Seznam 
 Úplné znění 
Rozpravy
Středa, 5. května 2010 - Brusel Vydání Úř. věst.

Vysvětlení hlasování
MPphoto
 
 

  Vilja Savisaar (ALDE), písemně. (ET) Budoucnost odvětví evropské námořní dopravy sehrává v Evropské unii velmi významnou úlohu z hlediska hospodářského, sociálního i z hlediska životního prostředí. V dnešním hlasování byla přijata strategie pro politiky EU v oblasti námořní dopravy do roku 2018, která pravděpodobně přímo ovlivní 41 % lodí, které patří Evropě, a nepřímo odvětví námořní dopravy celého světa. Skupina Aliance liberálů a demokratů pro Evropu tuto zprávu podpořila, protože z velké části splňuje naše očekávání a našim návrhům na zlepšení se dostalo podpory. Podle našeho názoru musí v budoucnu sehrávat v odvětví námořní dopravy přední úlohu tato klíčová slova: účinnost, šetrnost vůči životnímu prostředí a rovné tržní podmínky. Je proto důležité, že dnes přijatá zpráva vyzývá členské státy, aby v zájmu zajištění lepších podmínek pro námořníky a majitele lodí, stejně jako pro životní prostředí, urychleně ratifikovaly úmluvu Mezinárodní organizace práce o normách pro práci na moři. Závěrem děkuji zpravodaji za vysokou úroveň spolupráce a otevřenosti, kterou projevil během přípravy zprávy.

 
Právní upozornění - Ochrana soukromí