Index 
 Volledige tekst 
Debatten
Woensdag 5 mei 2010 - Brussel Uitgave PB

Stemverklaringen
MPphoto
 
 

  Vilja Savisaar (ALDE), schriftelijk. – (ET) De toekomst van de Europese zeevervoersector speelt vanuit economisch, sociaal en milieuoogpunt een zeer belangrijke rol in de Europese Unie. Met de stemming van vandaag wordt een strategie voor communautair zeevervoersbeleid tot 2018 ingevoerd en die heeft mogelijk direct invloed op de 41 procent van de vloten die Europees zijn en indirect op de zeevervoersector van de hele wereld. De Fractie Alliantie van Liberalen en Democraten voor Europa steunde dit verslag, omdat het grotendeels aan onze verwachtingen voldoet, en ook onze amendementen werden gesteund. Naar onze mening moeten de volgende sleutelwoorden in de toekomst een leidende rol spelen in de zeevervoersector: doeltreffendheid, milieuvriendelijkheid en gelijkwaardige marktomstandigheden. Het is daarom belangrijk dat in het verslag dat vandaag is aangenomen de lidstaten worden opgeroepen het verdrag van de Internationale Maritieme Organisatie te ratificeren om betere omstandigheden te creëren voor zeevarenden, reders en het milieu. Tot slot bedank ik de rapporteur voor zijn uitstekende samenwerking en openheid tijdens het opstellen van het verslag.

 
Juridische mededeling - Privacybeleid