιρετίζουμε το γεγονός ότι η Επιτροπή έχει ξεκινήσει φιλόδοξα τις εργασίες της και ότι παρουσίασε το πρόγραμμα εργασιών της για το 2010. Το εκλαμβάνουμε με το πνεύμα που το εννοούσε η Επιτροπή, ότι είναι παρούσα, καθώς και ως ένδειξη σεβασμού έναντι του Κοινοβουλίου, ότι παίρνει στα σοβαρά το Κοινοβούλιο, και χαιρόμαστε που είναι όλοι εδώ. Παράλληλα, λυπούμαστε που έχει ήδη χαθεί πολύς χρόνος εφέτος, καθώς η καθυστέρηση της επικύρωσης της Συνθήκης της Λισαβόνας δεν επέτρεψε την εναρμόνιση του νομοθετικού προγράμματος και του προϋπολογισμού το έτος αυτό. Είμαστε απολύτως πεπεισμένοι ότι η διαδικασία αυτή θα μπορέσει να αποκατασταθεί το 2011, αφού υπερκεραστούν ήσσονος σημασίας δυσκολίες.

Η συνθήκη της Λισαβόνας έχει τεθεί σε ισχύ, και στο εξής δεν μπορούμε ούτε εμείς, ως βουλευτές του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, ούτε η Επιτροπή ή το Συμβούλιο, να προβάλλουμε πλέον δικαιολογίες διότι δεν αναλαμβάνουμε αποφασιστική δράση και δεν ξεκινούμε το έργο μας, δηλαδή την εφαρμογή των όσων επιτάσσει η συνθήκη της Λισαβόνας και την εκπλήρωση των όσων επιθυμούν οι πολίτες, τοποθετώντας τους στο επίκεντρο των σχεδίων πολιτικής μας.

Το Ευρωπαϊκό Λαϊκό Κόμμα συνέταξε δύο καταλόγους σχετικά με τα σχέδια της Επιτροπής. Αποστείλαμε τις λεπτομέρειες σε εσάς πριν ακόμη γίνουν δεκτά. Οι δύο κατάλογοι, στους οποίους θα ήθελα στο σημείο αυτό να αναφερθώ εν συντομία, αποτελούνται στην ουσία από έναν κατάλογο με όσα δεν πρέπει να πράξει η Επιτροπή και έναν κατάλογο όπου παρατίθενται όσα θα θέλαμε να πράξουν.

Πρώτον, θα θέλαμε να ζητήσουμε από την Επιτροπή να μην ακολουθήσει την πάγια έως σήμερα πρακτική, διότι αυτό θα ακύρωνε την ουσία της σημερινής συζήτησης, δηλαδή, την κατάθεση έως τον Οκτώβριο μόλις του 40% των νομοθετικών σας προτάσεων για το έτος αυτό. Εάν αυτό εξακολουθήσει να ισχύει στο μέλλον, τότε αυτού του είδους οι συζητήσεις δεν έχουν νόημα. Το Κοινοβούλιο δεν μπορεί να ασκήσει το δικαίωμα μέσω του οποίου επιθυμεί να ασκήσει επιρροή στις προτάσεις που θα πρέπει να υποβάλει η Επιτροπή. Αυτός είναι ο λόγος για τον οποίο θεωρούμε σημαντικό το γεγονός ότι οι εν λόγω νομοθετικές προτάσεις ή τα προγράμματα εργασιών δεν τοποθετούνται σε ίση μοίρα με τα πενταετή προγράμματα των παλαιών κομμουνιστικών καθεστώτων, στα οποία τίποτα, από την αρχή έως το τέλος, δεν ήταν αληθές. Και όσα κατόρθωναν εν τέλει να επιτύχουν, δεν είχαν καμία σχέση με τους τελικούς στόχους.

Το άλλο που ζητούμε από την Επιτροπή είναι να μην ανεχτεί ψεύδη και εξαπάτηση. Σήμερα, αρκετές ευρωπαϊκές χώρες βρίσκονται σε κρίση, διότι συγκάλυψαν τα πραγματικά στοιχεία και είπαν ψέματα για το μέγεθος του δημοσιονομικού ελλείμματος. Συγκάλυψαν τις πληροφορίες αυτές από τους υπολοίπους, παρόλο που είμαστε όλοι στην ίδια κατάσταση, και τέτοιες καταστάσεις επηρεάζουν πολύ κόσμο. Αυτό συνέβη στην Ουγγαρία, όπως συνέβη και στην Ελλάδα. Σε ανάλογες περιπτώσεις, αυτό που αναμένουμε από την Επιτροπή είναι να μην δειλιάσει, αλλά να κατονομάσει και να καταγγείλει με αποφασιστικό τρόπο τις χώρες αυτές, ειδάλλως θα έχουμε αργότερα πολύ περισσότερα προβλήματα να αντιμετωπίσουμε.

Ο διάσημος στοχαστής του δεκάτου ενάτου αιώνα της ουγγρικής εποχής των μεταρρυθμίσεων, ο κόμης Szechenyi, είχε πει ότι όποιος συγκαλύπτει το πρόβλημα, το μεγεθύνει. Συνεπώς, δεν πρέπει να το συγκαλύψουμε, αλλά να το καταδείξουμε και στη βάση αυτή να λάβουμε τα αποφασιστικά μέτρα που απαιτούνται. Η Επιτροπή οφείλει εν προκειμένω να ασκήσει την εξουσία της. Μην με παρεξηγήσετε. Δεν λέω ότι η Επιτροπή ευθύνεται για τις κρίσεις αυτές. υπεύθυνες για τις κρίσεις αυτές είναι οι κυβερνήσεις των εν λόγω χωρών· για χάρη του κοινού καλού όμως, έπρεπε να είχαμε υψώσει τη φωνή μας περισσότερο και πιο αποφασιστικά για να έχουμε αποτελέσματα.

Ας έρθουμε τώρα σε όσα οφείλει να πράξει η Επιτροπή. Καταρχάς, οφείλει επιτέλους να λάβει μέτρα και αποφάσεις και οφείλει να αναπτύξει ένα φιλόδοξο πρόγραμμα για τη δημιουργία θέσεων απασχόλησης. Οφείλει να τοποθετήσει τους πολίτες στο επίκεντρο των εργασιών μας. Η δημιουργία θέσεων απασχόλησης πρέπει να είναι η κατευθυντήρια αρχή μας. Επιτρέψτε μου στο σημείο αυτό να πω ότι, φυσικά, όταν απευθυνόμαστε στους πολίτες, πρέπει να χρησιμοποιούμε γλώσσα την οποία κατανοούν. Όταν μιλάμε για το 2020, τότε εγώ –ως βουλευτής προερχόμενος από μία πρώην κομμουνιστική χώρα– το συσχετίζω για άλλη μία φορά με το πενταετές πρόγραμμα ή με εκείνον τον αριθμό που εκχωρούσαν στο παρελθόν σε κρατούμενους. Γιατί δεν αποκαλούμε το πρόγραμμα 2020 πρόγραμμα της Ευρωπαϊκής Ένωσης για τη δημιουργία θέσεων απασχόλησης, γιατί δεν αποκαλούμε το πρόγραμμα της Στοκχόλμης –ένα όνομα που, παρεμπιπτόντως, κανείς πέρα από εμάς δεν κατανοεί– ευρωπαϊκό πρόγραμμα για την ασφάλεια των πολιτών; Αυτό που θέλω να πω είναι ότι οι λέξεις που χρησιμοποιούμε διαδραματίζουν επίσης σημαντικό ρόλο στην έναρξη ολόκληρης αυτής της διαδικασίας.

Θεωρούμε σημαντικό το ότι οι μικρομεσαίες επιχειρήσεις διαδραματίζουν ενεργό ρόλο στη διαδικασία της δημιουργίας θέσεων απασχόλησης. Δεν θα τους άρεσε εάν το Κοινοβούλιο υποχρεωνόταν να αποδεχθεί άκριτα το πρόγραμμα 2020 για τη δημιουργία θέσεων απασχόλησης. Πρέπει εν προκειμένω να γίνουν διεξοδικές συζητήσεις, όχι μόνον σε αυτό το Σώμα, αλλά και στα εθνικά κοινοβούλια, και πρέπει να συμμετάσχουν και οι εθνικές αρχές λήψης αποφάσεων. Ας διδαχθούμε από την αποτυχία του προγράμματος της Λισαβόνας –άλλο ένα όνομα που κανείς δεν κατανοεί! Ας εργαστούμε για την ασφάλεια των πολιτών μας και ας λάβουμε τα αναγκαία μέτρα προς την κατεύθυνση αυτή. Κύριε Πρόεδρε, μία τελευταία παρατήρηση: ουκ επ’ άρτω μόνω ζήσεται άνθρωπος –η ενδυνάμωση των κοινών αξιών μας είναι εξίσου σημαντική. Αναμένουμε από την Επιτροπή να συνεχίσει αυτά τα προγράμματα που βασίζονται στις αξίες, τα οποία αφορούν τον κομμουνισμό, τη συνύπαρξη των εθνικών μειονοτήτων και το κοινό παρελθόν της Ευρώπης. Το Ευρωπαϊκό Λαϊκό Κόμμα θα σας στηρίξει, αλλά θα σας ασκήσει και δριμεία κριτική σε περίπτωση παρέκκλισης από το αρχικό πρόγραμμα.

 
  
MPphoto
 

  Hannes Swoboda, εξ ονόματος της Ομάδας S&D.(DE) Κύριε Πρόεδρε, κύριε Barroso, κυρίες και κύριοι Επίτροποι, θα ήθελα να σας ευχαριστήσω που σήμερα βρίσκονται εδώ τόσοι πολλοί από εσάς. Δυστυχώς, δεν μπορώ να πω το ίδιο και για τους συναδέλφους μου βουλευτές. Ντρέπομαι που λέω ότι δεν είναι πραγματικά απόντες όλοι όσοι δεν βρίσκονται εδώ στην αίθουσα. Είναι στο Στρασβούργο αλλά όχι στην αίθουσα αυτή, όπου θα έπρεπε να βρίσκονται. Το βρίσκω πολύ λυπηρό.

Δεδομένου ότι δεν έχουμε κοινό ψήφισμα, θα σας παρουσιάσουμε τα επιμέρους σημεία μας για να μπορέσετε εσείς να τα αξιολογήσετε λεπτομερώς. Κύριε Barroso, συμφωνούμε μαζί σας ότι το κύριο ζήτημα είναι η ανταγωνιστικότητα σε συνδυασμό με την κοινωνική ασφάλεια σε μια βιώσιμη Ευρώπη. Φυσικά, κύριο μέλημά μας πρέπει να είναι η συνέχιση της καταπολέμησης της φτώχειας και της ανεργίας, η οποία εξακολουθεί να αυξάνεται σε ορισμένους τομείς ή, τουλάχιστον, παραμένει σε απαράδεκτα υψηλά επίπεδα. Θα ήθελα να σας ευχαριστήσω που το αναφέρατε, διότι είναι κάτι για το οποίο δεν φαίνεται να έχουν πειστεί ορισμένοι αρχηγοί κυβερνήσεων. Πώς μπορούμε να τα διασφαλίσουμε όλα αυτά σε μια περίοδο δημοσιονομικής εξυγίανσης; Είναι αυτονόητο ότι πρέπει να προχωρήσουμε στην εξυγίανση των δημόσιων οικονομικών μας. Ωστόσο, αυτό πρέπει να γίνει με μέτρο –θα παρακαλούσα την Επιτροπή να το λάβει υπόψη– και με τέτοια χρονική σειρά, ώστε να μην ακυρωθούν οι άλλοι σημαντικοί στόχοι, δηλαδή η καταπολέμηση της ανεργίας και της φτώχειας.

Θέλω να επωφεληθώ της ευκαιρίας αυτής για να τονίσω τη σημασία αυτού του ζητήματος, υπό το πρίσμα της πρόσφατης συνόδου κορυφής για τους Ρομά στην Cordoba, στην οποία δεν συμμετείχατε εσείς, αλλά συμμετείχαν δύο μέλη της Επιτροπής, η Αντιπρόεδρος της Επιτροπής κ. Reding και ο Επίτροπος για την απασχόληση, τις κοινωνικές υποθέσεις και την κοινωνική ένταξη κ. Andor. Πρόσφατα επισκέφτηκα τους οικισμούς των Ρομά στη Σερβία και θεωρώ αδιανόητο το γεγονός ότι εξακολουθούν ακόμη και σήμερα να υπάρχουν τέτοια μέρη στην Ευρώπη. Καλώ την Επιτροπή να καταβάλει κάθε δυνατή προσπάθεια για την καταπολέμηση του προβλήματος της φτώχειας και της ανεργίας σε αυτόν τον τομέα.

Το επόμενο σημείο μου αφορά τη δημοσιονομική εξυγίανση. Χρειαζόμαστε περισσότερες επενδύσεις. Συζητήσαμε το θέμα αυτό νωρίτερα σήμερα το πρωί με τον κ. Kallas. Έχουμε πραγματοποιήσει ελάχιστες επενδύσεις, για παράδειγμα, στα διευρωπαϊκά δίκτυα. Σήμερα είμαστε σε θέση να διαπιστώσουμε πού ανέκυψαν τα προβλήματα, διότι εξακολουθούμε να μην έχουμε εφαρμόσει όλα όσα προτείνονταν στο λεγόμενο σχέδιο Delors. Όταν μιλάτε για εταιρική σχέση, κύριε Barroso, θα ήθελα να σας ζητήσω να θυμάστε ότι έχουμε ανάγκη αυτήν την εταιρική σχέση, ιδίως σε ό,τι αφορά το ζήτημα του προϋπολογισμού και του μελλοντικού δημοσιονομικού σχεδιασμού, διότι είναι σαφές ότι το Συμβούλιο προτίθεται ήδη να προβεί σε περικοπές σε μικρότερης σημασίας στοιχεία σε ευρωπαϊκό επίπεδο. Αυτό δεν μπορούμε να το ανεχτούμε.

Κύριε Barroso, αναφερθήκατε στην έκθεση Monti. Πρόκειται σαφώς για μια σημαντική έκθεση και είναι θετικό το ότι ζητήσατε από τον κ. Monti να την εκπονήσει, δεδομένης της εμπειρογνωμοσύνης του στον τομέα αυτό. Ωστόσο, όταν συζητούμε για την ενιαία αγορά, πρέπει να αναφερόμαστε και στην κοινωνική οικονομία της αγοράς. Στο πλαίσιο αυτό, αποδίδουμε πολύ μεγάλη σημασία ειδικά στις δημόσιες υπηρεσίες. Συμφωνήσατε να υποβάλετε προτάσεις για μια οδηγία πλαίσιο. Δεν θέλουμε να καλύψουμε όλα τα επιμέρους σημεία εδώ και τώρα, αλλά πιστεύω ότι θα πρέπει να βασιστούμε σε αυτές τις δημόσιες υπηρεσίες ειδικά για την ευρωπαϊκή ταυτότητα, ενόψει των προβλημάτων που αντιμετωπίσαμε στον τομέα των μεταφορών, τα οποία καταδεικνύουν, για παράδειγμα, πόσο σημαντικές είναι οι δημόσιες σιδηροδρομικές υπηρεσίες. Ανεξάρτητα από το εάν παρέχονται από τον ιδιωτικό ή τον δημόσιο τομέα, πρέπει να ρυθμίζονται και να διασφαλίζονται μέσω μίας κοινής ευρωπαϊκής πολιτικής για τις δημόσιες υπηρεσίες.

Θα ήθελα τώρα να έρθω στο τελευταίο και αποφασιστικής σημασίας σημείο μου. Μιλήσατε για την οικονομική κρίση, καθώς και για την Ελλάδα και άλλες χώρες που αντιμετωπίζουν δυσκολίες. Στις προηγούμενες συζητήσεις με τον κ. Van Rompuy, καταλήξαμε στο συμπέρασμα ότι οι δράσεις που ανέλαβε το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο στην προκειμένη περίπτωση δεν αντιπροσωπεύουν ό,τι καλύτερο μπορεί να προσφέρει η Ευρώπη. Εάν όλα αυτά είχαν γίνει πριν από δύο ή τρεις μήνες, η Ελλάδα δεν θα είχε υποχρεωθεί να καταβάλει υψηλά επιτόκια. Αναφερθήκατε στο θέμα αυτό, πιστεύω όμως ότι χρειαζόμαστε περισσότερα από απλές αναφορές. Χρειαζόμαστε μια Επιτροπή που θα προβάλλει τις απαιτήσεις αυτές με δυνατή φωνή.

Συμφωνώ μαζί σας ότι το ζήτημα, το οποίο συχνά παρανοείται, δεν είναι να παρέμβουμε όταν έχει ήδη ξεσπάσει η κρίση και τα ελλείμματα έχουν εκτιναχθεί στα ύψη. Το ζήτημα είναι να αποτρέψουμε όσο είναι δυνατόν μια τέτοια εξέλιξη, μέσω παρακολούθησης των οικονομικών και δημοσιονομικών αλλαγών. Ακούω γι’ άλλη μια φορά ορισμένες κυβερνήσεις να λένε ότι δεν έχουμε δικαίωμα να εξετάσουμε τα στατιστικά τους στοιχεία ή τη διαδικασία του προϋπολογισμού τους. Είναι απαράδεκτο. Εάν θέλουμε να αποτρέψουμε την επανάληψη όσων συνέβησαν τους τελευταίους μήνες και χρόνια, τότε πρέπει να το κάνουμε αυτό. Γιατί πρέπει οι κυβερνήσεις να κρατούν κρυφά τα στατιστικά τους στοιχεία και τη διαδικασία του προϋπολογισμού τους; Φυσικά, οι κυβερνήσεις πρέπει να διαθέτουν έναν βαθμό ελευθερίας. Πρέπει να διαθέτουν την ελευθερία αυτή και, ειδικότερα στη ζώνη του ευρώ, πρέπει να συμπίπτει με τους ευρωπαϊκούς στόχους και επιδιώξεις.

Κύριε Barroso, είμαστε έτοιμοι να αποδεχθούμε την ειδική εταιρική σχέση στην οποία αναφερθήκατε. Πλην όμως, η εταιρική αυτή σχέση πρέπει να εδράζεται σε μια ισχυρή θέση του Κοινοβουλίου και της Επιτροπής. Τις προσεχείς ημέρες θα διεξαγάγουμε διαπραγματεύσεις για τη συμφωνία πλαίσιο. Ορισμένες λεπτομέρειες καθορίζονται σε αυτήν, αλλά ο καθοριστικός παράγοντας είναι το σκεπτικό που την διαπνέει. Σε αυτό περιλαμβάνεται η μια δική σας σαφής δήλωση, σε περίπτωση που ορισμένοι αρχηγοί κυβερνήσεων θελήσουν να καταχραστούν τη Συνθήκη της Λισαβόνας για να ενισχύσουν τη δική τους θέση, ότι σκοπός της Συνθήκης της Λισαβόνας είναι η ενδυνάμωση της Ευρώπης. Γι’ αυτό πρέπει η Επιτροπή να αποκτήσει ισχυρή φωνή. Στην περίπτωση αυτή, θα συμφωνήσουμε μαζί σας και θα σας στηρίξουμε, ακόμη και αν οι απόψεις μας διαφέρουν σε επιμέρους ζητήματα. Εντούτοις, πρέπει να αγωνιστούμε από κοινού για μια ισχυρή Ευρώπη. Αυτό είναι πολύ σημαντικό, ειδικότερα υπό το φως της πρόσφατης συμπεριφοράς ορισμένων αρχηγών κυβερνήσεων.

 
  
MPphoto
 

  Marielle De Sarnez, εξ ονόματος της Ομάδας ALDE.(FR) Κύριε Πρόεδρε, κύριε Πρόεδρε της Επιτροπής, βρίσκω το πρόγραμμα αυτό μάλλον υπερβολικά διστακτικό λαμβανομένων υπόψη των σημερινών αναταραχών και προκλήσεων, και πιστεύω ότι δικαιούμαστε να αναμένουμε κάτι πιο φιλόδοξο από την Επιτροπή, πολύ περισσότερο δε εφόσον έχετε δεσμευθεί επ’ αυτού.

Καταρχάς σε σχέση με τον δημοσιονομικό κανονισμό μας, κατανοώ πλήρως τι προσπαθεί να κάνει ο κ. Barnier. Κινούνται προς τη σωστή κατεύθυνση, εντούτοις πιστεύω ότι θα μπορούσαμε να προχωρήσουμε περισσότερο και να εξετάσουμε και άλλες κατευθύνσεις, όπως τον διαχωρισμό των τραπεζικών δραστηριοτήτων, τη φορολόγηση των χρηματοοικονομικών κινήσεων ή την επιβολή σαφούς και απλής απαγόρευσης στα παράγωγα προϊόντα, ζήτημα το οποίο τελεί υπό εξέταση σήμερα στις Ηνωμένες Πολιτείες.

Εντούτοις, πιστεύω –και αυτό, για μένα, είναι ακόμη πιο σημαντικό– ότι πρέπει οπωσδήποτε να καταβάλουμε κάθε δυνατή προσπάθεια για την προαγωγή της πραγματικής οικονομίας και των βιώσιμων επενδύσεων οι οποίες δημιουργούν στην ουσία απασχόληση, σε αντίθεση με τη σημερινή, άκρως καθοδηγούμενη από τις χρηματοπιστωτικές υπηρεσίες οικονομία. Θα το θεωρούσα πολύ θετικό εάν εργαζόμασταν επί συγκεκριμένων σχεδίων που κινούνται προς αυτήν την κατεύθυνση. Δεν βλέπω κανένα τέτοιο σχέδιο στο πρόγραμμα αυτό σήμερα.

Πιστεύω επίσης ότι έχουμε ανάγκη μακρόπνοων σχεδίων. Αν υπάρχει μια περίοδος για να αναβιώσει η ιδέα μιας Ευρώπης των σιδηροδρόμων, τότε αυτή είναι σήμερα, με την κρίση που βιώσαμε. Σήμερα πραγματοποιούνται 28.000 πτήσεις καθημερινά στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Αυτή είναι πράγματι η στιγμή για να αναζωογονήσουμε την Ευρώπη των σιδηροδρόμων για την οποία μιλούσαμε για δεκαετίες.

Εντούτοις, πιστεύω ότι τίποτα δεν θα επιτευχθεί χωρίς την ύπαρξη πραγματικού οικονομικού συντονισμού και οικονομικής διακυβέρνησης. Από την άποψη αυτή, λυπάμαι που το Συμβούλιο είναι αρμόδιο για μια ομάδα εργασίας επί του θέματος αυτού· θα προτιμούσα να είναι η Επιτροπή σας.

Χρειαζόμαστε επειγόντως δημοσιονομικό, οικονομικό και βιομηχανικό συντονισμό. Πρέπει να δημιουργήσουμε ένα Ευρωπαϊκό Νομισματικό Ταμείο και, παράλληλα, να εφαρμόσουμε μέτρα σταθεροποίησης των δημοσίων οικονομικών των κρατών μελών. Παρότι είναι μια λέξη που έχει περιπέσει σε αχρηστία, πρέπει να εργαστούμε προς την κατεύθυνση της φορολογικής σύγκλισης. Αναφέρομαι ειδικότερα στο ζήτημα της φορολογίας των εταιρειών. Επιπλέον, θα χρειαστεί να εργαστούμε επί ενός ίδιου πόρου για τον προϋπολογισμό της ΕΕ. Πιστεύω ότι πρόκειται για δυναμικές ενέργειες που θα μας επέτρεπαν να επιστρέψουμε σε μια πορεία ανάπτυξης.

Θα ήθελα να πω κάτι ακόμα σχετικά με τη μελλοντική οικονομική στρατηγική της Ένωσης για το 2020: σας παρακαλώ, μην εγκαταλείψετε τους ποσοτικοποιημένους στόχους που σχετίζονται με τη φτώχεια και την εκπαίδευση. Πιστεύω ότι, από την άποψη αυτή, θα έχετε τη στήριξη ολόκληρου του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου. Αυτό για το οποίο συζητούμε εδώ είναι το ευρωπαϊκό κοινωνικό μοντέλο που θέλουμε και που αγαπάμε.

 
  
MPphoto
 

  Rebecca Harms, εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE.(DE) Κύριε Πρόεδρε, κύριε Barroso, κυρίες και κύριοι Επίτροποι, θα χαιρόμουν εάν και το Κοινοβούλιο ανταποκρινόταν στον σεβασμό που του δείξατε με υψηλότερο επίπεδο συμμετοχής. Θα πρέπει να εργαστούμε ακόμα ως προς το ζήτημα αυτό.

Το πρόγραμμα εργασιών που παρουσιάσατε είναι εξαιρετικά ευρύ και περιέχει τίτλους που ακούγονται πολύ φιλόδοξοι. Ακόμη και η εισαγωγή φέρει τον τίτλο «μια νέα εποχή». Ωστόσο, δεν είμαι σίγουρη ότι οι λεπτομέρειες κάτω από τους βαρυσήμαντους αυτούς τίτλους ανταποκρίνονται σε αυτήν την προσέγγιση που ακούγεται τόσο θετική. Το ζήτημα εξακολουθεί να είναι η κλιματική κρίση και η χρηματοπιστωτική και οικονομική κρίση. Η περίπτωση της Ελλάδας κατέδειξε για άλλη μία φορά ότι αντιμετωπίζουμε αυξανόμενο χάσμα όχι μόνο από οικονομική άποψη, αλλά και από κοινωνική άποψη, διότι οι συνθήκες διαβίωσης των ευρωπαίων πολιτών που κατοικούν σε νότιες, ανατολικές και βορειοδυτικές περιοχές είναι πολύ διαφορετικές. Αυτό σημαίνει ότι βρισκόμαστε αντιμέτωποι με μεγάλες προκλήσεις.

Θα συμφωνήσω με τον κ. Swoboda ειδικότερα σε ό,τι αφορά το ζήτημα της κοινωνικής Ευρώπης και της ενίσχυσης της δικαιοσύνης. Είναι σημαντικό να υπάρξει αναθεώρηση στον τομέα αυτό. Δεν είμαστε όλοι πεπεισμένοι ότι όσα συζητούμε σήμερα επαρκούν για να καταπολεμηθεί η αυξανόμενη φτώχεια εντός της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Έχουμε άραγε αντλήσει τα σωστά συμπεράσματα από τη χρηματοπιστωτική κρίση και την επακόλουθη οικονομική κρίση; Εμείς πιστεύουμε ότι ο σωστός τρόπος προσέγγισης της χρηματοπιστωτικής και οικονομικής ολοκλήρωσης είναι η κατάθεση νέων προτάσεων για την τροποποίηση του φόρου των εταιρειών. Εμείς στην Ομάδα των Πρασίνων/Ευρωπαϊκή Ελεύθερη Συμμαχία έχουμε προ πολλού ταχθεί υπέρ της προώθησης του μέτρου αυτού. Στηρίζουμε επίσης τη φορολόγηση της ενέργειας. Εάν εφαρμόσετε επιτέλους αυτό το μέτρο, θα μπορείτε να υπολογίζετε στη στήριξή μας. Ωστόσο, βάσει της εμπειρίας που αποκομίσαμε από τη χρηματοπιστωτική κρίση, θεωρούμε ότι εξακολουθεί να λείπει ένας σαφής στόχος για τον φόρο επί των χρηματοοικονομικών συναλλαγών. Φυσικά, μπορούμε να ισχυριστούμε ότι περιμένουμε τα κράτη μέλη, αλλά φρονώ ότι ορισμένες φορές πρέπει να υποβάλλουμε πιο συγκεκριμένα και πιο σαφή αιτήματα και εν συνεχεία να παλεύουμε για αυτά, πράγμα το οποίο είπε και ο κ. Szajer. Είναι σαφές ότι η απόκρισή μας στην κατάσταση στην Ελλάδα υπήρξε ανεπαρκής. Θεωρούμε απαράδεκτο που δεν γίνεται τώρα καμία πρόταση για την έκδοση ευρωομολόγων.

Κύριε Barroso, δώσατε πολύ μεγάλη έμφαση στις υπηρεσίες κοινής ωφέλειας στο πλαίσιο της εκστρατείας σας για την επανεκλογή σας. Οι Ομάδες στο Κοινοβούλιο σάς έχουν απευθύνει και ερωτήσεις επ’ αυτού. Θεωρώ ότι όσα είπατε στην ενότητα «οι πολίτες στο επίκεντρο των ευρωπαϊκών ενεργειών» για τις δημόσιες υπηρεσίες και για τον τρόπο που θα ρυθμίζονται είναι παντελώς ανεπαρκή. Αυτό σημαίνει ότι ήδη αθετείτε μία από τις βασικές σας υποσχέσεις.

Σε ό,τι αφορά την προστασία του κλίματος, οι διάφορες γενικές διευθύνσεις που ασχολούνται επί του παρόντος με την προστασία του κλίματος επεξεργάζονται σενάρια με διαφορετικούς στόχους για το 2050. Στην περίπτωση των μεταφορών, καθορίζεται ένας μακροπρόθεσμος στόχος μείωσης κατά 70%, ενώ για την ενέργεια ο στόχος είναι 75%. Το επιτελείο της κ. Hedegaard δεν έχει αποφασίσει ακόμη. Ελπίζω να καθορίσουν πιο φιλόδοξους στόχους. Ωστόσο, είναι σαφές ότι το Μπαλί και ο στόχος της μείωσης κατά δύο βαθμούς δεν παίζουν ρόλο για καμία γενική διεύθυνση. Ποιος ο λόγος λοιπόν για όλες αυτές τις συζητήσεις που γίνονται σχετικά με μια νέα σημαντική ευρωπαϊκή διπλωματία για το κλίμα τη στιγμή που έχουμε προφανώς εγκαταλείψει το Μπαλί και τις συμφωνίες στις οποίες κατέληξε η ομάδα G8; Όσα περιέχονται στο πρόγραμμα δεν είναι αρκετά για να μπορέσουμε να κάνουμε μια επιτυχή ευρωπαϊκή εμφάνιση στη Βόννη, στην Κανκούν ή στη Νότιο Αφρική. Πρέπει να γίνουν πολλά ακόμη.

 
  
MPphoto
 

  Timothy Kirkhope, εξ ονόματος της Ομάδας ECR.(EN) Κύριε Πρόεδρε, μια και μιλάμε για προγράμματα, επιτρέψτε μου να σας υπενθυμίσω το δίδαγμα που αντλήσαμε από το πρόγραμμα του 1992: για να επιτύχει αποτελέσματα η Επιτροπή, πρέπει να θέτει μία προτεραιότητα και να εστιάζει σε μία μόνο πολιτική κάθε φορά. Η απόπειρα εγκαθίδρυσης της ενιαίας αγοράς ήταν ένας πολύτιμος στόχος που μπορούσε εύκολα να γίνει κατανοητός από όλους όσοι εμπλέκονται –και, κυρίως, από την κοινή γνώμη– αλλά έκτοτε είδαμε πάρα πολλές φορές την Επιτροπή να εγκαινιάζει τη μία πρωτοβουλία μετά την άλλη, ανεξάρτητα από το εάν η Ευρώπη ήταν το κατάλληλο βήμα ή εάν θα μπορούσε πραγματικά να επιτύχει απτά οφέλη, με τη μάταιη ελπίδα ότι θα την καθιστούσαν δημοφιλή. Η προσέγγιση αυτή ήταν εσφαλμένη και απέτυχε. Ως εκ τούτου, επιδοκιμάζουμε τη νέα κατεύθυνση που ανέπτυξε ο Πρόεδρος Barroso.

Η ευρωπαϊκή οικονομία εξακολουθεί να βρίσκεται σε βαθιά κρίση, και μόνο μια συνεπής δράση θα αλλάξει την κατάσταση αυτή. Δεν αναφέρομαι απλώς στην άμεση κρίση που πυροδοτήθηκε από την ανεπάρκεια του τραπεζικού συστήματος ή στις πρόσθετες πιέσεις που ασκούνται τώρα από τις καταστάσεις έκτακτης ανάγκης στον τομέα των μεταφορών. Αναφέρομαι στη λανθάνουσα κρίση που είδε την ευρωπαϊκή οικονομία να μένει πίσω από πιο ανταγωνιστικές και καινοτόμες οικονομίες στην άλλη πλευρά του Ατλαντικού και στην Ασία. Γι’ αυτό στηρίζουμε σθεναρά τη βασική πρωτοβουλία αυτής της Επιτροπής: τη στρατηγική για το 2020. Παρότι είμαστε της άποψης ότι υπάρχουν στοιχεία που πρέπει να προστεθούν και αλλαγές που πρέπει να γίνουν, ο γενικός πυρήνας της πολιτικής είναι σωστός. Η Ευρώπη χρειάζεται μια στρατηγική για έξυπνη, διατηρήσιμη και χωρίς αποκλεισμούς ανάπτυξη, ικανή να επιτύχει υψηλά επίπεδα απασχόλησης, παραγωγικότητας και κοινωνικής συνοχής – εύγε! Αυτή πρέπει να είναι η πρωταρχική προτεραιότητα που θα διέπει το έργο της Επιτροπής.

Η μελλοντική οικονομική ευημερία μας και όλα τα οφέλη που μπορεί να δημιουργήσει εξαρτώνται από την ύπαρξη επιτυχημένων επιχειρήσεων και επιχειρηματιών· αυτοί είναι που δημιουργούν πλούτο και βιώσιμες παραγωγικές θέσεις απασχόλησης, και αυτή είναι η καλύτερη πολιτική για την καταπολέμηση της φτώχειας που έχει επινοηθεί έως τώρα. Η Επιτροπή πρέπει να είναι σύμμαχός τους, και όχι αντίπαλός τους. Ως εκ τούτου, επικροτούμε τις δεσμεύσεις για επανεκκίνηση της ενιαίας αγοράς, για την περαιτέρω επέκτασή της, για έμφαση στην έξυπνη νομοθεσία, για διασφάλιση της συνεπούς και δίκαιης εφαρμογής των κανόνων σε ολόκληρη την Ένωση, για ουσιαστική μείωση του διοικητικού φόρτου, καθώς και για μείωση της γραφειοκρατίας και αντιμετώπιση των εμποδίων, για ανταλλαγή βέλτιστων πρακτικών στην κατάρτιση, για εκσυγχρονισμό της αγοράς εργασίας και περιορισμό των εμποδίων στο εμπόριο.

Στην ανάληψη ηγετικού ρόλου για την ανάπτυξη μιας σφύζουσας, δυναμικής ευρωπαϊκής οικονομίας, ο Πρόεδρος Barroso θα έχει τη στήριξή μας. Φυσικά, δεν μας βρίσκουν όλα σύμφωνους. Μας προβληματίζει το γεγονός ότι ορισμένα μέτρα ενδέχεται να οδηγήσουν σε παραβιάσεις των δικαιωμάτων και των αρμοδιοτήτων των κρατών μελών, όπως η ιδέα μιας Ευρώπης των πολιτών ή ορισμένες πτυχές του προγράμματος της Στοκχόλμης. Παίρνουμε θάρρος από την προοπτική μεταρρύθμισης της κοινής γεωργικής πολιτικής και της κοινής αλιευτικής πολιτικής, αν και ανησυχούμε ότι αυτό ίσως οδηγήσει σε περισσότερη γραφειοκρατία και όχι σε μια δίκαιη λύση για τους αγρότες και τους αλιείς μας. Τέλος, δεν συμφωνούμε ότι οι κοινές πρωτοβουλίες που αναλαμβάνουν τα κράτη μέλη στον τομέα των εξωτερικών υποθέσεων θα πρέπει να υπαχθούν εξ ολοκλήρου στην αρμοδιότητα της Επιτροπής και να μην παραμείνουν στο Συμβούλιο.

Η Ομάδα ECR ιδρύθηκε με σκοπό την υπεράσπιση της αρχής της επικουρικότητας· θέλουμε μια Ευρώπη η οποία θα εστιάζει στη δική της βασική αποστολή και θα επιτυγχάνει πραγματικά οφέλη, και ελπίζουμε ότι ο Πρόεδρος Barroso και η Επιτροπή του –η οποία σύσσωμη βρίσκεται εδώ σήμερα, ένας για καθέναν από εμάς– θα αξιοποιήσουν την ευκαιρία -που είναι προφανής στο μεγαλύτερο τμήμα του προγράμματος εργασιών που παρουσίασαν- για την ανάπτυξη μιας Ευρώπης που θα διαδραματίζει ρόλο στη διαμόρφωση της οικονομικής ανάκαμψης και θα μπορεί να προσφέρει μια βάση για τη μακροπρόθεσμη ευημερία μας στους δύσκολους και χαλεπούς καιρούς που βρίσκονται μπροστά μας.

 
  
MPphoto
 

  Miguel Portas, εξ ονόματος της Ομάδας GUE/NGL.(PT) Κύριε Πρόεδρε, ο τίτλος του προγράμματος που συζητούμε σήμερα εδώ έχει ως εξής: «Ώρα για δράση». Όταν σας πήρε πέντε ημέρες για να διοργανώσετε μια τηλεδιάσκεψη μεταξύ των υπουργών της Ένωσης, δεν μπορώ παρά να σας συγχαρώ για την αίσθηση του χιούμορ σας, κύριε Barroso. Γιατί, όμως, είναι ώρα για δράση; Μήπως γιατί κανείς έως τώρα δεν έχει δράσει και ο τίτλος λειτουργεί ως ένα είδος αυτοκριτικής; Ή μήπως γιατί ο τίτλος αυτός, όπως και όλοι οι άλλοι τίτλοι των γραφειοκρατικών ανακοινώσεών σας, είναι απλώς μια κενή υπόσχεση που κρύβεται πίσω από σωρεία λέξεων;

Θα σας δώσω ένα παράδειγμα. Διανύουμε το ευρωπαϊκό έτος για την καταπολέμηση της φτώχειας και του κοινωνικού αποκλεισμού, και όμως οι φτωχοί δεν έχουν ιδέα για αυτό. Το έγγραφό σας κάνει λόγο για μια πρωτοβουλία με την οποία –και παραθέτω– «θα διασφαλιστεί ότι από τα οφέλη που θα προκύψουν από την ανάπτυξη και τη δημιουργία θέσεων απασχόλησης θα επωφεληθούν ευρέως οι πολίτες». Μήπως πρόκειται για ένα ακόμη αστείο; Τι πρωτοβουλία είναι αυτή και πώς μπορεί να αντισταθμίσει την κοινωνική στήριξη που αποσύρουν τα κράτη μέλη για χάρη των δικών τους προγραμμάτων σταθερότητας;

Με ποιον τρόπο σκοπεύει η Επιτροπή να μοιράσει τα οφέλη ενός πράγματος το οποίο δεν υφίσταται: της οικονομικής μεγέθυνσης; Με ποιον τρόπο σκοπεύει να μειώσει τον αριθμό των φτωχών χωρίς να αγγίξει το εισόδημα των πλουσίων και των βαθύπλουτων; Το σημείο της διαφωνίας μας αφορά την πολιτική. Μια επιστροφή στη δικτατορία του ελλείμματος παγιδεύει οικονομίες, περικόπτει μισθούς, περικόπτει επιδόματα και υποχρεώνει τις δημόσιες επενδύσεις σε συρρίκνωση. Αυτή είναι η συνταγή για περισσότερη ανεργία.

Παρότι είναι ώρα για δράση, η Επιτροπή θεωρεί ότι η Ένωση κατόρθωσε, τελικά, να ενώσει τις δυνάμεις της για να αντιμετωπίσει την κρίση. Ρωτήστε τους Έλληνες αν πιστεύουν το ίδιο, αν ενεργήσαμε ταχέως και δίκαια. Πότε θα αποκτήσουμε τον ευρωπαϊκό οργανισμό αξιολόγησης της πιστοληπτικής ικανότητας; Ρωτήστε τους Πορτογάλους, που, κάθε φορά που ένας Επίτροπος αποφασίζει να μιλήσει για την οικονομία, βλέπουν το επιτόκιο του χρέους να αυξάνεται. Ρωτήστε την ευρωπαϊκή κοινή γνώμη. Ρωτήστε τους ευρωπαίους πολίτες γιατί έχουν έτσι τα πράγματα και, αφού κοιτάξουν τον αγγελιαφόρο, στο τέλος θα χαμογελάσουν, διότι στο κάτω κάτω της γραφής, η αίσθηση του χιούμορ δεν υπόκειται σε φόρο.

 
  
MPphoto
 

  Fiorello Provera, εξ ονόματος της Ομάδας EFD.(IT) Κύριε Πρόεδρε, κυρίες και κύριοι, οι επιχειρήσεις, και δη οι μικρομεσαίες επιχειρήσεις, οι οποίες αποτελούν το 99% του παραγωγικού ιστού της Ευρώπης, έχουν ανάγκη από τέσσερα βασικά στοιχεία: ευκολότερη πρόσβαση σε δάνεια, μεγαλύτερη ευελιξία της αγοράς εργασίας, λιγότερη γραφειοκρατία κατά την ίδρυση και τη λειτουργία των επιχειρήσεων και, τέλος, προστασία από τον αθέμιτο ανταγωνισμό.

Εκτιμούμε το έργο που επιτέλεσε η Επιτροπή για τον εξορθολογισμό της ευρωπαϊκής νομοθεσίας με την ακύρωση 1.600 νομοθετικών πράξεων κατά την περίοδο της τελευταίας θητείας της, και στηρίζουμε τις προτάσεις που υπέβαλε η ομάδα υψηλού επιπέδου υπό την ηγεσία του Edmund Stoiber.

Άλλο ένα σημαντικό στοιχείο για την ανταγωνιστικότητα των επιχειρήσεων είναι η κατάσταση του διεθνούς εμπορίου. Σε αυτήν την περίοδο κρίσης, είναι σημαντικό να ενισχύσουμε το αμυντικό σύστημα του εμπορίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Οι επιχειρήσεις δεν μπορούν να ανταγωνιστούν στρατηγικές κοινωνικού και περιβαλλοντικού ντάμπινγκ που εφαρμόζονται από ορισμένες αναδυόμενες οικονομίες όπως η Κίνα, όπου το κόστος εργασίας είναι εξαιρετικά χαμηλό και όπου δεν υπάρχουν κοινωνικές διασφαλίσεις και οι δαπάνες που αυτές συνεπάγονται ή υψηλές προδιαγραφές περιβαλλοντικής προστασίας.

Άλλο ένα ζήτημα στο οποίο οφείλει να παρέμβει πιο δυναμικά η Επιτροπή είναι η καταπολέμηση της παραποίησης και η προστασία των δικαιωμάτων πνευματικής ιδιοκτησίας.

Συνοψίζοντας, δεν βλέπω καμία πρωτοβουλία στο πρόγραμμα εργασίας της Επιτροπής που να αποσκοπεί στην εφαρμογή των κατευθυντηρίων γραμμών της πολιτικής συνοχής που καθορίζονται στη Συνθήκη της Λισαβόνας.

Για πρώτη φορά, το άρθρο 174 της συνθήκης αναγνωρίζει τον ιδιαίτερο ρόλο των ορεινών περιοχών, οι οποίες αντιπροσωπεύουν εδαφικά το 40% της επικράτειάς μας και πληθυσμιακά πάνω από 90 εκατομμύρια ευρωπαίους πολίτες. Σας καλώ, συνεπώς, να συμπεριλάβετε στο επόμενο νομοθετικό πρόγραμμα της Επιτροπής πρόταση για ένα πρόγραμμα πλαίσιο που θα έχει ως στόχο τη στήριξη της ανάπτυξης και την προστασία των ορεινών περιοχών, καθώς και την αξιοποίηση όλων των πιθανών χρήσεων που προσφέρουν τα όρη για την παραγωγή ανανεώσιμων πηγών ενέργειας.

 
  
MPphoto
 

  Andrew Henry William Brons (NI).(EN) Κύριε Πρόεδρε, στο πρόγραμμα εργασιών της Επιτροπής για το 2010 αναφέρεται ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση πρέπει να αντιμετωπίσει μακροπρόθεσμες προκλήσεις όπως της παγκοσμιοποίησης και πρέπει να ανακτήσει την ανταγωνιστικότητά της. Το πρόβλημα είναι ότι η ΕΕ δεν έχει αντιμετωπίσει την παγκοσμιοποίηση: την έχει ενστερνιστεί. Επιτρέπει σωρεία εισαγωγών από αναπτυσσόμενες οικονομίες με μισθούς πολύ χαμηλότερους έναντι αυτών στην Ευρώπη. Ο μόνος τρόπος για να ανακτήσουμε ενδεχομένως την ανταγωνιστικότητά μας είναι να κατεβάσουμε τους μισθούς στα δικά τους επίπεδα.

Εγώ, φυσικά, δεν είμαι ούτε υπέρ της συμμετοχής στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Ωστόσο, ακόμη και αν ήμουν υπέρ, θα κατηγορούσα τους ηγέτες της ότι προδίδουν τα οικονομικά συμφέροντα των λαών της. Θα έλεγα ότι η ΕΕ δεν μοιάζει και τόσο με Ευρωπαϊκή Ένωση όσο με μια παγκόσμια ένωση που επιδιώκει να επιτύχει την παγκόσμια κυκλοφορία όλων των αγαθών και υπηρεσιών.

Φρονώ ότι τα κυρίαρχα εθνικά κράτη οφείλουν να οικοδομήσουν εκ νέου τις παραγωγικές τους βάσεις και εν συνεχεία να προστατεύσουν τις αγορές τους και τις θέσεις απασχόλησης των υπηκόων τους. Ωστόσο, το μήνυμά μου απευθύνεται και στους φιλοευρωπαίους. Η Ευρώπη, είτε ως σύνολο είτε ως επιμέρους κράτη μέλη, δεν θα μπορέσει να προστατεύσει τη βιομηχανία της και τη γεωργία της από τον τρίτο κόσμο, θέτοντας τον εαυτό της σε κίνδυνο. Πρέπει να προβάλουμε αντίσταση, ατομικά ή συλλογικά, στην παγκοσμιοποίηση, ειδάλλως θα μας καταστρέψει όλους.

Το έγγραφο της Επιτροπής κάνει λόγο για την υποτιθέμενη ανάγκη να αναπτυχθούν περαιτέρω πολιτικές για τη νόμιμη μετανάστευση, έτσι ώστε να μετριαστούν οι κίνδυνοι της δημογραφικής γήρανσης. Δεν υπάρχει αμφιβολία ότι οι γηράσκοντες πληθυσμοί συνιστούν πρόβλημα σε πολλές χώρες. Ωστόσο, πρέπει να εξετάσουμε τα αίτια των προβλημάτων αυτών. Πολλές γυναίκες ακολουθούν μια αδιάλειπτη επαγγελματική σταδιοδρομία και επιλέγουν να μην αποκτήσουν παιδιά –και αυτό είναι απόλυτο δικαίωμά τους– ενώ πολλές άλλες επιλέγουν την επαγγελματική σταδιοδρομία λόγω οικονομικής ανάγκης. Εργάζονται για να πληρώνουν τους λογαριασμούς, και όχι γιατί περιφρονούν τη μητρότητα.

Δεν υπάρχει καμία αμφιβολία ότι η εξέλιξη αυτή είχε επίπτωση στο ποσοστό των γεννήσεων, οι οποίες έχουν μειωθεί τεχνητά κατ’ εντολήν των οικονομικών δυνάμεων. Ωστόσο, δεν είμαστε υποχρεωμένοι να ακολουθούμε μια προσέγγιση laissez-faire των οικονομικών δυνάμεων. Η οικονομική παρέμβαση μπορεί να αλλάξει αυτές τις οικονομικές δυνάμεις και μια αλλαγή στις δυνάμεις αυτές θα επιφέρει συνακόλουθα αλλαγή στα δημογραφικά των οικογενειών. Η ιδέα ότι μπορούμε να εισάγουμε πολυμελείς οικογένειες από τον τρίτο κόσμο για να υποκαταστήσουμε τα αγέννητα παιδιά της Ευρώπης βασίζεται σε μια ιδιαίτερα ολέθρια και εσφαλμένη υπόθεση, ότι δηλαδή είμαστε προϊόντα ανατροφής και ότι οι πολιτισμοί του τρίτου κόσμου είναι σαν τα παλτά που μπορούμε να τα βγάλουμε στο λιμάνι της εισόδου και να τα αντικαταστήσουμε με ένα ευρωπαϊκό πολιτιστικό παλτό, το οποίο μπορεί να εκδοθεί με τα έγγραφα διαμονής και ιθαγένειας.

Τα παιδιά αυτών των μεταναστών υποτίθεται ότι είναι το ίδιο Ευρωπαίοι όσο και ο γηγενής πληθυσμός· δεν είναι όμως. Οι διαφορετικοί πολιτισμοί οικοδομούνται από διαφορετικούς λαούς και όχι το αντίθετο. Δεν είμαστε προϊόν των πολιτισμών μας: οι πολιτισμοί μας είναι προϊόν των λαών μας. Η αντικατάσταση των Ευρωπαίων από λαούς του τρίτου κόσμου θα σημάνει την αντικατάσταση της Ευρώπης από τον τρίτο κόσμο. Η Ευρώπη, αργά αλλά σταθερά, υφίσταται εθνική κάθαρση σε βάρος των Ευρωπαίων.

 
  
MPphoto
 

  Jose Manuel Barroso, Πρόεδρος της Επιτροπής.(FR) Κύριε Πρόεδρε, σε γενικές γραμμές –δεν αναφερόμαστε σε όσους δήλωσαν καθαρά και ειλικρινά ότι τάσσονται κατά της Ένωσης και κατά της συμμετοχής σε αυτήν– θεωρώ ότι είμαι σε θέση να πω πως υπάρχει, παρ’ όλα αυτά, ευρεία συμφωνία σε αυτό το Σώμα για το πρόγραμμα που μόλις παρουσιάσαμε.

Εάν υπάρχει ένα κοινό σημείο που διέγνωσα στις ομιλίες των πιο αντιπροσωπευτικών πολιτικών ομάδων, αυτό είναι η ιδέα της φιλοδοξίας. Χρειαζόμαστε περισσότερη φιλοδοξία στην Ευρώπη. Από την άποψη αυτή, θα ήθελα να αναφερθώ σε ορισμένες ιδέες που διατυπώθηκαν, ιδέες οι οποίες, παρεμπιπτόντως, με βρίσκουν ιδιαίτερα σύμφωνο.

Ο φίλος μας, κ. Szajer, αναφέρθηκε στην ανάγκη να αποφευχθεί, στην ουσία, το μοντέλο του πενταετούς προγράμματος των κομμουνιστικών καθεστώτων. Γι’ αυτό ακριβώς θέλουμε να διατηρήσουμε αυτήν την ευελιξία, η οποία είναι σημαντική προκειμένου να προσαρμοστούμε σε ένα μεταβαλλόμενο περιβάλλον.

Παράλληλα, θα ήθελα να βεβαιώσω για μία ακόμη φορά, απαντώντας στον κ. Szajer, αλλά και στον κ. Swoboda, ότι έχουν δίκιο όταν ζητούν περισσότερη δράση από οικονομικής και χρηματοδοτικής άποψης εκ μέρους της ΕΕ και όταν επισημαίνουν την αντίδραση που προέβαλαν τα κράτη μέλη, για παράδειγμα, στην ενίσχυση του ρόλου που διαδραματίζει η Επιτροπή στην εποπτεία των εθνικών δημόσιων λογαριασμών.

Η πρώτη Επιτροπή, της οποίας είχα την τιμή να προεδρεύω, παρουσίασε ειδική ρύθμιση προκειμένου να παραχωρείται μεγαλύτερη αρμοδιότητα ελέγχου στη Eurostat, και η πρόταση αυτή απερρίφθη από ορισμένα κράτη μέλη τα οποία δεν ήθελαν η Επιτροπή να μπορεί να διαδραματίσει αυτόν τον ρόλο.

Ευελπιστώ λοιπόν ότι το δίδαγμα που θα αντλήσουμε από τη σημερινή κρίση είναι ότι αλληλοεξαρτώμαστε όλο και περισσότερο, ότι η οικονομική πολιτική στην Ευρώπη δεν είναι απλώς εθνικό ζήτημα. Είναι, φυσικά, εθνικό ζήτημα, αλλά είναι και ζήτημα κοινών ευρωπαϊκών συμφερόντων, δεδομένου ότι απαιτείται μεγαλύτερος συντονισμός. Από την άποψη αυτή, πιστεύω ότι ο κ. Szajer, ο κ. Swoboda, η κ. De Sarnez και όλοι οι άλλοι συμφωνούν με την ανάγκη για μια όσο το δυνατόν πιο συντονισμένη οικονομική πολιτική.

Με τον τρόπο αυτό σημειώνουμε πρόοδο και, στο πλαίσιο αυτό, θα ήθελα να επισημάνω ειδικότερα τη φιλοδοξία που εξέφρασε ο κ. Swoboda –και τον ευχαριστώ γι’ αυτό– για μια ενισχυμένη εταιρική σχέση μεταξύ της Επιτροπής και του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου όταν μιλάμε για τις δημοσιονομικές προοπτικές, για την ανάγκη να αντισταθούμε σε ορισμένες μάλλον διακυβερνητικές ερμηνείες που ακούγονται επί των ημερών μας. Οι ερμηνείες αυτές μάς εκπλήσσουν, διότι η Συνθήκη της Λισαβόνας είναι, στην ουσία, ακριβώς το αντίθετο του διακυβερνητισμού: ενισχύει την ευρωπαϊκή διάσταση.

Ευελπιστώ ότι θα μπορέσουμε να αντλήσουμε διδάγματα από την κρίση αυτή και να κινηθούμε προς την κατεύθυνση περισσότερης, και όχι λιγότερης, Ευρώπης. Ένα παράδειγμα –το οποίο ανέφερε η κ. De Sarnez– είναι το ζήτημα του δημοσιονομικού κανονισμού. Είναι εντούτοις περίεργο, για να μην πω ειρωνικό, το ότι μετά από τόσα αιτήματα από ορισμένα κράτη μέλη για τη λήψη μέτρων στον τομέα του δημοσιονομικού κανονισμού, τα κράτη μέλη ομόφωνα συμφώνησαν να μειωθεί η φιλοδοξία των προτάσεων που παρουσίασε η Επιτροπή μετά την έκθεση de Larosiere.

Καταδεικνύεται, συνεπώς, ότι υπάρχει κατά καιρούς χάσμα μεταξύ των όσων λέγονται και των όσων αποφασίζονται. Ευελπιστώ ότι εμείς, το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και η Επιτροπή, θα μπορέσουμε από κοινού να γεφυρώσουμε το χάσμα αυτό, σε μια προσπάθεια να επιτύχουμε λίγο περισσότερη συνέπεια σε ευρωπαϊκό επίπεδο, διότι εμείς έχουμε πράγματι ανάγκη από αυτήν τη φιλοδοξία.

Θα ήθελα να τονίσω ότι το σημαντικό τώρα είναι να κατανοήσουμε σωστά την αρχή της επικουρικότητας. Είμαι υπέρμαχος της επικουρικότητας. Από την άποψη αυτή, είμαι επίσης πρόθυμος να συμφωνήσω, κύριε Kirkhope, με αυτήν την ιδέα της επικουρικότητας, αλλά είναι σημαντικό να κατανοήσουμε σωστά τι σημαίνει. Επικουρικότητα σημαίνει την απόφαση για το ποιο είναι το καλύτερο επίπεδο λήψης αποφάσεων.

Σε σχέση με το ζήτημα αυτής της κρίσης στην εναέρια κυκλοφορία, τα γεγονότα που λαμβάνουν χώρα είναι, εντούτοις, περίεργα. Διάβασα σήμερα στον Τύπο –και όχι μόνον στον Τύπο των ευρωσκεπτικιστών ή των ευρωφοβικών, όχι μόνον στις σκανδαλοθηρικές εφημερίδες, αλλά και στον σοβαρό Τύπο– πως η Ευρωπαϊκή Ένωση παραδέχεται τώρα ότι έκανε λάθος στην απόφασή της για αναστολή των πτήσεων. Είναι απίστευτο!

Εάν υπάρχει ένας τομέας ο οποίος εμπίπτει στη δικαιοδοσία των κρατών μελών, αυτός είναι ο έλεγχος του ευρωπαϊκού εναέριου χώρου. Η απόφαση ελήφθη από τις εκάστοτε εθνικές ρυθμιστικές αρχές. Ωστόσο, τα ίδια άτομα που τάσσονται κατά των εξουσιών σε ευρωπαϊκό επίπεδο διαμαρτύρονται τώρα κατά της Ευρώπης. Σύντομα θα αρχίσουν να λένε ότι η Ευρωπαϊκή Επιτροπή και οι Βρυξέλλες ήταν αυτές που δημιούργησαν το ηφαίστειο στην Ισλανδία. Όλα αυτά είναι πράγματι εκπληκτικά.

(Χειροκροτήματα)

Ας είμαστε σαφείς. Υπάρχουν διαφορετικά επίπεδα ευθύνης: τα εθνικά επίπεδα και τα ευρωπαϊκά επίπεδα. Σε κάθε περίπτωση, πρέπει να εξετάσουμε ποιο είναι το πλέον κατάλληλο επίπεδο. Μπορώ να σας πω ότι η Επιτροπή είναι έτοιμη να αναλάβει τις ευθύνες της, αλλά πιστεύω ότι πρέπει να δημιουργήσουμε μια συμμαχία με το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο για να δηλώσουμε σαφώς τι εμπίπτει, και τι δεν εμπίπτει, στην αρμοδιότητά μας.

Χωρίς τη συμμαχία αυτή, θα μας διακατέχει πάντα αυτή η ενστικτώδης ανάγκη –και ξέρουμε ότι σε περιόδους κρίσης είναι ευκολότερο να καταφεύγουμε σε εθνικιστικές, λαϊκιστικές ρητορείες– να ανάγουμε στην αρμοδιότητα των Βρυξελλών, όπως λέγεται κατά καιρούς, ή ίσως και του Στρασβούργου, αυτό που, για να είμαστε ειλικρινείς, αποτελεί εθνική αρμοδιότητα.

Ας φανούμε κάπως λογικοί! Ας εστιάσουμε σε όσα μπορούμε να πράξουμε σε ευρωπαϊκό επίπεδο, σε τομείς όπου μπορούμε να προσθέσουμε αξία στη δράση μας, φυσικά με σεβασμό στα κράτη μέλη μας, φυσικά, που είναι δημοκρατικά κράτη μέλη. Πιστεύω ότι η ατζέντα 2020 επικεντρώνει την Ευρώπη στα πλέον σημαντικά ζητήματα.

Αυτό που έχουμε τώρα ανάγκη είναι ανάπτυξη, αλλά όχι απλώς μια οιαδήποτε ανάπτυξη· χρειαζόμαστε πιο δίκαιη, πιο ανοικτή, πιο βιώσιμη και πιο έξυπνη ανάπτυξη η οποία θα εστιάζει στο μέλλον.

Πρέπει να δημιουργήσουμε νέες πηγές ανάπτυξης προκειμένου να αντιμετωπίσουμε επιτυχώς το μεγαλύτερό μας πρόβλημα, για το οποίο θα συζητήσουμε σήμερα το απόγευμα, δηλαδή για την ανεργία και, πιο συγκεκριμένα, για την ανεργία των νέων. Σε αυτόν τον τομέα είναι που χρειαζόμαστε πράγματι να οικοδομήσουμε αυτήν τη συμμαχία μεταξύ των ευρωπαϊκών θεσμικών οργάνων και να συνεργαστούμε επίσης έντιμα και πιστά με τα κράτη μέλη μας ώστε να παραγάγουμε συγκεκριμένα αποτελέσματα για τους συμπολίτες μας.

Πιστεύω ότι διαθέτουμε, εν προκειμένω, μια καλή βάση για το έργο μας κατά τα προσεχή έτη και μετά από τη συζήτηση αυτή νιώθω ότι παίρνω θάρρος –όπως και οι συνάδελφοί μου, πιστεύω– από τις εκ μέρους σας δηλώσεις στήριξης και, σε ορισμένες περιπτώσεις, από τα αιτήματά σας. Θα προσπαθήσουμε να φανούμε αντάξιοι του καθήκοντος που μας εμπιστευθήκατε.

(Χειροκροτήματα)

 
  
MPphoto
 

  Πρόεδρος. – Σας ευχαριστώ πάρα πολύ, κύριε Barroso, για τη δήλωσή σας. Θα ήθελα να πω ότι, σε ό,τι αφορά τις προσπάθειες που καταβάλλει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή εξ ονόματος της Ευρωπαϊκής μας Κοινότητας, η Επιτροπή διαθέτει έναν μεγάλο σύμμαχο στο πρόσωπο του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου. Η πλειονότητα των βουλευτών στηρίζει τις προσπάθειες αυτές και την άποψη της Επιτροπής για την ανάληψη περισσότερων αρμοδιοτήτων, ειδικότερα στην περίπτωση της κρίσης για την οποία μιλήσαμε νωρίτερα – τέτοιες ώρες είναι που κατανοούμε πόσο πολύ χρειαζόμαστε την Ευρωπαϊκή Ένωση και τη δράση της Επιτροπής. Η εξουσία του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου έχει επίσης ενισχυθεί με την έναρξη ισχύος της Συνθήκης της Λισαβόνας, γεγονός το οποίο μας χαροποιεί. Φρονούμε ότι αυτό είναι θετικό για τους Ευρωπαίους – ότι είναι θετικό για τους πολίτες μας. Τώρα πρέπει να αναλάβουμε περισσότερες αρμοδιότητες και να κάνουμε χρήση των δυνατοτήτων που μας δίνει η συνθήκη. Θα ήθελα να σας διαβεβαιώσω για άλλη μία φορά, κύριε Barroso, ότι εσείς και η Ευρωπαϊκή Επιτροπή έχετε συμμάχους εδώ στο Σώμα, και εκφράζω την πλειονότητα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου.

 
  
MPphoto
 

  Diego Lopez Garrido, ασκών την Προεδρία του Συμβουλίου.(ES) Κύριε Πρόεδρε, ήθελα απλώς να συγχαρώ την Επιτροπή και τον Πρόεδρό της, Jose Manuel Durao Barroso, για το φιλόδοξο, πολύ φιλοευρωπαϊκό πρόγραμμα που παρουσίασε εδώ σήμερα, το οποίο συνάδει σαφώς με τους στόχους της ισπανικής Προεδρίας της Ευρωπαϊκής Ένωσης και με το πρόγραμμα της τριάδας των προεδριών που αποτελείται από την Ισπανία, το Βέλγιο και την Ουγγαρία.

Μπορώ να πω ότι το Συμβούλιο συνεργάζεται με την Επιτροπή, αλλά και με το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, το οποίο συγχαίρω επίσης για τις εποικοδομητικές παρεμβάσεις υποστήριξης του νομοθετικού προγράμματος της Επιτροπής.

Η Επιτροπή εργάστηκε πολύ σκληρά. Είναι γνωστό σε όλους ότι η νέα Επιτροπή –γνωστή και ως Επιτροπή Barroso II– έπρεπε να είχε αναλάβει τα καθήκοντά της από 1ης Νοεμβρίου, αλλά για διάφορους λόγους καθυστέρησε μερικούς μήνες και εργάζεται σκληρά για να αναπληρώσει τον χαμένο χρόνο με εποικοδομητικό, θετικό τρόπο, πράγμα για το οποίο η ισπανική Προεδρία είναι ευγνώμων. Ο κ. Barroso και όλα τα μέλη της Επιτροπής –αντιπρόεδροι και Επίτροποι– έχουν επίσης επίγνωση του γεγονότος ότι συνεργαζόμαστε με την Επιτροπή, με πολύ θετικό τρόπο νομίζω, και αναγνωρίζουμε τις προσπάθειές της από την άποψη αυτή.

Είναι επίσης ευγνώμων στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο. Όποτε υπήρξε συζήτηση στο Σώμα επί των εν λόγω θεμάτων, το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο επέδειξε πάντα πολύ εποικοδομητική στάση. Θα ήθελα να επωφεληθώ της ευκαιρίας αυτής για να ζητήσω από το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο για άλλη μια φορά να εγκρίνει τις νομοθετικές αυτές πρωτοβουλίες –σήμερα συζητούμε πρωτίστως για νομοθετικές πρωτοβουλίες– και να το πράξει το συντομότερο δυνατόν, ώστε να μπορέσουμε να αναπληρώσουμε τον χαμένο χρόνο στον οποίο αναφέρθηκα. Είμαι σίγουρος ότι θα έχουμε και τη συνεργασία του Κοινοβουλίου.

 
  
MPphoto
 

  Πρόεδρος. – Σας ευχαριστώ για τη δήλωσή σας εξ ονόματος του Συμβουλίου και για τη στήριξή σας στο πρόγραμμα της Επιτροπής. Θα ήθελα να ευχαριστήσω άλλη μία φορά τον κ. Barroso, όλους τους Αντιπροέδρους της Επιτροπής και τους Επιτρόπους για την παρουσία τους. Το γεγονός αυτό μαρτυρεί ότι η Επιτροπή αποδίδει μεγάλη σημασία στη συνεργασία με το Κοινοβούλιο, όπως άλλωστε ευελπιστούσαμε.

Η συζήτηση έληξε.

Γραπτές δηλώσεις (άρθρο 149 του Κανονισμού)

 
  
MPphoto
 
 

  Elena Oana Antonescu (PPE), γραπτώς.(RO) Το πρόγραμμα εργασιών της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για το 2010 είναι ένα φιλόδοξο και ευέλικτο πολυετές πρόγραμμα, το οποίο καθορίζει τους εξής κύριους στόχους: αντιμετώπιση της κρίσης και στήριξη της κοινωνικής οικονομίας της αγοράς στην Ευρώπη, κατάρτιση προγράμματος δράσης με βάση τα αιτήματα των πολιτών το οποίο θα θέτει τους πολίτες στο επίκεντρο των ευρωπαϊκών ενεργειών, ανάπτυξη φιλόδοξου και συνεπούς προγράμματος εξωτερικών σχέσεων με παγκόσμια επιρροή και, τέλος, εκσυγχρονισμός των μηχανισμών και μεθόδων εργασίας της ΕΕ. Ένα βασικό στοιχείο του εν λόγω προγράμματος δράσης με βάση τα αιτήματα των πολιτών είναι το πρόγραμμα της Στοκχόλμης για «μια ανοικτή και ασφαλή Ευρώπη που θα υπηρετεί και θα προστατεύει τον πολίτη» το οποίο εγκρίθηκε από το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο στη σύνοδο του Δεκεμβρίου 2009. Θα ήθελα να χαιρετίσω την πρωτοβουλία της Επιτροπής να παρουσιάσει ένα σχέδιο δράσης για την εφαρμογή του προγράμματος της Στοκχόλμης, που θα μας επιτρέψει να διασφαλίσουμε ότι οι ευρωπαίοι πολίτες θα απολαμβάνουν πράγματι τα οφέλη του χώρου ελευθερίας, ασφάλειας και δικαιοσύνης. Το πρόγραμμα θα εστιάζεται κυρίως στην καταπολέμηση του διασυνοριακού εγκλήματος και θα ενοποιεί την επιβολή της κοινής πολιτικής για τη μετανάστευση και το άσυλο, καλύπτοντας ειδικότερα τομείς όπως η καταπολέμηση του οργανωμένου εγκλήματος, της τρομοκρατίας και άλλων απειλών μέσω βελτίωσης της αστυνομικής και δικαστικής συνεργασίας.

 
  
MPphoto
 
 

  Vilija Blinkevičiūtė (S&D), γραπτώς.(LT) Σήμερα, η Ευρώπη βρίσκεται αντιμέτωπη με μια αυξανόμενη ανεργία και σχεδόν το 17% των κατοίκων της Ευρώπης ζουν κάτω από το όριο της φτώχειας. Καθημερινά, πολλοί Ευρωπαίοι, ακόμη και όσοι εργάζονται, πασχίζουν να τα βγάλουν πέρα με τη φτώχεια και δεν έχουν την ευκαιρία να απολαύσουν στο έπακρο τη ζωή τους, καθώς η ύφεση ωθεί ακόμη και πολλά άτομα των μεσαίων εισοδημάτων προς τη φτώχεια. Συνεπώς, πρώτο μας μέλημα είναι να εστιάσουμε την προσοχή μας ιδιαίτερα στο πρόβλημα της φτώχειας που αντιμετωπίζουν οι εργαζόμενοι. Για να αυξηθεί η απασχόληση, πρέπει να δημιουργήσουμε νέες θέσεις εργασίας, και όχι οποιεσδήποτε θέσεις, αλλά να προσπαθήσουμε να διασφαλίσουμε απασχόληση υψηλής ποιότητας, λαμβάνοντας υπόψη τις απαιτήσεις της αγοράς εργασίας. Ιδιαίτερη προσοχή πρέπει να δοθεί στην αυξανόμενη ανεργία μεταξύ των νέων, ένα από τα πλέον έντονα προβλήματα της κοινωνίας μας. Αν δεν δοθούν ευκαιρίες στους νέους ανθρώπους να εισέλθουν στην αγορά εργασίας, τότε η Ευρώπη κινδυνεύει να χάσει μια ολόκληρη γενιά νέων ανθρώπων. Για ένα διάστημα, η δημογραφική κατάσταση της Ευρώπης μάς υποχρέωσε να εξετάσουμε το ενδεχόμενο απασχόλησης ατόμων μεγαλύτερης ηλικίας. Πρέπει να προσφέρουμε εργασιακές σχέσεις που θα προάγουν την απασχόληση και να διασφαλίσουμε τη δυνατότητα της δια βίου μάθησης. Θα ήθελα να υπογραμμίσω ότι οφείλουμε να συζητήσουμε και για την απασχόληση των ατόμων με ειδικές ανάγκες. Είναι σημαντικό να δημιουργήσουμε τις προϋποθέσεις για να συμμετάσχουν στην αγορά εργασίας, όχι μόνο λόγω των δημογραφικών αλλαγών, αλλά και για τα ίδια τα άτομα, για να εξασφαλιστεί η δική τους αίσθηση αξιοπρέπειας και αυτοεκτίμησης. Συνεπώς, θα ήθελα να ρωτήσω την Επιτροπή με ποιον τρόπο θα δημιουργήσει η Ευρώπη νέες θέσεις απασχόλησης. Τι πιθανότητες έχουν πραγματικά οι πολίτες να εισέλθουν στην αγορά εργασίας; Πώς μπορούμε να διασφαλίσουμε την ύπαρξη ποιοτικής απασχόλησης, ώστε να μπορέσουμε να μειώσουμε τη φτώχεια μεταξύ των εργαζομένων;

 
  
MPphoto
 
 

  Andreas Mölzer (NI), γραπτώς.(DE) Το πρόγραμμα εργασιών της Επιτροπής για το 2010 αποτελείται από 14 σελίδες με τις γνωστές κοινοτοπίες και αοριστολογίες. Είναι σωστό το ότι η Ευρώπη οφείλει να απαντήσει από κοινού στην κρίση. Ωστόσο, το γεγονός ότι η κρίση αυτή μπόρεσε να έχει τόσο αρνητικές επιπτώσεις στην Ευρώπη οφείλεται αποκλειστικά στην πολιτική της Επιτροπής και στην ανεξέλεγκτη ελευθέρωση σε όλους τους τομείς Παρ’ όλα αυτά, κανείς δεν θέλει να αλλάξει τίποτα. Αντιθέτως, η περαιτέρω άρση των περιορισμών στο εμπόριο που επιθυμεί να προωθήσει η Επιτροπή θα ενθαρρύνει την παγκοσμιοποίηση, θα ωφελήσει τις μεγάλες εταιρείες και θα ζημιώσει τα κράτη μέλη και τους πολίτες τους.

Στόχος της στρατηγικής «Ευρώπη 2020» είναι να αποτελέσει την απάντηση στη σημερινή κρίση. Σε ό,τι αφορά τα συγκεκριμένα μέτρα, η προσέγγιση της οικονομικής και δημοσιονομικής πολιτικής μοιάζει λογική, όπως και η ανάπτυξη ενός νέου ευρωπαϊκού πλαισίου εποπτείας για την παρακολούθηση των χρηματοπιστωτικών αγορών. Οι αυστηρότεροι έλεγχοι των δημοσίων οικονομικών και της δημοσιονομικής πειθαρχίας στο εσωτερικό των κρατών μελών θα μας επιτρέψουν, ελπίζω, να αποφύγουμε στο μέλλον προβλήματα όπως αυτά που αντιμετωπίζουμε σήμερα στην Ελλάδα. Τα νέα σχέδια φόρων της Επιτροπής, σε συνδυασμό με την αναθεώρηση της οδηγίας για τη φορολόγηση της ενέργειας, που αφορά τη φορολόγηση των ενεργειακών προϊόντων βάσει του ενεργειακού τους περιεχομένου, πρέπει να απορριφθούν, διότι η κλιματική αλλαγή, η οποία είναι πρωτίστως φυσικό φαινόμενο, δεν μπορεί να αντιμετωπιστεί μόνον με το να εστιάζουμε στο CO2. Επιπλέον, αυτό θα ασκήσει ακόμη μεγαλύτερες πιέσεις στην ευρωπαϊκή οικονομία σε σύγκριση με τους ανταγωνιστές της στην Αμερική και την Ασία, όπου δεν υπάρχουν σχέδια για πρωτοβουλίες ανάλογου τύπου.

 
  
MPphoto
 
 

  Richard Seeber (PPE), γραπτώς.(DE) Το πρόγραμμα εργασιών της Επιτροπής για το 2010 έθεσε τις σωστές προτεραιότητες. Πέραν του εκσυγχρονισμού των μεθόδων εργασίας, που θα αποτελέσει καθοριστικό παράγοντα για την τόνωση της οικονομίας και της αύξησης της συμμετοχής των ευρωπαίων πολιτών, η Επιτροπή επικεντρώνεται πρωτίστως στην καταπολέμηση της χρηματοπιστωτικής κρίσης. Είναι σημαντικό να δοθούν, το συντομότερο δυνατόν, νέες προοπτικές για το μέλλον, ειδικότερα, σε εκείνους τους ευρωπαίους πολίτες που έχασαν τη δουλειά τους κατά τη διάρκεια της υφιστάμενης κρίσης.

Ως εκπρόσωπος για το περιβάλλον της Ομάδας του Ευρωπαϊκού Λαϊκού Κόμματος (Χριστιανοδημοκράτες), είμαι της άποψης ότι θα πρέπει να δημιουργήσουμε όσο το δυνατόν περισσότερες βιώσιμες θέσεις απασχόλησης και να παράσχουμε προστιθέμενη αξία στην αγορά εργασίας μέσω του ηγετικού ρόλου που διαδραματίζει η Ευρώπη στην προστασία του περιβάλλοντος. Για να μεταβούμε σε μια νέα και βιώσιμη βιομηχανική εποχή, θα πρέπει να παύσουμε να θεωρούμε αλληλοσυγκρουόμενες τη δημιουργία θέσεων απασχόλησης και τη συνολική προστασία του περιβάλλοντος. Κατά την άποψή μου, η Επιτροπή αποδέχθηκε με κάποια επιφυλακτικότητα αυτήν την προσέγγιση. Πρέπει να θέσουμε τα θεμέλια για όλα αυτά τώρα. Πολλά θα μπορέσουμε να επιτύχουμε αν βελτιώσουμε τον τρόπο με τον οποίο εφαρμόζονται οι ισχύοντες κανονισμοί.

 
  
MPphoto
 
 

  Joanna Senyszyn (S&D), γραπτώς. (PL) Συγχαίρω τον κ. Barroso για το φιλόδοξο νομοθετικό πρόγραμμα και πρόγραμμα εργασιών της Επιτροπής για το 2010. Δυστυχώς, ο χρόνος εκπνέει – έχουν ήδη απομείνει μόλις οκτώ μήνες. Παρ’ όλα αυτά, ευελπιστώ ότι οι προτεραιότητες δεν θα παραμείνουν απλώς κενές υποσχέσεις. Η δύναμη του προγράμματος έγκειται στα μέτρα που προβλέπει για την καταπολέμηση της κρίσης. Δυστυχώς, αυτά αφορούν κυρίως την οικονομική κατάσταση. Στην ενότητα που αφορά το πρόγραμμα δράσης με βάση τα αιτήματα των πολιτών, δεν υπάρχουν πρωτοβουλίες για την καταπολέμηση των διακρίσεων, όπως η καταπολέμηση της βίας σε βάρος των γυναικών, η μεγαλύτερη αποφασιστικότητα και δέσμευση στην επίτευξη κοινωνικών στόχων και μια μακροπρόθεσμη στρατηγική για τη βελτίωση της επικοινωνίας με τους πολίτες της Ένωσης. Χρόνια τώρα εργαζόμαστε σχετικά με το φαινόμενο της βίας σε βάρος των γυναικών. Είναι πλέον καιρός να υπάρξουν αποτελεσματικές νομικές ρυθμίσεις σε επίπεδο ΕΕ στον τομέα αυτόν. Θα ήθελα να δω στο πρόγραμμα της Επιτροπής μια πρόταση οδηγίας σχετικά με την καταπολέμηση της βίας σε βάρος των γυναικών. Ως προς τους κοινωνικούς στόχους, είναι σημαντική η πρωτοβουλία για τη δημιουργία μιας ευρωπαϊκής πλατφόρμας για την καταπολέμηση της φτώχειας πριν από τα τέλη του τρέχοντος έτους. Δυστυχώς, δεν υπάρχουν κανενός είδους συγκεκριμένες λεπτομέρειες επ’ αυτού. Θα πρέπει να ανακοινωθούν στη συνεδρίαση του Συμβουλίου τον Ιούνιο. Ως προς το ζήτημα του εκσυγχρονισμού της Ένωσης και των μηχανισμών εργασίας της, θα ήθελα να επιστήσω την προσοχή στην επικοινωνία με τους πολίτες. Θα πρέπει να είναι διαδικασία, και όχι προσπάθεια ψηφοθηρίας. Υπάρχει επικοινωνιακό κενό μεταξύ της ΕΕ και των πολιτών της, το οποίο πρέπει να προσπαθήσουμε να μειώσουμε και, στο μέλλον, να εξαλείψουμε. Πρέπει να δώσουμε στους πολίτες της ΕΕ την αίσθηση ότι βρίσκονται «στο επίκεντρο» των δραστηριοτήτων της Ένωσης. Μόνον τότε τα αποτελέσματα των δημοψηφισμάτων δεν θα αποτελούν έκπληξη.

 
  
MPphoto
 
 

  Nuno Teixeira (PPE), γραπτώς. (PT) Η συζήτηση για το πρόγραμμα της Επιτροπής είναι ιδιαίτερα σημαντική, δεδομένου ότι συμπίπτει με την έναρξη μιας νέας εποχής στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Η ανάγκη υιοθέτησης μέτρων σε αυτήν την περίοδο της κρίσης, τα οποία μπορούν να αντιμετωπίσουν τις προκλήσεις σε μακροπρόθεσμη βάση, καθιστά επιτακτική την προσπάθεια να δοθεί προτεραιότητα στη δημιουργία θέσεων απασχόλησης, στη ρύθμιση των χρηματοπιστωτικών αγορών και στη σταθεροποίηση του ευρώ, γεγονός που θα αποκαταστήσει την εμπιστοσύνη της κοινής γνώμης, καθώς των οικονομικών και κοινωνικών παραγόντων.

Θα ήθελα να τονίσω τη σημασία της πολιτικής συνοχής στην εφαρμογή των διαφόρων ευρωπαϊκών πολιτικών. Οι περιοχές της Ευρώπης θα μπορέσουν να επιτύχουν βιώσιμη, ολοκληρωμένη ανάπτυξη μόνον μέσω μιας πολιτικής συνοχής η οποία θα έχει ορατά αποτελέσματα και η οποία θα σέβεται την αρχή της επικουρικότητας, καθώς και μέσω μιας διακυβέρνησης πολλών επιπέδων: εθνικών, περιφερειακών και τοπικών. Ο στόχος της οικονομικής, κοινωνικής και εδαφικής συνοχής πρέπει να καθοδηγεί τις δράσεις της Ένωσης και πρέπει να επιτευχθεί μέσω επαρκούς κοινοτικής χρηματοδότησης, με μεγαλύτερη διαφάνεια, απλότητα και αποτελεσματικότητα στη χρήση των διαρθρωτικών ταμείων.

Είναι ζωτικής σημασίας να καθοριστούν οι κατευθυντήριες γραμμές για την πολιτική συνοχής και οι δημοσιονομικές προοπτικές για την περίοδο μετά το 2013. Θα ήθελα να επιστήσω την προσοχή στην κατάσταση των εξόχως απόκεντρων περιοχών, οι οποίες, λόγω των μόνιμων διαρθρωτικών χαρακτηριστικών τους, αντιμετωπίζουν εμπόδια που επηρεάζουν σοβαρά την οικονομική τους ανάπτυξη και, συνεπώς, απαιτούν ειδικά μέτρα.

 
  
MPphoto
 
 

  Silvia-Adriana Ţicău (S&D), γραπτώς.(RO) Κύριο μέλημα της ΕΕ είναι η καταπολέμηση της οικονομικής κρίσης και η στήριξη της κοινωνικής οικονομίας της αγοράς της. Το ποσοστό ανεργίας στην ΕΕ ανήλθε στο 10% στις αρχές του έτους, με το ποσοστό ανεργίας των νέων να αγγίζει έως και το 20%. Η αύξηση του ποσοστού ανεργίας συνδέεται στενά με τη βιομηχανική πολιτική της ΕΕ. Ποιες νομοθετικές πρωτοβουλίες προτίθεται να αναλάβει η Επιτροπή αναφορικά με τη μελλοντική βιομηχανική πολιτική της Ευρωπαϊκής Ένωσης και τη δημιουργία νέων θέσεων απασχόλησης;

Το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο, το οποίο συνήλθε στις 25 και 26 Μαρτίου 2010, καθόρισε για πρώτη φορά ως έναν εκ των στόχων της ΕΕ την επίτευξη αύξησης της ενεργειακής απόδοσης κατά 20% έως το 2020. Δεν βρήκαμε τον στόχο αυτό στο πρόγραμμα εργασιών της Επιτροπής, παρότι στον τομέα αυτόν απαιτούνται πρωτοβουλίες οι οποίες θα απευθύνονται τόσο στα ευρωπαϊκά νοικοκυριά όσο και στις επιχειρήσεις.

Επιπλέον, ο κοινοτικός προϋπολογισμός για τις υποδομές μεταφορών είναι σχεδόν ανύπαρκτος για την περίοδο 2010-2013, παρά τις τεράστιες προκλήσεις και ανάγκες για ανάπτυξη: διασφάλιση της διατροπικότητας μεταξύ των διαφόρων μορφών μεταφοράς, ανάπτυξη σιδηροδρομικών γραμμών υψηλών ταχυτήτων για την εξυπηρέτηση όχι μόνο των πρωτευουσών όλων των κρατών μελών, αλλά και άλλων μεγάλων ευρωπαϊκών πόλεων, ανάπτυξη σιδηροδρομικών διαδρόμων εμπορευματικών μεταφορών και του ενιαίου ευρωπαϊκού ουρανού, σε συνδυασμό με τον εκσυγχρονισμό των λιμένων και την ανάπτυξη των θαλάσσιων μεταφορών. Πότε θα καταθέσει η Επιτροπή πρόταση σχετικά με την αναγκαία χρηματοδότηση για την ανάπτυξη της υποδομής των διευρωπαϊκών μεταφορών;

 
  
  

ΠΡΟΕΔΡΙΑ ΤΟΥ κ. ROUČEK
Αντιπροέδρου

 

5. Συντονισμός της ανθρωπιστικής βοήθειας και της ανασυγκρότησης στην Αϊτή (συζήτηση)
Βίντεο των παρεμβάσεων
MPphoto
 

  Πρόεδρος. – Η ημερήσια διάταξη προβλέπει τη δήλωση της Επιτροπής σχετικά με τον συντονισμό της ανθρωπιστικής βοήθειας και της ανασυγκρότησης στην Αϊτή.

 
  
MPphoto
 

  Kristalina Georgieva, μέλος της Επιτροπής.(ΕΝ) Κύριε Πρόεδρε, θα ήθελα να εκφράσω σε όλα τα αξιότιμα μέλη αυτού του Σώματος τη μεγάλη μου ευγνωμοσύνη για την προσοχή που συνεχίζει να δείχνει αυτό το Κοινοβούλιο στην Αϊτή.

Πριν δώσω τον λόγο στον κ. Andris Piebalgs, ο οποίος θα σας ενημερώσει σχετικά με την ανασυγκρότηση και την ανάπτυξη της Αϊτής, επιτρέψτε μου να περιγράψω συνοπτικά τις τέσσερις βασικές ανθρωπιστικές προκλήσεις των προσεχών μηνών και τον τρόπο με τον οποίο σκοπεύει να τις αντιμετωπίσει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή.

Η πρώτη είναι η συνέχιση της ανθρωπιστικής βοήθειας και, κυρίως, η στέγαση, οι εγκαταστάσεις υγιεινής και οι υπηρεσίες υγείας. Η μετεγκατάσταση των 1,3 εκατομμυρίων αστέγων στο Port-au-Prince σε προσωρινά καταλύματα αποτελεί ένα εξαιρετικά περίπλοκο εγχείρημα εξαιτίας πρακτικών ζητημάτων, όπως η ιδιοκτησία της γης, η απομάκρυνση των ερειπίων, ο πολεοδομικός σχεδιασμός και η ασφάλεια. Σήμερα, το πρώτιστο μέλημα είναι οι περίπου 10.000 έως 30.000 άνθρωποι που ζουν σε αυτοσχέδιους καταυλισμούς σε περιοχές που σημειώνονται πολλές πλημμύρες. Λόγω της έλευσης της εποχής των τυφώνων, η μετεγκατάστασή τους πρέπει να πραγματοποιηθεί άμεσα. Αυτό αποτελεί προτεραιότητα του προγράμματός μας, διότι ισχυροποιεί τις δεξιότητες διαχείρισης καταυλισμών. Δίνουμε ιδιαίτερα μεγάλη προσοχή στην εκ των προτέρων αποστολή αποθεμάτων ανθρωπιστικής βοήθειας. Τα περισσότερα από αυτά εξαντλήθηκαν εντελώς μετά τον σεισμό. Σήμερα τις αναπληρώνουμε και ενισχύουμε την ικανότητα της υπηρεσίας πολιτικής προστασίας της Αϊτής, η οποία ισχυροποιήθηκε κατά τη φάση αυτή ως αποτέλεσμα της κρίσης, ούτως ώστε να μπορούν να τις αξιοποιήσουν.

Δεύτερον, εγκρίναμε την προσέγγιση βάσει της «ικανοποίησης των αναγκών» και παρέχουμε βοήθεια εκεί που βρίσκονται οι άνθρωποι, προκειμένου να αποτρέψουμε περαιτέρω μαζικές μετακινήσεις. Διασφαλίσαμε ότι η βοήθειά μας θα φτάσει σε όλη τη χώρα και όχι μόνο στο Port-au-Prince. Κατ’ αυτόν τον τρόπο, συμβάλαμε στη μείωση των πιέσεων στην πρωτεύουσα. Ακολουθώντας την ίδια λογική, εφαρμόζουμε επίσης την προσέγγιση «ολόκληρο το νησί», είτε αυτή αφορά το ζήτημα των αϊτινών προσφύγων είτε τη διοικητική υποστήριξη για την παροχή της βοήθειας, είτε την εκ των προτέρων αποστολή των αποθεμάτων βοήθειας για την εποχή των τυφώνων. Η Δομινικανή Δημοκρατία είναι επίσης σημαντική και δεν έχει λησμονηθεί στο δικό μας πρόγραμμα ανάκαμψης.

Τρίτον, διασφαλίζουμε ότι ο συντονισμός των δωρητών θα οδηγήσει στην αμοιβαία στήριξη στο συγκριτικό πλεονέκτημα του καθενός. Λόγω της ύπαρξης πολλών φορέων στην Αϊτή, κάτι τέτοιο δεν είναι μια επουσιώδης πρόκληση, αλλά ανέκαθεν συνηγορούσαμε θερμά υπέρ του συντονισμού της ανθρωπιστικής βοήθειας του ΟΗΕ. Όταν ήμουν στην Αϊτή, είχα την εντύπωση ότι τελικά τα έχουμε καταφέρει αρκετά καλά –τόσο σε σχέση με τις ομάδες πολιτικής προστασίας από μεμονωμένες χώρες όσο και με το δικό μας έργο.

Τέταρτον, πρέπει να διασφαλίσουμε τη μετάβαση από την ανθρωπιστική βοήθεια στην ανάκαμψη και την ανασυγκρότηση. Συνεργαζόμαστε πολύ στενά με τον κ. Andris Piebalgs για να διευκολύνουμε αυτήν τη μετάβαση όποτε αυτό είναι εφικτό. Θα σας αναφέρω δύο συγκεκριμένα παραδείγματα. Πρώτον, στον τομέα των τροφίμων, ενθαρρύνουμε την επιτόπια αγορά τροφίμων. Ζητούμε από τους εταίρους μας –ακόμη και αν είναι κάπως ακριβότερο– να απευθύνονται στους τοπικούς αγρότες, με σκοπό να δημιουργήσουν ζήτηση και να τους βοηθήσουν να ανακάμψουν. Αυτό ασφαλώς οδηγεί στην εργασία για την ανασυγκρότηση. Δεύτερον, υποστηρίζουμε επίσης τα προγράμματα χορήγησης μετρητών για απασχόληση, ούτως ώστε να μπορέσουμε να μεταβούμε από τη βοήθεια στην ανάκαμψη.

Τέλος, είμαστε πολύ επικεντρωμένοι στα αποτελέσματα. Η Ευρώπη κατέχει την πρώτη θέση από άποψη όγκου βοήθειας, και πρέπει να είναι πρώτη και από άποψη αποτελεσμάτων.

 
  
MPphoto
 

  Andris Piebalgs, μέλος της Επιτροπής.(EN) Κύριε Πρόεδρε, στη διεθνή διάσκεψη δωρητών της Νέας Υόρκης, η Ευρωπαϊκή Ένωση δεσμεύτηκε να διαθέσει 1.235 δισεκατομμύρια ευρώ. Είμαστε ο μεγαλύτερος δωρητής για την ανασυγκρότηση της Αϊτής, επομένως, κατ’ αυτόν τον τρόπο, θα είμαστε επίσης οι μεγαλύτεροι συνεισφέροντες στο σχέδιο δράσης της κυβέρνησης της Αϊτής για την ανασυγκρότηση. Είμαι επίσης υπερήφανος για τον τρόπο που τα καταφέραμε, διότι ήταν μια κοινή δέσμευση της ΕΕ, η οποία συνίστατο από τη στήριξη πολλών χωρών της ΕΕ, όπως της Ισπανίας, της Γαλλίας και της ευρύτερης Κοινότητας. Είμαι όμως επίσης υπερήφανος που ακόμη και η χώρα μου, η οποία δεν διατηρούσε ιδιαίτερες σχέσεις με την Αϊτή, δεσμεύτηκε να διαθέσει πρόσθετη χρηματοδότηση και δεν περιορίστηκε μόνο στη χρηματοδότηση που διοχετεύθηκε μέσω του κοινοτικού προϋπολογισμού.

Η διάσκεψη της Νέας Υόρκης πραγματοποιήθηκε σε εξαιρετικά καλό κλίμα. Υπήρξε ένα πολύ ισχυρό οικονομικό αποτέλεσμα, υπήρξε μια πολύ σαφής ευθύνη της κυβέρνησης της Αϊτής και υπήρχαν πολλά ενδιαφερόμενα μέρη. Ορισμένα μέλη του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου μπόρεσαν να διαπιστώσουν ότι οι ΜΚΟ, συμπεριλαμβανομένων των ευρωπαϊκών ΜΚΟ, είχαν λόγο εκεί. Ενεπλάκησαν επίσης επιχειρήσεις της ΕΕ, όπως επίσης και οι προσωρινοί μηχανισμοί για τον συντονισμό, οι οποίοι προτάθηκαν υπό την ηγεσία του πρωθυπουργού Bellerive και του Bill Clinton. Όλα τα ενδιαφερόμενα μέρη συμπεριλαμβάνονται σε αυτόν τον μηχανισμό, και αυτό αποτελεί εγγύηση ότι τα χρήματα δεν θα κατασπαταληθούν ή δεν θα χρησιμοποιηθούν για άλλους σκοπούς.

Είναι πολύ σημαντικό αυτή τη στιγμή να επικεντρώσουμε τη βοήθειά μας το ταχύτερο δυνατόν. Η Επιτροπή και τα κράτη μέλη επεξεργάζονται ήδη ένα νέο έγγραφο στρατηγικής για τη χώρα και ένα εθνικό ενδεικτικό πρόγραμμα για την Αϊτή. Για να στηρίξουμε τις κοινές μας προσπάθειες, σκοπεύουμε να επιταχύνουμε τις προσπάθειές μας για την ίδρυση ενός «Σπιτιού της ΕΕ» στην Αϊτή, το οποίο θα προσδώσει μεγαλύτερη διαφάνεια και θα βοηθήσει επίσης στη συμμετοχή δωρητών που δεν είναι κάτοικοι της χώρας.

Σκοπεύω να μεταβώ στην Αϊτή αυτήν την εβδομάδα για να παράσχω άμεση και συγκεκριμένη στήριξη στη μακροπρόθεσμη ανασυγκρότηση στους τομείς των υποδομών και της διακυβέρνησης. Αυτήν την εβδομάδα, θα υπογράψω πέντε οικονομικές συμφωνίες συνολικού ποσού άνω των 200 εκατομμυρίων ευρώ και θα εγκαινιάσω επίσης κάποια από τα έργα που έχουμε ήδη υλοποιήσει, όπως η αποκατάσταση της οδού που συνδέει το Port-au-Prince και το Cape Haitian, γεγονός που συνάδει απόλυτα με το σχέδιο δράσης της κυβέρνησης και επιβεβαιώνει επίσης την προσέγγιση «ολόκληρο το νησί».

Για να ενισχύσουμε τις δυνατότητες της κυβέρνησης, θα εγκαινιάσω επίσης την ανοικοδόμηση του Υπουργείου Εσωτερικών, η οποία χρηματοδοτείται από συνεισφορές της ΕΕ. Θα εγκαινιάσω επίσης ένα σχολείο στο Mirabelais. Εστιάζουμε ιδιαίτερα την προσοχή μας στην εκπαίδευση, όπως ζήτησε ο πρόεδρος Preval, και σκοπεύουμε επίσης να ανακοινώσουμε την παροχή μεγαλύτερης δημοσιονομικής ενίσχυσης. Η παροχή δημοσιονομικής ενίσχυσης δεν είναι τυφλή στήριξη. Έχουμε λάβει πολλά προληπτικά μέτρα και έχουμε πραγματοποιήσει πολλές επισκέψεις, ως εκ τούτου, μπορώ να εγγυηθώ ότι τα χρήματά σας θα χρησιμοποιηθούν για το σκοπό που προορίζονται.

Δεσμεύομαι επίσης για την ύπαρξη ρυθμιστικών οργάνων παρακολούθησης όσον αφορά τη διαδικασία κατασκευής μέσω τακτικών επισκέψεων, καθώς και για την επιτάχυνση της παροχής βοήθειας. Θα τηρώ το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο διαρκώς ενήμερο για την εξέλιξη που θα σημειώνεται αναφορικά με την ανασυγκρότηση της Αϊτής.

Θα ήθελα επίσης να τονίσω ότι δεν είμαι μόνον εγώ, αλλά όλοι οι συνάδελφοι: Η Kristalina Georgieva, η Ύπατη Εκπρόσωπος βαρόνη Ashton, καθώς επίσης και ορισμένοι από τους λοιπούς συναδέλφους μου, οι οποίοι θα βοηθήσουν στην επίβλεψη της ανασυγκρότησης, όπως ο κ. Michel Barnier, ο οποίος θα μεταβεί στην Αϊτή σε μερικούς μήνες. Είναι ευθύνη όχι μόνον του αρμόδιου Επιτρόπου, αλλά όλων των συναδέλφων.

Πρέπει επίσης να συζητήσουμε με τις αρχές ορισμένα ζητήματα σχετικά με το πώς θα διανείμουμε καλύτερα τη βοήθειά μας. Η μακροπρόθεσμη δέσμευση εκ μέρους της διεθνούς κοινότητας δεν θα υπερισχύσει, εάν η Αϊτή ολισθήσει γρήγορα και πάλι στην προσέγγιση επιστροφής στη συνήθη κατάσταση. Για την αποτροπή αυτού του σεναρίου, πρέπει να προσπαθήσουμε να είμαστε αποτελεσματικοί και έχουμε ήδη επισημάνει ορισμένους τρόπους με τους οποίους μπορούμε να επιτύχουμε αυτόν τον στόχο. Εξίσου όμως μεγάλο μερίδιο ευθύνης για μια καλύτερη ανοικοδόμηση φέρουν οι αρχές και ο λαός της Αϊτής.

Δύο είναι κυρίως οι πτυχές που ξεχωρίζουν. Στο κοινωνικό μέτωπο, η κυβέρνηση πρέπει να ενθαρρυνθεί να έρθει σε πολύ στενή επαφή με την αντιπολίτευση, καθώς και με όλη την κοινωνία των πολιτών. Αυτό θα δημιουργήσει μια αληθινή εθνική συναίνεση γύρω από το σχέδιο ανάπτυξης και θα προωθήσει τη σταθερότητα που απαιτείται για την εφαρμογή του. Από οικονομική άποψη, το μακροοικονομικό πλαίσιο που παρουσιάστηκε στη Νέα Υόρκη πρέπει να είναι περισσότερο αυστηρό και να συνδυαστεί με μια σαφή πορεία προς την απασχόληση και την ανάπτυξη, η οποία θα σπάσει τον κύκλο της φτώχειας και της ανισότητας.

 
  
MPphoto
 

  Gay Mitchell, εξ ονόματος της Ομάδας PPE.(EN) Κύριε Πρόεδρε, θα ήθελα να ευχαριστήσω και τους δύο Επιτρόπους. Υπάρχουν τρία σημεία που θα ήθελα να θίξω. Το πρώτο είναι η μέθοδος και τα μέτρα που θα χρησιμοποιηθούν για την εκτίμηση των αναγκών ανασυγκρότησης της Αϊτής. Το δεύτερο είναι να διασφαλιστεί ότι οι δεσμεύσεις που αναλαμβάνουμε θα τηρηθούν και το τρίτο είναι να συζητήσουμε για τα δικαιώματα ιδιοκτησίας και την ευάλωτη θέση των ανθρώπων που ζουν, για παράδειγμα, σε καλύβες που κτίστηκαν σε ιδιοκτησίες που δεν τους ανήκουν.

Καταρχάς, όσον αφορά τις εργασίες ανοικοδόμησης, επιτρέψτε μου να επισημάνω ότι πρόσφατα παρουσίασα για την Παγκόσμια Τράπεζα ένα έγγραφο που επεξηγεί, σε ένα εξαιρετικά καλοσχεδιασμένο εγχειρίδιο, πώς ακριβώς πρέπει να πραγματοποιηθεί η ανοικοδόμηση. Σκοπεύουμε άραγε να χρησιμοποιήσουμε το συγκεκριμένο εγχειρίδιο ή να εφαρμόσουμε παρόμοια μέτρα για να διασφαλίσουμε ότι η προσπάθεια ανασυγκρότησης της Αϊτής θα πραγματοποιηθεί με επαγγελματικό τρόπο; Η Παγκόσμια Τράπεζα έχει επιτελέσει εξαιρετικό έργο στον συγκεκριμένο τομέα. Ο πρεσβευτής της Αϊτής ήταν παρών όταν παρουσίασα το συγκεκριμένο εγχειρίδιο.

Δεύτερον, όσον αφορά τις δεσμεύσεις που αναλαμβάνουμε, είμαι ιδιαίτερα χαρούμενος που άκουσα όσα δήλωσε ο Επίτροπος για τα 200 εκατομμύρια ευρώ, τα οποία προωθεί σχεδόν άμεσα. Θα είμαστε όμως πάλι εδώ σε έναν χρόνο, ή σε πέντε χρόνια, ή θα εκπληρώσουμε τελικά τις δεσμεύσεις μας ως δωρητών προς μια φτωχή χώρα, την οποία απλά δεν μπορούμε να αφήσουμε άλλο αβοήθητη;

Το τρίτο σημείο που θα ήθελα να θίξω είναι το εξής. Το εύρος της καταστροφής στην Αϊτή ήταν τέτοιο που πρέπει πραγματικά να εξετάσουμε όχι μόνο τη ζημιά που προκλήθηκε, αλλά και το γιατί η ζημιά ήταν τόσο εκτεταμένη. Οι άνθρωποι που δεν είχαν δική τους ιδιοκτησία ζούσαν σε ρεματιές και σε βουνοπλαγιές, σε καλύβες και σε οτιδήποτε μπορούσαν να κατασκευάσουν, διότι δεν είχαν στην κατοχή τους την ιδιοκτησία στην οποία ζούσαν. Εάν οι άνθρωποι είχαν δικαιώματα ιδιοκτησίας, θα μπορούσαν να επενδύσουν σε οικοδομικές και κατασκευαστικές ιδιοκτησίες, οι οποίες θα είχαν την πιθανότητα να αντέξουν σε παρόμοιες μελλοντικές καταστροφές. Ως εκ τούτου, ζητώ να ληφθεί σοβαρά υπόψη αυτό το σημείο ως μέρος της προσέγγισης για την αντιμετώπιση αυτού του προβλήματος.

Ευχαριστώ και πάλι τους δύο Επιτρόπους για την παρουσίασή τους.

 
  
MPphoto
 

  Corina Creţu, εξ ονόματος της Ομάδας S&D.(RO) Η κατάσταση στην Αϊτή πόρρω απέχει από τη σταθεροποίηση, όπως τόνισαν με έμφαση αμφότεροι οι Επίτροποι, η κ. Georgieva, η οποία ήταν στην Αϊτή στα τέλη Μαρτίου, και ο κ. Piebalgs. Στην ίδια δήλωση προέβησαν επίσης οι εργαζόμενοι της ανθρωπιστικής βοήθειας, οι οποίοι βρίσκονται επί τόπου διανέμοντας τη βοήθεια και στηρίζοντας τη διαδικασία ανασυγκρότησης. Μολονότι η κατάσταση στην πρωτεύουσα φαίνεται να επανέρχεται σε φυσιολογικούς ρυθμούς, τουλάχιστον από την άποψη της καθημερινής ζωής των ανθρώπων, πιστεύω ότι οι προσπάθειες σήμερα πρέπει να επικεντρωθούν στις αγροτικές περιοχές, οι οποίες εξακολουθούν να βιώνουν μείζονα προβλήματα.

Αυτά τα ζητήματα αποκτούν ολοένα και πιο επείγοντα χαρακτήρα και συνιστούν ακόμη μεγαλύτερη αιτία ανησυχίας, καθώς πλησιάζει η περίοδος των βροχοπτώσεων και η κατάσταση των υποδομών μεταφοράς μπορεί να οδηγήσει στη διακοπή της ροής της βοήθειας, η οποία προορίζεται για να ικανοποιήσει τις καθημερινές ανάγκες των ανθρώπων. Οι προσπάθειες ανασυγκρότησης δρομολογούνται μόλις τώρα, όπως μας επισημάνατε. Είναι προφανές ότι θα συνεχίσουν να ανακύπτουν και άλλα προβλήματα όσον αφορά τις υποδομές, την παροχή αξιοπρεπών συνθηκών διαβίωσης για τον πληθυσμό και τη διασφάλιση της λειτουργίας ενός ελάχιστου επιπέδου δημοσίων υπηρεσιών, εκπαίδευσης και υγειονομικής περίθαλψης. Θα ανακύψουν επίσης προβλήματα σε σχέση με την ύπαρξη του απαραίτητου εργατικού δυναμικού και τον βαθμό της κατάρτισής του.

Ένα άλλο μείζον πρόβλημα είναι η αντιμετώπιση των παιδιών που έμειναν ορφανά ή αποχωρίστηκαν προσωρινά από τις οικογένειές τους, τα οποία βρίσκονται σε μια από τις πιο ευάλωτες και επικίνδυνες καταστάσεις για το μέλλον τους. Πιστεύω ότι πρέπει να εστιάσουμε περισσότερο την προσοχή μας σε αυτήν την πτυχή της ανθρωπιστικής κρίσης στην Αϊτή λόγω των συνεχιζόμενων προβλημάτων που σχετίζονται με την εμπορία παιδιών και με παράνομες υιοθεσίες. Τέλος, θα ήθελα να επισημάνω ότι είμαι χαρούμενη που το έργο της διαχείρισης των προβλημάτων της Αϊτής παραμένει προτεραιότητα για την Επιτροπή. Μπορώ να σας διαβεβαιώσω ότι το ίδιο ισχύει επίσης για όλα τα μέλη της Επιτροπής Ανάπτυξης.

 
  
MPphoto
 

  Charles Goerens, εξ ονόματος της Ομάδας ALDE.(FR) Κύριε Πρόεδρε, πλησιάζει η εποχή των τυφώνων στην Αϊτή, και αυτό σημαίνει ότι είναι ζωτικής σημασίας η συνέχιση των ανθρωπιστικών προσπαθειών και ότι είναι πιθανό να απαιτηθούν και άλλα έκτακτα μέτρα.

Καταρχάς, είναι σημαντικό να προνοήσουμε για επαρκώς σταθερά καταλύματα, σε ικανοποιητικές ποσότητες. Αυτό το μέτρο είναι σημαντικό, δεδομένου ότι, πρώτον, η ανοικοδόμηση των κατεστραμμένων σπιτιών χρειάζεται χρόνο και, δεύτερον, ότι η άμεση έκθεση της Αϊτής στους τυφώνες μάς κάνει να φοβούμαστε τα χειρότερα, όπως κατέδειξε η πρόσφατη εμπειρία.

Η αξίωση για παύση της ανθρωπιστικής βοήθειας στην παρούσα φάση θα ήταν απλούστατα ανεύθυνη. Τυχόν καθυστέρηση της προσπάθειας ανασυγκρότησης θα ήταν εξίσου ανεύθυνη. Με άλλα λόγια, όλα πρέπει να συνυπάρχουν: Η ανθρωπιστική προσπάθεια, ούτως ώστε να μην υπάρχουν πλέον περιττοί θάνατοι. Η προσπάθεια ανασυγκρότησης, για να αποκατασταθεί το ταχύτερο δυνατόν κάτι που θα θυμίζει φυσιολογική ζωή. Η ανάκαμψη της οικονομίας, η οποία είναι σημαντική για να δημιουργηθούν μακροπρόθεσμα πόροι. Η ενίσχυση της δημοσιονομικής ικανότητας της Αϊτής σε πολύ βραχυπρόθεσμο ορίζοντα και η αταλάντευτη δέσμευση για αποκέντρωση.

Η διάσκεψη των δωρητών, η οποία πραγματοποιήθηκε στα Ηνωμένα Έθνη στις 31 Μαρτίου, στέφθηκε με επιτυχία. Τι θα απομείνει από αυτήν τη διάσκεψη, όταν όλα θα έχουν ξεχαστεί; Πέρα από τις ανθρωπιστικές παρεμβάσεις, ας λάβουμε καταρχάς υπόψη μας την ανάγκη για μια γρήγορη αναθέρμανση της οικονομίας, κάτι στο οποίο ελπίζει και το οποίο εύχεται ο διευθύνων σύμβουλος του Διεθνούς Νομισματικού Ταμείου, διότι υπολογίζει σε μια ετήσια αναπτυξιακή ικανότητα της τάξεως του 8% για τα επόμενα πέντε χρόνια.

Δεύτερον, κατά παρόμοιο τρόπο, η αναζωογόνηση του αγροτικού τομέα καθίσταται οικονομική προτεραιότητα. Σήμερα, η Αϊτή χρειάζεται το 80% των εσόδων της από τις εξαγωγές για να πληρώσει τα εισαγόμενα γεωργικά προϊόντα της. Ας μην ξεχνάμε ότι, κατά το παρελθόν, υπήρξαν εποχές κατά τις οποίες η Αϊτή κάλυπτε τις ανάγκες της σε τρόφιμα.

Τρίτον, η ανάπτυξη της Αϊτής θα πρέπει να αξιολογείται με βάση τα κριτήρια της συνάφειας, της αποτελεσματικότητας, της αποδοτικότητας και της αειφορίας.

Τέταρτον, για να συνεχιστεί η ανάπτυξη για καιρό, είναι απολύτως σημαντικό να αναλάβουν οι ίδιοι οι πολίτες της Αϊτής την ευθύνη γι’ αυτό.

Πέμπτον, ο σεισμός στην Αϊτή κατέδειξε για άλλη μια φορά –εφόσον χρειαζόταν να αποδειχθεί– τη σημασία της εφαρμογής, χωρίς καθυστέρηση, ενός συστήματος ταχείας ανθρωπιστικής βοήθειας που στοχεύει στον συνδυασμό τόσο των υλικών όσο και των ανθρώπινων ικανοτήτων όλων των κρατών μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Τι είναι αυτό που εμποδίζει την υλοποίηση των προτάσεων της έκθεσης του κ. Barnier;

Εν κατακλείδι, οι σημαντικές προσπάθειες της Ευρώπης για την επίλυση του προβλήματος της Αϊτής θα ήταν αποφασιστικής σημασίας. Ευχαριστώ την Ύπατη Εκπρόσωπο, τους Επιτρόπους Piebalgs και Georgieva, καθώς και τις Γενικές Διευθύνσεις τους, που αξίζουν την ευγνωμοσύνη μας.

 
  
MPphoto
 

  Ryszard Czarnecki (ECR). (PL) Κύριε Πρόεδρε, ομιλώ εξ ονόματος της πολιτικής μου Ομάδας και επίσης εξ ονόματος του συντονιστή της Ομάδας μας, του κ. Deva. Θα ήθελα να υπογραμμίσω το εξαιρετικά σημαντικό γεγονός ότι η διεθνής βοήθεια προς την Αϊτή είναι ουσιαστικά αυτή τη στιγμή σχεδόν τρεις φορές μεγαλύτερη από ό,τι ευελπιστούσαν η κυβέρνηση της Αϊτής και ο ΟΗΕ. Η συγκεκριμένη βοήθεια ανέρχεται συνολικά σε 11,5 δισεκατομμύρια ευρώ, ενώ αξίζει να τονιστεί ότι η κυβέρνηση της Αϊτής προσέβλεπε σε ένα ποσό λίγο μικρότερο από 4 δισεκατομμύρια ευρώ για τα επόμενα δύο έτη. Ένα απολύτως θεμελιώδες ζήτημα είναι να επικεντρωθούμε στην κατασκευή της υποδομής, στην οποία, παρεμπιπτόντως, έδωσε έμφαση ο συνάδελφός μου κ. Deva κατά τη διάρκεια της τελευταίας συζήτησης.

Θα ήθελα επίσης να υπογραμμίσω ένα ακόμα σημαντικό ζήτημα – την εποπτεία της βοήθειας. Η κυβέρνηση στην Αϊτή είναι πολύ αδύναμη και η διανομή της βοήθειας βρίσκεται εν πολλοίς στα χέρια μιας διαφοροποιημένης και πολύ παράξενης ελίτ, και είναι εξαιρετικά σημαντικό οι διεθνείς οργανισμοί και η Ευρωπαϊκή Ένωση να γνωρίζουν σε ποιον καταλήγουν πραγματικά τα χρήματα.

 
  
MPphoto
 

  Patrick Le Hyaric, εξ ονόματος της Ομάδας GUE/NGL.(FR) Κύριε Πρόεδρε, κυρία Επίτροπε, κύριε Επίτροπε, πρέπει να διασφαλίσουμε ότι οι υποσχέσεις δωρεών που δόθηκαν στη διάσκεψη δωρητών θα αποκτήσουν εφεξής υπόσταση ως πραγματικά κονδύλια και επίσης ότι θα καταλήξουν πραγματικά στους αποδέκτες, για τους οποίους προορίζονται. Ασφαλώς, δεν πιστεύω ότι αυτό είναι αρκετό για την ανοικοδόμηση της Αϊτής με βιώσιμο τρόπο, μολονότι οφείλουμε πάρα πολλά στον λαό της Αϊτής.

Οι ίδιοι οι λαοί της Ευρώπης ήταν πάντα πολύ γενναιόδωροι, όταν πρόκειται να επιδείξουν αλληλεγγύη, αλλά, δυστυχώς, υπάρχει μεγάλος κίνδυνος οι λαοί να ξεχάσουν ή να οδηγηθούν στο να ξεχάσουν την τραγωδία που υφίστανται τα αδέλφια μας της Αϊτής. Επιπλέον, όπως επισημάνατε, υπάρχει μια αίσθηση σπουδής: Σπουδή, διότι μπορεί να σημειωθούν και άλλοι κυκλώνες που θα επιδείνωναν ακόμη περισσότερο τις συνθήκες διαβίωσης των ανθρώπων. Σπουδή όσον αφορά την ανοικοδόμηση σπιτιών και κτηρίων, όπως σχολεία και νοσοκομεία, σε μια χρονική στιγμή κατά την οποία η κυβέρνηση της Αϊτής αρχίζει την εκκένωση συγκεκριμένων καταυλισμών. Σπουδή για να καταστεί ο συντονισμός και η παροχή της επισιτιστικής βοήθειας και φροντίδας πιο αποτελεσματικός. Σπουδή επίσης όσον αφορά την ανάπτυξη ενός νέου βιώσιμου γεωργικού και αγροτικού προγράμματος για να διασφαλιστεί η επισιτιστική ασφάλεια της Αϊτής.

Κάθε βοήθεια, καθώς και ο συντονισμός της διεθνούς βοήθειας, πρέπει να στοχεύει στο να διασφαλιστεί ότι ο λαός της Αϊτής θα έχει πρόσβαση σε θεμελιώδη δικαιώματα. Για παράδειγμα, γιατί να μην προβλέπεται σαφώς ότι όλες οι δημόσιες συμβάσεις ανασυγκρότησης πρέπει να εξαρτώνται από αυτά τα δικαιώματα και πρέπει να εμπεριέχουν διατάξεις για την απασχόληση, τη στέγαση, την εκπαίδευση και την υγεία; Κανείς δεν μπορεί να συντονίσει τη βοήθεια και την ανασυγκρότηση σωστά χωρίς να βασίζεται στον ίδιο τον λαό, καθώς και στις συνδικαλιστικές οργανώσεις, τις μη κυβερνητικές οργανώσεις και τις οργανώσεις των αγροτών.

Πρέπει να ενθαρρύνουμε τη δημιουργία ενός νέου προγράμματος για την Αϊτή που θα στοχεύει στην εξάλειψη του αποκλεισμού, της φτώχειας, της εξάρτησης και της οικονομικής και της πολιτικής κυριαρχίας.

Ας μην ξεχνάμε ποτέ ότι η τεράστια ένδεια των Αϊτινών δεν οφείλεται αποκλειστικά και μόνο στον τρομακτικό σεισμό. Είναι επίσης αποτέλεσμα της κυριαρχίας και της λεηλασίας της Αϊτής από πολλές χώρες. Οφείλουμε στη χώρα αυτή μια αποτελεσματική αλληλεγγύη και ταυτόχρονα τον σεβασμό της οικονομικής και της πολιτικής της κυριαρχίας: την οικονομική και πολιτική κυριαρχία του λαού της Αϊτής.

 
  
MPphoto
 

  Bastiaan Belder, εξ ονόματος της Ομάδας EFD.(NL) Κύριε Πρόεδρε, λίγο μετά την καταστροφή πραγματοποιήθηκε μια αξιολόγηση προκειμένου να καθοριστούν οι προτεραιότητες της βοήθειας. Ωστόσο, ακούω από αξιόπιστη πηγή, συγκεκριμένα από μια ολλανδική ΜΚΟ, ότι δεν βασίστηκε σχεδόν καθόλου στην τοπική εμπειρογνωμοσύνη. Κατά τη γνώμη μου, αυτό φαίνεται να είναι η πρώτη προϋπόθεση, εάν θέλουμε να κερδίσουμε την υποστήριξη του τοπικού πληθυσμού. Ως εκ τούτου, είναι επιτακτική ανάγκη οι οργανώσεις και οι αρχές της Αϊτής να εμπλακούν στην προσπάθεια ανασυγκρότησης. Οι ευρωπαϊκές ΜΚΟ θα μπορούσαν να συμβάλουν ιδιαίτερα στην προκειμένη περίπτωση, χάρη στις καλές τοπικές τους επαφές και είμαι ικανοποιημένος που ακούω και από τα δύο μέλη της Επιτροπής ότι οι σκέψεις τους κινούνται επίσης στο ίδιο πλαίσιο. Με άλλα λόγια, χρειάζεται να κινητοποιήσουμε την υποστήριξη στην ίδια την Αϊτή.

Ένα άλλο σημείο που θα ήθελα να θίξω είναι ότι ναι μεν η παροχή επισιτιστικής βοήθειας από τις ΗΠΑ και άλλες χώρες μπορεί να φαίνεται ως μια ευπρόσδεκτη πρωτοβουλία, αλλά έχει περιορίσει δραστικά τη γεωργία και την επισιτιστική ασφάλεια της Αϊτής. Αυτή η κατάσταση έχει ως αποτέλεσμα να εξαρτάται η Αϊτή σε ποσοστό άνω του 50% από τις εισαγωγές τροφίμων και να μην υπάρχει εκεί ζήτηση για το 35% της τοπικής εσοδείας. Είναι ανάγκη να προβούμε σε σημαντικές επενδύσεις στην τοπική γεωργία, εάν θέλουμε να εγγυηθούμε την επισιτιστική ασφάλεια. Και στην προκειμένη περίπτωση συνάγω από τις θέσεις και των δύο μελών της Επιτροπής ότι οι σκέψεις της Επιτροπής κινούνται στο ίδιο πλαίσιο και αυτό με κάνει εξαιρετικά αισιόδοξο. Μόλις σήμερα διάβασα ένα ολοσέλιδο άρθρο στην Frankfurter Allgemeine σχετικά με τη σημερινή κατάσταση στην Αϊτή. Ήταν πράγματι συγκλονιστικό. Κατανοώ ότι η στέγαση και η εκπαίδευση αποτελούν τις προτεραιότητες της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Ας συνεχίσουμε να εργαζόμαστε για αυτόν τον στόχο. Σας εύχομαι κάθε επιτυχία και, κυρίως, ο Θεός μαζί σας.

 
  
MPphoto
 

  Mario Mauro (PPE).(IT) Κύριε Πρόεδρε, κυρίες και κύριοι, ευχαριστούμε και τους Επιτρόπους για την κοινή λογική που επέδειξαν. Είναι βέβαιο ότι έχουν ήδη επιτευχθεί πολλά, αλλά νομίζω ότι μπορώ να ισχυριστώ επίσης ότι δεν μπορούμε να σταθούμε εδώ: ένα εξαιρετικά μακροπρόθεσμο πρόγραμμα –σχεδόν ένα διαρκές πρόγραμμα, θα έλεγα– είναι περισσότερο από ποτέ απαραίτητο, δεδομένων των συνθηκών αποκάλυψης τις οποίες βιώνει η χώρα αυτή.

Η κρίσιμη περίοδος πιθανότατα δεν έχει ακόμη παρέλθει. Όπως ακριβώς και την πρώτη ημέρα, οι άνθρωποι πεθαίνουν από την πείνα, τη δίψα και τη φτώχεια και περισσότερο από ένα εκατομμύριο άνθρωποι στο νησί εξακολουθούν να είναι άστεγοι και σύντομα θα πρέπει να αντιμετωπίσουν την περίοδο των βροχοπτώσεων και των τυφώνων.

Τι πρέπει λοιπόν να γίνει; Όπως επεσήμανε ήδη ο Επίτροπος, πρέπει να ενισχυθεί ο συντονισμός μεταξύ των θεσμικών οργάνων και πρέπει να συνδυαστεί με μια πιο παραγωγική σχέση με μη κυβερνητικές οργανώσεις, ιδίως με εκείνες οι οποίες, ασκώντας το έργο τους επιτόπου, μπορούν να αξιοποιήσουν με τον καλύτερο τρόπο τους πολίτες της Αϊτής, μπορούν να τους δώσουν δύναμη.

Πρέπει όλοι να έχουμε επίγνωση του γεγονότος ότι το να είμαστε το σημείο αναφοράς για την Αϊτή και τον λαό της, κατά κάποιον τρόπο σημαίνει να τους κάνουμε να κατανοήσουν ότι θέλουμε να δούμε να αποκαθίσταται η αξία και η αξιοπρέπεια κάθε ατόμου, και για αυτούς, αυτό σημαίνει ότι θα δουν να αποκαθίστανται οι ελπίδες τους για ευτυχία μέσα σε αυτά τα τεράστια δεινά που προκλήθηκαν από τον σεισμό.

 
  
MPphoto
 

  Enrique Guerrero Salom (S&D). (ES) Κύριε Πρόεδρε, κυρία Επίτροπε, κύριε Επίτροπε, θα ήθελα καταρχάς να εκφράσω τα συλλυπητήριά μου και την ευγνωμοσύνη μου στις οικογένειες και τους συναδέλφους των τεσσάρων ισπανών στρατιωτών που έχασαν τη ζωή τους την προηγούμενη εβδομάδα στην Αϊτή.

Ήταν εξειδικευμένοι αξιωματικοί του ισπανικού στρατού, αλλά μετέβησαν εκεί ως απλοί στρατιώτες, ως τμήμα της διεθνούς προσπάθειας βοήθειας, και πραγματοποιούσαν έργο βοήθειας όταν συνετρίβη το ελικόπτερό τους.

Το παράδειγμά τους καταδεικνύει ότι στην πλειονότητα των περιπτώσεων δεν υπάρχει αντίφαση μεταξύ της ασφάλειας και της ανθρωπιστικής δράσης. Επιπλέον, χωρίς ασφάλεια είναι δύσκολο να διατηρηθεί η ανεξαρτησία και η ουδετερότητα όσον αφορά το ανθρωπιστικό έργο. Αυτό είναι κάτι που πρέπει να το αναγνωρίσουμε στις ένοπλες δυνάμεις πολλών ευρωπαϊκών χωρών, συμπεριλαμβανομένης και της Ισπανίας.

Κύριε Πρόεδρε, κυρία Επίτροπε, κύριε Επίτροπε, η Αϊτή απέδειξε ότι η φτώχεια επιδεινώνει σοβαρά τη ζημιά που προκαλείται από φυσικές καταστροφές και επίσης ότι η έλλειψη διακυβέρνησης παρεμποδίζει τη δυνατότητα μιας αποτελεσματικής αντίδρασης.

Κατά κανόνα, η φτώχεια και η έλλειψη διακυβέρνησης συμβαδίζουν, και αυτό ίσχυε και ισχύει στην περίπτωση της Αϊτής, πράγμα που σημαίνει ότι, εκτός από τη στήριξη της διαδικασίας ανασυγκρότησης, πρέπει να υποστηρίξουμε τη δυνατότητα διακυβέρνησης στην Αϊτή, διότι είναι ο μόνος τρόπος με τον οποίο θα καταφέρουμε να επιτύχουμε τον στόχο που θέσαμε εμείς οι ίδιοι στη Νέα Υόρκη: να αναλάβει η ίδια η Αϊτή την ανασυγκρότησή της και να συμμετάσχει η κοινωνία των πολιτών της σε αυτήν.

 
  
MPphoto
 

  Louis Michel (ALDE). (FR) Κύριε Πρόεδρε, θα ήθελα πρώτα απ’ όλα να συγχαρώ τους δύο Επιτρόπους που είναι αρμόδιοι για αυτά τα ζητήματα για τις ομιλίες τους και για το σταθερό τους ενδιαφέρον να ανταποκριθούν απόλυτα. Συγχαρητήρια λοιπόν!

Ο σεισμός στην Αϊτή είχε ως αποτέλεσμα ένα κύμα αλληλεγγύης και αδελφοσύνης εξαιρετικής και απολύτως δικαιολογημένης κλίμακας. Επικροτώ επίσης το κουράγιο και τις προσπάθειες του αϊτινού λαού, των αϊτινών αρχών, της κοινωνίας των πολιτών, των ΜΚΟ, της αϊτινής διασποράς και, ασφαλώς, των δωρητών όλου του κόσμου.

Η διαρθρωτική και θεσμική αδυναμία στην Αϊτή είναι ευρέως γνωστές και αυτή η καταστροφή αποκάλυψε καταφανώς το τραγικό μέγεθος αυτών των αδυναμιών. Στη Νέα Υόρκη, στις 31 Μαρτίου, οι δωρητές κατέστησαν σαφές ότι η οικονομική τους βοήθεια θα συμβάλει στην ανασυγκρότηση της Αϊτής και στο σχέδιο ανάπτυξης. Έτσι, καθιερώθηκε η αρχή της ιδίας ευθύνης, ούτως ώστε ο λαός της Αϊτής να καταφέρει για άλλη μια φορά να αποκτήσει πίστη στους θεσμούς της, κάτι που αποτελεί επιτακτικό αίτημα.

Η βοήθεια των δωρητών πρέπει ασφαλώς να συντονιστεί σωστά και να είναι υψηλής ποιότητας. Όπως λέει ο πρόεδρος Preval, η ανασυγκρότηση πρέπει να πραγματοποιηθεί με μεγαλύτερη αποτελεσματικότητα. Αυτό πρέπει να επιτευχθεί, κατά τα φαινόμενα, με τη δημιουργία, μεταξύ άλλων, μιας προσωρινής επιτροπής για την ανασυγκρότηση της Αϊτής και τη σύσταση ενός ειδικού ταμείου πολλαπλών δωρητών που θα εποπτεύει τις γενναιόδωρες συνεισφορές των δωρητών.

Περισσότερο αποτελεσματική ανασυγκρότηση σημαίνει επίσης ισχυρότερη διακυβέρνηση και θεσμούς που θα βασίζονται στο κράτος δικαίου και στην αποκέντρωση, τα οποία αποτελούν βασικά στοιχεία του σχεδίου αναδόμησης και ανασυγκρότησης. Ελπίζω, κυρία Επίτροπε, κύριε Επίτροπε, ότι θα λάβετε βέβαια υπόψη αυτήν την προσέγγιση και δεν χρειάζεται να επισημάνω ότι είμαι σίγουρος πως θα το πράξετε.

 
  
MPphoto
 

  Michèle Striffler (PPE). (FR) Κύριε Πρόεδρε, κυρία Επίτροπε, κύριε Επίτροπε, αυτήν ακριβώς τη στιγμή, εκατοντάδες χιλιάδες άνθρωποι εξακολουθούν να ζουν σε καταυλισμούς έκτακτης ανάγκης και καθώς πλησιάζει η περίοδος των βροχοπτώσεων και η περίοδος των τυφώνων, η κατάσταση είναι πραγματικά επείγουσα.

Αντιμετωπίζοντας αναρίθμητους ανθρωπιστικούς φορείς επί τόπου και λόγω της απουσίας της ικανότητας του κράτους, πρέπει να χρησιμοποιηθεί κάθε δυνατός πόρος για τη βελτίωση του συντονισμού της βοήθειας υπό την αιγίδα των Ηνωμένων Εθνών, καθώς και για τη διανομή της βοήθειας με συνεπή και αποτελεσματικό τρόπο.

Ταξίδεψα στη Νέα Υόρκη για τη διεθνή διάσκεψη δωρητών στις 31 Μαρτίου και επικρότησα τη συνεισφορά της Ευρωπαϊκής Ένωσης ύψους 1,3 δισεκατομμυρίων ευρώ για την ανασυγκρότηση της Αϊτής κατά τα επόμενα τρία χρόνια. Για πρώτη φορά, η Ευρωπαϊκή Ένωση μίλησε με μια φωνή μέσω της βαρόνης Ashton.

Πράγματι, η διεθνής κοινότητα υποσχέθηκε μια σημαντική δέσμη βοήθειας, αλλά οι δυσκολίες σήμερα αφορούν τη σωστή χρήση αυτών των πόρων και τις αποφάσεις αναφορικά με τις μεθόδους υλοποίησης της βοήθειας και τους εμπλεκόμενους φορείς, δεδομένου ότι οι κύριοι φορείς σε αυτήν τη διαδικασία ανασυγκρότησης πρέπει να είναι οι πολίτες της Αϊτής.

Ο αγροτικός τομέας πρέπει να αποτελέσει προτεραιότητα και είναι ανάγκη να ενισχύσουμε τις γεωργικές παραγωγικές δυνατότητες της χώρας. Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο θα παρακολουθήσει πολύ στενά τη διαδικασία ανασυγκρότησης και τη χρήση αυτών των πόρων. Θα ήθελα να επισημάνω πόσο σημαντικό είναι να εξετάσουμε επιτέλους τη δημιουργία της δύναμης πολιτικής προστασίας, την οποία περιμένουμε για τόσο μεγάλο διάστημα.

 
  
MPphoto
 

  Κρίτων Αρσένης (S&D). - Κύριε Πρόεδρε, κύριοι Επίτροποι, η ανθρωπιστική κρίση στην Αϊτή ανέδειξε και δυστυχώς αναδεικνύει ακόμη τα προβλήματα των ευρωπαϊκών μηχανισμών αντιμετώπισης διεθνών ανθρωπιστικών κρίσεων. Πρέπει να δημιουργήσουμε πάγιους χρηματοδοτικούς μηχανισμούς. Ουσιαστικά, ακόμη δεν έχουμε πάγια κονδύλια στον ευρωπαϊκό προϋπολογισμό για οικονομική αρωγή σε τρίτες χώρες, και η βοήθεια στην Αϊτή δόθηκε κυρίως σε διμερές επίπεδο από ευρωπαϊκές χώρες. Πρέπει η βοήθεια να φθάνει άμεσα, και στην περίπτωση των ανθρώπων που χτυπήθηκαν από τον σεισμό στην Αϊτή, ακόμα και μετά από μια εβδομάδα η βοήθεια δεν είχε φτάσει. Πρέπει οι ευρωπαϊκοί πόροι να χρησιμοποιούνται αποτελεσματικά. Χρειαζόμαστε να έχουμε εξειδικευμένο προσωπικό το οποίο να μπορεί να σχεδιάσει, να υλοποιήσει γρήγορα και αποτελεσματικά προγράμματα ανθρωπιστικής βοήθειας.

Προφανώς η καταστροφή στην Αϊτή προήλθε από έναν σεισμό. Όμως αντίστοιχες ανθρωπιστικές κρίσεις μπορούν κάλλιστα να προκληθούν και από άλλα καιρικά φαινόμενα, όπως τυφώνες, τροπικές καταιγίδες, πλημμύρες, ξηρασίες, φαινόμενα που ενόψει των κλιματικών αλλαγών θα αυξηθούν σημαντικά σε συχνότητα και σε ένταση.

Αγαπητοί συνάδελφοι, όπως γνωρίζουμε καλά η κλιματική αλλαγή είναι ένα φαινόμενο που εμείς οι αναπτυγμένες χώρες προκαλέσαμε, αλλά, δυστυχώς, πολλές φορές είναι οι φτωχές χώρες που υφίστανται τις επιπτώσεις. Έχουμε ένα κλιματικό χρέος προς τις ευάλωτες χώρες και πρέπει να μάθουμε από τις αδυναμίες μας κατά την αντιμετώπιση της κρίσης στην Αϊτή, ώστε να μπορέσουμε να ανταποκριθούμε στις αυξανόμενες παγκόσμιες υποχρεώσεις μας στο μέλλον.

 
  
MPphoto
 

  Ria Oomen-Ruijten (PPE). (NL) Κύριε Πρόεδρε, κυρία Georgieva και κύριε Piebalgs, μετά την τεράστια τραγωδία στην Αϊτή, πρέπει να κοιτάξουμε προς το μέλλον, όπως επισημάνατε και οι δυο σας. Η διάσκεψη δωρητών στη Νέα Υόρκη πριν από ένα δεκαπενθήμερο συγκέντρωσε 7 δισεκατομμύρια ευρώ ή, τουλάχιστον, αυτό ήταν το ποσό για το οποίο δεσμεύθηκε. Με βάση το σχέδιο δράσης της κυβέρνησης της Αϊτής, η ΕΕ υποσχέθηκε 1,6 δισεκατομμύρια ευρώ. Το ερώτημά μου και προς τους δυο σας τώρα είναι το εξής: πώς αυτό θα μεταφραστεί τώρα σε μια βιώσιμη και σταθερή ανασυγκρότηση του νησιού; Κατά την άποψή μου, αυτό θα είναι μια μακρά διαδικασία.

Το δεύτερό μου ερώτημα προς τους δυο σας είναι το εξής: ποια είναι η εκτίμησή σας για το σχέδιο δράσης της κυβέρνησης της Αϊτής, και μπορείτε να διασφαλίσετε ότι τα σημαντικά κονδύλια που έχουν δεσμευθεί θα χρησιμοποιηθούν αποτελεσματικά; Εξάλλου, οι Αϊτινοί δεν έχουν μόνο βραχυπρόθεσμες, αλλά και μακροπρόθεσμες ανάγκες. Πώς μπορούμε να εντείνουμε περαιτέρω τις προσπάθειες στήριξης για τα 1,3 εκατομμύρια αστέγων και να διασφαλίσουμε ότι η υποδομή μπορεί να αποκατασταθεί μεσοπρόθεσμα; Αυτό είναι σημαντικό, όχι μόνο για τον πληθυσμό που επλήγη, αλλά και για την πολιτική σταθερότητα αυτού του νησιού, του οποίου η κυβέρνηση είναι απίστευτα ευάλωτη στην παρούσα φάση. Αυτό το επιβεβαιώσατε και εσείς οι ίδιοι. Η αντίληψη των ανθρώπων είναι ότι η βοήθεια δεν φτάνει εκεί που είναι απαραίτητη. Πώς μπορούμε να διασφαλίσουμε ότι η πολιτική κατάσταση σε αυτήν τη χώρα και η προσέγγιση της κυβέρνησής της θα βελτιωθεί;

(EN) Θα ήθελα να σας ρωτήσω πώς βλέπετε την προσφορά, τόσο από άποψη ανθρώπων όσο και από άποψη οικονομικών μέσων, αυτής της προσωρινής επιτροπής ανασυγκρότησης της Αϊτής υπό τον Bill Clinton;

 
  
MPphoto
 

  Filip Kaczmarek (PPE). (PL) Κύριε Πρόεδρε, θα ήθελα να ευχαριστήσω την κ. Striffler που έθιξε αυτό το ζήτημα στη σημερινή συνεδρίαση, καθώς και την κ. Georgieva και τον κ. Piebalgs για τις δηλώσεις τους. Θεωρώ ότι πολλά από τα μέτρα που προτάθηκαν στο ψήφισμα για την Αϊτή που εγκρίναμε τον Φεβρουάριο αποτελούν ένα βήμα προς τη σωστή κατεύθυνση και μπορούν να αποτελέσουν τη βάση για την ανοικοδόμηση μιας χώρας που επλήγη από μια καταστροφή. Αυτά τα μέτρα έχουν δύο βασικές φάσεις και σήμερα συζητούμε για αυτές τις δύο φάσεις. Η πρώτη φάση αφορά τη βραχυπρόθεσμη και μεσοπρόθεσμη αρωγή για την κρίση, προκειμένου να βοηθηθούν οι άνθρωποι με τις πιο επιτακτικές ανάγκες. Η κ. Georgieva αναφέρθηκε σε αυτό. Η δεύτερη φάση αφορά τη διαρκή ανασυγκρότηση, για την οποία απαιτείται συντονισμός, καθώς και την αξιολόγηση των αναγκών αυτής της ανασυγκρότησης, ενώ ταυτόχρονα δεν πρέπει να παραγνωρίζεται το γεγονός ότι ο κυρίαρχος της διαδικασίας πρέπει να είναι ο λαός και η κυβέρνηση της Αϊτής. Ευχαριστούμε πάρα πολύ, κύριε Piebalgs, που κατανοείτε ότι οι Αϊτινοί πρέπει επίσης να αναλάβουν την ευθύνη.

Η τρίτη φάση είναι κάτι που αφορά μόνο εμάς. Εννοώ τα συμπεράσματα που πρέπει να συναγάγουμε, ούτως ώστε η βοήθειά μας να συντονιστεί καλύτερα και είμαι χαρούμενος που η Επιτροπή εργάζεται για αυτό.

 
  
MPphoto
 

  Philippe Juvin (PPE). (FR) Κύριε Πρόεδρε, η Ευρώπη συνεισέφερε εκατομμύρια ευρώ, σκηνές, τρόφιμα, στρατιώτες και γιατρούς. Όλα αυτά είναι καλά και ωραία, αλλά στην πραγματικότητα θα ήθελα να επικαλεστώ τον Jean-Yves Jason, τον δήμαρχο του Port-au-Prince, ο οποίος τον Φεβρουάριο χρησιμοποίησε τη λέξη «καταστροφή» όχι για να αναφερθεί στις συνέπειες του σεισμού, αλλά για να περιγράψει την πλήρη και παντελή αποδιοργάνωση του ανθρωπιστικού έργου που ακολούθησε.

Πρέπει να θέσουμε στους εαυτούς μας το εξής ερώτημα: πώς μπορούμε να αποτρέψουμε μια επανάληψη αυτής της αποδιοργάνωσης, η οποία έχει κοστίσει ακριβά στην Αϊτή; Υπάρχει μια απάντηση σε αυτό το ερώτημα, κύριε Πρόεδρε, κυρία Επίτροπε, κύριε Επίτροπε, και είναι αυτή που όλοι μας γνωρίζουμε και η οποία ειπώθηκε εδώ: δημιουργώντας μια ευρωπαϊκή δύναμη πολιτικής προστασίας.

Σας ερωτώ και πάλι:

πότε θα αποφασίσει επιτέλους η Επιτροπή να προτείνει στο Κοινοβούλιο τη δημιουργία, συγκεκριμένα, μιας δύναμης αυτού του είδους, μιας ενιαίας δύναμης που θα έχει τους ίδιους κανόνες εμπλοκής και τα ίδια συστήματα διοίκησης, μεταφοράς και επικοινωνίας; Είναι δυνατό. Μπορεί να δημιουργηθεί γρήγορα πριν την επόμενη καταστροφή. Σας καλώ λοιπόν τώρα να σταματήσουμε τις συζητήσεις για τον συντονισμό και να αναλάβουμε δράση.

 
  
MPphoto
 

  Sergio Paolo Francesco Silvestris (PPE).(IT) Κύριε Πρόεδρε, κυρίες και κύριοι, είμαι ικανοποιημένος με την έκβαση της συνάντησης των δωρητριών χωρών, διότι τα μεγάλα ποσά που διατέθηκαν είναι ένα εξαιρετικό αποτέλεσμα. Ωστόσο, ακόμη πιο σημαντική ήταν η κατευθυντήρια αρχή πίσω από τη χρήση των κονδυλίων, δηλαδή όχι μόνο ανοικοδόμηση, αλλά καλύτερη ανοικοδόμηση.

Η Αϊτή πρέπει να εξέλθει από αυτήν την κρίση ισχυρότερη και με δημόσια κτήρια και ιδιωτικές κατοικίες που θα είναι πιο σύγχρονα από εκείνα που υπήρχαν πριν τα καταστρέψει ο σεισμός. Δεν πρέπει να πιστεύουμε ότι η ανασυγκρότηση θα σημάνει την επιστροφή των παραγκουπόλεων ή κοινωνικοοικονομικών συνθηκών όπως αυτές που υπήρχαν πριν.

Ως εκ τούτου, ασφαλώς χρειάζονται χρήματα, αλλά οι σημαντικοί πόροι που διατίθενται από τους εθνικούς και τους ευρωπαϊκούς θεσμούς αποτελούν μόνον το πρώτο βήμα. Υπάρχει επίσης ανάγκη για ένα μακροπρόθεσμο σχέδιο και για έναν ισχυρό και έγκυρο συντονισμό.

Για τον σκοπό αυτόν, αφού επικρίναμε σε αυτό το Σώμα και ορισμένες αρχικές καθυστερήσεις όπου η Ευρώπη, στο πλαίσιο της εκπροσώπησης της εξωτερικής της πολιτικής, δεν επέδειξε ούτε εξαιρετική αποτελεσματικότητα ούτε εξαιρετικό αυθορμητισμό, σήμερα επικροτούμε, αντίθετα, το εξαίρετο έργο που επιτελούν τα θεσμικά μας όργανα στον τομέα του συντονισμού και ελπίζουμε ότι με βάση αυτήν τη θέση και αυτήν τη δέσμευση, οι προσπάθειες θα συνεχιστούν με ένα μακροπρόθεσμο σχέδιο που μπορεί να καρποφορήσει μέσω της αξιόπιστης παρουσίας των θεσμικών μας οργάνων.

 
  
MPphoto
 

  Anna Záborská (PPE). (SK) Τον σεισμό στην Αϊτή ακολούθησε άμεσα μια διεθνής ανθρωπιστική βοήθεια. Εκτός από τον αμερικανικό και τον καναδικό στρατό, πρέπει επίσης να επικροτήσω την ταχεία και αποτελεσματική ανάπτυξη ομάδων από τη Σλοβακία και του διεθνούς Στρατιωτικού Τάγματος της Μάλτας. Δεν ήταν πολλές οι χώρες που παρείχαν ταχεία και αποτελεσματική βοήθεια.

Σήμερα, σύμφωνα με τις αρχικές εκτιμήσεις του καθηγητή MUDr. Krčmér, ενός εμπειρογνώμονα και ιατρού που γνωρίζει την ανθρωπιστική βοήθεια, πρέπει να σημειωθεί ότι πολλοί άνθρωποι και σημαντικοί οικονομικοί πόροι έφτασαν από την Ευρώπη, αλλά χωρίς τον απαραίτητο εξοπλισμό, τα μηχανήματα, τα τρόφιμα, το νερό και τα καύσιμα που απαιτούνται για μια αποτελεσματική παρέμβαση κατά τη διάσωση θυμάτων κάτω από πεσμένα δέντρα. Ούτε καν η πείρα αρκετών ομάδων διάσωσης δεν ήταν αρκετή. Οι καλές προθέσεις χρειάζονται επίσης μια πρακτική πλευρά για να είναι αποτελεσματικές.

Για τον λόγο αυτόν, καλώ τα αρμόδια εθνικά και ευρωπαϊκά θεσμικά όργανα να δημιουργήσουν το ταχύτερο δυνατόν μια κοινή υπηρεσία ανθρωπιστικής βοήθειας, όπως ζητήσαμε στο ψήφισμα για την Αϊτή. Εκτός αυτού, θεωρώ πολύ σημαντικό να υποστηριχθεί η εκπαίδευση στην ανθρωπιστική βοήθεια και να υπάρχουν έτοιμα τα απαραίτητα υλικά και ο εξοπλισμός για την περίπτωση κάποιας φυσικής καταστροφής.

 
  
MPphoto
 

  Franziska Keller (Verts/ALE). (EN) Κύριε Πρόεδρε, θα ήθελα να ευχαριστήσω τους Επιτρόπους για την παρουσίασή τους και για όλες τις προσπάθειες που καταβάλλουν στην περίπτωση της Αϊτής. Συμφωνώ επίσης ότι θα είναι καλό να επικεντρωθούμε σε όλο το νησί. Μολονότι είμαι εξαιρετικά επικριτική για τη συνολική προσέγγιση της Ευρωπαϊκής Ένωσης, θα μπορούσα κάλλιστα να συμφωνήσω με την προσέγγισή σας για «ολόκληρο το νησί».

Σας καλώ επίσης να μην λησμονήσετε τις μελλοντικές δεσμεύσεις που πρέπει να αναλάβουμε. Οφείλουμε να τηρήσουμε τις δεσμεύσεις που αναλαμβάνουμε σήμερα. Εάν διαπιστώσουμε ότι τα κράτη μέλη δεν είναι τόσο συνεπή στην τήρηση της δέσμευσης του 0,7%, πρέπει πραγματικά να είστε σταθεροί σε αυτό και να διασφαλίσετε ότι θα υποβάλουν τα σχέδιά τους. Επίσης πρέπει να βεβαιωθούμε ότι δεν θα αχρηστεύσουμε την πρόοδο που πραγματοποιούμε σήμερα στην Αϊτή υλοποιώντας άλλες πολιτικές της ΕΕ, οι οποίες ουσιαστικά θα εμποδίσουν την πραγματοποίηση προόδου στην Αϊτή και αλλού. Πρέπει πράγματι να εμμείνουμε στη συνοχή της πολιτικής, ούτως ώστε να μην επιτύχουμε πρώτα στην Αϊτή και μετά να καταστρέψουμε όλη μας την πρόοδο εξαιτίας άλλων επιβλαβών πολιτικών.

 
  
MPphoto
 

  Anneli Jäätteenmäki (ALDE). (FI) Κύριε Πρόεδρε, η ΕΕ βοήθησε την Αϊτή, κάτι που είναι θετικό, αλλά αυτή η καταστροφή κατέδειξε σαφώς, κατά τη γνώμη μου, ότι η ΕΕ πρέπει να διαθέτει ομάδες ταχείας αντίδρασης για ανθρωπιστική δράση, καθώς και ότι πρέπει να αναπτύξουμε μια πολιτική διαχείριση κρίσεων.

Δεν αρκεί να προσφέρουμε χρήματα. Η ΕΕ πρέπει επίσης να είναι σε θέση να αναλάβει ταχεία δράση σε τέτοιου είδους καταστροφικές καταστάσεις, να παρέχει βοήθεια και να στέλνει ανθρώπους επί τόπου. Οι άνθρωποι πρέπει να λαμβάνουν συγκεκριμένη βοήθεια και όχι μόνο μετά από ένα μακρύ χρονικό διάστημα. Μολονότι αυτή η βοήθεια είναι ασφαλώς σημαντική, η ΕΕ στερείται επί του παρόντος της δυνατότητας για επί τόπου και ταχεία βοήθεια.

Ελπίζω ότι οι άνθρωποι θα επικεντρώσουν την προσοχή τους σε αυτό το ζήτημα και ότι θα δημιουργηθούν ομάδες ταχείας δράσης.

 
  
MPphoto
 

  Kristalina Georgieva, μέλος της Επιτροπής.(EN) Κύριε Πρόεδρε, με την άδειά σας, θα ήθελα να αφήσω λίγο χρόνο στον κ. Piebalgs, προκειμένου να απαντήσει σε ορισμένα από τα ερωτήματα που αφορούν τη μακροπρόθεσμη ανασυγκρότηση.

Αυτό ήταν πολύ χρήσιμο και πολύ ενθαρρυντικό για εμάς. Προτού επανέλθω στις ερωτήσεις, επιτρέψτε μου να ενώσω τη φωνή μου με τον κ. Guerrero Salom και να εκφράσω τη συμπαράστασή μου στις οικογένειες των τεσσάρων ισπανών στρατιωτών που σκοτώθηκαν, καθώς και σε όλους εκείνους που έχασαν τη ζωή τους την ώρα της καταστροφής, αλλά και τώρα κατά τις προσπάθειες ανασυγκρότησης της Αϊτής.

Θα ήθελα να ξεκινήσω με το μεγαλύτερο πολιτικό ζήτημα, το οποίο αφορά τη βελτίωση των δυνατοτήτων αντίδρασης της ΕΕ. Ήμουν πολύ ικανοποιημένη που είδα τον συνάδελφό μου, τον Επίτροπο Barnier, στην αίθουσα, λόγω της προσπάθειας που έχει καταβάλει στο συγκεκριμένο ζήτημα. Στις 26 Απριλίου θα έχουμε στην Επιτροπή Ανάπτυξης την ευκαιρία να συζητήσουμε λεπτομερέστερα το πρόγραμμα εργασίας, το οποίο περιλαμβάνει, για το 2010, την ενίσχυση της ικανότητας αντίδρασης και μια ανακοίνωση επί αυτού του ζητήματος.

Μπορώ να σας διαβεβαιώσω ότι αυτό αποτελεί ύψιστη προτεραιότητα για την ομάδα μας. Σκοπεύουμε να συνεργαστούμε πολύ στενά με τα κράτη μέλη και με το Κοινοβούλιο για να εξεύρουμε μια λύση που θα βελτιώσει τη δυνατότητά μας να αντιδρούμε στις καταστροφές, και υπάρχει μια πολύ απλή λογική πίσω από αυτό. Σε μια εποχή που η ένταση και η συχνότητα των καταστροφών αυξάνεται και οι προϋπολογισμοί των χωρών μας θα είναι περιορισμένοι τα προσεχή χρόνια, δεν υπάρχει άλλος τρόπος από το να ενισχύσουμε τον ευρωπαϊκό συντονισμό και να δημιουργήσουμε μια βάση ενεργητικού που θα μπορεί να χρησιμοποιείται αποτελεσματικά από άποψη επίδρασης, κόστους και αποτελεσμάτων. Μπορώ να σας διαβεβαιώσω ότι αύριο θα πραγματοποιήσουμε την πρώτη μας επίσκεψη στη χώρα για αυτό το ζήτημα. Αυτό θα αποτελέσει ύψιστη προτεραιότητα για την ομάδα μας τους προσεχείς μήνες.

Επιτρέψτε μου να επανέλθω σε τέσσερα ερωτήματα που τέθηκαν.

Το πρώτο αφορά το ζήτημα του συνδυασμού μιας αντίδρασης στις άμεσες προτεραιότητες με μια μακροπρόθεσμη ανασυγκρότηση και την επιμονή μας. Αυτό είναι πραγματικά σημαντικό διότι, εάν προχωρήσουμε πολύ γρήγορα στην ανασυγκρότηση, χωρίς τη στήριξη των ανθρώπων που έχουν ανάγκη, διακινδυνεύουμε μια πολύ σοβαρή τραγωδία. Αυτό το αντιμετωπίσαμε στο ζήτημα της διανομής των τροφίμων, όπου η κυβέρνηση της Αϊτής πρότεινε να περάσουμε από την παροχή τροφίμων μόνο στη χορήγηση μετρητών για απασχόληση και στη σίτιση για απασχόληση, κάτι το οποίο είναι ιδιαιτέρως επιθυμητό, αλλά δεν μπορεί να επιτευχθεί παντού ταυτόχρονα. Αυτό είναι κάτι που εξετάζουμε πολύ προσεκτικά.

Γενικά, όσον αφορά το ζήτημα της επισιτιστικής ασφάλειας, η νέα μας πολιτική στην Ευρωπαϊκή Ένωση είναι εξαιρετικά προοδευτική, διότι δίνει την ίδια έμφαση και σε όλα τα άλλα θέματα, ενθαρρύνοντας την επί τόπου αγορά τροφίμων για ανθρωπιστική βοήθεια, όπου είναι δυνατό να βρεθούν επί τόπου. Αναδείξαμε το θέμα αυτό σε αντικείμενο συζήτησης σε μια πρωινή συνεδρίαση στη Νέα Υόρκη, όπου προσκλήθηκαν ΜΚΟ, τόσο της Αϊτής όσο και διεθνείς ΜΚΟ. Είμαι εξαιρετικά υπερήφανη που οι ευρωπαϊκές ΜΚΟ ήταν εκείνες που έθεσαν τα ζητήματα της αγροτικής ασφάλειας για την Αϊτή και της υψηλής γεωργικής απόδοσης στην παραγωγικότητα για τη συζήτηση στην Αϊτή.

Θα ήθελα να θίξω το ζήτημα των καταυλισμών. Δεν πρόκειται καθόλου για ένα επουσιώδες ζήτημα, διότι οι άνθρωποι δεν θέλουν στην παρούσα φάση να μετακινηθούν από εκεί που βρίσκονται σήμερα. Δεν θέλουν να μετακινηθούν για διάφορους λόγους. Ένας λόγος είναι ότι, ακόμη και αν τα σπίτια τους είναι ασφαλή, φοβούνται να επιστρέψουν εξαιτίας της τραυματικής εμπειρίας που είχαν. Δεύτερον, επειδή μετακινήθηκαν ως ολόκληρες γειτονιές και φοβούνται ότι θα χάσουν τον κοινωνικό ιστό που τους κρατά ενωμένους. Επομένως, δεν πρόκειται μόνο για μια κακή πολιτική ή για έλλειψη επιθυμίας, αλλά και ένα κοινωνικό φαινόμενο που ακολουθεί μετά από μια καταστροφή τέτοιας φύσεως, το οποίο δεν διευκολύνει τόσο πολύ τη μετακίνηση των ανθρώπων από περιοχές που σημειώνονται πολλές πλημμύρες σε πιο ασφαλή εδάφη. Ωστόσο, αντιμετωπίζουμε το θέμα αυτό ως προτεραιότητα.

Επιτρέψτε μου να ολοκληρώσω με το ζήτημα της μακροπρόθεσμης βιωσιμότητας. Υπάρχει η βιωσιμότητα της κυβέρνησης, όπως και η οικολογική βιωσιμότητα. Είχα το αμφίβολο προνόμιο να πετάξω επάνω από την Αϊτή και τη Χιλή με διαφορά μερικών εβδομάδων. Στην Αϊτή, ένα οικολογικά κατεστραμμένο νησί, ασφαλώς αυτό είχε επιπτώσεις στο μέγεθος αυτής της καταστροφής. Στη Χιλή, η κυβέρνηση εφάρμοσε για δεκαετίες ένα πρόγραμμα αναδάσωσης που σταθεροποίησε το έδαφος και είχε ως αποτέλεσμα τη δημιουργία ενός καλύτερου περιβάλλοντος, το οποίο είναι προφανώς εξαιρετικά χρήσιμο για τους ανθρώπους. Σκεπτόμαστε μακροπρόθεσμα, όταν σκεπτόμαστε τη Χιλή.

Αυτό δεν περιλαμβάνεται στον τομέα μου, αλλά πρέπει να το θίξω ως πρώην υπάλληλος της Παγκόσμιας Τράπεζας. Συμφωνώ ασφαλώς μαζί σας ότι αυτό που προτείνει η Παγκόσμια Τράπεζα σχετικά με αυτόν τον συντονισμό στο ειδικό ταμείο πολλαπλών δωρητών, αλλά επίσης ως μια θεσμική προσέγγιση διαχείρισης προγραμμάτων, είναι κάτι που πρέπει να λάβουμε σοβαρά υπόψη και να το ακολουθήσουμε.

 
  
MPphoto
 

  Andris Piebalgs, μέλος της Επιτροπής.(EN) Κύριε Πρόεδρε, ως συνήθως, εάν είχα δικαίωμα σε μόνο μια επιθυμία στην πολιτική μου ζωή, θα ήταν να είχα περισσότερο χρόνο στο Κοινοβούλιο για να απαντώ στις ερωτήσεις που μου τίθενται. Δεν θα είμαι σε θέση να απαντήσω σε όλες τις ερωτήσεις που τέθηκαν σήμερα, αλλά θα αναφερθώ σε μερικές από αυτές.

Η στήριξη του Κοινοβουλίου είναι εξαιρετικά σημαντική για την Επιτροπή, διότι η Αϊτή δεν είναι μια περίπτωση στην οποία μόνον η Επιτροπή αφιερώνει την προσοχή της. Υπήρχε η αίσθηση ότι ολόκληρη η ευρωπαϊκή κοινωνία επιθυμούσε να καταβάλει η Ευρωπαϊκή Κοινότητα μεγάλη προσπάθεια για την ανασυγκρότηση.

Είναι σαν ένα διδακτικό βιβλίο: πραγματοποιήθηκε μια αξιολόγηση σε διεθνές επίπεδο, οι κυβερνήσεις εκπόνησαν σχέδια, αυτά συζητήθηκαν με τις ΜΚΟ, υπήρξαν διάφορες δηλώσεις στήριξης και υπάρχει μια προσωρινή επιτροπή που συντονίζει την όλη διαδικασία. Αναμφίβολα δεν δημιουργούμε κάποια παράλληλη διαδικασία. Εργαζόμαστε στις ίδιες βάσεις και σε κατάλληλα προετοιμασμένο έδαφος.

Όσον αφορά τη δέσμευση από πλευράς ΕΕ, προβήκαμε σε μια πολιτική δέσμευση και θα την εκπληρώσουμε. Πιστεύω ότι το ίδιο ισχύει απολύτως και για άλλους συμμετέχοντες. Εργαζόμαστε στο θέμα των δικαιωμάτων ιδιοκτησίας. Αυτό είναι ένα από τα στοιχεία που εγκυμονούν κινδύνους. Διαθέτουμε ένα κτηματολόγιο και θα εργαστούμε επάνω σε αυτό, αλλά μπορεί να υπάρξουν κίνδυνοι.

Οι κίνδυνοι μπορεί αναμφίβολα να προέλθουν από την κυριότητα της πολιτικής διαδικασίας. Η προσπάθεια ανασυγκρότησης μπορεί να διατηρηθεί, εάν υπάρχει μια πολιτική διαδικασία που θα υποστηρίξει τη μακροπρόθεσμη ανάπτυξη της Αϊτής και εάν οι άνθρωποι πιστέψουν σε αυτήν. Εδώ ακριβώς έγκειται η μεγάλη πρόκληση και αυτό που μπορούμε να πράξουμε είναι να στηρίξουμε τον αϊτινό λαό και την πολιτική κοινωνία της Αϊτής σε αυτό. Πιστεύω ότι αυτό μπορεί να πραγματοποιηθεί και να έχει επιτυχία.

Όσον αφορά τη διαφάνεια της διαδικασίας, ολόκληρη η διεθνής δομή δωρητών θεσμοθετήθηκε με έναν πολύ σαφή και εκσυγχρονισμένο τρόπο με πολύ μεγάλη διαφάνεια. Όλες οι διαδικασίες της ΕΕ είναι σαφώς διαφανείς και θα διασφαλίσουν πλήρως ότι τα χρήματα θα δαπανηθούν όχι μόνον για αυτόν τον σκοπό, αλλά επίσης σωστά και αποτελεσματικά.

Τέλος, πιστεύω ότι δεν πρέπει να υποτιμούμε τους ανθρώπους που εργάζονται επί τόπου –από τα κράτη μέλη, την Κοινότητα και επίσης την ευρύτερη διεθνή κοινότητα. Θα ήθελα επίσης να εκφράσω τα συλλυπητήρια μου στις οικογένειες αυτών των ανθρώπων που έχασαν τη ζωή τους βοηθώντας την ανοικοδόμηση της Αϊτής. Υπάρχουν πολλοί άνθρωποι ακόμη που εξακολουθούν να εργάζονται και να προσπαθούν να κάνουν ό,τι καλύτερο μπορούν. Αυτοί είναι η εγγύηση ότι, εάν η διαδικασία είναι καλά οργανωμένη, θα στεφθεί με επιτυχία.

 
  
MPphoto
 

  Πρόεδρος. – Η συζήτηση έληξε.

(Η συνεδρίαση διακόπτεται στις 13.10 και επαναλαμβάνεται στις 15.05)

Γραπτές δηλώσεις (άρθρο 149 του Κανονισμού)

 
  
MPphoto
 
 

  Franz Obermayr (NI), γραπτώς.(DE) Είναι πλέον καιρός να πραγματοποιήσουμε μια ενδιάμεση επανεξέταση της προσπάθειας βοήθειας στην Αϊτή. Τα κύρια ερωτήματα που πρέπει να θέσουμε στους εαυτούς μας είναι τα εξής: Πόσο γρήγορη και αποτελεσματική ήταν και είναι η παρεχόμενη βοήθεια; Στηρίζει η βοήθεια τη βιώσιμη ανάπτυξη στην Αϊτή; Πώς συντονίστηκε η όλη προσπάθεια της βοήθειας; Πώς εκπροσωπήθηκε η ΕΕ από άποψη εξωτερικής πολιτικής; Ενδιαφέρομαι ιδιαίτερα για τα δύο τελευταία ερωτήματα, διότι ο καταστροφικός σεισμός ήταν η πρώτη δοκιμασία που αντιμετώπισε η Υπάτη Εκπρόσωπος, η βαρόνη Ashton. Ο σκοπός του αξιώματος της Υπάτης Εκπροσώπου είναι να ενισχύσει τον ρόλο της ΕΕ ως παγκόσμιου παράγοντα. Ωστόσο, η βαρόνη Ashton δεν πίστευε ότι άξιζε τον κόπο να ταξιδέψει στην Αϊτή λίγο μετά τον σεισμό για να παράσχει συμβολική υποστήριξη, ούτε ήταν σε θέση να διασφαλίσει τον αποτελεσματικό συντονισμό της παρεχόμενης βοήθειας στην Αϊτή. Ορισμένα μέλη κράτη ξεκίνησαν ατομικές εκστρατείες βοήθειας και άλλα έδρασαν από κοινού. Η βαρόνη Ashton έπρεπε να είναι υπεύθυνη για τη διασφάλιση του καλύτερου συντονισμού. Επιπλέον, η κυβέρνηση της Αϊτής δεν ενεπλάκη επαρκώς. Η Υπάτη Εκπρόσωπος πρέπει πλέον να συνειδητοποιήσει επιτέλους ποιος είναι ο σκοπός της εργασίας της. Πρέπει να υποβάλει εποικοδομητικές προτάσεις για τη διάρθρωση της ανθρωπιστικής και οικονομικής βοήθειας μετά από μεγάλες καταστροφές. Υπάρχει πολύ αναπτυξιακό έργο που πρέπει ακόμη να επιτευχθεί τους προσεχείς μήνες και αυτό ισχύει επίσης και για την βαρόνη Ashton.

 
  
MPphoto
 
 

  Jarosław Leszek Wałęsa (PPE), γραπτώς. (PL) Κυρίες και κύριοι, συγκεντρωθήκαμε σήμερα εδώ για να συζητήσουμε τον ευρωπαϊκό συντονισμό της βοήθειας για την Αϊτή. Στο μεταξύ, οι διεθνείς σχολιαστές ασκούν κριτική στη ασυντόνιστη δράση μας. Τρεις μήνες έχουν ήδη περάσει από τον τραγικό σεισμό και φαίνεται ότι δεν είμαστε ακόμη σε θέση να εκπονήσουμε μια κοινή θέση για τη στήριξη της Αϊτής. Τον Ιανουάριο ακούσαμε πολλές ομιλίες σχετικά με τον ρόλο της Ένωσης στη διεθνή σκηνή, αλλά είναι ντροπή να βλέπουμε πόσο αδύναμα και αναποφάσιστα έχει ενεργήσει η Ένωση μέχρι σήμερα. Η χορήγηση από την Ευρωπαϊκή Ένωση 1,2 δισεκατομμυρίων ευρώ για τη βοήθεια στην Αϊτή αξίζει να επαινεθεί. Οι παγκόσμιοι δωρητές δήλωσαν ότι θα χορηγήσουν 5,3 δισεκατομμύρια αμερικανικά δολάρια για την ανασυγκρότηση της Αϊτής κατά τα επόμενα δύο έτη. Μακροπρόθεσμα, η αξία της βοήθειάς τους πρόκειται να αυξηθεί στα 9,9 δισεκατομμύρια δολάρια ΗΠΑ. Αυτά είναι εξαιρετικά αισιόδοξα ποσά. Ο κατακλυσμός στην Αϊτή, ωστόσο, με έκανε να σταματήσω και να κάνω σκέψεις για μια χώρα η οποία στην πραγματικότητα έχει καταρρεύσει εδώ και πολύ καιρό. Ο σεισμός ήταν μια φυσική καταστροφή, αλλά το σημερινό μέγεθος της φτώχειας στην Αϊτή είναι το αποτέλεσμα οικονομικής, πολιτικής και κοινωνικής κατάρρευσης. Η κατάρρευση και η βία στην Αϊτή τα τελευταία χρόνια είναι το αποτέλεσμα βίαιων σχέσεων με τον έξω κόσμο –με συγκεκριμένα κράτη και διεθνείς ομίλους επιχειρήσεων– που ξεκινούν πριν από εκατοντάδες χρόνια. Η διεθνής κοινότητα εγκατέλειψε την Αϊτή. Ας πράξουμε λοιπόν περισσότερα τώρα για να τους αποζημιώσουμε για αυτό.

 
  
  

ΠΡΟΕΔΡΙΑ ΤΟΥ κ. BUZEK
Προέδρου

 

6. Έγκριση των συνοπτικών πρακτικών της προηγούμενης συνεδρίασης: βλ. Συνοπτικά Πρακτικά

7. Ώρα των ερωτήσεων με τον Πρόεδρο της Επιτροπής
Βίντεο των παρεμβάσεων
MPphoto
 

  Πρόεδρος. – Η ημερήσια διάταξη προβλέπει την Ώρα των Ερωτήσεων προς τον Πρόεδρο της Επιτροπής.

Ερωτήσεις για οποιοδήποτε θέμα εξ ονόματος πολιτικών Ομάδων.

Ακολουθεί το δεύτερο μέρος της συνεδρίασης – ερωτήσεις σχετικά με την κατάσταση της απασχόλησης στην Ευρωπαϊκή Ένωση.

 
  
MPphoto
 

  Othmar Karas, εξ ονόματος της Ομάδας PPE.(DE) Κύριε Πρόεδρε, κύριε Barroso, το Κέντρο Ευρωπαϊκών Σπουδών, τα προβλήματα που ταλανίζουν την Ελλάδα, η στρατηγική Ευρώπη 2020 και η αναζήτηση απαντήσεων για τη χρηματοπιστωτική και οικονομική κρίση μάς καταδεικνύουν όλα με σαφήνεια ότι λαμβάνοντας τα απαραίτητα μέτρα θα φτάσουμε σύντομα στα όρια του εφικτού βάσει των υφιστάμενων συνθηκών. Από την άλλη πλευρά, πολλά κράτη μέλη καταφεύγουν σε μια νέα μορφή διακυβερνητισμού, εθνικισμού και προστατευτισμού, αντί να στραφούν προς την Ευρώπη.

Ποια μέτρα σκοπεύετε να λάβετε προκειμένου να ξεπεραστούν τα προβλήματα αυτά, να τεθούν οι απαραίτητοι κοινοί στόχοι και να δημιουργηθούν αξιόπιστα ευρωπαϊκά μέσα, ώστε να μπορούμε να δρούμε αποτελεσματικά και να παρέχουμε τις σωστές απαντήσεις;

 
  
MPphoto
 

  Jose Manuel Barroso, Πρόεδρος της Επιτροπής.(EN) Είναι αλήθεια ότι ορισμένοι πολιτικοί σε εθνικό επίπεδο προβαίνουν σε «διακυβερνητική» ανάγνωση της Συνθήκης της Λισαβόνας -γεγονός που προκαλεί ιδιαίτερη έκπληξη. Η Συνθήκη της Λισαβόνας εγκρίθηκε ακριβώς για να αυξήσει την ευρωπαϊκή διάσταση, να ενισχύσει τις εξουσίες του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, να καταστήσει ευκολότερη τη λήψη αποφάσεων με ψηφοφορία με ειδική πλειοψηφία και να ενισχύσει τον ρόλο της Επιτροπής στον τομέα της οικονομικής εποπτείας και των εξωτερικών σχέσεων. Ως εκ τούτου, η συγκεκριμένη ανάγνωση προκαλεί ιδιαίτερη έκπληξη, όμως συμβαίνει πράγματι.

Ο ρόλος της Επιτροπής είναι, φυσικά, να αποτελεί τον θεματοφύλακα των συνθηκών, σύμφωνα με το άρθρο 117 της Συνθήκης της Λισαβόνας, να προστατεύει το ευρωπαϊκό δίκαιο και να τηρεί αυστηρή στάση όσον αφορά τον σεβασμό του ευρωπαϊκού δικαίου, καθώς την ημέρα που η Ευρωπαϊκή Ένωση δεν θα αποτελεί πλέον Κοινότητα δικαίου, θα σταματήσει να αποτελεί πραγματική Ένωση.

Δεύτερον, ο ρόλος της Επιτροπής είναι να προωθεί πρωτοβουλίες και να τίθεται επικεφαλής πρωτοβουλιών. Προς τον σκοπό αυτόν, θα εκτελέσει το καθήκον της προσπαθώντας να υποβάλει προτάσεις οι οποίες, ευελπιστώ, θα έχουν τη στήριξη του Κοινοβουλίου. Στις πολιτικές κατευθυντήριες γραμμές μου, ανέφερα την ειδική σχέση με το Κοινοβούλιο, και πραγματικά σκοπεύω να καταστήσω τη σχέση αυτή πραγματικότητα.

 
  
MPphoto
 

  Othmar Karas, εξ ονόματος της Ομάδας PPE.(DE) Ο κ. Rehn πρότεινε μια δέσμη μέτρων στη Μαδρίτη η οποία δεν έχει εγκριθεί ακόμη, αλλά η οποία συμπεριέλαβε μια συζήτηση σχετικά με τις κυρώσεις ακριβώς κατά την έναρξη της συζήτησης. Κατά τη γνώμη μου, δεν πρέπει να ξεκινήσουμε τις συζητήσεις για κυρώσεις στα κράτη μέλη, καθώς αυτό θα ήταν σαν να αρχίζαμε να χτίζουμε ένα σπίτι από τη στέγη. Αντ’ αυτού, πρέπει να ορίσουμε τους κοινούς στόχους, τα κοινά σχέδια και τα κοινά μέσα που χρειαζόμαστε πέραν όσων υπάρχουν ήδη, και μόνο μετά από αυτό θα πρέπει να εξετάσουμε κυρώσεις για συμπεριφορές που φανερώνουν έλλειψη αλληλεγγύης. Ποια είναι η άποψή σας γι’ αυτήν την προσέγγιση;

 
  
MPphoto
 

  Jose Manuel Barroso, Πρόεδρος της Επιτροπής.(EN) Όπως αναφέρατε, κύριε Karas, δεν έχει ληφθεί ακόμη απόφαση. Έγινε μια πρώτη συζήτηση με τους υπουργούς Οικονομικών και, πράγματι, η Επιτροπή πρόκειται να παρουσιάσει ανακοίνωση τον επόμενο μήνα σχετικά με την ενίσχυση της οικονομικής διακυβέρνησης. Στόχος μας είναι η ενίσχυση του προληπτικού και διορθωτικού σκέλους του συμφώνου σταθερότητας και ανάπτυξης. Θα υποβάλουμε προτάσεις για πιο αποτελεσματική και ευρύτερη εποπτεία των μακροοικονομικών ανισορροπιών εντός της ζώνης του ευρώ και θα διερευνήσουμε τις δυνατότητες για τη δημιουργία ενός μηχανισμού επίλυσης κρίσεων, αλλά θα επικεντρωθούμε στην ουσία.

Πιστεύουμε ότι είναι δυνατό, με τις υφιστάμενες συνθήκες, να κάνουμε πολύ περισσότερα όσον αφορά την εποπτεία της ζώνης του ευρώ και της οικονομικής και νομισματικής ένωσης εάν υπάρχει πράγματι προθυμία από την πλευρά των κρατών μελών για συνεργασία και σεβασμό των συνθηκών.

 
  
MPphoto
 

  Martin Schulz, εξ ονόματος της Ομάδας S&D.(DE) Το άρθρο 125 της Συνθήκης για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης είναι η αποκαλούμενη ρήτρα μη διάσωσης, με άλλα λόγια, της απαγόρευσης να αναλαμβάνει ένα κράτος μέλος της ΕΕ τα χρέη ενός άλλου κράτους μέλους. Ποια είναι η άποψή σας για το γεγονός ότι η δέσμη βοήθειας που συγκεντρώθηκε για την Ελλάδα θα έχει ως αποτέλεσμα χώρες όπως η Ομοσπονδιακή Δημοκρατία της Γερμανίας, για παράδειγμα, να δανείζουν χρήματα στο ελληνικό κράτος για τρία έτη με επιτόκιο 5%, ενώ τα ίδια τα δανείζονται με τριετή δέσμευση με επιτόκιο 1,5%; Δεδομένου ενός εκτιμώμενου συνόλου 8,4 δισεκατομμυρίων ευρώ, το κέρδος θα είναι 620 εκατομμύρια ευρώ. Δεν περιλαμβάνει η ρήτρα μη διάσωσης και την απαίτηση ότι, εάν ένα κράτος μέλος δεν μπορεί να αναλάβει τα χρέη άλλου κράτους μέλους, δεν μπορεί επίσης να κερδίζει χρήματα από τα χρέη άλλου κράτους μέλους; Είστε διατεθειμένος να συζητήσετε με τη γερμανική κυβέρνηση ή με άλλες κυβερνήσεις αυτό που φαίνεται σε εμένα ως εντελώς απαράδεκτος μηχανισμός;

 
  
MPphoto
 

  Jose Manuel Barroso, Πρόεδρος της Επιτροπής.(EN) Είναι αλήθεια, κύριε Schulz, ότι η Συνθήκη της Λισαβόνας δεν επιτρέπει την αποκαλούμενη «διάσωση» κρατών μελών. Η λύση που έχει βρεθεί μέχρι στιγμής –η οποία δεν έχει εφαρμοστεί ακόμη γιατί δεν έχει ζητηθεί έως τώρα κάτι τέτοιο– ευθυγραμμίζεται πλήρως, κατά την άποψη της Επιτροπής, με τη Συνθήκη. Επιθυμώ να το υπογραμμίσω αυτό. Γνωρίζω ότι βρίσκεται σε εξέλιξη μια συζήτηση σε ορισμένους κύκλους στη Γερμανία –καθώς και σε ορισμένα άλλα κράτη μέλη, αλλά κυρίως στη Γερμανία– και θα ήθελα να αναφέρω ότι είναι απλώς λάθος να υποστηρίζεται ότι αυτό που σχεδιάζουμε είναι ένα είδος διάσωσης. Δεν είναι. Είναι ένας συντονισμός δανείων. Η Επιτροπή θα έχει αυτήν την ευθύνη. Το ΔΝΤ θα συμμετέχει επίσης στο σχήμα, το οποίο, οφείλω να ομολογήσω, είναι δημιουργικό. Πρόκειται για μια λύση που κατέστη δυνατή μόνο μετά από εκτενείς συζητήσεις με τα κράτη μέλη μας, αλλά ευθυγραμμίζεται πλήρως με τις συνθήκες και, φυσικά, σέβεται τις διατάξεις της Συνθήκης της Λισαβόνας.

Θα ήθελα να ολοκληρώσω με μια πολιτική παρατήρηση: θεωρώ αρκετά εντυπωσιακό το γεγονός ότι ήταν τόσο δύσκολο να βρεθεί μια λύση αλληλεγγύης προς την Ελλάδα, όταν κατέστη δυνατό να βρεθεί για τη Λετονία, την Ουγγαρία και τη Ρουμανία. Εάν μπορούμε να βρούμε αυτές τις λύσεις αλληλεγγύης και ευθύνης εκτός της ζώνης του ευρώ, πιστεύω ότι είναι αρκετά προφανές ότι θα πρέπει να τις βρίσκουμε και εντός της ζώνης του ευρώ.

 
  
MPphoto
 

  Martin Schulz, εξ ονόματος της Ομάδας S&D.(DE) Κύριε Barroso, αντιλαμβάνομαι ότι επιχειρείτε να αποφύγετε να απαντήσετε στην ερώτησή μου, καθώς είναι δυσάρεστη. Συνεπώς, θα την επαναλάβω.

Υπάρχει τουλάχιστον η πιθανότητα τα κράτη μέλη που μπορούν να δανείζονται χρήματα με καλύτερους όρους από αυτούς με τους οποίους τα δανείζουν να μπορούν να αποκομίζουν κέρδη από τα χρέη άλλης χώρας. Καθώς σύμφωνα με τη ρήτρα μη διάσωσης ένα κράτος μέλος δεν μπορεί να αναλάβει τα χρέη άλλου κράτους μέλους, δεν πρέπει να επιτρέπεται ούτε να αποκομίζει κέρδη από αυτά τα χρέη. Είστε διατεθειμένος να δηλώσετε ανοικτά στην κ. Merkel ή τον κ. Sarkozy, για παράδειγμα, ή σε οποιονδήποτε άλλον ότι αντιτίθεστε σε αυτήν τη γραμμή δράσης;

 
  
MPphoto
 

  Jose Manuel Barroso, Πρόεδρος της Επιτροπής.(EN) Συζητώ το θέμα με αυτούς τους ηγέτες και άλλους εδώ και πολλές εβδομάδες, επομένως μπορώ να σας πω πολύ ειλικρινά, κύριε Schulz, ότι δυστυχώς η μόνη δυνατή λύση ήταν αυτή. Η Επιτροπή ζήτησε εξαρχής ένα πιο συγκεκριμένο δείγμα αλληλεγγύης προς την Ελλάδα τηρώντας, φυσικά, πάντα την αρχή της υπευθυνότητας. Αλλά αυτό που πρέπει να κάνουμε τώρα είναι να διασφαλίσουμε ότι η Ελλάδα μπορεί να ενθαρρυνθεί ώστε να επιστρέψει σε χρηματοδότηση μέσω των αγορών το συντομότερο δυνατό και, πράγματι, βάσει της λύσης που βρέθηκε, τα δάνεια των κρατών μελών της ζώνης του ευρώ θα χορηγηθούν με μη ευνοϊκά επιτόκια. Η τιμολόγηση των δανείων από το ΔΝΤ θεωρήθηκε κατάλληλο σημείο αναφοράς για τον καθορισμό των διμερών όρων δανεισμού των κρατών μελών της ζώνης του ευρώ, αν και με ορισμένες προσαρμογές που συμφωνήθηκαν στις 11 Απριλίου.

 
  
MPphoto
 

  Guy Verhofstadt, εξ ονόματος της Ομάδας ALDE.(FR) Κύριε Πρόεδρε, κύριε Πρόεδρε της Επιτροπής, καταρχάς, όσον αφορά τη ρήτρα μη διάσωσης, η συνθήκη δεν αναφέρει κάτι τέτοιο. Η συνθήκη αναφέρει ότι ένα κράτος μέλος δεν μπορεί να αναγκαστεί να αναλάβει χρέη. Η συνθήκη δεν αναφέρει ότι απαγορεύεται ένα κράτος μέλος να αναλάβει χρέη. Αυτό πρέπει να καταστεί σαφές, γιατί διαφορετικά θα αποτελέσει απλώς μια κακοφωνία για τη συνθήκη. Επαναλαμβάνω: η συνθήκη αναφέρει ρητά ότι ένα κράτος μέλος δεν μπορεί να αναγκαστεί να αναλάβει χρέη. Συνεπώς, όλα όσα επινοούνται σχετικά με την Ελλάδα αφορούν ενέργειες που είναι δυνατές βάσει της συνθήκης και μπορούν να εφαρμοστούν.

Η ερώτησή μου είναι κάπως διαφορετική. Τα επιτόκια των ελληνικών δανείων αυξήθηκαν πάλι στο 7,6%, δηλαδή 450 μονάδες βάσης πάνω από το γερμανικό επιτόκιο. Συνεπώς, χρειάζεται να ληφθούν άλλα μέτρα, και αναφέρομαι σε πολύ σημαντικές ριζικές μεταρρυθμίσεις: ένα ευρωπαϊκό νομισματικό ταμείο, μια ευρωπαϊκή αγορά ομολόγων, μια πιο φιλόδοξη στρατηγική για το 2020.

Κύριε Πρόεδρε της Επιτροπής, η ερώτησή μου είναι η εξής: πότε σκέφτεστε να θέσετε στο τραπέζι των διαπραγματεύσεων του Συμβουλίου μια δέσμη μεταρρυθμίσεων αυτού του είδους, συμπεριλαμβανομένων των διαδικασιών μεταρρύθμισης που έχει ήδη ξεκινήσει ο κ. Rehn; Γιατί αυτό χρειαζόμαστε τώρα, να παρουσιάσουμε μια φιλόδοξη δέσμη μεταρρυθμίσεων μαζί με ειδικά μέτρα για την Ελλάδα.

 
  
MPphoto
 

  Jose Manuel Barroso, Πρόεδρος της Επιτροπής.(FR) Αρχικά, κύριε Verhofstadt, και απαντώντας ταυτόχρονα και στον κ. Schulz, ας είμαστε απόλυτα ξεκάθαροι και ειλικρινείς με τον εαυτό μας: εάν θέλετε να θέσετε ερωτήματα στην κ. Merkel, πρέπει να τα θέσετε. Δεν βρίσκομαι εδώ για να απαντώ εξ ονόματος της κ. Merkel. Βρίσκομαι εδώ για να απαντώ εξ ονόματος της Επιτροπής. Ας είμαστε σαφείς επ’ αυτού.

Ας είμαστε επίσης ξεκάθαροι όσον αφορά την άποψη της Επιτροπής. Η λύση που βρέθηκε, τηρεί στο ακέραιο τη ρήτρα που είναι γνωστή ως ρήτρα μη διάσωσης. Φυσικά, ήμασταν πολύ προσεκτικοί στο σημείο αυτό. Όσον αφορά τα μέτρα που πρόκειται να λάβουμε, η ανακοίνωση και οι προτάσεις επί των οποίων πρόκειται να εργαστούμε θα παρουσιαστούν τον επόμενο μήνα. Θα ήθελα να αναφερθώ στην ανακοίνωση σχετικά με την ενισχυμένη διακυβέρνηση της ζώνης του ευρώ. Πραγματοποιήθηκε μια συζήτηση για την πολιτική και ο κ. Rehn έλαβε εντολή από την Επιτροπή για να διεξαχθούν αρχικές συζητήσεις με τους υπουργούς Οικονομικών. Συνεπώς, μπορώ να σας δηλώσω ότι, κάποια στιγμή τον Μάιο, θα γνωρίζετε το περιεχόμενο των μέτρων που θα παρουσιάσουμε για το μέλλον με σκοπό να συμβάλουν στην ενίσχυση της διακυβέρνησης στη ζώνη του ευρώ, και στην Ευρωπαϊκή Ένωση γενικά.

 
  
MPphoto
 

  Guy Verhofstadt, εξ ονόματος της Ομάδας ALDE.(FR) Κύριε Πρόεδρε, μπορώ να ρωτήσω τον Πρόεδρο της Επιτροπής εάν η ιδέα του ευρωπαϊκού νομισματικού ταμείου θα περιλαμβάνεται σε αυτήν την πρόταση;

 
  
MPphoto
 

  Jose Manuel Barroso, Πρόεδρος της Επιτροπής.(FR) Κύριε Πρόεδρε, για να δώσω μια συγκεκριμένη απάντηση επί του σημείου αυτού, μπορώ να σας πω ότι η θέση μας τείνει να είναι αντίθετη στην ιδέα της δημιουργίας ενός νέου θεσμικού οργάνου στο πλαίσιο της οικονομικής και νομισματικής ένωσης.

Κατά την άποψή μου τουλάχιστον, δεν είμαι βέβαιος ότι αυτό αποτελεί καλή ιδέα, αλλά μπορώ να σας πω –προσωπικά μιλώντας, καθώς το Σώμα των Επιτρόπων δεν έχει αποφασίσει ακόμη– ότι η ιδέα της δημιουργίας ενός μέσου για τη διασφάλιση της οικονομικής σταθερότητας στη ζώνη του ευρώ μου φαίνεται καλή. Θα ήθελα να προσθέσω ότι βρισκόμαστε στο στάδιο διερεύνησης διαφορετικών τρόπων παροχής και ενίσχυσης μηχανισμών ασφάλισης όπως αυτοί που ανταποκρίνονται στις ανησυχίες που γέννησαν την ιδέα του ευρωπαϊκού νομισματικού ταμείου.

 
  
MPphoto
 

  Daniel Cohn-Bendit, εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE. (FR) Κύριε Πρόεδρε, κύριε Barroso, θα ήθελα έναν Πρόεδρο της Επιτροπής ο οποίος λέει απλώς να ζητηθεί από τη Γερμανία να δανείσει με το ίδιο επιτόκιο με το οποίο δανείζεται, δηλαδή 3%. Θα μπορούσατε τουλάχιστον να το δηλώσετε αυτό δημόσια. Αυτό θα αποτελούσε μέρος της συζήτησης στη Γερμανία, αλλά δεν είστε σε θέση να πείτε αυτά τα απλά πράγματα.

Θα ήθελα επίσης να σας θέσω άλλη μια ερώτηση σχετικά με την ACTA. Διαπραγματεύεστε τη συμφωνία ACTA κατά της πειρατείας και της παραποίησης από το 2008. Τον Μάρτιο, ένα ψήφισμα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου σάς ζήτησε να περιορίσετε τις διαπραγματεύσεις για την ACTA στην παραποίηση. Αύριο πρόκειται να δημοσιεύσετε για εμάς –σας ευχαριστούμε, περιμέναμε ένα έτος γι’ αυτό– την αξιολόγηση των συζητήσεων και ένα κείμενο που εγκρίθηκε κατά την ολοκλήρωση της Συνόδου Κορυφής στη Νέα Ζηλανδία.

Γνωρίζετε ότι το Κοινοβούλιο θα πρέπει να πει «ναι» ή «όχι» στο τέλος αυτών των διαπραγματεύσεων. Δεν θα ήταν πιο εύλογο να συμμετέχει το Κοινοβούλιο με πιο εμφανή τρόπο, διασφαλίζοντας έτσι έναν ορισμένο βαθμό διαφάνειας όσον αφορά τις διαπραγματεύσεις; Διαφορετικά, θα βρεθείτε στην ίδια θέση με το Κοινοβούλιο όπως αυτή που βρεθήκατε με το SWIFT. Θα ήθελα, συνεπώς, να σας ζητήσω να επιδείξετε μεγαλύτερη διαφάνεια και να μας επιτρέψετε να έχουμε πρόσβαση στα κείμενα των διαπραγματεύσεων, ακριβώς όπως το επιτρέπετε στις μεγάλες εταιρείες. Το Κοινοβούλιο είναι εξίσου σημαντικό με μια μεγάλη εταιρεία.

 
  
MPphoto
 

  Jose Manuel Barroso, Πρόεδρος της Επιτροπής. (FR) Κύριε Πρόεδρε, κύριε Cohn-Bendit, δεν υπάρχει καμία αμφιβολία γι’ αυτό, και τρέφω τον μεγαλύτερο σεβασμό για το Κοινοβούλιο. Θα ήθελα να προσθέσω ότι αυτός είναι ο λόγος για τον οποίο η Επιτροπή, και πιο συγκεκριμένα ο κ. De Gucht, έλαβε άδεια από τους εταίρους μας σε αυτές τις διαπραγματεύσεις να δημοσιεύσει όλα τα κείμενα από τις διαπραγματεύσεις. Όπως γνωρίζετε, τα κείμενα πρόκειται να δημοσιευτούν αύριο, 21 Απριλίου.

Χωρίς αμφιβολία γνωρίζετε επίσης ότι αυτές οι διαπραγματεύσεις ξεκίνησαν πριν από τη θέση σε ισχύ της Συνθήκης της Λισαβόνας, και θα επιθυμούσαμε επίσης τη στενή συμμετοχή του Κοινοβουλίου σε αυτές τις διαπραγματεύσεις. Το Κοινοβούλιο διαθέτει νέες εξουσίες στον τομέα των διεθνών διαπραγματεύσεων, και η Επιτροπή τάσσεται υπέρ του να αναλάβει το Κοινοβούλιο μεγαλύτερο ρόλο σε διαπραγματεύσεις αυτού του είδους.

 
  
MPphoto
 

  Daniel Cohn-Bendit, εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE.(FR) Κύριε Πρόεδρε, κύριε Barroso, ας αποφύγουμε να παίζουμε με τις λέξεις: είτε το ζητήσατε είτε όχι, εάν δεν καταστήσετε τη διαφάνεια δημόσια, δεν μπορείτε να συνεχίσετε τις διαπραγματεύσεις, δεδομένου ότι σας δεσμεύει η Συνθήκη της Λισαβόνας.

Συνεπώς, το ζήτημα δεν είναι ότι ζητήσατε από τους εταίρους σας να δημοσιεύσετε τις εκθέσεις για το Κοινοβούλιο· πρέπει να το κάνετε, γιατί διαφορετικά το Κοινοβούλιο δεν πρόκειται να σας πει ποτέ το «ναι», γιατί τώρα δεσμεύστε από τη Συνθήκη της Λισαβόνας.

Ως εκ τούτου, βάσει της Συνθήκης της Λισαβόνας, υποχρεούστε πλέον να είστε διαφανείς με το Κοινοβούλιο, γιατί στο τέλος θα πρέπει να λάβετε ένα «ναι» από το Κοινοβούλιο, και αυτό δεν είναι βέβαιο, ενόψει της κατάστασης των διαπραγματεύσεων και του κειμένου το οποίο εξετάζουμε.

 
  
MPphoto
 

  Jose Manuel Barroso, Πρόεδρος της Επιτροπής.(FR) Αναφερθήκατε στη θέση σε ισχύ της Συνθήκης της Λισαβόνας. Υποστηρίζω σθεναρά την ενίσχυση του ρόλου του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και στον συγκεκριμένο τομέα, και το κείμενο που πρόκειται να δημοσιευτεί αύριο, πράγμα για το οποίο έπρεπε να λάβουμε άδεια από τους εταίρους μας στις διαπραγματεύσεις, είναι το κείμενο των διαπραγματεύσεων, το σχέδιο του κειμένου των διαπραγματεύσεων. Θα το πράξουμε. Γνωρίζετε χωρίς αμφιβολία πως ορισμένες διεθνείς διαπραγματεύσεις είναι πιο ευαίσθητες και απαιτούν προσεκτική προσέγγιση για συγκεκριμένους τομείς, αλλά επιθυμούμε τη μεγαλύτερη δυνατή συμμετοχή του Κοινοβουλίου, στο οποίο ορθώς η Συνθήκη της Λισαβόνας εκχώρησε εξουσίες στον τομέα των διεθνών διαπραγματεύσεων.

 
  
MPphoto
 

  Timothy Kirkhope, εξ ονόματος της Ομάδας ECR.(EN) Τον Μάρτιο, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή ανακοίνωσε ότι θα πραγματοποιήσει άλλη μια αναθεώρηση της οδηγίας για τον χρόνο εργασίας, μετά την αποτυχία της προηγούμενης αναθεώρησης. Αυτό που οδήγησε στο αδιέξοδο ήταν η επιμονή του Κοινοβουλίου να καταργηθούν οι εθνικές ρήτρες εξαίρεσης από την οδηγία. Όπως θυμόμαστε όλοι, οι βρετανοί βουλευτές του ΕΚ που ανήκουν στο κόμμα των Εργατικών τελώντας υπό τον έλεγχο των συνδικαλιστικών οργανώσεών τους ψήφισαν να καταργηθεί η ρήτρα εξαίρεσης του Ηνωμένου Βασιλείου, παρά τις αντίθετες εντολές της ίδιας της κυβέρνησής τους.

Τώρα που πραγματοποιούμε νέα αναθεώρηση και λαμβάνοντας υπόψη ότι πολλές χώρες της ΕΕ επιθυμούν να έχουν οι εργαζόμενοί τους την επιλογή να εργάζονται με πιο ευέλικτα ωράρια, μπορεί ο Πρόεδρος Barroso να επιβεβαιώσει ότι αυτή η Επιτροπή θα προτείνει μια οδηγία η οποία θα σέβεται τις εθνικές ρήτρες εξαίρεσης από την εβδομάδα εργασίας των 48 ωρών;

 
  
MPphoto
 

  Jose Manuel Barroso, Πρόεδρος της Επιτροπής.(EN) Κύριε Πρόεδρε, δεν έχω ακόμη στη διάθεσή μου σχέδιο νομοθετικής πρότασης. Είναι πολύ νωρίς, στο παρόν στάδιο, για να διατυπώνουμε απόλυτες απόψεις για το περιεχόμενο τυχόν αλλαγών. Όπως γνωρίζετε, υπάρχει ένα έγγραφο διαβούλευσης το οποίο έχει σκόπιμα ανοικτό ύφος. Επιθυμώ επίσης να ακούσω τις απόψεις των κοινωνικών εταίρων.

Οι νέοι κανόνες θα πρέπει να προστατεύουν τους εργαζόμενους από τους κινδύνους που ενέχουν για την υγεία και την ασφάλειά τους οι υπερβολικά πολλές ώρες εργασίας και η ανεπαρκής ανάπαυση. Τα ωράρια εργασίας πρέπει επίσης να είναι αρκετά ευέλικτα ώστε να επιτρέπουν τον συνδυασμό του επαγγελματικού και του οικογενειακού βίου και να προωθούν την ανταγωνιστικότητα των εταιρειών, ιδίως των μικρομεσαίων επιχειρήσεων.

Πιστεύω ότι πρέπει να βρούμε μια λύση γι’ αυτό, κύριε Kirkhope, πολύ ειλικρινά, γιατί όπως γνωρίζετε, εκκρεμούν υποθέσεις ενώπιον του Δικαστηρίου που μας υποχρεώνουν να βρούμε μια λύση.

Οπότε, θα προσπαθήσουμε λάβουμε ευρεία στήριξη για μια νέα πρόταση και να αποφύγουμε τις μακρές συζητήσεις που στιγμάτισαν την τελευταία απόπειρα αναθεώρησης της οδηγίας.

 
  
MPphoto
 

  Timothy Kirkhope, εξ ονόματος της Ομάδας ECR.(EN) Κατανοώ ότι ο Πρόεδρος Barroso δεν επιθυμεί να προδικάσει την έκβαση των διαβουλεύσεων της Επιτροπής. Ωστόσο, υπάρχουν πολλοί άνθρωποι στην ΕΕ –τουλάχιστον τα τρία εκατομμύρια στο Ηνωμένο Βασίλειο που επωφελούνται σήμερα από τη ρήτρα εξαίρεσης– οι οποίοι θα ζητούν μια δέσμευση από τον Πρόεδρο της Επιτροπής ότι, κατά τη διάρκεια μιας οικονομικής ύφεσης, η Επιτροπή του δεν επιθυμεί να καταστήσει δυσκολότερη την εργασία για τους πολίτες. Φοβάμαι ότι ο Επίτροπος Andor δεν μας παρέσχε αυτήν τη διαβεβαίωση κατά την ακρόαση έγκρισής του, αλλά πιστεύω ότι ο Πρόεδρος Barroso θα το πράξει τώρα.

 
  
MPphoto
 

  Jose Manuel Barroso, Πρόεδρος της Επιτροπής.(EN) Είστε πολύ ευγενικός, κύριε Kirkhope, αλλά, εκτός από τη Βρετανία, υπάρχουν ουσιαστικά και άλλα 26 κράτη μέλη στην Ευρωπαϊκή Ένωση, επομένως θα καταλαβαίνετε ότι, αν και είμαστε πολύ δεκτικοί στις ανησυχίες που εκφράσατε, οφείλω ταυτόχρονα να ακούσω και άλλες εύλογες ανησυχίες.

Πρόκειται για ένα πολύ δύσκολο και εξαιρετικά ευαίσθητο ζήτημα. Πρέπει να επιτύχουμε τη σωστή ισορροπία μεταξύ της ευελιξίας, την οποία υπογραμμίζετε για τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις, και της προστασίας των εργαζομένων, την οποία είμαι σίγουρος ότι επίσης υποστηρίζετε. Αυτό πρόκειται να πράξουμε. Αυτός είναι ο λόγος για τον οποίο ζητάμε από τους κοινωνικούς εταίρους για να υποβάλουν και αυτοί μια εποικοδομητική πρόταση.

 
  
MPphoto
 

  Lothar Bisky, εξ ονόματος της Ομάδας GUE/NGL.(DE) Κύριε Barroso, μιλήσατε για το πρόγραμμα εργασίας σας, το οποίο και συζητήθηκε στο Κοινοβούλιο. Δηλώσατε ότι επιθυμείτε να δώσετε συνέχεια στις επικριτικές παρατηρήσεις. Έχω μία ερώτηση. Πρόσφατα αναφερθήκατε εκτενώς στην κρίση και το πώς θα την ξεπεράσουμε. Ωστόσο, έχω την εντύπωση ότι ελάχιστα πράγματα έχουν αλλάξει στον τρόπο με τον οποίο λειτουργούν οι τράπεζες.

Θα ήθελα επίσης να ακούσω την απάντησή σας σε άλλη μια ερώτηση. Πιστεύετε ότι εμείς και η Επιτροπή έχουμε κάνει αρκετά; Εάν όχι, τι πιστεύετε ότι είναι απαραίτητο να κάνουμε ακόμα προκειμένου να καταπολεμήσουμε τις αιτίες της χρηματοπιστωτικής κρίσης μακροπρόθεσμα, ώστε οι τράπεζες να μην μπορούν να συνεχίσουν να λειτουργούν με τον τρόπο με τον οποίο λειτουργούν σήμερα;

 
  
MPphoto
 

  Jose Manuel Barroso, Πρόεδρος της Επιτροπής.(EN) Μόλις σήμερα, στο πλαίσιο του προγράμματος εργασίας, παρουσιάσαμε τις δράσεις μας στον χρηματοπιστωτικό τομέα. Έχουμε υλοποιήσει μεγάλο μέρος του προγράμματος, αλλά πρέπει ακόμα να υλοποιηθεί άλλο ένα σημαντικό μέρος του.

Πιστεύω ότι οι προτάσεις της Επιτροπής ήταν οι σωστές. Πράγματι, λυπάμαι για το γεγονός ότι, σε ορισμένες περιπτώσεις, το επίπεδο των φιλοδοξιών μειώθηκε από τα κράτη μέλη, για παράδειγμα σχετικά με το εποπτικό πλαίσιο που εξετάζετε επί του παρόντος εσείς στο Κοινοβούλιο, και θα υποβάλουμε ορισμένες προτάσεις –υπάρχει πλήρης κατάλογος, τον οποίο παρουσίασα σήμερα στο Κοινοβούλιο– στο εγγύς μέλλον.

Αλλά για να γίνω πιο σαφής, πιστεύω ότι υπάρχουν ορισμένα συγκεκριμένα πράγματα που μπορούμε να κάνουμε. Για παράδειγμα, υποστηρίζω την ιδέα θέσπισης τραπεζικού τέλους. Πιστεύω ότι αυτό πρέπει να αποτελέσει θέμα για τη G20. Πιστεύω ότι είναι δίκαιο ο τραπεζικός τομέας, μετά από όλα τα προβλήματα που δημιούργησε στη γενική οικονομική κατάσταση, να συνεισφέρει και αυτός στο μέλλον των οικονομιών μας.

Επομένως, όπως πάντα, πρόκειται για ένα ζήτημα επίτευξης ισορροπίας. Δεν επιθυμούμε να υπονομεύσουμε έναν πολύ σημαντικό τομέα στις οικονομίας μας –τον χρηματοπιστωτικό τομέα–, αλλά πιστεύουμε ότι ορισμένα επιπλέον μέτρα είναι σημαντικά για την αποκατάσταση της εμπιστοσύνης στον χρηματοπιστωτικό τομέα.

 
  
MPphoto
 

  Lothar Bisky, εξ ονόματος της Ομάδας GUE/NGL. (DE) Κύριε Barroso, έχω άλλη μια σύντομη ερώτηση. Ο πρόεδρος της Deutsche Bank δρ Ackermann είναι ένας άνθρωπος που είναι δύσκολο να τον εντυπωσιάσει κανείς. Πρόσφατα δήλωσε χωρίς περιστροφές ότι επιθυμεί αποδόσεις 25%. Δεν πιστεύετε ότι αυτή η δήλωση έρχεται σε αντίθεση με τα μέτρα που λαμβάνουν η Επιτροπή και οι μεμονωμένες κυβερνήσεις; Ο δρ. Ackermann δεν προβαίνει σε καμία αλλαγή. Δήλωσε ότι επιθυμεί και πάλι αποδόσεις 25%. Αυτό ακριβώς δηλώνει ο δρ Ackermann, ο πρόεδρος της Deutsche Bank, μιας εξαιρετικά σημαντικής τράπεζας.

 
  
MPphoto
 

  Jose Manuel Barroso, Πρόεδρος της Επιτροπής. (EN) Λυπάμαι, αλλά δεν παρακολούθησα τις δηλώσεις του προέδρου της Deutsche Bank, και δεν μπορώ να σχολιάσω κάτι το οποίο δεν γνωρίζω.

 
  
MPphoto
 

  William (The Earl of) Dartmouth, εξ ονόματος της Ομάδας EFD.(EN) Καθώς η χρηματοπιστωτική κρίση ήταν μια πιστωτική κρίση και μια τραπεζική κρίση που προέκυψε και προκλήθηκε από τις μεγάλες εμπορικές τράπεζες –την Royal Bank of Scotland, την IKB, την Fortis και άλλες παρόμοιες– δέχεστε ότι η οδηγία σχετικά με τους διαχειριστές οργανισμών εναλλακτικών επενδύσεων, εκτός από το ότι είναι εξαιρετικά επιζήμια για το Ηνωμένο Βασίλειο, αποτελεί μια λανθασμένη και άκριτη κανονιστική πρωτοβουλία εκ μέρους της Επιτροπής, η οποία έχει εντελώς λάθος στόχο;

 
  
MPphoto
 

  Jose Manuel Barroso, Πρόεδρος της Επιτροπής.(EN) Όχι, σε καμία περίπτωση. Πιστεύω ότι είναι μια πολύ καλή πρωτοβουλία που αποσκοπεί ακριβώς στο να αποκαταστήσει έναν ορισμένο βαθμό εμπιστοσύνης σε έναν πολύ σημαντικό τομέα των χρηματοπιστωτικών αγορών μας. Πιστεύω ότι είναι προς όφελος του χρηματοπιστωτικού τομέα να είναι αξιόπιστος. Ας είμαστε ειλικρινείς και ευθείς ως προς αυτό. Επί του παρόντος υφίσταται πρόβλημα αξιοπιστίας στον χρηματοπιστωτικό τομέα, το οποίο προήλθε από την ανεύθυνη, θα έλεγα, συμπεριφορά ορισμένων σημαντικών παραγόντων στον εν λόγω τομέα, όχι μόνο στη Βρετανία, όπως είπατε, αλλά και σε άλλες χώρες στην Ευρώπη, πέρα από την κατάσταση που δημιουργήθηκε στις Ηνωμένες Πολιτείες. Χρειαζόμαστε ένα κατάλληλο επίπεδο ρύθμισης. Πιστεύουμε ότι ο κανονισμός που υποβάλαμε επιτυγχάνει την κατάλληλη ισορροπία και δεν αποσκοπεί να δημιουργήσει δυσκολίες στον χρηματοπιστωτικό τομέα. Αντιθέτως, στοχεύει στην οικοδόμηση εμπιστοσύνης. Ο χρηματοπιστωτικός τομέας χρειάζεται αυτό το είδος της αξιοπιστίας για να χρηματοδοτήσει την οικονομία.

 
  
MPphoto
 

  William (The Earl of) Dartmouth, εξ ονόματος της Ομάδας EFD.(EN) Πώς μπορεί η οδηγία ΔΟΕΕ, που απευθύνεται σε διαχειριστές οργανισμών εναλλακτικών επενδύσεων, να αποκαταστήσει την εμπιστοσύνη στον χρηματοπιστωτικό τομέα όταν το πρόβλημα έγκειται στις μεγάλες εμπορικές τράπεζες; Αυτή είναι η ερώτησή μου.

 
  
MPphoto
 

  Jose Manuel Barroso, Πρόεδρος της Επιτροπής.(EN) Λυπάμαι, αλλά δεν συμφωνώ ότι το πρόβλημα έγκειται μόνο στις μεγάλες τράπεζες.

Εξάλλου, το πρόβλημα που δημιουργήθηκε στις Ηνωμένες Πολιτείες δεν δημιουργήθηκε μόνο από μεγάλες τράπεζες. Δημιουργήθηκε και από μη εμπορικές τράπεζες, από εταιρείες επενδύσεων, καθώς και από αμοιβαία κεφάλαια υψηλού κινδύνου. Επομένως, δεν συμφωνούμε με αυτήν την ανάλυση, ότι το πρόβλημα προκλήθηκε από τις μεγάλες τράπεζες. Αντίθετα, ορισμένες από τις μεγάλες παραδοσιακές εμπορικές τράπεζες δεν έφεραν ευθύνη για την κρίση.

Υπήρξαν πολλών ειδών παράγοντες που είχαν κάποια μορφή ευθύνης για το χάος -ας το δηλώσουμε ξεκάθαρα- που δημιουργήθηκε στον χρηματοπιστωτικό τομέα. Πιστεύουμε ότι ένα κατάλληλο επίπεδο ρύθμισης είναι ο βέλτιστος τρόπος να αντιμετωπιστεί το ζήτημα και για τις τράπεζες και για άλλα είδη μέσων και φορέων στην αγορά.

 
  
MPphoto
 

  Andrew Henry William Brons (NI).(EN) Κύριε Πρόεδρε, η Ευρωπαϊκή Υπηρεσία Εξωτερικής Δράσης θα λογοδοτεί στον Ύπατο Εκπρόσωπο. Ο ρόλος του Υπάτου Εκπροσώπου, σύμφωνα με το άρθρο 18, είναι να ασκεί την κοινή εξωτερική πολιτική και πολιτική ασφάλειας της Ευρωπαϊκής Ένωσης ως εντολοδόχος του Συμβουλίου. Το Συμβούλιο, παρ’ όλα τα μειονεκτήματά του, περιλαμβάνει τουλάχιστον αντιπροσώπους των κρατών μελών.

Ωστόσο, φωνές με επιρροή μεταξύ των πολιτικών Ομάδων στο Κοινοβούλιο υποστηρίζουν ότι πρέπει να αναλάβει η Επιτροπή πολύ πιο αποφασιστικό ρόλο στην υπηρεσία. Συγκεκριμένα, υποστηρίζεται ότι η Επιτροπή πρέπει να παράσχει τουλάχιστον το 50% του προσωπικού της Υπηρεσίας Εξωτερικής Δράσης και ότι στην υπηρεσία δεν πρέπει να ασκούνται επιρροές διακυβερνητισμού. Ζητώ συγγνώμη για τη λέξη αυτή. Δεν είναι δική μου, αλλά την εκλαμβάνω ως έναν κώδικα για το Συμβούλιο και το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο. Επιπλέον, φυσικά, ο Ύπατος Εκπρόσωπος είναι αυτοδικαίως Αντιπρόεδρος της Επιτροπής.

Όλα αυτά φαίνεται να συνηγορούν υπέρ της πιθανότητας την εξωτερική πολιτική της ΕΕ να την ασκεί, στην πραγματικότητα, η Επιτροπή και η ιδέα ότι ασκείται από τον Ύπατο Εκπρόσωπο ως εντολοδόχο του Συμβουλίου να αποτελεί πλάσμα δικαίου. Συμφωνείτε;

 
  
MPphoto
 

  Jose Manuel Barroso, Πρόεδρος της Επιτροπής. (EN) Δεν συμφωνώ. Δεν είμαστε εκεί. Στην πραγματικότητα, όπως γνωρίζετε, η δημιουργία της θεσμικής θέσης του Ύπατου Εκπροσώπου/Αντιπροέδρου της Επιτροπής είναι μία από τις σημαντικότερες καινοτομίες της Συνθήκης της Λισαβόνας και η ιδέα είναι να συγκεντρωθούν οι αρμοδιότητες που αποκαλούμε συνήθως διακυβερνητικές και κοινοτικές.

Η κοινή εξωτερική πολιτική και πολιτική ασφάλειας θα παραμείνει κατά βάση διακυβερνητική: αποτελεί προνόμιο των κρατών μελών. Αλλά υπάρχουν άλλες κοινοτικές αρμοδιότητες που δεν πρέπει να υπαχθούν τώρα στο διακυβερνητικό σκέλος. Πρέπει να παραμείνουν, φυσικά, στο πεδίο της κοινοτικής μεθόδου.

Επομένως, η ιδιότητα του Ύπατου Εκπροσώπου/Αντιπροέδρου της Επιτροπής είναι, όπως λέμε, μια διπλή ιδιότητα. Η Ύπατη Εκπρόσωπος θα πρέπει να συνδυάσει, χρησιμοποιώντας τις βέλτιστες συνεργίες, τις δύο αυτές αρμοδιότητες. Επομένως, θα υπάρχουν, φυσικά, αρμοδιότητες που θα πρέπει να μπορεί να αναπτύξει εντός της Επιτροπής, ως Αντιπρόεδρος της Επιτροπής, αλλά συνεργαζόμενη επίσης στενά με τα κράτη μέλη και με το Συμβούλιο. Πιστεύω ότι αυτό συμβάλλει στο να έχουμε πιο συνεπείς και συνεκτικές εξωτερικές σχέσεις στην Ευρωπαϊκή Ένωση, να ενισχύσουμε την προάσπιση των συμφερόντων μας και να προωθήσουμε τις αξίες μας στον κόσμο.

 
  
MPphoto
 

  Andrew Henry William Brons (NI).(EN) Αντιλαμβάνομαι την εσωτερική συνέπεια όσων λέτε ως οπαδός της ευρωπαϊκής ολοκλήρωσης, εγώ όμως δεν είμαι.

Ωστόσο, αυτό που προτείνετε στην πραγματικότητα είναι ότι πρέπει να υπερβούμε τη Συνθήκη της Λισαβόνας, κάτι που είναι αρκετά κακό, και σχεδόν να αποκλείσουμε το Συμβούλιο το οποίο, όπως είπα, παρά τα μειονεκτήματά του, τουλάχιστον περιλαμβάνει αντιπροσώπους των κρατών μελών.

 
  
MPphoto
 

  Jose Manuel Barroso, Πρόεδρος της Επιτροπής.(EN) Δεν θα μπορούσα ποτέ να προτείνω να παραβιάσει η Επιτροπή τις συνθήκες, γιατί είναι καθήκον της να διασφαλίζει την τήρηση των συνθηκών. Αυτό που ζητάω στην πραγματικότητα να κάνουν τα κράτη μέλη είναι να σέβονται τη συνθήκη, και όλα τα θεσμικά όργανα πρέπει να σέβονται τη συνθήκη.

Η συνθήκη επιτυγχάνει ισορροπία και αυτή η ισορροπία πρέπει να γίνεται σεβαστή. Αποτελεί πρόοδο σε σχέση με το παρελθόν, όταν είχαμε εντελώς διαφορετικά θεσμικά όργανα να διαχειρίζονται αυτό που, στην πραγματικότητα, είναι ένα πολύ σημαντικό κοινό συμφέρον -συγκεκριμένα, την υπεράσπιση των ευρωπαϊκών αξιών στον κόσμο. Θεωρώ ότι είναι εφικτό, σεβόμενοι πλήρως τη συνθήκη, να επιτύχουμε ακριβώς αυτό που αποσκοπεί να επιτύχει η συνθήκη. Αυτό μπορεί να γίνει σε πνεύμα καλής συνεργασίας μεταξύ όλων των θεσμικών οργάνων και με πλήρη σεβασμό, φυσικά, προς τα κράτη μέλη μας.

 
  
MPphoto
 

  Sergio Paolo Francesco Silvestris (PPE).(IT) Κύριε Πρόεδρε, κυρίες και κύριοι, κατάγομαι από τη νότια Ιταλία και η οικονομία της περιφέρειάς μας βασίζεται σε μικρομεσαίες επιχειρήσεις, στις βιομηχανίες κλωστοϋφαντουργίας, παραγωγής ενδυμάτων και υποδημάτων, και στη γεωργία.

Σήμερα, αυτό το είδος της βιομηχανίας αντιμετωπίζει σοβαρές δυσκολίες λόγω της εισροής προϊόντων από την Κίνα και τις ασιατικές αγορές. Το κόστος παραγωγής ενός υποδήματος στην περιφέρειά μας, στη νότια Ιταλία, είναι 13 ευρώ. Το κόστος ενός τελικού προϊόντος από την Κίνα είναι 5,50 ευρώ. Ένα παιδικό φορμάκι που παράγουμε εμείς κοστίζει 4-5 ευρώ, ενώ το αντίστοιχο προϊόν από την Κίνα κοστίζει 1 ευρώ.

Οι επιχειρήσεις προβαίνουν σε μετεγκαταστάσεις προκειμένου να επιβιώσουν ή κλείνουν και, όταν κλείνουν, χιλιάδες θέσεις εργασίας χάνονται, κάτι που προκαλεί επίσης καταναλωτική κρίση και αύξηση της φτώχειας στην περιφέρεια.

Κάθε φορά που συναντώ επιχειρηματίες, με ρωτούν: «Τι σας εμποδίζει να επιβάλετε τελωνειακούς δασμούς, να επιβάλλετε φόρους;» Στην Κίνα, το κόστος παραγωγής είναι χαμηλό γιατί παιδιά από την ηλικία των 12 ετών εργάζονται 10 ώρες την ημέρα χωρίς παροχές κοινωνικής ασφάλισης, χωρίς κανένα δικαίωμα ασφάλισης και υγειονομικής περίθαλψης.

Γνωρίζω ότι τα μέτρα προστατευτισμού δεν είναι επιθυμητά, αλλά ποια είναι η απάντηση; Κύριε Barroso, όταν συναντώ επιχειρηματίες, τι μπορώ να τους λέω ότι κάνει η Ευρώπη για να καταπολεμήσει μια μη αναστρέψιμη κρίση με τόσο πολλές επιχειρήσεις να χρεοκοπούν, τόσο πολλές θέσεις εργασίας να εξανεμίζονται και ολόκληρες περιφέρειες της Ευρώπης, συμπεριλαμβανομένων των φτωχότερων περιοχών, της νότιας Ιταλίας, να διέρχονται μια σοβαρή και μη αναστρέψιμη κρίση; Θα ήθελα να μπορώ να δίνω ορισμένες απαντήσεις, κύριε Barroso, και θα ήθελα να τις ακούσω από εσάς.

 
  
MPphoto
 

  Jose Manuel Barroso, Πρόεδρος της Επιτροπής. (EN) Κατανοώ την ανησυχία σας και είναι μια πολύ εύλογη ανησυχία, και θα ήθελα να πω δυο λόγια για τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις, οι οποίες πράγματι αποτελούν, όπως γνωρίζετε, τον σημαντικότερο μοχλό δημιουργίας θέσεων εργασίας στην Ευρώπη.

Τώρα, πώς μπορείτε να αντιμετωπίσετε αυτό το πρόβλημα ανταγωνισμού που προέρχεται από άλλα μέρη του κόσμου που εφαρμόζουν χαμηλότερα πρότυπα όσον αφορά την εργασία και το περιβάλλον; Πιστεύω ότι η λύση σίγουρα δεν είναι να κλείσουμε τα σύνορά μας, γιατί η Ευρωπαϊκή Ένωση είναι με απόσταση ο μεγαλύτερος εξαγωγέας στον κόσμο. Επομένως, η λύση είναι η προώθηση της αξιοπρεπούς εργασίας και η αναβάθμιση των κοινωνικών προτύπων ανά την υφήλιο. Πρόκειται για ένα ζήτημα που προωθούμε στους κόλπους της G20· πρόκειται για ένα ζήτημα που προωθούμε στη Διεθνή Οργάνωση Εργασίας, και το οποίο εντάσσεται στον διάλογό μας με τους εταίρους μας. Αλλά πραγματικά πιστεύω ότι δεν είναι λύση –εκτός εάν υπάρχει ντάμπινγκ– να ενεργούμε με μέσα αντιντάμπινγκ ούτε είναι λύση να κλείσουμε τα σύνορά μας σε άλλους πολύ σημαντικούς εμπορικούς εταίρους της Ευρώπης. Αυτό θα είναι αυτοκαταστροφικό για εμάς.

 
  
MPphoto
 

  Γεώργιος Παπανικολάου (PPE). - Κύριε Πρόεδρε, με αφορμή τη διαχείριση του ελληνικού προβλήματος -έγιναν και προηγουμένως αναφορές- όλοι εμείς που παρακολουθούμε από κοντά την εξέλιξη και τη διαχείριση του προβλήματος, αντιλαμβανόμαστε και έχουμε την αίσθηση, αρκετοί από εμάς, του παραγκωνισμού της Επιτροπής από το Συμβούλιο.

Η Επιτροπή ήταν, ανέκαθεν νομίζω, εξισορροπητικός παράγοντας των μεσαίων και μικρότερων κρατών μελών της Ένωσης, έναντι του Συμβουλίου. Σήμερα, νομίζω ότι ο ρόλος της στα θέματα που αντιμετωπίζει η Ελλάδα, και όχι μόνο, περιορίζεται σε τεχνοκρατικές κινήσεις και δηλώσεις.

Ρωτάω λοιπόν συγκεκριμένα: ομιλούμε για την οικονομία, για τη Νομισματική Ένωση όπου τα υπερεθνικά στοιχεία θα είναι εντονότερα. Ομιλούμε και για τη φιλόδοξη στρατηγική για το 2020 που καταρτίζει η Επιτροπή, και αναφερόμαστε στην καταπολέμηση της ανεργίας και της φτώχειας. Πως όταν η Επιτροπή δεν έχει τον ρόλο που της αρμόζει, θα μπορέσει να υλοποιήσει αυτές τις φιλόδοξες στρατηγικές;

 
  
MPphoto
 

  Jose Manuel Barroso, Πρόεδρος της Επιτροπής. (EN) Το ζήτημα της απασχόλησης, όπως γνωρίζετε, εξαρτάται από τη συνολική οικονομική κατάσταση. Ας είμαστε απόλυτα σαφείς επ’ αυτού. Δεν μπορούμε να αποκαταστήσουμε τα επίπεδα της απασχόλησης που είχαμε πριν από την κρίση, προτού επιστρέψουμε σε περισσότερη ανάπτυξη στην Ευρώπη.

Γι’ αυτόν τον λόγο επικεντρώνουμε τις προσπάθειές μας στις νέες πηγές ανάπτυξης και, πράγματι, στην αποκατάσταση αυτής της ανάπτυξης που είναι εξαιρετικά σημαντική για την Ευρωπαϊκή Ένωση.

Αυτή είναι η προτεραιότητά μας τώρα. Τούτου λεχθέντος, ελήφθησαν ορισμένα μέτρα ειδικά για την απασχόληση. Έχουμε υποβάλει ορισμένες προτάσεις στη στρατηγική της ΕΕ για το 2020 για νέες δεξιότητες, για νέες θέσεις εργασίας, για προγράμματα για τους νέους, αλλά το βασικό είναι να αποκατασταθούν οι συνθήκες ανάπτυξης, συμπεριλαμβανομένης της εμπιστοσύνης στην οικονομία μας.

Όσον αφορά την κατάσταση στην Ελλάδα, όπως γνωρίζετε, πολλά έχουν να κάνουν και με την εμπιστοσύνη στο μέλλον της ελληνικής οικονομίας. Γι’ αυτόν τον λόγο εξαρτώνται τόσο πολλά από τη διόρθωση ορισμένων δημοσιονομικών ανισορροπιών.

 
  
MPphoto
 

  Frédéric Daerden (S&D).(FR) Κύριε Πρόεδρε, κύριε Πρόεδρε της Επιτροπής, η κατάσταση της απασχόλησης στην Ευρώπη είναι πολύ ανησυχητική, όπως μόλις επισήμαναν οι συνάδελφοι βουλευτές. Το 2009 2,7 εκατομμύρια πολίτες έχασαν τις θέσεις εργασίας τους στη ζώνη του ευρώ. Επιπλέον, το ποσοστό του κινδύνου φτώχειας για τον εργαζόμενο πληθυσμό αυξήθηκε στο 8% των εργαζόμενων στην Ευρώπη, για να μην αναφέρω το γεγονός ότι σχεδόν το 17% του πληθυσμού ζει κάτω από το όριο της φτώχειας.

Όντας αντιμέτωποι με αυτήν την κατάσταση, δεν πιστεύετε ότι πρέπει να εφαρμοστεί μια στρατηγική με δύο σκέλη; Από τη μία πλευρά, ενισχύοντας την αξιοπρεπή εργασία –θα άξιζε να συμπεριληφθεί αυτή η πτυχή, και όχι μόνο η απασχόληση αυστηρά για χάριν της ανάπτυξης, στη στρατηγική για το 2020· επιπλέον, βασίζεστε στη δημιουργία πράσινων, ευφυών θέσεων εργασίας για την ανάπτυξη μιας βιώσιμης, ενωμένης κοινωνίας;– και, από την άλλη πλευρά, αυξάνοντας το συνολικό ποσοστό απασχόλησης στην Ευρώπη, δίνοντας ιδιαίτερη έμφαση στις θέσεις εργασίας για τους νέους –αναφερθήκατε σε αυτό– αλλά και για τους πολίτες άνω των πενήντα.

Σε αυτό το πλαίσιο, η αύξηση των αιτημάτων προς το Ευρωπαϊκό Ταμείο Προσαρμογής στην Παγκοσμιοποίηση και η αναδιάρθρωση διαφόρων τομέων υπογραμμίζουν την ανάγκη ανάπτυξης μιας παγκόσμιας βιομηχανικής πολιτικής.

 
  
MPphoto
 

  Jose Manuel Barroso, Πρόεδρος της Επιτροπής.(FR) Όλα τα ζητήματα που θέσατε, εξετάζονται στη στρατηγική για το 2020, κύριε Daerden. Μίλησα ήδη για αξιοπρεπή εργασία στις πολιτικές κατευθυντήριες γραμμές μου, ακριβώς όπως μίλησα και για την ύπαρξη μιας γνήσιας βιομηχανικής πολιτικής για την Ευρώπη –όχι της παλαιάς βιομηχανικής πολιτικής, αλλά μιας πολιτικής που θα στοχεύει να παράσχει στην Ευρώπη μια βιώσιμη βιομηχανία, μιας πιο σύγχρονης, επικεντρωμένης στη βιωσιμότητα πολιτικής.

Όσον αφορά τους νέους, τουλάχιστον δύο από τις σημαντικότερες πρωτοβουλίες είναι αφιερωμένες σε αυτούς, δηλαδή οι πρωτοβουλίες «Νεολαία σε κίνηση» και «Νέες δεξιότητες για νέες θέσεις εργασίας». Έχουμε υπογραμμίσει διάφορους στόχους, για παράδειγμα σε σχέση με την εκπαίδευση, την καταπολέμηση της φτώχειας και την εκστρατεία για κοινωνική ενσωμάτωση. Αυτή η πτυχή εμφανίζεται στη στρατηγική για το 2020, ακριβώς γιατί θεωρούμε ότι η καταπολέμηση της ανεργίας αποτελεί πλέον τη βασική προτεραιότητα. Πιστεύω ότι η ανάπτυξη αυτής της στρατηγικής θα μας επιτρέψει να επιτύχουμε σημαντικά αποτελέσματα όσον αφορά την καταπολέμηση της ανεργίας.

 
  
MPphoto
 

  Sergio Gaetano Cofferati (S&D).(IT) Κύριε Πρόεδρε, κυρίες και κύριοι, όπως γνωρίζετε, τα τελευταία έτη η ανεργία αυξήθηκε σε όλες τις χώρες της Ευρώπης –αν και με διαφορετική μορφή από τη μία χώρα στην άλλη– και προβλέπεται ότι θα αυξηθεί ακόμη περισσότερο.

Όλοι οι οικονομολόγοι συμφωνούν ότι θα χρειαστεί να περάσουν τουλάχιστον δύο έτη προκειμένου οι διστακτικές ενδείξεις ανάκαμψης που είναι εμφανείς εδώ και εκεί να γίνουν ο κανόνας και ότι, σε κάθε περίπτωση, για τουλάχιστον 10 έτη η ανάκαμψη θα είναι τόσο περιορισμένη που δεν πρόκειται να δημιουργήσει πρόσθετες θέσεις απασχόλησης. Αυτό σημαίνει ότι θα υπάρξει αύξηση της ανεργίας, με απώλειες θέσεων εργασίας μεταξύ όσων εργάζονται σήμερα και, ταυτόχρονα, θα έχουμε γενιές νέων ανθρώπων που δεν μπορούν και δεν θα μπορούν να εισέλθουν στην αγορά εργασίας.

Σας ερωτώ εάν πιστεύετε ότι είναι απαραίτητο, αντιμέτωποι με αυτήν την κατάσταση, να προωθήσετε ένα μέτρο με στόχο τη διασφάλιση ενός σταθερού εισοδήματος για όλους εκείνους που χάνουν τη δουλειά τους, και να εξετάσετε το ζήτημα των νέων ανθρώπων ως μια μορφή έκτακτης ανάγκης και, ως εκ τούτου, να παρουσιάσετε ένα ειδικό, σχετικό με την κατάρτιση μέτρο που θα τους ωφελεί καθ’ όλο το διάστημα που παραμένουν εκτός της αγοράς εργασίας;

 
  
MPphoto
 

  Jose Manuel Barroso, Πρόεδρος της Επιτροπής. (EN) Η ανάλυσή σας σχετικά με την κατάσταση στην αγορά εργασίας είναι κατά βάση σωστή. Πράγματι, η κατάσταση συνεχίζει να επιδεινώνεται, έστω και αν αυτό γίνεται με πιο βραδύ ρυθμό απ’ ό,τι στο παρελθόν. Αρχίζουμε επίσης να διακρίνουμε πιο μόνιμες ενδείξεις σταθεροποίησης σε ορισμένα κράτη μέλη.

Αλλά έχουν περάσει εννέα μήνες από τότε που η οικονομία άρχισε να ανακάμπτει από μια σοβαρή ύφεση και μπορεί να χρειαστεί να περάσει κάποιος χρόνος φέτος προτού η εύθραυστη αύξηση της οικονομικής δραστηριότητας ασκήσει επιρροή αντιστρέφοντας την τάση στην αγορά εργασίας. Αυτός είναι ο λόγος που προτεραιότητά μας είναι πλέον η απασχόληση. Για τους νέους ανθρώπους, η ανεργία είναι ιδιαίτερα ανησυχητική, όπως είπατε. Πάνω από το 20% των νέων στην Ευρώπη είναι άνεργοι. Αυτός είναι ο λόγος που δρομολογήσαμε τρεις πρωτοβουλίες φέτος. Τις δύο τις ανέφερα ήδη. Υπάρχει ακόμη η πρωτοβουλία «Απασχόληση των νέων». Μεταξύ των ειδικών πρωτοβουλιών που πρόκειται να αναπτύξουμε συγκαταλέγεται ακριβώς η ενίσχυση της επαγγελματικής εκπαίδευσης μέσω περισσότερων συστημάτων μαθητείας, με τη χρηματοδότηση του Ευρωπαϊκού Κοινωνικού Ταμείου, καθώς και η ενίσχυση εμπειριών μάθησης υψηλής ποιότητας στον χώρο εργασίας μετά την ολοκλήρωση των σπουδών, οι αποκαλούμενες περίοδοι πρακτικής άσκησης, συμπεριλαμβανομένης της δυνατότητας πρακτικής άσκησης σε άλλα κράτη μέλη.

 
  
MPphoto
 

  Graham Watson (ALDE).(EN) Την προηγούμενη εβδομάδα, το European Climate Foundation δημοσίευσε τον δικό του «Χάρτη πορείας για το 2050». Αυτό το σχέδιο δείχνει τρεις οδούς μέσω των οποίων θα μπορούσε η Ευρωπαϊκή Ένωση να μειώσει τις δικές της εκπομπές CO2 κατά 80% έως το 2050, σύμφωνα με τις προσδοκίες του Κιότο. Θα μπορούσαμε να το επιτύχουμε αυτό με λίγο μεγαλύτερο κόστος από το συνηθισμένο. Θα μπορούσαμε να γίνουμε εντελώς αυτάρκεις όσον αφορά τους ενεργειακούς πόρους και θα διαπιστώναμε σημαντική καθαρή δημιουργία θέσεων απασχόλησης μέσω της απαλλαγής της οικονομίας μας από τις εκπομπές διοξειδίου του άνθρακα.

Αλλά αυτό μπορεί να επιτευχθεί μόνο σε ευρωπαϊκό επίπεδο. Προτίθεται η Επιτροπή να υιοθετήσει αυτόν τον οδικό χάρτη; Θα καταβάλει προσπάθειες να προσδώσει στην Ευρωπαϊκή Ένωση έναν νέο δυναμισμό προτείνοντας τα αναγκαία μέτρα πολιτικής; Δεδομένων των ευκαιριών που παρέχονται για δημιουργία θέσεων εργασίας, προτίθεστε, κύριε Barroso, να χρησιμοποιήσετε την ιδέα για να κινητοποιήσετε τα κράτη μέλη ώστε να αναλάβουν την απαραίτητη δράση;

 
  
MPphoto
 

  Jose Manuel Barroso, Πρόεδρος της Επιτροπής.(EN) Γνωρίζω αυτή την έκθεση του European Climate Foundation και, πράγματι, στο πλαίσιο της στρατηγικής για το 2020, έχουμε προτείνει μια εμβληματική πρωτοβουλία για «Μια Ευρώπη που χρησιμοποιεί αποτελεσματικά τους πόρους της», στόχος της οποίας είναι ακριβώς να αποσυνδεθεί η ανάπτυξη από τους φυσικούς πόρους, παρέχοντας στην Ευρώπη ανταγωνιστικό πλεονέκτημα σε σχέση με άλλους διεθνείς εταίρους.

Αυτός ο στόχος ελήφθη επίσης πλήρως υπόψη στο πρόγραμμα εργασίας τη Επιτροπής για το 2010 και τη μετέπειτα περίοδο. Πρόθεση της Επιτροπής είναι να αναπτύξει μια οδό για τη μετάβαση της Ευρώπης έως το 2050 σε μια οικονομία με χαμηλές εκπομπές άνθρακα, που θα χρησιμοποιεί αποτελεσματικά τους πόρους της και θα είναι ανθεκτική στην αλλαγή του κλίματος, ιδίως μέσω της απαλλαγής των τομέων ενέργειας και μεταφορών από τις εκπομπές διοξειδίου του άνθρακα, παρέχοντας με αυτόν τον τρόπο ένα μακροπρόθεσμο πλαίσιο πολιτικής και επενδύσεων. Υπογραμμίζω τη λέξη «επενδύσεις».

Πιστεύουμε ότι η ατζέντα για το κλίμα μπορεί επίσης να αποτελέσει, όπως καταδεικνύει ο τομέας των ανανεώσιμων πηγών ενέργειας, έναν τρόπο δημιουργίας περισσότερων θέσεων εργασίας στην Ευρώπη, αυτές που αποκαλούμε συνήθως «πράσινες θέσεις εργασίας».

 
  
MPphoto
 

  Helga Trüpel (Verts/ALE). (EN) Πρόσφατα ανακοινώθηκαν αρκετά νέα εργαλεία πληροφορικής, όπως το Google Books ή το iPad, που θα διευκολύνουν την πρόσβαση σε πολιτιστικό περιεχόμενο σε ψηφιακή μορφή, και ειδικότερα τα αποκαλούμενα «ηλεκτρονικά βιβλία». Ωστόσο, οι περισσότερες από αυτές τις πρωτοβουλίες προέρχονται από τις ΗΠΑ. Τι πράττει η Επιτροπή για την προώθηση της ψηφιοποίησης της πολιτιστικής κληρονομιάς μας στην ευρωπαϊκή ήπειρο;

 
  
MPphoto
 

  Jose Manuel Barroso, Πρόεδρος της Επιτροπής. (EN) Η ευρωπαϊκή ψηφιακή βιβλιοθήκη, που αντιμετωπίζει την πρόκληση της διάθεσης στο διαδίκτυο των συλλογών των εθνικών βιβλιοθηκών μας, των μουσείων και των αρχείων τους, είναι ένα μείζονος σημασίας έργο της εποχής μας για την ψηφιοποίηση, τη διάθεση και τη διατήρηση του πλούτου του πολιτισμού μας. Ωστόσο, πρέπει να το πράξουμε αυτό χωρίς να διακυβευθούν τα δικαιώματα των συγγραφέων και των εκδοτών, συμπεριλαμβανομένων των εξαντλημένων έργων και των αποκαλούμενων «ορφανών» έργων. Πρέπει επίσης να εκτιμήσουμε εάν οι οικονομικές προσπάθειές μας και οι μεμονωμένες συμπράξεις δημόσιου-ιδιωτικού τομέα είναι επαρκείς γι’ αυτήν την πολύ σημαντική κοινωνική πρόκληση.

Με αυτήν την προοπτική, ζήτησα από την Αντιπρόεδρο Kroes και την Επίτροπο Βασιλείου να συγκροτήσουν μια «επιτροπή σοφών». Με χαρά σας ανακοινώνω σήμερα ότι ο κ. Maurice Lavie, η κ. Elizabeth Nigerman και ο κ. Jacques Decare θα αναλάβουν αυτό το έργο. Ως «επιτροπή σοφών», θα προωθήσουν την ιδέα της διατήρησης της πολύ σημαντικής κληρονομιάς μας μέσω της ψηφιοποίησης, με πλήρη σεβασμό, φυσικά, των δικαιωμάτων ιδιοκτησίας. Αναμένω με ενδιαφέρον να λάβω τις συστάσεις τους σχετικά με αυτά τα σημαντικά ζητήματα έως το τέλος του έτους.

 
  
MPphoto
 

  Ryszard Czarnecki (ECR). (PL) Κύριε Barroso, θα ήθελα να μάθω ποιες πιστεύετε ότι θα είναι οι επιπτώσεις στην απασχόληση στον κλάδο των αερομεταφορών από το κλείσιμο του εναέριου χώρου εδώ και αρκετές ημέρες. Σήμερα, στο πρωτοσέλιδο μιας εφημερίδας με επιρροή, των Financial Times, αναφέρεται ότι το κλείσιμο του εναέριου χώρου, που έχει πλήξει σχεδόν 7 εκατομμύρια επιβάτες και ευθύνεται για την ακύρωση 80.000 πτήσεων, προκαλεί απώλειες στη βιομηχανία των αερομεταφορών ύψους 200 εκατομμυρίων ευρώ ημερησίως. Κατά τη γνώμη σας, πώς θα επηρεάσει το γεγονός αυτό την απασχόληση στον εν λόγω κλάδο; Γιατί αντιλαμβάνομαι ότι αυτός ήταν ο κύριος λόγος που απουσιάζατε εσείς και ο κ. Van Rompuy από την κηδεία του προέδρου της Πολωνίας στην Κρακοβία.

 
  
MPphoto
 

  Jose Manuel Barroso, Πρόεδρος της Επιτροπής. (EN) Καταρχάς, σχετικά με το θέμα της κηδείας, επιθυμώ το διαχωρίσω εντελώς από τα υπόλοιπα.

Εκτιμούσα πολύ τον πρόεδρο Kaczyński. Συνεργάστηκα μαζί του με μεγάλη αφοσίωση. Κατέβαλα κάθε δυνατή προσπάθεια για να παραστώ στην κηδεία του.

Ήμουν παρών σε όλες τις τελετές στις οποίες μπορούσα να παραστώ για τους θανάτους του προέδρου Kaczyński, της συζύγου του και όλων των θυμάτων αυτού του τραγικού δυστυχήματος. Πραγματικά δεν καταλαβαίνω πώς είναι δυνατόν να ασκείτε αυτού του είδους την κριτική κατά των ευρωπαϊκών θεσμικών οργάνων, χρησιμοποιώντας τον θάνατο τόσο πολλών ανθρώπων.

Κατέβαλα προσπάθειες να παραστώ στην κηδεία του προέδρου Kaczyński μέχρι την τελευταία στιγμή. Το πρόβλημα ήταν ότι πληροφορήθηκα μόλις το Σάββατο, πολύ αργά το βράδυ, ότι η πτήση που είχαν οργανώσει οι βελγικές αρχές ακυρώθηκε. Δεν ήταν πλέον δυνατόν να παραστώ.

Επομένως, επιθυμώ να καταστήσω απολύτως σαφές ότι έκανα ό,τι ήταν δυνατόν για να αποτίσω φόρο τιμής όχι μόνο στους ανθρώπους που σκοτώθηκαν στο τραγικό δυστύχημα, αλλά και στην Πολωνία ως έθνος.

Σχετικά με τον τομέα των αερομεταφορών, για να χρησιμοποιήσω τώρα το άλλο λεπτό για να απαντήσω σε αυτό το ζήτημα, γνωρίζουμε τις πολύ σοβαρές επιπτώσεις που είχε στον κλάδο αυτό το πρόβλημα του ηφαιστείου και αυτός είναι ο λόγος για τον οποίο εργαζόμαστε ήδη για να δούμε πώς μπορούμε πραγματικά να βοηθήσουμε, εάν χρειαστεί, τον ευρωπαϊκό κλάδο αερομεταφορών.

Ο κλάδος υφίσταται σοβαρές οικονομικές απώλειες, οι οποίες προκαλούνται από το γεγονός ότι δεν του επιτρέπεται να ασκήσει τις εμπορικές δραστηριότητές του εδώ και αρκετές ημέρες. Είναι απαραίτητο να αναζητηθεί μια σφαιρική λύση προκειμένου να βοηθηθεί ο κλάδος να εξέλθει από την κρίση και, πράγματι, έχουμε ένα προηγούμενο, την κρίση μετά την 11η Σεπτεμβρίου. Έτσι αναζητούμε πιθανούς τρόπους μείωσης των κανόνων για τις κρατικές ενισχύσεις, όπως κάναμε στο παρελθόν. Το συζητήσαμε αυτό το ζήτημα στο σώμα των Επιτρόπων σήμερα το πρωί.

 
  
MPphoto
 

  Νικόλαος Χουντής (GUE/NGL). - Κύριε Πρόεδρε, κύριε Barroso, το 2000 έως το 2006, σύμφωνα με επίσημα στοιχεία η ανεργία στην Ευρωπαϊκή Ένωση κινήθηκε μεταξύ 8 και 9% προς δόξα της στρατηγικής της Λισαβόνας που μιλούσε για την πλήρη απασχόληση.

Πρόσφατη έκθεση της Επιτροπής αναφέρει ότι το 2010 ότι η ανεργία θα φθάσει στο 10% και θα το ξεπεράσει, ένα «κοινωνικό ηφαίστειο» για να μιλήσουμε με την ορολογία της περιόδου.

Επιπλέον, σε μια σειρά από χώρες που εφαρμόζονται προγράμματα λιτότητας, όπως στην Ιρλανδία και στην Ελλάδα, αλλά και σε χώρες όπως η Ρουμανία, η Ουγγαρία και η Λετονία, που έχει εμπλακεί το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο, έχουμε αύξηση της ανεργίας σε επίπεδα ρεκόρ.

Κατόπιν τούτου σας ερωτώ: έχει μελετήσει η Επιτροπή τις επιπτώσεις που έχουν αυτές οι πολιτικές λιτότητας τις οποίες εσείς ωθείτε και πιέζετε τις χώρες να ακολουθήσουν προκειμένου να βγουν από την κρίση; Έχετε μελετήσει τις επιπτώσεις στην απασχόληση και στην οικονομία μιας χώρας όταν εμπλέκεται το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο; Πιστεύετε ότι θα μειωθεί η ανεργία στην Ευρώπη με αυτές τις πολιτικές;

 
  
MPphoto
 

  Jose Manuel Barroso, Πρόεδρος της Επιτροπής. (EN) Δεν αναγκάζουμε κανέναν να λάβει κανένα μέτρο. Σχετικά με την Ελλάδα, οι αποφάσεις ελήφθησαν από τις ελληνικές αρχές, αλλά θα αντιλαμβάνεστε σίγουρα ότι αυτή η κατάσταση μακροοικονομικών ανισορροπιών στην ελληνική οικονομία είναι πολύ αρνητική για την ανάπτυξη, αλλά και για την απασχόληση.

Είναι σαφές ότι εάν δεν αποκατασταθεί η εμπιστοσύνη στα δημόσια οικονομικά της Ελλάδας, δεν πρόκειται να υπάρξουν επενδύσεις ή ανάπτυξη στην Ελλάδα. Χωρίς ανάπτυξη, δεν μπορούμε να δημιουργήσουμε νέες θέσεις εργασίας. Αυτός είναι ο λόγος που δεν θα πρέπει να θέσουμε τη μακροοικονομική σταθερότητα και τη λιτότητα σε αντίθεση ή αντιπαράθεση με την ανάπτυξη. Το πρόβλημα είναι να δούμε πώς μπορούμε να διαχειριστούμε μια μετάβαση, πώς μπορούμε να διατηρήσουμε τα κίνητρα στις οικονομίες που έχουν το περιθώριο να το πράξουν και, ταυτόχρονα, να σεβαστούμε τις αναγκαίες ισορροπίες της μακροοικονομικής σταθερότητας. Αυτός είναι ο λόγος για τον οποίο είναι προς το συμφέρον της ελληνικής οικονομίας και των ελλήνων εργαζομένων να αποκτήσουν αξιοπιστία τα δημόσια οικονομικά της χώρας το συντομότερο δυνατό.

 
  
MPphoto
 

  Paul Rübig (PPE).(DE) Το ερώτημά μου αφορά την ηφαιστειακή έκρηξη που θα έχει, φυσικά, επιπτώσεις στα σωματίδια και τις εκπομπές CO2. Πιστεύετε ότι είναι δυνατόν να αξιολογηθεί ποια επίπεδα σωματιδίων πρέπει να λαμβάνονται υπόψη στο μέλλον προκειμένου να αποτραπεί η διακύβευση θέσεων εργασίας; Οι οδηγίες μας για την ποιότητα του αέρα προβλέπουν εν προκειμένω σημαντικούς περιορισμούς.

 
  
MPphoto
 

  Jose Manuel Barroso, Πρόεδρος της Επιτροπής.(EN) Αυτό το ηφαιστειακό πρόβλημα είναι χωρίς αμφιβολία πέραν του ελέγχου των ευρωπαϊκών θεσμικών οργάνων ή των εθνικών κυβερνήσεων. Συνέβη και τώρα πρέπει να αντιδράσουμε στις συνέπειές του.

Σχετικά με τον κλάδο των αερομεταφορών, έχουμε ήδη δηλώσει ότι εξετάζουμε τι μπορούμε να κάνουμε, βασιζόμενοι επίσης στο προηγούμενο που δημιουργήθηκε μετά την 11η Σεπτεμβρίου.

Σχετικά με την οικονομική κατάσταση, πιστεύω ότι είναι πολύ νωρίς να προβούμε σε συνολική εκτίμηση της ζημίας που έχει προκληθεί, και είναι ενδεχομένως προτιμότερο να αποφύγουμε τα πολύ δραματικά σενάρια –ή, ας πούμε. τα σενάρια πανικού. Αυτό που θεωρούμε ότι είναι σημαντικό τώρα, είναι να αντιμετωπίσουμε τις ζημίες και να προσπαθήσουμε να δούμε τι μπορούμε να πράξουμε σε ευρωπαϊκό επίπεδο, έχοντας κατά νου μια σημαντική πτυχή -σε ευρωπαϊκό επίπεδο είμαστε υπεύθυνοι για το ένα τοις εκατό του δημόσιου προϋπολογισμού. Το άλλο 99% υπάγεται στην αρμοδιότητα των κρατών μελών. Επομένως, πιστεύω ότι δεν είναι δίκαιο να στρεφόμαστε στην Ευρωπαϊκή Ένωση για να λύσει όλα τα προβλήματα, όταν δεν έχουμε τα μέσα για να το πράξουμε.

 
  
MPphoto
 

  Piotr Borys (PPE).(PL) Κύριε Barroso, στη στρατηγική για το 2020, παρουσιάσατε πολύ φιλόδοξα ποσοστά αύξησης της απασχόλησης, από 63% σε 76%, και μείωση της ανεργίας μεταξύ των ατόμων που εγκαταλείπουν πρόωρα το σχολείο σε 10%, αλλά δώσατε επίσης έμφαση στην εκπαίδευση, η οποία είναι το κλειδί της ανάπτυξης, ώστε στο μέλλον το 40% των ευρωπαίων πολιτών να ολοκληρώνουν την τριτοβάθμια εκπαίδευση.

Σχετικά με αυτό, θα ήθελα να υποβάλω το εξής ερώτημα: πρόκειται να διατηρηθούν το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο, καθώς και ταμεία για την έρευνα και την ανάπτυξη, στον μελλοντικό προϋπολογισμό της Ευρωπαϊκής Ένωσης; Γιατί αυτό είναι, στην πραγματικότητα, το βασικό σημείο προκειμένου να δοθεί έμφαση σε σύγχρονες μεθόδους, την καινοτομία και την αύξηση της απασχόλησης. Πιστεύετε ότι πρέπει επίσης να δώσουμε έμφαση στην ανάπτυξη των πολύ μικρών επιχειρήσεων; Γιατί αυτός είναι ο βέλτιστος τρόπος να ενθαρρύνουμε την αυτοαπασχόληση, και τα ποσοστά της αυτοαπασχόλησης εξακολουθούν να είναι πολύ χαμηλά σήμερα. Συνεπώς, στο συγκεκριμένο πλαίσιο, αυτά τα ερωτήματα φαίνονται δικαιολογημένα.

 
  
MPphoto
 

  Jose Manuel Barroso, Πρόεδρος της Επιτροπής.(EN) Ναι, γνωρίζετε ότι έχουμε προτείνει την εκπαίδευση ως έναν από τους στόχους στη στρατηγική της ΕΕ για το 2020, συμπεριλαμβανομένης της καταπολέμησης της πρόωρης εγκατάλειψης του σχολείου και της αύξησης των ατόμων που ολοκληρώνουν την τριτοβάθμια εκπαίδευση. Πιστεύουμε ότι δεν είναι δυνατόν να συζητάμε για ευρωπαϊκή ανταγωνιστικότητα χωρίς να αντιμετωπίσουμε το ζήτημα της εκπαίδευσης.

Αυτός είναι ο λόγος που προσπαθούμε να πείσουμε όλα τα κράτη μέλη να αποδεχτούν τον συγκεκριμένο στόχο και, φυσικά, στη συνέχεια θα πρέπει να υπάρξει κινητοποίηση πόρων, εν μέρει από τα κράτη μέλη και εν μέρει από την Ευρωπαϊκή Ένωση. Κατόπιν, πρέπει να συζητήσουμε τις δημοσιονομικές προοπτικές. Δεν έχουμε φθάσει ακόμη εκεί, αλλά, σίγουρα, πιστεύω ότι πρέπει επίσης να αναληφθούν ορισμένες ενέργειες σε ευρωπαϊκό επίπεδο, συμπληρώνοντας τις προσπάθειες των εθνικών κυβερνήσεων. Πράγματι, στο πλαίσιο του Κοινωνικού Ταμείου, υπάρχουν ήδη ορισμένες δράσεις που απευθύνονται σε νέους ανθρώπους για μαθητείες και περιόδους πρακτικής άσκησης. Αυτή είναι η πρόθεσή μας. Δεν μπορούμε προβλέψουμε τι πόροι θα διατεθούν για το Κοινωνικό Ταμείο, αλλά, σίγουρα, πιστεύουμε ότι πρέπει να είμαστε αρκετά φιλόδοξοι στο επίπεδο των ευρωπαϊκών θεσμικών οργάνων.

 
  
MPphoto
 

  Jutta Steinruck (S&D).(DE) Εχθές μάθαμε από τα μέσα ενημέρωσης ότι το εργοστάσιο της Opel στην Αμβέρσα θα κλείσει. Πρόκειται για ένα μόνο από τα πολλά παραδείγματα θέσεων εργασίας που χάνονται στην Ευρώπη. Την επόμενη Πέμπτη οι ευρωπαϊκές βιομηχανικές συνδικαλιστικές οργανώσεις θα διοργανώσουν ημέρα διαδηλώσεων σε ολόκληρη την Ευρώπη. Ζητούν θέσεις εργασίας και τη διασφάλιση του μέλλοντος της Ευρώπης ως βιομηχανικής βάσης. Τα μέλη των συνδικαλιστικών οργανώσεων επιθυμούν πλήρη απασχόληση, αλλά θέλουν και αποτελεσματικές ευρωπαϊκές πολιτικές και ξεκάθαρες απαντήσεις σήμερα, όχι σε πέντε έτη.

Το πρόγραμμα εργασίας σας δεν παρέχει ιδιαίτερα σαφείς πληροφορίες σε σχέση με αυτά. Μόλις αναφερθήκατε στις κατευθυντήριες γραμμές και το έγγραφο θέσης σχετικά με την Ευρώπη το 2020. Κατά την άποψή μου, αυτό δεν είναι αρκετά συγκεκριμένο. Πρέπει να παράσχετε παραδείγματα. Σε ποιες ενέργειες σκοπεύετε να προβείτε για την αποκατάσταση των στρατηγικά σημαντικών βιομηχανικών τομέων μας στην Ευρώπη και ποιον ρόλο διαδραματίζει η Επιτροπή προκειμένου να καταστεί η αυτοκινητοβιομηχανία μελλοντικά βιώσιμη και να διασφαλιστούν οι θέσεις εργασίας;

 
  
MPphoto
 

  Jose Manuel Barroso, Πρόεδρος της Επιτροπής.(EN) Οι κατευθυντήριες γραμμές για την απασχόληση εξαρτώνται σε μεγάλο βαθμό από τη συνολική οικονομική ανάπτυξη, αλλά σκοπεύουμε να ενισχύσουμε την πτυχή της απασχόλησης στη στρατηγική μας για την ΕΕ του 2020. Πράγματι, έχουμε τέσσερις κατευθυντήριες γραμμές: αύξηση της συμμετοχής στην αγορά εργασίας και μείωση της διαρθρωτικής ανεργίας, ανάπτυξη εξειδικευμένου εργατικού δυναμικού, προώθηση της ποιότητας των θέσεων εργασίας και της δια βίου μάθησης, βελτίωση της απόδοσης των εκπαιδευτικών συστημάτων και αύξηση της συμμετοχής στην κοινωνική εκπαίδευση, καθώς και καταπολέμηση της φτώχειας και του κοινωνικού αποκλεισμού.

Αυτές είναι γενικές κατευθυντήριες γραμμές τις οποίες πρέπει τώρα να ακολουθήσουν τα ευρωπαϊκά θεσμικά όργανα με όλα τα μέσα που έχουν στη διάθεσή τους, καθώς και οι εθνικές κυβερνήσεις. Είναι αλήθεια ότι δεν υπάρχει μαγική συνταγή, δεν υπάρχει μαγική λύση ή πανάκεια για την ανεργία στην Ευρώπη. Η λύση πρέπει να προέλθει και από τα γενικά μέτρα που λαμβάνονται για την ανάπτυξη όσον αφορά την τήρηση της χρηματοοικονομικής σταθερότητας, την εμπιστοσύνη στις αγορές μας, την αξιοποίηση του δυναμικού της εσωτερικής αγοράς. Αυτός είναι ο μοναδικός τρόπος για το επιτύχουμε.

Όσον αφορά την αυτοκινητοβιομηχανία, φυσικά γνωρίζουμε ότι υπήρξε πλεόνασμα παραγωγικής ικανότητας όχι μόνο στην Ευρώπη, αλλά και σε ολόκληρο τον κόσμο, και παρακολουθούμε αυτό το ζήτημα πολύ στενά μαζί με την ίδια τη βιομηχανία, συμπεριλαμβανομένων των συνδικαλιστικών οργανώσεων του τομέα.

 
  
MPphoto
 

  Hannu Takkula (ALDE).(FI) Κύριε Πρόεδρε, κύριε Επίτροπε, η ανεργία και ο αποκλεισμός μεταξύ των νέων αποτελούν μείζον πρόβλημα. Όπως είπατε, το 20% των νέων είναι άνεργοι.

Το πρόβλημα είναι επίσης ότι, ενώ πολλοί άνθρωποι απολύονται τώρα, μεγάλο ποσοστό των απολυμένων είναι άνω των 50 ετών. Την ίδια στιγμή, ωστόσο, άνθρωποι σε ορισμένα κράτη μέλη υποστηρίζουν ότι πρέπει να παρατείνουμε τη διάρκεια της απασχόλησης, ότι πρέπει να αυξήσουμε την ηλικία συνταξιοδότησης, καθώς και ότι χρειαζόμαστε περισσότερους εργαζόμενους από υπερπόντιες χώρες. Ωστόσο, αυτό απαιτεί μεγάλης έκτασης μετανάστευση εργατικού δυναμικού. Κατά τη γνώμη μου, εδώ υπάρχει μια κάποια αντίφαση.

Θα ήθελα να ερωτήσω το εξής: εάν επιθυμούν να παρατείνουν την περίοδο εργασίας, τότε γιατί δεν προσφέρεται σε ανθρώπους άνω των 50 ετών η ευκαιρία να συνεχίσουν να εργάζονται; Γιατί, αντιθέτως, απολύονται; Γιατί δεν δημιουργούμε ευκαιρίες για τους νέους μας, αλλά αντιθέτως τους λέμε ότι χρειαζόμαστε μετανάστευση εργατικού δυναμικού από υπερπόντιες χώρες;

Ποια είναι η ευρωπαϊκή στρατηγική επ' αυτού; Δεν μπορούμε να καταρτίσουμε μια στρατηγική αυτού του είδους; Πιστεύω ότι όλοι συντασσόμαστε με την άποψη ότι πρέπει να προσφέρεται εργασία στους ταλαντούχους νέους ανθρώπους, και ότι δεν πρέπει να αποκλείονται. Η κοινωνία μας θα πληρώνει πάντα βαρύ τίμημα για τον αποκλεισμό.

 
  
MPphoto
 

  Jose Manuel Barroso, Πρόεδρος της Επιτροπής. (EN) Επιθυμώ να κερδίσω αυτήν τη μάχη της ανταγωνιστικότητας σε παγκόσμιο επίπεδο. Ένα είναι βέβαιο: χρειαζόμαστε περισσότερους ανθρώπους, που θα εργάζονται περισσότερο και για μεγαλύτερο διάστημα – και θα προσέθετα, καλύτερα, με πιο ανταγωνιστικό τρόπο.

Δεν υπάρχει καμία αντίφαση μεταξύ του μεγαλύτερου εργασιακού βίου και μιας κάποιας μετανάστευσης προς την Ευρώπη. Eίναι πραγματικά αρκετά εντυπωσιακό, αλλά σήμερα υπάρχουν πάνω από ένα εκατομμύριο κενές θέσεις εργασίας στη Γερμανία και σχεδόν μισό εκατομμύριο στο Ηνωμένο Βασίλειο. Αυτό καταδεικνύει ότι υπάρχει πρόβλημα αναντιστοιχίας μεταξύ της προσφοράς και της ζήτησης εργασίας.

Υπάρχουν πολλά που πρέπει να γίνουν σε αυτόν τον τομέα. Πιστεύω ότι η μεταρρύθμιση των συνταξιοδοτικών συστημάτων είναι επίσης ένας τρόπος να συμβάλουμε σε αυτό. Θα ήθελα να υπογραμμίσω ότι, κατά τη διάρκεια της κρίσης, τα κράτη μέλη δεν κατέφυγαν στην παραδοσιακή πολιτική του να αποχωρούν οι άνθρωποι από την αγορά εργασίας νωρίτερα. Δεν το έκαναν αυτό. Στην πραγματικότητα ήταν δυνατό να κρατήσουν ανθρώπους στην εργασία για μεγαλύτερο διάστημα. Αυτό είναι σημαντικό διότι, προκειμένου να παραμείνει η Ευρώπη ανταγωνιστική, πρέπει να αυξήσουμε το ποσοστό απασχόλησης στην Ευρώπη.

 
  
MPphoto
 

  Joanna Katarzyna Skrzydlewska (PPE).(PL) Κύριε Barroso, αναφέρατε στην ομιλία σας σήμερα ότι προτεραιότητα για την Επιτροπή στην πολιτική απασχόλησής της είναι, μεταξύ άλλων, να βοηθήσει τους αποφοίτους και τους νέους να εισέλθουν αποτελεσματικά στην αγορά εργασίας.

Γνωρίζουμε ότι το ποσοστό ανεργίας στη συγκεκριμένη κοινωνική ομάδα είναι σήμερα πολύ υψηλό. Στην Ισπανία, το ποσοστό ανεργίας είναι σήμερα σχεδόν 40%, ενώ στην Πολωνία είναι 20% και, δυστυχώς, αυξάνεται διαρκώς. Πιστεύω ότι ένα πρόβλημα είναι το γεγονός ότι τα μαθήματα που διδάσκονται δεν ταιριάζουν με τις ανάγκες της αγοράς εργασίας, ενώ επίσης είναι χαμηλή η πρόσβαση σε αρχική επαγγελματική εμπειρία.

Κατά τη γνώμη σας, μπορούμε να μιλήσουμε για χαμηλή αποτελεσματικότητα του προγράμματος Leonardo da Vinci στον τομέα της εκπαίδευσης και της επαγγελματικής κατάρτισης; Πώς αξιολογείτε το πρόγραμμα; Προετοιμάζει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή νέα μέτρα με σκοπό να αντιμετωπιστεί η αυξανόμενη ανεργία μεταξύ των νέων, και εάν ναι, ποια είναι αυτά; Τι μπορείτε να προσφέρετε και να προτείνετε σήμερα, κύριε Barroso, στους νέους της Ευρώπης;

 
  
MPphoto
 

  Jose Manuel Barroso, Πρόεδρος της Επιτροπής.(EN) Η ανεργία των νέων είναι σήμερα η πιο τραγική πτυχή του φαινομένου της ανεργίας στην Ευρώπη, καθώς ξεπερνά το 20%.

Γι’ αυτόν τον λόγο, ανακοινώσαμε τις εξής τρεις συγκεκριμένες πρωτοβουλίες: «Νεολαία σε κίνηση», «Απασχόληση των νέων» και «Νέες δεξιότητες για νέες θέσεις εργασίας». «Νεολαία σε κίνηση» για τη βελτίωση της αποτελεσματικότητας και της ισότητας στα ευρωπαϊκά συστήματα εκπαίδευσης και κατάρτισης· «Απασχόληση των νέων» για την εξεύρεση τρόπων για να ξεπεραστούν οι επιπτώσεις της κρίσης στους νέους ανθρώπους και «Νέες δεξιότητες για νέες θέσεις εργασίας» για την καλύτερη αντιστοίχιση των δεξιοτήτων και της προσφοράς εργασίας με τη ζήτηση.

Μόλις τόνισα την κατάσταση σε δύο από τα μεγαλύτερα κράτη μέλη της Ευρώπης γιατί έως το 2020 θα απαιτούν υψηλό επίπεδο προσόντων 16 εκατομμύρια παραπάνω θέσεις εργασίας και, για παράδειγμα, το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο θα δαπανήσει την περίοδο 2007 – 2013 13,5 εκατομμύρια ευρώ για την προώθηση μέτρων προσαρμοστικότητας για εργαζόμενους και επιχειρήσεις.

Επομένως, μπορούμε να λάβουμε ορισμένα μέτρα σε ευρωπαϊκό επίπεδο, σε κοινοτικό επίπεδο, για να συμπληρώσουμε τις δράσεις των κρατών μελών σχετικά με το πρόβλημα της ανεργίας των νέων.

 
  
MPphoto
 

  Elisabeth Schroedter (Verts/ALE). (DE) Κύριε Barroso, πρέπει να διαφωνήσω μαζί σας. Αναφέρατε ότι στη στρατηγική Ευρώπη 2020 συμπεριλήφθηκαν μέτρα για την αξιοποίηση του δυναμικού δημιουργίας πράσινων θέσεων εργασίας στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Αυτό δεν είναι αλήθεια. Απλά δεν συμπεριλάβατε τέτοια μέτρα στη στρατηγική και αναρωτιέμαι γιατί. Είναι προφανές ότι εάν επιθυμείτε να δημιουργήσετε απασχόληση, η αύξηση του οικολογικού προσανατολισμού της οικονομίας αποτελεί μια σημαντική ευκαιρία για δημιουργία θέσεων εργασίας. Γιατί αυτό δεν εντάσσεται στη στρατηγική Ευρώπη 2020; Τι σκοπεύει να κάνει η Επιτροπή για να αξιοποιήσει στο έπακρο το δυναμικό δημιουργίας θέσεων εργασίας μιας βιώσιμης οικονομίας στην Ευρώπη, συγκεκριμένα, δεδομένου του ότι ο Πρόεδρος του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου το συμπεριέλαβε αυτό ως σημαντικό σημείο της θέσης του, καθώς πιστεύει ότι αποτελεί μείζονα ευκαιρία; Τι προτίθεται να κάνει η Επιτροπή;

 
  
MPphoto
 

  Jose Manuel Barroso, Πρόεδρος της Επιτροπής. (EN) Πρέπει να σας υπενθυμίσω ότι η Επιτροπή ήταν αυτή που δρομολόγησε τη δέσμη μέτρων για την αλλαγή του κλίματος και την ενέργεια και ότι έχουμε υπογραμμίσει το μεγάλο δυναμικό δημιουργίας θέσεων εργασίας σε ορισμένους τομείς, το οποίο προσφέρει το να καταστεί πιο «πράσινη» η οικονομία, και ότι σίγουρα η προτεραιότητα για το μέλλον είναι αυτή, αποτελώντας έναν από τους σημαντικότερους στόχους της στρατηγικής της ΕΕ για το 2020.

Έχουμε θέσει στο κέντρο της στρατηγικής της ΕΕ για το 2020 τους στόχους μας για το κλίμα και την ενέργεια, από τη μείωση κατά 20% των αερίων του θερμοκηπίου έως το 20% των ανανεώσιμων πηγών ενέργειας και την αύξηση κατά 20% της ενεργειακής απόδοσης.

Για παράδειγμα, για να επιτύχουμε αυτόν τον στόχο του 20% των ανανεώσιμων πηγών ενέργειας, πρόκειται να δημιουργήσουμε θέσεις εργασίας σε ολόκληρο τον τομέα των ανανεώσιμων πηγών ενέργειας. Επομένως, αυτό αποτελεί αναμφίβολα το κεντρικό σημείο της οικονομικής στρατηγικής μας για το μέλλον και, πράγματι, το θέσαμε ως έναν από τους βασικούς στόχους. Ανάπτυξη, όχι μόνο έξυπνη ανάπτυξη και δίκαιη ανάπτυξη, αλλά και βιώσιμη ανάπτυξη.

 
  
MPphoto
 

  Liisa Jaakonsaari (S&D).(FI) Κύριε Πρόεδρε, πολλά ειπώθηκαν εδώ για τους νέους, κάτι που είναι απολύτως σωστό. Υπάρχει άλλη μια ομάδα που πλήττεται σοβαρότατα από αυτήν την κρίση της απασχόλησης: οι γυναίκες. Σήμερα που οι εθνικές οικονομίες χρεοκοπούν και τα κράτη μέλη περικόπτουν τους προϋπολογισμούς τους, αυτές οι περικοπές των κονδυλίων στοχεύουν συχνά τομείς όπως η υγειονομική περίθαλψη και η εκπαίδευση, όπου εργάζονται γυναίκες.

Θα ήθελα επίσης να σας ρωτήσω, κύριε Barroso, τι θα πείτε και σε ποιες ενέργειες σκοπεύετε να προβείτε αναφορικά με εκείνα τα κράτη μέλη που κάνουν περικοπές σε ανθρώπινους πόρους, στην εκπαίδευση και την υγειονομική περίθαλψη, παρά το γεγονός ότι η στρατηγική του 2020 αναφέρει ότι πρέπει να επενδύσουμε σε αυτούς τους τομείς; Δεδομένου ότι, επί του παρόντος, το κλίμα που επικρατεί στα κράτη μέλη είναι «μειώσεις, μειώσεις, μειώσεις» και όχι «επενδύσεις, επενδύσεις, επενδύσεις σε ανθρώπους», σε ποιες ενέργειες προτίθεστε να προβείτε σε σχέση με αυτά τα κράτη μέλη;

 
  
MPphoto
 

  Jose Manuel Barroso, Πρόεδρος της Επιτροπής.(EN) Το ποσοστό ανεργίας των γυναικών αυξήθηκε σε 9,3% τον Φεβρουάριο του 2010 έναντι 9,8% για τους άνδρες, επομένως είναι χαμηλότερο από αυτό τον ανδρών. Ωστόσο, είναι αλήθεια ότι, όπως είπατε, στο μέλλον η γυναικεία απασχόληση μπορεί να δώσει αφορμή για περισσότερες ανησυχίες, καθώς ορισμένοι από τους τομείς που θα πληγούν περισσότερο από την επερχόμενη δημοσιονομική λιτότητα είναι ακριβώς αυτοί που εξαρτώνται περισσότερο από τις θέσεις εργασίας των γυναικών.

Αυτό που πρέπει να κάνουμε, είναι να ζητήσουμε από τα κράτη μέλη να το λάβουν αυτό υπόψη στις πολιτικές τους και να μην δεχτούν να τεθούν οι γυναίκες σε μειονεκτική θέση κατά τη διάρκεια αυτής της μετάβασης. Πιστεύουμε ότι το ποσοστό-στόχος για την απασχόληση –και το έχουμε συζητήσει αυτό με τα κράτη μέλη στο Ευρωπαϊκό Συμβούλιο– πρέπει να αφορά την προαγωγή της απασχόλησης τόσο των ανδρών όσο και των γυναικών. Πράγματι, σε ορισμένα κράτη μέλη, υπάρχουν μεγάλες δυνατότητες γι’ αυτό. Σε ορισμένα κράτη μέλη το ποσοστό απασχόλησης των γυναικών εξακολουθεί να είναι πολύ πιο χαμηλό από αυτό των ανδρών.

 
  
MPphoto
 

  Πρόεδρος. – Κύριε Barroso, σας ευχαριστώ για τις απαντήσεις σας και για την παρουσία σας στην Ώρα των Ερωτήσεων εδώ, στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο. Πιστεύω ότι ήταν ένας ενδιαφέρων διάλογος.

Σας ευχαριστώ, συνάδελφοι, για την ενεργή συμμετοχή σας την τελευταία ώρα.

Θα συναντηθούμε με τον Πρόεδρο Barroso και τον επόμενο μήνα κατά την ώρα των ερωτήσεων.

 
  
  

ΠΡΟΕΔΡΙΑ ΤΗΣ κ. ROTH-BEHRENDT
Αντιπροέδρου

 

8. Η στρατηγική της ΕΕ για τις σχέσεις με τη Λατινική Αμερική (συζήτηση)
Βίντεο των παρεμβάσεων
MPphoto
 

  Πρόεδρος. – Η ημερήσια διάταξη προβλέπει τη συζήτηση της έκθεσης (A7-0111/2010) του κ. Salafranca Sanchez-Neyra, εξ ονόματος της Επιτροπής Εξωτερικών Υποθέσεων, σχετικά με τη στρατηγική της ΕΕ για τις σχέσεις με τη Λατινική Αμερική (2009/2213(INI)).

 
  
MPphoto
 

  Jose Ignacio Salafranca Sanchez-Neyra, εισηγητής. (ES) Κυρία Πρόεδρε, Ύπατη Εκπρόσωπε, θα ήθελα να πω ότι η έκθεση, όπως εγκρίθηκε από την επιτροπή, αφενός αναγνωρίζει τις προσπάθειες που κατέβαλε η ισπανική Προεδρία της Ευρωπαϊκής Ένωσης –την οποία δεν βλέπω σε αυτήν την αίθουσα, γεγονός που μου προκαλεί κατάπληξη δεδομένου ότι συζητάμε για ένα ζήτημα της Λατινικής Αμερικής– και, αφετέρου, χαιρετίζει την ανακοίνωση της Επιτροπής με τίτλο «Η Ευρωπαϊκή Ένωση και η Λατινική Αμερική: Εταιρική σχέση μεταξύ παγκόσμιων παραγόντων». Πιστεύω ότι είναι δύσκολο να εντοπιστούν δύο περιοχές οι οποίες να έχουν περισσότερα κοινά από την Ευρώπη και τη Λατινική Αμερική όσον αφορά τις αξίες και τα συμφέροντα.

Τα αριθμητικά στοιχεία, κυρία Πρόεδρε, είναι απολύτως γνωστά: μαζί, έχουν περισσότερους από ένα δισεκατομμύριο κατοίκους, τους αναλογεί περισσότερο από το 25% του παγκόσμιου ακαθάριστου εγχώριου προϊόντος και, μαζί με τις χώρες της Καραϊβικής, περιλαμβάνουν σχεδόν το ένα τρίτο των χωρών που συναπαρτίζουν τα Ηνωμένα Έθνη.

Είναι επίσης γνωστό, παρόλο που τα αριθμητικά στοιχεία δείχνουν ελαφρά μείωση, ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση είναι ο κύριος χορηγός αναπτυξιακής βοήθειας, ο κύριος επενδυτής στην περιοχή και ο δεύτερος κατά σειράν εμπορικός εταίρος στη Λατινική Αμερική και ο μεγαλύτερος στη Mercosur και τη Χιλή.

Ωστόσο, σημαντικότερο από τα αριθμητικά στοιχεία είναι το γεγονός ότι θεωρούμε πως η Λατινική Αμερική είναι κάτι περισσότερο από μια αγορά για την Ευρώπη και, κατά συνέπεια, μοιραζόμαστε μια ολόκληρη σειρά από αρχές και αξίες, που είναι η πλουραλιστική και αντιπροσωπευτική δημοκρατία, ο σεβασμός των ανθρωπίνων δικαιωμάτων και των θεμελιωδών ελευθεριών, η ελευθερία της έκφρασης, το συνταγματικό κράτος, το κράτος δικαίου, ο σεβασμός προς τη δέουσα διαδικασία και η απόρριψη κάθε μορφής δικτατορίας και απολυταρχισμού.

Αυτή η σύνοδος κορυφής, κυρία Ashton, πραγματοποιείται σε μια πολύ αξιοπρόσεκτη στιγμή στο χρονοδιάγραμμα της Ευρωπαϊκής Ένωσης και της Λατινικής Αμερικής. Η στιγμή είναι αξιοπρόσεκτη για την Ευρωπαϊκή Ένωση, επειδή αφού περάσαμε τη μεταρρυθμιστική διαδικασία, με την έναρξη ισχύος της Συνθήκης της Λισαβόνας, μας απασχολεί κάπως το να ξεπεράσουμε και να εξετάσουμε τα δικά μας προβλήματα σε σχέση με την οικονομική και νομισματική κρίση. Είδαμε ότι για πρώτη φορά το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο δεν κλήθηκε να σώσει μια χώρα της Λατινικής Αμερικής, αλλά ένα κράτος μέλος της Ευρώπης το οποίο συμμετέχει στη Νομισματική Ένωση.

Όταν κοιτάζουμε τα ποσοστά ανάπτυξης της Ευρωπαϊκής Ένωσης για το προηγούμενο έτος, βλέπουμε ότι, κατά μέσο όρο, είχαμε αρνητική ανάπτυξη της τάξεως του 5%, ενώ η Λατινική Αμερική είχε αρνητική ανάπτυξη της τάξεως του 1,8%. Όταν κοιτάζουμε τις προβλέψεις για την ανάπτυξη το επόμενο έτος, βλέπουμε ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση αναμένεται να έχει μέσο ρυθμό ανάπτυξης της τάξεως του 0,7% και η Λατινική Αμερική της τάξεως του 5%. Αυτό σημαίνει ότι η επόμενη σύνοδος κορυφής δεν πρόκειται να είναι σύνοδος κορυφής Βορρά-Νότου, όπως οι προηγούμενες διασκέψεις κορυφής, αλλά μια σύνοδος κορυφής μεταξύ ίσων. Ως εκ τούτου, πιστεύω ότι πρέπει να κοιτάξουμε πίσω, έστω εν συντομία, και να νιώσουμε ικανοποίηση για ό,τι έχουμε επιτύχει τα τελευταία χρόνια.

Είναι, ωστόσο, σαφές ότι απομένουν ακόμα να γίνουν πολλά. Ως προς αυτό, κυρία Ashton, μεταξύ του 2000 και του 2010, η Ευρωπαϊκή Ένωση σύναψε συμφωνίες σύνδεσης με το Μεξικό και τη Χιλή, όμως οι Ηνωμένες Πολιτείες συνήψαν συμφωνίες με ολόκληρη την Κεντρική Αμερική, με την Κολομβία και το Περού και, επίσης, με διάφορες χώρες της Mercosur. Πρέπει, κατά συνέπεια, να αναπληρώσουμε γρήγορα τον χαμένο χρόνο και με κάποιον τρόπο να επιδιώξουμε στρατηγικές εταιρικές σχέσεις με το Μεξικό και τη Χιλή, να εφαρμόσουμε τη ρήτρα μελλοντικών εξελίξεων σε αυτές τις συμφωνίες και να συνάψουμε συμφωνίες με την Κεντρική Αμερική, όπου πρέπει να θεσπίσουμε περισσότερο γενναιόδωρα μέτρα. Ταυτόχρονα, το Κοινοβούλιο χαιρετίζει τις πρωτοβουλίες που προωθήσατε για τη δημιουργία του Ιδρύματος Ευρώπης-Λατινικής Αμερικής και της οικονομικής επενδυτικής διευκόλυνσης.

Αυτή η σύνοδος κορυφής δεν είναι, ωστόσο, μία ακόμα σύνοδος κορυφής, κυρία Ashton. Σε αυτήν πρόκειται να διακυβευτεί ένα πολύ σαφές ζήτημα. Εάν συνεχίσουμε να χάνουμε το μερίδιό μας στην αγορά της περιοχής, το οποίο μειώθηκε από 25% σε μόλις πάνω από 15% εξαιτίας χωρών όπως η Κίνα, θα σταματήσουμε να είμαστε σημαντικοί. Κατά συνέπεια, ακολουθώντας τη γραμμή της ισπανικής Προεδρίας, σας ζητώ, από τη θέση της Υπάτης Εκπροσώπου και της Αντιπροέδρου της Επιτροπής, να αποστείλετε ένα σαφές και πολύ αποφασιστικό μήνυμα σχετικά με τη δέσμευση της νέας Ευρώπης που οικοδομούμε απέναντι στους παλιούς φίλους μας στη Λατινική Αμερική.

 
  
MPphoto
 

  Catherine Ashton, Αντιπρόεδρος της Επιτροπής και Υπάτη Εκπρόσωπος της Ένωσης για Θέματα Εξωτερικής Πολιτικής και Πολιτικής Ασφάλειας.(EN) Κυρία Πρόεδρε, αξιότιμοι κυρίες και κύριοι βουλευτές, είμαι ευτυχής που επιστρέφω στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και προσδοκώ με ιδιαίτερο ενδιαφέρον τη συζήτηση αυτή για τις σχέσεις με τη Λατινική Αμερική.

Θα ήθελα να ξεκινήσω ευχαριστώντας τον κ. Salafranca για την εξαιρετική του έκθεση. Πιστεύω ότι αντικατοπτρίζει πολύ καλά τη σύγκλιση απόψεων ανάμεσα στα δύο θεσμικά μας όργανα όσον αφορά τη σημασία –και, όπως πολύ σωστά είπε, τις προοπτικές– της εταιρικής σχέσης της Ευρωπαϊκής Ένωσης σε αυτήν την περιοχή. Χαιρετίζω ιδιαιτέρως τη δέσμευση του Κοινοβουλίου όσον αφορά την ενίσχυση των σχέσεων με τη Λατινική Αμερική, μέσω και του διακοινοβουλευτικού διαλόγου. Οι κοινές προσπάθειές μας είναι πρωταρχικής σημασίας για την ανάπτυξη μιας συνεπούς πολιτικής και μιας ισχυρής παρουσίας στην περιοχή. Συμφωνώ ότι η επερχόμενη σύνοδος κορυφής αποτελεί μια καλή ευκαιρία για να επαναλάβουμε τη δέσμευσή μας απέναντι στην περιοχή και τη βούλησή μας να εμβαθύνουμε την εταιρική σχέση.

Όπως σωστά επισημαίνει η έκθεση, η εταιρική σχέση υπήρξε επιτυχής. Σήμερα, η ΕΕ είναι ο δεύτερος σε μέγεθος εμπορικός εταίρος της Λατινικής Αμερικής και ο μεγαλύτερος επενδυτής στην περιοχή. Επεκτείνουμε τη συνεργασία μας πέρα από οικονομικά θέματα προκειμένου να καλύψουμε βασικά στρατηγικά θέματα –κλιματική αλλαγή, μη διάδοση των πυρηνικών όπλων, αντιμετώπιση ναρκωτικών, προώθηση της ειρήνης και της ασφάλειας σε ολόκληρο τον κόσμο.

Έχοντας αυτό υπόψη, η Επιτροπή παρουσίασε πέρυσι τη στρατηγική της για τη Λατινική Αμερική στην ανακοίνωση με τίτλο «Η Ευρωπαϊκή Ένωση και η Λατινική Αμερική: Εταιρική σχέση μεταξύ παγκόσμιων παραγόντων». Τα κύρια συμπεράσματά μας ήταν η ενίσχυση του περιφερειακού διαλόγου και η στήριξη της περιφερειακής ολοκλήρωσης, η ενίσχυση των διμερών σχέσεων –λαμβάνοντας υπόψη την πολυμορφία της περιοχής– και η προσαρμογή των προγραμμάτων συνεργασίας ώστε να καταστούν εστιασμένα και προσανατολισμένα στο αποτέλεσμα.

Είμαι ευτυχής που έκτοτε αναλάβαμε μια σειρά πρωτοβουλιών. Συνεργαστήκαμε πολύ στενά με τη Βραζιλία και το Μεξικό όσον αφορά τις στρατηγικές εταιρικές σχέσεις και με τη Χιλή όσον αφορά την ένωση για ανάπτυξη και καινοτομία. Με το Περού και την Κολομβία έχουμε ολοκληρώσει τις διαπραγματεύσεις σχετικά με μια πολυμερή εμπορική συμφωνία και αναμένουμε την ολοκλήρωση των διαπραγματεύσεων σχετικά με μια συμφωνία σύνδεσης με την Κεντρική Αμερική στο εγγύς μέλλον, ενώ εργαζόμαστε προκειμένου να επαναληφθούν οι διαπραγματεύσεις με τη Mercosur. Έχουμε εντατικοποιήσει τους διαλόγους πολιτικής μας σε μια σειρά θεμάτων -αειφόρος ανάπτυξη, μετανάστευση και καταπολέμηση των παράνομων ναρκωτικών. Πρόκειται για σημαντικές διαπραγματεύσεις και διαλόγους. Ενισχύουν τη σχέση μας.

Υπάρχουν, επίσης, πολλά που μπορούμε να κάνουμε στην πράξη σχετικά με την περιφερειακή ολοκλήρωση. Είναι πολύ σημαντικό το συνδυασμένο βάρος της ΕΕ και της Λατινικής Αμερικής να μπορεί να εστιάσει σε τομείς προτεραιότητας. Όσον αφορά τη σύνοδο κορυφής, συμφωνώ ιδιαιτέρως ότι πρόκειται για σημαντικό γεγονός. Θέλουμε να υπάρχει ένα σχέδιο δράσης, το οποίο θα καλύπτει τη συνεργασία σε βασικά θέματα –επιστήμη, τεχνολογία και καινοτομία, περιβάλλον, κλιματική αλλαγή και τα λοιπά. Δεύτερον, θέλουμε να αναγνωρίσουμε την πρόοδο που σημειώθηκε στις διάφορες επιμέρους περιοχές και να ενισχύσουμε τις διμερείς εταιρικές σχέσεις. Τρίτον, όπως είπε ο κ. Salafranca, θέλουμε να δρομολογήσουμε το Ταμείο Επενδύσεων και να δημιουργήσουμε το Ίδρυμα Ευρώπης-Λατινικής Αμερικής και Καραϊβικής. Εργαζόμαστε σκληρά για να ενισχύσουμε αυτές τις σχέσεις μεταξύ της Ευρωπαϊκής Ένωσης και της Λατινικής Αμερικής σε έναν, ασφαλώς, ραγδαία μεταβαλλόμενο κόσμο και όπου μπορούμε να μεγιστοποιήσουμε το δυναμικό που έχουμε.

Επιθυμώ ιδιαιτέρως να ακούσω τις απόψεις των μελών του Σώματος και να απαντήσω σε τυχόν ερωτήσεις.

 
  
MPphoto
 

  Catherine Greze, συντάκτρια γνωμοδότησης της Επιτροπής Ανάπτυξης.(FR) Κυρία Πρόεδρε, κυρίες και κύριοι, μέσα σε ένα πλαίσιο χρηματοοικονομικής, κοινωνικής και περιβαλλοντικής κρίσης, η Ευρωπαϊκή Ένωση πρέπει να διαδραματίσει έναν ρόλο, έναν ρόλο συνεργασίας για την ανάπτυξη, πριν από τη σύνοδο κορυφής της Μαδρίτης.

Ως επίσημος υποστηρικτής των ανθρωπίνων δικαιωμάτων και της αναπτυξιακής βοήθειας, πρέπει να αντιμετωπίσει τις πολλές προκλήσεις που παρουσιάζονται στη Λατινική Αμερική. Ας θυμηθούμε ότι η ΕΕ είναι ο μεγαλύτερος χορηγός έχοντας δεσμεύσει σχεδόν 3 δισεκατομμύρια ευρώ σε 10 χρόνια. Η Επιτροπή Ανάπτυξης είναι ικανοποιημένη από τη δέσμευση της Επιτροπής να διασφαλίσει την τήρηση των Αναπτυξιακών Στόχων της Χιλιετίας, ιδίως σε ό,τι αφορά την εκπαίδευση.

Είμαι, επίσης, ικανοποιημένη που βρίσκω στην έκθεση της Επιτροπής Εξωτερικών Υποθέσεων αναγνώριση των «γυναικοκτονιών» και απόδοση προτεραιότητας στην καταπολέμηση της κλιματικής αλλαγής.

Μολαταύτα, λυπούμαι που απουσιάζουν συγκεκριμένα μέτρα και μια πραγματική αναπτυξιακή στρατηγική. Μετά την Κοπεγχάγη, η Επιτροπή Ανάπτυξης ζήτησε από την ΕΕ να δώσει προσοχή σε καινοτόμα έργα στη Λατινική Αμερική, όπως εκείνα που παρουσιάστηκαν στη σύνοδο κορυφής της Cochabamba αυτήν την εβδομάδα ή όπως το έργο Yasuni ITT στον Ισημερινό.

Ο σεβασμός των πολιτικών, κοινωνικών, περιβαλλοντικών και πολιτιστικών δικαιωμάτων των αυτοχθόνων πληθυσμών πρέπει να βρίσκεται στο επίκεντρο των διατλαντικών μας σχέσεων. Έχουμε, επίσης, δώσει έμφαση στην τήρηση των συμβάσεων της ΔΟΕ, οι οποίες καταστρατηγούνται στην Κολομβία. Πρέπει να τηρούνται τα ελάχιστα περιβαλλοντικά και κοινωνικά πρότυπα.

Τέλος, εκφράζουμε τη λύπη μας για την απουσία οποιασδήποτε αναφοράς στις δημόσιες υπηρεσίες, το νερό και την υγεία στην έκθεση της Επιτροπής Εξωτερικών Υποθέσεων. Προσωπικά, δεν πιστεύω στη δημιουργία οργανισμών μελέτης με γελοίο προϋπολογισμό, οι οποίοι δεν επιτρέπουν τον ειλικρινή διάλογο με την κοινωνία των πολιτών. Δεν πιστεύω στη χρησιμότητα δημιουργίας περισσότερων τομέων στον προϋπολογισμό, οι οποίοι περιορίζουν τις γραμμές αναπτυξιακής βοήθειας χάριν ασαφών στόχων. Δεν πιστεύω σε καμία συμφωνία της οποίας προτεραιότητα μπορεί να μην είναι ο σεβασμός των ανθρωπίνων δικαιωμάτων και το περιβάλλον.

Ο στόχος της εταιρικής σχέσης ΕΕ-Λατινικής Αμερικής δεν είναι μόνο η προστασία των εμπορικών κερδών. Οι Συμφωνίες Ελεύθερων Συναλλαγών με το Περού και την Κολομβία αποτελούν ένα πολύ κακό παράδειγμα για το αντίθετο. Καθήκον μας είναι να ενθαρρύνουμε την περιφερειακή ολοκλήρωση και να αντιταχθούμε σε οποιαδήποτε υπογεγραμμένη συμφωνία, η οποία θα αποδυνάμωνε μια τέτοια ολοκλήρωση.

Έχουμε την ευθύνη να υπερασπιστούμε, πρωτίστως, τα ανθρώπινα δικαιώματα και τον σεβασμό προς το περιβάλλον σε όλες τις εξωτερικές σχέσεις μας.

 
  
MPphoto
 

  Pablo Zalba Bidegain, εξ ονόματος της Ομάδας PPE.(ES) Κυρία Πρόεδρε, Ύπατη Εκπρόσωπε, κυρίες και κύριοι, πιστεύω ακράδαντα ότι πρέπει να δούμε τη Λατινική Αμερική ως έναν εξαιρετικά σημαντικό εμπορικό εταίρο.

Πιστεύουμε ότι πρέπει να αρχίσουν εκ νέου οι διαπραγματεύσεις για τη συμφωνία μεταξύ Ευρωπαϊκής Ένωσης και Mercosur, η οποία αφορά 700 εκατομμύρια ανθρώπους και θα είναι η πιο φιλόδοξη διπεριφερειακή συμφωνία στον κόσμο.

Πιστεύουμε, επίσης, ότι οι διαπραγματεύσεις που αφορούν τη συμφωνία μεταξύ της Ευρωπαϊκής Ένωσης και της Κεντρικής Αμερικής θα πρέπει να ολοκληρωθούν πριν από τη σύνοδο κορυφής της Μαδρίτης, η οποία πρόκειται να διεξαχθεί τον Μάιο.

Πρέπει, επίσης, να αναπτύξουμε τις συμφωνίες σύνδεσης με το Μεξικό και τη Χιλή, οι οποίες υπήρξαν πραγματικά επιτυχείς. Πρέπει, κατά συνέπεια, να εκφράσουμε την ικανοποίησή μας για τη σύναψη της Συμφωνίας Ελεύθερων Συναλλαγών με την Κολομβία, η οποία πρόκειται να αποφέρει οφέλη και στην Ευρώπη και σε αυτή τη χώρα της Λατινικής Αμερικής.

Πιστεύουμε ότι καθήκον του Κοινοβουλίου είναι τώρα να επικυρώσει αυτές τις συμφωνίες εγκαίρως και να διασφαλίσει ότι δεν έχει αποκλειστεί καμία χώρα της Κοινότητας των Άνδεων, η οποία επιθυμεί να συνάψει συμφωνία.

Εμείς, φυσικά, πιστεύουμε επίσης ότι οι Συμφωνίες Ελεύθερων Συναλλαγών μπορούν και πρέπει επίσης να αποτελούν ένα χρήσιμο εργαλείο για την προώθηση της ανάπτυξης των δικαιωμάτων και των ελευθεριών των πολιτών.

Τέλος, πιστεύουμε ότι ο δρόμος που πρέπει να ακολουθήσουμε στο μέλλον είναι, αφενός, η ανάπτυξη των συμφωνιών της Ευρωπαϊκής Ένωσης με τις διάφορες χώρες και περιφερειακές ομάδες και, αφετέρου, η προώθηση των συμφωνιών διαπεριφερειακής ολοκλήρωσης εντός της ίδιας της Λατινικής Αμερικής.

 
  
MPphoto
 

  Emilio Menéndez del Valle, εξ ονόματος της Ομάδας S&D.(ES) Κυρία Πρόεδρε, κυρία Ashton, καταρχάς, επιτρέψτε μου να συγχαρώ τον κ. Salafranca Sanchez-Neyra όσον αφορά το ιδιαίτερα επιτυχές αποτέλεσμα της έκθεσής του.

Γνωρίζετε ότι η σύνοδος κορυφής του Μαΐου αποτελεί εξαιρετική ευκαιρία για την προώθηση των σχέσεων ανάμεσα στα δύο μέρη. Πρέπει να δοθούν συγχαρητήρια στην ισπανική Προεδρία για το έργο που επιτέλεσε προς αυτήν την κατεύθυνση. Εντούτοις, πιστεύω ότι είναι σημαντικό να συνεχιστεί η προώθηση και η ενίσχυση της σχέσης μετά το πέρας αυτής της Προεδρίας. Έχετε πολλά να κάνετε από την άποψη αυτή, κυρία Ashton, επειδή δεν υπάρχει στον κόσμο άλλη περιοχή η οποία να έχει μεγαλύτερη ιστορική, πολιτιστική και θεσμική συγγένεια με την Ευρώπη από τη Λατινική Αμερική. Υπάρχει ακόμα σημαντικότερος λόγος για την προώθηση της σχέσης, εάν σκεφτούμε ότι, λόγω της επιθυμίας των ίδιων των λαών της Λατινικής Αμερικής, αλλά και λόγω της αδιάλειπτης υποστήριξης των δημοκρατικών θεσμών εκ μέρους της Ευρώπης, οι θεσμοί αυτοί έφθασαν σε υψηλό επίπεδο εδραίωσης.

Η εν λόγω έκθεση, στην οποία πιστεύω ότι μπορώ να πω πως η Ομάδα μου συνέβαλε ικανοποιητικά, αποτελεί ένα καλό μήνυμα για τη σύνοδο κορυφής του Μαΐου στη Μαδρίτη, και ελπίζω ότι θα συμβάλει στα αποτελέσματα αυτής της συνόδου κορυφής και θα βοηθήσει να επισημανθεί το γεγονός ότι είναι σημαντικό να προχωρήσουμε στη στρατηγική σχέση ανάμεσα στην Ευρωπαϊκή Ένωση και τη Λατινική Αμερική και την Καραϊβική.

Εμείς, φυσικά, στηρίζουμε την έγκριση της επενδυτικής διευκόλυνσης για τη Λατινική Αμερική και τη δημιουργία του Ιδρύματος Ευρώπης-Λατινικής Αμερικής και Καραϊβικής ενόψει της συνόδου κορυφής.

Επιπλέον, παρόλο που γνωρίζουμε τις δυσκολίες που παρουσιάστηκαν τα τελευταία χρόνια, ελπίζουμε πως η σύνοδος κορυφής της Μαδρίτης μπορεί να προωθήσει αποφασιστικά τις διαπραγματεύσεις με τη Mercosur.

Χαιρετίζουμε, επίσης, το σημαντικό βήμα προόδου που σημειώθηκε όσον αφορά την ολοκλήρωση των διαπραγματεύσεων σχετικά με την πολυμερή συμφωνία με το Περού και την Κολομβία και ευελπιστούμε ότι, όταν έρθει η ώρα, θα μπορέσει να διαμορφωθεί μια καλή, έξυπνη φόρμουλα, η οποία θα επιτρέψει την επιθυμητή ενσωμάτωση του Ισημερινού, και ότι θα αφήσουμε τις θύρες ανοιχτές, πάντοτε ανοιχτές, για τη Βολιβία.

Τέλος, πώς θα μπορούσαμε να μην εορτάσουμε την περισσότερο από πιθανή και ευπρόσδεκτη σύναψη της συμφωνίας με την Κεντρική Αμερική και την αποδεκτή τώρα ενσωμάτωση του Παναμά στην εν λόγω συμφωνία και στις εν λόγω διαπραγματεύσεις;

Θα καταλήξω, κυρία Πρόεδρε, επισημαίνοντας ότι φυσικά όλα αυτά πρέπει να εξεταστούν στο πλαίσιο αυτού που η Ομάδα της Προοδευτικής Συμμαχίας των Σοσιαλιστών και Δημοκρατών στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο θεωρεί ως τη βασική κοινωνικοπολιτική φιλοσοφία σε αυτόν τον τομέα. Αυτό σημαίνει στήριξη των διαφόρων διαδικασιών ολοκλήρωσης στη Λατινική Αμερική, απαίτηση σεβασμού των ανθρωπίνων δικαιωμάτων και υιοθέτηση μιας συνολικής, αναπτυξιακής προσέγγισης, με συνεχή δέσμευση για διατήρηση ανοικτών των διαύλων διαλόγου παρά τις δυσκολίες που ενδέχεται να προκύψουν και για εμβάθυνση των δεσμών μας με τους στρατηγικούς εταίρους μας, προκειμένου να επιτευχθεί πρόοδος ως προς αυτούς τους στόχους.

 
  
MPphoto
 

  Vladko Todorov Panayotov , εξ ονόματος της Ομάδας ALDE.(BG) Κυρία Πρόεδρε, κυρία Ashton, κυρίες και κύριοι, καταρχάς θα ήθελα να εκφράσω την ικανοποίησή μου για την τεράστια συμβολή του κ. Salafranca στην ανάπτυξη των σχέσεων ανάμεσα στην Ευρωπαϊκή Ένωση και τη Λατινική Αμερική και για τον εξαιρετικό ρόλο που διαδραμάτισε στην κατάρτιση της εν λόγω έκθεσης. Η στρατηγική εταιρική σχέση ανάμεσα στην Ευρωπαϊκή Ένωση και τη Λατινική Αμερική για την περίοδο έως το 2015 θα αναπτυχθεί στο πλαίσιο της «Ατζέντας 2020», της παγκόσμιας συμφωνίας που συντάχθηκε για την καταπολέμηση της κλιματικής αλλαγής και την προώθηση των φιλοδοξιών μας για τη δημιουργία μιας πράσινης οικονομίας φιλικής προς το περιβάλλον. Για αυτόν τον λόγο επιθυμώ να τονίσω ότι η Λατινική Αμερική αποτελεί στρατηγικό εταίρο με τον οποίο η Ευρώπη πρέπει να επεκτείνει ακόμα περισσότερο την οικονομική και πολιτιστική επιρροή της. Ιδιαίτερα κατά τη διάρκεια της σημερινής παγκόσμιας χρηματοπιστωτικής κρίσης, η εν λόγω εταιρική σχέση μπορεί να αποδειχθεί υψίστης σημασίας και να δημιουργήσει μεγαλύτερες ευκαιρίες για εμπορικές, επιστημονικές και τεχνολογικές ανταλλαγές, επιτρέποντάς μας να αναδυθούμε από αυτήν την κρίση με πιο ισχυρές, πιο σταθερές θέσεις.

 
  
MPphoto
 

  Ulrike Lunacek, εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE. (ES) Κυρία Πρόεδρε, θα ήθελα να μιλήσω στα ισπανικά, τουλάχιστον στο πρώτο σκέλος της ομιλίας μου.

Θα ήθελα, επίσης, να αναγνωρίσω τη διαδικασία που σημειώθηκε στις διαπραγματεύσεις από την στιγμή που κατατέθηκε για πρώτη φορά η έκθεση του κ. Salafranca Sanchez-Neyra και όσα έχουμε επιτύχει τώρα. Πιστεύω ότι ήταν μια καλή διαδικασία, καθώς αποδεχθήκατε αρκετές από τις θέσεις μας, μολονότι πρέπει να πω ότι προφανώς, εάν η έκθεση είχε συνταχθεί από την Ομάδα των Πρασίνων/Ευρωπαϊκή Ελεύθερη Συμμαχία, η κατάσταση θα ήταν διαφορετική, αλλά αυτός είναι ο τρόπος που λειτουργούν τα πράγματα στο Κοινοβούλιο.

Είπατε, κύριε Salafranca, ότι θέλετε να δείτε τη σχέση μεταξύ Ευρωπαϊκής Ένωσης και Λατινικής Αμερικής ως μια σχέση μεταξύ ίσων, και οφείλω να πω ότι μου αρέσει αυτή η ιδέα, το πρόβλημα όμως είναι να προσδιοριστεί ποιοι είναι οι εν λόγω ίσοι: είναι οι κυβερνήσεις, οι οποίες είναι επίσης διαφορετικές, ή είναι οι λαοί, οι οποίοι ζητούν περισσότερη πληροφόρηση ή περισσότερα δικαιώματα –όπως στην περίπτωση των γυναικών– ή την αντιμετώπιση της φτώχειας;

Πρόκειται για κάτι το οποίο πρέπει να προσδιοριστεί και το οποίο πιστεύω ότι εξακολουθεί να απουσιάζει από την εν λόγω έκθεση. Ωστόσο, παραδέχομαι ότι έχουμε επιτύχει σε ορισμένες πτυχές. Είμαι, επίσης, ευτυχής που η Ομάδα Verts/ALE κατάφερε να συμπεριλάβει τα πολιτιστικά δικαιώματα των αυτοχθόνων πληθυσμών, πρόταση που προήλθε από την Επιτροπή Ανάπτυξης. Το θέμα των «γυναικοκτονιών», μια πολύ σοβαρή μορφή βίας σε βάρος των γυναικών, συμπεριελήφθη επίσης, όπως και η απόφαση του Διαμερικανικού Δικαστηρίου για τα Ανθρώπινα Δικαιώματα. Πιστεύω ότι αυτά αποτελούν σημαντικά βήματα προόδου. Υπάρχει, επίσης, η κλιματική αλλαγή, η οποία επηρεάζει εξίσου τους πληθυσμούς στις δύο ηπείρους, για παράδειγμα με αυτό που συμβαίνει με τους παγετώνες.

Σε ένα ζήτημα υπάρχει διαφορά ανάμεσα σε εκείνο που ήθελε η Ομάδα Verts/ALE και σε εκείνο που ήθελαν άλλες Ομάδες, και αυτό είναι το ότι δεν τασσόμαστε υπέρ του να συνεχίσουμε τις συμφωνίες σύνδεσης όπως κάναμε μέχρι τώρα. Θα προτιμούσαμε να υπάρχει μια συμφωνία με ολόκληρη την Κοινότητα των Άνδεων, μια ευρεία συμφωνία, και όχι μόνο μια συμφωνία με την Κολομβία και το Περού.

Θα ήθελα να τελειώσω με μια συγκεκριμένη ερώτηση προς την κ. Ashton:

(ΕΝ) Θα συνεχίσω στα αγγλικά. Αυτή είναι μια συγκεκριμένη ερώτηση προς εσάς, Ύπατη Εκπρόσωπε, την οποία δυστυχώς δεν μπορέσαμε να συμπεριλάβουμε στην έκθεση. Θα διαφωνήσετε ανοικτά με πολύ μεγάλα έργα, όπως το φράγμα στο Del Monte στον ποταμό Shingu στη Βραζιλία, το οποίο σχεδιάζεται επί του παρόντος και το οποίο θα καταστρέψει μεγάλες περιοχές ζωτικού χώρου των αυτοχθόνων πληθυσμών και το οποίο, επίσης, δεν αποτελεί την καλύτερη λύση όσον αφορά την κατανάλωση ενέργειας;

Στη Βραζιλία βρίσκεται σε εξέλιξη διαμαρτυρία, στην οποία συμμετέχουν εκατοντάδες οργανώσεις της κοινωνίας των πολιτών. Στη Βραζιλία βρίσκεται, επίσης, σε εξέλιξη δικαστική διαδικασία. Θα ήθελα να μάθω από εσάς ποιες είναι οι ενέργειες της Επιτροπής και ποιες οι δικές σας ως Ύπατης Εκπροσώπου για τη διατήρηση του περιβάλλοντος στην περιοχή του Αμαζονίου για τους πληθυσμούς που ζουν εκεί και για όλους εμάς σε αυτόν τον πλανήτη.

 
  
MPphoto
 

  Charles Tannock, εξ ονόματος της Ομάδας ECR.(EN) Κυρία Πρόεδρε, Ύπατη Εκπρόσωπε, συγχαίρω τον κ. Salafranca Sanchez-Neyra για την εξαιρετική έκθεση σχετικά με τη στρατηγική σχέση και την εταιρική σχέση της ΕΕ με τη Λατινική Αμερική.

Μετά τη διεύρυνση του 2004 προς τις χώρες της Κεντρικής και Ανατολικής Ευρώπης, η ΕΕ εύλογα εστίασε εκ νέου την ΚΕΠΠΑ προς την Ανατολή, δηλ. τη Ρωσία, την Κεντρική Ασία και την Κίνα, αλλά παρ’ όλα αυτά το εμπόριο μεταξύ Λατινικής Αμερικής και ΕΕ συνεχίζει να αυξάνεται με ταχείς ρυθμούς. Συνεπώς, δεν πρέπει να ξεχνάμε αυτήν την κατά κύριο λόγο δημοκρατική περιοχή, με την οποία έχουμε πολλά κοινά.

Εντός του έτους, η Βραζιλία θα επισφραγίσει ένα άλλο στάδιο της ανάδειξής της ως παγκόσμιου οικονομικού και πολιτικού γίγαντα, όταν στη χώρα θα διεξαχθούν προεδρικές εκλογές και ο πρόεδρος da Silva θα αποχωρήσει μετά από τη μέγιστη περίοδο δύο θητειών. Η Βραζιλία, μαζί με το Μεξικό, χαρακτηρίζεται τώρα ως στρατηγικός εταίρος της ΕΕ. Η Κολομβία αποτελεί, επίσης, ένα πολλά υποσχόμενο παράδειγμα του πώς η δημοκρατία μπορεί πραγματικά να ανθήσει στη Λατινική Αμερική και διαπραγματεύεται τώρα συμφωνία ελεύθερων συναλλαγών με την ΕΕ. Και εκεί θα διεξαχθούν προεδρικές εκλογές και στον λαό της αναμφίβολα θα λείψει η οξυδερκής ηγεσία του Alvaro Uribe.

Αντίθετα, της Βενεζουέλας ηγείται ένας λαϊκιστής δημαγωγός, ο Hugo Chavez, ο οποίος επέδειξε ελάχιστο σεβασμό για τη δημοκρατία και την ελευθερία έκφρασης. Η Βολιβία και το Εκουαδόρ έχουν, επίσης, παρουσιάσει ανησυχητικές ενδείξεις ότι ακολουθούν το ανυπόληπτο παράδειγμα του Chavez και της Κούβας του Castro.

Τέλος, είναι εξαιρετικά θλιβερό το γεγονός ότι η πρόεδρος Kirchner στην Αργεντινή επέλεξε να αποσπάσει την προσοχή από την εσωτερική πολιτική και τις χαμηλές επιδόσεις της ως προέδρου χρησιμοποιώντας πολεμική γλώσσα για τις Νήσους Φώκλαντ, των οποίων οι κάτοικοι επιθυμούν να παραμείνουν Βρετανοί.

 
  
MPphoto
 

  Bastiaan Belder, εξ ονόματος της Ομάδας EFD.(NL) Όσον αφορά την πολύτιμη έκθεση του κ. Salafranca σχετικά με τη στρατηγική της ΕΕ για τις σχέσεις με τη Λατινική Αμερική, θα ήθελα να ζητήσω από το Συμβούλιο και την Επιτροπή, που εκπροσωπούνται αμφότερα από τη βαρόνη Ashton, να αναλάβουν άμεση δράση σε τρία ζητήματα.

Το πρώτο σημείο είναι ότι πρέπει να ζητήσουμε την πλήρη συνεργασία των χωρών της Λατινικής Αμερικής, ιδίως της Βραζιλίας, ως εκ περιτροπής μελών του Συμβουλίου Ασφαλείας, σε όλες τις διεθνείς απόπειρες ειρηνικής επίλυσης της διαμάχης με το Ιράν σχετικά με τα πυρηνικά όπλα. Συνεπώς, χρειαζόμαστε πραγματική συνεργασία και στήριξη σε αυτό.

Το δεύτερο σημείο είναι ότι πρέπει να ζητήσουμε την πλήρη συνεργασία των χωρών της Λατινικής Αμερικής στον συνεχιζόμενο αγώνα κατά των ισλαμικών δικτύων τρομοκρατίας. Αυτό ισχύει κυρίως για τη Βενεζουέλα, επειδή η Χεσμπολάχ δεν βρίσκεται απλώς εκεί κοιτάζοντας τη δουλειά της, ούτε εξάλλου και το Ιράν.

Το τρίτο σημείο είναι ότι πρέπει να ζητήσουμε την πλήρη συνεργασία των χωρών της Λατινικής Αμερικής στην καταπολέμηση της παγκόσμιας μάστιγας του αντισημιτισμού. Και πάλι, ένα πρόσωπο που προκαλεί εν προκειμένω βαθιά ανησυχία σε αυτήν την κατεύθυνση είναι ο πρόεδρος της Βενεζουέλας Chavez, αλλά δυστυχώς δεν είναι ο μόνος. Πρόσφατα, το Ινστιτούτο Stephen Roth δημοσίευσε μια έκθεση στην οποία επισημαίνονται αρκετές κάπως δυσάρεστες πτυχές αυτού του θέματος.

Τέλος, την προηγούμενη εβδομάδα, ο ευρωπαϊκός τύπος διατήρησε εύγλωττη σιωπή όσον αφορά την αυξανόμενη επιρροή της Κίνας στη Λατινική Αμερική. Αυτό σημαίνει ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση θα βρίσκεται κατά καιρούς παγιδευμένη ανάμεσα σε αυτούς τους δύο στρατηγικούς εταίρους των Βρυξελλών;

 
  
MPphoto
 

  Bruno Gollnisch (NI).(FR) Κυρία Πρόεδρε, η έκθεση του κ. Salafranca Sanchez-Neyra περιέχει πολλά ενδιαφέροντα στοιχεία. Είναι ιδιαίτερα περιεκτική. Η Ευρώπη δεν μπορεί να μην έχει σχέσεις με μια μονάδα η οποία, όπως επισημαίνει η αιτιολογική σκέψη ΙΑ της έκθεσης, αποτελείται από 600 εκατομμύρια ανθρώπους, της αναλογεί το 10% του παγκόσμιου ΑΕγχΠ και με την οποία συνδεόμαστε με ξεχωριστούς ιστορικούς δεσμούς, ειδικά σε ό,τι αφορά τις λατινικές χώρες Ισπανία, Πορτογαλία και Ιταλία, πολλοί πολίτες των οποίων πήγαν να ζήσουν στην Αργεντινή, και ακόμα και τη Γαλλία, η οποία εξακολουθεί να έχει παρουσία στη Γουιάνα.

Ωστόσο, εκφράζω τη λύπη μου που η έκθεση δεν αντιμετωπίζει πιο άμεσα δύο ουσιαστικά θέματα.

Πρώτον, υπάρχει το θέμα της παγκοσμιοποίησης, του ελεύθερου εμπορίου που επιβλήθηκε σε ολόκληρο τον κόσμο, και του παγκόσμιου καταμερισμού εργασίας, ο οποίος εσφαλμένα παρουσιάζεται ως πανάκεια και ο οποίος δημιουργεί εξαιρετικά σοβαρά οικονομικά και κοινωνικά προβλήματα, όχι μόνο στην Ευρώπη, αλλά και στη Λατινική Αμερική.

Δεύτερον, το άλλο πρόβλημα είναι εκείνο της ανεξαρτησίας από τον Μεγάλο Αδελφό, με άλλα λόγια από τον Μεγάλο Αδελφό των Ηνωμένων Πολιτειών. Δεν είμαστε εχθροί τους, αλλά παρ’ όλα αυτά πρέπει να θυμόμαστε τελικά ότι το δόγμα Μονρόε, ο δηλωμένος σκοπός του οποίου την εποχή εκείνη ήταν να αποτρέψει κάθε επαναποικισμό της Λατινικής Αμερικής από την Ευρώπη, μετατράπηκε σε de facto επικυριαρχία, τις συνέπειες της οποίας είδαμε πριν από λίγα χρόνια κυρίως στη βαναυσότητα της παρέμβασης στον Παναμά.

Κατά συνέπεια, συμφωνώ ότι πρέπει να αντιμετωπίσουμε θέματα όπως η παραγωγή ναρκωτικών, αλλά δεν είναι δική μας δουλειά να υπαγορεύσουμε το δίκαιο, τη λογική, τη δικαιοσύνη ή την ισότητα μεταξύ ανδρών και γυναικών στους λαούς της Λατινικής Αμερικής.

Πιστεύουμε ότι πρέπει να αφοσιωθούμε στα θέματα, τα οποία είναι αυστηρά ουσιώδη.

 
  
MPphoto
 

  Elena Băsescu (PPE).(ES) Καταρχάς θα ήθελα να συγχαρώ τον κ. Salafranca Sanchez-Neyra για την εξαιρετική εργασία του για αυτήν την έκθεση.

(RO) Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο αποστέλλει σήμερα ένα σαφές μήνυμα όσον αφορά την ενίσχυση των σχέσεων μεταξύ της Ευρωπαϊκής Ένωσης και της Λατινικής Αμερικής, καθώς μάλιστα η σύνοδος κορυφής ΕΕ-Λατινικής Αμερικής πρόκειται να πραγματοποιηθεί σε έναν μήνα. Ταυτόχρονα, οι εν λόγω σχέσεις ανάμεσα στην ΕΕ και τη Λατινική Αμερική αποτελούν μία από τις προτεραιότητες της ισπανικής Προεδρίας. Ωστόσο, πιστεύω ότι υπάρχει μεγάλο αναξιοποίητο δυναμικό για την ενίσχυση του εμπορίου ανάμεσα στις δύο περιοχές.

Για αυτόν τον λόγο η Ευρωπαϊκή Ένωση πρέπει να διαθέσει πόρους για την προώθηση των ευρωπαϊκών προϊόντων στην αγορά της Λατινικής Αμερικής. Εν προκειμένω, ορισμένα ρουμανικά προϊόντα διαθέτουν ήδη μια διέξοδο αγοράς στη Λατινική Αμερική. Το εθνικό μας αυτοκίνητο, το Dacia, είναι ένα σχετικό παράδειγμα που μπορώ να δώσω. Η Ρουμανία έχει μακρά παράδοση καλής συνεργασίας με τη Λατινική Αμερική, καθώς η λατινική κληρονομιά μας συνιστά ένα κοινό πολύτιμο στοιχείο.

Θα ήθελα να τονίσω ότι χαιρετίζω τη νέα τριμερή προσέγγιση που ανέφερε ο εισηγητής, η οποία συμπεριλαμβάνει τη συμμετοχή της Ευρωπαϊκής Ένωσης, της Λατινικής Αμερικής και των Ηνωμένων Πολιτειών. Ταυτόχρονα, πρέπει να λάβουμε υπόψη προγράμματα συνεργασίας τα οποία θα εδραιώσουν το νομικό καθεστώς του ΔΝΤ και την ίση πρόσβαση στην εκπαίδευση και το εργατικό δυναμικό.

Τέλος, η έκθεση του κ. Salafranca και η σύνοδος κορυφής της Μαδρίτης πρέπει να θέσουν τα θεμέλια για τη μακροπρόθεσμη ανάπτυξη της στρατηγικής εταιρικής σχέσης ανάμεσα στην ΕΕ και τη Λατινική Αμερική.

 
  
MPphoto
 

  Ramón Jáuregui Atondo (S&D).(ES) Κυρία Πρόεδρε, και εγώ θα ήθελα να συγχαρώ τον κ. Salafranca Sanchez-Neyra. Πιστεύω ότι αυτή η έκθεση είναι πολύ σημαντική.

Θα ήθελα να πω, κυρίες και κύριοι, ότι υπάρχουν εκατομμύρια λόγοι για τους οποίους πρέπει να θεωρήσουμε ότι η Λατινική Αμερική είναι μια πολύ σημαντική ήπειρος για την Ευρώπη: υπάρχουν εκατομμύρια Ευρωπαίοι που ζουν στη Λατινική Αμερική και υπάρχουν εκατομμύρια Λατινοαμερικανοί που έχουν έρθει στις χώρες μας, στην Ευρώπη, και έχουν βρει καταφύγιο και άσυλο από τη δυστυχία του λαού τους στη Γαλλία, τη Γερμανία, τη Σουηδία και την Ισπανία.

Κυρίες και κύριοι, η Λατινική Αμερική είναι πολύ σημαντική για την Ευρωπαϊκή Ένωση και για αυτόν το λόγο είμαι ιδιαίτερα ευτυχής που στους επόμενους μήνες, ίσως κυρίως ως αποτέλεσμα του έργου που επιτέλεσε η κ. Ashton, καθώς και η ισπανική Προεδρία, ίσως να καταστεί δυνατή η σύναψη τεσσάρων μεγάλων και πολύ σημαντικών συμφωνιών με την Κολομβία, το Περού, τη Mercosur και την Κεντρική Αμερική. Αυτό θα είναι εξαιρετικά σημαντικό για την Ευρωπαϊκή Ένωση και, κυρίως, για τη Λατινική Αμερική.

Ωστόσο, κυρίες και κύριοι, πρέπει να βοηθήσουμε τη Λατινική Αμερική. Οι χώρες της έχουν αδύναμο κρατικό μηχανισμό, με δημόσιες υπηρεσίες που εξακολουθούν να είναι πολύ αδύναμες επειδή έχουν πολύ χαμηλούς δείκτες φορολογικών εσόδων, έχουν δημοκρατίες που εξακολουθούν να παρουσιάζουν μεγάλες ελλείψεις και υπάρχουν προβλήματα όσον αφορά τα ανθρώπινα δικαιώματα. Πρέπει να βοηθήσουμε τους λαούς της Λατινικής Αμερικής. Πρέπει πάντοτε να έχουμε κατά νου αυτό το όραμα.

Θα ήθελα να σας δώσω δύο μηνύματα, κυρία Ashton, ή δύο συστάσεις, οι οποίες πιστεύω ότι είναι πολύ σημαντικές. Προκειμένου να εργαστούμε στη Λατινική Αμερική, πρέπει να έχουμε επίσης τη στήριξη των ευρωπαϊκών επιχειρήσεων. Η εξωτερική πολιτική μας πρέπει να ασκείται με πολύ έντονη οικονομική παρουσία των μεγαλύτερων εταιρειών μας στη Λατινική Αμερική, οι οποίες μπορούν να κάνουν πολλά για την ανάπτυξη των χωρών αυτών με νοοτροπία κοινωνικής ευθύνης και με δέσμευση για την ανάπτυξή τους.

Τέλος, πρέπει να διαμορφώσουμε μια παγκόσμια συμμαχία με τη Λατινική Αμερική προκειμένου να συνεργαστούμε σε παγκόσμιο επίπεδο για την παγκόσμια διακυβέρνηση. Ας ενωθούμε μαζί τους, για να μπορέσουμε να γίνουμε πιο δυνατοί.

 
  
MPphoto
 

  Gesine Meissner (ALDE). (DE) Κυρία Πρόεδρε, βαρόνη Ashton, κύριε Salafranca, ως μέλος της Κοινοβουλευτικής Συνέλευσης ΕΕ-Λατινικής Αμερικής χαίρομαι ιδιαίτερα για την έκθεσή σας, επειδή είναι πραγματικά σημαντικό για εμάς να συνεχίσουμε να ενισχύουμε τη σχέση ανάμεσα στην Ευρωπαϊκή Ένωση και τη Λατινική Αμερική.

Έχουμε κάνει σημαντικά βήματα προόδου από το 1999. Η Λατινική Αμερική έχει πληθυσμό 600 εκατομμυρίων ατόμων και σχεδόν 600 εκατομμύρια άτομα ζουν επίσης εδώ στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Έχουμε παρόμοιες αξίες και ανθρώπινα δικαιώματα και μας συνδέει, επίσης, η επιθυμία για δημοκρατία και ειρήνη. Ωστόσο, οι πραγματικές συνθήκες στις δύο ηπείρους είναι πολύ διαφορετικές. Σε μια εταιρική σχέση είναι σημαντικό να διασφαλίζεται, οσάκις είναι δυνατό, ότι και οι δύο εταίροι είναι εξίσου ισχυροί, και αυτό δεν ισχύει ακόμα.

Υπάρχουν πολλά προβλήματα στη Λατινική Αμερική, συμπεριλαμβανομένου του αναλφαβητισμού, αλλά επίσης και έλλειψη υποδομών, γενική έλλειψη εκπαίδευσης, δημοκρατικά ελλείμματα και παραβιάσεις των ανθρωπίνων δικαιωμάτων. Ευτυχώς, εμείς δεν έχουμε τόσο πολλά προβλήματα. Πολλοί άνθρωποι εκεί κερδίζουν τα προς το ζην από το εμπόριο ναρκωτικών και αυτό είναι, φυσικά, κάτι που πρέπει να αλλάξει. Ως σημαντικός εμπορικός εταίρος με ενεργό συμμετοχή στην αναπτυξιακή βοήθεια, έχουμε καθήκον να διασφαλίσουμε ότι η Λατινική Αμερική θα λάβει περαιτέρω βοήθεια όσον αφορά τις διαδικασίες εκδημοκρατισμού της. Θα ήθελα η εταιρική σχέση να έχει ως αποτέλεσμα να ζήσουν οι λαοί στη Λατινική Αμερική ειρηνικά κατά τον ίδιο τρόπο που ζούμε εμείς στην Ευρωπαϊκή Ένωση και να τους επιτρέψει, επίσης, να μάθουν και να ωφεληθούν οι μεν από τους δε όπως εμείς.

Γι' αυτό μου αρέσει πολύ η ιδέα του ευρω-λατινοαμερικανικού χάρτη για την ειρήνη και την ασφάλεια και του Ιδρύματος Ευρώπης-Λατινικής Αμερικής. Πιστεύω ότι αυτό θα συνέβαλε στην περαιτέρω εμβάθυνση της εταιρικής σχέσης και θα μας βοηθούσε πραγματικά να σημειώσουμε μεγαλύτερη πρόοδο.

 
  
MPphoto
 

  Edvard Kožušník (ECR). (CS) Ο συνάδελφός μου, κ. Salafranca Sanchez-Neyra, ανέφερε αρχικά εδώ ότι η Ευρώπη και η Λατινική Αμερική μοιράζονται παρόμοιες αξίες. Υπάρχει, εντούτοις, μία εξαίρεση.

Τον Μάρτιο συζητήσαμε εδώ την κατάσταση στην Κούβα. Κατά τη διαπραγμάτευση της στρατηγικής της ΕΕ όσον αφορά τις σχέσεις με τη Λατινική Αμερική, δεν πρέπει να παραβλέψουμε την Κούβα, καθώς είναι σημαντικός παράγων αυτής της περιοχής. Το σταλινικό καθεστώς της Κούβας με τις απολυταρχικές πρακτικές του επιχειρεί να βλάψει τις σχέσεις ανάμεσα στην ΕΕ και την εν λόγω περιοχή συνολικά. Ωστόσο, η περιοχή δεν αξίζει κάτι τέτοιο. Η Λατινική Αμερική αποτελεί σημαντικό εταίρο για την ΕΕ, ακόμα και χωρίς το καθεστώς της Κούβας. Εταίρος της ΕΕ από την πλευρά της Κούβας δεν πρέπει να είναι το παρόν καθεστώς του Κάστρο, αλλά εκείνοι που προωθούν την αλλαγή και η δημοκρατική αντιπολίτευση. Τρέφω μεγάλο σεβασμό για όλους τους αντιπάλους της κομουνιστικής δικτατορίας στην Κούβα και θα ήθελα να ευχαριστήσω τον καρδινάλιο Jaime Ortega για τον γενναίο λόγο που απηύθυνε –εχθές, πιστεύω– προς το καθεστώς.

Είμαι της άποψης ότι η δημοκρατία, ο σεβασμός των ανθρωπίνων δικαιωμάτων και ελευθεριών, η ελευθερία της έκφρασης, το κράτος δικαίου, το νομικό πλαίσιο και η απόρριψη κάθε μορφής δικτατορίας ή αυταρχισμού δεν διαμορφώνουν μόνο τα θεμέλια της διπεριφερειακής στρατηγικής εταιρικής σχέσης, αλλά αποτελούν επίσης ουσιαστική προϋπόθεση γι’ αυτήν.

 
  
MPphoto
 

  John Bufton (EFD).(EN) Κυρία Πρόεδρε, στην αρχή της συζήτησης, η βαρόνη Ashton είπε ότι θα απαντούσε σε κάθε ερώτηση. Βαρόνη, σας καλώ να απαντήσετε στην ακόλουθη ερώτησή μου.

Οι προτάσεις που τεκμηριώθηκαν από την Επιτροπή Εξωτερικών Υποθέσεων περιλαμβάνουν διαπραγματεύσεις για τη δημιουργία ενός ευρω-λατινοαμερικανικού χάρτη για την ειρήνη και την ασφάλεια, ο οποίος θα βασίζεται στον χάρτη των Ηνωμένων Εθνών.

Τίνος το συμφέρον υποστηρίζετε όσον αφορά το επίσημο αίτημα της Αργεντινής προς τον Γραμματέα των Ηνωμένων Εθνών, κ. Ban Ki-moon, να αμφισβητήσει τη βρετανική κυριαρχία στις Νήσους Φώκλαντ;

Ο υπουργός Εξωτερικών της Αργεντινής, Jorge Taiana, ζήτησε από τον ΟΗΕ να συνδράμει ώστε να σταματήσουν περαιτέρω μονομερείς πράξεις από το ΗΒ σχετικά με την άντληση πετρελαίου στην περιοχή.

Σε μια πρόσφατη σύνοδο κορυφής ηγετών της Λατινικής Αμερικής και την Καραϊβικής υπήρξε ομόφωνη στήριξη και από τις 32 χώρες προς τους ισχυρισμούς της Αργεντινής σχετικά με τις Νήσους Φώκλαντ.

Συμφωνείτε ότι, βάσει της αρχής της αυτοδιάθεσης του χάρτη των Ηνωμένων Εθνών, η Βρετανία πρέπει να διατηρήσει την κυριαρχία επί των νήσων και θα στηρίξετε τα συμφέροντά της σύμφωνα με το διεθνές δίκαιο; Περιμένω μια απάντηση, παρακαλώ.

 
  
MPphoto
 

  Angelika Werthmann (NI).(DE) Κυρία Πρόεδρε, κυρίες και κύριοι, από το 1999 υφίσταται μια διπεριφερειακή στρατηγική εταιρική σχέση ανάμεσα στην Ευρωπαϊκή Ένωση και τη Λατινική Αμερική. Οι βασικές αρχές της εν λόγω εταιρικής σχέσης περιλαμβάνουν τον σεβασμό των ανθρωπίνων δικαιωμάτων και των θεμελιωδών ελευθεριών, μαζί με το δικαίωμα στην εκπαίδευση. Ωστόσο, είναι γεγονός ότι οι εν λόγω αρχές συχνά παραβιάζονται. Επιπλέον, περίπου 42 εκατομμύρια άνθρωποι στη Λατινική Αμερική είναι αναλφάβητοι. Η Ευρωπαϊκή Ένωση είναι και κύριος επενδυτής στη Λατινική Αμερική και σημαντικός εμπορικός εταίρος.

Τέλος, θα ήθελα να πω πως το γεγονός ότι οι γυναίκες μειονεκτούν κοινωνικά και ότι συνεχίζονται οι διακρίσεις σε βάρος των αυτοχθόνων πληθυσμών, για να επισημάνω μόνο δύο προβληματικούς τομείς, παραβιάζει τα οικουμενικά ανθρώπινα δικαιώματα. Πρέπει ακόμα να γίνουν πολλά σε αυτόν τον τομέα και πρέπει να πραγματοποιηθούν βελτιώσεις.

 
  
MPphoto
 

  Μαριέττα Γιαννάκου (PPE). - Κύρια Πρόεδρε, θέλω να συγχαρώ τον κ. Salafranca για την ιδιαίτερα ολοκληρωμένη και τεκμηριωμένη έκθεσή του. Θα συμφωνήσω, επίσης, με την Αντιπρόεδρο της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, την Ύπατη Εκπρόσωπο, για τη σημασία που δίνει στην προσπάθεια αυτή για μια εταιρική σχέση πολύ πιο στενά συνδεδεμένη.

Είναι γεγονός ότι στη Λατινική Αμερική έχουν υπάρξει εξελίξεις κατά την τελευταία εικοσαετία, και είναι αλήθεια ότι αυτά που μας απασχολούσαν κατά τη διάρκεια της δεκαετίας του ' 80, δηλαδή οι πολλές δικτατορίες, έχουν εξαλειφθεί. Ωστόσο, δεν έχει εξαλειφθεί το εμπόριο ναρκωτικών, το ξέπλυμα μαύρου χρήματος, η τρομοκρατία και τα μεγάλα προβλήματα που προέρχονται από τη φτώχεια, την ανασφάλεια και την ανεργία στην περιοχή.

Καλούμε λοιπόν, με τη βοήθεια του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου τη βαρόνη Ashton να δώσει ιδιαίτερη σημασία σε τομείς που έχουν σχέση με την εκπαίδευση και τον πολιτισμό. Οι χώρες της Λατινικής Αμερικής είναι οι μόνες χώρες που μπορούμε να πούμε ότι συνδέονται τόσο στενά - από οποιεσδήποτε άλλες τρίτες χώρες - με την Ευρώπη σε θέματα που έχουν σχέση με την ιστορία, την παιδεία, τον πολιτισμό και νομίζω ότι σ' αυτούς τους τομείς πρέπει να δοθεί ιδιαίτερη έμφαση.

Η έκθεση του κ. Salafranca περιλαμβάνει ένα ολοκληρωμένο πρόγραμμα, προτείνει άλλωστε τη δημιουργία ενός ιδρύματος κάτι που έχει τεράστια σημασία και για το Ευρωκοινοβούλιο, και βεβαίως ζητεί ένα καινούργιο και πιο ισχυρό ρόλο για το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο στη σχέση με τις χώρες αυτές. Νομίζω κυρία Πρόεδρε ότι αυτό είναι που πρέπει να κρατήσουμε από τη σημερινή έκθεση.

 
  
MPphoto
 

  Emine Bozkurt (S&D).(NL) Κυρία Πρόεδρε, τους τελευταίους μήνες, η Λατινική Αμερική αποκτά όλο και πιο σαφή και συγκεκριμένη σημασία στα μάτια της Ευρωπαϊκής Ένωσης, έπειτα από πολλά χρόνιας ελάχιστης προσοχής εκ μέρους της ΕΕ. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή δημοσίευσε μια ανακοίνωση παρουσιάζοντας και τις δύο περιοχές της Λατινικής Αμερικής ως παγκόσμιους παράγοντες και εταίρους, ενώ οι διαπραγματεύσεις για συμφωνίες σύνδεσης βρίσκονται σε εξέλιξη. Δεν μπορώ παρά να τονίσω τη στρατηγική σημασία των καλών σχέσεων με τη Λατινική Αμερική. Συγκεκριμένα, αναφέρομαι στις εν εξελίξει διαπραγματεύσεις για μια συμφωνία σύνδεσης με την Κεντρική Αμερική, ο τελευταίος γύρος των οποίων ξεκίνησε εχθές. Στόχος είναι να διευθετηθούν οι τελευταίες λεπτομέρειες και να κλείσουν οι διαπραγματεύσεις.

Παρόλο που, κατά βάση, θα χαιρέτιζα μια συμφωνία σύνδεσης με τη Λατινική Αμερική, δεν μπορώ παρά να τονίσω ιδιαιτέρως το γεγονός ότι ο σεβασμός των ανθρωπίνων δικαιωμάτων έχει εδώ μέγιστη σημασία. Η εν λόγω συμφωνία πρέπει να συμβάλει στη βελτίωση της κατάστασης των ανθρωπίνων δικαιωμάτων στην Κεντρική Αμερική και πρέπει να αποτελέσει συνεχές κίνητρο προς αυτές τις χώρες ώστε να σέβονται τα ανθρώπινα δικαιώματα. Δεν εισερχόμαστε απλώς σε μια εμπορική συμφωνία εδώ, αλλά δημιουργούμε μια σύνδεση μεταξύ μας μέσω των πολιτικών διαλόγων και της συνεργασίας.

Η συμφωνία σύνδεσης είναι σημαντική για την Κεντρική Αμερική. Η περιοχή χαρακτηρίζεται από υψηλό επίπεδο φτώχειας και η εν λόγω συμφωνία πρέπει να συμβάλει στην οικονομική πρόοδο των ανθρώπων εκεί. Κατά τη διάρκεια των διαπραγματεύσεων, η ΕΕ δεν πρέπει συνεπώς να παραβλέψει το γεγονός ότι η Ευρώπη και η Κεντρική Αμερική δεν είναι ίσοι εταίροι στη συμφωνία. Η συμφωνία πρέπει να λάβει επαρκώς υπόψη τα άνισα σημεία εκκίνησης των δύο περιοχών και η ασυμμετρία στη συμφωνία είναι, κατά συνέπεια, πολύ σημαντική. Εν συντομία, πρέπει να είναι μια ισορροπημένη συμφωνία, η οποία δεν θα παρέχει απλώς οφέλη στην Ευρώπη και σε μεγάλες εταιρείες με έδρα στην Κεντρική Αμερική. Όχι, πρέπει πρωτίστως να βελτιώσει την κατάσταση των απλών πολιτών και των μικρών επιχειρήσεων.

Συμπερασματικά, επιλέξαμε μια προσέγγιση ανά περιοχή και θα ήθελα να τονίσω ότι πρέπει να ολοκληρωθούν τα πράγματα με αυτόν τον τρόπο, έτσι ώστε καμία χώρα να μην καθυστερήσει σε σχέση με τους γείτονές της.

 
  
MPphoto
 

  Liam Aylward (ALDE).(GA) Κυρία Πρόεδρε, χαιρετίζω αυτήν την έκθεση και επικροτώ τον εισηγητή για το εξαιρετικό έργο του. Θα ήθελα να επιστήσω την προσοχή στα εμπορικά θέματα ανάμεσα στην Ευρωπαϊκή Ένωση και τη Λατινική Αμερική.

Πρέπει να διασφαλισθεί ότι τα εμπορικά θέματα θα συζητηθούν με διατήρηση ίσων όρων ανταγωνισμού. Οι ευρωπαίοι αγρότες και παραγωγοί πρέπει να τηρούν πολλούς κανόνες και παράγουν τρόφιμα και αγαθά υψηλής ποιότητας. Αυτά τα υψηλά πρότυπα έχουν ως αποτέλεσμα υψηλότερο κόστος παραγωγής για τους ευρωπαίους αγρότες και παραγωγούς και αυτό μπορεί να αποτελέσει μειονέκτημα στην αγορά λόγω της εισαγωγής προϊόντων κατώτερης ποιότητας και χαμηλότερου κόστους.

Δεν πρέπει να εξετάσουμε το εν λόγω θέμα μόνο προς όφελος των ευρωπαίων παραγωγών. Η Ευρωπαϊκή Ένωση επιτέλεσε εξαίρετο έργο όσον αφορά την προστασία και την ενίσχυση των δικαιωμάτων και της υγείας του καταναλωτή. Είμαστε υποχρεωμένοι να διασφαλίσουμε ότι τα αγαθά και τα προϊόντα που εισάγονται στην Ευρώπη δεν θέτουν σε κίνδυνο τα εν λόγω δικαιώματα, ούτε την υγεία των ευρωπαίων καταναλωτών.

(Ο Πρόεδρος διακόπτει τον ομιλητή)

 
  
MPphoto
 

  Marek Henryk Migalski (ECR).(PL) Κυρία Πρόεδρε, θα προσπαθήσω πράγματι να μην υπερβώ το ένα λεπτό. Ίσως ο Francis Fukuyama είχε άδικο όταν είπε ότι η φιλελεύθερη δημοκρατία είναι το τέλος της ιστορίας, αλλά σίγουρα είχε δίκιο όταν δήλωσε ότι η φιλελεύθερη δημοκρατία είναι το καλύτερο πράγμα που μπορεί να συμβεί στους ανθρώπους. Μακάρι να ζούσαν όλοι σε τέτοιες συνθήκες.

Δυστυχώς, η δημοκρατία υποκαταστάθηκε στη Λατινική Αμερική από τον λαϊκισμό και ο καπιταλισμός από τον σοσιαλισμό ή τον οικονομικό λαϊκισμό. Ενόψει των ανωτέρω θα ήθελα να απευθυνθώ στην κ. Ashton –κυρία Επίτροπε, έχω ένα πολύ σημαντικό αίτημα: να διοχετευθεί η εμπειρία μας, τα χρήματα των ευρωπαίων φορολογουμένων και η τεχνογνωσία μας πρωτίστως προς εκείνες τις χώρες που βρίσκονται καθ’ οδόν προς τη δημοκρατία και οικοδομούν μια οικονομία της ελεύθερης αγοράς και όχι προς εκείνες τις χώρες που οικοδομούν λαϊκίστικες δικτατορίες.

 
  
MPphoto
 

  Corina Creţu (S&D).(RO) Η στρατηγική για την προώθηση των σχέσεων με τη Λατινική Αμερική αποδείχθηκε ανεκτίμητη από τη στιγμή της έναρξής της έως σήμερα. Η εν λόγω στρατηγική εταιρική σχέση προσέθεσε περαιτέρω συνεκτικότητα στις σχέσεις ανάμεσα στις περιοχές μας και διευκόλυνε τη χρηματοδότηση έργων και προγραμμάτων που υπερβαίνει τα 3 δισεκατομμύρια ευρώ κατά τη διάρκεια των τελευταίων 10 ετών.

Ευτυχώς, οι χώρες στην περιοχή της Λατινικής Αμερικής κατάφεραν να αντιμετωπίσουν με μεγαλύτερη επιτυχία την οικονομική και χρηματοπιστωτική κρίση απ’ ό,τι ορισμένες ανεπτυγμένες χώρες. Ωστόσο, το επίπεδο φτώχειας εξακολουθεί να παραμένει εξαιρετικά υψηλό ή ακόμα και να αυξάνεται στο μειονεκτικό τμήμα του πληθυσμού λόγω της χρόνιας φύσης της κοινωνικής πόλωσης και της πολιτικής και θεσμικής δυσλειτουργίας στην περιοχή. Στη Βολιβία, για παράδειγμα, το 60% περίπου του πληθυσμού ζει κάτω από το όριο της φτώχειας. Τα αριθμητικά στοιχεία που αναφέρονται για το ποσοστό του πληθυσμού που ζει κάτω από το όριο της φτώχειας στη Βραζιλία και την Αργεντινή είναι 26% και 13,9% αντίστοιχα. Για αυτόν τον λόγο υποστηρίζω σθεναρά την ανάγκη να εστιαστεί η αναπτυξιακή βοήθεια στη δημιουργία θεσμικών υποδομών σε αυτές τις χώρες με στόχο την εξάλειψη των κοινωνικών ανισοτήτων.

Είναι σημαντικό η έκθεση του κ. Salafranca να προωθήσει τη διεύρυνση του διαλόγου προκειμένου να προσδιοριστούν οι μέθοδοι για την επίτευξη των Αναπτυξιακών Στόχων της Χιλιετίας. Ωστόσο, πιστεύω ότι είναι ζωτικής σημασίας για εμάς να διασφαλίσουμε ότι η εν λόγω στρατηγική εξετάζει τη συμπερίληψη της κοινωνίας των πολιτών και των μη κυβερνητικών οργανώσεων σε αυτόν τον διάλογο και στις δράσεις που απαιτούνται για την υλοποίηση των στόχων της στρατηγικής.

 
  
MPphoto
 

  Emma McClarkin (ECR).(EN) Κυρία Πρόεδρε, ως μέλος της Κοινοβουλευτικής Συνέλευσης Ευρώπης-Λατινικής Αμερικής (EuroLat), επικροτώ την ισπανική Προεδρία και τον κ. Salafranca για το γεγονός ότι τόνισαν τη σημασία των σχέσεών μας με τη Λατινική Αμερική.

Η κλιματική αλλαγή και η αύξηση της θερμοκρασίας του πλανήτη πρέπει να παραμείνουν προτεραιότητα στην πολιτική ατζέντα ανάμεσα στην ΕΕ και τις χώρες της Λατινικής Αμερικής και της Καραϊβικής και πρέπει να ενισχυθεί η δέσμευση για τους στόχους της Κοπεγχάγης.

Επιπλέον, πρέπει να προωθηθεί ο διάλογος για την ενέργεια και τον ενεργειακό εφοδιασμό προκειμένου να καταπολεμηθεί η κλιματική αλλαγή και να υποστηριχθεί η βιώσιμη κατανάλωση ενέργειας.

Υπάρχουν, όμως, πολλές ανταλλαγές που μπορούν να γίνουν, όχι μόνο στο εμπόριο, αλλά και στον πολιτισμό και την εκπαίδευση, και απώτερος στόχος είναι να ενισχυθεί η εμπορική σχέση μας με τη Λατινική Αμερική μέσω της αυξημένης καινοτομίας και από τις δύο πλευρές και της βελτιωμένης εκπαίδευσης, θα ήθελα δε να τονίσω την ανάγκη για περαιτέρω ενίσχυση και προώθηση του προγράμματος Erasmus σε λατινοαμερικανούς συμμετέχοντες και τις φανταστικές ευκαιρίες που μπορεί να προσφέρει σε προσωπικό και επαγγελματικό επίπεδο και σε επίπεδο μελλοντικών επαφών και βελτιωμένων εμπορικών σχέσεων ανάμεσα στην ΕΕ και τη Λατινική Αμερική.

 
  
MPphoto
 

  Miroslav Mikolášik (PPE). (SK) Χαιρετίζω την ενίσχυση των σχέσεων ανάμεσα στην ΕΕ και τη Λατινική Αμερική, η οποία αποτελεί μία από τις προτεραιότητες της ισπανικής Προεδρίας, καθώς ωφελεί και τις δύο πλευρές και μπορεί να αποφέρει πλεονεκτήματα στα κράτη μέλη της ΕΕ και στις χώρες της Λατινικής Αμερικής.

Η Λατινική Αμερική έχει τεράστιο ανθρώπινο δυναμικό, με πληθυσμό που ξεπερνά τα 600 εκατομμύρια, καθώς και φυσικούς πόρους και μερίδιο 10% στο παγκόσμιο ΑΕγχΠ.

Η ΕΕ, ως κύριος χορηγός αναπτυξιακής βοήθειας, κύριος επενδυτής και δεύτερος σε μέγεθος εμπορικός εταίρος της Λατινικής Αμερικής, πρέπει να εδραιώσει συστηματικά τη θέση της στην περιοχή.

Η πλήρως λειτουργική περιφερειακή συνεργασία που βασίζεται στις κοινές αξίες, όπως για παράδειγμα η δημοκρατία, το κράτος δικαίου και η προάσπιση των ανθρωπίνων δικαιωμάτων, θα απαιτήσει στοχοθετημένη βελτίωση των υπαρχόντων μηχανισμών της διπεριφερειακής εταιρικής σχέσης. Επίσης, θα προωθήσω μια προσέγγιση τέτοιου τύπου κατά την επικείμενη Ολομέλεια της Συνέλευσης EuroLat τον Μάιο στη Σεβίλλη.

 
  
MPphoto
 

  Raül Romeva i Rueda (Verts/ALE).(ES) Κυρία Πρόεδρε, θα ήθελα και εγώ να αξιοποιήσω την ευκαιρία αυτής της συζήτησης για να επισημάνω ένα θέμα που προκαλεί μεγάλη ανησυχία, μια κατάσταση για την οποία ενημερωθήκαμε μόλις πριν από λίγες ημέρες και η οποία αφορά την Κολομβία.

Αποκαλύφθηκε ότι οι κρατικές υπηρεσίες ασφαλείας της Κολομβίας εμπλέκονται άμεσα σε διώξεις, δημιουργία ψευδών καταθέσεων μαρτύρων και ενοχοποίηση μελών της αντιπολίτευσης.

Αυτό το μάθαμε από πρώτο χέρι, από τη γερουσιαστή Piedad Cordoba. Είναι μέρος του φακέλου που ετοιμάζουν οι αρχές ασφαλείας της Κολομβίας για την περίπτωσή της. Πληροφορηθήκαμε ότι η κυβέρνηση της Κολομβίας ή, εν πάση περιπτώσει, το εν λόγω σώμα, επιδιώκει να δημιουργήσει τεχνητά δεσμούς ανάμεσα σε εκείνη και σε ομάδες ανταρτών, συγκεκριμένα τις επαναστατικές ένοπλες δυνάμεις της Κολομβίας (FARC). Επιπλέον, και αυτό είναι ακόμα πιο σοβαρό –και πρόκειται για ευθεία ερώτηση προς την κ. Ashton– η επιχείρηση με τίτλο «Επιχείρηση Ευρώπη» αναφέρεται στη σαφή πρόθεση καταδίωξης, εμφανούς επίθεσης και δυσφήμισης των αρχών για τα ανθρώπινα δικαιώματα στην Ευρώπη, συμπεριλαμβανομένης της Υποεπιτροπής Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου.

Πιστεύω ότι αυτό είναι σοβαρό, πολύ σοβαρό, και απαιτούνται εξηγήσεις από την κυβέρνηση της Κολομβίας. Πιστεύω ότι είναι άκρως σημαντικό στο πλαίσιο της εν λόγω έκθεσης να ανακαλύψουμε τι ακριβώς ισχύει και να μάθουμε εάν πράγματι οι αρχές της Κολομβίας σκοπεύουν να κάνουν κάτι σχετικά με το συγκεκριμένο θέμα.

 
  
  

ΠΡΟΕΔΡΙΑ ΤΟΥ κ. PITTELLA
Αντιπροέδρου

 
  
MPphoto
 

  Andreas Mölzer (NI).(DE) Κύριε Πρόεδρε, μετά από περισσότερα από 300 χρόνια αποικιακής κυριαρχίας και αφού η ήπειρος μετατράπηκε σε πεδίο του ψυχρού πολέμου, η Λατινική Αμερική έχει πλέον καταστεί μία από τις αναδυόμενες περιοχές του κόσμου. Το γεγονός ότι ο ρώσος πρόεδρος, κ. Medvedev, επισκέφθηκε την Κεντρική και Νότια Αμερική αποτελεί σαφή ένδειξη του γεγονότος ότι επιχειρεί να ενισχύσει την οικονομική σχέση της Ρωσίας με τη Νότια Αμερική. Δείχνει, επίσης, ότι η ΕΕ βρίσκεται στον σωστό δρόμο όσον αφορά τη βελτίωση των σχέσεών της με την εν λόγω ήπειρο, η οποία έχει μεγαλύτερο πληθυσμό από την ΕΕ των 27.

Ωστόσο, δεν πρόκειται απλώς για την έναρξη διαπραγματεύσεων με τον εμπορικό συνασπισμό της Mercosur. Περιλαμβάνονται, επίσης, όλες οι μικρότερες χώρες, οι οποίες δεν ανήκουν σε αυτήν την οικονομική περιοχή ή στην Κοινότητα των Άνδεων. Η ΕΕ δεν είναι μόνο ο κύριος επενδυτής ή ο πιο σημαντικός ή ο δεύτερος σε σημασία εμπορικός εταίρος· είναι, επίσης, ο μεγαλύτερος χορηγός αναπτυξιακής βοήθειας. Από οικονομική σκοπιά, διαδραματίζουμε ήδη σημαντικό ρόλο και, κατά την άποψή μου, πρέπει να αξιοποιήσουμε αυτήν την ιδιαίτερα ευνοϊκή θέση για να αναπτύξουμε τη σχέση ανάμεσα στην Ευρώπη και τη Λατινική Αμερική.

 
  
MPphoto
 

  Sergio Paolo Francesco Silvestris (PPE).(IT) Κύριε Πρόεδρε, κυρίες και κύριοι, η Ευρωπαϊκή Ένωση και η Λατινική Αμερική ανέπτυξαν μια στρατηγική εταιρική σχέση πριν από αρκετό καιρό με στόχο την επίτευξη αποτελεσματικής εταιρικής σχέσης ανάμεσα στις δύο περιοχές.

Θα ήθελα να σας θυμίσω ότι διεξάγονται τακτικά διμερείς σύνοδοι κορυφής από το 1999, και η φετινή χρονιά δεν θα αποτελέσει εξαίρεση. Μάλιστα, μια ακόμα συνεδρίαση ΕΕ-Λατινικής Αμερικής έχει προγραμματιστεί για τον προσεχή Μάιο στη Μαδρίτη.

Συνεπώς, μιλώ σήμερα στο Σώμα με ευχαρίστηση και με δυνατό πνεύμα υποστήριξης υπέρ της έκθεσης του κ. Salafranca Sanchez-Neyra. Συμφωνώ με τις φιλοφρονήσεις και τα συγχαρητήρια που όλοι, ή σχεδόν όλοι, οι ομιλητές εξέφρασαν, συγχαρητήρια που όλοι συμμεριζόμαστε και δικαιολογούμε απολύτως. Η έκθεση στοχεύει στην πραγματικότητα στην εδραίωση των ήδη ισχυρών πολιτικών, ιστορικών, πολιτιστικών και οικονομικών δεσμών που υπάρχουν ανάμεσα στις δύο περιοχές και, κατά συνέπεια, θεωρώ την πρωτοβουλία για το ίδρυμα κατάλληλη και απολύτως σχετική με τη σημερινή κατάσταση.

Ως μέλος της Επιτροπής Γεωργίας και Ανάπτυξης της Υπαίθρου, επιθυμώ να τονίσω αυτήν τη συγκεκριμένη πτυχή της οικονομίας και να παραθέσω ορισμένα αριθμητικά στοιχεία, τα οποία δείχνουν ότι πρόκειται για μια ταχέως αναπτυσσόμενη περιοχή πρωτεύοντος ενδιαφέροντος, στην οποία αναλογούν 600 εκατομμύρια καταναλωτές και η οποία παράγει σημαντικές πρώτες ύλες.

Οι τιμές των γεωργικών πρώτων υλών στη Λατινική Αμερική ωφελήθηκαν πρόσφατα από ελαφρά καιρικά φαινόμενα, τα οποία οδήγησαν σε συνεχή και άφθονη προμήθεια πολλών από τις χώρες παραγωγούς της περιοχής και στη γενική επιστροφή πολλών επενδυτών. Επιπλέον, θα ήθελα να σας θυμίσω ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση είναι ο κύριος επενδυτής στη Λατινική Αμερική και ο κύριος χορηγός αναπτυξιακής βοήθειας, με αναμενόμενη επένδυση ύψους 3 δισεκατομμυρίων ευρώ για την περίοδο 2007-2013.

Ως τελική και καταληκτική παρατήρηση, κύριε Πρόεδρε, θα ήθελα να αναφέρω το θέμα της κλιματικής αλλαγής –το οποίο εθίγη επίσης πρόσφατα στις σχετικές επιτροπές, με την έγκριση σημαντικών εκθέσεων– για να επανέλθω και πάλι σε ένα τμήμα του εν λόγω ψηφίσματος, το οποίο έχει την πλήρη υποστήριξή μου.

Ζητώ, κατά συνέπεια, να διεξαχθούν συζητήσεις και να υπάρξει συνεργασία με τη Λατινική Αμερική για την καταπολέμηση της κλιματικής αλλαγής, έτσι ώστε να καταστεί δυνατό να επιτευχθούν πιο γρήγορα οι στόχοι της Κοπεγχάγης. Η συνεργασία με τις μεγαλύτερες αναπτυσσόμενες χώρες είναι απαραίτητη προκειμένου να επιτύχει η Ευρώπη τους στόχους για το κλίμα, τους οποίους η ίδια έθεσε.

 
  
MPphoto
 

  Peter Skinner (S&D).(EN) Κύριε Πρόεδρε, επιτρέψτε μου απλώς να πω ότι θα ήθελα να προσθέσω τα συγχαρητήριά μου για το έργο που επιτελέσθηκε και για τα σχόλια που ήδη έγιναν.

Ωστόσο, εξακολουθούν να υφίστανται, όπως ίσως επισημαίνουν ορισμένοι, κάποια δύσκολα ζητήματα όσον αφορά το θέμα της Κολομβίας και την εκεί κατάσταση των ανθρωπίνων δικαιωμάτων. Καθώς απουσιάζουν ένας ή δύο εκ των συναδέλφων μου, συμπεριλαμβανομένου του Richard Howitt, ο οποίος δεν μπορεί να παρευρεθεί εξαιτίας των ηφαιστείων, πρέπει να αναφερθώ σε αυτό που εκείνος επεσήμανε: ότι υπήρξαν συγκεκριμένα προβλήματα, τα οποία έπληξαν τους συνδικαλιστές στην Κολομβία. Θα ήθελα να ζητήσω από την κυρία Επίτροπο και από άλλους να εξετάζουν το συγκεκριμένο θέμα σε κάθε στρατηγική και συμμετοχή που έχουμε στην εν λόγω ήπειρο.

 
  
MPphoto
 

  Catherine Ashton, Ύπατη Εκπρόσωπος της Ένωσης για Θέματα Εξωτερικής Πολιτικής και Πολιτικής Ασφάλειας και Αντιπρόεδρος της Επιτροπής.(EN) Κύριε Πρόεδρε, θα ήθελα να ξεκινήσω –όπως έκαναν οι αξιότιμοι κύριοι βουλευτές– συγχαίροντας ξανά τον κ. Salafranca για την εξαίρετη έκθεση και επίσης –όπως έκανε ο ίδιος και άλλοι– ευχαριστώντας και την ισπανική Προεδρία για το έργο που έχει επιτελέσει όσον αφορά όχι μόνο την οργάνωση του έργου για τη σύνοδο κορυφής, αλλά για ολόκληρο το έργο που πραγματοποίησε προκειμένου να στηρίξει τις πρωτοβουλίες που ανελήφθησαν.

Η επικείμενη σύνοδος κορυφής είναι σημαντική. Μας επιτρέπει να ενισχύσουμε τη σχέση για την οποία μίλησαν οι αξιότιμοι κύριοι βουλευτές. Παράλληλα με τη σύνοδο κορυφής θα διεξαχθεί, επίσης, σύνοδος των υπουργών Εξωτερικών, την οποία θεωρώ ιδιαιτέρως σημαντική. Ελπίζω ότι θα μπορέσουμε να χρησιμοποιήσουμε αυτήν την ευκαιρία για εμβάθυνση της σχέσης με πολλά κράτη, τα οποία θα είναι παρόντα εκείνη την περίοδο.

Ορισμένοι βουλευτές μίλησαν, επίσης, για τη σημασία του εμπορίου και για τον ρόλο των ευρωπαϊκών επιχειρήσεων, σημεία με τα οποία συμφωνώ απολύτως. Είμαστε ο μεγαλύτερος επενδυτής σε εκείνη την περιοχή. Με χαροποίησε ιδιαιτέρως το γεγονός ότι οι συνάδελφοι μίλησαν για τον ρόλο της καινοτομίας, ο οποίος πιστεύω ότι είναι επίσης ιδιαίτερα σημαντικός. Φυσικά, όπως ήταν αναμενόμενο, δόθηκε τεράστια έμφαση στα ανθρώπινα δικαιώματα –στη σημασία τού να διασφαλίσουμε ότι αυτά αποτελούν σαφώς τμήμα κάθε δυναμικής σχέσης που έχουμε και περιβάλλουν το έργο μας.

Οι βουλευτές μίλησαν για τη συγκεκριμένη επισήμανση της έκθεσης σχετικά με τις «γυναικοκτονίες» και, φυσικά, τους αυτόχθονες πληθυσμούς. Η Επιτροπή ανέκαθεν υπερασπιζόταν τα δικαιώματα των αυτοχθόνων πληθυσμών και θα συνεχίσει να παρακολουθεί τα έργα που περιγράφονται.

Για την Κολομβία συγκεκριμένα γνωρίζω πολύ καλά τις απόψεις όχι μόνο αυτού του Σώματος, αλλά, φυσικά και της ευρωπαϊκής Συνομοσπονδίας Εργατικών Συνδικάτων (ΣΕΣ) και της διεθνούς Συνομοσπονδίας Εργατικών Συνδικάτων, με τις οποίες είχα σχέσεις στην προηγούμενη θέση μου. Συνεχίζουμε να παρακολουθούμε την κατάσταση από πολύ κοντά. Λάβαμε υπόψη τη σημαντική πρόοδο που σημειώθηκε. Στην εμπορική συμφωνία, οι συνάδελφοι θα δουν τη σημασία της στιβαρής ρήτρας για τα ανθρώπινα δικαιώματα και τις δεσμεύσεις που αναλαμβάνονται με αυτήν τη συμφωνία, οι οποίες ελπίζω –διότι τις παρακολουθούμε– ότι θα συμβάλουν στο να μετριαστούν οι ανησυχίες, αλλά σίγουρα θα αποτελέσουν μέρος της διαρκούς σχέσης μας με την Κολομβία.

Συμφωνώ, επίσης, όσον αφορά τη σημασία του ρόλου που διαδραματίζουμε μαζί με αυτές τις χώρες σε ευρύτερα διεθνή ζητήματα. Η Βραζιλία και το Ιράν ήταν συγκεκριμένα παραδείγματα που παρατέθηκαν. Διεξήγαγα συζητήσεις με τον Celso Amorim, υπουργό Εξωτερικών της Βραζιλίας, ειδικά για αυτό το ζήτημα και συνεχίζουμε να είμαστε σε επαφή για τη σημασία του.

Ετέθη το ζήτημα των Νήσων Φώκλαντ. Τα κράτη μέλη έχουν επικυρώσει τη σύμβαση των Ηνωμένων Εθνών για το δίκαιο της θάλασσας. Οι Νήσοι Φώκλαντ είναι συνδεδεμένη επικράτεια της Ένωσης και εφαρμόζεται το κράτος δικαίου.

Η κλιματική αλλαγή είναι, επίσης, ένα πολύ σημαντικό ζήτημα. Πρέπει να θυμόμαστε ότι έχουμε καίριο διάλογο με αυτήν την περιοχή. Τέλος, χάρηκα επίσης ιδιαιτέρως που αναφέρθηκε το πρόγραμμα Erasmus και η σημασία των εκπαιδευτικών προγραμμάτων σε αυτό το πλαίσιο.

Για να τελειώσω –και πάλι, τα συγχαρητήριά μου στον κ. Salafranca.

 
  
MPphoto
 

  Jose Ignacio Salafranca Sanchez-Neyra, εισηγητής. (ES) Κύριε Πρόεδρε, θα ήθελα να ευχαριστήσω όλους τους συναδέλφους μου για τις ομιλίες τους.

Θα ήθελα να πω σε εσάς, κυρία Ashton, ότι το θεμελιώδες στοιχείο το οποίο θα διασφα