Назад 
 Напред 
PVTACRE
Разисквания
Сряда, 21 април 2010 г. - СтрасбургВерсия ОВ
 1.Откриване на заседанието
 2.Искане за сваляне на парламентарен имунитет: вж. протокола
 3.Освобождаване от отговорност във връзка с изпълнението на бюджета за 2008 г. (разискване)
 4.Одобряване на протокола от предишното заседание: вж. протокола
 5.СУИФТ (разискване)
 6.Данни от досиетата на пътниците (PNR данни) (разискване)
 7.Забрана за използването на цианид в минните технологии (разискване)
 8.Внесени документи: вж. протокола
 9.Мерки по прилагане (член 88): вж. протокола
 10.Решения относно някои документи: вж. протокола
 11.Писмени декларации, вписани в регистъра (член 123): вж. протокола
 12.График на следващите заседания: вж. протокола
 13.Прекъсване на сесията
 ПРИЛОЖЕНИЕ (Писмени отговори)
Разисквания
Версия ОВ (961 kb)
 
Разисквания
Версия ОВ (1062 kb)
Правна информация - Политика за поверителност