Rodyklė 
 Ankstesnis 
 Kitas 
 Visas tekstas 
Diskusijos
Trečiadienis, 2010 m. gegužės 5 d. - Briuselis Tekstas OL

13. Balsuoti skirtas laikas
Kalbų vaizdo įrašas
PV
MPphoto
 

  Pirmininkas. – Kitas klausimas – balsavimas.

(Dėl balsavimo rezultatų ir kitos informacijos žr. protokolą)

Gavau pasiūlymą keisti šiandienos balsavimą: po Pirmininko J. Buzeko ir ministro pirmininko J. Zapatero vakarykščio susitikimo buvo sutarta, kad turi būti nedelsiant užmegztas dialogas aukščiausiu instituciniu lygmeniu dėl tam tikrų procedūrinių aspektų, susijusių su Tarybos biudžeto įvykdymo patvirtinimu. Iš esmės Tarybai pirmininkaujanti valstybė siūlo, kad balsavimas dėl šio klausimo būtų atidėtas iki kitos mėnesinės sesijos.

 
  
MPphoto
 

  Martin Schulz, S&D frakcijos vardu.(DE) Pone pirmininke, aš taip pat girdėjau apie Pirmininko J. Buzeko ir J. Zapatero susitikimą. Manau, kad sprendžiant klausimą dėl Tarybos biudžeto įvykdymo patvirtinimo nesutarimų tarp mūsų ir Tarybos aspektai yra tokio delikataus pobūdžio, kad būtų prasminga rengti tolesnes derybas. Mūsų šiandieninis sprendimas atidėti Tarybos biudžeto įvykdymo patvirtinimą turi rimtų padarinių. Dėl šios priežasties dar kartą šį rytą aptarėme šį klausimą savo frakcijoje ir nutarėme, kad jeigu yra galimybė atsakyti į atvirus klausimus ir taip patenkinti Europos Parlamentą, turime pasinaudoti tokia galimybe. Galbūt taip būtų žengtas dar vienas žingsnis link Tarybos, siekiant sukurti pasitikėjimą: pasitikėjimą ne tik dėl biudžeto įvykdymo patvirtinimo, bet ir kitose srityse, todėl galime pritarti šiam pasiūlymui.

 
  
MPphoto
 

  Bart Staes, Verts/ALE frakcijos vardu.(NL) Pone pirmininke, ponios ir ponai, išklausiau M. Schulzą. Esu Biudžeto kontrolės komiteto pirmininko pavaduotojas ir buvau vienas iš tų Europos Parlamento narių, kurie dalyvavo neoficialiose derybose su Taryba. Dėl pranešimo, susijusio su šiuo atidėjimu, Biudžeto kontrolės komitetas balsavo 27 balsų dauguma, niekas nebalsavo prieš ir niekas nesusilaikė, o tai reiškia, kad pranešimas buvo priimtas vienbalsiai. Du kartus rengėme neoficialias derybas su Taryba, kad susitartume. Taryba nuolat atsisakydavo susitarti. Vienintelė priežastis, dėl kurios galbūt galima būtų atidėti balsavimą, būtų šią akimirką Tarybos pateiktas pareiškimas, kad ji yra pasirengusi pateikti visus dokumentus, kuriuos reikalaujame pateikti.

Antroji problema yra teisėkūros pobūdžio. Vadovaujantis mūsų Darbo tvarkos taisyklėmis ir Finansinio reglamento nuostatomis, biudžeto įvykdymo patvirtinimas privalo būti suteiktas iki metų n + 2 gegužės 15 d. Kalbame apie 2008 m. biudžetą, taigi n + 2 = 2010 m. gegužės 15 d. Kitas plenarinis posėdis, neskaitant rytdienos, vyks ne anksčiau kaip gegužės 17 d., todėl jeigu nebalsuosime dabar, pažeisime savo pačių Finansinį reglamentą, o tai, mano nuomone, būtų labai blogo valdymo požymis.

 
  
MPphoto
 

  Ryszard Czarnecki, pranešėjas. (PL) Pone pirmininke, jau šešerius metus esu Europos Parlamente ir, nors nenoriu nieko moralizuoti, vis dėlto mandagumas reikalauja, kad tokiu svarbiu klausimu pasiklaustume pranešėjo nuomonės. Norėčiau visiems priminti, kad mūsų Parlamentas šios savo kadencijos metu vos praėjusių metų lapkričio mėn. jau tvirtino, kad Taryba biudžetą įgyvendino – tuomet 2007 finansinių metų biudžetą. Todėl galime teigti, kad Taryba ir vėl nepateikė reikiamų dokumentų.

Mane asmeniškai glumina tai, kad vertindami 2008 m. biudžeto įvykdymą gauname 2007 m. dokumentus, o tai visiškai neatitinka mūsų lūkesčių ir reikalavimų. Vis dėlto esu žinomas kaip kompromisų žmogus ir norėčiau suteikti Tarybai tam tikrą galimybę, nors iš tikrųjų tai, ko gero, jos paskutinė galimybė parengti visus reikiamus dokumentus ir atsisakyti niekam tikusio 1970 m. džentelmeniško susitarimo, kuris, Tarybos nuomone, neleidžia mums de facto prižiūrėti šios institucijos.

Todėl esu linkęs padaryti išimtį ir atidėti balsavimą, kad suteiktume Tarybai dar keletą savaičių, dvi ar šešias, o paskui, kaip minėjo B. Staes, pritarsiu neatidėliotinam balsavimui, kuris turėtų vykti ne vėliau kaip birželio mėn.

 
  
MPphoto
 

  Pirmininkas. – Kitas klausimas – balsavimas.

(Dėl balsavimo rezultatų ir kitos informacijos žr. protokolą)

 
Teisinė informacija - Privatumo politika