Zoznam 
 Úplné znenie 
Rozpravy
Streda, 5. mája 2010 - Brusel Verzia Úradného vestníka

Vysvetlenia hlasovania
MPphoto
 
 

  Vilja Savisaar (ALDE), písomne. (ET) Budúcnosť európskeho sektora námornej dopravy zohráva v Európskej únii významnú úlohu z hospodárskeho a sociálneho hľadiska, ako aj z hľadiska životného prostredia. Dnešným hlasovaním sa zavádza stratégia v oblasti európskej námornej dopravy do roku 2018. Tento krok možno bude mať priamy vplyv na 41 % flotíl, ktoré patria Európe, a nepriamo ovplyvní sektor námornej dopravy na celom svete. Skupina Aliancie liberálov a demokratov za Európu podporila túto správu, pretože vo veľkej miere spĺňa naše očakávania a boli podporené naše návrhy na zlepšenie. Podľa nášho názoru musia v budúcnosti v sektore námornej dopravy zohrávať vedúcu úlohu tieto kľúčové slová: účinnosť, ekologickosť a rovnaké trhové podmienky. Z uvedeného dôvodu je dôležité, aby správa, ktorú prijímame, obsahovala výzvu, aby členské štáty ratifikovali dohovor Medzinárodnej námornej organizácie s cieľom zaručiť lepšie podmienky pre námorníkov a majiteľov lodí, ako aj pre životné prostredie. Na záver chcem pánovi spravodajcovi poďakovať za vysokú mieru spolupráce a otvorenosti počas prípravy návrhu správy.

 
Právne upozornenie - Politika ochrany súkromia