Indiċi 
 Preċedenti 
 Li jmiss 
 Test sħiħ 
Proċedura : 2009/2225(INI)
Ċiklu ta' ħajja waqt sessjoni
Ċikli relatati mad-dokumenti :

Testi mressqa :

A7-0066/2010

Dibattiti :

Votazzjonijiet :

PV 05/05/2010 - 13.43
Spjegazzjoni tal-votazzjoni
Spjegazzjoni tal-votazzjoni

Testi adottati :

P7_TA(2010)0133

Rapporti verbatim tad-dibattiti
L-Erbgħa, 5 ta' Mejju 2010 - Brussell Edizzjoni riveduta

14. Spjegazzjonijiet tal-vot
PV
 

Αιτιολογήσεις ψήφου

 
  
  

Εκθεση: José Manuel García-Margallo y Marfil (A7-0061/2010)

 
  
MPphoto
 
 

  Elena Oana Antonescu (PPE), în scris. − Susţin poziţia raportorului PPE pe acest dosar şi propunerea Comisiei privind lupta împotriva fraudei fiscale în Uniunea Europeană. Cred că această propunere poate îmbunătăţi cooperarea administrativă la nivelul tranzacţiilor intracomunitare, în ceea ce priveşte calculul taxei pe valoare adăugată şi controlul aplicării corecte a acestei taxe.

Rămâne de văzut dacă propunerea Comisiei de extindere a reţelei EUROCANET şi de înfiinţare a unei noi structuri, EUROFISC, care ar funcţiona pe baze voluntare şi nu ar avea personalitate juridică, va conduce la o combatere mai eficientă a fraudei fiscale la nivel de Uniune.

 
  
MPphoto
 
 

  Sophie Auconie (PPE), par écrit. – Régie par le règlement (CE) n° 1798/2003 du Conseil, la coopération administrative européenne en matière de TVA méritait des améliorations, notamment en matière de lutte contre la fraude fiscale. Le rapport présenté par M. Garcia-Margallo va dans ce sens, soutenant les propositions de la Commission européenne, qui visent à faciliter l'échange de données entre les États membres. J'ai voté en faveur de ce rapport, car il apporte également quelques améliorations sensibles au texte de la Commission européenne, en particulier en ce qui concerne la protection des données relatives aux personnes physiques.

 
  
MPphoto
 
 

  Jean-Pierre Audy (PPE), par écrit. – Dans le cadre de la procédure de consultation du Parlement européen, j’ai voté le rapport de mon excellent collège espagnol José Manuel Garcia-Margallo y Marfil relatif à la proposition de règlement du Conseil concernant la coopération administrative et la lutte contre la fraude dans le domaine de la taxe sur la valeur ajoutée. C’est parce que la fraude à la TVA s'organise souvent de façon transfrontalière qu’il devient indispensable à ce que l’Union et ses Etats membres se coordonnent mieux dans la lutte contre la fraude à la TVA en particulier et à la fraude fiscale, en général. Je me réjouis que la proposition de la commission pose le principe d'une base juridique pour la mise en place d'une structure commune, EUROFISC, permettant de combattre la fraude par l’échange multilatéral, rapide et ciblé d'informations avec une réactivité suffisante et coordonnée des États membres pour lutter contre la survenance de nouveaux types de fraude en se fondant sur une analyse de risques organisée en commun. Je partage les soucis du rapporteur sur la protection des données personnelles qui doit être respectée. Ce type de données ne doit être utilisé que dans un but de prévenir et combattre les infractions fiscales.

 
  
MPphoto
 
 

  Zigmantas Balčytis (S&D), raštu. − Palaikiau šį pranešimą, nes manau , kad būtina stiprinti kovos su sukčiavimu srityje nuostatas. Sukčiavimas siekiant išvengti mokesčių turi rimtų padarinių nacionaliniams biudžetams, pažeidžia teisingo apmokestinimo principą ir gali iškraipyti konkurenciją, daryti poveikį vidaus rinkos veikimui. Dabartinis reglamentavimas nepakankami efektyviai užtikrina valstybių narių bendradarbiavimą ,nors sukčiavimas pridėtinės vertės mokesčio srityje dažnai organizuojamas per kelias valstybes , todėl norint tam užkirsti kelią , valstybės narės privalo bendradarbiauti. Sveikintina, kad nauja reglamento redakcija bus sustiprinta PVM mokėtojų ir jų operacijų Bendrijos esanti duomenų bazė, kas suteiks valstybėms narėms prieigą prie informacijos, pagerins administracinį bendradarbiavimą ir leis efektyviau kovoti su PVM grobstymu.

 
  
MPphoto
 
 

  George Sabin Cutaş (S&D), în scris. − Am votat pentru o strategie europeană de luptă pentru combaterea fraudei fiscale şi a evaziunii în domeniul TVA. Consider că se impune crearea unui mecanism la nivel european pentru lupta împotriva fraudei, deoarece amploarea fenomenului denotă că acţiunile de contracarare nu mai pot fi gestionate exclusiv la nivel intern.

Conform Asociaţiei Internaţionale pe probleme de TVA, pierderile anuale de TVA pe întreg teritoriul Uniunii Europene sunt estimate între 60 de miliarde şi 100 de miliarde de euro. De aceea, pledez pentru o strânsă cooperare între autorităţile administrative din statele membre şi Comisia Europeană, pentru a evita consecinţele nefaste pe care frauda fiscală le poate avea asupra bugetelor naţionale, precum şi asupra concurenţei.

 
  
MPphoto
 
 

  Diogo Feio (PPE), por escrito. A cooperação administrativa entre Estados-Membros na luta contra a fraude e os crimes económicos é de extrema importância por razões de equidade e justiça, e pelo enorme impacto na situação económica dos países. No domínio do IVA, em que se assistem a inúmeros casos de fraude, é fundamental a existência de um quadro legal com medidas fortes que levem a uma maior redução destes casos.

É desejável uma maior cooperação entre as administrações centrais, através da partilha de informações, desde que com respeito pela privacidade individual, de bases de dados completas, e de funcionários com uma boa formação para a detecção e tratamento destes casos. Os Estados-Membros devem executar, com a maior celeridade possível, os instrumentos previstos pela União Europeia, de modo a criar um regime mais transparente e de combate efectivo à fraude fiscal.

 
  
MPphoto
 
 

  José Manuel Fernandes (PPE), por escrito. As distorções causadas pela fraude do IVA afectam o equilíbrio geral do sistema de recursos próprios, que deve ser justo e transparente para garantir o bom funcionamento da União. Dado que os poderes públicos têm obrigação de colmatar o correspondente défice das receitas, o aumento da fraude traduz-se numa maior pressão fiscal sobre as empresas que respeitam as normas em matéria tributária. Embora nem em todos os Estados-Membros se tenham efectuado investigações sobre a amplitude da evasão e da fraude no domínio do IVA, a Associação Internacional do IVA calcula que as perdas no contexto do IVA oscilam entre 60 000 e 100 000 milhões de euros por ano em toda a União Europeia. É desejável uma maior cooperação entre as administrações centrais, através da partilha de informações, com respeito pela privacidade individual. Os Estados-Membros devem executar, com a maior celeridade possível, os instrumentos previstos pela União Europeia, de modo a criar um regime mais transparente e de combate efectivo à fraude fiscal.

 
  
MPphoto
 
 

  Nuno Melo (PPE), por escrito. A luta contra a fraude fiscal, nomeadamente no domínio do IVA, deve ser uma prioridade da UE. E é nesta perspectiva que se defende uma política de combate à fraude, transversal a todos os Estados Membros, designadamente com trocas de informação. Salienta-se que a fraude fiscal é um dos principais responsáveis por injustiças dentro da UE, pois leva à concorrência desleal e a um mercado desequilibrado.

 
  
MPphoto
 
 

  Siiri Oviir (ALDE), kirjalikult. − Hääletasin halduskoostöö ning maksupettuste vastast võitlust käibemaksuvaldkonnas puudutava nõukogu määruse eelnõu poolt, sest antud õigusakt võimaldab liikmesriikidel tõhusamalt ja ühiselt võidelda piiriüleste maksupettuste vastu. Just maksupettused põhjustavad liikmesriikide eelarvetele tõsiseid tagajärgi, rikuvad maksualase võrdõiguslikkuse põhimõtet ja põhjustavad konkurentsimoonutusi. Kuigi maksupettuste vastane võitlus on suurel määral vaid liikmesriikide pädevuses, leian, et tänases globaalses maailmas peab maksupettuste vastu võitlemine olema prioriteet ka ELi jaoks!

 
  
MPphoto
 
 

  Alfredo Pallone (PPE), per iscritto. − La proposta della Commissione offre agli Stati membri mezzi per lottare efficacemente contro la frode all’IVA transfrontaliera, integrando e modificando il regolamento attuale, creando una base giuridica per una cooperazione mirata, al fine di combattere la frode, ovverossia EUROFISC. La frode fiscale ha gravi ripercussioni sui bilanci nazionali, lede il principio della giustizia fiscale e può provocare distorsioni delle condizioni di concorrenza. Non dobbiamo inoltre dimenticare che le autorità pubbliche sono costrette a compensare le perdite di entrate che ne derivano, attraverso una maggiore pressione fiscale per le imprese che ottemperano agli obblighi tributari. La lotta alla frode fiscale attraverso l'UE deve intervenire per coadiuvare l'azione degli Stati. L'obiettivo della proposta di regolamento non è solo di consentire di accertare correttamente tale imposta, ma anche di verificarne l’applicazione corretta, in particolare sulle transazioni comunitarie, e di lottare contro la frode all’IVA. La proposta introduce in generale una serie di miglioramenti per lo scambio di informazioni, definendo meglio i casi in cui gli Stati membri possono condurre un’indagine amministrativa, e precisando le misure per rimediare al rifiuto di effettuare un’indagine.

 
  
MPphoto
 
 

  Aldo Patriciello (PPE), per iscritto. − Cari colleghi, mi compiaccio che l'incidenza finanziaria stimata delle irregolarità, per quanto accertato, è diminuita, passando da 1 024 milioni di euro nel 2007 a 783,2 milioni di euro nel 2008 (il calo ha interessato tutti i settori, ad eccezione delle spese dirette e dei Fondi di preadesione). Appoggio con convinzione il lavoro svolto dalla Commissione e mi permetto d'evidenziare come la lotta contro la frode e la corruzione sia un preciso dovere delle istituzioni europee e di tutti gli Stati membri.

Vista la particolare situazione economica che affligge l'intera Europa, concordo sulla necessità di salvaguardare gli interessi finanziari dell'Unione e di contrastare la criminalità organizzata che, stando agli indicatori nazionali, sta rafforzando la sua capacità di collusione all'interno delle istituzioni proprio attraverso le frodi al bilancio comunitario

Considero, quindi, indispensabile istituire uno strumento giuridico efficace per migliorare la cooperazione amministrativa contro le pratiche fiscali dannose e consentire un buon funzionamento del mercato interno. In tal senso, appoggio la proposta di direttiva del Consiglio, relativa alla cooperazione amministrativa nel settore fiscale, insistendo sull'importanza di ampliare la responsabilità degli Stati membri a partire dalla qualità delle informazioni inserite nelle banche dati.

 
  
  

Εκθεση: David Casa (A7-0065/2010)

 
  
MPphoto
 
 

  Elena Oana Antonescu (PPE), în scris. − Propunerea Comisiei de simplificare, modernizare şi armonizare a normelor privind facturile cu TVA aduce îmbunătăţiri, în special în ceea ce priveşte prevederile care permit întreprinderilor mici şi mijlocii să folosească facturi simplificate şi în ceea ce priveşte garantarea faptului că autorităţile fiscale acceptă facturile fiscale electronice în aceleaşi condiţii cu cele tradiţionale. În acest sens, propunerea raportorului de a acorda autorităţilor fiscale posibilitatea de a impune cerinţe suplimentare, cum ar fi numere secvenţiale pentru facturile simplificate, oferă o măsură de siguranţă simplă, care păstrează îmbunătăţirile aduse de Comisie.

În acest domeniu, care priveşte sistemul comun al taxei pe valoarea adăugată şi normele privind facturarea, Comisia trebuie să sprijine statele membre care au nevoie de asistenţă tehnică pentru modernizarea e-administrării, fie prin programul comunitar Fiscalis 2013, fie prin utilizarea fondurilor structurale. Cred că raportorul a adus amendamente care îmbunătăţesc propunerea Comisiei, motiv pentru care am votat pentru adoptarea acestui raport.

 
  
MPphoto
 
 

  Sophie Auconie (PPE), par écrit. – J'ai voté en faveur du rapport de M. Casa, qui porte sur les règles de facturation en matière de TVA. En la matière, une directive de 2001 du Conseil avait introduit des règles communes au niveau de l'Union européenne en vue de simplifier, de moderniser et d'harmoniser les règles de facturation dans le domaine de la TVA. Toutefois, les règles dans les différents États membres demeurent très disparates, en particulier en ce qui concerne la facturation électronique. Or, la diversité des règles représente un frein à la généralisation de ce type de facturation, pourtant source de simplification. La plus grande harmonisation des règles proposée par la Commission européenne, et soutenue par le rapporteur, est donc une bonne nouvelle pour toutes les entreprises européennes, qui pourront recourir plus facilement à la facture électronique et ainsi réduire leur charge administrative.

 
  
MPphoto
 
 

  Jean-Pierre Audy (PPE), par écrit. – Dans le cadre de la procédure de consultation du Parlement européen, j’ai voté le rapport de mon excellent collègue maltais David Casa qui amende la proposition de directive du Conseil relative au système commun de taxe sur la valeur ajoutée en ce qui concerne les règles de facturation. Il devenait indispensable de balayer le paysage administratif lié à la facturation. Les possibilités historiquement accordées aux Etats membres, dans ce domaine, ont entraîné des règles disparates, notamment dans la facturation électronique, qui sont un obstacle à une bonne marche des entreprises, en particulier celles qui utilisent les nouvelles technologies de dématérialisation, sur le marché intérieur au moment où les charges administratives inutiles en Europe constituent un frein à la croissance économique. Je soutiens toutes les mesures de simplification proposées par le rapport, notamment celles destinées aux PME et en particulier : supprimer l'obligation de détenir une facture répondant à des critères établis par tous les États membres ; affirmer que les factures électroniques ont la même valeur que les factures sur papier et supprimer la possibilité pour les États membres, dans lesquels la taxe est due, d’exiger que certaines factures soient traduites dans leurs langues officielles.

 
  
MPphoto
 
 

  Sebastian Valentin Bodu (PPE), în scris. − Adoptarea acestui raport este salutară din multe puncte de vedere, însă aş vrea să mă refer - mai ales în calitate de raportor pentru aviz şi autor al unor amendamente esenţiale - doar la cele mai importante dintre ele, ambele având ca rezultat concret reducerea sarcinilor administrative care apasă asupra agenţilor economici.

În primul rând, obligaţia statelor membre de a implementa schema de contabilitate de încasări şi plăţi (cash accounting) pentru IMM-uri (definite la nivel european ca fiind firmele cu cifra de afaceri sub €2,000,000) va fi un stimulent binevenit pentru mediul de afaceri. Aceasta în condiţiile în care un agent economic se află în prezent în situaţia de a plăti TVA-ul unei facturi la momentul emiterii, însă încasarea facturii respective (şi TVA-ul aferent) putând să aibă loc după luni de zile sau chiar niciodată. În toate cazurile însă, principiul conform căruia deductibilitatea TVA-ului este indisolubil legată de plata acestuia rămâne fundamentală.

În al doilea rând, facturii electronice i se conferă aceeaşi valoare juridică ca şi facturii pe hârtie, astfel încât facturile trimise prin e-mail vor înlocui, probabil, actualele facturi de hârtie, uşurând astfel atât activitatea de emitere şi transmitere a facturilor, cât şi pe cea de gestionare şi stocare a acestora.

 
  
MPphoto
 
 

  Vito Bonsignore (PPE), per iscritto. − Mi complimento con il relatore e collega David Casa per l'importante lavoro fin qui svolto. Il mio gruppo parlamentare è da sempre impegnato a sostegno delle piccole e medie imprese, che sono il vero motore economico europeo e che noi politici abbiamo il compito di rilanciare.

Sostengo in particolare la possibilità, proposta dalla Commissione, di concedere al fornitore/prestatore il pagamento dell'IVA solo al momento dell'avvenuta retribuzione relativa alla cessione/prestazione. Condivido, inoltre il principio relativo alla possibilità di equiparare le fatture elettroniche a quelle cartacee. Una serie di provvedimenti, dunque, che rientrano - a mio giudizio - in un più ampio processo di semplificazione burocratica, utile a supportare le imprese europee, specialmente in un periodo economicamente così critico.

Auspico, pertanto, che tali provvedimenti siano adottati al più presto in un più ampio quadro di sostegno alle piccole e medie imprese che necessitano di operare in un contesto economico e fiscale più agevole.

 
  
MPphoto
 
 

  David Casa (PPE), in writing. − This was my own report on the VAT rules on invoicing. We were successful in asking that the cash accounting scheme be introduced on a mandatory basis in all Member States, thereby giving SMEs the option of whether or not to use such a scheme. The report has also been successful in reducing unnecessary burdens on business that were found within the Commission’s proposal. To this end the report was successful in achieving its aims and I have voted in favour.

 
  
MPphoto
 
 

  Diogo Feio (PPE), por escrito. Maior integração do mercado interno e redução de custos injustificados para as empresas, através de um exercício de simplificação e de redução de barreiras administrativas, devem ser objectivos a ter presentes na elaboração de legislação comunitária.

Assim, esta directiva, que visa estabelecer um sistema comum de facturação relativamente ao IVA, é fundamental para atingir esses fins. Considero, em particular, que a substituição do tradicional método de facturação deverá ser feita pela facturação electrónica, mais célere e com menos custos para as empresas e indivíduos, desde que respeitando o princípio da transparência.

 
  
MPphoto
 
 

  José Manuel Fernandes (PPE), por escrito. A directiva em causa visa estabelecer um sistema comum de facturação relativamente ao IVA, o que é fundamental para atingir maior integração do mercado interno e redução de custos injustificados para as empresas, através de um exercício de simplificação e de redução de barreiras administrativas. Considero que a presente Directiva constitui um passo positivo no sentido de proporcionar clareza e certeza jurídica, tanto aos sujeitos passivos, como às administrações, reforçando ao mesmo tempo os meios disponíveis no campo da luta contra a fraude ao IVA.

 
  
MPphoto
 
 

  Nuno Melo (PPE), por escrito. Um sistema comum de imposto sobre o valor acrescentado no que respeita às regras de facturação é essencial para a simplificação, modernização e harmonização das normas em matéria de facturação de IVA. Este novo sistema trás também uma economia importante às empresas o que neste cenário de crise é de primordial importância. A aprovação do presente relatório é, também, mais um passo no combate à fraude e evasão fiscal.

 
  
MPphoto
 
 

  Siiri Oviir (ALDE), kirjalikult. − Hääletasin liberaalina arvete esitamist käsitlevaid eeskirju muutva direktiivi poolt, sest leian, et tänane viis, kus see peatükk oli inkorporeeritud käibemaksudirektiivi, ei ole täitnud täielikult oma eesmärki, s.t lihtsustada, ajakohastada ja ühtlustada käibemaksuga arvete esitamist. Leian, et uued reeglid vähendavad ettevõtjate bürokraatiakoormust ning tagavad, et kõigis liikmesriikides hakkavad kehtima arvete vormistamiseks ja esitamiseks ühesugused reeglid. Avatud turu ja teenuste liikumise tingimustes ei oleks teisiti mõistlik.

 
  
  

Εκθεση : Ryszard Czarnecki (A7-0079/2010)

 
  
MPphoto
 
 

  Jean-Pierre Audy (PPE), par écrit. – J'ai voté la décharge au greffier de la Cour de justice sur l'exécution du budget de la Cour de justice pour l'exercice 2008 sur la base du rapport de mon collègue polonais Ryszard Czarnecki qui nous recommandait de le faire. Je soutiens la demande de renforcement des procédures de passation de marché de la Cour de justice conformément à l'avis de la Cour des comptes européenne. Je me réjouis du bon fonctionnement de la Cour de justice. Toutefois, je ne m'explique pas les réticences de la Cour de justice à publier les déclarations d'intérêts financiers de ses membres et je soutiens la demande faîte par notre Parlement européen de mettre en œuvre cette pratique sans délai.

 
  
MPphoto
 
 

  Diogo Feio (PPE), por escrito. Considero que a responsabilização dos agentes públicos perante os cidadãos é fundamental, razão pela qual devem estes dar conta de como foram utilizados os fundos públicos postos à sua disposição, de forma objectiva e rigorosa. O presente Relatório faz uma análise exaustiva da situação orçamental do TJE, chamando a atenção para algumas questões importantes que urge rever, como seja a necessidade de aperfeiçoar os procedimentos de adjudicação, de modo a auxiliar os serviços dos gestores orçamentais a organizar os concursos e a controlar o cumprimento das obrigações regulamentares. Registo com apreço o facto do TJE ter adoptado a prática de incluir no seu relatório de actividades um capítulo em que descreve o seguimento dado durante o ano às anteriores decisões de quitação do Parlamento e aos relatórios do Tribunal de Contas.

 
  
MPphoto
 
 

  Nuno Melo (PPE), por escrito. Todas as instituições europeias que dependem do orçamento da União Europeia têm que ser fiscalizadas, de forma rigorosa, pelo Tribunal de Contas e por todas as entidades com essa função. É necessário aferir se os fundos comunitários estão a ser bem utilizados, se essas instituições estão a cumprir com os objectivos delineados e se não existe desperdício de recursos. De um modo geral, salvo raras excepções, a avaliar pelas fiscalizações que conhecidas, podemos afirmar que as instituições em causa estão a utilizar de forma correcta os fundos disponibilizados e a cumprir com os objectivos propostos. É nesse sentido, o voto favorável relativamente ao relatório do Tribunal de Justiça.

 
  
  

Εκθεση: Ryszard Czarnecki (A7-0097/2010)

 
  
MPphoto
 
 

  Jean-Pierre Audy (PPE), par écrit. – Sur la base du rapport de mon collègue polonais Ryszard Czarnecki qui le recommande, j'ai voté la décharge au secrétaire général de la Cour des comptes européenne sur l'exécution du budget de la Cour pour l'exercice 2008. Comme beaucoup de mes collègues parlementaires européens, je me félicite du bon fonctionnement de la Cour et sa bonne gestion financière. Je regrette que les déclarations des intérêts financiers des membres de la Cour que ces derniers remettent au président de l'institution conformément au code de conduite de la Cour ne soient pas rendues publiques ou à tout le moins communiquées aux membres de la commission du contrôle budgétaire.

 
  
MPphoto
 
 

  Diogo Feio (PPE), por escrito. Considero que a responsabilização dos agentes públicos perante os cidadãos é fundamental, razão pela qual devem estes dar conta sobre o modo como foram utilizados os fundos públicos postos à sua disposição, de forma objectiva e rigorosa. É com satisfação que vejo que uma entidade externa, a PricewaterhouseCoopers, auditou as contas do TC tendo concluído que "nada nos chamou a atenção que possa sugerir que, em todos os aspectos materialmente relevantes e com base nos critérios anteriormente descritos: a) os recursos atribuídos ao Tribunal não tenham sido utilizados para os fins previstos; e b) os procedimentos de controlo em vigor não forneçam as garantias necessárias para assegurar a conformidade das operações financeiras com as regras e regulamentos aplicáveis". Registo, ainda, com apreço o facto do TC ter procedido à inclusão de um capítulo que acompanha o seguimento dado durante o ano às decisões de quitação anteriores do Parlamento.

 
  
MPphoto
 
 

  Nuno Melo (PPE), por escrito. O Tribunal de Contas como principal responsável pela fiscalização de todas as instituições europeias, tem também por sua vez de ser fiscalizado. Salienta-se que a auditoria efectuada por uma entidade externa, PricewaterhouseCoopers , se revelou amplamente positiva. O relatório de auditoria interna foi também ele positivo, tendo a maioria das suas recomendações sido aceites e antecipadamente aplicadas em vários planos de acção.

 
  
  

Εκθεση: Ryszard Czarnecki (A7-0070/2010)

 
  
MPphoto
 
 

  Jean-Pierre Audy (PPE), par écrit. – Sur la base du rapport de mon collègue polonais Ryszard Czarnecki qui le recommande, j'ai voté la décharge au Médiateur européen sur l'exécution du budget pour l'exercice 2008. Je salue la decision du Mediateur, P. Nikiforos Diamandouros, de publier sa declaration d'interets annuelle et de la placer sur son site Internet.

 
  
MPphoto
 
 

  Diogo Feio (PPE), por escrito. Considero que a responsabilização dos agentes públicos perante os cidadãos é fundamental, razão pela qual devem estes dar conta de como foram utilizados os fundos públicos postos à sua disposição, de forma objectiva e rigorosa. O Tribunal de Contas, no seu relatório anual, revela que a auditoria não suscitou quaisquer observações significativas relativamente ao Provedor de Justiça. Nota, no entanto, que alguns aspectos, no âmbito dos procedimentos concursais, poderão ser melhorados. Junto-me ao Relator ao considerar muito positiva a decisão do Provedor de Justiça de publicar a sua declaração de interesses anual e de a disponibilizar na Internet. Concordo com o Relator quando este exorta o Provedor de Justiça a incluir no seu próximo relatório de actividades (exercício de 2009) um capítulo com informações pormenorizadas sobre o seguimento que, naquele exercício, foi dado às anteriores decisões de quitação do Parlamento.

 
  
MPphoto
 
 

  Nuno Melo (PPE), por escrito. Todas as instituições europeias que dependem do orçamento da União Europeia têm que ser fiscalizadas, de forma rigorosa, pelo Tribunal de Contas e por todas as entidades com essa função. É necessário aferir se os fundos comunitários estão a ser bem utilizados, se essas instituições estão a cumprir com os objectivos delineados e se não existe desperdício de recursos. De um modo geral, salvo raras excepções, a avaliar pelas fiscalizações que conhecidas, podemos afirmar que as instituições em causa estão a utilizar de forma correcta os fundos disponibilizados e a cumprir com os objectivos propostos. É nesse sentido, o voto favorável relativamente ao relatório do Provedor de Justiça Europeu.

 
  
  

Εκθεση: Ryszard Czarnecki (A7-0098/2010)

 
  
MPphoto
 
 

  Jean-Pierre Audy (PPE), par écrit. – J'ai voté la décharge au Contrôleur européen de la protection des données (CEPD) sur l'exécution du budget pour l'exercice 2008 sur la base du rapport de mon collègue polonais Ryszard Czarnecki qui recommandait au Parlement européen de le faire. Je salue la publication annuelle des déclarations d'intérêts financiers des membres élus de cette institution (contrôleur européen de la protection des données et contrôleur adjoint).

 
  
MPphoto
 
 

  Diogo Feio (PPE), por escrito. Considero que a responsabilização dos agentes públicos perante os cidadãos é fundamental, razão pela qual devem estes dar conta de como foram utilizados os fundos públicos, de forma objectiva e rigorosa. Junto-me ao Relator na apreciação positiva feita por este dos esforços de consolidação da gestão dos recursos financeiros e humanos, bem como com a melhoria na funcionalidade e eficiência das funções de controlo interno, verificada em 2008. Noto, igualmente, com satisfação, a publicação anual das declarações dos interesses financeiros dos membros eleitos da AEPD, com informações relevantes sobre cargos e actividades remunerados ou actividades profissionais sujeitas a declaração. Tal é fundamental para criar confiança nos cidadãos relativamente aos titulares de cargos públicos. Concordo com o Relator quando este exorta a AEPD a incluir no seu próximo relatório de actividades (exercício de 2009) um capítulo com informações pormenorizadas sobre o seguimento que naquele exercício foi dado às anteriores decisões de quitação do Parlamento.

 
  
MPphoto
 
 

  Nuno Melo (PPE), por escrito. Todas as instituições europeias que dependem do orçamento da União Europeia têm que ser fiscalizadas, de forma rigorosa, pelo Tribunal de Contas e por todas as entidades com essa função. É necessário aferir se os fundos comunitários estão a ser bem utilizados, se essas instituições estão a cumprir com os objectivos delineados e se não existe desperdício de recursos. De um modo geral, salvo raras excepções, a avaliar pelas fiscalizações que conhecidas, podemos afirmar que as instituições em causa estão a utilizar de forma correcta os fundos disponibilizados e a cumprir com os objectivos propostos. É nesse sentido, o voto favorável relativamente ao relatório da Autoridade Europeia para a Protecção de Dados.

 
  
  

Εκθεση: Véronique Mathieu (A7-0071/2010)

 
  
MPphoto
 
 

  Jean-Pierre Audy (PPE), par écrit. – J'ai voté la décharge au directeur du Centre de traduction des organes de l'Union européenne sur l'exécution de son budget pour 2008.sur la base du rapport de mon excellente collègue et amie Véronique Mathieu qui recommandait au Parlement européen de le faire. Je ne m'explique pas pourquoi cette structure accumule des excédents qui semblent inutiles, par exemple un excédent de près de 27 millions d'euros en 2008 et une trésorerie accumulée au 31 décembre 2008 de près de 50 millions d'euros. Je suis surpris que le conflit sur les pensions n'ait pas été réglé.

 
  
MPphoto
 
 

  Diogo Feio (PPE), por escrito. Considero que a responsabilização dos agentes públicos perante os cidadãos é fundamental, razão pela qual devem estes dar conta de como foram utilizados os fundos públicos postos à sua disposição, de forma objectiva e rigorosa. O Tribunal de Contas assegura ter obtido garantias suficientes de que as contas do CTOUE são fiáveis e que as operações subjacentes são legais e regulares. No que se refere às actividades desenvolvidas pelo CTOUE, o Tribunal de Contas constatou que se verifica alguma imprecisão nas previsões relativas aos pedidos de tradução recebidos, o que leva a que o CTOUE apresente excedentes orçamentais acumulados, o que contraria o Regulamento (CE) n.º 2965/94. Esta situação deverá, por isso, ser corrigida. Junto-me à Relatora quando esta lamenta que o diferendo que opõe o CTOUE à Comissão, no que respeita à parte que cabe à entidade patronal das contribuições para o regime de pensões, não tenha sido ainda dirimido.

 
  
MPphoto
 
 

  Nuno Melo (PPE), por escrito. Todas as instituições europeias que dependem do orçamento da União Europeia têm que ser fiscalizadas, de forma rigorosa, pelo Tribunal de Contas e por todas as entidades com essa função. É necessário aferir se os fundos comunitários estão a ser bem utilizados, se essas instituições estão a cumprir com os objectivos delineados e se não existe desperdício de recursos. De um modo geral, salvo raras excepções, a avaliar pelas fiscalizações que conhecidas, podemos afirmar que as instituições em causa estão a utilizar de forma correcta os fundos disponibilizados e a cumprir com os objectivos propostos. É nesse sentido, o voto favorável relativamente ao relatório do Centro de Tradução dos Organismos da União Europeia.

 
  
  

Εκθεση: Véronique Mathieu (A7-0091/2010)

 
  
MPphoto
 
 

  Diogo Feio (PPE), por escrito. Considero que a responsabilização dos agentes públicos perante os cidadãos é fundamental, razão pela qual devem estes dar conta de como foram utilizados os fundos públicos postos à sua disposição, de forma objectiva e rigorosa. O Tribunal de Contas no seu Relatório considera que as contas anuais do exercício de 2008 do CEDFP são fiáveis e que as operações subjacentes são legais e regulares. Tal significa um enorme progresso do CEDFP relativamente ao seu procedimento de inventário para a identificação, registo e capitalização dos activos, em matéria da documentação dos processos de controlo interno e quanto aos procedimentos de adjudicação de contratos públicos. Verifica-se, porém, uma estagnação na gestão do pessoal, uma vez que os objectivos e os indicadores de desempenho não foram orientados para os resultados, nem mensuráveis. Acompanho, porém, a Relatora, quando esta considera muito positivo que o CEDFP pretenda introduzir, em 2010, um sistema experimental de registo das horas de trabalho de cada agente.

 
  
MPphoto
 
 

  Nuno Melo (PPE), por escrito. Todas as instituições europeias que dependem do orçamento da União Europeia têm que ser fiscalizadas, de forma rigorosa, pelo Tribunal de Contas e por todas as entidades com essa função. É necessário aferir se os fundos comunitários estão a ser bem utilizados, se essas instituições estão a cumprir com os objectivos delineados e se não existe desperdício de recursos. De um modo geral, salvo raras excepções, a avaliar pelas fiscalizações que conhecidas, podemos afirmar que as instituições em causa estão a utilizar de forma correcta os fundos disponibilizados e a cumprir com os objectivos propostos. É nesse sentido, o voto favorável relativamente ao relatório do Centro Europeu para o Desenvolvimento da Formação Profissional.

 
  
  

Εκθεση: Véronique Mathieu (A7-0105/2010)

 
  
MPphoto
 
 

  Diogo Feio (PPE), por escrito. Considero que a responsabilização dos agentes públicos perante os cidadãos é fundamental, razão pela qual devem estes dar conta de como foram utilizados os fundos públicos postos à sua disposição, de forma objectiva e rigorosa. O Tribunal de Contas no seu Relatório considera que as contas anuais do exercício de 2008 da ACCP são fiáveis e que as operações subjacentes são legais e regulares. Noto, com apreensão, a observação do Tribunal de Contas segundo a qual a ACCP não elabora um programa de trabalho plurianual, essencial para uma gestão financeira eficaz e para a definição clara de objectivos. É por isso de saudar a vontade manifestada pelo Conselho de Administração de começar a elaborar este tipo de programa. Esta programação será essencial para melhorar a gestão orçamental e financeira da ACCP, a qual, apesar de aprovada pelo Tribunal de Contas, apresenta ainda algumas insuficiências que urge suprir. Tal como a Relatora, considero que uma ferramenta importante a introduzir serão mecanismos de gestão eficaz do tempo de trabalho dos agentes, com uma definição rigorosa do número de horas recomendadas para cada projecto.

 
  
MPphoto
 
 

  Nuno Melo (PPE), por escrito. Todas as instituições europeias que dependem do orçamento da União Europeia têm que ser fiscalizadas, de forma rigorosa, pelo Tribunal de Contas e por todas as entidades com essa função. É necessário aferir se os fundos comunitários estão a ser bem utilizados, se essas instituições estão a cumprir com os objectivos delineados e se não existe desperdício de recursos. De um modo geral, salvo raras excepções, a avaliar pelas fiscalizações que conhecidas, podemos afirmar que as instituições em causa estão a utilizar de forma correcta os fundos disponibilizados e a cumprir com os objectivos propostos. É nesse sentido, o voto favorável relativamente ao relatório da Agência Comunitária de Controlo das Pescas.

 
  
  

Εκθεση: Véronique Mathieu (A7-0072/2010)

 
  
MPphoto
 
 

  Jean-Pierre Audy (PPE), par écrit. – J'ai voté la décharge au directeur de l’Agence européenne pour la reconstruction sur l'exécution de son budget pour 2008 sur la base du rapport de mon excellente collègue et amie Véronique Mathieu qui recommandait au Parlement européen de le faire. Je pense qu'il serait utile à ce que, suite au protocole d'accord de décembre 2008 entre la Commission européenne et l'Agence prévoyant certaines opérations de liquidation et notamment qu'après le 31 décembre 2008, les actifs subsistants de l'Agence deviennent propriété de la Commission, à ce que la Commission fasse un rapport détaillé de clôture des opérations de liquidation à la fois pour les aspects sociaux que financiers. Je soutiens les demandes d'éclaircissements sur les financements alloués au KOSOVO car il y va de la crédibilité de l'Union et de cette jeune nation qui a vocation à devenir, un jour, membre de l'Union.

 
  
MPphoto
 
 

  Diogo Feio (PPE), por escrito. Considero que a responsabilização dos agentes públicos perante os cidadãos é fundamental, razão pela qual devem estes dar conta de como foram utilizados os fundos públicos postos à sua disposição, de forma objectiva e rigorosa. Não posso deixar de notar que o Tribunal de Contas assinala que nenhuma das condições formais exigidas para conceder, directamente, a uma organização internacional uma subvenção de 1.399.132 Euros (0,31% do orçamento operacional disponível) foi, no caso em questão, respeitada. Acompanho o Relator quando este lamenta que a AER, que funcionava de modo eficiente, tenha sido encerrada e que a gestão dos fundos tenha sido transferida para as delegações; exige à Comissão que apresente um relatório que especifique o número de agentes recrutados nas delegações para levar a cabo as tarefas da AER; convida a Comissão a fornecer informações abrangentes e completas sobre a questão de saber se foi concedido apoio orçamental a título dos fundos transferidos da AER para as delegações.

 
  
MPphoto
 
 

  Nuno Melo (PPE), por escrito. Todas as instituições europeias que dependem do orçamento da União Europeia têm que ser fiscalizadas, de forma rigorosa, pelo Tribunal de Contas e por todas as entidades com essa função. É necessário aferir se os fundos comunitários estão a ser bem utilizados, se essas instituições estão a cumprir com os objectivos delineados e se não existe desperdício de recursos. De um modo geral, salvo raras excepções, a avaliar pelas fiscalizações que conhecidas, podemos afirmar que as instituições em causa estão a utilizar de forma correcta os fundos disponibilizados e a cumprir com os objectivos propostos. É nesse sentido, o voto favorável relativamente ao relatório da Agência Europeia de Reconstrução.

 
  
  

Εκθεση: Véronique Mathieu(A7-0068/2010)

 
  
MPphoto
 
 

  Diogo Feio (PPE), por escrito. Defendo que a responsabilização dos agentes públicos perante os cidadãos é fundamental, razão pela qual devem estes dar conta de como foram utilizados os fundos públicos postos à sua disposição, de forma objectiva e rigorosa. O Tribunal de Contas no seu Relatório considera que as contas anuais do exercício de 2008 da AESA são fiáveis e que as operações subjacentes são legais e regulares, notando-se uma clara evolução relativamente aos anos anteriores, e um esforço de implementação das medidas sugeridas no passado, tanto pelo Tribunal de Contas como pelo serviço de auditoria interna. Devem, porém, e tal como salienta a Relatora, ser reforçados os mecanismos de definição de objectivos da AESA, para ser mais fácil proceder à avaliação da sua execução, assim como introduzir uma nova metodologia de gestão do pessoal, desde o recrutamento à avaliação do seu desempenho.

 
  
MPphoto
 
 

  Nuno Melo (PPE), por escrito. Todas as instituições europeias que dependem do orçamento da União Europeia têm que ser fiscalizadas, de forma rigorosa, pelo Tribunal de Contas e por todas as entidades com essa função. É necessário aferir se os fundos comunitários estão a ser bem utilizados, se essas instituições estão a cumprir com os objectivos delineados e se não existe desperdício de recursos. De um modo geral, salvo raras excepções, a avaliar pelas fiscalizações que conhecidas, podemos afirmar que as instituições em causa estão a utilizar de forma correcta os fundos disponibilizados e a cumprir com os objectivos propostos. É nesse sentido, o voto favorável relativamente ao relatório da Agência Europeia para a Segurança da Aviação.

 
  
  

Εκθεση: Véronique Mathieu (A7-0104/2010)

 
  
MPphoto
 
 

  Diogo Feio (PPE), por escrito. Considero que a responsabilização dos agentes públicos perante os cidadãos é fundamental, razão pela qual devem estes dar conta de como foram utilizados os fundos públicos postos à sua disposição, de forma objectiva e rigorosa. O Tribunal de Contas assegura ter obtido garantias suficientes de que as contas do CEPCD são fiáveis e que as operações subjacentes são legais e regulares. É de salientar que o CEPCD consolidou as suas funções no âmbito da saúde pública, reforçou as capacidades dos seus programas relativos a doenças específicas, avançou no desenvolvimento de parcerias e melhorou as suas estruturas de gestão. Lamento, porém, o facto de o CEPCD não ter cumprido integralmente a sua obrigação de enviar à autoridade responsável pela quitação um relatório elaborado pelo seu Director, sintetizando o número de auditorias internas conduzidas pelo auditor interno.

 
  
MPphoto
 
 

  Nuno Melo (PPE), por escrito. Todas as instituições europeias que dependem do orçamento da União Europeia têm que ser fiscalizadas, de forma rigorosa, pelo Tribunal de Contas e por todas as entidades com essa função. É necessário aferir se os fundos comunitários estão a ser bem utilizados, se essas instituições estão a cumprir com os objectivos delineados e se não existe desperdício de recursos. De um modo geral, salvo raras excepções, a avaliar pelas fiscalizações que conhecidas, podemos afirmar que as instituições em causa estão a utilizar de forma correcta os fundos disponibilizados e a cumprir com os objectivos propostos. É nesse sentido, o voto favorável relativamente ao relatório do Centro Europeu de Prevenção e Controlo das Doenças.

 
  
  

Εκθεση: Véronique Mathieu (A7-0089/2010)

 
  
MPphoto
 
 

  Diogo Feio (PPE), por escrito. Considero que a responsabilização dos agentes públicos perante os cidadãos é fundamental, razão pela qual devem estes dar conta de como foram utilizados os fundos públicos postos à sua disposição, de forma objectiva e rigorosa. O Tribunal de Contas assegura ter obtido garantias suficientes de que as contas da AEPQ são fiáveis e que as operações subjacentes são legais e regulares. A AEPQ desempenha um papel que a Comissão não está em condições de assumir e está totalmente alinhada com as prioridades estratégicas da União e as suas actividades são complementares das de outras agências. Toma nota do facto de o Tribunal de Contas constatar atrasos nas actividades operacionais devido a dificuldades na implementação do sistema informático e à falta de efectivos qualificados.

 
  
MPphoto
 
 

  Nuno Melo (PPE), por escrito. Todas as instituições europeias que dependem do orçamento da União Europeia têm que ser fiscalizadas, de forma rigorosa, pelo Tribunal de Contas e por todas as entidades com essa função. É necessário aferir se os fundos comunitários estão a ser bem utilizados, se essas instituições estão a cumprir com os objectivos delineados e se não existe desperdício de recursos. De um modo geral, salvo raras excepções, a avaliar pelas fiscalizações que conhecidas, podemos afirmar que as instituições em causa estão a utilizar de forma correcta os fundos disponibilizados e a cumprir com os objectivos propostos. É nesse sentido, o voto favorável relativamente ao relatório da Agência Europeia dos Produtos Quimicos.

 
  
  

Εκθεση: Véronique Mathieu (A7-0092/2010)

 
  
MPphoto
 
 

  Diogo Feio (PPE), por escrito. Considero que a responsabilização dos agentes públicos perante os cidadãos é fundamental, razão pela qual devem estes dar conta de como foram utilizados os fundos públicos postos à sua disposição, de forma objectiva e rigorosa. O Tribunal de Contas no seu Relatório entende que as contas anuais do exercício de 2008 da AEA são fiáveis e que as operações subjacentes são legais e regulares. Congratulo a AEA pela avaliação externa dos organismos descentralizados da UE, encomendada pela Comissão em 2009, a qual apresentou conclusões muito positivas, em especial, por ter criado um sistema de gestão por actividades bem concebido, um programa de trabalho plurianual, um painel de avaliação prospectiva com indicadores, e um sistema integrado de gestão e controlo, factores que contribuem para uma gestão eficiente.

 
  
MPphoto
 
 

  Nuno Melo (PPE), por escrito. Todas as instituições europeias que dependem do orçamento da União Europeia têm que ser fiscalizadas, de forma rigorosa, pelo Tribunal de Contas e por todas as entidades com essa função. É necessário aferir se os fundos comunitários estão a ser bem utilizados, se essas instituições estão a cumprir com os objectivos delineados e se não existe desperdício de recursos. De um modo geral, salvo raras excepções, a avaliar pelas fiscalizações que conhecidas, podemos afirmar que as instituições em causa estão a utilizar de forma correcta os fundos disponibilizados e a cumprir com os objectivos propostos. É nesse sentido, o voto favorável relativamente ao relatório da Agência Europeia do Ambiente.

 
  
  

Εκθεση: Véronique Mathieu (A7-0086/2010)

 
  
MPphoto
 
 

  Diogo Feio (PPE), por escrito. Considero que a responsabilização dos agentes públicos perante os cidadãos é fundamental, razão pela qual devem estes dar conta de como foram utilizados os fundos públicos postos à sua disposição, de forma objectiva e rigorosa. O Tribunal de Contas no seu Relatório qualifica as contas anuais do exercício de 2008 da AESA como fiáveis e as operações subjacentes como legais e regulares, tendo esta autoridade atingido um elevado grau de execução do orçamento, tanto em dotações para autorizações como para pagamentos (97% e 95%, respectivamente). No entanto, é de notar que subsistem algumas deficiências identificadas anteriormente pelo Tribunal de Contas, as quais se estão a tornar recorrentes, nomeadamente, no que respeita à transição de dotações para o exercido seguinte e à anulação das dotações para actividades operacionais transitadas do exercício anterior. Esta situação, contrária ao princípio da anualidade, revela a insuficiência dos procedimentos de programação e de orçamentação, a qual deverá ser superada. É, no entanto, muito positivo que a AESE tenha conseguido melhorar substancialmente, e forma consistente nos últimos anos, os seus indicadores de desempenho.

 
  
MPphoto
 
 

  Nuno Melo (PPE), por escrito. Todas as instituições europeias que dependem do orçamento da União Europeia têm que ser fiscalizadas, de forma rigorosa, pelo Tribunal de Contas e por todas as entidades com essa função. É necessário aferir se os fundos comunitários estão a ser bem utilizados, se essas instituições estão a cumprir com os objectivos delineados e se não existe desperdício de recursos. De um modo geral, salvo raras excepções, a avaliar pelas fiscalizações que conhecidas, podemos afirmar que as instituições em causa estão a utilizar de forma correcta os fundos disponibilizados e a cumprir com os objectivos propostos. É nesse sentido, o voto favorável relativamente ao relatório da Autoridade Europeia para a Segurança dos Alimentos.

 
  
  

Εκθεση: Véronique Mathieu (A7-0067/2010)

 
  
MPphoto
 
 

  Diogo Feio (PPE), por escrito. Entendo que a responsabilização dos agentes públicos perante os cidadãos é fundamental, razão pela qual devem estes dar conta de como foram utilizados os fundos públicos postos à sua disposição, de forma objectiva e rigorosa. O Tribunal de Contas no seu Relatório considera que as contas anuais do exercício de 2008 do OEDT são fiáveis e que as operações subjacentes são legais e regulares. Tal como a Relatora, defendo que o OEDT deve definir, de forma precisa, na sua programação anual os objectivos previstos, para ser mais fácil a avaliação anual do seu desempenho. Deverá, também, incluir mecanismos de gestão do pessoal que permitam que esta seja mais eficaz, introduzindo, por exemplo, na programação, objectivos de horas para os agentes e a definição do tempo médio que deverá ser por estes utilizado para cada projecto.

 
  
MPphoto
 
 

  Nuno Melo (PPE), por escrito. Todas as instituições europeias que dependem do orçamento da União Europeia têm que ser fiscalizadas, de forma rigorosa, pelo Tribunal de Contas e por todas as entidades com essa função. É necessário aferir se os fundos comunitários estão a ser bem utilizados, se essas instituições estão a cumprir com os objectivos delineados e se não existe desperdício de recursos. De um modo geral, salvo raras excepções, a avaliar pelas fiscalizações que conhecidas, podemos afirmar que as instituições em causa estão a utilizar de forma correcta os fundos disponibilizados e a cumprir com os objectivos propostos. É nesse sentido, o voto favorável relativamente ao relatório do Observatório Europeu da Droga e da Toxicodependência.

 
  
  

Εκθεση: Véronique Mathieu (A7-0078/2010)

 
  
MPphoto
 
 

  Diogo Feio (PPE), por escrito. Considero que a responsabilização dos agentes públicos perante os cidadãos é fundamental, razão pela qual devem estes dar conta de como foram utilizados os fundos públicos postos à sua disposição, de forma objectiva e rigorosa. O Tribunal de Contas assegura ter obtido garantias suficientes de que as contas da EMEA são fiáveis e que as operações subjacentes são legais e regulares. Junto-me à Relatora quando esta felicita a EMEA por ter criado uma orçamentação sofisticada baseada em actividades e um controlo orientado para a satisfação dos clientes. A EMEA deverá, contudo, melhorar a qualidade dos seus procedimentos de concurso, a fim de por termo às insuficiências identificadas pelo Tribunal de Contas (como, por exemplo, em matéria de aplicação de métodos de avaliação no que respeita a critérios de preços e em matéria de justificações indispensáveis para a escolha dos procedimentos).

 
  
MPphoto
 
 

  Nuno Melo (PPE), por escrito. Todas as instituições europeias que dependem do orçamento da União Europeia têm que ser fiscalizadas, de forma rigorosa, pelo Tribunal de Contas e por todas as entidades com essa função. É necessário aferir se os fundos comunitários estão a ser bem utilizados, se essas instituições estão a cumprir com os objectivos delineados e se não existe desperdício de recursos. De um modo geral, salvo raras excepções, a avaliar pelas fiscalizações que conhecidas, podemos afirmar que as instituições em causa estão a utilizar de forma correcta os fundos disponibilizados e a cumprir com os objectivos propostos. É nesse sentido, o voto favorável relativamente ao relatório da Agência Europeia de Medicamentos.

 
  
  

Εκθεση: Véronique Mathieu (A7-0081/2010)

 
  
MPphoto
 
 

  Diogo Feio (PPE), por escrito. Considero que a responsabilização dos agentes públicos perante os cidadãos é fundamental, razão pela qual devem estes dar conta de como foram utilizados os fundos públicos postos à sua disposição, de forma objectiva e rigorosa. O Tribunal de Contas expressa a sua opinião de que há evidência de que as contas da AESM são fiáveis e que as operações subjacentes são legais e regulares. No entanto, esta Agência não apresenta um programa de trabalho plurianual e o seu programa de trabalho anual não corresponde ao orçamento. Todavia, a AESM está a finalizar uma estratégia de cinco anos e a desenvolver indicadores-chave de desempenho, os quais deverão ser apresentados ao Parlamento, para escrutínio. O Relatório chama, ainda, a atenção para o facto de os procedimentos de elaboração do orçamento não terem sido suficientemente rigorosos, o que deu origem a um elevado número de transferências orçamentais e a uma grande taxa de anulação de dotações para pagamentos, revelando insuficiências no planeamento e no acompanhamento. Tal situação poderá, porém, ter sido pontual, devido à mudança da AESM para as suas instalações definitivas.

 
  
MPphoto
 
 

  Nuno Melo (PPE), por escrito. Todas as instituições europeias que dependem do orçamento da União Europeia têm que ser fiscalizadas, de forma rigorosa, pelo Tribunal de Contas e por todas as entidades com essa função. É necessário aferir se os fundos comunitários estão a ser bem utilizados, se essas instituições estão a cumprir com os objectivos delineados e se não existe desperdício de recursos. De um modo geral, salvo raras excepções, a avaliar pelas fiscalizações que conhecidas, podemos afirmar que as instituições em causa estão a utilizar de forma correcta os fundos disponibilizados e a cumprir com os objectivos propostos. É nesse sentido, o voto favorável relativamente ao relatório da Agência Europeia da Segurança Marítima.

 
  
  

Εκθεση: Véronique Mathieu (A7-0087/2010)

 
  
MPphoto
 
 

  Diogo Feio (PPE), por escrito. Entendo que a responsabilização dos agentes públicos perante os cidadãos é fundamental, razão pela qual devem estes dar conta de como foram utilizados os fundos públicos postos à sua disposição, de forma objectiva e rigorosa. O Tribunal de Contas no seu Relatório considera que as contas anuais do exercício de 2008 da AESRI são fiáveis e que as operações subjacentes são legais e regulares, embora aponte para falhas nos procedimentos de adjudicação de contratos, nomeadamente no que respeita à subavaliação dos orçamentos dos contrato-quadro, o que, em última análise, constitui um entrave à livre concorrência. Estas deficiências devem, por isso, ser ultrapassadas. Tendo em conta a importância das redes de informação electrónica, deve ser louvado o trabalho da AESRI na melhoria da solidez das redes de comunicação electrónica europeias e no desenvolvimento e manutenção da cooperação com os Estados-Membros.

 
  
MPphoto
 
 

  Nuno Melo (PPE), por escrito. Todas as instituições europeias que dependem do orçamento da União Europeia têm que ser fiscalizadas, de forma rigorosa, pelo Tribunal de Contas e por todas as entidades com essa função. É necessário aferir se os fundos comunitários estão a ser bem utilizados, se essas instituições estão a cumprir com os objectivos delineados e se não existe desperdício de recursos. De um modo geral, salvo raras excepções, a avaliar pelas fiscalizações que conhecidas, podemos afirmar que as instituições em causa estão a utilizar de forma correcta os fundos disponibilizados e a cumprir com os objectivos propostos. É nesse sentido, o voto favorável relativamente ao relatório da Agência Europeia para a Segurança das Redes e da Informação.

 
  
  

Εκθεση: Véronique Mathieu (A7-0084/2010)

 
  
MPphoto
 
 

  Diogo Feio (PPE), por escrito. Entendo que a responsabilização dos agentes públicos perante os cidadãos é fundamental, razão pela qual devem estes dar conta de como foram utilizados os fundos públicos, de forma objectiva e rigorosa. O Tribunal de Contas no seu Relatório considera que as contas anuais do exercício de 2008 da AFE são fiáveis e que as operações subjacentes são legais e regulares. No entanto, o Tribunal de Contas faz notar que a AFE revela deficiências na definição de objectivos e indicadores de desempenho, bem como problemas nos processos de adjudicação de contratos. Tendo em vista um maior escrutínio da actividade das entidades públicas, urge que a AFE tome as medidas adequadas para ultrapassar estes problemas. Por fim, congratulo a AFE por ter executado, desde 2006, 32 das 36 recomendações emitidas pelo Serviço de Auditoria Interna (SAI). Porém, das quatro recomendações ainda pendentes, uma é essencial e três muito importantes, pelo que exorto a Agência a aplicar normas de controlo interno relativas as assinaturas bancárias, à separação de funções, aos lugares sensíveis e à manutenção dos poderes de delegação, tal como é mencionado nas referidas recomendações.

 
  
MPphoto
 
 

  Nuno Melo (PPE), por escrito. Todas as instituições europeias que dependem do orçamento da União Europeia têm que ser fiscalizadas, de forma rigorosa, pelo Tribunal de Contas e por todas as entidades com essa função. É necessário aferir se os fundos comunitários estão a ser bem utilizados, se essas instituições estão a cumprir com os objectivos delineados e se não existe desperdício de recursos. De um modo geral, salvo raras excepções, a avaliar pelas fiscalizações que conhecidas, podemos afirmar que as instituições em causa estão a utilizar de forma correcta os fundos disponibilizados e a cumprir com os objectivos propostos. É nesse sentido, o voto favorável relativamente ao relatório da Agência Ferroviária Europeia.

 
  
  

Εκθεση: Véronique Mathieu (A7-0083/2010)

 
  
MPphoto
 
 

  Diogo Feio (PPE), por escrito. Considero que a responsabilização dos agentes públicos perante os cidadãos é fundamental, razão pela qual devem estes dar conta de como foram utilizados os fundos públicos postos à sua disposição, de forma objectiva e rigorosa. O Tribunal de Contas no seu Relatório considera que as contas anuais do exercício de 2008 da FEF são fiáveis e que as operações subjacentes são legais e regulares. Porém, alerta para a existência de irregularidades e falta de transparência nos procedimentos de recrutamento, havendo, inclusivamente, um inquérito à FEF aberto pelo Organismo Europeu de Luta Antifraude (OLAF). É de notar, de todo o modo, que a FEF declarou ter levado a cabo uma revisão profunda dos seus processos de recrutamento, em resposta às observações do Tribunal de Contas, das quais, porém, não nos foi ainda dado conhecimento. Por último importa realçar que, em 2008, o trabalho da FEF de apoio à Comissão Europeia obteve uma taxa de satisfação de 97% desta instituição.

 
  
MPphoto
 
 

  Nuno Melo (PPE), por escrito. Todas as instituições europeias que dependem do orçamento da União Europeia têm que ser fiscalizadas, de forma rigorosa, pelo Tribunal de Contas e por todas as entidades com essa função. É necessário aferir se os fundos comunitários estão a ser bem utilizados, se essas instituições estão a cumprir com os objectivos delineados e se não existe desperdício de recursos. De um modo geral, salvo raras excepções, a avaliar pelas fiscalizações que conhecidas, podemos afirmar que as instituições em causa estão a utilizar de forma correcta os fundos disponibilizados e a cumprir com os objectivos propostos. É nesse sentido, o voto favorável relativamente ao relatório da Fundação Europeia para a Formação.

 
  
  

Εκθεση: Véronique Mathieu (A7-0069/2010)

 
  
MPphoto
 
 

  Diogo Feio (PPE), por escrito. Considero que a responsabilização dos agentes públicos perante os cidadãos é fundamental, razão pela qual devem estes dar conta de como foram utilizados os fundos públicos postos à sua disposição, de forma objectiva e rigorosa. O Tribunal de Contas assegura ter obtido garantias suficientes de que as contas da AESST são fiáveis e que as operações subjacentes são legais e regulares. Nos últimos três anos, a AESST sofreu uma evolução muito positiva em relação à melhoria da sua gestão financeira, o que é de saudar, devendo continuar a procurar alcançar os mais elevados padrões em matéria de planeamento, execução e controlo orçamentais. Subsistem, porém, algumas irregularidades, nomeadamente relativas a procedimentos de adjudicação, que deverão ser resolvidas.

 
  
MPphoto
 
 

  Nuno Melo (PPE), por escrito. Todas as instituições europeias que dependem do orçamento da União Europeia têm que ser fiscalizadas, de forma rigorosa, pelo Tribunal de Contas e por todas as entidades com essa função. É necessário aferir se os fundos comunitários estão a ser bem utilizados, se essas instituições estão a cumprir com os objectivos delineados e se não existe desperdício de recursos. De um modo geral, salvo raras excepções, a avaliar pelas fiscalizações que conhecidas, podemos afirmar que as instituições em causa estão a utilizar de forma correcta os fundos disponibilizados e a cumprir com os objectivos propostos. É nesse sentido, o voto favorável relativamente ao relatório da Agência para a Segurança no Trabalho.

 
  
  

Εκθεση: Véronique Mathieu (A7-0076/2010)

 
  
MPphoto
 
 

  Diogo Feio (PPE), por escrito. Considero que a responsabilização dos agentes públicos perante os cidadãos é fundamental, razão pela qual devem estes dar conta de como foram utilizados os fundos públicos postos à sua disposição, de forma objectiva e rigorosa. O Tribunal de Contas assegura ter obtido garantias suficientes de que as contas da AAE são fiáveis e que as operações subjacentes são legais e regulares. É de notar que, em 2008, a AAE não recebeu qualquer subvenção para financiar as suas actividades operacionais e que a Comissão assumiu todas as despesas incorridas pela AAE para a execução do orçamento relativo ao exercício de 2008; toma nota, igualmente, de que as autorizações transitadas de 2007 foram pagas com a parte não utilizada da subvenção relativa a esse exercício. Por isso mesmo, e para todos os efeitos, na ausência de um orçamento autónomo, a Agência está de facto integrada na Comissão, o que pode levantar questões relativas à sua estrutura e autonomia que podem ser analisadas futuramente.

 
  
MPphoto
 
 

  Nuno Melo (PPE), por escrito. Todas as instituições europeias que dependem do orçamento da União Europeia têm que ser fiscalizadas, de forma rigorosa, pelo Tribunal de Contas e por todas as entidades com essa função. É necessário aferir se os fundos comunitários estão a ser bem utilizados, se essas instituições estão a cumprir com os objectivos delineados e se não existe desperdício de recursos. De um modo geral, salvo raras excepções, a avaliar pelas fiscalizações que conhecidas, podemos afirmar que as instituições em causa estão a utilizar de forma correcta os fundos disponibilizados e a cumprir com os objectivos propostos. É nesse sentido, o voto favorável relativamente ao relatório da Agência de Aprovisionamento da Euratom.

 
  
  

Εκθεση: Véronique Mathieu (A7-0088/2010)

 
  
MPphoto
 
 

  Diogo Feio (PPE), por escrito. Considero que a responsabilização dos agentes públicos perante os cidadãos é fundamental, razão pela qual devem estes dar conta de como foram utilizados os fundos públicos postos à sua disposição, de forma objectiva e rigorosa. Depois de, no ano transacto, terem sido detectadas falhas nos processos de recrutamento e adjudicação, o Tribunal de Contas considera que as contas anuais do exercício de 2008 da FEMCVT são fiáveis e que as operações subjacentes são legais e regulares. Tal representa uma melhoria na gestão das contas da FEMCVT bem como dos seus mecanismos de auditoria interna, o que é de saudar. Atenta a importância desta agência, espero que continue os seus esforços de rigor orçamental, melhorando os seus processos de gestão de recursos humanos e inscrevendo, de forma transparente, o quadro de efectivos, incluindo os agentes contratuais no relatório anual.

 
  
MPphoto
 
 

  Nuno Melo (PPE), por escrito. Todas as instituições europeias que dependem do orçamento da União Europeia têm que ser fiscalizadas, de forma rigorosa, pelo Tribunal de Contas e por todas as entidades com essa função. É necessário aferir se os fundos comunitários estão a ser bem utilizados, se essas instituições estão a cumprir com os objectivos delineados e se não existe desperdício de recursos. De um modo geral, salvo raras excepções, a avaliar pelas fiscalizações que conhecidas, podemos afirmar que as instituições em causa estão a utilizar de forma correcta os fundos disponibilizados e a cumprir com os objectivos propostos. É nesse sentido, o voto favorável relativamente ao relatório da Fundação para a Melhoria das Condições de Vida e de Trabalho.

 
  
  

Εκθεση: Véronique Mathieu (A7-0093/2010)

 
  
MPphoto
 
 

  Diogo Feio (PPE), por escrito. Considero que a responsabilização dos agentes públicos perante os cidadãos é fundamental, razão pela qual devem estes dar conta de como foram utilizados os fundos públicos postos à sua disposição, de forma objectiva e rigorosa. Pese embora o parecer do Tribunal de Contas de que as contas do Eurojust são fiáveis e que as operações subjacentes são legais e regulares, noto com apreensão a avaliação da Relatora de que "a inexistência de indicadores, os défices na avaliação da satisfação dos utilizadores e a falta de coordenação entre o orçamento e o programa de trabalho tornam difícil a avaliação do desempenho da Eurojust". Tomo igualmente nota da conclusão do Tribunal de Contas, segundo a qual o Eurojust registou um problema de transição de dotações em 2008, ainda que menor do que no exercício anterior, sendo necessárias medidas para evitar que tal situação se volte a repetir no futuro. Por último, acompanho a Relatora na preocupação demonstrada com o facto de nenhuma das 26 recomendações feitas pelo Serviço de Auditoria Interna (SAI) ter sido inteiramente posta em prática pelo Eurojust.

 
  
MPphoto
 
 

  Nuno Melo (PPE), por escrito. Todas as instituições europeias que dependem do orçamento da União Europeia têm que ser fiscalizadas, de forma rigorosa, pelo Tribunal de Contas e por todas as entidades com essa função. É necessário aferir se os fundos comunitários estão a ser bem utilizados, se essas instituições estão a cumprir com os objectivos delineados e se não existe desperdício de recursos. De um modo geral, salvo raras excepções, a avaliar pelas fiscalizações que conhecidas, podemos afirmar que as instituições em causa estão a utilizar de forma correcta os fundos disponibilizados e a cumprir com os objectivos propostos. É nesse sentido, o voto favorável relativamente ao relatório da Eurojust.

 
  
  

Εκθεση: Véronique Mathieu (A7-0090/2010)

 
  
MPphoto
 
 

  Diogo Feio (PPE), por escrito. Considero que a responsabilização dos agentes públicos perante os cidadãos é fundamental, razão pela qual devem estes dar conta de como foram utilizados os fundos públicos postos à sua disposição, de forma objectiva e rigorosa. Congratulo a Agência pelos esforços desenvolvidos no sentido que eliminar as deficiências anteriormente identificadas quer pelo Tribunal de Contas, quer pelo Serviço de Auditoria Interna. É de realçar, especialmente, a introdução de medidas que permitem uma melhor avaliação de desempenho, devendo tais esforços ser aprofundados.

 
  
MPphoto
 
 

  Nuno Melo (PPE), por escrito. Todas as instituições europeias que dependem do orçamento da União Europeia têm que ser fiscalizadas, de forma rigorosa, pelo Tribunal de Contas e por todas as entidades com essa função. É necessário aferir se os fundos comunitários estão a ser bem utilizados, se essas instituições estão a cumprir com os objectivos delineados e se não existe desperdício de recursos. De um modo geral, salvo raras excepções, a avaliar pelas fiscalizações que conhecidas, podemos afirmar que as instituições em causa estão a utilizar de forma correcta os fundos disponibilizados e a cumprir com os objectivos propostos. É nesse sentido, o voto favorável relativamente ao relatório pela execução do orçamento geral da União Europeia, Secção VII – Comité das Regiões.

 
  
  

Εκθεση: Véronique Mathieu (A7-0085/2010)

 
  
MPphoto
 
 

  Diogo Feio (PPE), por escrito. Considero que a responsabilização dos agentes públicos perante os cidadãos é fundamental, razão pela qual devem estes dar conta de como foram utilizados os fundos públicos postos à sua disposição, de forma objectiva e rigorosa. O Tribunal de Contas no seu Relatório considera que as contas anuais do exercício de 2008 do FRONTEX são fiáveis e que as operações subjacentes são legais e regulares. Verificamos que o orçamento da Agência aumentou, consideravelmente, nos últimos três anos, tendo crescido 69% em 2008. No entanto, o Tribunal de Contas vem constatando, de forma consistente, várias deficiências, entre as quais se destacam (i) um elevado nível de transições e anulações (49% das dotações disponíveis para 2008 não foram utilizadas durante o exercício, quase 69% em 2007 e 55% em 2006), (ii) compromissos jurídicos assumidos antes das correspondentes autorizações orçamentais, e (iii) processos de recrutamento que se afastam das regras no que respeita a transparência e ao carácter não discriminatório.

 
  
MPphoto
 
 

  Nuno Melo (PPE), por escrito. Todas as instituições europeias que dependem do orçamento da União Europeia têm que ser fiscalizadas, de forma rigorosa, pelo Tribunal de Contas e por todas as entidades com essa função. É necessário aferir se os fundos comunitários estão a ser bem utilizados, se essas instituições estão a cumprir com os objectivos delineados e se não existe desperdício de recursos. De um modo geral, salvo raras excepções, a avaliar pelas fiscalizações que conhecidas, podemos afirmar que as instituições em causa estão a utilizar de forma correcta os fundos disponibilizados e a cumprir com os objectivos propostos. É nesse sentido, o voto favorável relativamente ao relatório do FRONTEX.

 
  
  

Εκθεση: Véronique Mathieu (A7-0073/2010)

 
  
MPphoto
 
 

  Diogo Feio (PPE), por escrito. Considero que a responsabilização dos agentes públicos perante os cidadãos é fundamental, razão pela qual devem estes dar conta de como foram utilizados os fundos públicos postos à sua disposição, de forma objectiva e rigorosa. Noto com apreensão que, nas palavras da Relatora, esta Autoridade decidiu apresentar os resultados das suas actividades sem ter em conta que deixaria de ser responsável pela gestão dos programas Galileo e EGNOS uma vez concluída a transferência dos activos e dos fundos para a Comissão, prevista para o final do primeiro trimestre de 2008. Lamento, também, que o Tribunal de Contas tenha formulado reservas na sua declaração sobre a fiabilidade das contas anuais do exercício de 2008 e sobre a legalidade e regularidade das operações subjacentes.

 
  
MPphoto
 
 

  Nuno Melo (PPE), por escrito. Todas as instituições europeias que dependem do orçamento da União Europeia têm que ser fiscalizadas, de forma rigorosa, pelo Tribunal de Contas e por todas as entidades com essa função. É necessário aferir se os fundos comunitários estão a ser bem utilizados, se essas instituições estão a cumprir com os objectivos delineados e se não existe desperdício de recursos. De um modo geral, salvo raras excepções, a avaliar pelas fiscalizações que conhecidas, podemos afirmar que as instituições em causa estão a utilizar de forma correcta os fundos disponibilizados e a cumprir com os objectivos propostos. É nesse sentido, o voto favorável relativamente ao relatório da Autoridade Europeia Supervisora do GNSS.

 
  
  

Εκθεση: Véronique Mathieu (A7-0094/2010)

 
  
MPphoto
 
 

  Diogo Feio (PPE), por escrito. Considero que a responsabilização dos agentes públicos perante os cidadãos é fundamental, razão pela qual devem estes dar conta de como foram utilizados os fundos públicos postos à sua disposição, de forma objectiva e rigorosa. O Tribunal de Contas no seu Relatório qualifica as contas anuais do exercício de 2008 da Empresa Comum Europeia para o ITER e o Desenvolvimento da Energia de Fusão como fiáveis e as operações subjacentes como legais e regulares. É de notar que o Tribunal de Contas identificou um excedente de 57.600.000 Euros na conta de resultados, que representa 38% das receitas acrescidas, sendo que uma parte desse excedente foi transitada para o exercício de 2009. Isto pode atribuir-se ao facto de a Empresa Comum Europeia para o ITER e o Desenvolvimento da Energia de Fusão se encontrar numa fase de arranque e não ter previsto completamente os seus controlos internos e o seu sistema de informação financeira durante o exercício de 2008.

 
  
MPphoto
 
 

  Nuno Melo (PPE), por escrito. Todas as instituições europeias que dependem do orçamento da União Europeia têm que ser fiscalizadas, de forma rigorosa, pelo Tribunal de Contas e por todas as entidades com essa função. É necessário aferir se os fundos comunitários estão a ser bem utilizados, se essas instituições estão a cumprir com os objectivos delineados e se não existe desperdício de recursos. De um modo geral, salvo raras excepções, a avaliar pelas fiscalizações que conhecidas, podemos afirmar que as instituições em causa estão a utilizar de forma correcta os fundos disponibilizados e a cumprir com os objectivos propostos. É nesse sentido, o voto favorável relativamente ao relatório da Empresa Comum Europeia para o ITER e o Desenvolvimento da Energia de Fusão.

 
  
  

Εκθεση: Véronique Mathieu (A7-0077/2010)

 
  
MPphoto
 
 

  Diogo Feio (PPE), por escrito. Considero que a responsabilização dos agentes públicos perante os cidadãos é fundamental, razão pela qual devem estes dar conta de como foram utilizados os fundos públicos postos à sua disposição, de forma objectiva e rigorosa. O Tribunal de Contas assegura ter obtido garantias suficientes de que as contas da SESAR são fiáveis e que as operações subjacentes são legais e regulares. Não posso deixar, porém, de notar, como faz a Relatora, que o orçamento definitivo adoptado pelo Conselho de Administração em Abril de 2008 se revelou bastante irrealista, o que é exemplificado pelas taxas de utilização das dotações de autorização e de pagamento, que foram respectivamente de 1 % e 17 %. Realço também que existem deficiências no controlo das operações, e que, também ao nível da adjudicação de contractos, não existem mecanismos de controlo eficiente. Considero fundamental que a SESAR proceda adequadamente para, no próximo exercício, resolver os problemas agora identificados.

 
  
MPphoto
 
 

  Nuno Melo (PPE), por escrito. Todas as instituições europeias que dependem do orçamento da União Europeia têm que ser fiscalizadas, de forma rigorosa, pelo Tribunal de Contas e por todas as entidades com essa função. É necessário aferir se os fundos comunitários estão a ser bem utilizados, se essas instituições estão a cumprir com os objectivos delineados e se não existe desperdício de recursos. De um modo geral, salvo raras excepções, a avaliar pelas fiscalizações que conhecidas, podemos afirmar que as instituições em causa estão a utilizar de forma correcta os fundos disponibilizados e a cumprir com os objectivos propostos. É nesse sentido, o voto favorável relativamente ao relatório da Empresa Comum SESAR.

 
  
  

Εκθεση: Brian Simpson (A7-0101/2010)

 
  
MPphoto
 
 

  Edite Estrela (S&D), por escrito. Votei favoravelmente o relatório sobre a proposta de directiva do Parlamento Europeu e do Conselho relativa aos equipamentos sob pressão transportáveis que irá revogar a actual directiva em vigor, bem como uma série de outras directivas conexas. Tendo em conta que a directiva em vigor contém disposições técnicas que contrariam as normas internacionais sobre o transporte de mercadorias perigosas, é fundamental eliminar as incoerências e colocar os requisitos técnicos em consonância com as regras internacionais.

 
  
MPphoto
 
 

  Diogo Feio (PPE), por escrito. O transporte de equipamento sob pressão, nomeadamente cisternas, recipientes e garrafas é, actualmente, regido pela Directiva 1999/36/CE, que estabelece os requisitos de segurança para o transporte rodoviário e ferroviário, para além de determinar as normas comuns para a concepção, construção e posterior controlo deste tipo de equipamentos.

Estas regras, porém, estão em violação das normas internacionais relativas ao transporte de mercadorias perigosas, razão pela qual a Comissão apresentou a sua proposta de revisão da Directiva acima referida. Esta proposta não representa qualquer alteração substancial do actual quadro regulamentar no que diz respeito quer ao âmbito de aplicação, quer às principais disposições, pretendendo apenas eliminar as referidas incoerências, colocando os requisitos técnicos do transporte de mercadorias perigosas em consonância com as regras internacionais em vigor.

Acompanho, por isso, o relator no seu parecer de que, na ausência de uma solução horizontal entre as Instituições quanto ao teor das novas disposições em matéria de comitologia, este processo deve ser concluído o mais rapidamente possível com um acordo em primeira leitura.

 
  
MPphoto
 
 

  José Manuel Fernandes (PPE), por escrito. O transporte de equipamento sob pressão, nomeadamente cisternas, recipientes e garrafas é actualmente regido pela Directiva 1999/36/CE. A directiva em apreço assegura a livre circulação desses equipamentos na Comunidade, incluindo a sua colocação no mercado, através do estabelecimento de normas comuns para a concepção, construção e posterior controlo. Mas algumas das disposições técnicas da actual directiva contrariam as normas internacionais atinentes ao transporte de mercadorias perigosas. A Comissão apresentou, por conseguinte, uma proposta de revisão da directiva, que irá revogar a actual directiva relativa aos equipamentos sob pressão transportáveis, bem como uma série de outras directivas conexas. Com base no exposto, votei favoravelmente esta resolução onde a comissão é convidada a aprovar o relatório sem alterações adicionais e a mandatar o relator para entrar em negociações com o Conselho.

 
  
MPphoto
 
 

  Nuno Melo (PPE), por escrito. A crescente preocupação com as questões de ordem ecológica e de protecção do ambiente, levam-nos a ter cuidados adicionais com as regras de segurança no que respeita ao transporte de equipamentos sobre pressão. Esta directiva tem por objectivo o reforço da segurança e assegurar a livre circulação destes equipamentos na UE, definindo de forma clara e transparente as regras que devem ser cumpridas para que a segurança no transporte de equipamentos sobre pressão em todos os Estados Membros, homogeneizando os procedimentos em toda a UE.

 
  
MPphoto
 
 

  Rovana Plumb (S&D), în scris. − Cel mai important obiectiv al acestei directive este eliminarea incoerenţelor existente în legislaţia anterioară, prin alinierea cerinţelor tehnice la normele internaţionale privind transportul de mărfuri periculoase. În plus, propunerea urmăreşte simplificarea şi raţionalizarea anumitor dispoziţii, în special cele referitoare la procedurile de evaluare a conformităţii. De asemenea, propunerea include dispoziţii în ceea ce priveşte echipamentele pentru operaţiuni de transport pe piaţa internă, stabilind un cadru general pentru comercializarea produselor pe piaţa unică europeană.

Am votat acest raport deoarece consider că propunerea va asigura, după adoptare, un nivel înalt de siguranţă pentru echipamentele sub presiune transportabile şi utilizatorii acestora, iar implementarea corectă la nivelul statelor membre va asigura o protecţie sporită a mediului şi sănătăţii cetăţenilor.

 
  
MPphoto
 
 

  Raül Romeva i Rueda (Verts/ALE), in writing. − I voted in favour of the Simpson report on transportable pressure equipment, even though our amendment was not adopted.

 
  
  

Εκθεση: Jörg Leichtfried (A7-0035/2010)

 
  
MPphoto
 
 

  Mara Bizzotto (EFD), per iscritto. − La sicurezza negli aeroporti e la trasparenza degli addebiti a carico dei consumatori, per aumentarne gli standard e il livello: questi i temi affrontati dalla "Proposta di direttiva del Parlamento europeo concernente i diritti per le misure di sicurezza dell'aviazione".

Gli attuali sistemi di copertura dei costi inerenti la sicurezza dell’aviazione, disciplinati a livello nazionale, non sono sempre chiari per gli utenti finali, che spesso non vengono neppure consultati prima della determinazione di diritti o della modifica di un sistema di spettanze a loro carico. La relazione, tra le altre proposte, suggerisce l'inclusione delle associazioni per la tutela dei passeggeri e dei consumatori nella discussione tra l’organismo di gestione della sicurezza e le compagnie aeree, per poter così assicurare la correttezza della configurazione dei costi delle misure di sicurezza e raffrontarli con il prezzo del biglietto aereo pagato dall´utente finale.

Accolgo con favore un altro punto della relazione: la richiesta di rispetto della direttiva per i soli aeroporti degli Stati membri che impongono, de facto, diritti per le misure di sicurezza, e non in quelli dove invece misure di questo genere non sono state prese . Per queste ragioni, voto a favore della relazione.

 
  
MPphoto
 
 

  Vilija Blinkevičiūtė (S&D), raštu. − Pastarųjų savaičių įvykiai parodė, kad saugumas oro uostuose yra svarbi valstybių narių užduotis, ir kad reikia imtis visų esminių apsisaugojimo priemonių. Kiekviena valstybė narė sprendžia dėl aviacijos saugumo finansavimo būdų bei aviacijos saugumo taikymo. Labai svarbu, kad direktyvoje yra nustatomi pagrindiniai principai ir procedūros, taikomos už saugumą atsakingos institucijos ir oro vežėjų santykiams. Teisiniai oro uostų reguliavimo reikalavimai valstybėse narėse labai įvairūs, tačiau veiklos vykdytojas oro vežėjams privalo pateikti pakankamai informacijos, kad oro uostų ir oro vežėjų atstovų konsultacijos turėtų prasmės. Todėl direktyvoje nustatoma, kokią informaciją privalo reguliariai teikti oro uosto valdymo organas. Oro vežėjai savo ruožtu turėtų informuoti apie savo skrydžių prognozes, numatomą oro laivyno naudojimą, dabartinius ir būsimus specialiuosius reikalavimus oro uoste, kad oro uosto valdymo organas galėtų optimaliai valdyti savo kapitalą ir skirstyti pajėgumus.

 
  
MPphoto
 
 

  Ole Christensen, Dan Jørgensen, Christel Schaldemose og Britta Thomsen (S&D), skriftlig. − De danske socialdemokrater i Europa Parlamentet har undladt at stemme for dette forslag da de for det første mener, at det er unødig lovgivning, da der allerede er den nødvendige lovgivning på området. Og da de for det andet mener, at det ikke er EUs rolle at pålægge staterne at betale evt. merudgifter til lufthavnssikkerhed. Dette spørgsmål om finansiering af sikkerhedsudgifter bør overlades til den enkelte medlemsstat.

 
  
MPphoto
 
 

  Edite Estrela (S&D), por escrito. Votei favoravelmente o relatório sobre a proposta de directiva do Parlamento Europeu e do Conselho relativa às taxas de segurança no sector da aviação. Esta proposta reveste-se de enorme importância na defesa e protecção dos direitos dos consumidores e passageiros, uma vez que fixa uma série de princípios básicos que têm de ser respeitados pelos operadores aeroportuários na determinação das respectivas taxas de segurança. São eles: a não discriminação, a consulta e vias de recurso, a transparência dos custos e relação com os custos das taxas de segurança, bem como a criação de uma autoridade supervisora.

 
  
MPphoto
 
 

  Diogo Feio (PPE), por escrito. A Comissão Europeia apresenta uma proposta de fixação dos princípios básicos a respeitar pelos operadores aeroportuários na determinação das respectivas taxas de segurança (i) não-discriminação, (ii) a consulta e vias de recurso, (iii) a transparência dos custos e relação com os custos das taxas de segurança, e ainda (iv) a criação de uma autoridade supervisora.

A principal questão que se levanta, a este propósito, é a do financiamento das medidas de segurança mais restritivas que deverão ser executadas. Por diversas vezes o Parlamento Europeu exigiu a regulamentação do financiamento das taxas de segurança, sem sucesso. É defendido, e bem, pelo relator que o financiamento destas medidas mais restritivas não pode ser unicamente suportado pelos passageiros (pela externalização dos custos), devendo ser financiado pelos Estados, os quais, em última análise, são os responsáveis pela segurança dos seus aeroportos. Por último, relembro que nunca é demais investir na segurança dos aeroportos e dos passageiros, como bem evidenciam as últimas tentativas, felizmente frustradas, de ataques terroristas contra a aviação civil.

 
  
MPphoto
 
 

  José Manuel Fernandes (PPE), por escrito. O Parlamento Europeu exigiu em vão, por várias vezes, a regulamentação do financiamento das taxas de segurança, no sentido de maior transparência e a afectação dos impostos e taxas de segurança aos seus fins reais e considerou que os Estados-Membros devem suportar os custos da aplicação de medidas mais restritivas. O incidente terrorista ocorrido há algumas semanas evidenciou, mais uma vez, que a segurança aeroportuária é da responsabilidade dos Estados e que as medidas de segurança existentes, bem como as recentemente planeadas, visam prevenir actos de terrorismo. Todavia, o que, até data, tem sido omitido no contexto do debate, é o facto de as medidas em causa serem, em última instância, pagas pelos passageiros. Concordo com as alterações introduzidas por esta resolução que permitirão evitar procedimentos paralelos e custos administrativos desnecessários nesta matéria.

 
  
MPphoto
 
 

  Louis Grech (S&D), in writing. − We must ensure that airport security charges are transparent, objective and based on clear criteria that reflect real costs. Any new costs to air travel should acknowledge the importance airports have for the development of regions, especially those which depend heavily on tourism, as well as those that suffer geographical and natural handicaps, such as the outermost regions and islands. Airport users, as well as local authorities, should be able to obtain in a timely manner information on how and on what basis the charges are calculated. There should be also a compulsory procedure for consultations between the airport authorities and interested parties or local authorities, whenever there is a need for a revision of the charges. Also, any independent supervisory authority should have precise, clearly defined terms of reference, including in particular any powers they may have to take punitive action.

 
  
MPphoto
 
 

  Sylvie Guillaume (S&D), par écrit. – J'estime inacceptable que les États n'assurent pas le financement des mesures de sécurité dans les aéroports qui ne sont pas prévues dans les règlements européens, et qu'en plus ils reportent les coûts sur les compagnies aériennes, qui font ensuite payer les passagers. Je pense qu'il était nécessaire d'aller plus loin que le règlement de 2008 et d'adopter une législation visant à ce que les passagers ne supportent pas ces coûts supplémentaires, qui parfois pourraient s'avérer sans lien aucun avec les redevances de sûreté. C'est en ce sens que j'ai soutenu le rapport de mon collègue autrichien Jörg Leichtfried, qui garantit plus de transparence aux citoyens ainsi qu'aux compagnies aériennes, et qui impose aux États membres un financement public des mesures de sûreté qui vont au-delà des exigences européennes, car cela relève de la sécurité nationale de chaque État. Dans le cas d'une proposition de la Commission qui viserait à inscrire les scanners corporels sur la liste des méthodes européennes pour éviter que les États membres ne les financent, je soutiendrai à nouveau mon collègue et voterai, le cas échéant, contre cette proposition.

 
  
MPphoto
 
 

  Nuno Melo (PPE), por escrito. O cada vez maior cuidado com a segurança nos Aeroportos tem trazido custos adicionais que têm vindo a ser suportados pelos passageiros. Os custos adicionais originados pelas medidas mais restritivas com a segurança têm que ser suportados pelos Estados, pois existem para prevenir actos terroristas. No entanto tem-se verificado que os custos dessas medidas estão a ser suportadas pelos passageiros. É contra esta realidade que se justifica o voto favorável ao presente relatório.

 
  
MPphoto
 
 

  Andreas Mölzer (NI), schriftlich. Die Kosten einer Staatsaufgabe, nämlich der Aufrechterhaltung der öffentlichen Sicherheit, können nicht einfach so abgewälzt werden. Es gilt zu entscheiden, welche Kosten den Passagieren hinsichtlich der immer restriktiver werdenden Anti-Terror-Sicherheitsbestimmungen zumutbar sind. Nur wenn die Länder selbst für die vorgeschriebenen strengen Sicherheitsmaßnahmen finanziell einstehen müssen und diese auch selbst entscheiden dürfen, lässt sich verhindern, dass hier ein Wildwuchs an Körperscannern und Co. entsteht. Von Terrorhysterie und unkontrolliertem Wettrüsten würden höchstens findige US-Firmen profitieren. Der vorliegende Vorschlag ist aus diesen Gründen zu begrüßen.

 
  
MPphoto
 
 

  Raül Romeva i Rueda (Verts/ALE), in writing. − I voted YES to the report. The important thing for us, however, has been that our two aims of ‘linking costs for security screening and scanning with liberalised groundhandling services’ and ‘intermodal fair treatment of financing security measures’ were both rejected by the EPP and ALDE (RCV).

 
  
MPphoto
 
 

  Nuno Teixeira (PPE), por escrito. O Parlamento Europeu já havia exigido, por várias vezes, à Comissão a regulamentação do financiamento das taxas de segurança no sector da aviação. A sua posição sempre foi a de defender uma maior transparência e uma afectação dos impostos e taxas de segurança aos seus fins reais, considerando que os Estados-Membros devem suportar os custos de aplicação de medidas mais restritivas.

Embora a Comissão, na sua proposta, não tenha abordado este tema, procurando apenas uma nova avaliação do impacto económico tendo em vista a redução dos custos, com base nos princípios da não discriminação, da consulta e vias de recurso e da transparência dos custos, no presente documento visa-se que o financiamento de medidas mais restritas, quando originem custos suplementares, sejam financiadas pelo Estado. Sublinho a importância das medidas de segurança nos aeroportos e voto a favor da presente iniciativa do Parlamento.

A proposta, a aplicar em todos os aeroportos comerciais da União Europeia, está intrinsecamente ligada às preocupações com o direito à informação, à não discriminação dos passageiros e à protecção dos consumidores. Considero que, apenas através da harmonização das legislações e da clarificação da responsabilidade entre companhias aéreas e Estados-Membros na adopção das medidas de segurança, se conseguirá atingir os objectivos de maior transparência e evitar custos desnecessários.

 
  
MPphoto
 
 

  Artur Zasada (PPE), na piśmie. − Z zadowoleniem przyjąłem wyniki dzisiejszego głosowania. Uważam, że podczas pracy nad dokumentem udało nam się wypracować jednoznaczne i ambitne stanowisko, przede wszystkim w odniesieniu do finansowania. Jeszcze raz chciałbym podkreślić: ataki terrorystów nie są wymierzone w linie lotnicze, są wymierzone w państwa. To państwo jest gwarantem bezpieczeństwa swoich obywateli i z tego obowiązku musi się wywiązać. Dzisiejszy wynik głosowania 613 do 7 to bardzo wyraźny sygnał wysłany Radzie. Świadczy on o dużej determinacji Parlamentu Europejskiego w kwestii zobowiązania wszystkich państw członkowskich do ponoszenia przynajmniej części kosztów za ochronę w ruchu lotniczym.

 
  
  

Εκθεση: Brian Simpson (A7-0030/2010)

 
  
MPphoto
 
 

  Elena Oana Antonescu (PPE), în scris. − Am votat în favoarea raportului Orientări comunitare pentru dezvoltarea reţelei transeuropene de transport pentru că are în vedere construcţia şi modernizarea de infrastructuri feroviare, porturi, căi navigabile şi aeroporturi. Printre proiectele prioritare pe care le are în vedere se regăseşte şi calea ferată Curtici-Braşov. Salut desemnarea unui comitet care să sprijine Comisia în punerea în aplicare şi elaborarea orientărilor stabilite de această decizie.

 
  
MPphoto
 
 

  Sophie Auconie (PPE), par écrit. – J’ai résolument voté pour ce texte qui, s’il n’apporte que des modifications techniques, nous rappelle l’importance d’un réseau européen des transports afin de rapprocher les citoyens de l’UE et encourager la mobilité. Cette mobilité est nécessaire puisque, sans découverte de nos voisins, de leurs territoires et de leur culture, il ne peut y avoir d’Europe véritable. Le réseau transeuropéen de transport contribue aussi au plan de réduction des émissions de gaz à effet de serre en instaurant une meilleure gestion des moyens de transport et en promouvant leur interopérabilité.

 
  
MPphoto
 
 

  Diogo Feio (PPE), por escrito. Está em causa uma proposta da Comissão Europeia que mais não é do que a Codificação de anteriores normas e regulamentos. São introduzidas ainda alterações de pormenor. Por isso mesmo, e em consonância com o que é proposto pelo relator, atentas as garantias jurídicas e políticas, apoio a aprovação do texto, incluindo as pequenas alterações e as correcções propostas pelo Conselho, e a conclusão do processo através da obtenção de acordo na primeira leitura.

 
  
MPphoto
 
 

  José Manuel Fernandes (PPE), por escrito. A proposta é, do ponto de vista técnico, uma proposta de codificação do texto legal. No entanto, a Comissão foi obrigada a recorrer a uma reformulação, uma vez que o texto apresenta pequenas alterações no anexo. Votei favoravelmente a adopção das alterações.

 
  
MPphoto
 
 

  Elie Hoarau (GUE/NGL), par écrit. – Je dénonce le fait que les régions ultrapériphériques ne fassent toujours pas partie intégrante du réseau global transeuropéen de transport, et ce en dépit d'un intérêt primordial pour la cohésion économique, sociale et territoriale. Il est inconcevable que les RUP ne figurent pas sur la planification du réseau et dans plusieurs cartes des réseaux transeuropéens de transport. Le réseau global, les autoroutes de la mer et les projets prioritaires doivent être étendus à toutes les RUP sans discrimination. La politique des RTE-T doit aussi intégrer les services en réseau et les services d'intérêts économiques généraux; elle ne doit pas être circonscrite aux seuls flux majeurs de trafics de fret et de voyageurs. La demande d'égalité de traitement des régions ultrapériphériques doit être entendue. Comment concevoir notre mise à l'écart des réseaux transeuropéens quand la politique de transport européen est essentielle au désenclavement de nos régions et aux libertés de circulation au sein du marché intérieur? Entendez que l'Union européenne solde, d'une main, à d'autres pays, par des traités de commerce, nos productions de sucres, de banane, de rhum; et que, d'une autre main, elle nous écarte des lignes commerciales intra-européennes. Ces deux mains qui nous étranglent, nous les dénonçons.

 
  
MPphoto
 
 

  Petru Constantin Luhan (PPE), în scris. − În timpul şedinţei plenare am votat raportul referitor la propunerea de decizie a Parlamentului European şi a Consiliului privind orientările comunitare pentru dezvoltarea reţelei transeuropene de transport. A fost o propunere de natură tehnică, adevărata revizie a orientărilor fiind în curs de pregătire. Se estimează că finalizarea lor va avea loc la sfârşitul anului următor. Consider că e un prilej extrem de important de a reafirma importanţa pe care politica în domeniul transporturilor la nivel european o are în contextul actual, în care se dezbat obiectivele pentru Europa 2020. Statele membre în general şi în special România, ca ţară ce încă are nevoie de investiţii în infrastructura de transport, trebuie să fie conştiente că această politică a transporturilor este în proces de reformulare, conform cu noile provocări. Îmbătrânirea populaţiei şi nevoile speciale de mobilitate pentru vârstnici, migraţia socială, schimbările climatice sunt doar câteva din elementele care obligă politica în domeniul transporturilor să fie concepută corespunzător. În paralel, elaborarea în această perioadă a Strategiei UE privind Dunărea, este un cadru perfect pentru ca transportul fluvial pe ape interioare din UE, să fie valorificat la maximum.

 
  
MPphoto
 
 

  Nuno Melo (PPE), por escrito. O desenvolvimento da rede transeuropeia de transportes, tem vindo a ser alterado e redefinido ao longo dos últimos anos. Uma rede transeuropeia de transportes eficaz é essencial para que exista um mercado interno saudável e contribui para o reforço da coesão económica e social. O fenómeno do vulcão Islandês veio mostrar, de forma inequívoca, a necessidade da existência de uma rede transeuropeia de transportes eficaz e que possa responder de forma coordenada aos problemas surgidos nestas situações. A presente decisão é importante, porque dá orientações quanto aos objectivos, às prioridades e às grandes linhas de acção no domínio da rede transeuropeia de transportes.

 
  
MPphoto
 
 

  Andreas Mölzer (NI), schriftlich. Die EU hat die Bedeutung der baltisch-adriatischen Achse mit der prioritären Einstufung des nördlichen Arms von Danzing nach Tschechien und dem Bekenntnis zum Brenner-Basistunnel-Projekt bestätigt. Umso wichtiger ist der Ausbau des Südteils der Achse über die österreichische Südbahn nach Italien. Genau in diesem Netz, das etwa die Hälfte aller Güter und Personen befördert, gilt es, ein gefährliches Nadelöhr zu entschärfen. Eine Unterstützung seitens der EU für das Koralm-Projekt wird durch die bereits bestehenden Engpässe der dortigen Bahntrassen für den Gütertransport – für den sich die EU schließlich stets stark macht – unerlässlich. Die EU hat die einmalige Chance, mit dem Koralmtunnel die Verlagerung auf die Schiene in einem Ausmaß zu erreichen, das seit Jahrzehnten angestrebt wird. Da der Ausbau der transeuropäischen Netze für die europäische Wettbewerbsfähigkeit entscheidend sein kann und es sich bei den vorliegenden Änderungen nur um technische Anpassungen handelt, habe ich für den Bericht gestimmt.

 
  
MPphoto
 
 

  Raül Romeva i Rueda (Verts/ALE), in writing. − I voted in favour of this report even though our amendment was not adopted.

 
  
MPphoto
 
 

  Nuno Teixeira (PPE), por escrito. Relativamente às prioridades nacionais no contexto da rede transeuropeia de transportes, parece-me importante apostar não só na ferrovia, mas sobretudo nas auto-estradas marítimas e na interoperabilidade e co-operabilidade dos vários tipos de transporte.

Só uma verdadeira rede de transporte combinado, apoiada por uma gestão eficaz, poderá trazer competitividade à alternativa marítima, essencial para o nosso país, que beneficia de um acesso privilegiado a vias navegáveis, e verdadeiramente crucial para as regiões insulares e ultraperiféricas como é o caso da Madeira. Para além disso, trata-se de uma ferramenta fundamental para a continuação da concretização do mercado interno e para a coesão territorial.

A aprovação em plenário deste relatório, consensual tanto no Parlamento, como na Comissão e no Conselho, e marcadamente técnico, segue a indicação praticamente unânime da Comissão dos Transportes e do Turismo.

Em resumo, esta proposta, que eu próprio apoiei, não modifica o conteúdo do texto da rede transeuropeia de transportes, acrescentando apenas os mapas dos doze Estados-Membros que aderiram à União Europeia em 2004 e 2007. A revisão das orientações comunitárias para o desenvolvimento da rede transeuropeia de transportes está em preparação e não deverá ser conhecida antes do final de 2010.

 
  
MPphoto
 
 

  Viktor Uspaskich (ALDE), rakstiski. − ES: 5 mln. km nutiestų kelių (62 tūkst. km greitkeliai), 215 tūkst. km geležinkelio linijų, 41 tūkst. km vidaus vandenų. Iki 2020 m. tikimasi, jog susisiekimas tarp valstybių narių išaugs dvigubai. Vieninga Europa neįmanoma be koordinuoto ir veiksmingo transeuropinio transporto tinklo (TEN-T). Remiantis ES sutartimi investicija TEN-T sieks apie 500 mlrd. eurų. Todėl svarbu užtikrinti Europos bendradarbiavimą ir apdariai atsirinkti prioritetinius projektus. TEN-T skirtas apjungti žemės, jūros ir oro transporto tinklus visoje Europoje iki 2020. Pagrindinis tikslas – užtikrinti greitą ir lengvą prekių ir žmonių judėjimą tarp valstybių narių. Lietuvos didžiausią uostą Klaipėdą su Vilniumi jungia Europai būdingas greitkelis bei geležinkelio linija su Rytais ir Maskva. Norint, jog uostas išliktų konkurencingas, reikia modernizuoti jo dabartinę infrastruktūrą, pašalinti administracines kliūtis. Geležinkeliai ir vidaus vandenys turėtų būti ypatingai išnaudojami didelių nuotolių transportui, o keliai - trumpiems atstumams. Daugiau pastangų skirti krovinių tranzitui bei vidaus vandenų transportui (veiksmingesnis išlaidų ir energijos atžvilgiu, neterštų aplinkos, saugus). Svarbiausia – keleivių saugumas ir apsauga. Finansų krizė paveikė transporto politiką. Tačiau TEN-T gali būti naudojamas darbo vietų kūrimui, socialinės ir ekonominės sanglaudos stebėjimui. Transporto politikos svarbą Europos ekonomikai pripažįsta Europos 2020 m. strategija. Laisvas žmonių ir prekių judėjimas apibrėžia ES. O tai įmanomas tik esant geram TEN-T.

 
  
  

Εκθεση: Evgeni Kirilov (A7-0055/2010)

 
  
MPphoto
 
 

  Luís Paulo Alves (S&D), por escrito. Votei favoravelmente este relatório porque considero que face à crise actual é necessário encontrar mecanismos céleres para a execução dos programas de ajuda, permitindo desta forma uma maior utilização do financiamento comunitário visando em particular os cidadãos, nomeadamente, os desempregados. Esta proposta visa algumas mudanças de regulamentação para simplificar as regras de execução da política de coesão e aumentar o pré-financiamento (pagamentos antecipados) a programas do FEDER e FSE. As previsões económicas prevêem uma forte redução do crescimento da União Europeia - 1,1% em 2010; neste contexto, o presente relatório apresenta-se como um contributo de reacção à crise financeira e às suas repercussões socioeconómicas. Nesse sentido considero o mesmo muito importante para uma maior transparência e simplificação das regras que regem a política de coesão. Este contributo terá um impacto positivo no ritmo de execução dos programas, particularmente porque dará às autoridades nacionais, regionais e locais a possibilidade de recorrer a regras mais claras e menos burocráticas, que permitirão mais flexibilidade na adaptação dos programas aos novos desafios.

 
  
MPphoto
 
 

  Elena Oana Antonescu (PPE), în scris. − Anul trecut, Comisia a făcut o propunere de modificare a Regulamentului privind fondurile structurale (1083/2003), pentru a acorda stimulente economice statelor membre afectate în mod grav de criza economică. Printre altele, Comisia propunea o derogare de la principiul cofinanţării, prin introducerea unei opţiuni temporare pentru statele membre care au probleme de fluxuri de numerar de a solicita rambursări de 100% pentru finanţările măsurilor eligibile pentru Fondul Social European.

Consiliul a respins această propunere, dar a fost de acord cu prelungirea termenului pentru calcularea sumelor dezangajate din oficiu din angajamentele bugetare anuale aferente contribuţiei totale anuale pe 2007 pentru a îmbunătăţi absorbţia de fonduri destinate anumitor programe operaţionale.

Cred că propunerea raportorului de a se reconstitui, ca o măsură tranzitorie, creditele aferente exerciţiului financiar 2007 pentru fondurile de asistenţă din cadrul Fondului Social European, ca urmare a dezangajării, este justificată, având în vedere intrarea în vigoare a Tratatului de la Lisabona, care ar împiedica aplicarea articolului 93 alineatul (1) din Regulamentul nr. 1083/2006 în forma sa actuală.

 
  
MPphoto
 
 

  Alfredo Antoniozzi (PPE), per iscritto. − Il Fondo europeo di sviluppo regionale, il Fondo sociale europeo e il Fondo di coesione si sono dimostrati strumenti validi e utilissimi per lo sviluppo territoriale e per fronteggiare le conseguenze della crisi economica che ormai da diverso tempo sta imperversando sulla scena europea e mondiale. A tale proposito, accolgo con favore le proposte di semplificare le procedure per il disimpegno dei fondi e di facilitare i pagamenti a favore dei beneficiari dei vari programmi attuati con i suddetti fondi. Sono inoltre favorevole alla disposizione di una quota supplementare di prefinanziamento per il 2010 per quegli Stati membri maggiormente colpiti dalla crisi.

 
  
MPphoto
 
 

  Sophie Auconie (PPE), par écrit. – En tant que référent sur ce rapport pour le groupe PPE, j'ai appelé mes collègues à voter en faveur de ce texte. En ce qui concerne les simplifications contenues dans ce rapport, je suis convaincue qu'il s'agit d'une très bonne chose. C'est un vrai bond en avant: moins d'informations à fournir, plus de flexibilité sur les projets générateurs de recettes, moins de contrôles par la Commission pour les projets environnementaux entre 25 et 50 millions d'euros, etc.

Sur l'aspect financier, j'ai plaidé pour la réorientation de la proposition initiale. En effet, il n'aurait pas été bon de remettre en cause le principe de cofinancement des dépenses et de mettre en œuvre des projets à 100% sur le Fonds Social Européen (FSE) comme l'avait proposé la Commission. Pour équilibrer les dépenses sur le long terme, certains États auraient été confrontés à de graves difficultés financières. Le Parlement a trouvé un compromis permettant d'aider les pays les plus durement touchés par la crise et d'éviter des dégagements d'office sur 2007.

À travers ce vote, nous apportons un grand soutien aux bénéficiaires des fonds européens ainsi qu'aux services instructeurs. Mais n'oublions pas qu'il y a encore beaucoup à faire sur la simplification...

 
  
MPphoto
 
 

  Vilija Blinkevičiūtė (S&D), raštu. − Svarbu pažymėti, kad nacionaliniams finansiniams ištekliams tenkanti našta vis didėja ir verčia imtis tolesnių veiksmų jai mažinti – geriau panaudoti Bendrijos finansavimą, mobilizuoti visus turimus fondus ir skatinti jų veiklą, siekiant įveikti krizę, visų pirma pasinaudojant Europos socialiniu fondu (ESF) greito ekonomikos atkūrimo priemonėms įgyvendinti, kaip numatyta minėtame komunikate. Ypatingai svarbu, kad daugiau pastangų būtų skiriama Bendrijos finansavimo valdymui palengvinti siekiant paspartinti finansavimo skyrimą labiausiai ekonominio nuosmukio paveiktiems paramos gavėjams. Svarbu siekti bendro tikslo – spartinti bendrai finansuojamas investicijas valstybėse narėse ir regionuose ir didinti finansavimo poveikį ekonomikai apskritai, ypač mažosioms ir vidutinėms įmonėms ir užimtumui. Mažosios ir vidutinės įmonės yra ES ekonomikos varomoji jėga ir pagrindinės tvaraus ekonomikos augimo veikėjos, sukuriančios daug kokybiškų darbo vietų. Tolesnis sanglaudos politiką reglamentuojančių taisyklių paprastinimas ir tikslinimas turės neginčijamai teigiamą poveikį programos įgyvendinimo spartai, nes visų pirma nacionalinės, regioninės ir vietos valdžios institucijos galės naudotis aiškesnėmis ir mažiau biurokratiškomis taisyklėmis, o tai suteiks galimybę lanksčiau pritaikyti programas prie naujų iššūkių.

 
  
MPphoto
 
 

  David Casa (PPE), in writing. − The report concerns the financial management of some of the most important funds within the European Union. These are inclusive of the European Regional Development Fund, the European Social Fund and the Cohesion Fund. After a careful analysis of the proposal for regulation (COM(2009)0384) as well as Article 161 of the EC Treaty in addition to other documents, I was inclined to support the position of the rapporteur and have therefore voted in favour of the report.

 
  
MPphoto
 
 

  Vasilica Viorica Dăncilă (S&D), în scris. − Modificarea Regulamentului privind implementarea fondurilor structurale şi de coeziune este o măsură de sprijin a statelor UE pentru perioada de criză şi, mai ales, răspunde cerinţelor acestora privind simplificarea managementului fondurilor.

Consider că noile prevederi vor contribui totodată la reducerea riscului de pierderi de fonduri neutilizate suficient de repede, având în vedere că se oferă o marjă de timp mai mare pentru proiecte care nu au fost încă aprobate sau implementate în perioada specificată.

Sper totodată că aceste reguli simplificate vor intra în vigoare cât mai curând posibil, astfel încât statele membre şi, mai ales, regiunile vizate să poată beneficia de această posibilitate de finanţare UE, iar autorităţile publice din aceste regiuni să continue să investească în proiecte europene în ciuda constrângerilor bugetare.

 
  
MPphoto
 
 

  Marielle De Sarnez (ALDE), par écrit. – La Délégation du Mouvement Démocrate se félicite de l'adoption d'un rapport permettant de simplifier certaines dispositions du Fonds européen de développement régional, du Fonds social européen et du Fonds de cohésion. L'assouplissement des délais pour l'utilisation des fonds est une avancée majeure. Les règles actuelles imposent que les aides soient utilisées dans les deux années qui suivent leur obtention. À défaut, elles devaient être restituées. Les nouvelles règles permettront aux régions et aux États membres de ne pas perdre les fonds engagés en 2007 pour des projets dont la mise en œuvre a été retardée. Désormais les projets à caractère environnemental d'un montant inférieur à 50 millions d'euros n'auront plus besoin de faire l'objet d'une demande spécifique des Etats membres en vue d'une approbation de la Commission européenne. Des avances financières supplémentaires pour 2010 seront autorisées aux Etats membres les plus durement touchés par la crise économique et financière. La simplification de certaines dispositions va également faciliter la révision des Programmes Opérationnels en cours et permettra de mieux répondre à des situations de crise. Par exemple, les régions touchées par la tempête Xynthia pourront faire usage de cette nouvelle souplesse pour apporter une réponse aux victimes de cette catastrophe.

 
  
MPphoto
 
 

  Robert Dušek (S&D), písemně. − Komise předložila návrh na změnu nařízení o strukturálních fondech, jejímž cílem bylo poskytnout členským státům výrazně zasaženým finanční krizí potřebný ekonomický stimul. Změnou má být použití tzv. prahů podpory. Měl by nově platit práh ve výši 50 milionů EUR namísto současných 25 milionů EUR. Velké projekty by měly být také chráněny před automatickým rušením prostředků na závazky. Dále by některým státům mělo být umožněno žádat o úhradu 100 % nákladů na opatření v oblasti trhu práce z Evropského sociálního fondu. Pokud by bylo rozpočtově možné otevřít financování bez nutnosti spoluúčasti, o čemž velmi pochybuji, pak je jedinou správnou a možnou cestou srovnávat pravidla a předpisy pro všechny stejnou měrou. Je absolutně nepřijatelné, aby se některé členské státy označily za „více postižené krizí“, a z těchto důvodů byly pro ně přijaty výjimky z pravidel. Pokud výjimky, pak všem obdobné! EU není plošně tak obrovským celkem, abychom mohli vyvozovat pro členské státy různé důsledky finanční krize. Ekonomiky jsou spjaté a výsledky ekonomického hospodaření se vzájemně ovlivňují. Je rovněž nesprávné, abychom trestali neumožněním výjimek ty členské státy, které usilují o stimul ekonomiky samy a nečekají na pomoc EU. I v době krize bojujme za rovné podmínky pro rovnocenné situace! Zpráva toto zohledňuje, podporuji její přijetí.

 
  
MPphoto
 
 

  Ioan Enciu (S&D), în scris. − Salut adoptarea raportului Kirilov, pe care l-am susţinut prin votul meu. Consider benefică adoptarea acestui raport într-un timp atât de scurt de la comunicarea Comisiei, întrucât măsurile stipulate în acesta vin să accelereze procesul de finanţare pentru stimularea redresării economice a regiunilor, lucru extrem de necesar în această perioadă de criză. Raportul se încadrează în liniile directoare trasate de Consiliu privind modificările legate de normele de gestiune financiară a programelor cofinanţate de FSE, precum şi de cele referitoare la punerea în aplicare a programelor în vederea facilitării, simplificării şi clarificării normelor care reglementează politica de coeziune. Pentru România, acest lucru înseamnă creşterea volumului plăţilor în avans pentru Fondul Social European şi Fondul pentru Coeziune; mai mult timp pentru utilizarea fondurilor europene prin "dezangajarea" acestora, astfel încât statele membre să poată reutiliza fondurile în cadrul programului; simplificarea şi clarificarea măsurilor necesare în implementarea fondurilor structurale, atât în faza de depunere a cererilor de finanţare, cât şi în cea de raportare anuală privind punerea în aplicare a unui program; convenirea asupra unui prag unic de 50 milioane de euro care defineşte un proiect major ce va putea fi eligibil finanţării din mai multe programe Europene.

 
  
MPphoto
 
 

  Edite Estrela (S&D), por escrito. Votei favoravelmente o relatório sobre a proposta de regulamento do Parlamento Europeu e do Conselho que altera o Regulamento (CE) n.º 1083/2006 que estabelece disposições gerais sobre o Fundo Europeu de Desenvolvimento Regional, o Fundo Social Europeu e o Fundo de Coesão no que respeita à simplificação de certos requisitos e algumas disposições referentes à gestão financeira. O impacto grave e sem precedentes da crise económica e financeira actual sobre os orçamentos dos Estados-Membros exige a simplificação da gestão da política de coesão e o aumento dos pagamentos antecipados. Apesar da conjuntura difícil, estas medidas permitirão manter um fluxo de tesouraria regular que garantam os pagamentos aos beneficiários durante a implementação destes programas

 
  
MPphoto
 
 

  Diogo Feio (PPE), por escrito. Considero que a política de coesão comunitária é uma questão central para o desenvolvimento e a execução do princípio da solidariedade entre Estados-Membros preconizada pela União Europeia. Como tal, e em particular em tempos de crise - em que estes fundos podem contribuir para diminuir, em particular, o impacto sentido nas regiões mais necessitadas - é fundamental melhorar a actual estrutura da política de coesão, de modo a que os fundos possam ser concedidos de modo mais eficiente, com resultados mais eficazes e em tempo útil.

Por outro lado, é necessária uma maior flexibilização dos instrumentos, uma vez que instrumentos rígidos, incapazes de se adaptar a circunstâncias imprevisíveis, tais como uma crise, são prejudiciais para o desenvolvimento económico da UE. Também se deve assegurar que os fundos disponibilizados no âmbito da política de coesão estão a ser devidamente utilizados pelos Estados-Membros e que os recursos disponíveis sejam gastos de forma eficiente. Para isto, considero fundamental repensar não apenas a estrutura da política de coesão da União, mas também os mecanismos de controlo disponíveis e a existência de meios coercivos disponíveis em caso de incumprimento pelos Estados-Membros.

 
  
MPphoto
 
 

  José Manuel Fernandes (PPE), por escrito. O objectivo desta proposta é prestar um incentivo económico adicional a certos EstadosMembros que foram duramente atingidos pela crise económica. Foi apresentada na sequência do Plano de Relançamento da Economia Europeia, no contexto do qual as disposições de aplicação do regulamento de base, anteriormente referido, já haviam sido modificadas em 2009 para permitir mais flexibilidade em matéria de pagamentos por adiantamento. O Principal elemento da proposta da Comissão destina-se a tratar as consequências da crise financeira, pelo que a solução proposta foi introduzir uma opção temporária para que os EstadosMembros que sofrem de dificuldades graves de tesouraria possam pedir um reembolso de 100% do financiamento de medidas no domínio do mercado de trabalho ao abrigo do FSE, i.e., uma derrogação ao princípio do co-financiamento.A entrada em vigor do Tratado de Lisboa implicou uma alteração ao processo legislativo. Em vez do processo de parecer favorável, caso em que o Parlamento apenas poderia dizer sim ou não, o Parlamento adquiriu plenos poderes para se pronunciar sobre o conteúdo do texto no âmbito do processo legislativo ordinário. Votei por isso favoravelmente e espera-se agora que a Comissão apresente a proposta de orçamento rectificativo correspondente, para apreciação e aprovação pela autoridade orçamental.

 
  
MPphoto
 
 

  João Ferreira (GUE/NGL), por escrito. A proposta da Comissão implica a introdução de uma opção temporária, a que poderiam recorrer os Estados-Membros com dificuldades de tesouraria graves para financiar as medidas necessárias de promoção do crescimento e do emprego destinadas a combater a crise e elegíveis a título do Fundo Social Europeu, que lhes permitiria solicitar reembolsos à Comissão em 100%, para 2009 e 2010, desta forma deixando de ser necessário o co-financiamento nacional durante este período.

Trata-se de uma medida que temos vindo a defender, de forma a possibilitar uma utilização plena dos fundos comunitários, numa altura em que estes fazem mais falta. Por outro lado, a posição do Conselho não é coincidente, apontando apenas para a necessidade de "uma fracção de pré-financiamento adicional para os Estados-Membros mais duramente atingidos pela crise".

O documento em votação no Parlamento Europeu coloca-se ao lado da posição do Conselho, o que nos parece uma posição mais ambígua e menos favorável aos Estados-Membros mais atingidos pela crise. No entanto, consideramos que "prolongar o prazo para o cálculo da anulação automática das autorizações orçamentais anuais relativas à contribuição total anual de 2007, a fim de melhorar a absorção dos fundos autorizados a certos programas operacionais" constitui um aspecto positivo.

 
  
MPphoto
 
 

  Petru Constantin Luhan (PPE), în scris. − Provocările majore la care a fost supusă Uniunea Europeana datorită crizei economice şi financiare au determinat lansarea unor acţiuni prioritare care să permită adaptarea economiilor naţionale la situaţia creată. Am votat în favoarea raportului, deoarece susţin cu tărie acordarea unor stimulente economice suplimentare statelor membre care au fost afectate grav de criza economică şi simplificarea aspectelor referitoare la gestiunea financiară. Toate ţările ar putea beneficia de amânarea dezangajării, iar ţările aflate în situaţia cea mai dificilă ar beneficia de plăţi în avans suplimentare. Aceste ţări sunt: Estonia, Ungaria, România, Letonia şi Lituania. Clarificarea suplimentară a normelor referitoare la politica de coeziune şi simplificarea procedurilor vor influenţa în mod pozitiv ritmul de punere în aplicare a programelor. Acest lucru este deosebit de important, deoarece politica de coeziune reprezintă cel mai puternic instrument în acordarea de asistenţă pentru economia reală.

 
  
MPphoto
 
 

  Nuno Melo (PPE), por escrito. A simplificação no acesso ao Fundo Europeu de Desenvolvimento Regional, ao Fundo Social Europeu e ao Fundo de Coesão, é primordial para o apoio aos Estados Membros mais afectados pela crise económica que se vive. À medida que se vai apurando o real impacto da crise financeira na economia real e no mercado de trabalho é necessário tomar medidas para melhorar o acesso aos instrumentos de financiamento da União. É necessário que exista um fluxo de tesouraria regular que permita para facilitar o pagamento aos beneficiários durante a execução dos programas.

 
  
MPphoto
 
 

  Andreas Mölzer (NI), schriftlich. In Zeiten der Krise zeigt die EU einmal mehr ihr wahres Gesicht. Als die östlichen EU-Staaten im Zuge des russischen Gasstreites frieren mussten, war von der Solidarität wenig zu spüren. Nun, da es um die wirtschaftliche Wurst, um den Euro – das Flaggschiff der EU – geht, ist auf einmal einiges möglich. Da werden sogar die EU-Förderungen entsprechend angepasst. Die für 2009 und 2010 mögliche Erstattung von 100 % für arbeitsmarktpolitische Maßnahmen hat zwar nicht Fortbildung und hochwertige Ausbildungsplätze im gewünschten Ausmaß gefördert, ist aber sicherlich in der momentanen Situation unerlässlich. Von der Aufhebung der Mittelbindung würden alle Mitgliedstaaten profitieren, jene Länder mit den meisten Problemen würden zusätzliche Vorschusszahlungen erhalten. In ein Fass ohne Boden ohne Begleitmaßnahmen nach Belieben Geld rein zu stecken, kann gefährlich werden. Deshalb habe ich den Vorschlag abgelehnt.

 
  
MPphoto
 
 

  Rovana Plumb (S&D), în scris. − Având în vedere criza economică şi financiară, este necesară utilizarea optimă a unor măsuri care să simplifice anumite proceduri specifice accesării fondurilor europene, cum ar fi:

- acordarea unui avans suplimentar de finanţare pentru 2010 statelor membre afectate de criză, asigurând un flux constant de lichiditate şi facilitând plăţi către beneficiari în faza de punere în aplicare a programelor;

- extinderea termenului limită pentru calcularea dezangajării automate bugetare anuale aferentă contribuţiei pe anul 2007 va îmbunătăţi absorbţia fondurilor mobilizate pentru anumite programe operaţionale şi va asigura sprijinul adecvat pentru iniţiativele în materie de menţinere şi ocupare a locurilor de muncă;

- statele membre care au primit în 2009 sprijin în conformitate cu legislaţia prin care se înfiinţează un mecanism de asistenţă financiară pe termen mediu pentru balanţele de plăţi pot beneficia, în 2010, în anumite condiţii, de 2% din contribuţia din FC şi de 4% din contribuţia din FSE la programul operaţional.

Aceste măsuri vor contribui la dezvoltarea unei pieţe a muncii flexibile, inclusive, la o îmbunătăţire semnificativă a efectelor cu impact pozitiv generate de finanţările europene asupra economiei în ansamblu, dar în special asupra întreprinderilor mici şi mijlocii şi asupra pieţei forţei de muncă.

 
  
MPphoto
 
 

  Raül Romeva i Rueda (Verts/ALE), in writing. − I voted against this report because we, the Verts/ALE Group, tabled six amendments and all were rejected.

 
  
MPphoto
 
 

  Nuno Teixeira (PPE), por escrito. Votei favoravelmente esta proposta por considerar que se trata de uma matéria de elevada importância para Portugal, e particularmente para as suas regiões ultraperiféricas, mais vulneráveis à crise que atravessamos, uma vez que sentem os seus efeitos de forma mais intensa e demoram mais tempo a ultrapassá-la.

Embora, em linha gerais, esteja de acordo com o seu conteúdo, não posso deixar de sublinhar as dificuldades enfrentadas pelo poder regional e local em desbloquear recursos que lhes permitam cumprir a sua quota-parte de financiamento dos projectos subsidiados por fundos comunitários. Foi com desânimo que vi bloqueada, no Conselho, a possibilidade da majoração da taxa de co-financiamento comunitária para 100%, mesmo que a título temporário e como adiantamento que seria compensado nos últimos anos de vigência dos programas.

A solução de compromisso, embora não seja óptima, vem permitir que, excepcionalmente, as verbas comunitárias relativas a 2007, e que não tenham sido absorvidas em projectos de arranque mais lento, beneficiem de um prazo alargado antes de serem anuladas.

Todos estamos cientes das escolhas difíceis que famílias e empresas têm que fazer hoje em dia e da importância que medidas como as que ora se prevêem podem ter numa recuperação da economia que se deseja rápida e sustentada.

 
  
MPphoto
 
 

  Viktor Uspaskich (ALDE), rakstiski. − Pasaulinė finansų krizė palietė visas ES valstybes. Manau, skaudžiausią smūgį patyrė Baltijos valstybės. Dėl finansinio uragano imtasi griežtų priemonių, prarastos darbo vietos. Tačiau turime unikalią progą krizę paversti galimybe. Norime suteikti jauniems lietuviams daug žadančią Lietuvos ateitį, išvengti didėjančio „smegenų nutekėjimo“. Ši užduotis neįmanoma be ES Struktūrinių ir Sanglaudos fondų – ypatingai be Europos regioninės plėtros fondo (ERPF) ir Europos socialinio fondo (ESF). Struktūriniai fondai sudaro didelę dalį ES finansavimo – 277 mlrd. eurų skirta 2007-2013 m. biudžetui. ERPF skatina ekonominę plėtrą bei ekonomikos atkūrimą mažiau palankiose ES vietovėse. Padeda finansuoti tokias priemones, kaip antai, pramoninių vietovių, nukentėjusių dėl sumažėjusių miesto ir kaimo vietovių, atkūrimas. Apima svarbias su regionais susijusias programas – pvz., Baltijos jūros regiono programa, regiono identitetui ir pripažinimui stiprinti. Sanglaudos fondas - svarbus, mažinant skirtumus tarp ES valstybių. Ypatingai aplinkos ir transeuropinių transporto tinklų atžvilgiu. ESF šiandieną (2007-2013) irgi atlieka lemtingą užduotį - padeda verslui ir darbuotojams prisitaikyti prie naujų rinkos sąlygų, remdamas naujoves darbovietėse, mokymąsį visą gyvenimą bei padidėjusį mobilumą. Lietuvos ESF programa sprendžia darbo jėgos trūkumą, mobilizuodama žmogiškuosius išteklius ir tobulindama įgūdžius bei keldama kvalifikaciją. Nuo įstojimo į ES Lietuva patyrė didžiulį „smegenų nutekėjimą". Geriausias būdas su tuo kovoti– investuoti ES struktūrinius fondus į jaunus profesionalus.

 
  
  

Πρόταση ψηφίσματος (B7-0221/2010)

 
  
MPphoto
 
 

  Elena Oana Antonescu (PPE), în scris. − Am votat în favoarea aceste rezoluţii depuse de Conferinţa preşedinţilor, prin care se solicită Comisiei prezentarea unor noi propuneri pe acele dosare care se aflau în curs în Parlament în momentul intrării în vigoare a Tratatului de la Lisabona şi a căror procedură a devenit caducă.

În calitate de raportor pentru aviz al Comisiei pentru mediu, sănătate publică şi siguranţă alimentară pentru „Propunerea de recomandare a Consiliului privind măsuri de combatere a bolilor neurodegenerative, în special boala Alzheimer, prin programarea în comun a activităţilor de cercetare”, susţin invitaţia adresată de Conferinţa preşedinţilor Comisiei Europene de a trimite o nouă propunere pe aceste dosare, pentru ca Parlamentul să fie consultat în mod adecvat rolului său instituţional atribuit inclusiv prin prevederile noului tratat.

 
  
MPphoto
 
 

  Sophie Auconie (PPE), par écrit. – Cette résolution marque l’entrée de plain-pied du Parlement européen dans toutes les politiques les plus importantes de l’Union européenne. Elle apporte les modifications juridiques nécessaires à son plein investissement autant sur la scène institutionnelle que sur la scène internationale. Le Parlement européen peut enfin assurer pleinement que les intérêts des citoyens de l’Union sont défendus, c’est pour cela que j’ai voté pour cette résolution.

 
  
MPphoto
 
 

  Carlos Coelho (PPE), por escrito. O Tratado de Lisboa vem atribuir, claramente, novas responsabilidades e competências ao PE. Com a sua entrada em vigor a 1 de Dezembro de 2009, muitas propostas que tinham sido apresentadas pela Comissão, com base nos Tratados, mas que se encontravam ainda pendentes nessa data (em diferentes fases do processo legislativo ou não legislativo) serão alvo de transformações. Nalguns casos existirão diferenças ao nível do processo decisório, devido ao alargamento significativo da aplicação do processo legislativo ordinário, ou à aplicação de um novo processo de aprovação no que diz respeito à celebração de Acordos Internacionais; noutros casos, existe apenas uma alteração da sua base jurídica, pretendendo a Comissão fazer a sua alteração formal através da sua proposta "omnibus". Porém, existem propostas (no âmbito do antigo 3º pilar) cujo quadro jurídico foi profundamente alterado, tendo assim caducado, e que deverão ser substituídas por novas. Enquanto Relator da iniciativa que cria um mecanismo de avaliação para controlar a aplicação do acervo de Schengen solicito que uma nova proposta seja apresentada com a maior brevidade possível. Apoio, assim, a resolução do PE.

 
  
MPphoto
 
 

  Edite Estrela (S&D), por escrito. Votei favoravelmente a resolução sobre as consequências da entrada em vigor do Tratado de Lisboa sobre os processos decisórios interinstitucionais. A entrada em vigor do novo Tratado exige uma redefinição das bases jurídicas de diversos dossiês pendentes. É urgente que a Comissão e o Conselho promovam as alterações necessárias tendo em conta o novo quadro normativo.

 
  
MPphoto
 
 

  Diogo Feio (PPE), por escrito. A entrada em vigor do Tratado de Lisboa não só obrigou a um novo arranjo institucional e a uma nova hierarquia de normas mas, também, a uma especial cautela sobre os processos decisórios que se encontravam em curso naquela data. Estes viram alteradas as bases jurídicas, bem como os processos que lhe eram correspondentes, justificando plenamente a sua reapreciação.

 
  
MPphoto
 
 

  José Manuel Fernandes (PPE), por escrito. O Tratado de Lisboa atribui novas responsabilidades e competências ao PE. Com a sua entrada em vigor a 1 de Dezembro de 2009, muitas propostas que tinham sido apresentadas pela Comissão, com base nos Tratados, mas que se encontravam ainda pendentes nessa data serão alvo de transformações. Nalguns casos existirão diferenças ao nível do processo decisório, devido ao alargamento significativo da aplicação do processo legislativo ordinário, ou à aplicação de um novo processo de aprovação no que diz respeito à celebração de Acordos Internacionais; noutros casos, existe apenas uma alteração da sua base jurídica, pretendendo a Comissão fazer a sua alteração formal através da sua proposta "omnibus". Porém, existem propostas (no âmbito do antigo 3º pilar) cujo quadro jurídico foi profundamente alterado, tendo assim caducado, e que deverão ser substituídas por novas. Voto por isso favoravelmente a resolução do PE.

 
  
MPphoto
 
 

  Eleni Theocharous (PPE), in writing. − I vote against the Motion for Resolution on the consequences of the entry into force of the Treaty of Lisbon for ongoing interinstitutional decision-making procedures as it includes the regulation about the so called “direct trade” between the EU and the occupied part of the Republic of Cyprus.

The legal basis of the regulation is absolutely wrong, as the European Commission chose Article 133 of the Treaty – now Article 207(2) after the Lisbon Treaty – which addresses issues with Third Countries. Using such a legal basis would be against Protocol 10 on Cyprus that clearly provides that the Republic of Cyprus entered the EU as complete territory with the suspension of the Union acquis in the northern part of the island due to the Turkish occupation. The existing legal basis of the regulation insults the sovereignty and the territorial integrity of a member state of the EU, the Republic of Cyprus, and it is against the principles and the values upon which the EU is founded and the European Parliament should respect and promote as the beacon of the European democracy.

 
  
  

Εκθεση: József Szájer (A7-0110/2010)

 
  
MPphoto
 
 

  Alfredo Antoniozzi (PPE), per iscritto. − Ho espresso il mio voto a favore della relazione del collega Szájer, che vorrei ringraziare per l'eccellente lavoro di analisi svolto alla luce delle novità introdotte dal trattato di Lisbona.

Viste le ampie e molteplici implicazioni che avranno nella procedura legislativa gli "atti delegati", ritengo particolarmente condivisibile la volontà del Parlamento di sottoporre tali atti di delega a condizioni ben precise e chiare, al fine di poterne garantire un effettivo controllo democratico da parte di quest'Aula. Ritengo che occorrerà anche e soprattutto verificare nella prassi come funzionerà tale nuovo sistema per eventualmente apportarvi dei correttivi.

 
  
MPphoto
 
 

  Carlos Coelho (PPE), por escrito. − O Tratado de Lisboa combate o défice democrático, reforçando os poderes dos Parlamentos: do Europeu e dos nacionais. É nesta linha que se insere este novo instrumento que permite que o legislador possa delegar parte dos seus poderes na Comissão Europeia (artº 290 TFUE), desde que se trate de um acto de alcance geral que permita completar ou alterar partes de um acto legislativo que não se considerem como essenciais. Permitirá, assim, que de uma forma mais rápida e simples se possam preencher lacunas ou regulamentar ou actualizar aspectos mais detalhados de um acto legislativo, evitando procedimentos legislativos demasiado complicados e longos, que acabavam por acarretar consequências negativas para os cidadãos. Está salvaguardada quer a possibilidade da delegação ser retirada a qualquer momento, quer a exigência de assentimento prévio do PE (e do Conselho) antes da entrada em vigor dos actos aprovados pela Comissão ao abrigo de uma delegação. Apoio esta inovação que deverá substituir o tão "famigerado" sistema de "comitologia", mas urge agora definir a forma como estas delegações podem ser feitas, o seu âmbito de aplicação, o seu objectivo, os métodos de trabalho a utilizar e as condições em que o controlo pode ser exercido pelo legislador.

 
  
MPphoto
 
 

  Diogo Feio (PPE), por escrito. A concretização do Tratado de Lisboa impõe a clarificação de algumas das suas normas, em particular aquelas de conteúdo jurídico-procedimental como as que versam sobre o processo legislativo, a hierarquias de normas e as competências das instituições. O número 1 do artigo 290.º do Tratado prevê que um acto legislativo pode delegar na Comissão o poder de adoptar actos não legislativos de alcance geral que completem ou alterem certos elementos não essenciais do acto legislativo. Fá-lo com especiais cautelas e impondo fortes restrições ao seu âmbito. Não obstante este facto, é importante a densificação do direito positivado no Tratado de modo a obviar a interpretações demasiado díspares que colocariam em risco a coerência do direito comunitário. Se estes actos são banais ao nível dos Estados-membros, o mesmo não se poderá dizer dos em apreço. A legitimidade da Comissão e dos Governos não é a mesma devendo, por isso, a delegação legislativa à primeira ser rodeada de maior cuidado e zelo e de parcimónia na sua utilização. Corroboro o entendimento de que o recurso à delegação legislativa deve permitir a adopção de legislação simples e acessível contribuindo para a certeza do direito, a eficácia do delegado e controlo do delegante.

 
  
MPphoto
 
 

  Franz Obermayr (NI), schriftlich. Nach Artikel 290 AEUV kann der Gesetzgeber der Kommission in einem Basisrechtsakt einen Teil seiner Befugnisse übertragen, wobei diese sich aber nur auf die Ergänzung oder Änderung eines Gesetzgebungsaktes beziehen dürfen. Die entsprechend von der Kommission angenommenen „delegierten Rechtsakte“ sind Rechtsakte ohne Gesetzescharakter mit allgemeiner Geltung. Der Berichterstatter spricht sich für eine strengere Überwachung der Kommission bei der Ausübung der delegierten legislativen Zuständigkeiten aus. Aus diesem Grunde gabe ich für die Annahme des berichtes gestimmt.

 
  
MPphoto
 
 

  Raül Romeva i Rueda (Verts/ALE), in writing. − I voted in favour of the Szájer report on power of legislative delegation and Speroni report on Ransdorf’s immunity. It was adopted by a large majority.

 
  
MPphoto
 
 

  Eva-Britt Svensson (GUE/NGL), skriftlig. − Jag har röstat ja till betänkandet som rör befogenheter för delegering av lagstiftning. Lissabonfördraget ger parlamentet genom artikel 290 möjligheter att invända mot och återkalla kommissionens ändringar och utfyllnader av lagar. Detta kräver dock en absolut majoritet, dvs. en majoritet av antalet valda parlamentariker. Med tanke på frånvaron av ledamöter brukar det normalt innebära 60 procent av de röstande. Tidigare har endast rådet haft denna möjlighet, under förutsättning att man uppnått en kvalificerad majoritet av rösterna. Ett stort inflytande vid delegering av lagar har kommissionens expertgrupper som handplockats från medlemsländerna. Ett exempel på detta är att kommissionen via en expertgrupp tillät en ny typ av genetiskt modifierad majs, trots att parlamentet och rådet motsatt sig det. Ett annat exempel är det ursprungliga tjänstedirektivet, där rådet och parlamentet strök en punkt som innebar att det skulle vara förbjudet att kräva en fast representant vid utstationering av arbetskraft, dvs. en facklig motpart. Kommissionen trotsade emellertid detta och utarbetade riktlinjer där det fastslogs att det inte var nödvändigt med en fast representant. Kommissionen vill värna sin självständighet och fortsätta med sina expertgrupper (KOM(2009)0673). Föredraganden József Szájer avvisar såväl nationella expertgrupper som nationella myndigheters inblandning. Jag delar inte åsikten om det sistnämnda.

 
  
MPphoto
 
 

  Nuno Teixeira (PPE), por escrito. O Tratado de Lisboa veio alterar o antigo sistema de comitologia através da referência a novos instrumentos jurídicos, tais como os actos delegados e os actos de execução. Com o novo Tratado, o Parlamento Europeu assume a posição de co-legislador, a par do Conselho.

A consagração da possibilidade de delegar na Comissão o poder de adoptar actos não legislativos complementares dos actos legislativos é uma evolução no sentido de colocar as duas instituições em pé de igualdade. Este relatório pretende clarificar as condições em que o instituto da delegação de poderes do Parlamento e do Conselho à Comissão Europeia, previsto no artigo 290° do TFUE, pode ter lugar. O documento insiste na importância do princípio da liberdade do legislador em delegar as suas competências à Comissão, como sendo um instrumento para "legislar melhor".

O relatório salvaguarda a necessidade de evitar impor ao legislador outras obrigações, para além das que já estão inscritas no Tratado, devendo o legislador permitir à Comissão exercer eficazmente o poder delegado e controlar devidamente a sua utilização. Pelas razões acima referidas, e considerando que a primeira prioridade deve consistir na adaptação do acervo em domínios que, antes do Tratado de Lisboa, não estavam sujeitos ao processo da co-decisão, votei favoravelmente o documento.

 
  
  

Εκθεση: Peter van Dalen (A7-0114/2010)

 
  
MPphoto
 
 

  Zigmantas Balčytis (S&D), raštu. − Vienu iš Europos Sąjungos jūrų transporto politikos strateginių tikslų turėtų išlikti Europos jūrų transporto konkurencingumas. Kad šis tikslas būtų pasiektas, būtina užtikrinti reikiamą paramą naujovėms, moksliniams tyrimams, jų plėtrai, kurie pagreitintų jūrų uostų infrastruktūros modernizavimą bei užtikrintų naujausių technologijų taikymą laivų statybos pramonėje. Mažinant administracinę naštą ir biurokratines kliūtis, išaugtų privataus ir viešojo sektorių investicijos į jūrų uostų ir laivybos sektorių. Vykdant transeuropinių transporto tinklų plėtrą, numatant jūrų greitkelius bei plėtojant transporto priemonių intermodalumą, būtų sukurta konkurencinga ir naujovėms imli Europos jūrų transporto sistema. Taip pat būtina spręsti įgulų, plaukiojančių su Europos bendrijos vėliava, taikomo apmokestinimo suvienodinimo klausimą.

 
  
MPphoto
 
 

  Mara Bizzotto (EFD), per iscritto. − Il territorio marino dell’Unione europea è il più vasto del mondo. L'economia marittima fornisce lavoro a cinque milioni di persone mentre il 5% del PIL comunitario proviene da industrie e servizi collegati direttamente a tale settore. Dati e fatti dimostrano univocamente che il mare costituisce una risorsa cruciale per l’occupazione e la crescita degli Stati Membri, soprattutto quando si prende in considerazione la sua dimensione internazionale e dunque il livello di pressioni che esso é chiamato a sopportare in termini di concorrenziale mondiale.

A questo proposito, la relazione presenta aspetti molto positivi per quanto riguarda la richiesta di incentivi a livello nazionale per il settore marittimo e di maggior coordinamento normativo a livello di UE, che possa avviare uno snellimento delle procedure burocratiche favorevole all'innalzamento della competitività dell'intero settore. Condivido l'impostazione della relazione e per questo voterò a suo favore.

 
  
MPphoto
 
 

  Marielle De Sarnez (ALDE), par écrit. – La délégation du MoDem se félicite de l'adoption d'objectifs stratégiques pour le transport maritime de l'UE à l'horizon 2018. La résolution votée appelle notamment à la valorisation des métiers de la mer par un renforcement des qualifications professionnelles et une harmonisation des formations européennes. Il est en effet indispensable de mettre en œuvre des formations tout au long de la vie ainsi que des mesures de reconversion à destination des gens de mer et de terre à tous les niveaux. Dans cet esprit les États membres devront ratifier rapidement la convention du travail maritime 2006 de l'organisation internationale du travail. Si le transport maritime reste l'un des moins polluants, des progrès doivent encore être réalisés dans la réduction des émissions d'oxyde de soufre, d'oxyde d'azote, de particules fines (PM10) et de CO2. C'est pourquoi les élus européens du Mouvement Démocrate regrettent le refus de la Commission d'inclure le secteur maritime dans les systèmes communautaires d'échange de quotas d'émissions. Il faudra continuer à avancer dans cette direction et, pour ce faire, l'OMI (Organisation Maritime Internationale) devra fixer des objectifs chiffrés de réduction, applicables à tous les États membres, qui permettront d'éviter les distorsions de concurrence avec les flottes des pays tiers.

 
  
MPphoto
 
 

  Diogo Feio (PPE), por escrito. A Comissão Europeia apresentou uma Comunicação sobre os objectivos estratégicos e as recomendações para a política comunitária de transporte marítimo até 2018. A proposta da Comissão compreende uma vasta gama de assuntos relativos à política comunitária de transportes marítimos, permitindo às partes interessadas do sector dos transportes marítimos uma grande margem de manobra e de iniciativa para concretizar os objectivos e as recomendações estratégicas agora definidas.

As principais questões abordadas pela proposta da Comissão são (i) o valor e a posição concorrencial da navegação marítima europeia num mercado global; (ii) as oportunidades de emprego no sector marítimo; (iii) a qualidade da navegação marítima europeia; (iv) a cooperação internacional; (v) o transporte marítimo europeu como elemento da economia europeia e como força motriz de integração económica; e (vi) a posição da Europa enquanto líder mundial em matéria de investigação e inovação marítimas.

Esta matéria, atenta a posição geográfica de Portugal e a importância estratégica do mar, é de interesse fundamental para o nosso país, sendo que todos os esforços para a construção de uma "economia do mar" merecem o nosso apoio e empenho.

 
  
MPphoto
 
 

  José Manuel Fernandes (PPE), por escrito. O sector marítimo europeu presta um contributo inequívoco e vital à economia interna da Comunidade e ao sistema de transportes europeu. Importa, por conseguinte, dar prioridade aos interesses do sector europeu dos transportes marítimos aquando da elaboração de uma política europeia geral de transportes. Cumpre perceber que o sector marítimo europeu funciona e compete principalmente num mercado global. O sector dos transportes marítimos enfrenta grandes desafios em matéria de ambiente. Fundamentalmente, importa melhorar substancialmente o desempenho ambiental dos navios de mar e as emissões de SOx, de NOx, de partículas finas e de CO2. A este respeito sublinho a necessidade de alcançar acordos a nível mundial a fim de combater o risco de mudança de pavilhão para países que não tenham direito a participar. No domínio da segurança, destaco o facto de os Estados-Membros serem convidados a aplicar o pacote de segurança proposto rápida e correctamente, nomeadamente em relação ao Memorando de Paris (referente a inspecções definidas em função dos riscos). Tal impedirá inspecções desnecessárias, aumentará a eficácia da monitorização e reduzirá a burocracia para os que são objecto de inspecções.

 
  
MPphoto
 
 

  Jean-Luc Mélenchon (GUE/NGL), par écrit. – La requête de diminution de l'empreinte carbone des navires et des infrastructures portuaires, l'amélioration des installations pour les gens de mer, la demande de réduction des émissions d'oxyde de soufre, d'oxyde d'azote, de particules fines (PM10) et de CO2, ou encore la création de zones maritimes de contrôle des émissions, sont autant de mesures qui peuvent être positives selon leur mode d'application. Cependant, la prééminence permanente de la concurrence libre et non faussée et la subordination des droits des travailleurs de la mer à la compétitivité rendent ce rapport contraire à l'intérêt des travailleurs des mers et à l'intérêt général. C'est pourquoi je vote contre ce texte.

 
  
MPphoto
 
 

  Nuno Melo (PPE), por escrito. Com a aprovação desta resolução definem-se os objectivos necessários para que exista uma política comunitária de transporte marítimo. Este meio de transporte tem vindo a ganhar protagonismo, até por se tratar de um meio de transporte amigo do ambiente e com potencialidade para se tornar ainda mais eficiente a esse propósito. O sector do transporte marítimo é essencial para a economia europeia, não só no aspecto do transporte de passageiros, de matérias-primas, de mercadorias e de produtos energéticos, mas também enquanto núcleo de um pólo alargado de actividades marítimas, como a indústria naval, a logística, a investigação, o turismo, a pesca e a aquicultura, só para referir alguns exemplos.

 
  
MPphoto
 
 

  Raül Romeva i Rueda (Verts/ALE), in writing. − I voted in favour of the Van Dalen report on maritime transport strategy up to 2018, although our amendment on including maritime transport in the ETS was rejected by large majority (roll-call vote).

 
  
MPphoto
 
 

  Vilja Savisaar (ALDE), kirjalikult. − Euroopa merendussektori tulevik mängib märkimisväärselt suurt rolli Euroopa Liidus nii majanduslikus, sotsiaalses kui ka keskkondlikus mõttes. Täna toimunud hääletus paneb paika Euroopa merenduspoliitika strateegia aastani 2018 ehk see mõjutab otseselt seda 41% laevastikust, mis kuulub Euroopale, ja kaudselt kogu maailma merendust. Euroopa Liberaalide fraktsioon toetas antud raportit, kuna see vastab enamjaolt meie ootustele ning toetust leidsid ka meie parandusettepanekud. Oleme seisukohal, et tulevikus peavad merendussektoris juhtrolli mängima järgmised märksõnad: efektiivsus, keskkonnasõbralikkus ja võrdsed turutingimused. Seetõttu on oluline, et täna vastuvõetud raport kutsub üles kõiki liikmesmaid ratifitseerima Rahvusvahelise Merendusorganisatsiooni konventsioone, et tagada parimad tingimused nii meremeestele, laevaomanikele kui ka keskkonnale. Lõpetuseks tänan veel raportööri hea koostöö ning avatuse eest raporti menetlemisel.

 
  
MPphoto
 
 

  Nuno Teixeira (PPE), por escrito. O transporte marítimo constitui, sem sombra de dúvidas, uma vantagem competitiva europeia, mas há ainda muito por fazer para a promoção da inter e da co-modalidade, o que passa também pelo reposicionamento da via marítima como uma alternativa verdadeiramente competitiva.

A indústria marítima enfrenta vários desafios, que se podem transformar em verdadeiras oportunidades se as soubermos aproveitar apostando na formação de jovens técnicos que possam colmatar o défice de profissionais no sector. O desenvolvimento tecnológico e a redução das burocracias desnecessárias para atrair o investimento no sector portuário constituem igualmente prioridades.

Deve ser procurada uma navegação mais segura e limpa, reduzindo as emissões de gases com efeito de estufa e dando uma resposta eficaz aos actos de pirataria. As pressões que ameaçam o posicionamento da frota marítima europeia, e que têm sobretudo origem nas ajudas estatais ao sector em países terceiros, devem ser geridas num enquadramento a ser desenvolvido no âmbito da OMC.

A infra-estrutura europeia e a capacidade portuária merecem continuar a ser desenvolvidas, bem como as auto-estradas marítimas, tão importantes para países do sul e periféricos como Portugal e para regiões ultraperiféricas como a Madeira.

O relatório que hoje aprovámos abrange, em linhas gerais, estas orientações, tendo merecido assim o meu apoio.

 
  
MPphoto
 
 

  Viktor Uspaskich (ALDE), raštu. − Daugiau nei 80 % pasaulio prekybos vyksta jūroje, jūrų transportas išlieka tarptautinės prekybos stuburu. ES – svarbiausias pasaulio eksportuotojas ir antras pagal dydį importuotojas. Todėl laivyba ir panašios paslaugos yra būtinos, norint leisti Europos įmonėms konkuruoti pasaulio mastu. Pakrančių laivyba yra svarbi Europos transporto grandinės dalis, ja gabenama 40 % krovinių Europos viduje. Kiekvienais metais daugiau nei 400 mln. keleivių naudojasi Europos uostais, todėl jūrų transportas tiesiogiai įtakoja Europos piliečių gyvenimo kokybę. EP yra vienas iš jūrų politikos gynėjų ES. ES jūrų transporto politika palaiko taip pat kitas politikas, ypatingai integruotą jūrų politiką. Pasaulinė finansų krizė taip pat palietė jūrų transporto sektorių. Todėl dabar ypatingai išlaisvinti Europos jūrininkystės ekonominį potencialą. Skatinti ekonominį augimą, socialinį ir aplinkos stabilumą. Kertinis ES jūrų politikos akmuo – ilgalaikis Europos laivybos konkurencingumas. Ši strategija skatina saugią, švarią ir veiksmingą laivybą, darbo vietų kūrimą Europos jūrų politikos pramonėje. Strateginė vizija, žvelgiant į laivybos, uostų ir panašių sektorių plėtrą, yra svarbi ES jūrų politikos supaprastinimui tam, kad ji galėtų susiremti su būsimais iššūkiais, pvz., kova su piratavimu ir laivybos poveikio aplinkai mažinimas. Būtinas integruotas, tarpsektorinis požiūris, apimantis žuvininkystės, transporto, aplinkos, energetikos, pramonės, mokslinių tyrimų politiką. Baigėsi konkuruojančių Europos kaimynų laikai. Tai taikytina tiek Lietuvai, tiek ir likusiai Europai.

 
  
MPphoto
 
 

  Dominique Vlasto (PPE), par écrit. – Je me félicite de l'adoption de ce Rapport qui intègre un certain nombre de mes propositions pour l'avenir de la politique du transport maritime et de ses secteurs connexes, qu'il s'agisse de l'industrie navale, du tourisme ou de la pêche. Il m'importait de réaffirmer l'impératif de sécurité comme préalable au transport maritime et de souligner, malgré le contexte économique difficile, la nécessité de respecter des normes élevées de protection de l'environnement marin et côtier. L'augmentation attendue du volume des marchandises et des passagers, la plus grande sévérité des normes environnementales et la nécessité de favoriser l'intermodalité et les reports modaux rendent nécessaire la modernisation des infrastructures portuaires. Ces mesures structurelles exigent des investissements significatifs, assortis de règles de financement transparentes et équitables, afin de soutenir l'innovation et de renforcer la compétitivité portuaire européenne. Je me félicite enfin que la dimension sociale figure dans notre stratégie, et qu'elle insiste particulièrement sur l'emploi, la formation, la valorisation des métiers de la mer et l'amélioration des conditions de travail des marins sur terre et sur mer.

 
  
  

Εκθεση: Helga Trüpel (A7-0028/2010)

 
  
MPphoto
 
 

  Elena Oana Antonescu (PPE), în scris. − Biblioteca digitală europeană denumită „Europeana” este un portal direct, unic şi multilingv pentru patrimoniul cultural european, care va permite în viitor unui număr ridicat de cititori să aibă acces la documente rare sau vechi din patrimoniul Europei, a căror conservare le face dificilă consultarea.

În propunerea de rezoluţie votată astăzi am solicitat Comisiei Europene demararea unei campanii speciale media şi on-line de popularizare a site-ului Europeana, care să vizeze studenţii şi profesorii şi care să se concentreze asupra utilizării resurselor digitale oferite de acest portal în scopuri educative. Portalul Europeana ar trebui să devină unul din punctele de referinţă pentru educaţie şi cercetare, care să îi apropie pe tinerii europeni de patrimoniul lor cultural şi care să contribuie la realizarea coeziunii transculturale în UE.

În această propunere de rezoluţie, Parlamentul European încurajează statele membre să aibă contribuţii egale la conţinutul proiectului Europeana şi să îşi intensifice eforturile în ceea ce priveşte furnizarea de lucrări către bibliotecile şi instituţiile naţionale culturale, astfel încât toţi europenii să aibă acces deplin la propriul patrimoniu cultural.

 
  
MPphoto
 
 

  Sophie Auconie (PPE), par écrit. – Europeana, bibliothèque numérique européenne, fait preuve d'une grande ambition: numériser l'ensemble des œuvre européennes afin de les rendre accessibles au grand public. C'est une tâche de longue haleine qui demande un suivi attentif et une progression chiffrée. Le rapport d'initiative propose un objectif de 15 millions d'œuvre disponible d'ici 2015, ainsi qu'un accès au site internet pour tous, et ce dans l'ensemble des langues de l'Union européenne.

Ce projet européen est indispensable: il contribue à la valorisation de notre patrimoine commun, à son rayonnement dans le monde et évite ainsi l'accaparement de ces œuvres par des acteurs privés. J'ai donc résolument voté pour ce projet ambitieux.

 
  
MPphoto
 
 

  Zigmantas Balčytis (S&D), in writing. − I supported the report, as I believe that access to cultural and educational information must be a priority in order to improve educational and living standards in Europe. In view of the benefits for all EU citizens of accessing ‘Europeana’ library, its availability in all the official languages should be envisaged as soon as possible. As also people with disabilities should have the benefit of digital technology and enjoy easier access to education and information through accessible formats and adapted technologies. The availability of ‘Europeana’ should be improved ensuring free-of-charge access for pupils, students and teachers in secondary schools, universities and other educational institutions. Therefore it is essential to guarantee and simplify universal access to European cultural heritage and to ensure that it be promoted and preserved for generations to come.

 
  
MPphoto
 
 

  Mara Bizzotto (EFD), per iscritto. − La raccolta e la conservazione del patrimonio artistico e culturale degli Stati Membri dell'Unione europea attraverso l'implementazione di una piattaforma multimediale che, raccogliendo immagini, suoni, video, rappresenti congiuntamente una biblioteca, un museo e un archivio: questa è la finalità del progetto EUROPEANA che, avviato nel 2008, mette oggi in rete il patrimonio artistico europeo, grazie al contributo di oltre mille istituzioni culturali.

Pur presentando ancora numerosi punti di debolezza, tra i quali la publicizzazione e la comunicazione del progetto stesso, il problema della messa in rete delle opere "orfane" o coperte dal diritto d'autore e, non ultimo, la disomogeneità, sia in termini di oggetti che di materiali resi disponibili, EUROPEANA sfrutta le nuove tecnologie per realizzare la digitalizzazione su larga scala del patrimonio culturale europeo, attingendo non solo a risorse a livello comunitario ma anche a livello nazionale e privato.

La conservazione della memoria artistica e la preservazione delle manifestazioni e delle specificità culturali dei singoli Stati Membri sono temi fondamentali per assicurare alle nuove generazioni di mantenere salda la propria identità. Per questo motivo sono a favore del progetto di relazione.

 
  
MPphoto
 
 

  Ioan Enciu (S&D), în scris. − În urma votului pozitiv acordat pentru raportul „Europeana: etapele următoare”, precum şi în calitatea mea de raportor pentru aviz al comisiei ITRE, salut finalizarea acestuia şi sper ca recomandările acestuia să fie preluate de către Comisie. În urma dezbaterilor din cadrul comisiei ITRE asupra raportului, s-au discutat subiecte precum organizarea IT şi guvernarea site-ului Europeana.eu, accesul liber la informaţiile bibliotecii, nevoia standardizării procedurilor de digitalizare, precum şi problema mediatizării site-ului în mediul informatic. O parte din aceste subiecte au fost incluse şi în raportul comisiei principale, CULT şi acest lucru mă face să sper că am reuşit să obţinem un raport complet.

Cu toate acestea, consider că dezbaterea trebuie să continue pe anumite aspecte care nu au fost preluate în întregime, precum guvernarea site-ului, metodele de finanţare şi mai ales organizarea acestuia sub forma unei baze de date unice şi nu a unui portal. Sper ca recomandările stipulate de către noi, împreună cu reflecţia Comisiei asupra problemelor mai sus menţionate, să se concretizeze într-un proiect de succes. Europeana poate deveni un proiect de succes al Uniunii Europene, atâta timp cât este construit pe valorile şi idealurile Uniunii şi reprezintă centrul informaţiei culturale europene.

 
  
MPphoto
 
 

  Edite Estrela (S&D), por escrito. Votei favoravelmente o relatório sobre a "Europeana" – próximas etapas - que defende um maior envolvimento de todos os Estados-Membros da UE para que disponibilizem contributos das suas bibliotecas nacionais e instituições culturais, a fim de viabilizar o pleno acesso de todos os europeus ao seu próprio património cultural. O objectivo de armazenar no sítio, a breve prazo, mais de 15 milhões de obras, poderá contribuir para proteger o património cultural europeu, a fim de oferecer às gerações vindouras a possibilidade de constituírem uma memória colectiva europeia.

 
  
MPphoto
 
 

  Diogo Feio (PPE), por escrito. Mesmo nos períodos em que foi mais nítida a divisão e mesmo a hostilidade entre os estados do continente, a cultura e a ciência europeias sempre tiveram o condão de ultrapassar esses limites e de se estender por todo o espaço que hoje integra a União e ainda mais além. Neste tocante, é de elementar justiça realçar o papel das universidades que, tendo origem religiosa, contribuíram decisivamente para religar as partes desavindas daquilo que chegou a ser a respublica christiana e relembrar todos aqueles que foram capazes de transpor as divisões e afirmar o seu pensamento em todo o continente e, daí, para o mundo. Como português, herdeiro de uma língua e cultura que se espalharam pelo mundo, não posso deixar de apoiar os esforços desenvolvidos no sentido de tornar a cultura e ciência europeias mais visíveis e acessíveis a todos os que delas quiserem usufruir. A Europeana é, a esse título, herdeira da melhor tradição europeia. Faço votos para que o projecto prossiga, de modo sustentado, e que o meu país, no respeito pela sua vocação universalista, colabore nele com outro empenho.

 
  
MPphoto
 
 

  José Manuel Fernandes (PPE), por escrito. A Europeana abriu em Novembro de 2008 e tem como objectivo facultar o acesso universal via internet ao património cultural e científico europeu. Oferece actualmente 6 milhões de obras digitalizadas pretendendo alcançar os 10 milhões de objectos em Junho de 2010. A segunda fase do projecto será marcada pelo lançamento, em 2011, de uma Europeana.eu que terá um carácter mais multilingue e contará com mais páginas web semânticas. Só 5% de todos os livros digitalizados se encontram disponíveis na Europeana e destes cerca de metade destes provêm de França, seguindo-se a Alemanha (16%), os Países Baixos (8%) e o Reino Unido (8%). Os outros estados têm um contributo igual ou inferior a 5%. É desejável um maior contributo por parte dos Estados-Membros Subscrevo o apelo para que o espólio da Europeana atinja um mínimo de 15 milhões de diferentes objectos digitalizados até 2015. Concordo que se preste especial atenção às obras que corram riscos de desaparecer a breve prazo e, entre estas, o material audiovisual. É ainda necessário que se acordem formas de incluir material protegido pelos direitos de autor de modo a que se encontrem obras actuais e do passado recente.

 
  
MPphoto
 
 

  João Ferreira (GUE/NGL), por escrito. A criação de uma biblioteca, museu e arquivo digital, abarcando o património cultural europeu, desde obras literárias a outros materiais de relevo cultural e científico, poderá trazer benefícios relevantes nas áreas da educação, da investigação e da cultura. Para concretizar o objectivo de beneficiar a população em geral - estando ao alcance de todos, não só na Europa, mas também no resto do mundo - é essencial que a Europeana garanta o acesso gratuito do público ao material disponibilizado, não esquecendo a importância de o fazer em formatos e suportes que garantam também a sua acessibilidade a pessoas portadoras de deficiência.

A resolução aprovada contém, todavia, alguns aspectos menos claros e outros desenvolvidos de forma insuficiente. Não é claro como e quem irá definir os conteúdos culturais e científicos que integrarão a Europeana, como será feita a sua gestão - questões importantes para avaliar em que medida assegurará uma representatividade efectiva da diversidade do património cultural europeu.

Persistem dúvidas sobre como irão funcionar as parcerias público-privadas propostas no relatório, assim como sobre o financiamento em geral das instituições culturais associadas à Europeana. Consideramos que os bens culturais e científicos são bens universais, devendo ser de livre acesso a toda a população, e não devem ser tratados como bens transaccionáveis.

 
  
MPphoto
 
 

  Sylvie Guillaume (S&D), par écrit. – Nous devons défendre l'accès de tous les Européens aux trésors artistiques et culturels de l'Europe qui constituent leur patrimoine. C'est en ce sens qu'Europeana, fantastique librairie numérique, contenant aujourd'hui près de 6 millions d'œuvres numérisées, a été lancée en 2008, malgré des débuts difficiles. Nous devons aujourd'hui améliorer les contenus d'Europeana tout en nous assurant du respect de la propriété intellectuelle. J'attache enfin pour ma part une attention particulière à ce que des améliorations soient apportées pour faciliter l'accès de cet outil aux publics en situation de handicap; ainsi, les États membres devraient favoriser un accès complet et gratuit de ces personnes au savoir collectif européen, au moyen de formats accessibles et de technologies adaptées.

 
  
MPphoto
 
 

  Cătălin Sorin Ivan (S&D), în scris. − Proiectul Europeana, biblioteca digitală a Uniunii Europene, trebuie apreciat ca iniţiativa menită să creeze un spaţiu cultural european, prin accesul larg al cetăţenilor la moştenirea culturală europeană. Din păcate, deşi lansat incă din noiembrie 2008, proiectul nu avansează, în primul rând din cauza obstacolelor legate de drepturile de autor, dar şi a finanţării reduse. Raportul PE, în forma finală adoptată astăzi, aduce recomandări utile pentru gestionarea acestui proiect in viitor. În primul rând, tipul finanţării trebuie revizuit, în direcţia parteneriatelor public-privat şi a contribuţiilor din partea statelor membre, deloc omogene in prezent. În al doilea rând, prin acest raport, atragem atenţia că doar printr-o digitizare pe scară largă a operelor, dar şi prin găsirea unor soluţii imediate pentru folosirea operelor cu drept de autor, se pot obţine rezultate reale. Un aport important, pe care acest raport îl poate aduce cadrului existent, îl reprezintă reglementările propuse în privinţa vizualizării operelor, care trebuie sa fie gratuită, în timp ce descărcarea ar trebui să se facă la un preţ acceptabil.

 
  
MPphoto
 
 

  Nuno Melo (PPE), por escrito. A divulgação do património cultural europeu é benéfica para vários sectores, nomeadamente a educação, a ciência, a investigação, o turismo, entre outros. No entanto há uma grande deficiência ao nível da sua divulgação e grande discrepância entre os estados membros, no que respeita à digitalização do seu património cultural para que este seja de acesso facilitado. É necessário um esforço comum que leve à rápida adopção de novas tecnologias que permitam uma rápida compilação de todo o património cultural europeu, em formato digital de alta qualidade, para que este seja divulgado mundialmente, ajudando assim a que outros povos tenham acesso à riqueza cultural da Europa.

 
  
MPphoto
 
 

  Andreas Mölzer (NI), schriftlich. Auf rund eine Million Bücher, Landkarten und Fotografien der EU-Staaten kann in der digitalen Bibliothek Europeana zugegriffen werden. Dass kommerzielle Anbieter mit „Google Books“ deutlich mehr Zugriffe verzeichnen und bei der Entwicklung um einiges weiter sind, ist logisch und hängt auch mit dem höheren Bekanntheitsgrad zusammen. Zuerst müssten mehr Universitäten und Institutionen für das Projekt gewonnen werden, um raschere Fortschritte bei Europeana zu erzielen und die digitale Bibliothek geläufiger zu machen. Erst dann kann man über mehr finanzielle Mittel reden. Selbst wenn Europeana für das europäische Kulturgut und Wissen bedeutend ist – gerade in Zeiten der Finanzkrise und der milliardenschweren Hilfe für Griechenland –, ist das Verständnis für eine Mittelerhöhung, noch dazu aus Wirtschaftsförderungen, begrenzt. Deshalb habe ich mich der Stimme enthalten.

 
  
MPphoto
 
 

  Wojciech Michał Olejniczak (S&D), raštu. − ES devizas "Suvienijusi įvairovę" labai tinka Europeanos projektui. Balsavau už šį pranešimą, kadangi tai pirmas rimtas bandymas pateikti visos Europos kultūrinį paveldą skaitmeniniame formate. Europa turi vieną iš didžiausių pasaulyje kultūrinių lobynų, kuris, mano manymu, turėtų būti prieinamas kuo platesniam visuomenės ratui. Šiek tiek apmaudu, kad skirtingos ES šalys nevienodai aktyviai perkelia savo kultūrinį paveldą į virtualią erdvę. Tai ypač ryšku tarp naujųjų ES šalių. Negalima nepaminėti ir kitų, kol kas neišspręstų problemų - projekto finansavimo, viešo ir privataus sektoriaus bendradarbiavimo, o svarbiausia, autorinių teisių apsaugos klausimo. Juos reikia kuo greičiau spręsti, kad Europos ir viso pasaulio žmonės galėtų prieiti prie Europos kultūros paveldo. Tikiuosi, kad mūsų priimtas pranešimas suteiks naują pagreitį Europeanos projekto vykdymui.

 
  
MPphoto
 
 

  Γεώργιος Παπανικολάου (PPE), γραπτώς. – Η θετική ψήφος στο πρόγραμμα Europeana σημαίνει στήριξη της προσπάθειας για την ψηφιοποίηση της πολιτιστικής κληρονομιάς των ευρωπαϊκών κρατών. Είναι, ωστόσο, πολύ σημαντικό να σημειωθεί ότι στόχος είναι η προστασία της αυτούσιας ηλεκτρονικής μορφής των έργων χωρίς να δίνεται η δυνατότητα στον χρήστη να τα τροποποιεί. Εν ολίγοις, σκοπός δεν είναι να αναπτύξουμε άλλο ένα διαδικτυακό εργαλείο αναζήτησης αλλά έναν ηλεκτρονικό τόπο που θα είναι συνάμα μουσείο, βιβλιοθήκη και πηγή επιστημονικής γνώσης. Η ψηφιοποίηση, όμως, της πολιτιστικής κληρονομιάς δεν μπορεί να καταστεί εφικτή χωρίς την βοήθεια των κρατών μελών και των εθνικών φορέων. Δυστυχώς, σήμερα το 47% του περιεχομένου της Europeana προέρχεται από την Γαλλία ενώ χώρες που θα έπρεπε να έχουν ισχυρή παρουσία δεδομένου της μεγάλης πολιτιστικής τους κληρονομιάς, όπως η Ελλάδα, δεν αντιπροσωπεύουν παρά μόνο ένα ισχνό ποσοστό των ψηφιοποιημένων αρχείων. Εξάλλου, ιδιαίτερη προσοχή πρέπει να δοθεί στη προστασία των πνευματικών δικαιωμάτων. Ψηφιοποίηση σημαίνει ελεύθερη πρόσβαση των πολιτών στη γνώση και την επιστήμη και σε καμία περίπτωση νέο πεδίο δράσης για ηλεκτρονική πειρατεία και ασυδοσία.

 
  
MPphoto
 
 

  Robert Rochefort (ALDE), par écrit. – C'est en 2000 que fut lancée l'idée de créer une bibliothèque européenne virtuelle. Objectif: mettre en ligne le patrimoine culturel européen pour le rendre accessible à tous. Qui pense Europeana pense donc "culture". Aujourd'hui, Europeana donne accès en quelques clics à 7 millions d'"objets numériques" (concrètement, il s'agit d'images, de textes, de sons et de vidéos), qu'il s'agisse d'œuvres mondialement connues ou de petits trésors cachés. Plus de 1000 institutions culturelles l'alimentent en contenu: galeries, centres d’archives, bibliothèques, ou musées (et non des moindres : Rijksmuseum, British Library, le Louvre,...). Certes, le projet est loin d'être abouti: la nouvelle version d'Europeana, en développement, sera lancée cette année avec l'objectif d'atteindre un volume de plus de 10 millions d’objets numériques avant juin. Pour transformer l'essai, plusieurs défis d'envergure doivent encore être relevés: enrichir le contenu à terme, intégrer davantage de matériel soumis aux droits d'auteur, solutionner la question des œuvres épuisées ou orphelines, trouver de nouvelles méthodes de financement, assurer une meilleure accessibilité aux personnes handicapées, fournir un service véritablement multilingue, toutes questions abordées intelligemment dans le texte que nous avons voté et auquel j'ai, en conséquence, apporté mon soutien.

 
  
MPphoto
 
 

  Joanna Senyszyn (S&D), na piśmie. − Jako członek Komisji Kultury i Edukacji popieram sprawozdanie „Europeana – kolejne kroki”. Europeana, łącząc zasoby cyfrowych bibliotek narodowych Europy, stanowi cyfrowy punkt dostępu do kulturowego i naukowego dziedzictwa ludzkości. Projekt poparło Stowarzyszenie Bibliotekarzy Polskich. Skuteczna realizacja tego projektu wymaga zapewnienia stabilnych środków finansowanych, gwarantujących udział w tym przedsięwzięciu bibliotek narodowych i powszechną dostępność do zasobów Europeany. Obecnie jedynie 5 proc. europejskiego dziedzictwa kulturowego jest udostępnione w formie cyfrowej Prawie połowa (47 proc.) pochodzi z Francji, 6 proc. z Niemiec i po 5 proc. z Holandii i Wielkiej Brytanii. Projekt zakłada, że od w czerwca 2010 r. będzie dostępnych 10 mln materiałów cyfrowych, a w 2011 r. – 15 mln. Aby to umożliwić, należy zwiększyć dofinansowanie digitalizacji produktów kultury, przy zapewnieniu ścisłej współpracy między podmiotami praw autorskich, instytucjami kulturalnymi, sektorem publicznym i prywatnym. Aby jak najwięcej osób mogło skorzystać z Europeany, materiały muszą być dostępne we wszystkich językach urzędowych Unii Europejskiej. Potrzebna jest kampania informacyjna dotycząca zwiększania wiedzy na temat Europeany. Portal musi także uwzględniać potrzeby osób niepełnosprawnych, aby umożliwić im pełny dostęp do wspólnej europejskiej wiedzy. W tym zakresie Komisja Europejska oraz poszczególni wydawcy powinni zapewnić osobom niepełnosprawnym specjalne cyfrowe wersje dzieł, np. audio.

 
  
MPphoto
 
 

  Róża Gräfin Von Thun Und Hohenstein (PPE), na piśmie. − Uważam, że utworzenie multimedialnej internetowej biblioteki Europeana jest niezwykle istotnym krokiem w procesie digitalizacji europejskiego i światowego dziedzictwa kulturowego. Dlatego też poparłam sprawozdanie Helgi Trupel.

Projekt udostępnia ponad czterech i pół miliona książek, filmów map i czasopism, zdjęć i muzyki, stanowi archiwum, które zachowuje dla przyszłych pokoleń treści zapisane uprzednio na papierze, płótnie czy pergaminie, co jest niezwykle cenne zarówno dla zwykłych obywateli, jak również dla naukowców, ułatwiając im dostęp do dzieł rzadkich i trudnych do zdobycia.

Dużą przeszkodą dla dalszego rozwoju Europeany jest niejednolite prawo autorskie w poszczególnych państwach członkowskich. Powinniśmy dążyć do ujednolicenia prawa, tak aby udostępnić obywatelom jak największą ilość dzieł, przy jednoczesnym zapewnieniu godziwego wynagrodzenia dla twórców. Sukces tego projektu zależeć będzie w dużym stopniu od dalszego finansowego zaangażowania państw członkowskich.

 
  
MPphoto
 
 

  Marie-Christine Vergiat (GUE/NGL), par écrit. – Je me suis abstenue lors du vote sur la résolution alternative sur Europeana - les prochaines étapes car cette résolution a été présentée par le PPE au mépris du vote qui s'est déroulé en commission.

La nouvelle résolution reprend une grande partie de la résolution initiale et intègre donc les amendements que j'avais présentés et qui ont été adoptés, mais le nouveau texte vise avant tout à refuser aux citoyens les moyens d'alimenter eux-mêmes Europeana à travers un espace spécial ainsi que la perspective du développement des outils Web 2.0.

J'ai donc refusé de m'associer à cette démarche, tant sur la forme que sur le fond.

 
  
  

Εκθεση: Marit Paulsen (A7-0053/2010)

 
  
MPphoto
 
 

  Luís Paulo Alves (S&D), por escrito. Votei a favoravelmente este relatório pois este insta a Comissão Europeia a avaliar a aplicação do plano de acção sobre o bem-estar animal actualmente em vigor (2006-2010) e a elaborar um novo plano de acção para 2011-2015. Este relatório também prevê a instauração de um sistema de controlo mais apertado e sanções mais eficazes para os proprietários de animais que não respeitem os requisitos de bem-estar estabelecidos por lei, que os agricultores europeus sejam compensados pelos custos de produção suplementares associados a normas mais elevadas de bem-estar, e defende que o financiamento dessas medidas seja incorporado nos novos regimes de ajuda da PAC a partir de 2013. O próximo plano de acção deverá centrar-se; numa legislação europeia geral em matéria de protecção animal, um centro europeu para a protecção e o bem-estar dos animais, melhor controlo da legislação aplicável, relação entre saúde animal e saúde pública e novas tecnologias.

 
  
MPphoto
 
 

  Elena Oana Antonescu (PPE), în scris. − Consider că s-au înregistrat progrese în ceea ce priveşte bunăstarea animalelor prin punerea în aplicare a Planului de acţiune 2006-2010, cele mai multe măsuri incluse în acest plan fiind puse în practică în mod satisfăcător.

Ca membru al comisiei care supervizează sănătatea publică şi siguranţa alimentară, am apreciat în special punerea în aplicare a acţiunilor pentru reducerea efectelor nocive asupra sănătăţii umane cauzate de folosirea antibioticelor în hrana animalelor, după interzicerea acestora în 2006. Am votat în favoarea raportului inclusiv pentru aceste motive.

Cu toate acestea, subliniez că în viitorul plan de acţiune ar trebui incluse mai multe măsuri în sprijinul agricultorilor din UE şi pentru îmbunătăţirea aplicării normelor actuale pentru transportul animalelor în statele membre.

 
  
MPphoto
 
 

  Liam Aylward (ALDE), i scríbhinn. − Vótáil mé i bhfabhar na tuarascála maidir leis an bPlean Gníomhaíochta um Leas Ainmhithe 2006 – 2010. Tá sláinte ainmhithe agus beostoic tábhachtach do mhuintir na hEorpa, d’earnáil talmhaíochta na hEorpa agus do gheilleagar na hEorpa.

Fearaim fáilte roimh an méid atá sa tuarascáil maidir le béim níos mó a chur sa Phlean Gníomhaíochta ar an reachtaíocht atá ann cheana a chur i bhfeidhm. Cinnte is gá cur i bhfeidhm rialacha Eorpacha agus na gcóras pionóis maidir le leasa ainmhithe a fheabhsú chun a chinntiú go mbíonn bunchaighdeán sásúil san Aontas Eorpach ó thaobh leasa ainmhithe de. Tá caighdeáin arda ag táirgeoirí agus feirmeoirí na hEorpa. Aontaím lena bhfuil sa tuarascáil maidir lena chinntiú go gcloíonn táirgí ó ainmhithe, cosúil le feoil, atá á n-iompórtáil isteach san Aontas Eorpach leis na coinníollacha leasa ainmhithe céanna ionas go mbíonn iomaíochas cothrom agus páirc imeartha réidh ann do gach éinne sa mhargadh.

 
  
MPphoto
 
 

  Vilija Blinkevičiūtė (S&D), raštu. − Balsavau už šį pranešimą, kadangi itin svarbu vykdyti Europos gyvūnų apsaugos politiką ir teisės aktais sukurti bendrus Europos Sąjungos gyvūnų apsaugos standartus. Gera gyvūnų sveikata ir tinkamos gyvulininkystės sąlygos svarbios ne tik gyvūnų gerovei, bet ir visuomenės sveikatai apskritai. Atsižvelgiant į tai, kad remiantis Bendrijos teisės aktais visi gyvūnai laikomi jaučiančiomis būtybėmis, būtina griežtinti gyvūnų gerovės tikrinimą ir laikytis gyvūnų apsaugos standartų. Deja, šiuo laikotarpiu Komisija neparengė konkrečios strategijos, susijusios su gyvūnų gerovės standartais, o apsiribojo 2009 m. spalio mėn. pateikta ataskaita. Pritariu Europos Parlamento raginimui, kad Komisija turi parengti naują veiksmų planą 2011-2015 m. laikotarpiu ir skirti jam būtiną finansavimą. ES biudžete turi būti numatyta pakankamai asignavimų, kad Komija galėtų atlikti stebėseną, prireikus remti gamintojus ir kovoti su mažėjančiu konkurencingumu, kurį lemia tvirtinami nauji ir keičiami gyvūnų gerovės standartai. Taip pat valstybės narės turi užtikrinti, kad už ES gyvūnų gerovės teisės aktų pažeidimus būtų taikomos veiksmingos baudos. Taigi, tik griežtinant gyvūnų apsaugos teisės aktus ir jų įgyvendinimą, bus galima užtikrinti gyvūnų apsaugą, ir kad vidaus rinkoje nebūtų siūloma bendro įstatymo neatitinkančios gyvulinės produkcijos.

 
  
MPphoto
 
 

  Louis Bontes (NI), schriftelijk. − De PVV is voor dierenwelzijn, maar dat is een aangelegenheid van de lidstaten en niet van de EU.

 
  
MPphoto
 
 

  Robert Dušek (S&D), písemně. − V Evropě byla a je aktivní vůle i dlouhá tradice dobrého zacházení se zvířaty. Dobrý zdravotní stav a kvalitní chov hospodářských zvířat má zásadní význam i pro veřejné zdraví obyvatelstva. Přísné normy v poměru ke zbytku světa jsou součástí značky evropských zemědělců stejně jako např. jakost zemědělských výrobků. Z těchto důvodů je třeba vyvinout maximální úsilí, aby byl vytvořen právní rámec určující minimální standardy platné v celé EU ve všech formách chovu hospodářských zvířat. Jedině tím bude umožněna volná a spravedlivá hospodářská soutěž na vnitřním trhu. Je nutné požadovat minimální normy také na globalizovaném trhu, aby se předešlo eventuálnímu přemísťování chovů evropských chovatelů do regionů s nižšími standardy mimo EU. Vítám návrh zpravodajky, aby vyšší výrobní náklady spojené s přísnějšími normami byly kompenzovány v rámci podpor budoucích forem společné zemědělské politiky. Je nutné však podotknout, že nebyl učiněn žádný další pokrok v satelitním sledování přepravy zvířat, a je také politováníhodné, že někteří evropští zemědělci nedodržují schválené standardy, především v chovu prasat. Je třeba mít na vědomí, že vyšší standardy vyžadují větší finanční výdaje, a proto jsou poctiví a odpovědní chovatelé chováním těch neodpovědných na trhu znevýhodňováni. Z těchto důvodů je nezbytné stanovit možnosti adekvátních sankcí v případě porušování předpisů Společenství.

 
  
MPphoto
 
 

  Edite Estrela (S&D), por escrito. Votei favoravelmente o relatório sobre a análise e avaliação do Plano de Acção Comunitário relativo ao Bem-Estar dos Animais 2006-2010 que propõe que seja instaurado um sistema de controlo mais apertado e sanções mais eficazes para os proprietários de animais que não respeitem os requisitos de bem-estar estabelecidos por lei. É essencial garantir, nos novos regimes da PAC, que os agricultores europeus sejam compensados pelos custos de produção mais elevados associados a normas mais exigentes de bem-estar dos animais.

 
  
MPphoto
 
 

  Göran Färm, Anna Hedh, Olle Ludvigsson och Marita Ulvskog (S&D), skriftlig. − Vi svenska socialdemokrater valde efter viss tveksamhet att rösta för detta betänkande om djurskyddet i Europa. Vi hade föredragit en höjd ambitionsnivå för det europeiska djurskyddet och vi vill inte att skyddet utformas så att enskilda medlemsländer hindras från att ställa högre krav än EU-reglerna. Vi har dock valt att se betänkandet som en del i en fortsatt process där dessa krav så småningom kan tillgododses och därför  röstat ja till betänkandet.

 
  
MPphoto
 
 

  Diogo Feio (PPE), por escrito. Acompanho a relatora-sombra do PPE, Elisabeth Jeggle, quando diz que é necessária uma abordagem mais coerente em matéria de protecção do bem-estar animal, o que não significa, no entanto, que sejam necessárias mais leis e regulamentos. Além disso, não posso deixar de reconhecer, sem desmerecer a questão da protecção do bem-estar animal, que o excesso de regulamentação e de normativas a cumprir pode, em última análise, levar a efeitos perversos do mercado.

Não se deve esquecer que, quanto mais normas existirem, mais difícil se torna para os produtores cumprirem-nas e menos competitiva se torna a exploração pecuária europeia. Além disso, a excessiva protecção dos animais não pode levar a esquecer outros valores, igualmente importantes e que importa preservar, como sejam a competitividade económica, a sustentabilidade da agricultura e da exploração pecuária e, ainda, algumas tradições nacionais.

Por outro lado, porém, a saúde humana deve ser protegida contra doenças transmitidas pelos animais (sejam animais selvagens, de companhia ou usados na alimentação humana) e para tal é preciso que a investigação científica nos dê as indicações para uma melhor regulamentação e protecção da saúde pública.

 
  
MPphoto
 
 

  José Manuel Fernandes (PPE), por escrito. Um nível elevado de bem-estar dos animais, desde a criação até ao abate favorece a segurança e a qualidade dos produtos. Neste âmbito as normas europeias são das mais avançadas em termos mundiais. No entanto, os produtores europeus não podem ficar em desvantagem no mercado europeu por cumprirem estas normas. Na verdade, estas normas trazem custos de exploração e encargos financeiros e administrativos para os agricultores da EU. Para que haja concorrência leal é necessário que haja reciprocidade de normas perante os produtores extracomunitários. Assim, os agricultores europeus devem ser compensados pelos custos de produção inerentes a normas mais elevadas de bem-estar dos animais. O financiamento destas compensações deve constar dos novos regimes de ajuda da política agrícola comum a partir de 2013. Note-se que a política europeia de protecção dos animais tem de ser acompanhada por uma política comercial coerente. Repare-se que as questões relacionadas com o bem-estar dos animais não foram tratadas, nem no acordo-quadro de Julho de 2004, nem em quaisquer outros documentos chave da Ronda de Doha da OMC. Assim, não se devem introduzir mais normas de bem-estar dos animais que tenham efeitos negativos na competitividade dos produtores enquanto os parceiros comerciais da OMC não subscreverem essas normas.

 
  
MPphoto
 
 

  João Ferreira (GUE/NGL), por escrito. O relatório aprovado contém aspectos positivos importantes, como sejam: a necessidade de regulamentação das importações e a garantia de que todos os animais e carnes importados de países terceiros respondam às mesmas exigências de bem-estar que as aplicáveis na UE; a necessidade de cobertura adequada dos custos adicionais gerados pela promoção do bem-estar animal; o reconhecimento das capacidades de investimento limitadas de muitos pequenos e médios produtores, prejudicados por um injusto funcionamento da cadeia de abastecimento alimentar; e a defesa de incentivos à criação, comercialização e abate de animais a nível regional, a fim de evitar o transporte a longa distância de animais, tanto de criação como para abate. Infelizmente, o relatório falha no reconhecimento de que a actual PAC promove e favorece modelos de produção intensivos, frequentemente incompatíveis com o bem-estar e saúde animais. Poderia e deveria ter ido mais além, fazendo a crítica e recusando o produtivismo da actual PAC e defendendo uma outra política agrícola. Ademais, avança com propostas pouco realistas e dificilmente exequíveis, como o desenvolvimento de um sistema de satélite para a monitorização do transporte de animais.

 
  
MPphoto
 
 

  Bruno Gollnisch (NI), par écrit. – Deux remarques à propos de ce rapport. Même si le rapporteur ne va pas tout à fait au bout de sa logique, il est rafraîchissant de constater que ce Parlement prend enfin conscience d'un certain nombre de problèmes. L'imposition de règles légitimes à nos propres producteurs et éleveurs les pénalise dans un système ultra-échangiste mondial où les préoccupations sociales, environnementales ou autres sont considérées par l'OMC comme des barrières non tarifaires aux échanges. Faut-il rappeler que ce même Parlement a toujours privilégié le commerce et qu'il est donc coresponsable de cette situation? Je m'étonne également de ce qu'il ne soit pas fait mention des régressions législatives imposées par la Commission au sujet, notamment, des productions biologiques, qui ont un impact non seulement sur la qualité des produits, mais aussi sur le bien-être animal et la santé humaine. Deuxièmement, il serait temps de prendre conscience de ce que le respect, pour vous citer, "des usages en matière de rites religieux et de traditions culturelles" peut aller à l'encontre de ces normes que vous prétendez défendre et des traditions et pratiques réellement européennes. Il n'est pas acceptable que certaines communautés allogènes puissent revendiquer sur ces bases des modes d'abattage cruels, et même recommander la violation de la règlementation de l'UE dans ce domaine!

 
  
MPphoto
 
 

  Dan Jørgensen (S&D), skriftlig. − De danske socialdemokrater stemte for betænkningen om dyrevelfærd i EU. Vi støtter en ambitiøs dyrevelfærdspolitik, der styrker hensynet til dyrevelfærd i overensstemmelse med artikel 13 i traktaten om den Europæiske Unions funktionsmåde – evt. i form af positive incitamentsstrukturer. Vi støtter derimod ikke, at der automatisk tildeles nye midler til den europæiske landbrugssektor som følge af økonomisk tab forbundet med hensynet til dyrevelfærd.

 
  
MPphoto
 
 

  Jarosław Kalinowski (PPE), na piśmie. − Uważam, że dobrostan zwierząt jest sprawą priorytetową, mającą ogromny wpływ na zdrowie publiczne oraz europejską gospodarkę. Niezbędne jest szybkie i sprawne wdrożenie spójnych przepisów w tym zakresie oraz powołanie instytucji zajmującej się koordynacją dobrostanu zwierząt. Obecnie obowiązujący wspólnotowy plan działania został wdrożony w zadowalającym stopniu, ale w przyszłości należy zwrócić większą uwagę na sprawę transportu zwierząt i ich monitoringu. Trzeba dążyć do wyrównania poziomu obowiązujących standardów dobrostanu zwierząt w poszczególnych krajach Unii, gdyż obecnie mamy duże dysproporcje w warunkach bytowych zwierząt oraz rosnącą destabilizację na rynkach hodowlanych.

 
  
MPphoto
 
 

  Nuno Melo (PPE), por escrito. Congratulamo-nos por a Europa ter atingido um dos níveis mais elevados do mundo nesta matéria. A criação de um sistema de controlo mais apertado e sanções mais eficazes para os proprietários de animais que não respeitem os requisitos de bem estar estabelecidos por lei é fundamental, mas como tais medidas implicam custos adicionais aos agricultores, somos favoráveis às ajudas compensatórias que estão contempladas neste plano e que farão parte dos novos regimes de ajuda da PAC a partir de 2013. Importa salientar que a par deste plano, a U.E imponha regras rígidas e bem definidas relativamente a outros países que não respeitem estas normas, e que por tal venham a constituir uma concorrência desleal face aos agricultores da U.E.

 
  
MPphoto
 
 

  Andreas Mölzer (NI), schriftlich. Seit Jahren bemüht sich die EU, einheitliche Richtlinien in Sachen Tierhaltung zu erreichen. Vor allem in der Massentierhaltung konnten Fortschritte erzielt werden, es sind jedoch noch einige Anstrengungen zu unternehmen. Eine Weiterführung des Aktionsplanes ist auf jeden Fall sinnvoll – vor allem im Bereich der Exekution bestehender Gesetze und Richtlinien. In diesem Zusammenhang muss eindeutig nochmals auf das Problem der Osthundeimporte hingewiesen werden, bei dem mit den vorhandenen Regelungen noch nicht alle Schlupflöcher gestopft sind. Kranke und verwahrloste Tiere, die meist viel zu früh von ihrer Mutter genommen wurden, werden unter unwürdigsten Bedingungen in den Westen transportiert, um sie hier teuer zu verkaufen. Der vorliegende Bericht ist als positives Signal in die richtige Richtung zu werten, weshalb ich mit Ja gestimmt habe.

 
  
MPphoto
 
 

  Søren Bo Søndergaard (GUE/NGL), skriftlig. − Jeg har stemt for Europa-Parlamentets initiativbetænkning om evaluering og analyse af handlingsplanen for dyrebeskyttelse og dyrevelfærd (Paulsen-betænkningen), fordi jeg bakker fuldt op om målsætningen om at styrke dyrevelfærden i EU.

Betænkningen er imidlertid uklar omkring, hvorvidt EU skal lave maksimumsharmonisering på området. Jeg kan under ingen omstændigheder støtte et fremtidigt forslag, som forhindrer medlemsstaterne i at lave bedre bindende standarder for dyrevelfærd end de standarder, som man kan blive enig om på EU-niveau.

Tværtimod mener jeg, at det er afgørende for den videre kamp for bedre dyrevelfærd, at det er muligt for medlemsstaterne at være foregangsland på området.

 
  
MPphoto
 
 

  Eva-Britt Svensson (GUE/NGL), skriftlig. − Jag har röstat ja till Paulsens betänkande om djurskyddslagstiftning. Jag vill dock poängtera att det är viktigt att det är minimilagstiftning. Medlemsstaterna och regionerna ska ha möjlighet att genomföra mer långtgående djurskyddslagstiftning.

 
  
MPphoto
 
 

  Nuno Teixeira (PPE), por escrito. O relatório hoje votado avalia, de modo objectivo e crítico, os resultados do Plano de Acção para a Protecção do Bem-Estar dos Animais 2006-2010 e define prioridades realísticas e necessárias para um crescimento, no sentido do progresso, da produção e do consumo alimentar na União Europeia. Um ponto a salientar é o reconhecimento de que uma maior qualidade dos produtos implica um crescimento de custos para os produtores, em especial para os produtores primários, o que normalmente não se traduz num aumento da procura comercial, pois apenas uma minoria dos consumidores vai optar por produtos mais caros.

Assim, o relatório enfatiza a necessidade de compensar estes mesmos produtores pelos esforços dispendidos. De notar é, também, a intenção de impor aos produtos de países terceiros a regulamentação que é aplicável aos produtos comunitários, garantindo uma competitividade comercial justa e equilibrada. Finalmente, parece-me importante defender a ideia de criar um centro de coordenação europeu e de adoptar legislação geral e comum, de forma a harmonizar as boas práticas e estabelecer mecanismos de controlo.

 
  
MPphoto
 
 

  Daniël van der Stoep (NI), schriftelijk. − De PVV is voor dierenwelzijn, maar dat is een aangelegenheid van de lidstaten en niet van de EU.

 
  
MPphoto
 
 

  Artur Zasada (PPE), na piśmie. − Przyjęliśmy dziś ważną rezolucję poddającą ocenie plan działań Komisji Europejskiej dotyczącą dobrostanu zwierząt na lata 2006-2010. Za wysokimi standardami odnoszącymi się do zdrowia zwierząt stoją nie tylko argumenty natury etycznej, lecz również troska o bezpieczeństwo i jakość wytwarzanych ze zwierząt produktów, co ma niewątpliwy wpływ na tworzenie pozytywnej, solidnej europejskiej marki rolnej.

 
  
  

Εκθεση: Stéphane Le Foll (A7-0060/2010)

 
  
MPphoto
 
 

  Richard Ashworth (ECR), in writing. − Whilst we support measures to manage and protect European forests, we do not support the creation of a new European forestry policy that would transfer powers in this area to the European Union. The report also refers to the Soil Directive, legislation that the British Conservative Delegation opposes, as soil can be best managed by Member States, because applying the same rules on all soil from Northern Finland to Southern Greece will not bring any benefit to farmers in the UK. UK farmers already meet very high voluntary standards of soil management and have continued to improve standards. The Soil Directive as proposed by the European Commission was flawed in many aspects and would only bring more regulation, more cost and less flexibility to British farmers, who we believe know better than European bureaucrats how to manage their own land.

 
  
MPphoto
 
 

  Sophie Auconie (PPE), par écrit. – Le rapport sur l’agriculture de l’UE et le changement climatique présente à mes yeux la qualité essentielle d’allier protection de l’environnement et promotion d’une agriculture européenne forte. En effet, le secteur agricole doit s’orienter résolument vers des modes de production plus respectueux de l’environnement et plus durable.

Néanmoins, il n’est pas question que ces objectifs soient prétextes à un affaiblissement de l’agriculture dans l’UE. Pour cela, il est nécessaire de garantir une meilleure utilisation des ressources et un traçage des produits. J’ai donc voté pour ce rapport parce qu’il respecte ces équilibres.

 
  
MPphoto
 
 

  Zigmantas Balčytis (S&D), in writing. − I gave my full support to this report. The upcoming CAP reform will have to take into account many issues, including climate change. It is already clear that climate change will have a negative impact on EU agriculture, especially in the south and south-east regions. The new CAP, thus, will have to meet growing public demand for a more sustainable agricultural policy. For the time being, the CAP does not address environmental issues in a consistent manner. The new challenges of climate change, water management, renewable energies and biodiversity were not fully taken on board at the time of the CAP health check. I am certain that the CAP must be turned into an agricultural , food and environment policy with fairer and more sustainable farmer support systems while ensuring the preservation of rural areas, biodiversity conservation , carbon capture and food security.

 
  
MPphoto
 
 

  Jean-Luc Bennahmias (ALDE), par écrit. – La politique agricole commune est un domaine clé dans la lutte contre le changement climatique des années à venir. En cela, le rapport présenté par Stéphane le Foll met l'enjeu climatique au centre de la PAC d'une manière avisée.

L'agriculture est concernée à double titre par le changement du climat. Elle est la première à subir l'augmentation de la sécheresse et des catastrophes naturelles. Mais elle est aussi à l'origine de 9% des émissions de gaz à effet de serre du continent. Le Parlement européen montre que des pistes vertueuses sont à notre portée.

Les engrais azotés utilisés par les agriculteurs sont particulièrement émetteurs de CO2. En ciblant leur usage, en promouvant les engrais à base de déchets biologiques et en mettant l'accent sur l'agriculture biologique, on réduit drastiquement les émissions de gaz à effet de serre. Le méthane des déjections animales est aussi une source d'énergie renouvelable! Et les forêts comme les sols européens sont d'incroyables réservoirs à CO2.

 
  
MPphoto
 
 

  Sebastian Valentin Bodu (PPE), în scris. − Uniunea Europeană este cel mai mare importator de produse agricole la nivel mondial, iar încurajarea producţiei interne, cu impact minim asupra schimbărilor climatice, este salutară. Concluziile raportului dezbătut miercuri în Parlamentul European ne arată că importul de produse agricole din state terţe are un impact negativ mult mai mare asupra mediului decât producţia internă, care se supune unor reguli mai stricte de reducere a emisiilor de dioxid carbon, ce favorizează schimbările climatice.

Agricultura a fost şi va rămâne principala sursă de hrană la nivel mondial. Potrivit Organizaţiei Naţiunilor Unite pentru Alimentaţie şi Agricultură, producţia agricolă trebuie să crească cu 70% în următorii 40 de ani pentru a acoperi nevoile populaţiei mondiale. Uniunea Europeană trebuie să înceapă să conceapă politici sau să treacă de urgenţă la implementarea celor existente, pentru a preîntâmpina o criză pe termen lung. Aceste politici trebuie coroborate cu obiectivele ambiţioase de reducere a emisiilor de dioxid de carbon cu impact negativ asupra mediului, pentru că ne învârtim într-un cerc vicios: potrivit specialiştilor, agricultura făcută fără a lua în calcul impactul asupra mediului va produce încălzire globală, ceea ce va conduce la dificultăţi majore în a mai face agricultură pe termen lung.

 
  
MPphoto
 
 

  Maria Da Graça Carvalho (PPE), por escrito. A agricultura europeia contribui para a consecução dos objectivos de redução das alterações climáticas fixados pela União até 2020. As emissões de GEE têm vindo a diminuir como resultado de uma maior eficiência da agricultura da UE, de constantes inovações e da utilização de novas técnicas, como o armazenamento de CO2 nos solos e o desenvolvimento de produção de energias renováveis sustentáveis. A inovação tem, por isso, um papel importante a desempenhar na redução do impacto da agricultura nas alterações climáticas e na moderação das respectivas consequências ambientais. Apelo a que verbas europeias do sector da agricultura sejam aplicadas no desenvolvimento de tecnologias para a adaptação deste sector no combate às alterações climáticas. O papel da agricultura no processo de luta contra as alterações climáticas deve ter em consideração a posição concorrencial do sector dos produtos agro-alimentares da UE no mercado mundial, sendo por isso necessário encontrar soluções que permitam à agricultura convencional contribuir para uma gestão sustentável do ambiente, protegendo-a simultaneamente da especulação dos alimentos no mercado de “commodities” e do proteccionismo do comércio internacional.

 
  
MPphoto
 
 

  Marielle De Sarnez (ALDE), par écrit. – La délégation du Mouvement Démocrate au Parlement européen se félicite de l'adoption du rapport sur l'agriculture de l'UE et le changement climatique. Elle approuve que soit mis l'accent sur les nouveaux défis auxquels devra faire face la politique agricole commune, tels que le changement climatique, la question de l'eau, des énergies renouvelables, de la biodiversité, et la gestion des sols (captation du dioxyde de carbone, capacité de rétention de l'eau et des éléments minéraux, vie biologique, etc.). Dans le même esprit, la délégation du MoDem a souhaité que soit mise en place une politique forestière européenne commune afin de promouvoir une gestion et une production durables des forêts, et de mieux valoriser les apports de la filière bois et son développement économique. Toutes ces questions sont essentielles. Elles devront avoir toute leur place dans la future politique agricole.

 
  
MPphoto
 
 

  Edite Estrela (S&D), por escrito. Votei favoravelmente o relatório sobre a agricultura na UE e as alterações climáticas porque apresenta medidas concretas que podem contribuir para uma agricultura mais sustentável. A agricultura é uma das actividades mais afectadas pelas alterações climáticas, mas também é das que mais contribuem para as emissões de CO2. No âmbito da futura reforma da PAC, dever-se-á incentivar o desenvolvimento de práticas que permitam uma melhor adaptação da agricultura europeia às consequências das alterações climáticas e, por outro lado, que possam contribuir para o seu atenuamento.

 
  
MPphoto
 
 

  Göran Färm, Anna Hedh, Olle Ludvigsson och Marita Ulvskog (S&D), skriftlig. − Vi svenska socialdemokrater röstade mot den del av betänkandet som efterfrågar en gemensam skogspolitik i EU. Vi anser att det även i fortsättningen är medlemsstaterna som ska besluta om skogspolitiken.

 
  
MPphoto
 
 

  Diogo Feio (PPE), por escrito. A agricultura é responsável por 9,3% das emissões totais de CO2 da União Europeia, sendo que em 1990 representava 11% dessas mesmas emissões. Tem-se verificado, assim, uma diminuição constante e progressiva das emissões com efeito estufa, contribuindo a agricultura, de forma positiva, para o cumprimento dos objectivos de diminuição de emissões fixados à União Europeia.

Além disso, não posso deixar de recordar que as preocupações ambientais, embora legítimas e necessárias, no que respeita ao sector agrícola têm que pesar, devidamente, o impacto das propostas em termos de sustentabilidade e de produtividade agrícola. No âmbito da reforma da PAC, deverá, por isso mesmo, ser cautelosamente abordada a relação da agricultura com a protecção ambiental, sem esquecer que, para além do impacto negativo no ambiente (através, nomeadamente, das emissões de CO2), a agricultura contribui, de forma decisiva, para a preservação e gestão dos recursos naturais, o crescimento verde e a gestão da paisagem e da biodiversidade. Estas são mais-valias criadas pela agricultura, que deverão ser devidamente tidas em conta quando se propõe estudar a relação entre a agricultura e o ambiente.

 
  
MPphoto
 
 

  José Manuel Fernandes (PPE), por escrito. A agricultura está directamente implicada na questão das alterações climáticas uma vez que contribui em parte para a produção de gases com efeitos de estufa sendo ao mesmo tempo afectada por essas alterações. Os impactos negativos dessas alterações já se fazem sentir sendo a seca e a erosão dos solos um dos grandes problemas sobretudo nos Estados-Membros do Sul. Mas a agricultura pode contribuir também para combater as alterações climáticas e dispõe de um importante potencial para um desenvolvimento sustentável. A PAC deverá portanto incentivar as práticas agrícolas que permitam limitar emissões e/ou melhorar a fixação do carbono já que a agricultura e a floresta são os principais sectores económicos aptos a captar o CO2 resultante das actividades humanas, conservando e armazenando o carbono no solo. Temos de evoluir para um agricultura mais sustentável o que obriga a uma melhor eficiência e teremos, segundo a FAO, de aumentar a produção alimentar mundial em 70% até 2050, para fazer face ao aumento da população mundial. Teremos de produzir mais mas de forma sustentável o que obriga a mais eficiência, à adopção das melhores técnicas e práticas e a um aumento do investimento na investigação científica para esta área.

 
  
MPphoto
 
 

  João Ferreira (GUE/NGL), por escrito. A consideração das implicações de alterações climáticas na agricultura constitui uma preocupação pertinente. Como pertinente, inteiramente justificada e necessária é também a compatibilização da actividade agrícola com a preservação de um conjunto de valores naturais e culturais, como os solos, a paisagem e a biodiversidade. Todavia, estas preocupações não nos devem fazer esquecer que a principal função da agricultura é a produção de alimentos, nem devem servir de pretexto para alterações da Política Agrícola Comum que agravem a preocupante e inaceitável dependência alimentar de vários países, da UE - como é o caso de Portugal - e não só, ameaçando a soberania e segurança alimentares dos povos, em nome de uma alegada intocável "posição concorrencial do sector dos produtos agro-alimentares da UE no mercado mundial". Seria importante que este relatório dedicasse algumas linhas, poucas que fossem, à necessidade de romper com o modelo produtivista que tem enformado as sucessivas reformas da PAC e às suas nefastas consequências sociais e ambientais. Infelizmente, sobre isto, nem uma palavra. Teria sido igualmente importante que evitasse alguma ambiguidade, numa altura em que nos confrontamos com tentativas de imposição dos interesses das multinacionais do agro-negócio por parte da Comissão Europeia, relativamente à disseminação de OGMs.

 
  
MPphoto
 
 

  Sylvie Guillaume (S&D), par écrit. – J'ai soutenu le rapport de mon collègue socialiste français Stéphane LE FOLL car il défend l'idée que l'agriculture européenne doit continuer – comme elle a déjà commencé à le faire – à s'adapter aux conséquences des modifications climatiques en cours et se préparer à l'impact qu'auront ces changements à l'avenir pour de nombreuses régions de l'Union européenne. Dans la lutte contre le réchauffement climatique, l'agriculture a en effet une place cruciale et un rôle à jouer. C'est un enjeu essentiel pour assurer la sécurité alimentaire et s'engager sur la voie de la durabilité. Dans ce contexte, la PAC post-2013 devra nécessairement intégrer cette dimension "climat" en apportant des solutions et une aide à la réduction des émissions de gaz à effet de serre, en encourageant le stockage du carbone dans les sols, en développant la production d'énergies renouvelables durables et en maximisant la fonction de photosynthèse.

 
  
MPphoto
 
 

  Dan Jørgensen (S&D), skriftlig. − De danske socialdemokrater stemte for betænkning A7-0060/2010 om landbrug og klimaforandringer. Vi støtter en ambitiøs landbrugspolitik, der ruster den europæiske landbrugssektor til at modstå klimaforandringerne, men vi støtter ikke, at der tildeles nye penge til den europæiske landbrugspolitik.

 
  
MPphoto
 
 

  Jarosław Kalinowski (PPE), na piśmie. − W kwestii zmian klimatu rolnictwo nie powinno być traktowane jako szkodliwa gałąź gospodarki, a wręcz przeciwnie, jako przemysł posiadający nie tylko najlepsze możliwości dostosowania się do zmian ekosystemu, ale wręcz umożliwiający skuteczne przeciwdziałanie szkodliwym skutkom globalnego ocieplenia. Już dziś odnotowuje się znaczne obniżenie poziomu emisji CO2 w rolnictwie w porównaniu do poprzednich dziesięcioleci. Inwestycje w rozwój obszarów wiejskich, a więc II filar WPR, umożliwią lepsze kształcenie rolników, modernizację technologiczną gospodarstw, a także odpowiedni nadzór i kontrolę nad środowiskiem i zachowaniem bioróżnorodności. Odpowiednio prowadzone gospodarstwa zaowocują wychwytywaniem dwutlenku węgla i większym bezpieczeństwem żywnościowym. Innowacyjne badania i właściwe inwestycje w ramach WPR pomogą rolnictwu stać się potężnym narzędziem do walki ze zmianami klimatu i zanieczyszczeniem atmosfery.

 
  
MPphoto
 
 

  Jean-Luc Mélenchon (GUE/NGL), par écrit. – Ce rapport se maintient dans une logique productiviste et libérale qui contrevient à l'intérêt général. Celui-ci passe par le respect des êtres humains et de notre écosystème. Productivisme et capitalisme ne le permettent pas. Cependant, la préférence donnée aux circuits courts (bien qu'ils ne soient pas cités en tant que tels), la priorité donnée aux énergies renouvelable, la critique des systèmes d'irrigation coûteux ou encore la qualification de l'atténuation des effets du changement climatique comme "bien public" sont autant de concessions à nos thèses que l'on ne saurait ignorer.

 
  
MPphoto
 
 

  Nuno Melo (PPE), por escrito. A adaptação às alterações climáticas tem vindo a tornar-se uma realidade que todos terão de encarar como prioritária na política da U.E. O fenómeno das alterações climáticas prejudica a agricultura o que segundo recentes relatórios publicados, aponta para um cenário muito pouco animador para este sector. Aparentemente, serão sobretudo os países do sul da Europa os mais atingidos pelas alterações climáticas. È fundamental que a PAC mediante tais alterações aja em conformidade, fomentando uma melhor gestão dos recursos. Optimização dos recursos hídricos, escolha de variedades seleccionadas pela sua resistência às alterações climáticas e às doenças, protecção dos solos da erosão, conservação das pastagens, incremento da reflorestação, reabilitação das superfícies degradadas, melhor gestão florestal que limite os riscos de incêndio e novas medidas de vigilância e controlo de doenças são medidas importantíssimas de adaptação da agricultura europeia aos efeitos do aquecimento. Cada vez mais a agricultura dependerá do estado do clima, por isso aprovamos todas as medidas que atenuem este grave problema.

 
  
MPphoto
 
 

  Rovana Plumb (S&D), în scris. − Am votat acest raport deoarece consider că agricultura este un sector productiv care este afectat de consecințele schimbărilor climatice și de presiunea exercitată de acestea, dar care este, totodată, direct legat de obiectivele de atenuare a efectelor schimbărilor climatice, fie contribuind la reducerea emisiilor de gaze cu efect de seră, păstrarea şi asigurarea gestionării adecvate a resurselor de apă, fie stimulând producția şi descentralizarea surselor regenerabile durabile de energie. În acest sens, statele est-europene cu sectoare agricole puternic dezvoltate pot beneficia din plin de dezvoltarea industriei de biocarburanti, aceasta contribuind la creşterea venitului in zona rurala şi la crearea de locuri de munca „verzi” (de exemplu, se preconizează că in domeniul energiilor regenerabile, în sectorul agricol, se vor crea 750 000 de locuri de muncă până în 2020).

 
  
MPphoto
 
 

  Frédérique Ries (ALDE), par écrit. – Toutes les initiatives visant à réduire le réchauffement climatique sont les bienvenues. A l'instar de celle qui s'est déroulée hier au Parlement européen, où 1 500 élus de grandes villes européennes se sont engagés à réduire de plus de 20 % leurs émissions de gaz à effet de serre d'ici 2020. L'adoption, aujourd'hui, du rapport Le Foll sur l'adaptation de l'agriculture européenne au changement climatique participe de cette même logique. Rappelons que le secteur agricole est responsable de près de 10 % des émissions de CO2. L'agriculture a beaucoup à gagner à anticiper les effets néfastes du dérèglement climatique: zones inondées, diminution des zones cultivables, déforestation, rendements aléatoires. Il faut donc miser sur le volet durable de l'agriculture. La promotion d'un usage raisonnable des engrais et des pesticides, ajoutée à la diversification des filières de production et d'élevage, assurera aux agriculteurs une plus grande autonomie ainsi qu'une meilleure assise financière. À l'évidence, l'agriculture européenne doit jouer un rôle majeur dans la lutte contre le dérèglement climatique. Des pistes existent: fixation des puits de carbone, fourniture d'énergies renouvelables, nouvelles techniques d'irrigation. Il ne reste plus qu'à les traduire en politiques concrètes et à les intégrer dans la PAC réformée de 2013.

 
  
MPphoto
 
 

  Eva-Britt Svensson (GUE/NGL), skriftlig. − Jag har röstat nej till betänkandet. Skälet till det är att Le Foll förespråkar en gemensam skogspolitik. Skogspolitiken är en nationell angelägenhet, skillnaderna mellan EU:s länder är extremt stora. Jag anser även att jordbrukspolitiken, bortsett från gränsöverskridande miljöfrågor, inte är lämplig för gemenskapsbeslut, särskilt inte efter det att EU utvidgats till 27 länder. Men så länge EU:s gemensamma jordbrukspolitik finns, vill jag att besluten ska bli så bra som möjligt i det uppenbara syftet att möta klimatförändringar. Jag hyser stor sympati för flera av Le Folls förslag för att komma åt klimathoten, vår tids stora ödesfråga. Men att förorda en gemensam skogspolitik är att slå in på en felaktig väg.

 
  
MPphoto
 
 

  József Szájer (PPE), in writing. − For the record: as a chief whip of the PPE Group, I hereby state that the PPE Group’s original intention was to vote against paragraph 18/2 (roll-call vote). A technical error was made by the group.

 
  
MPphoto
 
 

  Marc Tarabella (S&D), par écrit. – J'ai voté POUR le rapport de mon collègue, Stéphane Le Foll, car je suis convaincu de l'importance du rôle que va jouer notre agriculture dans la problématique de la lutte contre le réchauffement climatique. Notre agriculture va aider l'Union européenne à respecter ses objectifs de réductions d'émissions. Je me félicite de l'adoption des paragraphes 18 et 20 concernant le respect et l'amélioration de la qualité des sols avec la fixation du dioxyde de carbone et l'utilisation de la biomasse pour le chauffage permettant de réduire considérablement les conséquences négatives du changement climatique. Je me veux résolument confiant pour l'avenir d'une PAC plus durable. Je défends une politique agricole commune environnementale!

 
  
MPphoto
 
 

  Viktor Uspaskich (ALDE), raštu. − Klimato kaita gali atsiliepti žemės ūkiui - gali pristigti vandens, atsirasti naujos ligos, perkaisti gyvuliai. Žemės ūkis gali padėti sulėtinti klimato kaitą, bet ir turėtų būti pasiruošęs prisitaikyti prie visuotinio atšilimo daromo poveikio. BŽŪP turi pripažinti visuotinio atšilimo daromą poveikį ir imtis veiksmų, klimato kaitą mažinimui. To galima pasiekti, skatinant tvarią ir atsinaujinančią energiją, anglies dioksido saugojimą dirvoje bei ribojant išmetamų šiltnamio efektą sukeliančių dujų kiekį. Tačiau su BŽŪP prisitaikymu ir klimato kaitos sumažinimu susijusios išlaidos vis dar neaiškios. Reikia atlikti išsamią ekonominės naudos analizę. Klimato kaita yra reali grėsmė, bet artimiausiu laiku geresnis išteklių valdymas yra būtinas. ES plėtra turėjo didelę įtaką ES žemės ūkiui. Prie 6 mln. tuometinių ES ūkininkų prisijungė dar 7 mln. ūkininkų. Kaimo vietovės užima 90 % ES teritorijos, daugiau nei pusėje jų verčiamasi ūkininkavimu. Jau vien šitas faktas pabrėžia ūkininkavimo svarbą ES natūraliai aplinkai. 2010 m. vasario mėn. vykusio susitikimo Varšuvoje metu Lietuva ir kitos 8 ES valstybės pasirašė deklaraciją dėl naujos BŽŪ, taip toliau išreikšdamos solidarumą ir būdamos sąžiningos. Nereikia skirstyti Europos į "naująsias" ir "senąsias" valstybes nares – būtina rodyti solidarumą. Norint garantuoti Europos ūkininkams stabilias ir sąžiningas pajamas po 2013 m. bei siekiant sumažinti klimato kaitą reikia stiprios Europos žemės ūkio politikos.

 
  
  

Εκθεση: Herbert Dorfmann (A7-0056/2010)

 
  
MPphoto
 
 

  Sophie Auconie (PPE), par écrit. – J'ai voté en faveur de cet excellent rapport de l'Italien Herbert Dorfmann, qui porte sur le processus de révision, lancé par la Commission européenne, des critères donnant droit au statut de "zone agricole à handicaps naturels" et donc à l'ICHN (Indemnité Compensatoire de Handicap Naturel). Il convient notamment de souligner l'intérêt du paragraphe 18 de ce rapport, qui refuse d'apporter d'ores et déjà un soutien aux critères proposés par la Commission européenne: "souligne qu'un avis définitif ne pourra être rendu sur l'unité territoriale choisie, les critères et les seuils proposés par la Commission que lorsque les cartes détaillées à établir par les États membres seront disponibles [...]"

 
  
MPphoto
 
 

  Liam Aylward (ALDE), i scríbhinn. − Vótáil mé i bhfabhar thuarascáil Dorfmann maidir le talmhaíocht i gceantair atá faoi bhac nádúrtha (Limistéir Mhídheisiúla).

Sainíodh thart ar 75% de thalamh na hÉireann mar limistéir atá faoi mhíbhuntáiste agus tugann an scéim atá ann faoi láthair cúnamh do thart ar 100 000 teaghlach feirmeoireachta. Tá an scéim seo riachtanach ó thaobh inmharthanacht agus forbairt tuaithe de agus i dtaca le dul i ngleic le tréigean talún agus bithéagsúlacht agus an timpeallacht a chosaint chomh maith. Le maoiniú ceart, is féidir leis an scéim seo cabhair ioncaim a thabhairt d’fheirmeoirí atá ag déanamh a gcuid feirmeoireachta faoi choinníollacha fíor-dheacra.

Ós rud é go bhfuil srian ar fheirmeoireacht in Éirinn de bharr cúinsí aimsire atá fuar agus fliuch, táim sásta a fheiscint go ndéantar tagairt sa tuarascáil do dheacrachtaí a bhaineann le feirmeoireacht a dhéanamh ar ithreacha do-oibrithe fliucha. Fearaim fáilte chomh maith roimh an tagairt do ‘laethanta toillte réimse’ a chuidíonn leis an imoibriú idir cineál ithreach agus an aeráid a chur san áireamh.

 
  
MPphoto
 
 

  Vasilica Viorica Dăncilă (S&D), în scris. − Consider că prin aplicarea unor criterii unitare se asigură simplificarea implementării schemei de plăţi pentru zonele cu handicap natural la nivelul Uniunii Europene, un plus de transparenţă şi un tratament unitar al beneficiarilor acestor scheme de sprijin.

De o importanţă primordială este concentrarea acestui sprijin în zonele cele mai afectate de fenomenul abandonării terenului. Trebuie totodată ca în cadrul exerciţiului să fie avute în vedere următoarele: să nu se creeze costuri suplimentare şi impactul pe care îl va avea schimbarea delimitării în zonele în care agricultura deţine un rol central în economia locală. În acest sens, cred că este oportun ca în zonele afectate de schimbările de delimitare să existe măsuri care să vizeze creşterea competitivităţii sectorului agricol şi promovarea diversificării.

 
  
MPphoto
 
 

  Robert Dušek (S&D), písemně. − Zpráva o podpoře znevýhodněných venkovských regionů má za cíl nově definovat znevýhodněné oblasti EU a reformovat jejich finanční a strukturální pomoc. Členské státy dosud za znevýhodněné označovaly více než polovinu veškeré zemědělsky využívané plochy v EU, proto je nezbytné nově definovat pojmy a podmínky pro ně dané. Podpora pro rozvoj venkova z Evropského zemědělského fondu umožňuje členským státům v rámci zlepšování životního prostředí a krajiny platby za přírodní znevýhodnění v horských oblastech a platby v jiných znevýhodněných oblastech. Tyto platby mají prostřednictvím stálého využívání zemědělské půdy přispívat k zachování venkova a podpoře udržitelných systémů zemědělského hospodaření a měly by být náhradou za dodatečné náklady a ušlé příjmy. Přezkum doložil, že přechodné znevýhodněné oblasti jsou členskými státy určovány na základě souboru různých kritérií a tyto mohou vést k rozdílnému zacházení i rozdílné výši plateb mezi jednotlivými členskými státy. Vítám proto návrh zpravodaje ponechat prostor členským státům pro přezkoumání nových kritérií před otevřením plateb. Ten by však měl být časově vymezen, neboť kvůli netečnosti některého z členských států by mohl být celý proces reformy výrazně pozdržen, což by negativně ovlivnilo nejen platby z těchto fondů, ale také přispělo k nejasnému právnímu prostředí v jednotlivých členských státech. Zprávu jako celek podporuji.

 
  
MPphoto
 
 

  Diogo Feio (PPE), por escrito. O apoio às zonas rurais desfavorecidas constitui um elemento essencial do segundo pilar da Política Agrícola Comum (política de desenvolvimento rural), sendo natural que os territórios com desvantagens naturais ou outras sejam objecto de instrumentos e políticas específicas.

A Comissão vem, através desta Comunicação, propor que, em conformidade com o n.º 3 do artigo 50.º do Regulamento (CE) n.º 1698/2005, as "outras zonas desfavorecidas" sejam definidas de acordo com critérios objectivos, propondo, para isso, oito critérios relativos ao solo e ao clima que, a partir de um certo valor-limiar, indicam a existência de fortes limitações para a agricultura europeia: critérios climáticos (longos períodos de baixas temperaturas ou de calor), critérios biofísicos (solos com má drenagem, pedregosos, arenosos ou argilosos; pouca profundidade radical; solos salgados) e critérios geográficos (zonas com um balanço hídrico desfavorável ou forte inclinação do terreno). Esta definição de critérios objectivos é positiva, mas estes devem ser testados, no terreno, para verificar a sua fiabilidade e adaptabilidade aos casos concretos e às características específicas de cada espaço natural.

Deverá ser também ponderada a possibilidade de um período transitório, com um regime próprio, para as regiões que percam a sua classificação como zonas desfavorecidas.

 
  
MPphoto
 
 

  José Manuel Fernandes (PPE), por escrito. O apoio às zonas rurais desfavorecidas constitui um elemento essencial da política de desenvolvimento rural. Defendo a atribuição de pagamentos compensatórios adequados, para as zonas desfavorecidas de modo a que os agricultores ajudem a preservar o espaço rural e assumam uma agricultura sustentável que forneça bens públicos, como as paisagens , a qualidade da água e do ar, assim como a preservação da biodiversidade. Este apoio permite a coesão social e territorial preservando as zonas rurais conferindo-lhe um estatuto de espaço económico e natural vital. Neste relatório o que está em causa são os critérios relativos às"… outras zonas desfavorecidas afectadas por desvantagens naturais", nos termos da alínea a), do n.º 3, do artigo 50.º do Regulamento (CE) n.º 1698/2005. Um comité de peritos identificou oito critérios relativos ao solo e ao clima que, a partir de um certo valor-limiar, indicam a existência de fortes limitações para a agricultura europeia. Concordo que o critério geográfico, denominado "isolamento", também deve ser tido em conta já que é uma desvantagem natural. Espero que os EstadosMembros possam fazer a aplicação de critérios biofísicos objectivos adaptados às condições do seu espaço natural de modo a que designem as zonas com desvantagens naturais.

 
  
MPphoto
 
 

  João Ferreira (GUE/NGL), por escrito. É positivo que se considere que os "pagamentos ZD devem estar ligados à actividade agrícola” e que a "aplicação de critérios única e exclusivamente biofísicos pode não se revelar adequada”. Valorizamos igualmente a inclusão do critério geográfico “isolamento” e “a utilização cumulativa dos critérios adoptados”. Estes aspectos são no entanto contraditórios com outros incluídos no relatório, nomeadamente, a definição de um “período transitório” para a adaptação aos novos critérios, ou seja a aceitação tácita dos novos critérios propostos pela Comissão. Estamos em profundo desacordo que os novos critérios sejam reflectidos na evolução futura da PAC, como aí também se defende, mantendo esta política no âmbito do desenvolvimento rural, com co-financiamento, ou seja mantendo mais um factor de descriminação entre países. A proposta da Comissão, se levada a cabo, será altamente lesiva dos interesses dos países do sul, particularmente de Portugal. Por isso alertamos para a necessidade de corrigir essa proposta e de evidenciar e valorizar a utilização de critérios socioeconómicos em conjunto com o grupo de critérios biofísicos na definição da PAC, tais como: PIB/capita, rendimento por unidade de trabalho familiar e indicadores de desertificação.

 
  
MPphoto
 
 

  Lorenzo Fontana (EFD), per iscritto. − Signor Presidente, Onorevoli Colleghi, con questa relazione si mette l'accento su l'importanza che la nuova Politica Agricola Comune avrà per tutti gli Stati Membri. La salvaguardia delle zone con svantaggi naturali sarà uno dei punti salienti della politica che l'UE insieme con le Regioni degli Stati Membri attuerà applicando quindi una sussidiarietà reale, di cui la Commissione EU deve tener conto, soprattutto per l'individuazione dei parametri che delimiteranno queste zone. La Commissione non deve trascurare che il recupero delle zone svantaggiate aiuterà concretamente le aziende agricole colpite dalla grande e grave crisi di questo periodo, e il mantenimento dell'ambiente in buone condizioni. Ricordo che tutto ció deve essere, oltre che teorico, anche reale e applicabile attraverso lo stanziamento di fondi adeguati per la salvaguardia e la riqualificazione di queste zone. Cosí facendo potremmo recuperare e incentivare lo sviluppo economico dell'agricoltura di tutte quelle zone che hanno la potenzialità per crescere e produrre indotto nel mercato, come la produzione agricola di generi alimentari tipici del territorio e la salvaguardia del paesaggio e dell'ambiente. Ringrazio l'On. Dorfmann e faccio i miei complimenti per l'ottima relazione.

 
  
MPphoto
 
 

  Jarosław Kalinowski (PPE), na piśmie. − Aby osiągnąć sprawiedliwe i jednolite warunki dla wszystkich rolników w Unii Europejskiej, co bezdyskusyjnie powinno stanowić główny cel reformy Wspólnej Polityki Rolnej, należy również zadbać o obszary nacechowane specyficznymi utrudnieniami naturalnymi. W celu ujednolicenia przepisów kwalifikujących dany obszar do płatności niezbędne jest przede wszystkim ujednolicenie kryteriów klasyfikacji takich obszarów. Osiągnięcie tego celu nie będzie możliwe bez ścisłej współpracy z państwami członkowskimi. Proponowany przez autora sprawozdania pragmatyzm w definiowaniu wskaźników biofizycznych przez poszczególne kraje może stanowić zagrożenie w postaci prób forsowania własnych interesów narodowych, jednakże tak długo, jak Komisja będzie dbać o przestrzeganie prawnych ram wspólnotowych, takie rozwiązanie powinno znacznie usprawnić obiektywną identyfikację omawianych obszarów.

 
  
MPphoto
 
 

  Nuno Melo (PPE), por escrito. Considerando que mais de metade da superfície agrícola da U.E (54%) tem estatuto de zona desfavorecida, quer pela sua orografia, condições climatéricas, quer por terras menos férteis, e que tal medida é fundamental para o desenvolvimento rural, concluímos que o apoio às zonas desfavorecidas deve constituir uma prioridade para os Estados Membros. Desta forma, a elaboração de uma estratégia global para as zonas desfavorecidas, adequadas às necessidades locais das diferentes regiões, fará com que se reduzam as disparidades existentes entre os Estados Membros quanto ao apoio que lhes concedem. Assim com a definição concreta das zonas com desvantagens naturais, poderão ser obtidos os fundos adequados para exploração das terras e melhorar os rendimentos da produção agrícola.

 
  
MPphoto
 
 

  Andreas Mölzer (NI), schriftlich. Es steht außer Zweifel, dass vor allem landwirtschaftliche Betriebe in Randregionen finanzieller Unterstützung bedürfen. Kleine bergbäuerliche Betriebe müssen häufig um ihre Existenz kämpfen, da es ihnen kaum möglich ist, schnell auf neue Anforderungen des Marktes zu reagieren. Vor allem Kleinbauern fehlen die personellen Ressourcen, um wettbewerbsfähig zu bleiben. Folglich haben sie allein aus betriebswirtschaftlicher Sicht einen viel schwierigeren Stand als große Landwirtschaften in exponierter Lage. Das massive Bauernsterben der vergangenen Jahre und die Zunahme an Nebenerwerbsbauern machen deutlich, dass die EU-Förderpolitik viel zu stark auf Massentierhaltung und Co. ausgerichtet ist. Um die Selbstversorgungsfähigkeit der EU-Staaten auch nur annähernd zu erhalten, ist eine Renationalisierung der Agrarförderungen überfällig. Im Sinne einer fairen Aufteilung von Ausgleichszahlungen habe ich für diesen Bericht gestimmt.

 
  
MPphoto
 
 

  Rareş-Lucian Niculescu (PPE), în scris. − Am votat în favoarea acestui raport care vine în întâmpinarea problemelor cu care se confruntă agricultorii din multe state ale Uniunii. Doresc să subliniez în special importanţa unui amendament pe care l-am iniţiat în Comisie şi mulţumesc tuturor colegilor care l-au sprijinit. Amendamentul la care mă refer vizează ca delimitarea zonelor cu handicapuri naturale, pentru a fi relevantă, să fie bazată pe teritorii ecologice omogene şi nu pe LAU 2, ca în prezent. De asemenea, doresc să precizez că apreciez ca oportună introducerea în viitoarea propunere a Comisiei a unor reguli flexibile, care să permită acordarea ajutoarelor şi pentru fermierii din zone cu handicapuri naturale reduse ca suprafaţă, aflate din punct de vedere administrativ în unităţi care nu îndeplinesc criteriile stabilite.

 
  
MPphoto
 
 

  Franz Obermayr (NI), schriftlich. Die Unterstützung ländlicher Regionen mit schwierigen natürlichen Bedingungen ist eine der wichtigsten Bestandteile der zweiten Säule der Gemeinsamen Agrarpolitik. Zudem sieht der Bericht die Förderung dieser Regionen nicht nur im Hinblick auf die Nahrungsproduktion, sondern in einem gesamtwirtschaftlichen Kontext vor. Ich habe daher für den gegenständlichen Bericht gestimmt.

 
  
MPphoto
 
 

  Wojciech Michał Olejniczak (S&D), na piśmie. − Głosowałem za rezolucją Parlamentu Europejskiego (A7-0056/2010), ponieważ drugi filar Wspólnej Polityki Rolnej, czyli polityka rozwoju obszarów wiejskich, jest niezwykle istotna dla poprawienia efektywności samej WPR, ale też dla ułatwienia gospodarowania na terenach nacechowanych utrudnieniami. Dokument przygotowany przez Sprawozdawcę jest bardzo potrzebny nie tylko nam, ale całej Unii Europejskiej. Musimy mieć wiedzę na temat gruntów, które ze względów niezależnych od właścicieli, są wyłączone poza efektywność i dobre wykorzystanie. Zgadzam się ze Sprawozdawcą w ocenie rozpoczętego w 2005 roku przeglądu kryteriów dotyczących klasyfikacji gospodarstw o niekorzystnych warunkach gospodarowania. Kryteria wspierania tych obszarów, które zostały już wcześniej przygotowane, muszą dziś przejść modyfikację w celu dostosowania ich do faktycznych utrudnień. Warto też pamiętać o terenach, które wpisują się w określone kryteria, ale utrudnienia zostały już na nich zniesione dzięki zastosowaniu pewnych rozwiązań. To państwa członkowskie powinny być odpowiedzialne za identyfikowanie swoich obszarów i za kształtowanie programów pomocowych i rozwojowych. Oczywiście wszelkie te działania muszą być oparte o ramy wspólnotowości.

 
  
MPphoto
 
 

  Raül Romeva i Rueda (Verts/ALE), in writing. − I voted in favour of this report, together with my group.

 
  
MPphoto
 
 

  Eva-Britt Svensson (GUE/NGL), skriftlig. − Jag har avstått/röstat nej till Dorfmanns betänkande. Skälet till mitt ställningstagande framgår i betänkandet. EU är ett alldeles för stort område för att effektivt hantera jordbruksstöd till områden med naturbetingade svårigheter. Mångfalden är stor i EU:s landsbygdsområden. Det gäller vilka grödor som odlas, markens fuktighet, kombinationer av jordtyper och klimatförhållanden. Inte minst klimatförändringar gör det svårt att utarbeta en mängd kriterier och fasta mått för bidrag. EU har begärt in detaljerade kartor från medlemsländerna, men bara ett fåtal länder har levererat sådana. Ett exempel som lyfts fram i betänkandet från revisionsrätten är att det i Spanien betalas ut 16 euro per hektar medan Malta betalar ut 250 euro/ha för det som uppfattas som likvärdiga förhållanden. Den gemensamma jordbrukspolitiken utarbetades när EG/EU bestod av sex medlemsländer. I dag är situationen en helt annan och än mer svåröverskådlig. Förvaltningen av jordbruksstöden bör hanteras av medlemsländerna. Där finns lokalkännedomen. Vi är i dag mitt uppe i en kris för euron. En enda valuta är hämmande för att anpassa räntor och valutor till olika förhållanden inom euroområdet. En enda jordbrukspolitik är minst lika olämplig för hela 27 medlemsländer.

 
  
MPphoto
 
 

  Nuno Teixeira (PPE), por escrito. A Comissão procurou, nesta comunicação, mais rigor e homogeneidade quanto aos critérios para a atribuição de ajudas aos agricultores das zonas com desvantagens naturais. Visou assim corrigir a aplicação heterogénea de indemnizações compensatórias entre Estados-Membros devido a diferenças de classificação sobretudo das denominadas "zonas desfavorecidas intermédias".

Estas ajudas são cruciais para preservar o emprego e as comunidades rurais, a utilização continuada das terras agrícolas, bem como a biodiversidade e a paisagem cultural.

Estou globalmente satisfeito com o relatório e, sobretudo, com o parecer da Comissão de Desenvolvimento Regional, que tenta salvaguardar os interesses das regiões ultraperiféricas, já que as ilhas estão excluídas da comunicação da Comissão.

Em conformidade com o princípio da subsidiariedade, parece-me lógico que, na identificação das zonas intermédias desfavorecidas, os Estados-Membros pudessem ter em conta não só critérios biofísicos, mas também outros, como a insularidade e a ultraperiferia.

Parece-me também importante que as regiões que percam o estatuto de "zona com desvantagens naturais" beneficiem de um período transitório que lhes permita amortecer o impacto da perda de ajudas.

Cabe-nos agora garantir que, na reforma global da PAC, os novos regimes de ajuda aos agricultores sejam concebidos de forma coerente e que haja uma melhor coordenação entre a política agrícola e a política de coesão.

 
  
  

Εκθεση: Pilar del Castillo Vera (A7-0066/2010)

 
  
MPphoto
 
 

  Elena Oana Antonescu (PPE), în scris. − Am votat în favoarea acestui raport referitor la o nouă agendă digitală pentru Europa 2015.eu, deoarece cred că Europa trebuie să joace un rol principal în inovaţia din domeniul tehnologiei comunicaţiilor şi informaţiei şi, de aceea, trebuie să accelerăm investiţiile în această direcţie. Din păcate, astăzi, Europa riscă să rămână în urma zonei asiatice, dacă ne uităm doar la câţiva indicatori, cum ar fi viteza medie de transfer a datelor sau la faptul că deşi comunicaţiile în bandă largă sunt disponibile pentru peste 90% din populaţia Uniunii Europene, acestea nu au ajuns la consumatori decât în 50% din gospodării. Comisia trebuie să prezinte o agendă clară şi ambiţioasă pe această temă, care să nu se concretizeze doar într-o viziune, un document de perspectivă. Există soluţii pe care trebuie să le sprijinim, cum ar fi utilizarea programelor cu sursă deschisă, care ar permite accelerarea inovaţiei în domeniul software prin contribuţii deschise şi reducerea costurilor pentru afacerile care folosesc aceste programe. Totodată, trebuie să luăm măsuri pentru reducerea birocraţiei în programul-cadru UE şi pentru creşterea competitivităţii noastre pe plan internaţional.

 
  
MPphoto
 
 

  Sophie Auconie (PPE), par écrit. – Le rapport d'initiative de Madame Vera Del Castillo est ambitieux sur la question de la stratégie numérique pour l'Europe. Cette question tourne autour de l'accès à l'internet pour l'ensemble des citoyens de l'UE. À ce titre, il est préconisé que la moitié de la population européenne ait un accès au haut débit en 2015 et la totalité en 2020. Cette généralisation de l'internet est appuyée par des propositions sur la manière dont devrait évoluer la législation concernant les consommateurs et la sécurité, ainsi que sur le nécessaire accès numérique aux services publics. Cet agenda permettra en outre de favoriser la recherche et le développement de contenu innovant, favorisant ainsi l'essor des connaissances et l'accès au patrimoine. Pour toutes ces raisons, j'ai appuyé de mon vote ce rapport.

 
  
MPphoto
 
 

  Zigmantas Balčytis (S&D), in writing. − I voted for this report . I am convinced that Europe will only reap benefits of the digital revolution if all EU citizens are mobilised and empowered to participate fully in the new digital society. This requires many challenges, such as commitment to long-term investments, confidence by the governments to move more strongly to e-government and confidence by citizens to use the digital services. To attain those goals it is necessary the significantly reduce digital literacy and competence gaps by 2015 . I especially welcome the proposals which seek to ensure that all primary and secondary schools have high speed connections by 2015 and that all adults of working age should be offered ICT training opportunities. In order to have a competitive digital agenda we must start from the people.

 
  
MPphoto
 
 

  Regina Bastos (PPE), por escrito. − Uma das áreas que mais se tem desenvolvido, nas últimas décadas, tem sido as tecnologias de informação e comunicação, estando presentes em todos os domínios da vida humana. Num ambiente em permanente mudança e competitividade crescente, as TIC podem ser um instrumento poderoso na ajuda ao desenvolvimento sustentável, assim como no combate à pobreza e às desigualdades sociais e económicas. Cada pessoa deve ser dotada das competências necessárias e de um acesso permanente e de alta velocidade, bem como se torna necessário um quadro jurídico claro que proteja os direitos e ofereça a confiança e a segurança necessárias. O Relatório "Sobre uma Nova Agenda Digital para a Europa:2015.eu", que votei favoravelmente, pretende cooperar com a Comissão, na elaboração da proposta estratégica e plano de acção globais para 2015. Neste sentido: Todos os agregados familiares da UE devem ter acesso à internet de banda larga a preço competitivo até 2013; Dar atenção particular às zonas rurais, às afectadas pela transição industrial, às que são vítimas de desvantagens naturais ou demográficas graves e permanentes, em particular, as regiões ultraperiféricas; Finalmente, assinala, a importância de garantir aos utilizadores finais com deficiência um acesso de nível equivalente ao disponível para os outros utilizadores finais.

 
  
MPphoto
 
 

  Mara Bizzotto (EFD), per iscritto. − Fare di quella europea la società della conoscenza più competitiva e dinamica del mondo figurava tra gli ambiziosi ma disattesi obiettivi della Strategia di Lisbona. Con l'adozione dell'agenda 2015EU, sinergica nei contenuti rispetto alla strategia UE2020, s'intende porre il cittadino-consumatore al centro di un'azione comunitaria finalizzata a garantire per tutti i cittadini degli Stati Membri un adeguato bagaglio di competenze informatiche che garantiscano l'accesso alle principali tecnologie dell'informazione e della comunicazione oggi disponibili. Il percorso di alfabetizzazione digitale delle famiglie, degli studenti, delle imprese e delle pubbliche amministrazioni europee si snoderà attraverso diverse tipologie di interventi, che affronteranno tanto la questione della definizione dei diritti digitali quanto quella dell'implementazione delle infrastrutture per il potenziamento e l'estensione della banda larga soprattutto nelle zone rurali.

Poiché credo fermamente che il futuro della formazione debba necessariamente essere affiancato dal potenziamento della formazione digitale e dall'interoperabilità delle competenze informatiche, sono a favore della relazione.

 
  
MPphoto
 
 

  Carlos Coelho (PPE), por escrito. Apoio o excelente Relatório da colega Pilar Del Castillo sobre a Nova Agenda Digital. Concordo que a Europa deve desempenhar um papel de liderança na criação e aplicação das TIC, gerando valor acrescentado para os seus cidadãos e as suas empresas, e que só colherá os frutos desta revolução digital se todos os cidadãos da UE forem mobilizados e dotados dos meios necessários para participar plenamente na nova sociedade digital. Saúdo o objectivo de dispor de banda larga de forma a cobrir todos os cidadãos da UE e todo o território, incluindo as regiões ultraperiféricas. Aplaudo a recomendação que o conceito de literacia digital seja introduzido nos sistemas de ensino logo a partir do ensino pré-primário, em paralelo com as línguas estrangeiras, com o objectivo de produzir utilizadores experientes o mais cedo possível. Saliento o impacto que a digitalização dos serviços públicos (administração em linha) pode ter para os cidadãos e as empresas para permitir uma oferta mais eficaz e personalizada de serviços públicos; para além de que através de Sistemas de E-Procurement (concursos públicos) se podem ter ganhos significativos em transparência e concorrência, com mais oferta, mais qualidade e preços mais baixos.

 
  
MPphoto
 
 

  Lara Comi (PPE), per iscritto. − Ho votato in favore di questa relazione della quale condivido sia lo spirito sia i contenuti. Credo che, attraverso la sua approvazione, il Parlamento europeo abbia dato un chiaro segnale di leadership politica nella creazione di un'agenda digitale, di un vero piano europeo coerente ed esaustivo, passo fondamentale per l'Europa del futuro.

Lo sviluppo digitale, da un lato, rappresenta una grande opportunità di crescita ma, dall'altro, determina un importante cambiamento sociale, incidendo in modo significativo sul comportamento dei cittadini. L'importante è fare in modo che questo cambiamento possa condurre verso una società europea più democratica, aperta e inclusiva e verso un'economia del futuro prospera, competitiva e basata sulla conoscenza. E ciò potrà accadere solo se, come si sottolinea nella Relazione, "l'individuo è posto al centro dell'azione politica".

È importante puntare molto sulla diffusione della banda larga e sull'applicazione delle tecnologie digitali in settori chiave del mercato, come l'energia, i trasporti e la sanità. Ma questa azione politica deve fissare delle garanzie adeguate per evitare un ulteriore divario tra: le grandi imprese e le PMI; le autorità pubbliche e il settore privato; tra zone ad alta concentrazione demografica e zone rurali, insulari e montane; tra commercio elettronico nazionale e transfrontaliero.

 
  
MPphoto
 
 

  Ioan Enciu (S&D), în scris. − Apreciez efortul depus de doamna del Castillo la elaborarea acestui raport, precum şi aportul adus de colegii mei. Agenda Digitală, precum şi dezvoltarea pieţei unice ICT se numără atât printre priorităţile noastre, cât şi ale Preşedinţiei. Salut în această idee accentul pus pe alfabetizarea digitală a tinerilor, întrucât aceştia sunt cei care utilizează cel mai mult noile tehnologii şi trebuie, prin urmare, să o facă într-o manieră sigură şi eficientă.

Vreau să mulţumesc colegilor pentru sprijinul acordat în demersul efectuat de mine de a cere Comisiei elaborarea unui plan de promovare de noi afaceri on-line şi acordarea de facilităţi, în special pentru cei recent disponibilizaţi. Sunt sigur că votul meu şi cel al colegilor mei reprezintă un pas important pentru o abordare completă şi eficientă a viitorului digital european. Sper să primim sprijinul din partea Comisiei pentru stabilirea unor reguli clare în domeniu, atât la nivel european, cât şi la nivelul statelor membre.

 
  
MPphoto
 
 

  Diogo Feio (PPE), por escrito. Uma "agenda digital" é cada vez mais importante e mais incontornável na nossa sociedade. A evolução tecnológica, sobretudo em termos de disponibilização de informação, conteúdos e conhecimentos em rede, foi extremamente rápida e em pouco mais de uma década mudou, drasticamente, o panorama "digital" com a massificação da Internet e das comunicações móveis. É, portanto, importante olhar para o futuro e definir uma estratégia para a agenda digital, impondo objectivos concretos, com especial atenção para as questões relativas aos direitos dos consumidores, à privacidade e aos dados pessoais, bem como aos direitos de autor e à luta contra a pirataria na Internet.

 
  
MPphoto
 
 

  José Manuel Fernandes (PPE), por escrito. As tecnologias da informação e de comunicação (TIC) colaboram na obtenção de uma economia próspera e competitiva e ajudam a concretizar uma sociedade mais amiga do ambiente, democrática, aberta e inclusiva. Permitem eficiência ajudando a um crescimento sustentável. Desta forma as TIC contribuem para os objectivos da estratégia 2020 da UE. Neste momento há grandes disparidades entre Estados-Membros, e dentro, deles em termos da possibilidade de acesso à banda larga por parte dos cidadãos. É urgente que se construa na UE um do mercado único digital dos serviços que evite a fragmentação normativa e contribua para a livre circulação dos serviços digitais e do comércio electrónico . Assim, deve-se adoptar uma agenda digital ambiciosa acompanhada de um plano de acção global que proporcione oportunidades económicas, sociais e culturais a todos os cidadãos europeus prestando-se uma atenção especial às zonas rurais. Saliento a importância da oferta a todos os cidadãos de um acesso omnipresente e de alta velocidade à banda larga fixa e móvel. Todos os cidadãos da UE deveriam ter acesso a Internet de Banda larga a um preço competitivo até 2013 usando-se para tal fundos nacionais e europeus para o efeito.

 
  
MPphoto
 
 

  Ilda Figueiredo (GUE/NGL), por escrito. − Há bastantes aspectos positivos neste relatório, embora se desenvolva no quadro do mercado interno que a União Europeia defende. Reconhecemos benefícios subjacentes a uma agenda digital para a Europa, presentes no relatório, nomeadamente na garantia do "acesso de todos os cidadãos aos produtos culturais", na garantia "aos utilizadores finais com deficiência um acesso de nível equivalente", na disponibilidade para um "maior investimento na utilização de software de código aberto na UE" e na "atenção particular às zonas rurais, às afectadas pela transição industrial e às que são vítimas de desvantagens naturais ou demográficas graves e permanentes, em particular, as regiões ultraperiféricas". Demos contributos para estas propostas.

No entanto, consideramos que uma agenda digital de vanguarda rejeita qualquer mercantilização do conhecimento, da educação e da investigação. Por isso, não aceitamos que os objectivos positivos sejam descaracterizados pelas ambiguidades e variações do mercado único europeu.

O "reforço", a "promoção" e o "bom funcionamento" do "mercado interno" não é mais "adequado ao consumidor", nem "resulta na descida dos preços", como se tenta fazer crer. Em vários momentos já ficou comprovado o contrário, nos mais diversos sectores de actividade da União Europeia. Daí a nossa abstenção.

 
  
MPphoto
 
 

  Cătălin Sorin Ivan (S&D), în scris. − Definirea unei noi agende digitale, 2015 eu., care se doreşte mai competitivă şi mai inovativă decât strategia recent încheiată, i2010, necesită o atenţie ridicată, în special cu privire la aspectele educaţionale si culturale. De aceea, din poziţia de raportor de aviz din partea Comisiei CULT, am susţinut acest raport, în special în punctele sale referitoare la rolul tehnologiilor de informare şi comunicare în formarea tinerilor şi pregătirea lor pentru piaţa muncii. În textul propus şi adoptat, am subliniat atât importanţa familiarizării copiilor, încă de la nivelul primar de şcolarizare cu cunoştinţe de bază în domeniul TIC, cât şi valoarea adăugată pe care o poate aduce învăţământul online societăţii noastre în continuă schimbare. În aceeaşi direcţie, am apreciat ca tinerii reprezintă segmentul de populaţie cel mai receptiv faţă de TIC, iar specializarea lor in acest domeniu este necesară, putând avea o contribuţie importantă la reducerea nivelului şomajului în UE, în conformitate cu obiectivele Strategiei 2020. Nu în ultimul rând, am reafirmat nevoia de a dezvolta proiectul Europeana în cadrul agendei 2015.eu, în condiţii de implementare care să îi garanteze vizibilitate, dar şi care sa asigure îndeplinirea misiunii sale culturale intrinseci.

 
  
MPphoto
 
 

  Petru Constantin Luhan (PPE), în scris. − Salut adoptarea acestui raport care va contribui la elaborarea unei propuneri de strategie cuprinzătoare pentru 2015 referitoare la tehnologiile informaţiei şi comunicaţiilor (TIC). Consider că ieşirea din criza economică depinde într-o mare măsură de capacitatea sa de a facilita aplicarea la scară largă şi în mod eficient a tehnologiilor informaţiei şi comunicaţiilor în mediul de afaceri. IMM-urile pot reprezenta catalizatorul pentru redresarea economică a Europei, iar Comisia Europeană trebuie să consolideze pe viitor măsurile de sprijin pentru IMM-uri pentru utilizarea instrumentelor TIC, cu scopul de a le spori productivitatea. Prin votul de astăzi, sprijin propunerea din acest raport referitoare la elaborarea unui plan digital de promovare a întreprinderilor on-line, care să vizeze în primul rând oferirea de alternative acelor persoane care au fost disponibilizate recent, în contextul crizei financiare. O astfel de iniţiativă ar putea fi concretizată prin oferirea de conexiuni la internet şi consultanţă în mod gratuit.

 
  
MPphoto
 
 

  Nuno Melo (PPE), por escrito. Uma nova agenda digital para a Europa é essencial para que haja uma revolução digital da qual beneficiem todos os cidadãos europeus. No entanto para que tal seja possível é necessário o envolvimento de todos os cidadãos nesse processo, para que estes se tornem actores da nova sociedade digital. Mas para que tal realidade seja possível é necessário um grande esforço de investimento que permita a redução do fosso digital actualmente existente na UE. Não nos podemos esquecer que cidadãos informados e esclarecidos, contribuem para aumentar o potencial da Europa.

 
  
MPphoto
 
 

  Miroslav Mikolášik (PPE), písomne. − Vážený pán predseda, vážené kolegyne, vážení kolegovia,

plné využívanie informačných a telekomunikačných technológií je predpokladom konkurencieschopnejšej Európy a trvalo udržateľného rastu.

Európska únia by mala zaručiť vývoj a aplikáciu týchto technológií a umožniť všetkým občanom EÚ zapojiť sa do novej digitálnej spoločnosti pomocou kvalitného vysokorýchlostného internetového pripojenia za dostupné ceny. Žiaľ, telekomunikačné trhy v mnohých členských štátoch naďalej nedosahujú dostatočný stupeň otvorenosti konkurencii, a preto sú spotrebitelia a domácnosti odradzovaní vysokými cenami a nedosahujú dostatočné digitálne zručnosti.

Považujem teda za nevyhnutné prehĺbiť integráciu a celkovú liberalizáciu jednotného trhu a odstrániť prekážky v poskytovaní cezhraničných telekomunikačných služieb.

Zároveň podporujem vytvorenie lepšieho právneho rámca pre nový digitálny priestor, ktorý bude zaručovať ochranu základných práv občanov a duševného vlastníctva, ako aj predchádzať počítačovej kriminalite a šíreniu detskej pornografie a iných trestných činov na internete.

 
  
MPphoto
 
 

  Franz Obermayr (NI), schriftlich. Bis 2013 soll jeder EU Haushalt einen Anschluss zum Breitbandinternet zu einem vernünftigen Preis haben. Europa soll zudem bis 2015 in Sachen Internet der mobilste Kontinent der Welt werden. Ich unterstütze die dahingehenden Maßnahmen und habe daher für den vorliegenden Bericht gestimmt.

 
  
MPphoto
 
 

  Γεώργιος Παπανικολάου (PPE), γραπτώς. – Η νέα ψηφιακή ατζέντα για την Ευρώπη αποτελεί ένα ιδιαίτερα αισιόδοξο πρόγραμμα για τη διάδοση των νέων τεχνολογιών και των γρήγορων συνδέσεων στα κράτη μέλη και για αυτό την υπερψήφισα. Ωστόσο, πέρα από τις διακηρυκτικές αρχές που εκφράζει, όπως η αύξηση των ταχυτήτων στις κινητές συνδέσεις και η εξοικείωση των πολιτών στις νέες τεχνολογίες κάποιοι στόχοι φαίνονται ιδιαίτερα δύσκολοι να επιτευχθούν. Συγκεκριμένα, ο στόχος που αναφέρει ότι όλα τα σχολεία της Ευρωπαϊκής Ένωσης θα πρέπει να διαθέτουν υψηλές ταχύτητες στο διαδίκτυο μέχρι το 2015, αν και ιδιαίτερα επιθυμητός, φαντάζει δύσκολα πραγματοποιήσιμος λόγω αντικειμενικών παραγόντων (για παράδειγμα σε απομονωμένες ορεινές και νησιωτικές χώρες, οι υψηλές ταχύτητες είναι δύσκολο να επιτευχθούν άμεσα). Επομένως, θα πρέπει το συντομότερο δυνατό η νέα ευρωπαϊκή ατζέντα για την ψηφιοποίηση να υποστηριχθεί με μια σειρά από συντονισμένες δράσεις και πρωτοβουλίες, όπως η γενναιότερη κοινοτική χρηματοδότηση, που να διασφαλίζουν την καλύτερη πρόσβαση στο διαδίκτυο ακόμη και για τους μαθητές που βρίσκονται σε γεωγραφικά μειονεκτική θέση.

 
  
MPphoto
 
 

  Aldo Patriciello (PPE), per iscritto. − Cari colleghi, l'Europa rimane un leader mondiale nel campo delle tecnologie avanzate dell'informazione e delle comunicazioni (TIC). Il World Wide Web, lo standard GSM per i telefoni mobili, lo standard MPEG per i contenuti digitali e la tecnologia ADSL sono invenzioni europee. Mantenere questa leadership e trasformarla in un vantaggio competitivo costituisce un obiettivo politico importantissimo.

Negli ultimi quattro anni le politiche in materia di TIC hanno confermato il ruolo motore di tali tecnologie nell'ammodernamento economico e sociale dell'Europa e hanno permesso di aumentare la resilienza europea in tempi di crisi. Tutti gli Stati membri dell'Unione hanno elaborato politiche in materia di TIC e considerano fondamentale il loro contributo alla crescita e all'occupazione a livello nazionale nell'ambito della strategia di Lisbona rinnovata.

Malgrado ciò, nel primo decennio del ventunesimo secolo l'UE è in ritardo in fatto di ricerca e innovazione nelle TIC. Per questo motivo essa ha dato vita ad ambiziosi programmi di ricerca destinati a recuperare tale ritardo e a sostenere attività di ricerca e sviluppo lungimiranti. Ribadisco quindi, con convinzione, il mio pieno sostegno a queste azioni, convinto che l'Europa possa riproporsi come soggetto primario e trainante in questo importantissimo settore.

 
  
MPphoto
 
 

  Teresa Riera Madurell (S&D), por escrito. − Mi voto por este informe de iniciativa del Parlamento ha sido positivo debido a la importancia de la Agenda Digital para afianzar el liderazgo tecnológico europeo. Las TIC son un factor clave para el crecimiento en este momento de recuperación económica, pero también para el crecimiento sostenible y la lucha contra la exclusión social. El informe apoya los ejes que identificó la Declaración Ministerial sobre la Agenda Digital aprobada en el Consejo Informal de Telecomunicaciones de Granada de los días 18 y 19 de abril. El Parlamento reitera la necesidad de que la UE cuente con unas infraestructuras sólidas, rápidas y eficientes, animando a la adopción de medidas que permitan alcanzar la plena cobertura de banda ancha para todos los ciudadanos. Para que la revolución digital sea un éxito, todos los ciudadanos deben participar en ella. Pero para que este éxito sea real no se pueden dejar de lado aspectos como la seguridad en Internet. Por ello, el informe aprobado no sólo apuesta por dotar a todos los ciudadanos de competencias digitales, sino que al mismo tiempo hace hincapié en la necesidad de reforzar la seguridad de Internet y el respeto de los derechos de los ciudadanos.

 
  
MPphoto
 
 

  Raül Romeva i Rueda (Verts/ALE), in writing. − I voted in favour of the resolution given the fact that no damaging modifications were included.

 
  
  

Εκθεση: Bogusław Liberadzki (A7-0099/2010)

 
  
MPphoto
 
 

  Jean-Pierre Audy (PPE), par écrit. – J'ai voté, ainsi que le recommandait l'excellent rapport de mon collègue polonais Bogusław Liberadzki, la décharge à la Commission européenne sur l'exécution du budget général de l'Union européenne pour l'exercice 2008. Je me réjouis que certaines idées auxquelles je suis très attaché, aient été reprises : organisation d'une conférence inter-institutionnelle impliquant tous les acteurs, notamment les parlements nationaux et les instances nationales de contrôles en vue de réformer la procédure de décharge, raccourcissement des délais afin que la décharge soit votée dans l'année qui suit l'année contrôlée, exigence de la part de la Cour d'avoir l'opinion unique (application de la règle du "single audit") sur la fiabilité et la régularité des opérations sous-jacentes aux comptes telle que prévue dans le traité. Par ailleurs, il faut simplifier les règlements d'attribution des fonds européens car un grand nombre d'erreurs provient de la complexification des procédures à laquelle s'ajoute souvent des complexités nationales. Enfin et concernant les contrôles des organismes de recherche en Europe, je me réjouis que le parlement européen ait confirmé le message que nous avions adressé à la commission de ne pas remettre en cause des financements de manière brutale et souvent infondée en terme de normes internationales d'audit.

 
  
MPphoto
 
 

  Zigmantas Balčytis (S&D), raštu. − Įgyvendinant 2008 finansinių metų biudžetą pasiekta pažangos, tačiau vis dar išlieka aukštas aptiktų klaidų skaičius struktūrinių ir sanglaudos fondų, kaimo plėtros, mokslinių tyrimų, energetikos ir transporto srityse. Neteisingai išmokėtos lėšos siekia 11 proc. Tai lemia sudėtingos taisyklės ir reglamentai, kurių privalo laikytis valstybės narės. Todėl, vykdant ateinančių metų biudžetą ypatingas dėmesys turėtų būti skiriamas tų taisyklių ir reglamentų supaprastinimui, neteisingai išmokėtų lėšų susigrąžinimo mechanizmo gerinimui bei veiksmingesnių priežiūros ir kontrolės sistemų įdiegimui. Įgyvendinus šias priemones, tikėtina, pagerės Bendrijos biudžeto vykdymas, bus užtikrinta efektyvesnė biudžeto lėšų kontrolė, o valstybių narių vykdomi projektai turės didesnę pridėtinę vertę įvairių ekonomikos ir kitų sričių vystimui.

 
  
MPphoto
 
 

  Diogo Feio (PPE), por escrito. O artigo 317.º do Tratado sobre o Funcionamento da União Europeia dispõe que a responsabilidade pela execução do orçamento comunitário incumbe à Comissão, em cooperação com os Estados-Membros, e que o Tribunal de Contas envia ao Parlamento Europeu e ao Conselho uma declaração sobre a fiabilidade das contas e a regularidade e legalidade das operações subjacentes. Considero fundamental, em nome da transparência, que o Parlamento Europeu tenha esta capacidade de verificação das contas e possa analisar, em detalhe, a execução do Orçamento Comunitário. Acompanho o Relator e as Resoluções relativas à quitação, quando este chama a atenção para a urgência de introduzir uma declaração nacional, a um nível político adequado, que cubra o conjunto dos fundos comunitários sujeitos a gestão partilhada, de modo a que cada Estado-Membro assuma a responsabilidade pela gestão dos fundos comunitários recebidos. Isto é tão mais importante, quanto sabemos que 80 % das despesas comunitárias são geridas pelos Estados-Membros. Por fim, registo a apreciação positiva feita às contas pelo Tribunal de Contas, o que assegura aos cidadãos europeus que é feita uma gestão adequada e rigorosa do Orçamento Comunitário, apesar de alguns problemas que persistem e que são detalhadamente analisados no presente relatório.

 
  
MPphoto
 
 

  Bruno Gollnisch (NI), par écrit. – La vue d'ensemble donnée par les près de 40 rapports consacrés à l'exécution du budget européen 2008 par les différents organes communautaires est affligeante. Pour la 15e année consécutive, la Cour des Comptes n'a pas pu approuver l'exécution du budget de la Commission tant il est entaché d'erreurs et de dépenses indues. Et pourtant, le Parlement lui donne décharge de sa gestion! La Commission se retranche derrière la responsabilité des États, supposés gérer 80 % des dépenses, notamment agricoles et régionales. Mais dans ces deux domaines, les problèmes se réduisent, tandis qu'ils explosent pour les subventions gérées directement par Bruxelles. La situation concernant les aides de préadhésion de la Turquie est particulièrement grave et préoccupante. Sans parler de ces organismes décentralisés qui se multiplient et multiplient avec eux des procédures de marché public bâclées, des gestions aléatoires du personnel et du recrutement, des engagements budgétaires qui précèdent les engagements juridiques correspondants, des conseils d'administrations pléthoriques qui font grimper les coûts de gestion et qui, au final, sont incapables de programmer correctement leur action, parfois peu claire, et donc leur budget. Au point que dans un de ses rapports, Mme Matthieu demande que l'on étudie globalement leur utilité. C'est pourquoi nous avons voté contre la plupart de ces textes de décharge budgétaire.

 
  
MPphoto
 
 

  Cătălin Sorin Ivan (S&D), în scris. − Un vot în favoarea descărcării de gestiune nu înseamnă că totul e perfect. Consider că lucrurile evoluează corect, dar prea lent. Numărul de erori a scăzut, însă nu ne aflăm încă la aşa numitul "nivel tolerabil de eroare". Subliniez necesitatea da a se institui obligativitatea, pentru toate statele membre, a declaraţiilor de management naţional, după cum a solicitat Parlamentul în repetate rânduri. Mă opun sistemului de semnalizare (roşu, galben, verde) doar pentru România şi Bulgaria, ar fi o măsură discriminatorie. Existe deficienţe în multe alte state membre şi regulile de monitorizare trebuie să fie comune.

 
  
MPphoto
 
 

  Nuno Melo (PPE), por escrito. Todas as instituições europeias que dependem do orçamento da União Europeia têm que ser fiscalizadas, de forma rigorosa, pelo Tribunal de Contas e por todas as entidades com essa função. É necessário aferir se os fundos comunitários estão a ser bem utilizados, se essas instituições estão a cumprir com os objectivos delineados e se não existe desperdício de recursos. De um modo geral, salvo raras excepções, a avaliar pelas fiscalizações que conhecidas, podemos afirmar que as instituições em causa estão a utilizar de forma correcta os fundos disponibilizados e a cumprir com os objectivos propostos. É nesse sentido, o voto favorável relativamente ao relatório da Comissão e agências de execução.

 
  
MPphoto
 
 

  Γεώργιος Παπανικολάου (PPE), γραπτώς. – Στην έκθεση Liberadzki "σχετικά με την απαλλαγή όσον αφορά την εκτέλεση του γενικού προϋπολογισμού της Ευρωπαϊκής Ένωσης για το οικονομικό έτος 2008, Τμήμα III – Επιτροπή και εκτελεστικοί οργανισμοί" υιοθετούνται ιδιαίτερα αρνητικοί χαρακτηρισμοί για την Ελλάδα για μια σειρά θεμάτων από τη διαστρέβλωση των δημοσιονομικών στατιστικών στοιχείων μέχρι και την αόριστη κατηγορία της χώρας για ύπαρξη γενικής διαφθοράς. Η κοινοβουλευτική μας ομάδα ζήτησε μέσω της διαδικασίας της τμηματικής ψηφοφορίας τη δυνατότητα να καταψηφίσει χωριστά τις συγκεκριμένες αναφορές που προσέβαλαν την Ελλάδα. Ωστόσο, κάτι τέτοιο δεν κατέστη εφικτό και για αυτό το λόγο καταψήφισα συνολικά την έκθεση Liberadzki.

 
  
MPphoto
 
 

  Alf Svensson (PPE), skriftlig. − Den 5 maj röstade jag för Liberadzkis betänkande om ansvarsfrihet för genomförandet av Europeiska unionens allmänna budget för budgeåret 2008, avsnitt III - kommissionen och genomförandeorgan. Jag röstade dock för att ta bort paragraf 376 som föreslog att anslutningsstödet till Turkiet sänks till 2006 års nivå, samt till paragraf 378 i vilken Europaparlamentet uppmanar kommissionen att ändra målen för instrumentet för stöd inför anslutning, exempelvis genom särskilda former av medlemskap. Det gjorde jag då jag anser det vara fel att i betänkandet rörande kommissionens ansvarsfrihet ifrågasätta kandidatländers anslutningsprocess och anslutningsperspektiv. Jag är av den starka övertygelsen att då medlemskapsförhandlingar påbörjats, oavsett kandidatland, ska detta ske i en positiv anda utan att obstruera och ytterligare komplicera EU-anslutningen.

 
  
  

Εκθεση: Inès Ayala Sender (A7-0063/2010)

 
  
MPphoto
 
 

  Jean-Pierre Audy (PPE), par écrit. – J'ai voté, ainsi que le recommandait le très bon rapport de mon excellente collègue et voisine espagnole Inés Ayala Sender, la décharge à la Commission européenne sur l'exécution du budget des 7ème, 8ème, 9ème et 10ème Fonds européens de développement (FED) pour l'exercice 2008. J'appuis sans réserve la budgétisation du Fond européen de développement et il faudra, le moment venu, que l'Union mette en place son propre instrument d'action en terme de développement. Concernant la facilité d'investissement gérée par la banque europenne d'investissement (BEI) qui est un un instrument à risque financé par le FED pour encourager l'investissement privé dans le difficile contexte économique et politique des pays ACP, je suis très partagé à l'idée que la BEI ait à présenter un rapport dans la procédure de décharge mais ce sera un point à discuter, notamment si l'Union, comme le parlement le souhaite, devient associée au capital de la BEI.

 
  
MPphoto
 
 

  Diogo Feio (PPE), por escrito. Considero que a responsabilização dos agentes públicos perante os cidadãos é fundamental, razão pela qual devem estes dar conta de como foram utilizados os fundos públicos, de forma objectiva e rigorosa. Embora o Tribunal de Contas, considere que as receitas e as autorizações não contêm erros significativos, manifesta-se, porém, preocupado com o nível elevado de erros não quantificáveis que afectaram as autorizações relativas ao apoio orçamental e com o nível significativo do erro estimado no que diz respeito aos pagamentos. Tal como a Relatora, também considero lamentável que o Tribunal de Contas não tenha podido obter todas as informações e toda a documentação necessárias sobre dez pagamentos efectuados a favor de organizações internacionais e que, consequentemente, não tenha podido emitir parecer sobre a regularidade de despesas no montante de 190.000.000 Euros, ou seja, 6,7% das despesas anuais. Exorto, por isso, o FED a regularizar todas estas questões no próximo exercício (2009).

 
  
MPphoto
 
 

  Nuno Melo (PPE), por escrito. Todas as instituições europeias que dependem do orçamento da União Europeia têm que ser fiscalizadas, de forma rigorosa, pelo Tribunal de Contas e por todas as entidades com essa função. É necessário aferir se os fundos comunitários estão a ser bem utilizados, se essas instituições estão a cumprir com os objectivos delineados e se não existe desperdício de recursos. De um modo geral, salvo raras excepções, a avaliar pelas fiscalizações que conhecidas, podemos afirmar que as instituições em causa estão a utilizar de forma correcta os fundos disponibilizados e a cumprir com os objectivos propostos. É nesse sentido, o voto favorável relativamente ao relatório dos Sétimo, oitavo, nono e décimo Fundos Europeus de Desenvolvimento.

 
  
  

Εκθεση: Bart Staes (A7-0095/2010)

 
  
MPphoto
 
 

  Liam Aylward agus Pat the Cope Gallagher (ALDE), i scríbhinn. − Vótáil na Feisirí Pat ‘the Cope’ Ó Gallchóir agus Liam Aylward i bhfabhar na tuarascála maidir le hurscaoileadh Pharlaimint na hEorpa maidir le cur i ngníomh bhuiséad ginearálta an Aontais Eorpaigh don bhliain airgeadais 2008, agus cuireann siad beirt fáilte roimh an méid atá sa tuarascáil maidir le trédhearcacht agus freagracht a fheabhsú. Tá an trédhearcacht agus an fhreagracht seo riachtanach ó thaobh dhea-feidhmiúchán Pharlaimint na hEorpa de agus chun dea-rialú a spreagadh san Aontas Eorpach.

Thug an tUasal Ó Gallchóir agus an tUasal Aylward tacaíocht ar leith do na leasuithe a lorg breis trédhearcachta agus iad siúd a mhol tuarascálacha na Seirbhíse um Iniúchóireacht Inmheánach a chur ar fáil don phobal. Ina theannta sin, thacaigh siad le moltaí maidir le heolas a chur ar fáil do cháiníocóirí na hEorpa maidir leis an méid a dhéanann an Pharlaimint le hairgead poiblí.

 
  
MPphoto
 
 

  Diogo Feio (PPE), por escrito. Considero que a responsabilização dos agentes políticos perante os cidadãos é fundamental, razão pela qual devem estes dar conta de como foram utilizados os fundos públicos postos à sua disposição, de forma objectiva e rigorosa. O presente Relatório faz uma análise exaustiva da situação orçamental do Parlamento, chamando a atenção para algumas questões importantes que urge rever. Noto que o relator manifesta a sua preocupação com a continuação da ocorrência de pequenos delitos nas instalações do Parlamento, solicitando, em conformidade, que o Secretário-Geral preste especial atenção a este assunto, tendo em vista a diminuição da pequena criminalidade. Este ponto, embora possa parecer trivial, reveste-se, naturalmente, de grande importância para todos nós que usamos, diariamente, as instalações do Parlamento Europeu. Registo, por fim, a apreciação positiva feita, pelo Tribunal de Contas, às contas apresentadas, o que assegura aos cidadãos europeus que é feita uma gestão adequada e rigorosa do Orçamento Comunitário.

 
  
MPphoto
 
 

  Dan Jørgensen og Christel Schaldemose (S&D), skriftlig. − Europa-Parlamentet har stemt om decharge for Parlamentets eget regnskab for 2008. Aldrig tidligere er der blevet gået så dybdegående og kritisk til værks. Det er en klar sejr til både gennemsigtighed og kontrol og ligger i tråd med traditionel dansk opfattelse af god praksis. Decharge-rapporten indeholder en række kritiske punkter, hvor der kræves opstramninger i forhold til nuværende procedurer og fremgangsmåder. Blandt andet øget klarhed og åbenhed om brug af tilskudsmidler samt ansvarliggørelse af de økonomiske aktører i Parlamentet. Det støtter vi naturligvis, og således har S stemt for decharge og resolutionen samlet set. Europa-Parlamentet skal hvert år give sig selv decharge, og netop derfor er der behov for en kritisk gennemgang. Rapporten er naturligvis udtryk for en lang række kompromisser, men grundlæggende er den særdeles kritisk og peger samtidig i den rigtige retning i forhold til fremtidige dechargeprocesser. Der har tillige været stor opbakning til den kritiske rapport på tværs af mange grupper i Parlamentet.

 
  
MPphoto
 
 

  Astrid Lulling (PPE), par écrit. – Mon vote positif sur la décharge de l'exercice 2008 du Parlement européen ne doit pas masquer mon scepticisme, voire mon opposition à certaines affirmations contenues dans la résolution du rapport de M. Staes. Affirmer que les frais de rénovation du siège de Strasbourg à la suite du sinistre d'août 2008 ne doivent pas être supportés par les contribuables européens est une formulation inadéquate.

En effet, le Parlement européen a l'obligation légale d'entretenir les immeubles dont il est le propriétaire en bon père de famille.

Par ailleurs, des procédures appropriées devant la justice ont été entamées afin d'obtenir le remboursement des frais engagés à la suite du sinistre.

Enfin, j'aimerais que l'on analyse la situation du fonds de pension des députés européens avec la rigueur et l'objectivité nécessaires plutôt que de se laisser aller à une certaine démagogie.

 
  
MPphoto
 
 

  Nuno Melo (PPE), por escrito. Todas as instituições europeias que dependem do orçamento da União Europeia têm que ser fiscalizadas, de forma rigorosa, pelo Tribunal de Contas e por todas as entidades com essa função. É necessário aferir se os fundos comunitários estão a ser bem utilizados, se essas instituições estão a cumprir com os objectivos delineados e se não existe desperdício de recursos. De um modo geral, salvo raras excepções, a avaliar pelas fiscalizações que conhecidas, podemos afirmar que as instituições em causa estão a utilizar de forma correcta os fundos disponibilizados e a cumprir com os objectivos propostos. É nesse sentido, o voto favorável relativamente ao relatório pela execução orçamental da União Europeia, Secção I - Parlamento Europeu.

 
  
MPphoto
 
 

  Raül Romeva i Rueda (Verts/ALE), in writing. − We followed the rapporteur, Staes, in this vote, even though we lost one key amendment, number 22, on the transparency of the use of public funds, defended by the same rapporteur.

 
  
  

Εκθεση: Ryszard Czarnecki (A7-0080/2010)

 
  
MPphoto
 
 

  Diogo Feio (PPE), por escrito. Considero que a responsabilização dos agentes públicos perante os cidadãos é fundamental, razão pela qual devem estes dar conta de como foram utilizados os fundos públicos postos à sua disposição, de forma objectiva e rigorosa. O Tribunal de Contas, no seu relatório anual, revela que a auditoria não suscitou quaisquer observações significativas relativamente ao CESE. O Tribunal de Contas alerta, porém, para algumas situações que carecem de uma melhoria, como seja o caso do reembolso das despesas de viagem dos membros do CESE, o qual deve basear-se apenas nos custos reais; ou ainda o facto de o CESE conceder ao seu pessoal uma vantagem financeira que não é concedida pelas outras instituições, o que da origem a despesas mais elevadas. Registo com apreço o facto do CESE ter adoptado a prática de incluir no seu relatório de actividades um capítulo em que descreve o seguimento dado durante o ano às anteriores decisões de quitação do Parlamento e aos relatórios do Tribunal de Contas.

 
  
MPphoto
 
 

  Nuno Melo (PPE), por escrito. Todas as instituições europeias que dependem do orçamento da União Europeia têm que ser fiscalizadas, de forma rigorosa, pelo Tribunal de Contas e por todas as entidades com essa função. É necessário aferir se os fundos comunitários estão a ser bem utilizados, se essas instituições estão a cumprir com os objectivos delineados e se não existe desperdício de recursos. De um modo geral, salvo raras excepções, a avaliar pelas fiscalizações que conhecidas, podemos afirmar que as instituições em causa estão a utilizar de forma correcta os fundos disponibilizados e a cumprir com os objectivos propostos. É nesse sentido, o voto favorável relativamente ao relatório de execução do orçamento geral da União Europeia, Secção VI – Comité Económico e Social Europeu.

 
  
  

Εκθεση: Ryszard Czarnecki (A7-0082/2010)

 
  
MPphoto
 
 

  Diogo Feio (PPE), por escrito. Considero que a responsabilização dos agentes públicos perante os cidadãos é fundamental, razão pela qual devem estes dar conta de como foram utilizados os fundos públicos postos à sua disposição, de forma objectiva e rigorosa. É neste quadro que se enquadra a avaliação do Parlamento às contas apresentadas e a sua respectiva quitação. É com satisfação que noto que o relatório do Tribunal de Contas refere que a auditoria não suscitou quaisquer observações significativas relativamente ao CdR. Junto-me ao Relator na avaliação positiva que este faz às melhorias registadas no ambiente de controlo interno do CdR, em particular com o inventário dos seus principais procedimentos administrativos, operacionais e financeiros. Por fim, é com agrado que constato a qualidade do relatório anual de actividade do CdR, muito em especial a inclusão explícita do seguimento dado as anteriores decisões de quitação do Parlamento, realçando a importância e pertinência destas decisões.

 
  
MPphoto
 
 

  Nuno Melo (PPE), por escrito. Todas as instituições europeias que dependem do orçamento da União Europeia têm que ser fiscalizadas, de forma rigorosa, pelo Tribunal de Contas e por todas as entidades com essa função. É necessário aferir se os fundos comunitários estão a ser bem utilizados, se essas instituições estão a cumprir com os objectivos delineados e se não existe desperdício de recursos. De um modo geral, salvo raras excepções, a avaliar pelas fiscalizações que conhecidas, podemos afirmar que as instituições em causa estão a utilizar de forma correcta os fundos disponibilizados e a cumprir com os objectivos propostos. É nesse sentido, o voto favorável relativamente ao relatório pela execução do orçamento geral da União Europeia, Secção VII – Comité das Regiõesdo Tribunal de Justiça.

 
  
  

Εκθεση: Véronique Mathieu (A7-0074/2010)

 
  
MPphoto
 
 

  Diogo Feio (PPE), por escrito. O aumento de agências externas tem desempenhado um papel importante na concentração de capacidades técnicas e administrativas de apoio à tomada de decisão da Comissão. Para além disso, a dispersão destas pelo território da União, permite uma real aproximação das instituições aos cidadãos, aumentado a sua visibilidade e legitimidade. Não obstante o aumento do número de agências ser, em geral, positivo, a verdade é que cria desafios quanto ao controlo e avaliação do seu desempenho. Por isso mesmo, na sequência da adopção da Comunicação da Comissão "Agências europeias – perspectivas futuras", de 11 de Março de 2008, o Parlamento, o Conselho e a Comissão relançaram o projecto de definição de um quadro comum para as agências e estabeleceram, em 2009, um grupo de trabalho interinstitucional. Este grupo, penso que terá um papel fundamental na eliminação dos problemas que vêm sendo identificados pelo Tribunal de Contas nas várias das agências, muitos deles comuns, e na definição de um quadro comum que permita uma melhor gestão orçamental e financeira no futuro.

 
  
MPphoto
 
 

  Nuno Melo (PPE), por escrito. Todas as instituições europeias que dependem do orçamento da União Europeia têm que ser fiscalizadas, de forma rigorosa, pelo Tribunal de Contas e por todas as entidades com essa função. É necessário aferir se os fundos comunitários estão a ser bem utilizados, se essas instituições estão a cumprir com os objectivos delineados e se não existe desperdício de recursos. De um modo geral, salvo raras excepções, a avaliar pelas fiscalizações que conhecidas, podemos afirmar que as instituições em causa estão a utilizar de forma correcta os fundos disponibilizados e a cumprir com os objectivos propostos. É nesse sentido, o voto favorável relativamente ao relatório do desempenho, gestão financeira e controlo de agências.

 
  
  

Εκθεση: Véronique Mathieu (A7-0075/2010)

 
  
MPphoto
 
 

  Diogo Feio (PPE), por escrito. O Tribunal de Contas, no seu relatório sobre as contas anuais da Academia relativas ao exercício de 2008, fundamentou o seu parecer sem, todavia, emitir reservas em relação a fiabilidade das contas, e elaborou um parecer com reservas sobre a legalidade e regularidade das operações subjacentes. Para além disso, regra geral, as respostas da Academia às observações do Tribunal de Contas são, mais uma vez, insuficientes e as suas resoluções demasiado genéricas e aleatórias fazendo com que o Parlamento não esteja em condições de bem avaliar se a Academia é efectivamente capaz de efectuar melhorias no futuro. Permanecem, para além disso, inúmeros problemas estruturais e irregularidades relativos à Academia, enunciados no relatório. Por isso mesmo, acompanho a Relatora na decisão de adiar a sua decisão de concessão de quitação ao Director da Academia Europeia de Policia pela execução do orçamento da Academia para o exercício de 2008.

 
  
MPphoto
 
 

  Nuno Melo (PPE), por escrito. Todas as instituições europeias que dependem do orçamento da União Europeia têm que ser fiscalizadas, de forma rigorosa, pelo Tribunal de Contas e por todas as entidades com essa função. É necessário aferir se os fundos comunitários estão a ser bem utilizados, se essas instituições estão a cumprir com os objectivos delineados e se não existe desperdício de recursos. De um modo geral, salvo raras excepções, a avaliar pelas fiscalizações que conhecidas, podemos afirmar que as instituições em causa estão a utilizar de forma correcta os fundos disponibilizados e a cumprir com os objectivos propostos. É nesse sentido, o voto favorável relativamente ao relatório da Academia Europeia de Polícia.

 
  
  

Εκθεση: José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra(A7-0111/2010)

 
  
MPphoto
 
 

  Elena Oana Antonescu (PPE), în scris. − Consolidarea parteneriatului strategic biregional dintre Uniunea Europeană şi ţările din America Latină şi Caraibe, încheiat în anul 1999, trebuie să constituie o prioritate a agendei externe a Uniunii Europene. Deşi în ultimii zece ani s-au înregistrat progrese însemnate în ceea ce priveşte dezvoltarea relaţiilor bilaterale UE - America Latină, mai rămân încă paşi de făcut, obiectivul final al parteneriatului fiind crearea în anul 2015 a unei zone Euro-Latinoamericane de cooperare globală interregională în domeniile politic, economic, comercial, social şi cultural, care să garanteze dezvoltarea durabilă a ambelor regiuni.

Prin votul exprimat astăzi, Parlamentul European susţine adoptarea în viitor a unei Carte Euro-Latinoamericane pentru pace şi securitate care, pe baza Cartei Organizaţiei Naţiunilor Unite şi a legislaţiei internaţionale conexe, să includă strategii şi orientări privind acţiunile politice şi în materie de securitate comună.

Consider, de asemenea, că lupta împotriva schimbărilor climatice, care afectează în cea mai mare măsură populaţia cea mai săracă de pe glob, trebuie să devină elementul cheie al strategiei UE - America Latină, ambele părţi trebuind să depună eforturi considerabile pentru a ajunge la o poziţie comună de negociere în cadrul dezbaterilor premergătoare Conferinţei Naţiunilor Unite privind schimbările climatice, care va avea loc la sfârşitul anului în Mexic.

 
  
MPphoto
 
 

  Sophie Auconie (PPE), par écrit. – Le rapport d'initiative concernant la stratégie de l'UE pour les relations avec l'Amérique latine porte en lui l'approche que l'UE promeut au sein des relations internationales. En effet, ce texte concilie les dimensions économique, sociale, politique et institutionnelle afin de s'assurer que les échanges commerciaux entre les deux aires géographiques profitent aussi aux populations les plus défavorisées et contribuent au développement durable du sous-continent. Qui plus est, le rapport préconise une harmonisation des règlementations financières afin d'introduire plus de responsabilité en la matière au niveau mondial. J'ai donc clairement pris parti pour ce rapport.

 
  
MPphoto
 
 

  Sebastian Valentin Bodu (PPE), în scris. − Rezoluţia adoptată astăzi de plenul Parlamentului European este un semnal important care arată că Uniunea îşi înţelege foarte bine rolul global. America Latină este destinaţia turistică preferată de mulţi europeni, dar pentru Europa înseamnă mult mai mult. America Latină poate suferi la capitolul democraţie, judecând după standardele şi principiile europene.

Parlamentul European a dezbătut recent o rezoluţie legată de încălcările flagrante ale drepturilor omului în Cuba, soldate cu moartea unor oameni care îşi exercitau dreptul la liberă exprimare. Sunt situaţii dramatice, care nu trebuie să se mai repete. Experienţa Uniunii Europene arată însă că o relaţie construită în timp, în termeni amicali şi diplomatici, este mult mai productivă pe termen lung.

Printr-o abordare constructivă, Uniunea Europeană va reuşi să devină un exportator de principii democratice, aşa cum îşi doreşte. America Latină este un continent enorm, care nu poate fi ignorat din punct de vedere economic sau social, iar faptul că Banca Europeană de Investiţii este prezentă deja de mult timp pe continentul sud-american, oferind şansa unor investiţii pe termen lung, este un semnal semnificativ. Rezoluţia adoptată astăzi se constituie într-un mandat clar dat Înaltului Reprezentat al UE în ceea ce priveşte abordarea relaţiilor cu America Latină.

 
  
MPphoto
 
 

  Corina Creţu (S&D), în scris. − Sustin mesajul rezolutiei cu privire la stimularea coordonarii pozitiilor tarilor celor doua continente in ceea ce priveste modalitatile de transpunere in practica a Obiectivelor de Dezvoltare ale Mileniului (ODM), cu atat mai mult cu cat in septembrie anul acesta va avea loc reuniunea la nivel inalt referitoare la ODM. Acem nevoie de o baza comuna, cu atat mai mult cu cat exista o intarziere in atingerea tintelor propuse pentru anul 2015, in special in privinta combaterii saraciei. Mai ales in conditiile recesiunii globale, e nevoie de o concentrare a investitiilor spre tarile mai sarace si spre categoriile de populatie mai vulnerabile, astfel incat acestea sa beneficieze de noi locuri de munca si de conditiile necesare integrarii sociale.

 
  
MPphoto
 
 

  Edite Estrela (S&D), por escrito. Votei favoravelmente o relatório sobre a Estratégia da UE para as relações com a América Latina que defende a plena realização de uma Associação Estratégica Birregional. Gostaria de sublinhar a importância da recomendação para a concertação de posições dos dois blocos regionais no âmbito das negociações sobre a Convenção-Quadro das Nações Unidas sobre o ambiente e as alterações climáticas.

 
  
MPphoto
 
 

  Diogo Feio (PPE), por escrito. Comparto da opinião do relator quanto à necessidade de aprofundar e estreitar os laços de cooperação birregional entre a União Europeia e a América Latina. Não obstante, creio que a União não pode deixar de dedicar uma especial atenção a um dos países latino-americanos que a sua dimensão populacional, o seu potencial económico e a sua função de líder regional já reclamam. Falo obviamente do maior país lusófono do mundo: o Brasil. A Comunicação da Comissão Europeia COM (2007) 281, de 30 de Maio, reconheceu expressamente que o “diálogo UE-Brasil não foi suficientemente explorado, processando-se sobretudo no âmbito do diálogo UE-Mercosul. O Brasil será o último dos países "BRICS" a reunir-se com a UE numa Cimeira. Chegou o momento de olhar para o Brasil como um parceiro estratégico, um actor económico de primeiro plano na América Latina e um líder regional”. Enquanto as demais instituições europeias fazem o que lhes compete, o Parlamento Europeu resiste a deixar de se relacionar com este grande país apenas por via do Mercosul, sendo o Brasil o único dos BRIC com o qual o Parlamento Europeu não mantém uma delegação parlamentar autónoma. Circunstância anacrónica e lamentável e que urge corrigir.

 
  
MPphoto
 
 

  José Manuel Fernandes (PPE), por escrito. A Associação Estratégica Birregional contribui para reforçar ainda mais a coordenação entre a UE e a América Latina no âmbito dos fóruns e instituições internacionais. Para além do estabelecimento de uma agenda comum proposto, deve prosseguir-se com a coordenação de posições sobre questões de importância mundial, tendo em conta os interesses e preocupações de ambas as partes. Votei por isso favoravelmente a Comunicação da Comissão "A União Europeia e a América Latina: uma parceria entre protagonistas globais" que visa identificar e formular propostas operacionais orientadas para a plena realização da Associação Estratégica Birregional.

 
  
MPphoto
 
 

  Ilda Figueiredo (GUE/NGL), por escrito. Este relatório que não tem em conta os verdadeiros problemas que se vivem na América Latina e não estabelece os pontos essenciais que deveriam estar contidos na estratégia da UE para as relações com a América Latina.

Por exemplo, passa por cima de todos os problemas económicos e sociais que resultarão da assinatura dos Tratados de Livre Comércio, aceita como um facto incontestável a normalização das relações com as Honduras, ignorando o golpe de Estado e os assassinatos ainda recentes de membros da Frente de Resistência contra o golpe. Ignora a situação na Colômbia, os crimes dos paramilitares, as perseguições a sindicalistas e políticos, os quais não constituem problema digno de qualquer referência. Por outro lado, critica, embora nunca refira explicitamente esses países, a Bolívia e a Venezuela.

Mas, entretanto, não diz nada quer sobre a reactivação da IV Frota dos EUA para a região, quer relativamente ao plano de uso de sete bases militares colombianas pelos EUA, ou sobre operações de ingerência que são desenvolvidas a partir de bases militares em territórios de países da UE e da NATO.

Lamentavelmente rejeitaram a generalidade das propostas que fizemos sobre os temas acima referidos pelo que, no final, votámos contra a resolução.

 
  
MPphoto
 
 

  Erminia Mazzoni (PPE), per iscritto. − Ho votato a favore della relazione con una riserva, che è al contempo un auspicio per l'annosa situazione dei cosiddetti tango bond, che getta un'ombra sulle relazioni con l'Argentina.

La determinazione di promuovere le relazioni con i paesi dell'America Latina potrebbe essere un viatico per risolvere in maniera rispettosa l'intera vicenda dei diritti degli investitori europei.

 
  
MPphoto
 
 

  Jean-Luc Mélenchon (GUE/NGL), par écrit. – Ce texte arrogant et impérial est inacceptable. Il cautionne la reprise des négociations d'accords de libre-échange avec l'Amérique centrale, la Colombie et le Pérou. Elles sont néfastes tant du point de vue économique et social que démocratique. Comment peut-on négocier avec le gouvernement putschiste de Monsieur Porfirio Lobo au Honduras et se dire ensuite garant de l'État de droit et des droits de l'homme? Comment peut-on négocier bilatéralement avec les gouvernements répressifs d'Alvaro Uribe et d'Alan Garcia et faire fi de l'avis des autres États souverains membres de la CAN, la Bolivie et l'Équateur? Je vote contre ce texte non conforme aux principes de démocratie et d'humanisme.

 
  
MPphoto
 
 

  Nuno Melo (PPE), por escrito. Sendo a U.E o principal investidor e segundo parceiro comercial na América Latina, fornecendo também a maior ajuda ao desenvolvimento, pensamos que tais dados são suficientes para que haja uma estratégia clara e bem definida relativamente às relações entre a U.E e a América Latina. Defendemos a definição de directrizes claras sobre a melhor forma de colaborar para promover a estabilidade política, combater as alterações climáticas, gerir os fluxos migratórios e prevenir catástrofes naturais. Como testemunhamos na tragédia do Haiti, a U.E foi claramente posta em segundo plano relativamente a outros intervenientes. Por isso defendemos que a U.E deve corrigir a sua actuação no plano internacional. Assim sendo, deverá intervir de forma mais consistente e eficaz na política internacional. Tal correcção deverá já acontecer na próxima cimeira que se realiza a 18 de Maio em Madrid, onde a Comissária Catherine Ashton deverá participar activamente.

 
  
MPphoto
 
 

  Willy Meyer (GUE/NGL), por escrito. − No he podido votar a favor de este texto porque dentro del Objetivo de la Asociación Estratégica aboca por concluir los acuerdos de asociación subregionales con Centro América, Perú-Colombia y Mercosur, a pesar del golpe de Estado en Honduras y el ilegítimo gobierno de Porfirio Lobo derivado de éste. La UE no puede otorgar el mismo trato a gobiernos golpistas y a electos. Asimismo, en el objetivo de creación de una Zona Eurolatinoamericana de Asociación Global Interregional, la asociación en términos comerciales no tiene en cuenta las asimetrías en y entre las regiones. El Acuerdo de Asociación entre la UE y Perú-Colombia en los términos actuales se asemeja a un Tratado de Libre Comercio y no redundará en beneficio de los pueblos europeos ni latinoamericanos. Por otra parte, tampoco estoy de acuerdo con la posibilidad de apertura de un diálogo político de ámbito triangular (como UE-América Latina-Estados Unidos). Para este tipo de diálogo ya existen organismos multilaterales como las Naciones Unidas. Además, recoge la creación de la Fundación Europa-América Latina y Caribe. No me opondría a esta figura de no ser porque el ponente propone que se constituya con capital público-privado, una clara puerta de entrada a las multinacionales.

 
  
MPphoto
 
 

  Andreas Mölzer (NI), schriftlich. Der umfassende Bericht zu Lateinamerika verfolgt einen sinnvollen Ansatz, wenn er den Ausbau der Beziehungen zwischen der EU und den Staaten Südamerikas durch eine strategische Partnerschaft vorsieht. Diese Schaffung einer europäisch-lateinamerikanischen Zone kann nicht nur positive wirtschaftliche Ergebnisse bringen, vor allem kann sie die Rolle der EU als außenpolitischer Akteur, insbesondere gegenüber den USA, stärken. Leider enthält der Bericht aber auch Absätze und Formulierungen, die den nahezu missionarischen Eifer einiger Abgeordneten durchblicken lassen und als zu starke Einmischung in innere Angelegenheiten der südamerikanischen Staaten empfunden werden können. Es ist weder notwendig noch sinnvoll, diesen Ländern im Detail vorzuschreiben, wie sie ihre Wirtschaft oder ihre Bildungs- und Wissenschaftspolitik organisieren müssen, noch wie sie ihre Außenpolitik im Detail regeln. Absurd wird es, wenn man die lateinamerikanischen Länder z. B. auffordert, Sexualerziehung etc. einzuführen. Ich habe mich daher bei der Schlussabstimmung der Stimme enthalten.

 
  
MPphoto
 
 

  Justas Vincas Paleckis (S&D), raštu. − Europos Sąjunga yra Lotynų Amerikos partnerė. Drauge privalome kovoti su šiandienos iššūkiais ir pasaulinėmis problemomis. Tai ir ekonominė, ir finansų krizė, klimato kaita, saugumo grėsmės, kova su terorizmu, prekyba narkotikais ir organizuotu nusikalstamumu. Privalome kartu tausoti aplinką, taupyti gamtinius išteklius, o taip pat kovoti su skurdu ir nelygybe bei migracija. Balsavau už šį pranešimą, nes jis siūlo tinkamas priemones kovoje su skurdu regione: išsilavinimas ir skirtumų tarp turtingiausių ir vargingiausių valstybių regione mažinimas. ES turi Solidarumo fondus, taip pat skatina integracijos projektus, o tuo tarpu Lotynų Amerika tokių galimybių neturi. Pritariu pranešėjui, kad Lotynų Amerikos sekimas ES integracijos pavyzdžiu pavers šį regioną stipresniu. O jo gyventojams atneš daugiau saugumo ir gerovės.

 
  
MPphoto
 
 

  Raül Romeva i Rueda (Verts/ALE), in writing. − I abstained on the final vote on this report. Though the report is by no means anything we could accept as a good contribution to the forthcoming EU-Latin America Summit in Madrid, we managed to keep or vote into the text some important aspects. The green highlights in the middle of a disappointing report are: the paragraph concerning the ruling by the Inter-American Court of Human Rights on feminicides (the case of Campo Algodonero in Mexico) was kept in the text, with 359 votes in favour, 235 against and 17 abstentions; we succeeded in getting into the text that the European investment facility should in particular be used for projects contributing to combating climate change, such as local public transport, electric vehicles and the Yasuni-ITT project in Ecuador (‘Keep the oil underground’). All in all, 10 out of the 16 green/EFA amendments were adopted. Unfortunately, we lost all amendments which referred sceptically to the recently concluded free trade agreements and the association agreements under negotiation, and which warn against the risks of weakening the existing fragile regional integration efforts. Finally, our amendment asking for the phasing-out of mega-energy projects that heavily damage the environment was rejected, too.

 
  
MPphoto
 
 

  José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra (PPE), por escrito. − Como quiera que algunas de las expresiones recogidas en el apartado 34, introducido por la opinión de la Comisión de Desarrollo, son de una ambigüedad tal que podrían ser susceptibles de ser interpretadas como una cierta complacencia con un hecho rechazable como es el aborto, la delegación española del Partido Popular ha solicitado al Grupo PPE una votación por separado de dicho apartado, para dejar meridianamente clara su oposición a cualquier iniciativa dirigida a conculcar los derechos inalienables de los más indefensos.

 
  
MPphoto
 
 

  Nuno Teixeira (PPE), por escrito. A União Europeia e a América Latina têm vindo a desenvolver uma parceria estratégica forte ao longo dos anos. A União é o principal investidor na América Latina, o seu segundo parceiro comercial e o seu maior fornecedor de ajuda ao desenvolvimento. O objectivo último é o de criar uma zona euro-latino-americana de parceria global interregional até 2015 a nível político, económico, comercial, social e cultural, com vista a garantir o desenvolvimento sustentável em ambas as regiões.

Destaco, neste contexto, a importância de, numa primeira fase, se retomar as negociações do acordo de associação entre a UE e o Mercosul, que deverá ser o acordo bi-regional mais ambicioso de sempre. Saúdo também as iniciativas de parceria comercial entre a União Europeia e a América Central e com a Comunidade Andina, bem como o aprofundamento dos acordos de associação já existentes com o México e o Chile.

Lamento, todavia, que tais acordos comerciais possam afectar a produção comunitária interna nesses mesmos sectores, sobretudo nas regiões ultraperiféricas, que conhecem dificuldades permanentes, e que não tenham sido encontradas compensações adequadas a nível comunitário tendo em vista estas regiões. Por considerar fundamental uma parceria entre as duas regiões do globo, que trará vantagens mútuas no âmbito político, económico e social, votei a favor do presente documento.

 
  
  

Πρόταση κοινού ψηφίσματος RC-B7-0233/2010

 
  
MPphoto
 
 

  Elena Oana Antonescu (PPE), în scris. − Prin rezoluţia votată astăzi, Parlamentul European îşi exprimă îngrijorarea în legătură cu menţinerea obligativităţii vizelor de către autorităţile canadiene pentru cetăţenii români, bulgari şi cehi şi solicită eliminarea cât mai rapidă a acestei obligativităţi.

Menţinerea vizelor pentru cetăţenii acestor state membre contravine principiului liberei circulaţii, creând discrepanţe şi inegalităţi nejustificate, cetăţenii Uniunii Europene trebuind să beneficieze de un tratament egal şi echitabil.

Deşi la Summitul UE - Canada de la Praga din 2009 s-a reafirmat obiectivul comun al partenerilor de a asigura circulaţia liberă şi în deplină securitate a persoanelor între UE şi Canada, suntem în anul 2010 şi nu a avut loc nicio schimbare.

Îmi exprim convingerea că, în viitorul apropiat, autorităţile canadiene vor depune toate eforturile pentru eliminarea acestor vize. Alături de colegii din Parlamentul European, voi continua demersurile începute pentru a le permite cetăţenilor români, bulgari şi cehi să se deplaseze în mod liber în cel mai scurt timp.

 
  
MPphoto
 
 

  Zigmantas Balčytis (S&D), in writing. − I voted for this resolution, as I believe that the ongoing negotiations towards a comprehensive economic trade agreement could strengthen EU-Canada relations. It is expected that the forthcoming EU-Canada Summit would focus on reinforcement of the political relationship between the two partners, in particular addressing such shared challenges as negotiations on a comprehensive economic trade agreement, foreign and security challenges, a coordinated response to the financial and economic crisis as also climate change and energy. As the EU and Canada are committed to build a low-carbon global economy that is safe and sustainable, also to invest in clean energy technologies and become the leaders in green job creation in order the capacity to adapt to the impacts of climate change would be strengthened.

 
  
MPphoto
 
 

  Corina Creţu (S&D), în scris. − Cetatenii a trei state membre ale UE au inca nevoie de vize pentru Canada. Romanilor si bulgarilor li se adauga cehii, carora le-au fost impusa din nou obligativitatea vizelor din cauza afluxului mare de rromi. Este nevoie, in aceste conditii, de o conlucrare mai stransa, intre statele UE pe de o parte pentru a rezolva problemele comunitatii rrome si, pe de alta parte, intre tarile membre si Canada pentru a crea un sistem cat mai eficient si transparent de informare cu privire la conditiile acordarii vizelor, pentru diminuarea ratei de respingere. E nevoie, totodata, de revizuirea sistemului canadian de azil, iar meritul rezolutiei consta, in aceasta privinta, in solicitarea explicita adresata partii canadiene de a actiona in vederea eliminarii obligativitatii vizelor.

 
  
MPphoto
 
 

  Ioan Enciu (S&D), în scris. − Canada este unul din partenerii cei mai vechi ai Uniunii Europene, iar summitul de anul acesta este important pentru continuarea şi consolidarea acestei strânse colaborări bilaterale în toate domeniile. Am votat pentru rezoluţia comună pentru că aceasta reflectă, într-un mod concis şi obiectiv, viziunea pozitivă asupra colaborării noastre viitoare.

Asigurarea reciprocităţii în relaţiile bilaterale reprezintă un principiu de bază al Uniunii Europene şi am speranţa că, în viitorul apropiat, Canada va ridica vizele impuse cetăţenilor români, cehi şi bulgari, asigurând, astfel, un tratament egal şi echitabil faţă de toţi cetăţenii Uniunii Europene. Totodată, vreau să salut demersurile efectuate până în prezent privind încheierea unui acord comercial UE - Canada şi sper ca reuniunea de anul acesta să impulsioneze finalizarea acestora.

Având în vedere contextul economic şi climatic actual, trebuie să subliniez nevoia unei strânse colaborări pentru identificarea unor alternative la resursele tradiţionale pentru producerea energiei, care să respecte particularităţile fiecărui stat, atât UE cât şi Canada fiind angajate în dezvoltarea şi utilizarea tehnologiilor cu emisii reduse de carbon. În acelaşi timp, trebuie promovată şi colaborarea în domeniul energetic, climatic şi maritim în Zona Arctică.

 
  
MPphoto
 
 

  Diogo Feio (PPE), por escrito. Por motivos históricos e culturais, pelas afinidades étnicas e políticas e pela partilha de valores e referências civilizacionais comuns, o Canadá constitui um parceiro fiável e importante da União Europeia. Um acordo económico e comercial global com o Canadá pode contribuir positivamente para o aprofundamento das já excelentes relações entre a UE e o Canadá. Se surgem obstáculos neste relacionamento, nomeadamente no que respeita às pescas, à segurança e à imigração, a verdade é que, comparativamente com outros países, o relacionamento EU-Canadá é estável e frutuoso para ambos os parceiros. Faço votos que esta relação de confiança perdure e que o Atlântico Norte continue a ser pacífico e próspero nas suas duas margens.

 
  
MPphoto
 
 

  José Manuel Fernandes (PPE), por escrito. Noto que a parceria que une o Canadá à União Europeia é das mais antigas e estreitas, remontando a 1959 e que as actuais negociações com vista a um acordo económico e comercial global pretendem intensificar as relações entre a UE e o Canadá. Destaco que em 2010 o Canadá detém a presidência do grupo de países que fazem parte do G-8 e acolherá a próxima Cimeira do G20. Acolho por isso com satisfação a declaração da Comissão segundo a qual o avanço das negociações com vista a um acordo económico e comercial global constitui um factor chave das relações económicas entre a UE e o Canadá. Considero, neste contexto, que a Cimeira UE-Canadá de 5 de Maio de 2010, em Bruxelas, cria uma boa oportunidade para avançar com estas negociações. Congratulo-me particularmente com a intenção de efectuar uma importante reforma do sistema de gestão das pescas do Canadá, que contará igualmente com a participação da Organização das Pescarias do Noroeste do Atlântico (NAFO).

 
  
MPphoto
 
 

  Jean-Luc Mélenchon (GUE/NGL), par écrit. – Ce texte fait l'éloge des négociations engagées par la Commission en vue d'établir un accord économique et commercial global entre l'UE et le Canada. Cet accord est négocié dans le dos des citoyens européens alors même qu'il aura des conséquences importantes sur leur quotidien: démantèlement des services publics; supériorité du droit des investisseurs à protéger leurs profits sur celui des États à protéger l'intérêt général; alignement par le bas des droits des travailleurs; dégradation de l'accès aux services de santé, à l'eau, à l'éducation, à la culture. C'est cette politique et ce déni criant de démocratie que les groupes PPE, ALDE, ECR et S&D proposent de soutenir et même d'accélérer. Je m'y oppose absolument.

 
  
MPphoto
 
 

  Nuno Melo (PPE), por escrito. O Canadá é um histórico parceiro da UE. É portanto natural que ao longo dos anos se tenha vindo a aprofundar e a melhorar essa relação. Nesta cimeira vai ser abordado de forma muito especial o acordo comercial e económico global, esperando que essas negociações tenham sucesso pois esse acordo é essencial para as relações económicas entre a UE e o Canadá. Há ainda outros aspectos relevantes que unem a UE e o Canadá, como sejam a ajuda comunitária, nomeadamente ao Haiti, as questões das pescas, e preocupações ambientais. Não nos podemos esquecer que o Tratado de Lisboa trouxe novas responsabilidades ao Parlamento Europeu no que respeita às negociações de acordos internacionais, devendo ser envolvido em todas as fases das negociações.

 
  
MPphoto
 
 

  Andreas Mölzer (NI), schriftlich. Ich habe für den gemeinsamen Entschließungsantrag zum heutigen EU-Kanada-Gipfel gestimmt, da ich es als wichtig erachte, die Beziehungen nicht nur auf hohem Niveau aufrecht zu erhalten, sondern weiter zu intensivieren und zu verbessern. Hervorzuheben wäre hier insbesondere auch das geplante gemeinsame Vorgehen bei der Einführung einer Bankenabgabe oder einer Finanztransaktionssteuer auf globaler Ebene.

 
  
MPphoto
 
 

  Raül Romeva i Rueda (Verts/ALE), in writing. − The resolution was carried with a large majority. I abstained because of the wording in paragraph 6 on Roma people justifying Canada’s restrictive visa policy against Bulgaria, Romania and the Czech Republic. However, the Verts/ALE Group was successful in getting the following in the resolution regarding bluefin tuna and CITES: ‘expresses its disappointment about the position of the Canadian Government at the most recent conference of CITES parties with regard to the extension of CITES Appendix 1 for bluefin tuna’.

 
  
MPphoto
 
 

  Alf Svensson (PPE), skriftlig. − När Europaparlamentet röstade om resolutionen där prioriteringarna inför det kommande toppmötet mellan EU och Kanada fastläggs, tillhörde jag minoriteten som röstade emot förslaget. Texten är till stora delar bra, men innehåller två stycken som jag helt enkelt inte kan ställa mig bakom. I punkt två fastslås att ett prioriterat diskussionsämne vid toppmötet bör vara ”frågan om huruvida en bankavgift eller en transaktionsskatt på global nivå ska införas”. Denna typ av avgift eller skatt på internationella transaktioner är jag starkt emot. Det finns enligt min mening en lång rad andra frågor inom det ekonomiska området som hellre borde vara prioriterade under toppmötet.

Vidare är jag bekymrad över ordalydelsen i punkt 6, som lyder ”Parlamentet konstaterar att den kanadensiska regeringen införde visumkrav för tjeckiska medborgare som ett svar på den stora tillströmningen av romer till landet”. Detta må vara den kanadensiska motiveringen, men det finns som jag ser det ingen som helst anledning för oss som européer att ställa oss bakom den, eller ens citera den som en poäng i en av EU:s texter. Eftersom dessa två formuleringar fanns med i resolutionen och begäran om att stryka dem tyvärr inte vann majoritet, röstade jag emot resolutionen i sin helhet.

 
  
  

Πρόταση ψηφίσματος (B7-0243/2010)

 
  
MPphoto
 
 

  Elena Oana Antonescu (PPE), în scris. − Prin votul exprimat astăzi, Parlamentul European a demonstrat că este deschis în ceea ce priveşte încheierea unui nou acord privind prelucrarea şi transferul datelor de mesagerie financiară în cadrul Programului de urmărire a finanţărilor în scopuri teroriste şi a reiterat că orice nou acord în acest domeniu trebuie să respecte noul cadru juridic instituit prin Tratatul de la Lisabona.

Lupta împotriva terorismului rămâne o prioritate pentru UE, iar cooperarea fructuoasă cu SUA, care să includă, printre altele, şi schimbul de date şi informaţii, constituie o premisă importantă în scopul prevenirii în viitor a atacurilor teroriste.

Consider că este esenţial ca acest schimb de date să se limiteze strict la informaţiile solicitate în scopul combaterii terorismului, transferul colectiv de date reprezentând o îndepărtare de la principiile pe care se sprijină legislaţia şi practicile europene. De aceea, prin rezoluţia de astăzi, am solicitat în mod explicit Comisiei şi Consiliului să abordeze acest aspect în mod corespunzător în cadrul negocierilor cu SUA care vor avea loc în viitorul apropiat şi să examineze împreună cu partenerii americani modalităţi de stabilire a unei proceduri transparente şi viabile din punct de vedere juridic, în vederea autorizării transferului şi extragerii datelor relevante.

 
  
MPphoto
 
 

  Sophie Auconie (PPE), par écrit. – J'ai voté en faveur de la résolution commune sur SWIFT, qui concerne le transfert de données bancaires des Européens vers les États Unis dans le cadre de la lutte contre le terrorisme. Après les mises en garde émises par le Parlement européen il y a quelques semaines, le processus de négociation est aujourd'hui sur la bonne voie. Le Parlement européen y prend désormais toute sa part, conformément aux procédures prévues par le traité de Lisbonne. L'objectif est de parvenir à un bon équilibre entre une protection efficace de nos concitoyens face aux risques terroristes et le respect des droits individuels. Le mandat de négociation donné aujourd'hui au Conseil par le Parlement européen me semble aller dans ce sens.

 
  
MPphoto
 
 

  Zigmantas Balčytis (S&D), in writing. − I supported this resolution, since it is important to have an agreement which would help both Europe and the United States strengthen the fight against terrorism in the interests of the security of the citizens, without undermining the rule of law. Fundamental principles still need to be laid down by the EU stating how it will generally cooperate with the US for counter-terrorism purposes. Therefore it goes under the responsibility of the Commission and the Council to explore ways of establishing a transparent and legally sound procedure for the authorisation of the transfer and extraction of relevant data as well as for the conduct and supervision of data exchanges. Such steps are to be taken in full compliance with the principles of necessity and proportionality and with full respect for fundamental rights requirements under EU law, which would make it possible for relevant European legislation to become fully applicable.

 
  
MPphoto
 
 

  Vilija Blinkevičiūtė (S&D), raštu. − Privalome siekti transatlantinio bendradarbiavimo stiprinimo teisingumo, laisvės ir saugumo srityse gerbiant žmogaus teises ir pilietines laisves. Žmonių duomenų apsaugos sistema turi būti vykdoma skaidriai bei nedviprasmiškai. Europos teisiniai reikalavimai dėl asmeninės informacijos teisingo, proporcingo ir teisėto tvarkymo yra nepaprastai svarbūs ir būtina visada jų laikytis. Keitimasis tiksliniais duomenimis šiuo metu nėra įmanomas. Sprendimuose turėtų būti numatyta perduodamų duomenų apimties apribojimai, duomenų, kuriuos paskirtieji tiekėjai gali filtruoti ir atrinkti, rūšių ir duomenų, kurie gali būti perduodami, išvardijimas. Todėl ypatingai svarbu raginti Tarybą ir Komisiją ištirti būdus, kaip nustatyti skaidrią ir teisiškai pagrįstą procedūrą, pagal kurią būtų suteikiamas leidimas perduoti ir atrinkti atitinkamus duomenis, taip pat vykdomas keitimasis duomenimis ir keitimosi duomenimis priežiūra. ES ir JAV susitarime turi būti numatytos griežtos įgyvendinimo ir priežiūros apsaugos priemonės, susijusios su kiekvieną dieną perduodamų duomenų atranka, JAV institucijų prieiga prie pagal susitarimą perduotų duomenų ir naudojimusi šiais duomenimis. Turėtų būti numatyta atitinkama ES paskirta institucija, kuri stebėtų kaip vykdomos šios priemonės.

 
  
MPphoto
 
 

  Sebastian Valentin Bodu (PPE), în scris. − România a sprijinit, ca stat naţional, adoptarea acordului SWIFT, dar Parlamentul European a considerat că, în prima sa formă negociată de reprezentanţii Comisiei şi administraţia americană, acesta leza drepturile cetăţenilor europeni care erau trataţi ca bulk şi nu punctual, în funcţie de suspiciuni. Este important ca noul acord, negociat zilele acestea la Washington între reprezentanţi ai UE şi ai Congresului american, să răspundă îngrijorărilor Parlamentului European. Există totdeauna riscul ca şi noua variantă de acord să fie respinsă, dacă ea continuă să fie în dezacord cu Carta Europeană a Drepturilor Omului.

Parlamentul European este conştient că acest acord este important chiar pentru securitatea europenilor. Drept urmare, devine clar că obiecţiile parlamentarilor europeni sunt legate de fondul şi nu de forma acordului. Parlamentul European a dobândit puteri decizionale mai mari prin intrarea în vigoare a Tratatului de la Lisabona. Este normal ca această instituţie să facă uz de prerogativele sale şi să vegheze la interesele cetăţenilor comunităţii europene. Dar, atâta timp cât spiritul poziţiilor exprimate de legislativul european va fi păstrat în viitoarea formă a acordului, acesta va fi adoptat. Lupta împotriva terorismului şi identificarea rapidă a transferurilor bancare suspecte rămân la fel de sus ca întotdeauna pe lista de priorităţi ale Uniunii.

 
  
MPphoto
 
 

  Françoise Castex (S&D), par écrit. – Suite au rejet de "l'accord SWIFT" par le Parlement européen en février 2010, un nouvel accord doit être négocié entre l'Union Européenne et les États-Unis pour le transfert de données bancaires dans le cadre de la lutte contre le terrorisme. Nous, parlementaires, avions exprimé en février, lors du vote de rejet, leur refus de voir se poursuivre le transfert massif et incontrôlé de ces données vers le département du Trésor américain. Aujourd'hui, j'ai voté pour cette résolution afin d'influer sur le nouveau mandat que la Commission européenne va porter auprès des États-Unis dans la négociation d'un nouvel accord. Sur le fond, nous demandons à ce que l'on revienne sur le transfert "en vrac" des données personnelles afin qu'il soit réalisé de manière plus ciblée, que des recours judiciaires soient prévus, que les données soient conservées le temps le plus court possible, ainsi qu'une réciprocité dans les échanges. La question de la protection des données personnelles est un enjeu fort au Parlement européen. Aussi la question de la transmission des données concernant les passagers aériens fait-elle également l'objet d'une grande vigilance de notre part. Nous protégerons les droits fondamentaux de nos concitoyens jusqu'au bout.

 
  
MPphoto
 
 

  Proinsias De Rossa (S&D), in writing. − I supported the resolution on the new Commission recommendation to the Council to authorise the opening of negotiations with the United States on the transfer of financial messaging data to combat terrorism. Under the new provisions of the Lisbon Treaty, the interim agreement between the European Union and the USA, signed in November 2009, required the consent of the European Parliament. I voted against that agreement, which was blocked by Parliament out of concern for the privacy rights of European citizens and companies, put at risk by unregulated bulk data-sharing arrangements. Terrorism has to be fought decisively, but the means employed cannot be allowed to create an environment of insecurity for citizens rights which is the very objective of terror attacks in the first place. Any new agreement needs to be subordinated to fundamental principles such as a strict limitation of exchanges to necessary counter-terrorism purposes and a European authority has to ensure judicial oversight and respect for fundamental rights requirements under EU law. The agreement needs to be limited in duration and liable for immediate termination should any obligation not be met.

 
  
MPphoto
 
 

  Νικόλαος Χουντής (GUE/NGL), γραπτώς. – Καταψήφισα το συγκεκριμένο ψήφισμα γιατί δεν απορρίπτει τη μαζική ανταλλαγή δεδομένων με τις ΗΠΑ και άλλες χώρες στα πλαίσια του λεγόμενου αγώνα κατά της τρομοκρατίας. Επίσης, δεν προωθεί την αναγκαιότητα μια διεθνούς δεσμευτικής συμφωνίας μεταξύ της ΕΕ και των ΗΠΑ όσον αφορά το πλαίσιο ανταλλαγής πληροφοριών για λόγους επιβολής νόμου. Τέλος, γιατί ενώ το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο θα πρέπει να δώσει την έγκρισή του στη σχεδιαζόμενη συμφωνία, είναι απαράδεκτο να έχουν ξεκινήσει διαπραγματεύσεις, έστω και ανεπίσημες, χωρίς την ισότιμη και πλήρη συμμετοχή του.

 
  
MPphoto
 
 

  Carlos Coelho (PPE), por escrito. Votei contra o Acordo Provisório, celebrado ente a UE e os EUA, relativo à transferência de dados financeiros dos cidadãos europeus, não só porque era manifestamente mau, pondo em causa o respeito pelos princípios da necessidade e da proporcionalidade, bem como a integridade e segurança dos dados financeiros europeus, mas também porque foi negada ao PE a possibilidade de exercer as suas prerrogativas de forma adequada. Acredito na necessidade de se proceder ao reforço da cooperação transatlântica em todas as áreas relevantes, nomeadamente na área da Liberdade, da Segurança e da Justiça. Porém, isso só poderá acontecer se existir um respeito absoluto de princípios fundamentais, como o da proporcionalidade, da necessidade e da reciprocidade. Neste virar de página, não posso deixar de cumprimentar quer a Comissão, quer o Conselho pela sua nova postura no que diz respeito à cooperação com o PE. Faço votos para que, conjuntamente, consigamos estabelecer os princípios básicos que deverão nortear e facilitar a futura cooperação entre a UE e os EUA no que diz respeito ao combate ao Terrorismo. Aguardo, com expectativa, as conclusões da visita da delegação do PE a Washington, esperando que também aqui possamos constatar a existência de um "virar de página".

 
  
MPphoto
 
 

  Ioan Enciu (S&D), în scris. − Am votat în favoarea acestei rezoluţii şi ţin să reiterez că cooperarea UE - SUA în combaterea terorismului, la fel ca şi încheierea unui acord specific între UE şi SUA în acest sens, este de importanţă majoră. Acest acord trebuie să se afle permanent în vizorul Parlamentului. Consiliul şi Comisia trebuie să informeze organul legislativ european pe parcursul tuturor etapelor de negociere şi încheiere ale acestuia. Poziţia PE cu privire la acest subiect a fost exprimată în mai multe rânduri.

Un alt aspect esenţial din rezoluţie prevede că orice cerere de transfer a datelor trebuie să fie aprobată de o autoritate judiciară europeană. Transferul de date trebuie să aibă loc în mod justificat şi transparent, cetăţenii trebuie să aibă drepturi garantate, precum accesul, rectificarea, ştergerea, compensarea şi despăgubirea în caz de prejudiciu adus vieţii private a acestora.

Vreau să accentuez necesitatea găsirii unei soluţii pentru limitarea transferului de date, care să permită doar schimbul de date solicitate pentru persoanele bănuite de terorism. Este important să fie respectate principiile reciprocităţii şi proporţionalităţii în acord, ca şi rezilierea imediată a acestuia în caz de neîndeplinire a obligaţiilor asumate. Îmi exprim încrederea că Consiliul JAI va ţine cont de recomandările incluse în această rezoluţie.

 
  
MPphoto
 
 

  Edite Estrela (S&D), por escrito. Votei favoravelmente esta resolução por considerar que qualquer acordo entre a UE e os EUA neste domínio deverá também comportar garantias rigorosas em matéria de aplicação e supervisão, a cargo de uma autoridade competente para o efeito designada pela UE. Só desta forma se poderá assegurar que estas transferências de dados não constituam um desvio em relação aos princípios que norteiam a legislação e a prática da UE.

 
  
MPphoto
 
 

  Diogo Feio (PPE), por escrito. No domínio da luta contra o terrorismo é fundamental a cooperação judiciária internacional e a cooperação transatlântica. Por isso é de saudar a existência de um acordo de longo prazo em matéria de prevenção do financiamento do terrorismo firmado entre a União Europeia e os Estados Unidos da América. Tal acordo, porém, não poderá pôr em causa a privacidade das transacções de pessoas singulares e colectivas. Por isso mesmo, os requisitos jurídicos europeus aplicáveis ao tratamento justo, necessário, proporcional e legal de dados pessoais assumem importância primordial, devendo, por isso, continuar-se a aplicar-se em todas a circunstâncias.

A UE deverá estabelecer os princípios fundamentais que regem as modalidades de cooperação geral com os EUA, tendo em vista lutar contra o terrorismo e os mecanismos de notificação de informações sobre transacções consideradas suspeitas ou irregulares por parte dos seus cidadãos. Deverá ser firmado um acordo de cooperação judicial UE/EUA em matéria de prevenção do financiamento do terrorismo, acautelando que a transferência de dados pessoais respeite os direitos e as liberdades dos cidadãos e das empresas europeias e que proteja a sua segurança, sem pôr em causa, desnecessariamente, a privacidade das suas transacções.

 
  
MPphoto
 
 

  José Manuel Fernandes (PPE), por escrito. Nos termos do Acordo Provisório celebrado ente a UE e os EUA, subscrevi a necessidade da cooperação transatlântica no combate ao crime internacional e ao terrorismo. Sublinhei que essa cooperação deve ser estabelecida na base da lealdade mútua e do respeito pelos princípios da reciprocidade, da proporcionalidade e no respeito pelos direitos dos cidadãos. Mas a segurança não pode porém sobrepor-se, mas sim compatibilizar-se com os outros direitos, liberdade e garantias. Não é aceitável que a polícia em Portugal só possa aceder aos dados bancários de uma pessoa com mandado judicial enquanto milhões de dados possam ser enviados para serem conhecidos e analisados pelas polícias americanas sem controlo judicial. Votei por isso contra o Acordo Provisório. Contudo a nova proposta de resolução em apreço demonstra uma nova postura da Comissão e do Conselho em termos de colaboração com o PE. Faço votos que a futura cooperação entre a UE e os EUA no combate ao terrorismo se gize no respeito pelos princípios da proporcionalidade, da necessidade e da reciprocidade.

 
  
MPphoto
 
 

  Ilda Figueiredo (GUE/NGL), por escrito. Depois da derrota importante do projecto de acordo SWIFT da UE com os EUA, volta uma resolução que nos merece as maiores críticas, pois aceita a lógica de uma maior troca de dados no âmbito da dita "luta contra o terrorismo". Muitos especialistas têm afirmado que a protecção dos direitos, das liberdades e das garantias não estão assegurados no âmbito de um tal acordo. O chamado "Acordo SWIFT" e o Acordo-Quadro sobre a protecção e a compartilha de dados, em vez de constituírem uma garantia de segurança, constituem uma ameaça.

No âmbito das relações UE-EUA existe um entendimento diferente sobre a protecção de dados, competências, legislações e privacidade. É preciso esclarecer estes aspectos antes de se dar um novo mandato à Comissão.

Mas a maioria do PE passou um verdadeiro cheque em branco à Comissão, através de limitações ambíguas, como a "proporcionalidade" ou a "reciprocidade", abrindo uma verdadeira caixa de Pandora contra a liberdade e promovendo a subtracção de funções dos Estados, como a decisão sobre a transferência dos dados dos seus cidadãos, que é atribuída a uma "autoridade pública judicial" europeia.

Não há "proporcionalidade" ou "reciprocidade" possível sobre o armazenamento e a transferência massiva de dados, visto que a mesma implica um conjunto de perigos incontroláveis, nomeadamente sobre quem acede, o uso e a finalidade.

 
  
MPphoto
 
 

  Sylvie Guillaume (S&D), par écrit. – Je me suis exprimée en faveur d'un mandat de négociation renforcé de la Commission européenne auprès des autorités américaines sur le dossier SWIFT. Nous devons en effet obtenir l'assurance que deux réserves importantes – la question du transfert de données en vrac et la possibilité de recours judiciaires des Européens aux États-Unis – seront levées. C'est pourquoi je considère que ce mandat devrait être considérablement modifié pour être adopté, sans quoi je serais amenée, à l'issue des négociations, à me prononcer à nouveau contre cet accord, comme je l'ai déjà fait par le passé.

 
  
MPphoto
 
 

  Jean-Luc Mélenchon (GUE/NGL), par écrit. – Je vote contre ce texte qui avalise la possibilité d'un accord entre l'Europe et les États-Unis sur le transfert des données de SWIFT. Les conditions actuelles ne permettent pas de sélectionner les données qui seront transmises aux autorités états-uniennes. Celles-ci auront donc accès à une multitude de données privées au nom de l'urgence face à une menace terroriste qui, si elle est réelle, n'en est pas moins instrumentalisée à des fins impériales. Par ailleurs, ce texte n'exige pas de réciprocité de la part des États-Unis mais se permet tout juste d'"observer" de façon soumise qu'elle serait normale. Une telle vassalisation est tout à fait inadmissible. Aujourd'hui plus que jamais, l'Europe doit affirmer son indépendance face aux États-Unis.

 
  
MPphoto
 
 

  Nuno Melo (PPE), por escrito. A luta contra o terrorismo é uma preocupação da UE, bem como de todo o mundo democrático. Todos os mecanismos que ajudem na descoberta de possíveis atentados são primordiais no sucesso desta luta. O acordo SWIFT é um instrumento muito poderoso na luta contra o terrorismo, pois permite aceder a informação financeira privilegiada, no que respeita a valores transferidos entre países. A renegociação deste acordo com os EUA é uma oportunidade única para que a UE contribua de forma eficaz para a descoberta de novos terroristas e de potenciais atentados. Há neste momento um grande desejo de cooperação por parte dos EUA o que potencia um acordo, que proteja de forma eficaz os dados transmitidos e onde haja o máximo de reciprocidade possível.

 
  
MPphoto
 
 

  Willy Meyer (GUE/NGL), por escrito. − He votado en contra de esta resolución conjunta de ALDE, SD, PPE y ECR porque su texto avala la posibilidad de llegar a un acuerdo entre los 27 Estados miembros y Estados Unidos para la transferencia de datos bancarios con el pretexto de la lucha contra el terrorismo. Según las condiciones actuales, las autoridades estadounidenses tendrían acceso a gran cantidad de datos privados de millones de ciudadanos europeos. Considero que la pretensión de Estados Unidos es inaceptable y atenta contra las libertades y derechos de los ciudadanos europeos. Con su propuesta, las fuerzas más conservadoras pretenden entregarnos atados de pies y manos a los intereses estadounidenses, sin importarles la seguridad ni la privacidad de los ciudadanos. El Parlamento Europeo no puede permitir que con el pretexto de la lucha contra el terrorismo se vulneren los derechos civiles y las libertades de los europeos.

 
  
MPphoto
 
 

  Andreas Mölzer (NI), schriftlich. Der Entschließungsantrag zu den Verhandlungen über ein neues SWIFT-Abkommen enthält zahlreiche detaillierte Vorschläge, wie der Datenschutz zukünftig im Rahmen dieser Bereitstellung von Daten über Finanztransaktionen für die Vereinigten Staaten verbessert werden kann. Dies ist sehr zu begrüßen. Er verdeckt dabei aber die Frage der grundsätzlichen Notwendigkeit nach so einem massiven Eingriff in die Privatsphäre. Diese wird offenbar einfach vorausgesetzt. Dabei ist aber nicht klar, ob man dem Phänomen des Terrorismus so wirksam begegnen kann. Klar ist zudem auch nicht, wie die Forderungen nach mehr Datenschutz in der Praxis umgesetzt werden sollen. Aus der Vergangenheit und der gängigen Praxis weiß man, dass Daten möglichst umfassend und oftmals auch gewinnbringend verwendet bzw. genutzt werden. Ich lehne daher eine Weitergabe von höchst privaten Daten grundsätzlich ab und habe daher auch gegen den Entschließungsantrag gestimmt.

 
  
MPphoto
 
 

  Γεώργιος Παπανικολάου (PPE), γραπτώς. – Υπερψήφισα σήμερα το ψήφισμα του Κοινοβουλίου που υποστηρίχθηκε και από τις περισσότερες πολιτικές ομάδες, το οποίο περιέχει τους όρους του Κοινοβουλίου για την επικύρωση της νέας συμφωνίας Swift και την έναρξη νέου γύρου διαπραγματεύσεων με τις ΗΠΑ. Στόχος του Κοινοβουλίου είναι να τεθούν οι ελάχιστοι κανόνες για την προώθηση μιας διατλαντικής συνεργασίας που θα οδηγήσει στην καταπολέμηση της τρομοκρατίας και τη δημιουργία ενός συστήματος διαβίβασης που θα μπορούν να εμπιστευθούν οι πολίτες της ένωσης. Ένα από τα πλέον ευαίσθητα σημεία των διαπραγματεύσεων στο οποίο πρέπει να δοθεί ιδιαίτερη προσοχή είναι η μείωση του όγκου των δεδομένων που μεταβιβάζονται. Για να επιτευχθεί αυτό θα πρέπει η νέα συμφωνία να περιλαμβάνει σειρά εγγυήσεων με στόχο το σεβασμό της ευρωπαϊκής νομοθεσίας περί προστασίας των προσωπικών δεδομένων των ευρωπαίων πολιτών. Επιπλέον όπως αναφέρεται και στο ψήφισμα, είναι σημαντική η παροχή στους πολίτες της ΕΕ ενός καλύτερου μηχανισμού προσφυγής σε ένδικα μέσα με στόχο την αποτελεσματικότερη προάσπιση των δικαιωμάτων τους.

 
  
MPphoto
 
 

  Raül Romeva i Rueda (Verts/ALE), in writing. − I abstained on the vote on the Swift resolution (TFTP). It was adopted, however, by a very large majority (no roll-call vote). Our group abstained because our key amendments were rejected, namely Amendment 8 asking for data transfer to be subject to judicial authorisation, and Amendment 9 asking for the Mutual Legal Assistance Agreement (MLAA) to be used for Tracking Finance Terrorist Programme (TFTP) purposes. Other important Verts/ALE amendments were also rejected: EU definition of terrorism instead of the US one, ban on further transfer to third countries or bodies and limits to data retention period. The resolution can be seen nevertheless as a quite strong message in view of the EU-US negotiations for a new TFTP agreement after the rejection (assent procedure) last February of the former one even though in our view the text adopted today is a step backwards in comparison with the Parliament resolution adopted last September.

 
  
MPphoto
 
 

  Nuno Teixeira (PPE), por escrito. A luta contra o terrorismo e o seu financiamento é uma realidade incontornável e merecedora da nossa maior atenção, daí que seja imperativa uma cooperação transatlântica. À anterior tentativa de acordo entre a União Europeia e os Estados Unidos da América sobre o tratamento e a transferência de dados faltava proporcionalidade, reciprocidade e transparência.

Nesta proposta de resolução solicita-se a adopção de uma definição comum de "actividade terrorista" e uma clarificação do conceito de "dados não extraídos", ao mesmo tempo que é reiterada a necessidade de limitar a troca de informações ao princípio da necessidade, circunscrevendo-se a sua utilização ao período de tempo estritamente necessário para o efeito.

Propõe-se agora um conjunto de garantias que se sustentam na prática legislativa europeia e que, portanto, oferecem aos cidadãos uma maior protecção em matéria de direitos fundamentais. Não só se tenta salvaguardar o princípio da não discriminação ao longo do processo de tratamento dos dados, como se tenciona designar uma autoridade europeia capaz de receber e supervisionar os pedidos dos Estados Unidos. O meu voto é favorável a esta proposta de resolução por entender que agora estão lançadas as bases que permitirão o encetamento de negociações propícias a alcançar um acordo equilibrado entre a União Europeia e os Estados Unidos.

 
  
  

Πρόταση ψηφίσματος (B7-0244/2010)

 
  
MPphoto
 
 

  Zigmantas Balčytis (S&D), in writing. − I supported this resolution. Whereas in our digital age, data protection, the right of informational self-determination, personal rights and the right to privacy have become values that play an ever increasing role and must therefore be protected with special care. In order to protect these rights in an appropriate way it should be ensured that all transfers of personal data from the EU and its Member States to third countries for security purposes are based on international agreements with the status of legislative acts. Even more the use of PNR data should be based on a single set of principles that would serve as a basis for agreements with third countries and must be in line with European data protection standards.

 
  
MPphoto
 
 

  Vilija Blinkevičiūtė (S&D), raštu. − Pritariu šioje Europos Parlamento rezoliucijoje išdėstytiems pasiūlymams, kad prieš priimant naują teisinę priemonę turi būti atliktas poveikio privatumui įvertinimas ir pagrįstas proporcingumas, kadangi būtina įvertinti, ar esamos teisinės priemonės yra nepakankamos. Šiandieniniame pasaulyje, kuriame technologijos ir judumas yra esminiai bruožai, asmens teisės ir teisė į privatumą yra tapusios vertybėmis, kurias būtina užtikrinti ir atidžiai saugoti. Sutinku su Parlamento raginimu, jog reikalingas išankstinės informacijos apie keleivius ir keleivių duomenų įrašo priemonių ištyrimas, nes kovojant su nusikalstamumu tuo pačiu turi būti užtikrinta, kad esamos priemonės būtų proporcingos ir nepažeistų asmens pagrindinių teisių. Taigi keleivio duomenų perdavimas turi atitikti Europos Sąjungos duomenų apsaugos standartus ir duomenys privalo būti naudojami tik konkrečių nusikaltimų ar pavojų atžvilgiu. Atsižvelgiant į tai, kad keleivių duomenų įrašai naudojami saugumo tikslais, duomenų perdavimo sąlygos turi būti nustatytos tarptautiniuose susitarimuose su ES, užtikrinant ES piliečiams ir oro linijų bendrovėms teisinį tikrumą. Taip pat naujuose ES susitarimuose reikia nustatyti tinkamas priežiūros ir kontrolės priemones, kurių pagalba būtų galima koordinuoti keleivių duomenų įrašų perdavimą bei naudojimą.

 
  
MPphoto
 
 

  Carlos Coelho (PPE), por escrito. Tem sido uma preocupação constante, nos últimos anos, a necessidade de se alcançar um acordo equilibrado com os EUA, relativo à transferência de dados PNR. O estado actual das negociações ainda não reflecte a existência de uma verdadeira protecção legal de dados nos EUA, pois esses dados podem ser retidos durante anos depois das verificações de segurança terem sido efectuadas e não existe protecção jurídica para quem não seja cidadão americano. Os Acordos celebrados quer com a Austrália, quer com o Canadá são mais aceitáveis, uma vez que o princípio da proporcionalidade é mais respeitado, existindo um acesso limitado no âmbito, tempo e número de dados, tudo isto sujeito a controlo judicial. Só com uma abordagem coerente, bem como com o estabelecimento de princípios e regras gerais relativamente ao uso de dados PNR é que podemos pôr fim a este impasse e prosseguir a conclusão de quaisquer acordos internacionais nesta área, seja com estes 3 países ou com a avalanche de pedidos similares que se avizinha. Apoio a proposta conjunta de adiar o voto relativo ao consentimento do Parlamento, esperando que com um pouco mais de tempo as negociações possam ir de encontro às preocupações que o PE sempre manifestou.

 
  
MPphoto
 
 

  Diogo Feio (PPE), por escrito. O debate acerca da transmissão dos dados pessoais dos passageiros pelas companhias aéreas nos voos transatlânticos tem constituído um constrangimento importante nas relações da União Europeia com os Estados Unidos da América, a Austrália e o Canadá e encerra um dos dilemas do tempo em que vivemos.

Por um lado, ninguém duvida da particular necessidade de protecção da privacidade, da intimidade e dos dados de cada um dos cidadãos. Por outro, poucos negarão que vivemos uma época em que as ameaças à segurança das pessoas requerem não só uma melhor troca de informações entre as autoridades policiais no combate ao crime, como um tratamento adequado dessas informações, de modo a torná-las mais aptas a combater o crime organizado e, muito em particular, o terrorismo. Faço votos para que a pausa no processo imposta pelo Parlamento Europeu permita conseguir um equilíbrio justo entre estes valores.

 
  
MPphoto
 
 

  José Manuel Fernandes (PPE), por escrito. O estado actual das negociações relativas à transferência de dados ainda não assegura uma efectiva protecção legal de dados nos EUA, pois esses dados podem ser retidos durante anos depois das verificações de segurança terem sido efectuadas e não existe protecção jurídica para quem não seja cidadão americano. Apoio por isso a proposta conjunta de adiar o voto relativo ao consentimento do Parlamento, esperando que com um pouco mais de tempo as negociações possam ir ao encontro das preocupações que o PE tem manifestado neste domínio.

 
  
MPphoto
 
 

  Sylvie Guillaume (S&D), par écrit. – J'ai soutenu cette résolution afin de manifester mes préoccupations quant à l'utilisation des données PNR (données purement commerciales à la base) dans le cadre de la négociation d'accords avec les États-Unis et l'Australie (à des fins de lutte contre la criminalité). Il me semble plus sage, en effet, de travailler d'abord à l'élaboration d'un cadre général sur ce type d'accord, définissant des conditions minimales, telles qu'une limitation juridique, une base légale solide, des normes de protection des données, une période de rétention restreinte, avant de signer tout accord de transfert des données à des tiers. Il nous faut aussi défendre le droit des citoyens européens à obtenir la suppression des données erronées ou encore obtenir la réciprocité pour un accès européen aux données de nos partenaires. C'est en ce sens que je souhaite que les discussions se poursuivent.

 
  
MPphoto
 
 

  Jean-Luc Mélenchon (GUE/NGL), par écrit. – Je vote pour ce texte. Il propose de ne pas accepter les accords en cours avec les États-Unis et l'Australie sur la transmission des données dites PNR des passagers aériens européens. La transmission de telles données attente à la liberté de circulation des citoyens. Le groupe auquel j'appartiens en sait quelque chose: l'un des membres du personnel, militant des droits de l'homme, s'est vu interdire tout séjour et même tout survol en avion du territoire états-unien après avoir été inscrit sur une liste noire comme terroriste potentiel. C'est à ce genre de restrictions arbitraires des libertés que des accords de ce type nous exposent. Les actes terroristes existent. Ils doivent être combattus. Mais ils ne doivent jamais être pris comme prétexte à la répression des libertés fondamentales.

 
  
MPphoto
 
 

  Nuno Melo (PPE), por escrito. O registo de identificação dos passageiros (PNR) é mais um instrumento na luta contra o terrorismo. O PE no âmbito do tratado de Lisboa é uma vez mais chamado a participar nas negociações de um novo acordo PNR, entre a UE, os EUA, a Austrália e o Canadá. A UE como grande defensora do combate ao terrorismo e à criminalidade transnacional e organizada está disposta a negociar acordos que sejam eficazes nesse combate, sem no entanto deixar de salvaguardar e de proteger as liberdades cívicas e os direitos fundamentais.

 
  
MPphoto
 
 

  Andreas Mölzer (NI), schriftlich. Aus den schon in Bezug auf das SWIFT-Abkommen dargelegten Gründen stehe ich einer Weitergabe von Daten ablehnend gegenüber, insbesondere wenn deren sinnvolle Verwendung nicht wirklich dargelegt werden kann oder wenn ein Missbrauch der Daten nicht ausgeschlossen werden kann. Der Entschließungsantrag nimmt auf die möglichen Gefahren im Detail Bezug und empfiehlt, die Abstimmung über das Ersuchen um Zustimmung zu den Abkommen über Flugdatensätze mit den USA und Australien zu vertagen. Aus diesem Grunde habe ich für den Antrag gestimmt.

 
  
MPphoto
 
 

  Γεώργιος Παπανικολάου (PPE), γραπτώς. – Η δημιουργία ενός ενιαίου μοντέλου για τις καταστάσεις των επιβατών που θα εφαρμόζεται στις συμφωνίες PNR με όλες τις ενδιαφερόμενες χώρες και η αναβολή της ψηφοφορίας σχετικά με την αίτηση έγκρισης των συμφωνιών με τις ΗΠΑ και την Αυστραλία διαφαίνεται ως η καλύτερη δυνατή λύση. Μία βιαστική προσέγγιση που θα οδηγούσε σε ενδεχόμενη αρνητική ψήφο επί των συμφωνιών ΡΝR με τις ΗΠΑ και την Αυστραλία θα είχε ως αποτέλεσμα η ροή των δεδομένων να σταματήσει και ίσως αυτό να σήμαινε ακύρωση των δικαιωμάτων προσγείωσης με ολέθριες συνέπειες για τους αερομεταφορείς. Το κοινό ψήφισμα που κατατέθηκε σήμερα από όλες τις ομάδες του Κοινοβουλίου και το οποίο υπεστήριξα και εγώ, ορθά δηλώνει πως στις συμφωνίες PNR πρέπει να λαμβάνονται υπόψη ελάχιστες προδιαγραφές στις οποίες δεν χωρούν εκπτώσεις στις διαπραγματεύσεις. Αποτελεί μεν κυρίαρχο στόχο η ασφάλεια των επιβατών αλλά αυτό δεν μπορεί να επιτυγχάνεται σε βάρος του σεβασμού της ιδιωτικής ζωής και της προστασίας των προσωπικών τους δεδομένων. Ύψιστης σημασίας για τη διαβίβαση δεδομένων των επιβατών είναι η συλλογή τους με περιοριστικό τρόπο η οποία πρέπει να γίνεται πάντοτε με γνώμονα την αρχή της αναλογικότητας και της αναγκαιότητας.

 
  
MPphoto
 
 

  Raül Romeva i Rueda (Verts/ALE), in writing. − I voted in favour of this resolution. The PNR resolution was adopted by a very large majority and with our support. It calls for a postponement of the vote on the assent on the Passenger Name Record (PNR) agreements with the US, Canada and Australia until the strongest guarantees have been obtained on data protection, period of retention, limitations to the purpose, parliamentary scrutiny, judicial control, right of access and redress.

 
  
  

Πρόταση κοινού ψηφίσματος (RC-B7-0238/2010)

 
  
MPphoto
 
 

  Zigmantas Balčytis (S&D), in writing. − I did support this resolution as raised many concerns both in the European Parliament and outside it. Cyanide has been recognised as a highly toxic chemical used in the gold-mining industry and which qualifies as a main pollutant and can have catastrophic and irreversible impact on human health and environment. This chemical has caused the largest ecological disaster in the history of Central Europe. It is unfortunate that no clear rules are being established at the EU level and cyanide continues to be used in gold miming putting the workers and environment at a great risk. I believe that only a complete ban on cyanide mining technologies can protect our water resources and ecosystems against cyanide pollution.

 
  
MPphoto
 
 

  Elena Băsescu (PPE), în scris. − Nu sunt europarlamentar al Ungariei să apăr interesele acestei ţări şi prin urmare să îl susţin pe domnul Ader şi nici angajata unui ONG. Sunt europarlamentar al României şi apăr interesele ţării mele.

În această calitate, am datoria de a cere realizarea unui studiu privind impactul utilizării acestei tehnologii, înainte de a cere interzicerea folosirii cianurii în minerit.

Cei care au iniţiat rezoluţia aveau datoria de a oferi o alternativă care să fie fezabilă din punct de vedere economic şi mai puţin toxică decât cea a cărei interzicere completă au cerut-o.

Ca urmare a declaraţiei reprezentantei Comisiei Europene, Cecilia Malmström, din urmă cu două săptămâni şi a întâlnirii cu reprezentanţi ai comunităţii locale (inclusiv cu primarii din zona Roşia Montană), am considerat că înainte de o interzicere completă a acestei tehnologii trebuie realizat un studiu detaliat şi analizate toate alternativele existente.

Înainte de luarea unei decizii trebuie să avem în vedere toate aspectele implicate: protejarea mediului, crearea de locuri de muncă, atragerea de investiţii, precum şi lipsa altor alternative decât mineritul pentru populaţia din întreaga zonă.

În concluzie, am votat împotriva acestei rezoluţii şi am depus două amendamente deoarece aceasta oglindeşte punctul de vedere şi interesele unei singure părţi

.

 
  
MPphoto
 
 

  George Becali (NI), în scris. − Sunt semnatar al amendamentului de eliminare a paragrafului 4 din proiectul de rezoluţie votat azi. Am votat, în consecinţă, pentru acest amendament. Am votat împotriva proiectului de rezoluţie din câteva considerente: nu putem cere Comisiei Europene să interzică tehnologia de minerit aurifer bazată pe cianuri pentru unele state membre, cum ar fi România, care dispune de resurse importante, nevalorificate; proiectul Roşia Montană merită susţinut pentru efectele lui economice şi sociale şi în deplin acord cu restricţiile de protecţie a mediului şi a siturilor arheologice. Ca deputat european, susţin şansa acestei zone cu probleme şi sunt convins că autorităţile guvernamentale naţionale responsabile vor negocia un nivel al redevenţelor capabil să asigure relansarea şi protejarea zonei aurifere Roşia Montană. România, ca stat membru, are dreptul să-şi exploateze zăcămintele în condiţii sigure de protecţie a mediului, dar şi cu rezultate economice şi sociale pe măsura rezultatelor naturale de care dispune.

 
  
MPphoto
 
 

  Jean-Luc Bennahmias (ALDE), par écrit. – Le cyanure est un produit chimique extrêmement dangereux, utilisé par l'industrie minière malgré les risques qu'il fait peser sur l'environnement et la santé humaine. Il y a dix ans, plus de 100 000 mètres cubes d'eau polluée au cyanure ont été déversés accidentellement d'un réservoir d'une mine d'or en Roumanie dans le réseau fluvial. Ce déversement est à l'origine d'une des plus grandes catastrophes écologiques d'Europe centrale. Des substances toxiques y ont mis en danger, pour plusieurs années, l'équilibre écologique, la chaîne alimentaire et les besoins humains fondamentaux en eau de ces rivières. Rien n'exclut la répétition d'un tel accident. Il existe en Europe plusieurs projets miniers utilisant du cyanure. Une nouvelle catastrophe peut toujours se produire. Ce n'est qu'une question de temps et de négligence humaine. L'extraction minière au cyanure n'emploie que peu de main-d'œuvre, mais fait peser le risque de véritables désastres écologiques. La législation européenne sur l'environnement consacre le principe de précaution et oblige à la prévention et au contrôle de la pollution des eaux. J'ai donc voté pour la résolution du Parlement demandant l'interdiction de l'usage du cyanure dans les mines d'or de l'UE.

 
  
MPphoto
 
 

  Νικόλαος Χουντής (GUE/NGL), γραπτώς. – Συνυπογράφω και υπερψήφισα το συγκεκριμένο ψήφισμα γιατί το θέμα της χρήσης τεχνολογιών εξόρυξης με κυάνιο είναι πάρα πολύ σοβαρό και απαιτεί άμεση και αποφασιστική αντιμετώπιση, χωρίς κωλυσιεργίες. Η Επιτροπή μέχρι στιγμής ακολουθεί μια πολύ χαλαρή αντιμετώπιση του θέματος και αυτό πρέπει να αλλάξει άμεσα. Το θέμα αφορά πολλές χώρες, την υγεία των Ευρωπαίων πολιτών και την προστασία του περιβάλλοντος. Είναι απολύτως γνωστά και ανησυχητικά τα κρούσματα και το ιστορικό των συνεπειών χρήσης του κυανίου στη μεταλλουργία, όπως έχει συμβεί στη Ρουμανία και άλλες χώρες. Το περιεχόμενο δε της απάντησης της Επιτροπής, σε ερώτησή μου σχετικά με την πρόσφατη απόφαση για δημιουργία μεταλλείου χρυσού με χρήση κυανίου στη Βουλγαρία, μεγάλωσε τους φόβους μας. Δυστυχώς η χρήση κυανίου φαίνεται πιθανή αυτή τη στιγμή και στη βόρεια Ελλάδα με τρία επενδυτικά προγράμματα ξένων εταιρειών. Τέλος, γιατί η Κομισιόν πρέπει να προτείνει την πλήρη απαγόρευση της χρήσης κυανίου στην Ε.Ε. μέσα στο επόμενο εξάμηνο, ώστε αυτό να εφαρμοστεί το αργότερο μέχρι το τέλος του 2012. Θα πρέπει επίσης, όλες οι χώρες μέλη να δεσμευτούν στην απαγόρευση της χρήσης κυανίου όπως πρόσφατα έκανε και η Ουγγαρία.

 
  
MPphoto
 
 

  Marielle De Sarnez (ALDE), par écrit. – Le Parlement européen a adopté une résolution en faveur de l'interdiction totale des technologies à base de cyanure dans l'industrie minière avant fin 2011. Les conséquences sur l'environnement de la pollution au cyanure sont transnationales, c'est donc au niveau européen que cette interdiction doit s'appliquer. Par exemple, en janvier 2000, plus de 100.000 mètres cubes d'eau polluée au cyanure s'échappaient d'une mine d'or en Roumanie, et polluaient les rivières et fleuves de Roumanie, Hongrie, Serbie et Bulgarie. Nous souhaitons que les États membres cessent de soutenir des projets miniers utilisant des technologies à base de cyanure. En parallèle, la Commission devra encourager la reconversion industrielle de ces zones par un soutien financier aux industries vertes de substitution, aux énergies renouvelables et au tourisme.

 
  
MPphoto
 
 

  Lena Ek, Marit Paulsen, Olle Schmidt och Cecilia Wikström (ALDE), skriftlig. − Cyanid används i Sveriges guldgruvdrift i slutna system på ett miljömässigt hållbart sätt. Cyanid destrueras innan vatten släpps ut från systemet, och ”best available technology” (BAT) ger gränsvärden som är långt under internationellt överenskomna säkerhetsnivåer. Höga säkerhetsstandarder gör att miljöpåverkan av cyanid undviks. Dessa gruvor bidrar till sysselsättningen i glesbygdsområden, och ingen alternativ teknik har hittills kunnat utvecklas. Forskning och utveckling bör uppmuntras även på detta område, men i dagens läge vore ett förbud ödesdigert, både socialt och ekonomiskt.

 
  
MPphoto
 
 

  Göran Färm, Anna Hedh, Olle Ludvigsson och Marita Ulvskog (S&D), skriftlig. − Vi socialdemokrater arbetar brett för att farliga ämnen i mat, miljö, produktion o.s.v. ska fasas ut. Cyanid är ett av dessa farliga ämnen och hanteringen av cyanid är av självklara skäl reglerad. I Sverige hanteras all cyanid vid gruvbrytning i slutna processer och hanteringen anses säker. I andra delar av EU är hanteringen inte lika strikt.

Vi valde att lägga ner vår röst i slutomröstningen eftersom vi inte kan ställa oss bakom ett snabbt totalförbud som skulle straffa gruvnäringen även i de länder där cyanidhanteringen anses säker. Däremot vill vi att Kommissionen omedelbart agerar för säkra och slutna processer vid användning av cyanid i samtliga medlemsländer och att man på sikt via förbud fasar ut cyanid ur produktionen.

 
  
MPphoto
 
 

  Diogo Feio (PPE), por escrito. A especial toxicidade do uso do cianeto e os efeitos do seu uso na exploração mineira, quer para os que recorrem àquele, quer para a fauna e flora circundantes das minas, reclama que se caminhe no sentido de uma proibição do uso de cianeto na exploração mineira, sob pena de se avolumarem os casos de contaminação, com consequências desastrosas para as pessoas e para o ambiente. No entanto, e tendo em conta as actuais necessidades da indústria de extracção mineira, esta proibição não pode ser imediata, pelo que devem ser estudadas e introduzidas medidas que minimizem o impacto ambiental do uso de cianeto.

 
  
MPphoto
 
 

  José Manuel Fernandes (PPE), por escrito. Votei a favor desta resolução que propõe uma proibição geral do recurso a tecnologias de exploração mineira na UE que utilizam cianeto, até ao final de 2011, por entender que a proibição proposta constitui, neste momento, a única forma fiável de proteger os nossos recursos hídricos e ecossistemas da poluição causada pelo cianeto utilizado em explorações mineiras. Realço a necessidade de obrigar as empresas que operam as instalações de mineração a fazer um seguro que cubra a compensação de eventuais danos e os custos incorridos na reparação e reconstituição do estado ecológico e químico original no caso de um acidente ou mau funcionamento.

 
  
MPphoto
 
 

  Françoise Grossetête (PPE), par écrit. – J'ai voté en faveur de ce texte et suis satisfaite des résultats du vote car le cyanure est une substance chimique extrêmement toxique, dont les effets sur l'environnement et la santé humaine sont potentiellement catastrophiques et irréversibles. Le cyanure remplit également les caractéristiques d'un polluant majeur au titre de la directive-cadre sur l'eau (DCE).

Faut-il rappeler qu'en janvier 2000, plus de 100 000 mètres cubes d'eau polluée au cyanure s'échappaient d'une mine d'or à Baia Mare, en Roumanie, et polluaient le Someş, la Tisza et le Danube? Les poissons et organismes vivants en sont morts et l'eau potable a été durablement empoisonnée en Roumanie, Hongrie, Serbie et Bulgarie.

Que cet incident est connu pour être un "deuxième Tchernobyl" en raison de l'impact dévastateur qu'il a eu sur l'environnement?

Si nous n'adoptons pas une attitude ferme en faveur de l'interdiction totale de l'utilisation des technologies à base de cyanure dans l'industrie minière de l'UE dans une simple résolution commune, le message que nous envoyons à la Commission européenne perd son sens pour le futur.

 
  
MPphoto
 
 

  Cătălin Sorin Ivan (S&D), în scris. − Există momente când bunăstarea ecologică, protecţia patrimoniului şi bunăstarea oamenilor în general reuşesc să se impună chiar faţă de interesele economice şi partizane. Această rezoluţie demonstrează acest lucru.

Parlamentul european a reuşit astăzi să demonstreze că apără în primul rând interesul general şi bunăstarea oamenilor. Mineritul cu cianuri reprezintă un risc pe care nu ne putem permite să ni-l asumăm; efectele acestuia sunt ireversibile.

Mă alătur însă ideii de încurajare a reconversiei industriale a zonelor în care a fost interzis mineritul pe bază de cianuri, prin intermediul unui sprijin financiar adecvat pentru sectoarele industriale nepoluante, pentru energia regenerabilă şi turism.

 
  
MPphoto
 
 

  Tunne Kelam (PPE), in writing. − I voted in favour of this resolution as I believe that the use of cyanide in mining should be banned in Europe. Cyanide is a highly toxic chemical used in gold mining. It poses a serious threat to the environment and human health. The severe accidents in the past have proven that cyanide contamination can have an irreversible impact both on the environment and on human health. In this regard I strongly support the cause of banning this type of mining in the shortest possible term to ensure that no one, today or in the future, has to be exposed to the devastating impact of cyanide in mining.

 
  
MPphoto
 
 

  Marian-Jean Marinescu (PPE), în scris. − Am votat împotriva Rezoluţiei privind interzicerea mineritului pe bază de cianuri până la sfârşitul lui 2011, din mai multe motive: stoparea proiectelor în curs din mineritul cu cianuri ar afecta grav atât statele membre care utilizează aceasta tehnologie (Finlanda, Suedia, Spania, România, Bulgaria, Grecia), cat si Statele Membre care produc cianuri (Belgia, Marea Britanie, Cehia şi Germania). Europa ar deveni 100% dependentă de importul de aur, metal utilizat in industria metalelor preţioase din Europa, dar şi în cea electronică. Aproximativ 87% din producţia de cianură este utilizată în alte sectoare industriale, în afara industriei miniere, la fabricarea de vitamine, bijuterii, adezivi, componente electronice pentru computere, izolaţii ignifuge, cosmetice, nailon, vopsele, medicamente etc. Există, în activitatea economică, tehnologii periculoase pentru sănătatea oamenilor sau pentru mediu. Tehnologia utilizării cianurii este una dintre ele. Pentru prevenirea impactului negativ, există regulamente şi standarde care permit desfăşurarea în condiţii de siguranţă a unor astfel de activităţi. Acest principiu se aplică şi tehnologiei mineritului. Există legislaţie, trebuie respectată. Nu avem dreptul sa interzicem, avem dreptul sa protejăm.

 
  
MPphoto
 
 

  Nuno Melo (PPE), por escrito. Com a aprovação da Directiva-quadro "Água" a UE foi bem explícita nos objectivos definidos no que respeita à qualidade dos recursos hídricos, que deverão estar libertos de todo o tipo de agentes químicos. Para que esses objectivos sejam cumpridos é imprescindível a proibição da utilização de tecnologias com recurso ao cianeto na exploração mineira. Temos que substituir esta técnica por alternativas amigas do ambiente, dado que as tecnologias com recurso ao cianeto são as responsáveis por mais de trinta acidentes graves nos últimos 25 anos.

 
  
MPphoto
 
 

  Rareş-Lucian Niculescu (PPE), în scris. − Am votat împotriva acestei rezoluţii pentru că directiva din 2006, care este în vigoare, asigură protecţie maximă pentru mediu şi pentru sănătatea oamenilor, cu referire la folosirea cianurilor în industria mineritului. Având în vedere prevederile stricte ale Directivei pentru reziduurile miniere şi absenţa unor alternative viabile, o interdicţie generală privind folosirea de cianuri în extragerea aurului nu este necesară.

 
  
MPphoto
 
 

  Raül Romeva i Rueda (Verts/ALE), in writing. − I voted in favour of the final text. The joint motion for resolution was adopted with only one small positive addition (encouraging industrial reconversion in areas where cyanide mining is banned). The attempts to change the call for ‘initiating a comprehensive ban’ to just doing an impact assessment was rejected by roll-call vote (161/416), and so was the amendment to merely ‘consider’ a ban (roll-call vote: 246/337). Our joint amendment with the S&D and GUE/NGL Groups to ‘propose a ban’ with a date when it should be effective was defeated (roll-call vote: 274/309). The final resolution was adopted with 524/54/13 votes (the ALDE Group abstaining, as the change to the impact assessment was not adopted).

 
  
MPphoto
 
 

  Alf Svensson (PPE), skriftlig. − Vid gårdagens omröstning i Europaparlamentet om ett allmänt förbud mot användning av cyanidbaserad gruvdriftsteknik inom Europeiska unionen, röstade jag, liksom många andra svenska europaparlamentariker, emot resolutionsförslaget. Cyanider är giftiga, och det är av största vikt att användningen sker inom ramen för uppsatta miljöriktlinjer och att lakningen sker i slutna processer. Detta är rutin i Europa, och risken för farliga utsläpp är därmed minimerad. Ett totalförbud mot användandet av cyanid i gruvdriften skulle innebära att Europas, även Sveriges, guldgruvor fick lägga ner sin verksamhet. Enligt min uppfattning är det inte tillrådligt med ett totalförbud mot cyanidbaserad gruvdriftsteknik förrän vi har tekniskt, ekonomiskt och miljömässigt möjliga alternativ till cyanidlakning. Därför röstade jag emot resolutionsförslaget.

 
Avviż legali - Politika tal-privatezza