Ευρετήριο 
 Πλήρες κείμενο 
Συζητήσεις
Τετάρτη 5 Μαΐου 2010 - Βρυξέλλες Έκδοση ΕΕ

Αιτιολογήσεις ψήφου
MPphoto
 
 

  Vilja Savisaar (ALDE), γραπτώς. (ET) Το μέλλον του ευρωπαϊκού τομέα θαλάσσιων μεταφορών διαδραματίζει πολύ μεγάλο ρόλο στην Ευρωπαϊκή Ένωση από οικονομικής και κοινωνικής, καθώς και περιβαλλοντικής, πλευράς. Η ψηφοφορία που διεξήχθη σήμερα θεσπίζει μια στρατηγική για τον ευρωπαϊκό τομέα θαλάσσιων μεταφορών μέχρι το 2018 και αυτό θα έχει ίσως άμεση επίδραση στο 41% των στόλων που ανήκουν στην Ευρώπη και έμμεση στον τομέα θαλάσσιων μεταφορών όλου του κόσμου. Η Ομάδα της Συμμαχίας Φιλελευθέρων και Δημοκρατών για την Ευρώπη υποστήριξε αυτήν την έκθεση, καθώς ανταποκρίνεται σε μεγάλο βαθμό στις προσδοκίες μας, και οι προτάσεις μας για βελτίωση υποστηρίχθηκαν. Εκτιμούμε ότι οι παρακάτω λέξεις και φράσεις-κλειδιά πρέπει να διαδραματίσουν ζωτικό ρόλο στον τομέα θαλάσσιων μεταφορών στο μέλλον: αποδοτικότητα, φιλικότητα προς το περιβάλλον και ισότητα των όρων της αγοράς. Συνεπώς, είναι σημαντικό ότι η έκθεση που εγκρίνεται σήμερα ζητεί από όλα τα κράτη μέλη να επικυρώσουν τη σύμβαση του Διεθνούς Ναυτιλιακού Οργανισμού, προκειμένου να διασφαλιστούν καλύτερες συνθήκες για τους ναυτικούς και τους πλοιοκτήτες, καθώς και για το περιβάλλον. Τέλος, ευχαριστώ τον εισηγητή για το υψηλό επίπεδο συνεργασίας και ειλικρίνειας που επέδειξε κατά τη διάρκεια εκπόνησης της έκθεσης.

 
Ανακοίνωση νομικού περιεχομένου - Πολιτική απορρήτου