Seznam 
 Předchozí 
 Další 
 Úplné znění 
Postup : 2009/2077(DEC)
Průběh na zasedání
Stadia dokumentu na zasedání :

Předložené texty :

A7-0063/2010

Rozpravy :

PV 21/04/2010 - 3
CRE 21/04/2010 - 3

Hlasování :

PV 05/05/2010 - 13.45
Vysvětlení hlasování

Přijaté texty :

P7_TA(2010)0135

Rozpravy
Středa, 21. dubna 2010 - Štrasburk Vydání Úř. věst.

3. Udělení absolutoria za rok 2008 (rozprava)
Videozáznamy vystoupení
PV
MPphoto
 

  Předseda. – Dalším bodem programu je společná rozprava o následujících zprávách:

– zpráva pana Liberadzkého jménem Výboru pro rozpočtovou kontrolu o udělení absolutoria za plnění souhrnného rozpočtu Evropské unie na rozpočtový rok 2008, oddíl III – Komise a výkonné agentury (SEK(2009)1089 – C7-0172/2009 – 2009/2068(DEC)) (A7-0099/2010),

– zpráva paní Ayaly Senderové jménem Výboru pro rozpočtovou kontrolu o udělení absolutoria za plnění rozpočtu sedmého, osmého, devátého a desátého Evropského rozvojového fondu na rozpočtový rok 2008 (KOM(2009)0397 – C7-0171/2009 – 2009/2077(DEC)) (A7-0063/2010),

– zpráva pana Staese jménem Výboru pro rozpočtovou kontrolu o udělení absolutoria za plnění souhrnného rozpočtu Evropské unie na rozpočtový rok 2008, oddíl I – Evropský parlament (SEK(2009)1089 – C7-0173/2009 – 2009/2069(DEC)) (A7-0095/2010),

– zpráva pana Czarneckého jménem Výboru pro rozpočtovou kontrolu o udělení absolutoria za plnění souhrnného rozpočtu Evropské unie na rozpočtový rok 2008, oddíl II – Rada (SEK(2009)1089 – C7-0174/2009 – 2009/2070(DEC)) (A7-0096/2010),

– zpráva pana Czarneckého jménem Výboru pro rozpočtovou kontrolu o udělení absolutoria za plnění souhrnného rozpočtu Evropské unie na rozpočtový rok 2008, oddíl IV – Soudní dvůr (SEK(2009)1089 – C7-0175/2009 – 2009/2071(DEC)) (A7-0079/2010),

– zpráva pana Czarneckého jménem Výboru pro rozpočtovou kontrolu o udělení absolutoria za plnění souhrnného rozpočtu Evropské unie na rozpočtový rok 2008, oddíl V – Účetní dvůr (SEK(2009)1089 – C7-0176/2009 – 2009/2072(DEC)) (A7-0097/2010),

– zpráva pana Czarneckého jménem Výboru pro rozpočtovou kontrolu o udělení absolutoria za plnění souhrnného rozpočtu Evropské unie na rozpočtový rok 2008, oddíl VI – Evropský hospodářský a sociální výbor (SEK(2009)1089 – C7-0177/2009 – 2009/2073(DEC)) (A7-0080/2010),

– zpráva pana Czarneckého jménem Výboru pro rozpočtovou kontrolu o udělení absolutoria za plnění souhrnného rozpočtu Evropské unie na rozpočtový rok 2008, oddíl VII – Výbor regionů (SEK(2009)1089 – C7-0178/2009 – 2009/2074(DEC)) (A7-0082/2010),

– zpráva pana Czarneckého jménem Výboru pro rozpočtovou kontrolu o udělení absolutoria za plnění souhrnného rozpočtu Evropské unie na rozpočtový rok 2008, oddíl VIII – Evropský veřejný ochránce práv (SEK(2009)1089 – C7-0179/2009 – 2009/2075(DEC)) (A7-0070/2010),

– zpráva pana Czarneckého jménem Výboru pro rozpočtovou kontrolu o udělení absolutoria za plnění souhrnného rozpočtu Evropské unie na rozpočtový rok 2008, oddíl IX – Evropský inspektor ochrany údajů (SEK(2009)1089 – C7-0180/2009 – 2009/2076(DEC)) (A7-0098/2010),

– zpráva paní Mathieuové jménem Výboru pro rozpočtovou kontrolu o udělování absolutoria za rok 2008: výkonnost, finanční řízení a kontrola agentur (2010/2007(INI)) (A7-0074/2010),

– zpráva paní Mathieuové jménem Výboru pro rozpočtovou kontrolu o udělení absolutoria za plnění rozpočtu Překladatelského střediska pro instituce Evropské unie na rozpočtový rok 2008 (SEK(2009)1089 – C7-0188/2009 – 2009/2117(DEC)) (A7-0071/2010),

– zpráva paní Mathieuové jménem Výboru pro rozpočtovou kontrolu o udělení absolutoria za plnění rozpočtu Evropského střediska pro rozvoj odborného vzdělávání na rozpočtový rok 2008 (SEK(2009)1089 – C7-0181/2009 – 2009/2110(DEC)) (A7-0091/2010),

– zpráva paní Mathieuové jménem Výboru pro rozpočtovou kontrolu o udělení absolutoria za plnění rozpočtu Evropské policejní akademie na rozpočtový rok 2008 (SEK(2009)1089 – C7-0198/2009 – 2009/2127(DEC)) (A7-0075/2010),

– zpráva paní Mathieuové jménem Výboru pro rozpočtovou kontrolu o udělení absolutoria za plnění rozpočtu Agentury Společenství pro kontrolu rybolovu na rozpočtový rok 2008 (SEK(2009)1089 – C7-0201/2009 – 2009/2130(DEC)) (A7-0105/2010),

– zpráva paní Mathieuové jménem Výboru pro rozpočtovou kontrolu o udělení absolutoria za plnění rozpočtu Evropské agentury pro obnovu na rozpočtový rok 2008 (SEK(2009)1089 – C7-0183/2009 – 2009/2112(DEC)) (A7-0072/2010),

– zpráva paní Mathieuové jménem Výboru pro rozpočtovou kontrolu o udělení absolutoria za plnění rozpočtu Evropské agentury pro bezpečnost letectví za rozpočtový rok 2008 (SEK(2009)1089 – C7-0193/2009 – 2009/2122(DEC)) (A7-0068/2010),

– zpráva paní Mathieuové jménem Výboru pro rozpočtovou kontrolu o udělení absolutoria za plnění rozpočtu Evropského střediska pro prevenci a kontrolu nemocí na rozpočtový rok 2008 (SEK(2009)1089 – C7-0195/2009 – 2009/2124(DEC)) (A7-0104/2010),

– zpráva paní Mathieuové jménem Výboru pro rozpočtovou kontrolu o udělení absolutoria za plnění rozpočtu Evropské agentury pro chemické látky za rozpočtový rok 2008 (SEK(2009)1089 – C7-0202/2009 – 2009/2131(DEC)) (A7-0089/2010),

– zpráva paní Mathieuové jménem Výboru pro rozpočtovou kontrolu o udělení absolutoria za plnění rozpočtu Evropské agentury pro životní prostředí na rozpočtový rok 2008 (SEK(2009)1089 – C7-0186/2009 – 2009/2115(DEC)) (A7-0092/2010),

– zpráva paní Mathieuové jménem Výboru pro rozpočtovou kontrolu o udělení absolutoria za plnění rozpočtu Evropského úřadu pro bezpečnost potravin na rozpočtový rok 2008 (SEK(2009)1089 – C7-0194/2009 – 2009/2123(DEC)) (A7-0086/2010),

– zpráva paní Mathieuové jménem Výboru pro rozpočtovou kontrolu o udělení absolutoria za plnění rozpočtu Evropského monitorovacího centra pro drogy a drogovou závislost za rozpočtový rok 2008 (SEK(2009)1089 – C7-0185/2009 – 2009/2114(DEC)) (A7-0067/2010),

– zpráva paní Mathieuové jménem Výboru pro rozpočtovou kontrolu o udělení absolutoria za plnění rozpočtu Evropské agentury pro léčivé přípravky na rozpočtový rok 2008 (SEK(2009)1089 – C7-0189/2009 – 2009/2118(DEC)) (A7-0078/2010),

– zpráva paní Mathieuové jménem Výboru pro rozpočtovou kontrolu o udělení absolutoria za plnění rozpočtu Evropské agentury pro námořní bezpečnost na rozpočtový rok 2008 (SEK(2009)1089 – C7-0192/2009 – 2009/2121(DEC)) (A7-0081/2010),

– zpráva paní Mathieuové jménem Výboru pro rozpočtovou kontrolu o udělení absolutoria za plnění rozpočtu Evropské agentury pro bezpečnost sítí a informací na rozpočtový rok 2008 (SEK(2009)1089 – C7-0196/2009 – 2009/2125(DEC)) (A7-0087/2010),

– zpráva paní Mathieuové jménem Výboru pro rozpočtovou kontrolu o udělení absolutoria za plnění rozpočtu Evropské agentury pro železnice na rozpočtový rok 2008 (SEK(2009)1089 – C7-0197/2009 – 2009/2126(DEC)) (A7-0084/2010),

– zpráva paní Mathieuové jménem Výboru pro rozpočtovou kontrolu o udělení absolutoria za plnění rozpočtu Evropské nadace odborného vzdělávání na rozpočtový rok 2008 (SEK(2009)1089 – C7-0191/2009 – 2009/2120(DEC)) (A7-0083/2010),

– zpráva paní Mathieuové jménem Výboru pro rozpočtovou kontrolu o udělení absolutoria za plnění rozpočtu Evropské agentury pro bezpečnost a zdraví při práci na rozpočtový rok 2008 (SEK(2009)1089 – C7-0187/2009 – 2009/2116(DEC)) (A7-0069/2010),

– zpráva paní Mathieuové jménem Výboru pro rozpočtovou kontrolu o udělení absolutoria za plnění rozpočtu Zásobovací agentury Euratomu na rozpočtový rok 2008 (SEK(2009)1089 – C7-0203/2009 – 2009/2132(DEC)) (A7-0076/2010),

– zpráva paní Mathieuové jménem Výboru pro rozpočtovou kontrolu o udělení absolutoria za plnění rozpočtu Evropské nadace pro zlepšení životních a pracovních podmínek na rozpočtový rok 2008 (SEK(2009)1089 – C7-0182/2009 – 2009/2111(DEC)) (A7-0088/2010),

– zpráva paní Mathieuové jménem Výboru pro rozpočtovou kontrolu o udělení absolutoria za plnění rozpočtu Eurojustu na rozpočtový rok 2008 (SEK(2009)1089 – C7-0190/2009 – 2009/2119(DEC)) (A7-0093/2010),

– zpráva paní Mathieuové jménem Výboru pro rozpočtovou kontrolu o udělení absolutoria za plnění rozpočtu Agentury Evropské unie pro základní práva na rozpočtový rok 2008 (SEK(2009)1089 – C7-0184/2009 – 2009/2113(DEC)) (A7-0090/2010),

– zpráva paní Mathieuové jménem Výboru pro rozpočtovou kontrolu o udělení absolutoria za plnění rozpočtu Evropské agentury pro řízení operativní spolupráce na vnějších hranicích členských států Evropské unie (FRONTEX) na rozpočtový rok 2008 (SEK(2009)1089 – C7-0199/2009 – 2009/2128(DEC)) (A7-0085/2010),

– zpráva paní Mathieuové jménem Výboru pro rozpočtovou kontrolu o udělení absolutoria za plnění rozpočtu Evropského úřadu pro dohled nad GNSS na rozpočtový rok 2008 (SEK(2009)1089 – C7-0200/2009 – 2009/2129(DEC)) (A7-0073/2010),

– zpráva paní Mathieuové jménem Výboru pro rozpočtovou kontrolu o udělení absolutoria za plnění rozpočtu společného evropského podniku pro ITER a rozvoj energie z jaderné syntézy na rozpočtový rok 2008 (SEK(2009)1089 – C7-0261/2009 – 2009/2187(DEC)) (A7-0094/2010),

– a zpráva paní Mathieuové jménem Výboru pro rozpočtovou kontrolu o udělení absolutoria za plnění rozpočtu společného podniku SESAR na rozpočtový rok 2008 (SEK(2009)1089 – C7-0262/2009 – 2009/2188(DEC)) (A7-0077/2010).

 
  
MPphoto
 

  Jean-Pierre Audy (PPE).(FR) Pane předsedo, vidím, že v tomto Parlamentu není nikdo z Účetního dvora. Potřebujeme jeho stanovisko, vysvětlující situaci související s udělením absolutoria. Dostali jsme nějaké vysvětlení, proč tady nikdo z Účetního dvora není? Také si všímám, že jsou prázdná křesla Rady, ačkoliv se budeme zabývat udělením absolutoria Radě, ke kterému máme hodně otázek. Dostali jsme také nějaké vysvětlení nepřítomnosti zástupců Rady?

 
  
 

(Zasedání bylo přerušeno v 9:10 a znovu zahájeno v 9:20)

 
  
MPphoto
 

  Předseda. – Vážení kolegové, zástupci Rady zde nemusí být, nemají takovou povinnost. Ale samozřejmě jsme očekávali nejvyšší zástupce Účetního dvora. Nejsou tady a velice nás to překvapuje, protože důvodem určitě není problém s dopravou. Z Lucemburku to není tak daleko a mohli by bez problémů přijet autem. Nicméně bychom měli začít s diskusí, i když ještě nevíme, proč nedorazili.

Začneme diskutovat bez nich. Víme, že hlasování bylo odloženo a uskuteční se za dva týdny v Bruselu. Již jsme o tom rozhodli, takže můžeme udělat pouze jediné: musíme zahájit diskusi, aniž víme, jestli se tady za půl hodiny nebo za hodinu objeví.

 
  
MPphoto
 

  Jean-Pierre Audy (PPE).(FR) Pane předsedo, rád bych vám řekl, že sice neznáme důvod, ale chápeme, že zástupci Účetního dvora nejsou přítomni, a že Účetní dvůr kontrolou účtů evropských orgánů odvádí výtečnou práci. Mám však námitky k nepřítomnosti zástupců Rady, protože s nimi potřebujeme diskutovat, zvláště když jde o udělení absolutoria  souvisejícího s jejími činnostmi. Proto protestuji proti dnešní nepřítomnosti Rady.

 
  
MPphoto
 

  Předseda. – Dámy a pánové, v každém případě můžeme začít s diskusí. Důležité je, že můžeme začít pracovat.

 
  
MPphoto
 

  Edit Herczog (S&D). – Pane předsedo, ráda bych připomněla, že bychom neměli obviňovat jenom Radu. Není zde ani generální tajemník Parlamentu. Absolutorium má generálnímu tajemníkovi co říci o Parlamentu, takže bychom byli mimořádně rádi, kdyby s námi zde dnes také byl.

 
  
MPphoto
 

  Předseda. – Jsem si jist, že generální tajemník tady bude – o tom není pochyb.

 
  
MPphoto
 

  Jens Geier, zástupce zpravodaje.(DE) Dobré ráno, pane předsedo, dámy a pánové. Chtěl bych zopakovat, že podle mého názoru je poněkud obtížné vést rozpravu v nepřítomnosti těch, kterým máme udělit absolutorium, s nimiž chceme diskutovat o důvodech, proč absolutorium udělujeme nebo jeho udělení odkládáme, nebo o čem všem ještě s nimi potřebujeme mluvit.

Znám mnoho vážených poslanců tohoto Parlamentu z výboru. Známe také své postoje v této věci. Je pěkné, že si názory dnes dopoledne vyměníme ještě jednou, ale příliš to nepomůže. Chtěl bych v této souvislosti navrhnout, abychom ve výboru zvážili formální pozvání orgánů, o nichž budeme diskutovat při příští rozpravě o udělování absolutoria, a odložení těchto rozprav, jestliže nebudou přítomny.

Udělování absolutoria evropským orgánům se odehrává v obtížném, ale důležitém okamžiku. Všechny vlády musí v důsledku finanční krize přezkoumat své rozpočty a postarat se o to, aby plnily požadavky na ně kladené. Nacházíme se v prvním roce nového legislativního období Evropského parlamentu a jednáme s nově složenou Komisí. Nicméně pokud jde o udělení absolutoria, zabýváme se rozpočtem na rok 2008, za nějž byla odpovědná předchozí Komise. Toto vše nabízí velké množství nových perspektiv.

Patří k nim i to, že bychom měli od členských států očekávat nové myšlení a nový přístup, protože je Lisabonská smlouva poprvé prohlašuje za spoluodpovědné za plnění rozpočtu Evropské unie.

Pokud jde o přezkum rozpočtu na rok 2008, záměrem zpravodaje bylo postarat se o to, aby se Komise plně soustředila na možnosti zlepšení rozpočtové kontroly a aby se na tom podílely i členské státy. Cílem naší skupiny Pokrokové aliance socialistů a demokratů v Evropském parlamentu ve Výboru pro rozpočtovou kontrolu je, aby v budoucnu byla každá zpráva o udělení absolutoria – na základě posouzení Evropského účetního dvora – lepší než ta předcházející. To vše závisí na tom, zda Rada převezme svou novou klíčovou úlohu s ohledem na význam členských států.

Rovněž by pomohlo, kdyby Evropský účetní dvůr hledal způsoby, jak napravit nerovnováhu, která je jednak důsledkem každoročního podávání zpráv a jednak víceletého trvání mnoha programů EU a logiky jejich provádění Komisí a členskými státy.

Jakožto rozpočtový orgán máme nadále velké obavy ohledně některých konkrétních oblastí příslušnosti, zejména těch, v nichž Evropská unie hodlá provádět své politické priority. V Evropské unii je zásadní například soudržnost, a proto jsou zvláště důležité finanční prostředky, které proudí do strukturální politiky. V této oblasti musíme nadále rozhodně bojovat s příčinami chyb prostřednictvím jednodušších pravidel a zpětného získávání nesprávně vyplacených prostředků. Potřebujeme citlivější nástroje k měření výsledků a vyzýváme Účetní dvůr, aby je vytvořil, abychom mohli příčiny chyb přesně určit.

Víme, že akční plán pro strukturální fondy, který předpokládá zpětné získávání finančních prostředků, je konečně prováděn a nyní musíme čekat na jeho účinek. Cílem předvstupní pomoci je umožnit v příslušných státech zásadní procesy změny a je nutno odstranit problémy se stanovováním cílů a jejich prováděním. Nicméně není možné, aby cíl přístupového procesu byl v podstatě torpédován zadními vrátky.

Proto vyzývám tento Parlament, aby odmítl pokus skupiny Evropské lidové strany (Křesťanských demokratů) využít pozměňovacích návrhů k tomu, aby změnila postoj Evropského parlamentu k procesu přistoupení Turecka, jak je uvedeno v usnesení o zprávě o pokroku. Těšíme se na jmenování nového generálního ředitele Evropského úřadu pro boj proti podvodům (OLAF), čímž bude zakončena probíhající diskuse, a rovněž na návrhy Komise na reformu úřadu OLAF, aby byla jeho důležitá práce zlepšena.

A konečně, pokud jde o vnější politické kroky, Evropská unie musí projevit odhodlání přispívat k řešení problémů na celém světě. Tyto kroky musí být vysoce účinné, i když budou podnikány v těch nejnáročnějších podmínkách. V příštích měsících musíme s Komisí diskutovat o současné správě finančních prostředků EU v této oblasti a o tom, jak je bude v budoucnosti spravovat Evropská služba pro vnější činnost.

Nicméně děláme určité pokroky. Naše skupina je zvláště potěšena kroky, které Komise činí například v souvislosti s výročními zprávami členských států o řízení, protože takto se přibližujeme k realizaci dávného požadavku skupiny Pokrokové aliance socialistů a demokratů. Totéž platí pro finanční opravy a navrácené finanční prostředky, protože je to rovněž příležitost ke snížení nepřijatelně vysoké míry chyb.

Tyto skutečnosti nám mimo jiné umožňují – bez ohledu na určité obavy – požádat o udělení absolutoria Komisi. Děkuji vám a těším se na vaše připomínky.

 
  
MPphoto
 

  Inés Ayala Sender, zpravodajka.(ES) Pane předsedo, máme zde dnes důležitý úkol zabývat se udělením absolutoria plnění rozpočtu sedmého, osmého a devátého a části desátého Evropského rozvojového fondu na rozpočtový rok 2008. Kromě toho se tak děje v rozhodující době, kdy probíhají velké institucionální změny a kdy také různé globální katastrofy ukázaly, že evropská pomoc je stále důležitější. Ukázaly i to, že je potřeba ji koordinovat, že musí být účinná a především transparentní, aby ji mohli všichni Evropané nadále podporovat a mít na ni kladný názor.

Nacházíme se v důležitém období také z institucionálního hlediska. Provedení Lisabonské smlouvy a vytvoření úřadu vysokého představitele Unie pro zahraniční věci a bezpečnostní politiku a také vytvoření Evropské služby pro vnější činnost nám dává dvojí příležitost. Na jedné straně máme možnost podstatně zlepšit uplatňování a účinnost naší vnější pomoci; nicméně na straně druhé jsou zde také velké otazníky, protože nás znepokojuje značné riziko, že tato rostoucí účinnost evropské rozvojové pomoci, které jsme s obtížemi společně s Účetním dvorem a Komisí dosáhli, může být podkopávána další reorganizací, nejednoznačností při rozhodování a řetězce odpovědnosti a zejména roztříštěným řízením. Aby k takovým překážkám nedošlo, potřebujeme od Komise větší ujištění, potřebujeme tedy co nejdříve jasné a konkrétní informace, jaký bude nový systém a jak se dotkne rozvojové pomoci.

S ohledem na nynější finanční rok bych chtěla především říci, že Evropský rozvojový fond musí být plně začleněn do rozpočtu – to je, opakuji, náš požadavek –, aby se zlepšila jeho soudržnost, transparentnost a účinnost a aby byl posílen jeho systém dohledu. Proto trváme na tom, aby Komise společně s Parlamentem tento požadavek rozhodně neopomíjela, až se bude zabývat příštím finančním rámcem.

Také je důležité posílit společné plánování, aby bylo při práci dosaženo většího soustředění a koordinace a většího množství vizí. Proto musíme desátý Evropský rozvojový fond zaměřit na omezený počet oblastí.

Je důležité vyhnout se negativním dopadům rozšiřování, i když musíme být velmi opatrní, abychom nepodcenili kapacitu a účinnost nevládních organizací na místě, neboť ony účinné jsou. Je to složité cvičení z kvadratury kruhu, ale doufáme, že s tím společně s Komisí pokročíme.

Rovněž nás těší, že v tomto finančním roce je prohlášení o věrohodnosti pozitivní, s výjimkou metodiky pro odhad rezervy na vzniklé náklady Komise. V operacích, na nichž se účetní závěrka zakládá, nejsou žádné významné chyby, i když stále nacházíme – a proto je zapotřebí zlepšit – vysoký výskyt nevyčíslitelných chyb v závazcích a platbách týkajících se rozpočtové podpory.

Rovněž jsme nesmírně znepokojeni, že Účetní dvůr opět neobdržel důležitou dokumentaci ohledně plateb tvořících 6,7 % ročních výdajů souvisejících se spoluprací s mezinárodními organizacemi. Potřebujeme konečnou metodiku a časový harmonogram ad hoc, aby bylo zajištěno, že takový nedostatek transparentnosti nebude narušovat informace a dokumentace ke společnému financování.

Kromě toho se domníváme, že finanční plnění bylo uspokojivé, protože sedmý ERF byl uzavřen a zůstatek byl převeden do devátého ERF. Také vítáme rychlé provádění desátého ERF od 1. července 2008 a doufáme, že úsilí Komise vyústí ve vypořádání zbytku starých a  nevyřízených plateb.

Dalším důležitým tématem jsou zdroje. Máme také obavy – i když proběhly určité diskuse – z toho, že se na zdroje devátého a desátého ERF spravované Evropskou investiční bankou (EIB) nevztahuje prohlášení o věrohodnosti, a proto by o nich měla EIB pravidelně podávat zprávu.

 
  
MPphoto
 

  Bart Staes, zpravodaj.(NL) Pane předsedo, dámy a pánové, položil jsem si otázku, co to je vlastně udělování absolutoria. Je to parlamentní postup, veřejný postup; je to kritická, veřejná kontrola finanční správy. Byl jsem odpovědný za provedení tohoto úkolu, pokud jde o Evropský parlament ve vztahu k finančnímu roku 2008. Tato kontrola usnadňuje poslancům Evropského parlamentu i občanům porozumět zvláštní organizaci, struktuře správy a řízení a pracovním metodám Parlamentu. Konec konců, dámy a pánové, občané mají právo vědět, co se děje s jejich daněmi. Jde o velké množství peněz. Hovoříme o parlamentním rozpočtu, který obnáší 1,4 miliardy EUR na rok 2008; rozpočet na rok 2011 bude pravděpodobně činit 1,7 miliard EUR. To je mimořádně velká finanční částka.

Tento postup je důležitý, stejně jako je důležitá práce Výboru pro rozpočtovou kontrolu. Kritický přístup tohoto výboru přece zajišťuje pokrok, jak se již v minulosti ukázalo. Kritický postoj Výboru pro rozpočtovou kontrolu například zajistil zavedení statutu poslanců Evropského parlamentu a statutu asistentů a postaral se o to, že jsme kriticky prověřili nákup budov zde ve Štrasburku, a také o úspěch programu EMAS, jenž omezil dopad naší práce na životní prostředí.

To vše jsou dobré zprávy, dámy a pánové. Díky svému kritickému postoji jsme dokázali snížit spotřebu energie během tří let o 25 %. Dokázali jsme využívat 100% zelenou elektřinu. Podařilo se nám omezit emise CO2 o 17 %. Zvládáme omezit, kompostovat nebo recyklovat 50 % odpadových toků.

Moje zpráva rovněž zavádí novou koncepci: koncepci „poškození pověsti“ Parlamentu. To znamená, že i ten nejmenší vliv finančních zdrojů může mimořádně poškodit pověst této sněmovny. Měli bychom být v této věci ostražití. Jmenování manažera pro řízení rizik ve správě ke dni 24. února je třeba vřele přivítat. Tuto osobu bych vyzval, aby se obrátila na příslušné výbory a připojil se k naší diskusi o způsobech, jak v této sněmovně snížit rizika zpronevěry. Jak jsem řekl, kritický přístup je nezbytný. Proto vyzývám k transparentnosti a otevřenosti, k zavedení systému kontroly a rovnováhy a k zodpovědnosti a veřejné odpovědnosti.

Pane předsedo, navrhuji vám udělit absolutorium, protože jsem neodhalil žádné závažné případy podvodu či zpronevěry ani jiné velké skandály: toto nechť je zcela jasné. Nicméně moje zpráva je kritická. Chtěl jsem ukázat, že můžeme pracovat ještě lépe. Cílem této zprávy je zajistit, že, až se přiblížíme k volbám v roce 2014, nebudeme mít žádné skandály, ani velké ani malé, a nebude nás trápit tento druh nechutných zpráv v tisku.

Ve své zprávě jsem se snažil poskytnout generálnímu tajemníkovi a vedoucím představitelům správy Parlamentu řadu prostředků na ochranu proti určitým výtkám. Probral jsem řadu záležitostí. Jednou z nich je skutečnost, že generální tajemník vypracovává svou výroční zprávu na základě prohlášení generálních ředitelů, zatímco bych byl mnohem raději, kdyby zde bylo druhé stanovisko. Navrhuji, abychom se ještě více zabývali celým složitým systémem zadávání veřejných zakázek, neboť je to významnýrizikový faktor. Navrhuji, abychom zajistili, že žádné veřejné daně nebudou používány na dobrovolný penzijní fond, který má pojistně-matematický schodek 121 milionů EUR.

Dámy a pánové, rád bych zakončil několika slovy o tom, jak jsem svou zprávu vytvářel. Usiloval jsem o pozitivní spolupráci se svými stínovými zpravodaji a byly předloženy některé velmi konstruktivní pozměňovací návrhy. Nicméně lituji, že skupina Evropské lidové strany (Křesťanských demokratů) v určitou chvíli předložila asi 50 pozměňovacích návrhů, kterými se pokusila odstranit důležité části mé zprávy. Mohu se jen domýšlet, že došlo k nějakému vzájemnému působení mezi určitými parlamentními strukturami a poslanci Evropského parlamentu, kteří to chtěli udělat. Považuji to za politováníhodné, protože jsem se jako proevropský, nicméně kritický poslanec Evropského parlamentu pokoušel v prvé řadě představit v této zprávě o udělení absolutoria velmi konstruktivní a velmi pozitivní přístup.

 
  
MPphoto
 

  Ryszard Czarnecki, zpravodaj. (PL) Pane předsedo, pane Šemeto, je třeba říci, že ve všech orgánech, kterými jsem se zabýval – Soudní dvůr, Účetní dvůr, který dnes není přítomen, Hospodářský a sociální výbor, Výbor regionů, Evropský veřejný ochránce práv a Evropský inspektor ochrany údajů –, došlo obecně ke značnému zlepšení, což ovšem neznamená, že je všechno ideální.

Řekněme si upřímně, že pokud jde o finanční prostředky Rady, situace je nejméně transparentní. Kromě toho spolupráce s Radou ve věci udělování absolutoria za plnění rozpočtu je neuspokojivá a k dokonalosti má hodně daleko. Výbor pro rozpočtovou kontrolu podpořil můj návrh odložit rozhodnutí o udělení absolutoria generálnímu tajemníkovi Rady za plnění rozpočtu na finanční rok 2008. Situace je obdobná stavu z loňského roku. Koordinátoři Výboru pro rozpočtovou kontrolu se setkali se zástupci španělského předsednictví Rady a očekávali, že zaujmou kladný postoj s ohledem na pokrok ve spolupráci, kterého bylo loni dosaženo a který  byl výsledkem zdlouhavého postupu udělování absolutoria. Bohužel byly letos odpovědi na otázky, které jsem položil já a koordinátoři, naprosto neuspokojivé a vyvolaly velmi mnoho pochybností. Z tohoto důvodu a s podporou koordinátorů všech politických skupin jsem rozhodl rozhodnutí o udělení absolutoria odložit. Záležitosti související s financováním různých aspektů společné zahraniční politiky a bezpečnosti, výročními finančními zprávami a uzavřením mimorozpočtových účtů zůstávají stále nejasné. V otázkách ověřování faktur a zveřejňování správních rozhodnutí sloužících jako právní základ rozpočtových položek musí dojít k jednoznačnému zlepšení. Kromě toho je paradoxní, že se mnoho údajů, jež Rada předložila, týkalo minulého rozpočtového období.

Pokud jde o Soudní dvůr, můžeme stejně jako Účetní dvůr odhalit určité nedostatky interních postupů při provádění zadávacího řízení. V této souvislosti podporujeme návrh Účetního dvora, jež se týká nutnosti zlepšit zadávací řízení v tomto orgánu. Potěšilo nás, že se zkrátila doba řízení, ale na druhé straně jsme pozorovali, že je stále určitý počet případů nevyřízených. S potěšením bereme na vědomí, že byla zahájena činnost oddělení interního auditu. Vítáme, že se do zprávy o činnosti začleňují informace o pokroku učiněném v souvislosti s udělením absolutoria v předchozím roce. Velmi zdůrazňuji, že litujeme neustálé neochoty Evropského soudního dvora zveřejnit prohlášení o finančních zájmech svých členů.

Pokud jde o Účetní dvůr, externí audit neodhalil žádné důvody, které by vedly ke konstatování, že jsou finanční prostředky přidělené Účetnímu dvoru používány nesprávně. Znovu navrhuji, aby byla zvážena možnost racionalizovat strukturu Účetního dvora, např. stanovit maximální počet členů a nezacházet s Účetním dvorem jako s nějakým druhem politické skupiny.

U Evropského hospodářského a sociálního výboru neodhalil audit Účetního dvora žádné závažné nedostatky. Mělo by být doporučeno, aby všechny orgány vykládaly a prováděly ustanovení týkající se finanční situace zaměstnanců stejným způsobem, aby se zaměstnancům žádného orgánu nedostávalo výhodnějšího zacházení. Je velmi dobré, že byla přijata dohoda o správní spolupráci mezi Evropským hospodářským a sociálním výborem a Výborem regionů. Vyzýváme oba orgány, aby informovaly o dosaženém pokroku, pokud jde o harmonizaci jejich standardů vnitřní kontroly.

V souvislosti s Výborem regionů ani evropským veřejným ochráncem práv nemáme žádné zvláštní výhrady. Zaznamenáváme, že evropský veřejný ochránce práv značně navýšil počet pracovních míst. Otázkou je, zda se měl počet míst zvyšovat tak rychle, jestliže současně není více práce.

Abych to shrnul, jediný problém je s Radou, s ostatními šesti orgány problémy nejsou.

 
  
MPphoto
 

  Předseda. – Musíme dodržovat přidělený čas.

Mám nějaké informace. Kontaktovali jsme vedoucího kanceláře předsedy Účetního dvora a také jsme prověřili naše poslední rozpravy v Evropském parlamentu v roce 2008 a 2009. Zástupci Účetního dvora u našich rozprav nebyli, stejně jako zástupci Rady. Účetní dvůr ani Rada u našich rozprav nebyli přítomni.

Pan Caldeira, předseda Účetního dvora, také poznamenal, že vzhledem k technickým a odborným funkcím se Účetní dvůr má účastnit schůzí Výboru pro rozpočtovou kontrolu, nicméně má zůstávat v pozadí, pokud jde o politické rozpravy na plenárním zasedání. Předseda Caldeira mě bude v průběhu dne kontaktovat a vysvětlí postoj Účetního dvora k našim diskusím.

Prověřili jsme poslední dva roky, Účetní dvůr nebyl přítomen. Jestliže to chceme propříště uspořádat jinak, mohl by se Účetní dvůr zúčastnit příští rok. Jeho zástupci samozřejmě byli o našem zasedání informováni, ale v posledních dvou letech nebyli přítomni. Určitě přijdou v říjnu a v listopadu, kdy přeloží svou zprávu.

 
  
MPphoto
 

  Gerben-Jan Gerbrandy (ALDE).(NL) Pane předsedo, plně akceptuji, že zde dnes není Evropský účetní dvůr, ale to, co jste právě řekl o nepřítomnosti Rady v posledních letech, jenom dokazuje, že to je strukturální, nikoli nahodilý problém. Je to typické chování Rady, když dojde na odpovědné využívání evropských fondů, a vaše sdělení vlastně ukazuje její nepřítomnost v ještě horším světle. Proto – a jako zcela jasný vzkaz Parlamentu Radě – chci navrhnout, abychom dnešní rozpravu o udělení absolutoria Radě odložili a o tomto tématu dnes nediskutovali.

 
  
MPphoto
 

  Ryszard Czarnecki, zpravodaj. (PL) Pane předsedo, mnohokrát vám děkuji za pečlivé vysvětlení, jak tomu bylo v minulých letech. Nicméně bych chtěl jasně zdůraznit, že vstoupila v platnost Lisabonská smlouva, která posiluje úlohu Evropského parlamentu. V souvislosti s tím máme právo očekávat, z důvodů, které nejsou ani tak formální, jako praktické a politické, že zástupci Rady, jak právě řekl předchozí řečník, budou přítomni u této mimořádně důležité rozpravy. Rozpravy, která je z hlediska evropských daňových poplatníků a evropských voličů možná tou nejdůležitější. Nepřítomnost Rady je naprosté nedorozumění a já se kloním k návrhu předchozího řečníka, že v této situaci bychom měli část rozpravy, která se týká Rady, odložit a počkat, dokud zde její zástupci nebudou. Znova zdůrazňuji, že – jak jsem již řekl – Rada neprojevovala ochotu s námi konstruktivně spolupracovat, ani jako se zástupci Výboru pro rozpočtovou kontrolu, ani jako s koordinátory výboru, a její dnešní nepřítomnost se jeví jako další projev její neochoty spolupracovat.

 
  
MPphoto
 

  Edit Herczog (S&D). – Pane předsedo, až dokončíme postup udělování absolutoria a budeme o něm hlasovat, převezme Evropský parlament plnou zodpovědnost za rok 2008. Je to okamžik, kdy vezmeme na svá bedra odpovědnost Komise, Rady a ostatních orgánů. Není to pouhá formalita, je to velice důležitá chvíle.

Nicméně se domnívám, že jsme se dohodli, že budeme v rozpravě pokračovat. Nezapomínejte, že je zde objektivní důvod, a sice ten, že přijet sem ze Španělska není nejsnadnější. Vím to, protože jsem cestovala z Ázerbájdžánu přes Baku do Madridu a odtud po silnici. Velmi dobře si uvědomuji, že dnes není ten správný den, kdy bychom se měli tímto zabývat. Myslím si, že postačí, když požádáme tyto a ostatní orgány, jichž se udělování absolutoria týká, aby projevily zájem a byly přítomny při květnovém hlasování. Toto bych ráda navrhla.

 
  
MPphoto
 

  Jean-Pierre Audy (PPE).(FR) Pane předsedo, jsme zvyklí, že křesla Rady jsou prázdná. Není to tedy poprvé; nebuďme pokrytečtí. Opakuji, že to považuji za politováníhodné. Co se rozpravy týče, jsem pro to, abychom pokračovali.

Kromě toho si s ohledem na posouzení vaší správy myslím, že nejsme oprávněni změnit pořad jednání, protože jste jej svou pravomocí schválili při opětovném zahájení tohoto plenárního zasedání. Proto jsem pro to, aby rozprava pokračovala, i když ještě jednou vyjadřuji politování nad tím, že zde Rada není.

 
  
MPphoto
 
 

  Předseda. – Dámy a pánové, budu dnes kontaktovat jak zástupce Účetního dvora, tak Rady. Seznámím je velmi důrazně s tím, co od Rady a Účetního dvora očekáváme do budoucna, a řeknu jim, že by na takových zasedáních měli být přítomni. Také o tom budu osobně hovořit s panem Zapaterem, protože vede rotující předsednictví. Dnes tuto záležitost do budoucna vyřeším.

 
  
 

To je zázrak! Kolegové, hovořili jste o tom, jak jsme po vstupu Lisabonské smlouvy v platnost mocní. Je to fantastická moc. Rada se tady do několika minut objevila! Pane úřadující předsedo, děkuji vám, že jste přišel. Budu kontaktovat předsedu Účetního dvora. Je nezbytné, aby byl naší rozpravě přítomen a ostatní orgány rovněž. Všechny je dnes budu kontaktovat.

Nyní budeme pokračovat a rád bych vás také požádal, abyste dodržovali přidělený čas.

 
  
MPphoto
 

  Véronique Mathieu, zpravodajka.(FR) Pane předsedo, pane Šemeto, pane Lópezi Garrido, velmi mě těší, že vás tu vidím a mohu vás oslovit – vítejte. V období 2000–2010 se příspěvky EU decentralizovaným agenturám zvýšily o 610 %. Vzrostly z 95 na 579 milionů EUR, zatímco počet zaměstnanců těchto agentur se zvýšil asi o 271 %.

V roce 2000 agentury zaměstnávaly 1 219 osob a dnes jich zaměstnávají 4 794. Tato čísla se netýkají Evropské agentury pro obnovu, která ukončila činnost v roce 2008, a posledního absolutoria, o kterém budeme hlasovat dnes, respektive později v Bruselu.

Tento celkový nárůst je samozřejmě impozantní. Evropská unie však musela v období 2000–2010 čelit mnoha výzvám. Především to byla dvě rozšíření, v roce 2004 a 2007, kdy přistoupilo 12 nových členských států, a pak to byly další výzvy, jako zaměstnanost a odborná příprava, přistěhovalectví, životní prostřední, letecká bezpečnost a ještě mnoho jiných.

Decentralizované agentury, které byly zřízeny, aby reagovaly na konkrétní potřeby, díky rozvíjení dovedností přímo napomáhají pokroku Evropské unie, jež stojí před těmito obrovskými úkoly. Členské státy musí v těchto oblastech taktéž úzce spolupracovat a agentury jsou pro tyto výměny mocným nástrojem. Jejich zřizování po celém území Evropské unie rovněž přibližuje Evropu občanům a umožňuje určitý stupeň decentralizace činností EU.

Rozsah úkolů, jimiž jsou agentury pověřeny, a nárůst jejich počtu, velikosti a rozpočtů však vyžaduje, aby tyto orgány plnily své vlastní rozpočtové odpovědnosti. Rovněž je třeba posílit pravomoc rozpočtové kontroly Parlamentu, stejně jako útvaru interního auditu Komise a Účetního dvora, aby bylo zajištěno řádné sledování těchto agentur; to je však nezbavuje povinnosti dodržovat platná pravidla.

Pokud jde o udělování absolutoria za rok 2008, upozornila bych na bohužel opakující se problémy mnoha agentur: nedostatky v postupech zadávání veřejných zakázek; nerealistické plánování náboru zaměstnanců a nedostatek transparentnosti v postupech jejich výběru; velký rozsah převodů a rušení provozních prostředků; a nedostatky v plánování činností a chybějící konkrétní cíle.

Zaznamenáváme, že navzdory snahám mají některé agentury stále potíže s uplatňováním finančních a rozpočtových nařízení EU, v neposlední řadě kvůli své velikosti. Pro ty nejmenší agentury je složitější dodržovat náročné postupy, které právní předpisy EU ukládají. V této věci očekávám rychlé závěry interinstitucionální pracovní skupiny, aby bylo zajištěno, že se každým rokem nebudou opakovat stejné problémy. Tyto potíže však neohrožují udělení absolutoria za finanční rok 2008.

Odlišná situace je u Evropské policejní akademie (CEPOL). I když lze ve srovnání se situací v roce 2007 zaznamenat ve správě Evropské policejní akademie určitá zlepšení, provedené audity odhalily zásadní nesrovnalosti v uplatňování správních a finančních pravidel. Proto navrhujeme, aby bylo udělení absolutoria odloženo.

Na závěr bych chtěla upozornit na úsilí, které některé agentury vyvinuly, aby zlepšily své řízení. Některé agentury v tom šly samy od sebe ještě dále a zavedly pravidla, která si zaslouží chválu; zmíním se jenom o některých. Evropský úřad pro bezpečnost potravin, který byl, dodala bych, velice efektivní ve své úloze koordinátora agentur, zavedl postup posouzení rizik. Evropská agentura pro životní prostředí zavedla systém kontrol řízení pro sledování pokroku svých projektů a využívání zdrojů v reálném čase. A konečně Evropská nadace pro zlepšení životních a pracovních podmínek vytvořila systém sledování informací, které poskytuje. Na závěr samozřejmě agentury vyzývám, aby tento příklad následovaly.

 
  
MPphoto
 

  Algirdas Šemeta, člen Komise. – Pane předsedo, dovolte mi, abych poděkoval Výboru pro rozpočtovou kontrolu a zvláště zpravodaji panu Liberadzkému a jeho kolegům zpravodajům za zprávy, které vypracovali, a za doporučení k udělení absolutoria Komisi za finanční rok 2008. Také bych chtěl poděkovat paní Ayale Senderové za její zprávu o plnění rozpočtu Evropského rozvojového fondu a paní Mathieuové za komplexní analýzu opakujících se problémů agentur.

Postup udělení absolutoria za rok 2008 se nyní chýlí ke konci. Bylo to náročné období, ale – což je nejdůležitější – byl to začátek nového konstruktivního dialogu mezi orgány. Společným cílem Komise je i nadále získat od Účetního dvora bezvýhradné prohlášení o věrohodnosti. Věřím, že se to v našich nedávných snahách jasně projevilo.

Již dosahujeme pokroku, v programovém období 2007–2013 byla zavedena zjednodušení a lepší systémy řízení a kontroly a u různých akčních plánů postupně projevuje jejich pozitivní vliv na míry chyb. Nová generace programů na příští finanční období, jež je nyní připravována, umožní učinit zásadní krok ke změně; jejich cílem by mělo být lepší vyvážení cílených kritérií způsobilosti, nákladů na kontrolu a kvality výdajů.

Se svými kolegy komisaři ovšem sdílím vaše přání, jež je vyjádřeno v usnesení o udělení absolutoria: chceme, aby brzy došlo k prokazatelnému urychlení pokroku, jehož v posledních letech dosahujeme, pokud jde o zlepšování finančního řízení evropského rozpočtu, včetně posílení zodpovědnosti a veřejné odpovědnosti hlavních zúčastněných stran. K tomu napomůže úzká a intenzivní spolupráce Komise a Evropského parlamentu. Nicméně my všichni víme, že to nebude stačit k tomu, aby byl urychlen konkrétní a udržitelný pokrok na místě. Aby se nám to podařilo, potřebujeme nové partnerství se všemi zúčastněnými stranami, zvláště aktivní účast členských států a Evropského účetního dvora.

Komise nebude čekat, až vstoupí v platnost změny finančního nařízení, a vyzve orgány členských států, aby plně převzaly své odpovědnosti, jež jsou posíleny Lisabonskou smlouvou, neboť očekává opatření, jež jsou nezbytná pro zlepšení finančního řízení.

Také se domnívám, že Účetní dvůr má stěžejní úlohu, pokud jde o vyjádření nezávislého prohlášení o věrohodnosti finančního řízení Komise. Každá změna v rozdělení prohlášení o věrohodnosti podle oblastí by změnila podíl rozpočtu, jenž je spojen s oblastmi hodnocení jiné barvy.

Komise by velice přivítala, kdyby Účetní dvůr v blízké budoucnosti zvážil rozlišování mezi oblastmi s odlišnými riziky výskytu chyb a informoval nás o skutečné přidané hodnotě systémů řízení a kontroly, jež byly zavedeny v legislativním období 2007–2013. Také doufám, že až se spolutvůrci právních předpisů shodnou na tolerovatelném riziku chyb, Účetní dvůr tuto novou koncepci uváží způsobem, který bude považovat za vhodný.

Jak bylo požadováno, Komise připraví na období po roce 2010 nový program a zašle jej Parlamentu. Komise udělá spolu s ostatními zúčastněnými stranami maximum, aby bylo urychleno snižování míry výskytu chyb a zajištěno, že Evropský účetní dvůr bude moci v roce 2014 dalších 20 % rozpočtu ohodnotit zelenou barvou.

Ústředním tématem tohoto nového programu, o který se s vámi podělím již příští měsíc, bude zapojení všech zúčastněných stran do dosahování společného cíle, jímž je zlepšení finančního řízení a ochrana finančních zájmů Unie. Vaše názory vyjádřené v usnesení o udělování absolutoria za rok 2008 budou řádně zohledněny. Těším se na konstruktivní diskusi.

 
  
MPphoto
 

  Michael Gahler, zpravodaj pro stanovisko Výboru pro zahraniční věci.(DE) Pane předsedo, ve finančním roce 2008 byly v politických oblastech, pro něž je příslušný Výbor pro zahraniční věci, vyplaceny částky kolem 5 miliard EUR. Z dnešního pohledu je stále nedostatečné financování kategorie IV zřejmé. Účetní dvůr zjistil jisté nepřesnosti a považuje systémy dohledu a kontroly Komise v oblasti vnější pomoci, rozvojové pomoci a předvstupní pomoci za účinné jenom částečně. Komise poukazuje na specifický přístup Účetního dvora spočívající v kontrole vždy pouze jednoho roku, který umožňuje posoudit vždy jenom část práce Komise. Důvod spatřuje Komise ve víceleté povaze většiny programů a souvisejících kontrolních systémů. Podle mého názoru je důležité, že Účetní dvůr nehovoří o podvodu ani zpronevěře.

Mnohem více jde o to, aby Evropská unie zacházela s vnější pomocí pečlivě, hbitě a co nejúčinněji, a také o podrobnou dokumentaci a odpovědnost, protože je v nepořádku, když projekty nejsou dokončeny včas nebo jejich výsledky nejsou dostatečně zřejmé. Ohrožuje to úspěšnost naší zahraniční politiky. Skutečnost, že Účetní dvůr zjistil, že míry výskytu chyb se snižují, je proto chválou práce předchozí Komise v oblasti vnější pomoci, rozvojové spolupráce a politiky rozšiřování.

Zjevně začínají účinkovat také změny právního rámce. Zvláštní zpráva o předvstupní pomoci Turecku přináší první zmínky o lepší kontrole využívání finančních prostředků, kterou od roku 2007 umožnil nový nástroj předvstupní pomoci. Budoucí zprávy o účtech a přezkumy musí uvádět, jak odpovědně a úspěšně příjemci s pomocí Evropské unie nakládají. Musíme být s to pružně svou zahraniční politiku přizpůsobovat, abychom mohli účinně hájit zájmy své vnější politiky.

Proto vyzýváme Komisi, aby dále zlepšovala finanční nařízení, aby dále pracovala na novém finančním rámci a rozpočtové reformě a především vytváření Evropské služby pro vnější činnost. Celkově však mohu doporučit, aby bylo za oblast, pro niž je příslušný Výbor pro zahraniční věci, uděleno absolutorium za finanční rok 2008.

 
  
  

PŘEDSEDAJÍCÍ: PAN WIELAND
místopředseda

 
  
MPphoto
 

  Ingeborg Gräßle, navrhovatelka Výboru pro zaměstnanost a sociální věci.(DE) Pane předsedající, pane úřadující předsedo Rady, pane komisaři, dámy a pánové, už jsme spolu dnes strávili zajímavé dopoledne. Vlastně jsem chtěla hovořit o něčem úplně jiném, ale nebudu, protože si myslím, že bychom neměli jen tak přejít, co se dnes stalo.

Jde o to, že ani tato sněmovna, ani ostatní orgány neberou udělování absolutoria nijak vážně. Jediný orgán, který jej brát vážně musí, je Komise. Je jediný, koho oslovujeme, a jediný, na koho se udělování absolutoria vztahuje podle Smlouvy. Udělování absolutoria všem ostatním – tedy ostatním orgánům – není ve Smlouvě upraveno. To nám působí problém. Nyní si musíme představit, že tady za dva roky třeba nebude sedět nikdo z Evropské služby pro vnější činnost, jestliže se stane orgánem. Bude se nám pak stávat to, co se děje už teď, totiž že všechny ostatní orgány nebudou považovat za nutné ani to, aby se tady objevily a poslechly si, co jim chce Parlament jako rozpočtový a zákonodárný orgán sdělit. Chvályhodnou výjimku letos dělá Rada, stejně jako ji už loni učinilo švédské předsednictví.

Jestliže budeme považovat to, co se zde děje jako právo Parlamentu za základ pro udělování absolutoria, pak vás mohu jedině varovat před realizací návrhu, který byl právě předložen, totiž návrhu na přeměnu Evropské služby pro vnější činnost v další orgán, neboť náš vliv by tím vzal za své, protože je tak snadné se z něj vymanit. Jediný další orgán, jenž je zde zastoupen, je Parlament. Jeho předsedovi bych chtěla výslovně poděkovat za to, že dnes dopoledne hájil naše práva a naznačil, že se všemi ostatními bude diskutovat.

K čemu nám je mít právo udělovat absolutorium, jestliže ho nebereme vážně a nenutíme ostatní, aby jej brali vážně? Proto se sami musíme nad postupem udělování absolutoria velice důkladně zamyslet. Nemůžeme pokračovat tak, jak jsme to dělali doposud.

Chtěla bych se chopit iniciativy a ještě jednou se obrátit na Radu. Podle Lisabonské smlouvy je nyní jedním orgánem Rada a jedním orgánem je předseda Rady. Očekáváme okamžitou legalizaci tohoto stavu věcí v právních předpisech o rozpočtu. Vy sami se musíte postarat o řádné zakotvení své odpovědnosti v rozpočtovém zákoně, a totéž se týká i předsedy Rady. Musíte své odpovědnosti legalizovat a já vás vyzývám, abyste to považovali za naléhavou záležitost.

 
  
MPphoto
 

  Jutta Haug, navrhovatelka Výboru pro životní prostředí, veřejné zdraví a bezpečnost potravin.(DE) Pane předsedající, dámy a pánové, chtěla bych pohovořit o jedné záležitosti, která je skutečně skandální. Jde o Evropské středisko pro prevenci a kontrolu nemocí (ECDC) ve Stockholmu. Vysoce kvalifikovaní lidé zde museli od května roku 2005 pracovat v naprosto nepřátelském prostředí. Švédská vláda dosud nebyla s to s ECDC uzavřít smlouvu o sídle, i když bezpodmínečně tuto agenturu chtěla, stejně jako všechny členské státy vždy naléhavě chtějí nějakou agenturu.

Do dnešního dne nemá ani jeden zaměstnanec své osobní identifikační číslo, takzvané Folkbokföring. Veřejné správy, instituce a soukromé společnosti ovšem toto číslo používají k identifikaci svých zákazníků. V důsledku toho například nemohou být registrovány děti narozené ve Švédsku, poskytovatelé elektřiny, plynu, telekomunikačních služeb a televize nechtějí poskytovat své služby, pronajímatelé odmítají uzavírat dlouhodobé nájemní smlouvy a jsou problémy s přístupem k lékařům a do nemocnic. Manželé a manželky zaměstnanců ve Švédsku nemohou pracovat jako samostatně výdělečně činné osoby. Rovněž jsou obrovské potíže se získáním zaměstnání. Takto by seznam mohl pokračovat. Jedna věc je jasná: zaměstnancům ECDC ve Švédsku jsou zkrátka upírána určitá základní práva zakotvená v evropských právních předpisech. Tudíž se toto všechno dostalo před náš Petiční výbor. Tato situace je v každém případě neudržitelná...

(Předsedající řečnici přerušil)

 
  
MPphoto
 

  Wim van de Camp, navrhovatel Výboru pro vnitřní trh a ochranu spotřebitelů.(NL) Pane předsedající, nezbývá toho příliš, co je třeba ještě říci o rozpočtu Výboru pro vnitřní trh a ochranu spotřebitelů na rok 2008; při diskusích ve výboru a ve zprávách již bylo toto téma řádně objasněno. Zaznamenali jsme spíše značně nedostatečné čerpání, pokud jde o síť SOLVIT v roce 2008, ale to se napraví v roce 2009 a 2010. Nicméně bych komisaře vyzval, aby zajistili, že rozpočet pro síť SOLVIT bude využíván rozumně. Chápu, že rozpočty je nutno čerpat odpovědně, ale teď vidím, že poskytování informací jsou v této oblasti je stále nedostatečné.

V souvislosti s tím bych mohl připomenout třeba směrnici o službách, která byla zavedena v prosinci 2009. Je velmi potřebné o ní v Evropské unii poskytovat informace.

Pane předsedající, další bod se týká stávajících celních kontrol členských států. Není to přímo téma, o kterém je třeba zde diskutovat, ale zaznamenali jsme, že členské státy dostatečně nekontrolují dovážené zboží, a rád bych znovu vyzval Komisi, aby to se členskými státy dále projednávala, aby bylo zajištěno, že dovážené zboží bude řádně a bezchybně kontrolováno.

A konečně, jak již někteří kolegové poslanci i sám pan komisař postřehli, pravidla pro rozpočet jsou stále v mnoha ohledech velmi složitá, což s sebou také přináší velmi komplikované související mechanismy kontroly. Proto chci připojit svůj hlas ke všem výzvám, aby tato pravidla byla zjednodušena a v každém případě zdokonalena.

 
  
MPphoto
 

  Inés Ayala Sender, navrhovatelka Výboru pro dopravu a cestovní ruch.(ES) Pane předsedající, žádám vás, abyste považoval první část jenom za procesní námitku, neboť bych se ráda dozvěděla, dříve než tato rozprava skončí, zda Parlament pozval Účetní dvůr i Radu, aby se zúčastnily této rozpravy, a také bych se chtěla informovat ohledně příslušné dokumentace, respektive ji získat. Rovněž bych chtěla vědět, zda byla Rada přítomna u loňské rozpravy o udělování absolutoria – i když paní Gräßleová říkala, že švédské předsednictví tu bylo.

Začal byste nyní měřit čas mého projevu o udělování absolutoria s ohledem na dopravu?

Nejprve bychom chtěli zdůraznit, že jsme spokojeni s vysokou mírou využití, kterou Výbor pro dopravu a cestovní ruch zaznamenal v položkách závazků a plateb u transevropských sítí a které dosáhly téměř 100% využití.

Samozřejmě potřebujeme, aby členské státy zajistily, že budou dostupné přiměřené finanční prostředky z vnitrostátních rozpočtů, a chtěla bych znova poukázat na to, že Parlament vždy podporoval vysokou úroveň financování těchto sítí. Věříme, že letošní přezkum – v roce 2010 – projektů sítí bude příležitostí k posouzení, zda byly tyto výdaje přiměřené a účinné. V každém případě byly samozřejmě sledovány.

Také vítáme skutečnost, že roční účetní závěrky Výkonné agentury pro transevropskou dopravní síť jsou zákonné a řádné, i když nás znepokojují průtahy s náborem zaměstnanců. Generální ředitelství Komise pro mobilitu a dopravu nás však informovalo, že tyto údaje budou aktualizovány.

Na druhou stranu jsme znepokojeni nízkým čerpáním položek na platby v oblasti bezpečnosti dopravy, ještě nižším čerpáním prostředků na program Marco Polo, který Parlament podporuje, a také mimořádně nízkým čerpáním položek v oblasti práv cestujících.

Také máme obavy ohledně nedostatečného využívání položek na platby v souvislosti s programem Galileo – vzhledem k velikosti tohoto projektu – a litujeme, že naprosto chybí údaje o cestovním ruchu. Doufáme, že tento nedostatek informací bude v novém institucionálním rámci napraven.

 
  
MPphoto
 

  Jean-Pierre Audy (PPE).(FR) Pane předsedající, mám dilema, zda mám vystoupit. Omlouvám se za tyto procesní námitky. Nejprve bych chtěl přivítat Radu a poděkovat panu ministrovi, že se k nám připojil. Mám za to, pane předsedající, že je obvyklé vyzvat zástupce Rady, aby vystoupil poté, co hovořil zástupce Komise. Nicméně zástupce Rady nevystoupil před politickou diskusí, ačkoli hovořil na závěr rozpravy. Možná by byl dobrý nápad mu nabídnout, aby vystoupil, zvláště proto, aby mohl reagovat na stanovisko našeho zpravodaje, jenž navrhuje, aby bylo udělení absolutoria Radě odloženo.

 
  
MPphoto
 

  Předsedající. – Dohodneme se s Radou, zda si myslí, že je potřeba, aby hovořila.

 
  
MPphoto
 

  László Surján, navrhovatel Výboru pro regionální rozvoj.(HU) Udělování absolutoria je právní akt a myslím si, že Výbor pro regionální rozvoj nemá žádný důvod vznášet námitky proti jeho udělení. Udělování absolutoria je zároveň i politickým hodnocením. Objasňuje, zda jsme v roce 2008 dosáhli cílů, jež jsme si stanovili, a zda jsme za své výdaje získali dostatečnou hodnotu.

Ohledně postupu hodnocení politiky soudržnosti koluje docela dost chybných představ, a to i v této sněmovně. Co nejdůrazněji bych vás chtěl upozornit na skutečnost, že ne každá chyba se rovná podvodu. Často přeceňujeme výtky, které – jinak docela právem – vznesl Účetní dvůr nebo zazněly při jiném auditu. Chtěl bych podotknout, že nemáme transparentní údaje o měření. Potřebujeme jednotnou metodiku měření účinnosti, efektivity i absorpční kapacity, která bude hrát klíčovou úlohu v rozhodování, jak bychom měli provádět politiku soudržnosti.

V roce 2008 pocházelo z tohoto cyklu plánování jenom 32 % výdajů, přičemž zbytek byl převzat z výdajů z cyklu před rokem 2006. Proto je obtížné posoudit, jak úspěšní jsme v roce 2008 byli v plnění cílů tohoto nového cyklu. Některé členské státy nedosáhly ani 32 %. Za průtahy při čerpání finančních prostředků nese každý svou část zodpovědnosti. Záměrem všech doporučení Komise a Parlamentu ohledně zjednodušení, která jsme vydali v reakci na krizi od roku 2008, bylo provést zlepšení na své straně. Nyní jsou na řadě členské státy; tam musí dojít ke značnému pokroku.

 
  
MPphoto
 

  Edit Bauer, navrhovatelka Výboru pro práva žen a rovnost pohlaví.(HU) Chtěla bych připomenout, že prosazování rovnosti mezi muži a ženami patří podle článku 8 Smlouvy o fungování Evropské unie k základním hodnotám Evropské unie, které je nutno zohledňovat při každém kroku EU, a tedy by mělo být možné zabývat se jím při postupu udělování absolutoria za plnění rozpočtu EU. Proto je nezbytné, aby byly statistické údaje o využívání rozpočtu k dispozici ve vhodném přehledu.

S politováním konstatujeme, že navzdory veškerému úsilí stále nejsou dostupné údaje, které by umožňovaly sledovat rozpočtové výdaje z hlediska rovnosti mezi muži a ženami. Týká se to především těch oblastí, které jsou zvláště vyzývány, aby skoncovaly s diskriminací, například s pomocí prostředků z Evropského sociálního fondu.

Ráda bych se zmínila konkrétně o jedné věci, o průtazích při zřizování Evropského institutu pro rovnost žen a mužů. Předpokládalo se, že začne pracovat roku 2008, místo toho bude oficiálně otevřen teprve letos v červnu. To samozřejmě způsobuje také různé problémy v rozpočtovém procesu. Vzhledem k tomu, že v roce 2010 má být proveden přezkum různých víceletých programů v polovině období, bych chtěla pana komisaře znova požádat o vytvoření systému sledování a hodnocení, který by umožňoval provádět zásadu rovnosti žen a mužů v různých rozpočtových položkách a sledovat vliv těchto různých rozpočtových položek na vývoj nespravedlivých rozdílů.

 
  
MPphoto
 

  Gay Mitchell, navrhovatel Výboru pro rozvoj. – Pane předsedající, význam udělování absolutoria za plnění rozpočtu z hlediska rozvoje spočívá v ujištění daňových poplatníků v celé Evropě, že peníze jsou v rozvojovém světě utráceny účinně a efektivně, jak s ohledem na účinnost pomoci, tak na plnění našeho 0,7% cíle u příspěvků na oficiální rozvojovou pomoc. Musíme využívat svůj stávající rozpočet na pomoc účinně, což znamená pomáhat nejenom více, ale i lépe.

Musíme používat peníze Evropské unie jako semínko, z něhož mají vyrůst místní řešení. Musíme se zaměřit na příležitosti, jak umožnit lidem v rozvojovém světě nést odpovědnost za vlastní rozvoj, například a především musíme podporovat, aby jednotlivci, rodiny i společenství vlastnili půdu.

Každým rokem umírá bezpočet žen při porodu. AIDS, malárie a tuberkulóza si vyžádají každým rokem asi čtyři miliony životů. V rozvojovém světě žije skoro miliarda negramotných lidí. Proto jsme v Parlamentu, Komisi a Radě stanovili cíl využívat 20 % základních výdajů v oblasti vzdělávání a zdraví. Zajímá mě, zda jsme tyto cíle splnili.

Pokaždé, když navštívím rozvojový svět, jsem překvapen inteligentními a cílevědomými mladými lidmi, s nimiž se setkávám. Jsou stejně schopní jako mladí lidé kdekoli jinde. Potřebují příležitost a povzbuzení, aby něco podnikali. Klíčem k tomu jsou investice do vzdělání. Proto se Parlament, Komise a Rada dohodly na těchto cílích. Nyní se musíme pomocí systému auditu postarat o to, abychom jich dosahovali.

Chci sněmovně v těch pár sekundách, které mi zbývají, říci, že podle mého názoru jedním ze způsobů, jak vymanit lidi z jejich strašlivé chudoby, je investovat do toho, aby lidé v rozvojovém světě získali do vlastnictví půdu. Mohu uvést příklad, kde to fungovalo. Bylo to v mé vlastní zemi v 18. a 19. století. Důvodem, proč je Irsko rozděleno, je ten, že úspěšní lidé dostali malé kousky půdy.

Je na čase přestat myslet pouze na to, jak lidem poskytovat pomoc, a začít uvažovat z hlediska toho, že lidé jsou schopni se chopit iniciativy a něco pro sebe sami udělat, jestliže se jim dostane podpory.

 
  
MPphoto
 

  Ville Itälä, jménem skupiny PPE.(FI) Pane předsedající, chci začít poděkováním Radě. Oceňuji skutečnost, že je přítomná, protože otázka zní, zda Rada chce doopravdy přijmout odpovědnost na utrácení peněz daňových poplatníků a zda chce projevit nějakou úctu k Parlamentu a spolupráci. Je tedy důležité, že je zde.

Ve svém projevu se zaměřím na udělování absolutoria Parlamentu a Chci poděkovat panu Staesovi za velice vysokou úroveň spolupráce. Souhlasím s ním, pokud jde o velice zdravou základní myšlenku, že Parlament může pracovat dobře, pouze pokud je rozhodování dostatečně otevřené a transparentní. Takovým způsobem můžeme zajistit, že nebudou žádné skandály. Víme, že jakmile by se začaly objevovat nesprávné praktiky, tak i kdyby šlo o malé finanční částky, naše pověst by byla na dlouhou dobu poškozena. Je mimořádně důležité tomu předejít. Nehovoříme o penězích Parlamentu, ale o penězích daňových poplatníků. Systém proto musí být naprosto nenarušitelný, abychom za něj nakonec mohli převzít odpovědnost.

Ve zprávě pana Staese bylo hodně dobrých zásad, ale moje skupina byla toho názoru, že by zpráva měla být kratší a zhuštěnější, a proto jsme z ní něco odstranili. Kromě toho se domníváme, že by v ní měly být konkrétní body zabývající se činností poslanců Evropského parlamentu a Parlamentu jako celku, pokud jde o skutečnou legislativní práci.

Přidali jsme například body týkající se politiky v oblasti nemovitostí, v níž je stále hodně prostoru ke zlepšování. Potřebujeme pečlivé a srozumitelné vysvětlení, proč se v této oblasti vyskytují problémy. Je to téma na dlouhou diskusi. Chceme vědět, proč se s návštěvnickým centrem opožďujeme oproti časovému plánu již o několik let. Co by mohl být problém? Chceme na tyto otázky dostat odpovědi.

Na tomto místě bychom měli Parlamentu poblahopřát k tomu, že nakonec rychle přijal nová nařízení jak pro poslance, tak pro asistenty. Bylo to velké zlepšení, nicméně je toho ještě hodně potřeba změnit.

Dovolte mi uvést příklad. Podle tohoto nového nařízení musím ze Štrasburku letět nejprve do Finska a teprve odtam mohu letět do Bruselu. I kdyby na mě v Bruselu čekala skupina hostů nebo jsem musel zítra připravit zprávu, bylo by tomu stejně: nemohu odtud letět přímo do Bruselu. Kdybych to udělal, nebyly by mi proplaceny cestovní náklady, ani bych nedostal ostatní náhrady.

Nechápu, proč musíme žít tak neprakticky – chci dostat do Bruselu, protože tam mám nějakou práci, a jak víme, cesta odtud domů, do města Turku ve Finsku, mi zabere jeden den a další den zabere návrat. Když jsem se zeptal, proč tomu tak je, správa mi odpověděla, že bych mohl letět do Finska přes Řím nebo Atény. Já nemám úřad v Římě ani v Aténách, ani tam nemám nic na práci; úřad a práci mám v Bruselu.

Jestliže máme dvě pracoviště, tak by bylo rozumné, abychom mohli pracovat na obou místech. Stále existují oblasti, které je třeba uvést na pravou míru. Vrátíme se k nim ve zprávě příští rok.

 
  
MPphoto
 

  Edit Herczog, jménem skupiny S&D.(HU) Pane předsedající, dámy a pánové, chtěla bych začít poděkováním. Vynikající a důkladná práce pana Staese a Účetního dvora Evropské unie nám umožnily připravit pečlivou zprávu o využívání rozpočtu na rok 2008 ze strany Parlamentu. Rovněž dlužím díky svým kolegům, jejichž pozměňovací návrhy pomohly zprávu vytříbit.

Na posouzení faktů jsme se všeobecně shodli; rozdíly se objevily především ohledně způsobů, jak by měly být zjištěné chyby napraveny. Nyní, kdy hlasujeme o udělení absolutoria, přejímáme – my, zvolení poslanci Evropského parlamentu – plnou právní odpovědnost za rozpočet na rok 2008. Potvrzujeme občanům Evropy, že Parlament vydával peníze na účely, pro něž byly určeny, a v souladu s pravidly. V tyto dny, kdy krize přinesla všem občanům velkou zátěž, musíme být na utrácení peněz daňových poplatníků zvláště opatrní. Normy, které ukládáme sami sobě, musí být vyšší než ty, jež ukládáme ostatním, protože toto je klíčem k naší důvěryhodnosti a bezúhonnosti. Zároveň nám musí být jasné, že dohled, který provádíme, není sám o sobě dostatečnou zárukou, že finanční prostředky budou využívány rozumně a v souladu s předpisy. Toto bude možné zajistit, jedině pokud rovněž zavedeme spolehlivý, důvěryhodný systém vnitřní kontroly. My socialisté to považujeme za to nejdůležitější. Proto bych se na toto téma chtěla soustředit.

Musíme klást velký důraz na přiměřené financování systému vnitřní kontroly orgánů v rámci dohledu, protože jsme přesvědčeni, že je lépe problémům předcházet, než je později řešit. Významnou zárukou řádného fungování tohoto systému vnitřní kontroly je nezávislost orgánů. Je zárukou nestrannosti a způsobem, jak zajistit dodržování mezinárodních účetních pravidel a osvědčených postupů. Normy samy o sobě však účinný systém vnitřní kontroly nezajistí. V roce 2009 došlo v této oblasti ke zlepšením. Neexistuje žádný systém vnitřní kontroly – bez ohledu na to, jak je složitý –, který je bez chyby, protože je to práce člověka, a proto každým rokem udělujeme absolutorium.

Domnívám se, že je důležité zdůraznit, že jsme podpořili všechny navržené pozměňovací návrhy, které byly konkrétní, splnitelné a realistické, ale odmítali jsme veškeré zevšeobecňování, které naše stanovisko nevylepšuje, ale spíše zamlžuje. Odmítli jsme všechny návrhy, které by omezily nezávislost politických skupin. Jsme přesvědčeni, že nezávislost skupin Evropského parlamentu nelze oddělit od jejich finanční odpovědnosti. Skupina progresivní aliance socialistů a demokratů vykonává svou práci s plným vědomím této odpovědnosti. Jestliže si ostatní politické skupiny přejí své vlastní činnosti zdokonalit, nechme je, ať to učiní. Seznámila jsem vás s těmito myšlenkami a ráda bych vás teď požádala, abyste tuto zprávu přijali a udělili jménem Evropského parlamentu absolutorium.

 
  
MPphoto
 

  Gerben-Jan Gerbrandy, jménem skupiny ALDE.(NL) Pane předsedající, jsem velkým fanouškem britské rockové kapely Genesis. Mají fantastickou nahrávku nazvanou „Tanec na vulkánu“, která mi vytanula na mysli tento týden, který ovládal spíše sopečný popel. Ne že bych si z popudu té písničky chtěl zatančit na Islandu; vybavila se mi v souvislosti s dnešní dopolední rozpravou o odůvodnění výdajů v roce 2008, což je další rok, který Evropský účetní dvůr nemohl schválit. Vidím zde paralelu k tanci na vulkánu; vulkánu, který není plný lávy ani popela, ale nedůvěry. Na Evropu je vyvíjen intenzivní tlak všeho druhu, tlak ohledně eura a tlak konfliktu mezi hledisky Evropské unie a národních států. To už stačí na takové zneklidnění tohoto metaforického vulkánu, že můžeme způsobit jeho výbuch i bez nedostatečné finanční odpovědnosti a nedůvěry veřejnosti.

Jak tomu lze předejít? Domnívám se, že jediným způsobem, a sice pomocí transparentnosti; optimální transparentnosti ve všech orgánech. Transparentnosti v Radě – a tedy v členských státech –, protože právě ona je hlavním zdrojem nesrovnalostí, které jsou každým rokem odhalovány. Mimochodem mě těší, že Rada je přece jen tady. Také bych chtěl vyzvat členské státy, aby konečně zavedly transparentnost ve svých výdajích evropských finančních prostředků a každoročně zveřejňovaly jejich přehled. Nedokážu pochopit, proč se tomu stále brání. Jsem přesvědčen, že kdyby členské státy stejným způsobem nakládaly s vlastními penězi, jejich občané by to považovali za nepřijatelné.

Musíme však být spravedliví, větší transparentnosti je zapotřebí i v našem Parlamentu. Pan Staes právem vypracoval velmi kritickou zprávu. Po řadě zlepšení, k nimž v posledních letech došlo, je teď na čase jednou provždy otevřít okna a prostřednictvím této transparentnosti evropské veřejnosti ukázat, že jsme schopni nakládat s jejich penězi odpovědně, protože o tom to všechno je.

Moje poslední poznámka se týká vzájemných vztahů Rady a Parlamentu. Zhruba před 40 lety se považovala gentlemanská dohoda za nezbytnou k tomu, aby obě strany mohly v relativním míru pracovat, místo aby bojovaly ve stoce. Tato dohoda se později ukázala jako velice užitečná, ale bylo by správné dodat, že už nefunguje, protože nyní bojujeme ve stoce. Domnívám se však, že mnohem důležitější je, že Rada i Parlament jsou nyní silné, dospělé orgány, a jako takové by měly být zralé na to se vzájemně kontrolovat i bez gentlemanské dohody. Rád bych se Rady zeptal, nyní, když je tady, zda by na toto mohla reagovat a zda souhlasí, že je možné, aby na sebe oba orgány navzájem účinně dohlížely bez gentlemanské dohody.

Rada a Parlament by spolu mohly se vzájemnou otevřeností na místo gentlemanské dohody v souladu tančit, beze strachu, že se jim zřítí půda pod nohama nebo že další nedůvěra veřejnosti způsobí výbuch.

 
  
MPphoto
 

  Bart Staes, jménem skupiny Verts/ALE.(NL) Pane předsedající, pane komisaři, pane Lópezi Garrido, dámy a pánové, hovořím nyní jménem své skupiny, nikoli jako zpravodaj pro udělení absolutoria Parlamentu. K tomu budu mít příležitost později.

Rád bych nastolil několik témat. První se týká udělení absolutoria Komisi. Je to otázka jak pro komisaře, tak pro Radu, a souvisí se skutečností, že 80 % našich finančních prostředků se utrácí v členských státech a že se Parlament mnoho let zasazuje za vnitrostátní prohlášení o správě. Zpravodaj pan Liberadzki v řadě odstavců představuje velice srozumitelně nové možnosti. Máme novou Smlouvu; nové znění čl. 317 odst. 2 této Smlouvy Komisi umožňuje předložit co nejdříve návrhy na zavedení povinných vnitrostátních prohlášení o správě. Pane komisaři Šemeto, požádal bych vás, abyste se tím ve své odpovědi zabýval. Jste připraven tuto možnost využít? Čtyři členské státy již prohlášení vydávají, což je třeba přivítat, ale dělají to různými způsoby, takže bychom tyto snahy měli poněkud koordinovat.

Rada řekne: no dobře, ale jsou zde praktické námitky. Některé členské státy jsou federální a sestávají z entit ve vzájemném vztahu, jako je Belgie sestávající z Valonska, Bruselu a Vlámska, takže jak lze od belgického federálního ministra očekávat, že přijde s vnitrostátním prohlášením o správě? Toto však není problém, dámy a pánové. Tento státní ministr zkrátka musí uzavřít dohodu se svými regionálními ministry, vyčkat na jejich regionální politická prohlášení a prohlášení o správě a poté všechna předložit této sněmovně a veřejnosti. Pak bude moci například říci, že Valonsko a Brusel jsou v pořádku a Vlámsko nikoli, nebo naopak, a tak dále.

Druhý aspekt se týká usnesení pana Liberadzkého, které se zabývá zvláštní zprávou Účetního dvora o řízení předvstupní pomoci Turecku Evropskou komisí. Podle mého názoru není toto znění příliš dobré; určité ohledy a některé odstavce byly poněkud zneužity k zasahování do přístupových vyjednávání. Společně s panem Geierem jsme předložili řadu zrušujících pozměňovacích návrhů. Rovněž jsem předložil návrh na vylepšení textu a chtěl bych své kolegy požádat, aby jej uvážili.

A konečně bych se obrátil na Radu; doufám, že dáváte pozor, pane úřadující předsedo. Jste připraven mi za chvíli ve své odpovědi sdělit, zda vyhovíte požadavku zpravodaje, Výboru pro rozpočtovou kontrolu a této sněmovny, abyste nejpozději do 1. června 2010 reagoval a předložil dokumenty požadované v bodech 25 a 26 usnesení, nebo zda mu nevyhovíte? Jste již připraven odpovědět, zda tento požadavek splníte, nebo zda jej nesplníte? Je to pro nás nanejvýš důležité, abychom zjistili, zda jsou vztahy mezi Radou a Parlamentem takové, jaké by měly být.

 
  
MPphoto
 

  Richard Ashworth, jménem skupiny ECR. – Pane předsedající, hovořím jménem britské konzervativní strany, která bude letos opět hlasovat proti udělení absolutoria za plnění rozpočtu. Tento postoj zastáváme trvale a budeme v tom pokračovat, dokud neuvidíme více pilnosti při získávání kladného prohlášení o věrohodnosti.

Nicméně si přeji veřejně uznat pokrok, kterého minulá Komise dosáhla při zlepšování standardů finančního řízení. Účetní dvůr si všímá zejména pokroku v oblasti zemědělství, výzkumu, energetiky, dopravy a vzdělávání. Chválím Komisi za zlepšení, která provedla. To je velmi povzbudivé.

Nicméně je toho ještě hodně potřeba udělat. Účetní dvůr už zase negativně hodnotil nedostatečnost kontrol, množství nesrovnalostí a pomalé vracení peněz Evropské unie.

I když odpovědnost v zásadě spočívá na Evropské komisi, je rovněž jasné, že to jsou členské státy a Rada – zejména Rada –, kdo musí být při používání evropských finančních prostředků mnohem svědomitější a projevit při svém snažení o získání kladného prohlášení o věrohodnosti větší píli.

Pracujeme podle Lisabonské smlouvy a jako poslanci Evropského parlamentu dlužíme evropským daňovým poplatníkům veřejné ujištění, že rozpočet peníze zhodnotí a také že účetní postupy Evropské unie jsou bezúhonné. Dokud nebude mít Účetní dvůr pocit, že může vydat kladné prohlášení o věrohodnosti, budu já a moje strana pokračovat v hlasování proti udělení absolutoria za plnění rozpočtu.

 
  
MPphoto
 

  Søren Bo Søndergaard, jménem skupiny GUE/NGL.(DA) Pane předsedající, tato rozprava je o nás, kteří jakožto poslanci parlamentu Evropské unie přijímáme odpovědnost – nejen společně, ale i jednotlivě – za to, jak byly využívány finanční prostředky EU v roce 2008. Až rozprava skončí a v květnu budou odevzdány hlasy, budou občané volat k odpovědnosti nás.

Dovolte mi, abych rovnou konstatoval jednu věc: naše skupina je kritická vůči způsobu, jakým EU v roce 2008 spravovala peníze našich daňových poplatníků. Samozřejmě existuje mnoho správných věcí, které není potřeba dále komentovat. V některých oblastech dokonce došlo ve srovnání s rokem 2007 k určitému pokroku. Nicméně stále existuje příliš mnoho oblastí, v nichž musíme stav věcí považovat za nepřijatelný. Jedním příkladem je účetní závěrka Komise. Pokud jde o strukturální fondy, Účetní dvůr dospěl k závěru, že minimálně – opakuji, minimálně – 11 % prostředků z těchto fondů bylo vyplaceno v rozporu s pravidly. Zčásti tomu tak bylo kvůli chybám a opomenutím, zčásti kvůli podvodům a zneužívání. To nic nemění na skutečnosti, že miliardy eur jenom v této oblasti vůbec neměly být vyplaceny.

Je to přijatelné? Známe všechny výmluvy. Komise říká, že to je chyba členských států, protože jsou odpovědné za kontrolu. Členské státy tvrdí, že na vině je Komise, protože pravidla jsou příliš složitá. Vina putuje od Pontia k Pilátovi.

My si musíme položit tuto otázku: schválili bychom účetní závěrku sportovního klubu, odborové organizace nebo politické strany, kde by bylo 11 % výdajů v ústřední oblasti vyplaceno v rozporu s pravidly? Souhlasím s těmi, kdo říkají, že je třeba provést zásadní strukturální změny, aby se tato situace změnila. Musíme proto udělování absolutoria využít k prosazení těchto změn. Takový tlak je nutno vyvíjet také na Radu.

Parlament loni v dubnu velkou většinou odmítl udělit absolutorium účetní závěrce Rady za rok 2007. Uvedli jsme, že nemůžeme před voliči přijmout za tuto závěrku odpovědnost, dokud Rada nebude souhlasit s formálním setkáním s příslušnými výbory v Parlamentu a neodpoví veřejně na naše otázky. Jako projev dobré vůle jsme však v listopadu udělení absolutoria za závěrku Rady odhlasovali – s jasnou podmínkou, že letos budou provedeny změny.

Dnes musíme konstatovat, že ke změnám nedošlo. Dovolte mi, abych uvedl konkrétní příklad. Rada rok za rokem převádí miliony eur z účtu na překlady na účet na cestování. Jinými slovy tak doplňuje finanční prostředky, které jsou již na účtu na cestování. Musíme proto Radě položit pochopitelnou otázku: proč to děláte? Na co se utrácí všechny tyto peníze určené na cestování? Které země z toho mají prospěch? Rada ráda odpovídá neformálně, mimo záznam. Dodnes však – ačkoli toto se může změnit – odmítá odpovídat otevřeně a veřejně. To zkrátka není příliš v pořádku. Zastáváme proto názor, že s jakýmkoli udělením absolutoria se musí počkat na interinstitucionální dohodu, která jasně stanoví, že Rada má povinnost být transparentní a spolupracovat s Parlamentem.

Naše výhrady vůči Radě a Komisi jsou jasné. Sdílí je mnoho našich kolegů z jiných politických skupin. A právě protože je naše kritika tak zřejmá, máme také povinnost být kritičtí vůči naší vlastní – parlamentní – finanční správě. Proto považuji za politováníhodné, že zpráva Výboru pro rozpočtovou kontrolu je nakonec méně kritická, než byla v původním znění předsedy. Musíme proto podpořit opětovné vložení kritických pasáží. Doufám, že při květnovém hlasování získá širokou podporu skutečnost, že naše ochota zaujmout kritické stanovisko k sobě samým je právě to, co dodá našim výhradám a požadavkům vůči Radě a Komisi sílu a oprávnění.

A nakonec bych chtěl poděkovat všem svým kolegům z Výboru pro rozpočtovou kontrolu, kteří tento rok opět pracovali v zájmu větší transparentnosti a odpovědnosti ve způsobu, jakým se Evropská unie stará o peníze svých občanů.

 
  
MPphoto
 

  Marta Andreasen, jménem skupiny EFD. – Pane předsedající, udělování absolutoria patří k nejdůležitějším aktům, pro které jsme příslušní. Jsme účinně vyzýváni, abychom schválili způsob, jakým byly utráceny peníze evropských daňových poplatníků, a ve svém rozhodnutí musíme vycházet ze zprávy Evropského účetního dvora.

Zpráva auditorů za rok 2008 schvaluje pouze 10 % rozpočtu. Ve zbytku se objevují chyby na různé úrovni. Chválila by nějaká správní rada hospodaření společnosti, které by bylo v takovém stavu? Samozřejmě že nikoli.

Tato situace je posledních patnáct let stejná a Parlament vždycky udělil na základě zlepšení využívání fondů Evropské unie absolutorium. Je mi líto, ale musím říci, že daňoví poplatníci chtějí vědět, zda se jejich peníze dostaly ke správné osobě, na správný účel a ve správné výši. Měli bychom o udělení absolutoria rozhodovat s ohledem na to.

Jediný pokrok, kterého Komise, Parlament a Rada za celé roky dosáhly, byl přesun odpovědnosti na členské státy. I když je pravda, že programy jsou prováděny ve členských státech, tak orgán, kterému evropští daňoví poplatníci své peníze svěřují, je Evropská komise. Toto je orgán, který peníze uvolňuje, a proto by měl provádět nezbytnou kontrolu, dříve než tak činí.

Aby to bylo ještě horší, Komise a Parlament teď diskutují o tolerovatelném riziku chyb. Proč tolerovat nějakou chybu – což je nový název pro nesrovnalost –, když je Evropská unie finančně složitá jako středně velká banka? Udělení absolutoria Radě bylo loni odloženo z dubna na listopad, protože Parlament sdělil, že není spokojen s její finanční správou, i když ji auditoři nekritizovali. Když se situace do listopadu nezměnila, Parlament rozhodl absolutorium Radě udělit. Nyní opět všechna děla míří na Radu a bylo navrženo odložení.

Myslíme to se svou odpovědností vážně, nebo tady politikaříme? Je udělení absolutoria interinstitucionální hra, jak se v minulosti říkalo? Mohou ji daňoví poplatníci dále snášet? Jedná se o jejich peníze.

Kolegové, vyzývám vás všechny, abyste svou odpovědnost uplatňovali s náležitou pečlivostí a odmítli udělit absolutorium Komisi, Parlamentu, Radě, Evropskému rozvojovému fondu a Účetnímu dvoru, který nezveřejňuje prohlášení o finančních zájmech, dokud všechny tyto orgány nepodají důkaz, že jejich finanční řízení je v pořádku.

 
  
MPphoto
 

  Ryszard Czarnecki, zpravodaj. (PL) Pane předsedající, máme problém – na informační tabuli vidím jméno pana Lópeze Garrida, který vystoupí jménem Rady. Má odpovídat na to, co jsem říkal o rozpočtu Rady a o jejích chybách při plnění rozpočtu a dalších dokumentů, ale tato slova neslyšel, protože dorazil velmi pozdě.

 
  
MPphoto
 

  Předsedající. – Pane Czarnecki, prosím vás, abyste vystoupil s procesní námitkou.

 
  
MPphoto
 

  Ryszard Czarnecki, zpravodaj. – (PL) Budu velmi stručný, chtěl jsem říci, že bych chtěl dát panu ministrovi možnost reagovat na moji kritiku a že bych chtěl požádat o minutu času, abych ji mohl zopakovat.

 
  
MPphoto
 

  Předsedající. – Máte pravdu, že pan López Garrido je na seznamu řečníků. Uvidíme. Má svobodu projevu právě tak jako vy.

 
  
MPphoto
 

  Martin Ehrenhauser (NI).(DE) Pane předsedající, myslím si, že na jednom se všichni členové Výboru pro rozpočtovou kontrolu shodují, a sice na skutečnosti, že potřebujeme řešení pro systém agentur Evropské unie. Proto bych chtěl navrhnout jedenáct možných přístupů k řešení. Umožnilo by nám to ušetřit každoročně 500 milionů EUR, aniž by tím utrpěla kvalita správy.

Navrhuji těchto jedenáct přístupů k řešení: 1) Je třeba dostatečného primárního právního základu. Nevytvořila jej ani Lisabonská smlouva. 2) Okamžité zastavení zakládání agentur, dokud nezávislá analýza jednou provždy neprokáže přidanou hodnotu této decentralizace. 3) Uzavření sedmi agentur a sloučení správních úkolů jednotlivých agentur. 4) Každá agentura musí být v budoucnosti v přímé příslušnosti jednoho jediného komisaře Evropské unie, přičemž pro horizontální záležitosti by měl být příslušný především komisař EU pro interinstitucionální vztahy a administrativu. 5) Omezení počtu členů správní rady. Počet řádných členů by neměl být vyšší než 10 % pracovních míst a nemělo by jich být více než 20. 6) Je třeba zavést soupis kritérií pro umístění, která je nutno při rozhodování o umístění agentur zohledňovat – jak jsme již slyšeli v projevu paní Haugové, toto je naléhavě zapotřebí. 7) Na agentury EU by se neměl vztahovat služební řád EU. 8) Všichni ředitelé agentur by měli být voleni na pevně stanovené časové období na základě návrhu Komise a pouze po konzultaci a po souhlasu Evropského parlamentu. 9) Jednoznačná dohoda o výkonu mezi Komisí a agenturami s jasně definovanými množstevními kritérii, která bude Účetní dvůr EU shrnovat při každoroční klasifikaci výkonu. 10) Všechny agentury by měly převést své finanční údaje do databáze. Pak by pro nás jako pro zpravodaje pro rozpočet bylo celkem snadné provést statistickou analýzu. Doposud to nebylo možné, protože údaje přicházejí v papírové podobě. 11) Zásada subsidiarity. Komise dosud nezohledňuje požadavek na odůvodnění.

Řešení jsou tedy nastolena. Pane Geiere, paní Gräßleová, je na čase, abyste je v této sněmovně také připustili.

 
  
MPphoto
 

  Diego López Garrido, úřadující předseda Rady.(ES) Pane předsedající, těší mě, že jsem přítomen u této rozpravy, i když jsem nebyl formálně pozván. Parlament mě formálně nepozval, abych se této rozpravy zúčastnil. I přesto mi bylo velkým potěšením hned přijít a zúčastnit se, když jsem se dozvěděl, že tato sněmovna a někteří poslanci chtějí, abych zde byl.

Domnívám se, že rozpočet Rady na finanční rok 2008 byl plněn správně, jak lze vyvodit z výroční zprávy Účetního dvora. Zaznělo zde pár projevů – např. projev pana Søndergaarda –, které se zmiňovaly o transparentnosti, o její neexistenci nebo nedostatečnosti. Chci se v této věci vyjádřit naprosto srozumitelně: Rada se domnívá, že její způsob plnění rozpočtu je úplně transparentní, a že tedy správně plní stanovené požadavky, např. požadavky podle finančního nařízení.

Kromě toho, jak víte, Rada zveřejňuje zprávu o finančním řízení v předcházejícím roce na své internetové stránce. Chtěl bych vás upozornit na to, že Rada je dnes jediným orgánem, který již dal široké veřejnosti k dispozici předběžnou zprávu o své účetní uzávěrce za rok 2009.

A před několika dny, přesně dne 15. března, se předseda výboru Coreper a generální tajemník Rady sešli s delegací parlamentního Výboru pro rozpočtovou kontrolu. Při tomto setkání poskytli všechny požadované informace o tématech a záležitostech, které parlamentní Výbor pro rozpočtovou kontrolu v souvislosti s plněním rozpočtu Rady na rok 2008 nadnesl.

Pan Gerbrandy se ptal na potřebu pokročit se vzájemnou kontrolou rozpočtových záležitostí obou orgánů bez „gentlemanské dohody“. Toto pan Gerbrandy řekl. Jestliže si Parlament přeje tuto dohodu přezkoumat, Rada bude ochotna o tom uvažovat a diskutovat o nové dohodě založené na vzájemnosti mezi oběma orgány. Proto není žádný problém o situaci diskutovat a případně dosáhnout nové dohody, která by pokud možno zlepšila tu, kterou jsme měli doposud.

Na toto by Rada v souvislosti s dnešní dopolední rozpravou chtěla upozornit. Jsem vám velmi vděčný za ústní pozvání, ale – opakuji – formálně jsem na toto zasedání pozván nebyl.

 
  
MPphoto
 

  Předsedající. – Děkuji vám, pane ministře. Mnohokrát vám děkuji, že jste tak laskavě vyhověl naší prosbě. V této souvislosti bych řekl, že ani Komise nikdy nedostává formální pozvání na toto zasedání. Jsem již nějakou dobu poslancem této sněmovny a všiml jsem si, že Rada v případech, jako je ten váš, kdy je zde zastoupena – i když to není opravdu nezbytné –, velkou měrou přispívá k úspěchu předsednictví. V tomto ohledu bych vám ještě jednou rád mnohokrát poděkoval.

 
  
MPphoto
 

  Jean-Pierre Audy (PPE).(FR) Pane předsedající, pane Šemeto, pane Lópezi Garrido, ještě jednou vám děkuji, že jste se k nám připojil. Nejprve poděkuji svému kolegovi panu Liberadzkému, protože hovořím o udělování absolutoria Evropské komisi jménem skupiny Evropské lidové strany (Křesťanských demokratů).

Také bych chtěl poděkovat zpravodajům za ostatní politické skupiny a také Účetnímu dvoru a zejména jeho předsedovi panu Caldeirovi, který si dává obrovskou práci, aby nám tyto mimořádně složité postupy objasnil.

Naše skupina bude hlasovat pro udělení absolutoria Evropské komisi, pane Šemeto, a chtěl bych se zmínit o zásluhách vašeho předchůdce pana Kallase, který s námi v zájmu dosažení tohoto pozitivního vývoje odvedl velký kus práce, zvláště v předchozím funkčním období.

Za prvé, pokud jde o účetní závěrky, Účetní dvůr vydal kladné prohlášení o věrohodnosti. Pane Ashworthi, konzervativci tedy snad nakonec budou hlasovat pro tyto účetní závěrky. Chtěl bych využít této příležitosti a poděkovat pan Taverneovi a jeho předchůdci panu Grayovi.

Pokud jde o předmět závěrek, nemohu však jinak než opět vyslovit obavu kvůli 50 miliardám EUR negativního vlastního kapitálu, a stále nerozumím tomu, proč do závěrek nevložíme pohledávky, které máme vůči členským státům; dohromady činí přibližně 40 miliard EUR a představují mzdy, jež mají být vyplaceny zaměstnancům.

Pokud jde o legalitu a řádnost podkladových operací, někdo tvrdí, že prohlášení Účetního dvora je záporné. Skutečností je, že nemáme záchytný bod. Četl jsem toto prohlášení opakovaně. My nevíme, zda dostáváme podle článku 287 Smlouvy kladné stanovisko k podkladovým operacím nebo ne. Účetní dvůr nám sdělil nějaké názory – v pěti odstavcích –, ale toto nevíme. Kromě toho je v usnesení navrženo, aby Účetní dvůr plnil svůj úkol stanovený Smlouvou. Musíme se v této věci sejít a přezkoumat všechny tyto postupy udělování absolutoria na náklady kontroly.

Pokud jde o metody, žádáme vaše vlády o vnitrostátní prohlášení o věrohodnosti, která nikdy nedostaneme. Navrhuji, aby do auditního řetězce byly zapojeny vnitrostátní orgány auditu a mohly tak vydávat svým vládám osvědčení, což by bylo zařazeno do postupu udělování absolutoria.

Navrhuji také zkrátit lhůty. Věřili byste tomu, že v dubnu 2010 hovoříme o účetních závěrkách za rok 2008? Lhůty je nutno zkrátit. Navrhuji provedení studie o konsolidovaných účetních závěrkách. Nesouhlasím s odložením udělení absolutoria Radě, protože Účetní dvůr ohledně Rady neměl žádné námitky.

Skončím, pane předsedající, návrhem na uspořádání interinstitucionální konference, které by se zúčastnila Komise, Rada a všechny vnitrostátní parlamenty, jež kontrolují výkonné orgány, a vnitrostátní orgány auditu. Jejím cílem by bylo zdokonalit náš postup udělování absolutoria v hodně odborných oblastech tak, aby záležitosti byly mnohem jasnější, než dnes jsou.

 
  
MPphoto
 

  Barbara Weiler (S&D).(DE) Pane předsedající, zástupci Komise a především pane zástupce Rady, dámy a pánové, slyšíme to v rozpravě o zlepšení rozdělování evropských finančních prostředků každým rokem: přesnější a účinnější kontrola výdajů ve všech institucích a orgánech, více transparentnosti pro Parlament a také pro občany. To, že je dnes přítomen zástupce Rady, je první náznak, že se i v Radě něco mění. Je to skvělé, těší nás to – jak jste slyšel –, ale to nám samozřejmě nestačí. Právě ten rozdíl, o kterém jste se zmínil – vy se domníváte, že jste dokonale transparentní, zatímco my si myslíme, že jste dosud neodpověděl na naše otázky z rozpravy, která se konala koncem listopadu –, ukazuje, že společně stále ještě nespolupracujeme, jak bychom měli. Hovořil jste o dohodě z roku 1970, kterou chcete změnit a zdokonalit. To je všechno pěkné a správné, ale toto naše očekávání není zrovna nové. Hovořili jsme o tom vícekrát, a vy se nyní chováte, jako kdyby to byla úplně nová věc.

Skupina progresivní aliance socialistů a demokratů podpoří zprávu pana Czarneckého. Sdílíme jeho výhrady i výtky ostatních skupin. Neudělíme absolutorium Radě, dnes ani za měsíc. Překvapuje mě proto žádost paní Andreasenové. Samozřejmě mám za to, že členské státy odpovídají za 80 % finančních prostředků, to však Radu nezbavuje jejích povinností, protože Rada není čtvrtým nebo pátým orgánem v Evropské unii, ale pracuje společně s členskými státy.

Nicméně souhlasím s tím, že naše kritika nemá skutečné důsledky. Jak pan Audy upozornil, musíme si vytvořit své vlastní nástroje. Každým rokem ukazujeme Radě žlutou kartu odmítnutí udělení absolutoria a nic se neděje. Proto si musíme vytvořit své vlastní nástroje: nejenom skutečnou kritiku, ale i důsledky – co se stane, když s námi Rada nebude spolupracovat. To pravděpodobně přinese také ústavní změnu.

 
  
MPphoto
 

  Předsedající. – Mnohokrát vám děkuji, paní Weilerová. Dámy a pánové, právě jsem znovu hledal v jednacím řádu: neměli bychom si v plénu vyzpěvovat, aniž bychom se nejprve zeptali Konference předsedů. Nicméně můžeme poblahopřát kolegovi. Slovo má na dvě a půl minuty pan Chatzimarkakis, který dnes slaví narozeniny. Všechno nejlepší!

 
  
MPphoto
 

  Jorgo Chatzimarkakis (ALDE).(DE) Děkuji vám, pane předsedající, to bylo velmi milé. Pane komisaři Šemeto, přijímání zpráv o řízení rozpočtu evropských orgánů a institucí patří k našim nejdůležitějším povinnostem, které máme jako zástupci evropských občanů – je to naše svrchovaná povinnost. Aby mohl být projekt evropské integrace uznáván, je nutné odpovědět na otázku, co Evropa udělala s těžce vydělanými penězi daňových poplatníků.

Nejprve bych chtěl všem zpravodajům poděkovat za jejich úsilí. Nicméně ve zprávách vidím světlé i stinné stránky. Celkově nacházím v řízení rozpočtu pozitiva. V tuto chvíli je tomu tak, že všude, kde Evropská unie své finanční prostředky sama kontroluje a spravuje, děje se to podle pravidel. Úplně jiná otázka je, zda to je účinné či nikoli. Jako Evropský parlament bychom měli účinnosti politik, politických záležitostí a provádění, zejména v souvislosti s programem do roku 2020, věnovat větší pozornost.

Stinné stránky se nacházejí v oblasti politiky soudržnosti. Jedenáct procent nesplňujících pravidla – to je příliš vysoký podíl. Proto je velmi důležité, aby se Evropská unie usilovněji pokoušela vymáhat nesprávně vyplacené finanční prostředky zpět. Výbor pro rozpočtovou kontrolu proto přijal pozměňovací návrh skupiny Aliance liberálů a demokratů pro Evropu. Chceme 100 % těchto peněz zpět.

Mám tu čest být zpravodajem pro udělení absolutoria Evropské komisi roku 2010. Vzhledem k opožděnému vstupu Lisabonské smlouvy v platnost to nebude snadný úkol. Musíme velmi bedlivě sledovat, zda nové působnosti jednotlivých komisařů nepovedou k menší transparentnosti a většímu znejasnění příslušností. Toto musíme a budeme velice důkladně prověřovat.

Dovolte mi zdůraznit dvě oblasti: za prvé takzvané nevládní organizace a za druhé gentlemanskou dohodu. Evropská unie vyplatila nevládním organizacím v letech 2008 a 2009 finanční prostředky ve výši přes 300 milionů EUR. Patří mezi ně vážené organizace, jako například Deutsche Welthungerhilfe. Nicméně jsou zde i některé, které chtějí poškodit pověst Evropské unie, konkrétně organizace Counter Balance, která napadla Evropskou investiční banku. To je nepřijatelné a musíme se tím zabývat. Potřebujeme registr a definici takových nevládních organizací, protože dostávají hodně peněz z daní.

Pokud jde o gentlemanskou dohodu, rád bych poděkoval panu Lópezi Garridovi. Rád bych vám poděkoval, že jste přišel. Také bych rád poukázal na historický aspekt: přezkoumání a revidování gentlemanské dohody po 40 letech je obrovský krok. Vzhledem k významu, který Parlament získal díky nové Lisabonské smlouvě, je to také nezbytný krok. Musíme se postarat o transparentnost, u sebe i v Radě.

 
  
MPphoto
 

  Ashley Fox (ECR). – Pane předsedající, Parlamentu jsou opětovně předkládány nevyhovující účetní závěrky a je žádán, aby za ně udělil absolutorium. Jsou to závěrky, kterým Účetní dvůr odmítl udělit kladné prohlášení o věrohodnosti – závěrky, které stále ještě nejsou zákonné a řádné. Auditoři sdělili – opět –, že jsou plné nesrovnalostí, nicméně se od nás očekává, že je odsouhlasíme.

Těší mě, že paní Mathieuová doporučila odložit udělení absolutoria za účetní závěrku Evropské policejní akademie. Toto doporučení podpoříme, protože úřad OLAF potřebuje více času, aby dokončil své šetření. Byla vznesena obvinění z podvodné činnosti v této akademii, mimo jiné z toho, že zaměstnanci používají peníze daňových poplatníků na nákup nábytku pro své osobní potřeby.

Mohu Parlamentu sdělit, že britští konzervativci nebudou tyto nesrovnalosti akceptovat. Budeme odmítat udělení absolutoria, dokud Účetní dvůr nevydá kladné prohlášení o věrohodnosti.

Důvěra v politiky je rekordně nízká, a pokud budeme takové plýtvání přehlížet, tak své postavení ještě zhoršíme. Pokaždé, když udělujeme absolutorium za nevyhovující účetní závěrku, podporujeme větší plýtvání a větší podvody. Pokaždé, když hlasujeme pro udělení absolutoria, vyšleme Radě, Komisi a svým voličům signál, že tuto záležitost nebereme vážně.

Moje strana bude zvláště pozorně sledovat, jak se rozhodnou o této věci hlasovat labouristé a liberální demokraté v Evropském parlamentu. Nemohou doma tvrdit, že chtějí změnit politiky – očistit je a reformovat –, a přitom rok za rokem hlasovat pro přijetí těchto nevyhovujících závěrek. Každý, kdo to myslí vážně s reformou tohoto systému a ochranou daňových poplatníků, by měl hlasovat proti udělení absolutoria.

 
  
MPphoto
 

  Bastiaan Belder (EFD).(NL) Pane předsedající, vzhledem k vysoké míře chyb nesouhlasím s udělením absolutoria Evropské komisi. Dosud toho neděláme dost pro zjednodušení pravidel, zvláště pravidel pro strukturální fondy. Čtyři nezávislé poradní orgány předložily návrh, na který Komise teprve musí uspokojivě reagovat. Opravdu nevyhnutelné je provést ve výboru Komise pro posuzování dopadů nezávislé externí ověření. Pokud mu dodá na významu skupina na vysoké úrovni dr. Stoibera, mělo by se jí dostat rovněž dostatečných prostředků na nezbytnou administrativní podporu. Kromě toho je zapotřebí širšího pověření. Musíme snížit nejen správní zátěž, ale i náklady na zásadní dodržování pravidel. Mandát by také neměl zůstat omezen na stávající právní předpisy: kritické analýze by měla být podrobena i nová legislativa. To by přispělo, pane předsedající, ke strukturálnímu snížení zátěže pravidly, která nepřiměřeně brání fungování orgánů a podniků.

 
  
MPphoto
 

  Monika Hohlmeier (PPE).(DE) Pane předsedající, dámy a pánové, především bych chtěla hovořit o problémech s rozvojovou pomocí, které Účetní dvůr zdůrazňuje téměř vždy, a poděkovat paní Ayale Senderové za dobrou a mimořádně příjemnou spolupráci.

Za prvé se často vyskytuje problém s rozpočtovou podporou. Dokonce existuje podezření, že je rozpočtová podpora v zemích, v nichž se pokoušíme aspoň trochu pomoci obyvatelstvu, zčásti využívána korupčními a totalitními režimy k útlaku nežádoucích skupin obyvatelstva nebo jejich kritiků. Mám k této rozpočtové podpoře mimořádné výhrady. V zemích, které mají zjevné problémy s jejím využíváním, by mělo být její poskytování omezeno nebo zastaveno.

Za druhé máme stejně jako dříve problém s tím, že platby často obsahují chyby, s nedostatkem koordinace projektů rozvojové pomoci mezi různými institucemi a úrovněmi v rámci jedné země a jejich zacílením a s tím, že nejsou stanoveny identifikovatelné priority. Tyto záležitosti je nezbytné řešit přednostně, abychom mohli zlepšit udržitelnost a účinnost projektů v těch zemích, kde žijí lidé opravdu v hrozné nouzi.

Dále považuji stejně jako dříve za nezbytné, aby byla tato rozvojová pomoc i Evropský rozvojový fond obecně začleněny do souhrnného rozpočtu.

K předvstupní pomoci Turecku bych chtěla říci, že mě překvapilo, že zcela normální kritika, která by v jiných zemích dávno vedla k zastavení a odepření financování, způsobila tak rychle nepříjemnosti při spolupráci mezi Tureckem a Komisí. Pokládám za úplně normální, že nejprve stanovíme strategii a cíle, poté časové rámce, zaměření projektu, kritéria pro měření a poté metodu sledování.

Jestliže však toto všechno chybí a jsou prováděny projekty, které jsou pak prohlášeny za úspěšné, tak mám se způsobem provádění programu problém. Proto osobně považuji na nezbytné, aby byla aspoň část financování odepřena, dokud se nám nedostane přiměřeného ujištění, že jsou finanční prostředky vydávány řádně. Nyní jsme dosáhli kompromisu, nicméně si myslím, že je nutné tento problém sledovat, protože se to bude týkat dalších zemí jako Bulharska, Rumunska nebo Řecka. Myslím si, že je třeba zacházet se všemi stejně, nikoli s každým jinak.

Proto žádám, aby byla v rámci politiky v oblasti budov zavedena střednědobá strategie s jasným stavebním a finančním plánováním. Velkým projektům by měly být přiděleny jejich vlastní rozpočtové linie, měl by být zaveden systém podávání zpráv o pokroku s výstavbou a již bychom neměli platit další náklady na překlenovací úvěry. Protože jsme tak velké orgány, potřebujeme budovy, a ty musí být pečlivě a transparentně naplánovány.

Mou poslední poznámkou je, že považuji za nezbytné a naléhavé zjednodušit programy, protože takto v příslušných zemích vznikají problémy. Toto zkrátka nesmí zůstat rétorickým požadavkem, toto musí být konečně uskutečněno.

(Potlesk)

 
  
MPphoto
 

  Jens Geier (S&D).(DE) Pane předsedající, pane komisaři, pane Lópezi Garrido, těší mě, že jste zde a dáváte tak najevo, že Rada tuto významnou rozpravu uznává. Dámy a pánové, všichni známe tento malý trik: když někoho chceme uvést do rozpaků, položíme mu otázku formulovanou třeba jako „ještě stále bijete své děti?“. I když dotyčná osoba odpoví „ne“, implicitně připouští, že v minulosti své děti skutečně bila.

Zpráva o udělení absolutoria Parlamentu, kterou vypracoval pan Staes, za což mu chci poděkovat, je kritická, a podle mého názoru se minimálně v některých oblastech drží této logiky. Sebekritika je dobrá věc, ale měla by být správná. Mnohokrát jsem ve své skupině vedl diskuse o tom, jak tu či onu formulaci ve zprávě o udělení absolutoria Parlamentu odmítnout. Někteří z nás se ohledně toho ve svých zemích dostali pod nemalý tlak.

Nicméně vám chci vysvětlit, proč jsme tu či onu formulaci ve zprávě o udělení absolutoria Parlamentu odmítli. Některé návrhy jsou již uskutečněny. Mohli bychom je předložit znova, ale proč? Některé návrhy nejsou užitečné, například myšlenka učinit z Výboru pro rozpočtovou kontrolu nějaký druh alternativního orgánu vnitřního auditu nebo prostředníka mezi předsednictvem a plenárním shromážděním. V této zprávě bylo i mnoho dobrých návrhů, ty ovšem byly všechny přijaty.

Pak jsou v této zprávě návrhy, které odrážejí jen dílčí realitu, například právě předložený pozměňovací návrh č. 26, který požaduje zavedení systému vnitřní kontroly ve skupinách v této sněmovně. Nic by nemohlo být samozřejmější. Ovšem právě proto je to ve Skupině progresivní aliance socialistů a demokratů již dlouho skutečností. Pokud by moje skupina s tímto souhlasila, jednala by, jako kdybychom v této věci měli co dohánět. Proto v daném případě můžeme souhlasit, jedině pokud bude ve zprávě rovněž objasněn stav věcí. Navrhuji tedy přidat do příslušného odstavce následující slova: „jako je tomu ve skupině S&D“.

 
  
MPphoto
 

  Olle Schmidt (ALDE).(SV) Pane předsedající, i když přetrvává mnoho problémů, kontrola i audit finančních prostředků Evropské unie se zlepšily a jsou stále důkladnější. Vidíme jejich výsledky, což je potěšující – nicméně lze udělat více. Naším heslem by mělo být „nepromrhat ani jediný cent“. Pokud jde o rozvojové fondy, Evropská unie je největším poskytovatelem pomoci na světě. Je dobře, že se takto odlišujeme a že projevujeme svou solidaritu s nejchudšími lidmi na světě. Věřím, že jsou s tím občané Evropské unie spokojeni, peníze je však nutno využívat co nejlépe. Nesmí se dostat ke zkorumpovaným vůdcům, kteří si pěchují vlastní kapsy, a nesmíme ani plýtvat penězi na projekty a iniciativy, které nejsou prozíravé a přiměřeně kvalitní.

My za to máme v tomto Parlamentu zvláštní odpovědnost. Předložil jsem Výboru řadu pozměňovacích návrhů, s nimiž zpravodaj naložil poměrně benevolentně. Faktem je, že Evropská unie musí být jednoznačnější a musí vyžadovat, aby země, které podporuje, dodržovaly většinu základních lidských práv, jako je svoboda projevu a svoboda tisku. Bohužel tomu tak v současné době není.

Dovolte mi, abych uvedl velice zjevný příklad: pomoc Evropské unie pro Eritreu, v níž jsou kritikové režimu uvrháváni do vězení, a to bez soudu a aniž by se vůbec dozvěděli, z čeho jsou obviněni. Ve strašlivých podmínkách ve vězení strádají celé roky. Čeho se dopustili? Kritizovali vedení země a prezidenta.

Měli bychom být ohledně toho důraznější. Evropská unie musí být schopna podmínit svou pomoc tím, že přijímající země budou dodržovat většinu základních lidských práv, a domnívám se, že tato zpráva by v tomto ohledu měla být energičtější a jednoznačnější. Myslím si, že evropští daňoví poplatníci to od nás očekávají.

 
  
MPphoto
 

  Peter van Dalen (ECR).(NL) Pane předsedající, zpráva pana Staese obsahuje velice důležitý odstavec nazvaný „Poslanci jako veřejné osoby“. Název je velmi výstižný. Každý poslanec tohoto Parlamentu je veřejnou osobou a musí být schopen v kterýkoli okamžik veřejnosti odpovědět, jak pracuje, a zejména musí být schopen odůvodnit, proč vydává peníze z rozpočtu, které poskytli daňoví poplatníci. My všichni zde přece hospodaříme s penězi daňových poplatníků, takže občané mají právo vědět, jak je utrácíme.

V posledních letech došlo v Parlamentu k velkým zlepšením v odpovědnosti, nicméně se od poslanců Evropského parlamentu dosud nevyžaduje, aby vykazovali všechny své finanční prostředky. Mám na mysli konkrétně částku v maximální výši 4 200 EUR, které má každý poslanec měsíčně k dispozici na všeobecné výdaje. Já nyní musím platit každým rokem značnou částku externímu účetnímu, abych je vykázal. To je podivné; měli bychom to zkrátka dělat s pomocí služeb Parlamentu, tak jako u svých cestovních výloh a nákladů spojených s pobytem. Proto bych vás vyzval, abyste v této souvislosti podpořili pozměňovací návrh č. 33 k bodu 65.

 
  
MPphoto
 

  Sidonia Elżbieta Jędrzejewska (PPE).(PL) Evropský úřad pro výběr personálu neboli EPSO je interinstitucionální jednotkou příslušnou pro výběr zaměstnanců orgánů Evropské unie. Jsem velmi potěšena, že se zprávy o udělování absolutoria tímto tématem zabývají. Je třeba vyvinout úsilí a prošetřit a omezit zeměpisnou nevyváženost mezi kandidáty a mezi úspěšnými uchazeči o pozice ve veřejné službě orgánů Evropské unie. Obzvláště nepřijatelné je trvalé nedostatečné zastoupení občanů nových členských států včetně Polska, a to nejen ve veřejné službě Evropské unie. Tento jev je podle mého názoru nápadný zejména u zaměstnanců středního a vyššího středního vedení. Pochybnosti vyvolává také dlouhý náborový proces a vedení seznamů úspěšných uchazečů. Úspěšní kandidáti, kteří byli vybráni ve výběrových řízeních – kteří byli ve výběrových řízeních úspěšní –, často přijmou místo mimo orgány Evropské unie, protože prostě nemohou čekat tak dlouho, a celý náborový proces je zmařen.

Těší mě, že úřad EPSO zavedl opravný program, že akceptoval připomínky Účetního dvora a že již připustil některé výhrady Evropského parlamentu. Budu rozhodně bedlivě sledovat účinky opravného programu a budu mít při tom neustále na paměti, že cílem úřadu EPSO by mělo být především získat co nejlepší uchazeče o nabízená místa v orgánech Evropské unie, vybrat z nich ty nejvhodnější a vytvořit co nejkvalitnější seznam úspěšných kandidátů, a to tak, aby byly přiměřeně zastoupeny všechny členské státy.

 
  
MPphoto
 

  Ivailo Kalfin (S&D).(BG) Pane komisaři, pane Lópezi Garrido, dámy a pánové, chtěl bych vyjádřit svůj názor na udělení absolutoria za odpovědnost evropských agentur. Dovolte mi, abych nejprve vyřídil omluvy svého kolegy Georgiose Stavrakakise, který nemohl na rozpravu o této záležitosti přijít, i když posledních několik měsíců pracoval na této zprávě jako stínový zpravodaj za Skupinu progresivní aliance socialistů a demokratů v Evropském parlamentu. Nemůže přijít kvůli dobře známým problémům s dopravou.

Podle názoru skupiny S&D jsou záležitosti související s transparentním a zákonným využíváním prostředků z rozpočtu Evropské unie prioritou a řízení veřejných financí jako celek ve velké míře závisí na úspěšném usnesení o těchto záležitostech. Proto bych také chtěl poděkovat zpravodajce paní Mathieuové, stejně jako členům Účetního dvora a vedoucím agentur, s nimiž jsme velice rozsáhle spolupracovali. Chci poukázat na to, že audit rozpočtu agentur je mimořádně složitý a svízelný proces, protože se agentury značně liší co do postupů a odpovědností.

Dovolte mi, abych začal všeobecným konstatováním, že rok 2008 prokazuje, že agentury rok od roku pokračují ve zlepšování plnění svých rozpočtů. Rád bych odbočil a řekl všem poslancům, kteří neočekávají žádné připomínky Účetního dvora ohledně podpory rozpočtu, že až Účetní dvůr přestane vznášet připomínky, důvěra v tento orgán poklesne. Skutečností je, že počet chyb klesá a transparentnost a kázeň při plnění rozpočtů vzrůstá. Tento pokrok zohlednil i Evropský účetní dvůr a vedoucí agentur zároveň vynakládají stále větší úsilí, aby zlepšili účetní a kontrolní systémy.

Stále se očividně vyskytují nedostatky. Parlament a Účetní dvůr se o nich zmínili. Jejich příčiny jsou jak objektivní, tak subjektivní. Dobrá zpráva je, že lze všechny napravit a podnikají se za tím účelem kroky.

Největší problém se vyskytl v souvislosti s Evropskou policejní akademií CEPOL. Problémy v této organizaci trvají několik let a jejich příčiny jsou různé: změna účetního systému, neobjasněné záležitosti související s hostitelským státem, opomenutí ohledně oznamování smluv a využívání veřejných finančních prostředků na jiné účely, než na které byly určeny. I když byly několik let činěny ústupky, což přinášelo výsledek poněkud pomaleji, než se očekávalo, letos jsem pro to, aby bylo udělení absolutoria za plnění rozpočtu této agentury na rok 2008 odloženo, dokud nebude proveden nový audit a nové vedení akademie nepřevezme jasnou odpovědnost za zajištění, že nesrovnalosti a právní rozpory budou co nejdříve odstraněny.

Druhý problém souvisel s agenturou Frontex, zejména s její schopností využívat prostředky, jež jí byly přiděleny. Vedoucí agentury poskytl v této věci na slyšeních výboru uspokojivé odpovědi.

V budoucnosti musíme v této oblasti rozpočtové kontroly v rámci agentur provést řadu kroků. Shrnul jsem je do tří opatření. Za prvé musí vedoucí agentur pokračovat ve svém úsilí o přísnější dodržování rozpočtové kázně. Za druhé je třeba přijmout opatření ke zjednodušení účetních pravidel, zvláště u agentur, které jsou spolufinancovány nebo samofinancovány. A konečně musíme prověřit návrh Účetního dvora na zavedení kritérií, jež budou naznačovat, jak úspěšně agentury provádějí své úkoly.

 
  
MPphoto
 

  Markus Pieper (PPE).(DE) Pane předsedající, dámy a pánové, mám několik připomínek ohledně využívání evropských finančních prostředků při procesu rozšiřování. Měli jsme posoudit zvláštní zprávu Účetního dvora o využívání předvstupní pomoci Turecku. Jako Výbor pro rozpočtovou kontrolu jsme zjištěními ve zprávě Účetního dvora velmi zklamáni. Komise v předchozím období finanční prostředky utrácela bez jakékoli strategie nebo účinného auditu, a co především, projekty neměly konkrétní vztah k pokroku v souvislosti s přistoupením. Účetní dvůr není schopen posoudit účinnost vynaložených prostředků ani s novým nástrojem předvstupní pomoci, který vstoupil v platnost roku 2007. Hovoříme o částce kolem 4,8 milionů EUR do roku 2013.

Ve výboru nejprve převládl pocit bezradnosti. Kde a kdy můžeme uplatnit nějaký politický vliv na používání předvstupní pomoci, jestliže Účetní dvůr provede další hodnocení až po roce 2012? Výbor pro rozpočtovou kontrolu tedy vyzývá Komisi, aby program nástroje předvstupní pomoci naléhavě přepracovala. Rovněž vyzýváme k zmrazení výše poskytovaných finančních prostředků na úroveň z roku 2006, dokud nebude zaznamenán pokrok, v čemž se již rýsují počátky kompromisu.

Kromě toho tvrdíme, že nástroj předvstupní pomoci všeobecně – všeobecně a bez výslovného odkazování na Turecko – musí být uplatňován pružně, i v případě zvláštních druhů členství nebo spolupráce, sousedství a podobně. Zaměření výhradně na členství v Evropské unii se v průběhu přístupových vyjednávání může ukázat jako velice špatná investice.

Zelení a levice nyní kritizují, že bychom se těmito požadavky vměšovali do zahraniční politiky, a Turecku by se tedy dostávalo zvláštního zacházení. Nikoli, zvláštní zacházení zajistíme, jestliže zde nebudeme reagovat na zjevné nedostatky. Jestliže budeme dělat výjimky pro Turecko, můžeme také upustit od rozpočtové kontroly v případě Chorvatska, Rumunska, Bulharska nebo Řecka. Je to přece stále stejné téma.

Vyzývám Komisi, aby nezavírala obě oči, jen protože jde o Turecko. Podpořte raději jeho přistoupení v souladu s přístupovými kritérii, které Společenství samo zavedlo.

 
  
MPphoto
 

  Christel Schaldemose (S&D).(DA) Pane předsedající, chtěla bych dnes hovořit o zprávě o udělení absolutoria Parlamentu. Máme před sebou zprávu, která je podle mého tou nejdůkladnější, nejkritičtější a nejprozíravější zprávou o udělování absolutoria Parlamentu, jakou jsme kdy měli. To je dobře. Proto bych chtěla panu Staesovi poděkovat za tak konstruktivní práci.

Je neobvyklé, aby orgán uděloval absolutorium sám sobě, a samozřejmě je to výzva k vyššímu stupni odpovědnosti, transparentnosti a kontroly. Tato zpráva však pomáhá zajistit, že budeme – jako Parlament – schopni tuto odpovědnost na sebe vzít, být transparentní a zajistit lepší kontrolu. To je samozřejmě dobře.

Bez ohledu na to však ještě zbývá prostor ke zlepšení. Zmíním se tu jen o některých oblastech, kterými se myslím zabývají některé pozměňovací návrhy. Myslím si, že musíme dělat více, abychom našim občanům umožnili dělat svou práci. Můžeme se o to postarat tak, že jim usnadníme přístup k našim zprávám na internetu – včetně těch zpráv, které jsou kritické. Také si myslím, že je důležité, abychom se zabývali fungováním našich postupů zadávání veřejných zakázek zde v Parlamentu. Je to vysoce riziková oblast a v tomto ohledu byly také navrženy dobré pozměňovací návrhy. Dále se domnívám, že se musíme zabývat i tím, zda by nebylo možné zlepšit strukturu vedení a učinit ji ještě transparentnější jak pro nás, poslance, tak pro naše občany, což by jim napomohlo v kontrolování našeho Parlamentu. Dále – i když to zde již často zaznělo – se samozřejmě nedomnívám, že bychom měli utrácet za renovaci zařízení svých kanceláří zde ve Štrasburku. Namísto toho bychom měli zajistit, abychom měli jenom jedno sídlo.

Pocházím z Dánska, ze země, jež má dlouhou tradici, pokud jde o transparentnost, otevřenost a kontrolu, zejména s ohledem na používání peněz daňových poplatníků. Toto jsou hodnoty, kterých si cením, a myslím si, že by měly být rozšířenější také po celé Evropské unii. Myslím, že zpráva o udělování absolutoria Evropskému parlamentu ukazuje, že my v Parlamentu to připouštíme a jdeme správným směrem. Rovněž to zlepšuje naše postavení, z něhož kritizujeme ostatní orgány.

 
  
MPphoto
 

  Esther de Lange (PPE).(NL) Pane předsedající, v této rozpravě toho již bylo hodně řečeno, takže bych se omezila na dva body. První se týká udělení absolutoria Parlamentu; když chcete dohlížet na jiné, přece jen musíte zaujmout zvláště kritický přístup k vlastnímu rozpočtu. Pan Staes předložil na toto téma zprávu, kterou bych upřímně podpořila před šesti nebo sedmi lety, ale za těchto šest sedm let se toho hodně změnilo k lepšímu. Například jsou to náhrady pouze skutečně vzniklých cestovních výdajů a statut asistentů. Podivné je, že se o těchto záležitostech pan Staes zmínil před chvilkou ve svém projevu, ale bohužel se tyto úspěchy dosud neobjevily ve zprávě. Doufám, že to bude napraveno při hlasování za dva týdny, aby byla zpráva nakonec vyvážená. Jsem pevně přesvědčena, že k tomu dojde.

Druhý bod je všeobecný, pane předsedající. Myslím si, že budeme v nadcházejících letech vést složitou diskusi o rozpočtu. I přes zvláštní úkoly, které nám připadly po vstupu Lisabonské smlouvy v platnost, se nepředpokládá, že nás rozpočet v novém období vzroste, takže pokud jde o evropské výdaje, bude stále nezbytnější dosahovat několika politických cílů zároveň, s jediným výdajem. Proto je třeba, aby mohl Účetní dvůr skutečně provádět audit vícenásobných výdajů, a nezabýval se jen dodržováním pravidel. V současné době to náš Účetní dvůr dělat nemůže. Takže chceme-li navrhnout na nové rozpočtové období účinný rozpočet, který bude možné rovněž kontrolovat, bude zapotřebí provést v Účetním dvoře změny. Navrhuji tedy, aby se Účetní dvůr v budoucnosti skutečně účastnil rozprav o rozpočtu a rozpočtové kontrole, a byla bych ráda, kdyby mi Evropská komise sdělila, jak k této výzvě chce přistupovat.

 
  
MPphoto
 

  Derek Vaughan (S&D). – Pane předsedající, chtěl jsem hovořit o udělování absolutoria Evropskému parlamentu a nejprve poděkovat zpravodaji, mimo mnoho jiného za vynikající a pilnou práci, kterou odvedl.

Myslím si, že všichni v této sněmovně samozřejmě chtějí zlepšit otevřenost a transparentnost a přinášet daňovým poplatníkům za jejich peníze hodnoty, nicméně se musíme ujistit, že všechny změny našich postupů vedou skutečně ke zlepšení. Nejsem si jist, zda určitá doporučení ve stávající zprávě přinášejí zlepšení. Například doporučení odstranit z této budovy koupelny se ukáže jako velice nákladné, stejně tak návrh nahradit celý vozový park Evropského parlamentu.

Ve zprávě jsou také některá doporučení, která již byla zahrnuta do návrhů rozpočtu na rok 2011. Je to například přezkum televize Europarl TV, aby bylo zjištěno, zda je účinná a plní svůj účel, a také výzva k dlouhodobé strategii v oblasti budov, která je již k dispozici, nebo je aspoň do budoucna vyžadována. Rovněž jsou ve zprávě doporučení, která se zabývají záležitostmi, v nichž již bylo dosaženo zlepšení, nebo které jsou právě zlepšovány.

Nicméně má zpráva samozřejmě kladné stránky, které by samozřejmě měly být podporovány – například omezení plýtvání papírem při tisku. Všichni vidíme haldy papíru, na který se každý den tiskne, a určitě je lze omezit.

Rovněž vítáme výzvu k provádění externích studií a ke spolupráci na těchto studiích s ostatními orgány, abychom zabránili zdvojování a dosáhli účinných úspor. Věřím, že některé pozměňovací návrhy budou předloženy znovu v souvislosti s rozpočtem Evropského parlamentu na rok 2011.

Zpráva také vyžaduje, aby manažer pro řízení rizik podával každoročně zprávu, a opět si myslím, že to je správná věc. To vše ukazuje, že je v diskusích, které o udělení absolutoria Evropskému parlamentu vedeme, třeba nalézt vyváženost. Nepochybuji o tom, že Výbor pro rozpočtovou kontrolu se postará o to, aby v budoucnosti plnil své úkoly, a bude nám chtít v budoucnosti podat zprávu, jak jsou doporučení z této zprávy prováděna a jak se s nimi nakládá.

 
  
MPphoto
 

  Paul Rübig (PPE).(DE) Pane předsedající, dámy a pánové, nejprve bych chtěl říci, že jsem byl rád, že jsem tento týden musel cestovat jen do Štrasburku, nikoli do Bruselu, protože do Štrasburku to mám mnohem blíž, takže byla velká výhoda, že jsem mohl bez překážek přijet, ačkoliv byla přerušena letecká spojení.

Moje druhá poznámka se týká rozpočtové kontroly. Máme pořád ten stejný stoh papírů, který ukazuje, co se tento týden děje v plénu. Byl bych rád, kdybychom mohli na svá pracovní místa dostat počítač, zvláště abychom mohli všechno vidět v elektronické podobě; při hlasování bychom pak před sebou měli pozměňovací návrhy ve svém jazyce a hlasování by mohlo probíhat cíleněji. Účastníme se stovek hlasování, vždycky v poledne, a bylo by dobré, kdybychom s sebou nemuseli nosit stohy papírů, ale měli texty v elektronické podobě. Konec konců Evropský parlament by měl být vybaven špičkovou technologií.

Za třetí – když někam cestujeme, musíme pak provádět všechno to vyúčtování, které se v poslední době stalo velice byrokratické. Je to další velká zátěž jak pro nás, poslance Evropského parlamentu, tak i pro správu této sněmovny. Dodatečný audit ukládá dodatečné podmínky. Měli bychom ustavit pracovní skupinu, která by se vrátila k tomu, co je podstatné – správné a přesné vyúčtování –, aby se byrokratická zátěž snížila o 25 %, nikoli aby se zvýšila o 50 % jako v posledních měsících.

Pokud jde o strukturu, požádal bych Komisi, aby přezkoumala, zda bychom se vzhledem k tomu, že se mnoho zemí nyní nachází v kritické finanční situaci, neměli více zaměřit na investice do Fondu soudržnosti a Fondu pro regionální rozvoj a méně na čerpání evropských podpor. Smysl by mělo i navýšení finančních prostředků na 1,27 % hrubého národního příjmu, aby toho bylo při investičních činnostech více dosaženo.

 
  
MPphoto
 

  Silvia-Adriana Ţicău (S&D).(RO) Chtěla bych se nejprve zmínit o plnění souhrnného rozpočtu Evropské unie na rozpočtový rok 2008, oddíl III – Komise a výkonné agentury. Vítáme dobrovolné iniciativy, jež zahájilo Dánsko, Nizozemsko, Švédsko a Spojené království v souvislosti s podáváním vnitrostátních zpráv o správě.

Jsme pevně přesvědčeni, že pokud budou vnitrostátní prohlášení o správě podávána pro všechny společně spravované fondy Evropské unie, bude dosaženo pokroku. V tomto ohledu na Komisi naléháme, aby vydala doporučení pro vypracovávání těchto prohlášení o správě.

Pokud jde o rámcový program pro výzkum, jsme znepokojeni, že nynější program nevyhovuje potřebám moderního výzkumného prostředí. Jeví se nám, že je v budoucím rámcovém programu třeba provést modernizaci a další zjednodušení.

Také bych se chtěla zmínit o plnění rozpočtu Evropské agentury pro bezpečnost sítí a informací na rozpočtový rok 2008. V její účetní závěrce je uvedeno, že byl zaznamenán zisk plynoucí z úroku, který za finanční rok 2008 činil přes 143 000 EUR, což upozorňuje na to, že má tato agentura po dlouhá období velký objem likvidních prostředků. V této souvislosti naléháme na Komisi, aby prověřila nejen možnosti plného řízení hotovosti na základě potřeb, ale zvláště také rozšíření mandátu Evropské agentury pro bezpečnost sítí a informací jak po roce 2012, tak co do příslušnosti.

 
  
MPphoto
 

  Richard Seeber (PPE).(DE) Pane předsedající, jestliže chceme, aby Evropskou unii její občané přijímali, pak je nezbytné, aby občané také věděli, co se děje s jejich penězi, které zaplatili na daních. Proto je požadavek paní Schaldemoseové na větší transparentnost více než oprávněný a já věřím, že na tomto stojí a padá celý evropský projekt.

Nicméně jde nejen o transparentnost, ale i o srozumitelnost. My jsme zaplatili za to, že jsme se těmito záležitostmi zabývali na plný úvazek. Domnívám se, že občané by měli být schopni si z dokumentu vzít něco konkrétního i při příležitostném nahlédnutí. Proto musíme Komisi požádat, aby pracovala na srozumitelnosti svých dokumentů, zejména těch, jež se týkají rozpočtového rámce. Občané se pak velmi rychle dozvědí, jak velký či malý rozpočet Evropské unie je, a jak mnoho se od Evropské unie stále vyžaduje.

Fakt, že členské státy očekávají, že bude Evropská unie něco dělat, ale na druhou stranu nejsou příliš ochotné poskytovat peníze, je politický problém nás všech, a je to oblast, kterou by se Komise v nadcházejících letech měla zabývat.

 
  
MPphoto
 

  Franz Obermayr (NI).(DE) Pane předsedající, řeknu pár slov o zvláště kritické diskusi o nástroji předvstupní pomoci Turecku. Tato pomoc se od roku 2002 stále zvyšuje, ačkoli Turecko činí více kroků zpět než kupředu. Poslední zvláštní zpráva Účetního dvora odhaluje velké problémy. Finanční prostředky nebyly vynaloženy účinně a nebyly dostatečně hodnoceny.

Proto Komisi vyzývám, aby předtím, než bude uděleno absolutorium, vystoupila a vysvětlila občanům Evropské unie, co přesně se stalo s 800 EUR ročně, které Turecko dostávalo.

Nyní všeobecně k různým agenturám. Nekontrolovaný nárůst, zakládání, opětovné zakládání a rozšiřování působnosti agentur EU, které se od roku 2000 téměř ztrojnásobily, je ve zřejmém rozporu s požadavky Lisabonské strategie na menší byrokracii. Týká se to rovněž Evropského podpůrného úřadu pro otázky azylu.

I když hovoříme o roce 2008, zmíním se o Evropském monitorovacím centru pro drogy a drogovou závislost. Opravdu bych se rád dozvěděl, zda neusnulo, protože počátkem roku byly v České republice legalizovány tvrdé drogy a nyní tu máme díky otevřeným hranicím neuvěřitelnou drogovou turistiku. Jsme tedy nesmiřitelní vůči kuřákům, ale když jde o tvrdé drogy, tak podřimujeme.

 
  
MPphoto
 

  Daniel Caspary (PPE).(DE) Pane předsedající, dámy a pánové, i já bych se chtěl zmínit o předvstupní pomoci. Účetní dvůr ve své zprávě jasně uvádí, že není s to prokázat řádné využívání finančních prostředků v rámci nynějších programů. Evropská komise tedy zavedla programy, které nemůžeme sledovat a jejichž účinnost nemůžeme prověřit.

Výbor pro rozpočtovou kontrolu ve svém stanovisku zaujal jasný postoj a nyní začalo neuvěřitelné lobování z turecké strany. V souvislosti s udělením absolutoria nejde o to, zda se Turecko připojí k Evropské unii či nikoli. Nejde o to, zda se chceme zalíbit zástupcům dalších spřátelených zemí či nikoli, jde o to, abychom prověřili, zda jsou programy opravdu účinné, jde o to, aby se peníze dostaly k těm, pro něž jsou určeny, a nebyly někam odsáty. Také jde o to, abychom řádně hospodařili s penězi evropských daňových poplatníků. Proto bych byl velmi vděčný, kdyby většina v této sněmovně přijala správné rozhodnutí, až bude nakonec hlasovat.

 
  
MPphoto
 

  Andrew Henry William Brons (NI). – Pane předsedající, zastupuji stranu, která stojí v opozici vůči celému projektu Evropské unie a k členství naší země v Evropské unii. To může občany vést k podezření, že budeme mít námitky proti udělení absolutoria za účetní závěrky bez ohledu na důkazy. Rád bych toto podezření odmítl.

I když je naším standardním postojem vznášet námitky proti schvalování téměř všech budoucích výdajů, doufal jsem, že podpoříme udělení absolutoria za závěrky týkající se minulých výdajů, pokud budou odůvodněny – i když jsme s účely těchto výdajů nesouhlasili. Budeme však proti udělení absolutoria za účetní závěrky jako celek, a to kvůli množství nesrovnalostí.

Neměli bychom si plést posouzení řádnosti či nesrovnalosti u výdajů se schvalováním či neschvalováním účelu. Doufám, že všichni ostatní zaujmou stejný přístup bez ohledu na to, zda s účely výdajů souhlasí nebo nikoli.

 
  
MPphoto
 

  Christa Klaß (PPE).(DE) Pane předsedající, dámy a pánové, diskutujeme nyní o udělení absolutoria za rozpočet na rok 2008, ale udělení absolutoria je vždy příležitostí podívat se dopředu, a já mám pocit, zvláště v těchto souvislostech, že se musíme zaměřit na množství agentur, které jsme zřídili. Samozřejmě je musíme vybavit finančními prostředky a také musíme zajistit, že budou moci vykonávat podstatnou práci.

Mám na mysli Evropskou agenturu pro chemické látky (ECHA), jež je příslušná pro chemický průmysl a v příštím období má dostat další úkoly a být příslušná pro biocidy. Musíme zajistit, že bude odvádět efektivní a pokrokovou práci, jež bude rovněž v souladu s našimi politikami, a proto prosím, abychom se my všichni postarali o to, že tyto agentury pro nás budou moci pracovat dobře a účinně i v budoucnosti.

 
  
MPphoto
 

  Algirdas Šemeta, člen Komise. – Pane předsedající, chtěl bych ještě jednou zdůraznit závazek Komise pokračovat v pokroku, jehož jsme v posledních letech dosáhli, aby byla způsobilost výdajů dále zlepšována. Budu se samozřejmě velmi pečlivě zabývat rozhodnutími o udělení absolutoria, která Evropský parlament za dva týdny přijme, a Komise zajistí vhodné následné kroky.

Také bych vám chtěl poděkovat za velmi dobrou dnešní rozpravu. Myslím, že v ní zazněla řada dobrých myšlenek a chtěl bych se na některé zaměřit.

Za prvé – pokud jde o vnitrostátní prohlášení o správě, tedy záležitost, kterou nadnesl Bart Staes a jiní poslanci, jen bych vám připomněl, že jsme spolu s panem komisařem Lewandowským zaslali dopis Výboru pro rozpočtovou kontrolu, v němž sdělujeme, že ohledně vnitrostátních prohlášení o správě předložíme návrh při nadcházející revizi finančního nařízení. Myslím si, že to společně s návrhy na zjednodušení a se zavedením koncepce tolerovatelného rizika chyb umožní značně zlepšit stav řízení strukturálních fondů. Pan Søndergaard se tím hodně zabýval.

Paní Herczogová nadnesla otázku úlohy vnitřních auditů a vnitřních kontrol. Zcela sdílím její názor v této věci a jen bych dodal, že příští týden budeme diskutovat o strategii auditu na období 2010–2012 a budeme věnovat mnohem větší pozornost zlepšení systémů vnitřní kontroly v Komisi.

Rovněž sdílím názory paní Audyové a některých dalších vážených poslanců ohledně postupu udělování absolutoria. Myslím si, že musíme zahájit diskusi o tom, jak postup udělování absolutoria zdokonalit, abychom zajistili, že většina výsledků tohoto postupu bude provedena co nejrychleji. Nyní je rok 2010 a my diskutujeme o udělení absolutoria za rok 2008, protože v roce 2009 nebylo možné nic uskutečnit. Domnívám se, že je třeba vést diskusi se zúčastněnými stranami a Účetním dvorem. Zcela sdílím vaše názory a názory ostatních poslanců, kteří o této věci hovořili.

Také si myslím, že je velice důležité řešit otázku účinnosti vydávání finančních prostředků Evropské unie. V naší všeobecné strategii auditu věnujeme velkou pozornost zlepšení provádění auditu s ohledem na to, že bude prováděn rovněž audit účinnosti evropských výdajů. Myslím, že nám to v budoucnosti přinese výsledky.

Pokud jde o Turecko, Komise se bude držet doporučení ohledně zlepšení cílů a sledování pokroku. Musíme zlepšit způsobilost výdajů ve všech výdajových oblastech, od stanovování cílů až k hodnocení dopadu.

Dosud dosažené výsledky dokazují, že Evropská unie usiluje o zlepšení způsobu, jakým utrácí peníze daňových poplatníků, a přináší našim občanům přidanou hodnotu. Tento pokrok je také výsledkem vaší činnosti jakožto orgánu příslušného pro udělování absolutoria, jenž byl vždy pozorný vůči způsobu využívání rozpočtu Evropské unie, kritický, když nebylo uspokojivé, ale i podporující, když bylo dosahováno pokroku. Toto je pro občany EU důležitý vzkaz.

Dovolte mi proto, abych na závěr vyjádřil Evropskému parlamentu obzvláštní díky za to, že podporuje Komisi v jejím úsilí o lepší finanční řízení rozpočtu Evropské unie.

 
  
MPphoto
 

  Jens Geier, zástupce zpravodaje.(DE) Pane předsedající, aby to bylo správně v zápisu – zastupuji zpravodaje Bogusława Liberadzkého, který se tento týden stal stejně jako mnoho dalších v této sněmovně obětí dopravních problémů. Dělám to velmi rád a chtěl bych této příležitosti využít, abych se zamyslel nad několika poznámkami, které během rozpravy zazněly.

Nejprve, pane Šemeto, k mému velkému zadostiučinění jste zdůraznil, že Komise učiní kroky směrem k dalšímu posílení odpovědnosti hlavních aktérů správy fondů Evropské unie. Všichni víme, co to znamená. Vskutku všichni víme, že to znamená, že musíme členským státům Evropské unie, které spravují velkou část evropských fondů, připomínat jejich odpovědnost za to, že to budou dělat v souladu s osvědčenými postupy, protože všichni také víme, že většinu chyb při využívání evropských finančních prostředků, které členské státy dělají, vzniká právě na této úrovni.

Proto je také spíše znepokojivé slyšet, jak v této rozpravě kolegové z Evropské konzervativní a reformní skupiny a skupiny Evropa svobody a demokracie, kteří mají všichni – včetně pana Czarneckého – další závazky, mocně kritizují Komisi a tvrdí, že jí bude odmítnuto udělení absolutoria. Očekával bych od svých kolegů podporu při prosazování vnitrostátních prohlášení o správě v této sněmovně a také v členských státech, protože tam se dělají chyby a tam je nedostatek spolupráce. Také je spíše znepokojivé slyšet, jak kolegové ze skupiny ECR tvrdí, že vše, co se zde děje , je nadstandardní – přičemž velmi dobře víme, že odpovědnost je někde úplně jinde.

Ještě jednou bych se chtěl zmínit o předvstupní pomoci, protože mám pocit, že je zde třeba několik věcí uvést na správnou míru. Rád bych vám připomněl, že Výbor pro rozpočtovou kontrolu podpořil zpravodaje těsnou většinou. Také bych vám rád připomněl, že se zástupce Evropského účetního dvora během přípravy zprávy snažil zpravodaji připomínat, že jeho zpráva je o chování Komise a toto chování má kritizovat, nikoli chování Turecka. Naši kolegové ve skupině Evropské lidové strany (Křesťanských demokratů) si ke zprávě o udělení absolutoria Komisi odhlasovali pozměňovací návrhy, které bychom z ní chtěli rovnou odstranit, protože v nich zjevně nejde tolik o využívání peněz daňových poplatníků jako o otázku, kam směřují přístupová vyjednávání s Tureckem. Rozhodovat o tom na tomto místě je špatná cesta.

 
  
MPphoto
 

  Inés Ayala Sender, zpravodajka.(ES) Pane předsedající, ve své závěrečné řeči bych chtěla poděkovat panu komisaři Šemetovi a službám Komise pro rozvojovou a humanitární pomoc za jejich přičinlivou a účinnou spolupráci v tomto procesu.

Také chci španělskému předsednictví vyjádřit náležité uznání za úsilí, které vyvíjí při tomto postupu udělování absolutoria, zejména za jeho návrh zahájit diskusi o obnovení interinstitucionální dohody s Radou, protože ta stávající je zjevně už dlouho zastaralá. Musím však rovněž vznést námitky proti improvizovanému postupu této sněmovny, která do dnešních 9:00 očividně neuvažovala o formálním pozvání Účetního dvora ani Rady.

Kritizovat jejich nepřítomnost, jestliže jsme se neobtěžovali ani je pozvat, hraničí, zdá se mi, s absurdním a špatným úmyslem. Domnívám se, že chceme-li být respektováni a být schopni dostát svým novým odpovědnostem, musí být naše interinstitucionální postupy důslednější a vážnější a méně oportunistické.

Na závěr rozpravy o udělení absolutoria Evropskému rozvojovému fondu chci vyslovit svůj vděk za vynikající spolupráci s kolegy, zvláště s paní Hohlmeierovou, a přivítat velká zlepšení, jichž bylo dosaženo v zájmu účinného a transparentního poskytování evropské rozvojové pomoci.

Ze všech pozitivních činností Evropské unie občané oceňují nejvíce evropskou rozvojovou pomoc, a dokonce požadují, aby byla viditelnější a rozsáhlejší. Nicméně se také znepokojují, když není vysvětleno, proč pomáháme určitým vládám rozpočtovou podporou, nebo když nejsou objasněny důvody či poskytnuty dostatečné záruky přísné kontroly v případech, kdy se okolnosti mění v souvislosti se státním převratem, korupčními skandály, porušováním lidských práv či překážkami na cestě k demokracii nebo rovnosti žen a mužů.

Zaznamenali jsme značný pokrok a dobrý důvod k tomu, abychom udělili sedmému, osmému, devátému a desátému Evropskému rozvojovému fondu absolutorium, nicméně musíme nadále provádět zlepšení. Tento Parlament bude dávat pozor zvláště na to, aby zajistil, že nový interinstitucionální systém po Lisabonu a Evropská služba pro vnější činnost neohrozí dosažená zlepšení, takže občané budou moci být nadále na evropskou rozvojovou pomoc hrdí.

 
  
MPphoto
 

  Bart Staes, zpravodaj. – (NL) Pane předsedající, dámy a pánové, samozřejmě bych chtěl poděkovat všem svým kolegům, kteří hovořili o mé zprávě, zejména panu Itäläovi, panu Gerbrandymu, paní Herczogové, panu Geierovi, panu van Dalenovi, paní Schaldemoseové, paní de Langeové a panu Vaughanovi. Myslím, že všechno bylo řečeno, ovšem musím poznamenat, že jsem byl při vytváření této zprávy překvapen. Je to potřetí, co jsem byl zpravodajem pro udělení absolutoria Evropskému parlamentu, a cítím změnu v jeho vnímání.

Poprvé a podruhé bylo v této sněmovně poměrně snadné kritizovat. Potřetí to bylo těžší. Je zjevné, že se tato sněmovna náhle stala nedůtklivější a možná i začala postrádat schopnost sebekritiky. Někteří lidé mě obviňují v tisku, někteří moji kolegové poslanci na mě v této věci apelují s tím, že to je sice všechno pěkné a správné, ale to, co píšu, dává vítr do plachet euroskeptikům. Nesouhlasím: jsem poslanec Evropského parlamentu, který je proevropský i kritický, a jestliže narazím na věci, o nichž se domnívám, že by mohly být zlepšeny nebo změněny, nebo na věci jako dobrovolný penzijní fond, který jsme si v minulosti spojili s nesprávným používáním, je mojí povinností to říci. My proevropští poslanci Evropského parlamentu na tyto záležitosti musíme upozorňovat, protože to je způsob, jak vzít vítr z plachet euroskeptikům, kteří žijí z polopravd – a někdy naprostých lží – tohoto druhu. Je naší povinností, abychom říkali, jak se věci mají, a já to budu vždycky dělat; špatné používání nikdy nebudu zastírat. To je můj základní postoj.

 
  
MPphoto
 

  Ryszard Czarnecki , zpravodaj. – (PL) Pane předsedající, chtěl bych poděkovat panu Geierovi, který si všiml, že někdy říkám to, co si myslím. Musím říci, že se od zástupce Rady dozvídám podivuhodné věci – od španělského ministra, který zmizí vždycky, když ví, že Rada bude kritizována. Nebyl zde na začátku rozpravy, když jsem hovořil, a není zde teď, když chci opět hovořit.

Není náhodou, že ze sedmi orgánů, které jsem měl příležitost posuzovat, jich je šest více méně v pořádku a jeden trvale působí problémy. Všem připomínám, že před rokem to bylo stejné. Absolutorium bylo Radě uděleno až v listopadu. Myslím si, že letos to bude dříve, ale nechtěl bych dopustit situaci, kdy dostaneme dokument nikoli za rok 2008, ale za rok 2007. Svědčí to buď o chaosu v generálním sekretariátu Rady, nebo o tom, že se k Parlamentu chovají jako ke hloupému školákovi. Situace, kdy jsou si všechny evropské orgány rovny, ale Rada si myslí, že je rovnější, zrovna jako ve Farmě zvířat George Orwella, je velice znepokojivá.

Myslím si však – buďme spravedliví –, že mezi tím, co zástupce Rady řekl, byl jeden velmi důležitý návrh. Jak jsem pochopil, jde o opuštění pověstné gentlemanské dohody z roku 1970, což je potvrzení, že by se s Parlamentem, který byl před 40 lety ještě jmenován vnitrostátními parlamenty a nebyl volen ve volbách, nyní mělo jednat seriózněji. Opuštění gentlemanské dohody je velice dobrý posun, za který jsem Radě moc vděčný. Myslím, že předložím takový ústní pozměňovací návrh při květnovém hlasování.

 
  
MPphoto
 

  Véronique Mathieu, zpravodajka.(FR) Pane předsedající, nejprve chci poděkovat stínovým zpravodajům, kteří se mnou opravdu velice účinně spolupracovali na přípravě této zprávy, a zadruhé všem členům sekretariátu výboru, protože to byl velice náročný úkol..

Také chci poděkovat těm poslancům, kteří vystoupili v průběhu rozprav. Naprosto sdílím jejich obavy. Z jejich projevů bylo zřejmé, že chtějí posílit transparentnost a sledování finančních prostředků Evropské unie, což je naprosto pochopitelné.

Na závěr bych chtěla rovněž poukázat na to, že dotčené agentury mají i politickou úlohu – na toto je třeba upozornit, je to také velmi důležité – a že mají pracovní program, aby tuto významnou politickou úlohu vykonávaly účinně. Tento pracovní program musí být opravdu v souladu s programem Evropské unie a naše tři orgány na něj musí dohlížet – doufám, že tomu tak bude.

Některé agentury s nimi přirozeně a spontánně spolupracují, ale jiné jsou méně přístupné, a v takových případech nejsou texty našich orgánů závazné. Musíme se nad tím velmi vážně zamyslet, pane předsedající.

 
  
MPphoto
 

  Předsedající. – V krátkosti bych dodal, že mě služby informovaly, že prošly zápisy z posledních let. V posledním legislativním období přijala Rada stanovisko a byla přítomná u rozpravy jednou, a to jen při druhém čtení, protože udělení absolutoria v roce 2009 bylo nejprve odloženo; Rada byla přítomná jen ve druhém kole. Postřeh, že jsme v tomto ohledu na cestě k lepšímu, rozhodně není mylný.

Rozprava je ukončena.

Hlasování se bude konat během květnového dílčího zasedání.

Písemná prohlášení (článek 149)

 
  
MPphoto
 
 

  Ivo Belet (PPE), písemně. (NL) Pane předsedající, dámy a pánové, tato sněmovna musí být vzorem finanční transparentnosti a vnitřní rozpočtové kontroly. V tomto ohledu k sobě nemůžeme být dosti přísní. V tak velkém parlamentu, s tolika poslanci a zaměstnanci, nemůže neustále všechno fungovat dokonale. Kdekoli spolu lidé pracují, dochází k chybám. Tomu nemohou předejít ani ty nejpřísnější vnitřní kontroly. Nicméně musíme také uznat, že v posledních letech bylo vynaloženo velké úsilí o nápravu.

Rád bych uvedl dva příklady. Je to například nový statut asistentů, který konečně po letech diskusí vstoupil v platnost. Špatné používání prostředků je nyní skutečně odstraněno. Druhým příkladem je úhrada nákladů. I v této oblasti byla přijata opatření a zavedena přesná pravidla. Vyřešilo to všechny problémy? To rozhodně ne. Je třeba přivítat, že byly dále zpřísněny vnitřní kontroly, ale vyvolávat nejasný dojem, že se tím věci vyřešily, je v mých očích nepřijatelné, protože to není pravda. Rád bych na závěr s ohledem na budoucí zvýšení rozpočtu řekl, že musíme mít odvahu veřejnosti vysvětlit, že Lisabonská smlouva přináší velký kus práce navíc a že je vyšší rozpočet na komunikaci a kontakt s návštěvníky skutečně oprávněný.

 
  
MPphoto
 
 

  Indrek Tarand (Verts/ALE), písemně. – Celkově jsme potěšeni nynějším stavem věcí, pokud jde o rozpočet Evropské unie. Nicméně je zde stále ještě prostor ke zlepšení, řekl bych, že ke značnému zlepšení. Ceterum censeo, Francie se rozhodla prodat Rusku válečnou loď typu Mistral; myslíme si, že tohoto kroku určitě bude litovat.

 
  
  

(Zasedání bylo přerušeno ve 12:00 a znovu zahájeno v 15:00)

 
  
  

PŘEDSEDAJÍCÍ: GIANNI PITTELLA
Místopředseda

 
Právní upozornění - Ochrana soukromí